The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by webteam, 2019-06-05 03:45:49

Pioneer DJM-750MK2 CZ

Pioneer DJM-750MK2 CZ

DJ MIXER DJM-750MK2

DJM-750MK2

Návod k použití

pioneerdj.com/support/
rekordbox.com
Pro otázky a odpovědi a další informace podpory pro tento přístroj navštivte předchozí webové
stránky.

POZOR!!!

Před sejmutím krytu nutno vyjmout vidlici síťového přívodu ze zásuvky.

Ujištění:
Přístroj odpovídá požadavkům zákona o technických požadavcích na elektrická zařízení č. 22/97 Sb. ze dne 24.1.1997 a nařízení vlády č. 168/97 a 169/97
ze dne 25.6.1997. Na tento přístroj bylo vydáno prohlášení o shodě.

Upozornění:
Veškerá práva výrobce a vlastníka práva k dílu vyhrazena. Bez udělení souhlasu je kopírování a další šíření díla zakázáno.

Jak číst tento návod
Děkujeme, že jste si koupili DJ produkt značky Pioneer.
Přečtěte si tento návod i návod k rychlému použití. Oba návody obsahují důležité informace, které musíte pochopit před použitím tohoto přístroje.
 Pamatujte, že obrazovky a specifikace softwaru, uvedené v tomto návodu, stejně jako externí vzhled a specifikace hardwaru jsou aktuálně ve vývoji a

mohou se lišit od konečné specifikace.
 Pamatujte, že podle verze operačního systému, nastavení webového prohlížeče atd. se operace mohou lišit od postupů, popsaných v tomto návodu.
 Pamatujte, že jazyk na obrazovkách softwaru v tomto návodu se může lišit od vašeho jazyka.

Obsah

01 Než začnete............................................................................................................................................................................................................................. 3

Vlastnosti .................................................................................................................................................................................................................................. 3

02 Názvy a funkce částí .............................................................................................................................................................................................................. 4

Zadní panel............................................................................................................................................................................................................................... 4
Ovládací panel.......................................................................................................................................................................................................................... 5

03 Připojení .................................................................................................................................................................................................................................. 7

Připojení vstupních konektorů .................................................................................................................................................................................................. 7
Připojení výstupních konektorů ................................................................................................................................................................................................ 8
Připojení k ovládacímu panelu ................................................................................................................................................................................................. 9

04 Operace ................................................................................................................................................................................................................................. 10

Základní ovládání ................................................................................................................................................................................................................... 10
Pokročilé operace................................................................................................................................................................................................................... 11

05 Typy efektů............................................................................................................................................................................................................................ 14

Typy efektů SOUND COLOR FX ........................................................................................................................................................................................... 14
Typy efektů BEAT EFFECT.................................................................................................................................................................................................... 14

06 Použití rekordbox dj............................................................................................................................................................................................................. 16

O rekordbox............................................................................................................................................................................................................................ 16
Instalace rekordbox ................................................................................................................................................................................................................ 16
Spuštění rekordbox ................................................................................................................................................................................................................ 17
Příprava rekordbox ................................................................................................................................................................................................................. 17
Přidání audio stop do [Collection]........................................................................................................................................................................................... 18

07 Použití DVS systému............................................................................................................................................................................................................ 19

O nastavení rekordbox dvs..................................................................................................................................................................................................... 19
Nastavení řídících signálů ...................................................................................................................................................................................................... 19

08 Použití jiné aplikace než rekordbox dj ............................................................................................................................................................................... 20

Instalace softwaru ovladače ................................................................................................................................................................................................... 20

09 Změna nastavení .................................................................................................................................................................................................................. 22

Nastavení preferencí .............................................................................................................................................................................................................. 22
Změna nastavení.................................................................................................................................................................................................................... 22
Návrat výchozího nastavení ................................................................................................................................................................................................... 22
O funkci automatického pohotovostního stavu....................................................................................................................................................................... 22
O funkci TALK OVER ............................................................................................................................................................................................................. 23
O softwaru nastavovací utility................................................................................................................................................................................................. 23
Kontrola posledních informací o softwaru ovladače............................................................................................................................................................... 24
Seznam položek výsuvné nabídky Mixer Audio Output ......................................................................................................................................................... 24

10 Další informace..................................................................................................................................................................................................................... 25

Odstraňování závad ............................................................................................................................................................................................................... 25
Blokový diagram ..................................................................................................................................................................................................................... 27
O obchodních značkách a registrovaných obchodních značkách ......................................................................................................................................... 28
Upozornění k autorským právům ........................................................................................................................................................................................... 28

-2-

01 Než začnete FX

Vlastnosti Tento přístroj obsahuje oceňované funkce SOUND
COLOR FX, BEAT FX a SEND/RETURN, které lze
Tento přístroj je 4-kanálový DJ mixér, který pokračuje nalézt u DJM-900NXS2, používaného v mnoha
v tradici série DJM od společnosti Pioneer DJ, klubech, které umožňují široké DJ vystupování.
světového standardu na diskotékových a klubových SOUND COLOR FX: Je vybavený čtyřmi typy efektů.
scénách. Jednoduše otáčejte knoflíkem COLOR pro každý kanál
Tento přístroj je vybavený křivkou EQ/prolínače a pro získání efektu a nastavte kvality zvuku hudebních
funkcemi SOUND COLOR FX, BEAT FX a stop, vstupujících do každého kanálu. Navíc nastavte
SEND/RETURN, které byly nově vyvinuty pro DJM- knoflík PARAMETER pro získání ještě rozdílnějšího
900NXS2, který je trvalým vybavením klubů. To vyjádření.
umožňuje široký rozsah DJ vystupování. Navíc má BEAT FX: Je vybavený jedenácti typy BEAT FX.
provedení, které nabízí vysokou kvalitu zvuku, Připojte řadu efektů k BPM pro přidání dalších variací
vynikající spolehlivost a snadno použitelné uspořádání vystupování. Je vybavený funkcí FX FREQUENCY,
panelu stejně jako schopnost připojit řadu zařízení, která umožňuje vybrat frekvenční pásmo pro přidání
jako jsou USB zvukové karty, které umožňují připojení efektu pro větší volnost při vystupování.
k PC, Mac nebo iOS přístrojům, což poskytuje vysokou SEND/RETURN: K dispozici je nezávislá sekce
úroveň podpory pro DJ vystupování všeho druhu. SEND/RETURN, umožňující použít externí efektový
přístroj ve stejném okamžiku, jako FX efekty přístroje.
Vysoká kvalita zvuku Navíc k existující metodě použití stylu vložení
SEND/RETURN efektů pro manipulaci se sérií RMX
Pracujeme na zajištění vylepšení výstupu zvuku na efektů metoda RETURN AUX přiřazuje zvuk RETURN
všech digitálním a analogových vstupech a výstupech. ke kanálu a tak umožňuje volně kombinovat originální
USB zvuková karta je kompatibilní se zvukem zvuk se zvukovými efekty pro produkování osobnějšího
s vysokým rozlišením 48 kHz 24-bitů. Navíc 32-bitové zvuku. Navíc k externímu hardwarovému efektovému
A/D a D/A převodníky s vysokou kvalitou zvuku přístroji lze použít bezpočetné množství efektových
poskytují přehrávání s vysokou věrností k originálnímu aplikací na iOS zařízeních přes jednoduché připojení
zvuku. Tento přístroj provádí 48 kHz 64-bitové DSP jedním USB kabelem.
mixování pro umožnění živého zvuku s vysokým
rozlišením, širokým rozsahem a pevným tónem a Standardní uspořádání
nabízí pocit čistého, teplého a silného klubového
zvuku. Tento přístroj zachovává uspořádání ovládacího
panelu série DJM Pioneer DJ, světového standardu pro
EQ & prolínač DJ mixážní pulty. Jednoduché, snadno pochopitelné
uspořádání ovládacího panelu činí DJ vystupování
Tento přístroj má stejné charakteristiky křivek, jsou snadným a umožňuje hrát stejným způsobem jako na
křivky EQ a křivky prolínače v DJM-900NXS2, což DJM-900NXS2, standardu, používaného v klubech.
umožňuje vytvářet přirozené mixy, které zní přesně tak,
jak chcete. „rekordbox dj“ a „rekordbox dvs“
3-pásmový EQ/izolátor: Přístroj je vybavený
třípásmovým ekvalizérem, který umožňuje samostatně Tento přístroj je dodáván s licenčním klíčem pro
nastavovat úrovně vysokého, středního a nízkého „rekordbox dj“ a „rekordbox dvs“, což jsou DJ aplikace
frekvenčního rozsahu. Navíc ke změně tónu podle vaší pro vytváření stop na vašem PC/Mac pro přehrávání
preference tento přístroj také obsahuje funkci izolátoru, s gramofonem/funkcí Control Vinyl. Tento přístroj je
která ztiší zvuk odpovídajícího frekvenčního pásma, vybavený vnitřní zvukovou kartou, umožňující ovládat
když otočíte knoflíkem zcela doleva. „rekordbox dj“ a“rekordbox dvs“ pouze připojením SUB
Kanálový prolínač: Tento přístroj je vybavený stejnými kabelu k PC/Mac, bez složitého nastavování. Pouze
charakteristikami křivky kanálového prolínače, jako má přístroj, gramofon/funkce ControlVinyl a PC/Mac jsou
DJM-NXS2, který je trvalým vybavením klubů. Vybraná nutné pro použití těchto aplikací.
křivka vyhovuje rychlému mixování nebo plynulému
dlouhému mixování pro vytváření mixů, které znějí rekordbox
přesně tak, jak chcete.
MAGVEL prolínač: Tento přístroj je vybavený rekordbox je obsáhlý software, který zjednodušuje
magnetickým křížovým prolínačem, vyvinutým správu stop a DJ vystupování. Funkce rekordbox pro
společností Pioneer DJ. Prolínač je vysoce odolný a je DJ vystupování se nazývá rekordbox dj. Pro více
schopný vydržet více jak 10 milionů použití a jeho informací viz. „Použití rekordbox dj“ na straně 16.
přesná ovladatelnost je perfektní pro frenetické
„škrábavé“ přehrávání.

-3-

02 Názvy a funkce částí

Zadní panel

1 2 34 54 54 54 5 6

dc b a9 87

1. Tlačítko (strana 10) 11. Zdířky MASTER1 (strana 8)
Zapne nebo vypne tento přístroj. Připojte analogové vstupní zdířky výkonového
zesilovače atd.
2. Zdířky RETURN (strana 8) Použijte je jako vyvážené výstupy.
Připojte výstupní zdířky externího efektového Dejte pozor, abyste náhodou nepřipojili
přístroje. Pokud je kabel připojený pouze ke zdířce napájecí kabel jiného zařízení.
L (MONO), vstup zdířky L (MONO) také vstupuje Nepřipojujte ke zdířce, poskytující fantomové
do kanálu R. napájení.

3. Svorka SIGNAL GND (strana 7) 12. Zdířky SEND (strana 8)
Připojte zemnící vodič analogového přehrávače. Připojte vstupní zdířky externího efektového
To pomůže omezit šum, který vzniká při připojení přístroje. Pokud je kabel připojený pouze ke zdířce
analogového přehrávače. L (MONO), vystupuje monofonní audio signál.

