The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by webteam, 2019-07-18 10:06:54

Pioneer CDJ-850 HU

Pioneer CDJ-850 HU

CDJ-850

MULTI-LEJÁTSZÓ

http://www.prodjnet.com/support/
A vevők a fenti Pioneer weboldalon kaphatnak választ a gyakran feltett kérdésekre, és bővebb
információkat szerezhetnek a szoftverrel és a legújabb adatokkal kapcsolatban.
http://www.prodjnet.com/rekordbox/support/
A rekordbox részletesebb ismertetését lásd a fenti weboldalon.

Használati útmutató

CDJ-850

Köszönjük, hogy PIONEER terméket választott. A készülék előírásszerű működtetésének megismeréséhez feltétlenül
olvassa el ezt a használati útmutatót. Az elolvasás után tegye az útmutatót biztonságos helyre, mivel később is szüksége
lehet rá.
Egyes országokban vagy régiókban a tápkábel dugasza és a hálózati aljzat alakja különbözhet a magyarázó rajzokon
láthatóktól. A csatlakoztatás módja és a készülék kezelése azonban nem különbözik.

FONTOS

A fekete háromszögben elhelyezett FIGYELEM: A fekete háromszögben elhelyezett
villámszimbólum figyelmezteti a felkiáltójel figyelmezteti a felhasználót
felhasználót a szigeteletlen AZ ELEKTROMOS ÁRAMÜTÉS a berendezés használati
"veszélyes feszültség" berendezésen MEGAKADÁLYOZÁSA útmutatójában található fontos
belüli jelenlétére. Ez a feszültség elég ÉRDEKÉBEN, NEM SZABAD üzemeltetési és karbantartási
nagy ahhoz, hogy elektromos LEVENNI A BURKOLATOT. A utasításokra.
áramütést okozhasson. BURKOLATON BELÜL NINCSENEK
FELHASZNÁLÓ ÁLTAL JAVÍTHATÓ
RÉSZEGYSÉGEK. A JAVÍTÁST
CSAK SZAKKÉPZETT SZERELŐ
VÉGEZHETI.

A tápkábel csatlakozódugaszának cseréjét és felszerelését csak szakképzett szerelő végezheti.

Ha el szeretné dobni a terméket, akkor ne keverje a háztartási szemét közé. A hatályos jogszabályokkal
összhangban az elektromos termékek számára külön gyűjtőhelyek állnak rendelkezésre, ahol biztosítani
tudják a berendezések megfelelő kezelését, helyreállítását és újrahasznosítását.

Az EU 25 tagállamában, Svájcban és Norvégiában a magán háztartások ingyen adhatják le a már nem használt
elektromos termékeket a kijelölt gyűjtőhelyeken vagy a kereskedőknél (ha hasonló terméket vásárol).

A fentiektől eltérő országok esetén keresse meg a helyi hatóságokat, ahol tájékoztatást tudnak adni az ártalmatlanítás
megfelelő módszeréről.

A fentiek betartásával biztosítható, hogy az eldobott termékek megfelelő kezelésben részesüljenek, az előírt módon
végezzék a helyreállításukat és újrafelhasználásukat, így megakadályozható, hogy negatív hatással legyenek a
környezetre és az emberi egészségre.

FIGYELMEZTETÉS FIGYELMEZTETÉS
A tűzveszély elkerülése érdekében ne helyezzen nyílt
Ez a berendezés nem vízálló. A tűzesetek vagy rezgés lángú forrásokat (pl. égő gyertyát) a berendezésre.
miatt bekövetkező sérülések elkerülése érdekében ne
helyezzen el a készülék közelében folyadékot SZELLŐZÉS
tartalmazó edényt (pl. vázát vagy virágcserepet), illetve A berendezés elhelyezésekor, a hőelvezetés javítása
ne tegye ki az egységet csepegő, fröccsenő folyadék érdekében, elegendő helyet kell hagyni a berendezés
vagy eső, nedvesség hatásának. körül a megfelelő szellőzés biztosításához
(minimum 5 cm hátul és 5 cm mindegyik oldalon).
FIGYELMEZTETÉS
FIGYELMEZTETÉS
A berendezés első csatlakoztatása előtt olvassa el A készülékházon található rések és nyílások a
alaposan az alábbi részt. megfelelő szellőzés, a termék megbízható üzemelése,
illetve a túlmelegedés elkerülése és a tűzveszély
A tápfeszültség eltérő lehet az országtól vagy megakadályozása érdekében vannak elhelyezve.
régiótól függően. Ellenőrizze, hogy a berendezés Ennélfogva ezeket a nyílásokat soha nem szabad
használati helyén a tápfeszültség megfelel-e a elzárni vagy lefedni, pl. újsággal, abrosszal, függönnyel,
hátlapon szereplő értéknek (pl. 230 V vagy 120 V). stb. Ezen kívül a berendezést nem szabad vastag
bolyhos szőnyegen, ágyon, kanapén vagy textilen
elhelyezni.

2

CDJ-850

Működési feltételek
Az üzemelési környezet előírt hőmérséklete és
nedvességtartalma: ++5°C - +35°C között; 85% relatív
páratartalom (hűtőnyílások nyitott állapotában).
A berendezés nem használható az alábbi
környezetekben: közvetlen napsugárzásnak vagy igen
erős mesterséges fénynek kitett helyeken; nagy
nedvességtartalmú vagy nem megfelelően szellőző
helyiségekben.

A termék használatának megkezdése előtt olvassa el a
készülék alján látható biztonsági információkat.

Ha a tápkábel dugasza nem illeszthető be a hálózati
csatlakozóaljzatba, akkor a dugaszt le kell szerelni és
kicserélni egy megfelelő típusúra. A tápkábel
csatlakozódugaszának cseréjét és felszerelését csak
szakképzett szerelő végezheti. Súlyos elektromos
áramütést okozhat, ha a levágott dugaszt bedugják a
tápaljzatba. Tehát ne feledkezzen meg a levágott
dugasz eldobásáról. Ha a berendezést hosszabb ideig
nem használják (pl. nyaralás miatt), akkor a tápkábelt
húzza ki a fali aljzatból.

FIGYELEM
A főkapcsoló kikapcsolt állapotában a berendezés
nincs leválasztva teljes egészében a táphálózatról.
Tehát olyan elhelyezést kell választani, hogy baleset
előfordulása esetén könnyen kihúzható legyen a
hálózati csatlakozódugó. A berendezést olyan helyre
kell telepíteni, hogy a tápkábel könnyen kihúzható
legyen a hálózati aljzatból egy esetleges baleset
előfordulása esetén. Ha a berendezést hosszabb ideig
nem használja (pl. nyaralás miatt), akkor a tápkábelt
húzza ki a fali aljzatból.

FONTOS MEGJEGYZÉSEK A TÁPKÁBELLEL
KAPCSOLATBAN
A tápkábelt mindig a dugaszánál fogja meg. Soha ne
húzza ki a kábelt a vezetéknél fogva, és soha ne
nyúljon a kábelhez vizes kézzel, mivel ennek
következménye rövidzárlat vagy elektromos áramütés
lehet. A tápkábelre soha ne helyezzen tárgyakat,
bútorokat, stb. Ügyeljen a tápkábel sértetlenségére. Ne
kössön csomót a kábelre, illetve ne kösse össze másik
kábellel. A tápkábelt mindig úgy helyezze el, hogy ne
léphessen rá senki. A sérült kábel tüzet vagy
elektromos áramütést okozhat. Végezze el a tápkábel
rendszeres ellenőrzését. Ha sérülést talál rajta, keresse
fel a legközelebbi PIONEER márkakereskedőt és
rendeljen cserekábelt.

FIGYELEM
Ez a termék az 1-es lézerosztályba tartozik, az IEC
60825-1:2007 biztonsági előírásoknak megfelelően.

3

CDJ-850

Kézikönyv használata
A kézikönyvben említett kijelzések, menüelemek és gombok szögletes zárójelek közé vannak bezárva (pl. [MASTER]
csatorna, [ON/OFF], [File] menü).
A rekordbox használati útmutatója a telepítés után férhető hozzá a rekordbox [Help] menüjében.

TARTALOM

Alapvető tudnivalók .......................................................................................................................................................... 5
Funkciók .......................................................................................................................................................................... 5
A doboz tartalma ............................................................................................................................................................. 6
Támogatott források ........................................................................................................................................................ 6
Használható lemezek és USB eszközök ......................................................................................................................... 6
Lejátszható zenei fájlformátumok .................................................................................................................................... 7
Számítógéppel használható funkciók .............................................................................................................................. 8
rekordbox zenekezelő szoftver ...................................................................................................................................... 10
Tudnivalók a meghajtó szoftverről (Windows) ............................................................................................................... 11

Kezelő- és kijelzőszervek ............................................................................................................................................... 14
Vezérlőpanel.................................................................................................................................................................. 14
Hátlap ............................................................................................................................................................................ 15
Előlap............................................................................................................................................................................. 15
Főegység kijelzője ......................................................................................................................................................... 16
JOG tárcsa kijelző szekciója.......................................................................................................................................... 16

Csatlakozások ................................................................................................................................................................. 17
Alapkonfiguráció ............................................................................................................................................................ 17

Működtetés ...................................................................................................................................................................... 18
Lejátszandó forrás beállítása (forrásválasztó szekció) .................................................................................................. 18
Könyvtárak és mappák böngészése .............................................................................................................................. 18
[TAG LIST] gomb használata ........................................................................................................................................ 20
Az [INFO] gomb használata........................................................................................................................................... 21
Lejátszás ....................................................................................................................................................................... 21
Cue pont beállítása........................................................................................................................................................ 22
Szakaszismétlés (loop) beállítása ................................................................................................................................. 24
Cue és loop pontok elmentése ...................................................................................................................................... 25
Lejátszási sebesség beállítása (Tempo Control funkció)............................................................................................... 26
JOG tárcsa használata .................................................................................................................................................. 26
Működtetés DJ keverőpulttal együtt............................................................................................................................... 27
DJ szoftver használata .................................................................................................................................................. 27
Beállítások módosítása.................................................................................................................................................. 28

Kiegészítő információk ................................................................................................................................................... 30
Hibakeresés................................................................................................................................................................... 30
Hibaüzenetek................................................................................................................................................................. 32
MIDI üzenetek listája ..................................................................................................................................................... 32
A készülék kijelzőjén megjelenő ikonok listája............................................................................................................... 33
Használattal kapcsolatos tudnivalók .............................................................................................................................. 34
Lemezek kezelése ......................................................................................................................................................... 34
Jogi nyilatkozat .............................................................................................................................................................. 34
A szerzői joggal kapcsolatos figyelmeztetések.............................................................................................................. 35
Support weboldal használata......................................................................................................................................... 35
Műszaki jellemzők ......................................................................................................................................................... 36

4

CDJ-850

Alapvető tudnivalók

Funkciók

Ez a készülék a klubokban világszerte ismert Pioneer CDJ sorozat technológiát alkalmazó DJ-lejátszó. Ez a DJ-k
számára készült multi-lejátszó többféle forrást támogat, így minden funkciót tartalmaz az egyszerű DJ lejátszáshoz.

MULTI MEDIA, MULTI FORMAT

Ez a készülék nemcsak zenei CD-k (CD-DA), hanem egyéb, tömegtár osztályba tartozó USB eszközökre (flash
memóriák és merevlemezek) és CD-R/-RW lemezekre rögzített zenei fájlok (MP3, AAC, WAV és AIFF) lejátszására is
használható. Ezen kívül használható DJ szoftvervezérlőként és audió interfészként is.

rekordbox™

A rekordbox egy zenekezelő szoftveralkalmazás, amelyet a Pioneer DJ-lejátszókhoz fejlesztettek ki az alábbi célból.
Ezzel a szoftverrel elvégezhető a számítógépen a zenei fájlok többféle módon történő kezelése (elemzés, beállítás,
létrehozás, lejátszási előzmények tárolása stb.). Ezen kívül a rekordbox szoftverrel feldolgozott zenei fájlok átmásolhatók
az USB eszközökre, így az USB eszköz lejátszóra történő csatlakoztatása esetén kényelmesen elvégezhető a
műsorszámok kiválasztása, a lejátszási listák kezelése stb.

USB Export

Ezzel a funkcióval másolhatók a rekordbox zenei fájlok és zenekezelési adatok az USB eszközökre. Ezzel a
megoldással nem kell a számítógépet elvinni a szórakozóhelyre.

DISPLAY (képernyő) menü

A zenei fájlok grafikus felhasználói felületen megjelenő információit egyszerű értelmezni, és a könnyen kezelhető forgó
választókapcsolóval minden gond nélkül megoldható a trackek keresése.

WAVE kijelző

Ez a berendezés 100 x 7 pontos WAVE kijelzővel van ellátva.

TAG lista

A rekordbox szoftverrel létrehozott lejátszási listán kívül a következőként lejátszandó trackek ideiglenesen
összegyűjthetők a CDJ-850 készüléken belül. A TAG listához hozzáadott zenei fájlok listaként jeleníthetők meg. Ez a
funkció különösen kényelmes megoldásnak kínálkozik az élő előadások alatt.

KEYWORD SEARCH funkció

A kulcsszavak, betűk keresésével és az egyéb hasonló funkciókkal gyorsan és pontosan megkereshetők a zenei fájlok.

HISTORY MEMORY funkció

A CDJ-850 HISTORY funkciója elmenti a zenei fájlok lejátszásának előzményadatait. A rekordbox szoftver használatával
lejátszási listák hozhatók létre a lejátszás előzményadataiból.

5

CDJ-850

A doboz tartalma › CD-R/RW lemezek

• CD-ROM (rekordbox licenckulccsal) A készülékkel a CD-R/-RW lemezekre rögzített zenei
• Tápkábel fájlok (MP3/AAC/WAV/AIFF) játszhatók le.
• Audiokábel
• Vezérlőkábel Mappaszintek Maximum 8 szint (a 8. szint alatti
• Lemezkiszedő tű (a készülék alján található) mappákban található fájlok
• Garancialevél lejátszása nem lehetséges)
• Használati útmutató (ez a dokumentum)
Mappák maximális 1 000 mappa
száma

Fájlok maximális 1 000 fájl
száma
Támogatott források
Ha a lemezen nagyon sok mappa vagy fájl van, akkor
A lejátszó az alábbi forrásokat támogatja: hosszabb időre lehet szükség a betöltéshez.
• Lemezek
• USB eszközök › Számítógépen létrehozott lemezek
• Számítógépek
Telepítse a szoftvert a készülékhez adott CD-ROM-ról. Az alkalmazás beállításaitól és a számítógépes
A tartozék CD-ROM az alábbi két szoftvert tartalmazza. környezet beállításaitól függően előfordulhat, hogy nem
— rekordbox zenekezelő szoftver játszhatók le a számítógépen létrehozott egyes
— Meghajtó szoftver lemezek. A lemezeket a lejátszó által támogatott
formátumban kell megírni. Részletesebb információkért
Használható lemezek és USB eszközök lépjen kapcsolatba az alkalmazás értékesítőjével.

Lemezjellemzők Ha a rögzítési minőség gyenge a lemez tulajdonságai,
a lemezen található karcolások vagy szennyeződések
A készülékkel az alábbi lemezek lejátszása lehetséges. vagy a lejátszófej szennyeződése miatt, akkor
előfordulhat, hogy nem lehetséges a lemez lejátszása.

Típus Jelölés1 Kompatibilis › Biztonsági másolatok készítése
CD formátumok
Ha a CD-R/-RW lemezek a szünet módban vannak
• Audio CD (CD-DA) vagy a szünet módban hagyják őket a cue ponton
hosszabb időn át, akkor probléma jelentkezhet a lemez
CD-R • Audio CD (CD-DA) szóban forgó ponton történő lejátszásakor a
CD-RW • MP3 lemezjellemzők miatt. Ha egy adott pontot túl sokszor
• AAC használnak fel szakaszismétlési (loop) pontként, akkor
• WAV probléma fordulhat elő a szóban forgó pont
• AIFF lejátszásakor. Értékes lemezek lejátszásakor javasoljuk,
hogy készítsen egy másik lemezre biztonsági
másolatot.

