The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by asyahmi, 2018-12-23 20:11:57

Buku Pengurusan SKTB 2019

Buku Pengurusan Sekolah 2019

1

BIODATA

Nama: _______________________________________________________________________
No Kad Pengenalan Baru: ____________________________ Lama: ___________________
No Fail Diri : Guru : P.T.01014-01/ ____________________ Staf: P.T.01016-01/ _____________
Skim Perkhidmatan: _____________________________ Jawatan/ Gred: _________________
No. Gaji _________________________ No. Cukai Pendapatan: _________________________
No. KWSP: ________________________ Bukan Kenaikan Gaji : (*) Januari/April/Julai/Oktober
Akademik Tertinggi: ___________________________________ Tahun: ____________________
Kelulusan Ikhtisas: _____________________________________ Tahun: ____________________
Opsyen: ________________________________________________________________________
Tarikh Lantikan Pertama: _____________________ Tarikh Sah Pertama:____________________
Tarikh Lantik Sekarang: _______________________ Tarikh Sah Sekarang: ___________________
Tarikh Di SK Tengku Bariah : ____________________
No. Telefon Bimbit: __________________________ No. Telefon Rumah : ___________________
Alamat Rumah: ___________________________________________________________________

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Jika Berlaku Kecemasan Sila Hubungi : ________________________________________________

2

ISI KANDUNGAN

i) Biodata 2
ii) Isi Kandungan 3
iii) Dari Meja Guru Besar 5
iv) Falsafah Pendidikan Kebangsaan 6
v) Visi dan Misi 7
vi) Kerangka Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025 8
vii) Memperkasakan Transformasi Pendidikan 9
viii) Piagam Sekolah 10
ix) Hala tuju Sekolah 11
x) Sejarah Sekolah 12
xi) Lagu Sekolah 13
xii) Penggal dan Perincian Persekolahan Tahun 2019 17
xiii) Hari Kelepasan AM 2019 18
xiv) Surat Pelantikan Jawatankuasa Kerja 2019 19

15 PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN 21
15.1 Carta Organisasi Pengurusan dan Pentadbiran Sekolah 22
15.2 Senarai Nama Guru dan AKP 23
15.3 Nama Guru Penyelaras Tahun dan Guru Kelas 24
15.4 Jadual Bertugas Mingguan

16 JAWATANKUASA PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN

16.1 Jawatankuasa Urustadbir Sekolah 28

16.2 Jawatankuasa Pengurusan Kewangan dan Akaun 28

16.3 Jawatankuasa Pengurusan Aset 29

16.4 Jawatankuasa Kumpulan Inovatif dan Kreatif (KIK) dan Kajian Tindakan 29

16.5 Jawatankuasa Profesional Learning Community (PLC) dan PA21 29

16.6 Jawatankuasa PBPPP 30

16.7 Jawatankuasa Menangani Bencana 30

16.8 Jawatankuasa Perancangan Strategik 31

16.9 Jawatankuasa Penarafan SKPMg2 31

16.10 Jawatankuasa Keciciran Murid 32

16.11 Jawatankuasa LADAP 32

16.12 Jawatankuasa Pengurusan Data dan Maklumat 33

16.13 Jawatankuasa Mesyuarat Guru dan AKP 33

16.14 Jawatankuasa Prasekolah 25

16.15 Jawatankuasa Jadual Waktu dan MMI 34

16.16 Jawatankuasa Kebersihan Swasta dan Kawalan Keselamatan 34

16.17 Jawatankuasa Pengurusan ICT dan TMK/Portal sekolah 35

16.18 Jawatankuasa Pembangunan dan Fizikal Sekolah 35

16.19 Jawatankuasa Bilik-bilik Khas 36

16.20 Jawatankuasa Galeri Sekolah 36

16.21 Jawatankuasa Dewan Sekolah 37

16.22 Jawatankuasa Kedai Sekolah 37

16.23 Jawatankuasa Bilik Mesyuarat 37

16.24 Jawatankuasa Kelab Kebajikan Guru & Staf 37

3

17 JAWATANKUASA PENGURUSAN KURIKULUM 27
17.1 Carta Organisasi Pengurusan Kurikulum 40
17.2 Jawatankuasa Kurikulum Sekolah (JKS) 41
17.3 Jawatankuasa Panitia-panitia Mata Pelajaran 42
17.4 Jawatankuasa Kecemerlangan UPSR dan PASCA UPSR

17.5 Jawatankuasa KSSR 43
17.6 Jawatankuasa MBMMBI 43
17.7 Jawatankuasa LINUS, PROTIM dan Pemulihan Khas 44
17.8 Jawatankuasa Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) 44
17.9 Jawatankuasa Transisi 45
17.9 Jawatankuasa Pusat Sumber Sekolah (PSS) 45