4. Zdířky PHONO (strana 7) 13. AC IN
Připojte výstup zařízení s phono úrovní (MM Připojte do zásuvky s dodaným napájecím
přenoska). Nepřipojujte signál s linkovou úrovní. kabelem. Připojte napájecí kabel po provedení
všech ostatních propojení.
5. Zdířky LINE (strana 7) komponent Použijte pouze napájecí kabel z příslušenství.
Připojte DJ přehrávač nebo
s výstupem s linkovou úrovní.

6. Zdířka MIC (strana 7)
Připojte mikrofon.

Fantomové napájení není podporováno.

7. Bezpečnostní zámek Kensington

8. USB konektor (strana 7)
Použijte dodaný USB kabel pro připojení

k počítači.

9. Zdířky BOOTH (strana 8)
Toto jsou výstupní zdířky pro DJ kabinu.
Použijte je jako vyvážené výstupy.

10. Zdířky MASTER2 (strana 8)
Připojte analogové vstupní zdířky výkonového

zesilovače atd.

-4-

Ovládací panel

b b b bk r
l s
t
a c c c cm u
ddd d
v
9 w

8 x
y
7 z
eee e A
B
6 fff f C

g g g gg D
5
E
n
4 F

3o G
hhh h
p H

2
i i i iq

1

j

1. Zdířka PHONES (strana 10) 5. Knoflík PARAMETER (strana 11)
Připojte sluchátka. Nastavuje parametr efektů SOUND COLOR FX.
Tento produkt podporuje ¼“ stereo phono konektor
a 3.5 mm stereo mini konektor. 6. Tlačítka SOUND COLOR FX (strana 11)
Zapnou a vypnou SOUND COLOR FX.
2. Knoflík LEVEL (strana 10)
Nastavuje výstupní úroveň zvuku pro sluchátka. 7. Přepínač OFF, ON, TALK OVER (strana 11)
Zapne a vypne mikrofon.
3. Knoflík MIXING (strana 10)
Nastavuje vyvážení hlasitosti monitorovacího 8. Indikátor mikrofonu (strana 11)
zvuku pro zvuk kanálu MASTER a zvuk kanálu, pro
který je stisknuto tlačítko CUE. 9. Knoflíky EQ (HI, LOW) (strana 11)
Nastavuje kvalitu zvuku z mikrofonu.
4. Přepínač MONO SPLIT, STEREO (strana 10)
Nastavují distribuci výstupu monitorovacího zvuku 10. Knoflík MIC LEVEL (strana 11)
ze sluchátek. Nastavuje hlasitost výstupu zvuku z mikrofonu.

-5-

11. Přepínače vstupu (strana 10) 28. Přepínač RETURN TYPE (AUX, INSERT) (strana 12).
Vyberte vstupní zdroj každého kanálu z komponentů, Nastavuje metodu SEND/RETURN.
připojených k přístroji.
29. Zdířka pro připojení mobilního zařízení (USB port)
12. Knoflíky TRIM (strana 10) (strana 9)
Nastavují úroveň zvuku, vstupujícího do každého Připojte mobilní zařízení.
kanálu.
30. Indikátor USB připojení (strana 9)
13. Knoflíky EQ/ISO (HI, MID, LOW) (strana 10) Svítí, když je připojené mobilní zařízení, kompatibilní se
Nastavují kvalitu zvuku každého kanálu. zdířkou pro připojení mobilního zařízení (USB port).
Bliká, když je připojené nekompatibilní zařízení.
14. Indikátory úrovně kanálu (strana 10)
Zobrazují úroveň zvuku každého kanálu před 31. Tlačítko SEND/RETURN ON/OFF (strana 12)
průchodem kanálovým prolínačem. Zapne a vypne SEND/RETURN.

15. Knoflíky COLOR (strana 11) 32. Knoflík SEND/RETURN LEVEL (strana 12)
Mění parametry funkce SOUND COLOR FX různých Nastavuje úroveň zvuku SEND/RETURN.
kanálů.
33. Hlavní displej (strana 11)
16. Tlačítko CUE (strana 10) Zobrazuje název efektu, BPM, parametr efektu atd.
Stiskněte tlačítko CUE pro kanál, který chcete
monitorovat. 34. Tlačítka BEAT ,  (strana 11)
Nastavují frakci taktu pro synchronizaci efektového
17. Kanálové prolínače (strana 10) zvuku.
Nastavují úroveň výstupu zvuku každého kanálu.
35. Tlačítko TAP (strana 11)
18. Přepínače CROSS FADER ASSIGN (A, THRU, B) Když je režim měření BPM nastavený na TAP, hodnota
(strana 10) BPM je zadávána ručně stisknutím tohoto tlačítka
Nastavují výstupní cíl každého kanálu na [A] nebo [B]. prstem.

19. Křížový prolínač (strana 10) 36. Tlačítko UTILITY (WAKE UP) (strana 22)
Výstup audio signálu přiřazeného přepínačem přiřazení - UTILITY: Stiskněte a podržte toto tlačítko pro
křížového prolínače podle charakteristiky křivky, vybrané zobrazení nabídky nastavení UTILITY. Toto tlačítko
tlačítkem CROSS FADER (přepínač výběru křivky svítí, když je zobrazená nabídka UTILITY. Stiskněte
křížového prolínače). toto tlačítko, když je zobrazená nabídka UTILITY pro
návrat k normálnímu zobrazení.
20. Knoflík MASTER LEVEL (strana 10) - WAKE UP: Svítí, když je přístroj v pohotovostním
Nastavuje úroveň audio signálu z výstupu MASTER1 režimu. Stiskněte toto tlačítko v pohotovostním
nebo MASTER2. režimu pro zrušení pohotovostního režimu.

21. Indikátory CLIP 37. Tlačítko AUTO/TAP (strana 11)
Blikají, když ze zdířek MASTER1 nebo MASTER2 Přepíná režim měření BPM.
vystupuje příliš vysoká úroveň zvuku.
- Bliká pomalu: indikuje, že zvuk se blíží zkreslení. 38. Tlačítko FX FREQUENCY (strana 12)
- Bliká rychle: indikuje, že zvuk je zkreslený. Vybírá rozsah, na který bude aplikován efekt BEAT FX.
Efekt BEAT FX je aplikován na rozsah, jehož tlačítko
22. Indikátor řídící úrovně (strana 10) svítí.
Zobrazuje úroveň výstupu zvuku ze zdířek MASTER1 a
MASTER2. 39. Přepínač efektu BEAT FX (strana 12)
Přepíná typ efektu BEAT FX.
23. Knoflík BOOTH MONITOR (strana 11)
Nastavuje úroveň výstupu zvuku ze zdířek BOOTH. 40. Přepínač efektového kanálu (strana 12)
Přepíná kanál, na který bude aplikován efekt BEAT FX a
24. Přepínač EQ CURVE (ISOLATOR, EQ) (strana 10) SEND/RETURN.
Přepíná funkci knoflíků EQ/ISO (HI, MID, LOW).
41. Knoflík TIME (strana 12)
25. Přepínač CH FADER ( , , ) strana 10) Nastavuje časový parametr funkce BEAT FX.
Přepíná charakteristiku křivky kanálového prolínače.
42. Knoflík LEVEL/DEPTH (strana 12)
26. Přepínač CROSS FADER ( , , ) (strana 10) Nastavuje kvantitativní parametr funkce BEAT FX.
Přepíná charakteristiku křivky křížového prolínače.
43. Tlačítko efektu BEAT FX ON/OFF (strana 12)
27. Přepínač SEND/RETURN (1/4“ JACK, )) (strana Zapne/vypne funkci BEAT FX.

12) Netahejte za knoflíky kanálových prolínačů a křížového
prolínače velkou silou. Knoflíky nelze snadno snímat.
Nastavuje vstupní a výstupní zdroj pro kanál Při použití síly může dojít k poškození přístroje.

SEND/RETURN. Můžete vybrat zařízení, připojené ke

zdířkám SEND/RETURN na zadním panelu tohoto

přístroje nebo zařízení, připojené ke zdířce pro připojení

mobilního zařízení na ovládacím panelu.

-6-

03 Připojení

Před propojováním nebo změnou propojení vypněte napájení a odpojte napájecí kabel od sítě.
Napájecí kabel připojte až po provedení všech propojení.
Použijte napájecí kabel z příslušenství.
Přečtěte si také návod k použití připojovaného komponentu.

 Propojte tento přístroj a počítač přímo USB kabelem z příslušenství.
 Použijte USB kabel, vyhovující normě USB 2.0.

Připojení vstupních konektorů

Analogový přehrávač Analogový přehrávač Analogový přehrávač Analogový přehrávač Mikrofon

LR LR LR LR

LR LR LR LR

Do zásuvky Pioneer DJ přehrávač Pioneer DJ přehrávač rekordbox

Počítač

-7-

Připojení výstupních konektorů Sluchátka [6]
Horní panel přístroje
Mobilní zařízení [1]
Zadní panel
USB rozbočovač nelze použít
Kryt USB portu

4
LR

Externí efektor [2] Výkonový Výkonový Výkonový zesilovač
(pro DJ kabinu) [5]
zesilovač [3] zesilovač [3]

[1] Připojte externí efektor ke zdířkám RETURN (vstupní zdířky).
[2] Použijte výstupní zdířky MASTER1 pouze pro vyvážený výstup. Připojení k nevyváženému vstupu (jako je RCA)
pomocí konverzního kabelu XLR – RCA (nebo konvertorového adaptéru) atd. může snížit kvalitu zvuku nebo způsobit
šum. Pro připojení nevyváženého vstupu (jako je RCA) použijte výstupní zdířky MASTER2.
[3] Dávejte pozor, abyste omylem nepřipojili k výstupní zdířce MASTER1 napájecí kabel jiného přístroje.

Nepřipojujte konektor s fantomovým napájením k výstupní zdířce MASTER1.
[4] Použijte výstupní zdířky BOOTH pouze pro vyvážený výstup. Připojení k nevyváženému vstupu (jako je RCA
nebo TS) pomocí konverzního kabelu TRS – RCA (nebo konvertorového adaptéru), TS kabelu atd. může snížit
kvalitu zvuku nebo způsobit šum.

-8-

Připojení k ovládacímu panelu

Mobilní zařízení [2]
USB rozbočovač nelze použít

Kryt USB
portu [1]

Sluchátka [3]

[1] Netiskněte kryt USB portu silou. Může se poškodit.
[2] Při připojování mobilního zařízení použijte kabel, dodávaný se zařízením.
Pro informace o podporovaných mobilních zařízeních viz. následující stránky Pioneer DJ
pioneerdj.com/support/
[3] Připojte sluchátka ke zdířce phone nebo ke zdířce mini. Nepoužívejte obě zdířky současně, jinak se kvalita zvuku
a hlasitost sníží.

-9-

04 Operace Monitorování zvuku přes sluchátka

Základní ovládání 1. Připojte sluchátka do zdířky PHONES.

