The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by webteam, 2019-09-12 10:21:08

Bose 131 Marine_CZ_SK

Bose 131 Marine_CZ_SK

Bose® 131® Marine Bose 131 Marine
Reproduktorový systém

Návod k použití

Bezpečnostní informace

Ujištění:
Přístroj odpovídá požadavkům zákona o technických požadavcích na elektrická zařízení č. 22/97 sb. ze dne
24.1.1997 a nařízení vlády č. 168/97 a 169/97 ze dne 25.6.1997.
Na tento přístroj bylo vydáno prohlášení o shodě.

Přečtěte si prosím tento návod k použití

Lodní reproduktorový systém Bose® 131® byl navržený pro poskytování zvukové kvality daleko za ostatními lodními
reproduktorovými systémy. Tento návod vám pomůže váš reproduktorový systém správně nainstalovat a používat.
Před vyříznutím otvorů si pečlivě přečtěte celou část o instalaci. Je důležité pochopit důvody pro výběr jedné
velikosti montážního otvoru proti ostatním.

Technické informace

Vlastnosti
 Kónický měnič z polymerových vláken
 Polypropylénová ozvučnice s duálním portem
 Počítačem řízená kvalita Syncom II®
Osazení reproduktorovými měniči
 Jeden 11.4 cm širokopásmový měnič v každé ozvučnici
Kompatibilita/Impedance
 Maximální trvalý výkon podle I.E.C.: 40 W
 Kompatibilní s receivery nebo zesilovači 10 – 80 W na kanál
 Impedance 4 – 8 ohmů
Povrchová úprava
 Síťka: Arktická bílá
Velikost/Rozměry
 Hmotnost, vybalený: 4 kg
 30 cm x 8.9 cm
 Průměr montážního otvoru:

- 13.7 cm s přístupem k zadnímu montážnímu povrchu
- 18 cm bez přístupu k zadnímu montážnímu povrchu
 Průměr síťky: 21 cm
 Montážní hloubka: 8.9 cm
 Tloušťka montážní stěny: Maximálně 1.9 cm pro zadní montáž

Maximálně 1.2 cm pro přední montáž

-2-

Obsah

Bezpečnostní informace ............................................................................................................................................2 
Přečtěte si prosím tento návod k použití...................................................................................................................2 
Technické informace .................................................................................................................................................2 

Obsah ...........................................................................................................................................................................3 
Sestavení .....................................................................................................................................................................4 

Vybalení krabice........................................................................................................................................................4 
Potřebné nástroje......................................................................................................................................................5 
Výběr místa pro vaše reproduktory...........................................................................................................................5 
Instalace vašich reproduktorů...................................................................................................................................6 
Test reproduktorů......................................................................................................................................................6 
Montáž reproboxů .....................................................................................................................................................6 
A. Instalace vašich reproboxů ze zadní strany pažení .............................................................................................7 
B. Instalace vašich reproboxů z přední strany pažení ............................................................................................11 
Údržba vašich reproboxů.........................................................................................................................................16 
Čištění reproboxů....................................................................................................................................................16 
Odstraňování závad ................................................................................................................................................16 

-3-

Sestavení

Vybalení krabice

Opatrně vybalte vaše reproduktory a uschovejte všechen obalový materiál pro možné budoucí použití. Nezkoušejte
používat reproduktory, pokud vypadá nějaká část poškozená. Ihned vyhledejte svého prodejce Bose. Zkontrolujte,
že váš systém obsahuje části podle obrázku 1. Při balení je montážní příruba zabalená uvnitř reproduktorové síťky.
Před instalací oddělte tyto komponenty.
Poznámka:
 Vyjměte prosím perforované vrtací a vyřezávací šablony z vnitřního kartonu, obsahujícího síťky a montážní

příruby. Také vyjměte perforované kryty reproduktorových membrán z vnitřního kartonu, obsahujícího ozvučnice.
Tyto šablony a kryty budete potřebovat během montáže.
Upozornění:
 Lodní reproduktory 131® nejsou určené pro montáž do automobilů.
Obrázek 1
Balení obsahuje:
 Dvě ozvučnice lodních reproboxů 131®
 Dvě montážní příruby
 Dvě reproduktorové síťky
 Jeden návod k použití
 Jednu šablonu pro umístění, vyříznutí a vrtání otvorů
 Dva kryty reproduktorových membrán
 Montážní příslušenství:
- 30 šroubů (6 navíc)
- 10 vodičových konektorů (2 navíc)
- Dva 20 stopé reproduktorové kabely (míry 18)

-4-

Potřebné nástroje

Pro provedení instalace budete potřebovat následující nástroje:
 Šroubovák Philips
 Vhodný řezací nástroj pro povrch, který budete řezat. Pro instalaci do dřeva doporučujeme kmitací pilku. Použijte krátký list

a mějte k dispozici další listy. Také lze použít vykružovač. K dispozici jsou vykružovače velkých průměrů, které vám umožní
vyříznout kruhový otvor v rovném povrchu.
 Vrtačku s následujícími vrtáky:
- Pro vrtání otvorů pro šrouby doporučujeme vrták 0.24 cm, ale také můžete použít 0.32 cm.
- Pro vyvrtání startovacího otvoru použijte vrták 0.8 cm.
 Důlčík nebo ševcovské šídlo
 Půlkruhový pilník nebo rašpli
 Ochranu očí a uší, prachovou masku
Upozornění:
 Nedodržení následujících instrukcí vede ke ztrátě záruky na vaše reproboxy. Pokud si nejste jistí, obraťte se na
profesionálního instalačního technika. Před instalací si pečlivě přečtěte celý návod k použití.

Výběr místa pro vaše reproduktory

Při výběru místa pro vaše reproduktory si uvědomte, že jsou zde dvě montážní možnosti. Nejsnazší je montáž reproduktorů
zezadu montážního povrchu. Avšak pokud nedosáhnete za montážní povrch, můžete vyříznout větší otvor, který vám umožní
vložit reproduktorovou ozvučnici zepředu montážního povrchu. Viz. Obrázek 2. S tímto na paměti najděte místo, které:
 Umožňuje dostatečný prostor pro nasazení reproduktorové síťky. Použijte šablonu pro zjištění, že je zde dostatečný prostor

kolem otvoru, který vyříznete do pažení.
 Umožňuje dostatečný prostor pro reproduktorovou ozvučnici za pažením. Během instalace vyžaduje ozvučnice 11 cm

montážní hloubku. Avšak po instalaci vyžaduje ozvučnice pouze 9 cm montážní hloubku a 31 cm pro rozšířenou část.
Ozvučnici lze otáček kolem dokola, ale připojení k montážní přírubě je pouze v jedné poloze.
 Přijme reproduktorové kabely z příslušenství. Roztáhněte délku vodiče, který komfortně dosáhne od receiveru ke každému
reproduktoru. Ujistěte se, že vodič je zajištěný a chráněný před skřípnutím, vytažením nebo jiným poškozením.
 Není v takové blízkosti, aby mohlo docházet k negativnímu ovlivňování kompasu.