CD-TEXT2 Audio CD (CD-DA) › Másolásvezérelt CD lemezek és DualDisc
lemezek
[1] A lemezcímkén, csomagoláson vagy borítón az
alábbi jelzések egyikének kell lennie a lemez A készülék megfelel a zenés anyagokat tartalmazó CD
lejátszhatóságához. lemezekre előírt szabványoknak. A CD szabványoknak
nem megfelelő lemezek működtethetőségét és
[2] A CD-Text lemezen rögzített címeket, album- és megfelelő lejátszását nem tudjuk garantálni.
előadóneveket megjeleníti a készülék.
Többszörös szövegadat rögzítése esetén az első › 8 cm-es egyszámos CD lemezek
szövegadat jelenik meg.
A 8 cm-es, egyszámos CD lemezek nem játszhatók le a
› Nem lejátszható lemezek CDJ-850 készüléken. A 8 cm-es lemezek CDJ-850
készüléken történő lejátszásához ne használjon
• DTS-CD adaptert. Az adapter ugyanis leeshet a lemez forgása
• Photo CD lemezek közben, így megsérülhet a lemez vagy a lejátszó.
• Video CD lemezek
• CD Graphics (CD-G) lemezek
• Nem lezárt CD lemezek
• DVD

6

CDJ-850

USB eszközök › Figyelmeztetések az USB eszközök
használatával kapcsolatban
A lejátszó támogatja többek között az alábbi USB
tömegtárosztályba tartozó USB eszközöket: külső • Egyes USB eszközöknél előfordulhat a nem
merevlemezek, hordozható flash memória meghajtók megfelelő működés. Felhívjuk a figyelmet, hogy a
és digitális audiolejátszók. Pioneer nem vállalja a felelősséget az USB
eszközökön előforduló adatvesztésért.
Mappaszintek Maximum 8 szint
• Ha a készülék USB portján a megengedett szint
Mappák maximális 1 000 mappa feletti áramerősség mérhető, akkor előfordulhat,
száma hogy az [USB STOP] jelzés elkezd villogni, az
USB eszköz tápellátása megszűnik, és
Fájlok maximális 10 000 fájl (1 000 fájl a rekordbox megszakad az USB eszközzel a kommunikáció. A
száma szoftverrel nem feldolgozott fájlok normál működés visszaállításához kösse le az
esetén) USB eszközt a lejátszóról. Kerülje az olyan USB
eszközök használatát, amelyeknél előfordul a
Támogatott FAT16, FAT32 és HFS+ (az NTFS túláram érzékelése. Ha a fenti művelet elvégzése
fájlrendszerek nem támogatott) után nem áll vissza a normál működés (nem
hozható létre a kommunikáció), akkor próbálja
Ha a lemezen nagyon sok mappa vagy fájl van, akkor meg ki-, majd bekapcsolni a készüléket.
hosszabb időre lehet szükség a betöltéshez. A
korlátokat meghaladó mappák és fájlok nem • Ha az USB eszközön több partíció van beállítva,
jeleníthetők meg. akkor nem mindig biztosítható az eszköz
felismerése.
› Nem használható USB eszközök
• Előfordulhat, hogy nem működtethetők a
• A készülék nem támogatja az optikai lemezes flashkártya-olvasóval felszerelt berendezések.
készülékeket, pl. a külső DVD/CD meghajtókat.
• A használt USB eszköztől függően nem mindig
• USB hubok nem használhatók. biztosítható a megfelelő minőségű lejátszás.

Lejátszható zenei fájlformátumok

A lejátszó az alábbi formátumú zenei fájlokat támogatja.

Típus Fájlkiterjesz- Kompatibilis Bitmélység Bitsebesség Mintavételi Enkódolási
tés formátumok 16 bit 32 kbps - 320 kbps gyakoriság módszer
16 bit 16 kbps - 320 kbps
MP3 .mp3 MPEG-1 32 kHz, 44,1 kHz, 48 CBR, VBR
kHz
AAC .m4a, .aac MPEG-4AAC CBR, VBR
és .mp4 LC 32 kHz, 44,1 kHz, 48
kHz Nem tömörített
WAV PCM
WAV .wav 16 bit, 24 bit — 44.1 kHz, 48 kHz Nem tömörített
AIFF PCM
AIFF .aif, .aiff 16 bit, 24 bit — 44.1 kHz, 48 kHz

MP3 fájlok lejátszása AAC fájlok

Az MP3 fájlok állandó (CBR) vagy változó (VBR) • Az AAC az "Advanced Audio Coding" rövidítése,
bitsebességűek lehetnek. Mindkét fájltípus lejátszható a amely az MPEG-2 és MPEG-4 anyagokhoz
CDJ-850 készüléken, viszont a keresés és a használt audiotömörítési technológia
szupergyors keresés funkciók lassabbak a VBR fájlok alapformátuma.
esetén. Ha a prioritás a működtethetőség, akkor
javasoljuk az MP3 fájlok CBR sebességű rögzítését. • Az AAC adatok fájlformátuma és kiterjesztése
függ az adatok létrehozására használt
alkalmazástól.

• Az iTunes® enkódolású AAC fájlokon kívül, az
".m4a", az ".aac" és az ".mp4" kiterjesztésű fájlok
is lejátszhatók a készüléken. Viszont nem
lehetséges az iTunes Music Store helyről
megvásárolt másolásvédett AAC fájlok lejátszása.
Ezen kívül, az enkódolásra használt iTunes
verziótól függően előfordulhat, hogy egyes fájlok
lejátszása nem lehetséges.

7

CDJ-850

Számítógéppel használható funkciók b A Dokumentáció felhasználása a Jogosult
használat támogatására; és
Tartozék CD-ROM
c A programról egy másolat készítése
A készülék számítógéppel együtt is használható, ha kizárólag biztonsági célból, feltéve, hogy az
előzőleg telepítik a CD-ROM lemezen található összes cím, kereskedelmi védjegy,
szoftvert a számítógépre. A tartozék CD-ROM az alábbi tulajdonjog és korlátozott jogra vonatkozó
két szoftvert tartalmazza. megjegyzés reprodukálásra kerül a
másolaton.
› rekordbox zenekezelő szoftver
(2) Korlátozások. A Program és a Dokumentáció nem
A DJ lejátszáshoz használt zenei fájlok feldolgozhatók a másolható, kivéve a jelen Szerződésben
telepített szoftverrel. A fájlkezelési információk kifejezetten engedélyezett eseteket. Nem
átmásolhatók USB eszközökre. megengedett a Program átruházása,
továbbengedélyezése, bérbe vagy lízingbe adása,
› Meghajtó szoftver vagy harmadik fél oktatására történő
felhasználása, kereskedelmi célú
A számítógépre telepített DJ szoftver használata esetén időmegosztással történő és szolgáltató célú
a zenei fájl hangja a készülék kimenetére küldhető. használata. Nem megengedett a Program Ön
• Mac OS X operációs rendszer használata esetén vagy harmadik fél által végzett módosítása,
ellentétes irányú tervezése, visszafejtése vagy
nem kell telepíteni a meghajtó szoftvert. visszafordítása, kivéve a hatályos törvények által
kifejezetten megengedett eseteket, és csak akkor,
Szoftverhasználati szerződés ha Ön írásban értesíti a Pioneert a tervezett
tevékenységekről. Nem megengedett a Program
Ez a végfelhasználói szoftverhasználati szerződés több feldolgozó egységen történő használata a
("Szerződés") Ön (egyéni és jogi személy Pioneer előzetes írásbeli engedélye nélkül.
programtelepítők) ("Ön") és a PIONEER
CORPORATION ("Pioneer") között jön létre. (3) Tulajdonjog: A Pioneer vagy annak licencbeadója
BÁRMILYEN LÉPÉS A PROGRAM BEÁLLÍTÁSÁRA fenntartja az összes jogot, jogcímet és
VAGY TELEPÍTÉSÉRE AZT JELENTI, HOGY érdekeltséget a Programmal és Dokumentációval
ELFOGADJA A LICENCSZERZŐDÉS FELTÉTELEIT. kapcsolatos összes szabadalom, szerzői jog,
A PROGRAM LETÖLTÉSÉNEK ÉS/VAGY kereskedelmi védjegy, üzleti titok és egyéb
HASZNÁLATÁNAK ENGEDÉLYEZÉSE szellemi tulajdonjog és a hozzájuk tartozó
KIFEJEZETTEN AZ ALÁBBI FELTÉTELEK SZERINT származékos jogok tekintetében. Ön nem
BETARTÁSA. A JELEN SZERZŐDÉS szerezhet jogot, legyen az kifejezett vagy
ÉRVÉNYESSÉGÉHEZ ÉS HATÁLYBA LÉPÉSÉHEZ hallgatólagos, a jelen Szerződésben felsorolt
NEM SZÜKSÉGES ÍRÁSBELI VAGY ELEKTRONIKUS korlátozott licencen felül.
JÓVÁHAGYÁS. HA NEM ÉRT EGYET A JELEN
SZERZŐDÉS ÖSSZES KIKÖTÉSÉVEL, AKKOR NEM (4) Nincs támogatás. A Pioneer nem vállal
RENDELKEZIK FELHATALMAZÁSSAL A PROGRAM kötelezettséget a jelen Szerződés tárgyát képező
HASZNÁLATÁRA ÉS ABBA KELL HAGYNIA ANNAK Program vagy Dokumentáció támogatására,
TELEPÍTÉSÉT VAGY ELTÁVOLÍTÁSÁT. karbantartására, bővítésére vagy új verziók
kiadására.
1 Definíciók
3 Garanciális igényről való lemondás
(1) A "Dokumentáció" kifejezés alatt írásbeli
dokumentumokat, specifikációt és súgótartalmat A PROGRAMOT ÉS A DOKUMENTÁCIÓT A
értünk, amelyeket általában a Pioneer bocsát MEGTEKINTETT ÁLLAPOTBAN SZOLGÁLTATJUK
rendelkezésre a program telepítésének és BÁRMILYEN TÉNYÁLLÍTÁS VAGY GARANCIÁLIS
használatának megkönnyítése érdekében. KÖTELEZETTSÉG NÉLKÜL, ÉS ÖN BELEEGYEZIK
ABBA, HOGY SAJÁT KOCKÁZATÁRA HASZNÁLJA. A
(2) A "Program" a Pioneer által az Ön számára, a TÖRVÉNYEK ÁLTAL MEGENGEDETT
jelen szerződés alapján, engedélyezett szoftver LEGTELJESEBB MÉRTÉKIG A PIONEER
összessége vagy annak egy része. KIFEJEZETTEN ELHÁRÍT A PROGRAMMAL ÉS A
DOKUMENTÁCIÓVAL KAPCSOLATOS BÁRMILYEN
2 Programhasználati engedély GARANCIÁLIS IGÉNYT, LEGYEN AZ KIFEJEZETT,
HALLGATÓLAGOS, TÖRVÉNY ÁLTAL
(1) Korlátozott engedély. A jelent szerződés SZABÁLYOZOTT VAGY KELETKEZZEN A
korlátozásai értelmében a Pioneer az Ön számára TELJESÍTÉS, ÜZLETVITEL VAGY KERESKEDELMI
korlátozott, nem kizárólagos, nem átruházható HASZNÁLATA ALATT, ÉS BELEÉRTVE A
engedélyt ad (továbbengedélyezési jog nélkül) az FORGALMAZHATÓSÁGRA VONATKOZÓ
alábbiakra: BÁRMILYEN GARANCIÁT, ADOTT CÉLRA VALÓ
a A program egyszeri másolatának előállítása MEGFELELŐSÉGET, KIELÉGÍTŐ MINŐSÉGET,
az Ön számítógépének merevlemezére, a PONTOSSÁGOT, JOGCÍMET VAGY JOGSÉRTÉS
program csak személyes célra történő HIÁNYÁT.
felhasználása a jelen Szerződés és
Dokumentáció kikötéseinek betartásával
("Jogosult használat").

8

CDJ-850

4 Károk és jogorvoslatok szerződésszegés Bármelyik fél jogfeladása a Szerződés bármilyen
esetén mulasztása vagy megszegése esetén nem jelenti
bármilyen egyéb vagy későbbi mulasztás vagy
Ön beleegyezik abba, hogy a jelen Szerződés szerződésszegés miatti jogfeladást.
feltételeinek bármilyen megszegése esetén a Pioneer
részére helyrehozhatatlan károkat okoz, amelyek (4) Nincs átruházás. Ön nem jogosult a Szerződés
nemcsak anyagi károk lehetnek. A Pioneer a kártérítési vagy az abban szereplő egyéb jogok vagy
igényeken és egyéb jogorvoslatokon kívül tiltó kötelezettségek átruházására, értékesítésére,
intézkedéseket meghozatalára is jogosult a Szerződés átadására, delegálására vagy más módon történő
tényleges, fenyegető vagy folyamatos megszegésének rendelkezésre a Pioneer előzetes írásbeli
megakadályozására. engedélye nélkül, legyen az szándékos vagy nem
szándékos, eljárásjog vagy bármely egyéb ok
5 Szerződés megszűnése miatti. Bármilyen Ön által végrehajtott állítólagos
átruházás, átadás vagy delegálás semmisnek
A Pioneer bármikor felmondhatja az Önnel kötött tekintendő. A fentiekre tekintettel a jelen
Szerződést bármelyik feltétel megszegése esetén. Ha a Szerződés kötelező érvényű és a felek, azok
Szerződés megszüntetésre kerül, akkor Önnek azonnal jogutódjainak és megbízottjainak javát szolgálja.
abba kell hagynia a Program használatát, véglegesen
törölnie kell a számítógépéről, és meg kell semmisíteni (5) Teljes szerződés. Ez a Szerződés a felek között
a Programról és a Dokumentációról készült összes megkötött teljes szerződés, amely hatálytalanítja
másolatot, majd írásban kell értesíteni a Pioneer céget a tárggyal kapcsolatos összes megelőző vagy
az előbbi intézkedések megtételéről. A Szerződés egyidejű szerződést vagy tényállítást, legyen az
megszüntetése után a 2.2., 2.3., 2.4., 3., 4., 5. és 6. írásbeli vagy szóbeli. A jelen Szerződés nem
paragrafusok továbbra is érvényben maradnak. változtatható meg vagy módosítható a Pioneer
előzetes és kifejezett írásbeli engedélye nélkül, és
6 Általános szerződéses feltételek semmilyen egyéb törvény, dokumentum, gyakorlat
vagy szokásjog nem tekinthető a jelen Szerződés
(1) Kötelezettség korlátozása. A Pioneer és módosításának.
leányvállalatai semmiképp sem kötelezhetők
kártérítésre a Szerződéssel vagy annak tárgyával (6) Jelen szerződésre a japán jog szabályait kell
kapcsolatban, bármilyen felelősségi elmélet alkalmazni, és a szerződésben szereplő
alapján, bármilyen közvetett, járulékos, speciális, kikötéseket a japán jogszabályok szerint kell
következményes vagy jogellenes cselekedet miatt értelmezni.
bekövetkezett kár miatt, nyereség- vagy
jövedelemvesztés, megtakarításokat, adatokat ért Figyelmeztetések a szoftver telepítésével
károk vagy helyettesítő termék beszerzésének kapcsolatban
költsége miatt, még akkor sem, ha tájékoztatták
az ilyen károk előfordulási valószínűségéről vagy A rekordbox és a meghajtó szoftver telepítése előtt
az ilyen károk előfordulása előrelátható volt. A olvassa el alaposan a "Végfelhasználói
Pioneer semmiképp sem vállal kártérítési szoftverhasználati szerződés" részt.
kötelezettséget a Pioneer vagy leányvállalata
részére a Programért kifizetett összegen felül. • A tartozék CD-ROM tartalmazza a telepítő
A szerződő felek elismerik, hogy a jelen programokat és a használati útmutatót az alábbi
Szerződésben szereplő felelősségi korlátok és 12 nyelven.
kockázati felosztások tükröződnek a Program
árában és a felek közötti üzleti megállapodás Angol, francia, német, olasz, holland, spanyol,
alapvető elemei, amely feltételek kikötése nélkül a portugál, orosz, kínai (egyszerűsített
Pioneer nem bocsátotta volna rendelkezésre a karakterekkel), kínai (hagyományos
Programot vagy nem kötötte volna meg a jelen karakterekkel), koreai, japán.
Szerződést.
• Ha a rekordbox szoftvert egyéb nyelvű operációs
(2) A jelen Szerződésben szereplő garanciális és rendszerben használja, akkor kövesse a képernyő
felelősségi korlátozások és kizárások nem angol utasításait.
befolyásolják vagy nem sértik az Ön törvényes
jogait, mint fogyasztó, csak olyan mértékben Támogatott operációs rendszerek rekordbox Meghajtó
vonatkoznak Önre, amely mértékben az Ön szoftver
tartózkodási helyén megengedik a hatályos Mac OSX (10.4.6 és fejlettebb verzió) D [1]
törvények az ilyen korlátozásokat vagy D
kizárásokat. Windows® 7 Home 32-bites D D[2]
Premium / verzió D D
(3) Oszthatóság és jogfeladás. Ha a jelen Szerződés Professional /
bármilyen kikötése illegális, érvénytelen vagy Ultimate 64-bites D[2]
egyébként nem végrehajtható, akkor a szóban verzió
forgó kikötés a lehetséges mértékig lép hatályba, D
illetve, ha a hatályba léptetés nem megvalósítható, Windows Vista® 32-bites D
akkor azt szétválasztottnak és a Szerződésből verzió
töröltnek kell tekinteni a fennmaradó rész teljes
hatályban maradása mellett. Home Basic /Home 64-bites D
Premium / Business/ verzió
Ultimate

