The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

KYK Elektrik Yapı İnşaat Mek. San. ve Tic A.Ş.- Katalog

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by KYK Elektrik A.Ş., 2019-03-17 16:11:46

KYK Elektrik - Katalog

KYK Elektrik Yapı İnşaat Mek. San. ve Tic A.Ş.- Katalog

Keywords: KYK elektrik,Elektrik,elektrik taahhüt,elektrik mühendis,taahhüt,Yenilenebilir enerji,güneş enerjisi,kyk elektrik,kyk a.ş.

ions Eviriciler Inverters Topraklama Grounding Mühendislik Engineering Uzaktan İzleme Sistemleri Remote Monitoring Systems Kompanzasyon Compensation Kesintisiz Güç Kaynakla
ning Protection Doğrultucular Rectifiers Ohm Alçak Gerilim Low Voltage Elektriksel İzolasyon Electrical Isolation Danışmanlık Consultancy Reaktif Güç Kontrolü Reactive Energy Contr
m Systems Endüstriyel Tesisler Industrial Facilties Kamera ve Güvenlik Sistemleri Circuit Breakers Keşif ve Tekliflendirme Distribution Stations Dağıtım Merkezleri Electrification Elektrifikasyo
rojects Electrical Estimating Kısa Devre Testleri Failure Analysis Komponent Kalibrasyon Testleri Component Calibration Testing Termal Görüntüleme Infrared Scanning Harmonic Testin
ntralleri Otomasyon Automation Enerji Nakil Hatları Transmission Lines Santraller Power Plants Rüzgar Enerjisi Santralleri Wind Power Plants Hidroelektrik Enerji Santralleri Hydroelectric
ojects Taahhüt Construction Bakımlar Maintenance İşletme Supervision İç Tesisat Interior Installations Eviriciler Inverters Topraklama Grounding Mühendislik Engineering Uzaktan İzlem
es Alternatif Akım Alternating Current Doğru Akım Direct Current Yıldırımdan Korunma Lightning Protection Doğrultucular Rectifiers Ohm Alçak Gerilim Low Voltage Elektriksel İzolasyo
Grupları Diesel Generator Units Yangın Algılama ve İhbar Sistemleri Fire Detecting and Alarm Systems Endüstriyel Tesisler Industrial Facilties Kamera ve Güvenlik Sistemleri Circuit Breake
ing Kablo Testleri Cable Testing Value Engineering LEED Sertifikalı Projeleri LEED Certified Projects Electrical Estimating Kısa Devre Testleri Failure Analysis Komponent Kalibrasyon Testle
gn Trafo Merkezleri Sub-Stations Aydınlatma Lighting Solar Power Plants Güneş Enerjisi Santralleri Otomasyon Automation Enerji Nakil Hatları Transmission Lines Santraller Power Plan
on Lines Dağıtım Panoları Switchboards Projelendirme Designing Shop Drawings As-Built Projects Taahhüt Construction Bakımlar Maintenance İşletme Supervision İç Tesisat Interio
ynakları Uninterruptable Power Sources Yenilenebilir Enerji Kaynakları Renewable Energy Resources Alternatif Akım Alternating Current Doğru Akım Direct Current Yıldırımdan Korunm
trol Fotovoltaik Hücre Photovoltaic Cell Elektriksel Harmonikler Electrical Harmonics Dizel Generatör Grupları Diesel Generator Units Yangın Algılama ve İhbar Sistemleri Fire Detecting an
kasyon Ölçüm Hizmetleri Testing Services Telekomünikasyon Telecommunication Conceptual Budgeting Kablo Testleri KYK ELEKTRİK A.Ş. LEED Sertifikalı Projeleri LEED Certified Projec
ağılımı Analizi Load-Flow Analysis Endüstriyel Scada Projelendirme Industrial Scada Design Trafo Merkezleri Sub-Stations Aydınlatma Lighting Solar Power Plants Güneş Enerjisi Santralle
r Plants Yüksek Gerilim High Voltage Transformer Stations Dağıtım Hatları Distribution Lines Dağıtım Panoları Switchboards Projelendirme Designing Shop Drawings As-Built Projec
emleri Remote Monitoring Systems Kompanzasyon Compensation Kesintisiz Güç Kaynakları Uninterruptable Power Sources Yenilenebilir Enerji Kaynakları Renewable Energy Resource
lectrical Isolation Danışmanlık Consultancy Reaktif Güç Kontrolü Reactive Energy Control Fotovoltaik Hücre Photovoltaic Cell Elektriksel Harmonikler Electrical Harmonics Dizel Generatö
kers Keşif ve Tekliflendirme Distribution Stations Dağıtım Merkezleri Electrification Elektrifikasyon Ölçüm Hizmetleri Testing Services Telekomünikasyon Telecommunication Conceptu
yon Testleri Component Calibration Testing Termal Görüntüleme Infrared Scanning Harmonic Testing Yük Dağılımı Analizi Load-Flow Analysis Endüstriyel Scada Projelendirme Industri
Power Plants Rüzgar Enerjisi Santralleri Wind Power Plants Hidroelektrik Enerji Santralleri Hydroelectrical Power Plants Yüksek Gerilim High Voltage Transformer Stations Dağıtım Hatla
terior Installations Eviriciler Inverters Topraklama Grounding Mühendislik Engineering Uzaktan İzleme Sistemleri Remote Monitoring Systems Kompanzasyon Compensation Kesintisiz Gü
ma Lightning Protection Doğrultucular Rectifiers Ohm Alçak Gerilim Low Voltage Elektriksel İzolasyon Electrical Isolation Danışmanlık Consultancy Reaktif Güç Kontrolü Reactive Energ
g and Alarm Systems Endüstriyel Tesisler Industrial Facilties Kamera ve Güvenlik Sistemleri Circuit Breakers Keşif ve Tekliflendirme Distribution Stations Dağıtım Merkezleri Electrificatio
LEED Certified Projects Electrical Estimating Kısa Devre Testleri Failure Analysis Komponent Kalibrasyon Testleri Component Calibration Testing Termal Görüntüleme Infrared Scannin

