The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by webteam, 2020-01-10 08:11:20

Behringer MX882 HU

Behringer MX882 HU

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
1.0 verzió 1998. július

Ultra-flexibilis, sokcélúan használható 8
csa-tornás jeltovábbító színpadi és stúdió
alkal-mazásokhoz

σ Használható hangeffektek keverésére, P.A.

monitorozásra, élő műsorok hangerősítő

ele-meként, színházakban,

konferenciatermek-ben, szállodákban,

templomokban és sok más egyéb helyen.

σ Mindegyik csatorna külön

megválaszthatóan használható akár

keverőként akár hangel-osztóként.

σ Használható 8 bemeneti és 2 kimeneti csa-

tornás keverőként (8-IN, 2-OUT).

σ Használható 2 bemeneti és 8 kimeneti csa-

tornás osztóként (2-IN, 8-OUT).

σ Használható 6 bemeneti és 6 kimeneti vo-

nalmeghajtóként, vagy DI-boxként.

σ Használható független vonalmeghajtóként a

–10 dBV - ⇒ +4dBu és fordított irányú jel-

átalakításra.

σ Különlegesen jó térhatás elérésére – széles

dinamikai tartományok elérésére.

σ Különlegesen széles frekvencia átviteli tar-

tományok elérésére – "nyílt hangzás" 2 Hz

– 200 kHz-ig.

σ A készülék csatornái használhatók: 6 mono-

bemenet, 6 monokimenet, 2 fő bemenet, 2

fő kimenet biztosítására.

ULTRALINK PRO MX882

σ A készüléken 6 bemeneti szintszabályzó, 6 balansz/Pan
szabályozó, 1 főkapcsoló és 1 fő kimeneti jelszabályzó található.

σ A készüléken tápfeszültség kapcsoló (Main Link) van elhelyezve,
aminek segítségével a készülék tápfeszültségét más kapcsolódó
ké-szülékek tápfeszültségével kapcsolhatja össze.

σ Precíz 4/8 szegmensből álló LED kijelző tartozik minden csator-
nához.

σ A készülék csatlakozói kiegyenlített aranybevonatú XLR és ¼" TRS
ki- és bemeneti csatlakozó.

σ A készülék kiegyenlített ki- és bemeneteinél fogva használható
va-riálható DI-boxként.

σ A készülék kiemelkedően jó hangzású, ultraalacsony zajú, 4580 tí-
pusú audio műveleti erősítőt tartalmaz.

σ A készülék magas minőségű rögzíthető potenciométerrel és világí-
tós kapcsolókkal van felszerelve.

σ A készülék ISO9000 minőségbiztosítási rendszer szerint készül.

ELŐSZÓ

Kedves felhasználó!

Üdvözöljük Önt az ULTRALINK PRO használók klubjában és
egyben köszönjük, hogy vásárlásával kifejezte a BEHRINGER
termékek iránti bizalmát.
Nagy örömömre szolgál, hogy ezt a levelet megírhatom, mivel ez a
beteljesülése egy hosszú hónapokig tartó kemény munkának, amelyet
a fejlesztőmérnökeink végeztek annak érdekében, hogy egy, a
kategó-riájában élenjáró berendezést fejlesszenek ki. Az
ULTRALINK készü-lékünk hosszú ideig standard eszköze volt
számos stúdiónak és P.A. kölcsönző vállalkozásoknak. Az a feladat,
hogy az egyik legnépsze-rűbb és legkeresettebb termékünket
továbbfejlesszük, rendkívüli fele-lősséget jelentett. A fejlesztés során
mindvégig a igényes felhasználók és a zenésztársadalom igényeit
tartottuk szem előtt. Ennek a feladat-nak a teljesítése rengeteg
munkánkba került, de egyúttal rendkívüli örömöt is jelentett. Egy
termék kifejlesztéséhez általában sok ember együttes munkájára van
szükség. Milyen nagyszerű érzés, amikor a munkában résztvevők
büszkék lehetnek munkájuk eredményére.
Az üzletfilozófiánk lényege az, hogy szeretjük megosztani az
örömün-ket Önökkel, mivel Önök a BEHRINGER család
legfontosabb tagjai. Az Önök hozzáértő javaslatai jelentősen
hozzájárultak a vállalatunk formálásához és annak sikereihez.

