The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by webteam, 2019-08-02 11:16:04

Pioneer DDJ-WEGO, DDJ-WEGO 2 CZ

Pioneer DDJ-WEGO, DDJ-WEGO 2 CZ

DJ KONTROLÉR

DDJ-WEGO
DDJ-WEGO

Návod k použití

http://pioneerdj.com/support/
Na této webové stránce Pioneer najdete odpovědi na často kladené otázky, informace o s
typy informací a služeb, které vám umožní používat přístroj s větším komfortem.

POZOR!!!

Před sejmutím krytu nutno vyjmout vidlici síťového přívodu ze zásuvky.
Ujištění:
Přístroj odpovídá požadavkům zákona o technických požadavcích na elektrická zařízení č. 22/97 Sb. ze dne
24.1.1997 a nařízení vlády č. 168/97 a 169/97 ze dne 25.6.1997.
Na tento přístroj bylo vydáno prohlášení o shodě.

Upozornění:
Veškerá práva výrobce a vlastníka práva k dílu vyhrazena.
Bez udělení souhlasu je kopírování a další šíření díla zakázáno.

Důležité
Symbol blesku v trojúhelníku upozorňuje uživatele na přítomnost "nebezpečného napětí" v přístroji, které může
způsobit úraz.

Varování:
Aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem, nesnímejte kryty přístroje. Uvnitř nejsou žádné uživatelsky opravitelné
části. Vždy vyhledejte odbornou opravnu.

Symbol vykřičníku v trojúhelníku upozorňuje uživatele na to, že návod k použití obsahuje důležité informace,
týkající se použití a údržby přístroje.

Operační prostředí
Operační teplota a vlhkost prostředí:
+5° C - +35° C, méně jak 85% relativní vlhkosti (chladící otvory nejsou blokované).
Neinstalujte přístroj v následujících místech:
 Místa vystavená přímému slunečnímu svitu nebo silnému umělému osvětlení.
 Místa vystavená vysoké vlhkosti nebo špatně větraná místa.

Tento výrobek je určený pro domácí použití. Závada v důsledku jiného než domácího použití (např. dlouhodobé
používání pro obchodní účely v restauraci nebo použití v automobilu nebo na lodi) nebude provedeno v rámci
záruky zdarma a bude zpoplatněno.

Varování:
Tento přístroj není vodotěsný. Aby nedošlo k požáru nebo k úrazu elektrickým proudem, nevystavujte tento přístroj
dešti nebo vlhkosti a nestavte do blízkosti přístroje nádoby s tekutinou jako jsou květinové vázy, kosmetické a
lékařské přípravky atd.
Varování:
Na přístroj nestavte žádné zdroje ohně, jako např. svíčky. Pokud by došlo k jejich pádu na přístroj, může dojít
k požáru.

-2-

Další informace

 Změna specifikace a designu tohoto přístroje a přiloženého softwaru za účelem vylepšení vyhrazena bez
předchozího upozornění.

Poznámky k místu instalace

 Nestavte tento přístroj na zdroje tepla, jako jsou zesilovače a nevystavujte ho dlouhou dobu tepelnému záření,
jinak může dojít k poškození přístroje.

 Instalujte přístroj dál do tuneru nebo TV. Jinak může docházet k rušení zvuku a obrazu. K rušení může
docházet především při použití vnitřní antény. V tomto případě použijte venkovní anténu nebo vypněte
napájení tohoto přístroje.

Čistění přístroje

Za normálních podmínek čistěte přístroj suchým hadříkem. Pro odstranění silného znečištění použijte hadřík,
nevlhčený ve slabém roztoku neutrálního saponátu a pak přístroj osušte. Nepoužívejte alkohol, ředidlo, benzín
nebo insekticidy, jinak může dojít k poškození povrchu přístroje. Nenechávejte v kontaktu s povrchem přístroje
dlouhou dobu gumové předměty, jinak může dojít k poškození přístrojové skříně. Při použití chemicky napuštěných
utěrek si nejprve pečlivě přečtěte návod k jejich použití. Před čištěním odpojte USB kabel.

O CD-ROM z příslušenství

 Operační prostředí

Dodaný disk CD-ROM lze použít s Microsoft® Windows® XP/Vista/7 a Apple Mac OS X 10.4.
Pro zobrazení návodu z disku CD-ROM je nutný Adobe Leader (verze 4.0 nebo vyšší).

 Upozornění k použití

Tento disk CD-ROM je určený pro použití v osobním počítači. Nelze ho použít v DVD přehrávači, hudebním CD
přehrávači nebo DJ přehrávači. Pokud o přehrávání disku CD-ROM v těchto přehrávačích může způsobit
poškození reproboxů nebo sluchu při poslechu při vysoké hlasitosti.

 Licence

Přečtěte si následující licenční podmínky před použitím disku CD-ROM. Nepoužívejte ho, pokud s licenčními
podmínkami nesouhlasíte.

 Podmínky použití

Autorská práva k datům na disku CD-ROM patří společnosti Pioneer Corporation. Neautorizovaný přenos,
duplikování, vysílání, veřejné vysílání, překlad, prodej, pronájem nebo jiné použití, překračující „osobní použití“,
definované autorským zákonem, může být stíháno. Povolení používat CD-ROM je udělováno pod licencí
společnosti Pioneer Corporation.

 Zřeknutí se odpovědnosti

Společnost Pioneer Corporation negarantuje funkčnost tohoto disku CD-ROM s osobními počítači používajícími
některý z požadovaných OS. Navíc není společnost Pioneer Corporation odpovědná za žádné škody, vzniklé
v souvislosti s používáním tohoto disku CD-ROM.
Pokud se návod na disku CD-ROM automaticky neotevře, dvakrát klikněte na ikonu CD-ROM pro zobrazení jeho
obsahu a pak otevřete soubor PDF.

O obchodních značkách a registrovaných obchodních značkách

 Pioneer je registrovaná obchodní značka společnosti Pioneer Corporation.
 Ostatní názvy společností, produktů a technologií zmíněných v tomto návodu jsou registrované obchodní

značky nebo obchodní značky jejich vlastníků.

-3-

Děkujeme, že jste si koupili tento výrobek PIONEER.
Přečtěte si prosím pečlivě tento návod k použití a seznamte se s ovládáním přístroje. Po přečtení uschovejte
návod pro případné pozdější použití.

Obsah 08 Operace (další funkce).......................................18 

  Analyzování souborů .............................................18 
01 Před začátkem...................................................... 5  Editace mřížky taktu ..............................................18 
Nastavení vysílacího intervalu
Vlastnosti................................................................. 5  MIDI hlášení knoflíku JOG.....................................19 
Co je v krabici.......................................................... 5  Nastavení citlivosti dotykového sensoru
knoflíku JOG ..........................................................19 
02 Než začnete .......................................................... 6  Režim náladového osvětlení .................................19 
Instalace softwaru ................................................... 6 
O softwaru VIRTUAL DJ LE.................................... 7 

03 Propojení .............................................................. 9  09 Další informace ..................................................20 
Připojení vstupních/výstupních konektorů .............. 9 
Odstraňování závad ..............................................20 
04 Názvy částí a funkcí........................................... 10  Použití jako kontrolér pro jiný DJ software ............21 
1 Prohlížeč ............................................................ 10  O softwaru ovladače..............................................21 
2 Přehrávač ........................................................... 11  O obchodních značkách a registrovaných
3 Mixér................................................................... 11  obchodních značkách............................................22 
Poznámka k autorským právům ............................22 
Specifikace ............................................................22 

05 Základní ovládání............................................... 12 
Spuštění systému.................................................. 12 
Nahrání stop a jejich přehrávání ( A)................. 13 
Použití funkce mixéru ( B).................................. 13 
Nastavení kvality zvuku......................................... 13 
Monitorování zvuku přes sluchátka ( C) ............ 13 
Mixování ( B, D) ................................................. 13 
Vstup zvuku z mikrofonu ....................................... 13 
Opuštění systému ................................................. 13 

06 Ovládání (funkce tohoto přístroje)................... 14 
Typy režimů JOF FX ( E) ................................... 14 
Změna barvy osvětlení knoflíku JOG ( F).......... 14 
Přepnutí barvy vzhledu ......................................... 15 

07 Pokročilé operace.............................................. 16 
Použití funkce CUE ( G) .................................... 16 
Použití funkce LOOP ( H) .................................. 16 
Použití funkce HOT CUE ( I).............................. 16 
Použití funkce SAMPLER ( I)............................. 16 
Použití čtyř přehrávačů ( J)................................ 17 