Poznámka:
 Magnety v reproboxech mohou ovlivňovat lodní kompas. Nemontujte reproboxy blíže jak tři stopy od kompasu. Pokud je to

nutné, lodní instalační technik může pomoct korigovat případnou odchylku.

Obrázek 2
Výběr správného místa
A. Montáž zezadu, pokud můžete vložit reproduktorovou ozvučnici za montážní povrch pažení.
B. Montáž zepředu, pokud nemůžete dosáhnout za montážní povrch. Pokud si nejste jisti hloubkou a volností za vaším

montážním povrchem, obraťte se na výrobce nebo prodejce lodi.

AB

Poznámka:
 Než budete postupovat dále, vyberte jednu z metod popsaných v Obrázku 2 nahoře. Pak postupujte podle instrukcí pro A.

nebo pro B., uvedených dále.

-5-

Instalace vašich reproduktorů

Test reproduktorů

Je dobrou myšlenou otestovat váš systém před instalací. Při vypnutém napájení připojte reproboxy k receiveru.
Dodaný reproduktorový kabel má dva izolované vodiče, jeden je označený a je vždy kladný (+). Neoznačený vodič
je vždy záporný (-). Vodiče odpovídají červeným (+) a černým (-) svorkám na zadním panelu receiveru nebo
zesilovače. Připojte označený vodič do kladného (+) pravého kanálu receiveru a kladné svorky (+) pravého
reproboxu. Pak připojte neoznačený vodič do záporného (-) pravého kanálu receiveru a záporné svorky (-) pravého
reproboxu. Toto opakujte pro levý reprobox.
Ujistěte se, že připojujete každý vodič do správné svorky (kladná na kladnou, záporná na zápornou). Pro trvalé
připojení použijte dodané kabelové spojky.
Pokud všechno funguje, odpojte reproboxy a pokračujte v instalaci.

Montáž reproboxů

Upozornění:
 Montujte lodní reproboxy 131® pouze do lodního pažení. Nevyřezávejte otvory do trupu. Před řezáním nebo

vrtáním otvorů doporučujeme konzultaci s lodním instalačním technikem. Nemontujte reproboxy do povrchů, kde
hrozí nebezpečí, jako jsou elektrické nebo potrubní rozvody.
Vyřezávací a vrtací šablona
Najděte vyřezávací a vrtací šablonu. Je perforovaná ve vnitřním kartonu, který obsahuje síťky a montážní příruby.
Šablona má čtyři funkce.
1. Pomůže vám umístit reproduktorovou ozvučnici ukázáním, kolik prostoru je potřeba pro rozšířenou část
ozvučnice za pažením.
2. Ukáže vám, kolik prostoru potřebujete pro nasazení síťky.
3. Pomůže vám vyříznout otvor odpovídající velikosti do stěny pažení.
4. Pomůže vám vyvrtat otvory pro montážní šrouby do pažení.
Šablona má dva vylamovací otvory různých průměrů. Použijte menší velikost pro instalaci ze zadní strany pažení.
Použijte větší otvor pro instalaci zepředu. Viz. Obrázek 2 a 3.
Obrázek 3
Šablona

-6-

A. Instalace vašich reproboxů ze zadní strany pažení

Vyberte otvor s 13.6 cm průměrem, pokud komfortně dosáhnete na reproduktorovou ozvučnici zezadu stěny, když
šroubujete šrouby zepředu. Toto je perfektní montážní metoda. Pokud není otvor perfektně vyříznutý, menší odchylky
zakryje síťka.

A1 y
Ujistěte se, že je zde dost místa sáhnutím do montážní
oblasti a prohmatáním prostoru. Určete, kde budete y
vyřezávat otvor pro reprobox. Také můžete experimentovat r
umístěním reproduktorové ozvučnice za pažení před
provedením finálního výběru. Jakákoli orientace at
reproduktorové ozvučnice je přijatelná. n
nt-
Upozornění:
 Ujistěte se, že zde není jakákoli překážka za montážním

povrchem. Pro absolutní jistotu kontaktujte výrobce
nebo prodejce lodi. Také se ujistěte, že ozvučnice se
vejde do montážní oblasti dříve, než vyřízněte jakýkoli
otvor.

A2
Kulatý vnější okraj šablony ukazuje, kolik prostoru
potřebujete pro síťku. Dlouhý konec je použitý pro plánování
prostoru pro ozvučnici za pažením. V šabloně jsou dva
perforované kruhové otvory. Vylomte ten menší.

A3
Umístěte šablonu přes oblast, kde bude reprobox umístěný
a vyznačte 13.6 cm otvor kovovým špičatým nástrojem nebo
tužkou.

A4
Vyvrtejte startovací otvor, který je dost velký pro list vaší
kmitací pilky. Vrtejte uvnitř a co nejblíže vyznačené čáře.

-7-

A5
Pomoci kmitky vyřízněte otvor pro reprobox, opatrně podle
čáry. Řežte pomalu, potřebujete kruhový otvor s hladkým
okrajem.

A6
Pomocí půlkulatého pilníku nebo rašple na dřevo začistěte
okraje vyříznutého otvoru.

A7
Podržte reproduktorovou ozvučnici za pažením a najděte
nejlepší pozici pro rozšířenou část ozvučnice. Ujistěte se, že
je ozvučnice schovaná za pažením. Pokud ozvučnice
nepasuje, použijte pilník nebo rašpli pro zvětšení otvoru.

A8
Umístěte montážní přírubu, aby se zamkla s ozvučnicí a
lícovala s montážním povrchem.

-8-

A9
Vyznačte šest otvorů pro šrouby. Použijte malé otvory, které
lícují.