2. oldal

ULTRALINK PRO MX882

Cserébe mi kompromisszumoktól mentes minőséget (ISO9000

minőségbiztosítási rendszer alkalmazásá-

3. oldal

ULTRALINK PRO MX882

val) garantálunk Önöknek. Minden kritikán felüli műszaki- és audio-
paraméterekkel rendelkező berendezéseket nyújtunk különösen
kedve-ző áron. Berendezéseink segítenek Önnek a kreativitását
felszínre hozni, anélkül, hogy túlzott anyagi terheket kellene ezért
vállalnia.
Gyakran kérdeznek bennünket, hogy hogyan vagyunk képesek ilyen
hihetetlenül alacsony áron kínálni kiváló minőségű berendezéseinket.
A válasz rendkívül egyszerű: az alacsony árszínvonal fenntartásához
éppen Önök, mint fogyasztók járulnak hozzá. A nagyszámú
megelége-dett fogyasztó nagy értékesítési volument eredményez, s
ezáltal lehe-tőségünk van kedvező alkatrész-vásárlási kondíciók
kialakítására a be-szállítóinkkal, stb. Minden bizonnyal Önök is úgy
vélik, a tisztességes eljárás az, hogy az ebből fakadó
kedvezményeket visszajuttassuk Önöknek, a fogyasztóknak. Ezt azért
tesszük, mert mi meg vagyunk győződve arról, hogy az Önök sikere a
mi sikerünk is.
Ezúton szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, akinek a segítsé-
gével az "ULTRALINK PRO projekt" sikeresen megvalósult. Minden
résztvevőnek, a fejlesztőktől kezdve a munkatársakon keresztül egé-
szen Önökig, akik a BEHRINGER berendezéseket használják, köszö-
nöm a személyes hozzájárulását.
Barátaim, az eredmény megért minden fáradtságot!
Még egyszer, nagyon köszönöm!
Uli Behringer

TARTALOMJEGYZÉK

1. Bevezetés .............................................................................. 4.
2. A készülék konstrukciója ...................................................... 5.

2.1 Első osztályú minőségi alkatrészek és
konstrukciós megoldások................................................. 5.

2.2 Bemenetek és kimenetek.................................................. 6.
2.2.1 Kiegyenlített bemenetek és kimenetek..................... 6.

3. A készülék üzembe helyezése ................................................. 6.
3.1 Állványba való szerelés................................................... 6.
3.2 Tápfeszültség ................................................................. 7.
3.3 Audio csatlakozások ....................................................... 7.

4. Szabályozó elemek ................................................................ 8.
4.1 Az előlapon elhelyezett kezelőelemek .............................. 8.
4.2 A készülék hátlapján elhelyezkedő kezelőelemek .............10.

5. Kapcsolási vázlat .................................................................11.
6. A készülék alkalmazási lehetőségei.......................................12.

6.1 készülék keverőként való alkalmazása .............................12.
6.2 készülék jelosztóként való alkalmazása ...........................13.

6.2.1 Az ULTRALINK PRO mint 4 csatornás sztereo osztó ........... 14.

4. oldal

ULTRALINK PRO MX882

6.3 készülék illesztő erősítőként való használata....................14.
7. Műszaki adatok....................................................................15.

5. oldal

ULTRALINK PRO MX882

1. Bevezetés

A BEHRINGER ULTRALINK PRO berendezéssel Ön egy különlege-
sen flexibilis jeltovábbításra, elosztásra szolgáló,
"problémamegoldó" berendezést vásárolt, amely kielégíti a
legmagasabb igényeket is: pro-fesszionális felvételkészítés, rádió- és
TV-stúdiók, CD- és digitális felvételi stúdiók, stb. Ez a berendezés a
többi olyan készülékhez ha-sonlóan, amely egyetlen készülékben sok
funkciót egyesít, csaknem korlátlan lehetőséget biztosít a
jeltovábbításra. Használhatja egy szte-reo jel több kimenetre való
eljuttatására (jelelosztó); több, egyedi jel egyetlen sztereo kimenetre
való rákeverésére (keverő); vagy az egyedi jelek jelszintjének
szabályozására (puffererősítő): az ULTRALINK PRO mindezeket a
feladatokat könnyedén és egyidőben képes elvégezni.

Az előremutató BEHRINGER technológia
Az ULTRALINK készülékeink igen népszerűek, mióta évekkel
ezelőtt megjelentünk a piacon az első darabjával. Ez a
jelelosztó/keverőbe-rendezés hosszú évek tapasztalatait és a
keveréstechnikában elért eredményeinket ötvözi magában és
széleskörűen alkalmazzák a világ jól ismert stúdióiban hangerősítő
rendszerekben, valamint rádió- és TV-stúdiókban. Valódi kihívás
volt, amikor elhatároztuk ennek a köz-kedvelt ULTRALINK
berendezésnek a továbbfejlesztését és ma már örömmel állíthatjuk,
hogy sikerrel jártunk. Az elődjéhez képest az ULTRALINK PRO
nemcsak újabb szolgáltatásokkal bővült, de a funkciói is jelentős
mértékben tovább javultak. Pl. ez a modell már ki- és bemeneti
jelszint mutatókkal és kiegyenlített ki- és bemenetek-kel rendelkezik.

