The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by l.ebee, 2019-02-22 06:05:21

KIT PANDUAN PENGURUSAN ICT PENDIDIKAN JPN PPD BTPN PKG (KIT_ver2_7)

KIT_ver2_7

http://gg.gg/kitpanduanict2019

PENGURUSAN ICT PENDIDIKAN

Jabatan Pendidikan Negeri Perak

SEKTOR PENGURUSAN MAKLUMAT (ICT),

JABATAN PENDIDIKAN NEGERI PERAK,

JALAN TUN ABDUL RAZAK, 30640 IPOH, PERAK

NO.TELEFON : 05-5015204 NO.FAKS : 05-5279809

E-MEL SPM (ICT) : [email protected]
PORTAL RASMI : http://jpnperak.moe.gov.my

URL SPM (ICT) : http://jpnperak.moe.gov.my/spmict

Ver.2.7 1
1
KIT PANDUAN PENGURUSAN ICT PENDIDIKAN NEGERI PERAK

KANDUNGAN ISI KANDUNGAN

MUKA SURAT

1.0 TADBIR URUS ICT NEGERI

1.1 Gambaran Tadbir Urus ICT Pendidikan Negeri 3,4

1.2 Pengurusan Maklumat (Panduan Lantikan Guru) 5
5
a) Guru Penyelaras ICT (GPICT) 6
7
b) Guru Data Maklumat (GDM) 8,9
10
c) Jawatankuasa Pengurusan ICT Dan Maklumat Sekolah
(JPIMS) 11,12
13
d) Agenda JPIMS
14,15
e) Senarai Semak Fail Pengurusan (SPS) 16,17

f) Agihan Telefon YES Altitude 18

1.3 Pengurusan Teknikal 19,20
20
a) E-mel MyGovUC
21
b) Jawatankuasa Pemandu ICT Dan Maklumat Negeri 22,23
(JPICTMN)
24
c) Senarai Peralatan Perolehan ICT Yang Memerlukan 25,26
Kelulusan Teknikal JPICT KPM / JPICTMN JPN 26, 27

d) Pengurusan Aset ICT Di Sekolah 28
28
e) 1BestariNet
29
1.4 Program Pemantapan Profesionalisme 30

a) Program JTK Rakan Sekolah 31
31
b) Smart Team 2

2.0 TADBIR URUS ICT SEKOLAH

2.1 Perjawatan Yang Berkaitan Dengan ICT Sekolah

2.2 Senarai Tugas Juruteknik Komputer

2.3 Senarai Tugas Guru Penyelaras Bestari

2.4 Senarai Tugas Guru Penyelaras ICT

2.5 Senarai Tugas Guru Data Maklumat

2.6 Senarai Tugas Penolong Kanan Pentadbiran (PK1)

2.7 Senarai Tugas Guru Mata Pelajaran TMK

3.0 AGENSI / PEGAWAI BERTANGGUNGJAWAB

3.1 Inisiatif ICT Dan Agensi Bertanggungjawab

3.2 Inisiatif ICT Dan Pegawai Bertanggungjawab Di Sekolah

4.0 SUMBER RUJUKAN PELAKSANA ICT

4.1 Kit Panduan Pengurusan ICT Pendidikan Negeri Perak

4.2 Portal Setempat Pengurusan Maklumat Dan ICT @ Portal
SPMICT

KIT PANDUAN PENGURUSAN ICT PENDIDIKAN NEGERI PERAK

1.0 TADBIR URUS ICT NEGERI

1.1 Gambaran Tadbir Urus ICT Pendidikan Negeri

KIT PANDUAN PENGURUSAN ICT PENDIDIKAN NEGERI PERAK 3

KIT PANDUAN PENGURUSAN ICT PENDIDIKAN NEGERI PERAK 4

1.2 Pengurusan Maklumat

PANDUAN LANTIKAN GURU

a) Guru Penyelaras ICT (GPICT)

1. Pengetua/Guru Besar tidak melantik guru penyelaras ICT memegang apa-
apa jawatan selain dari jawatan yang dinyatakan.

2. Mengadakan program peningkatan profesionalisme GPICT bersama
dengan agensi lain seperti politeknik, kolej komuniti, Institut latihan awam
untuk menambah ilmu terutama yang terkini.

b) Guru Data Maklumat (GDM)

1. Patuhi pekeliling Guru Data dan Maklumat (GDM) iaitu surat Pekeliling
Ikhtisas Bilangan 7/2018 bertarikh 17 Ogos 2018 termasuk mematuhi jumlah
waktu mengajar seminggu.

2. Membuat lantikan GDM segera mungkin apabila berlaku kekosongan.
Muat turun borang permohonan lantikan rasmi dari Portal JPN Perak.
Hanya penggunaan borang rasmi akan dilayan.

3. Semua GDM mestilah patuh kepada Dasar Keselamatan ICT (DKICT) KPM
iaitu tidak mengguna ID dan Kata Laluan aplikasi KPM selain EMISOnline
atau mana-mana aplikasi yang dibenarkan secara rasmi. Tindakan
mana-mana pihak mendedahkan apa-apa juga ID dan Kata Laluan
aplikasi selain EMISOnline kepada GDM boleh dikenakan tindakan
tatatertib.

4. GDM memaparkan aktiviti berkaitan pengurusan data dan maklumat
dalam jadual waktu (masa lapang) peribadi tanpa gagal.

5. GDM bertindak sebagai Setiausaha Jawatankuasa Pengurusan Maklumat
Sekolah (JPMS) dengan membantu pengurus sekolah menggerakkan
pemilik-pemilik data di peringkat sekolah seperti yang terkandung dalam
Prosedur Operasi Standard (SOP) Sistem Pengurusan Sekolah (SPS) versi
semasa.

6. Pentadbir sekolah tidak boleh sewenang-wenangnya menukar jawatan
GDM tanpa sebab atau mengikut giliran kecuali seperti yang dinyatakan
dalam borang permohonan lantikan GDM.

KIT PANDUAN PENGURUSAN ICT PENDIDIKAN NEGERI PERAK 5

C) Jawatankuasa Pengurusan ICT Dan Maklumat Sekolah (JPIMS)

PGB sebagai Pengerusi JPIMS sekolah hendaklah memastikan :

- JPIMS wujud dan berfungsi di sekolah
- Melaksanakan Mesyuarat JPIMS 3 kali setahun (Mac, Julai dan

Oktober)
- Mesyuarat JPIMS boleh digabungkan bersama mesyuarat

pengurusan sekolah

- PK Pentadbiran melaksanakan pra mesyuarat bersama semua
AJK JPIMS untuk memastikan agenda seminggu sebelum
mesyuarat JPIMS

- Merujuk SOP Sistem Pengurusan Sekolah versi 2.1 terbitan
September 2017 sebagai rujukan rasmi

- Agenda Mesyuarat JPIMS boleh dirujuk melalui surat edaran dari
JPN Perak bertarikh 14 Jun 2017 (J.Pel.Pk (ICT)4668/11/3/3(69) dan
juga didalam KIT Panduan Pengurusan ICT dilaman web
http://jpnperak.moe.gov.my/spmict

- Salinan minit mesyuarat dan maklum balas mesyuarat perlu
dihantar ke PPD ICT mengikut daerah masing-masing dalam
tempoh sebulan selepas mesyuarat diadakan