Windows® XP Home 32-bites D
Edition/Professional verzió
(legalább SP2)

9

CDJ-850

[1] Mac OSX operációs rendszer használata esetén rekordbox zenekezelő szoftver
nem kell telepíteni a meghajtó szoftvert.
A rekordbox szoftver a CDJ-850 vagy egyéb Pioneer
[2] 64 bites Windows verzió használata esetén a DJ lejátszókhoz használható a DJ lejátszáshoz használt
meghajtó szoftver csak a 32 bites alkalmazásokra zenei fájlok feldolgozására.
használható. — A rekordbox szoftver a számítógépen tárolt zenei

› Minimális üzemelési környezet a fájlok osztályozására és keresésére, továbbá
rekordbox szoftverhez lejátszási listák létrehozására használható a minél
színvonalasabb DJ előadás elérése érdekében.
• CPU: — A rekordbox szoftverrel végezhető el a zenei
fájlok ütemének (BPM) és egyéb elemeinek
— Mac OSX, Macintosh számítógép esetén mérése és beállítása az előadás előtt.
1.83 GHz vagy nagyobb Intel® Core™ Duo
(vagy kompatibilis) processzor. rekordbox szoftver telepítése

— Windows®7, Windows Vista® vagy › Telepítési eljárás (Macintosh)
Windows® XP, PC/AT kompatibilis
számítógép esetén 2 GHz vagy nagyobb A rekordbox szoftver telepítése előtt olvassa el a
Intel® Pentium® 4 (vagy kompatibilis) "Telepítéssel kapcsolatos tudnivalók" részt.
processzor. • A számítógépes adminisztrátor engedélyére van

• Memóriaigény: legalább 1 GB RAM szükség a rekordbox szoftver telepítéséhez és
eltávolításához.
• Merevlemez: legalább 250 MB szabad tárhely A rekordbox telepítése előtt lépjen be a
(nem tartalmazza a zenei fájlok stb. tárolásához rendszerbe adminisztrátorként.
szükséges helyet)
1 Amikor a tartozék CD-ROM-ot behelyezi a
• CD meghajtó: CD-ROM olvasására alkalmas számítógép CD-meghajtójába, a CD-meghajtó
optikai lemezmeghajtó megnyílik a képernyőn. Kattintson kétszer a
[CD_menu.app] ikonra.
• Hang: Audió kimenet a hangsugárzókhoz, • Ha a CD-meghajtó nem nyitja ki a képernyőt a
fejhallgatóhoz stb. (belső vagy külső audió
eszköz). CD-ROM behelyezésekor, akkor használja a
Finder funkciót a CD-meghajtó megnyitásához,
• Internetkapcsolat: A felhasználói regisztráláshoz majd kattintson kétszer a [CD_menu.app] ikonra.
és a lekérdezésekhez használjon 128 bites SSL
webböngészőt (Safari 2.0 vagy újabb verzió, vagy <[CD.menu.app] icon>
Internet Explorer® 6.0 vagy újabb verzió).
2 A CD-ROM menü megjelenésekor válassza ki a
• USB port: USB port az USB eszközök (flash [rekordbox: Install Music Management Software]
memória, merevlemez stb.) csatlakoztatásához és elemet, majd kattintson a [Start] gombra.
a zenei fájlok átmásolásához az USB eszközre.

• A működtetés nem garantált az összes
számítógépen még akkor sem, ha a fenti
üzemelési környezetet használják.

• Előfordulhat, hogy nem használható a szoftver
összes funkciója vagy nem megfelelő a
teljesítménye memóriahiány miatt, annak ellenére,
hogy az operációs rendszer megfelel az előírt
memóriaigénynek. Ilyen esetben tegye meg a
szükséges intézkedéseket az elegendő szabad
memória biztosításához. A stabil teljesítmény
garantálása érdekében az alábbi esetekben
javasoljuk a memória kibővítését.

— Ha nagyon sok műsorszámot kell
feldolgozni a rekordbox könyvtárban.

— Ha a számítógépen rezidens programok és
szolgáltatások futnak.

• A számítógép beállításaitól stb. függően
előfordulhat, hogy nem elegendő a CPU és a
merevlemezes feldolgozási kapacitás. Laptop
számítógépek használata esetén mindig tartsa
csatlakoztatva a tápkábelt, és a rekordbox
szoftver használatakor állítsa a számítógépet a
maximális teljesítményre.

• Felhívjuk a figyelmet arra, hogy problémák
fordulhatnak elő a rekordbox szoftver
használatakor, ha azt egy másik szoftverrel együtt
használja.

10

CDJ-850

<CD-ROM menu> rekordbox indítása

• A CD-ROM menü bezárásához kattintson az A rekordbox telepítése előtt lépjen be a rendszerbe
[Exit] parancsra. adminisztrátorként.
• A rekordbox első beindításakor meg kell adni a
3 Hajtsa végre a rekordbox szoftver telepítését a
képernyőn megjelenő utasításokat követve. szoftverkulcsot. A szoftverkulcs a CD-ROM
csomagolásán látható.
› Telepítési eljárás (Windows) • A rekordbox szoftver beindításakor a használati
útmutató a rekordbox [Help] menüjéből nyitható
A rekordbox szoftver telepítése előtt olvassa el a meg.
"Telepítéssel kapcsolatos tudnivalók" részt.
• A számítógépes adminisztrátor engedélyére van › Mac OS X operációs rendszer:

szükség a rekordbox szoftver telepítéséhez és Nyissa meg az [Application] mappát a Finder
eltávolításához. funkcióval, majd kattintson kétszer a [rekordbox
A rekordbox telepítése előtt lépjen be a 1.x.x.app] elemre.
rendszerbe adminisztrátorként. • Az 1.x.x jelzi a rekordbox verziót.
1 Helyezze be a tartozék CD-ROM-ot a
számítógép CD-meghajtójába. › Windows® 7, Windows Vista® és
Ekkor megjelenik a CD-ROM menü. Windows® XP operációs rendszerek:
• Ha a CD-ROM menü nem jelenik meg a CD-ROM
behelyezésekor, akkor nyissa meg a Kattintson a Windows [Start] gombjára, majd
CD-meghajtót a [Start] menü Sajátgép válassza ki az [All Programs] > [Pioneer] >
funkciójával, majd kattintson kétszer a [rekordbox 1.x.x] > [rekordbox 1.x.x] elemeket.
[CD_menu.exe] ikonra. • Az 1.x.x jelzi a rekordbox verziót.
2 A CD-ROM menü megjelenésekor válassza ki a
[rekordbox: Install Music Management Software] Tudnivalók a meghajtó szoftverről
elemet, majd kattintson a [Start] gombra. (Windows)
<CD-ROM menu>
A meghajtó szoftver egy kizárólagos ASIO meghajtó az
• A CD-ROM menü bezárásához kattintson az audió jelek számítógépről történő továbbításához. Ha a
[Exit] parancsra. CDJ-850 készüléket Windows operációs rendszer alatt
működő számítógéphez szeretné csatlakoztatni, akkor
3 Hajtsa végre a rekordbox szoftver telepítését a előbb telepítse a számítógépre a meghajtó szoftvert.
képernyőn megjelenő utasításokat követve.
• Kattintson a [Cancel] gombra a telepítési folyamat Meghajtó szoftver telepítése

megszakításához. › Teendők a meghajtó szoftver telepítése
előtt

• A szoftver telepítése előtt olvassa el a
"Telepítéssel kapcsolatos tudnivalók" részt.

• Kapcsolja ki a készüléket, majd kösse le a
készüléket és a számítógépet összekötő USB
kábelt.

• Ha a számítógépen fut valamilyen program, akkor
zárja be.

• A meghajtó szoftver telepítéséhez vagy
eltávolításához adminisztrátori jogokkal kell
rendelkezni. A telepítés folytatása előtt lépjen be
adminisztrátorként.

• Ha a készüléket úgy csatlakoztatja a
számítógépre, hogy előzőleg nem telepíti a
meghajtó szoftvert, akkor a rendszerkörnyezettől
függően hiba fordulhat elő a számítógépen.

• Ha a telepítés megkezdése után a meghajtó
szoftver telepítése megszakad, akkor kezdje el
ismét elölről a telepítési eljárást.

11

CDJ-850

1 Helyezze be a tartozék CD-ROM-ot a • Telepítés Windows XP alatt
számítógép CD-meghajtójába. — A [Can Windows connect to Windows
Ekkor megjelenik a CD-ROM menü. Update to search for software?] üzenet
• Ha a CD-ROM menü nem jelenik meg a CD-ROM jelenhet meg a telepítés alatt. Válassza ki a
[No, not this time] választ, majd kattintson
behelyezésekor, akkor nyissa meg a a [Next] gombra a telepítés folytatásához.
CD-meghajtót a [Start] menü Sajátgép — A [What do you want the wizard to do?]
funkciójával, majd kattintson kétszer a üzenet jelenhet meg a telepítés alatt.
[CD_menu.exe] ikonra. Válassza ki az [Install the software
2 A CD-ROM menü megjelenésekor válassza ki a automatically (Recommended)] választ,
[Install Driver Software (Pioneer_CDJ_Driver)] majd kattintson a [Next] gombra a telepítés
elemet, majd kattintson a [Start] gombra. folytatásához.
— Ha a [Hardware Installation] üzenet jelenik
• A CD-ROM menü bezárásához kattintson az meg a képernyőn a telepítés alatt, akkor
[Exit] parancsra. kattintson a [Continue Anyway] opcióra,
majd folytassa a telepítést.
3 Hajtsa végre a szoftver telepítését a képernyőn
megjelenő utasításokat követve. Pufferméret beállítása
Ha a [Windows Security] üzenet jelenik meg a
képernyőn a telepítés alatt, akkor kattintson az [Install A készülék az ASIO szabványnak megfelelő audió
this driver software anyway] opcióra, majd folytassa a berendezésként működik.
telepítést. • Ha valamilyen alkalmazói program fut (DJ szoftver
• Telepítés Windows XP alatt
stb.), akkor állítsa le a programot a pufferméret
Ha a [Hardware Installation] üzenet jelenik meg beállítása előtt.
a képernyőn a telepítés alatt, akkor kattintson a Válassza ki a Windows [Start] menü >[All
[Continue Anyway] opcióra, majd folytassa a Programs]>[Pioneer]>[Pioneer CDJ]>[Pioneer CDJ
telepítést. ASIO Settings Utility] elemeket.
• A telepítés befejezésekor megjelenik a befejezést
jelző üzenet. • Az elég nagy pufferméret csökkenti a
hangkimaradás (hangmegszakítás) esélyét,
CDJ-850 és számítógép csatlakoztatása viszont növeli az audió jelek átviteli késleltetését
(várakozási idő).
1 Csatlakoztassa a készüléket a számítógépre
USB kábellel.
A csatlakoztatás részletesebb leírását lásd a "DJ
szoftver használata" részben.

2 Nyomja meg a [ ] gombot (38).
Kapcsolja be a készüléket.
3 Nyomja meg a [PC] (16) gombot.
A főegység kijelzőjén megjelenik a [CONNECTED]
képernyő.
• Amikor a CDJ-850 készüléket először

csatlakoztatja a számítógépre vagy ismét
csatlakoztatja a számítógép USB portjára, akkor
megjelenhet az [Installing device driver
software] üzenet. Várja meg a [Your devices are
ready for use] üzenet megjelenését.

12

CDJ-850
Meghajtó szoftver verziójának ellenőrzése

Válassza ki a Windows [Start] menü >[All
Programs]>[Pioneer]>[Pioneer CDJ]>[Pioneer CDJ
Version Display Utility] elemeket.

• Ekkor ellenőrizhető a képernyőn a készülék
firmware verziója.

• A firmware verzió nem jelenik meg, ha a CDJ-850
készülék nincs csatlakoztatva a számítógépre
vagy a CDJ-850 és a számítógép között nem
megfelelő a kommunikáció.

Meghajtó szoftver legújabb információinak
ellenőrzése

A meghajtó szoftver legújabb információinak
ellenőrzéséhez látogassa meg az alábbi weboldalt:
http://www.prodjnet.com/support/

13

CDJ-850

Kezelő- és kijelzőszervek Hátlap

Vezérlőpanel

Vezérlőpanel (7) LOOP OUT (OUT ADJUST) gomb
Ez a gomb szolgál a szakaszismétlés végpontjának
(1) PLAY/PAUSE gomb (loop out) megadására és finombeállítására.

Ez a gomb használható a műsorszámok (8) LOOP IN/CUE (IN ADJUST) gomb
lejátszására/szüneteltetésére. Ez a gomb szolgál a szakaszismétlés kezdőpontjának
(loop in) megadására és finombeállítására.
— A lejátszás alatt a jelzés világít.
(9) BEAT SELECT gomb
— A szünet módban a jelzés villog. Ez a gomb használható az ütemszám beállításához az
automatikus ütemű szakaszismétléses lejátszáshoz.
(2) CUE gomb
(10) AUTO BEAT LOOP (1, 2, 4, 8) gombok
Ezzel a gombbal állíthatók be és ellenőrizhetők a cue Ezekkel a gombokkal végezhető a szakaszismétlés
pontok. (loop) automatikus beállítása a track üteme alapján
(Auto Beat Loop)
— A cue pont beállításakor a jelzés világít.
— A szünet módban a jelzés villog. (11) USB STOP gomb
Tartsa lenyomva ezt a gombot minimum 2 másodpercig
(3) SEARCH gombok az USB eszköz lekötése előtt.

A gomb lenyomva tartása alatt a track (12) USB jelzés
előre-/visszatekerhető. Ez a jelzés villog, amikor a berendezés kommunikál az
USB eszközzel.
(4) TRACK SEARCH gombok
(13) USB eszköz csatlakoztatására szolgáló aljzat
Ezekkel a gombokkal kereshető meg a trackek eleje. Ide csatlakoztatható az USB eszköz.