-4-

01 Před začátkem Design

Vlastnosti Designový koncept tohoto přístroje je: solidní barvy a
tvary pro harmonizaci interiéru vaší místnosti a
Tento přístroj je DJ kontrolér v kompaktní velikosti, kompaktní velikost pro snadný transport. Navíc spodní
umožňující DJ vystupování s dynamický zvukem a panel lze vybrat z pěti barevných variací, vytvářejících
mnoha světelnými efekty. Je vybavený funkcí "JOG solidní dojem a dobrý kontrast s oblými tvary. Nový
FX", pro dynamické transformování zvuku a funkcí knoflík JOG je osvětlený animovaným světlem
"PULSE CONTROL" umožňující měnit barvu světel vícebarevných LED, poskytujících vzrušení vašemu
mnoha způsoby s použitím vícebarevných LED. Pět DJ vystoupení. K tomu jsou vstupní/výstupní
barevných variací je obsaženo v přístroji, což konektory umístěné na boční straně pro zkrácení
umožňuje vybrat uživateli barvu podle prostředí. Navíc vzdálenosti k notebooku a podpoře instalace do
barvy, ve kterých LED svítí lze přizpůsobit pro malého prostoru. Kompaktní a uhlazený design tak
vyjádření osobnosti uživatele. Tento DJ kontrolér vytváří DDJ-WeGO vysoce přenosným.
umožňuje uživatelům prožívat jejich DJ život s jejich
vlastními potřebami a v jejich vlastních stylech. VIRTULA DJ LE

JOG FX DJ software "Virtual DJ Limited Edition" s originálním
rozhraním Pioneer je v příslušenství tohoto přístroje.
Tento přístroj je vybavený funkcí JOG FX, umožňující Hlavní funkce jako smyčky, efekty, samplování, 4-
ovládat současně více efektů knoflíkem JOG. kanálové mixování a video vám umožňují široký
Parametry násobných efektů lze ovládat jednoduchým rozsah DJ vystoupení. Navíc si můžete vybrat barvy
otáčením knoflíkem JOG, takže lze využít širokého rozhraní podle svého požadavku a preferencí z
rozsahu transformací. Také použitím v kombinaci s mnoha možností.
funkcí FX PULSE může být DJ vystoupení rozšířeno
množstvím animací s použitím vícebarevných světel. Kompatibilita s různými DJ programy

PULSE CONTROL Díky MIDI rozhraní lze 4 přehrávače, sampler a
mnoho dalších funkcí ovládat různými DJ aplikacemi.
Díky použití více vícebarevných LED instalovaných v Pro poslední informace o softwarové kompatibilitě viz.
knoflíku JOG se barevné osvětlení mění podle DJ stránky webové podpory Pioneer:
operací a přidává DJ vystoupení brilantnosti. http://pioneerdj.com/support/
 Hlavní animace PULSE CONTROL
Co je v krabici
(1) Mix Pulse
Toto indikuje rozdíl v taktu dvou stop  CD-ROM se softwarem VIRTUAL DJ LE/
intenzitou osvětlení. Knoflík JOG svítí silněji softwarem ovladače/návodem k použití
když jsou takty perfektně synchronizované a
ztlumuje se, když se takty zacházejí. To  USB kabel
umožňuje vizuálně kontrolovat shodu taktů,  Návod k použití
takže takt a tempo lze snadno srovnat.  Záruční list

(2) Launch Pulse
Když je stopa nahrána, červené světlo plave
ke knoflíku JOG, což umožňuje uživateli
sledovat, kdy bude stopa nahrána.

(3) FX Pulse
Světlo na knoflíku JOG se pohybuje různými
způsoby podle použitých efektů, čímž přidává
DJ vystoupení vzrušení pohybem světla navíc
ke změnám zvuku.

Barevné variace a přizpůsobení

Barvy, kterými vícebarevné LED tohoto přístroje svítí,
lze přizpůsobit a barvy v rozhraní přiloženého
softwaru "Virtual DJ Limited Edition" lze také
přizpůsobit. Barvy lze nastavit podle vašeho
požadavku pro vyhovění aktuální náladě nebo různým
situacím.

-5-

02 Než začnete

Instalace softwaru 2. Posuňte přepínač ON/OFF tohoto přístroje do
polohy ON.
O softwaru ovladače (Windows) Zapněte napájení tohoto přístroje.
 Když je tento přístroj připojený k počítači poprvé
Tento softwarový ovladač je výhradní ASIO ovladač pro nebo byl odpojen a znovu připojen k jinému USB
výstup audio signálu z počítače. portu, může se objevit hlášení „Installing device
driver software“. Vyčkejte, dokud se neobjeví
 Při použití Mac OS X nemusíte instalovat software hlášení „Your device are ready for use“.
ovladače.
 Nastavení velikosti vyrovnávací paměti
Operační prostředí
Tento přístroj funguje jako audio zařízení, vyhovující
Podporované operační systémy 32-bit verze Ano standardům ASIO.
Windows® 7 Home Premium/Professional/ 64-bit verze Ano*  Pokud je spuštěná nějaká aplikace používající tento
Ultimate 32-bit verze Ano
64-bit verze Ano* přístroj jako výchozí audio zařízení (DJ software atd.),
Windows Vista® Home Basic/Home Premium/ 32-bit verze Ano ukončete jí před nastavováním velikosti vyrovnávací
Business/Ultimate paměti.

Windows® XP Home Edition/Professional (SP2 Klikněte ve Windows na nabídku Start > All Programs >
nebo novější) Pioneer > DDJ_WeGO > DDJ_WeGO ASIO Settings
Utility.
* Při použití 64-bitové verze Windows lze software ovladače
použít pouze pro 32-bitové aplikace. y]

Před instalací softwaru ovladače

 Před instalací softwaru si pečlivě přečtete licenční
smlouvu.

 Vypněte tento přístroj síťovým vypínačem, pak odpojte
USB kabel, propojující tento přístroj a počítač.

 Pokud je na počítači spuštěný nějaký jiný program,
ukončete ho.

 Pro instalaci nebo odinstalaci ovladače potřebujete být
přihlášený k počítači jako administrátor. Před instalací
se přihlaste jako administrátor.

 Pokud připojíte tento přístroj k počítači bez předchozí
instalace ovladače, může dojít podle systémového
prostředí k chybě.

 Pokud je instalace ovladače po spuštění přerušena,
spusťte instalační postup znovu od začátku.

 Instalace softwaru ovladače

1. Zapněte počítač.  Větší velikost vyrovnávací paměti snižuje šanci
výpadku zvuku (přerušení zvuku), ale zvětšuje
2. Vložte CD-ROM se softwarem ovladače do CD zpoždění přenosu audio signálu (latenci).

mechaniky počítače.  Větší počet vyrovnávacích paměti snižuje šanci
výpadku zvuku (přerušení zvuku), ale zvětšuje
3. Jakmile se zobrazí nabídka disku CD-ROM, vyberte zpoždění přenosu audio signálu (latenci).

"Install Driver Software  Proveďte následující postup pro nastavení velikosti a
počtu vyrovnávacích pamětí.
(Pioneer_DDJ_WeGO_Driver_XXXXX.exe)“, pak
Pokud při výchozím nastavení nedochází k výpadkům
klikněte na "Start". zvuku
(1) Postupně zvyšujte velikost vyrovnávací paměti a
4. Proveďte instalaci podle instrukcí na obrazovce.
nastavte minimální hodnotu, při které nedochází k
Pokud se během instalace objeví [Windows Security], výpadkům zvuku.
(2) Nastavte počet vyrovnávacích pamětí na "2" a
klikněte na [Install this driver software anyway] a zkontrolujte, že nedochází k výpadkům zvuku.
- Pokud dochází k výpadkům zvuku, zvyšte počet na
pokračujte v instalaci.
"3".
 Při instalaci ve Windows XP
Pokud při výchozím nastavení dochází k výpadkům
Pokud se během instalace objeví [Hardware zvuku
(1) Nastavte počet vyrovnávacích pamětí na "4", pak
Installation], klikněte na [Continue anyway] a
nastavte velikost vyrovnávací paměti na minimální
pokračujte v instalaci. hodnotu, při které nedochází k výpadkům zvuku.

 Když je instalace dokončena, objeví se

hlášení o jejím dokončení.

 Propojení tohoto přístroje a počítače

1. Připojte tento přístroj k počítači pomocí USB
kabelu.

Pro instrukce o připojení viz. "Připojení
vstupních/výstupních konektor" na straně 9.

-6-

 Kontrola verze softwaru ovladače Aby bylo množné použít video mixování, musejí být splněny
Klikněte ve Windows na nabídku Start > All Programs > následující podmínky:
Pioneer > DDJ_WeGO > DDJ_WeGO Version Display  Mac, Windows
Utility.
- ATI™ nebo NVIDIA® chipset s 256 MB nesdílené
 Můžete na obrazovce zkontrolovat verzi firmwaru RAM DDR3.
tohoto přístroje.
- Video karta musí podporovat duální výstup.
 Verze firmwaru se nezobrazí, když není přístroj  Plná funkcionalita není garantována na všech
připojený k počítači nebo když přístroj a počítač
správně nekomunikují. počítačích, i když vyhovují předchozím podmínkám.
 I s vyžadovanou pamětí podle předchozích informací
 Kontrola posledních informací o softwaru ovladače
Pro poslední informace o softwaru ovladače pro může dojít k nedostatku paměti z důvodu rezidentních
výhradní použití s tímto přístroje navštivte následující programů, počtu služeb atd., což brání optimální funkci
webové stránky. a výkonnosti tohoto softwaru. V tomto případě uvolněte
http://pioneerdj.com/support/ paměť. Pro stabilnější operace doporučujeme
nainstalovat rozšíření paměti.
 Podle nastavení počítače nemusí CPU a pevné disky
poskytovat dostatečný výkon. Především u notebooků
zajistěte při použití softwaru VIRTUAL DJ LE plný
výkon (např. napájením ze sítě a ne z baterie).
 Pamatujte, že může dojít k problémům se softwarem
VIRTUAL DJ LE v závislosti na dalších programech,
běžících na počítači.