KIT PANDUAN PENGURUSAN ICT PENDIDIKAN NEGERI PERAK 6

d) AGENDA JPIMS

Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan ICT Dan Maklumat Sekolah

AGENDA PEMBENTANGAN: TINDAKAN

1.0 PENGURUSAN ICT

1. Kewangan Guru Penyelaras Bestari /

- Permohonan bajet, pembelian, pelan kewangan tahunan Guru Penyelaras ICT

2. Urusan aset ICT Penolong Kanan
- Daftar, pelupusan, pindah Pentadbiran

3. Kemudahan ICT dan Infra Guru Penyelaras Bestari /

- Makmal/Bilik Komputer, Pusat Akses, talian internet, Guru Penyelaras ICT

netbook, chromebook, pinjaman peralatan, Smartphone

Yes Altitude Guru Penyelaras Bestari /
4. Inisiatif ICT Guru Penyelaras ICT

- Sistem dalaman, e-mel rasmi, portal, VLE, ez- Learn2u

5. Aduan ICT Guru yang terlibat
- Talian internet, peralatan ICT, sokongan dalaman bagi dengan Subjek ICT

PdP. Guru Penyelaras Bestari /
6. Keselamatan ICT Guru Penyelaras ICT

- Pematuhan pekeliling (DKICT), keselamatan peralatan PGB /PT

dan persekitaran, kebersihan
7. Permohonan Kelulusan JPICT, JPN Perak

8. Perkembangan Staf dan Kelab berkaitan kemahiran ICT Setiausaha LADAP / Guru
9. Sokongan Teknikal (PM, CM) Penasihat Kelab

2.0 PENGURUSAN MAKLUMAT (SISTEM PENGURUSAN SEKOLAH) Juruteknik Komputer /
1. Pembentangan Maklumat Modul Pengurusan Sekolah (MPS) Guru Penyelaras ICT

- Profil Sekolah, Infrastruktur Sekolah – Guru Data

- Peralatan ICT – Guru Penyelaras
- Peralatan Sains Bestari / ICT
- Perabot
– Guru Sains / Pembantu
Makmal

– Guru Perabot

- iKeps – Penolong Kanan

Kokurikulum

2. Pembentangan Maklumat Modul Pengurusan Guru dan AKP Penolong Kanan

(MPG) Pentadbiran

- Profil guru dan AKP, waran dan pengisian jawatan,

keberadaan guru, analisis guru, dan lain-lain.

3. Pembentangan Maklumat Modul Pengurusan Murid (MPM) Penolong Kanan HEM

- Profil murid, kelas, kehadiran murid, bantuan, asrama,
analisis murid dan lain-lain.

3.0 HAL-HAL LAIN

KIT PANDUAN PENGURUSAN ICT PENDIDIKAN NEGERI PERAK 7

e) SENARAI SEMAK FAIL PENGURUSAN (SPS)

Fail Pengurusan Sistem Pengurusan Sekolah (SPS)

FAIL BIL PERKARA ADA TIADA

1 SURAT ARAHAN KUTIPAN DATA MPS / MPG / MPM

Surat KPM - Kutipan Data Modul Pengurusan Sekolah (MPS/EMIS),

F1 1.1 Sistem Pengurusan Sekolah (SPS) Tahun 2019

KPM.100-11/2/40 JLD4 (21) bertarikh 3 Januari 2019

Surat JPN - Kemaskini dan Jadual Data Modul Pengurusan Sekolah

F1 1.2 (MPS/EMIS Online Di Peringkat Pejabat Pendidikan Daerah Dan
Sekolah Negeri Perak Tahun 2019

JPNPk.SICT 100-11/1/2 (54) bertarikh 10 Januari 2019

Surat KPM - Penetapan Prosedur Pengemaskinian Dan Verifikasi Data
F1 1.3 Guru Dalam Modul Pengurusan Guru (eOPERASI) Bagi Tahun 2019

KPM.100-1/7/2 Jld.6 (21) bertarikh 27 Disember 2018

Surat JPN - Makluman Penetapan Prosedur Pengemaskinian Dan

F1 1.4 Verifikasi Data Guru(eOPERASI) Tahun 2019

JPNPk.SPS.SM.100-6/2/1 (21) bertarikh 7 Januari 2019

Surat KPM - Pengemaskinian Maklumat Di Dalam Aplikasi Pangkalan

F1 1.5 Data Murid (APDM) Di Modul Pengurusan Murid Bagi Sesi
Persekolahan Tahun 2019

KPM.100-11/2/2 Jld 5 (46) bertarikh 1 November 2018

2 TAKWIN PENGURUSAN DATA SEKOLAH

Tarikh mesyuarat JPIMS di dalam Takwim Sekolah

F1 2.1 (Bilangan tarikh Mesyuarat JPIMS 3 kali setahun)

3 LANTIKAN GURU DATA

F1 3.1 Surat Lantikan Guru Data dari JPN
Tarikh dilantik : ________________

Sekiranya TIADA : satu salinan surat iringan sekolah dan

F1 3.2 borang permohonan Guru Data Baharu yang dimuat turun melalui

jpnperak.moe.gov.my/smpict - menu Pengurusan Maklumat

Prosedur Operasi Standard (SOP) Permohonan Guru Data Sekolah

F1 3.3 Bagi Tahun 2019

Rujukan : JPNPk.SICT 500-3/4 Jld.2 (02) bertarikh 14 Januari 2019

4 SURAT SIARAN BERKAITAN MPS / MPG / MPM
F1 4.1
F1 4.2 Surat Siaran KPM - Pengumpulan Dan Perolehan Data Sekolah, Guru
F1 4.3 Dan Murid
F1 4.4 KPM.100-11/2/2 Jld 5 (60) bertarikh 11 Januari 2019
Surat Siaran Kementerian Pendidikan Malaysia Bil 21 Tahun 2014
Pelaksanaan Sistem Pengurusan Sekolah (SPS)
- KP(BPSH-SPDK)201/005/02/Jld.6 (25) Bertarikh 24 Disember 2014
Surat Siaran Pelarasan Dokumentasi Fail Sistem Pengurusan Sekolah
(SPS) Dan Penggabungan Mesyuarat JPICT Bersama JPMS
J.Pel.Pk(ICT)4668/11/3/3(69) bertarikh 14 Jun 2017
Surat Siaran Kutipan Takwim Dan Minit Mesyuarat Jawatankuasa
Pengurusan ICT Dan Maklumat Sekolah (JPIMS) Tahun 2019
JPNPk.SICT 100-11/1/2 (55) bertarikh 16 Januari 2019

5 PEKELILING BERKAITAN MPS / MPG / MPM

Surat Pekeliling Ikhtisas Bil 7/2018- Pelantikan Guru Data Di Sekolah
F1 5.1 Kerajaan Dan Bantuan Kerajaan KPM

-KPM.100-1/7/2 Jld.5 (42) Bertarikh 16 Julai 2018
Surat Pekeliling Ikhtisas KPM Bil 1 Tahun 2019 - Panduan Pengurusan
F1 5.2 Rekod Sistem Kehadiran Murid Di Sekolah KPM
KPM.100-1/7/2 Jld.6 (29)
Pekeliling ICT Bil 1. Tahun 2012 Dasar Keselamatan Teknologi
F1 5.3 Maklumat Dan Komunikasi (DKICT) Kementerian Pelajaran Malaysia ,
KP.BPM(S).100-11/1/4 JLD 2 (61) Bertarikh 19 Mac 2012