(5) DIRECTION REV gomb

A gomb megnyomásával kapcsolható ki és be a
fordított irányú lejátszás.

(6) RELOOP/EXIT gomb

Ez a gomb használható a szakaszismétléses lejátszás
visszaállítására (reloop) vagy befejezésére (loop exit).

14

CDJ-850

(14) DISC gomb (30) MEMORY gomb
Ezzel a gombbal menthetők el az USB eszközön tárolt
Ezt a gombot kell használni, ha CD vagy CD-ROM cue és loop pontok.
lemezt szeretne lejátszani.
(31) VINYL SPEED ADJUST TOUCH/RELEASE
(15) USB gomb forgógomb
Nyomja meg ezt a gombot, ha USB eszközön tárolt A JOG tárcsa tetejének megnyomásakor, a leálláshoz
zenei fájlokat szeretne lejátszani. szükséges sebesség beállítása, és a JOG tárcsa
elengedésekor, a normál lejátszáshoz történő
(16) PC gomb visszatérés sebességének beállítása.
Nyomja meg ezt a gombot a DJ szoftver használatához.
(32) VINYL (JOG MODE) gomb
(17) TIME MODE (AUTO CUE) gomb Ezzel a gombbal kapcsolható át a JOG tárcsa mód.

— A gomb egyszeri megnyomásával (33) TEMPO ±6, ±10, ±16, WIDE gomb
kapcsolható át a fő kijelző megjelenítési Ezzel a gombbal választható ki a
módja (fennmaradó idő vagy eltelt idő sebesség-szabályozási tartomány.
kijelzése).
(34) MASTER TEMPO gomb
— A gomb 1 másodpercnél hosszabb ideig A gomb megnyomásával kapcsolható ki és be a
tartó megnyomásával kapcsolható be és ki MASTER tempó.
az Auto Cue funkció.
(35) TEMPO potméter
(18) Főegység kijelzője Ez a fader szolgál a track lejátszási sebességének
beállítására.
(19) BROWSE gomb
Ezzel a gombbal nyitható meg a [BROWSE] képernyő. (36) JOG tárcsa
Ezzel a tárcsával különböző műveletek végezhetők: pl.
(20) TAG LIST gomb stratch funkció, hanghajlítás.
Ezzel a gombbal nyitható meg a [TAG LIST] képernyő.
(37) JOG tárcsa kijelző szekciója
(21) INFO gomb
Ezzel a gombbal nyitható meg az [INFO] képernyő. Hátlap

(22) MENU (UTILITY) gomb (38) (be-/kikapcsoló gomb)
Ezzel a gombbal kapcsolhatjuk ki (készenléti mód) és
— A gomb egyszeri megnyomásakor be a készüléket.
megjelenik a menüképernyő.
(39) AC IN aljzat
— A gomb 1 másodpercnél hosszabb ideig Ezt az aljzatot kell összekötni a táphálózati aljzattal.
tartó megnyomásával nyitható meg a A tápkábelt csak a készülékek közötti összes bekötés
[UTILITY] képernyő. befejezése után csatlakoztassa.
Csak a tartozék tápkábelt használja.
(23) BACK gomb
— A gomb egyszeri megnyomásával lehet (40) Kensington biztonsági aljzat
visszalépni az előző képernyőre.
— Tartsa lenyomva 1 másodpercnél hosszabb (41) USB aljzat
ideig a legfelső szint eléréséhez. Kösse össze a számítógéppel.

(24) TAG TRACK/REMOVE gomb (42) CONTROL aljzat
Erre az aljzatra kell csatlakoztatni a vezérlőkábelt
Ezzel a gombbal végezhető a trackek hozzáadása vagy (tartozék).
törlése (TAG lista).
(43) AUDIO OUT L/R aljzatok
(25) Forgó választókapcsoló Ezekre az aljzatokra kell csatlakoztatni az
— Forgassa el a forgó választókapcsolót a audiokábeleket (tartozék).
trackek vagy mappák kiválasztásához.
— Nyomja meg a forgó választógombot a Előlap
választás jóváhagyásához.
(44) Lemezbetöltő nyílás
(26) STANDBY jelzés
(45) Nyílás a lemez kivételéhez kézi kiszedőtűvel
Az automatikus készenléti mód aktiválását világítással
jelzi.

(27) DISC EJECT gomb
Ezzel a gombbal végezhető a lemezek kiadása.

(28) CUE/LOOP CALL W/X gombok

Ezekkel a gombokkal hívhatók elő az USB eszközön
tárolt cue és loop pontok.

(29) DELETE gomb

Ezzel a gombbal törölhetők az USB eszközön tárolt cue
és loop pontok.

15

CDJ-850

Főegység kijelzője

(1) Lejátszási folyamat megjelenítése (8) Track sorszáma
A track megjelenítése sávdiagram formájában történik. Ez a jelzés mutatja a műsorszám sorszámát.
A fennmaradó időtartam kijelzése esetén ez a jelzés Maximum 100 track jeleníthető meg.
balról haladva kikapcsol. A teljes diagram lassan villog,
amikor a track fennmaradó időtartama 30 másodperc (9) REMAIN (fennmaradó időtartam)
alá csökken, majd gyorsan villog, amikor a fennmaradó Ez a jelzés akkor világít, ha az időjelzés a fennmaradó
időtartam 15 másodpercnél kevesebb. időtartam kijelzésére van beállítva.
(2) CUE jelzés
Az aktuálisan beállított cue és loop pontok pozíciója. (10) A. CUE jelzés
(3) MEMORY jelzés Ez a jelzés világít az automatikus cue pont beállítás
Az USB eszközökre rögzített cue és loop pontok. aktivált állapotában.
(4) INFO jelzés
Világít az [INFO] képernyő megjelenített állapotában. (11) M, S, F (időjelzés)
(5) TAG LIST jelzés "M" = perc, "S" = másodperc, "F" = keret.
Világít a [TAG LIST] képernyő megjelenített A másodpercenkénti keretek száma 75.
állapotában.
(6) BROWSE jelzés (12) % (lejátszási sebesség kijelzése)
Világít a [BROWSE] képernyő megjelenített Ez a jelzés mutatja, hogy a lejátszási sebesség
állapotában. hány %-kal változott.
(7) Információs kijelző szekció
A megjeleníthető karakterek az alábbiak: A-Z betűk, 0-9 (13) BPM jelzés
számok és többféle szimbólum. "?" "?" szimbólum Megjeleníti az aktuálisan lejátszás alatt álló track BPM
jelenik meg az egyéb karakterek helyén. (ütem per perc) értékét.

JOG tárcsa kijelző szekciója (14) MT jelzés
Világít a Master Tempo funkció aktivált állapotában.
(1) Működésjelző
Ezen a kijelzőn látható a lejátszási pozíció (egy fordulat (15) WIDE, ±16, ±10, ±6 jelzés
135 keretnek felel meg). A lejátszás alatt bekapcsol, és Ez a jelzés mutatja, hogy a lejátszási sebesség
a szünet módban kikapcsol. beállítási tartományát.

(2) Cue pont kijelzése

(3) Audió memória státuszának kijelzése
Ez a szekció villogással jelzi az audió memória írási
folyamatát. Az írás befejezésekor abbahagyja a
villogást és tovább világít. Előfordulhat, hogy nem
lehetséges valós idejű cue művelet végrehajtása az
audió memória írása alatt.
A szekció akkor is villog, ha nem elég a memória
kapacitása a scratch művelet végrehajtása miatt.

(4) JOG tárcsa megérintését jelző szekció
Ha a JOG mód a [VINYL] opcióra van beállítva, akkor
csak a JOG tárcsa teteje világít a megnyomáskor.

(5) VINYL
Világít a JOG mód VINYL opcióra történő beállításakor.

16

CDJ-850

Csatlakozások

A csatlakozások elkészítése vagy módosítása előtt kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a tápkábelt a fali aljzatból.
Lásd a csatlakoztatni kívánt komponens használati útmutatóját.
A tápkábelt csak a készülékek közötti összes bekötés befejezése után csatlakoztassa.
Csak a tartozék tápkábelt használja.

Alapkonfiguráció

Ha a lejátszót Pioneer DJ keverőpultra csatlakoztatja vezérlőkábel (tartozék) használatával, akkor a DJ keverőpult
faderével vezérelhetők a lejátszó egyes funkciói (pl. lejátszás indítása).
A faderes indítás funkció csak akkor használható, ha a lejátszó Pioneer DJ keverőpulthoz van csatlakoztatva.

Váltakozó lejátszás

Két DJ-lejátszóval végzett váltakozó lejátszás csak akkor lehetséges, ha a készülék és a másik Pioneer DJ lejátszó
[CONTROL] aljzatai vezérlőkábellel vannak összekötve.

DJ szoftver használata

Ha a készüléket számítógépre csatlakoztatja USB kábel használatával, akkor a DJ szoftver a lejátszóval működtethető.
A számítógépen lejátszás alatt álló zenei fájlok audiojelei szintén továbbíthatók a készülék kimenetéről.

17

CDJ-850

Működtetés

Lejátszandó forrás beállítása • A lemez kényszerkiszedésekor az alábbi eljárást
(forrásválasztó szekció) kell követni:

Lemezek betöltése 1 Nyomja meg a [ ] (38) gombot a készülék
kikapcsolásához, majd várjon legalább 1 percet.
• A lemez nyomtatott fele felfelé nézzen.
• Helyezze be vízszintesen a lemezt az előlapon Soha ne próbálja meg a lemez kiszedését a
kikapcsolás után azonnal. Ez ugyanis veszélyes lehet
található lemezbetöltő nyílásba. az alábbiak miatt.
• 1 lemeznél többet nem szabad behelyezni. • A lemez ekkor még foroghat, így nekiütközhet a
• Ne helyezzen be lemezeket a lemezbetöltő
kézujjnak stb., aminek következménye sérülés
nyílásba a készülék kikapcsolt állapotában. Ennek lehet.
következménye ugyanis a lemez vagy készülék • Ezen kívül a lemeztartó forgása ilyenkor még
megsérülése lehet. instabil, így a lemez megkarcolódhat.
• Amikor a lemezt a készülék behúzza vagy kidobja,
ne erőltesse a lemezt a mozgásával ellentétes 2 A kivételhez használja a tartozék kiszedőtűt.
irányban. Ennek következménye ugyanis a lemez (Ne használjon egyéb eszközt).
vagy készülék megsérülése lehet.
1 Nyomja meg a [ ] gombot (38). A tartozék lemezkiszedő tű a CDJ-850 készülék alján
Kapcsolja be a készüléket. van elhelyezve. Amikor a tűt teljesen bedugja a kiszedő
2 Helyezze be a lemezt a lemezbetöltő nyílásba, a lemez 5-10 mm-re kiemelkedik a
nyílásba (44). lemezbetöltő nyílásból. Fogja meg kézzel a lemezt,
Ekkor elkezdődik a lejátszás. majd húzza ki.
• Az auto cue funkció bekapcsolt állapotában a
lejátszás a [PLAY/PAUSE ] gomb USB eszközök betöltése
megnyomásával indítható. Az auto cue funkció
részletesebb leírását lásd az "Auto cue funkció Csatlakoztassa az USB eszközt az USB aljzatra (13).
beállítása" részben.
Ekkor elkezd világítani az USB jelzés.
Lemezek kiszedése
USB eszközök lekötése a készülékről
Nyomja meg a [ DISC EJECT] gombot (27).
Ekkor a készülék a lemezt kiadja a lemezbetöltő • Az alábbi műveleteket kell végrehajtani az USB
nyílásból. eszközök lekötéséhez. Ha az USB eszközök
• Ha véletlenül nyomja meg a [DISC EJECT ] lekötésekor nem az alábbi eljárást hajtja végre,
akkor a készülék adatai törlődhetnek és nem
gombot, akkor nyomja meg azonnal a lehetséges az USB eszköz beolvasása.
[PLAY/PAUSE ] gombot a lemez [DISC
EJECT ] gomb megnyomása előtti állapotának • A készülék kikapcsolása előtt ne feledkezzen meg
visszaállításához. (Ezalatt nem hallható hang.) az USB eszköz eltávolításáról.

Lemez kiszedése kézi kiszedőtűvel 1 Tartsa lenyomva 2 másodpercnél hosszabb
ideig az [USB STOP] (11) gombot.
• Ha a lemezt nem sikerül kivenni a
[DISC EJECT ] gomb megnyomásával, akkor a Ekkor kialszik az USB jelzés.
lemez kivehető a kézi kiszedőtű lemezkiszedő
nyílásba történő teljes bedugásával (a nyílás a 2 Kösse le az USB eszközt.
készülék előlapján található).
A [BROWSE] gomb használata
A [BROWSE] gomb megnyomásakor a készülékbe
betöltött médium tartalma megjelenik az információs
szekcióban.

Könyvtárak és mappák böngészése

Ezen a kijelzőn láthatóak a betöltött trackek kategória
vagy fastruktúra szerint rendezve. Az információs
szekción látható adatok különbözőek lehetnek attól
függően, hogy vannak-e könyvtáradatok rögzítve az
USB eszközön vagy sem.
— Könyvtáradatokkal „ Könyvtárak böngészése:

A zenei fájlok megjelenítése a rekordbox
szoftverrel beállított kategóriákkal történik (album,
előadó stb.). A kategóriatípusok a rekordbox
szoftver Preferences (környezeti beállítások)
menüjében állíthatók be.

18

CDJ-850

— Könyvtáradatok nélkül „ Mappák böngészése: › A betűugrás módban:
Az adathordozón található mappák/műsorszánok
megjelenítése fastruktúrában történik. 1 Tartsa lenyomva legalább 1 másodpercig a
forgó választókapcsolót (25).
A lemezeken rögzített tartalmak nem tekinthetők meg a
könyvtárböngészés módban. Ekkor beállításra kerül a JUMP mód. A bal felső
sarokban megjelenik a kiválasztott track első betűje.
• A megjeleníthető karakterek az alábbiak: A-Z

betűk, 0-9 számok és többféle szimbólum.

(1) Tartalom- Megjelenik a kiválasztott 2 Forgassa el a forgó választókapcsolót (25).
jegyzék adathordozó tartalma. Válassza ki a karaktert, ahová tovább szeretne lépni.
3 Nyomja meg a forgó választókapcsolót (25).
(2) Kurzor Forgassa el a forgó A kijelző ekkor továbblép a kiválasztott karaktert vagy
választókapcsolót a kurzor felfelé szimbólumot tartalmazó kategóriára.
és lefelé mozgatásához.
› A lapugrás módban:
Trackek keresése
1 Tartsa lenyomva legalább 1 másodpercig a
A lejátszóba betöltött médiumokon található trackek forgó választókapcsolót (25).
keresése a [SEARCH] kategóriák szerint végezhető. Ekkor a készülék átkapcsol a lapugrás módba.

• A lemezekre rögzített műsorszámok keresése 2 Forgassa el a forgó választókapcsolót (25).
nem végezhető el. Válassza ki az oldalt, ahová tovább szeretne lépni.
3 Nyomja meg a forgó választókapcsolót (25).
• Nem végezhető el a trackek keresése azokon az A kijelző ekkor továbblép a kiválasztott lapra.
adathordozókon, amelyekre nem lehetséges a
könyvtárböngészés. Lejátszási előzmények (HISTORY)

1 Nyomja meg a [BROWSE] (19) gombot. A rekordbox szoftverrel feldolgozott trackek lejátszása
esetén a lejátszási előzmények a [HISTORY] naplóban
2 Forgassa el a forgó választókapcsolót (25). kerülnek rögzítésre.
Válassza ki a [SEARCH] kategóriát. A rendszer új naplót hoz létre a készülék minden egyes
bekapcsolásakor vagy az USB eszközök lekötésekor,
3 Nyomja meg a forgó választókapcsolót (25). majd újracsatlakoztatásakor.
A kijelző ekkor átkapcsol a karakterbeviteli képernyőre. A lejátszási előzménylistában maximum 999 track
menthető el.
4 Használja a forgó választókapcsolót (25) a • A trackek akkor kerülnek rögzítésre a lejátszási
karakter beviteléhez.
előzménylistában, ha minimum 60 másodpercig
5 Válassza ki a gombot, majd nyomja meg a tart a lejátszásuk.
forgó választókapcsolót (25). • A lejátszási előzmények elmentésre kerülnek az
USB eszközre.
Ekkor csak a megadott karaktert tartalmazó trackek • A lejátszási előzmények rögzítése nem történik
jelennek meg. meg, ha nem áll rendelkezésre elegendő szabad
hely az USB eszközön stb. vagy az eszköz
• Több karakter megadása esetén a megadott írásvédett.
karaktersorozattal kezdődő trackek jelennek meg.

