The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by webteam, 2019-06-14 05:22:48

Pioneer SE-MS7BT CZ

Pioneer SE-C8TW CZ

SE-MS7BT

BEZDRÁTOVÁ STEREO SLUCHÁTKA

Návod k obsluze

Děkujeme Vám za zakoupení tohoto produktu Pioneer. Prosím, přečtěte si tento návod k 1. Obsah balení
obsluze, abyste se dozvěděli, jak správně Váš nový model ovládat.
Zkontrolujte, zda balení obsahuje všechny díly a součásti.
Hlavní vlastnosti
1: Sluchátka

Bezdrátový požitek z hudby 3: Sluchátkový kabel
• Bezdrátový požitek z hudby, přehrávané z Bluetooth zařízení (chytré telefony a další
mobilní telefony, digitální hudební přehrávače, atd.) *1 4: Záruka (Evropa / USA a Kanada / Japonsko)
Podrobnosti ohledně ovládání připojeného zařízení naleznete v jeho uživatelské příručce. 5: Návod k obsluze
• Možnost ovládat přehrávání, zastavení, posun vpřed a zpět přímo ze sluchátek. *2 6: Bezpečnostní příručka

Hands-free komunikace 2. Názvy součástí L R 1: Značka N
2: Tlačítko (+)
S• Hands-free komunikace je možná i s Bluetooth telefonem umístěným v pouzdře, bagu 1 3: Tlačítko (-)
4: LED indikátor
nebo kufříku, atd. *3 5: ( )
*1 Příslušné Bluetooth zařízení musí podporovat profil A2DP. 6: Micro-USB port
*2 Příslušné Bluetooth zařízení musí podporovat profil AVRCP. Ale funkce dálkového 7: Sluchátkový konektor
ovládání nemůže být zaručena pro všechna zařízení. 8: Mikrofon

C*3 Příslušné Bluetooth zařízení musí podporovat profil HSP nebo HFP.
Bluetooth zařízení: Smartphon
sBluetooth zařízení:
Digitální hudební přehrávač
Jiný digitální hudební přehrávač +
yBluetooth audio vysílač
(komerčně dostupný)
SBluetooth zařízení: Smartphon

aSlovníček pojmů

A2DP: Profil pro vysoce kvalitní přenos hudebního obsahu

BHSP: Profil pro komunikaci / ovládání mobilního telefonu
L2

3
4
5
6

7

8

HFP: Hands-free profil pro komunikaci / ovládání mobilního telefonu
AVRCP: Profil dálkového ovládání AV komponent
NFC: Pokročilá technologie pro komunikaci na krátké vzdálenosti mezi elektronickými
zařízeními
2

Cz

3. Nabíjení baterií • Baterie nepřebíjejte. V zájmu ochrany baterií a jejich dlouhé životnosti opakovaně
nenabíjejte baterie, které jsou již plně nabité.
• Baterie se během nabíjení mírně zahřívají. Nejedná se o závadu.
Před použitím sluchátek je třeba dobít jejich baterie. • Pro nabíjení použijte dodaný micro-USB kabel; používání jiných kabelů může
K dobíjení baterií musí být použit příslušný micro-USB kabel. způsobit poruchu.

Nejprve připojte konektor micro-USB kabelu k mikro-USB portu na sluchátkách a poté • Nabíjení nemusí být možné, pokud je počítač v úsporném režimu.
• Předtím, než budete micro-USB kabel připojovat ke sluchátkům a k počítači, vždy
připojte USB konektor do USB portu na počítači. zkontrolujte tvar a orientaci konektorů na micro-USB kabelu, tedy ujistěte se, že se
jej nepokoušíte připojit obráceně.
CS• Když začne nabíjení, LED indikátor na sluchátkách svítí červeně.

• Pokud začnete baterie nabíjet při zapnutých sluchátkách, jejich napájení se
automaticky vypne. Sluchátka nelze během nabíjení používat.
• Plné nabití trvá přibližně 4 hodiny; po dokončení nabíjení LED indikátor zhasne.
• Při plném nabití je maximální doba nepřetržitého provozování sluchátek přibližně

shodinu.