KIT PANDUAN PENGURUSAN ICT PENDIDIKAN NEGERI PERAK 8

FAIL BIL PERKARA ADA TIADA

6 STANDARD OPERASI PROSEDUR (SOP) SPS

F2 6.1 SOP Sistem Pengurusan Sekolah versi 2.1

7 CARTA ORGANISASI

F2 7.1 Carta Organisasi Jawatankuasa Pengurusan Maklumat Sekolah
(JPMS)

F2 7.2 Carta Organisasi Jawatankuasa Kerja Pengurusan Maklumat Sekolah
(JPMS)

8 MINIT MESYUARAT JPMS

F2 8.1 Minit Mesyuarat JPMS Bil 1/2019 Bertarikh __________

F2 8.2 Minit Mesyuarat JPMS Bil 2/2019 Bertarikh __________

F2 8.3 Minit Mesyuarat JPMS Bil 3/2019 Bertarikh __________

9 MAKLUMBALAS MESYUARAT JPMS

F2 9.1 Maklum Balas Minit Mesyuarat JPMS Bil 1/2019

F2 9.2 Maklum Balas Minit Mesyuarat JPMS Bil 2/2019

F2 9.3 Maklum Balas Minit Mesyuarat JPMS Bil 3/2019

10 VERIFIKASI DATA MPS / EMIS

Surat KPM/JPN/PPD yang berkaitan dengan Verifikasi dan Ralat MPS /
F2 10.1 EMIS

F2 10.2 Hebahan melalui Portal KPM/JPN/PPD dan Emel yang berkaitan
dengan Verifikasi dan Ralat MPS / EMIS

F2 10.3 Cetakan Ralat Verifikasi Data MPS/EMIS

11 LAPORAN DAN ANALISIS DATA MPS/EMIS

F2 11.1 Laporan Pengesahan MPS/EMIS

F2 11.2 Analisis Data

12 MANUAL MPS / EMIS

F2 12.1 Manual Definisi Variable MPS Versi 1.0 Semakan 2015

F2 12.2 Manual Pengisian Utiliti

F2 12.3 Tatacara dan Borang Aduan Teknikal EMIS

FAIL BIL PERKARA ADA TIADA

13 myPORTFOLIO

F3 13.1 Muka Hadapan (Logo dan Nama Fail)

F3 13.2 Maklumat Guru Data

F3 13.3 Jadual Waktu Guru Data

F3 13.4 Carta Organisasi

F3 13.5 Carta Fungsi

F3 13.6 Aktiviti-aktiviti bagi Fungsi

F3 13.7 Deskripsi Tugas

F3 13.8 Proses Kerja, Carta Alir dan Senarai Semak

F3 13.9 Senarai Undang-undang, Peraturan dan Punca Kuasa

F3 13.10 Senarai Borang

F3 13.11 Senarai Jawatankuasa yang Dianggotai

KIT PANDUAN PENGURUSAN ICT PENDIDIKAN NEGERI PERAK 9

f) AGIHAN TELEFON YES ALTITUDE

PERMOHONAN PELAN DATA GURU DAN KEMASKINI
MAKLUMAT GURU BERPINDAH

q Setiap permohonan yang memerlukan tindakan JPN akan diproses pada 15hb
setiap bulan untuk tindakan peringkat seterusnya.

q “PANDUAN - SMARTPHONE” dan borang-borang boleh dimuat turun melalui pautan
di bawah.
https://spmict.jpnperak.com

q Borang yang telah lengkap diisi hendaklah dihantar 2 SALINAN ke :

Sektor Pengurusan Maklumat (ICT),
Jabatan Pendidikan Negeri Perak,
Jalan Tun Abdul Razak, 30640 Ipoh, Perak.

q Sebarang pertanyaan berkaitan perkara ini, sila hubungi : En. Nor Jamali bin Abu
Hassan 05-5015198

PEMULANGAN PERANTI YES ALTITUDE

q Mengisi BORANG PEMULANGAN PERANTI bp_v2 – UPDATE by 19APRIL 2017

q Guru-guru yang terlibat :
• guru bersara, guru berhenti perkhidmatan,
• guru bercuti panjang, guru dalam proses “Exit policy”,
• guru yang tidak mahu menerima peranti (sila sertakan surat penolakan)
• guru berpindah ke sekolah yang tidak mendapat kemudahan YES 4G LTE
.

q Borang yang telah lengkap diisi hendaklah dihantar 2 SALINAN ke :

Sektor Pengurusan Maklumat (ICT), @ Hantar melalui
Jabatan Pendidikan Negeri Perak, PPD masing-masing.
Jalan Tun Abdul Razak, 30640 Ipoh, Perak.

PENYELENGGARAAN DAN KEROSAKAN PERANTI

q Bagi PROSES PENYELENGGARAAN atau KEROSAKAN PERANTI, pihak sekolah
dikehendaki menghubungi BAHAGIAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN (BTPN) Atau PKG
Kelompok masing-masing

KEHILANGAN PERANTI

q Membuat laporan polis dan serahkan salinan laporan kepada Sektor Pengurusan
Maklumat (ICT) JPN Perak

KIT PANDUAN PENGURUSAN ICT PENDIDIKAN NEGERI PERAK 10

1.3 Pengurusan Teknikal

a) E-mel MyGovUC

ü Surat Siaran Bahagian Pengurusan Maklumat Bil.1 Tahun 2017 :
Penggunaan E-mel MyGovUC sebagai e-mel rasmi bagi semua warga
Kementerian Pendidikan Malaysia yang bertarikh 15 Februari 2017

ü Surat Arahan Penggunaan E-mel MyGovUC Sebagai E-mel Rasmi Sekolah-
Sekolah Di Negeri Perak bertarikh 27 September 2016

Penggunaan e-mel berkuatkuasa pada 1 Oktober 2016

ADMIN UC

i. Kelayakan lantikan Admin UC sekolah mengikut keutamaan iaitu :
§ Kelayakan 1 : Juruteknik Komputer, jika tiada;
§ Kelayakan 2 : Guru Penyelaras Bestari, jika tiada;
§ Kelayakan 3 : Guru Penyelaras ICT, jika tiada;
§ Kelayakan 4 : Guru Data

ii. Setiap sekolah hanya dibenarkan melantik sekurang-kurangnya dua (2)
orang Admin UC.

iii. Slip lantikan Admin UC boleh dijana melalui pendaftaran secara online
di alamat http://jpnperak.moe.gov.my/adminuc/

PERANAN PENTADBIR ADMIN UC

PERANAN PENTADBIR UNIFIED COMMUNICATION (ADMIN UC) DI SELURUH
AGENSI/SEKOLAH BAGI PROJEK MYGOVUC DI BAWAH KEMENTERIAN
PENDIDIKAN MALAYSIA
a) Mentadbir dan mengurus akaun e-mel warga di agensi/sekolah masing-

masing;
b) Mentadbir dan mengurus mail group agensi/sekolah masing-masing;
c) First level support di peringkat agensi/sekolah masing-masing bagi

masalah MyGovUC;
d) Pegawai penghubung MyGovUC di peringkat agensi/sekolah masing-

masing dan
e) Menyemak dan mengesahkan bil MyGovUC bagi agensi/sekolah masing-

masing.