• A [BACK] gomb megnyomásával törölhető a
megadott karakter. Ha nem adnak meg karaktert,
akkor ismét megjelenik a kategória képernyő.

Ugrás funkció használata

Az ugrás funkció használható a lejátszani kívánt track,
kategória vagy mappa azonnali kiválasztására.

Az ugrás funkció az alábbi két módot tartalmazza.

• Betűugrás: Ez a mód használható, ha a trackek
ábécé sorrendben vannak elrendezve.

• Oldalugrás: Ez a mód használható, ha a trackek
nem ábécé sorrendben vannak elrendezve.
Forgassa el a forgó választókapcsolót az
oldalankénti ugráshoz.

19

CDJ-850

• A rekordbox szoftverrel lejátszási listák hozhatók Trackek hozzáadása a TAG listához
létre a lejátszási előzményeket tartalmazó napló
alapján. Részletesebb leírást lásd a rekordbox Válassza ki a tracket, majd nyomja meg a [TAG
szoftver használati útmutatójában. TRACK / REMOVE] (24) gombot.

• Ha a lejátszási előzményeket tartalmazó naplót D Ez a jel látható track bal oldalán.
lejátszási listaként mentik el a rekordbox szoftver • Maximum 1 000 track adható hozzá a TAG
használatával, akkor a lejátszási előzményeket
tartalmazó napló törlésre kerül. listához. Ha megpróbálkozik 1000-nél több track
hozzáadásával, akkor megjelenik egy
1 Csatlakoztasson USB eszközt a CDJ-850 figyelmeztető üzenet, és nem végezhető el a track
készülékre. hozzáadása.
• Ha az [INFO] gomb után megnyomja a [TAG
2 Indítsa el a track lejátszását. TRACK/REMOVE] gombot az információk
A lejátszás alatt track elmenthető és megjeleníthető a megjelenítése közben, akkor a készülékbe
[HISTORY] listában. betöltött trackek bekerülnek a TAG listába.

› Lejátszási előzményeket tartalmazó napló › Kategóriák vagy mappák hozzáadása a
törlése TAG listához

1 A [HISTORY] kategória tartalmának Vigye a kurzort a kategóriára vagy mappára, majd
megjelenítése alatt nyomja meg a [MENU (UTILITY)] nyomja meg a [TAG TRACK / REMOVE] (24)
(22) gombot. gombot.
Ekkor megjelenik a törlés menü.
A kategória / mappa neve villogva látható, és az adott
2 Forgassa el, majd nyomja meg a forgó kategóriához/mappához tartozó trackek bekerülnek a
választókapcsolót (25). TAG listába.
Válassza ki, majd hagyja jóvá a törlendő tartományt. • Ha a műsorszámokat tartalmazó kategória /
• [DELETE]: A kurzorral kiválasztott [HISTORY]
mappa már hozzá van adva a kiválasztott TAG
tétel törlése. listához és megnyomja a [TAG TRACK/
• [ALL DELETE]: Az összes lejátszási REMOVE] gombot, akkor csak azok a trackek
kerülnek hozzáadásra, amelyek még nem
előzményadat törlése. szerepelnek a TAG listában.
• Ha mappa kerül hozzáadásra a mappaböngésző
3 Forgassa el, majd nyomja meg a forgó módban, akkor a tracknevek rögzítése fájlnévként
választókapcsolót (25). történik.
• [CANCEL]: Ekkor ismét megjelenik az előző
› Lejátszási listák hozzáadása a TAG
képernyő. listához
• [OK]: A rendszer végrehajtja a törlést.
Vigye a kurzort a lejátszási listára, majd nyomja
[TAG LIST] gomb használata meg a [TAG TRACK / REMOVE] (24) gombot.

Maximum 1 000 lejátszandó track vagy speciális DJ A lejátszási lista neve villogva látható, és az adott
jelenethez kiválasztott track programozható be a TAG lejátszási listához tartozó trackek bekerülnek a TAG
listába. listába.
• Ha a műsorszámokat tartalmazó lejátszási lista
(1) Tartalom- Itt látható a TAG lista tartalma.
jegyzék már hozzá van adva a kiválasztott TAG listához
Forgassa el a forgó és megnyomja a [TAG TRACK/REMOVE] gombot,
(2) Kurzor választókapcsolót a kurzor akkor csak azok a trackek kerülnek hozzáadásra,
felfelé és lefelé mozgatásához. amelyek még nem szerepelnek a TAG listában.

Trackek eltávolítása a TAG listából

1 Nyomja meg a [TAG LIST] (20) gombot.

Ekkor megjelenik a TAG lista.

2 Válassza ki a kurzorral a TAG listából
eltávolítani kívánt tracket, majd nyomja meg
legalább 1 másodpercig a [TAG TRACK/REMOVE]
(24) gombot.

A track ekkor eltávolításra kerül a TAG listából.

20

CDJ-850

• Ha TAG lista lejátszása közben eltávolítanak a 4 Nyomja meg a forgó választókapcsolót (25).
listából egy tracket, akkor a készülék lejátssza a Ekkor megjelenik a [COMPLETE save as NEW
szóban forgó műsorszámot, majd átkapcsol a stop PLAYLIST] képernyő, és a TAG listát a rendszer
módra. A következő műsorszám lejátszása nem átalakítja lejátszási listává.
kezdődik el. • Csak a rekordbox szoftverrel létrehozott trackek

• Ha az adathordozót lecsatlakoztatja a CDJ-850 alakíthatók át lejátszási listává.
készülékről, akkor az adott adathordozóra A TAG lista nem alakítható át lejátszási listává, ha
rögzített összes track eltávolításra kerül a TAG nincs könyvtáradat rögzítve az USB eszközön.
listából.
Az [INFO] gomb használata
Összes track eltávolítása a TAG listából
A lejátszóba betöltött műsorszámok részletes adatai az
1 Nyomja meg a [TAG LIST] (20) gombot. [INFO] (21) gomb megnyomásával ellenőrizhetők a
Ekkor megjelenik a TAG lista. track lejátszása alatt.

2 Nyomja meg a [MENU (UTILITY)] gombot (22). (1) Track adatok Itt láthatóak a DJ lejátszóba
Ekkor megjelenik a [LIST MENU] képernyő. betöltött trackek részletes
adatai.
3 Forgassa el a forgó választókapcsolót (33).
Válassza ki a [REMOVE ALL TRACKS] opciót. (2) WAVE kijelző Itt látható a WAVE kijelző.

4 Forgassa el, majd nyomja meg a forgó Lejátszás
választókapcsolót (25).
• [CANCEL]: Ekkor ismét megjelenik az előző 1 Csatlakoztassa a forrást a készülékre.

képernyő. 2 Nyomja meg az [USB] (15) vagy [DISC] (14)
• [OK]: A rendszer végrehajtja a törlést. gombot.
Ezzel a forrás kiválasztásra kerül.
Trackek sorrendjének módosítása a TAG
listában

1 Nyomja meg a [TAG LIST] (20) gombot.
Ekkor megjelenik a TAG lista.

2 Válassza ki a kurzorral azt a tracket, amelynek
módosítani szeretné a sorrendjét, majd nyomja meg
a [MENU (UTILITY)] (22) gombot.
Ekkor megjelenik a [LIST MENU] képernyő.

3 Forgassa el a forgó választókapcsolót (25).
Válassza ki a [CHANGE ORDER No] opciót.

4 Nyomja meg a forgó választókapcsolót (25).
A 2. lépésben kiválasztott track villogva látható.

5 Forgassa el a forgó választókapcsolót (25).
Válassza ki azt a pozíciót ahová be szeretné illeszteni a
tracket.

6 Nyomja meg a forgó választókapcsolót (25).
A trackek sorrendje ezzel megváltozik.

TAG lista átalakítása lejátszási listává

1 Nyomja meg a [TAG LIST] (20) gombot.
Ekkor megjelenik a TAG lista.

2 Nyomja meg a [MENU (UTILITY)] gombot (22).
Ekkor megjelenik a [LIST MENU] képernyő.

3 Forgassa el a forgó választókapcsolót (25).
Válassza ki a [CREATE PLAYLIST] opciót.

21

CDJ-850

• Ha a trackek betöltése egy másik forrásról történik, A gomb két egymást követő megnyomásakor a
akkor megjelenik egy figyelmeztető üzenet. Az készülék visszatér az előző track elejére.
üzenet ellenőrzése után nyomja meg a forgó • Az Auto Cue funkció aktivált állapotában, a
választókapcsolót az üzenet kikapcsolásához és a
forrás átkapcsolásához. készülék megkeresi a műsorszám elejét, majd
aktiválja a szünet módot.
3 Forgassa el a forgó választókapcsolót (25).
Ellentétes irányú lejátszás
Válassza ki a műsorszámot.
Nyomja meg a [DIRECTION REV] (5) gombot.
• A mappa vagy kategória alsóbb szintjének Ekkor elkezd világítani a [DIRECTION REV] jelzés, és a
eléréséhez válassza ki a mappát, majd nyomja műsorszám lejátszása ellentétes irányban történik.
meg a forgó választókapcsolót. • Ha a zenei fájlokat mappastruktúrában mentették

• A magasabb szintekre történő visszatéréshez el, akkor csak az azonos kategóriába/mappába
nyomja meg a [BACK] gombot. tartozó trackek ellentétes irányú lejátszása
hajtható végre. Felhívjuk a figyelmet, hogy az
• Tartsa lenyomva 1 másodpercnél hosszabb ideig ellentétes irányú lejátszás nem mindig kezdődik el
a [BACK] gombot a legfelső szint eléréséhez. azonnal.
• A lejátszási sebesség JOG tárcsa elforgatásával
4 Nyomja meg a forgó választókapcsolót (25). azonos irányú növelésének és csökkentésének
iránya szintén ellentétes lesz.
A track ekkor betöltésre kerül és elkezdődik a lejátszás. • Ha az ellentétes irányú lejátszás alatt
trackkeresést vagy loop lejátszást
• Ha hierarchikus struktúrában rögzített zenei (szakaszismétlés) indít el, akkor a JOG tárcsa
fájlokat tartalmazó lemezt helyeznek be a audió memória szekciója elkezd villogni, így
készülékbe, akkor a lejátszás a legfelső szinttől előfordulhat, hogy nem hajtható végre scratch
kezdődik. lejátszás.

Szünet mód Cue pont beállítása

A lejátszás alatt nyomja meg a [PLAY/PAUSE ] 1 A lejátszás alatt nyomja meg a [PLAY/PAUSE
gombot (1). ] gombot (1).

• A lejátszás folytatásához nyomja meg ismét a A lejátszás ekkor a szünet módba kerül.
[PLAY/PAUSE ] gombot. 2 Nyomja meg a [CUE] gombot (2).

› Lejátszás folytatása attól a ponttól, ahol a
lejátszás abbamaradt a lemez kivétele előtt
(RESUME funkció)

A lemez kidobása után azonnal töltse vissza
ugyanazt a lemezt a készülékbe.

• A RESUME funkció csak akkor működik, ha a
lemez kivétele után ugyanaz a lemez kerül vissza
egy másik lemez betöltése előtt.

• A RESUME funkció nem használható az USB
eszközökre.

Keresés előre és vissza

Nyomja meg a [SEARCH ] gombot (3).

A [ ] gomb lenyomva tartásával végezhető el a
lemez előretekerése.

A [ ] gomb lenyomva tartásával végezhető el a
lemez visszatekerése.

Műsorszámok elejének megkeresése (TRACK
SEARCH funkció)

Nyomja meg a [TRACK SEARCH ] gombot
(4).

Nyomja meg a [ ] gombot a következő műsorszám
elejének megkereséséhez. A [ ] gomb megnyomása
esetén a készülék megkeresi az aktuálisan lejátszás
alatt álló track elejét.

22

CDJ-850

Ekkor cue pontként beállításra kerül az a pont, ahol a A főegység kijelzőjén az [A. CUE] jelzés világít.
műsorszám a szünet módba került. A [CUE] jelzés • A [TIME MODE (AUTO CUE)] gomb 1
világít és a [PLAY/PAUSE ] jelzés villog. Ezalatt
nem hallható hang. másodpercnél hosszabb ideig tartó ismételt
megnyomásakor az AUTO CUE funkció kikapcsol.
• Az új cue pont beállításakor az előzőleg érvényes • Az AUTO CUE funkció szintbeállítása a
cue pont törlésre kerül. memóriában marad a készülék kikapcsolása
esetén is.
A cue pont pozíciójának beállítása
Az AUTO CUE szint módosítása
1 Nyomja meg a [SEARCH ] gombot (3)
Az AUTO CUE funkcióval nem hallható szakaszként
a cue pontnál beállított szünet mód alatt. azonosított akusztikus nyomásszint nyolc szint közül
választható ki.
Ekkor elkezd villogni a [PLAY/PAUSE ] és a [CUE] -36 dB, -42 dB, -48 dB, -54 dB, -60 dB, -66 dB, -72 dB
jelzés. és -78 dB
• Az AUTO CUE funkció szintbeállítása a
2 Nyomja meg a [SEARCH ] gombot (3).
memóriában marad a készülék kikapcsolása
A cue pont finombeállítása egykeretes lépésekben esetén is.
végezhető el. • Az AUTO CUE funkció szintje az alábbi
módszerek egyikével módosítható.
• Ugyanez a művelet elvégezhető a JOG tárcsával
is. › A [MENU (UTILITY)] (22) gomb használata

3 Nyomja meg a [CUE] gombot (2). 1 Tartsa lenyomva legalább 1 másodpercig a
[MENU/UTILITY] (22) gombot.
A CUE gomb megnyomásával kiválasztott pont lesz az Ekkor megjelenik a [UTILITY] képernyő.
új cue pont.
2 Forgassa el, majd nyomja meg a forgó
• Az új cue pont beállításakor az előzőleg érvényes választókapcsolót (25).
cue pont törlésre kerül. Válassza ki az [A. CUE LEVEL] gombot.

Visszatérés a cue pontra (BACK CUE funkció) 3 Forgassa el, majd nyomja meg a forgó
választókapcsolót (25).
A lejátszás alatt nyomja meg a [CUE] gombot (2). Az AUTO CUE szintje ekkor megváltozik.

A készülék ekkor azonnal visszatér az aktuálisan › A [TIME MODE (AUTO CUE)] gomb (17)
beállított cue pontra és aktiválja a szünet módot. használatával
• A [PLAY/PAUSE ] gomb megnyomásakor a
1 Tartsa lenyomva legalább 5 másodpercig a
lejátszás a cue ponttól kezdődik. [TIME MODE (AUTO CUE)] (17) gombot.
Ezzel beállításra kerül az AUTO CUE szintváltoztató
Cue pont ellenőrzése (CUE POINT SAMPLER mód.
funkció) Az aktuális AUTO CUE szint a főegység kijelzőjén
látható.
A cue pontra történő visszatérés után tartsa
lenyomva a [CUE] gombot (2). 2 Nyomja meg a [CUE/LOOP CALL W/X] (28)
gombot.
Ekkor a lejátszás elkezdődik a beállított cue ponttól. Az AUTO CUE szintje ekkor megváltozik.
A lejátszás folytatódik a gomb lenyomva tartása alatt.