Az ULTRALINK PRO felépítése
A berendezés alapvetőén 6 monocsatornát tartalmaz, amelyeknek
mind a keverését, mind az elosztását biztosítani képes. Például egy
sztereo jelforrás a készülék fő bemeneti csatornáján keresztül
bármelyik mo-nocsatornára irányítható, amely elosztó állásba (SPLIT
mode) van kapcsolva. A BALANCE/PAN szabályozó gombbal
beállítható a fő bemeneti csatorna jobb és bal jelszintjének aránya,
amelyek azután a megfelelő kimeneti csatornákra kerülnek. Ilyen
módon a fő bemeneti csatornára kapcsolt sztereo jel szelektíven
osztható el a 6 kimeneti monocsatornára.
Keverő üzemmódban (MIX) az egyes csatornákra kapcsolt bemenője-
lek rákeverhetők a fő sztereo kimeneti csatornákra. A sztereo csator-
nák jelszintjének szabályozása a különálló szabályozógombokkal tör-
ténik. Különös előnyt jelent, hogy a berendezést keverő üzemmódban
használva a fő bemeneti egységre kapcsolt sztereo jel közvetlenül a

6. oldal

ULTRALINK PRO MX882

fő kimenetekre irányítható. Ennek a funkciónak a használatával mind
a 8 lehetséges csatornajel egyszerre összekeverhető.

7. oldal

ULTRALINK PRO MX882

A készülék keverőként használva lehetőséget teremt arra, hogy a mo-
nobemenetekre érkező jelek a megfelelő monokimenetekre legyenek
kapcsolhatók, ugyanakkor a csatornák önálló jelszintszabályozási
funkciója biztosítja, hogy minden egyes csatorna önálló illesztőerősí-
tőként funkcionálhasson. A csatornák gyedi LEVEL szintszabályzója
lehetőséget nyújt a jel tetszés szerinti, max. +15 dB-es erősítésére.
Ennek a szolgáltatásnak az előnye az, hogy az amatőr felvételeket a
stúdiótechnikában szokásos jelszintűvé (+4 dBu) lehet átalakítani –
természetesen ez fordítva is igaz.

Jellegzetes alkalmazási területek
Az ULTRALINK PRO MX882 készülék a hasonló kategóriájú készü-
lékek közül az egyik legrugalmasabban használható készülék. Az al-
kalmazási lehetőségek igen széleskörűek:
Használható 2 bemenetes/8 kimenetes elosztóként, 8 bemenetes/2 ki-
menetes keverőként, 6 bemenetes/6 kimenetes illesztőerősítőként,
vagy ezek tetszőleges kombinációjaként.
Jellegzetes alkalmazások:
σ Keverőasztalhoz jelelőkészítésre
σ Elosztóerősítő PA rendszerekben, diszkotékákban, színházakban,

templomokban, szállodákban, kommunikációs rendszerekben, stb.
σ Keverőcsatornák kiegészítő eleme
σ Effekt és monitorozó rendszerekben kiegészítő elem
σ Jelszint fordító –10 dBV-ről +4 dBu-ra, stb.
Több ULTRALINK PRO összekapcsolásával 24 csatornás keverő
vagy elosztóegység is kialakítható.

+ Az alábbiakban a BEHRINGER ULTRALINK PRO készülék
használatával kapcsolatos kezelési utasítások találhatók. A ké-
szülék üzembe helyezése előtt olvassa azt el figyelmesen és te-
gye jól elérhető helyre, hogy később, ha szüksége lenne rá is-
mét, könnyen megtalálja.

2. A KÉSZÜLÉK KONSTRUKCIÓJA

2.1 Elsőosztályú minőségű alkatrészek és konstrukciós
megoldások

A BEHRINGER termékek mögött álló koncepciót tükrözi az a
gyakor-lat, hogy a felhasznált alkatrészeknél mindig az elérhető
legjobb mi-nőség kiválasztása a cél, az áramkörök kialakításánál
pedig minden esetben a kompromisszumoktól mentes megoldásokat
alkalmazzuk. Az NJM4580 műveleti erősítő, amelyet az
ULTRALINK PRO-ba beépí-tettünk, kivételesen jó minőségű.
Jellemzője a nagyon pontos lineari-tás és kis torzítási
karakterisztika. Ennek a kivételesen jó jelátvitel-nek a biztosítása
érdekében csak nagy toleranciájú ellenállásokat és kondenzátor

8. oldal

ULTRALINK PRO MX882

elemeket alkalmazunk a készülékben, a potenciométe-reket és a többi
alkatrészt is különleges gondossággal választjuk ki.