A10
Odstraňte ozvučnici zpoza pažení.

Upozornění:
 Během vrtání se ujistěte, že ozvučnice není umístěná

za pažením.

n

A11
Vyvrtejte vyznačené otvory 0.32 cm vrtákem. Použijte důlčík
pro naznačení vrtaného otvoru. To vám pomůže, aby vrták
„nesklouzl“ stranou z vyznačeného otvoru.

A12
Musíte otevřít jeden z pěti vyznačených odvodňovacích
otvorů, protože voda se může dostat do lodního reproboxu
131® přes porty na přední straně ozvučnice.
Podržte ozvučnici v montážní poloze vybrané v kroku 7 a
najděte odvodňovací otvor, který je v nejnižším bodě
namontovaného reproboxu a propíchněte povrch pomocí
důlčíku, šídla nebo 0.32 cm vrtáku.
Upozornění:
 Akustická výkonnost je snížena, pokud bude otvor větší

než 0.32 cm v průměru.

-9-

A13 r
Připojte reproboxy. Ujistěte se, že je receiver nebo zesilovač )
vypnutý. Pokud je to možné, odpojte napájecí zdroj. Použijte of
dodané silikonem vyplněné vodičové spojky pro spojení he
konců každého vodičového páru. Spojte označený konec
kladného (+) vodiče pravého kanálu receiveru s označeným e
koncem kladného (+) vodiče pravého reproboxu. Umístěte
vodičovou spojku na konce vodičů a otáčejte jí doprava.
Otáčejte jí pevným tlakem, dokud se nezastaví, neměl by
být vidět žádný odizolovaný vodič. Opakujte tento postup
pro zbývající konce vodiče.

Opakujte postup pro levý reprobox.

Zkontrolujte, že všechna propojení jsou kladný na kladný (+
na +) a záporný na záporný (- na -).
Utáhněte jakékoli volné spojení před připojením receiveru
nebo zesilovače a jeho zapnutím.

Poznámka:
 Vzájemné skroucení konců vodičů není nutné.

A14
Zauzlujte konec každého spojeného vodičového páru pro
ochranu před vytažením.

A15
Vyjměte perforovanou ochranu reproduktorové membrány
z kartonu ozvučnic. Vložte západky ochrany do
reproduktorových portů. Tím pomůžete ochránit
reproduktorovou membránu před potencionálním
poškozením během instalačního procesu.

Poznámka:
 Pro přídavnou ochranu proti vstupu vody do pažení

můžete aplikovat silikonové těsnění mezi přírubu a
montážní povrch.

A16
Vraťte ozvučnici za pažení a umístěte montážní přírubu, aby
se spojila s ozvučnicí a byla srovnána s vyvrtanými otvory.
Připevněte přírubu k montážnímu povrchu pomocí šesti
šroubů.
Pak zašroubujte šest šroubů srze přírubu do odpovídajících
otvorů v ozvučnici.

Poznámka:
 Pokud plánujete použít elektrický šroubovák pro

zašroubování šroubů, nastavte ho nejdříve na nejnižší
sílu (nepřesahující 135.84 N/cm). Pokud šrouby nesedí
správně, dokončete zašroubování s větší torzní silou
nebo ručně.

- 10 -

A17
Odstraňte ochranu reproduktorové membrány.

English

A18
Zacvakněte síťku na místo do montážní příruby. K tomu
není potřebný žádný nástroj. Tím máte dokončenou
instalaci. Užijte si svůj hudební systém!

B. Instalace vašich reproboxů z přední strany pažení

Pokud nedosáhnete do montážní oblasti ze zadní strany pažení, můžete namontovat reproduktorovou ozvučnici
vložením jí předkem. K tomu potřebujete 18 cm otvor, větší ze dvou perforovaných sekcí vaší šablony.

Upozornění:
 Ujistěte se, že zde není jakákoli překážka za montážním

povrchem. Pro absolutní jistotu kontaktujte výrobce
nebo prodejce lodi. Také se ujistěte, že ozvučnice se
vejde do montážní oblasti dříve, než vyřízněte jakýkoli
otvor.

B1 d.
Umístěte šablonu přes oblast, kde bude reprobox umístěný.
Kulatý vnější okraj šablony ukazuje, kolik prostoru
potřebujete pro síťku. Dlouhý konec je použitý pro plánování
prostoru pro ozvučnici za pažením. V šabloně jsou dva
perforované kruhové otvory.

Vylomte ten větší a vyznačte 18 cm otvor kovovým špičatým
nástrojem nebo tužkou.

- 11 -

B2
Vyznačte šest otvorů pro šrouby z většího otvoru na
šabloně, ale zatím je nevrtejte. Možná budete muset
vyznačit a vyvrtat jinou sadu otvorů podle stejné kružnice
před finálním připevněním příruby.
Poznámka:
 Tyto značky jsou důležité pro pomoc udržet pilku uvnitř

čáry, kterou jste právě nakreslili.

B3
Vyvrtejte startovací otvor, který je dost velký pro list vaší
kmitací pilky. Vrtejte uvnitř a co nejblíže vyznačené čáře.

B4
Pomoci kmitky vyřízněte otvor pro reprobox, opatrně podle
čáry. Řežte pomalu, potřebujete kruhový otvor s hladkým
okrajem.
Upozornění:
 Ujistěte se, že řežete uvnitř vyznačené čáry a

především zůstaňte uvnitř vyznačených otvorů pro
šrouby. Vyznačené otvory nebo jiné podél stejné
kružnice jsou použité pro zajištění reproboxu a nesmějí
být příliš blízko k otvoru pro reprobox. Také je důležité
zůstat uvnitř čáry, protože jakákoli chyba může být vidět
po připevnění reproduktorové síťky.

B5
Pomocí půlkulatého pilníku nebo rašple na dřevo začistěte
okraje vyříznutého otvoru.

- 12 -

B6 English
Připevněte montážní manžetu k ozvučnici pomocí šesti
šroubů.

B7 s;
Zasuňte tuto sestavu do 18 cm otvoru a otáčejte ozvučnicí
o 360° pro určení nejlepší montážní pozice pro rozšířenou
část reproduktorové ozvučnice.

Když máte určenou nejlepší pozici, pečlivě si jí poznačte.
Pak vyjměte reproduktorovou ozvučnici.

