The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by webteam, 2019-05-28 09:23:44

Behringer FCV100 HU

Behringer FCV100 HU

Használati útmutató

1.2 verzió
2003. július

FCV100

Üdvözöljük a Behringer termékek felhasználóinak táborában!

Köszönjük, hogy megtisztelt bennünket bizalmával és az FCV100 FOOT CONTROLLER
termékünket választotta.
Az FCV100 legfőbb jellemzője a sokoldalúság. A funkciók széles választéka révén akár
többparaméteres, gyakorlatilag bármilyen vezérlési megoldások közül választhatunk és nem
kell mást tennünk, mint a lábpedált használni. Egy sztereó vagy két különálló hangszer
hangerejét vagy modulációját vezérelhetjük. Az FCV100 berendezés megbízható eszközként
szolgál mind az élő, mind pedig a stúdiós alkalmazásokban.

TARTALOM

1. BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK ........................................................................................................... 2
2. SZABÁLYOZÓSZERVEK ............................................................................................................... 3
3. AZ ELEM BEHELYEZÉSE ÉS CSERÉJE .................................................................................... 4
4. CSATLAKOZÁSOK.......................................................................................................................... 4
5. MŰSZAKI ADATOK ........................................................................................................................ 5
6. GARANCIA ........................................................................................................................................ 6

1. BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

Részletes biztonsági útmutató:
A készülék működtetésének megkezdése előtt ne feledkezzünk meg az összes biztonsági
előírás és a kezelési útmutató áttanulmányozásáról. Tartsuk be az összes utasítást és a
használati útmutatót tartsuk meg, mivel később is szükségünk lehet rá.
Rongálódás:
Az FCV100 berendezést nem szabad leejteni, mivel annak következménye az egység
tönkremenetele lehet. A BEHRINGER cég nem vállal felelősséget a felhasználó által okozott
károkért.
Karbantartás és gondozás:
Ha az FCV100 berendezést nem használjuk három hónapnál hosszabb időtartamon át, akkor
vegyük ki az elemeket, nehogy azok szivárgása kárt okozzon. Az FCV100 azonnal bekapcsol,
amikor a csatlakozódugaszt behelyezzük a bemenetekbe. Az elemek használati idejének
növelése érdekében mindig húzzuk ki a dugaszt, ha a berendezés használaton kívül van.

2

FCV100

A hálózati csatlakozáshoz használjunk 12 V DC adaptert. Hibás adapter kárt tehet a
készülékben.

Az FCV100 berendezést mindig száraz törlőruhával tisztítsuk. Lehetőleg ne használjunk
párolgó oldószereket, mivel azok kárt tehetnek a berendezés felületében.

2. SZABÁLYOZÓSZERVEK

1 A "NORM" módba kapcsolással az

FCV100 két különálló hangszer

hangerejét vezérli. Az 1/2

bemenetre betáplált jeleket a

készülék az 1/2 kimenetre küldi. A

"CV" módban az FCV100 másik

hangszer modulációját és

hangerőszintjét vezérli, és ebben az

esetben a 2-es kimenetet a

hangszer hangerő vagy modulációs

bemenetére kell csatlakoztatni.

2.1. ábra: Az FCV100 szabályozószervei (1. rész)

A "CV" módban, ha a 2-es kimenet használat alatt van, az 1-es bemenet/kimenet a
"NORM" módhoz hasonlóan felhasználható egy másik hangszer hangerejének
vezérlésére. Az összes csatlakoztatás 1/4"-os TRS dugasszal történik.

2 A "NORM" módban ezekről a jack aljzatokról küldhetjük el az FCV100 bemenőjelét a

különálló hangszerekre. Ha a "CV" módban csak a 2-es kimenetet használjuk, akkor az
FCV100 CV-vezérlőként működik.

3 Ha a MIN VOL vezérlőgombot teljesen jobbra forgatjuk, akkor a hangerő növelése jön létre

a kapcsoló a minimum állásában. Ezzel a gombbal állíthatjuk tehát be a hangerővezérlés
tartományát.

4 A hangerő szintjét a hangerővezérlő gombbal vagy pedig a pedál megfelelő mértékű
lenyomásával állíthatjuk be.

5 Ha a BATT LED kijelző eltompul vagy

nem világít, akkor ki kell cserélni az
elemet. Az elem cseréjét illetően lásd a
3. fejezetet (Az elem behelyezése és
cseréje).

2.2. ábra: Az FCV100 szabályozószervei 6 A hangszereket a "NORM" módban az
(2. rész)
1/2 bemenetek használatával
csatlakoztathatjuk. A "CV" módban az
FCV100 2-es bemenete nem
használható, mivel a vezérlőjel
kizárólag a 2-es kimeneten vehető le.