Güneş Enerjisi Santralleri Otomasyon Automation Enerji Nakil Hatları Transmission Lines Santraller Power Plants Rüzgar Enerjisi Santralleri Wind Power Plants Hidroelektrik Enerji Santralle
ngs As-Built Projects Taahhüt Construction Bakımlar Maintenance İşletme Supervision İç Tesisat Interior Installations Eviriciler Inverters Topraklama Grounding Mühendislik Engineerin
e Energy Resources Alternatif Akım Alternating Current Doğru Akım Direct Current Yıldırımdan Korunma Lightning Protection Doğrultucular Rectifiers Ohm Alçak Gerilim Low Voltag
monics Dizel Generatör Grupları Diesel Generator Units Yangın Algılama ve İhbar Sistemleri Fire Detecting and Alarm Systems Endüstriyel Tesisler Industrial Facilties Kamera ve Güvenl
unication Conceptual Budgeting Kablo Testleri Cable Testing Value Engineering LEED Sertifikalı Projeleri LEED Certified Projects Electrical Estimating Kısa Devre Testleri Failure Analys
lendirme Industrial Scada Design Trafo Merkezleri Sub-Stations Aydınlatma Lighting Solar Power Plants Güneş Enerjisi Santralleri Otomasyon Automation Enerji Nakil Hatları Transmissio
ağıtım Hatları Distribution Lines Dağıtım Panoları Switchboards Projelendirme Designing Shop Drawings As-Built Projects Taahhüt Construction Bakımlar Maintenance İşletme Supervisio
on Kesintisiz Güç Kaynakları Uninterruptable Power Sources Yenilenebilir Enerji Kaynakları Renewable Energy Resources Alternatif Akım Alternating Current Doğru Akım Direct Curren
Reactive Energy Control Fotovoltaik Hücre Photovoltaic Cell Elektriksel Harmonikler Electrical Harmonics Dizel Generatör Grupları Diesel Generator Units Yangın Algılama ve İhbar Sistemle
ectrification Elektrifikasyon Ölçüm Hizmetleri Testing Services Telekomünikasyon Telecommunication Conceptual Budgeting Kablo Testleri Cable Testing Value Engineering LEED Sertifika
anning Harmonic Testing Yük Dağılımı Analizi Load-Flow Analysis Endüstriyel Scada Projelendirme Industrial Scada Design Trafo Merkezleri Sub-Stations Aydınlatma Lighting Solar Powe
ntralleri Hydroelectrical Power Plants Yüksek Gerilim High Voltage Transformer Stations Dağıtım Hatları Distribution Lines Dağıtım Panoları Switchboards Projelendirme Designing Sho
gineering Uzaktan İzleme Sistemleri Remote Monitoring Systems Kompanzasyon Compensation Kesintisiz Güç Kaynakları Uninterruptable Power Sources Yenilenebilir Enerji Kaynakla
Voltage Elektriksel İzolasyon Electrical Isolation Danışmanlık Consultancy Reaktif Güç Kontrolü Reactive Energy Control Fotovoltaik Hücre Photovoltaic Cell Elektriksel Harmonikler Electric
Güvenlik Sistemleri Circuit Breakers Keşif ve Tekliflendirme Distribution Stations Dağıtım Merkezleri Electrification Elektrifikasyon Ölçüm Hizmetleri Testing Services Telekomünikasyo
re Analysis Komponent Kalibrasyon Testleri Component Calibration Testing Termal Görüntüleme Infrared Scanning Harmonic Testing Yük Dağılımı Analizi Load-Flow Analysis Endüstriy
nsmission Lines Santraller Power Plants Rüzgar Enerjisi Santralleri Wind Power Plants Hidroelektrik Enerji Santralleri Hydroelectrical Power Plants Yüksek Gerilim High Voltage Transforme
me Supervision İç Tesisat Interior Installations Eviriciler Inverters Topraklama Grounding Mühendislik Engineering Uzaktan İzleme Sistemleri Remote Monitoring Systems Kompanzasyo
ct Current Yıldırımdan Korunma Lightning Protection Doğrultucular Rectifiers Ohm Alçak Gerilim Low Voltage Elektriksel İzolasyon Electrical Isolation Danışmanlık Consultancy Reaktif Gü
ar Sistemleri Fire Detecting and Alarm Systems Endüstriyel Tesisler Industrial Facilties Kamera ve Güvenlik Sistemleri Circuit Breakers Keşif ve Tekliflendirme Distribution Stations Dağıtı
EED Sertifikalı Projeleri LEED Certified Projects Electrical Estimating Kısa Devre Testleri Failure Analysis Komponent Kalibrasyon Testleri Component Calibration Testing Termal Görüntülem
olar Power Plants Güneş Enerjisi Santralleri Otomasyon Automation Enerji Nakil Hatları Transmission Lines Santraller Power Plants Rüzgar Enerjisi Santralleri Wind Power Plants Hidroelektr