18 JAWATANKUASA PENGURUSAN HAL EHWAL MURID (HEM)

18.1 Carta Organisasi Pengurusan HEM 49

18.2 Jawatankuasa Induk HEM 50

18.3 Jawatankuasa Pengawas dan Badan Disiplin 50

18.4 Jawatankuasa Bimbingan dan Kaunseling / PRS 51

18.5 Jawatankuasa Skim Pinjaman Buku Teks (SPBT) 51

18.6 Jawatankuasa Kantin 52

18.7 Jawatankuasa RMT dan Program Susu 1M 52

18.8 Jawatankuasa KWAPM dan e-kasih 53

18.9 Jawatankuasa Kebajikan Murid 53

18.10 Jawatankuasa Rawatan dan Kesihatan 54

18.11 Jawatankuasa Surau dan Kerohanian 54

18.12 Jawatankuasa Keselamatan, Kebersihan dan Keceriaan (3K) 55

18.13 Jawatankuasa Sekolah Penyayang 55

18.14 Jawatankuasa Pendidikan Pencegahan Dadah (PPDa) 56

18.15 Jawatankuasa Kelab Pencegahan Jenayah 56

18.16 Jawatankuasa Rancangan Integrasi Murid Untuk Perpaduan (RIMUP) 57

18.17 Jawatankuasa APDM 57

18.18 Jawatankuasa Penyiasatan Murid Cicir (JPMC) 58

19 JAWATANKUASA PENGURUSAN KOKURIKULUM 60
19.1 Carta Oraganisasi Pengurusan Kokurikulum 61
19.2 Jawatankuasa Kokurikulum 62
19.3 Jawatankuasa Sukan/Permaian 62
19.4 Jawatankuasa Unit Beruniform 63
19.5 Jawatankuasa Kelab dan Persatuan 67
19.6 Jawatankuasa PAJSK 68
19.7 Jawatankuasa Guru Rumah Sukan

20 TAKWIM 69-81

21 JAWATANKUASA PROGRAM-PROGRAM KHAS SEKOLAH 82
21.0 Jawatankuasa Sambutan/Perayaan 83

22 LAMPIRAN 86
Pelan Susun Atur Bangunan dan Bilik Darjah 87
Pelan Laluan Kecemasan 88-101
Catatan

4

Dari Meja Guru Besar

A lhamdulillah syukur ke hadrat Allah S.W.T., selawat dan salam ke atas junjungan besar
Nabi Muhammad S.A.W. kerana kita masih diberi kesempatan untuk menunaikan
tanggungjawab yang diamanahkan. Semoga kita diberi hidayah, kekuatan dan
keberkatan yang melimpah.

Saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan tahniah dan syabas kepada
pimpinan dan warga SK Tengku Bariah kerana telah bertungkus lumus berusaha mengekalkan
kecemerlangan 2018. Tahniah juga kepada murid-murid yang telah mencipta kecemerlangan. Saya yakin dan percaya
kejayaan ini dilahirkan hasil komitmen, kesungguhan dan semangat kerja berpasukan yang tidak kenal erti putus asa.
Semangat ini perlu terus membara bagi melahirkan murid-murid yang cemerlang akademik dan kokurikulum tanpa
mengenepikan pembentukkan sahsiah diri yang terbaik. Semoga kecemerlangan ini merupakan satu usaha yang
positif dan diharapkan akan menjadi suatu kesinambungan bagi merealisasikan perancangan dan program 2019.

Guru-guru sedia maklum, pendidikan merupakan antara agenda utama pembangunan negara untuk
melahirkan modal insan berkualiti. Ciri-ciri modal insan berkualiti ialah individu yang menguasai pelbagai ilmu,
berkemahiran, berketerampilan dan memiliki akhlak mulia. Kepada guru-gurulah disandarkan peranan untuk
merealisasikan harapan KPM. Selain itu, kecemerlangan akademik, kokurikulum dan kerohanian merupakan
kelangsungan dan asas dalam usaha pembentukan jati diri para murid untuk bersaing dalam dunia globalisasi masa
kini. Sehasrat itu KPM telah merangka berbagai iniasiatif dan program yang terkandung dalam 12 Touch Point
Menteri Pendidikan.

Di sini saya menanamkan hasrat kepada warga sekolah agar dapat menggembleng tenaga memberi
kerjasama dan komitmen yang terbaik bagi mencapai hasrat perancangan 2019. Sesungguhnya saya memohon guru-
guru dapat melaksanakan tugas-tugas yang diamanahkan seikhlas mungkin dengan penuh rasa tanggungjawab.
Semua ini dilakukan bertujuan untuk mencapai satu matlamat bagi meningkatkan kualiti kecemerlangan pendidikan
khususnya di sekolah kita ini. Semoga 22 saranan Jabatan Pendidikan Negeri Terengganu bagi melahirkan Model
Budaya Generasi Murid Terengganu Baharu yang digarap dalam 15 Touch point Pengarah Pendidikan Terengganu
menjadi wadah perjuangan kita dalam mentransformasi dunia pendidikan hari ini.

Akhir kata, sama-sama kita berusaha secara istiqamah agar dapat memperkasakan dan mencipta kejayaan
demi kejayaan di samping mengikut arus perubahan bersifat kompetetif yang berlaku saban hari dalam pelbagai
bidang. Semoga kerja buat kita dihitung sebahagian daripada ibadah di sisi Allah S.W.T. Insya-Allah.

Sekian, terima kasih.

