The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

MAKLUM BALAS MINIT PGB BIL 2 2019 finALE

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Azmil Razaly, 2019-12-18 21:57:06

MAKLUM BALAS MINIT PGB BIL 2 2019 finALE

MAKLUM BALAS MINIT PGB BIL 2 2019 finALE

PK14 - 1

MAKLUM BALAS MINIT MESYUARAT

Nama Mesyuarat : MESYUARAT PENGURUSAN BERSAMA-SAMA PENGETUA DAN GURU BESAR DAERAH KUALA SELANGOR
BIL. 2/2019

Tarikh : 01 OKTOBER 2019

Tempat : DEWAN UTAMA, SK PUNCAK ALAM 2

MUKA PARA PERKARA TINDAKAN MAKLUM BALAS
SURAT
1.4.6 Isu-isu berkaitan perbelanjaan wang kerajaan. Pengetua dan Guru SMK: 100%
6 Pengetua dan guru besar hendaklah Besar KTE: 100%
memastikan keperluan belanja kewangan SK: 100%
mengikut SOP. Kewangan wajib. Elakkan SJKC: 100%
salah urus kewangan kerana jika berlaku salah SJKT: 100%
urus kesalahan tersebut menyebabkan
tindakan tata tertib dikenakan kepada sekolah.

Pengerusi menegaskan bahawa pengetua dan

guru besar perlu sentiasa prihatin

permasalahan di sekolah terutama yang SMK: 100%
KTE: 100%
melibatkan aduan murid. Pastikan aduan SK: 100%
SJKC: 100%
6 1.5 murid atau kes-kes di sekolah disiasat dengan Pengetua dan Guru SJKT: 100%
segera. Ambil tindakan tegas atas disiplin Besar

murid. Walaupun permasalahan berkaitan

keluarga di rumah namun sekiranya berlaku

pengaduhan dalam kalangan murid sedangkan

sekolah telah dimaklumkan berkenaan isu

tersebut, maka pentadbir sekolah perlu ambil

Hak Cipta Terpelihara © Bahagian Pengurusan Sekolah Harian
1 Februari 2016 - Keluaran 04 | Pindaan 00

tindakan segera sebelum sekolah dan pejabat

pendidikan daerah pula dikenakan tindakan

tata tertib.

Sekolah perlu mengenal pasti kefahaman guru SMK: 100%

6 1.6.2 tentang PBD. SLT dan MLT perlu mempunyai Pengetua dan Guru KTE: 100%
kefahaman yang jelas dan menjadi rujukan Besar SK: 100%
utama guru berkaitan PBD. SJKC: 100%
SJKT: 100%

Pecutan akhir yang dilaksanakan perlu

berfokus. Sekolah perlu merancang program Pengetua SM SMK: 100%
6 1.7.2 semasa dalam tempoh peperiksaan bagi KTE: 100%

memanfaatkan ruang waktu yang ada.

Peranan guru kaunseling penting bagi SMK: 100%
KTE: 100%
6 1.7.3 membantu murid menangani tekanan Guru Kaunseling SM KV: 100%
peperiksaan.

8 3.1 Puan Zainon binti M. Yusof@Ali, Pengarah

Kolej Tingkatan Enam menyuarakan perkara

1.16 dalam Minit Mesyuarat Pengurusan En A. Rahman bin Berdasarkan ketetapan Badan Ihsan Negeri, waris
Bersama-sama Pengetua dan Guru Besar Amran akan menerima sumbangan berjumlah RM10,000.00
Daerah Kuala Selangor Bil. 1/2019 berkaitan bagi setiap kematian ahli. Jika ada sebarang
Badan Ihsan bahawa ahli Badan Ihsan cadangan untuk menambah jumlah sumbangan
semakin ramai namun sumbangan khairat tersebut, penyelaras Badan Ihsan Daerah Kuala
kematian masih sama. Ini menyebabkan Selangor akan mengemukakan cadangan tersebut di

jumlah duit diterima waris agak sedikit. peringkat Negeri dalam mesyuarat AJK Badan Ihsan

Pengerusi akan merujuk perkara ini dengan Negeri Selangor yang akan datang.

pegawai meja Badan Ihsan PPD Kuala

Selangor.