• Když se kapacita baterie sníží, ze sluchátek zazní jednou za 3 minuty zvukový signál a
LED indikátor bliká červeně. V takovémto případě dobijte baterii ještě před použitím

ysluchátek.

Poznámka

S• Doba nabíjení baterie a doba provozování sluchátek na jedno nabití se může lišit v

závislosti na okolní teplotě a četnosti používání.
• Nepokládejte do blízkosti nabíjecích kontaktů žádné kovové předměty, protože by

amohlo dojít ke vzniku nebezpečného elektrického zkratu nebo k abnormální teplotě.

Poznámky k nabíjení baterií

B• Sluchátka nelze během nabíjení používat.
• Výkonnost baterií je ovlivněna okolní teplotou. Baterie nabíjejte v teplotním rozmezí
10 až 35 stupňů Celsia.

3
Cz

4. Párování Poznámka

Předtím, než budete moci začít sluchátka používat k poslechu hudby nebo ke komunikaci • V závislosti na připojeném Bluetooth zařízení může být pro přehrávání hudby
vyžadován profil A2DP a profily HFP nebo HSP pro hands-free komunikaci.
s Bluetooth zařízením, musíte jej s ním nejprve spárovat. • Podrobné informace o způsobu ovládání, používání a nastavení naleznete v uživatelské
Další informace o postupu párování naleznete v uživatelské příručce k vašemu Bluetooth
zařízení. příručce k vašemu Bluetooth zařízení.
• Pokud spojení s Bluetooth zařízením již nadále není možné, proveďte jejich opětovné
spárování.
• Tato bezdrátová sluchátka mohou zaznamenávat informace až o 8-mi spárovaných
Bluetooth zařízeních. Pokud provedete spárování pro deváté zařízení, informace o
prvním spárovaném Bluetooth zařízení budou přepsány a ztraceny. Chcete-li se k
takovému Bluetooth zařízení znovu v budoucnu připojit, spárování s tímto zařízením
bude nutné opakovat.
• Kdykoli budete chtít používat Bluetooth zařízení, se kterým bylo provedeno spárování,
nejprve zapněte napájení bezdrátových sluchátek a poté aktivujte připojení na vašem
spárovaném Bluetooth zařízení.
(1) Při vypnutém napájení sluchátek podržte stisknuté tlačítko ( ), dokud se sluchátka
nepřepnou do režimu párování.

• Režim párování sluchátek je potvrzen tím, že LED indikátor střídavě bliká modře a
červeně.
Po ujištění, že LED indikátor střídavě svítí modře a červeně, uvolněte tlačítko ( ).
• Pokud jsou sluchátka přepnuta do režimu párování, ale pokud párování s Bluetooth
zařízením není dokončeno během přibližně 5ti minut, napájení sluchátek se

Sautomaticky vypne.

(2) Zapněte napájení Bluetooth zařízení, se kterým chcete sluchátka spárovat, a spusťte
na něm režim párování; na vašem párovaném Bluetooth zařízení vyhledejte v seznamu
dostupných Bluetooth zařízení tato bezdrátová sluchátka.

C• Bluetooth zařízení umístěte do vzdálenosti jednoho metru od bezdrátových

sluchátek.
• Tato sluchátka se na displeji vašeho Bluetooth zařízení zobrazí jako "SE-MS7BT".

(3) Na vašem Bluetooth zařízení potvrďte, že bylo párování úspěšně dokončeno.

s• Podívejte se na displej vašeho Bluetooth zařízení a zvolte "SE-MS7BT".

• Párování je dokončeno, pokud LED indikátor na sluchátkách pomalu bliká modře
(přibližně jednou za 3 sekundy). Když bliká rychle (přibližně jednou za sekundu),

ypárování není dokončeno.

• PIN kód pro tato bezdrátová sluchátka je z výroby nastaven na "0000".
Pokud vaše Bluetooth zařízení vyžaduje PIN kód, zadejte tento kód "0000".