Cue Point beállítása a lejátszás alatt (REAL
TIME CUE funkció)

A lejátszás alatt nyomja meg a [LOOP IN/CUE (IN
ADJUST)] (8) gombot.

Ekkor cue pontként beállításra kerül az a pont, ahol
megnyomták a gombot.

AUTO CUE funkció

A műsorszámok betöltésekor vagy a trackkeresés
végrehajtása alatt a műsorszám elején található nem
hallható szakaszt a készülék átugorja, majd a cue pont
automatikusan beállításra kerül közvetlenül a hallható
rész előtt.

Tartsa lenyomva legalább 1 másodpercig a [TIME
MODE (AUTO CUE)] (17) gombot.

Az AUTO CUE funkció ekkor bekapcsol.

23

CDJ-850

Szakaszismétlés (loop) beállítása A LOOP OUT pont finombeállítása (LOOP OUT
ADJUST)

1 A szakaszismétlés alatt nyomja meg a [LOOP
OUT (OUT ADJUST)] gombot (7).

A [LOOP OUT (OUT ADJUST)] gomb elkezd gyorsan
villogni és a [LOOP IN/CUE (HOT LOOP)] gomb
kialszik.

Az LCD kijelzőn megjelenik a loop out pont időadata.

2 Nyomja meg a [SEARCH ] gombot (3).

A loop out pont beállítása egykeretes lépésekben
végezhető el.

• Ugyanez a művelet elvégezhető a JOG tárcsával
is.

• A szakasz kilépési pontja nem kerülhet a belépési
pont elé.

1 A lejátszás alatt nyomja meg a [LOOP IN/CUE 3 Nyomja meg a [LOOP OUT (OUT ADJUST)]
(IN ADJUST)] (8) gombot. gombot (7).

Ezzel beállításra kerül a szakaszismétlés kezdőpontja. Ekkor folytatódik a szakaszismétléses lejátszás.

• Erre a műveletre nincs szükség, ha már be van • A szakaszismétléses lejátszás akkor is folytatódik,
állítva cue pont és LOOP IN pont. ha nem hajtunk végre semmilyen műveletet 10
másodpercig.
2 Nyomja meg a [LOOP OUT (OUT ADJUST)]
gombot (7). Szakaszismétléses lejátszás törlése (LOOP
EXIT)
A szakaszismétlés végpontja ezzel beállításra kerül, és
elkezdődik a szakaszismétléses lejátszás. A szakaszismétlés alatt nyomja meg a
[RELOOP/EXIT] gombot (6).
A loop in pont finombeállítása (loop in adjust)
A lejátszás ekkor folytatódik a kilépési ponttól, azaz
1 A szakaszismétléses lejátszás alatt nyomja nem tér vissza a szakaszismétlés kezdőpontjára.
meg a [LOOP IN/CUE (IN ADJUST)] (8) gombot.
Visszatérés a szakaszismétléses lejátszásra
A [LOOP IN/CUE (IN ADJUST)] gomb elkezd gyorsan (RELOOP)
villogni és a [LOOP OUT (OUT ADJUST)] gomb
kialszik. A szakaszismétlés törlése után nyomja meg a
lejátszás alatt a [RELOOP/EXIT] gombot (6).
Az LCD kijelzőn megjelenik a kezdőpont (loop in)
időadata. A lejátszó ekkor visszatér az előzőleg beállított belépési
pontra és újraindítja a szakaszismétléses lejátszást.
2 Nyomja meg a [SEARCH ] gombot (3).

A loop pontok finombeállítása egykeretes lépésekben Szakaszismétlés (loop) automatikus beállítása
végezhető el. a track üteme alapján (Auto Beat Loop)

• Ugyanez a művelet elvégezhető a JOG tárcsával 1 Nyomja meg a [BEAT SELECT] (9) gombot.
is.
Állítsa be az ütemszámot a szakaszismétléses
• A loop in pont ±30 keretekben állítható be és meg lejátszáshoz. Erre a műveletre nincs szükség az 1
kell előznie a loop out pontot. ütemű, 2 ütemű, 4 ütemű vagy 8 ütemű loop lejátszás
esetén.
3 Nyomja meg a [LOOP IN/CUE (IN ADJUST)] (8)
gombot. — Az 1 ütemű, 2 ütemű, 4 ütemű vagy 8 ütemű loop
lejátszás kiválasztása esetén a jelzés világít.
• Ekkor folytatódik a normál szakaszismétléses
lejátszás. — Az 1/16, 1/8, 1/4 vagy 1/2 ütemű loop lejátszás
kiválasztása esetén a jelzés kikapcsol.
• A normál szakaszismétléses lejátszás akkor is
folytatódik, ha nem hajtunk végre semmilyen 2 A lejátszás vagy a szünet módban nyomja meg
műveletet 10 másodpercig. valamelyik [AUTO BEAT LOOP] gombot (1, 2, 4
vagy 8) annál a pontnál, ahová be szeretné állítani a
• Zenei fájlok lejátszása alatt a szakaszismétlés szakaszismétlést.
kezdőpontja csak azonos műsorszámon belül
állítható be.

24

CDJ-850

A megnyomott gomb ekkor villog, a szakaszismétlés Cue és loop pontok egyenkénti törlése
kilépési pontja pedig automatikusan beállításra kerül a
track üteme (BPM) és az 1. lépésben beállított 1 Csatlakoztasson USB eszközt a CDJ-850
ütemszámok szerint, majd elkezdődik a loop lejátszás. készülékre.
• Ha a szakaszismétlés automatikus beállítása alatt
2 Töltse be azt a tracket, amely tartalmazza a
megnyomja ismét valamelyik [AUTO BEAT törölni kívánt cue vagy loop pontokat.
LOOP] gombot (1, 2 ,4 vagy 8), akkor a Az elmentett cue és loop pontok megjelennek a
szakaszismétlés kilépési pontja ismét lejátszási cím szekcióban.
automatikusan beállításra kerül a track üteme
(BPM) és a megnyomott gomb ütemszáma szerint, 3 Nyomja meg a [CUE/LOOP CALL W/X] (28)
majd elkezdődik a szakaszismétléses lejátszás. gombot.
Ekkor a lejátszás továbblép a kiválasztott pontra és
Cue és loop pontok elmentése szünet módba kerül.
• Több pont kiválasztása esetén, a pont továbblép
1 Csatlakoztasson USB eszközt a CDJ-850
készülékre. a gomb minden egyes megnyomásakor.
2 Állítsa be a cue vagy loop pontot.
3 Nyomja meg a [MEMORY] gombot (30). 4 Nyomja meg a [DELETE] (29) gombot.
A főegység kijelzőjén megjelenik a [MEMORY] jelzés. A főegység kijelzőjén megjelenik a [ DELETE] üzenet,
Az elmentett cue pont megjelenik a kijelző lejátszási és a kiválasztott pontadat törlésre kerül.
cím szekciójában. A pontadatok elmentésre kerülnek az
USB eszközre. A lemez összes cue vagy loop pontjának
• A loop pontok elmentéséhez, nyomja meg a törlése

[MEMORY] gombot a szakaszismétlés alatt. 1 Helyezzen be egy lemezt a CDJ-850
Az elmentett cue pontok megjelennek a lejátszási készülékbe.
címek szekcióban.
2 Csatlakoztasson USB eszközt a CDJ-850
Elmentett cue vagy loop pontok előhívása készülékre.
Az elmentett cue és loop pontok megjelennek a
1 Csatlakoztasson USB eszközt a CDJ-850 lejátszási cím szekcióban.
készülékre.
2 Töltse be azt a tracket, amelynek a hot cue 3 Nyomja meg a [DISC] gombot (14).
vagy loop pontját elő szeretné hívni.
Az elmentett cue és loop pontok megjelennek a 4 Tartsa lenyomva 5 másodpercnél hosszabb
lejátszási cím szekcióban. ideig a [DELETE] (29) gombot.
3 Nyomja meg a [CUE/LOOP CALL W/X] (28) Az LCD kijelzőn megjelenik a [DISC CUE/LOOP
gombot. DATA-DELETE? PUSH MEMORY] kérdés.
Ekkor a lejátszás továbblép a kiválasztott pontra és
szünet módba kerül. 5 Nyomja meg a [MEMORY] gombot (30).
• Több pont kiválasztása esetén, a pont továbblép Ekkor a CDJ-850 készülékbe aktuálisan betöltött lemez
összes cue és loop pontja törlésre kerül.
a gomb minden egyes megnyomásakor. • A törlési mód a [MEMORY] gomb kivételével

bármelyik gombbal visszavonható.

Az USB eszközre elmentett összes
lemezinformáció törlése

1 Nyomja meg a [DISC] gombot (14).

2 A lejátszóba ne legyen betöltve lemez. Nyomja
meg legalább 5 másodpercre a [DELETE] (29)
gombot.
Az LCD kijelzőn megjelenik a [DISC CUE/LOOP
DATA-DELETE ALL? PUSH MEMORY] kérdés.

3 Nyomja meg a [MEMORY] gombot (30).
Ekkor az USB eszközre elmentett összes
lemezinformáció törlésre kerül.
• A törlési mód a [MEMORY] gomb kivételével

bármelyik gombbal visszavonható.

25

CDJ-850

Lejátszási sebesség beállítása (Tempo JOG tárcsa használata
Control funkció)
• A JOG tárcsa tetején beépített kapcsoló található.
Mozgassa felfelé vagy lefelé a [TEMPO] potmétert Ne tegyen semmit a JOG tárcsára vagy ne tegye
(35). ki erőteljes hatásoknak.
A sebesség növekszik a [+] irányba (lefelé), míg
csökken a [–] irányba (felfelé) mozgatáskor. • Ha víz vagy egyéb folyadék kerül a lejátszóba,
A sebesség változásának mértéke a főegység kijelzőjén akkor annak következménye hibás működés
látható a [%] tételnél. lehet.

Sebesség-szabályozási tartomány JOG tárcsa mód átkapcsolása
kiválasztása
Nyomja meg a [VINYL (JOG MODE)] (32) gombot.
Nyomja meg a [TEMPO ±6/±10/±16/WIDE] gombot A gomb minden egyes megnyomásakor a lejátszó
(33). átkapcsol a VINYL és CDJ módok között.
A sebesség szabályozási tartománya a gomb minden A LED a VINYL mód bekapcsolt állapotában világít.
egyes megnyomásakor változik. — VINYL mód: Ha a lejátszás közben megérinti a
A [WIDE, ±16, ±10, ±6] világít a főegység kijelzőjén.
• A sebesség szabályozási egysége a 0.02 % a JOG tárcsa felületét, akkor a lejátszás leáll, és ha
a tárcsát ezután elforgatja, akkor a hangkimenet a
[±6] %, a 0.05 % a [±10] %, a 0.05 % a [±16] % és tárcsa elforgatása szerint alakul.
a 0.5 % a [WIDE] tartományban. — CDJ mód: A lejátszás nem áll le a JOG tárcsa
• A beállítási tartomány ±100 % a [WIDE] tartomány tetejének megnyomásakor. Nem hajtható végre pl.
kiválasztása esetén. -100 % beállításnál a a scratchelés.
lejátszás leáll.
• A [WIDE] tartomány csak a zenei CD-kre (CD-DA) Scratch funkció
választható.
1 Nyomja meg a [VINYL (JOG MODE)] (32)
Lejátszási sebesség beállítása a gombot.
hangmagasság módosítása nélkül (Master Állítsa a JOG módot a VINYL funkcióra.
Tempo)
2 A lejátszás alatt nyomja meg a JOG tárcsa
Nyomja meg a [MASTER TEMPO] gombot (34). tetejét (36).
Ekkor elkezd világítani a [MASTER TEMPO] jelzés. A lejátszás ekkor leáll.
A hangmagasság akkor sem változik, ha a lejátszási
sebességet módosítja a [TEMPO] potméterrel. 3 Forgassa el a JOG tárcsát (36) a kívánt
• A hangfeldolgozás digitálisan történik, ezért a lejátszási irányba a megfelelő sebességgel.
A lejátszás a JOG tárcsa forgatási irányának és
hangminőség romlik. sebességének megfelelően történik, a JOG tárcsa
tetejének egyidejű megnyomásával és elforgatásával.

4 Vegye le a kezét a JOG tárcsa (36) tetejéről.
Ekkor folytatódik a normál lejátszás.

› A JOG tárcsa tetejének megnyomásakor,
a leálláshoz szükséges sebesség
beállítása, és a JOG tárcsa elengedésekor,
a normál lejátszáshoz történő visszatérés
sebességének beállítása.

Forgassa el a [VINYL SPEED ADJUST
TOUCH/RELEASE] (31) gombot.
Jobbra forgatáskor növekszik, míg balra forgatáskor
csökken a lejátszási sebesség.
• Ha a JOG mód a [VINYL] funkcióra van beállítva,

akkor a lejátszás indítási és leállítási sebessége a
[PLAY/PAUSE ] gomb megnyomásával
egyidejűleg változik.

26

CDJ-850

Pitch Bend (hangmagasság) funkció 4 Tolja el a DJ keverőpult csatornafaderét vagy
keresztfaderét.
A lejátszás alatt forgassa el a JOG tárcsa (36) külső
szekcióját a tárcsa tetejének megérintése nélkül. Ekkor a DJ lejátszó szünet módja törlésre kerül, és
azonnal elkezdődik a track lejátszása.
Jobbra forgatáskor növekszik, míg balra forgatáskor • Ha visszahúzza a csatornafadert vagy
csökken a lejátszási sebesség. A tárcsa forgatásának
leállításakor a lejátszás visszatér a normál sebességre. keresztfadert az eredeti pozíciójába, akkor
lejátszás visszaáll a beállított cue pontra és
• Ha a JOG mód a CDJ módra van beállítva, akkor aktiválódik a szünet mód (BACK CUE funkció).
ugyanez a művelet hajtható végre a JOG tárcsa
felületének elforgatásával. Váltakozó lejátszás két DJ lejátszóval

Keretkeresés 1 Csatlakoztassa a CDJ-850 készüléket és egy
DJ keverőpultot.
Forgassa el a JOG tárcsát (36) a szünet módban.
A csatlakoztatás részletesebb leírását lásd a
A szünet pozíciója egykeretes egységekben változik. "Csatlakoztatás a váltakozó lejátszáshoz" részben.
• A pozíció a lejátszási iránnyal azonos irányba
2 Tolja el a DJ keverőpult keresztfaderét a
mozdul el a JOG tárcsa jobbra forgatásakor, középső pozícióba.
illetve a lejátszási iránnyal ellentétesen a tárcsa
balra forgatásakor. 3 Kapcsolja be mindegyik DJ lejátszón az AUTO
CUE funkciót.
Szupergyors keresés
Ekkor elkezd világítani a DJ lejátszók AUTO CUE
Forgassa el a JOG tárcsát (36) a [SEARCH ] jelzése.
gomb (3) lenyomva tartása közben.
4 Indítsa el ezen a készüléken a lejátszást.
A track gyors előre- és visszatekerése a JOG tárcsa
forgatási irányával azonos irányban történik. Amikor befejeződik a készüléken az első track
lejátszása, automatikusan elkezdődik a lejátszás a
• A [SEARCH ] gomb elengedésekor a másik DJ lejátszón. Ez a készülék ezalatt beáll a
következő track elejére és belép a szünet módba. Ez a
funkció törlésre kerül. művelet megismétlődik a két DJ lejátszó között.
• Az adathordozó kicserélhető, majd a cue pont
• A JOG tárcsa forgatásának leállításakor
folytatódik a normál lejátszás. beállítható a készenléti módba állított DJ
lejátszón.
• A gyors előre-/visszatekerés sebessége megfelel • A faderes indítás nem működik a váltakozó
a JOG tárcsa forgatási sebességének. lejátszás alatt.
• Előfordulhat, hogy a váltakozó lejátszás nem
Szupergyors trackkeresés működik megfelelően, ha a két lejátszó nem
ugyanahhoz a DJ keverőpulthoz van
Forgassa el a JOG tárcsát (36) a [TRACK SEARCH csatlakoztatva.
] gomb (4) lenyomva tartása közben. • Ha a lejátszás közben kikapcsolja valamelyik
lejátszót, akkor előfordulhat, hogy a másik lejátszó
Ekkor a track lejátszása gyorsan továbblép a JOG kezdi el a lejátszást.
tárcsa forgatásával azonos irányban.
DJ szoftver használata
Működtetés DJ keverőpulttal együtt
A CDJ-850 továbbítja a kezelőgombok és tárcsák
Lásd a DJ keverőpult használati útmutatóját is. működési adatait is MIDI formátumban. Ha beépített,
MIDI kompatibilis DJ szoftverrel rendelkező
Lejátszás indítása a DJ keverőpult faderével számítógépet csatlakoztatnak USB kábellel, akkor a DJ
(faderes indítás) szoftver a lejátszón is használható. A számítógépen
lejátszás alatt álló zenei fájlok hangja szintén elküldhető
1 Csatlakoztasson vezérlőkábellel egy CDJ-850 a CDJ-850 kimenetéről.
készüléket és egy Pioneer DJ keverőpultot. A lejátszó audió eszközként történő használata előtt,
A csatlakoztatás részletesebb leírását lásd az telepítse a meghajtó szoftvert a számítógépre. A
"Alapkonfiguráció" részben. lejátszót ki kell választani a DJ szoftver audió beállításai
között. Részletesebb leírást lásd a DJ szoftver
2 Aktiválja a DJ keverőpultról a faderes indítás használati útmutatójában.
funkciót.