Portal IPMS untuk Admin UC http://ipms.1govuc.gov.my/v2

KIT PANDUAN PENGURUSAN ICT PENDIDIKAN NEGERI PERAK 11

PENDAFTARAN AKAUN E-MEL MYGOVUC

Akaun e-mel MyGovUC di sekolah tertakluk kepada kategori seperti berikut :
1. E-mel rasmi sekolah berdasarkan Kod Sekolah
([email protected]);
2. Guru Besar/Pengetua Sekolah;
3. Guru Penolong Kanan Pentadbiran;
4. Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid;
5. Guru Penolong Kanan Kokurikulum;
6. Penyelaras ICT/Guru Penyelaras VLE/Guru Data/Juruteknik Komputer;
7. Guru Penyelia Petang;
8. Guru Penolong Kanan Tingkatan Enam (jika ada);
9. Guru Penolong Kanan Pendidikan Khas (jika ada);
10. Warden atau Penyelia Asrama (jika ada); dan
11. Ketua Pembantu Tadbir;

SENARAI TERKINI BERDASARKAN
Surat Siaran Bahagian Pengurusan maklumat Bil.1 Tahun 2017 :
Penggunaan E-mel MyGovUC sebagai e-mel rasmi bagi semua warga
Kementerian Pendidikan Malaysia bertarikh 15 Februari 2017

Penambahan pendaftaran akaun e-mel baharu bagi
perjawatan yang tidak tersenarai adalah tidak dibenarkan

AKAUN E-MEL RASMI SEKOLAH

i. E-mel rasmi sekolah adalah kod [email protected]
( contoh e-mel : [email protected] )

ii. Ketetapan tanggungjawab di bawah bahagian pejabat sekolah iaitu
Pengarah Kolej/ Pengetua/ Guru Besar dan Ketua Pembantu Tadbir.

iii. E-mel rasmi sekolah hendaklah dibuka (read, reply, forward, manage)
oleh Pembantu Tadbir yang ditetapkan oleh pihak sekolah.

iv. E-mel rasmi sekolah bukan tanggungjawab Admin UC (read, reply,
forward, manage).

Pakej Standard Lesen RM11.46 Bukan Lesen RM4.19
Caj Langganan Bulanan

Servicedesk MyGovUC TM-VADS :

Telefon : 03 - 7711 4646 E-mel : [email protected]

Admin UC JPN Perak :
Puan Suhana Binti Mohd Alias (05-5015000 samb. 5199)
Puan Sherry Rahayu Binti Mohamad Radzi (05-5015000 samb. 5203)
Encik Yusnizam Bin Mohammad Salleh (05-5015000 samb. 5040)

E-mel Helpdesk Pegawai Meja JPN/PPD : [email protected]

KIT PANDUAN PENGURUSAN ICT PENDIDIKAN NEGERI PERAK 12

b) Jawatankuasa Pemandu ICT Dan Maklumat Negeri (JPICTMN)

JPICTMN JPN dijadualkan bermesyuarat secara berkala tiga (3) kali setahun
(sila rujuk tarikh mesyuarat melalui URL http://jpnperak.moe.gov.my/takwim).

Sekolah hendaklah Sekolah dibenarkan
membuat permohonan membuat perolehan
peralatan ICT
kelulusan teknikal bagi
berdasarkan justifikasi
perolehan ICT dahulu
sebelum membuat keperluan Pengurusan

pembelian. dan Tadbiran (PdT) atau
Pengajaran dan
Pembelajaran (PdP).

§ Punca Kuasa :
SURAT PEKELILING ICT KPM BILANGAN 1 TAHUN 2018
GARIS PANDUAN TATACARA PERMOHONAN KELULUSAN TEKNIKAL
INISIATIF TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (ICT) KEMENTERIAN
PENDIDIKAN MALAYSIA

§ Sekolah boleh memohon perolehan ICT menggunakan tiga (3) sumber
peruntukan :

SUMBER PERUNTUKAN

Kumpulan Wang Kumpulan Wang Kumpulan Wang
Kerajaan SUWA Asrama

Tempoh Sah Laku Kelulusan Teknikal Perolehan Inisiatif ICT :
TIGA (3) TAHUN DARI TARIKH SURAT KELULUSAN

§ Punca Kuasa :
SURAT PEKELILING KEWANGAN BILANGAN 8 TAHUN 2012 GARIS
PANDUAN PENGURUSAN KEWANGAN PERUNTUKAN BANTUAN
PERSEKOLAHAN KE SEKOLAH BERDASARKAN PER KAPITA DAN ENROLMEN
MURID serta pekeliling yang berkaitan dengan kewangan sekolah.

KIT PANDUAN PENGURUSAN ICT PENDIDIKAN NEGERI PERAK 13

Senarai Peralatan Perolehan ICT Yang Memerlukan Kelulusan
Teknikal JPICT KPM / JPICTMN JPN

BIL ITEM PERLU TIDAK PERLU CATATAN
KELULUSAN
A. INISIATIF BARU KELULUSAN
1 PEMBANGUNAN SISTEM APLIKASI JPICT - JPN

Aplikasi yang dibangunkan mengggunakan perisian √
pembangunan atau pakej sedia ada. (cth :
menbangunkan laman web, membangunkan sistem √
dalaman untuk kegunaan pejabat dan lain-lain). √

2 PERKAKASAN ICT
i Peralatan Input Output √

Pencetak √
Pengimbas (Scanner) √
LCD Projektor √
Duplicator
Uninterruptible Power Supply (UPS) √
Barcode Scanner √
Interactive white board √
Visualiser
OHP √
Mouse Scanner √
Alat Baca Biometrik (cth : Thumbprint) √
ii Pemprosesan
Komputer Peribadi √
Komputer Riba √
Tablet
iii Storan Data √
Server
Pertambahan Storan (server) √
iv Perkakasan Komunikasi Mudah Alih
Wireless broadband √
v Multimedia √
Persidangan Video (video Conferencing) √
vi Barang Pakai Habis √
Toner Pencetak
Bateri CMOS √
CD/CD-RW,DVD/DVD-RW √
Bulb Projector √
vii Aksesori Peralatan √
Monitor √
Mouse √
Keyboard
Speaker √
Pendrive
External CD/DVD-ROM √
viii Perabot Komputer √
Semua jenis perabot komputer (cth : Meja Komputer dan √
lain-lain).
ix Komponen Alat Ganti (melibatkan penyelenggaraan)

RAM
Power Supply
Hard Disk

KIT PANDUAN PENGURUSAN ICT PENDIDIKAN NEGERI PERAK 14

BIL ITEM PERLU TIDAK CATATAN

KELULUSAN PERLU

JPICT - JPN KELULUSAN

3 PERISIAN KOMPUTER

i Perisian Sistem

Sistem operasi (cth : Microsoft Windows, dll.) √

Pangkalan Data √

Perisian yang membangunkan sistem √

Spell Checker Software (Contoh : Dewan Eja Pro dll) √

Sistem Thumbprint √

ii Perisian Aplikasi / Perisian Automasi Pejabat

Semua jenis Perisian Aplikasi / Perisian Automasi Pejabat (cth : √
Microsoft Office, Antivirus dan lain-lain).

iii Courseware

Semua Jenis Perisian Pengajaran Dan Pembelajaran (cth :

Sistem Automasi Pusat Sumber, Ibank, Ipresentation, IQ Gen √

dan lain-lain).