B8
Musíte otevřít jeden z pěti vyznačených odvodňovacích
otvorů, protože voda se může dostat do lodního reproboxu
131® přes porty na přední straně ozvučnice.

Podržte ozvučnici v montážní poloze vybrané v kroku 7 a
najděte odvodňovací otvor, který je v nejnižším bodě
namontovaného reproboxu a propíchněte povrch pomocí
důlčíku, šídla nebo 0.32 cm vrtáku. Dokončení tohoto úkolu
může vyžadovat dočasné odpojení příruby od ozvučnice.

Upozornění:
Akustická výkonnost je snížena, pokud bude otvor větší než
0.32 cm v průměru.

B9
Připojte reproboxy. Ujistěte se, že je receiver nebo zesilovač
vypnutý. Pokud je to možné, odpojte napájecí zdroj. Použijte
dodané silikonem vyplněné vodičové spojky pro spojení
konců každého vodičového páru. Spojte označený konec
kladného (+) vodiče pravého kanálu receiveru s označeným
koncem kladného (+) vodiče pravého reproboxu. Umístěte
vodičovou spojku na konce vodičů a otáčejte jí doprava.
Otáčejte jí pevným tlakem, dokud se nezastaví, neměl by
být vidět žádný odizolovaný vodič. Opakujte tento postup
pro zbývající konce vodiče.

Opakujte postup pro levý reprobox.

Zkontrolujte, že všechna propojení jsou kladný na kladný (+
na +) a záporný na záporný (- na -).
Utáhněte jakékoli volné spojení před připojením receiveru
nebo zesilovače a jeho zapnutím.

Poznámka:
 Vzájemné skroucení konců vodičů není nutné.

- 13 -

B10
Zauzlujte konec každého spojeného vodičového páru pro
ochranu před vytažením.

B11
Znovu vložte ozvučnici do stěny v poloze určené v kroku 7.
Pokud venkovní kružnice otvorů v montážní přírubě lícuje
s původně vyznačenými otvory, odstraňte ozvučnici a
vyvrtejte otvory v těchto značkách. Pokud ne, vyznačte nové
otvory, které se mohou lišit od původní sady značek.

B12
Odstraňte reproduktorovou ozvučnici.
Upozornění:
 Nevrtejte, pokud je reproduktorová ozvučnice na místě.

B13
Vyvrtejte šest 0.32 cm otvorů.

B14
Znovu vložte reproduktorovou ozvučnici.
Poznámka:
 Pro přídavnou ochranu proti vstupu vody do pažení

můžete aplikovat silikonové těsnění mezi přírubu a
montážní povrch.

- 14 -

B15 English
Vyjměte perforovanou ochranu reproduktorové membrány
z kartonu ozvučnic. Vložte západky ochrany do
reproduktorových portů. Tím pomůžete ochránit
reproduktorovou membránu před potencionálním
poškozením během instalačního procesu.

B16 t
Zašroubujte šest šroubů, pokud je to možné. Potřebujete .
zašroubovat nejméně tři šrouby s rovnoměrným
rozestupem.

Poznámka:
 Pokud plánujete použít elektrický šroubovák pro

zašroubování šroubů, nastavte ho nejdříve na nejnižší
sílu (nepřesahující 135.84 N/cm). Pokud šrouby nesedí
správně, dokončete zašroubování s větší torzní silou
nebo ručně.

B17
Odstraňte ochranu reproduktorové membrány.

B18
Zacvakněte síťku na místo do montážní příruby. K tomu
není potřebný žádný nástroj. Tím máte dokončenou
instalaci. Užijte si svůj hudební systém!

- 15 -

Údržba vašich reproboxů

Čištění reproboxů

Čistěte síťky pomocí měkkého hadříku navlhčeného ve slabém roztoku neutrálního saponátu. Při čištění lodi hadicí
v blízkosti reproboxů dávejte pozor, aby voda nevnikla síťkou do měniče nebo do akustických portů.
Žádná jiná pravidelná údržba není nutná.

Odstraňování závad

Pokud budete mít problémy s vašim lodními reproboxy 131®, vypněte zvukový zdroj a zkuste následující řešení.
Pokud problém nevyřešíte, obraťte se na servis Bose®.

Problém Co dělat
Chybí zvuk
 Ujistěte se, že je lodní receiver zapnutý.
Chybí zvuk z jednoho
reproboxu  Ujistěte se, že je napájecí zdroj lodi připojený a adekvátně nabitý.

Zvuk jednoho reproboxu je  Ujistěte se, že zvuk na receiveru není ztišený.
zkreslený
Chybějí hloubky nebo výšky  Viz. návod k použití receiveru.

 Zkontrolujte připojení obou reproboxů k receiveru. Viz. „Test reproduktorů“
na straně 6.Opravte chyby připojení.

 Odpojte funkční reprobox od receiveru.

 Přepojte kabel „vadného“ reproboxu z původního připojení k receiveru do
druhého připojení (kam byl původně připojený funkční reprobox).
- Pokud reprobox nyní funguje, je problém s receiverem.
- Pokud reprobox nepracuje, postupujte dále.

 Odpojte kabel funkčního reproboxu a připojte ho k „vadnému“ reproboxu.
- Pokud reprobox nyní funguje, je problém s originální reproduktorovým
kabelem.
- Pokud reprobox nepracuje, je vadný.

 Proveďte stejný postup jako pro problém s chybějícím zvukem z jednoho
reproboxu, jak je popsáno nahoře.

 Nastavte hloubky a výšky na receiveru.
 Zkontrolujte připojení, zda je správně ve fázi (+ na + a – na -). Viz. „Test

reproduktorů“ na straně 6.

- 16 -

Bose® 131® Marine Bose 131 Marine
Reproduktorový systém

Návod na použitie

Bezpečnostné informácie

Uistenie:
Prístroj zodpovedá požiadavkám zákona o technických požiadavkách na elektrické zariadenia č. 22/97 sb. zo dňa
24.1.1997 a nariadenia vlády č. 168/97 a 169/97 zo dňa 25.6.1997.
Na tento prístroj bolo vydané vyhlásenie o zhode.

Prečítajte si prosím tento návod na použitie

Lodný reproduktorový systém Bose® 131® bol navrhnutý pre poskytovanie zvukovej kvality ďaleko za ostatnými
lodnými reproduktorovými systémami. Tento návod vám pomôže váš reproduktorový systém správne nainštalovať
a používať. Pred vyrezaním otvorov si pozorne prečítajte celú časť o inštalácii. Je dôležité pochopiť dôvody
pre výber jednej veľkosti montážneho otvoru proti ostatným.