3 Állítsa be a cue pontot.

27

CDJ-850

1 Csatlakoztassa a készülék USB portját a Beállítások módosítása
számítógépre.
1 Tartsa lenyomva legalább 1 másodpercig a
A csatlakoztatás részletesebb leírását lásd a "DJ [MENU/UTILITY] (22) gombot.
szoftver használata" részben. Ekkor megjelenik a [UTILITY] képernyő.
2 Használja a forgó választókapcsolót (25) a
2 Nyomja meg a [PC] (16) gombot. beállítás módosításához.
• A [BACK] gombbal léphet vissza az előző
A főegység kijelzőjén megjelenik a [CONNECTED]
képernyő. képernyőre.
• Ha a trackek betöltése egy másik forrásról történik, 3 Nyomja meg a forgó választókapcsolót (25).
Ekkor elmentésre kerülnek a módosított beállítások.
akkor megjelenik egy figyelmeztető üzenet. Az • A [UTILITY] képernyő bezárásához nyomja meg a
üzenet ellenőrzése után nyomja meg a forgó
választókapcsolót az üzenet kikapcsolásához és a [MENU (UTILITY)] vagy [BACK] gombot.
forrás átkapcsolásához.

3 Indítsa el a DJ szoftvert.

Ekkor elkezdődik a kommunikáció a DJ szoftverrel.
A DJ szoftver a lejátszó gombjaival és vezérléseivel
működtethető.
• Előfordulhat, hogy nem mindegyik gomb

használható a DJ szoftver működtetésére.
• A CDJ-850 által küldött üzeneteket lásd a MIDI

üzenetek listájában.

MIDI csatorna beállításának módosítása

1 Tartsa lenyomva legalább 1 másodpercig a
[MENU/UTILITY] (22) gombot.

Ekkor megjelenik a [UTILITY] képernyő.

2 Forgassa el, majd nyomja meg a forgó
választókapcsolót (25).

Válassza ki a [MIDI CH.] funkciót.

3 Forgassa el, majd nyomja meg a forgó
választókapcsolót (25).

Válassza ki a MIDI csatornát, majd módosítsa a
beállítást. A beállítás az 1-16 tartományból választható
ki.

4 Nyomja meg a forgó választókapcsolót (25).

Ekkor elmentésre kerülnek a MIDI csatorna módosított
beállításai.
• A [UTILITY] képernyő bezárásához nyomja meg a

[MENU (UTILITY)] vagy [BACK] gombot.

28

CDJ-850

Preferenciák beállítása

Beállítási opciók Választható tételek Leírás
A. CUE LEVEL -36dB / -42dB / -48dB / -54dB /
MIDI CH -60dB* / -66dB / -72 dB / -78 dB Lásd az "Auto cue szintjének módosítása"
1* és 16 között részt.
LIBRARY CREATOR
LIBRARY*/ FOLDER —

HISTORY NAME — Beállítja a böngészési módszert azokra az
TAGLIST NAME — adathordozókra, amelyekre Pioneer
AUTO STANDBY ON*/OFF MEP-7000 könyvtárak vannak rögzítve.
Ver. —
*: Gyári beállítás Lásd a "[HISTORY NAME] megadása"
részt.

Lásd a "[TAGLIST NAME] megadása"
részt.

Lásd az "Automatikus készenléti mód"
részt.

Itt látható a CDJ-850 szoftververziójának
száma.

› Az automatikus készenléti mód beállítása › [TAGLIST NAME] megadása

1 Forgassa el, majd nyomja meg a forgó Az USB eszközökre rögzített TAG listák neve előre
választókapcsolót (25). megadható.

Válassza ki az [AUTO STANDBY] opciót. 1 Forgassa el, majd nyomja meg a forgó
választókapcsolót (25).
2 Forgassa el, majd nyomja meg a forgó
választókapcsolót (25). Válassza ki a [TAGLIST NAME] opciót.

Válassza ki az [ON] beállítást. 2 Használja a forgó választókapcsolót (25) a
Az automatikus készenléti mód bekapcsolt állapotában karakter beviteléhez.
a készenléti mód automatikusan beállításra kerül, ha
nem hajtanak végre semmilyen műveletet 4 órán át. 3 Nyomja meg a forgó választókapcsolót (25).
• A CDJ-850 készülék működtetése esetén a
Ekkor megtörténik a [TAGLIST NAME] beállítás
készenléti mód törlésre kerül. módosítása.
• A lejátszó az automatikus készenléti funkcióra van • Ha a [TAGLIST NAME] nincs beállítva, akkor a

beállítva gyárilag. Ha nem szeretné használni az TAG listák egymást követő sorszámokat kapnak.
automatikus készenléti funkciót, akkor állítsa az • Maximum 32 karakterből (egybájtos betűk és
[AUTO STANDBY] funkciót az [OFF] státuszba.
szimbólumok) állhat a [TAGLIST NAME].
› [HISTORY NAME] megadása

Az USB eszközökre rögzített lejátszási előzményadatok
neve előre megadható.

1 Forgassa el, majd nyomja meg a forgó
választókapcsolót (25).

Válassza ki a [HISTORY NAME] opciót.

2 Használja a forgó választókapcsolót (25) a
karakter beviteléhez.

3 Nyomja meg a forgó választókapcsolót (25).

Ekkor megtörténik a [HISTORY NAME] beállítás
módosítása.

• Ha a [HISTORY NAME] nincs beállítva, akkor a
[HISTORY] listák egymást követő sorszámokat
kapnak.

• Maximum 32 karakterből (egybájtos betűk és
szimbólumok) állhat a [HISTORY NAME].

29

CDJ-850

Kiegészítő információk

Hibakeresés

• A lejátszó nem előírásszerű működtetése gyakran okoz meghibásodást. Ha bármilyen problémát észlel a
komponens működtetésekor, akkor végezze el az ellenőrzést az alábbi táblázat alapján. Előfordulhat az is, hogy a
problémát egy másik berendezés okozza. Ellenőrizze a többi komponenst és elektromos berendezést. Ha a hibát
nem sikerül kijavítani az alábbi táblázat használatával, akkor lépjen kapcsolatba a legközelebbi Pioneer szervizzel
vagy kereskedővel, mivel a készülék javításra szorul.

• A lejátszó működésekor problémák fordulhatnak elő statikus elektromosság és egyéb külső hatások miatt. Ilyen
esetben a normál működés általában visszaállítható a készülék kikapcsolásával, majd a 1 perc várakozás után a
készülék visszakapcsolásával.

• Nem lezárt (részben írt) CD-R/-RW lemezek lejátszása nem lehetséges a CDJ-850 készüléken.
• A standard 12 cm-es lemezektől eltérő, nem szabályos alakú lemezek lejátszása nem lehetséges a CDJ-850

készüléken (ennek következménye anyagi kár vagy baleset lehet).
• A CDJ-850 készülékkel mért BPM érték eltérhet a lemezen vagy a Pioneer DJ keverőpulton stb. jelzett értéktől. A

különbség a különböző BPM mérési módszerek miatt fordul elő, tehát ez nem meghibásodás.

Probléma Ellenőrzési szempontok Teendő

A lemez nem vehető ki. Ha a [DISC EJECT ] gomb nem működik, akkor
dugja be a kézi kiszedőtűt a kiszedőnyílásba,
– majd vegye ki a lemezt.

Nem kezdődik el a lejátszás a Lejátszható a lemez vagy fájl? Lásd a "CDJ-850 készüléken lejátszható
lemez betöltésekor. lemezek" részt.

Aktiválva van az auto cue funkció? Nyomja meg legalább 1 másodpercre a [TIME
MODE (AUTO CUE)] gombot az auto cue
funkció törléséhez.

Nem lehetséges a fájl A fájl másolásvédett (DRM)? Nem lehetséges a másolásvédett fájlok
lejátszása lejátszása.

Nem hallható hang vagy Megfelelően működteti a Ellenőrizze a DJ keverőpult működését.

torzított vagy zajos a hangzás. csatlakoztatott DJ keverőpultot?

A CDJ-850 a TV közelében van? Kapcsolja ki a tévét, vagy vigye távolabb
egymástól a CDJ-850 készüléket és a tévét.

A lemez lejátszásakor hangos Vannak karcolások a lemezen? A karcos lemezek lejátszásakor problémák

zaj hallható vagy leáll a merülhetnek fel.

lejátszás. Vannak szennyeződések a lemezen? Törölje le a szennyeződést a lemezről.

A fájladatok nem megfelelően Az adott nyelven rögzített adatokat A fájlok DJ szoftverrel stb. végzett létrehozásakor
az adatokat a CDJ-850 által támogatott nyelven
jelennek meg. nem támogatja a CDJ-850? kell rögzíteni.

A trackkeresési művelet túl Aktiválva van az auto cue funkció? A trackkeresés hosszabb időt vehet igénybe, ha
sokáig tart. a trackek között túl hosszú a nem hallható
szakasz.

– Ha a trackkeresés nem hajtható végre 10
másodpercen belül, akkor cue pont van beállítva
a track elejére.

Nem működik a back cue Be van állítva egy cue pont? Jelölje ki a cue pontot.
funkció.

A loop lejátszás Be van állítva egy cue pont? Jelölje ki a cue pontot.

(szakaszismétlés) funkció nem

működik.

A beállításokat a készülék nem A készüléket kikapcsolták közvetlenül A beállítások módosítása után várjon legalább 10

menti el a memóriában. a beállítás után? másodpercet a kikapcsolás előtt.

Az USB eszközök felismerése Az USB eszköz megfelelően van A dugasz stabilan és teljesen betolt állapotban
legyen csatlakoztatva.
nem megfelelő. csatlakoztatva?

Az USB eszköz USB hubon át van UBS hubok nem használhatók.
csatlakoztatva?

Támogatja az USB eszközt a Ez a lejátszó csak az USB tömegtárosztályba
CDJ-850 készülék? tartozó berendezéseket támogatja.

30

CDJ-850

Probléma Ellenőrzési szempontok Teendő

Folyt. Ez a lejátszó a hordozható flash memóriát és a
digitális audió eszközöket támogatja.

Támogatja a fájlformátumot a Ellenőrizze a csatlakoztatott USB eszköz
CDJ-850 készülék? fájlformátumát. A CDJ-850 készülék által
támogatott fájlformátumokat lásd az "USB
eszközök" részben.

Olyan USB eszközt használ Olyan USB eszközt használjon, melynek

(buszmeghajtású merevlemez), áramerőssége a lejátszó névleges

melynek áramerőssége magasabb, áramerősségén belül van (AC adapteres vagy

mint a lejátszó névleges áramerősége külső tápellátással működő merevlemez).

(500 mA)?

– Kapcsolja ki, majd be a készüléket.

Az USB eszközön rögzített cue Elegendő szabad hely áll Lemezekénk maximum 100 cue és loop pont
rögzíthető az USB eszközön (track-enként 10, ha
pontok vagy loop pontok rendelkezésre az USB eszközön? az adathordozó nem lemez). Ha a megadott
korlátnál több pontot próbál meg rögzíteni, akkor
nincsenek elmentve a megjelenik a [POINT FULL] üzenet és nem
végezhető el a pont rögzítése.
memóriában.

Írásvédett az USB eszköz? Állítsa be úgy az USB eszközt, hogy lehetséges
legyen a fájlok írása.

Állítsa az USB eszköz írásvédelmi kapcsolóját az
OFF pozícióba.

Az USB eszközön rögzített cue Az USB eszköz lecsatlakoztatása Előfordulhat, hogy nem jelennek meg a pontok,
pontok vagy loop pontok nem megfelelően történt? ha az USB eszköz eltávolítása a megfelelő
jeleníthetők meg. leállítási eljárás nélkül történik vagy a CDJ-850
készüléket kikapcsolják.

Hosszabb időre van szükség Nagyon sok mappa vagy fájl van Ha a lemezen nagyon sok mappa vagy fájl van,

az USB eszközök rögzítve az USB eszközre? akkor hosszabb időre lehet szükség a

beolvasásához (flash betöltéshez.

memóriák és merevlemezek). Nem zenei fájlok is vannak elmentve Ha nemcsak zenei, hanem egyéb fájlok is

az USB eszközön? vannak elmentve a mappákban, akkor több időre

lehet szükség a beolvasáshoz. Az USB eszközön

csak zenei fájlokat vagy mappákat tároljon.

A kijelző lejátszási cím A VBR módban rögzített fájlok lejátszásakor
szekciója nem mutatja a előfordulhat, hogy a készülék nem tudja azonnal
fennmaradó időt. megállapítani a track hosszát, és ezért több
időnek kell eltelnie a kijelző lejátszási cím
szekciójának megjelenítéséhez.

Nem lehetséges a könyvtár Csatlakoztatva van a A könyvtárböngésző mód csak akkor van
böngészése. könyvtáradatokat tartalmazó beállítva, ha csatlakoztatva van a
adathordozó? könyvtáradatokat tartalmazó adathordozó. Ha
könyvtáradatokat nem tartalmazó adathordozó
van csatlakoztatva, akkor a mappaböngésző
mód kerül beállításra.

Írásvédett az USB eszköz? Állítsa be úgy az USB eszközt, hogy lehetséges
legyen a fájlok írása.

Állítsa az USB eszköz írásvédelmi kapcsolóját az
OFF pozícióba.

Nem jelenik meg semmi. Aktiválva van a teljesítménykezelő A CDJ-900 készülék alapbeállítása a bekapcsolt
funkció? teljesítménykezelő funkció. Ha nem szeretné
használni a teljesítménykezelő funkciót, akkor
állítsa az [AUTO STANDBY] funkciót az [OFF]
státuszba.

31

CDJ-850

Hibaüzenetek

Ha a CDJ-850 működése nem megfelelő, akkor hibakód jelenhet meg a kijelzőn. Hozza meg a szükséges
intézkedéseket az alábbi táblázat szerint. Ha olyan hibakód jelenik meg, amely nem szerepel az alábbi táblázatban vagy
a hibajavítás után ugyanaz a hibakód jelenik meg, akkor lépjen kapcsolatba a viszonteladóval vagy a Pioneer szervizzel.

