The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Viarom Construct, 2021-05-13 05:52:13

Raport de activitate - Viarom 2020

RAPORT
DE ACTIVITATE

CUPRINS

2

DESPRE NOI
2020, UN AN CU REZULTATE POZITIVE
CIFRELE ANULUI
ECHIPA DE MANAGEMENT
PROIECTE REPREZENTATIVE
PRODUCŢIE INDUSTRIALĂ
TEHNIC
CALITATE & SSM
RESURSE UMANE
VALORI ORGANIZAŢIONALE

3

DESPRE NOI

Companie cu capital privat integral românesc, practici, asigurând suportul în teritoriu pentru atingerea
activăm în domeniul construcțiilor din obiectivelor strategice.
România de 20 de ani. Expertiza noastră în
domeniu vizează următoarele tipuri de lucrări Furnizăm prin intermediul dotărilor proprii mixturi asfaltice,
de construcții: modernizare și întreținere emulsii bituminoase și betoane care respectă standardele
infrastructură rutieră, lucrări de terasamente, și normativele din domeniu.
lucrări de artă, așternere covoare asfaltice,
inclusiv tratamente speciale cu straturi Specialiștii din cadrul Laboratorului de Analize și
bituminoase foarte subțiri. Încercări în construcții realizează determinări dintre cele
mai complexe verificând atât materiile prime utilizate în
Contribuția Viarom la dezvoltarea infrastructurii naționale procesul de fabricare, cât și produsele finite.
este dovedită și de reprezentarea teritorială pe care o
deținem. Oferim soluții de mobilitate la nivel local prin Viarom este membru activ al Asociației Române a
intermediul echipelor dedicate care activează în Agențiile Constructorilor de Autostrăzi (ARCA), promovând și
noastre din București, Cluj și Brașov. Sediul Central din susținând obiectivele și activitățile acesteia.
București reprezintă polul de expertiză și transfer de bune

4

2020, UN AN Marius
CU REZULTATE BĂDINA
POZITIVE
Director General
Provocarea anului 2020 pentru Viarom a fost
adaptarea la noua realitate, asigurarea sănătății 5
angajaților în contextul generat de pandemia
Covid 19. Prin măsurile pe care le-am adoptat la
nivel organizațional pentru a preveni răspândirea
virusului în rândul personalului, am reușit să
gestionăm cu succes toate proiectele avute în
derulare.

Una dintre cele mai mari realizări ale anului a fost
reorganizarea Agenției Cluj, prin deschiderea
punctului de lucru de la Turda. Echipa de
profesioniști care gestionează lucrările pe plan local
a contribuit la dezvoltarea întregii zone.

Activitatea noastră s-a concentrat pe derularea unor
proiecte sustenabile importante pentru comunități  și
cu impact asupra generațiilor viitoare.

Condiții mai bune de trafic pentru locuitorii din Turda, o
contribuție semnificativă la construirea Aeroportului
Internațional Brașov precum și acces către zonele
de interes din regiunea Băile Herculane sunt câteva
dintre realizările cu impact economic și turistic avute
de compania noastră în anul 2020.

Abordarea corectă din punct de vedere strategic și
managerial a provocărilor, a condus la obținerea
unor rezultate financiare pozitive la final de an.
În continuă dezvoltare personală și profesională,
orientată către obținerea de rezultate, echipa de
management Viarom este cu adevărat o echipă
pentru viitor.

Una dintre prioritățile anului 2021 reprezintă
menținerea creșterii businessului din punct
de vedere a cifrei de afaceri și a rezultatului
operational. De asemenea, ne propunem să
promovăm și mai mult valorile noastre și cultura
organizațională, să implementăm conceptele de
performanță globală și să digitalizăm mai mult
procesele din interiorul companiei.

ACINFURLEULIE

172.559 MII LEI

CIFRĂ DE AFACERI

7.800 MII LEI

REZULTAT OPERAŢIONAL

6

54 44

ȘANTIERE ȘANTIERE NOI

356.765 TO

PRODUCŢIE MIXTURI ASFALTICE

5.968 TO
PRODUCŢIE EMULSIE

2.559 MC
PRODUCŢIE BETOANE

7

ECHIPA DE
MANAGEMENT

STRATEGIA DE BUSINESS PE TERMEN MEDIU SI LUNG ESTE SUSŢINUTĂ DE
UN MANAGEMENT PERFORMANT ÎN CONTINUĂ DEZVOLTARE PERSONALA ȘI
PROFESIONALĂ. ORIENTAREA CĂTRE REZULTATE, PREOCUPAREA PENTRU O
CULTURĂ ORGANIZAŢIONALĂ PUTERNICĂ ȘI COMPORTAMENTUL ETIC REPREZINTĂ
PUNCTE FORTE ALE MANAGEMENTULUI VIAROM.

