The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by webteam, 2019-11-28 08:25:55

Pioneer SEP-C1 CZ

Pioneer SEP-C1 CZ

KONTROLÉR PRO OVLÁDÁNÍ SEP-C1
DJ MIXÁŽNÍHO SOFTWARU

SEP-C1

Návod k použití

Děkujeme, že jste si koupili tento výrobek PIONEER.
Přečtěte si prosím pečlivě tento návod k použití a seznamte se s ovládáním přístroje. Po přečtení uschovejte
návod pro případné pozdější použití.

Ujištění:
Přístroj odpovídá požadavkům zákona o technických požadavcích na elektrická zařízení č. 22/97 Sb. ze dne
24.1.1997 a nařízení vlády č. 168/97 a 169/97 ze dne 25.6.1997.
Na tento přístroj bylo vydáno prohlášení o shodě.

Upozornění:
Veškerá práva výrobce a vlastníka práva k dílu vyhrazena.
Bez udělení souhlasu je kopírování a další šíření díla zakázáno.

Důležité
Symbol blesku v trojúhelníku upozorňuje uživatele na přítomnost "nebezpečného napětí" v přístroji, které může
způsobit úraz.

Varování:
Aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem, nesnímejte kryty přístroje. Uvnitř nejsou žádné uživatelsky opravitelné
části. Vždy vyhledejte odbornou opravnu.

Symbol vykřičníku v trojúhelníku upozorňuje uživatele na to, že návod k použití obsahuje důležité informace,
týkající se použití a údržby přístroje.

Varování:
Tento přístroj není vodotěsný. Aby nedošlo k požáru nebo k úrazu elektrickým proudem, nevystavujte tento přístroj
dešti nebo vlhkosti a nestavte do blízkosti přístroje nádoby s tekutinou jako jsou květinové vázy, kosmetické a
lékařské přípravky atd.

Varování:
Na přístroj nestavte žádné zdroje ohně, jako např. svíčky. Pokud by došlo k jejich pádu na přístroj, může dojít
k požáru.

Upozornění k větrání:
Při instalaci přístroje nechejte kolem něj volný prostor, aby bylo zajištěno proudění vzduchu (nejméně 5 cm vzadu
a 3 cm po každé straně).

Varování:
Štěrbiny a otvory v přístroji jsou určené pro jeho větrání a zajištění spolehlivé operace přístroje a ochranu před
přehřátím. Aby nedošlo k nebezpečí požáru, větrací otvory nesmějí být ničím zakrývány nebo blokovány (noviny,
ubrus atd.).

Operační prostředí
Operační teplota a vlhkost prostředí:
+5° C - +35° C, méně jak 85% relativní vlhkosti (chladící otvory nejsou blokované).
Neinstalujte přístroj v následujících místech:
• Místa vystavená přímému slunečnímu svitu nebo silnému umělému osvětlení.
• Místa vystavená vysoké vlhkosti nebo špatně větraná místa.

-2-

Obsah http://www.prodjnet.com/support
Na webových stránkách Pioneer naleznete odpovědi
Obsah......................................................................... 3 na často kladené otázky, informace o softwaru a další
aktuální data pomoci našim zákazníkům.
Vlastnosti................................................................... 4

Specifikace ................................................................ 6

Kontrola příslušenství.............................................. 6

Rady k instalaci......................................................... 7

Propojení ................................................................... 8

Části a jejich funkce ................................................. 9

Čelní panel .............................................................. 9
Zadní panel ........................................................... 11

O softwaru DJS ....................................................... 12

Licenční smlouva k softwaru pro koncového
uživatele ................................................................ 12
Varování k autorským právům .............................. 13
Systémové požadavky (minimální operační
prostředí) ............................................................... 13
Instalace softwaru ................................................. 14
Poznámky týkající se zkušební doby a
uživatelské registrace............................................ 15
Informace týkající se online podpory .................... 15
Zřeknutí se odpovědnosti...................................... 15

O programu ovladače............................................. 16

Licenční smlouva k softwaru pro koncového
uživatele ................................................................ 16
Instalace ovladače ................................................ 16

Použití DJ softwaru ................................................ 19

Příprava Vašeho DJ softwaru ............................... 20
Ovládání Vašeho počítače pomocí určeného
komunikačního protokolu ...................................... 20
Použití MIDI pro ovládání počítače ....................... 21
Tabulka MIDI hlášení ............................................ 22

Použití utilit.............................................................. 24

Metoda nastavení.................................................. 24
Nastavení .............................................................. 24
Pro provedení továrního resetu ............................ 25

Odstraňování závad................................................ 26

O LCD obrazovce.................................................. 26
O OEL obrazovce.................................................. 26
Aktualizace SEP-C1.............................................. 26

Zřeknutí se odpovědnosti ...................................... 27

-3-

Vlastnosti

Tento přístroj je profesionální mobilní kontrolér pro DJ zábavní software, disponující širokou řadou funkcí,
poptávaných na zábavních akcích současně s vynikajícími operačními charakteristikami.
Pokračuje v tradicích přehrávačů Pioneer série CDJ pokud jde o rozvržení panelu, funkce a operace a lze ho
připojit k počítači pomocí USB sběrnice. Pak je možné DJ přehrávání skladeb, nahraných v DJS softwaru bez
nutnosti používat k ovládání myš nebo klávesnici.

Externí monitor

Speciální I/F DJ software MIDI I/F DJ software

Video

EJECT MASTER TEMPO EJECT MASTER TEMPO
TEMPO 6/10/16WIDE TEMPO 6/10/16WIDE
TIME TIME
MT MT
BROWSE MIX EFFECT UTILITY

CUE/LOOP A.CUE OUT/ADJUST RELOOP/EXIT PITCH BEND CUE/LOOP A.CUE OUT/ADJUST RELOOP/EXIT PITCH BEND
MEMORY CALL IN/CUE MEMORY CALL IN/CUE

USB sběrnice TRACK SEARCH LOOP TRACK SEARCH LOOP

HOT LOOP SCRATCH HOT LOOP SCRATCH

SEARCH SEARCH
JOG BREAK
JOG BREAK

0 0

QUE QUE
REV
A B

LOAD LOAD

FWD TEMPO SEP-C1 REV FWD TEMPO

Pioneer DJS SEP-C1

Výkonový zesilovač

OUT

Audio jednotka I/F

Mixážní pult Reproduktor

-4-

Ovládání různého DJ softwaru Ovládání prohlížení
Software Pioneer DJS z příslušenství stejně jako další Přístroj může ovládat seznam skladeb nebo seznam
DJ software lze volně ovládat bez nutnosti ovládat přehrávání DJS. Seznamy lze také sledovat na
disk. DJ programy MIDI typu jsou rovněž centrálním displeji a výběr skladby provést bez
podporovány. sledování počítačového monitoru.

Poznámka: Ovládání mixování
• Většinu dat týkajících se použití tlačítek a táhla Lze ovládat DJS mixážní funkce. Jedno tlačítko lze
použít pro provedení mixování výběrem ze čtyř
TEMPO na tomto přístroji lze vysílat do externího režimů mixování.
přístroje pomocí USB MIDI nebo předurčeného
formátu. Aby bylo možné použít tento přístroj pro Ovládání efektů
ovládání DJ softwaru je nutné nainstalovat Lze ovládat DJS efekty. Výběr efektů a přepnutí
program ovladače. efektů taktu, nastavení úrovně/tempa lze provést
pomocí otočného knoflíku a tlačítek na přístroji.
Vysoce funkční displej
Poznámka:
Centrální displej • Při ovládání ostatního (ne DJS) DJ softwaru
Přístroj má široký 4.3“ barevný LCD displej s vysokou
svítivostí pro snadné sledování. Inteligentní grafické konzultujte návod k použití daného programu pro
rozhraní a otočný ovládací knoflík umožňují informace ohledně podpory funkcí.
nestresující výběr skladby.

A/B displej kontroléru
Odehraný čas a tempo se zobrazují na vysoce
kvalitním OEL displeji s barevnými segmenty
s rychlou odezvou a úžasnou viditelností. Ve
spolupráci s centrálním displejem tyto displeje a
indikátory umožňují nestresující DJ přehrávání
v širokém spektru různě osvětlených prostředí.

Knoflík JOG
Přístroj je vybavený velkým 80 mm knoflíkem s funkcí
„škrábání“, umožňujícím ovládání se stejným citem,
jako při použití analogového gramofonu.

Monitorovací výstup
Díky výstupu obrazovky BROWSE středového
displeje na velký externí monitor lze operace provádět
velice snadno.

Podpora DJS funkcí

Použití DJS softwaru z příslušenství umožňuje nejen
DJ přehrávání, ale rovněž širokou řadu dalších
ovládacích operací, včetně výběru skladby a mixování
s použitím centrálního displeje.

DJ ovládání
Navíc k základním funkcím jako je ovládání tempa,
operace příposlechu a přehrávání smyčky je
přístrojem podporována většina funkcí DJ přehrávání
v softwaru DJS včetně „škrábání“ a „ohýbání tónu“
použitím knoflíku JOG.