Výstup zvuku 2. Stiskněte tlačítko CUE pro kanál, který chcete
monitorovat.
1. Stiskněte tlačítko .
Zapněte napájení tohoto přístroje. 3. Přepněte přepínač MONO SPLIT, STEREO.
- MONO SPLIT: Zvuk kanálu, pro nějž bylo stisknuto
2. Přepněte přepínač výběru vstupu. tlačítko CUE, vystupuje z levého kanálu sluchátek L,
Vyberte vstupní zdroj pro různé kanály z komponentů, zatímco zvuk kanálu MASTER vystupuje z pravého
připojených k tomuto přístroji. kanálu sluchátek R.
- : Vybere audio z počítače, připojeného k USB - STEREO: Zvuk kanálu, pro nějž bylo stisknuto
portu. tlačítko CUE, vystupuje stereofonně ze sluchátek.
- LINE: Vybere audio z přístroje, připojeného ke
vstupním konektorům LINE. 4. Otočte knoflíkem HEADPHONES MIXING.
- PHONO: Vybere audio z analogového přehrávače, Tím nastavíte vyvážení hlasitosti monitorování mezi
připojeného ke vstupním konektorům PHONO. zvukem kanálu, pro nějž bylo stisknuto tlačítko CUE a
- RETURN AUX: Vybere zvuk RETURN pro zvukem kanálu MASTER.
SEND/RETURN.
 Při použití RETURN AUX vyberte AUX pro RETURN 5. Otočte knoflíkem LEVEL pro HEADPHONES.
TYPE v SEND/RETURN. Nastavte úroveň audio signálu pro sluchátka.
 Při použití SEND/RETURN viz. „Použití funkce
SEND/RETURN“ na straně 12. Přepnutí křivky prolínače

3. Otočte knoflíkem TRIM.  Výběr charakteristiky křivky kanálového prolínače
Nastavte úroveň vstupního audio signálu v každém
kanálu. Vyberte typ křivky kanálového prolínače tlačítkem CH
Odpovídající indikátor úrovně kanálu svítí, když zvuk
vstupuje do kanálu se správnou úrovní. FADER ( , , ).
- : Dramatické zvýšení hlasitosti, když je kanálový
4. Nastavte kanálový prolínač do polohy směrem od
vás. prolínač posunutý do zadní polohy.
Nastavte úroveň výstupu audio signálu v každém - : Plynulé zvyšování hlasitosti, když je táhlo
kanálu.
posouváno z přední polohy.
5. Nastavte přepínač CROSS FADER ASSIGN (A, - : Dramatické zvýšení hlasitosti, když je kanálový
THRU, B).
Přepněte výstupní cíl každého kanálu. prolínač posunutý z přední polohy.
- [A]: Výstup do [A] (levá strana) křížového prolínače.
- [B]: Výstup do [B] (pravá strana) křížového  Výběr charakteristiky křivky křížového prolínače
prolínače.
- [THRU]: Vyberte, když nechcete používat křížový Přepněte přepínač CROSS FADER ( ).
prolínač. Signál neprochází křížovým prolínačem.
- : Ostře rostoucí křivka (když je křížový prolínač
6. Nastavte křížový prolínač.
Tato operace není nutná, když je přepínač CROSS posunut ze strany A, audio signál strany B okamžitě
FADER ASSIGN (A, THRU, B) v poloze THRU.
vystupuje).
7. Otáčejte knoflíkem MASTER LEVEL.
Zvuk vystupuje z kanálu MASTER1 a MASTER2. - : Tvar křivky je mezi předchozím a následujícím
Indikátor řídící úrovně svítí.
tvarem.

- : Plynule rostoucí křivka (když je křížový prolínač

posunut ze strany A, zvuk strany B se plynule zesiluje,

zatímco zvuk strany A se plynule ztišuje).

Nastavení kvality zvuku

1. Přepněte přepínač EQ CURVE (ISOLATOR, EQ).
- ISOLATOR: Je nastavena funkce izolátoru.
- EQ: Je nastavena funkce ekvalizéru.

2. Otáčejte knoflíkem EQ/ISO (HI, MID, LOW) pro každý
kanál.
Rozsah, který lze nastavit každým knoflíkem, je
následující.
- HI: -26 dB až +6 dB (20 kHz)
- MID: -26 dB až +6 dB (1 kHz)
- LOW: -26 dB až +6 dB (20 Hz)

- 10 -

Použití mikrofonu 2. Otočte knoflíkem COLOR.
Efekt je aplikován na kanál, pro který bylo stisknuto
1. Připojte mikrofon k mikrofonnímu vstupu MIC. tlačítko.
Otáčením knoflíkem PARAMETER lze natavit
2. Nastavte tlačítko OFF, ON, TALK OVER do kvantitativní parametr efektu.
polohy ON nebo TALK OVER.
- ON: Indikátor svítí.  Zrušení efektu SOUND COLOR FX
- TALK OVER: Indikátor bliká.
 Když je nastavení TALK OVER, zvuk jiný než Stiskněte tlačítko SOUND COLOR FX, které bliká.
z kanálu MIC je ztišen o 18 dB (výchozí Efekt je zrušen.
hodnota), zatímco zvuk -10 dB nebo hlasitější
vstupuje z mikrofonu. Použití funkce BEAT FX
 Úroveň ztlumení TALK OVER lze nastavit
v nabídce UTILITY. Pro instrukce viz. „Změna Tato funkce umožňuje okamžitě nastavit různé efekty
nastavení“ na straně 22. podle tempa (BPM = dob za minutu) aktuálně
 Režim TALK OVER lze přepnout na normální přehrávané skladby.
nebo pokročilý režim (výchozí nastavení). Pro
instrukce o změně viz. „Změna nastavení“ na Displej na přístroji
straně 22.
1
3. Otočte knoflíkem MIC LEVEL pro nastavení 3
úrovně zvuku mikrofonu.
Nastavte úroveň zvuku vstupujícího z kanálu MIC. 2
 Dávejte pozor, protože otočení do extrémní
pravé polohy způsobí velmi hlasitý zvuk. 5
4
4. Mluvte do mikrofonu.
2 AUTO (TAP) AUTO svítí, když je režim měření BPM
 Nastavení kvality zvuku
nastavený na automatický.
Otočte knoflíkem EQ (HI, LOW) pro kanál MIC.
Rozsah nastavení pro jednotlivé knoflíky je následující. TAP svítí v režimu ručního zadání.
- HI: -12 dB až +12 dB (10 kHz)
- LOW: -12 dB až +12 dB (100 Hz) 4 Zobrazení V automatickém režimu zobrazuje

Výstup zvuku ze zdířek BOOTH hodnoty BPM (3 automaticky detekovanou hodnotu BPM.

Otočte knoflíkem BOOTH MONITOR. cifry) Když hodnotu BPM nelze detekovat, je
Nastavte úroveň zvuku, vystupujícího ze zdířek
BOOTH. zobrazená předchozí detekovaná hodnota

Pokročilé operace BPM, která bliká.

Použití funkce SOUND COLOR FX V režimu ručního zadání zobrazuje ručně

Tyto efekty se mění ve spojení s knoflíkem COLOR. zadanou hodnotu BPM.

1. Stiskněte jedno z tlačítek SOUND COLOR FX. 5 BPM Vždy svítí.
Tím vyberete typ efektu.
Stisknuté tlačítko bliká. 6 Sekce Svítí podle pozice vybraného počtu taktů.
 I když již bylo nějaké tlačítko SOUND COLOR
FX stisknuté, je vždy vybráno nově zvolené a zobrazení Podle efektu se zobrazují parametry při
stisknuté tlačítko.
 Pro typy efektů viz. „Typy efektů SOUND taktu/parametrů stisknutí tlačítek BEAT , . Bliká, když je
COLOR FX“ na straně 14.
 Stejný efekt je nastavený pro CH1 až CH4. parametr mimo rozsah.

7 Zobrazení Při změně efektu nebo kanálu efektu se na

názvu efektu/ jednu sekundu zobrazí název efektu a kanál

vybraného efektu.

kanálu efektu

1. Stiskněte tlačítko AUTO/TAP.
Vyberte režim měření BPM.
- AUTO: Hodnota BPM je automaticky měřena
ze vstupního audio signálu. Po zapnutí
napájení tohoto přístroje je nastaveno AUTO.
- TAP: Hodnota BPM je zadávána ručně
stisknutím tlačítka TAP. Pro instrukce o
metodě zadávání viz. „Ruční zadání hodnoty
BPM“ na straně 12.

- 11 -

 Rozsah měření hodnoty při nastavení AUTO je Použití funkce SEND/RETURN
70 až 180. Podle skladby nemusí být možné
správně změřit hodnotu BPM. Pak hodnota Lze použít externí efektor a mobilní zařízení.
BPM bliká na displeji. V tomto případě použijte
tlačítko TAP pro ruční zadání hodnoty BPM. 1. Propojte tento přístroj a externí efektor.
Pro instrukce o propojení viz. „Připojení vstupních
2. Přepněte přepínač výběru efektu. konektorů“ na straně 8.
Vyberte typ efektu.
 Pro typy efektů viz. „Typy efektů BEAT FX“ na 2. Přepněte přepínač SEND/RETURN.
straně 14. Vyberte efektor pro použití.
- 1/4“ JACK: Vyberte při použití externího efektoru.
3. Přepněte přepínač výběru kanálu efektu.
Tím vyberete kanál, na který bude efekt aplikován. - USB : Vyberte při použití mobilního zařízení.
Indikátor BEAT FX vybraného efektového kanálu
svítí. 3. Přepněte přepínač RETURN TYPE.
- 1 – 4: Efekt bude aplikován na zvuk
odpovídajícího kanálu. Vyberte metodu SEND/RETURN.
- MIC: Efekt bude aplikován na zvuk kanálu - AUX: Audio kanálu vybraného jako efektový kanál
MIC.
- CROSS FADER A, CROSS FADER B: Efekt vstupuje do externího efektoru (nebo mobilního
bude aplikován na zvuk strany A (levé) nebo B zařízení) a výstup z externího efektoru (nebo
(pravé) křížového prolínače. mobilního zařízení) vstupuje do kanálu vybraného
- MASTER: Efekt bude aplikován na zvuk s RETURN AUX pomocí přepínače výběru vstupu.
kanálu MASTER. Originální a efektový zvuk lze libovolně mixovat.
Použijte knoflík SEND/RETURN LEVEL pro
4. Stiskněte tlačítko BEAT . nastavení úrovně SEND (hlasitost vokálů,
Nastavte část taktu pro synchronizaci zvukového posílaných do externího efektoru nebo mobilního
efektu. Čas efektu, odpovídající části taktu, se zařízení).
nastaví automaticky.
Přepínač výběru kanálu efektu (SEND CH)  knoflík
5. Stiskněte tlačítka FX FREQUENCY HI MID nebo SEND/RETURN LEVEL (SEND LEVEL)  (SEND) 
LOW. Externí efektor nebo mobilní zařízení  (RETURN) 
Lze vybrat frekvenční rozsah, na který bude efekt Tlačítko SEND/RETURN ON/OFF  (Návrat RETURN AUX
aplikován. Když je efekt zapnut, tlačítko svítí a do vybraného kanálu)  Knoflík TRIM
efekt je aplikován na vybraný rozsah. Když je efekt
vypnut, tlačítko zhasne a efekt není aplikován na Návrat do kanálu, Tlačítko SEND/RETURN ON/OFF
vybraný rozsah. pro který je vybráno
RETURN AUX RETURN
6. Stiskněte tlačítko ON/OFF pro BEAT FX.
Efekt je aplikován na zvuk. Externí efektor nebo
Časový parametr efektu lze nastavit otočením mobilní zařízení
knoflíkem TIME.
Parametr množství efektu lze nastavit otočením Knoflík
knoflíkem LEVEL/DEPTH.
Tlačítko ON/OFF bliká, když je efekt zapnutý. [SEND/
 Když stisknete tlačítko ON/OFF znovu, efekt RETURN
se vypne. LEVEL]