Technické informácie

Vlastnosti
 Kónický menič z polymérových vlákien
 Polypropylénová ozvučnica s duálnym portom
 Počítačom riadená kvalita Syncom II®
Osadenie reproduktorovými meničmi
 Jeden 11.4 cm širokopásmový menič v každej ozvučnici
Kompatibilita / Impedancia
 Maximálny trvalý výkon podľa I.E.C .: 40 W
 Kompatibilné s receivery alebo zosilňovačmi 10 - 80 W na kanál
 Odpor 4 - 8 ohmov
Povrchová úprava
 Sieťka: Arktická biela
Veľkosť / Rozmery
 Hmotnosť, vybalený: 4 kg
 30 cm x 8.9 cm
 Priemer montážneho otvoru:

- 13.7 cm s prístupom k zadnému montážnemu povrchu
- 18 cm bez prístupu k zadnému montážnemu povrchu
 Priemer sieťky: 21 cm
 Montážna hĺbka: 8.9 cm
 Hrúbka montážnej steny: Maximálne 1.9 cm pre zadnú montáž

Maximálne 1.2 cm pre prednú montáž

-2-

Obsah

Bezpečnostné informácie ........................................................................................................................................... 2
Prečítajte si prosím tento návod na použitie .................................................................................................................. 2
Technické informácie ...................................................................................................................................................... 2

Obsah ........................................................................................................................................................................ 3
Zostavenie ................................................................................................................................................................. 4

Vybalenie krabice ........................................................................................................................................................... 4
Potrebné nástroje ........................................................................................................................................................... 5
Výber miesta pre vaše reproduktory .............................................................................................................................. 5
Inštalácia vašich reproduktorov ................................................................................................................................. 6
Test reproduktorov ......................................................................................................................................................... 6
Montáž reproboxov ........................................................................................................................................................ 6
A. Inštalácia vašich reproboxov zo zadnej strany paženia .............................................................................................. 7
B. Inštalácia vašich reproboxov z prednej strany paženia ............................................................................................. 11
Údržba vašich reproboxov ........................................................................................................................................ 16
Čistenie reproboxov ...................................................................................................................................................... 16
Odstraňovanie porúch .................................................................................................................................................. 16

-3-

Zostavenie

Vybalenie krabice

Opatrne vybaľte vaše reproduktory a uschovajte všetok obalový materiál pre možné budúce použitie. Neoužívajte
reproduktory, ak vyzerá nejaká časť poškodená. Ihneď vyhľadajte svojho predajcu Bose. Skontrolujte, či váš
systém obsahuje časti podľa obrázku 1. Pri balení je montážna príruba zabalená vo vnútri reproduktorovej sieťky.
Pred inštaláciou oddeľte tieto komponenty.
Poznámka:
 Odstráňte prosím perforované vŕtacie a vyrezávacie šablóny z vnútorného kartónu, obsahujúceho sieťky a

montážne príruby. Tiež vyberte perforované kryty reproduktorových membrán z vnútorného kartónu, obsahujúceho
ozvučnice. Tieto šablóny a kryty budete potrebovať počas montáže.
Upozornenie:
 Lodné reproduktory 131® nie sú určené pre montáž do automobilov.
Obrázok 1
Balenie obsahuje:
 Dve ozvučnice lodných reproboxov 131®
 Dve montážné príruby
 Dve reproduktorové sieťky
 Jeden návod na použitie
 Jednu šablónu pre umiestnenie, vyrezanie a vŕtanie otvorov
 Dva kryty reproduktorových membrán
 Montážne príslušenstvo:
- 30 skrutiek (6 naviac)
- 10 vodičových konektorov (2 naviac)
- Dva 20 stopé reproduktorové káble (miery 18)

-4-

Potrebné nástroje

Na inštaláciu budete potrebovať tieto nástroje:
 Skrutkovač Philips
 Vhodný rezací nástroj pre povrch, ktorý budete rezať. Pre inštaláciu do dreva odporúčame priamočiarú pílku. Použite krátky list a

majte k dispozícii ďalšie listy. Tiež možné použiť vykružovaciu. K dispozícii sú vykružovče veľkých priemerov, ktoré vám umožnia
vyrezať kruhový otvor v rovnom povrchu.
 Vŕtačku s nasledujúcimi vrtákymi
- Na vŕtanie otvorov pre skrutky odporúčame vrták 0.24 cm, ale tiež môžete použiť 0.32 cm.
- Pre vyvŕtanie štartovacieho otvoru použite vrták 0.8 cm.
 Jamkovač alebo obuvnícke šidlo
 Polkruhový pilník alebo rašpla
 Ochranu očí a uší, prachovú masku

Upozornenie:
 Nedodržanie nasledujúcich inštrukcií vedie k strate záruky na vaše reproboxy. Ak si nie ste istí, obráťte sa na

profesionálneho inštalačného technika. Pred inštaláciou si pozorne prečítajte celý návod na použitie.

Výber miesta pre vaše reproduktory

Pri výbere miesta pre vaše reproduktory si uvedomte, že sú tu dve montážne možnosti. Najľahšie je montáž reproduktorov
zozadu montážneho povrchu. Avšak pokiaľ nedosiahnete za montážny povrch, môžete vyrezať väčší otvor, ktorý vám umožní
vložiť reproduktorovú ozvučnici spredu montážneho povrchu. Viď. Obrázok 2. S týmto na pamäti nájdite miesto, ktoré:
 Umožňuje dostatočný priestor pre nasadenie reproduktorovej sieťky. Použite šablónu pre zistenie, že je tu dostatočný

priestor okolo otvoru, ktorý vyrežete do paženia.
 Umožňuje dostatočný priestor pre reproduktorovú ozvučnicu za pažením. Počas inštalácie vyžaduje ozvučnice 11 cm

montážnu hĺbku. Avšak po inštalácii vyžaduje ozvučnice iba 9 cm montážnu hĺbku a 31 cm pre rozšírenú časť. Ozvučnicu
možno otáčať dookola, ale pripojenie k montážnej prírube je len v jednej polohe.
 Prijme reproduktorové káble z príslušenstva. Roztiahnite dĺžku vodiča, ktorý komfortne dosiahne od receivera ku každému
reproduktoru. Uistite sa, že vodič je zaistený a chránený pred pricviknutím, vytiahnutím alebo iným poškodením.
 Nie je v takej blízkosti, aby mohlo dochádzať k negatívnemu ovplyvňovaniu kompasu.
Poznámka:
 Magnety v reproboxoch môžu ovplyvňovať lodný kompas. Nemontujte reproboxy bližšie ako tri stopy od kompasu. Ak je to
nutné, lodný inštalačný technik môže pomôcť korigovať prípadnú odchýlku.
Obrázok 2
Výber správneho miesta
A. Montáž zozadu, ak môžete vložiť reproduktorovú ozvučnicu za montážny povrch paženia.
B. Montáž spredu, ak nemôžete dosiahnuť za montážny povrch. Ak si nie ste istí hĺbkou a voľnosťou za vaším
montážnym povrchom, obráťte sa na výrobcu alebo predajcu lodi.