CU STILURI DE MANAGEMENT DIFERITE, FIECARE MEMBRU AL ECHIPEI DE
MANAGEMENT CONTRIBUIE ACTIV LA DEZVOLTAREA BUSINESSULUI.

Harald Bogdan
BRAUN PARTENE

Director Director
Agenția București Agenția Brașov

Stilul meu de management Experiența din șantier
este ghidat de puterea dobândită de-a lungul
exemplului personal. unei cariere nu poate fi
învățată din nicio carte,
mai ales atunci când o
faci cu pasiune.

Cristian Beatrice
LUCACIU OPREA

Director Director Financiar
Agenția Cluj
Stil de conducere
Stil de management echilibrat, acționez
analitic, cu decizii ferme, continuu pentru
dar luate cu calm. dezvoltarea spiritului de
colaborare în echipă și
pentru crearea unui climat
de încredere reciprocă.

8

Marius
BĂDINA

Director General

Stil democratic, conducere transformatoare
și comportament orientat către rezultat.

Loredana Tudor
MIRCEA SIMION

Director Director Tehnic
Resurse Umane
Atât în cadrul societății cât
Leadership orientat spre și în exterior, imi doresc
dezvoltarea echipelor și să stabilesc o comunicare
creșterea business-ului. cât mai bună bazată pe
încredere și respect.

Adrian Andrei
IONESCU SAVU

Director QSE Director Exploatare

Preocupat de găsirea Orientat spre integrarea
echilibrului între și digitalizarea proceselor
performanță, satisfacție în vederea atingerii
personală și reușita obiectivelor cheie ale
profesională. companiei.
Asigur suport celor
cu care interacționez, 9
bucurându-mă de reușita
acestora.

10

11

Provocarea a fost armonizarea regulilor
noastre de safety cu cele ale colaboratorilor
noștri implicați în această lucrare. Cu toții am
conștientizat riscurile la care ne expunem din
punct de vedere al securității în muncă într-un
șantier de anvergura celui de la Ghimbav și am
reușit să acționăm în siguranță.

Mihai MUȘA

Responsabil SSM

12

PROIECT
SUSTENABIL,
IMPORTANT
PENTRU
COMUNITATE

AMENAJAREA BENZII PISTEI
AEROPORTULUI INTERNAȚIONAL
BRAȘOV

La Ghimbav, echipa noastră din Agenția Brașov a executat
lucrări de consolidare și stabilizare a terenului cu lianți
hidraulici speciali pe o suprafață de 472.000 mp.
Peste 70 de utilaje și autoturisme au fost mobilizate în
șantierul de la Ghimbav și o echipă de angajați responsabili
și implicați, care au asigurat buna organizare a activităților
zilnice și armonizarea regulilor noastre safety cu cele ale
partenerilor noștri.

Calitatea, una dintre prioritățile noastre

Ne-am asigurat că standardele de calitate sunt respectate
prin intermediul echipamentului CBR (Californian Bearing
Ratio) care a determinat capacitatea portantă a lucrării de
stabilizare în situ cu lianți hidraulici.
Profesionalismul și experiența noastră de peste 15 ani în
execuția acestui tip de lucrare, a condus la finalizarea înainte
de termen și cu succes a lucrărilor de la Ghimbav.

BENEFICIAR - Consiliul Județean Brașov/Electrogrup
OBIECTIV - Execuție Amenajare Bandă Pistă Aeroport Brașov
DURATA DE EXECUȚIE - 8 luni

13

14

15

MUNICIPIUL TURDA,
ÎNCĂ UN PAS SPRE
NORMALITATE

Investițiile în infrastructura rutieră a cartierelor
din Municipiului Turda, erau o necesitate pentru
locuitori și pentru dezvoltarea sectorului turistic
din zonă.