“Memperkasakan Transformasi Pendidikan”
“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”

Saya yang menjalankan amanah,

SUHAIMI BIN MUHAMMAD
Guru Besar,
Sekolah Kebangsaan Tengku Bariah,
Kuala Terengganu.

26 Disember 2018
16 Rabiulawal 1440H

5

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

Pendidikan di Malaysia adalah suatu
usaha berterusan ke arah lebih

memperkembangkan potensi individu
secara menyeluruh dan bersepadu untuk

melahirkan insan yang seimbang dan
harmonis dari segi intelek, rohani, emosi

dan jasmani berdasarkan kepercayaan
dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini

adalah bertujuan untuk melahirkan
warganegara Malaysia yang berilmu
pengetahuan, berketerampilan, berakhlak

mulia, bertanggungjawab dan
berkeupayaan mencapai kesejahteraan

diri, serta memberikan sumbangan
terhadap keharmonian dan kemakmuran

keluarga, masyarakat dan negara.

6

VISI DAN MISI

SEKOLAH KEBANGSAAN TENGKU BARIAH
21100 KUALA TERENGGANU

PENDIDIKAN BERKUALITI
INSAN TERDIDIK

NEGARA SEJAHTERA

MELESTARIKAN SISTEM
PENDIDIKAN YANG BERKUALITI
UNTUK MEMBANGUNKAN POTENSI

INDIVIDU BAGI MEMENUHI
ASPIRASI NEGARA

7

PELAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN
MALAYSIA(PPPM)

8

MEMPERKASAKAN TRANFORMASI PENDIDIKAN

SEKOLAH KEBANGSAAN TENGKU BARIAH
21100 KUALA TERENGGANU

5 Fokus Utama

 Memperkasakan PdP
 Memperkasakan

Kemenjadian Murid
 Memperkasakan Guru
 Memperkasakan PGB
 Memperkasakan Sekolah

9

PIAGAM PELANGGAN

SEKOLAH KEBANGSAAN TENGKU BARIAH
21100 KUALA TERENGGANU

KAMI SENTIASA BERSEDIA MEMBERI
PERKHIDMATAN YANG MESRA,ADIL DAN
SAKSAMA KEPADA SEMUA PELANGGAN
SEBAGAIMANA BERIKUT:

• MEMBERI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN
YANG BERKUALITI

• MELIBATKAN JUGA P.I.B.G DALAM USAHA
MEMERTABATKAN PENDIDIKAN

• MEMBINA DAN MENGEKALKAN BUDAYA
KERJA YANG CEMERLANG

• MELAHIRKAN PELAJAR BERTANGGUNG
JAWAB TERHADAP DIRI,KELUARGA DAN
MASYARAKAT

• MENYEDIAKAN KELENGKAPAN YANG
CUKUP DAN SEMPURNA KEPADA
PELAJAR,GURU DAN KAKITANGAN

• MEWUJUDKAN PERSEKITARAN SEKOLAH
YANG KONDUSIF,CERIA DAN SELAMAT

• SENTIASA MENERIMA TEGURAN DAN
PANDANGAN DEMI MENINGKATKAN LAGI
KUALAITI PERKHIDMATAN.

10

HALA TUJU SEKOLAH

SEKOLAH KEBANGSAAN TENGKU BARIAH
21100 KUALA TERENGGANU

Memastikan
perkembangan potensi
murid membangun secara
menyeluruh, seimbang dan
sepadu. Perkembangan ini
meliputi aspek-aspek
intelek, rohani, emosi dan
jasmani bagi melahirkan
insan yang seimbang,
harmonis dan berakhlak

mulia

11

SEJARAH SEKOLAH

SEKOLAH KEBANGSAAN TENGKU BARIAH
21100 KUALA TERENGGANU

Nama asal Sekolah Kebangsaan Tengku Bariah ialah
Sekolah Rendah Inggeris Jenis Kebangsaan Pasir
Panjang. Ia dibina pada tahun 1966 dan dibuka dengan
rasmi oleh Encik Mohd Khir Johari, Menteri Pelajaran
ketika itu, pada 26 Mei 1967.
Sejarah SKTB bermula di Sekolah Menengah Tengku
Bariah pada tahun 1965.Di peringkat kelahirannya SKTB
tidak mempunyai bangunan sendiri. Murid-muridnya
menumpang di SMTB dengan menggunakan nama
Sekolah Rendah Inggeris Pasir Panjang. Bahasa
pengantarnya ialah bahasa inggeris dan semua mata
pelajaran diajar dalam bahasa inggeris.Dua tahun selepas
itu, baharulah sekolah ini mempunyai bangunan sendiri
yang dibina di kaki Bukit Besar. Dengan dua blok
bangunan batu dua tingkat memuatkan 16 bilik darjah,
kesemua 544 orang muridnya yang menumpang di SMTB
berpindah ke sekolah baru ini daalm dua sesi
persekolahan (pagi dan petang).Nama Sekolah
Kebangsaan Tengku Bariah dan Sekolah Menengah
Tengku Bariah diambil sempena nama Tengku Ampuan
Muda Terengganu ketika itu (setelah diperkenankan oleh
pihak Di Raja) iaitu Tengku Bariah Ibni Almarhum Tuanku
Hisamuddin Alam Shah (Puteri Sultan Selangor).