 Ruční zadání hodnoty BPM Posílání z COLOR FX

Klepněte na tlačítko TAP prstem nejméně dvakrát - INSERT: Audio kanálu vybraného jako efektový
(čtvrtina noty) v taktu aktuálně přehrávaného kanál vstupuje do externího efektoru (nebo
zvuku. mobilního zařízení) a výstup z externího efektoru
Průměrná hodnota intervalu, ve kterém bylo tlačítko (nebo mobilního zařízení) vstupuje do kanálu
TAP stisknuto, je nastavena hodnota BPM. vybraného jako efektový kanál.
 Když je hodnota BPM nastavená tlačítkem TAP,
Použijte knoflík SEND/RETURN LEVEL pro nastavení
část taktu je nastavena na 1/1 a čas jednoho taktu úrovně RETURN (hlasitost vokálů, přijímaných z externího
(jedna čtvrtina noty) je nastavený jako čas efektu. efektoru nebo mobilního zařízení).
 Hodnotu BPM lze nastavit ručně otáčením
knoflíkem TIME při stisknutém tlačítku TAP. Tato funkce je stejná jako funkce SEND/RETURN
 Hodnotu BPM lze nastavit v jednotce 0.1 otáčením pro stejný systém předchozí série DJM.
knoflíkem TIME při současně stisknutém tlačítku
TAP a AUTO TAP. Přepínač výběru kanálu efektu (SEND CH)  (SEND) 
Externí efektor nebo mobilní zařízení  (RETURN) 

Knoflík SEND/RETURN LEVEL (RETURN LEVEL) 

Tlačítko SEND/RETURN ON/OFF  (Návrat do stejného
kanálu)  Kanálový prolínač

- 12 -

Externí efektor nebo mobilní zařízení Ovládání softwaru s použitím MIDI rozhraní

Posílání z Knoflík SEND/ Tento přístroj má výstup operačních informací pro
COLOR FX RETURN tlačítka a knoflíky v univerzálním MIDI formátu.
LEVEL Pokud připojíte počítač s MIDI kompatibilním
Návrat do softwarem pomocí USB kabelu, můžete ovládat
stejného kanálu Tlačítko software z tohoto přístroje.
SEND/ Před tím nainstalujte na počítači potřebný software.
RETURN Také nastavte audio a MIDI nastavení software.
ON/OFF  Pro instrukce nastavení MIDI kanálů viz. „Změna

 Pro detaily viz. „Blokový diagram“ na straně 27. nastavení“ na straně 22.
 Pro detaily o MIDI hlášeních tohoto přístroje viz.
4. Přepněte přepínač výběru efektového kanálu.
Vyberte kanál, ke kterému přidáte funkci následující webové stránky.
SEND/RETURN. pioneerdj.com/support/
 Kanál pro přidání funkce SEND/REURN je
stejný jako kanál pro přidání funkce BEAT FX. 1. Připojte tento přístroj k počítači nebo
mobilnímu zařízení.
5. Stiskněte tlačítko SEND/RETURN ON/OFF. - Počítač: Připojte váš počítač k USB konektoru
 Když stisknete tlačítko ON/OFF znovu, funkce pomocí USB kabelu.
SEND/RETURN se vypne. - Mobilní zařízení: Připojte mobilní zařízení ke
zdířce pro připojení mobilního zařízení pomocí
6. Otočte knoflíkem LEVEL pro SEND/RETURN. USB kabelu.
Nastavte úroveň zvuku SEND/RETURN.
Pro detaily o připojení viz. „Připojení k ovládacímu
V následujících případech je tato funkce násilně panelu“ na straně 9.
vypnuta a tlačítko ON/OFF zhasne.
 Když není DJM-750MK2 připojený k externímu Po připojení začne přenos MIDI hlášení.
 MIDI časování je vysílání soustavně.
efektoru.  Když je pohnuto prolínačem nebo knoflíkem, je
 Když je přepínač RETURN TYPE nastavený na
podle polohy prolínače nebo knoflíku posláno
AUX a efektový kanál je nastavený na 1, 2, 3 nebo hlášení.
4 a přepínač vstupu efektového kanálu je přepnutý
na RETURN AUX.
 Když je přepínač RETURN TYPE nastavený na
AUX a efektový kanál je nastavený na CROSS
FADER A nebo CROSS FADER B a jeden nebo
více kanálů, přiřazených přepínačem CROSS
FADER ASSIGN je nastaveno na RETURN AUX.
 Když je přepínač RETURN TYPE nastavený na
AUX a efektový kanál je nastavený na MASTER.

- 13 -

05 Typy efektů

Typy efektů SOUND COLOR FX

Název Popis Knoflík CONTROL Knoflík PARAMETER
efektu
DUB ECHO Aplikuje efekt ozvěny, zvuk je mírně Otočte doleva: Aplikuje efekt ozvěny pouze na Otočte knoflíkem doprava pro zvýšení zpětné vazby.
zpožděný za originálním zvukem, výstup střední pásmo.
SWEEP se opakuje a plynule ztišuje. Otočte doprava: Aplikuje efekt ozvěny pouze na Otočení knoflíkem COLOR doleva nastavuje efekt brány.
vysoké pásmo. Otočte doprava pro zúžení zvuku.
NOISE Otočení knoflíkem doleva produkuje efekt Otočte doleva: Efekt brány činí zvuk těsnějším, Otočení knoflíkem COLOR doprava nastavuje střední
brány a otočení doprava produkuje efekt se sníženým pocitem hlasitosti. frekvenci.
FILTER filtru pásmové propusti. Otočte doprava: Šířka pásma filtru pásmové Otočte doprava pro zvýšení střední frekvence.
propusti se plynule snižuje. Otočte doprava pro zvýšení hlasitosti bílého šumu.
Bílý šum generovaný uvnitř přístroje je  Kvalitu zvuku lze nastavit knoflíky EQ/ISO (HI, MID,
mixován se zvukem kanálu přes filtr. Otočte doleva: Mezní frekvence filtru, přes který
bílý šum prochází, se plynule snižuje. LOW).
Výstup zvuku, který prochází přes filtr. Otočte doprava: Mezní frekvence filtru, přes
který bílý šum prochází, se plynule zvyšuje. Otočte knoflíkem doprava pro zvýšení rezonance.
Otočte doleva: Plynule snižuje mezní frekvenci
filtru dolní pásmové propusti.
Otočte doprava: Plynule zvyšuje mezní
frekvenci horní pásmové propusti.

Typy efektů BEAT EFFECT

DELAY* PING PONG*

Jednorázový výstup zpožděného zvuku podle části taktu, nastavené tlačítky BEAT Opakovaný výstup se ztišováním zpožděného zvuku s odlišným časování dozvuku
. vlevo a vpravo, v synchronizaci s taktem, nastaveným tlačítky BEAT ,
produkující stereofonní efekt.
 Stažení kanálového prolínače a snížení vstupní hlasitosti ponechá zpožděný
zvuk.  Stažení kanálového prolínače a snížení vstupní hlasitosti ponechá zvuk
ozvěny s plynulým dozníváním.

Originál Tlačítka BEAT  Použijte pro nastavení času zpoždění od 1/16 do
(4 takty) (parametr 1) 16 taktů vzhledem k času 1 doby BPM.

1/2 zpoždění Knoflík TIME Použijte pro nastavení času zpoždění 10 až 4000
(8 taktů) (parametr 2) (ms).

Tlačítka BEAT  Použijte pro nastavení času zpoždění od 1/16 do Knoflík LEVEL/DEPTH Použijte pro nastavení vyvážení mezi originálním
(parametr 1) 16 taktů vzhledem k času 1 doby BPM. (parametr 3) zvukem a zvukem ozvěny.

Knoflík TIME Použijte pro nastavení času zpoždění 1 až 4000 SPIRAL*
(parametr 2) (ms).
Tato funkce přidává efekt dozvuku vstupnímu zvuku.
Knoflík LEVEL/DEPTH Použijte pro nastavení vyvážení mezi originálním Když je čas zpoždění měněn, současně se mění tonalita.
(parametr 3) zvukem a zpožděným zvukem.
 Stažení kanálového prolínače a snížení vstupní hlasitosti ponechá zvuk
ECHO* efektu.

Vstupní zvuk je vypnut

Zpožděný zvuk vystupuje opakovaně a plynule se ztišuje podle části taktu, Ztišení zvuku
nastavené tlačítky BEAT .
 Stažení kanálového prolínače a snížení vstupní hlasitosti ponechá zvuk 1 takt Čas

ozvěny s plynulým dozníváním. Tlačítka BEAT Použijte pro nastavení času zpoždění od 1/16 do
(parametr 1) 16 taktů vzhledem k času 1 doby BPM.
Vstupní zvuk je vypnut
Knoflík TIME Použijte pro nastavení času zpoždění 10 až 4000
Ztišení zvuku (parametr 2) (ms).

1 takt Čas Knoflík LEVEL/DEPTH Použijte pro nastavení zpětné vazby a vyvážení
(parametr 3) mezi originálním zvukem a zvukem efektu.

Tlačítka BEAT Použijte pro nastavení času zpoždění od 1/6 do 16
(parametr 1) taktů vzhledem k času 1 doby BPM.

Knoflík TIME Použijte pro nastavení času zpoždění 1 až 4000
(parametr 2) (ms).

Knoflík LEVEL/DEPTH Použijte pro nastavení vyvážení mezi originálním
(parametr 3) zvukem a zvukem ozvěny.

- 14 -

REVERB* PITCH
Tato funkce přidává efekt dozvuku vstupnímu zvuku.

 Stažení kanálového prolínače a snížení vstupní hlasitosti ponechá zpožděný Mění tonalitu zdrojového zvuku.

zvuk.

Přímý zvuk Tlačítka BEAT Použijte pro nastavení tonality efektového zvuku:
(parametr 1) -50 – 100 (%).
Dříve odražený zvuk
Knoflík TIME Použijte pro nastavení tonality efektového zvuku:
Úroveň Dozvuk (parametr 2) -50 – 100 (%).

1% Knoflík LEVEL/DEPTH Použijte pro nastavení tonality efektového zvuku. Při
(parametr 3) otočení zcela doleva se vrátí originální zvuk.