Informace o skladbě
Při přehrávání skladby pomocí DJS se na displeji
zobrazuje čas, název, jméno umělce a další
informace o skladbě.

-5-

Specifikace

1 Obecná
Model ..........................................................................SEP-C1
Název..........................................................................Kontrolér pro DJ mixážní software
Napájení .....................................................................5 V SS (napájení přes USB)
Proudová spotřeba......................................................600 mA
Příkon .........................................................................3 W
Operační teplota .........................................................+5° C až +35° C
Operační vlhkost.........................................................5 % až 85 % relativní vlhkosti (bez kondenzace)
Hmotnost ....................................................................1.7 kg
Maximální vnější rozměry ...........................................482.6 (Š) x 133.0 (V) x 83.5 (H) mm

2 USB sekce
Konektor .....................................................................USB typ B (PC konektor)

3 Sekce video výstupu
Výstupní konektor .......................................................Zdířka RCA
Úroveň kompozitního výstupu.....................................1 Vš-š (75 ohmů)

4 Sekce centrálního displeje
Typ..............................................................................TFT LCD aktivní maticový displej
Velikost .......................................................................4.3“ (širokoúhlý)
Podporované jazyky....................................................9 jazyků včetně angličtiny, japonštiny a čínštiny

5 Sekce A/B displeje kontroléru
Typ..............................................................................Segmentový OEL displej

6 Další konektory
Konektor 5 V Zdířka DC

Změna specifikace a vzhledu vyhrazena bez upozornění.

Kontrola příslušenství DJS: 1 sada

Zkontrolujte, že máte veškeré příslušenství.
USB kabel

Pomocný USB napájecí kabel CD-ROM Nálepka s DJS instalačním klíčem
Návod k použití

SEP-C1

Záruční list

Poznámka:
• Jsou dodávány tři návody k použití (včetně toho, který právě čtete). Přečtěte si je podle potřeby.

- SEP-C1 Návod k použití (tento návod)
Přečtěte si ho jako první.

- SEP-C1 Návod k ovládání DJS (PDF soubor nahraný na CD-ROM z příslušenství)
Instrukce k základnímu ovládání při použití DJS současně s SEP-C1.

- Návod k použití DJS (PDF soubor nahraný na CD-ROM z příslušenství)
Návod k DJS softwaru, plně vysvětlující všechny jeho funkce.

-6-

Rady k instalaci Poznámka:
• Neinstalujte přístroj přímo nad výkonový
• Dlouhodobé umístění a používání tohoto přístroje
na přístroji generujícím teplo, jako je zesilovač zesilovač, protože teplo ze zesilovače může tento
atd. může ovlivnit výkonnost produktu. Zabraňte přístroj poškodit nebo může docházet k rušení
umístění přístroje na zdroje tepla. zvuku šumem.
• Při transportu přístroje vyjměte přístroj ze skříně.
• Instalujte přístroj co nejdále od tunerů a TV. Přenášení přístroje instalovaného ve skříni může
Přístroj umístěný do blízkosti těchto zařízení vést k jeho poškození.
může způsobit šum nebo degradaci obrazu. Šum • Pokud musí být přístroj přemístěn ve skříni,
může být znát především při použití vnitřní dbejte, aby nebyl vystavený vibracím nebo
antény. V tomto případě použijte venkovní anténu nárazům.
nebo vypněte napájení tohoto přístroje.
O ochranným pouzdrech
• Když je přístroj používán ve velmi hlasitém
prostředí, např. v blízkosti reproduktorů, může Knoflík JOG je vybavený jemný spínačem. Pokud je
docházet k přeskakování zvuku. Umístěte přístroj přístroj umístěný do ochranného pouzdra, dávejte
dál od reproduktoru nebo snižte hlasitost zvuku. pozor, aby nedocházelo k tlaku na povrch knoflíku
JOG.
• Umístěte tento přístroj na rovný a stabilní povrch.
• Nestavte na tento přístroj těžké předměty. Kondenzace vlhkosti

Dbejte, aby se přístroj, včetně USB kabelu nedotýkal Když je přístroj přenesen z chladného do teplého
vibrujícího povrchu. Vibrace mohou způsobovat prostředí nebo když se teplota v místnosti náhle zvýší,
přeskakování zvuku. kondenzace vlhkosti uvnitř přístroje může ovlivnit jeho
výkonnost. V tomto případě nechejte přístroj cca
Dbejte zvýšení opatrnosti při používání přístroje, hodinu aklimatizovat nebo zvyšujte teplotu v místnosti
umístěném v ochranném pouzdře. postupně.

Zabraňte Čištění přístroje
kontaktu
s vibrujícím Pro čištění přístroje použijte čistící utěrku nebo měkký
povrchem. suchý hadřík. Silnou nečistotu odstraňte hadříkem,
navlhčeným slabým roztokem neutrálního saponátu a
Pro správné chlazení zachovejte volný pak ho dobře osušte. Nepoužívejte těkavé látky jako
prostor. benzín nebo ředidlo, které mohou přístroj poškodit.

Pro správné Pro správné Čištění knoflíku JOG
chlazení chlazení
zachovejte zachovejte Pro čištění knoflíku JOG použijte čistící utěrku nebo
volný volný měkký suchý hadřík. Silnou nečistotu odstraňte
prostor. prostor. hadříkem, navlhčeným slabým roztokem neutrálního
saponátu a pak ho dobře osušte.
Instalace přístroje SEP-C1 do EIA skříně Použití alkoholu, malířského ředidla, benzínu,
insekticidů nebo jiným rozpouštědel na knoflík JOG
Otvory pro šrouby na čelním panelu přístroje SEP-C1 může poškodit jeho povrch a proto se použití těchto
jsou určené pro připevnění přístroje do 19“ EIA skříně. látek vyhněte.
Přístroj vyhovuje specifikaci 3U. Maximální hloubka
přístroje je 83.5 mm.
• Připevněte přístroj do skříně pomocí šroubů

vhodné velikosti (šrouby nejsou dodávány
s přístrojem).

-7-

Propojení

Použijte pomocný USB napájecí kabel z příslušenství a normální USB kabel pro připojení tohoto přístroje k počítači
(nejprve připojte pomocný USB napájecí kabel).

USB kabel z příslušenství

Pomocný USB PC REMOTE
napájecí kabel 5V CONTROL
z příslušenství MONITOR OUT

Počítač

Audio interface
(prodávaný samostatně)

Audio kabel Nepřipojujte pomocný USB napájecí kabel nebo USB
Mixážní pult kabel dokud není na počítači nainstalovaný ovladač.

Poznámka:
• Ke konektoru 5 V nepřipojujte nic kromě pomocného USB napájecího kabelu z příslušenství.
• Vždy používejte pouze pomocný USB napájecí kabel a USB kabel z příslušenství.
• Vždy připojte pomocný USB napájecí kabel a USB kabel pouze k jednomu a tomu samému počítači.
• Nepřipojujte tento přístroj k počítači přes USB rozbočovač.
• Nepřipojujte tento přístroj k počítači přes kartu CardBus, tvořící USB rozhraní.

Připojení externího monitoru (RCA konektor)

Použijte toto propojení když chcete vidět výstup z centrálního displeje na velkém monitoru. Po připojení tohoto
přístroje k externímu monitoru musí být změněno nastavení přístroje (viz. položka „MONITOR OUT“ v nabídce „[1]
DISPLAY“ v části „Použití utilit“ na straně 24).

PC REMOTE
5V CONTROL
MONITOR OUT

Externí monitor

-8-

Části a jejich funkce

Čelní panel

1 8 23 2 910 3 11 12 13 14 18

EJECT MASTER TEMPO EJECT MASTER TEMPO
TEMPO 6/10/16WIDE TEMPO 6/10/16WIDE
TIME TIME
MT MT
17 BROWSE MIX EFFECT UTILITY
16
CUE/LOOP A.CUE OUT/ADJUST RELOOP/EXIT PITCH BEND CUE/LOOP A.CUE OUT/ADJUST RELOOP/EXIT PITCH BEND
4 MEMORY CALL IN/CUE LOOP MEMORY CALL IN/CUE LOOP
5
6 TRACK SEARCH HOT LOOP SCRATCH TRACK SEARCH HOT LOOP SCRATCH

7 22

SEARCH SEARCH
JOG BREAK
JOG BREAK

0 0

QUE QUE

REV A B

LOAD LOAD

FWD TEMPO SEP-C1 REV FWD TEMPO

24 19 20 15 21 19

Tato část vysvětluje použití přístroje při ovládání DJS. Podle použitého DJ softwaru nemusejí být některé funkce
podporované nebo vyžadují jiné ovládání, než je popsané v tomto návodu.

1. Tlačítko EJECT ( ) 5. Tlačítka SEARCH ( / )
Není použité během ovládání DJS. Použijte pro rychlé přehrávání vpřed a vzad.