12

LAGU SEKOLAH

SEKOLAH KEBANGSAAN TENGKU BARIAH
21100 KUALA TERENGGANU

Mari kita belajar
Tekun maju jaya

Kita berusaha
Harapan ayah bonda
Hidup disiplin bahagia

Di setiap waktu
Jangan buang masa
Sama-sama mencapai buku

SKTB sekolahku
Harum wangi namamu

Ingatlah selalu
Ilmulah pelita
Hasrat kami semua
Harapan kita maju jaya

13

14

15

16

PENGGAL DAN PERINCIAN PERSEKOLAHAN
TAHUN 2019

Takwim Persekolahan Tahun 2019
Sekolah-Sekolah di Kedah, Kelantan, Terengganu

KUMPULAN A

Penggal Mula Persekolahan Akhir Jumlah Hari Jumlah Minggu
Persekolahan 12
1
01.01.2019 31.01.2019 23 8
2
01.02.2019 28.02.2019 20
Jumlah Minggu
01.03.2019 21.03.2019 15 9
1
Jumlah Hari 58
14
Cuti Pertengahan Penggal Pertama
5
1 22.03.2019 30.03.2019 9
31.03.2019 31.03.2019 1

01.04.2019 30.04.2019 22

01.05.2019 23.05.2019 17

Jumlah Hari 40

Cuti Pertengahan Tahun

24.05.2019 08.06.2019 16

Penggal Mula Persekolahan Akhir Jumlah Hari
Persekolahan

09.06.2019 30.06.2019 16

01.07.2019 31.07.2019 23

01.08.2019 08.08.2019 6

Jumlah Hari 45

Cuti Pertengahan Penggal Kedua

09.08.2019 17.08.2019 9
10
2 18.08.2019 31.08.2019

01.09.2019 30.09.2019 22

01.10.2019 31.10.2019 23

01.11.2019 21.11.2019 15

Jumlah Hari 70

Cuti Akhir Tahun

23.11.2019 31.12.2019 40

17

HARI KELEPASAN AM TAHUN 2019
Tarikh-tarikh yang tersebut di bawah ialah
Hari Kelepasan Am Bagi Negeri Terengganu Darul Iman

Bagi Tahun 2019

HARI KELEPASAN AM TAHUN 2019

NEGERI TERENGGANU DARUL IMAN

TARIKH

BIL. KELEPASAN HARI MASIHI HIJRAH

1. Tahun Baru Cina (Persekutuan dan Negeri) Selasa 05 Februari 2019 30 Jamadil Awal 1440
Rabu 06 Februari 2019 01 Jamadil Akhir 1440
2. Hari Ulang Tahun Pertabalan Ke Bawah
D.Y.M.M. Sultan Terengganu (Negeri) Isnin 04 Mac 2019 27 Jamadil Akhir 1440

3. Hari Keputeraan Ke Bawah D.Y.M.M. Sultan Jumaat 26 April 2019 20 Syaaban 1440
Terengganu (Negeri)
Rabu 01 Mei 2019 25 Syaaban 1440
4. Hari Pekerja (Persekutuan) Ahad 19 Mei 2019 14 Ramadan 1440
5. Hari Wesak (Persekutuan) Rabu 22 Mei 2019 17 Ramadan 1440
6. Hari Nuzul Quran (Negeri) Rabu 05 Jun 2019
Khamis 06 Jun 2019 01 Syawal 1440
7. Hari Raya Puasa (Persekutuan) * Ahad 11 Ogos 2019 02 Syawal 1440
Isnin 12 Ogos 2019 10 Zulhijjah 1440
8. Hari Raya Haji (Persekutuan) * Sabtu 31 Ogos 2019 11 Zulhijjah 1440
Ahad 01 September 2019 30 Zulhijjah 1440
9. Hari Kebangsaan (Persekutuan) Isnin 02 September 2019 01 Muharam 1441
10. Awal Muharam (Persekutuan) 02 Muharam 1441
11. Hari Kelepasan Am Negeri Isnin 09 September 2019
09 Zulhijjah 1441
12. Hari Keputeraan Seri Paduka Baginda Yang Isnin 16 September 2019
Di-Pertuan Agong (Persekutuan) Ahad 27 Oktober 2019 16 Muharam 1441
28 Safar 1441
13. Hari Malaysia (Persekutuan) Sabtu 09 November 2019
14. Hari Deepavali (Persekutuan) * 12 Rabiul Awal 1441
Ahad 10 September 2019
15. Hari Keputeraan Nabi Muhammad S.A.W. Rabu 25 Disember 2019 13 Rabiul Awal 1441
(Persekutuan) 28 Rabiul Akhir 1441

16. Hari Kelepasan Am Negeri
17. Hari Krismas (Persekutuan)

* Tertakluk kepada perubahan

18

SEKOLAH KEBANGSAAN TENGKU BARIAH Telefon : 09 - 622 1512

Jalan Pasir Panjang, Faks : 09 - 622 8879
21100 Kuala Terengganu, Terengganu
e-Mel : [email protected]

Laman Web : sktbariah.blogspot.com

Ruj. Kami : SKTB (KT) 01/05/010/J-2(20)
Tarikh : 26 Disember 2019

Semua Guru dan Kakitangan
SK Tengku Bariah,
21100 Kuala Terengganu

Tuan,

PELANTIKAN MENDUDUKI JAWATANKUASA PENGURUSAN, AKADEMIK, HAL EHWAL
MURID DAN KOKURIKULUM BAGI SESI PERSEKOLAHAN TAHUN 2019

Dengan hormatnya saya merujuk kepada perkara di atas.