Cu un impact deosebit în rândul comunității locale, Suntem mulțumiți că am reușit
lucrările executate de echipa noastră din Agenția Cluj, să contribuim la modernizarea
au reușit să schimbe imaginea Cartierelor Oprișani, infrastructurii rutiere locale și să
Industrial și Băile Turda. schimbăm imaginea cartierelor prin
intermediul proiectelor derulate.
Proiectul a implicat: lucrări de terasamente, Diferența este uriașă între ce era înainte
amenajare trotuare, execuție lucrări de scurgere ape, și cum este astăzi.
rigole carosabile, ridicări la cotă cămine și canalizare,
așternere straturi de mixturi asfaltice, amenanajere
spații verzi.

BENEFICIAR - Municipiul Turda Floris BÂLDEA
OBIECTIV - Lucrări de reabilitare și modernizare
DURATA DE EXECUȚIE - 18 luni Șef Sector

16

17

18

19

DRUMUL CĂTRE BĂILE HERCULANE,
MODERNIZAT DE VIAROM

Lucrarea executată de echipa noastră din straturi de șlam bituminos pe o suprafață de
Agenția București pe DN 6, pe un tronson de 322.600 mp.
35 km în zona Baile Herculane va prelungi
considerabil durata de viață a drumului. Mobilizarea semnificativă a echipelor
noastre a fost reprezentată de utilizarea
Proiectul a presupus frezarea marcajului simultană a 3 combine de așternere straturi
rutier existent și refacerea lui, repararea bituminoase foarte subțiri.
suprafețelor degradate și așternerea a două
S-a lucrat în condiții de trafic intens, în plin
BENEFICIAR - DRDP Timișoara sezon de vacanțe, stațiunea Băile Herculane
OBIECTIV - Lucrări de întreținere periodică fiind un obiectiv turistic important pentru
DURATA DE EXECUȚIE - 4 luni România.

20

Credem în derularea proiectelor
sustenabile, iar activitatea de șlam
bituminos s-a dovedit a fi în timp un
procedeu eficient care prezintă avantaje
tehnico – economice și de mediu.

Dumitru BORODIN

Șef Șantier

21

PRODUCŢIE
INDUSTRIALĂ

BAZA DE PRODUCȚIE CHITILA

În 2020 am continuat investițiile în Baza de Producție
din Chitila, lansând o nouă linie de business, prin
deschiderea Stației de Betoane. Suntem și mai aproape
de nevoile clienților noștri, pregătiți pentru a le oferi
soluții personalizate în conformitate cu standardele și
normativele naționale din domeniu.

Prin intermediul stației de betoane producem:
� Beton
� Beton rutier
� Balast stabilizat cu lianți hidraulici

Staţia de Betoane marca STETTER cu o centrală termică pentru apă
CP 110, cu un malaxor de 2 mc și o caldă, facilitând astfel producţia
capacitate de producţie de 80 – 90 betoanelor și pe timp de iarnă.
mc/h, a produs prima șarjă de beton
în a doua jumătate a anului 2020.
Instalaţia staţiei este prevăzută

Marian PRISTAVU

Șef Baza de Producție

Rămânem o prezență importantă în
piață în producția de mixturi asfaltice
și emulsii bituminoase fabricate prin
intermediul stațiilor noastre.

Avem în vedere extinderea portofoliului
de clienți, axându-ne pe agenți
economici care activează în domeniul
construcțiilor civile.

22

STAȚIA DE MIXTURI ASFALTICE BRAȘOV STAȚIA DE MIXTURI ASFALTICE GILĂU

Pentru colegii noștri din Stația de mixturi asfaltice din Calitatea mixturilor asfaltice produse la Gilău este
Brașov, 2020 a fost un an plin de provocări. Relocarea recunoscută de clienții noștri, menținându-ne un
Stației și repunerea în funcțiune în noua locație sunt concurent important pe plan regional. Preocupați de
doar două dintre ele. păstrarea standardelor de calitate cât mai ridicate,
colegii noștri au reușit să mențină portofoliul de clienți
În mod constant, echipa noastră a asigurat buna și să își respecte angajamentele, oferindu-le cele mai
funcționare a stației, starea tehnică a întregului bune produse.
ansamblu precum și calitatea materialelor produse.
Preocupați constant de adoptarea unor măsuri care să
protejeze mediul înconjurător și la Gilău am achiziționat
în 2020 o instalație de umectare a prafului.

