The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

Buku Program Bulan Teknik & Vokasional 2022

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by dyeot1980, 2022-07-12 10:26:15

Buku Program Bulan Teknik & Vokasional 2022

Buku Program Bulan Teknik & Vokasional 2022

PENGENALAN

SMK Dato, Mohd Yunos Sulaiman menganjurkan Bulan Teknik dan Vokasional
pada setiap tahun bertujuan untuk memberi pendedahan yang lebih luas
kepada para pelajar SMK Dato’ Mohd Yunos Sulaiman tentang perkara-
perkara yang ada berhubung kait dengan Bidang Teknik dan Vokasional
khususnya yang berkaitan dengan kehidupan seharian mereka. Dengan
mendapat serba sedikit pendedahan melalui aktiviti yang dianjurkan oleh
Jawatankuasa Pengelola, maka diharap akan dapat melahirkan generasi yang
mempunyai daya saing yang tinggi di peringkat global.

RASIONAL

Dalam perkembangan Revolusi Industri 4.0 yang semakin mencabar ini,
usaha-usaha daripada semua pihak amat diperlukan untuk membantu pelajar
membangunkan aspek jasmani, emosi, rohani, intelek dan sahsiah agar
menjadi warga Malaysia yang berguna kepada negara. Atas kesedaran
tersebut, bidang Teknik dan Vokasional melalui Panitia Reka Bentuk dan
Teknologi, Panitia Asas Sains Komputer, Panitia Perakaunan, Panitia Ekonomi,
Panitia Reka Cipta, Panitia Sains Pertanian, Panitia Sains Rumahtangga dan
Panitia Perniagaan berganding bahu merealisasikan aspirasi tersebut melalui
penganjuran Bulan Teknik dan Vokasional.

MATLAMAT

Untuk memberi pendedahan dan peluang kepada pelajar Bidang Teknik dan
Vokasional melibatkan diri dalam aktiviti yang dirancangkan. Di samping itu,
dapat memupuk sikap positif dan keseronokan dalam pembelajaran dan
mengaplikasikan perkara yang telah dipelajari dalam bilik darjah.

OBJEKTIF

1. Menghubung dan mengaplikasikan pembelajaran Teknik dan Vokasional
dengan situasi sebenar.

2. Meningkatkan kemahiran berkomunikasi.
3. Merancang minda pelajar dalam sains dan mepupuk keseronokan dalam

pembelajaran Teknik dan Vokasional.

AHLI JAWATANKUASA

Pengetua : Cg. Andik Radhiah binti A Aziz
Naib Pengerusi 1
Naib Pengerusi 2 : Cg. Zulaiha binti Paikon
Penyelaras
Setiausaha : Cg. Loh Chong Eng
Naib Setiausaha
Dokumentasi dan Buku : Cg. Yanti binti Ahmad
Laporan
Kain Rentang/ Banner : Cg. Jamaliah binti Aris

Buku Program : Cg. Zuraina binti Mohd Bateri@ Badri

Hadiah : Cg. Zuraina binti Mohd Bateri@ Badri
: Cg. Asniza binti Sulaiman
Majlis & Gimik
Pelancaran : Cg. Noor Sharliana binti Mat Nasir
Cg. Nora binti Kamal
Majlis penutupan
: Cg. Nor Liza binti Daud
: Cg. Norani binti Masrom

: Cg. Rahaizan binti Elias
: Cg. Turipah binti Ahmad
: Cg. Siti Muhaiya binti Misroh

: Cg. Mohd Noh bin Sham Saiful Bahari
: Cg. Noor Liza binti Mohd Khairuddin
: Cg. Noor Sharliana binti Mat Nasir

: Cg. Radiah binti Abdul Rahman
: Cg. Nur Farhana binti Masikun
: Cg. Tumirah binti Sean

Word Search dan Tarsia AKTIVITI - AKTIVITI
1 AN/ 1 AC 20.7.2022 Cg. Nor Liza binti Daud

Hour of Code dan Bina Atur 3 AN / 3 AC 20.7.2022 Cg. Radiah binti Abdul
Cara Kreatif Rahman

Penghasilan lakaran Reka Tingkatan 1 20.7.2022 Cg. Noh bin Sham Saiful
Bentuk Beg 1 bulan Bahri
Penghasilan tempat alat tulis

Lakaran Reka bentuk Makanan Tingkatan 2 20.7.2022 Cg. Rahaizan binti Elias
Cg. Tumirah binti Sean

Cg. Zuraina binti Badri

Poster Reka Bentuk Tingkatan 3 20.7.2022 Cg. Norani binti Masrom
Pengiklanan
Cg. Nur Farhana binti
Masikun
Cg. Nora binti Kamal

Snake and Ladders Game 4 AC 20.7.2022 Cg. Jamaliah binti Aris

Jutaria 5 AC 20.7.2022 Cg. Turipah binti Ahmad

Kuiz Perniagaan & Francais 4 AL 20.7.2022 Cg. Siti Muhaiya binti
Impianku Misroh

Peta Minda Kreatif & Usahawan 5 AL 20.7.2022 Cg. Siti Muhaiya binti
Idolaku Misroh

Lakaran Idea Reka Cipta 4 AL / 5 AL 20.7.2022 Cg. Noor Sharliana binti Mat
Penghasilan Baja Organik Nasir

4 AY / 4 AZ 1 bulan Cg. Nor Liza binti Mohd
Khairuddin

Penghasilan Set Hidroponik 5 AY / 5 AZ 1 bulan Cg. Noor Liza binti Mohd
Khairuddin.

Melakar Organ Pencernaan 4 AY / 4 AZ 20.7.2022 Cg. Asniza binti Sulaiman

Dan Keratan Rentas Vilus Serta

Warnakannya.

Pertandingan Membuat Aneka 5 AY / 5 AZ 20.7.2022 Cg. Asniza binti Sulaiman
Sandwich
4 AN, 4 AS, 20.7.2022 Cg. Yanti binti Ahmad
Penghasilan Produk Dari 4 AR, 4 AM,
Bahan Terbuang. 4AD / 5 AN,
5AS, 5AR,
5AM, 5AD


Click to View FlipBook Version