2. Sukacita dimaklumkan pihak pengurusan sekolah telah merangka satu jawatankuasa kerja
sekolah bagi sesi persekolah tahun 2019.

3. Sehubungan itu, tuan telah dilantik menduduki Jawatankuasa-jawatankuasa berkenaan
sebagaimana dinyatakan dalam Buku Panduan Tugas 2019 sekolah ini.

Semoga tuan dapat melaksanakan tanggungjawab masing-masing dengan cemerlangan dan
sistematik untuk kemajuan sekolah kita.

Sekian, terima kasih.

“Memperkasakan Transformasi Pendidikan “
“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”

Saya yang menjalankan amanah,

(SUHAIMI BIN MUHAMAD)
Guru Besar

19

PENGURUSAN &
PENTADBIRAN

20

CARTA ORGANISASI SEKOLAH

GURU BESAR
EN. SUHAIMI BIN MUHAMMAD

PIBG

PENGERUSI KURIKULUM PENGERUSI HEM PENGERUSI KK
GPK PENTADBIRAN GPK HEM GPK KOKURIKULUM
EN. KAUZIRAN BIN MAMAT
PN. HJH NORIAH OTHMAN EN. MUHAMMAD ISMAIL

SETIAUSAHA KURIKULUM SETIAUSAHA HEM SETIAUSAHA KOKURIKULUM GURU BIMBINGAN SETIAUSAHA GURU DAN STAF

PN. NUJAIMI BINTI RAMLI PN. ROHAILA BINTI ABDULLAH TUAN ZAKI BIN TUAN SEMBOK PN. ZURAIDAH ABDULLAH PN. ZALINA BINTI KASSIM

JK Kurikulum Sekolah JK Hal Ehwal Murid JK Kokurikulum Sekolah  Perkhidmatan JK Urus Tadbir Sekolah
JK Panitia Mata JK Pengawas dan JK Sukan Permainan Bimbingan & Kaunseling JK Pengurusan Kewangan
JK Unit Beruiform
Pelajaran Badan Disiplin JK Persatuan dan Kelab  Kerjaya dan Akaun
JK Kecemerlangan dan JK Bimbingan dan JK Rumah Sukan Psikososia & JK Pengurusan Aset
JK PAJSK JK KIK dan Kajian Tindakan
PASCA UPSR Kaunseling Kesejahteraan JK PLC dan PA21
JK KSSR JK Skim Pinjaman  Keibubapaan JK PBPPP
JK MBMMBI Pembangunan Diri JK Menangani Bencana
JK Linus, PROTIM dan Buku Teks Pendidikan Pencegahan JK Perancangan Strategik
JK Kantin JK Penarafan SKPGg2
Pemulihan Khas JK RMT dan Program Dadah/Inhalan dan HIV/ JK Keciciran Murid
JK Pentaksiran AIDS JK Ladap
SUSU Sekolah Pengurusan dan JK Pengurusan Data dan
Berasaskan Bilik Darjah JK KWAPM dan Pentadbiran
JK Transisi Maklumat
JK Pusat Sumber e-Kasih  Perkhidmatan JK Mesyuarat Guru dan
JK Kebajikan Murid Bimbingan & Kaunseling
Sekolah JK Rawatan dan AKP
- Perpustakaan  Kerjaya JK Jadual Waktu dan MMI
- Projek Nilam Kesihatan Psikososia & JK Kebersihan dan
- Bank Soalan JK Surau dan
- Bahan Bantu Mengajar Kesejahteraan Kawalan Keselamatan
Kerohanian  Keibubapaan JK Pengurusan ICT dan
- J-Qaf JK Keselamatan, Pembangunan Diri
 ICT Pendidikan Pencegahan TMK/Portal Sekolah
Kebersihan dan
Keceriaan (3K) Dadah/Inhalan dan HIV/ JK Pembangunan dan
JK Sekolah Penyayang AIDS Fizikal Sekolah
JK Pendidikan Pengurusan dan
Pencegahan Dadah Pentadbiran JK Bilik-Bilik Khas
JK Kelab Pencegahan JK Galeri Sekolah
Jenayah JK Dewan Sekolah
JK Kedai Sekolah
JK RIMUP JK Bilik Mesyuarat
JK APDM JK Kelab Kebajikan Guru
JK Penyiasatan Murid
dan Staf
Cicir