SPřipojení k Bluetooth zařízení
• Před připojením k Bluetooth zařízení ověřte, zda je napájení sluchátek zapnuto.
• V závislosti na vašem Bluetooth zařízení může být propojení mezi bezdrátovými
asluchátky a Bluetooth zařízením navázáno automaticky po provedení párování.
BOdpojení Bluetooth zařízení
• Podržte stisknuté tlačítko ( ), dokud nezhasne blikající LED indikátor a nevypne se
napájení sluchátek.

4
Cz

5. Párování pomocí NFC CS

Pokud je váš chytrý telefon nebo tablet vybaven technologií NFC, Bluetooth spárování (a
zrušení spárování) lze provést jednoduše přesunutím Bluetooth zařízení přes sluchátka.

• Podporovaný operační systém: Android 4.2 a novější.
• V závislosti na použitém chytrém telefonu nebo tabletou může být příjem signálu NFC
příliš slabý na to, aby bylo možné provádět Bluetooth připojení na jeden dotyk. Pokud
je v blízkosti několik zařízení s technologií NFC, sluchátka se mohou spárovat s jiným,
než požadovaným Bluetooth zařízením. V takovém případě postupujte podle pokynů
pro manuální spárování, popsaného v kroku 4.
Jak nastavit párování
(1) Pro přepnutí do režimu párování podržte stisknuté tlačítko ( ) při vypnutém
napájení sluchátek.
(2) Přejeďte Bluetooth zařízením, které chcete připojit, označeným bodem "N-mark",
asi 1 cm nad značkou "N" na levé straně sluchátkového oblouku.

R

sL
y(3) Sluchátka automaticky spustí proces nastavení spárování.
S• Spárování je dokončeno, když LED indikátor pomalu bliká modře (přibližně jednou

za 3 sekundy). Když bliká rychle (přibližně jednou za sekundu), párování ještě není
dokončeno.

a*V jednu chvíli může být připojeno pouze jedno Bluetooth zařízení.

Odpojení
Přejeďte připojeným Bluetooth zařízením, označeným bodem "N-mark", asi 1 cm nad

Bznačkou "N" na levé straně sluchátkového oblouku.

Bluetooth připojení bude automaticky zrušeno.
V závislosti na specifikacích připojeného Bluetooth zařízení nemusí být připojení od
zařízení s technologií NFC ukončeno. V takovém případě postupujte podle pokynů
"Odpojení Bluetooth zařízení" v části "4. Párování ".

5
Cz

6. Poslech hudby Použití sluchátkového kabelu
Pro poslech může být použit také sluchátkový kabel.
Chcete-li bezdrátová sluchátka používat k poslechu hudby z Bluetooth zařízení, musíte je
nejprve spárovat pomocí profilu A2DP. Podrobné informace o párování naleznete v části LR
4.

(1) Při vypnutém napájení bezdrátových sluchátek podržte stisknuté tlačítko ( ) asi Do sluchátek připojte Zařízení pro přehrávání
na tři sekundy. přímý konektor

Napájení sluchátek se zapne a LED indikátor začne blikat modře. Poznámka
• Do konektoru sluchátek připojte přímý konektor a do zařízení pro přehrávání připojte
(2) Zapněte funkci Bluetooth na zařízení, ke kterému se chcete připojit. konektor typu L.
Po spárování se bezdrátová sluchátka k vašemu Bluetooth zařízení automaticky • Konektor zasuňte bez použití násilí a zcela nadoraz.
připojí. Nedostatečné zasunutí konektoru může vést k oslabení zvuku ze sluchátek nebo k jiným
potížím.
* Pokud nedojde k automatickému připojení nebo se sluchátka automaticky připojí k • Při použití sluchátkového kabelu nelze použít funkci Bluetooth.
jinému Bluetooth zařízení, než chcete používat, postupujte podle pokynů pro požadované • Pokud začnete používat sluchátkový kabel, když je napájení sluchátek zapnuté, napájení
sluchátek se automaticky odpojí.
SBluetooth zařízení týkající se manuálního připojení.