4 RANGKAIAN ICT

Wireless √

Switch √

Modem √

Router √

Kabel Rangkaian √

RJ45 √

Access Point (AP) √

USB Wifi √

Load Balancer √

5 Perkhidmatan-Perkhidmatan lain berasaskan ICT

Pembangunan Sistem √ Perkhidmatan ICT

Pemasangan sistem √ yang memerlukan
Intrastruktur rangkaian √ perlanjutan seperti

Talian Internet (cth : Streamyx, semua penyedia perkhidmatan √ langganan
Broadband dan lain-lain.) maklumat dalam

Web Hosting √ talian internet dan

Kemasukan data √ web hosting yang

Pemindahan Data √ tiada perubahan
Migrasi Sistem √ kepada skop asal
Pemulihan Data √
tidak perlu
Langganan maklumat dalam talian dan seumpamanya. √ memohon

kelulusan JPICTMN

Sewaan Perkakasan √ bagi perkhidmatan

Perkhidmatan Keselamatan ICT √ seterusnya.

B PENINGKATAN SISTEM

Peningkatan perkakasan dari segi konfigurasi dan kapasiti √

Peningkatan saiz jalur lebar (Bandwith) √
Perluasan rangkaian √
C PERTAMBAHAN PERALATAN

Penambahan mana-mana perkara di Nombor 2 (i) - 2 (v) √

D PERLUASAN SISTEM √
Perkembangan pelaksanaan inisiatif ICT

E Lain-lain √
Portable amplifier wireless microphone √
Kamera Digital
CCTV Kamera

Perkhimatan penyenggaraan Peralatan ICT dan sistem aplikasi √

Penyaman Udara √
Telefon pintar (Smartphone) √
LED Display √

KIT PANDUAN PENGURUSAN ICT PENDIDIKAN NEGERI PERAK 15

c) Pengurusan Aset ICT Di Sekolah

Permohonan Pelupusan
Aset ICT

Pastikan pendaftaran Permohonan pelupusan aset
aset ICT kemas. ICT hendaklah diasingkan dari
senarai pelupusan peralatan
Tidak membuat pelupusan kecuali yang lain.
peralatan PPSMI kerana tiada
peruntukan bagi penggantian Permohonan pelupusan
peralatan yang telah dilupuskan. hendaklah dihantar ke Unit
Aset PPD bagi diperakui dan
Tindakan pelupusan mengikut dipanjangkan ke Unit Aset JPN
kaedah yang diluluskan bagi kelulusan.
hendaklah dilaksanakan dalam
tempoh enam (6) bulan dari tarikh
kelulusan.

Permohonan Penggantian

Aset ICT

Permohonan dihantar ke Unit Aset PPD bagi diperakui
dan dipanjangkan ke Unit Aset JPN bagi penggantian
(sekiranya ada peruntukan)

KIT PANDUAN PENGURUSAN ICT PENDIDIKAN NEGERI PERAK 16

Penyelenggaraan
Aset ICT

Ada 2 jenis penyelenggaran Penyelenggaran PM
- PM hendaklah dilakukan
- CM oleh JTK yang berada
di sekolah secara
berkala iaitu 4 kali
setahun

Penyelenggaraan CM aset ICT Senarai peralatan yang
sekolah di bawah peruntukan hendak diselenggara diperoleh
yang diturunkan ke BTPN Perak dari sistem STS dan aduan dari
(Kontrak Berpusat) sekolah/PPD/JPN

Aduan Kerosakan Aset ICT

TALIAN PERALATAN ICT

Hendaklah dibuat aduan ke Hendaklah diadukan dalam sistem
1BNSelfCare STS dan pastikan KEW-PA2/KEW-PA3
peralatan itu ada

KIT PANDUAN PENGURUSAN ICT PENDIDIKAN NEGERI PERAK 17

d) 1BestariNet INISIATIF 1BESTARINET
SEKOLAH
RANGKAIAN
SEKOLAH MOBILE LAB ‘CHROMEBOOK’

LIPUTAN 1BESTARINET (YES) MAKMAL KOMPUTER
VDI THIN CLIENT
INTERNET INTERIM
(ISP LAIN) GURU
MENARA 1BRIS
PELAN DATA 2GB+ALTITUDE

TEKNIKAL PENGURUSAN
BTPN & PKG JPN & PPD

Perkhidmatan bagi jalur lebar (bandwidth) untuk sekolah adalah seperi berikut :

3 MAKMAL 3 MAKMAL 2 MAKMAL 1 MAKMAL OCPE VSAT ADSL
KOMPUTER KOMPUTER KOMPUTER KOMPUTER
Makmal Komputer 1 Direct Feed Makmal Komputer 1 Makmal Komputer 1 Jumlah: Jumlah : 0.1Mbps Jumlah :
6M pbs
4M bps 12M bps 4M bps 4M bps Ratio 2 Mpbs : 20 Sekolah 2Mpbs

Makmal Komputer 2 Pejabat Makmal Komputer 2 Pejabat
4M bps 1M bps 4M bps 1M bps

Makmal Komputer 3 Bilik Guru Pejabat Bilik Guru
4M bps 2 Mbps 1M bps 1 Mbps

Pejabat Bilik Guru
1M bps 1 Mbps

Bilik Guru Jumlah : 15 Mbps Jumlah : 10 Mbps Jumlah : 6 Mbps
2 Mbps

Jumlah : 15 Mbps

Pihak sekolah boleh memuat turun maklumat 1BestariNet Fasa 2 melalui
laman khas di portal JPN Perak di URL berikut :
https://spmict.jpnperak.com

KIT PANDUAN PENGURUSAN ICT PENDIDIKAN NEGERI PERAK 18

1.4 Program Pemantapan Profesionalisme

a) Program Khidmat Bantu Juruteknik Komputer Sekolah
Negeri Perak – JTK RAKAN SEKOLAH

1 PUNCA KUASA

1. Mesyuarat Pengurusan Tertinggi Bilangan 1 Tahun 2017
bertarikh 4 Januari 2017 [ Cabutan minit : Perkara 11]

2. Mesyuarat Pengurusan Tertinggi Bilangan 2 Tahun 2018
bertarikh 8 Februari 2018 [ Cabutan minit : Perkara 4 (b) ]

v Sila rujuk Garis Panduan Program JTK Rakan Sekolah

2 KETETAPAN PROGRAM

1 Bilangan hari : Satu (1) hari
bertugas

2 Hari bertugas : Setiap hari Selasa

3 Masa bertugas : 8.00 pagi hingga 5.00 petang
(mengikut waktu pejabat)

4 Pakaian : Pakaian pejabat (pakaian lain dari kod etika
hendaklah mendapat kebenaran PGB)
5 Jarak lokasi
sekolah prioriti : i) Jarak sekolah prioriti adalah bersebelahan atau
berdekatan dengan sekolah asal JTK atau
berdekatan dengan tempat tinggal JTK.
ii) Jarak sekolah prioriti hendaklah sama atau tidak
melebihi jarak dari tempat tinggal JTK ke sekolah
asal.
iii) Sekiranya jarak melebihi, mestilah dipersetujui
antara JTK dengan pihak PPD. JTK hendaklah
mengisi Borang Persetujuan Menjalankan Tugas
Rasmi [JTK-RS BST] bagi yang melebihi jarak
ditetapkan.