9. oldal

ULTRALINK PRO MX882

Az ULTRALINK PRO MX882 készülékben elsőként került alkalma-
zásra az SMD (Surface Mounted Device) technológia. Ennek, az űr-
technológiában használt technológiának köszönhetően a készülék
olyan különlegesen nagy sűrűségű, miniatűr alkotóelemekből áll,
ame-lyek megbízhatósága is különösen nagy. Mindemellett a
készülékek az ISO9000 minőségbiztosítási rendszer szerint
készülnek.

2.2 Bemenetek és kimenetek
2.2.1. Kiegyenlített bemenetek és kimenetek
A BEHRINGER ULTRALINK PRO standard kiépítésben és
elektroni-kusan szervo-kiegyenlítésű bemenetekkel és kimenetekkel
van ellátva. Az új, automatikus búgás és zajcsökkentő áramköreinek
köszönhetően a készülék kiegyenlített jeleket szolgáltat és
zavarmentes működést biztosít még magas jelszinteknél is. A
készülék biztosítja a külső for-rásokból származó búgás és egyéb
elektronikus zaj hatékony elnyomá-sát. Az automatikus szervo-
funkció segítségével a készülék automati-kusan felismeri a
kiegyenlítetlen jelcsatlakoztatásokat és automatiku-san beállítja a
jelszintet a belső névleges értékre, ilyen módon meg-akadályozza,
hogy a bemenő és kimenő jelek között jelszint különbség
mutatkozzon (korrekció 6 dB).

3. A KÉSZÜLÉK ÜZEMBE HELYEZÉSE

A BEHRINGER ULTRALINK PRO készüléket a gyárban rendkívül
gondosan csomagolják be, és csomagolása olyan kialakítású, hogy a
készüléket megvédje az esetleges gondatlan kezelés következménye-
itől is. Mindazonáltal ajánlatos a csomagolást és a csomag tartalmát
is gondosan átvizsgálni az esetleges sérülések feltárására.

+ Ha a készülék megsérülne szállítás közben, ne küldje azt visz-
sza a gyárba, hanem értesítse a helyi képviselőt és szállítmá-
nyozási vállalatot. Ha ezt elmulasztja, akkor a reklamációja
nem érvényesíthető. A szállítmányozóval szembeni kár érvé-
nyesítése a szállítólevél alapján történik.

3.1 Állványba való szerelés
A BEHRINGER ULTRALINK PRO készülék úgy van kialakítva,
hogy az egy standard 19"-os rack egy egységébe (1 3/4") illeszkedik.
Az állványba szerelésnél ügyeljen arra, hogy a készülék háta mögött
legalább 4"-nyi hely maradjon a csatlakozók kényelmes
elhelyezésére. Állványba szereléskor ügyeljen arra, hogy a készülék
alatt és fölött elegendő szabad tér legyen ahhoz, hogy a készülék
hűtése megfelelő legyen. Az ULTRALINK PRO-t nem szabad

10. oldal

ULTRALINK PRO MX882 teljesítmény

közvetlenül magas hő-mérsékletű készülékek, pl.
erősítők fölé helyezni, mert ilyenkor az túlmelegedhet.

11. oldal

ULTRALINK PRO MX882

3.2 Tápfeszültség
Mielőtt az ULTRALINK PRO készüléket a tápfeszültséghez
csatla-koztatná, győződjön meg arról, hogy a rendelkezésre álló
tápfe-szültség megegyezik-e azzal, amit a készülék igényel! A
tápfeszült-ség csatlakozó aljzaton elhelyezett biztosíték házon 3,
egyenlőszárú háromszög, jelzés van. 2 ezek közül egymással
szemben helyezkedik el. Az ULTRALINK PRO annak a
tápfeszültségnek a fogadására ké-pes, amelyre ezek a háromszög
jelzések mutatnak. A készülék tápfe-szültsége átállítható egyszerűen
a biztosítékház 180°-os szögben való elfordításával. FIGYELEM:
Ez az utasítás nem érvényes a kizáró-lag exportra készített 115
V-os tápfeszültséggel szerelt változatok-ra!

3.3 Audio csatlakozások
A BEHRINGER ULTRALINK PRO audiobemenetei és kimenetei tö-
kéletesen kiegyenlítettek. Amennyiben erre lehetőség van, a készülé-
ket más készülékekkel való összekapcsoláskor mindig kiegyenlített
jelcsatlakoztatási módszerrel kösse össze, mivel így érhető el maxi-
mális érzéketlenség a zavaró hatásokkal szemben.