Ovládání při poslechu hudby
Pokud připojené Bluetooth zařízení podporuje profil AVRCP, lze použít následující

Covládání.
• Tlačítko (+)
Jedním stisknutím: Přechod na další stopu nebo kapitolu.
Dlouhým stisknutím: Zvýšení hlasitosti.
• Tlačítko (-)
sJedním stisknutím: Návrat na začátek stopy nebo kapitoly.
Dlouhým stisknutím: Snížení hlasitosti.
y• Tlačítko ( )
Jedním stisknutím : Přehrát / pozastavit.

* Pokud je hlasitost nastavena na maximální nebo minimální úroveň, ze sluchátek
se ozve zvukový signál.

S* Hlasitost zvuku lze nastavit na odpovídajícím Bluetooth zařízení.

* V závislosti na specifikacích připojeného Bluetooth zařízení nemusí být výše
uvedené ovládací prvky a/nebo ovládací prvky na Bluetooth zařízení podporovány.

a* V závislosti na specifikacích připojeného Bluetooth zařízení bude možná nutné

nakonfigurovat nastavení přehrávání hudby. Prostudujte si uživatelskou příručku k
vašemu Bluetooth zařízení.
* V závislosti na specifikacích připojeného Bluetooth zařízení se aplikace pro

Bpřehrávání hudby může automaticky spustit nebo hudbu nemusí být možné
pozastavit / přehrát. Prostudujte si uživatelskou příručku k vašemu Bluetooth
zařízení.

6
Cz

7. Hlasová komunikace 8. LED indikace

Chcete-li bezdrátová sluchátka používat pro hlasovou komunikaci, spárováni s požadova-Činnost LED indikátor
ným Bluetooth zařízením musí být provedeno pomocí “hands-free profilu” (HFP) nebo Pokud sluchátka nejsou připojena k LED bliká modře dvakrát za sekundu.
“headset profilu” (HSP). Bluetooth zařízení
Podrobné informace o postupu párování naleznete v části 4. Režim párování LED bliká střídavě modře a červeně.
* Pokud Bluetooth zařízení podporuje oba profily (HFP a HSP), použijte profil HFP. Pokud sluchátka jsou připojena k LED bliká modře jednou za tři sekundy.
Bluetooth zařízení
(1) Při vypnutém napájení bezdrátových sluchátek podržte stisknuté tlačítko ( ) asi Během nabíjení LED svítí červeně.
na tři sekundy.

Napájení sluchátek se zapne a LED indikátor začne blikat modře.

(2) Zapněte funkci Bluetooth na zařízení, ke kterému se chcete připojit.
Po spárování se bezdrátová sluchátka automaticky připojí k Bluetooth zařízení.

S* Pokud nedojde k automatickému připojení nebo se sluchátka automaticky připojí k

jinému Bluetooth zařízení, než které chcete používat, postupujte podle pokynů pro
požadované Bluetooth zařízení týkající se manuálního připojení.

COvládání hlasové komunikace

Pokud připojené Bluetooth zařízení podporuje profil AVRCP, lze použít následující
ovládání.

• Tlačítko (+)
Dlouhým stisknutím: Zvýšení hlasitosti.

s• Tlačítko (-)
Dlouhým stisknutím: Snížení hlasitosti.
• Tlačítko ( )

yJedním stisknutím při příjmu zprávy: Povolení komunikace.

povolena. Dalším stisknutím komunikaci ukončíte.
Dlouhým stisknutím při příjmu zprávy: Odmítnutí komunikace.

SDvojím stisknutím: Opětovné volání.

Stejné ovládací prvky jsou podporovány v případě přijetí hovoru během poslechu
hudby.
* Pokud je hlasitost nastavena na maximální nebo minimální úroveň, ze sluchátek

ase ozve zvukový signál.

* Hlasitost zvuku lze nastavit na odpovídajícím Bluetooth zařízení.
* V závislosti na specifikacích připojeného Bluetooth zařízení nemusí být výše

Buvedené ovládací prvky a/nebo ovládací prvky na Bluetooth zařízení podporovány.
* V závislosti na specifikacích připojeného Bluetooth zařízení bude možná nutné
nakonfigurovat nastavení telefonu. Prostudujte si uživatelskou příručku k vašemu
Bluetooth zařízení.