KIT PANDUAN PENGURUSAN ICT PENDIDIKAN NEGERI PERAK 19

SENARAI TUGAS

1. Selenggara peralatan ICT dan rangkaian komputer
i. Membantu menyelenggara peralatan ICT dan perisian aplikasi yang
telah didaftarkan sebagai Aset Alih Kerajaan.
ii. Membantu memeriksa dan menyelenggara kelengkapan ICT yang rosak
seperti Komputer Desktop, Notebook, Chromebook, Pencetak, Projektor,
Dongle dan lain-lain peralatan ICT berkaitan di sekolah prioriti.
iii. Membantu menyelenggara peralatan komputer seperti server, switch,
konfigurasi talian internet, wireless dan Local Area Network (LAN).
iv. Menyediakan laporan selenggaraan peralatan ICT.

2. Aset ICT
i. Membantu melaksanakan pelupusan aset ICT
ii. Membantu mengemaskini KEW-PA berkaitan dengan peralatan ICT
sahaja

Selenggaraan peralatan ICT yang tidak didaftarkan sebagai Aset Alih Kerajaan, peranti Smartphone Altitude (Yes) dan Tablet Guru
adalah tidak termasuk dalam senarai tugas JTK.

TUGAS UTAMA LAIN-LAIN TUGAS (KESESUAIAN MASA)

A SELENGGARA PERALATAN ICT DAN B ASET ICT
RANGKAIAN KOMPUTER
12 SEMAKAN PENDAFTARAN ASET
1 CPU / KOMPUTER ü Membantu membuat semakan kad daftar harta

2 PRINTER / PENCETAK modal KEW.PA-2.
ü Pastikan pihak sekolah tahu dan dapat
3 SISTEM
menunjukkan peralatan ICT tersebut
4 PERISIAN ditempatkan. Bukan tugas JTK mencari peralatan

5 CHROMEBOOK ICT tersebut di sekitar sekolah jika tidak ditemui.

6 NOTEBOOK / KOMPUTER RIBA 13 SEMAKAN SENARAI PELUPUSAN ASET ICT
ü Semakan senarai yang disediakan oleh pihak
7 SWITCH sekolah dan peralatan ICT yang telah
dikumpulkan. Bukan tugas JTK mencari peralatan
8 AP (ACCESS POINT)
ICT tersebut di sekitar sekolah jika tidak ditemui.
9 PROJEKTOR

10 NODE NETWORK

11 TALIAN INTERNET

b) Smart Team

§ ‘SMART TEAM’ adalah pasukan Juruteknik Komputer sekolah yang
berperanan membantu isu teknikal ICT bagi sekolah memerlukan .

§ Pihak sekolah perlu memanjangkan surat kepada PPD ICT / JPN Perak
bagi tujuan tersebut.

KIT PANDUAN PENGURUSAN ICT PENDIDIKAN NEGERI PERAK 20

2.0 TADBIR URUS ICT SEKOLAH

2.1 Perjawatan Yang Berkaitan Dengan ICT Sekolah

Perbezaan perjawatan yang wujud di sekolah yang
mempunyai dan tidak pusat akses

KIT PANDUAN PENGURUSAN ICT PENDIDIKAN NEGERI PERAK 21

2.2 Senarai Tugas Juruteknik Komputer

JURUTEKNIK KOMPUTER (Lantikan JPA)
Bertugas dari pukul 8.00 pagi hingga 5.00 petang

1. PENGURUSAN ICT SEKOLAH
§ Memeriksa dan menyelenggara kelengkapan peralatan ICT yang rosak

seperti kerosakan perkakasan utama, komponen-komponen dan

aksesori yang lain.
§ Sebagai pegawai urusan bagi aktiviti penyelenggaraan termasuk

mencatat log, memantau kerja yang dilakukan oleh pembekal,

membuat tindakan susulan kepada pihak berkaitan.
§ Membantu menguruskan semua hal-hal berkaitan dengan aduan

kerosakan peralatan ICT di sekolah.
§ Membantu pihak pengurusan sekolah dalam menguruskan pendaftaran

serta mendokumentasi maklumat aset alih kerajaan bagi peralatan ICT

di sekolah.
§ Membantu pihak pengurusan sekolah dalam menguruskan proses

pelupusan aset alih kerajaan bagi peralatan ICT di sekolah.
§ Membantu menyediakan keperluan alatan ICT untuk guru dan

membantu mereka sewaktu menggunakannya dalam pengajaran dan

pembelajaran (PdP).
§ Membantu memberi input di dalam menyediakan keperluan perolehan

ICT untuk pengurusan sekolah.
§ Membantu menyedia, mengurus serta mengemaskini semua fail-fail ICT

di sekolah.
§ Sebagai pegawai yang dilantik dalam menguruskan e-mel MyGovUC.
§ Membantu pihak pengurusan sekolah dalam mengemaskini laman web

rasmi/blog sekolah.
§ Membantu pihak pengurusan sekolah dalam melaksanakan Ekosistem

Kondusif Sektor Awam (EKSA).

2. PENGURUSAN PERKAKASAN/PERISIAN DAN KESELAMATAN ICT
§ Membantu dalam menyediakan peralatan ICT bagi aktiviti

pengemaskinian data dan maklumat untuk aplikasi dan sistem online

dan sebagainya.
§ Membantu isu-isu keselamatan peralatan ICT dan sistem maklumat di

peringkat sekolah serta mematuhi kawalan dan prosedur keselamatan

yang berkesan selaras dengan dasar-dasar keselamatan yang telah

ditetapkan oleh KPM/JPN/PPD/Sekolah serta MAMPU.
§ Membantu dalam pengurusan 1GFMAS bagi sekolah PTJ.

KIT PANDUAN PENGURUSAN ICT PENDIDIKAN NEGERI PERAK 22

2.2 Senarai Tugas Juruteknik Komputer

§ Membantu menguruskan serta merekod semua maklumat sistem online
serta perisian yang diterima oleh pihak sekolah.

§ Membantu Guru Penyelaras Bestari (GPB) dalam menguruskan laman
VLE Frog.

3. PENGURUSAN RANGKAIAN
§ Membantu, memantau dan menyelia rangkaian 1BestariNet.
§ Membantu menguruskan semua aduan berkaitan talian 1BestariNet di
sekolah.
§ Membantu, mengurus dan menyelaras pembahagian Alamat IP (IP
Address), ZOOM, Router, Access Point, Switch, VPN dan sebagainya.
§ Membantu menyelia serta memantau rangkaian Local Area Network
(LAN) di sekolah.

4. PEMBANGUNAN APLIKASI (FA29)
§ Menganalisis, membangun dan mewujudkan sistem aplikasi yang
membantu pengurusan maklumat lebih bersistematik.
§ Melakukan penambahbaikan sistem aplikasi yang telah dibangunkan
mengikut kepada keperluan semasa dan respon daripada pengguna
(End-User).
§ Memastikan sistem yang dibangunkan menepati keperluan semasa.

LAIN-LAIN
§ Menjadi pegawai sumber Helpdesk dan 1st Level Support di sekolah.
§ Melaksanakan tugas-tugas lain berkaitan pengurusan ICT yang
diarahkan.

KIT PANDUAN PENGURUSAN ICT PENDIDIKAN NEGERI PERAK 23

2.3 Senarai Tugas Guru Penyelaras Bestari

GURU PENYELARAS BESTARI (Lantikan diuruskan oleh BTPN)

Merancang dan mengajar mata pelajaran antara 6 hingga
8 waktu seminggu

1. Sebagai penghubung tunggal (single point of contact) bagi pihak sekolah.
2. Mengurus dan menyenggara kemudahan ICT dan perisian-perisian aplikasi

yang dibekalkan serta menyelesaikan masalah teknikal yang mungkin
timbul.