Čas

100% ROLL

Tlačítka BEAT Nastavte stupeň efektu dozvuku od 1% do 100%. Zvuk od místa, kdy bylo stisknuto tlačítko ON/OFF, je nahráván a nahraný zvuk
(parametr 1) opakovaně vystupuje podle části taktu, nastavené tlačítky BEAT .
Použijte pro nastavení stupně efektu dozvuku 1 až 100
Knoflík TIME (%). Originál
(parametr 2) Použijte pro nastavení vyvážení mezi originálním
zvukem a zvukem efektu. Efekt je zapnut
Knoflík LEVEL/DEPTH
(parametr 3)

TRANS 1/1 rolování

Tato funkce odstraní zvuk podle části taktu, nastavené tlačítky BEAT . Opakování

aa Tlačítka BEAT Použijte pro nastavení času efektu od 1/16 do 16 taktů
(parametr 1) vzhledem k času 1 doby BPM.
1/1 taktu Čas Použijte pro nastavení času efektu 10 až 4000 ms.
Knoflík TIME
a = odstranění (parametr 2) Použijte pro nastavení vyvážení mezi originálním
zvukem a zvukem ROLL.
Knoflík LEVEL/DEPTH
(parametr 3)

Tlačítka BEAT Použijte pro nastavení času odstranění od 1/16 do 16 VINYL BRAKE
(parametr 1) taktů vzhledem k času 1 doby BPM.
Použijte pro nastavení času efektu 10 až 16000 (ms). Rychlost přehrávání vstupního zvuku se mění podle části taktu, nastavené tlačítky
Knoflík TIME BEAT , plynule se zpomaluje, až do zastavení.
(parametr 2) Použijte pro nastavení vyvážení mezi originálním
zvukem a zvukem efektu.
Knoflík LEVEL/DEPTH
(parametr 3)

FLANGER Tlačítka BEAT Použijte pro nastavení času efektu od 1/16 do 16 taktů
(parametr 1) vzhledem k času 1 doby BPM.
Efekt FLANGER v délce 1 cyklu je produkován podle části taktu, nastavené tlačítky Použijte pro nastavení času efektu: 10 až 4000 (ms).
BEAT . Knoflík TIME
(parametr 2) Použijte pro nastavení rychlosti přehrávání vstupního
Krátké zpožydění zvuku. Otočte plně doleva pro návrat k originálnímu
Knoflík LEVEL/DEPTH zvuku. Otočte doprava z levé krajní pozice pro plynulé
(parametr 3) zpomalování přehrávání, až do zastavení přehrávání.

Čas HELIX

Cyklus Zvuk od místa, kdy bylo stisknuto tlačítko ON/OFF, je nahráván a nahraný zvuk
opakovaně vystupuje podle části taktu, nastavené tlačítky BEAT .
Tlačítka BEAT Použijte pro nastavení času efektu od 1/16 do 64 Otočte knoflíkem LEVEL/DEPTH doprava z levé krajní pozice pro nahrávání
(parametr 1) taktů vzhledem k času 1 doby BPM. vstupního zvuku. Také otočení zcela doprava zafixuje výstupní zvuk. Změna času
efektu změní tonalitu zvuku, nahraného až do tohoto okamžiku.
Knoflík TIME Nastavuje cyklus, ve kterém se efekt Flanger
(parametr 2) pohybuje: 10 až 32000 (ms). Tlačítka BEAT Použijte pro nastavení času efektu od 1/16 do 16 taktů
(parametr 1) vzhledem k času 1 doby BPM.
Knoflík LEVEL/DEPTH Čím více je knoflík otočený doprava, tím více je efekt Použijte pro nastavení času efektu: 10 až 4000 (ms).
(parametr 3) důraznější. Knoflík TIME
Při otočení zcela doleva vystupuje pouze originální (parametr 2) Nastavte poměr překrytí zvuku. Otočte plně doleva pro
zvuk. návrat k originálnímu zvuku. Otočte doprava z levé
Knoflík LEVEL/DEPTH krajní pozice pro záznam vstupního zvuku z jeho
(parametr 3) výchozího stavu.

* Pokud je přepínačem efektového kanálu vybráno 1 až 4, efektový
zvuk nelze monitorovat, i když je tlačítko CUE vybraného kanálu
stisknuto.

- 15 -

06 Použití rekordbox dj

O rekordbox Zobrazení návodu k použití „rekordbox“

Tento návod především vysvětluje hardwarové operace Návod může být ve formátu souboru PDF. Pro zobrazení
tohoto přístroje. Pro detailní informace o ovládání softwaru PDF souboru je vyžadována instalace Adobe® Reader®.
rekordbox dj a rekordbox dvs viz. návod k použití softwaru
rekordbox. 1. Spusťte na počítači webový prohlížeč a přejděte na
webové stránky rekordbox.
 rekordbox rekordbox.com
rekordbox je kompozitní software, který umožňuje
správu stop a DJ vystupování. 2. Klikněte na [Support].
3. Klikněte na [Manual].
 rekordbox dj 4. Klikněte na požadovaný jazyk ze seznamu.
Funkce DJ vystupování v softwaru rekordbox se nazývá
rekorbox dj. Pro použití funkce rekordbox dj zadejte  Pro informace a služby pro „rekordbox“ viz.
licenční klíč, dodávaný s tímto produktem. „rekordbox.com“ nahoře.

 rekordbox dvs Instalace rekordbox
Funkce DVS, kterou lze přidat k rekordbox dj pro
provádění operací s přehrávačem s použitím řídících Pokud instalujete rekorbox poprvé nebo aktualizuje
signálů, přehrávaných na CDJ nebo gramofonu, se z rekordbox 3 nebo staršího, použijte následující postup.
nazývá rekordbox dvs. Pro přidání této funkce zadejte Pokud již máte nainstalovaný rekordbox 4, aktualizujte ho na
licenční klíč, dodávaný s tímto produktem. poslední verzi.

Minimální operační prostředí Před instalací softwaru

Podporované operační CPU a požadovaná paměť Software rekordbox není dodáván s přístrojem.
Přejděte na stránky rekordbox a stáhněte si software.
systémy rekordbox.com
 Uživatel je odpovědný za přípravu počítače, síťových
macOS Sierra 10.12 Procesor Intel® Core™ i3, i5 nebo i7
zařízení a dalších prvků internetového prostředí pro
(poslední aktualizace) Procesor Intel® Core™ 2 Duo připojení k internetu.
 Pokud již máte nainstalovaný rekordbox 4, aktualizujte
Mac OS X: 10.11, 10.10, 2.0 GHz nebo více ho na poslední verzi pro použití rekordbox dj a rekordbox
dvs.
10.9 (poslední 4 GB RAM nebo více
Stažení softwaru rekordbox
aktualizace)
1. Přejděte na webové stránky rekordbox.
Windows: Windows 10, Procesor Intel® Core™ i3, i5 nebo i7 rekordbox.com/en/store
 Změna stránek vyhrazena bez upozornění.
Windows 8.1, Windows 7 Procesor Intel® Core™ 2 Duo
2. Po přečtení návodu Started Guide klikněte na [Free
(poslední service pack) 2.0 GHz nebo více To Download].

4 GB RAM nebo více 3. Přečtěte si pečlivě licenční smlouvu a pak zatrhněte
pole [Agree] pro pokračování.
Ostatní Po zatržení pole klikněte na [Download] pro spuštění
stahování softwaru rekordbox.
USB port Pro připojení tohoto přístroje k počítači je
4. Klikněte na Download.
vyžadován port USB 2.0. Stahování rekordbox začne.

Rozlišení Rozlišení 1280 x 768 nebo vyšší. Instalace rekordbox

displeje Instalační postup závisí na operačním systém (OS) na
použitém počítači.
Internetové Pro registraci uživatelského účtu rekordbox a
 Nepřipojujte tento přístroj k počítači, dokud není
připojení stažení softwaru je nutné připojení k internetu. instalace dokončena.

 Pro poslední informace o vyžadovaném operačním  Pokud jsou na počítači spuštěné jiné programy,
prostředí, kompatibilitě a podporovaných operačních ukončete je.
systémech rekordbox viz. [System Requirements] na
webových stránkách rekordbox.
rekordbox.com

 Operace nejsou garantovány na všech počítačích, i když
plně splňují předchozí podmínky na operační prostředí.

 Podle nastavení napájení počítače atd. nemusí CPU a
pevný disk poskytovat optimální výkon. Především u
notebooků se ujistěte, že je při použití rekordbox
nastavený maximální výkon (např. nechejte připojený
napájecí kabel).

 Připojení k internetu vyžaduje uzavřenou smlouvu s
poskytovatelem internetového připojení.

 Používejte poslední verzi/service pack operačního
systému.

- 16 -

Instalace (Mac OS X) 4. Klikněte na [Finish] pro ukončení instalace.

1. Rozbalte stažený software rekordbox.

2. Dvakrát klikněte na rozbalený soubor, a pak spusťte
instalátor.

3. Pečlivě si přečtěte licenční smlouvu, a pokud s ní
souhlasíte, klikněte na [Agree].

 Pokud nesouhlasíte s obsahem licenční smlouvy, Spuštění rekordbox
klikněte na [Disagree] pro ukončení instalace.
Klikněte na ikonu [rekordbox].
4. Když se objeví obrazovka s dokončením instalace,
klikněte na [Close] pro ukončení instalace. Pro Mac OS X
Ve Finder otevřete adresář [Applications] a pak klikněte
na ikonu [rekordbox] v adresář [rekordbox 4].

Pro Windows 10/8.1
V [App view] klikněte na ikonu [rekordbox].

Pro Windows 7
V nabídce Windows [Start] klikněte na ikonu
[rekordbox] pod [All Programs] > [Pioneer] > [rekordbox
X.X.X] > [rekordbox].

Instalace (Windows) Příprava rekordbox

 Před spuštěním instalace se přihlaste k vašemu počítači  Tento postup je vyžadován pouze při prvním
jako správce. spuštění rekordbox.

1. Rozbalte stažený software rekordbox. Zadejte informace o účtu

2. Dvakrát klikněte na rozbalený soubor, a pak spusťte Pokud již účet máte, zadejte informace o účtu a pak
instalátor. klikněte na [Setup].
Pokud účet nemáte, klikněte na [Create an account]
3. Pečlivě si přečtěte licenční smlouvu, a pokud s ní pro vytvoření účtu.
souhlasíte, vyberte [Agree] a pak klikněte na [Next].  Pro postup vytvoření účtu přejděte na webové

stránky rekordbox a přečtěte si návod rekordbox na
stránce [Support].
rekordbox.com/

 Pokud nesouhlasíte s obsahem licenční smlouvy,
klikněte na [Cancel] pro ukončení instalace.

Po specifikování cíle začne instalace. Když je instalace
dokončena, objeví se hlášení.

- 17 -

Vyberte metodu použití Instalace (Mac OS X)
Klikněte na ikonu [DJ performance].
 Nepřipojujte přístroj k počítači, dokud není
Zadejte licenční klíč pro aktivaci rekordbox dj instalace dokončena.
Zadejte licenční klíč, který najdete na licenční kartě,
dodávané s tímto přístrojem, pak postupujte podle  Pokud je na počítači otevřený nějaký program,
instrukcí pro aktivaci rekordbox dj a rekordbox dvs. zavřete ho.
 Pro postup aktivace rekordbox přejděte na webové
1. Přečtěte si obrazovku s instrukcemi a pak
stránky rekordbox a přečtěte si návod rekordbox na klikněte na [Continue Anyway].
stránce [Support].
rekordbox.com/ 2. Přečtěte si pečlivě licenční smlouvu a pak
klikněte na [Continue Anyway].
Instalace softwaru ovladače Pokud nesouhlasíte s obsahem licenční smlouvy,
Toto je software audio ovladače pro výstup zvuku klikněte na [Disagree] pro zrušení instalace.
počítače z tohoto přístroje.
1. Odpojte USB kabel, připojený mezi přístrojem a 3. Postupujte podle instrukcí na obrazovce pro
instalaci softwaru.
počítačem.
2. Na obrazovce [Audio Driver Install] vyberte 4. Připojte přístroj k počítači USB kabelem.