Sürdürülebilinir bir gelecek için...

Sürdürülebilir bir gelecek için...

For a sustainable future....

Tahsin Önemli

6

7

89

NEDEN GÜNEŞ?

Fosil bazlı enerji kaynaklarının atmosfere ve dünyamıza vermiş olduğu zararlara
alternatif olarak yenilenebilir ve çevreye zararı minimize eden bir enerji kaynağı
olarak tercih edilir. Ülkemizde, dünyanın geri kalanı gibi elektrik enerjisi ihtiyacını genel
olarak fosil yakıtlardan karşılamaktadır. Fosil yakıtların büyük bir çoğunluğunun ülke dışı
kaynaklardan sağlanması, dışa bağımlılığımızı arttırarak ekonomimize zarar vermektedir.
Ülkemizde yenilenebilir enerji kaynakları kullanımının arttırılması, ülke kalkınmasına

katkı sağlamakta, çevreye zararı minimize etmekte ve devlet tarafından teşvik
edilmektedir. 2012 yılında başlayan teşviklerin sonuncusu
“Çatı Mevzuatı” düzenlemesiyle,
hem üretici-sanayici hem de hane
halkı kendi elektrik ihtiyacını
karşılayabilmektedir.

Güneş Işınlarından dolaysız bir şekilde enerji
üretmek için kullanılan yarı-iletken teknolojisine
Fotovoltaik Hücre ismi verilir. Bu hücreler
güneş ışınlarını elektriksel doğru akıma (DC)
çevirirler. İhtiyaç oranındaki fotovoltaik hücreyi seri ve paralel olarak
bağladığımız bu kaskad elektrik üretim tesislerine de Güneş
Enerjisi Santrali (GES) adını veririz.