Stelian IDOR Sorin RADU

Șef Stație Asfalt Șef Stație Asfalt

Am produs în 2020 peste 135.000 tone Am făcut față provocărilor și în acest
mixturi asfaltice, un record absolut an. Prima jumătate a anului nu promitea
pentru noi. Peste 85.000 tone au fost foarte mult, numărul comenzilor era
livrate și utilizate la execuția Lotului 2 mic iar contextul național nu ne oferea
al Autostrăzii Comarnic – Brașov. Nu e prea multe perspective. Am reușit
ușor, însă atunci când lucrezi în echipă să ne redresăm, să creștem numărul
depășești toate obstacolele pe care le comenzilor și să satisfacem nevoile
întâmpini. clienților.

23

DEPARTAMENT TEHNIC

În 2020, în cadrul Departamentului Tehnic a fost În cadrul Laboratorului de grad II pe care compania îl
operaționalizat un proiect de realizare a măsurătorilor deține la Chitila a fost extinsă activitatea cu încercări
de capacitate portantă cu echipamentul Falling suplimentare: încercări pe betoane, verificarea
Weight Deflectometer (FWD). Pentru acest capacității portante și a calității compactării
proiect a fost creată o echipă de lucru din cadrul pământurilor și a straturilor din agregate cu
departamentului care să efectueze testele în teren și ajutorul echipamentului cu sarcină dinamică (Zorn),
să interpreteze rezultatele testelor. verificarea capacității portante cu echipamentul CBR
(Californian Bearing Ratio). Din punct de vedere
De asemenea, a fost elaborată o procedură internă funcțional, activitatea Laboratorului este susținută în
privind modul de realizare a verificărilor de capacitate Agenții de către laboratoarele mobile de la Gilău și
portantă cu acest echipament. Principalul avantaj al Brașov.
echipamentului este de a simula cu precizie maximă
comportarea unei structuri rutiere sub încărcarea Cu rolul de suport pentru colegii care sunt implicați
rezultată din trafic. în execuție și producție, Departamentul Tehnic a

24

oferit soluții în situațiile în care au apărut blocaje pe linie
de calitate și sprijin în relația cu organismele de control
din domeniul calității.
Vizitele efectuate în șantiere și în unitățile de producție
au avut rolul de a asigura respectarea procedurilor
interne și cele mai înalte standarde aplicabile în
domeniul controlului calității.
Împreună cu Asociația Română a Constructorilor de
Autostrăzi (ARCA), dar și pe cont propriu, am elaborat
propuneri privind îmbunătățirea normativelor aplicabile
în domeniu. Ne dorim să fim un partener activ în relația
cu Ministerul Transporturilor – CNAIR, prin participarea
la elaborarea normativelor și a standardelor în domeniul
nostru de activitate.

25

DEPARTAMENT CALITATE & SSM

Asigurarea Calitătii, Protecția Mediului, Securitatea și integrantă a politicii de asigurare a performanței în
Sănătatea în Muncă, reprezintă un trinom esențial în activitățile companiei.
procesul implementării unui sistem de management
eficient în Viarom. La nivel organizațional, politica de prevenire a
accidentelor de muncă este inclusă în Politica
La nivelul companiei, au fost catalizate toate resursele Sistemului de Management Integrat și este
pentru implementarea principiilor de prevenire a concepută pe baza principiului acțiunii preventive și
accidentelor în organizarea activităților, în asigurarea a conceptului de dezvoltare durabilă.
unor condiții de muncă sigure în contextul general,
generat de pandemia SARS COV2. Experiența Departamentul QSE a asigurat suportul pentru
acumulată prin implementarea unor bune practici a îndeplinirea cerințelor legale privind activitatea de
contribuit la menținerea și dezvoltarea unei culturi securitate și sănătate în muncă și, în același timp a
safety. continuat demersul celor ‘’5 minute de Securitate
și aproape – accident’’.
Un rol esențial în atingerea obiectivelor l-a constituit
dezvoltarea unei “conștiințe organizaționale” O eficiență sporită în ceea ce privește activitatea de
izvorâtă dintr-o politică gândită pe termen mediu și prevenire și de asigurare la nivel superior a măsurilor
lung la nivel de societate. de securitate în șantiere, laborator, atelier și unitățile
de producție, a fost asigurată și de către serviciile
Ținta noastră este ‘’Zero accidente’’ și constituie o
prioritate absolută a Departamentului QSE, ca parte