 Instalace softwaru VIRTUAL DJ LE

 Software používá přístup k internetu. Pro přístup
k internetu je nutná smlouva s poskytovatelem
internetového připojení.

 Instalační obrazovka se může lišit podle verze
softwaru VIRTUAL DJ LE, ale operační postup je
stejný.

O softwaru VIRTUAL DJ LE  O instalačním postupu (Windows)

VIRTUAL DJ LE je DJ software společnosti Atomix. DJ 1. Vložte CD-ROM se softwarem VIRTUAL DJ LE
vystupování je možné po připojení osobního počítače, na do CD mechaniky počítače.
kterém je software nainstalovaný, k tomuto přístroji.
2. Jakmile se zobrazí nabídka disku CD-ROM, vyberte
Minimální operační prostředí
"Install VIRTUAL DJ LE(DDJ_WeGO)“, pak klikněte
Podporované operační systémy CPU a požadovaná paměť na "Start".
Mac OS X 10.5.x Procesor Intel®
1 GB nebo více RAM Instalátor VIRTUAL DJ LE se spustí.
Windows® XP Home Procesor Intel® Pentium® 4 nebo
Edition/Professional (SP3 nebo AMD Athlon™ XP 3. Jakmile se instalátor VIRTUAL DJ LE spustí,
vyšší) 512 MB nebo více RAM klikněte na „Next“.
Ostatní - Pro návrat do předchozí obrazovky klikněte
Pevný disk Volné místo 50 MB nebo více na „Back“.
Optická mechanika Optická mechanika schopná číst - Pro zrušení instalace klikněte na „Cancel“.
disky CD-ROM
USB port Pro připojení počítače k tomuto DDJ-WeGO
přístroji je nutný port USB 2.0
Rozlišení displeje Rozlišení 1024 x 768 nebo vyšší ''- :H*2

''- :H*2

Doporučené operační prostředí

Podporované operační systémy CPU a požadovaná paměť 4. Přečtěte si pečlivě obsah licenční smlouvy a
Mac OS X 10.6.x Procesor Intel® pokud s ní souhlasíte, zatrhněte „I accept the
2 GB nebo více RAM terms in the License Agreement“, pak klikněte
Windows® 7 Professional (32- Procesor Intel® Core™ 2 nebo na „Next“.
bitová verze) AMD Athlon™ X2 Pokud s licenční smlouvou nesouhlasíte, klikněte
1 GB nebo více RAM na „Cancel“ pro zrušení instalace.
Ostatní
Pevný disk Volné místo 200 MB nebo více
Rozlišení displeje Rozlišení 1280 x 1024 nebo vyšší
(Windows)
Rozlišení 1440 x 900 nebo vyšší
(Mac)

-7-

DDJ-WeGO

DDJ-WeGO ''- :H*2

5. Vyberte typ instalace pro VIRTUAL DJ LE, pak 8. Zadejte sériové číslo, nacházející se na
klikněte na „Next“. spodním panelu tohoto přístroje (XXXX-XXXX-
- Když je vybráno „Typical“, jsou současně XXXX/WEGO), pak klikněte na „OK“.
instalovány zásuvné moduly a další
komponenty. Normálně vyberte „Typical“.  O instalačním postupu (Mac OS X)
- Když je vybráno „Custom“, můžete vybrat,
které komponenty se budou instalovat. 1. Vložte CD-ROM se softwarem VIRTUAL DJ LE do
CD mechaniky počítače.
DDJ-WeGO Na obrazovce se objeví ikona „CD_menu“. Dvakrát na
ní klikněte
6. Když se objeví následující obrazovka, klikněte
na „Install“. 2. Jakmile se zobrazí nabídka disku CD-ROM, vyberte
Instalace začne. "Install VIRTUAL DJ LE(DDJ_WeGO)“, pak klikněte
Po dokončení instalace se objeví potvrzující na "Start".
obrazovka. Instalátor VIRTUAL DJ LE se spustí.

DDJ-WeGO 3. Jakmile se instalátor Virtual DJ LE spustí, klikněte
''- :H*2 na „Continue“.

7. Klikněte na „Finish“. 4. Přečtěte si pečlivě obsah licenční smlouvy, klikněte
Tím dokončíte proces instalace. na „Continue“ a pak klikněte na „Agree“ pokud s ní
VIRTUAL DJ LE se spustí, pokud bylo zatrženo souhlasíte.
„Launch VirtualDJ“ na obrazovce, než kliknete na Pokud s licenční smlouvou nesouhlasíte, klikněte na
tlačítko „Finish“. „Disagree“ pro zrušení instalace.

5. Vyberte typ instalace pro VIRTUAL DJ LE, pak
klikněte na „Install“.
- Pro výběr standardní instalace klikněte na "Install".
- Pro instalaci do jiného umístění klikněte na
„Change Install Location…“ a vyberte umístění pro
instalaci.
Instalace začne.
Po dokončení instalace se objeví potvrzující obrazovka.

6. Klikněte na „Close“.
Tím dokončíte proces instalace.

 Kontrola posledních informací o softwaru Virtual DJ
LE

Pro poslední informace o operačním prostředí a
kompatibilitě navštivte následující webové stránky
společnosti Atomix productions:
Pro získání poslední verze softwaru VIRTUAL DJ LE si
musíte na stránkách Atomix productions vytvořit uživatelský
účet.

http://www.virtualdj.com

-8-

Při propojováním nebo změnou propojení vypněte napájení.
Používejte pouze USB kabel, dodávaný s tímto přístrojem.
Sledujte také návod k připojovanému zařízení.
Tento přístroje umožňuje napájení přes USB. Lze ho používat po připojení k počítači USB kabelem.

 Propojte tento přístroj a počítač přímo pomocí USB kabelu z příslušenství.

 Zapněte napájení připojeného počítače.

 USB rozbočovač nelze použít.

 V následujících případech může být napájení nedostatečné a přístroj nemusí fungovat při napájení přes USB.
- Když je kapacita USB portu počítače nedostatečná.
- Když jsou k počítači připojená další USB zařízení.

- Když jsou připojená sluchátka s impedancí nižší jak 32 .
- Když sluchátka současně připojená ke zdířce stereo phone jack a stereo mini-phone jack.
- Když je do zdířky PHONES připojený monofonní konektor jack.

Připojení vstupních/výstupních konektorů 45 6

1 23

ON OFF PHONES MIC MASTER OUT

Mikrofonní kabel L
R

RL

Sluchátkový kabel

USB kabel Do audio vstupu Audio kabel
Do USB konektoru
LR
Do sluchátek Do mikrofonu
LR
Audio vstup

DJ software Kontrola výstup. Audio vstup Audio výstup
Počítač zvuku
Mikrofon Komponent, zesilovač,
Sluchátka aktivní reproduktory atd.

(1) Konektor USB (5) Bezpečnostní zámek Kensington
Připojte k počítači.
(6) Zdířky MASTER OUT
 Propojte tento přístroj a počítač přímo pomocí Zde připojte aktivní reproboxy atd.
USB kabelu z příslušenství.

 USB rozbočovač nelze použít.

(2) Přepínač ON/OFF
Zapne a vypne napájení přístroje.

(3) Zdířka PHONES
Zde připojte sluchátka.
Lze použít stereofonní konektor 6.3 mm nebo mini
stereofonní konektor 3.5 mm.

 Připojte sluchátka s impedancí 32  nebo

vyšší. Sluchátka s impedancí nižší jak 32 
nejsou podporována.

 Nepřipojujte současně sluchátka do obou
sluchátkových výstupů (6.3 mm i 3.5 mm).

(4) Zdířka MIC hlasitost mikrofonního
Zde připojte mikrofon.

 Lze nastavit pouze
zvuku.

-9-

04 Názvy částí a funkcí 3 Mixér 2 Přehrávač

2 Přehrávač

B 1 Prohlížeč A
3 Mixér 1 Prohlížeč 3 Mixér

6 ck l d 21 2d c i j6

9ab mm 9ab
78 e 78
5 n
5
o

qp

4 3h g f 4 3h gf

2 Přehrávač 3 Mixér 2 Přehrávač

1 Prohlížeč

(1) Otočný volič
 Otočte:
Kurzor se posunuje v části A předchozího obrázku.
 SHIFT + otočte:
Kurzor se posunuje v části B předchozího obrázku.
 SHIFT + stiskněte:
Adresář v části B předchozího obrázku se otevře a zavře.
* Pokud je zobrazený jiný panel než BROWSE, otočte otočným voličem pro zobrazení panelu BROWSE.