NASIL YAPILIR?

Kurduğunuz santral, maliyetini 5 ile 7 yıl arasında amorti etmektedir.
Bu santral maliyeti %20 öz sermaye, %80 bankaların GES teşvik kredileriyle karşılanmakta,
elektrik faturası öder gibi kredi geri ödemesi yapılabilmektedir.
Santral ömrü 20 ile 25 yıl arasında değişmekte, bu sürenin sonunda bazı sistem komponentleri
revize edilerek süre daha da uzatılabilmektedir.

Firmamız siz müşterilerimize, santralinizin dizaynı, proje onay ve kabul süreci, kurulumu, devreye
alınması ve işletilmesi konusunda hizmet vermektedir.

10

ÇATI MEVZUATI

Ülkemizde yenilenebilir enerji kaynakları kapsamında Lisanslı veya Lisanssız
olarak güneş enerjisi santrali kurmak mümkündür. Lisanslı projeler, sadece
TEİAŞ’ın öngörmüş olduğu bölgelerde ve kapasitelerde, ihale yoluyla
yapılsa da; lisanssız projeler herkes tarafından belli adımlar izlenerek
kurulabilmektedir. Kuracağınız santralde ürettiğiniz elektriği,
mahsuplaşma yoluyla faturanızı tamamen sıfırlamanız ve bazı
durumlarda dağıtım şirketine elektrik satabilmeniz mümkün.

11

12

13

14

Müşterilerimizin ihtiyacı doğrultusunda tasarım ve projelendirme Regarding our clients’ demands and needs, we
akabinde elektrik tesisi kurulumu ve altyapı işlerini construct electrical installations after project design.
gerçekleştirmekteyiz. Başlıca taahhüt alanlarımız Güneş Our major constructional fields are Solar-Wind Power
ve Rüzgar Enerjisi Santralleri, Endüstriyel Tesisler, AG- Plants, Industrial Facilities, LV-HV Distribution and Switching
OG Dağıtım ve Kontrol Trafoları, 36kV - 66kV - 154kV Substations, Step-Down and Step-up Transformer Substations,
- 380kV Enerji Nakil Hatlarıdır. Daha fazla bilgi Power Transmission Lines at the 36kV - 66kV - 154kV - 380kV. For
için web sitemizi siyaret edebilirsiniz. more information you can visit our web site.

15

TEKNİK DANIŞMANLIK & İŞLETME

HİZMETLERİ

TECHNICAL CONSULTANCY & OPERATING

SERVICES

16
• •


• •
• •


• •
17

18• •
• •
• •

• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
19

BAKIM

HİZMETLERİ

MAINTENANCE

SERVICES

20

• • •
• • • •
• • • •
• • •
• • • •
• •
• • •
• • • •
• •
• • • •
• • • •
• • •
• •
• •
21

INNO RENO

VATIVE VATIVE

QCAUTAILVIFEI ASUBSTLAIEN

22

23

24

Balkan Enerji
Ges Projesi
Üretim Santrali - 1MW
Lalapaşa / EDİRNE

Tüm Elektrifikasyon ve Enstrümantasyon İşleri
Power Plant

All Electrification and Instrumentation Works

25

26

ÇANAKKALE ULUSGES (Tracker System)
Ges Projesi
Üretim Santrali - 1MW

Ezine / ÇANAKKALE
Elektrifikasyon ve Enstrümantasyon İşleri

Power Plant
Electrification and Instrumentation Works

Devlet Su İşleri

Enerji Nakil Hattı

Merkez / BARTIN
Devlet Su İşleri
34,5 kV-154 KV Enerji Nakil Hattı,
OG Şalt Merkezi
34,5 kV-154 KV Transmission Line, HV Sub-Station

27

Eurofins
Laboratuvar

Mahmutbey / İSTANBUL
Elektrifikasyon ve Enstrümantasyon,
Mekanik ve İnşaat İşleri ve Özel Uygulamalar