7
Cz

9. Odstraňování problémů Problém Řešení
Komunikační vzdálenost je Zkontrolujte, zda nejsou v blízkosti žádná další
krátká, zvuk je zkreslený / zařízení využívající vlnové délky 2.4 GHz (včetně
Problém Řešení zkomolený. MW trub, bezdrátových radiostanic, atd.), a že
Nelze provést připojení pomocí signální cestu neblokují žádné překážky.
NFC.
Napájení nelze zapnout.Nabijte sluchátka. Zkontrolujte, zda je Bluetooth zařízení vybaveno
Baterie se nenabijí.Zkontrolujte, zda je počítač zapnutý. funkcí NFC.
Zkontrolujte, zda počítač není v úsporném Aktivujte nastavení NFC na Bluetooth zařízení.
Nelze provést párování.režimu.
Nelze provést BluetoothUjistěte se, že je dodaný micro-USB kabel Ujistěte se, že je orientace značky na Bluetooth
řádně a správně připojen ke sluchátkům i k zařízení vůči značce na bezdrátových sluchátkách
Spřipojení.vašemu počítači. při jejich přejetí Bluetooth zařízením správná.
CŽádný zvuk.Během párování umístěte bezdrátová sluchátka a V některých případech může rozpoznání Bluetooth
Bluetooth zařízení co nejblíže k sobě. zařízení trvat déle, pak přejetí Bluetooth zařízením
(Při přehrávání hudby)Zkontrolujte, zda je zapnuto napájení bezdrátových opakujte / počkejte na dokončení připojení.
sluchátek i zařízení Bluetooth. Vyjměte Bluetooth zařízení z pouzdra
ysZvuk je zkreslený.Zkontrolujte, zda je na zařízení, ke kterému se nebo krytu.
připojujete, zapnutá funkce Bluetooth.
(Při přehrávání hudby)Zkontrolujte, zda je zapnuto napájení bezdrátových
sluchátek i zařízení Bluetooth.
BaSNelze použít funkci hands-free.Zkontrolujte, zda je pro spojení s Bluetooth
zařízením nastaven profil A2DP.

Zkontrolujte, zda je připojené zařízení pro přehrává-
ní nastaveno na přehrávání (položka PLAY).
Zkontrolujte, zda jsou ovladače hlasitosti zvuku
bezdrátových sluchátek i zařízení pro přehrávání
nastavené na příslušné úrovně.

Zkontrolujte, zda nejsou v blízkosti žádná další
zařízení využívající vlnové délky 2.4 GHz (včetně
MW trub, bezdrátových radiostanic, atd.), a že
signální cestu neblokují žádné překážky.
Zkontrolujte, zda jsou bezdrátová sluchátka a
Bluetooth zařízení propojena pomocí profilu
HFP nebo HSP.

Pokud je připojení k Bluetooth zařízení provedeno
pomocí profilu A2DP, může být nutné změnit
profily připojení (v závislosti na specifikacích
Bluetooth zařízení).

8
Cz

Specifikace Poznámka

Formát přenosu ........................................................... Standardní Bluetooth protokol Ver. 3.0 Z důvodu neustálého zdokonalování produktů se technické údaje nebo vzhled mohou
Výstup .............................................................. Standardní Bluetooth protokol, třída výkonu 2 změnit bez předchozího upozornění.
Maximální přenosová vzdálenost ............................. Přibližně 10 m při přímé viditelnosti *1
Použitá frekvence ....................................................... 2.4 GHz (2.4000 GHz až 2.4835 GHz)*2
Modulace .................................................................................................................................FHSS O licenci a ochranných známkách