2. Tlačítka ovládání smyčky 6. Tlačítko a indikátor CUE
Tlačítko začátku smyčky (IN/CUE) Použijte pro nastavení místa příposlechu. Také když je
Použijte pro nastavení začátku smyčky. Když je toto místo příposlechu nastavené, stisknutí tlačítka CUE
tlačítko stisknuté během přehrávání smyčky, přehrávání nastaví přístroj do režimu pohotovostního stavu
se vrátí na začátek smyčky a pokračuje. příposlechu.
Tlačítko konce smyčky (OUT/ADJUST)
Použijte pro nastavení konce smyčky. Když je toto 7. Tlačítko a indikátor přehrávání/pauza ( / )
tlačítko stisknuté během přehrávání smyčky, knoflík Použijte pro spuštění a pauzu přehrávání.
JOG nebo tlačítka SEARCH lze použít pro nastavení
místa konce. 8. Tlačítko režimu času/automatického příposlechu
Tlačítko RELOOP/EXIT (TIME/A.CUE)
Stiskněte toto tlačítko během přehrávání smyčky pro TIME:
zrušení přehrávání smyčky. Pokud přístroj není Při každém stisknutí tlačítka se zobrazení času na
v režimu přehrávání smyčky, stisknutí tohoto tlačítka displeji přepne mezi odehraným časem aktuální skladby
způsobí zapnutí přehrávání smyčky od dříve a zbývajícím časem (REMAIN).
nastaveného začátku smyčky. A.CUE:
Při podržení sekundu nebo déle se funkce AUTO CUE
3. Sekce ovládání TEMPO střídavě zapne/vypne.
Tlačítko rozsahu řízení tempa (±6/10/16/WIDE):
Při každém stisknutí tlačítka se rozsah řízení tempa Funkce AUTO CUE
táhlem TEMPO změní. Po provedení nastavení nebo výběru skladby tato
Tlačítko a indikátor MASTER TEMPO (MT): funkce automaticky nastaví místo příposlechu a
Při každém stisknutí tlačítka se funkce řízení řídícího pohotovostní stav místa příposlechu těsně před místo,
tempa zapne/vypne. kde začíná zvuk skladby.
Táhlo TEMPO:
Z centrální polohy posuňte směrem k Vám (+) pro 9. Tlačítko SCRATCH
zvýšení tempa a směrem od Vás (-) pro snížení tempa. Stiskněte pro zapnutí/vypnutí režimu škrábání.
Tlačítka PITCH BEND +/-:
Při stisknutí během přehrávání je zapnuta funkce 10. Tlačítko JOG BREAK
ohýbání tónu. Není použité během ovládání DJS.
Stisknutí tlačítka „+“ zvyšuje rychlost ohýbání tónu a
stisknutí tlačítka „-„ snižuje rychlost ohýbání tónu. 11. Tlačítko BROWSE
Rychlost změny tónu lze modifikovat podržením Použijte pro přepnutí na obrazovku BROWSE.
stisknutého tlačítka a otáčením knoflíkem JOG.
12. Tlačítko MIX
4. Tlačítka TRACK SEARCH ( / ) Použijte pro přepnutí na obrazovku MIX.
Použijte pro výběr skladby.
13. Tlačítko EFFECT
Použijte pro přepnutí na obrazovku EFFECT.

-9-

14. Tlačítko UTILITY Centrální displej
Použijte pro přepnutí na obrazovku UTILITY (strana
25). 3
1
15. Otočný knoflík 2
V obrazovce BROWSE a UTILITY otáčení otočným
knoflíkem umožňuje výběr skladby a pohyb kurzoru 1. Zobrazení hlavní nabídky
mezi položkami. Stiskněte knoflík pro potvrzení výběru.
Pro operace v obrazovce MIX a EFFECT viz. návod Nabídky centrálního displeje se mění použitím tlačítka
k použití programu DJS. BROWSE, tlačítka MIX, tlačítka EFFECT a tlačítka
UTILITY. Funkční tlačítka, tlačítka výběru nahoru
16. Tlačítko CUE/LOOP MEMORY (W)/dolu (X), tlačítka LOAD A/B a otočný knoflík jsou
Není použité během ovládání DJS. použitá pro manipulaci s obsahem v každé nabídce.

17. Tlačítko CUE/LOOP CALL Obrazovka BROWSE
Není použité během ovládání DJS. Použijte pro zobrazení DJS seznamu skladeb nebo
seznamu přehrávání a pro výběr skladeb. Detaily viz.
18. Funkční tlačítka (F1 až F6, zleva) návod k použití programu DJS „Použití seznamů DJS“.
Použijte pro výběr režimů a kategorií.
Položky, které lze vybrat, se liší podle obrazovky nebo Obrazovka MIX
nabídky. Pro detaily viz. návod k použití programu DJS. Použijte pro provedení DJS mixážních operací. Detaily
viz. návod k použití programu DJS „DJS mixážní
19. Tlačítka LOAD A/B operace“.
V obrazovce BROWSE stiskněte pro nastavení vybrané
skladby v kontroléru A/B. Obrazovka EFFECT
Pro operace v obrazovce MIX a EFFECT viz. návod Použijte pro provedení DJS efektových operací. Detaily
k použití programu DJS. viz. návod k použití programu DJS „DJS efektové
operace“.
20. Tlačítko výběru nahoru (W)
V obrazovce BROWSE a UTILITY každé stisknutí Obrazovka UTILITY
tlačítka posune nabídku o jednu úroveň nahoru (vlevo) Použijte pro provedení nastavení (strana 24).
v aktuální hierarchii nabídky.
Pro operace v obrazovce MIX a EFFECT viz. návod 2. Funkční lišta
k použití programu DJS. Zobrazené položky lze změnit pomocí šesti funkčních
tlačítek. Zobrazené položky se liší podle obsahu,
21. Tlačítko výběru dolu (X) zobrazeném v hlavní nabídce.
V obrazovce BROWSE a UTILITY každé stisknutí
tlačítka posune nabídku o jednu úroveň dolu (vpravo) 3. Zobrazení informací o skladbě A/B
v aktuální hierarchii nabídky. Zobrazení informací o skladbě a aktuálním stavu pro
Pro operace v obrazovce MIX a EFFECT viz. návod přehrávané skladby v kontroléru A/B.
k použití programu DJS.
Název skladby Stav přehrávání
22. Centrální displej (strana 10)
Jméno interpreta
23. Displej A/Displej B (strana 11)
Stav přehrávání
24. Knoflík JOG (+FWD/-REV)
Když je režim škrábání zapnutý: Indikuje aktuálně přehrávanou skladbu.
Stiskněte povrch knoflíku a otáčejte s ním pro
provedení škrábavého přehrávání.
Když je režim škrábání vypnutý:
Použijte pro ohýbání tónu. Zrychlení (+FWD) a
zpomalení (-REV) je provedeno v poměru otáčení
knoflíkem. Když se otáčení knoflíku zastaví, přehrávání
se vrátí k předchozí rychlosti.

Indikuje skladbu v pauze.

Indikuje skladbu v pohotovostním stavu
příposlechu.

Poznámka:
Tento přístroj může zobrazovat názvy skladeb a jména
interpretů v jazycích Západní Evropy, ruštině, zjednodušené
čínštině a japonštině, ale některé jazyky nemusejí být
podporované podle použitého DJ softwaru. Více informací o
podporovaných jazycích viz. návod k použitému DJ
softwaru.

- 10 -

Displej A/Displej B 6. Zobrazení místa přehrávání
Pro poskytnutí intuitivního sledování průběhu
9 53 přehrávání skladby (odehraného nebo zbývajícího
času) je použitý sloupcový graf, představující plnou
1 2 délku skladby.
8 7 • Zobrazení odehraného času: Všechny segmenty
jsou zhasnuté a pak se postupně rozsvěcují zleva
46 doprava.
• Zobrazení zbývajícího času: Všechny segmenty
1. Zobrazení čísla skladby jsou rozsvícené a pak postupně zhasínají zleva
Během ovládání DJS je zobrazeno „DJS“. doprava.
• Když zbývá do konce skladby 30 sekund, graf
2. Zobrazení rozsahu řízení tempa (±6/10/16/WIDE) začne pomalu blikat.
Zobrazuje vybraný rozsah řízení tempa táhla TEMPO. • Když zbývá do konce skladby 15 sekund, graf
začne rychle blikat.
3. Zobrazení změny tempa
Zobrazuje změnu tempa, nastavenou použitím táhla 7. Zobrazení BPM
TEMPO. Ukazuje hodnotu BPM (dob za minutu) aktuálně
přehrávané skladby.
4. Indikátor A.CUE
Svítí, když je zapnutá funkce AUTO CUE. 8. Indikátor MEMO
Nezobrazuje se při použití DJS.
5. Zobrazení času
Zobrazuje odehraný čas aktuální skladby (indikátor 9. Indikátor REMAIN
„REMAIN“ nesvítí) nebo zbývající čas skladby (indikátor Svítí, když je zobrazený zbývající čas.
„REMAIN“ svítí) v minutách (M), sekundách (S) a
rámcích (F).