JURUTEKNIK KOMPUTER PPTM FA29
TENGKU EDDY FAIRUS TENGKU NGAH

PEMBANTU TADBIR PT N22 (KUP)
PN. ASIRA BINTI ABDULLAH

PEMBANTU TADBIR PO
PN. KARTINI BINTI ZAINUDIN

PA H11
EN. AHMAD BIN MUDA

21

15.2 SENARAI NAMA GURU & AKP 2019

Bi Nama Guru Gred No. K / P Tarikh Mula No. Telefon
l Lahir Bertugas
DG44 KUP 660505115043 di SKTB 0169224555
1 SUHAIMI BIN MUHAMMAD DG 44 KUP 680622115040 05.05.66 25.06.18 0139287558
2 NORIAH BT OTHMAN DG38 KUP 600515115093 22.06.68 20.12.17 0176456881
3 MUHAMAD BIN ISMAIL DG42 KUP 760405115095 15.05.60 16.09.13 0196767948
4 KAUZIRAN BIN MAMAT 720102116238 05.04.76 03.01.17 0199577007
5 ZURAIDAH BT ABDULLAH DG42 680309115001 02.01.72 01.06.16 01126070156
6 AHMAD ADZHA BIN RAMLI DG42 830127115247 09.03.68 01.03.05 01110734091
7 AHMAD SAFWAN BIN AZAHA DG44 KUP 640104115458 27.01.83 01.07.10 01129557431
8 ANISAH BINTI ISMAIL DG38 KUP 781108145020 04.01.64 01.12.10 01129653867
9 AULIA ILLYANI BINTI ABDUL MANAN DG42 KUP 740312115186 08.11.78 19.01.15 01199574064
10 AYU SALINA BINTI MOHAMED ZAIN DG42 KUP 701114035511 12.03.74 17.01.00 01199326525
11 AZAHA BIN CHE SEMAN DG42 760119025830 14.11.70 12.06.17 01137100728
12 AZLINA BT ARIFFIN DG44 KUP 720712115515 19.01.76 01.12.07 0139207680
13 CHE MAT SHAFIE BIN MAT ROSIDI DG44 KUP 700224115104 12.07.72 16.10.08 01139768967
14 CHE ROHANA BINTI CHE IBRAHIM DG44 KUP 670706115292 24.02.70 16.12.16 01129514596
15 MEK ZALIHA BINTI YAHYA DG44 KUP 660810115103 06.07.67 16.12.12 0139359536
16 MOHAMAD ZAID BIN EMBONG DG44 KUP 800703115361 10.08.66 01.01.06 01139509393
17 MOHD ADNAN BIN SEMAN DG41 820709115547 03.07.80 11.06.18 0199818002
18 MOHD SALLEHHUDDIN BIN GHAZALI DG44 KUP 680215115326 09.07.82 01.01.15 01139547925
19 NORLIZA BINTI MUSA @ ALI DG42 740317115134 15.02.68 16.02.10 01148175369
20 NUJAIMI BINTI RAMLI DG44 KUP 770515115300 17.03.74 16.04.14 01169606421
21 NURUL HUDA BINTI JAAFAR DG42 KUP 840414115310 15.05.77 01.01.13 01132009201
22 NURUL HUDA BINTI OSMAN DG 41 710212115042 14.04.84 01.01.18 01129677568
23 RAHIMAWATI BINTI A. GHANI DG34 KUP 750511115006 12.02.71 17.01.00 0129057054
24 RAJA ZALIHA BINTI RAJA AWANG DG44 KUP 740521115000 11.05.75 01.01.06 011110346118
25 ROHAILA BINTI ABDULLAH @ SHAMSUDDIN DG44 KUP 830504115032 21.05.74 16.09.16 01169595468
26 ROKIAH BINTI ABD RAHMAN DG41 650701115228 04.05.83 07.02.11 01199469865
27 SAIEDA BINTI MUSA DG34 KUP 761113035290 01.07.65 01.12.10 01139219498
28 SALINA BINTI AHMAD DG44 KUP 720710115220 13.11.76 12.05.13 01199817381
29 SERI BANUN BINTI A. RAHMAN DG42 KUP 660101117384 10.07.72 01.01.03 01179066897
30 SHARIFAH BINTI MAT JUSOH DG42 KUP 730727115242 01.01.66 01.12.10 011110723376
31 SHARIFFAH NOR IMAM SYED MOHAMED DG 44 KUP 640104115968 27.07.73 01.10.13 011129438907
32 SITI ARMA BINTI ABDUL GHANI DG38 KUP 720329115192 04.01.64 01.01.15 01179735570
33 SUPURA BINTI NGAH DG32 KUP 840605116084 29.03.72 01.01.11 01129613575
34 SYARIFAH ZAKIAH BINTI T SAID DG44 KUP 630827085652 05.06.84 17.09.12 01199139908
35 TAN BEE LOON DG44 KUP 720130115259 27.08.63 01.01.02 0140806122
36 TUAN ZAKI BIN TUAN SEMBOK DG32 KUP 750603115417 30.01.72 16.06.12 0179653357
37 WAN BADERUL HISYAM WAN MAT ALI DG44 KUP 760928115270 03.06.75 10.07.06 01192348372
38 ZAITUN BINTI MUDA DG42 KUP 650716035562 28.09.76 01.09.02 01139553000
39 ZALINA BINTI KASSIM DG44 KUP 16.07.65 16.04.17