(2) Tlačítko LOAD
Nahraje stopu vybranou kurzorem do každého z přehrávačů.

- 10 -

2 Přehrávač  SHIFT + otočte:
Posune pozici mřížky taktu.
3. Tlačítko / * Tato funkce je dostupná po aktualizaci na VIRTUAL DJ PRO.
Použijte pro přehrávání/pauzu stopy.
 SHIFT + stiskněte:
4. Tlačítko CUE Nastaví místo začátku a konce ruční smyčky.
 Stiskněte: Zapne a vypne přehrávání ruční smyčky.
Nastavení místa příposlechu nebo přechod na místo
příposlechu. 13. Tlačítko DECK
 SHIFT + stiskněte: Přepne ovládaný přehrávač.
Místo přehrávání se posune na začátek stopy.
14. Tlačítko SHIFT
5. Tlačítko SYNC (MASTER) Když je současně s tlačítkem SHIFT stisknuto jiné tlačítko, je
 Stiskněte: vyvolána druhá funkce.
Synchronizuje tempo podle řídícího přehrávače.
 SHIFT + stiskněte: 15. Tlačítko SAMPLER
Nastaví řídící přehrávač pro synchronizaci.
 Stiskněte:
6. Táhlo TEMPO Zapne a vypne režim samplem.
Nastavuje rychlost přehrávání.
16. Tlačítko HOT CUE (DELETE)/SAMPLER
7. Tlačítko CTRL A
 Stiskněte:  Stiskněte:
Zapne nebo vypne ovládání tónu. Když je režim sampleru vypnutý, nastaví nebo vyvolá místo
 SHIFT + stiskněte: rychlého příposlechu.
Najednou vypne ovládání tónu, filtr a efekty 1 až 3. Když je režim sampleru zapnutý, přehrává/zastaví přehrávání
samplovaného zvuku.
8. Tlačítko CTRL B
 Stiskněte:  SHIFT + stiskněte:
Zapne nebo vypne filtr. Když je režim sampleru vypnutý, zruší nastavené místo
 SHIFT + stiskněte: rychlého příposlechu nastavené pod stisknuté tlačítko.
Najednou vypne ovládání tónu, filtr a efekty 1 až 3. Když je režim sampleru zapnutý, tak pokud je přehráván
samplovaný zvuk, přehrávání se vrátí na začátek
9. Tlačítko FX1 samplovaného zvuku a pokračuje od něj.
 Stiskněte:
Zapne nebo vypne efekt 1. 17. Knoflík Jog
 SHIFT + stiskněte:
Přepne typ efektu FX1.  Když je režim JOG FX vypnutý
- Škrábání:
10. Tlačítko FX2 Při otáčení při stisknutí jeho kovové vrchní části je zvuk
 Stiskněte: přehráván podle směru a rychlosti otáčení knoflíku JOG.
Zapne nebo vypne efekt 2. - Ohýbání tónu:
 SHIFT + stiskněte: Rychlost přehrávání lze nastavit otáčením vnější části
Přepne typ efektu FX2. knoflíku JOG během přehrávání.
- Rychlé hledání:
11. Tlačítko FX3 Když je knoflíkem JOG otáčeno při stisknutém tlačítku
 Stiskněte: SHIFT během přehrávání, stopa je rychle přehrávána
Zapne nebo vypne efekt 3. vpřed/vzad.
 SHIFT + stiskněte:
Přepne typ efektu FX3.  Když je režim JOG FX zapnutý
- Ovládání JOG FX:
12. Knoflík AUTO LOOP (MOVE GRID) Parametry efektu lze nastavit otáčením knoflíkem JOG.
 Otočte: Pro detaily viz. "Typy režimů JOG FX" na straně 14.
Změní šířku smyčky pro přehrávání.
 Stiskněte: Nepokládejte na knoflík JOG žádné předměty a nevystavuje ho silným
Zapne a vypne přehrávání smyčky. nárazům. Také dávejte pozor na vniknutí vody nebo jiné kapaliny do
přístroje, jinak může dojít k závadě.

3 Mixér

18. Knoflík MIC VOL 22. Knoflíky EQ (HI, MID, LOW)
Nastavte audio úroveň vstupu zdířek MIC. Nastavují kvalitu zvuku vstupujícího do různých přehrávačů. HI –
výšky, MID – středy, LOW – hloubky.
19. Knoflík MASTER VOL
Nastavuje audio úroveň řídícího výstupu. 23. Tlačítko CUE
Použijte pro monitorování zvuku odpovídajícího přehrávače přes
 Tato operace není spojená s knoflíkem MASTER na
obrazovce počítače. sluchátka.
24. Indikátor kanálové úrovně
20. Knoflík HEADPHONES MIX
Nastavuje vyvážení hlasitosti monitoru mezi zvukem přehrávače, Indikuje úroveň zvuku před jeho průchodem kanálovým prolínačem
jehož tlačítko je stisknuto a řídícím zvukem. odpovídajícího přehrávače.
25. Kanálový prolínač
 Zvuk sampleru vystupuje bez ohledu na polohu knoflíku Nastavuje úroveň zvuku, vystupujícího z různých přehrávačů.
HEADPHONES MIX. 26. Křížový prolínač
Přepíná výstup zvuku přehrávačů, přiřazených k levé a pravé straně
21. Knoflík HEADPHONES VOL křížového prolínače.
Nastavuje audio úroveň výstupu ze zdířek PHONES.

 Operace není spojená s knoflíkem VOL (ovládání hlasitosti
sluchátek) na obrazovce počítače.

 Zvuk mikrofonu, připojeného ke zdířce MIC, nevystupuje ze
sluchátek.

- 11 -

05 Základní ovládání

Spuštění systému

Spuštění tohoto přístroje
1. Připojte tento přístroj k počítači UBS kabelem.

ON OFF PHONES

2. Zapněte připojený počítač. 3. Klikněte na „Apply“ a pak na „OK“.

3. Posuňte přepínač „ON/OFF“ tohoto přístroje  Spuštění VIRTUAL DJ LE (Mac OS X)
do polohy „ON“.
1. V aplikaci „Finder“ otevřete adresář „Application“,
ON OFF PHONES pak dvakrát klikněte na ikonu „VirtualDJ LE“.
Když je VIRTUAL DJ LE spuštěný poprvé, objeví se
Zapněte napájení tohoto přístroje. obrazovka pro zadání sériového čísla.
 Při prvním připojení tohoto přístroje k počítači Zadejte sériové číslo (XXXX-XXXX-XXXX/WEGO),
nacházející se na spodním panelu tohoto přístroje, pak
nebo po připojení k jinému USB konektoru na klikněte na „OK“.
počítači se může objevit hlášení „Installing device
driver software“. Vyčkejte, dokud se neobjeví 2. Klikněte na „CONFIG“ v levém horní rohu
hlášení „Your device is ready for use“. obrazovky.
Objeví se obrazovka „Settings“.
Spuštění softwaru VIRTUAL DJ LE Nastavte položky záložky „Sound Setup“
v následujícím pořadí.
Když zapnete tento přístroj, počkejte, až zhasne (1) „Inputs“: Vyberte „NONE“
osvětlení dříve, než spustíte VIRTUAL DJ LE. (2) „Sound Card“: Vyberte „4-OUT CARD“ a
"Pioneer DDJ-WeGO".
 Spuštění VIRTUAL DJ LE (Windows) (3) „Outputs“: Vyberte "HEADPHONES" a
„Master: Chan 1&2/Headphones: Chan 3&4“.
1. V nabídce Windows „Start“ klikněte na „All
Programs“ > „VirtualDJ“ > „VirtualDJ LE (DDJ- 3. Klikněte na „Apply“ a pak na „OK“.
WeGO)“.

2. Klikněte na „CONFIG“ v pravém horní rohu
obrazovky.
Objeví se obrazovka „Settings“.
Nastavte položky záložky „Sound Setup“ v následujícím
pořadí.
(1) „Inputa“: Vyberte „NONE“
(2) „Sound Card“: Vyberte „ASIO Driver“.
(3) „Outputs“: Vyberte "HEADPHONES" a „Master:
Chan 1&2/Headphones: Chan 3&4“.