+ A készülék üzembe helyezését és működtetését csak szakképe-
sítéssel rendelkező szakemberek végezhetik. A készülék üzem-
be helyezése és működtetése során a kezelőnek számtalan
elektromos kontaktust kell kezelnie. Az elektrosztatikus
feltöl-tődések lényegesen befolyásolhatják az ULTRALINK
PRO ké-szülék működését.

3.1 ábra:
A zavaró hatások kiküszöbölése kiegyenlített csatlakozási módszerrel

* (+) búgás +jel
** (-) búgás + jel

2 × jel
= jel + 6 dB

12. oldal

ULTRALINK PRO MX882

Mono ¼" jackdugó kiegyenlí- Sztereo ¼" jackdugó kiegyen-
tetlen módon használva lített módon használva

A kiegyenlített és kiegyenlítet-

len csatlakozó dugók

összeköté-sekor a sztereo

csatlakozó gyű-rű és köpeny

csatlakozó pontjai

közösítendők.

XLR csatlakozók kiegyenlített használat esetén

1 = föld/árnyékolás
2 = melegpont (+ve)
3 = hidegpont (-ve)

Bemenet Kimenet

Kiegyenlítetlen csatlakozási módhoz az 1 és 3 pontokat közösíteni

kell

3.2 ábra: Különféle csatlakozó típusok

4. SZABÁLYOZÓ ELEMEK

4.1 ábra: az ULTRALINK PRO előlapja

A BEHRINGER ULTRALINK PRO 6 önálló csatornával rendelkezik.
Minden egyes csatorna 2 forgatható szabályozógombbal, 1 kapcsoló-
gombbal és egy 8 szegmensből álló LED kijelzővel van ellátva.

4.1 Az előlapon elhelyezett kezelőelemek
Fő bemeneti jelszint (MAIN INPUT LEVEL) szabályozó gombja a
beérkező jel erősítését szabályozza, még mielőtt az a bemeneti

13. oldal

ULTRALINK PRO MX882

csa-tornára kerülne. Elosztómódban (SPLIT) ez a szabályozógomb
va-lamennyi mono kimenet közös jelszintjét szabályozza.

14. oldal

ULTRALINK PRO MX882

4.2 ábra: A készülék előlapjának kezelőelemei

A 4 szegmensből álló bemeneti jelszintmutató (INPUT LEVEL) a
fő bemeneti csatornára kerülő jel szintjét mutatja –24 és +6 dB
tarto-mányban.
A MAIN LINK kapcsológombbal a fő csatorna bemenetei jelét
(MAIN INPUT) közvetlenül a fő kimeneti csatornára (MAIN
OUT-PUT) irányíthatja. Ilyen módon lehetőség van maximum 8
bemeneti csatornának a fő kimeneti csatornára való rákeverésére.
A fő kimeneti csatorna szabályozógombja (MAIN OUTPUT
LEVEL) segítségével a fő kimeneti csatorna jelszintjét lehet
szabályozni. Ennek a szabályozónak nincs hatása a 6 mono
kimeneti csatorna jelszintjére. Számos monocsatorna kimeneti
jeleinek az összegzése következtében a fő kimeneti csatorna
túlvezérlődhet. A fő kimeneti csatorna szabályozó gombja
ilyenkor a teljes kimeneti jelszint be-állítására szolgál.
A 4 szegmensből álló kimeneti jelszintmutató (OUTPUT LEVEL) a
fő kimeneti csatornára kerülő jel szintjét mutatja –24 és +6 dB
tar-tományban.
A SPLIT/MIX kapcsológomb segítségével választható meg, hogy
az adott csatorna osztó (SPLITTER), vagy keverő (MIXER)
módban működjön-e.
A szintszabályozó gomb (LEVEL) az egyes csatornákon áthaladó
jel szintjét szabályozza. Elosztómódban (SPLIT) ez a szabályozó-
gomb a monocsatornák kimeneti jelszintjét állítja. Keverőmódban
(MIX) azonban a monocsatornák bemeneti jelét illeszti a fő kime-
neti egységhez. Ugyanakkor ez a szabályozógomb szolgál a
csator-na erősítésének a beállítására is. A rendelkezésre álló 15
dB-es erősítés lehetőséget nyújt az amatőr felvételek jelszintjének
(–10 dBV) a stúdióban szokásos jelszintre (+ 4dBu) való
konvertálásra.
A 8 szegmensből álló kimeneti jelszint mutató (OUTPUT LEVEL)
az egyes csatornák kimeneti jelszintjét mutatja –24 dB és + 14 dB
tartományban.