Laboratory
Electrification and Instrumentation,
Mechanical and Constructional Works

Specific Applications

İSÜ Yapay Zeka Laboratuvar

Topkapı Yerleşkesi

Laboratuvar

Topkapı / İSTANBUL
İstinye Üniversitesi / MRF Group / Fom Group
Iç Aydinlatma, Kamera ve Güvenlik Sistemleri, Yangin Alarm
ve Ses Görüntü Sistemleri
Laboratory
Electrification and Instrumentation, Indoor Lighting,
Camera, Security, Fire Detection and
Sound-Monitoring Installations

28

29

İstinye Üniversitesi
Çekmeköy Yerleşkesi
Okul, Yurt
Çekmeköy / İSTANBUL
Bordo Müh. / İstinye Üniversitesi
Tüm Elektrifikasyon ve Enstrümantasyon
School, Dormitory
All electrification and Instrumentation

İstinye Üniversitesi

Topkapı Yerleşkesi

Okul

Topkapı / İSTANBUL
İstinye Üniversitesi / MRF Group / Fom Group
Elektrifikasyon ve Enstrümantasyon İşleri, İç Aydınlatma,
Kamera ve Güvenlik Sistemleri, Yangın Alarmı
School
Electrification and Instrumentation, Indoor Lighting,
Camera, Security and Fire Detection Installations

30

Yıldız Teknik Üniversitesi
Davutpaşa Yerleşkesi
Okul
Esenler / İSTANBUL
Yıldız Teknik Üniversitesi
AG-OG Şalt Merkezleri,
AG-OG Kablolama, Çevre Aydınlatma
School
LV-HV Sub-Stations, LV-HV Cabling, Outdoor Lighting