Zadní panel

1 PC REMOTE 4
CONTROL
2 5V

MONITOR OUT

3

1. PC konektor: USB port (typ B)
Použijte USB kabel z příslušenství pro připojení k počítači.

2. Konektor 5 V
Použijte pomocný USB napájecí kabel z příslušenství pro připojení k počítači.

3. Konektor video výstupu (MONITOR OUT)
Použijte video kabel pro připojení k externímu displeji.

4. Konektor dálkového ovládání (REMOTE CONTROL)
Není použitý u tohoto přístroje.

- 11 -

O softwaru DJS

Pioneer DJS je software, umožňující použití MP3 souborů pro ovládání DJ přehrávání z počítače. Nainstalujte program do
počítače z dodaného disku CD-ROM.

Poznámka:
• Program DJS není vybavený funkcí pro záznam DJ přehrávání.

Licenční smlouva k softwaru pro 2.3 Vlastnictví. Společnost Pioneer nebo její licenční
koncového uživatele firma si zachovává všechna práva, tituly a zájmy ke
všem patentům, autorským právům, obchodním
Tato Licenční smlouva k softwaru pro koncového uživatele značkám, obchodním tajemstvím a dalším právům
(„Smlouva“) je mezi Vámi („Vy“) a společností Pioneer intelektuálního vlastnictví v programu a
(„Pioneer“). dokumentaci a jakýmkoli odvozeným pracím.
Nesmíte přijímat žádná jiná práva, vyslovená nebo
JAKÝKOLI KROK PRO NASTAVENÍ NEBO INSTALACI předpokládaná kromě omezené licence, stanovené
touto smlouvou.
PROGRAMU ZNAMENÁ, ŽE AKCEPTUJETE VŠECHNY
2.4 Žádná podpora. Společnost Pioneer nemá žádnou
PODMÍNKY TÉTO LICENČNÍ SMLOUVY. POVOLENÍ povinnost poskytovat podporu, údržbu, aktualizace,
modifikace nebo nová vydání pro program nebo
NAHRÁT A/NEBO POUŽÍVAT PROGRAM JE VÝSLOVNĚ dokumentaci pod touto smlouvou.

PODMÍNĚNO DODRŽOVÁNÍM NÁSLEDUJÍCÍCH 3. Zřeknutí se záruky
PROGRAM A DOKUMENTACE JSOU
PODMÍNEK. PÍSEMNÉ NEBO ELEKTRONICKÉ POSKYTOVÁNY „TAK JAK JSOU“, BEZ JAKÉKOLI
ZÁRUKY A VY SOUHLASÍTE, ŽE JE BUDETE
SCHVÁLENÍ NENÍ NUTNÉ, ABY BYLA TATO SMLOUVA POUŽÍVAT NA VLASTNÍ RIZIKO. SPOLEČNOST
PIONEER SE ZŘÍKÁ VŠECH ZÁRUK K PROGRAMU
PLATNÁ A VYMAHATELNÁ. POKUD NESOUHLASÍTE SE A DOKUMENTACI.

VŠEMI PODMÍNKAMI TÉTO SMLOUVY, NESMÍTE 4. Škody a nápravy porušení smlouvy
Souhlasíte, že jakékoli porušení omezení této smlouvy
PROGRAM POUŽÍVAT A MUSÍTE HO PŘESTAT může způsobit společnosti Pioneer nenapravitelné
škody, které nelze vyčíslit penězi. Souhlasíte, že
INSTALOVAT NEBO HO MUSÍTE ODINSTALOVAT. společnost Pioneer může provést opatření pro
zabránění porušování této smlouvy.
1. Definice
1.1 „Dokumentace“ znamená písemná dokumentace, 5. Ukončení
specifikace a nápověda poskytnutá společností Společnost Pioneer může kdykoli ukončit tuto smlouvu,
Pioneer pro pomoc při instalaci a používání pokud jí porušíte. Pokud je smlouva ukončena, musíte
programu. zastavit používání programu, trvale ho vymazat
1.2 „Program“ znamená všechny nebo jakékoli části z počítače a zničit všechny kopie programu a
softwaru Pioneer, licencovaného touto smlouvou. dokumentace a písemně o tom informovat společnost
Pioneer. Část 2.2, 2.3, 2.4, 3, 4, 5 a 6 pokračuje
2. Programová licence v platnosti i po ukončení smlouvy.
2.1 Omezená licence. Pod omezeními této smlouvy
Vám Pioneer uděluje omezenou, nevýhradní, 6. Obecné podmínky
nepřenosnou licenci (bez práva tuto licenci dále 6.1 Omezení odpovědnosti. Společnost Pioneer není
postoupit): v žádném případě odpovědná v souvislosti s touto
(a) K instalaci jedné kopie programu na pevný smlouvou za jakékoli přímé nebo nepřímé škody.
disk Vašeho počítače, k používání programu 6.2 Omezení nebo vyloučení záruk nebo odpovědnosti
pouze pro Vaše osobní účely v souladu s touto obsažené v této smlouvě neovlivňuje Vaše práva
smlouvou a dokumentací („autorizované jako zákazníka, která máte podle platných zákonů
použití“). v oblasti, ve které žijete.
(b) K používání dokumentace pro podporu 6.3 Samostatnost a vzdání se práva. Pokud je některý
autorizovaného použití a článek této smlouvy ilegální, neplatný, považuje se
(c) K vytvoření jedné záložní kopie programu za vynechaný a zbytek smlouvy je plně platný.
výhradně za účelem zálohování za 6.4 Žádný přenos vlastnictví. Nesmíte přenášet
předpokladu, že všechny názvy ochranné vlastnictví, prodávat, přenášet, delegovat nebo
značky, autorská práva a poznámky k omezení jinak nakládat s touto smlouvou nebo právy v ní
práv budou součástí kopie. uvedenými, ať dobrovolně nebo nedobrovolně,
2.2 Omezení. Nesmíte kopírovat nebo používat použitím práva nebo jinak bez předchozího
program nebo dokumentaci jinak, než je výslovně písemného souhlasu společnosti Pioneer. Jakékoli
povoleno touto smlouvou. Nesmíte program domnělé přenesení vlastnictví, přenos nebo
přenášet, poskytovat k němu licenci, půjčovat ho, delegování Vámi provedené bude anulováno a
pronajímat nebo ho používat pro školení třetích zneplatněno.
stran nebo pro komerční časové sdílení. Nesmíte
ho osobně nebo prostřednictvím třetí strany
modifikovat, zkoumat nebo dekompilovat
s výjimkou případů, dovolených platnými zákony a
pak pouze po písemném oznámení společnosti
Pioneer o Vašich zamýšlených aktivitách. Nesmíte
používat program na několika procesorech bez
předchozího písemného souhlasu společnosti
Pioneer.

- 12 -

6.5 Celistvost smlouvy. Tato smlouva představuje Systémové požadavky (minimální
celistvou smlouvu mezi stranami. Tuto smlouvu operační prostředí)
nelze modifikovat nebo měnit bez předchozího
výslovného písemného souhlasu společnosti Použití DJS vyžaduje PC/AT počítač, splňující následující
Pioneer. minimální operační podmínky:

6.6 Souhlasíte, že se tato smlouva bude řídit zákony, CPU:
platnými v Japonsku. 1.5 GHz nebo více Intel® Pentium M® (nebo kompatibilní)
procesor
Varování k autorským právům
Avšak v případě Windows Vista® musí být procesor 1.5
Použití DJS je omezeno s ohledem na přehrávání a GHz nebo více Intel® Core™ 2 Duo (nebo kompatibilní).
kopírování hudebního obsahu, chráněného proti kopírování.
• Program nemusí pracovat správně, pokud jsou na Paměť:
512 MB nebo více RAM
médiu obsažena data, chráněná proti kopírování.
• Ripování, přehrávání a další operace se mohou Avšak pro Windows Vista® 1 GB nebo více RAM

zastavit, pokud jsou na médiu detekována data, Pevný disk:
chráněná proti kopírování. 250 MB volného místa na HDD (bez prostoru pro uložení
• Z důvodu technologie ochrany proti kopírování pro MP3 a ostatních hudebních souborů).
nahraná média (CPRM) je zápis na SD paměťové karty
omezený na 3x pro každý hudební obsah. Optická mechanika:
• Pro zápis hudebního obsahu na SD paměťové karty Disková mechanika schopná číst CD-ROM a přehrávat
musí použitá čtečka/zapisovačka podporovat hudební CD (CD-DA).
technologii „ochrany proti kopírování pro nahraná
média“ SD paměťových karet. Pro detaily viz. návod Displej:
k použití čtečky/zapisovačky, kterou chcete použít. XGA (1024 x 768) nebo vyšší, s HighColor (16-bitů) nebo
• Hudební obsah, který chcete zapsat na SD paměťovou lepším video adaptérem a monitorem.
kartu, lze přehrávat pouze na přehrávačích,
podporujících „SD audio standard“. Detaily viz. návod Zvuk:
k přehrávači, který chcete použít. 2-kanálový nebo lepší audio výstup (interní nebo externí
zvuková karta nebo audio jednotka).
Materiál, který nahrajete je určený pro Vás soukromý
poslech a nelze ho používat pro jiné účely bez povolení od Vstupní zařízení:
majitele autorských práv. Klávesnice, myš (nebo ekvivalentní polohovací zařízení).
• Hudba nahraná z CD a jiných médií může být chráněná
Internetové připojení:
autorskými právy jednotlivých zemí stejně jako Doporučená rychlost připojení 56 kbit/s nebo vyšší.
mezinárodními konvencemi. Jste osobně zodpovědní Microsoft ® Internet Explorer 5.5 nebo vyšší nebo jiný
za zákonné použití provedených nahrávek. webový prohlížeč, podporující 128-bitové SSL.
• Pokud je tento přístroj připojený k počítači a použitý ve

spojení se softwarem DJS, počítač musí být vybavený
dvěma USB porty vyhovujícími specifikaci 1.1 nebo
vyšší. Detaily viz. „Propojení“ na straně 8.

