The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

PBD TAHAP 1 2019

http://gg.gg/pbdtahap1bpk

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by l.ebee, 2019-01-30 02:59:48

PBD TAHAP 1 2019

PBD TAHAP 1 2019

http://gg.gg/pbdtahap1bpk

PENTAKSIRAN BILIK
DARJAH(PBD) TAHAP I

2019

BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

Menggunakan pendekatan PBD sepenuhnya sebagai pentaksiran terhadap perkembangan pembelajaran murid dan

PBD TAHAP I bukan lagi berorientasikan peperiksaan

KENAPA PEPERIKSAAN PERTENGAHAN DAN
AKHIR TAHUN DIMANSUHKAN?

• Konsep pembelajaran • Menyemai nilai-nilai murni
berorientasikan perkembangan murid berbentuk rutin harian

• Pembangunan dan
pembentukan karektor murid

• Pembelajaran yang
menyeronokkan dan bermakna

PBD TAHAP I

Apakah Yang 03 04 06 07
Dimaksudkan Dengan
Pemansuhan Peperiksaan Pengajaran Fokus 4M Peluang Belajar Amalan
Bagi Murid Tahap I ? Secara Mengikut nilai rutin
05 Keupayaan
Kolaboratif
Pembelajaran
02 Seronok &
Bermakna
Pembinaan
Karektor &

Sahsiah

01 08 09

Tiada Penilaian Bebas
Peperiksaan melalui PBD tekanan
Pertengahan peperiksaan
Tahun & Akhir

Tahun

SURAT SIARAN

❑Surat Siaran KPM Bil 14 Tahun 2018 (19 Disember 2018)

✓Pemansuhan Amalan Peperiksaan Pertengahan dan Akhir Tahun Murid
Tahap 1 (Tahun1, Tahun 2 dan Tahun 3) Di Sekolah Rendah Kementerian
Pendidikan Malaysia Mulai Tahun 2019

❑Garis Panduan Pelaksanaan PBD Bagi Murid Tahap 1
berserta Kaedah Pelaksanaan

✓Disertakan bersama sebagai lampiran dalam Surat Siaran KPM Bil 14

Pelaksanaan PBD Melalui Aktiviti Pembelajaran

✓ Pembelajaran yang menyeronokkan
✓ Pembetukan karektor murid
✓ Bersesuaian dengan perkembangan dan usia murid

Bercerita Kuiz
Permainan

Projek Mudah Main PerananAktiviti lain yang
bersesuaian

Contoh Aktiviti :

PROJEK MUDAH

Pentaksiran Yang Boleh Dilakukan

• Pemerhatian
• Rekod Anekdot
• Senarai Semak
• Soal Jawab
• Pentaksiran Kendiri
• Pentaksiran Rakan Sebaya

Peranan Guru Mentaksir murid secara holistik

Menentukan objektif pembelajaran Hasil kerja murid

Memastikan terdapat perkembangan Menyediakan Pelaporan Tahap
dalam pembelajaran murid Penguasaan Murid

Memberi ulasan perkembangan Sentiasa berbincang dengan rakan
murid (kemahiran, sikap, nilai) sejawat tentang perkembangan dan
pada ruangan ulasan guru dalam kemajuan murid serta melaksanakan
templat pelaporan tindakan susulan

Menyediakan bahan PdP yang
bersesuaian dengan murid

LINUS 2.0 PENJAMINAN KUALITI

LINUS2.0 PENJAMINAN
KUALITI
Program LINUS2.0
Penjaminan kualiti PBD
Diberhenti mulai 2019 adalah tanggungjawab
sekolah.
Pelaksanaan Pemulihan Peranan pentadbir memastikan
kelancaran dan ketepatan pentaksiran
Pihak sekolah diberi autonomi untuk
melaksanakan pemulihan mengikut
kesesuaian

PERNYATAAN TAHAP PENGUASAAN UMUM

Tahap 1 Murid tahu perkara asas atau boleh melakukan kemahiran asas atau
Tahap 2 memberi respons terhadap perkara yang asas
Tahap 3
Tahap 4 Murid menunjukkan kefahaman dengan menjelaskan sesuatu perkara yang
Tahap 5 dipelajari dalam bentuk komunikasi

Tahap 6 Murid menggunakan pengetahuan untuk melaksanakan sesuatu kemahiran
pada suatu situasi

Murid menggunakan pengetahuan dan melaksanakan sesuatu kemahiran
iaitu mengikut prosedur atau secara analitik dan sistematik

Murid menggunakan pengetahuan dan melaksanakan sesuatu kemahiran
pada situasi baharu dengan mengikut prosedur atau secara sistematik serta
tekal dan bersikap positif

Murid berupaya menggunakan pengetahuan dan kemahiran sedia ada untuk
digunakan pada situasi baharu secara sistematik, bersikap positif, kreatif dan
inovatif dalam penghasilan idea baharu serta boleh dicontohi

PENGUKUHAN PBD BAGI MURID TAHAP 1
MENGGANTIKAN PEPERIKSAAN FORMAL MULAI TAHUN 2019

Surat 01 Garis panduan
Pemakluman - BPSH 02 pelaksanaan-BPK

Latihan TOT (Training of Trainers) - 03 Coaching and mentoring
IPGM 04 melalui IPG, SISC+, SIPartners

Pelan komunikasi (media masa, 05 Buy-in daripada
jerayawara, Sarana Ibu Bapa) -BPSH 06 Guru Besar - IAB

Bahan Sokongan: 07 Pemantauan
08 berterusan – LP, BPSH
Video, website dll - BTP
09
Help desk - BPSH 10

FAQ - BPK

SEKIAN.

TERIMA KASIH

Peneraju Pendidikan Negara

Bahagian Pembangunan Kurikulum


Click to View FlipBook Version