[DJM-750MK2] výsuvné nabídky a pak klikněte Instalace (Windows)
na [Install].
 Nepřipojujte přístroj k počítači, dokud není
 Když kliknete na [Skip], audio ovladač se instalace dokončena.
nenainstaluje.
Pro pozdější instalaci audio ovladače vyberte  Před spuštěním instalace se přihlaste na vašem
následující soubor po kliknutí na [Preference] > počítači jako správce.
[Audio] > [Audio] > [Driver] v rekordbox dj.
Pro Mac OS X: DJM-750MK2_M_X.X.X.dmg  Pokud je na počítači otevřený nějaký program,
Pro Windows: DJM-750MK2_X.XXX.exe zavřete ho.

1. Přečtěte si obrazovku s instrukcemi a pak
klikněte na [Continue Anyway].

2. Přečtěte si pečlivě licenční smlouvu, zatrhněte
pole [I agree] a pak klikněte na [OK].
Pokud nesouhlasíte s obsahem licenční smlouvy,
klikněte na [Cancel] pro zrušení instalace.

3. Postupujte podle instrukcí na obrazovce pro
instalaci softwaru.
Pokud se během instalace objeví obrazovka
[Windows Security], klikněte na [Install this driver
software anyway] pro pokračování.
Když je instalace dokončena, zobrazí se hlášení.

4. Připojte přístroj k počítači USB kabelem.

Přidání audio stop do [Collection]

Obrazovka [Collection] obsahuje seznam souborů
audio stop, spravovaných softwarem rekordbox.
Zaregistrujte audio stopy z vašeho počítače do
rekordbox a analyzujte je, aby je bylo možné používat
v rekordbox.

1. Klikněte na [Collection] v náhledu struktury.
Zobrazí se seznam audio stop, registrovaných v
[Collection].

2. Otevřete Finder nebo Windows Eplorer a pak
přetáhněte soubory audio stop nebo adresáře
se soubory audio stop do seznamu audio stop.
Soubory audio stop budou přidány do [Collection]
a pak začne analýza informace zvukových vln pro
všechny soubory audio stop.

- 18 -

07 Použití DVS systému

Digitální hudební soubory na počítači lze přehrávat připojením počítače* a analogového přehrávače (nebo DJ
přehrávače) k tomuto přístroji a pak přehráváním řídícího disku** s analogovým přehrávačem (nebo DJ
přehrávačem).
* Nejprve nainstalujte na váš počítač rekordbox dj.
** Speciální deska nebo CD obsahující signály je nutné pro ovládání digitálních hudebních souborů.

O nastavení rekordbox dvs

Pro nastavení rekordbox dvs pro použití s DVS systémem viz. „rekordbox dvs Setup Guide“ na následující webové
stránce.
rekordbox.com/en/support/manual.php

Nastavení řídících signálů

Nastavte řídící signály podle, zda je váš přehrávač analogový přehrávač nebo DJ přehrávač.
Nastavte řídící signály následovně.
1. Připojte tento přístroj k počítači USB kabelem.
2. Spusťte rekordbox.
3. Klikněte na [Preferences] v rekordbox (PERFORMANCE mode) > [Input channel] > [Settings Utility].

Spustí se nastavovací utilita tohoto přístroje.

4. Vyberte záložku [MIXER OUTPUT] v nastavovací utilitě a pak vyberte, jak je ukázáno dole, z výsuvné
nabídky [Mixer Audio Output] co je odpovídající připojenému kanálu.
Při použití analogového přehrávače: [CH* Control Tone PHONO]
Při použití DJ přehrávače: [CH* Control Tone LINE]

- 19 -

08 Použití jiné aplikace než rekordbox dj

Instalace softwaru ovladače 4 EXPORT CONTROL AND COMPLIANCE WITH LAWS AND REGULATIONS
You may not use or otherwise export or re-export the Program except as authorized
Tento software ovladače je program pro vstup a výstup audio by United States law and the laws of the jurisdiction in which the Program was
signálu do a z počítače. Pro použití tohoto přístroje, obtained. In particular, but without limitation, the Program may not be exported or
připojeného k počítači, s nainstalovaným OS Windows nebo re-exported (a) into any U.S.-embargoed countries or (b) to anyone on the U.S.
Mac OS, nainstalujte předem software ovladače. Treasury Department's Specially Designated Nationals List or the U.S. Department
of Commerce Denied Persons List or Entity List. By using the Program, you
Softwarová licenční smlouva koncového represent and warrant that you are not located in any such country or on any such
uživatele list. You also agree that you will not use the Program for any purposes prohibited by
United States law, including, without limitation, the development, design,
Z důvodu přesnosti je smlouva uvedena v originálním jazyku manufacture, or production of nuclear, missile, or chemical or biological weapons.
(angličtině) 5 U.S. GOVERNMENT RESTRICTED RIGHTS
The Program and Documentations are “commercial computer software” and
This Software End User License Agreement (“Agreement”) is between you (both the “commercial computer software documentation” as those terms are defined in 48
individual installing the Program and any single legal entity for which the individual C.F.R. §252.227-7014 (a) (1) (2007) and 252.227-7014 (a) (5) (2007). The U.S.
is acting) (“You” or “Your”) and Pioneer DJ Corporation (“Pioneer DJ”). Government’s rights with respect to the Program and Documentations are limited by
TAKING ANY STEP TO SET UP OR INSTALL THE PROGRAM MEANS THAT YOU this license pursuant to 48 C.F.R. §12.212 (Computer software) (1995) and 48
ACCEPT ALL OF THE TERMS OF THIS LICENSE AGREEMENT. PERMISSION C.F.R. §12.211 (Technical data) (1995) and/or 48 C.F.R. §227.7202-3, as
TO DOWNLOAD AND/OR USE THE PROGRAM IS EXPRESSLY CONDITIONED applicable. As such, the Program and Documentations are being licensed to the
ON YOUR FOLLOWING THESE TERMS. WRITTEN OR ELECTRONIC U.S. Government end users: (a) only as “commercial items” as that term is defined
APPROVAL IS NOT REQUIRED TO MAKE THIS AGREEMENT VALID AND in 48 C.F.R. §2.101 generally and as incorporated in DFAR 212.102; and (b) with
NFORCEABLE. IF YOU DO NOT AGREE TO ALL OF THE TERMS OF THIS only those limited rights as are granted to the public pursuant to this license. Under
AGREEMENT, YOU ARE NOT AUTHORIZED TO USE THE PROGRAM AND no circumstance will the U.S. Government or its end users be granted any greater
MUST STOP INSTALLING IT OR UNINSTALL IT, AS APPLICABLE. rights than we grant to other users, as provided for in this license. Manufacturer is
Pioneer DJ Corporation, 1-1 Shin-Ogura, Saiwai-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa, 212-
1 DEFINITIONS 0031 Japan
1 “Documentation” means written documentation, specifications and help content 6 DAMAGES AND REMEDIES FOR BREACH
made generally available by Pioneer DJ to aid in installing and using the Program. You agree that any breach of this Agreement’s restrictions would cause Pioneer DJ
2 “Program” means all or any part of Pioneer DJ’s software licensed to You by irreparable harm for which money damages alone would be inadequate. In addition
Pioneer DJ under this Agreement. to damages and any other remedies to which Pioneer DJ may be entitled, You agree
2 PROGRAM LICENSE that Pioneer DJ may seek injunctive relief to prevent the actual, threatened or
1 Limited License. Subject to this Agreement’s restrictions, Pioneer DJ grants to You continued breach of this Agreement.
a limited, non-exclusive, non-transferable, license (without the right to sublicense): 7 TERMINATION
a To install a single copy of the Program in Your computer or mobile device, to use Pioneer DJ may terminate this Agreement at any time upon Your breach of any
the Program only for Your personal purpose complying provision. If this Agreement is terminated, You will stop using the Program,
with this Agreement and the Documentation (“Authorized Use”); permanently delete it from your computer or mobile device where it resides, and
b To use the Documentation in support of Your Authorized Use; and destroy all copies of the Program and Documentation in Your possession, confirming
c To make one copy of the Program solely for backup purposes, provided that all to Pioneer DJ in writing that You have done so. Sections 2.2, 2.3, 2.4, 3, 4, 5, 6, 7
titles and trademark, copyright and restricted rights notices are reproduced on the and 8 will continue in effect after this Agreement’s termination.
copy. 8 GENERAL TERMS
2 Restrictions. You will not copy or use the Program or Documentation except as 1 Limitation of Liability. In no event will Pioneer DJ or its subsidiaries be liable in
expressly permitted by this Agreement. You will not transfer, sublicense, rent, lease connection with this Agreement or its subject matter, under any theory of liability, for
or lend the Program, or use it for third-party training, commercial any indirect, incidental, special, consequential or punitive damages, or damages for
time-sharing or service bureau use. You will not Yourself or through any third party lost profits, revenue, business, savings, data, use, or cost of substitute procurement,
modify, reverse engineer, disassemble or decompile the Program, except to the even if advised of the possibility of such damages or if such damages are
extent expressly permitted by applicable law, and then only after You have notified foreseeable. In no event will Pioneer DJ’s liability for all damages exceed the
Pioneer DJ in writing of Your intended activities. amounts actually paid by You to Pioneer DJ or its subsidiaries for the Program. The
3 Ownership. Pioneer DJ or its licensor retains all right, title and interest in and to all parties acknowledge that the liability limits and risk allocation in this Agreement are
patent, copyright, trademark, trade secret and other intellectual property rights in the reflected in the Program price and are essential elements of the bargain between
Program and Documentation, and any derivative works thereof. You do not acquire the parties, without which Pioneer DJ would not have provided the Program or
any other rights, express or implied, beyond the limited license set forth in this entered into this Agreement.
Agreement. 2 The limitations or exclusions of warranties and liability contained in this Agreement
4 No Support. Pioneer DJ has no obligation to provide support, maintenance, do not affect or prejudice Your statutory rights as consumer and shall apply to You
upgrades, modifications or new releases for the Program or Documentation under only to the extent such limitations or exclusions are permitted under the laws of the
this Agreement. jurisdiction where You are located.
3 WARRANTY DISCLAIMER 3 Severability and Waiver. If any provision of this Agreement is held to be illegal,
THE PROGRAM AND DOCUMENTATION ARE PROVIDED “AS IS” WITHOUT invalid or otherwise unenforceable, that provision will be enforced to the extent
ANY REPRESENTATIONS OR WARRANTIES, AND YOU AGREE TO USE THEM possible or, if incapable of enforcement, deemed to be severed and deleted from
AT YOUR SOLE RISK. TO THE FULLEST EXTENT PERMISSIBLE BY LAW, this Agreement, and the remainder will continue in full force and effect. The waiver
PIONEER DJ by either party of any default or breach of this Agreement will not waive any other or
EXPRESSLY DISCLAIMS ALL WARRANTIES OF ANY KIND WITH RESPECT TO subsequent default or breach.
THE PROGRAM AND DOCUMENTATION, WHETHER EXPRESS, IMPLIED, 4 No Assignment. You may not assign, sell, transfer, delegate or otherwise dispose
STATUTORY, OR ARISING OUT OF COURSE OF PERFORMANCE, COURSE of this Agreement or any rights or obligations under it, whether voluntarily or
OF DEALING OR involuntarily, by operation of law or otherwise, without Pioneer DJ’s prior written
USAGE OF TRADE, INCLUDING ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, consent. Any purported assignment, transfer or delegation by You will be null and
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, SATISFACTORY QUALITY, void. Subject to the foregoing, this Agreement will be binding upon and will inure to
ACCURACY, TITLE OR NON-INFRINGEMENT. the benefit of the parties and their respektive successors and assigns.
5 Entire Agreement. This Agreement constitutes the entire agreement between the
parties and supersedes all prior or contemporaneous agreements or
representations, whether written or oral, concerning its subject matter. This
Agreement may not be modified or amended without Pioneer DJ’s prior and express
written consent, and no other act, document, usage or custom will be deemed to
amend or modify this Agreement.
6 You agree that this Agreement shall be governed and construed by and under the
laws of Japan.