Hak Cipta Terpelihara © Bahagian Pengurusan Sekolah Harian
1 Februari 2016 - Keluaran 04 | Pindaan 00

Bagi mengelakkan masalah pengisian skor

8 4.1.1 (b) PdP Standard 4 bagi tempoh tersebut, PPDKS SMK: 100%

menetapkan tarikh akhir pengisian skor Pengetua dan Guru KTE: 100%

Standard 4 SKPMg2 peringkat PPDKS adalah Besar SK: 100%

pada 08.11.2019 seperti dinyatakan dalam SJKC: 100%
surat PPDKS.UPA.100-2 JLD 3 (81) bertarikh SJKT: 100%

10 Jun 2019 lalu.

Tindakan Sekolah SMK: 100%
KTE: 100%
- Menubuhkan jawatankuasa / task KV: 100%
10 4.1.3 (d) force Google Classroom’ peringkat sekolah SK: 100%
SJKC: 100%
- Penyelaras GC perlu segera Pengetua dan Guru SJKT: 100%
Besar
menyerahkan serta mengaktifkan ID dan kata SMK: 100%
Pengetua dan Guru SK: 100%
laluan GC kepada semua guru dan murid Besar SJKC: 100%
SJKT: 100%
pada atau sebelum 15 Oktober 2019

- Penyelaras GC sekolah

bertanggungjawab memberikan LADAP

berkaitan GC kepada semua guru dan murid

serta menjadikan GC sebagai pembudayaan

dan amalan terbaik sekolah menjelang tahun

2020.

Tindakan Panitia

- Mendapat maklumat perubahan
11 4.1.4 (a) kurikulum.

- Memberi penerangan jelas tentang

perubahan kurikulum dan melaksanakan

pentaksiran dengan kaedah yang betul.

- Memastikan guru menerima

kurikulum terkini.

- Ladap bagi setiap subjek selesai

dijalankan mengikut tempoh ditetapkan iaitu

Hak Cipta Terpelihara © Bahagian Pengurusan Sekolah Harian
1 Februari 2016 - Keluaran 04 | Pindaan 00

14 jam bagi setiap subjek.

- Menghantar laporan ke PPD

menggunakan borang JPS.SPA -DK03 secara

pukal untuk tujuan audit pada atau sebelum

30 Oktober 2019.

Pastikan Guru Mata Pelajaran:

- Mengenal pasti DSKP terkini. SMK: 100%

- Mengetahui bagaimana untuk SK: 100%

11 4.1.4 (b) memperolehi DSKP terkini. Pengetua dan Guru SJKC: 100%

- Membaca, memahami dan kenalpasti Besar SJKT: 100%

kandungan DSKP khasnya mata pelajaran

mereka (dari mukasurat pertama hingga akhir)

- Memahami Standard Pembelajaran

yang perlu dicapai dalam PdP.

- Menyediakan RPH sebelum sesi PdP

bermula.

Tindakan sekolah SMK: 100%
- Pastikan sekolah menjawab soal KTE: 100%
selidik dari KPM sebelum 18 Oktober 2019 SK: 100%
menggunakan token yang berikan oleh KPM.

- Sasaran murid tahun lima, murid SJKC: 100%

tingkatan empat, pelajar tingkatan enam aliran Pengetua dan Guru SJKT: 100%
sains, guru mata pelajaran sains, matematik Besar sekolah terlibat
11 4.1.5 (b) dan bahasa Inggeris dan penyelaras Highly

Immersive Programme.

- Sebarang pertanyaan boleh hubungi

Dr. Nurhani binti Selamat (03-88846249/019-

2982946) atau Puan Suzana binti Ahmad (03-

88846330/ 013-5841973)

Hak Cipta Terpelihara © Bahagian Pengurusan Sekolah Harian
1 Februari 2016 - Keluaran 04 | Pindaan 00

Pelaksanaan Penarafan Pembelajaran &

Pengajaran Penyerapan Ilmu PKJR Dalam SMK: 100%

Mata Pelajaran Bahasa Melayu (SR & SM) SK: 100%

(a) Pentadbir memastikan guru-guru SJKC: 100%

melaksanakan penyerapan ilmu PKJR dalam SJKT: 100%

mata pelajaran Bahasa Melayu sekolah

rendah dan sekolah menengah.

(b) Pentadbir perlu membuat pemantauan

dan penilaian PdP penyerapan ilmu PKJR

dalam pelaksanaan di bilik darjah.

(c) Guru mata pelajaran Bahasa Melayu

hendaklah mematuhi jajaran waktu yang telah

ditetapkan iaitu:

12 4.1.6 o 2 jam sebulan untuk sekolah rendah Pengetua dan Guru
(Tahun 1-Tahun 6) Besar

o 1 jam sebulan untuk sekolah

menengah (Tingkatan 1-Tingkatan 3)

(d) Pentadbir hendaklah memastikan

panitia Bahasa Melayu membincangkan

latihan dan penandaan Buku Aktiviti Murid

(BAM) dilaksanakan.

(e) Pentadbir sekolah menengah

hendaklah memastikan LADAP dilaksana di

peringkat sekolah sebelum November 2019.

Salinan perlu dihantar kepada En. Azmi bin

Mohd Sabar, Pen PPD BM (Menengah)

sebelum atau selewat-lewatnya pada 08

November 2019.