Poznámka:
• I když je počítač vybavený specifikovanou pamětí, jiný

software nebo spuštěné služby mohou způsobit
nedostatek paměti a degradaci funkcí nebo výkonnosti
programu. V tomto případě ukončete všechny ostatní
běžící služby a programy pro uvolnění počítačové
paměti nebo zvětšete paměť počítače.
• DJS operace nemusejí fungovat správně při kombinaci
s jiným softwarem, nainstalovaným v počítači.
• Plná funkcionalita není garantována na všech
počítačích, i když splňují předchozí operační podmínky.
• DJS software není podporován počítači Macintosh
(včetně těch s CPU Intel).

- 13 -

Instalace softwaru • Pro instalaci programu Adobe Reader® klikněte na
tlačítko [Install Adobe Reader]. Pokud je na
• Upozornění, týkající se instalace počítači nainstalovaná starší verze programu
Adobe Reader®, odinstalujte jí před kliknutím na
• Před instalací DJS si přečtěte „Licenční smlouvu tlačítko [Adobe Reader].
k softwaru pro koncového uživatele“ a „Systémové
požadavky (minimální operační prostředí)“. • Pro zavření nabídky klikněte na tlačítko [Exit].

• Program DJS je podporován následujícími verzemi 3. Když se objeví obrazovka pro výběr jazyka, vyberte
Microsoft® Windows®: [English], pak klikněte na [OK].
Windows Vista® Home Basic
Windows Vista® Home Premium • Podle operačního prostředí vašeho počítače může
Windows Vista® Ultimate být k dispozici více jak jeden jazyk.
Windows Vista® Business
Windows® XP Home Edition • Když kliknete na [OK], objeví se hlášení [Preparing
Windows® XP Professional to install DJS…].
Windows® 2000 Professional (SP4) Když je příprav dokončena, objeví se hlášení
[Commencing installation of DJS…]. Postupujte
• Program DJS není podporován 64-bitovými operačními podle instrukcí pro dokončení instalace DJS.
systémy Microsoft (Windows® XP Professional x64
edition a Windows Vista® 64-bit edition). • Pro zrušení instalace klikněte na tlačítko [Cancel].

• Na disku CD-ROM z příslušenství je instalační program 4. Když je instalace DJS dokončena, restartujte
a návody k použití v následujících osmi jazycích: počítač podle instrukcí, které se objeví na
angličtina, francouzština, němčina, italština, obrazovce.
holandština, španělština, čínština (zjednodušená),
japonština. Poznámka:
• Při použití tohoto přístroje ve spojení s programem DJS
• Při používání DJS na počítačích s jazykem Windows®
jiným než je některý z výše uvedených vyberte musí být na počítači před připojením k SEP-C1
v nabídce [English]. nainstalovaný softwarový ovladač. Detaily viz. strana
16.
• Instalace a odinstalace vyžaduje na daném počítači
administrátorská práva. Před instalací softwaru se • Návod k použití DJS (PDF)
musíte přihlásit jako administrátor.
Když je instalace DJS dokončena, návod k použití lze
• Instalační postup spustit podle požadavku z nabídky [START]. Klikněte na
[START] Æ [View All Programs] Æ [DJS] Æ [User´s
1. Po vložení instalačního disku CD-ROM do DVD/CD Manual]. Je doporučeno si návod k použití přečíst pro
mechaniky počítače se automatiky objeví instalační získání základních informací o DJS než začnete program
nabídka. Pro instalaci softwaru DJS postupujte používat.
podle instrukcí v nabídce.
• Pokud se instalační nabídka neobjeví automaticky,
klikněte na [START] Æ [My Computer (nebo
Computer)] a vyberte optickou mechaniku, pak
dvakrát klikněte na ikonu [Install].

2. Když se objeví instalační nabídka, klikněte na
tlačítko [Install DJS].

• Pokud na počítači nainstalovaná zkušební verze
DJS, místo tlačítka [Install DJS] se objeví tlačítko
[Uninstall DJS trial version of DJS]. Klikněte na něj
pro odinstalování zkušební verze, pak jednou
klikněte na tlačítko [Install DJS].

• Pro zobrazení návodu k použití klikněte na tlačítko
[Display DJS User´s Manual]. Pro zobrazení
návodu k použití je nutný Adobe Reader®.

- 14 -

Poznámky týkající se zkušební doby a Informace týkající se online podpory
uživatelské registrace
Než budete kontaktovat podporu ohledně ovládání DJS
DJS lze používat bez registrace ve zkušební době 60 dnů nebo jiných technických dotazů, přečtěte si návod k použití,
po instalaci. dodávaný na CD-ROM a sekci FAQ na webových stránkách
Tato doba představuje čas, kdy můžete používat DJS bez podpory DJS.
oficiální registrace. Když zkušební doba skončí, DJS nelze • Informace o přístupu k webovým stránkám podpory
dále používat, takže proveďte registraci před koncem
zkušební doby. DJS najdete v návodu k použití DJS. Pro přístup
k webovým stránkám podpory potřebujete jméno a
• Online registraci lze provést, pokud je uživatel připojený heslo, které specifikujete během uživatelské registrace.
k internetu. Detaily týkající se uživatelské registrace viz. • Při dotazu ohledně závady DJS uveďte své jméno,
návod k použití DJS, obsažený na disku CD-ROM. název produktu, registrační klíč, typ počítače a jeho
specifikaci (CPU, instalovaná paměť, další připojené
• Společnost Pioneer Group shromažďuje uživatelské periferie atd.), operační systém a jeho verzi a konkrétní
informace pro následující účely: informace, týkající se závady.
• Podpora je poskytována pouze uživatelům, kteří
1. Pro poskytování servisu pro produkt. provedli registraci. Pečlivě si uschovejte informaci o
2. Pro informování uživatelů e-mailem o důležitých jméně a heslu, specifikovaném během registrace stejně
jako registrační klíč.
informacích a událostech, týkajících se produktu. • Pokud zaznamenáte problémy s instalací nebo
3. Pro sběr dat od uživatelů a jejich použití pro další uživatelskou registrací, obraťte se na následující
webové stránky:
vývoj produktu. http://www.prodjnet.com/djs/support/

• S osobními informaci, získanými od uživatelů, je Poznámka:
manipulováno podle platných zákonů. • Pro technické informace týkající se použití tohoto

• Pro více informací o ochraně soukromí viz. webové přístroje s počítačem, periferiemi nebo jinými produkty
stránky Pioneer: jiné značky než Pioneer se obraťte na prodejce nebo
http://www.prodjnet.com/privacy.html výrobce daného zařízení.

• Uživatelé bez internetového připojení mohou zadat • Nové verze jsou určené pro zlepšení funkčnosti a
požadované informace do registrační karty a poslat jí výkonnosti DJS.
poštou do společnosti Pioneer. Po přijetí registrační Oficiální registrace tohoto produktu Vám umožní přístup
karty Vám pošleme registrační klíč, nutný pro na webové stránky podpory, odkud si můžete stáhnout
odemknutí softwaru po zkušební době. Detaily týkající novější verze programu. Doporučujeme uživatelům
se uživatelské registrace viz. návod k použití DJS, využívat této výhody a používat nejnovější verze
obsažený na disku CD-ROM. programu.

Poznámka: Zřeknutí se odpovědnosti
• Instalační klíč lze použít pro DJS software,
• Společnost Pioneer není odpovědná za vydání nového
nainstalovaný na jednom počítači. V případě, že licenčního klíče nebo registračního ID v případě jeho
potřebujete vyměnit počítač nebo přeinstalovat DJS ztráty. Uschovejte proto bezpečně své registrační
software, musíte provést novou registraci a získat nový informace pro jejich budoucí použití.
instalační klíč. Výchozí registrační klíč vydaný
společností Pioneer je rovněž nutný pro případ nové • Pamatujte, že funkce přenosu SD paměťové karty není
registrace nebo servisu, takže si ho uschovejte na podporovaná ve Windows Vista®.
bezpečném místě po dokončení procesu registrace.
• Funkce ripování hudebních CD v tomto programu
• Adresa pro zaslání registrační karty je následující: nepodporuje hudební CD, která nemají jedno
z následujících log.
PIONEER EUROPE NV
MULTIMEDIA DIVISION
Pioneer House, Hollybush Hill, Stoke Poges, Slough
SL2 4QP U.K.