3

FCV100

2.3. ábra: Az FCV100 szabályozószervei Amint azt már említettük az "CV"
(3. rész) módban az 1-es bemenetet/ kimenetet
felhasználhatjuk egy másik hangszer
hangerejének vezérlésére.

7 Az FCV100 tápellátása 12 V DC
adapterrel vagy 9 V-os elemmel (6LR91
típus) oldható meg. Ha az elemeket és
az adaptert egyszerre használjuk, akkor
az FCV100 nem használja és nem
meríti le az elemet.

3. AZ ELEM BEHELYEZÉSE ÉS CSERÉJE

Az elemtartó rekeszhez az alábbi módszerrel férhetünk hozzá:
1. Lazítsuk meg az FCV100 alján található rögzítőcsavart és vegyük le a zárófedelet.

2. Vegyük ki a régi elemet és tegyük be az újat.

3. Helyezzük vissza a zárófedelet.

" Ne feledkezzünk meg a csatlakozódugasz kihúzásáról, ha a készüléket nem

használjuk, mivel így jelentősen megnövelhetjük az elemek használati időtartamát.

4. CSATLAKOZÁSOK

4.1. ábra: 1/4"-os TS csatlakozó A szimmetrikus és aszimmetrikus dugaszok
csatlakoztatása esetén a sztereó dugasznál át kell hidalni

a gyűrűt és a dugasztestet

4.2. ábra: 1/4"-os TRS csatlakozó

4

5. MŰSZAKI ADATOK FCV100

Bemenet/kimenet 1/4"-os TRS csatlakozók
Maximális bemeneti szint 2 V (RMS)
Bemeneti impedancia 300 kΩ
Kimeneti impedancia 560 Ω
Csillapítási tartomány 0 – 70 dB
Teljes harmonikus torzítás 0,04% (1 kHz @ 1 V (RMS) kimenet)
Jel-zaj hányados 94 dB
Tápellátás 12 V / 50 mA DC adapter
Elem 9 V-os 6LR91 típusú elem
Teljesítményfelvétel 5 mA
Méretek 150 mm x 130 mm x 60 mm
Tömeg kb. 650 gramm

A BEHRINGER cég folyamatosan a legszínvonalasabb professzionális szabványok fenntartására törekszik. Ezért
időnként előfordulhatnak előzetes figyelmeztetés nélküli változtatások a már meglévő termékeket illetően. A műszaki
jellemzők, illetve a külső kép eltérhet a felsoroltaktól vagy ábrázoltaktól.

5

FCV100

6. GARANCIA

1 § GARANCIALEVÉL/ONLINE REGISZTRÁLÁS

A hosszabbított garanciális igények érvényesítése érdekében a vevőnek a 3§ előírásaival összhangban - a termék
beszerzését követő 14 napon belül - vissza kell küldeni a BEHRINGER Spezielle Studiotechnik GmbH részére a
garancialevelet. A garancialevél időben való visszaküldésének elmulasztása (postai bélyegző dátuma alapján) a
hosszabbított garanciális kötelezettségek érvénytelenítését vonja maga után.
Az itt felsorolt feltételek szerint a vevő választhatja az online regisztrálás módszerét is az alábbi Internet címeken:
www.behringer.com vagy www.behringer.de.

2 § GARANCIA

1. BEHRINGER (BEHRINGER Spezielle Studiotechnik GmbH, beleértve a BEHRINGER leányvállalatait is, a
BEHRINGER Japan kivételével) garanciát vállal a termék mechanikus és elektromos részegységeinek anyag- és
megmunkálási hibáira a termék beszerzésétől számított egy (1) éves időszakra az alábbi garanciális szabályok
szerint. Amennyiben a terméknél bármilyen hiányosság vagy meghibásodás tapasztalható a megadott garanciális
időszakon belül, - kivéve a normál kopást és/vagy nem előírásszerű kezelést -, a BEHRINGER vállalja saját
megítélése szerint a termék javítását vagy cseréjét.
2. Ha a garanciális igény jogos, a terméket a BEHRINGER visszaküldi bérmentesített szállítmányban.
3. A fentiektől eltérő garanciális igény kifejezetten elutasításra kerül.

3 § JÓVÁHAGYÁSI SZÁM VISSZAKÜLDÉSE

1. A garanciális szerviz biztosításához a vevőnek (vagy a márkakereskedőnek) fel kell hívnia munkaidőben a
BEHRINGER által kijelölt képviseletek egyikét (lásd a csatolt listát) még a termék visszaküldése előtt. A beszélgetés
során ismertetni kell a felmerült problémát. A BEHRINGER ezt követően kiad egy engedélyezési számot.
2. Ezután a terméket vissza kell küldeni az eredeti csomagolásban - az engedélyezési szám megjelölésével - a
BEHRINGER által megadott címre.
3. A BEHRINGER nem fogad bérmentesítés nélküli szállítmányokat.