26

suport în domeniile SSM, Mediu și Situații de Urgență ÎN CEEA CE PRIVEȘTE POLITICA
din Agențiile noastre. DE MEDIU, CA PARTE A
SISTEMULUI INTEGRAT DE
Compania a implementat Sistemul de Management MANAGEMENT ATENŢIA S-A
al calității totale care exprimă permanenta atenție CONCENTRAT PE DEZVOLTAREA
acordată cerințelor clientului și pieței. Sistemul a luat UNEI CULTURI ECOLOGICE,
în considerare toate procesele distincte din cadrul ÎN VEDEREA ASIGURĂRII
organizației identificate, adaptate și transpuse CONTROLULUI IMPACTULUI
procedural specificității activităților din departamente ACTIVITĂŢILOR.
și din agenții.
Pași importanți au fost făcuți în ceea ce privește
Principiile și regulile care au fost aplicate în cadrul aplicarea planurilor de eco-management și a
companiei și care au stat la baza asigurării calității tehnicilor de eco-conduită, în ceea ce privește
vizează: controlul și raportarea poluării accidentale,
orientarea activităților spre principiile de mediu
● Asigurarea climatului general și îmbunătățirea și conștientizarea personalului pentru utilizarea
permanentă a activităților, proceselor, produselor rațională a resurselor naturale.
și serviciilor;

● Identificarea problemelor privind calitatea prin
perfecționarea continuă a sistemului de asigurare
a calității, analiza rezultatelor prin implicarea
întregului personal.

27

DEPARTAMENT RESURSE UMANE

Dezvotarea spiritului de echipă este o prioritate de companie, prin diseminarea materialelor
pentru noi. Un proiect prin intermediul căruia informative interne (Buletin informativ și flyere).
valorile noastre organizaționale au prins viață Caravana a ajuns la sediile din Brașov, Turda,
a fost Luna [email protected] Complexitatea Cluj, Stația Brașov, Gilău și Baza de Producție
proiectului vine din faptul că s-a derulat în mai Chitila precum și în șantierele Ghimbav, Crizbav,
multe etape, aducând angajații Viarom mai Oprișani și DN1F.
aproape de valorile noastre organizaționale.
Workshopuri și acțiunile pe echipe, expoziție lego, Din dorința de a menține angajații informați și
producție filme pe echipe, voting și desemnare de a le facilita accesul rapid la documente a fost
câștigător au fost etape care au contribuit la creat SharePoint-ul Vianet.
conturarea unui proiect reușit.
Recurența cu care a fost accesat de angajații
Acțiunea derulată de Departamentul Resurse Viarom, ne-a arătat până la finalul anului că
Umane care a oferit angajaților un cadru de noul intranet satisface nevoile de informare ale
discuții cu privire la condițiile de muncă, nivelul de acestora.
satisfacție al acestora, propuneri de îmbunătățire
în organizație a fost Caravana HR. Un alt rol pe
care l-a avut campania, a fost informarea corectă
a anjagaților cu privire la activitatea derulată

28

Parte din procesul de rebranding a companiei în 2020 a fost finalizarea noului site
Viarom. Interactiv, dinamic, cu un meniu intuitiv, www.viarom.ro este noua noastră
imagine în mediul online. Site-ul prezintă informații actualizate despre activitatea
noastră, proiectele pe care le derulăm și posturile noastre vacante. Cu o structură
vizuală mult mai creativă față de versiunea anterioară, site-ul răspunde nevoilor actuale
de accesibilitate, indiferent de gadgetul de pe care este accesat.

Tot mai activi în social media, pagina corporate de Linkedin contribuie postare, după postare
la construirea unui brand de angajator puternic.

La nivel managerial, preocupările prioritare ale anului 2020
au fost dezvoltarea managementului și transformarea
mindsetului de a lucra în echipă. În acest sens, au fost

organizate Reuniunea de la Balvanyos și Academia de
Management la care au participat colegii noștri cu
responsabilitate de conducere.

Programele dedicate studenților au continuat în fiecare Agenție, din
dorința de a le oferi acestora experiențe practice, adaptate nevoilor reale
din business. Deși promovarea programului Experiența ta practică s-a
derulat exclusiv online, am reușit să atragem și de această dată tineri,
viitori ingineri, dornici să participe la activitățile derulate în cadrul
programului.