AB

Poznámka:
 Skôr ako budete postupovať ďalej, vyberte jednu z metód opísaných v Obrázku 2 hore. Potom postupujte podľa inštrukcií

pre A. alebo pre B., uvedených ďalej.

-5-

Inštalácia vašich reproduktorov

Test reproduktorov

Je dobré otestovať váš systém pred inštaláciou. Pri vypnutom napájaní pripojte reproboxy k receiveru. Dodaný
reproduktorový kábel má dva izolované vodiče, jeden je označený a je vždy kladný (+). Neoznačený vodič je vždy
záporný (-). Vodiče zodpovedajú červeným (+) a čiernym (-) svorkám na zadnom paneli receivera alebo
zosilňovača. Pripojte označený vodič do kladného (+) pravého kanála receivera a kladnej svorky (+) pravého
reproboxu. Potom pripojte neoznačený vodič do zápornej (-) pravého kanála receivera a zápornej svorky (-)
pravého reproboxu. Toto opakujte pre ľavý reprobox.
Uistite sa, že pripájate každý vodič do správnej svorky (kladná na kladnú, záporná na zápornú). Pre trvalé
pripojenie použite dodané káblové spojky.
Ak všetko funguje, odpojte reproboxy a pokračujte v inštalácii.

Montáž reproboxov

Upozornenie:
 Montujte lodné reproboxy 131® iba do lodného paženia. Nevyrezávajte otvory do trupu. Pred rezaním alebo

vŕtaním otvorov odporúčame konzultáciu s lodným inštalačným technikom. Nemontujte reproboxy do povrchov, kde
hrozí nebezpečenstvo, ako sú elektrické alebo potrubné rozvody.
Vyrezávacia a vŕtacia šablóna
Nájdite vyrezávacie a vŕtacie šablónuy. Sú perforované vo vnútornom kartóne, ktorý obsahuje sieťky a
montážnej príruby. Šablóna má štyri funkcie.
1. Pomôže vám umiestniť reproduktorovú ozvučnicu ukázaním, koľko priestoru je potreba pre rozšírenú
časť ozvučnice za pažením.
2. Ukáže vám, koľko priestoru potrebujete pre nasadenie sieťky.
3. Pomôže vám vyrezať otvor zodpovedajúcej veľkosti do steny paženia.
4. Pomôže vám vyvŕtať otvory pre montážne skrutky do paženia.
Šablóna má dva vylamovacie otvory rôznych priemerov. Použite menšiu veľkosť pre inštaláciu zo zadnej strany
paženie. Použite väčší otvor pre inštaláciu spredu. Viď. Obrázok 2 a 3.
Obrázok 3
Šablóna

-6-

A. Inštalácia vašich reproboxov zo zadnej strany paženia

Vyberte otvor s 13.6 cm priemerom, pokiaľ komfortne dosiahnete na reproduktorovú ozvučnicu zozadu steny, keď
skrutkujete skrutky spredu. Toto je perfektná montážna metóda. Pokiaľ nie je otvor perfektne vyrezaný, menšie
odchýlky zakryje sieťka.

A1 y
Uistite sa, či je tu dosť miesta siahnutím do montážnej
oblasti a prehmataním priestoru. Určite, kde budete y
vyrezávať otvor pre reprobox. Tiež môžete experimentovať r
umiestnením reproduktorovej ozvučnice za paženie pred
vykonaním finálneho výberu. Akákoľvek orientácia at
reproduktorovej ozvučnice je prijateľná. n
nt-
Upozornenie:
 Uistite sa, že tu nie je akákoľvek prekážka za

montážnym povrchom. Pre absolútnu istotu kontaktujte
výrobcu alebo predajcu lodi. Tiež sa uistite, že
ozvučnica sa zmestí do montážnej oblasti skôr, než
vyrežte akýkoľvek otvor.

A2
Okrúhly vonkajší okraj šablóny ukazuje, koľko priestoru
potrebujete pre sieťku. Dlhý koniec je použitý pre
plánovanie priestoru pre ozvučnici za pažením. V šablóne
sú dva perforované kruhové otvory. Vylomte ten menší.

A3
Umiestnite šablónu cez oblasť, kde bude reprobox
umiestnený a vyznačte 13.6 cm otvor kovovým špicatým
nástrojom alebo ceruzkou.

A4
Vyvŕtajte štartovací otvor, ktorý je dosť veľký pre
denník vašej priamočiarej pílky. Vŕtajte vo vnútri a čo
najbližšie k vyznačenej čiare.

-7-

A5
Pomocou priemočiarej pilky vyrežte otvor pre reprobox,
opatrne podľa čiary. Režte pomaly, potrebujete
kruhový otvor s hladkým okrajom.

A6
Pomocou pologuľatého pilníka alebo rašple na drevo
začistite okraje vyrezaného otvoru.

A7
Podržte reproduktorovú ozvučnicu za pažením a nájdite
najlepšiu pozíciu pre rozšírenú časť ozvučnice. Uistite sa,
že je ozvučnica schovaná za pažením. Ak ozvučnice
nepasuje, použite pilník alebo rašplu pre zväčšenie
otvoru.

A8
Umiestnite montážnu prírubu tak, aby sa zamkla s
ozvučnicou a lícovala s montážnym povrchom.

-8-

A9
Vyznačte šesť otvorov pre skrutky. Použite malé otvory,
ktoré lícujú.

A10
Odstráňte ozvučnicu spoza paženia.