- 20 -

Upozornění k instalaci  Nepřipojujte tento přístroj k počítači, dokud není
instalace dokončena.
 Před instalací softwaru ovladače vypněte napájení
přístroje a odpojte USB kabel od přístroje i  Pokud jsou na počítači spuštěné nějaké programy,
počítače. ukončete je.

 Když připojíte tento přístroj k počítači bez Instalační postup (Windows)
předchozí instalace softwaru ovladače, podle
systémového prostředí počítače může dojít Před instalací softwaru ovladače si přečtěte
k chybě. „Upozornění k instalaci“.
 Před instalací se přihlaste k počítač jako správce.
 Pokud přerušíte probíhající instalační proces,
spusťte ho znovu od začátku podle následujícího 1. Dvakrát klikněte na stažený software ovladače
postupu. pro Windows (DJM_750MK2_X.XXX.exe).
Objeví se stránka pro instalaci softwaru ovladače.
 Před instalací softwaru ovladače si přečtěte
„Softwarovou licenční smlouvu koncového 2. Přečtěte si „Softwarovou licenční smlouvu
uživatele“. koncového uživatele“ a pokud s ní souhlasíte,
zatrhněte box „I agree“ a klikněte na „OK“.
 Před instalací softwaru ovladače ukončete na Pokud s licenční smlouvou nesouhlasíte, klikněte
počítači všechny běžící programy. na „Cancel“ a ukončete instalaci.

 Software ovladače je kompatibilní s následujícími 3. Postupujte podle instrukcí na obrazovce.
OS. Pokud se během instalace objeví obrazovka
[Windows Security], klikněte na [Install this driver
Podporované operační systémy software anyway] a pokračujte v instalaci.
 Když je instalace dokončena, objeví se hlášení
macOS Sierra 10.12 (poslední aktualizace)  o jejím dokončení.

Mac OS X: 10.11, 10.10, 10.9 (poslední aktualizace)  Instalační postup (Mac OS X)

Windows® 10 Home/10 Pro (poslední 32-bit verze  Před instalací softwaru ovladače si přečtěte
 „Upozornění k instalaci“.
service pack) 64-bit verze   Pro instalaci nebo odinstalaci softwaru ovladače

Windows® 8.1/8.1 Pro (poslední service 32-bit verze musíte mít na počítači roli správce. Před instalací
se přihlaste k počítač jako správce.
pack) 64-bit verze
1. Dvakrát klikněte na stažený software ovladače
Windows® 7 Home Premium/ 32-bit verze pro Mac (DJM_750MK2_M_X.X.X.dmg).

Professional/ Ultimate (poslední service 64-bit verze 2. Dvakrát klikněte na „DJM-
pack) 750MK2_AudioDriver.pkg.
Objeví se stránka pro instalaci softwaru ovladače.
Kontrola posledních informací o softwaru ovladače
3. Zkontrolujte detaily na obrazovce a klikněte na
Pro poslední informace o softwaru ovladače, určeného „Continue Anyway“.
pro tento přístroj, viz. následující webové stránky
Pioneer DJ. 4. Když se objeví „Softwarová licenční smlouva
pioneerdj.com/ koncového uživatele“, pečlivě si jí přečtěte a
pak klikněte na „Continue Anyway“.
Získání softwaru ovladače
5. Pokud souhlasíte se „Softwarovou licenční
1. Spusťte na počítači webový prohlížeč a smlouvou koncového uživatele“, klikněte na
přejděte na webové stránky Pioneer DJ. „Agree“.
pioneerdj.com Pokud s licenční smlouvou nesouhlasíte, klikněte
na „I disagree“ a ukončete instalaci.
2. Klikněte na [Support].
6. Postupujte podle instrukcí na obrazovce.
3. Klikněte na ikonu [FIND SOFTWARE &  Klikněte na „Cancel“ pro ukončení instalace po
FIRMWARE UPDATES]. jejím spuštění.

4. Klikněte na ikonu [DJM-750MK2] v kategorii [DJ
MIXER].

5. Po kliknutí na ikonu [Drivers] stáhněte poslední
verzi softwaru ovladače.
 Ze stránky pro stažení stáhněte ovladač pro
Windows nebo Mac.

Instalace softwaru ovladače

Podle operačního systému (OS) vašeho počítače se
postup liší.

- 21 -

09 Změna nastavení

Nastavení preferencí

*: Výchozí nastavení

Volba nastavení Detailní položky Hodnoty Popis
MASTER OUT nastavení
PEAK LIMITER OFF, ON* Zmírňuje neočekávané, nechtěné digitální přebuzení řídícího
BOOTH OUT výstupu.
MIC OUT TO ATT. -12 dB, -6 dB, 0 dB* Nastavuje úroveň utlumení zvukového výstupu ze zdířek
MASTER MASTER1 a MASTER2.
MIC OUT TO BOTH MONO/STEREO MONO, STEREO* Výběr monofonního/stereofonního zvuku řídícího výstupu.
ATT. -12 dB, -6 dB, 0 dB* Nastavuje úroveň utlumení zvukového výstupu ze zdířek BOOTH.
MIC LOW CUT MONO/STEREO MONO, STEREO* Výběr monofonního/stereofonního zvuku výstupu do DJ kabiny.
TALK OVER PEAK LIMITER 0 dB, 3 dB, 6 dB, 9 dB, 12 dB, 15 Nastavuje omezovač mikrofonního zvuku, přidaného k řídícímu
THRESHOLD dB, OFF* výstupu.
MIDI LEVEL
OLED BRIGHTNESS LEVEL OFF, -18 dB, -15 dB, -12 dB, -9 Nastavuje úroveň mikrofonního zvuku, přidaného k výstupu do DJ
PC UTILITY dB, -6 dB, -3 dB, 0 dB* kabiny.
AUTO STANDBY PEAK LIMITER 0 dB, 3 dB, 6 dB, 9 dB, 12 dB, 15 Nastavuje omezovač mikrofonního zvuku, přidaného k výstupu do
THRESHOLD dB, OFF* DJ kabiny.
LEVEL
-- OFF, ON* Zapne/vypne funkci, která odstraní nízké frekvence mikrofonního
zvuku.
MODE ADVANCED*, NORMAL Vyberte režim funkce TALK OVER, buď ADVANCED nebo
NORMAL.
LEVEL -24 dB, -18 dB*, -12 dB, -6 dB Nastavuje úroveň utlumení zvuku funkce TALK OVER.
CH 1* až 16 Nastavuje MIDI kanál.
BUTTON TYPE TOGGLE*, TRIGGER Vybírá režim přenosu MIDI signálu, TOGGLE nebo TRIGGER.
--- 1 až 3* Nastavuje jas displeje na přístroji.
--- OFF*, ON Nastavuje, zda se po připojení USB kabelu automaticky spustí
nebo nespustí software nastavovací utility na počítači.
--- OFF, ON* Zapne nebo vypne funkci automatického pohotovostního stavu.

Změna nastavení Návrat výchozího nastavení

1. Stiskněte tlačítko UTILITY (WAKE UP) na déle jak 1 1. Podržte stisknuté tlačítko UTILITY (WAKE UP) a
sekundu. stiskněte tlačítko POWER.
Indikátor UTILITY (WAKE UP) bliká. Objeví se režim FACTORY RESET.

2. Stiskněte tlačítko BEAT . 2. Stiskněte tlačítko BEAT .
Vyberte položku nastavení. Vyberte YES.

3. Stiskněte tlačítko TAP. 3. Stiskněte tlačítko TAP.
Zobrazí se hodnota, nastavená pro každé pole. Uložte nastavenou hodnotu.

4. Stiskněte tlačítko BEAT . 4. Stiskněte tlačítko POWER.
Změňte nastavenou hodnotu. Vypněte napájení tohoto přístroje.

5. Stiskněte tlačítko TAP. O funkci automatického pohotovostního
Uložte nastavenou hodnotu. stavu
Objeví se znovu předchozí obrazovka.
 Pro návrat do předchozí obrazovky bez změny Pokud je položka AUTO STANDBY nastavená na ON,
nastavení stiskněte tlačítko AUTO/TAP. přístroj se automaticky vypne do pohotovostního stavu,
pokud uplyne více jak 10 hodin za následujících podmínek.
6. Stiskněte tlačítko UTILITY (WAKE UP). - Žádné z tlačítek nebo knoflíků na přístroji není použito.
Obrazovka UTILITY se zavře. - Do žádného z kanálů tohoto přístroje nevstupuje žádný
Indikátor UTILITY (WAKE UP) zhasne.
audio signál.
 Když je stisknuto tlačítko UTILITY (WAKE UP),

pohotovostní stav je zrušen.
 Tento přístroj je dodáván se zapnutou funkcí

automatického pohotovostního stavu. Kdy jí nechcete
používat, nastavte položku AUTO STANDBY na OFF.
 V pohotovostním stavu indikátor UTILITY (WAKE UP)
svítí.

- 22 -

O funkci TALK OVER Nastavení výstupu zvuku z tohoto přístroje do
počítače
Funkce TALK OVER má dva následující režimy.
- ADVANCED (pokročilá funkce TALK OVER): Pouze střední pásmo Než začnete, zobrazte nastavovací utilitu.

zvuku kanálů jiných než MIC je utlumeno podle nastavení hodnoty 1. Klikněte na záložku MIXER INPUT.
LEVEL a vystupuje.

dB

Frekvence
- NORMAL (normální funkce TALK OVER): Zvuk kanálů jiných než

MIC je utlumen podle nastavení hodnoty LEVEL a vystupuje.

dB

Frekvence 2. Klikněte na výsuvnou nabídku Mixer Audio Output.
Vyberte zvuk pro výstup do počítače z možných audio
O softwaru nastavovací utility signálů uvnitř tohoto přístroje.
 Pro seznam položek výsuvné nabídky Mixer Audio
Nastavovací utilitu lze použít pro kontrolu a nastavení, jak je popsáno dále. Output viz. strana 24.
- Nastavení audio dat pro vstup do tohoto přístroje z počítače
- Nastavení výstupu audio dat z tohoto přístroje do počítače 3. Klikněte na výsuvnou nabídku USB Output Level.
- Nastavení velikosti vyrovnávací paměti (při použití Windows ASIO) Nastavte hlasitost zvuku, vystupujícího z tohoto
- Kontrola verze firmware a softwaru ovladače přístroje.
 Nastavení USB Output Level je aplikováno
Zobrazení nastavovací utility rovnoměrně na všechna audio data. Avšak když je
v kroku 2 vybráno [1] z tabulky, audio data vystupují
Pro Windows vždy se stejnou úrovní, s jakou vstupují do přístroje.
Klikněte na Start > All Programs > Pioneer > DJM-750MK2 > DJM-750MK2  Když nelze dosáhnout dostatečné hlasitosti
Settings Utility. nastavením v DJ softwaru, změňte nastavení USB
Output Level pro nastavení hlasitosti výstupu audio
Pro Mac OS X dat z tohoto přístroje. Pamatujte, že zvuk bude
Klikněte na ikonu Macintosh HD > Application > Pioneer > DJM-750MK2 > zkreslený, pokud nastavíte hlasitost příliš vysoko.
DJM-750MK2 Settings Utility.  FX SEND a Control Tone lze použít
s podporovaným softwarem.
Kontrola stavu přepínačů vstupů tohoto
přístroje

Než začnete, zobrazte nastavovací utilitu.