- 15 -

O programu ovladače

Tento přístroj je určený pro ovládání softwaru Pioneer DJS nebo jiného DJ softwaru, při připojení k počítači. Při připojení tohoto
přístroje k počítači s Windows pro použití DJ softwaru je nutné na počítač nejprve nainstalovat softwarový ovladač.

Poznámka:
• Ovladače pro OS Macintosh stejně jako aktuální informace o DJ softwaru dalších výrobců lze nalézt na následujících

webových stránkách:
http://www.prodjnet.com/support

Licenční smlouva k softwaru pro • Použití CD-ROM z příslušenství pro instalaci
koncového uživatele aplikace

Před instalací nebo použitím programu ovladače si nejprve 1. Zapněte počítač a přihlaste se jako administrátor.
přečtěte „Licenční smlouvu k softwaru pro koncového
uživatele“ (strana 12). Instalací a použitím softwaru 2. Vložte CD-ROM z příslušenství do CD/DVD
souhlasíte s podmínkami licenční smlouvy. mechaniky počítače.

Instalace ovladače 3. Klikněte na [START] Æ [My Computer (nebo
Computer)], pak vyberte CD-ROM a dvakrát klikněte
• Před instalací (Důležité) na adresář [SEP-C1].

• Před instalací tohoto ovladače si nejprve přečtěte 4. Po otevření adresáře [SEP-C1] dvakrát klikněte na
instalační program ovladače [MEP-7000[SEP-
„Licenční smlouvu k softwaru pro koncového uživatele“. C1]_#.###.exe].
(#.### indikuje verzi ovladače.)
• Tento přístroj lze připojit k počítači s jedním
5. Když se objeví nabídka [Language Selection],
z následujících operačních systémů: vyberte [English] a klikněte na [OK].
• Pro přerušení instalace klikněte na tlačítko
Windows Vista® Home Basic, Windows Vista® Home [Cancel].

Premium, Windows Vista® Ultimate, Windows Vista® 6. Když se objeví obrazovka [License], přečtěte si
licenční smlouvu a klikněte na [I agrese.], pak
Business, Windows® XP Home Edition, Windows® XP klikněte na [OK].

Professional nebo Windows® 2000 Professional

Může být nutné použít funkci aktualizace pro instalaci

posledních aktualizací.

• Program pro instalaci ovladače je poskytován v deseti

jazycích (angličtina, francouzština, němčina, italština,

holandština, španělština, ruština, čínština

(zjednodušená), čínština (tradiční) a japonština). Při

používání Windows® s jiným jazykem, než je některý

z výše uvedených vyberte v nabídce [English].

• Instalace programu ovladače na počítači vyžaduje

administrátorská práva. Před instalací ovladače se

musíte přihlásit jako administrátor.

• Před instalací ovladače ukončete všechny běžící

aplikace.

Poznámka:

• Před instalací ovladače odpojte pomocný USB napájecí
kabel a USB kabel připojující tento přístroj k počítači.

• Pokud byl tento přístroj připojený k počítači bez
předchozí instalace ovladače, může dojít k chybě v
závislosti na operačním prostředí počítače.

• Pokud dojde k přerušení průběhu instalace ovladače,
opakujte postup pro instalaci ovladače od začátku.

• Pokud nesouhlasíte s podmínkami licenční
smlouvy, klikněte na tlačítko [Cancel] pro ukončení
instalace.

- 16 -

7. Postupujte podle instrukcí na obrazovce. 8. Když je instalace dokončena, zobrazí se hlášení
[Installation is now complete.]. Klikněte na tlačítko
• Pokud se během instalace objeví obrazovka [Finish] pro dokončení procesu.
[Windows Security], klikněte na [Install this driver
software anyway] pro pokračování procesu
instalace.

<Pro Windows XP> • Připojení tohoto přístroje k počítači

• Pokud se během instalace objeví obrazovka 1. Připojte pomocný USB napájecí kabel k tomuto
[Hardware Installation], klikněte na [Continue přístroji a k počítači.
Anyway] pro pokračování procesu instalace.
2. Připojte USB kabel k tomuto přístroji a k počítači.
Při prvním připojení tohoto přístroje k počítači a při
odpojení a novém připojení k USB konektoru může
počítač zobrazit hlášení [Installing device driver
software]. V tomto případě vyčkejte, dokud počítač
nezobrazí hlášení [Your device are ready to use].

<Pro Windows XP>
• Pokud během instalace počítač zobrazí hlášení

[Can Windows connect to Windows Update to
search for software?], vyberte [No, not this time],
pak klikněte na tlačítko [Next] pro pokračování
procesu instalace.

<Pro Windows 2000>

• Pokud se během instalace objeví obrazovka
[Digital Signature Not Found], klikněte na tlačítko
[Yes] pro pokračování procesu instalace.

• Pokud během instalace počítač zobrazí hlášení
[What do you want the wizard to do?], vyberte
[Install the software automatically
(Recommended)], pak klikněte na tlačítko [Next]
pro pokračování procesu instalace.

- 17 -

• Pokud se během instalace objeví obrazovka • Nejnovější verze ovladače
[Hardware Installation], klikněte na [Continue
Anyway] pro pokračování procesu instalace. Poslední verzi ovladače najdete na webových stránkách
http://www.prodjnet.com/support.

• Při použití tohoto přístroje pro ovládání DJS
softwaru

Než začnete používat tento přístroj pro ovládání DJS,
přečtěte si část „Použití DJ softwaru“ na straně 19 a „Návod
k použití DJS“ (PDF soubor). „Návod k použití DJS“ najdete
pod názvem [manual_SEP-C1_control_en.pdf] v adresáři
[SEP-C1\English] na CD-ROM z příslušenství.

<Pro Windows 2000>

• Pokud se během instalace objeví obrazovka
[Digital Signature Not Found], klikněte na tlačítko
[Yes] pro pokračování procesu instalace.

• Kontrola verze ovladače
Pro kontrolu verze nahraného ovladače klikněte na [START]
Æ [View All Programs] Æ [Pioneer] Æ [MEP-7000[SEP-C1]]
Æ [MEP-7000[SEP-C1] Version Display Utility].

Poznámka:
• Tato obrazovka umožňuje zkontrolovat verzi aktuálně

nainstalovaného firmwaru. Pamatujte však, že verze
firmwaru se nezobrazí, pokud není SEP-C1 připojený
k počítači nebo pokud počítač nekomunikuje správně
se SEP-C1.

- 18 -

Použití DJ softwaru

Po nahrání DJS softwaru z příslušenství nebo jiného DJ softwaru do počítače, ke kterému je tento přístroj připojený USB
kabelem, můžete použít tento přístroj pro ovládání DJ softwaru.

Podporované DJ programy

DJS Dodávaný se SEP-C1 DJ program „vše v jednom“ „DJS“ umožňuje okamžité používání DJ
softwaru.
DJ software podporující
komunikaci Komerčně podávané DJ programy, podporující komunikační protokol SEP-C1 lze ovládat i bez
použití disku. Poslední informace týkající se podporovaných DJ programů najdete na webových
DJ software podporující stránkách Pioneer http://www.prodjnet.com/support/.
MIDI
SEP-C1 vysílá data týkající se stavu tlačítek a táhla TEMPO v univerzálním MIDI formátu, takže
DJ programy s podporou MIDI lze použít pro přiřazení MIDI hlášením tohoto přístroje a tedy pro
ovládání přes MIDI komunikaci.

Styl přehrávání

Přístroj lze použít jako DJ softwarový ovladač. Když je SEP-C1 použitý jako ovladač, můžete ovládat DJ software bez použití
myši nebo klávesnice, s použitím stejného uspořádání, stejných funkcí a snadných operací, známých ze série Pioneer CDJ.

Pomocný USB
napájecí kabel

USB kabel

Počítač

- 19 -

Příprava Vašeho DJ softwaru

Před použitím DJ programu musíte připravit počítač a DJ software. Nepřipojujte SEP-C1, dokud nenahrajete softwarový
ovladač!

Krok DJS DJ software podporující DJ software podporující MIDI

komunikaci

(1) Zkontrolujte nastavení počítače a Viz. strana 12 tohoto návodu („O Podívejte se do návodu k použití DJ softwaru.

operačního prostředí. DJS softwaru“). Podporovaný počítačový systém je omezený na Windows

Podporovaný počítačový systém Vista, Windows XP, Windows 2000 nebo Mac OS verze

je omezený na Windows Vista, 10.3.9 nebo novější.

Windows XP, Windows 2000

nebo novější. DJS podporuje

pouze OS Microsoft.

