The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by kirtanaa5642, 2021-09-28 10:08:15

201D1524-8B77-4C06-AB7A-E17B894E8870

201D1524-8B77-4C06-AB7A-E17B894E8870

MPBOEUNNKTDUEISSDKSIRKOAARPNI

group 17

PENDAHULUAN

Buku skrap falsafah berkaitan
tajuk pendidikan Montessori ini
memberikan kami pengalaman

dan kemahiran kepada kami.
Kami berharap pembaca dapat
memahami dengan lebih dalam

lagi tentang pendidikan
Montessori

LATAR BELAKANG

- Model pendidikan Montessori
diasaskan oleh Maria
Montessori
(1890-1952)

- Beliau merupakan seorang
tokoh pendidian di Rome
- Beliau mempunyai
pengalaman

mengenai pendidikan kanak
yang

kanak terencat akal
-Model Montessori dalam

pendidikan
kanak kanak muncul
pada awal abad ke-20
-Dr Maria Montessori adalah
wanita pertama yang menerima
ijazah dalam perubatan
daripada Universiti Rome

MATLAMAT

Perkembangan individu yang merangkumi aspek
fizikal, sosial,emosi dan intelek

-Matlamat program Montessori adalah untuk
memperkembangkan aspek aspek berikut:


. Penumpuan
. Kemahiran membuat pemerhatian
. Kesedaran dari segi susunan dan urutan
.Koordinasi
. Kesedaran dari segi tanggapan dan
kemahiran amali
. Konsep matematik
. Kemahiran bahasa
.Kemahiran menulis dan membaca
.Kebiasaan dari segi seni kreatif
.Kefahaman tentang alam semula jadi

.Pengalaman dalam memahami sains sosial
. Pengalaman berfikir dari segi penyelesaian

masalah

KURIKULUM

Terdapat beberapa set aktiviti diantaranya
ialah :- Aktiviti yang berkatian dengan kehidupan
harian

- Aktiviti yang berkaitan dengan
penggunaan deria

- Aktiviti yang bercorak akademikContoh aktiviti kehidupan harian:
-Memasang tali kasut
- Menyikat rambutContoh penggunaan deria:
-Cylinder block
- Baric tablets
-Pink tower
-Brown stairs

PENDEKATAN MONTESSORI

Montessori ialah kaedah pendidikan yang
berdasarkan aktiviti kendiri,pembelajaran
secara langsung dan permainan kolabrotif.
Kanak kanak bekerja dalam kumpulan dan juga

individu untuk menemui dan meneroka
pengetahuan dunia dan

mengembangkan pontensi maksimum merekaSifat sifat yang perlu dititikberatkan:.Satu aktiviti yang memudahkan pergerakan
. Kecantikan dan keharmonian, kebersihan
alam sekitar
. Pembinaan mengikut kadarnya kepada
kanak kanak dan keperluannya
. Batasan bahan supaya hanya bahan
yang menyokong perkembangan
anak disertakan
. Alam didakam kelas dan di luar
bilik darjah

SARANAN

Ada beberapa saranan secara khusus bagi guru
dan praktisi pendidikan, bahawa dalam

mengaplikasikan suatu metode pembelajaran:-Guru harus merumuskan tujuan pembelajaran
- Guru harus mampu memahami tahap
perkembangan anak
-Guru harus mampu memahami
karakteristik dan sifat anak

- Guru harus mampu memahami konsep
dasar, kelebihan dan kekurangan
setiap motode

- Guru harus mampu memilih metode
pembelajaran sesuai dengan kemampuan anak,

kondisi ekonomi

PENUTUP DAN KESIMPULAN

Proses belajar mengajar merupakan
kegiatan yang memberikan kontribusi
besar terhadap proses pembentukan
pribadi anak. Pendidikan merupakan usaha
dan bantuan yang diberikan kepada

anak itu atau membantu anak agar
mampu melaksanakan tugas hidupnya
sendiri secara mandiri. Menurut Montessori

untuk menjadi pribadi yang mandiri,
seseorang harus dilatih sejak kini

khususnya pada masa kanak kanak
kerana pada masa itu merupakan masa peka

dimana anak mampu menerima segala
sesuatu yang diajarkanDengan demikian dapat dikatakan bahawa
tujuan pendidikan dalam metode Montessori

adalah mengembangkan seluruh
potensi anak yang dapat dilakukan

melalui proses pembelajaran
dikelas mahupun melalui

berbagai latihan praktis yang
berkaitan dengan

kehidupan anak itu sendiri

SUMBER RUJUKAN


Click to View FlipBook Version