Hibakód Hibatípus Hiba leírása Hibaok és teendő
E-7201 TOC READ ERROR
Nem olvashatók a tartalomjegyzék • A lemezen repedések vannak. Cserélje
E-8301 adatai. ki a lemezt.
E-8302
E-8303 PLAYER ERROR A behelyezett lemezek lejátszása nem • A lemez szennyezett. Tisztítsa meg a
E-8304 lehetséges. lemezt.
E-8305
DECODE ERROR A betöltött zenei fájlok lejátszása nem • Ha a többi lemez normál módon
E-8306 használható, akkor az adott lemezzel van
DATA FORMAT ERROR lehetséges. probléma.
E-9101
Hibás formátum. Töltsön be megfelelő
formátumú zenei fájlokat.

NO FILE A könyvtárban, lejátszási listában stb. Ne törölje a lejátszani kívánt tracket az
rögzített track törlésre kerül az USB USB eszközről.
eszközről, ezért nem játszható le.

MECHANICAL TIME Mechanikai hiba (időtúllépés) a lemez Ez az üzenet akkor jelenik meg, ha a
OUT betöltése vagy kivétele alatt. lemeztálca mechanikus szerkezete nem
fejezi be a műveletet a megadott idő alatt.

MIDI üzenetek listája

SW név SW típus MIDI üzenet Megjegyzések
MSB
JOG tárcsa (scratch) — A sebességnek megfelelő lineáris érték, leállástól
Bn 10 dd 4X-ig: 64 a leálláshoz, 65 (0.06X) - 127 (4X) az
TEMPO VR előre irányban, 63 (0.06X) - 0 (4X) a visszafelé
TOUCH/RELEASE VR Bn 1D dd irányban.
Bn 1E dd
JOG tárcsa (külső — 0-127,0, 0 a – oldalon, 127 a + oldalon
szekció) Bn 30 dd
0-127, 0 (min.) a bal oldalon, 127 (max.) a jobb
SELECT PUSH (forgó Univerzális Bn 4F dd oldalon
választókapcsoló) vezérlő 9n 00 dd
9n 01 dd A sebességnek megfelelő lineáris érték, 0.5X-től
PLAY/PAUSE SW 9n 02 dd 4X-ig: 64 leálláskor (0.49X alatt), 65 (0.5X) és 127
CUE SW 9n 03 dd (4X) között előre irányban, 63 (0.5X) és 0 (4X)
SW 9n 04 dd között a visszafelé irányban.
SEARCH SW 9n 05 dd 98127, 1 -30 számlálás-különbség elküldése az
SW 9n 06 dd előző időtől (±1 - ±30). ±30 felett, beállítás a
SEARCH SW 9n 07 dd ±30-nál
TRACK SEARCH 9n 08 dd OFF=0, ON = 127
TRACK SEARCH SW 9n 0A dd OFF=0, ON = 127
LOOP IN/CUE (IN OFF=0, ON = 127
ADJUST) SW OFF=0, ON = 127
LOOP OUT (OUT OFF=0, ON = 127
ADJUST) SW OFF=0, ON = 127
RELOOP/EXIT SW
MEMORY OFF=0, ON = 127

OFF=0, ON = 127

OFF=0, ON = 127
OFF=0, ON = 127

32

CDJ-850

SW név SW típus MIDI üzenet Megjegyzések

CUE/LOOP CALL X SW MSB dd OFF=0, ON = 127
CUE/LOOP CALL W SW dd OFF=0, ON = 127
DELETE SW 9n 0B dd OFF=0, ON = 127
TIME MODE (AUTO SW 9n 0C dd OFF=0, ON = 127
CUE) 9n 0D
TEMPO ±6, ±10, ±16, SW 9n 0E OFF=0, ON = 127
WIDE
MASTER TEMPO SW 9n 10 dd OFF=0, ON = 127
VINYL SW OFF=0, ON = 127
SW 9n 11 dd OFF=0, ON = 127
JOG tárcsa (tárcsa 9n 12 dd
tetejének megnyomása) SW 9n 20 dd OFF=0, ON = 127
DIRECTION REV SW OFF=0, ON = 127
9n 21 dd
AUTO BEAT LOOP 1 9n 28 dd OFF=0, ON = 127

AUTO BEAT LOOP 2 SW 9n 29 dd OFF=0, ON = 127

AUTO BEAT LOOP 4 SW 9n 2A dd OFF=0, ON = 127

AUTO BEAT LOOP 8 SW 9n 2B dd OFF=0, ON = 127
OFF=0, ON = 127
BEAT SELECT SW 9n 2D dd OFF=0, ON = 127
DISC EJECT SW 9n 2F dd
SW 9n 30 dd OFF=0, ON = 127
TAG TRACK / REMOVE OFF=0, ON = 127
9n 32 dd
BACK SW 9n 33 dd OFF=0, ON = 127
SELECT PUSH SW OFF=0, ON = 127
(gomb megnyomása) 9n 36 dd OFF=0, ON = 127
BROWSE SW 9n 37 dd OFF=0, ON = 127
TAGLIST SW 9n 38 dd
INFO SW 9n 3F dd
MENU (UTILITY) SW

n = csatornaszám

A készülék kijelzőjén megjelenő ikonok listája

Műfaj Minősítés Remixelő Lejátszott
Előadó Címke
Album Időtartam Eredeti előadó Mappa
Track-/ fájlnév
Lejátszási lista TAG listában Lejátszási
regisztrálva előzmények
Lejátszás nem VÁRAKOZÁS
lehetséges
Lejátszás

33

CDJ-850

Használattal kapcsolatos tudnivalók • Ne helyezzen két lemezt egymás tetejére a
lemeztálcába.
Páralecsapódás
• Ne ragasszon papírt vagy címkét a lemezre.
Ha a lejátszót hideg helyről meleg helyre visszük át (pl. Ez a lemez vetemedését okozhatja, így nem
téli időszakban) vagy a helyiség hőmérséklete hirtelen lehetséges annak lejátszása. Megjegyezzük, hogy
megnövekszik (pl. a fűtés bekapcsolása miatt), akkor a a bérelhető lemezeken gyakran vannak
készülék belsejében vízcseppek csapódhatnak le (a elhelyezve címkék, és a címke ragasztója
részegységeken és az olvasófejen). A készülék a szivároghat. A bérelt lemezek használata előtt
belsejében keletkezett pára miatt nem működik ezért ellenőrizze, hogy nem láthatóak-e
megfelelően és nem lehetséges a lejátszás. Hagyja ragasztómaradványok a címkék széleinél.
állni kikapcsolt állapotban a lejátszót
szobahőmérsékleten 1 vagy 2 órán át (az időtartam Speciális alakú lemezek
függ a kondenzáció mértékétől). A vízcseppek így el
tudnak párologni és a lejátszás problémamentesen A speciális alakú lemezek (szív, sokszög stb. alakú)
működik. Páralecsapódás nyáron is előfordulhat, illetve lejátszása nem lehetséges ezzel a készülékkel. Ne
akkor is, ha a készüléket a légkondicionáló próbálkozzon az ilyen lemezek lejátszásával, mivel
berendezésről érkező közvetlen légsugár éri stb. Ilyen azok tönkretehetik a lejátszót.
eset előfordulásakor, vigye a készüléket egy másik
helyre. Lemezeken előforduló páralecsapódás

Olvasófej tisztítása Vízcseppek (kondenzáció) jelenhetnek meg a lemezek
felületén, ha hideg helyről (különösen télen) meleg
A lejátszó olvasófeje nem szennyeződhet a normál helyre kerülnek. A lemezek lejátszásával problémák
használat alatt. Ha mégis hibás működés fordulna elő lehetnek, ha páralecsapódás alakul ki rajtuk.
por vagy szennyeződés miatt, akkor lépjen kapcsolatba A lemezekről ezért a behelyezés előtt óvatosan le kell
a legközelebbi Pioneer szervizközponttal. törölni a vízcseppeket.
A kereskedelmi forgalomban ugyan kaphatók
olvasófej-tisztítók, mi azonban nem javasoljuk ezek Jogi nyilatkozat
használatát, mivel kárt okozhatnak az olvasófejben.
• A Pioneer és a rekordbox a Pioneer Corporation
Lemezek kezelése kereskedelmi védjegyei vagy bejegyzett
védjegyei.
Tárolás
• A Microsoft®, a Windows Vista®, a Windows® és
• A lemezeket mindig a tartójukba helyezve, az Internet Explorer® a Microsoft Corporation
függőlegesen kell tárolni. Kerülni kell a forró, bejegyzett védjegyei vagy kereskedelmi védjegyei
nedves, továbbá a közvetlen napsugárzásnak az USA-ban és egyéb országokban.
kitett vagy nagyon hideg helyeket.
• Az Apple, a Macintosh, a Mac OS, a Safari, az
• Ne feledkezzen meg a lemezhez mellékelt iTunes és a Finder az Apple Inc. bejegyzett
figyelmeztetések elolvasásáról. védjegyei az USA-ban és egyéb országokban.

Lemezek tisztítása • A Pentium az Intel Corporation bejegyzett
védjegye. Az Adobe és a Reader az Adobe
A lemez lejátszásával problémák lehetnek, ha Systems Incorporated bejegyzett védjegyei és
ujjlenyomat vagy por kerül rá. Ilyen esetben használjon kereskedelmi védjegyei az USA-ban és egyéb
tisztítókendőt stb. a lemez óvatos áttörléséhez belülről országokban.
kifelé. Ne használjon szennyezett törlőruhát.
• Az ASIO a Steinberg Media Technologies GmbH.
• Ne használjon benzint, hígítót vagy egyéb illékony bejegyzett védjegye.
anyagot. Ezen kívül, ne használjon lemeztisztító
sprayt vagy antisztatikus szereket. A fent említett vállalatnevek és termékek a megfelelő
tulajdonosok kereskedelmi védjegyei.
• Makacs szennyeződések esetén használjon puha
törlőruhát. A jól átitatott törlőruhával tisztítsa le a
szennyeződést, majd törölje át ismét a készüléket
puha, száraz ruhával.

• Ne használjon sérült, karcolt vagy deformálódott
lemezeket.

• Vigyázzon arra, hogy a lemez rögzítési felülete ne
karcolódjon meg vagy ne szennyeződjön be.

34

CDJ-850

A készülék alkalmazása nem engedélyezett • A Pioneer Corporation az alábbi célokból kéri a
haszonszerzés céljára. A termék használata nem személyes adatokat:
engedélyezett kereskedelmi célokra (haszonszerzésre),
pl. műsorszórásra (földi, műholdas, kábelrendszerű 1 Vevőtámogatás biztosítása a megvásárolt
vagy egyéb típusú műsorszórás), interneten, intraneten termékekhez.
(vállalati hálózat) vagy egyéb hálózati típuson vagy
elektronikus adatmegosztón (online digitális 2 Termékekkel vagy eseményekkel
zenemegosztó szolgáltatás) történő közvetítésre kapcsolatos tájékoztatás emailben.
(streaming). Az ilyen használathoz be kell szerezni a
megfelelő engedélyt. Az ezzel kapcsolatos részleteket 3 Vélemények összegyűjtése a termékek
lásd a http:/www.mp3licensing.com honlapon. tervezéséhez.

A szerzői joggal kapcsolatos — A személyes adatokat bizalmasan kezeljük
figyelmeztetések a vállalatunk által a személyes adatok
védelmére létrehozott eljárásmód szerint.
A rekordbox szoftver korlátozza a szerzői joggal védett
zenei tartalmak lejátszását és másolását. — A személyes adatok védelmére vonatkozó
eljárásmódunkról részletesebb információk
• Ha kódolt adatok stb. vannak beágyazva a zenei találhatók a rekordbox Support oldalán.
tartalmakba a szerzői jog védelme érdekében,
akkor előfordulhat, hogy a program nem • Ha kérdéseket szeretne feltenni a rekordbox
megfelelően működik. szoftver használatával kapcsolatban, akkor adja
meg a számítógép típusát és specifikációját (CPU,
• Ha a rekordbox szoftver felismeri, hogy kódolt telepített memória, egyéb csatlakoztatott külső
adatok stb. vannak beágyazva a zenei egységek stb.), a használt operációs rendszert és
tartalmakba a szerzői jog védelme érdekében, verziószámát, és a problémával kapcsolatos
akkor a feldolgozás (lejátszás, olvasás stb.) konkrét információkat.
leállhat.
— Ha kérdései vannak a számítógépre
Az Ön által elkészített felvételek csak a saját csatlakoztatott, idegen gyártók külső
szórakoztatásra szolgálnak, és a szerzői jogokról szóló egységeivel kapcsolatban, akkor lépjen
törvény értelmében nem használhatók fel a szerzői jog kapcsolatba az érintett gyártóval vagy
tulajdonosának engedélye nélkül. kereskedővel.

• A CD-lemezekről felvett zenei anyagokat az • A rekordbox folyamatos továbbfejlesztés alatt áll a
egyes országok és a nemzeközi egyezmények kibővített funkciók és megnövelt teljesítmény
szerzői jogról szóló törvényei védik. A zenei elérése érdekében. A bővítő program letölthető a
felvételt elkészítő személy teljes felelőssége a Support oldalról. Kifejezetten javasoljuk a szoftver
zenei anyagok legális használata. rendszeres bővítését, hogy mindig a legfrissebb
verzió legyen telepítve a rendszerre.
• A zenei anyagok internetről stb. történő letöltése
esetén a zenei anyagot letöltő személy teljes
felelőssége annak biztosítása, hogy az anyagot a
letöltési hellyel megkötött szerződés betartásával
használja.

Support weboldal használata

Mielőtt még bármilyen kérdést feltenne a rekordbox
működésével kapcsolatban és igénybe venné a
műszaki támogatást, olvassa el a rekordbox használati
úmutatóját és a rekordbox Support weboldalán található
gyakran feltett kérdések válaszait.

rekordbox support oldal elérhetősége:

http://www.prodjnet.com/rekordbox/support/

• A rekordbox használatával kapcsolatos kérdések
feltevése előtt regisztrálnia kell magát
felhasználóként a Support weboldalon.

• A felhasználói regisztrációhoz meg kell adni a
szoftver engedélyező kódját. Ezért tartsa
készenlétben a kódot. Ezen kívül ismernie kell a
regisztráláskor megadott belépési nevet (e-mail
cím) és jelszót.

35

Műszaki jellemzők CDJ-850

Tápellátás AC 220 V - 240 V, 50 Hz/60 Hz
Teljesítményfelvétel 21 W
Teljesítményfelvétel (készenléti módban) 0,4 W
Főegység tömege 3,3 kg
Maximális méretek 305 mm (szél.) x 105,5 mm (mag.) x 364,4 mm (mély.)
Működési hőmérséklettartomány +5 °C-tól +35 °C-ig
Működési páratartalom 5% - 85% (kondenzáció nélkül)

Analóg audió kimenet (AUDIO OUT L/R) RCA aljzat
Kimenet 2,0 Vrms (1 kHz)
Kimeneti szint 4 Hz - 20 kHz
Frekvenciagörbe 115 dB
Jel/zaj arány 0.003 %
Teljes harmonikus torzítás
Type A
USB downstream szekció (USB) 5 V/500 mA vagy kisebb
Port
Tápellátás Type B

USB upstream szekció (USB) Mini jack aljzat
Port

Vezérlő kimenet (CONTROL)
Port

• Fenntartjuk a jogot a fenti műszaki adatok és a kivitel előzetes értesítés nélküli megváltoztatására.

• A garanciális javításokra vonatkozó paragrafusok nem alkalmazandók a rekordbox zenekezelő szoftverre. A
rekordbox telepítése vagy használata előtt olvassa el alaposan a "Szoftverhasználati szerződés" részt.

• Pioneer Corporation. A szerzői jog (© 2010) tulajdonosa a Pioneer Corporation. Minden jog fenntartva.

36


Click to View FlipBook Version
Previous Book
Ravis Scout Songs
Next Book
July_2019_Uckfield_College_Life