- 12 -

B 1. Připojte sluchátka ke zdířce PHONES.
2. Stiskněte tlačítko CUE pro přehrávač, který chcete
Nahrání stop a jejich přehrávání ( A)
monitorovat.
1. Otočte otočným voličem při stisknutém tlačítku SHIFT pro 3. Otočte knoflíkem HEDAPHONES MIX.
výběr adresáře nebo položky.
 Když je vybrán adresář nebo položka se značkou „+“ a otočný  Otočení doleva: Zvuk přehrávače, jeho tlačítko CUE je
volič je stisknutý při stisknutém tlačítku SHIFT, adresář nebo stisknuté, se relativně zesílí.
položka se otevře nebo zavře.
 Otočeno doprava: Zvuku výstupu MASTER OUT se relativně
2. Uvolněte tlačítko SHIFT, pak otočte otočným voličem pro výběr zesílí.
stopy.
4. Otočte knoflíkem HEDAPHONES VOL.
3. Stiskněte tlačítko LOAD pro nahrání vybrané stopy do  Zvuk přehrávače, jeho tlačítko CUE je stisknuté, vystupuje
přehrávače. ze sluchátek.
 Když je tlačítko CUE stisknuto znovu, monitorování je
4. Stiskněte tlačítko / pro přehrávání stopy. zrušeno.
 Když je toto tlačítko stisknuto znovu během přehrávání, zapne
se pauza. Mixování ( B, D)

Použití funkce mixéru ( B) 1. Použijte táhlo TEMPO pro srovnání rychlosti přehrávání
jednoho přehrávače a rychlostí přehrávání druhého
 Nastavte hlasitost aktivních reproboxů atd. připojených ke zdířkám přehrávače.
MASTER OUT na vhodnou úroveň. Pamatujte, že pokud bude  Posuňte směrem + (dopředu): Rychlost přehrávání se zvýší.
hlasitost nastavena příliš vysoko, zvuk bude velmi silný.  Posuňte směrem - (dozadu): Rychlost přehrávání se sníží.

1. Použijte kanálové prolínače pro nastavení audio úrovně, 2. Pokud je takt dvou přehrávačů rozdílný, použijte funkci
vystupující z odpovídajícího přehrávače. ohýbání tónu knoflíkem JOG pro korekci rozdílu.
Rychlost přehrávání ze nastavit otáčením vnější části knoflíku JOG
2. Použijte křížový prolínač pro přepnutí přehrávače, jehož zvuk během přehrávání.
má hrát z reproboxů. - Otáčení doprava: Rychlost přehrávání se zvyšuje.
- Levý kraj: Výstup zvuku z přehrávače „A“ nebo „C“. - Otáčení doleva: Rychlost přehrávání se snižuje.
- Střed: Zvuk všech přehrávačů je mixován a vystupuje. - Zastavení otáčení: Pokračuje přehrávání normální rychlostí.
- Pravý kraj: Výstup zvuku z přehrávače „B“ nebo „D“.  Když je stisknuto tlačítko SYNC (MASTER), rychlost
 Charakteristiku křivky lze přepnout pomocí tlačítka nastavení přehrávání a takt dvou přehrávačů se synchronizuje okamžitě.
křivky křížového prolínače v panelu MIXER ve středu (Rychlost přehrávání a takt se synchronizuje podle
obrazovky počítače. přehrávače, který je vybrán jako řídící pro synchronizaci.
- [ : Vyberte, když nechcete používat křížový
prolínače. 3. Použijte kanálové prolínače nebo křížový prolínač pro mixování
- [ : Nastavte pro plynule rostoucí křivku. zvuku dvou přehrávačů a pro přepínání mezi nimi.
- [ : Nastavte pro prudce rostoucí křivku.
Vstup zvuku z mikrofonu
3. Otočte knoflíkem MASTER VOL pro nastavení audio úrovně
reproboxů. Zvuk z mikrofonu, připojeného ke zdířce MIC lze mixovat.

Nastavení kvality zvuku 1. Připojte mikrofon ke zdířce MIC.
2. Nastavte audio úroveň vstupu do zdířky MIC.
Otočte knoflíky EQ (HI, MID, LOW) pro odpovídající přehrávač.
 Otočte knoflíkem MIC VOL: Nastaví se audio úroveň vstupu
do zdířky MIC.

 Lze nastavit pouze hlasitost mikrofonního zvuku.
 Zvuk mikrofonu nevystupuje ze sluchátek.

Opuštění systému

1. Opusťte VIRTUAL DJ LE.
2. Posuňte přepínač „ON/OFF“ tohoto přístroje do polohy „OFF“.
3. Odpojte USB kabel od počítače.

- 13 -

06 Ovládání (funkce tohoto přístroje)

EFE Změna barvy osvětlení knoflíku JOG ( F)

Typy režimů JOF FX ( E)

Tento přístroj je vybavený funkcí pro změnu barvy
osvětlení knoflíku JOG.

 Nastavení změny osvětlení je uchováno i když
vypnete napájení tohoto přístroje.

12 3 45 Výběr barvy z přednastavených barev

Tento přístroj je vybavený 5 typy režimů JOG FX. Stiskněte tlačítko CUE při stisknutém tlačítku
Typy režim JOG FX jsou uvedeny dále. SHIFT pro změnu barvy osvětlení knoflíku JOG.
Barva osvětlení se mění v následujícím pořadí.
Režim Popis režimu
1 Ovládání tónu Barva osvětlení Režim osvětlení
2 Efekt 1 Stisknutím tlačítka CTRL A se ovládání tónu Sněhově bílá Aktivní pulzní režim
zapne a vypne. Červená Normální pulzní režim
3 Efekt 2 Když je zapnuté, tón lze nastavit otáčením Oranžová
knoflíkem JOG. Žlutá
4 Efekt 3 Zelená
Stisknutím tlačítka CTRL A se efekt 1 zapne Smaragdově
5 Filtr a vypne. zelená
Když je zapnutý, parametr 1 efektu 1 lze Vodní
nastavit otáčením knoflíkem JOG. Modrá
Také parametr 2 efektu 1 lze nastavit Fialová
otáčením knoflíkem JOG při stisknutém Vypnuto
tlačítku SHIFT.
 Barvu osvětlení knoflíku JOG lze přepnout
Stisknutím tlačítka CTRL A se efekt 2 zapne nezávisle pro čtyři přehrávače.
a vypne.
Když je zapnutý, parametr 1 efektu 2 lze  Když je barva vypnuta pro některý ze čtyř
nastavit otáčením knoflíkem JOG. přehrávačů, režim se přepne na normální pulzní
Také parametr 2 efektu 2 lze nastavit režim.
otáčením knoflíkem JOG při stisknutém
tlačítku SHIFT.  Aktivní pulzní režim: Umožňuje Mix Pulse a FX
Pulse.
Stisknutím tlačítka CTRL A se efekt 3 zapne
a vypne.  Normální pulzní režim: Nemožňuje Mix Pulse a
Když je zapnutý, parametr 1 efektu 3 lze FX Pulse.
nastavit otáčením knoflíkem JOG. - Mix Pulse
Také parametr 2 efektu 3 lze nastavit Toto indikuje rozdíl v taktu dvou stop
otáčením knoflíkem JOG při stisknutém intenzitou osvětlení. Knoflík JOG svítí silněji
tlačítku SHIFT. když jsou takty perfektně synchronizované a
ztlumuje se, když se takty zacházejí. To
Stisknutím tlačítka CTRL B se filtr zapne a umožňuje vizuálně kontrolovat shodu taktů,
vypne. takže takt a tempo lze snadno srovnat.
Když je zapnutý, filtr lze nastavit otáčením - FX Pulse
knoflíkem JOG. Světlo na knoflíku JOG se pohybuje různými
způsoby podle použitých efektů, čímž přidává
 Všechny režimy lze zrušit stisknutím tlačítka CRTL A nebo CTRL B DJ vystoupení vzrušení pohybem světla navíc
při stisknutém tlačítku SHIFT. ke změnám zvuku.

 Odpovídající typ efektu lze vybrat stisknutím tlačítka FX1, FX2 a
FX3 při stisknutém tlačítku SHIFT.

 Typy a počty parametrů se liší podle efektu. Tato operace nemá vliv
na efekty, které nemají odpovídající parametry.

 Pro detaily o efektech, které lze použít, viz. webové stránky
Pioneer.
http://pioneerdj.com/support/

- 14 -

Volné nastavení barvy

Otočte knoflíkem EQ (HI. MID, LOW) při
stisknutém tlačítku SHIFT pro změnu barvy
osvětlení knoflíku JOG.
Barva osvětlení a odpovídající knoflíky EQ /HI, MID,
LOW) jsou uvedeny dále.

Knoflíky EQ (HI, MID, LOW) Barva osvětlení
Knoflík EQ (HI) Červená
Knoflík EQ (MID) Zelená
Knoflík EQ (LOW) Modrá

 Když je barva vypnuta (když jsou všechny knoflíky
EQ (HI, MID, LOW) nastaveny na minimum) pro
některý ze čtyř přehrávačů, režim se přepne na
normální pulzní režim.

Přepnutí barvy vzhledu

V softwaru VIRTUAL DJ LE lze barvu vzhledu vybrat z
10 barev a barvu knoflíku JOG z 9 barev.

1. Stiskněte tlačítko COLOR.

2. Vyberte požadovanou barvu pozadí.

3. Vyberte požadovanou barvu knoflíku JOG.

- 15 -

HJ JH Automatická smyčka

GI GI 1. Během přehrávání otočte knoflíkem AUTO
LOOP pro nastavení délky přehrávání smyčky
Použití funkce CUE ( G) v počtu taktů.

2. Stiskněte knoflík AUTO LOOP pro spuštění
přehrávání smyčky.
 Délku smyčky lze změnit otáčením knoflíkem
AUTO LOOP během přehrávání smyčky.