31

32

33

34

35

36

37

38

39

ağıtım Panoları Switchboards Projelendirme Designing Shop Drawings As-Built Projects Taahhüt Construction Bakımlar Maintenance İşletme Supervision İç Tesisat Interior Installat
ninterruptable Power Sources Yenilenebilir Enerji Kaynakları Renewable Energy Resources Alternatif Akım Alternating Current Doğru Akım Direct Current Yıldırımdan Korunma Lightn
otovoltaik Hücre Photovoltaic Cell Elektriksel Harmonikler Electrical Harmonics Dizel Generatör Grupları Diesel Generator Units Yangın Algılama ve İhbar Sistemleri Fire Detecting and Alarm
lçüm Hizmetleri Testing Services Telekomünikasyon Telecommunication Conceptual Budgeting Kablo Testleri Cable Testing Value Engineering LEED Sertifikalı Projeleri LEED Certified Pr
ük Dağılımı Analizi Load-Flow Analysis Endüstriyel Scada Projelendirme Industrial Scada Design Trafo Merkezleri Sub-Stations Aydınlatma Lighting Solar Power Plants Güneş Enerjisi San
ower Plants Yüksek Gerilim High Voltage Transformer Stations Dağıtım Hatları Distribution Lines Dağıtım Panoları Switchboards Projelendirme Designing Shop Drawings As-Built Pro
stemleri Remote Monitoring Systems Kompanzasyon Compensation Kesintisiz Güç Kaynakları Uninterruptable Power Sources Yenilenebilir Enerji Kaynakları Renewable Energy Resourc
ectrical Isolation Danışmanlık Consultancy Reaktif Güç Kontrolü Reactive Energy Control Fotovoltaik Hücre Photovoltaic Cell Elektriksel Harmonikler Electrical Harmonics Dizel Generatör
eşif ve Tekliflendirme Distribution Stations Dağıtım Merkezleri Electrification Elektrifikasyon Ölçüm Hizmetleri Testing Services Telekomünikasyon Telecommunication Conceptual Budget
omponent Calibration Testing Termal Görüntüleme Infrared Scanning Harmonic Testing Yük Dağılımı Analizi Load-Flow Analysis Endüstriyel Scada Projelendirme Industrial Scada Desig
üzgar Enerjisi Santralleri Wind Power Plants Hidroelektrik Enerji Santralleri Hydroelectrical Power Plants Yüksek Gerilim High Voltage Transformer Stations Dağıtım Hatları Distributio
nstallations Eviriciler Inverters Topraklama Grounding Mühendislik Engineering Uzaktan İzleme Sistemleri Remote Monitoring Systems Kompanzasyon Compensation Kesintisiz Güç Kay
ghtning Protection Doğrultucular Rectifiers Ohm Alçak Gerilim Low Voltage Elektriksel İzolasyon Electrical Isolation Danışmanlık Consultancy Reaktif Güç Kontrolü Reactive Energy Cont
larm Systems Endüstriyel Tesisler Industrial Facilties Kamera ve Güvenlik Sistemleri Circuit Breakers Keşif ve Tekliflendirme Distribution Stations Dağıtım Merkezleri Electrification Elektrifik
ectrical Estimating Kısa Devre Testleri Failure Analysis Komponent Kalibrasyon Testleri Component Calibration Testing Termal Görüntüleme Infrared Scanning Harmonic Testing Yük Da
tomasyon Automation Enerji Nakil Hatları Transmission Lines Santraller Power Plants Rüzgar Enerjisi Santralleri Wind Power Plants Hidroelektrik Enerji Santralleri Hydroelectrical Powe
aahhüt Construction Bakımlar Maintenance İşletme Supervision İç Tesisat Interior Installations Eviriciler Inverters Topraklama Grounding Mühendislik Engineering Uzaktan İzleme Siste
lternatif Akım Alternating Current Doğru Akım Direct Current Yıldırımdan Korunma Lightning Protection Doğrultucular Rectifiers Ohm Alçak Gerilim Low Voltage Elektriksel İzolasyon El
rupları Diesel Generator Units Yangın Algılama ve İhbar Sistemleri Fire Detecting and Alarm Systems Endüstriyel Tesisler Industrial Facilties Kamera ve Güvenlik Sistemleri Circuit Brea
udgeting Kablo Testleri Cable Testing Value Engineering LEED Sertifikalı Projeleri LEED Certified Projects Electrical Estimating Kısa Devre Testleri Failure Analysis Komponent Kalibras
cada Design Trafo Merkezleri Sub-Stations Aydınlatma Lighting Solar Power Plants Güneş Enerjisi Santralleri Otomasyon Automation Enerji Nakil Hatları Transmission Lines Santraller P
istribution Lines Dağıtım Panoları Switchboards Projelendirme Designing Shop Drawings As-Built Projects Taahhüt Construction Bakımlar Maintenance İşletme Supervision İç Tesisat Int
aynakları Uninterruptable Power Sources Yenilenebilir Enerji Kaynakları Renewable Energy Resources Alternatif Akım Alternating Current Doğru Akım Direct Current Yıldırımdan Korunm
ontrol Fotovoltaik Hücre Photovoltaic Cell Elektriksel Harmonikler Electrical Harmonics Dizel Generatör Grupları Diesel Generator Units Yangın Algılama ve İhbar Sistemleri Fire Detecting