(2) Zapněte napájení počítače. Podívejte se do návodu k použití DJ softwaru.

(3) Nainstalujte ovladač. Viz. strana 16 tohoto návodu („O programu ovladače“).

(4) Proveďte propojení mezi tímto Viz. strana 8 tohoto návodu („Propojení“).

přístrojem a počítačem.

(5) Zkontrolujte správné USB Viz. strana 18 tohoto návodu („O programu ovladače, Kontrola verze ovladače“).

propojení s počítačem.

(6) Nainstalujte DJ software. Viz. strana 12 tohoto návodu („O Podívejte se do návodu k použití DJ softwaru.

softwaru DJS“).

(7) Spusťte DJ software. Viz. návod k použití DJS (PDF

soubor na CD-ROM

z příslušenství).

(8) Ovládejte DJ přehrávání. Viz. návod k použití DJS pro

základní techniky ovládání.

Poznámka:

• Aby bylo možné použít DJ software, je nutná instalace speciálního softwarového ovladače (ovladač pro počítače Windows
je obsažený na CD-ROM z příslušenství). Aktuální verze ovladače a ovladače pro MAC OS najdete na webových stránkách
Pioneer http://www.prodjnet.com/support/.

Ovládání Vašeho počítače pomocí 2. Spusťte DJ software.
určeného komunikačního protokolu Když je sestavena komunikace s DJ softwarem,
tlačítka, knoflík JOG a táhlo TEMPO lze použít pro
SEP-C1 může ovládat nejen DJS software z příslušenství, ovládání operací a centrální displej SEP-C1 a displeje
ale i jiný DJ software podporující určený komunikační A/B ukazují čas a název aktuálně přehrávané skladby
protokol SEP-C1. společně se jménem interpreta.

1. Připojte počítač.
Na centrálním displeji se objeví logo [PRO DJ].

Poznámka:

• Některé DJ programy nepodporují zobrazování
informací o skladbě.

- 20 -

Pro DJS: • Nastavení MIDI kanálu

Ovládání lze provádět během sledování obrazovky Nastavení MIDI kanálu lze provést z obrazovky UTILITY.
BROWSE, EFFECT a MIX na centrálním displeji. Pro detaily
o aktuální operaci viz. kapitola „Styly manipulátoru“ 1. Stiskněte tlačítko UTILITY.
v návodu k použití SEP-C1 DJS (PDF soubor na CD-ROM
z příslušenství). 2. Stiskněte tlačítko funkce [PC].
Na centrálním displeji se zobrazí nabídka nastavení
MIDI kanálu.
• Kontrolér A používá stejný kanál jako centrální
displej, zatímco kontrolér B používá jiný kanál.
(Tovární nastavení je pro kontrolér A a centrální
displej Kanál 1 a pro kontrolér B Kanál 2.)

Poznámka: 3. Otočte otočným knoflíkem nebo stiskněte tlačítko
• Když je na centrálním displeji zobrazena obrazovka X.
Ikona se posune doprava.
UTILITY, tlačítka a otočný knoflík centrálního displeje
nelze použít pro ovládání DJ softwaru. 4. Otočte otočným knoflíkem pro změnu hodnoty.
Lze nastavit hodnotu mezi 1 a 16.
Použití MIDI pro ovládání počítače
5. Stiskněte otočný knoflík pro potvrzení vybrané
MIDI (Musical Instrument Digital Interface) je hodnoty.
standardizovaný protokol pro přenos dat mezi • Stiskněte tlačítko W pro zrušení výběru a návrat do
elektronickými hudebními nástroji a počítačem. obrazovky UTILITY.

SEP-C1 používá formát MIDI hlášení pro výstup svých
operačních dat a stavu do počítače připojeného USB
kabelem. Použitím DJ softwaru s podporou USB MIDI pro
přiřazení MIDI hlášeních, vystupujících ze SEP-C1, lze
SEP-C1 použít pro ovládání DJ softwaru.

Pro více informací o výstupu hlášení ze SEP-C1 viz.
„Tabulka MIDI hlášení“ na straně 22.

1. Připojte počítač.
Na centrálním displeji se objeví logo [PRO DJ].

2. Spusťte DJ software.
Když je sestavena komunikace s DJ softwarem, SEP-
C1 pracuje jako MIDI kontrolér a stav kontroléru A/B a
tlačítek sekce centrálního displeje vystupuje jako MIDI
hlášení.

Poznámka:
• Když je na centrálním displeji zobrazena obrazovka

UTILITY, MIDI hlášení centrálního displeje nevystupují.

- 21 -

Tabulka MIDI hlášení

Název rozhraní Typ Hlášení Komentář
rozhraní MSB
JOG DIAL General Lineární hodnota se vztahem k rychlosti od stop do 4x, 64 je
Purpose Bn 10 dd stop, směr FWD: 65 (0.06x) až 127 (x4), směr REV: 63
TEMPO ADJUST SLIDER Controller (0.06x) až 0 (4x).
PLAY/PAUSE VR
CUE SW Bn 1D dd 0 to 127 0 at – side, 127 at + side
SEARCH FWD SW 9n 00 dd
SEARCH REV SW 9n 01 dd OFF=0, ON=127
TRACK SEARCH Next SW 9n 02 dd
TRACK SEARCH Prev SW 9n 03 dd OFF=0, ON=127
LOOP IN SW 9n 04 dd
LOOP OUT SW 9n 05 dd OFF=0, ON=127
RELOOP SW 9n 06 dd
MEMORY SW 9n 07 dd OFF=0, ON=127
CALL SW 9n 08 dd
TIME/A.CUE SW 9n 0A dd OFF=0, ON=127
TEMPO RANGE SW 9n 0B dd
MT SW 9n 0E dd OFF=0, ON=127
SCRATCH SW 9n 10 dd
Controller A JOG BREAK SW 9n 11 dd OFF=0, ON=127
PITCH BEND + SW 9n 12 dd
PITCH BEND – SW 9n 13 dd OFF=0, ON=127
JOG TOUCH SW 9n 14 dd
JOG DIAL SW 9n 15 dd OFF=0, ON=127
General 9n 20 dd
TEMPO ADJUST SLIDER Purpose Bn+1 10 dd OFF=0, ON=127
PLAY/PAUSE Controller
CUE VR OFF=0, ON=127
SEARCH FWD SW
SEARCH REV SW OFF=0, ON=127
TRACK SEARCH Next SW
TRACK SEARCH Prev SW OFF=0, ON=127
LOOP IN SW
LOOP OUT SW OFF=0, ON=127
RELOOP SW
MEMORY SW OFF=0, ON=127
CALL SW
TIME/A.CUE SW OFF=0, ON=127
TEMPO RANGE SW
MT SW OFF=0, ON=127
SCRATCH SW
JOG BREAK SW OFF=0, ON=127
PITCH BEND + SW
PITCH BEND – SW OFF=0, ON=127
JOG TOUCH SW
SW Lineární hodnota se vztahem k rychlosti od stop do 4x, 64 je
SW stop, směr FWD: 65 (0.06x) až 127 (x4), směr REV: 63
(0.06x) až 0 (4x).

Bn+1 1D dd 0 to 127 0 at – side, 127 at + side
9n+1 00 dd
9n+1 01 dd OFF=0, ON=127
9n+1 02 dd
9n+1 03 dd OFF=0, ON=127
9n+1 04 dd
9n+1 05 dd OFF=0, ON=127
9n+1 06 dd
9n+1 07 dd OFF=0, ON=127
9n+1 08 dd
9n+1 0A dd OFF=0, ON=127
9n+1 0B dd
9n+1 0E dd OFF=0, ON=127
9n+1 10 dd
Controller B 9n+1 11 dd OFF=0, ON=127
9n+1 12 dd
9n+1 13 dd OFF=0, ON=127
9n+1 14 dd
9n+1 15 dd OFF=0, ON=127
9n+1 20 dd
OFF=0, ON=127

OFF=0, ON=127

OFF=0, ON=127

OFF=0, ON=127

OFF=0, ON=127

OFF=0, ON=127

OFF=0, ON=127

OFF=0, ON=127

OFF=0, ON=127

OFF=0, ON=127

- 22 -

Název rozhraní Typ Bn Hlášení Komentář
rozhraní MSB
ROTARY SELECTOR DIAL 9n 4F dd 98 až 127, 1 až 30 (±1 až ±30), přenos hodnoty rozdílu od
General 9n předchozího času. Při ±30 nebo více se změní na ±30.
SELECT DOWN (>) Purpose 9n 31 dd
SELECT UP (<) Controller 32 dd OFF=0, ON=127
ROTARY SELECTOR DIAL 33 dd OFF=0, ON=127
PUSH SW OFF=0, ON=127
LOAD A 34 dd
LOAD B SW 35 dd OFF=0, ON=127
BROWSE 36 dd OFF=0, ON=127
MIX SW 37 dd OFF=0, ON=127
EFFECT 38 dd OFF=0, ON=127
Center display section F1 SW 9n 39 dd OFF=0, ON=127
F2 SW 9n 3A dd OFF=0, ON=127
F3 SW 9n 3B dd OFF=0, ON=127
F4 SW 9n 3C dd OFF=0, ON=127
F5 SW 9n 3D dd OFF=0, ON=127
F6 SW 9n 3E dd OFF=0, ON=127
SW 9n OFF=0, ON=127
SW 9n
SW 9n
SW 9n
SW 9n

• n = číslo kanálu
• Šedé části nejsou na výstupu během zobrazení obrazovky UTILITY.