ANGGOTA KUMPULAN SOKONGAN

1 AHMAD BIN MUDA PA H11 600802115037 02.08.60 16.10.91 0139556917
0199362630
2 ASIRA BINTI ABDULLAH PTN22(KUP) 720713115170 13.07.72 10.07.17 0139159809
0139413548
3 TENGKU EDDY FAIRUS TENGKU NGAH PPTM FA29 851003115125 03.10.85 11.05.08

4 KARTINI BINTI ZAINUDIN PO 770618115514 18.06.77 2.12.18

22

15.3 NAMA GURU PENYELARAS TAHUN DAN GURU KELAS

GURU PENYELARAS TAHUN

TAHAP 2 TAHAP 1

TAHUN 6 – Mek Zaliha binti Yahya TAHUN 3 – Azaha bin Che Seman
TAHUN 5 – Hj Wan Baderul Hisyam bin Wan Mat Ali TAHUN 2 – Tuan Zaki bin Tuan Sembok
TAHUN 4 – Mohd Sallehuddin bin Ghazali TAHUN 1 – Zaitun binti Muda

Tugasan :
1. Membantu guru kelas menjalankan kerja-kerja pengurusan kelas , semasa ketiadaan guru kelas.
2. Membantu Penolong Kanan HEM, guru biasiswa dan guru kelas memilih pelajar yang layak untuk

diberi bantuan biasiswa.
3. Berada disekolah pada hari penda&taran pelajar baru dan membantu guru kelas untuk mengagihkan

kemasukan pelajar
4. Mempastikan perkara-perkara berikut mencukupi dan dalam keadaan boleh gunakan seperti perabot

bilik darjah, tong sampah di luar kelas( plastik hitam), penyapu, penyedok sampah dan buku kawalan
kelas.
5. Sentiasa mempastikan keceriaan dan kebersihan kelas setiap masa.
6. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarah oleh guru besar dari masa ke semasa.

GURU KELAS TAHUN 2019

TAHUN 1 TAHUN 4

ISTIQAMAH - Saieda binti Musa ISTIQAMAH- Ayu Salina binti Mohamed Zain
SIDDIQ - Tan Bee Loon
SIDDIQ - Seri Banun binti Abd Rahman UKHUWAH - Supura binti Ngah

UKHUWAH - Nujaimi binti Hj Ramli

TAHUN 2 TAHUN 5

ISTIQAMAH - Anisah binti Hj Ismail ISTIQAMAH- Dr Salina binti Ahmad
SIDDIQ - Hjh Norliza binti Musa @ Ali
SIDDIQ - Hjh Sharifah binti Mat Jusoh UKHUWAH - Rohaila binti Abdullah @

UKHUWAH - Hjh Zalina binti Kassim Shamsuddin

TAHUN 3 TAHUN 6

ISTIQAMAH - Nurul Huda binti Osman ISTIQAMAH- Aulia Illyani binti Abd Manan

SIDDIQ - Shariffah Nor Imam binti Syed Mohamed SIDDIQ - Rahimawati binti A.Ghani

UKHUWAH - Rokiah binti A.Rahman UKHUWAH - Raja Zaliha bintiRaja Awang

Tugasan :
1. Pengurusan dan organisasi kelas.
2. Jadual kedatangan murid.
3. Rekod prestasi akademik,sijil berhenti,surat akuan dan kad 001.
4. Masalah pembelajaran,kesihatan diri dan disiplin
5. Buku teks dan bantuan kebajikan.
6. Kutipan yuran dan derma.
7. Pendaftaran pelajar baru
8. Murid keluar
9. Pendaftaran sukan, persatuan dan lain-lain
10. Iklim kelas secara keseluruhan