1. V režimu pauzy stiskněte tlačítko CUE pro Použití funkce HOT CUE ( I)
nastavení místa příposlechu v místě pauzy
přehrávání. S touto funkcí lze přehrávání spustit okamžitě od
- Pokud nebylo nastaveno místo rychlého místa, ve kterém je nastavené místo rychlého
příposlechu pod žádné tlačítko 1 až 4, pozice příposlechu.
nastavení místa příposlechu je rovněž nastavena
jako místo rychlého příposlechu pod tlačítko 1.  Pro jednu stopu lze nastavit a uložit až čtyři místa
- Pokud již bylo místo rychlého příposlechu rychlého příposlechu.
nastaveno, naposledy použité místo rychlého
příposlechu je nastaveno do místa příposlechu. 1. Během přehrávání nebo pauzy stiskněte
tlačítko HOT CUE (DELETE)/SAMPLER pro
2. Během přehrávání stiskněte tlačítko CUE pro návrat nastavení místa rychlého příposlechu.
na poslední použité místo rychlého příposlechu a
zapnutí pauzy (zpětný příposlech). 2. Stiskněte tlačítko HOT CUE

3. Po návratu na místo příposlechu držte stisknuté (DELETE)/SAMPLER, pod které je uložené
tlačítko CUE pro spojité přehrávání (vzorkování
místa příposlechu). místo rychlého příposlechu, které chcete

přehrávat.

 Dříve nastavené místo rychlého příposlechu

Použití funkce LOOP ( H) lze vymazat stisknutím tlačítka HOT CUE

Ruční smyčka (DELETE)/SAMPLER při stisknutém tlačítku

1. Během přehrávání stiskněte tlačítko AUTO LOOP SHIFT.
při stisknutém tlačítku SHIFT pro nastavení místa
začátku smyčky.  Operace s rychlým místem příposlechu lze

2. Po nastavení místa začátku smyčky stiskněte provést když tlačítko SAMPLER nesvítí.
tlačítko AUTO LOOP při stisknutém tlačítku SHIFT
pro nastavení místa konce smyčky a spuštění Použití funkce SAMPLER ( I)
přehrávání smyčky.
 Když je tlačítko AUTO LOOP stisknuto při Navíc k ovládání přehrávačů lze také ovládat zvuk z 8
stisknutém tlačítku SHIFT během přehrávání samostatných samplovacích slotů.
smyčky, přehrávání smyčky je zrušeno.
Stiskněte tlačítko HOT CUE (DELETE)/SAMPLER pro
 Pokud je nastavena ruční smyčka po zapnutí spuštění přehrávání samplovacího slotu.
na počítačové obrazovce, místo konce smyčky je Na tomto přístroji lze operace se samplovacími sloty provést
nastaveno automaticky nastavením délky smyčky pokud tlačítko SAMPLER svítí.
tak, aby byla přehratelná jako automatická smyčka Tlačítka HOT CUE (DELETE)/SAMPLER na tomto přístroji a
(1/8 až 32). samplovací sloty v softwaru VIRTUAL DJ LE si odpovídají
následovně:
 Pokud je nastavena ruční smyčka po vypnutí
na počítačové obrazovce, zobrazí se <_> ve - Tlačítka HOT CUE (DELETE)/SAMPLER levého
zobrazení počtu taktů okna AUTO LOOP. Pro přehrávače tohoto přístroje: Samplovací sloty 1 až
opětovné umožnění automatické smyčky nejprve 4.
zrušte přehrávání ruční smyčky, pak otočte
knoflíkem AUTO LOOP vpravo nebo vlevo, dokud - Tlačítka HOT CUE (DELETE)/SAMPLER pravého
se neobjeví v okně AUTO LOOP počet taktů. přehrávače tohoto přístroje: Samplovací sloty 5 až
8.

 Přehrávání se vrátí na začátek samplu a pokračuje
je-li stisknuto tlačítko HOT CUE
(DELETE)/SAMPLER při stisknutém tlačítku SHIFT
během přehrávání samplu.

- 16 -

Nastavení funkce SAMPLER Použití čtyř přehrávačů ( J)

Hlasitost funkce SAMPLER a další nastavení lze provést na
počítači.

1. Klikněte na tlačítko na obrazovce

počítače pro přepnutí do obrazovky "SAMPLER".

2. Ovládejte funkce na obrazovce počítače.

1
2

3 Se softwarem VIRTUAL DJ LE si můžete vybrat
uspořádání 2 nebo 4 přehrávačů.
4 Tento přístroj podporuje ovládání s uspořádáním 4
přehrávačů.
(1) Otevře obrazovku voleb SAMPLER. Např. nastavte
zda chcete nebo nechcete přehrávat SAMPLER v 1. Klikněte na tlačítko na obrazovce
synchronizaci s aktuálně přehrávanou stopou.
počítače pro přepnutí uspořádání přehrávačů.
(2) Vyberte režim přehrávání SAMPLER (jednorázové
nebo opakované přehrávání). 2. Stiskněte tlačítko DECK pro přepnutí na
přehrávač, který chcete ovládat.
(3) Nastavte hlasitost SAMPLER. Tlačítko DECK C svítí, když je vybrán přehrávač
(4) Když je stisknuto tlačítko REC, začne záznam. C, tlačítko DECK D svítí, když je vybrán přehrávač
D.
Když je tlačítko REC stisknuto znovu, záznam se
zastaví.  Když je nastavené uspořádání 4 přehrávačů,
přehrávače lze přepínat tlačítky na obrazovce
počítače následovně:
- Stiskněte tlačítko DECK C: Přepíná
přehrávače na levé straně (přehrávač A
<> přehrávač C.
- Stiskněte tlačítko DECK D: Přepíná
přehrávače na pravé straně (přehrávač B
<> přehrávač D.

 Když je nastavené uspořádání 4 přehrávačů,
přiřaditelná tlačítka na stranách křížového
prolínače na obrazovce počítače lze použít
pro výběr, zda přiřadíte výstup odpovídajícího
přehrávače levé nebo pravé straně křížového
prolínače.

 Když jsou přehrávače přepnuty, pozice
knoflíků a proklínačů na obrazovce počítače a
na tomto přístroji se mohou lišit. V tomto
případě nastavte knoflíky a prolínače tohoto
přístroje do stejné polohy, v jaké jsou na
obrazovce počítače.
Knoflíky a prolínače, pro které je nutná tato
operace po přepnutí přehrávačů, jsou
následující:
- Táhlo TEMPO
- Knoflíky EQ (HI, MID, LOW)
- Kanálový prolínače

- 17 -

Analyzování souborů Editace mřížky taktu

 Tato funkce je ovládaná na počítači. Nelze jí  Tato funkce je ovládaná na počítači. Nelze jí
ovládat z tohoto přístroje. ovládat z tohoto přístroje.

Doporučujeme analyzovat soubory před jejich 1. Nahrajte stopu, jejíž mřížku taktu chcete
přehráváním pomocí VIRTUAL DJ LE. Když jsou editovat, do přehrávače.
soubory analyzovány, je detekována hodnota BPM a
stupnice stopy a mřížky taktu je nastavena 2. Vyberte nahranou stopu v obrazovce
automaticky. prohlížeče a klikněte na ní pravým tlačítkem.

1. V obrazovce prohlížeče vyberte stopu pro 3. Vyberte BPM >Manual Edit.
analyzování, pak na ní klikněte pravým Zobrazí se obrazovky Adjust BPM Values.
tlačítkem myši.
1
2. Z nabídky klikněte na BPM > Re-Analyze pro
spuštění analýzy. 2
Pokud je vybráno více stop nebo adresář, klikněte 3
na Scan to BPMs.
 Když je analýza kompletní, ikona na začátku
stopy se změní z na .

(1) Zadejte hodnotu BPM přímo nebo tlačítky < a >
pro nastavení rozchodu mřížky.

(2) Posuňte táhlo nebo použijte tlačítka < a > pro
posun pozice mřížky.

(3) Použijte tlačítka -1/4 a +1/4 pro posun pozice
mřížky v jednotce taktů.

- 18 -

Nastavení vysílacího intervalu MIDI Nastavení citlivosti dotykového sensoru
hlášení knoflíku JOG knoflíku JOG

Tento přístroj je vybavený režimem pro nastavení Tento přístroj je vybavený režimem pro nastavení
vysílacího intervalu MIDI hlášení knoflíku JOG. citlivosti dotykového sensoru knoflíku JOG.
Podle operačního systému a specifikace vašeho
počítače nemusí knoflík JOG pracovat správně, pokud  Nastavená hodnota v režimu nastavení citlivosti
je vysílací interval MIDI hlášení knoflíku JOG příliš dotykového sensoru knoflíku JOG je uchována i
krátký. V tomto případě proveďte následující postup když vypnete napájení tohoto přístroje.
pro nastavení vysílacího intervalu MIDI hlášení
knoflíku JOG. 1. Zapněte napájení při stisknutém tlačítku CTRL
A a FX1 levého přehrávače.
 Nastavená hodnota v režimu nastavení vysílacího Přístroj se zapne v režimu nastavení citlivosti
intervalu MIDI hlášení knoflíku JOG je uchována i dotykového sensoru knoflíku JOG. Vyčkejte,
když vypnete napájení tohoto přístroje. dokud startovací osvětlení neskončí.