• "Pioneer" je ochranná známka společnosti Pioneer Corporation a její použití je na
základě licence.
• Slovní označení a loga Bluetooth® jsou registrované ochranné známky společnosti
Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli používání tohoto označení společností Onkyo Corporation
je na základě licence. Ostatní ochranné známky, registrované ochranné známky a/nebo
obchodní názvy jsou majetkem příslušných vlastníků.
• Qualcomm aptX je produkt společnosti Qualcomm Technologies International, Ltd.
Qualcomm je ochranná známka společnosti Qualcomm Incorporated, registrovaná v
USA a dalších zemích, a její použití je s povolením. aptX je ochranná známka společnosti
Qualcomm Technologies International, Ltd., registrovaná v USA a dalších zemích, a její
použití je s povolením.
• Označení "N" je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti
NFC Forum, Inc. registrovaná v USA a dalších zemích.
• Android je ochranná známka společnosti Google Inc.
SNapájení ....................................................... DC 3.7 V interní dobíjecí lithium-iontová baterie
Podporované Bluetooth profily ....................................................... A2DP, AVRCP, HFP, HSP
Podporované kodeky .................................................... SBC, AAC, Qualcomm® aptXTM audio
Ochrana obsahu ............................................................................................................... SCMS-T
Životnost baterie při nepřetržitém provozu .... Maximálně 12 hodin nepřetržitého přenosu
SLUCHÁTKA (včetně času přehrávání hudby)
Typ ...................................................................................... Plně uzavřená dynamická sluchátka

CDrivery ................................................................................................................................ø40 mm

Frekvenční odezva ............................................... 9 Hz až 22 000 Hz (s Bluetooth připojením)
9 Hz až 40 000 Hz (s kabelovým připojením)

Maximální příkon ........................................................... 1 000 mW (s kabelovým připojením)
Impedance ................................................................................. 32 Ω (s kabelovým připojením)

sCitlivost .................................................................................... 98 dB (s kabelovým připojením)

Náušníky ........................................................................................... Polyuretan (povrch z kůže)
Doba nabíjení ................................................................................................... Přibližně 4 hodiny
Vstupní napětí .................................................... 5 V 200 mA či 3.7 V 250 mAh baterie

Hmotnost ................................................................................................................................... 290 g

MIKROFON

yTyp ................................................................................................... Elektretový kondenzátorový

Směrovost .................................................................................................. Všesměrový mikrofon
Frekvenční odezva...........................................................................................20 Hz až 16 000 Hz
PŘÍSLUŠENSTVÍ

SMicro-USB kabel .............................................................................................................................. 1

Sluchátkový kabel.............................................................................................................................. 1
Záruka (Evropa / USA a Kanada / Japonsko)............................................................................... 1

aNávod k obsluze............................................................................................................................... 1

Bezpečnostní příručka ..................................................................................................................... 1
*1 Přenosová vzdálenost je přibližná. Skutečná použitelná vzdálenost se může lišit,

Bv závislosti na okolních podmínkách.
*2 Tento produkt používá rádiové vlny v pásmu 2.4 GHz. Případné výpadky signálu
mohou být způsobeny interferencí s radiostanicemi, mikrovlnnými troubami a dalšími
zařízeními, využívajícími stejné pásmo 2.4 GHz.

9
Cz

2-3-12, Yaesu, Chuo-Ku, Tokyo 104-0028, Japan CS

Dovozce v EU
Hanns-Martin-Schleyer-Str. 35, 47877 Willich, Germany

Dovozce v USA a Kanadě
Pioneer Home Entertainment U.S.A.

<U.S.A.>
18 PARK WAY, UPPER SADDLE RIVER, NEW JERSEY 07458, U.S.A.
Tel: 1-201-785-2600
<Germany>
Hanns-Martin-Schleyer-Straße 35, 47877 Willich, Germany
Tel: +49(0)2154 913222
<UK>
Anteros Building, Odyssey Business Park, West End Road, South Ruislip, Middlesex, HA4 6QQ United Kingdom
Tel: +44(0)208 836 3612

s<France>

6, Avenue de Marais F - 95816 Argenteuil Cedex FRANCE
Tel :+33(0)969 368 050

y<Evropa>

http://www.pioneer.eu

BaSNavštivte www.pioneer.eu a svůj produkt si zaregistrujte.

© 2016 Onkyo & Pioneer Innovations Corporation. Všechna práva vyhrazena. SE-MS7BT <SE-MS7BT-En-002>


Click to View FlipBook Version