29

VALORI

Gabriel MARTIN Florin SANDU Constantin DINU

ȘEF ECHIPĂ ȘEF ECHIPĂ ȘEF ECHIPĂ
AGENȚIA BUCUREȘTI AGENȚIA BRAȘOV
AGENȚIA BUCUREȘTI
CONSTRUIM SIGURANȚA
REZULTATE PESTE ÎMPREUNĂ ÎNAINTE DE TOATE
AȘTEPTĂRI
În cadrul echipei fiecare știe ce are Securitatea în muncă este pe primul
Eu am început activitatea ca Mașinist de făcut. Ne cunoaștem de atâta plan la noi. Începem ziua cu 5 minute
în cadrul Viarom. Perfecționându- timp, unele lucruri nici nu mai trebuie de Securitate în fiecare zi. Discutăm
mă permanent, lucrurile au mers spuse, ne înțelegem din priviri. Ne despre riscurile la care suntem expuși,
din ce în ce mai bine. În prezent simțim ca într-o familie, cu bune și echipamentul de protecție trebuie
ocup funcția de Șef Echipă, am cu rele, toate se rezolvă discutând. purtat. Oamenii sunt conștienți că nu
fost promovat și nu sunt un caz Ne întâlnim dimineața, planificăm trebuie să se expună la accidente.
singular în Viarom. Fiecare are un rol activitatea, ne împărțim atribuțiile dar
în echipă. Prin faptul ca totul este ne și ajutăm și ne completăm unul pe
planificat, organizat și urmărit de șefii altul.
mei am avut și rezultate foarte bune
pe șantiere. Totul trebuie făcut bine
de la bun început. Dacă lucrările sunt
făcute de calitate, nu faci reparații,
rămân bani în plus.

30

ORGANIZAŢIONALE

Radu PĂCURAR Constantin BĂNCILĂ Florian LINU

ȘEF ECHIPĂ ȘEF ECHIPĂ ȘEF ECHIPĂ
AGENȚIA CLUJ AGENȚIA BRAȘOV AGENȚIA BRAȘOV

PROIECTE REUȘITE, ASUMAT, BINE FĂCUT, PROFITABILI,
CLIENȚI MULȚUMIȚI LA TIMP DAR NU ORICUM

Clienții noștri sunt multumiți Fiecare șantier are propriile reguli Suntem oameni cu vechime în
de lucrările noastre. Nu au fost ce trebuie respectate. Atribuțiile Viarom. Prin simplul fapt că am
reclamații. Suntem filmați zi de zi. diferă de la un proiect la altul. Nouă lucrat atâția ani aici, am demonstrat
Suntem apreciați și recomandați că ne sunt comunicate atribuțiile de că avem niște principii după care
facem lucruri de calitate. Greu nu către superiori. Fiecare membru ne ghidăm. Cei care suntem în
este. Dacă avem lucrări și muncim din echipă știe ce are de făcut. Eu producție suntem multumiti că avem
și clienții sunt multumiți, atunci și noi explic fiecăruia ce trebuie să facă: de lucru. Noi suntem recunoscători
suntem multumiți. să măsoare, să sape, să verifice. pentru salariile primite fără nicio zi de
Respectăm ordinele superiorilor. întârziere și avem un respect deosebit
pentru conducerea firmei. În cadrul
echipei ne împărtășim cunoștintele,
ne ascultăm nevoile, necazurile și ne
respectăm unul pe altul.

31

SEDIUL CENTRAL Str. Intrarea Glucozei, nr. 37-39,
Tronson 1, Sector 2, București
Tel: 0212.420.687
Fax: 0212.420.690
[email protected]

AGENȚIA BUCUREȘTI AGENȚIA BRAȘOV AGENȚIA CLUJ

Str. Intrarea Glucozei, nr. 37-39, Str. 13 Decembrie, nr. 143 Str. Avram Iancu, nr. 32A, et. 2,
Tronson 1, Sector 2, București Intrarea 2, etaj 1, Brașov Cluj-Napoca
Tel: 0212.420.687 Tel: 0741.233.502 Tel: 0374.205.193
Fax: 0212.420.690 Fax: 0755.116.873 Fax: 0374.205.192


Click to View FlipBook Version
Previous Book
The 5 Stages of Addiction Recovery
Next Book
Welcome Booklet Year 3 2020 - 2021