1. Zapněte napájení při stisknutém tlačítku CTRL 2. Stiskněte tlačítko SHIFT a vyberte citlivost
A a FX1 pravého přehrávače. dotykového sensoru knoflíku JOG.
Přístroj se zapne v režimu nastavení vysílacího Citlivosti dotykového sensoru knoflíku JOG se
intervalu MIDI hlášení knoflíku JOG. Vyčkejte, mění při každém stisknutí tlačítka SHIFT.
dokud startovací osvětlení neskončí. Citlivosti dotykového sensoru knoflíku JOG je
indikována podle toho, jak tlačítka HOT CUE
2. Stiskněte tlačítko SHIFT a vyberte vysílací (DELETE)/SAMPLER a SAMPLER svítí.
interval MIDI hlášení knoflíku JOG.
Vysílací interval se mění v kroku 1 ms při každém Citlivost LED, které svítí
stisknutí tlačítka SHIFT. knoflíku JOG
Vysílací interval MIDI hlášení knoflíku JOG je -4 (nízká) Tlačítko HOT CUE1 levého přehrávače.
indikován podle toho, jak LED na indikátor -3 Tlačítko HOT CUE2 levého přehrávače.
kanálové úrovně svítí. -2 Tlačítko HOT CUE3 levého přehrávače.
-1 Tlačítko HOT CUE4 levého přehrávače.
Vysílací interval Indikátor kanálové úrovně 0* Tlačítko SAMPLER levého a pravého
MIDI hlášení přehrávače.
+1 Tlačítko HOT CUE1 pravého přehrávače.
3 ms* +2 Tlačítko HOT CUE2 pravého přehrávače.
+3 Tlačítko HOT CUE3 pravého přehrávače.
4 ms +4 (vysoká) Tlačítko HOT CUE4 pravého přehrávače.
5 ms
6 ms *: Tovární nastavení
7 ms
8 ms  Když je stisknuto tlačítko PLAY/PAUSE, režim
9 ms nastavení citlivosti dotykového sensoru knoflíku
10 ms JOG se zruší.
11 ms
12 ms Režim náladového osvětlení
13 ms
Když je nastavený tento režim, jas osvětlení levého a
*: Tovární nastavení pravého knoflíku JOG se automaticky plynule mění.
To lze použít pro náladové osvětlení.
 Když je stisknuto tlačítko PLAY/PAUSE, režim  Tento režim lze nastavit i když není DJ aplikace
nastavení vysílacího intervalu MIDI hlášení
knoflíku JOG se zruší. spuštěná.

Spuštění režimu náladového osvětlení
Stiskněte současně tlačítko SHIFT, DECK C a DECK
D.
 Režim náladového osvětlení je nastaven

automaticky, pokud není 10 minut provedena
žádná operace.

Zrušení režimu náladového osvětlení
Použijte některé z tlačítek, knoflíků, táhel, knoflíků
JOG atd. na ovládacím panelu.

- 19 -

09 Další informace

Odstraňování závad

 Nesprávné použití přístroje je často zdrojem problémů a závad. Pokud je s přístrojem něco špatného, zkontrolujte nejprve následující body. Někdy je
závada způsobena jiným komponentem. Proto také zkontrolujte ostatní použité přístroje. Pokud se Vám problém po kontrole následujících bodů
nepodaří odstranit, vyhledejte odborný servis Pioneer.

 Tento přístroj nemusí pracovat správně v důsledku statické elektřiny nebo jiného vnějšího vlivu. V tomto případě lze obnovit normální funkci
odpojením od sítě na cca 1 minutu a novým připojením k síti.

Problém Kontrola správně Náprava
Tento přístroj nebyl rozpoznán. Nastavte přepínač ON/OFF do polohy ON.
Je přepínač ON/OFF v poloze ON? Připojte správně USB kabel (strana 9).
Pozice knoflíků a táhel na tomto
přístroji a v softwaru VIRTUAL Je USB kabel z příslušenství USB rozbočovač nelze použít. Propojte počítač a tento přístroj přímo
DJ LE se liší. připojený? pomocí USB kabelu z příslušenství (strana 9).
Hudební soubory nelze Stiskněte tlačítko CONFIG v softwaru VIRTUAL DJ LE a zkontrolujte
přehrávat. Nepoužíváte USB rozbočovač? nastavení položky Sound Card v záložce Sound Setup (strana 12).
Zkreslený zvuk. Windows: ASIO DRIVER a Pioneer DDJ_WeGO ASIO.
--- Mac OS X: 4-OUT CARD a Built-in Output.
Přehrávaný zvuk s použitím DJ Když pohnete knoflíky a táhly na tomto přístroji, knoflíky a táhla
softwaru je přerušovaný. --- v softwaru VIRTUAL DJ LE se synchronizují.

Chybí zvuk. Nejsou hudební soubory poškozené? Přehrávejte hudební soubory, které nejsou poškozené.

Funkce SYNC nepracuje Je audio úroveň vstupující do zdířek MIC Nastavte audio úroveň vstupující do zdířek na vhodnou hodnotu pro
správně. nastavená na správnou hodnotu? připojené zařízení.
Zvuk je při nastavení ASIO Nejsou zdířky MASTER OUT nastavené na
ovladače přerušen. nevyvážený výstup s monofonním kabelem? S nevyváženým výstupem je zvuk zkreslený, dokud není nastavená
Nahrané vzorky nelze uložit. vhodná úroveň. Použijte knoflík MASTER VOL pro nastavení
Vzorky nelze zaregistrovat do Je počítač připojený k tomuto přístroji výstupu na vhodnou úroveň.
samplovacích slotů 7 nebo 8. napájený ze sítě? Při použití notebooku napájeného z baterie může systém správy
Počítač s OS Windows XP napájení nastavit režim úspory energie, kdy je výkon procesoru
zamrzá nebo je využití Je správně nastavená hodnota latence snížený. Když se to stane, může být generován šum a operace jsou
procesoru 100%. softwarového ovladače? pomalejší.
Nelze sestavit komunikaci, když Je USB kabel z příslušenství správně Připojte počítač, ke kterému je připojený tento přístroj, do sítě.
zapnete tento přístroj po připojený? Nastavte hodnotu latence softwarového ovladače na správnou
spuštění softwaru VIRTUAL DJ Nejsou zdířky a konektory špinavé? hodnotu (strana 6).
LE. Operace tlačítek a knoflíků Je softwarový ovladač správně nastavený? Propojte počítač a tento přístroj přímo pomocí USB kabelu
nejsou přiřazené nebo indikátory Jsou připojené komponenty a zesilovače z příslušenství. USB rozbočovač nelze použít (strana 9).
LED nesvítí. správně nastavené? Před připojením očistěte zdířky a konektory.
Záznam není možný. Je správně nastavená hlasitost tohoto Nastavte správně softwarový ovladač (strana 6).
přístroje? Nastavte správně vstupy a hlasitost na komponentech a
Po spuštění softwaru VIRTUAL Byly hudební soubory správně analyzované? zesilovačích.
DJ LE se na obrazovce počítače Nastavte správně kanálové prolínače, křížový prolínač a řídící
nic neobjevilo. Nebyl ASIO ovladač nastavený při spuštěném hlasitost (strana 13).
softwaru VIRTUAL DJ LE? Pokud není výsledek analýzy hudebních souborů správný, proveďte
-- editaci mřížky aktu ručně (strana 18).
Nastavte ovladač ASIO před spuštěním softwaru VIRTUAL DJ LE
Nedošlo při spuštěném softwaru VIRTUAL DJ (strana 6).
LE k vypnutí tohoto přístroje nebo k odpojení Funkce uložení a vyvolání nahraných samplů lze použít při
USB kabelu? aktualizaci softwaru na VIRTUAL DJ PRO.
Nespustili jste kontrolér a software VIRTUAL
DJ LE ve špatném pořadí? Ukončete software VIRTUAL DJ LE před vypnutím napájení tohoto
přístroje. Také neodpojujte USB kabel během používání.
Neobsahuje cesta do místa uložení
nahrávaného souboru 2-bytové kódy Vždy nejprve zapněte tento přístroj a před spuštěním softwaru
(používané v japonštině atd.)? VIRTUAL DJ LE vyčkejte, dokud startovací osvětlení neskončí. Pak
stiskněte tlačítko CONFIG v softwaru VIRTUAL DJ LE a zkontrolujte
Má váš počítač rozlišení 1024 x 768 nebo nastavení položky Sound Card v záložce Sound Setup (strana 12).
vyšší? Windows: ASIO DRIVER a Pioneer DDJ_WeGO ASIO.
Mac OS X: 4-OUT CARD a Built-in Output.
Nastavte název cesty do místa uložení nahrávaného souboru tak,
aby neobsahoval 2-bytové kódy (používané v japonštině atd.).

Spusťte správce úloh. V záložce „Application“ klikněte pravým
tlačítkem na „VirtualDJ“ a vyberte „Maximize“.