Upozornenie:
 Počas vŕtania sa uistite, že ozvučnice nie je umiestnená

za pažením.

n

A11
Vyvŕtajte vyznačené otvory 0.32 cm vrtákom. Použite
jamkár pre naznačenie vŕtaného otvoru. To vám pomôže,
aby vrták "neskĺzol" stranou z vyznačeného otvoru.

A12
Musíte otvoriť jeden z piatich vyznačených odvodňovacích
otvorov, pretože voda sa môže dostať do lodného
reproboxu 131® cez porty na prednej strane ozvučnice.
Podržte ozvučnicu v montážnej polohe vybranej v kroku 7
a nájdite odvodňovacie otvor, ktorý je v najnižšom bode
namontovaného reproboxu a prepichnite povrch pomocou
jamkára, šidlá alebo 0.32 cm vrtáka.
Upozornenie:
 Akustická výkonnosť je znížená, ak bude otvor väčší

ako 0.32 cm v priemere.

-9-

A13 r
Pripojte reproboxy. Uistite sa, že je receiver alebo )
zosilňovač vypnutý. Pokiaľ je to možné, odpojte napájací of
zdroj. Použite dodané silikónom vyplnené vodičové spojky he
pre spojenie koncov každého vodičového páru. Spojte
označený koniec kladného (+) vodiča pravého kanála e
receiveru s označeným koncom kladného (+) vodiča
pravého reproboxu. Umiestnite vodičovu spojku na konce
vodičov a otáčajte ju doprava. Otáčajte ňou pevným tlakom,
kým sa nezastaví, nemal by byť vidieť žiadny odizolovaný
vodič. Opakujte tento postup pre zvyšné konce vodiče.

Opakujte postup pre ľavý reprobox.

Skontrolujte, že všetky prepojenia súkladný na kladný (+
na +) a záporný na záporný (- na -).
Pritiahnite akékoľvek voľné spojenie pred pripojením
receivera alebo zosilňovača a jeho zapnutím.

Poznámka:
 Vzájomné skrútenie koncov vodičov nie je nutné.

A14
Zauzlite koniec každého spojeného vodičového páru pre
ochranu pred vytiahnutím.

A15
Odstráňte perforovanú ochranu reproduktorovej
membrány z kartónu ozvučníc. Vložte späť ochrany do
reproduktorových portov. Tým pomôžete ochrániť
reproduktorovú membránu pred potencionálnym
poškodením počas inštalačného procesu.

Poznámka:
 Pre prípadnú ochranu proti vstupu vody do paženie

môžete aplikovať silikónové tesnenie medzi prírubu a
montážny povrch.

A16
Vráťte ozvučnicu za paženie a umiestnite montážnu
prírubu, aby sa spojila s ozvučnicou a bola porovnaná s
vyvŕtanými otvormi. Pripevnite prírubu k montážnemu
povrchu pomocou šiestich skrutiek.
Potom zaskrutkujte šesť skrutiek cez prírubu do
zodpovedajúcich otvorov v ozvučnici.

Poznámka:
 Ak plánujete použiť elektrický skrutkovač pre

zaskrutkovanie skrutiek, nastavte ho najprv na najnižšiu silu
(nepresahujúcu 135.84 N / cm). Ak skrutky nesedia
správne, dokončite zaskrutkovanie s väčšou torznou silou
alebo ručne.

- 10 -

A17 English
Odstráňte ochranu
reproduktorovej membrány.

A18
Zacvaknite sieťku na miesto do montážnej príruby. K tomu
nie je potrebný žiadny nástroj. Tým máte dokončenú
inštaláciu. Užite si svoj hudobný systém!

B. Inštalácia vašich reproboxov z prednej strany paženie

Ak nedosiahnete do montážnej oblasti zo zadnej strany paženie, môžete namontovať reproduktorovú
ozvučnicu vložením jej predkom. K tomu potrebujete 18 cm otvor, väčší z dvoch perforovaných sekcií vašej
šablóny.
Upozornenie:
 Uistite sa, že tu nie je akákoľvek prekážka za montážnym

povrchom. Pre absolútnu istotu kontaktujte výrobcu
alebo predajcu lodi. Tiež sa uistite, že ozvučnice sa
vojde do montážnej oblasti skôr, než vyrežte akýkoľvek
otvor.

B1 d.
Umiestnite šablónu cez oblasť, kde bude reprobox
umiestnený. Okrúhly vonkajší okraj šablóny ukazuje, koľko
priestoru potrebujete pre sieťku. Dlhý koniec je použitý pre
plánovanie priestoru pre ozvučnicu za pažením. V šablóne
s dva perforované kruhové otvory.

Vylomte ten väčší a vyznačte 18 cm otvor kovovým
špicatým nástrojom alebo ceruzkou.

- 11 -

B2
Vyznačte šesť otvorov pre skrutky z väčšieho otvoru na
šablóne, ale zatiaľ ho nevŕtajte. Možno budete musieť
vyznačiť a vyvŕtať inú sadu otvorov podľa rovnakej
kružnice pred finálnym pripevnením príruby.
Poznámka:
 Tieto značky sú dôležité pre pomoc udržať pílku vnútri

čiary, ktorú ste práve nakreslili.

B3
Vyvŕtajte štartovací otvor, ktorý je dosť veľký pre
denník vašej priamočiarej pílky. Vŕtajte vnútri a čo
najbližšie k vyznačenej čiare.

B4
Pomocou priamočiarej pilky vyrežte otvor pre reprobox,
opatrne podľa čiary. Režte pomaly, potrebujete kruhový
otvor s hladkým okrajom.
Upozornenie:
 Uistite sa, že režete vo vnútri vyznačenej čiary a

predovšetkým zostaňte vo vnútri vyznačených otvorov
pre skrutky. Vyznačené otvory alebo iné pozdĺž
rovnakej kružnice sú použité na zabezpečenie
reproboxu a nesmú byť príliš blízko k otvoru pre
reprobox. Tiež je dôležité zostať vnútri čiary, pretože
každá chyba môže byť vidieť po pripevnení
reproduktorovej sieťky.
B5
Pomocou pologuľatého pilníka alebo rašple na drevo
začistite okraje vyrezaného otvoru.

- 12 -

B6 English
Pripevnite montážnu manžetu k ozvučnici pomocou šiestich
skrutiek.