Klikněte na záložku MIXER INPUT.

FX RETURN lze použít s kompatibilním softwarem.

- 23 -

Nastavení velikosti vyrovnávací paměti (při Kontrola verze firmware a softwaru ovladače
použití Windows ASIO)
Než začnete, zobrazte nastavovací utilitu.
Pokud je aplikace, používající tento přístroj jako výchozí Klikněte na záložku About.
audio zařízení (DJ software atd.) spuštěná, opusťte aplikaci
před nastavováním velikosti vyrovnávací paměti.
Než začnete, zobrazte nastavovací utilitu.

Klikněte na záložku ASIO.

 Pokud je nastavena velká vyrovnávací paměť, Kontrola posledních informací o softwaru
k vypadání audio dat (přerušení zvuku) dochází méně, ovladače
ale časová prodleva z důvodu přenosu audio dat
(latence) se zvětšuje. Pro poslední informace o softwaru ovladače tohoto přístroje
viz. následující webové stránky Pioneer DJ.
pioneerdj.com/support/
 Operace nejsou garantovány, pokud je k jednomu

počítači připojeno více těchto mixážních pultů.

Seznam položek výsuvné nabídky Mixer Audio Output

[1] Lze použít s kompatibilním softwarem. Audio data vystupují se stejnou hlasitostí, s jakou vstupují do přístroje, bez ohledu na nastavení USB Output Level.
[2] Při použití jiných než nahrávacích aplikací dejte pozor na nastavení DJ aplikace, aby nebyla generována audio smyčka. Pokud je generována audio
smyčka, zvuk může vstupovat a vystupovat s neočekávanou hlasitostí.
[3] Lze použít s kompatibilním softwarem. Nastavení nelze změnit.

- 24 -

10 Další informace

Odstraňování závad

 Pokud zaznamenáte s přístrojem problémy, zkontrolujte následující položky a také se podívejte do sekce „FAQ“ na webových
stránkách Pioneer DJ a zkontrolujte FAQ pro DJM-750MK2.
pioneerdj.com/support/

 Přehrávač nemusí pracovat správně v důsledku statické elektřiny nebo jiného vnějšího vlivu. V tomto případě lze obnovit
normální funkci odpojením od sítě a novým připojením.

Problém Možná příčina Řešení

Nelze zapnout napájení. Je připojený napájecí kabel? Připojte napájecí kabel do sítě.

Chybí zvuk nebo je tichý. Je přepínač výběru vstupu správně nastavený? Přepněte přepínač výběru vstupu pro výběr

vstupního zdroje kanálu (strana 10).

Jsou propojovací kabely správně připojené? Připojte správně propojovací kabely (strana 7).

Jsou konektory a zdířky čisté? Před propojením vyčistěte zdířky a konektory.

Není položka MASTER OUT ATT. nastavena na Nastavte položku MASTER OUT ATT. nabídky

-6 dB atd.? UTILITY.

Zkreslený zvuk. Je úroveň audio výstupu z kanálu MASTER Nastavte knoflík MASTER LEVEL tak, aby

správně nastavená? indikátor úrovně řídícího kanálu svítil kolem 0 dB

při špičkové úrovni (strana 10).

V nabídce UTILITY nastavte položku MASTER

OUT ATT. na -6 dB až -12 dB.

Je úroveň audio vstupu každého kanálu správně Nastavte knoflík TRIM tak, aby indikátor úrovně

nastavená? kanálu svítil kolem 0 dB při špičkové úrovni

(strana 10).

Nelze použít křížový Je přepínač CROSS FADER ASSIGN (A, THRU, Nastavte správně přepínač CROSS FADER

prolínač. B) správně nastavený? ASSIGN (A, THRU, B) (strana 10).

Funkce BEAT FX Je přepínač výběru efektového kanálu správně Otočte přepínačem výběru efektového kanálu pro

nepracuje. nastavený? výběr kanálu, ke kterému chcete přidat efekt.

Je tlačítko FX FREQUENCY správně nastavené? Stiskněte tlačítko FX FREQUENCY pro pásmo,

na které chcete aplikovat efekt, aby svítilo.

Funkce SOUND COLOR Je knoflík COLOR ve správné poloze? Otočte knoflíkem COLOR doprava nebo doleva

FX nepracuje. (strana 11).

Nelze použít externí Je přepínač výběru efektového kanálu správně Otočte přepínačem výběru efektového kanálu pro

efektor. nastavený? výběr kanálu, ke kterému chcete přidat efekt.

Je tlačítko SEND/RETURN ON/OFF v poloze ON? Stiskněte tlačítko SEND/RETURN ON/OFF a

nastavte SEND/RETURN na ON (strana 12).

Je externí efektor správně připojený ke zdířkám Připojte externí efektor ke zdířkám SEND nebo

SEND nebo RETURN? RETURN.

Je mobilní zařízení správně připojené ke zdířce pro Připojte mobilní zařízení ke zdířce pro připojení

připojení mobilního zařízení? mobilního zařízení.

Je přepínač RETURN TYPE (AUX, INSERT) Nastavte přepínač RETURN TYPE (AUX,

správně nastavený? INSERT) do správné pozice.

Je přepínač SEND/RETURN (1/4“ JACK, ) Nastavte správně přepínač SEND/RETURN (1/4“

správně nastavený? JACK, ).

Zkreslený zvuk Je úroveň audio výstupu z externího efektoru Nastavte úroveň audio výstupu externího

z externího efektoru. správně nastavená? efektoru.

Tempo (BPM) nelze Není úroveň audio vstupu příliš vysoká nebo příliš Nastavte knoflík TRIM tak, aby indikátor úrovně

změřit nebo není nízká? kanálu svítil kolem 0 dB při špičkové úrovni

naměřená hodnota tempa (strana 10).

(BPM) správná. Pro některé skladby nemusí být možné změřit

hodnotu BPM. V tomto případě zadejte tempo

ručně tlačítkem TAP.

Naměřené tempo (BPM) --- Hodnoty se mohou mírně lišit podle použité

se liší od tempa, metody měření BPM. Není nutné provádět

uvedeného na CD. opravu.

MIDI ovládání nefunguje. Je MIDI nastavení správné? Pro ovládání DJ softwaru tímto přístroje musí být

MIDI hlášení tohoto přístroje přiřazeny použitému

DJ softwaru. Jak přiřadit hlášení viz. návod

k použitému DJ softwaru.

- 25 -

Problém Možná příčina Řešení
Tento přístroj není
rozpoznán po připojení Je software ovladače správně nainstalovaný na Nainstalujte software ovladače. Přeinstalujte
k počítači.
Zvuk počítače nehraje počítači? software ovladače, pokud již byl nainstalovaný.
přes tento přístroj.
Je tento přístroj a počítač správně propojený? Propojte tento přístroj a počítač přímo USB
Zvuk je zkreslený, když je
analogový přehrávač kabelem z příslušenství (strana 7).
připojený ke konektorů
PHONO tohoto přístroje. Je nastavení audio výstupu zařízení správné? Vyberte tento přístroj jako audio výstupní
Nebo se svícení
indikátoru úrovně kanálu zařízení. Pro instrukce viz. návod k použití
nemění, i když otáčíte
knoflíkem TRIM. aplikace.

Je přepínač výběru vstupu tohoto přístroje správně Nastavte přepínač výběru vstupu do polohy

nastavený (strana 10).

Nemáte připojený analogový přehrávač s vnitřním Analogové přehrávače s vnitřním phono

phono ekvalizérem? ekvalizérem připojte ke konektorům LINE (strana

7).

Pokud má analogový přehrávač s vnitřním phono

ekvalizérem přepínač PHONO/LINE, nastavte ho

do polohy PHONO.

Není audio rozhraní pro počítače připojené mezi Pokud má audio rozhraní pro počítače výstup

analogový přehrávač a tento přístroj? s linkovou úrovní, připojte je ke konektorům LINE

(strana 7).

Pokud má analogový přehrávač s vnitřním phono

ekvalizérem přepínač PHONO/LINE, nastavte ho

do polohy PHONO.

- 26 -

Blokový diagram

- 27 -

O obchodních značkách a registrovaných obchodních značkách

 Pioneer DJ je obchodní značka společnosti Pioneer Corporation a je použitá v licenci. rekordbox je obchodní
značka nebo registrovaná obchodní značka společnosti Pioneer DJ Corporation.

 Microsoft a Windows jsou buď registrované obchodní značky nebo obchodní značky společnosti Microsoft
Corporation v USA a/nebo dalších zemích.

 Mac OS, iTunes a Finder jsou obchodní značky společnosti Apple Inc, registrované v USA a dalších zemích.
 Intel a Intel Core jsou obchodní značky společnosti Intel Corporation v USA a/nebo dalších zemích.
 ASIO je obchodní značka společnosti Steinberg Media Technologies GmbH.
Názvy společností a produktů zde zmíněné jsou obchodní značky jejich vlastníků.

Upozornění k autorským právům

rekordbox omezuje přehrávání a kopírování chráněného hudebního obsahu.
 Při kódování dat je pro ochranu autorských práv přidáváno kódování do hudebního obsahu a nemusí být možné

ovládat program normálně.
 Když rekordbox detekuje, že kóduje data atd. s ochranou hudebního obsahu autorským právem, zpracování

(přehrávání, čtení atd.) se může zastavit.
Prováděné nahrávky jsou pro vaše soukromé účely a podle autorských práv nesmějí být použity bez souhlasu
majitele autorských práv.
 Hudba nahraná z CD atd. je chráněna autorskými právy jednotlivých zemí a mezinárodním právem. Je plně na

osobě, která hudbu nahrává, aby zajistila, že je používána legálně.
 Při manipulaci s hudbou staženou z internetu atd. je plně na odpovědnosti osoby, která hudbu stahuje, že bude

použitá v souladu se smlouvou, uzavřenou s poskytovatelem obsahu.
 Změna specifikace a provedení tohoto produktu vyhrazena bez upozornění.
© 2017 Pioneer DJ Corporation
Všechna právy vyhrazena.

- 28 -


Click to View FlipBook Version