§ Memastikan kesemua infrastruktur teknologi berada dalam keadaan
baik.

§ Memastikan kemudahan infrastruktur teknologi yang diterima daripada
pembekal atau kontraktor memenuhi speksifikasi seperti ditentukan
oleh KPM.

§ Pembelajaran Maya VLE, SSQS.
3. Menyediakan keperluan peralatan ICT untuk guru dan membantu serta

membimbing mereka sewaktu menggunakannya dalam pengajaran dan
pembelajaran.
4. Melatih guru menggunakan kemudahan ICT secara efektif di samping
menggalakkan penggunaannya di dalam aktiviti pengajaran dan
pembelajaran.

§ Memastikan bahawa kursus dalaman dijalankan untuk meningkatkan
pengetahuan dan kemahiran guru-guru, pelajar-pelajar dan
kakitangan sekolah dalam penggunaan sistem aplikasi seperti bahan
pengajaran dan pembelajaran.

5. Melatih staf menggunakan kemudahan ICT secara efektif di samping
menggalakkan penggunaannya di dalam aktiviti pengurusan dan
pentadbiran.

6. Menyelaras penilaian perisian pendidikan berdasarkan kriteria penilaian
yang telah ditentukan oleh KPM.

7. Sebagai pengurus e-mel.
8. Memastikan integriti dan keselamatan data.
9. Sebagai pakar rujuk dan pegawai sumber (resource person) ICT sekolah dan

sentiasa mengikuti perkembangan ICT semasa.
10. Menyediakan laporan dan maklumat perkembangan aktiviti sekolah bestari

kepada pihak yang berkenan.
11. Mempertingkatkan pembudayaan ICT di sekolah.

§ Menyediakan garis panduan/peraturan/tatacara penggunaan
kemudahan infrastruktur teknologi.

§ Merancang, mengurus dan menyelaras laman web sekolah.
12. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh pengurusan sekolah dari

masa ke semasa.

KIT PANDUAN PENGURUSAN ICT PENDIDIKAN NEGERI PERAK 24

2.4 Senarai Tugas Guru Penyelaras ICT

GURU PENYELARAS ICT (Lantikan Sekolah - Tiada Pekeliling)

Merancang dan mengajar mata pelajaran tidak dikurangkan dan
mengikut budi bicara GB/Pengetua

1. Sebagai penghubung tunggal (single point of contact) bagi pihak sekolah.
2. . Mengurus dan menyelaras kemudahan aset ICT dan perisian-perisian

aplikasi yang dibekalkan serta menyelesaikan masalah teknikal yang
mungkin timbul.

§ Memastikan kesemua infrastruktur teknologi berada dalam keadaan
baik;

§ Memastikan kemudahan infrastruktur teknologi yang diterima daripada
pembekal atau kontraktor memenuhi speksifikasi seperti ditentukan oleh
KPM;

§ Pembelajaran Maya VLE, SSQS;
§ Membantu dalam pengurusan 1GFMAS bagi sekolah PTJ;
§ Membantu pihak pengurusan sekolah dalam mengemaskini laman web

rasmi/blog sekolah;
§ Memberi input di dalam menyediakan keperluan perolehan ICT untuk

pengurusan sekolah;
§ Pendaftaran serta mendokumentasi maklumat aset alih kerajaan bagi

peralatan ICT di sekolah; dan
§ Proses pelupusan aset alih kerajaan bagi peralatan ICT di sekolah.
3. Sebagai pegawai penyelaras penyelenggaraan kepada
§ Kelengkapan peralatan ICT yang rosak;
§ Aktiviti penyelenggaraan termasuk berurusan dengan PKG, BTPN dan

pembekal berkaitan; dan
§ Hal-hal berkaitan dengan aduan kerosakan peralatan ICT di sekolah.
4. Sebagai pegawai penyelaras pengurusan rangkaian
§ Membantu, memantau dan menyelia rangkaian 1BestariNet;
§ Membantu menguruskan semua aduan berkaitan talian 1BestariNet di

sekolah;
§ Membantu, menyelaras pembahagian Alamat IP (IP Address), ZOOM,

Router, Access Point, Switch, VPN dan sebagainya;
§ Membantu menyelia serta memantau rangkaian Local Area Network

(LAN) di sekolah; dan
§ Membantu menyelaras pengurusan Dongle dan Smartphone Altitude

sekolah.
5. Menyediakan keperluan peralatan ICT untuk guru dan membantu serta

membimbing mereka sewaktu menggunakannya dalam pengajaran dan
pembelajaran.

KIT PANDUAN PENGURUSAN ICT PENDIDIKAN NEGERI PERAK 25

2.4 Senarai Tugas Guru Penyelaras ICT

6. Melatih guru menggunakan kemudahan ICT secara efektif di samping
menggalakkan penggunaannya di dalam aktiviti pengajaran dan
pembelajaran.
§ Memastikan bahawa kursus dalaman dijalankan untuk meningkatkan
Pengetahuan dan kemahiran guru-guru, pelajar-pelajar dan
kakitangan sekolah dalam penggunaan sistem aplikasi seperti bahan
pengajaran dan pembelajaran.

7. Melatih staf menggunakan kemudahan ICT secara efektif di samping
menggalakkan penggunaannya di dalam aktiviti pengurusan dan
pentadbiran.

8. Menyelaras penilaian perisian pendidikan berdasarkan kriteria penilaian
yang telah ditentukan oleh KPM.

9. Sebagai pengurus e-mel.
10. Sebagai pakar rujuk dan pegawai sumber (resource person) ICT sekolah

dan sentiasa mengikuti perkembangan ICT semasa.
11. Menyediakan laporan dan maklumat perkembangan aktiviti sekolah bestari

kepada pihak yang berkenaan.
12. Mempertingkatkan pembudayaan ICT di sekolah.

§ Menyediakan garis panduan/peraturan/tatacara penggunaan
kemudahan infrastruktur teknologi.

§ Merancang, mengurus dan menyelaras laman web sekolah.
13. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh pengurusan sekolah

dari masa ke semasa.

2.5 Senarai Tugas Guru Data Maklumat

GURU DATA (Lantikan Rasmi diuruskan SPM (ICT) dan
mempunyai Pekeliling)

Merancang dan mengajar mata pelajaran antara tidak lebih
16 waktu (lapan jam seminggu)

1. Menjalankan tugas-tugas berkaitan dengan kurikulum dan kokurikulum
seperti yang ditetapkan oleh Guru Besar / Pengetua (PGB).

2. Merancang pengurusan data dan maklumat pendidikan peringkat
sekolah yang diarahkan oleh Bahagian-Bahagian di KPM, Jabatan
Pendidikan Negeri, Pejabat Pendidikan Daerah (Gabungan) dan sekolah
dan lain-lain agensi kerajaan.

KIT PANDUAN PENGURUSAN ICT PENDIDIKAN NEGERI PERAK 26

2.5 Senarai Tugas Guru Data Maklumat

3. Bertanggungjawab bagi pengurusan data di bawah sistem aplikasi
seperti EMIS, iaitu melaksanakan pengumpulan, pemprosesan,
penyimpanan, pengeluaran, pelaporan, pembekalan dan penyebaran
data dan maklumat pendidikan sekolah mengikut kaedah dan jadual
yang ditetapkan yang berkaitan dengan :
§ Guru seperti biodata, opsyen dan pengalaman mengajar;
§ Pelajar seperti enrolmen, biasiswa dan bantuan lain;
§ Staf bukan guru;
§ Profil sekolah termasuk fizikal dan maklumat am sekolah; dan
§ Lain-lain yang ditetapkan dari masa ke semasa.