Sehubungan dengan itu, peserta telah diminta

melaksanakan LADAP SKPMg2 kepada SMK: 100%

12 4.1.7 (b) semua guru di sekolah masing-masing dan Pengetua dan Guru KTE: 100%
menghantar laporan kepada pegawai meja 100%
Besar SK:

GRAB, Cik Sarimah sebelum atau pada 2 SJKC: 100%

Ogos 2019. SJKT: 100%

Hak Cipta Terpelihara © Bahagian Pengurusan Sekolah Harian
1 Februari 2016 - Keluaran 04 | Pindaan 00

SMK: 100%

12 4.1.7 (c) Mohon PGB memastikan pelaksanaan LADAP Pengetua dan Guru KTE: 100%
telah berjalan dan laporan dihantar segera Besar SK: 100%
(bagi yang belum menghantar laporan) SJKC: 100%

SJKT: 100%

Highly Immersive Programme (HIP)

Mohon semua sekolah rendah dan menengah

mengambil tindakan berikut:

(a) Pelaksanaan penilaian menggunakan

Instrumen Kendiri HIP (HIP Self-Assesment SMK: 100%

Tool) kali kedua boleh dimulakan mulai KTE: 100%

13 4.1.8 (a) sekarang bertujuan untuk melihat Pengetua dan Guru KV: 100%
keberkesanan pelaksanaan program-program 100%
Besar SK:

HIP tahun 2019. SJKC: 100%

i. Pengetua/ Guru Besar SJKT: 100%

ii. 20% guru (berlainan subjek)

iii. 20% murid (maksimum 100 orang)

iv. Minimum 10 orang ibu/bapa/ warga

sekolah bukan guru

13 4.1.8 (b) Pengisian data hasil analisis instrumen kendiri Pengetua dan Guru SMK: 100%
secara atas talian di portal Besar KTE: 100%
www.padu.edu.my/hip.htm (online reporting KV: 100%
template) kali ke-2 tahun 2019 akan dibuka SK: 100%
dalam masa terdekat dalam bulan Oktober SJKC: 100%
dan akan dimaklumkan kepada Ketua Panitia. SJKT: 100%
Portal masih dalam proses penyelenggaraan.

Sekolah yang belum mencapai 100% SMK: 100%

penyertaan guru dalam PLC dikehendaki Pengetua dan Guru KTE: 100%

14 4.1.11 (b) bertindak untuk mengisi aktiviti PLC di dalam Besar sekolah SK: 100%

SPLKPM sebelum sesi persekolahan 2019 berkenaan SJKC: 100%

berakhir. SJKT: 100%

Hak Cipta Terpelihara © Bahagian Pengurusan Sekolah Harian
1 Februari 2016 - Keluaran 04 | Pindaan 00

15 4.2.1 (a) Mohon kerjasama Pengetua dan Guru Besar Pengetua dan Guru SMK: 100%
mengisi dan melengkapkan dokumen SKPMg2 Besar KTE: 100%
Fasa 3 sebelum atau pada 31 Oktober 2019 SK: 100%
(Rabu). SJKC: 100%
SJKT: 100%

Pengisisan iKEPS secara online SMK: 100%
KTE: 100%
20 4.3.2 (e) - Mohon sekolah untuk mengisi dan Pengetua dan Guru SK: 100%
mengemaskini kemudahan dan prasarana Besar SJKC: 100%
SJKT: 100%
sekolah mengikut tarikh yang ditetapkan.

Info Kebakaran

23 4.4.4 (a) Adalah diharapkan Pengetua dan Pengetua dan Guru SMK: 100%
Guru Besar lebih berhati hati dalam Besar KTE: 100%
penggunaan elektrik. SK: 100%
(b) Pastikan tutup semua suiz elektrik SJKC: 100%
agar tidak berlaku litar pintas. SJKT: 100%
(c) Tutup suiz elektrik setiap kali selesai

digunakan terutama waktu balik.

Permohonan Kelulusan Cuti Sakit 90 hari dan SMK: 100%

24 4.4.8 (a) melebihi 90 hari. Pengetua dan Guru KTE: 100%
Permohonan kelulusan Cuti Sakit Barah, Tibi Besar SK: 100%
dan Kusta. SJKC: 100%

(Kelulusan PPDKS) SJKT: 100%

Hak Cipta Terpelihara © Bahagian Pengurusan Sekolah Harian
1 Februari 2016 - Keluaran 04 | Pindaan 00

SMK: 100%

24 4.4.8 (b) Permohonan Keluar Negara (Tempoh Pengetua dan Guru KTE: 100%
Permohonan 5 minggu sebelum Tarikh Keluar Besar SK: 100%
Negara) SJKC: 100%