ektrifikasyon Ölçüm Hizmetleri Testing Services Telekomünikasyon Telecommunication Conceptual Budgeting Kablo Testleri Cable Testing Value Engineering LEED Sertifikalı Projeleri L
armonic Testing Yük Dağılımı Analizi Load-Flow Analysis Endüstriyel Scada Projelendirme Industrial Scada Design Trafo Merkezleri Sub-Stations Aydınlatma Lighting Solar Power Plants
ydroelectrical Power Plants Yüksek Gerilim High Voltage Transformer Stations Dağıtım Hatları Distribution Lines Dağıtım Panoları Switchboards Projelendirme Designing Shop Drawin
zaktan İzleme Sistemleri Remote Monitoring Systems Kompanzasyon Compensation Kesintisiz Güç Kaynakları Uninterruptable Power Sources Yenilenebilir Enerji Kaynakları Renewable
ektriksel İzolasyon Electrical Isolation Danışmanlık Consultancy Reaktif Güç Kontrolü Reactive Energy Control Fotovoltaik Hücre Photovoltaic Cell Elektriksel Harmonikler Electrical Harm
stemleri Circuit Breakers Keşif ve Tekliflendirme Distribution Stations Dağıtım Merkezleri Electrification Elektrifikasyon Ölçüm Hizmetleri Testing Services Telekomünikasyon Telecommu
omponent Kalibrasyon Testleri Component Calibration Testing Termal Görüntüleme Infrared Scanning Harmonic Testing Yük Dağılımı Analizi Load-Flow Analysis Endüstriyel Scada Proje
nes Santraller Power Plants Rüzgar Enerjisi Santralleri Wind Power Plants Hidroelektrik Enerji Santralleri Hydroelectrical Power Plants Yüksek Gerilim High Voltage Transformer Stations Da
Tesisat Interior Installations Eviriciler Inverters Topraklama Grounding Mühendislik Engineering Uzaktan İzleme Sistemleri Remote Monitoring Systems Kompanzasyon Compensatio
ldırımdan Korunma Lightning Protection Doğrultucular Rectifiers Ohm Alçak Gerilim Low Voltage Elektriksel İzolasyon Electrical Isolation Danışmanlık Consultancy Reaktif Güç Kontrolü R
re Detecting and Alarm Systems Endüstriyel Tesisler Industrial Facilties Kamera ve Güvenlik Sistemleri Circuit Breakers Keşif ve Tekliflendirme Distribution Stations Dağıtım Merkezleri Ele
rojeleri LEED Certified Projects Electrical Estimating Kısa Devre Testleri Failure Analysis Komponent Kalibrasyon Testleri Component Calibration Testing Termal Görüntüleme Infrared Sca
lants Güneş Enerjisi Santralleri Otomasyon Automation Enerji Nakil Hatları Transmission Lines Santraller Power Plants Rüzgar Enerjisi Santralleri Wind Power Plants Hidroelektrik Enerji San
rawings As-Built Projects Taahhüt Construction Bakımlar Maintenance İşletme Supervision İç Tesisat Interior Installations Eviriciler Inverters Topraklama Grounding Mühendislik Eng
enewable Energy Resources Alternatif Akım Alternating Current Doğru Akım Direct Current Yıldırımdan Korunma Lightning Protection Doğrultucular Rectifiers Ohm Alçak Gerilim Low V
armonics Dizel Generatör Grupları Diesel Generator Units Yangın Algılama ve İhbar Sistemleri Fire Detecting and Alarm Systems Endüstriyel Tesisler Industrial Facilties Kamera ve G
elecommunication Conceptual Budgeting Kablo Testleri Cable Testing Value Engineering LEED Sertifikalı Projeleri LEED Certified Projects Electrical Estimating Kısa Devre Testleri Failu
cada Projelendirme Industrial Scada Design Trafo Merkezleri Sub-Stations Aydınlatma Lighting Solar Power Plants Güneş Enerjisi Santralleri Otomasyon Automation Enerji Nakil Hatları Tra
tations Dağıtım Hatları Distribution Lines Dağıtım Panoları Switchboards Projelendirme Designing Shop Drawings As-Built Projects Taahhüt Construction Bakımlar Maintenance İşletm
ompensation Kesintisiz Güç Kaynakları Uninterruptable Power Sources Yenilenebilir Enerji Kaynakları Renewable Energy Resources Alternatif Akım Alternating Current Doğru Akım Direc
ontrolü Reactive Energy Control Fotovoltaik Hücre Photovoltaic Cell Elektriksel Harmonikler Electrical Harmonics Dizel Generatör Grupları Diesel Generator Units Yangın Algılama ve İhb
Merkezleri Electrification Elektrifikasyon Ölçüm Hizmetleri Testing Services Telekomünikasyon Telecommunication Conceptual Budgeting Kablo Testleri Cable Testing Value Engineering LE
nfrared Scanning Harmonic Testing Yük Dağılımı Analizi Load-Flow Analysis Endüstriyel Scada Projelendirme Industrial Scada Design Trafo Merkezleri Sub-Stations Aydınlatma Lighting So

Büyükdere Cd. Çayır Çimen Sk. Emlak Kredi A2 Blk. N:15 Levent / Beşiktaş İSTANBUL
Tel : 0212 251 13 65 Fax: 0212 243 08 03 www.kykelektrik.com - [email protected]


Click to View FlipBook Version
Previous Book
Каталог Ангелины Лысёнковой
Next Book
Relatório Anual FGV.