- 23 -

Použití utilit

Stiskněte tlačítko UTILITY pro zobrazení obrazovky UTILITY a provedení nastavení přístroje.

Funkční tlačítka UTILITY

BROWSE MIX EFFECT UTILITY

Otočný knoflík Tlačítko výběru dolu (X)

Nastavení

[1] DISPLAY
Použijte pro provedení nastavení centrálního displeje a
externího výstupu.

LCD Nastavení jasu Tovární
BRIGHTNESS nastavení
OEL centrálního displeje. -
BRIGHTNESS
LED Nastavení jasu displeje -
BRIGHTNESS
SCREEN SAVE* A/B. -

TV STANDARD Nastavení jasu LED.

MONITOR OUT Po nastaveném čase bez ON

operace se LCD a OEL NTSC
(7.5 IRE)
Metoda nastavení obrazovka ztmaví pro
OFF
1. Použijte funkční tlačítka pro výběr položky, kterou ochranu displeje.
chcete nastavit [DISPLAY/ PC/ LANGUAGE/
GENERAL]. Nastavení formátu

2. Otočte otočným knoflíkem pro posunutí kurzoru na signálu pro monitorovací
požadovanou položku.
výstup (PAL, NTSC (7.5
3. Stiskněte tlačítko výběru dolu (X) nebo otočný
knoflík pro posun ikony X na pravou stranu. IRE), NTSC (0 IRE)).

4. Otočte otočným knoflíkem pro výběr požadovaného Nastavte vzhled obrazu
nastavení.
centrálního displeje na
5. Stiskněte otočný knoflík pro potvrzení nově
nastavené hodnoty. letterbox, fullscreen nebo
• Pro reset nastavení na výchozí hodnotu stiskněte
tlačítko výběru nahoru (W). OFF.

Poznámka: * Funkce spořiče obrazovky
• Šedě zvýrazněné položky CD-G a BROWSE nelze na
• Spořič obrazovky se spustí, když uběhne pět minut bez
tomto přístroji nastavit. vložené skladby v některém z kontrolérů.

• Spořič obrazovky se také spustí, když uběhne 100
minut bez stisknutí některého tlačítka, když jsou jeden
nebo oba kontroléry v režimu pauzy (včetně
pohotovostního stavu příposlechu nebo zobrazení
END).

• Spořič obrazovky je zakázán, když je skladba
nastavena v jiném DJ softwaru než je DJS.

• Během operace spořiče obrazovky stiskněte nějaké
tlačítko nebo proveďte jinou operaci pro zrušení spořiče
obrazovky.

[PC]
Lze nastavit MIDI kanál (strana 21).

- 24 -

[3] LANGUAGE
Nastavení použitého jazyka.

LANGUAGE Vyberte jeden z devíti Tovární
nastavení

English

dostupných jazyků

(angličtina, francouzština,

němčina, italština,

španělština, holandština,

ruština, zjednodušená

čínština, japonština).

[4] GENERAL
Použijte pro kontrolu nastavení LOAD LOCK a verze
přístroje.

LOAD LOCK* Zamkne tlačítko LOAD, Tovární
VERSION INFO takže je během nastavení
přehrávání nefunkční. OFF

Zobrazí informace o verzi -
SEP-C1.

* Funkce LOAD LOCK je zakázána, když je skladba
nastavena v jiném DJ softwaru než je DJS.

Pro provedení továrního resetu

Všechna nastavení přístroje jsou zresetována na výchozí
tovární hodnoty pomocí obrazovky UTILITY (strana 24).

1. Podržte stisknuté tlačítko UTILITY a připojte přístroj
k počítači (zapněte napájení).
Tlačítko musí být stisknuté pět sekund nebo déle.

2. Zkontrolujte hlášení.
Po zobrazená úvodní obrazovky se zobrazí hlášení
[The settings have been reset to faktory defaults].

3. Odpojte přístroj od počítače a znovu ho připojte.

- 25 -

Odstraňování závad

Pokud zaznamenáte, že přístroj nepracuje správně, zkontrolujte následující tabulku. Někdy jednoduché chyby v nastavení nebo
ovládání vypadají jako vážný problém. Problém také můžete být způsobený jinými použitými zařízeními.
Pokud problém přetrvává, vyhledejte servisní centrum Pioneer.

Popis problému Možná příčina problému Doporučená akce
Softwarový ovladač není správně
Přístroj není po připojení k počítači nainstalovaný. Pokud není přístroj Nainstalujte softwarový ovladač. Pokud
rozpoznán. správně připojený k počítači, nelze již byl nainstalován, odinstalujte ho a
použít utilitu pro zobrazení verze nainstalujte ho znovu.
firmwaru. Pro kontrolu verze firmwaru
viz. sekce „O programu ovladače“, Připojte pomocný USB napájecí kabel
Kontrola verze ovladače“ na straně 18.
Pomocný USB napájecí kabel není k počítači jako první, pak připojte USB
připojený.
kabel.
Funkce LOAD LOCK je zapnutá.
Během přehrávání nelze nahrát Použijte obrazovku UTILITY a nastavte
skladbu. skladbě jsou Je použitý nepodporovaný jazykový
font. funkci LOAD LOCK na OFF.
Znaky informací o
zkreslené. Informace o skladbě tohoto přístroje Pro zadání informací použijte
nelze zobrazit použitým DJ softwarem.
podporovaný jazykový font.
Negativní vliv tohoto přístroje.
Podporované jazyky zahrnují jazyky

západní Evropy, ruštinu, zjednodušenou

čínštinu a japonštinu.

Pro více informací o jazycích

podporovaných programem viz. návod

k použití DJ softwaru.

TV obraz je zkreslený a během FM Vypněte napájení přístroje nebo ho
příjmu je slyšet šum.
umístěte dál od TV.

O LCD obrazovce

• Některé LCD monitory mohou obsahovat „horké pixely“ nebo „mrtvé pixely“ (trvale svítící pixely nebo trvale zhasnuté
pixely). To je charakteristický fenomén LCD displejů a neznamená závadu.

• Při použití v chladném prostředí může být obrazovka po zapnutí napájení tmavá. Když se přístroj po čase zahřeje,
obrazovka obnoví normální jas.

• Zabraňte sledování LCD obrazovky na přímém slunci, protože světlo, odrážející se od obrazovky, může ztěžovat sledování
obrazu.

O OEL obrazovce

• Dvě obrazovky (displej A/B) mohou mít mírně odlišné barevné charakteristiky, ale to není závada.

Aktualizace SEP-C1

Software tohoto přístroje může být aktualizován pro zlepšení operací nebo funkčnosti. Detaily viz. webové stránky:
http://www.prodjnet.com/support

- 26 -

Zřeknutí se odpovědnosti

• Pioneer a DJS jsou obchodní značky nebo registrované obchodní značky společnosti Pioneer Corporation.
• Microsoft a Windows jsou registrované obchodní značky společnosti Microsoft Corporation, registrované v USA a dalších

zemích. Oficiální název „Windows“ je „Microsoft Windows Operating System“.
• Pentium je registrovaná obchodní značka společnosti Intel Corporation, USA.
• Adobe a Reader jsou registrované obchodní značky nebo obchodní značky společnosti Adobe Systems Incorporated,

registrované v USA a dalších zemích.
• Apple, Macintosh a Mac OS jsou obchodní značky společnosti Apple, Inc., registrované v USA a dalších zemích.
• Všechny ostatní značky, produkty a jména společností jsou obchodní značky nebo registrované obchodní značky jejich

příslušných vlastníků.
Dodávka tohoto přístroje pokrývá pouze licenci pro soukromé, nekomerční použití a nedává licenci ani žádné právo pro
komerční (např. zisk tvořící) použití tohoto přístroje, jako je vysílání v reálném čase (pozemní, satelitní, kabelové a/nebo přes
jiné médium), vysílání/streamování přes internet, intranet a/nebo jiné sítě nebo v jiných distribučních systémech elektronického
obsahu, jako jsou aplikace placeného audia nebo audia-na-zakázku. Pro takové použití je vyžadována samostatná licence. Pro
detaily viz. http://www.mp3licensing.com.

Technologie kódování zvuku MPEG Layer-3 je použitá v licenci společnosti Fraunhofer IIS a Thomson Multimedia.
Poznámka:
• Na DJ software „DJS“ se nevztahuje záruka neplacené opravy ze záručního listu přístroje. Před instalací nebo používáním

programu DJS si přečtěte a pochopte podmínky licenční smlouvy (strana 12).

- 27 -


Click to View FlipBook Version