- 20 -

Použití jako kontrolér pro jiný DJ software

Tento přístroj má rovněž výstup operačních dat pro tlačítka a knoflíky v MIDI formátu. Pokud připojíte počítač s MIDI
kompatibilním DJ softwarem, pomocí USB kabelu, můžete ovládat DJ software na tomto přístroji. Zvuk hudebních souborů
přehrávaných na počítači může také vystupovat z DDJ-WeGO.
Pro použití jako kontroléru pro jiný DJ software nejprve proveďte odpovídající audio a MIDI nastavení v DJ softwaru.
Pro detaily viz. návod k použití DJ softwaru.

O softwaru ovladače předpisy a pak pouze pokud písmeně upozorníte
společnost Pioneer o zamýšlených aktivitách.
Softwarová licenční smlouva koncového uživatele Nesmíte používat program na několika
procesorech bez písemného souhlasu společnosti
Tato Softwarová licenční smlouva koncového Pioneer.
uživatele („Smlouva“) je mezi vámi (fyzickou osobou, (3) Vlastnictví. Společnost Pioneer nebo jí
která instaluje program nebo jednou právnickou licencované společnosti si zachovávají všechny
osobou, pro kterou fyzická osoba pracuje) a práva ke všem patentům, autorským právům,
společností Pioneer Corporation („Pioneer“). obchodním značkám, obchodním tajemstvím a
Provedení jakéhokoli kroku pro nastavení nebo dalším intelektuálním vlastnickým právům
instalaci programu znamená, že akceptujete podmínky v programu a dokumentaci a rovněž v odvozených
této smlouvy. Povolení nahrát a/nebo používat pracích. Vy nemáte žádná jiná práva, vyjádřená
program je výslovně vyjádřeno v následujících nebo předpokládaná, mimo omezenou licenci
podmínkách. Písemný nebo elektronický souhlas není určenou v této smlouvě.
vyžadován, aby byla tato smlouva platná a (4) Žádná podpora. Společnost Pioneer nemá žádnou
vymahatelná. Pokud nesouhlasíte se všemi povinnost poskytovat podporu, údržbu,
podmínkami této smlouvy, nemůžete používat aktualizace, modifikace nebo nová vydání
program a musíte ho přestat instalovat nebo ho programu nebo dokumentace podle této licence.
odinstalovat.
3. Zřeknutí se záruky
1. Definice Program a dokumentace jsou dodávány „tak jak jsou“,
(1) „Dokumentace“ znamená psanou dokumentaci, bez jakékoli záruky a vy souhlasíte, že je budete
používat výhradně na své riziko. Společnost Pioneer
specifikaci nebo nápovědu zpřístupněnou se vzdává jakýchkoli záruk vzhlede k programu a
společností Pioneer pro pomoc při instalaci a dokumentaci, ať vyjádřených nebo předpokládaných.
používání programu.
(2) „Program“ znamená celou nebo část softwaru 4. Ukončení
Pioneer, licencovaného vám společností Pioneer Společnost Pioneer může ukončit tuto smlouvy kdykoli
na základě této smlouvy. porušíte jakýkoli její článek. Když je tato smlouva
ukončena, musíte přestat používat program, trvale ho
2. Programová licence vymazat z počítače a zničit všechny kopie programu a
(1) Omezená licence. Na základě omezení této dokumentace a písmeně ujistit společnost Pioneer, že
jste to udělali. Část 2.2. 2.3, 2.4. 3, 4 a 5 pokračuje
smlouvy vám společnost Pioneer uděluje v platnosti i po skončení této smlouvy.
omezenou, nevýhradní, nepřenosnou licenci (bez
práva sublicencovat): 5. Obecné podmínky
a. Pro nainstalování jedné kopie programu na (1) Omezení odpovědnosti. Společnost Pioneer a její

pevný disk vašeho počítače, pro používání zástupci nejsou za žádných okolností ve spojení
programu pouze pro vaše osobní účely s touto smlouvou odpovědní za jakého škody,
v souladu s touto smlouvou a dokumentací související s používání programu a dokumentace.
(„autorizované použití“). Za žádných okolností odpovědnost společnosti
b. Pro používání dokumentace pro podporu Pioneer nebo jejích zástupců za všechny škody
vašeho autorizovaného používání a nemůže přesáhnout částku, kterou jste zaplatili za
c. Pro vytvoření jedné kopie programu výhradně program společnosti Pioneer nebo jejím
pro účely zálohy za předpokladu, že v kopii zástupcům.
budou reprodukovány všechny názvy a (2) Celá smlouva. Tato smlouva představuje celou
obchodní značky a autorská a omezující smlouvy mezi stranami. Tato smlouva nesmí být
práva. modifikována bez předchozího a písemného
(2) Omezení. Nesmíte kopírovat nebo používat souhlasu společnosti Pioneer.
program nebo dokumentaci v rozporu s touto (3) Souhlasíte, že tato smlouva spadá pod právní řád
smlouvou. Nesmíte sublicencovat, prodávat, Japonska.
pronajímat program nebo ho používat pro výuku
třetí strany, komerční časové sdílení nebo
kancelářské servisní používání. Nesmíte sami ani
přes třetí stranu program modifikovat,
dekompilovat nebo provádět reverzní inženýrství,
pokud to není výslovně povoleno právními

- 21 -

O obchodních značkách a registrovaných obchodních značkách

 Pioneer je registrovaná obchodní značka společnosti Pioneer Corporation.
 Microsoft®, Windows Vista®, Windows® a Internet Explorer® jsou registrované obchodní značky nebo obchodní značky společnosti Microsoft

Corporation v USA a/nebo dalších zemích.
 Apple, Macintosh, Mac OS, Safari, iTunes a Finder jsou obchodní značky společnosti Apple Inc., registrované v USA a dalších zemích.
 Intel, Intel Core a Pentium jsou obchodní značky společnosti Intel Corporation v USA a dalších zemích.
 AISO je obchodní značka společnosti Steinberg Media Technologies GmbH.
 AMD Athlon je obchodní značka společnosti Advanced Micro Device, Inc.
 VirtualDJ je registrovaná obchodní značka společnosti Atomix Production.

Jména společností a produkty zde zmíněné jsou obchodní značky jejich vlastníků.

Tento produkt je licencovaný pro neziskové použití. Tento produkt není licencovaný pro komerční účely (pro zisk vytvářející použití), jako je vysílání
(pozemní, satelitní, kabelové nebo vysílání jiného typu), streamování přes internet, intranet (firemní sítě) nebo jiné typy sítí nebo distribuování
elektronických informací (online služby distribuce digitální hudby). Pro takové použití potřebujete zvláštní licenci. Pro detaily viz.
http://www.mp3licensing.com.

Poznámka k autorským právům

Prováděné záznamy jsou pro vaše osobní účely a podle autorských práv je nemusí být možné použít bez souhlasu majitele autorských práv.
 Hudba nahrávaná z CD atd. je chráněná autorským zákonem jednotlivých zemí a mezinárodními společnostmi. Je plně na odpovědnosti osoby, která

hudbu nahrává, zajistit, že jí používá legálně.
 Pro manipulaci s hudbou staženou z internetu atd. je plně na odpovědnosti osoby, která hudbu stahuje, zajistit, že jí používá v souladu se smlouvou,

uzavřenou s poskytovatelem.

Specifikace

Obecná – Hlavní přístroj
Napájení ................................................................................. 5 V ss
Příkon ..................................................................................... 500 mA
Max. hmotnost přístroje.......................................................... 1.6 kg
Max. rozměry.......................................................................... 380 (š) x 65 (v) x 108.5 (h) mm
Operační teplota..................................................................... +5° C až +35° C
Operační vlhkost..................................................................... 5% až 85% (bez kondenzace)

Audio sekce
Jmenovitá výstupní úroveň
MASTER OUT...................................................................... +13 dBu

Celkové harmonické zkreslení
MASTER OUT...................................................................... 0.006 %

Frekvenční charakteristika
MASTER OUT...................................................................... 20 Hz až 20 kHz

Odstup signál/šum (při přehrávání na počítači)
MASTER OUT...................................................................... 101 dB nebo více (při jmenovitém výstupu)

Vstupní impedance
MIC ......................................................................................... 10 k

Výstupní impedance
MASTER OUT...................................................................... 1 k
PHONES .............................................................................. 10 

USB AUDIO............................................................................ 24 bitů/Fs: 44.1 kHz

Vstupní/výstupní konektory
USB konektor

Typ B ................................................................................... 1
Výstupní konektor MASTER OUT

RCA konektor ...................................................................... 1
Výstupní konektor PHONES

Stereo konektor 6.3 mm ..................................................... 1
Stereo konektor 3.5 mm ..................................................... 1
Konektor MIC
Konektor 6.3 mm ................................................................. 1

 Změna specifikace a provedení tohoto přístroje a přiloženého softwaru za účelem vylepšení vyhrazena.

- 22 -


Click to View FlipBook Version
Previous Book
The Dirt - August
Next Book
divina_comedia