15. oldal

ULTRALINK PRO MX882

A BALANCE/PAN szabályozógombbal a fő csatorna bal- és
jobbol-

16. oldal

ULTRALINK PRO MX882

dali jelszintjeinek aránya változtatható. Elosztómódban (SPLIT) a
fő bemeneti csatornára kerülő jel a monokimenetre van irányítva,
ilyenkor a BALANCE szabályozógombbal határozható meg a bal-
és a jobboldali jelek aránya. Keverőmódban (MIX) a
monobemene-tek összekeverése és a fő kimenetre küldése a
LEVEL szabályozó-kon keresztül történik. A PAN
szabályozógombbal az egyes mono-bemeneteknek a fő kimeneti
csatorna jobb-, illetve bal oldali kime-netére kerülő súlyát lehet
szabályozni.

4.3 A készülék hátlapján elhelyezkedő kezelőelemek

4.4 ábra: A készülék hátlapja

Biztosítékház/feszültségválasztó. Az ULTRALINK PRO hálózatba
való csatlakoztatása előtt győződjön meg arról, hogy a rendelke-
zésre álló hálózati feszültség megegyezik-e a készüléken feltünte-
tett értékkel. Kiégett biztosítékok cseréjekor ügyeljen arra, hogy
csak azonos típusú és határértékű biztosíték kerüljön felhaszná-
lásra.
Tápfeszültség csatlakozó aljzat. A tápfeszültség
csatlakoztatásához a készülékhez mellékelt csatlakozó kábelt
használja! Kérjük, ol-vassa el figyelmesen a "Készülék üzembe
helyezése" című fejeze-tet.
Fő bemeneti csatlakozó aljzatok. Ide kell csatlakoztatni az ULTRA-
LINK PRO fő audio bemeneti jeleit. A csatlakozók kiegyenlített,
XLR típusú csatlakozók. Elosztó (SPLIT) módban az egyes mono
kimeneti csatornák innen kapják a bemenő jeleket.
Fő kimeneti csatlakozó aljzatok. Ezek a készülék fő kimeneti
pont-jai. Az aljzatok kiegyenlített XLR típusú csatlakozók.
Ezeken a pontokon megjelenő kimenő jelek származhatnak a fő
bemeneti csatornák jobb-, illetve bal csatornáiból, vagy a 6 mono
bemeneti csatorna valamelyikéből (esetleg mindegyikük
kombinációjából).
Mono bemeneti csatlakozó aljzat (1-4 csatorna). Ezek a készülék
mono bemenetei. A csatlakozó aljzatok kiegyenlített XLR-típusú
csatlakozók.

17. oldal

ULTRALINK PRO MX882

Mono kimeneti csatlakozó aljzat (1-4 csatorna). Ezek a készülék
mono kimenetei. A csatlakozó aljzatok kiegyenlített XLR-típusú
csatlakozók.

18. oldal

ULTRALINK PRO MX882

Mono bemeneti csatlakozó aljzat (5-6 csatorna). Ezek a készülék
mono bemenetei. A csatlakozó aljzatok típusa: jack.
Mono kimeneti csatlakozó aljzat (5-6 csatorna). Ezek a készülék
mono kimenetei. A csatlakozó aljzatok típusa: jack.

5. KAPCSOLÁSI VÁZLAT

5.1 ábra:
A BEHRINGER ULTRALINK PRO MX882 készülék kapcsolási vázlata
Fő (MAIN) egység
A két bemeneti jel a fő bemeneti jelszint szabályozó gombokon ke-
resztül kerül a bemeneti csatlakozóbuszra illetve a fő kimeneti
csator-nákra. A fő kimeneti jelszint szabályozó a másik
csatlakozóbuszról (a kimeneti csatlakozóbuszról) érkező kimeneti jel
szintjét állítja be.
Elosztó üzemmód (SPLIT)
SPLIT módban a bemeneti jel a BALANCE szabályozógombon
keresz-tül az egyes mono csatornák kimeneti puffer erősítőjébe
kerül, ahon-nan a LEVEL jelszint szabályozó gombon keresztül kerül
a megfelelő csatorna kimenetére. A maximális erősítés +15 dB.
Keverő üzemmód (MIX)
MIX módban a mono csatornák jelei a LEVEL és a PAN szabályozó
gombokon keresztül a kimeneti csatlakozóbuszra kerülnek. Ebben a
működési módban a LEVEL gombbal az határozható meg, hogy az
adott csatorna jele milyen mennyiségben jelenjen meg a kimeneti
csat-lakozóbuszon. A PAN szabályozó gomb arról gondoskodik, hogy

19. oldal

ULTRALINK PRO MX882

az egyes csatornák jelei hogyan oszoljanak meg a kimeneti bal és
jobb csatornák között.

20. oldal

ULTRALINK PRO MX882

Ezenkívül a bemeneti jel rávezethető a megfelelő mono kimenetekre
is, ilyenkor az áramkör illesztő erősítő funkcióként üzemel. Ilyenkor
a LEVEL szabályozó gomb max. 15 dB-es jelerősítést tesz lehetővé.