B7 s;
Zasuňte túto zostavu do 18 cm otvoru a otáčajte
ozvučnicou o 360 ° pre určenie najlepšej montážnej
pozície pre rozšírenú časť reproduktorovej
ozvučnice.
Keď máte určenú najlepšiu pozíciu, starostlivo si ju
poznačte. Potom vyberte reproduktorovú ozvučnici.

B8
Musíte otvoriť jeden z piatich vyznačených odvodňovacích
otvorov, pretože voda sa môže dostať do lodného
reproboxu 131® cez porty na prednej strane ozvučnice.

Podržte ozvučnici v montážnej polohe vybranej v kroku 7 a
nájdite odvodňovací otvor, ktorý je v najnižšom bode
namontovaného reproboxu a prepichnite povrch pomocou
jamkára, šidlá alebo 0.32 cm vrtáka. Dokončenie tejto
úlohy môže vyžiadať dočasné odpojenie príruby od
ozvučnice.
Upozornenie:
Akustická výkonnosť je znížená, ak bude otvor väčší ako
0.32 cm v priemere.

B9
Pripojte reproboxy. Uistite sa, že je receiver alebo
zosilňovač vypnutý. Pokiaľ je to možné, odpojte napájací
zdroj. Použite dodané silikónom vyplnené vodičové spojky
pre spojenie koncov každého vodičového páru. Spojte
označený koniec kladného (+) vodiča pravého kanála
receiveru s označeným koncom kladného (+) vodiča
pravého reproboxu. Umiestnite vodičovu spojku na konce
vodičov a otáčajte ju doprava. Otáčajte ňou pevným
tlakom, kým sa nezastaví, nemal by byť vidieť žiadny
odizolovaný vodič. Opakujte tento postup pre zvyšné
konce vodiča.
Opakujte postup pre ľavý reprobox.

Skontrolujte, že všetky prepojenia súkladný na kladný (+
na +) a záporný na záporný (- na -).
Pritiahnite akékoľvek voľné spojenie pred pripojením
receivera alebo zosilňovača a jeho zapnutím.

Poznámka:
 Vzájomné skrútenie koncov vodičov nie je nutné.

- 13 -

B10
Zauzlite koniec každého spojeného vodičového páru pre
ochranu pred vytiahnutím.

B11
Znovu vložte ozvučnicu do steny v polohe určenej v kroku
7. Ak vonkajšia kružnica otvorov v montážnej prírube lícuje
s pôvodne vyznačenými otvormi, odstráňte ozvučnici a
vyvŕtajte otvory v týchto značkách. Ak nie, vyznačte nové
otvory, ktoré sa môžu líšiť od pôvodnej sady značiek.

B12
Odstráňte reproduktorovú ozvučnicu.
Upozornenie:
 Nevŕtajte, ak je reproduktorová ozvučnica na mieste.

B13
Vyvŕtajte šesť 0.32 cm otvorov.

B14
Znovu vložte reproduktorovú ozvučnici.
Poznámka:
 Pre prípadnú ochranu proti vstupu vody do paženie

môžete aplikovať silikónové tesnenie medzi prírubu a
montážny povrch.

- 14 -

B15 English
Odstráňte perforovanú ochranu reproduktorovej membrány
z kartónu ozvučníc. Vložte späť ochrany do
reproduktorových portov. Tým pomôžete ochrániť
reproduktorovú membránu pred potencionálnym
poškodením počas inštalačného procesu.

B16 t
Zaskrutkujte šesť skrutiek, ak je to možné. Potrebujete .
zaskrutkovať najmenej tri skrutky s rovnomerným
rozostupom.

Poznámka:
 Ak plánujete použiť elektrický skrutkovač pre

zaskrutkovanie skrutiek, nastavte ho najprv na najnižšiu
silu (nepresahujúcu 135.84 N / cm). Ak skrutky nesedia
správne, dokončite zaskrutkovanie s väčšou torznou
silou alebo ručne.

B17
Odstráňte ochranu reproduktorovej membrány.

B18
Zacvaknite sieťku na miesto do montážnej príruby. K tomu
nie je potrebný žiadny nástroj. Tým máte dokončenú
inštaláciu. Užite si svoj hudobný systém!

- 15 -

Údržba vašich reproboxov

Čistenie reproboxov

Čistite sieťky pomocou mäkkej handričky navlhčenej v slabom roztoku neutrálneho saponátu. Pri čistení lode
hadicou v blízkosti reproboxov dávajte pozor, aby voda nevnikla sieťkou do meniča alebo do akustických portov.
Žiadna iná pravidelná údržba nie je nutná.

Odstraňovanie porúch

Ak budete mať problémy s vašim lodnými reproboxamy 131®, vypnite zvukový zdroj a skúste nasledujúce riešenia.
Ak problém nevyriešite, obráťte sa na servis Bose®.

Problém Čo robiť
Chýba zvuk  Uistite sa, že je lodný receiver zapnutý.
 Uistite sa, že je napájací zdroj lodi pripojený a adekvátne nabitý.
Chýba zvuk z jedného  Uistite sa, že zvuk na prijímači nie je stíšený.
reproboxu  Viď. návod na použitie receivera.
 Skontrolujte pripojenie oboch reproboxov k receiveru. Viď. "Test reproduktorov"
Zvuk jedného reproboxu je
skreslený na strane 6.Opravte chyby pripojenia.
Chýbajú hĺbky alebo výšky  Odpojte funkčný reprobox od receivera.
 Prepojte kábel "chybného" reproboxu z pôvodného pripojenia k receiveru do

druhého pripojenia (kam bol pôvodne pripojený funkčný reprobox).
- Ak reprobox teraz funguje, je problém s receiverom.
- Ak reprobox nepracuje, postupujte ďalej.
 Odpojte kábel funkčného reproboxu a pripojte ho k "chybnému" reproboxu. -
Ak reprobox teraz funguje, je problém s originálnym reproduktorovým
káblom.
- Ak reprobox nepracuje, je chybný.

 Vykonajte rovnaký postup ako pri probléme s chýbajúcim zvukom z jedného
reproboxu, ako je popísané hore.

 Nastavte hĺbky a výšky na prijímači.
 Skontrolujte pripojenie, či je správne vo fáze (+ na + a - na -). Viď. "Test

reproduktorov "na strane 6.

- 16 -


Click to View FlipBook Version
Previous Book
Project For English - Google Docs
Next Book
Poem