4 § GARANCIÁLIS SZABÁLYOK

1. A garanciális szolgáltatás csak akkor biztosítható, ha a termékkel együtt elküldik a kereskedő által kibocsátott
eredeti számlát. A BEHRINGER által a garanciális szabályok figyelembe vételével javításra vagy cserére
alkalmasnak ítélt terméket, a BEHRINGER az átvételtől számított 30 napon belül kijavítja vagy kicseréli.
2. Ha a terméket módosítani vagy adaptálni kell az alkalmazott nemzeti, illetve nemzetközi műszaki vagy
biztonsági szabványoknak való megfelelőség érdekében (a berendezés eredeti fejlesztési vagy gyártási országától
eltérő országban), úgy ez a módosítás/adaptálás nem tekinthető anyag- vagy megmunkálási hibának. A garancia
nem vonatkozik ilyenfajta módosításokra/adaptálásra, és független attól, hogy annak végrehajtása előírásszerű vagy
sem. A jelen garancia kikötései értelmében a BEHRINGER nem tehető felelőssé az ilyen módosításból/adaptálásból
eredő költségekért.
3. A garancia nem érvényes a szemlékre és karbantartási/javítási munkákra, különösen abban az esetben, ha
ennek szükségessége az előírásoktól eltérő használat miatt következett be.

6

FCV100

Ugyanez vonatkozik a normál elhasználódásra vagy kopásra is, különös tekintettel az alábbi részegységekre:
faderek, potméterek, billentyűzetek/gombok és hasonló elemek.
4. Az alábbi okok miatt bekövetkező meghibásodásokra/üzemzavarokra nem vonatkozik a garancia:

nem előírásszerű használat, a berendezés hanyag vagy hibás működtetése a BEHRINGER kezelési és
karbantartási útmutatójában szereplő utasítások be nem tartása miatt,
a berendezés csatlakoztatása vagy üzemeltetése a termék felhasználási országában alkalmazandó műszaki
vagy biztonsági előírások figyelmen kívül hagyásával,
vis maior vagy a BEHRINGER által nem befolyásolható körülmények által okozott
meghibásodások/üzemzavarok.
5. Jogosulatlan személy által végzett javítás vagy a termék kinyitása érvényteleníti a garanciát.
6. Ha a termék BEHRINGER által végzett felülvizsgálatának eredménye az, hogy a kérdéses meghibásodás nem
tartozik a garanciális kötelezettségek közé, úgy a felülvizsgálat költségét a vevőnek kell állnia.
7. A garanciális feltételeknek nem megfelelő termék javítási költségeit kizárólag a vevő állja. A BEHRINGER
informálja a vevőt az ilyen körülmény fennállásáról. Ha a vevő nem bocsát ki írásbeli javítási megrendelést az
értesítést követő 6 héten belül, a BEHRINGER visszajuttatja a terméket a szállítás és csomagolás költségeit
tartalmazó számlával együtt. Az ilyen költségek szintén külön számlázásra kerülnek, ha a vevő írásban megrendeli a
javítást.

5 § A GARANCIA ÁTRUHÁZHATÓSÁGA

A garancia csak az eredeti vásárlót illeti meg (a kereskedő ügyfele) és nem ruházható át a terméket esetleg később
megvásárló vevőre. A BEHRINGER nevében senki sem (kiskereskedő, stb.) vállalhat garanciális kötelezettséget a
termékre.

6 § KÁRTÉRÍTÉSI IGÉNY

A BEHRINGER nem megfelelő garanciális szolgáltatása nem jogosítja fel a vevőt kártérítési igény (pl.
következményes kár miatt) benyújtására. A BEHRINGER kártérítési kötelezettsége semmiképp sem haladhatja meg
a termék számlázott értékét.

7 § EGYÉB GARANCIÁLIS JOGOK ÉS NEMZETI JOGSZABÁLYOK

1. Ez a garancia nem zárja ki vagy korlátozza a vevő nemzeti jogszabályokban lefektetett törvényes jogait,
különös tekintettel az eladóval szemben fennálló, a hatályos eladási szerződésből fakadó jogokra.
2. Az itt megfogalmazott garanciális rendelkezések mértékadók, kivéve ha sértik a nemzeti jogszabályok hatályos
előírásait.

7


Click to View FlipBook Version
Previous Book
MP Nowa Era 2019
Next Book
Around & About May 28-02019 Issue 22, Vol.23