6. A KÉSZÜLÉK ALKALMAZÁSI LEHETŐSÉGEI

6.1 A készülék keverőként való alkalmazása

6.1 ábra: A készülék működési vázlata keverő (MIXER) üzemmódban
Ha a mono csatornákat keverő (MIX) módba állítja, akkor max. 8
(6+2) mono bemeneti jel közösíthető és irányítható rá a fő kimeneti
csatornákra. Ebben az üzemmódban az egyes jelforrások jeleit a
BEHRINGER ULTRALINK PRO készülék mono bemeneti
csatornáira kell csatlakoztatni. Az egyes csatornák jeleinek erősségét
a csatornák egyedi LEVEL szabályozó gombjával lehet beállítani.
Ezzel lehet meghatározni, hogy az egyes csatornák jelei milyen
súllyal jelenjenek meg a fő kimeneti egységben. Az egyes csatornák
PAN szabályozó gombjával azt lehet beállítani, hogy az adott
csatorna jele a bal vagy a jobb kimeneti fő csatornára kerüljön-e.
Természetesen a két szélsősé-ges helyzet között köztes beállításokra
is mód van. A fő kimeneti jel-szint szabályozó (MAIN OUTPUT
LEVEL) a kimeneti jelszintjének a beállítására szolgál.
Tekintettel arra, hogy a két fő bemeneti csatorna is átirányítható a fő
kimeneti csatornákra, azok a többi csatornával együtt használva
növe-

21. oldal

ULTRALINK PRO MX882

lik az alkalmazható bemeneti csatornák számát. Ha a készüléket így
akarja használni, akkor nyomja meg a MAIN LINK kapcsológombot.
Figyelembe kell azonban venni azt, hogy a bemeneti két főcsatorna
nem rendelkezik PAN szabályozó gombbal, így a bemeneti csatornák
bal sávja mindig a kimeneti csatorna bal sávjára kerül, a jobb sáv pe-
dig a kimeneti csatorna jobbsávjára irányított. Ilyen módon tehát a fő
kimeneti csatornára 8 bemeneti csatorna jele irányítható.

6.2 A készülék jelosztóként való alkalmazása

6.2 ábra:
A készülék működési vázlata jelosztó (SPLITTER) üzemmódban

A jelosztó egy olyan jel elosztó erősítő, amely lehetőséget nyújt
egyetlen jelnek sok kimenetre való elosztására. Ez a funkció pl. az
olyan nagy teljesítményű hangerősítőknél használható, ahol a
keverő-ből kilépő jelet sokfelé, több teljesítmény erősítőre kell
elosztani. Másik használati lehetőség például a magnószalagok
másolása, ahol egyetlen mester szalagot több másoló magnóra kell
irányítani.
Ebben az üzemmódban a keverőből érkező jel a BEHRINGER ULTRA-
LINK PRO bemeneti fő csatornájára kerül. Ha a mono csatorna
SPLIT/MIX kapcsolója "SPLIT" üzemmódba van kapcsolva, akkor a
csatorna kimenetén a fő bemeneti csatorna jobb vagy a bal sávja jele-
nik meg. A BALANCE szabályozó gombbal beállítható akár a jobb,
akár a bal sáv, illetve tetszőleges köztes állapot is a kimeneten.
Ezzel egyidőben a fő bemeneti csatornák jelei a fő kimeneti
csatorná-kon is megjelennek. Ezek a csatornák éppúgy használhatók
kimeneti csatornákként, mint a másik 6 monocsatorna. Azonban

22. oldal

ezeken ULTRALINK PRO MX882 kime-

a

23. oldal

ULTRALINK PRO MX882

neteken nincs balansz szabályozó gomb. A bal bemeneti sáv egysze-
rűen a bal kimeneti sávra kerül, a jobb bemeneti sáv a jobb kimeneti
sávon jelenik meg.
6.2.1 Az ULTRALINK PRO mint 4 csatornás sztereo osztó
Ebben a különleges alkalmazási módban a készülék úgy van
beállítva, hogy a bementi sztereo csatornák 4 kimeneti sztereo
csatorna párra kerülnek elosztásra. Ilyenkor a sztereo jeleket a 2 fő
bemeneti csator-nára kell kötni. Valamennyi monocsatornát SPLIT
üzemmódba kell kapcsolni és az 1, 3 és 5 monocsatornák balansz
gombját "LEFT" (bal) állásba, míg a 2, 4 és 6 csatornák balansz
gombját "RIGHT" (jobb) állásba kell állítani. Ez az üzemmód
különösen hasznos mag-nófelvétel sokszorosítási feledatokra.
6.3 A készülék illesztőerősítőként való használata