SJKT: 100%

24 4.4.8 (c) Mengemaskini data HRMIS terutamanya PGB dan Pentadbir SMK: 100%
maklumat Laporan Harta. HRMIS Sekolah KTE: 100%
KV: 100%
SK: 100%
SJKC: 100%
SJKT: 100%

SMK: 100%

24 4.4.8 (d) Menyemak tarikh kenaikan pangkat untuk guru PGB dan Pembantu KTE: 100%
dan AKP supaya tiada lagi berlaku keciciran. Tadbir SK: 100%
SJKC: 100%

SJKT: 100%

SMK: 100%

24 4.4.8 (e) Tindakan Tatatertib bagi Guru dan Anggota Pengetua dan Guru KTE: 100%
Kumpulan Pelaksana (AKP) dan Perlu diambil Besar SK: 100%
tindakan. SJKC: 100%

SJKT: 100%

Hak Cipta Terpelihara © Bahagian Pengurusan Sekolah Harian
1 Februari 2016 - Keluaran 04 | Pindaan 00

Baucar Tuntutan Perjalanan

- Semua surat arahan hendaklah

diminitkan olehpentadbir dan setiap salinan SMK: 100%

dokumen sokongan hendaklah dibuat PGB dan Pembantu KTE: 100%
24 4.4.9 (a) pengesahan termasuk helaian depan dan Tadbir SK: 100%
SJKC: 100%
belakang.

- Salinan akaun bank (gaji) dan penyata SJKT: 100%

gaji hendaklah disertakan setiap kali

menghantar tuntutan.

Baucer Tuntutan Gaji Guru Ganti

- Semua baucar tuntutan hendaklah

25 4.4.9 (b) dihantar setiap bulan dan bukannya 3 bulan PGB dan Pembantu SMK: 100%
sekaligus. Tadbir SK: 100%
- Mulai 1.10.2019 setiap baucar tuntutan SJKC: 100%
hendaklah disertakan Kew 8 yang ASAL. SJKT: 100%
Kegagalan menyediakan dokumen yang

lengkap akan mengakibatkan kelewatan

proses pembayaran.

Proses Kunci Masuk Gaji Setiap Bulan di

PPDKS.

- Sila pastikan dokumen sokongan

adalah lengkap dan mohon semak semula

sebelum menghantar dokumen.

- Sekiranya dikuiri mohon ambil SMK: 100%

tindakan dengan kadar segera. PGB dan Pembantu KTE: 100%
Tadbir SK: 100%
25 4.4.9 (c) - Jadual tindakan telah dikeluarkan SJKC: 100%

sehingga bulan Disember 2019.

- Mohon pihak sekolah untuk mematuhi SJKT: 100%

jadual yang telah ditetapkan bermula dari

proses Penghantaran, Semakan,

Penghantaran kuiri dan Kunci Masuk agar

proses pembayaran gaji dapat dijalankan

dengan lancar.

Hak Cipta Terpelihara © Bahagian Pengurusan Sekolah Harian
1 Februari 2016 - Keluaran 04 | Pindaan 00

1. Penilaian SPLKPM untuk capai 5 hari kursus

sehingga 31 Disember 2019.

2. JPN Selangor menetapkan pencapaian 100% 5

Puan Zazaluma bt Harun menyuarakan hari kursus sehingga 30 Julai 2019.

berkenaan pengisian PLC SPLKPM April 2019 3. Pihak PPD menetapkan pencapaian 100% 5 hari

di SK Seri Pristana telah capai 100%. kursus sehingga 30 Jun 2019.

25 5.1 Kemudian ada pergerakan guru baharu masuk Pegawai Latihan 4. Walau bagaimanapun, sekiranya terdapat guru
pada Jun 2019 menyebabkan sekolah tidak PPDKS baharu, 3 pihak berikut (guru, penyelaras LADAP

capai 100% pada tarikh 15 September 2019. dan pentadbir sekolah) perlu kerap mengemaskini

Cadangan beliau, sekiranya ada guru baharu, SPLKPM.

sekolah dimaklumkan dalam sistem SPLKPM. 5. Penjanaan SPLKPM oleh pihak KPM dilaksanakan

setiap 15hb dan setiap akhir bulan.

6. Perkara ini tidak perlu pemakluman khusus kepada

sekolah.

Disediakan oleh : Tarikh : 25 NOVEMBER 2019
Urus Setia Mesyuarat
Mesyuarat Pengurusan Bersama-sama Pengetua dan Guru Besar
Daerah Kuala Selangor Bil. 2/2019

Hak Cipta Terpelihara © Bahagian Pengurusan Sekolah Harian
1 Februari 2016 - Keluaran 04 | Pindaan 00


Click to View FlipBook Version