4. Membantu guru dan staf sokongan dalam penyelarasan data dan
maklumat pendidikan seperti :
§ HRMIS;
§ Sistem Maklumat Murid (SMM);
§ Sistem Salah Laku Disiplin Murid (SSDM);
§ KWAMP, Peperiksaan, Asrama, Kokurikulum, Buku Teks;
§ Sistem Pangkalan Data Murid (APDM); dan
§ SSO (Single-Sign-On) - Teknikal.

5. Membantu dalam penyelenggaraan dan rangkaian komputer namun
bagi sekolah Bestari tanggungjawab teknikal dibuat oleh Guru
Penyelaras ICT.

6. Membantu pihak pengurusan sekolah mengemas kini data dan maklumat
peringkat sekolah bagi Sistem Pangkalan Data Murid.

7. Memberi khidmat nasihat kepada guru berkenaan pengurusan data dan
maklumat peringkat sekolah.

8. Menjadi Setiausaha Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan ICT dan
Maklumat Sekolah (JPIMS).

9. Melaksanakan tugas-tugas lain berkaitan pengurusan data yang
diarahkan dari masa ke semasa.

KIT PANDUAN PENGURUSAN ICT PENDIDIKAN NEGERI PERAK 27

2.6 Senarai Tugas Penolong Kanan Pentadbiran (PK1)

PENOLONG KANAN PENTADBIRAN
(PEGAWAI ASET) (Lantikan oleh JPN Perak)

Merancang dan mengajar mata pelajaran tidak kurang
12 waktu seminggu

1. Urus Setia Mesyuarat JKPAK Bahagian/ JPN/ PPD/ Institusi/ Sekolah
AGENDA MESYUARAT JKPAK
§ Kedudukan semasa Aset Alih Bahagian/ JPN/ PPD/ Institusi/ Sekolah;
§ Laporan Hasil Pemeriksaan Aset Alih;
§ Laporan Tindakan Pelupusan;
§ Laporan Tindakan Surcaj / Tatatertib; dan
§ Masalah-masalah berkaitan dengan pengurusan aset alih.

2. Menguruskan Aset Kerajaan Mengikut Peraturan Yang Ditetapkan.
3. Menguruskan Tindakan Pelupusan, Kehilangan Dan Hapuskira.
4. Laporan Pengurusan Aset Alih Kerajaan.
5. Urus Setia Penerimaan Hadiah.
6. Menguruskan Pelantikan Pegawai

§ Pegawai Pemeriksa Harta Modal Dan Inventori;
§ Lembaga Pemeriksa Pelupusan; dan
§ Jawatankuasa Penyiasat.

2.7 Senarai Tugas Guru Mata Pelajaran TMK

MATA PELAJARAN TMK (Lantikan Sekolah)

Merancang dan mengajar mata pelajaran antara 22 hingga 30 waktu
seminggu

1. Dilantik di kalangan Guru Mata Pelajaran yang mempunyai kepakaran ICT.

KIT PANDUAN PENGURUSAN ICT PENDIDIKAN NEGERI PERAK 28

3.0 AGENSI / PEGAWAI BERTANGGUNGJAWAB

3.1 Inisiatif ICT Dan Agensi Bertanggungjawab

BIL. INISIATIF AGENSI YANG
1. Netbook 1Malaysia BERTANGGUNGJAWAB

PKG / BTPN

2. Mobile Lab Chromebook PKG / BTPN

3. VDI Thin Client PKG / BTPN

4. Makmal Multi Seat PKG / BTPN

Makmal Bahasa PKG / BTPN

6. Makmal Komputer PKG / BTPN
7. Penyelenggaraan Peralatan ICT Sekolah PKG / BTPN

8. Lesen, Instalasi Perisian Windows/ Ms Office JPN Perak
- JPN/PPD

9. Lesen, Instalasi Perisian Windows/ Ms Office / Net Support School /
MBMMBI

- Sekolah PKG / BTPN

10. Smartphone Altitude

Pengurusan (Permohonan Data 2GB, JPN Perak
Pemulangan Peranti, Kemaskini Maklumat JPN Perak
Guru Berpindah)

Teknikal (Kerosakanmelibatkan peranti
yang baru diterima dalam tempoh
sebulan)

KIT PANDUAN PENGURUSAN ICT PENDIDIKAN NEGERI PERAK 29

3.2 Inisiatif ICT Dan Pegawai Bertanggungjawab Di Sekolah

BIL. INISIATIF PEGAWAI
BERTANGGUNGJAWAB
1. E-mel MyGovUC
Pembantu Tadbir
- Pengurusan E-mel Rasmi Sekolah
(Kodsekolah.moe.edu.my) Juruteknik Komputer / GPB
/ GPICT / Guru Data
- Admin Teknikal (Admin UC) Penolong Kanan HEM
Penolong kanan
2. APDM Pentadbiran

3. E-Operasi Pengetua / Guru Besar
Juruteknik Komputer /
4. Smart Phone Altitude
- Pengurusan GPICT

- Teknikal PK PENTADBIRAN
PK PENTADBIRAN
Aset Sekolah TEKNIKAL
- Pendaftaran Juruteknik Komputer
- Pelupusan

6. Makmal Komputer
7. Pusat Akses
8. Peralatan ICT
9. Wifi
10. Talian Internet

KIT PANDUAN PENGURUSAN ICT PENDIDIKAN NEGERI PERAK 30

4.0 SUMBER RUJUKAN PELAKSANA ICT

Rujukan kepada warga pendidikan negeri Perak bagi pengurusan ICT dan
maklumat sekolah

4.1 Kit Panduan Pengurusan ICT Pendidikan Negeri Perak

KIT PANDUAN PENGURUSAN ICT PENDIDIKAN
NEGERI PERAK

• Kit ini mengandungi panduan pengurusan maklumat
sekolah, pengurusan teknikal ICT dan senarai tugas
pelaksana ICT di sekolah.

• Kit ini adalah rujukan utama bagi pelaksana ICT
negeri Perak di JPN, PPD, BTPN, PKG dan sekolah.

• Matlamat utama agar maklumat pengurusan
maklumat dan ICT yang disampaikan adalah sama

dan selaras.

https://spmict.jpnperak.com

4.2 Portal Setempat Pengurusan Maklumat dan ICT

PORTAL SETEMPAT PENGURUSAN MAKLUMAT DAN ICT @
PORTAL SPMICT

• Portal SPMICT ini adalah maklumat setempat
berkaitan ICT negeri Perak yang mengandungi
maklumat Pengurusan ICT Sekolah, Pengurusan
Maklumat, 1BestariNet Fasa 2 dan Laporan Capaian
KPI VLE serta pelaporan berkaitan ICT.

• Alamat Portal SPMICT di
httph:/t/tpjpsn:/p/espramk.imcto.jpe.ngpoevr.amky./csopmmict/

KIT PANDUAN PENGURUSAN ICT PENDIDIKAN NEGERI PERAK 31

KIT ver.2.7
(28-01-2019)

KIT PANDUAN PENGURUSAN ICT PENDIDIKAN NEGERI PERAK 32


Click to View FlipBook Version