6.3 ábra: Az illesztő erősítő funkció kapcsolási vázlata
A BEHRINGER ULTRALINK PRO sokcsatornás illesztőegységként
is használható. Az illesztőerősítő feladata az, hogy a bemenő jeleket
egy másik jelszinthez illessze hozzá. Pl. az amatőr kazettás magnó
szoká-sos jelszintje (–10 dBV) a stúdióban szokásos jelszintre (+4
dBu) nö-velhető. Természetesen lehetőség van a bemenőjelek
fordított irányú konverziójára is (jelcsillapítás).
Ebben az üzemmódban az ULTRALINK PRO készüléket MIX módba
kell kapcsolni. A jelforrás kimeneti jelét az ULTRALINK PRO mono

24. oldal

ULTRALINK PRO MX882

bemenetére kell kapcsolni. A megfelelő kimeneti csatornán
megjelenő jel a bemeneti jelszinthez képest növelhető, vagy
csökkenthető. Erre a célra a 6 monocsatorna LEVEL jelszint
szabályozó gombbal van ellát-va. A szabályozó gomb szabályozási
tartománya – végtelentől (teljes elnémítás) a maximális +15 dB
erősítésig terjed.

7. MŰSZAKI ADATOK

AUDIO BEMENETEK

Csatlakozók XLR és ¼" jack

Típus RF szűrővel ellátott szervo-kiegyenlített be-

menet

Impedancia 50 kOhm kiegyenlített, 25 kOhm kiegyen-

lítetlen

Névleges működési -10 dBV – +4 dBu

tartomány

Maximális bemeneti +21 dBu kiegyenlített és kiegyenlítetlen

jelszint

CMRR Tipikusan 40 dB, > 55 dB @ 1 kHz

AUDIO KIMENETEK

Csatlakozók XLR és ¼" jack

Típus Elektronikusan szervo-kiegyenlített kimenet

Impedancia 60 Ohm kiegyenlített, 30 Ohm kiegyenlí-

tetlen

Maximális bemeneti +22 dBu kiegyenlített és kiegyenlítetlen

jelszint

A KÉSZÜLÉK MŰSZAKI ADATAI

Frekvencia jelleggörbe 5 Hz-től 200 kHz-ig, +/- 3 dB

Jel/zaj (S/N) arány > 95 dBu, súlyozatlan, 22 Hz – 22kHz

Teljes harmonikus Tipikusan 0.002% @ +4 dBu, 1 kHz, erő-

torzítás sítés=1

FUNKCIÓ SZABÁLYOZÓK

Fő bemenet jelszint Változtatható

Fő kimenet jelszint Változtatható

Jelszint Csatornánként változtatható

Balansz/Pan Sztereo hatás változtatására szolgál

FUNKCIÓ KAPCSOLÓK

MAIN LINK A fő bemeneti csatornákat a fő kimenetre

kapcsolja

SPLIT/MIX Csatornánként átállítja a keverőmódot el-

osztó módba

KIJELZŐK

Bemeneti jelszint 4 szegmensű LED kijelző: -24/-12/0/+6 dB

(Fő)

25. oldal

ULTRALINK PRO MX882

Kimeneti jelszint (Fő) 4 szegmensű LED kijelző: -24/-12/0/+6 dB

26. oldal

ULTRALINK PRO MX882

KIJELZŐK 8 szegmensű LED kijelző:
Bemeneti/kimeneti -24/-18/-12/-6/0/+6/+12/+18 dB
jelszint
TÁPFESZÜLTSÉG Európa 230 V AC, 50 Hz
Beállítható tápfe- Univerzális export modell 100 – 120 V AC,
szültségek 200 – 240 V AC, 50 – 60 Hz
10 W
Teljesítmény felvétel 100 – 120 V AC: 630 mA (lassú)
Biztosíték 200 – 240 V AC: 315 mA (lassú)
Standard IEC csatlakozó aljzat
Tápfeszültség csat-
lakozó II.
Érintésvédelmi oszt.
FIZIKAI ADATAI 44.5 mm × 482.6 mm × 217 mm
Mérete kb. 3.0 kg
Nettó tömege kb. 3.8 kg
Szállítási tömege

A BEHRINGER folyamatosan fejleszti a termékeit azért, hogy azok
mindenkor megfeleljenek a legmagasabb professzionális igényeknek
is. Ennek következtében a készülékek folyamatos fejlesztéséből faka-
dóan a műszaki adatok előzetes bejelentés nélkül módosulhatnak. Ép-
pen ezért a műszaki adatok egyes esetekben eltérhetnek a fenti táblá-
zatban megadott adatoktól.

27. oldal


Click to View FlipBook Version