The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by webteam, 2019-06-14 08:00:06

Sudio Tio CZ

Sudio Tio CZ

TIO

Uživatelský návod

Bluetooth sluchátka

Bezpečnostní opatření a použití
Nepoužívejte výrobek jiným způsobem, než je popsáno. Za všech okolností s ním
zacházejte opatrně a chraňte jej před poškozením. Sluchátka nevystavujte vysokým
ani příliš nízkým teplotám, silnému magnetickému poli, či vlhkému prostředí. Vyvaru-
jte se přílišnému opotřebení způsobenému např. taháním či ohýbáním. Zabraňte
pádům výrobku, nárazům nebo příliš pevnému navíjení kabelu. Čistěte mírně
navlhčeným hadříkem.
WEEE symbol znamená, že výrobek musí být zlikvidován odděleně od domácího
odpadu. Po skončení jeho životnosti je nutné jej dopravit na místo určené pro
likvidaci elektrického a elektronického odpadu.

Varování
Nadměrná hlasitost může mít za následek trvalé poškození sluchu. Vyhněte se
proto dlouhodobému hlasitému poslechu. Nepoužívejte sluchátka, pokud tím můžete
ohrozit sebe nebo někoho ve Vašem okolí, např. pokud řídíte automobil nebo při
podobné činnosti, kdy je vyžadována Vaše plná pozornost. Příslušenství vždy ucho-
vávejte mimo dosah dětí. Před zapojením sluchátek vždy nejprve snižte hlasitost na
Vašem hudebním přehrávači.

50

BEZDRÁTOVÉ PÁROVÁNÍ VÝDRŽ BATERIE
Stiskněte a podržte prostřední tlačítko Stav baterie bude uveden na Vašem
po dobu pěti vteřin, dokud nezačne smartphonu. Sluchátka dobíjejte, když
blikat červeno dioda. začne blikat červená dioda. Svítící čer-
vená dioda znamená, že se sluchátka
Červená právě nabíjí. Když dioda začne svítit
modře, sluchátka jsou plně nabita.
7s Sluchátka se automaticky vypnou, když
nebudou po dobu deseti minut spárová-
na se žádným zařízením.

ZAPNUTÍ VYPNUTÍ
Stiskněte a podržte prostřední tlačítko
Stiskněte a podržte prostřední tlačítko po dobu tří vteřin, dokud modrá dioda
po dobu tří vteřin, dokud nezačne blikat nezhasne.
modrá dioda.

Modrá

3s 3s

51

For more information, visit:
www.sudio.com/faq


Click to View FlipBook Version
Previous Book
CourseGameKruKAN
Next Book
Derbyshire County Show 2019