23

15.4 SENARAI GURU BERTUGAS MINGGUAN 2019

KUMPULAN MINGGU TARIKH NAMA GURU BERTUGAS Peraturan sekolah
1 1 01 - 03.01.2019 Mohamad Zaid bin Embong Kesihatan Diri
7 17 - 21.02.2019 Nurul Huda binti Jaafar Makanan berkhasiat
13 07 - 11.04.2019 Tan Bee Loon Hari Raya Aidil Fitri
19 20 - 23.05.2019 Saieda binti Musa Disiplin diri
25 14 - 18.07.2019 Rohaila binti Abdullah Akhlak mulia
31 01 - 05.09.2019 Raja Zaliha binti Raja Awang Menghormati ibu bapa
37 13 - 17.10.2019 Mohamad Zaid bin Embong
2 06 - 10.01.2019 Azaha bin Che Seman Menghargai masa
8 24 - 28.02.2019 Tuan Zaki bin Tuan Sembak Mengurus masa dengan bijak
Kepentingan melaksanakan
14 14 - 18.04.2019 Ayu Salina binti Mohamed Zin kerja sekolah
Fadhilat membaca Al-Quran
2 20 10 - 13.06.2019 Hjh Norliza binti Musa @ Ali Ciri-ciri murid cemerlang
26 21 - 25.07.2019 Zaitun binti Muda Menjaga lidah
32 08 - 12.09.2019 Sharifah Nor Imam Syed Mohamed Cabaran dalam kerjaya
38 20 - 24.10.2019 Azaha bin Che Seman
3 13 - 17.01.2019 Ahmad Adzha bin Ramli Budaya belajar
9 03 - 07.03.2019 Azlina binti Ariffin Amalan menabung
15 21 - 25.04.2019 Rokiah binti A.Rahman Adab belajar
21 16 - 20.06.2019 Seri Banun binti Abd Rahman Adab dalam pergaulan
Budaya negetif dalam
3 27 28.7 - 01.08.2019 Zuraidah binti Abdullah masyarakat
Kebersihan fizikal dan mental
33 15 - 19.09.2019 Hjh Zalina binti Kassim Memanfaatkan masa
39 30 - 31.10.2019 Ahmad Adzha bin Ramli Tanggungjawab kepada ibu
bapa
4 20 - 24.01.2019 Che Mat Shafie bin Mat Rosidi Tanggungjawab murid
Membaca jambatan ilmu
10 10 - 14.03.2019 Rahimawati binti A.Ghani Sekolahku indah
16 28.4 - 02.05.2019 Dr Salina binti Ahmad Bijak memilih kawan
4 22 23 - 27.06.2019 Siti Arma binti Abd Ghani Cita-cita dan masa depan
28 04 - 08.08.2019 Mek Zaliha binti Yahya Hargai alam sekitar
34 22 - 26.09.2019 Nurul Huda binti Osman Hormati guru, sayangi
40 03 - 07.11.2019 Che Mat Shafie bin Mat Rosidi keluarga
Fadhilat Ramadan
5 27 - 31.01.2019 Hj Wan Baderul Hisyam Wan Mat Ali Amalan membaca
Menjaga Kebersihan
11 17 - 21.03.2019 Sharifah Zakiah binti T.Said Menyambut Maal Hijrah
17 05 - 09.05.2019 Supura binti Ngah Tolong-menolong
5 23 30.6 - 04.07.2019 Hjh Che Rohana binti Che Ismail Kepentingan ilmu
29 18 - 22.08.2019 Ahmad Safwan bin Azaha
35 29.9 - 03.10.2019 Sharifah Zakiah binti T.Said Badan sihat otak cerdas
41 11 - 14.11.2019 Hj Wan Baderul Hisyam Wan Mat Ali Kepentingan Bahasa Inggeris
6 10 - 14.02.2019 Mohd Sallehhuddin bin Ghazali Fadhilat membaca Al-Quran
12 31.3 - 04.04.2019 Aulia Illyani binti Abdul Manan Menghormati kawan
18 12 - 16.05.2019 Mohd Adnan bin Seman Semangat patriotik
6 24 07 - 11.07.2019 Anisah binti Hj Ismail Sayangi diri
30 25 - 29.08.2019 Hjh Sharifah binti Mat Jusoh Memanfaatkan cuti sekolah
36 06 - 10.10.2019 Nujaimi binti Hj Ramli
42 17 - 21.11.2019 Mohd Sallehhuddin bin Ghazali

24

Tugasan :
1. Guru bertugas harian hendaklah datang sekurang-kurangnya 15 minit sebelum persekolahan bermula

dan pulang sekurang-kurangnya 15 minit setelah sekolah berakhir.
2. Memastikan Bendera Malaysia, Bendera Negeri dan Bendera Sekolah dinaikkan pada sebelah pagi dan

diturunkan pada sebelah petangBendera perlu diturunkan sekiranya hujan.
3. Membantu Pengetua membuat pengawasan menyeluruh terhadap pelajar-pelajar sebelum waktu

pertama bermula, semasa rehat sekitar kawasan sekolah dan mengambil tindakan yang segera dan
munasabah jika perlu.
4. Mengawasi kebersihan bilik-bilik darjah, tandas, kantin, bilik-bilik khas dan kawasan sekolah.
5. Memeriksa kebersihan makanan yang dijual di kantin.
6. Menguruskan rawatan pelajar yang sakit dan menghantar mereka ke hospital.
7. Mengeluarkan surat kebenaran ke hospital dan merekodkan nama pelajar yang memohon.
8. Mengawasi pelajar menepati waktu datang dan pulang, masa rehat dan masa pertukaran guru.
9. Memberi latihan kepada pelajar-pelajar lewat datang ke sekolah.
10. Menguruskan hal-hal bersabit dengan kehilangan barang-barang.
11. Menentukan keselamatan pelajar di sekitar kawasan serta mengawasi harta benda sekolah.
12. Mencatatkan kegiatan-kegiatan sekolah seperti sukan, persatuan-persatuan, unit beruniform dan aktiviti
lain yang dijalankan.
13. Membuat catatan mengenai perkara-perkara penting yang berlaku sepanjang hari/ minggu
persekolahan ke dalam Buku Laporan Bertugas.

25

15.5 JADUAL PEMANTAUAN PEMBELAJARAN DAN PEMUDAHCARAAN (PdPC)

BIL NAMA GURU JAN FEB APRIL MEI JUL

- --

MAC JUN OGOS

1. Suhaimi bin Muhammad 1 KETUA PANITIA PP1
3 11
2. Noriah binti Othman 4 11
2 11
3. Muhamad bin Ismail 1
4. Kauziran bin Mamat 2 21 2
5. Zuraidah binti Abdullah 4 43 1
1 34 1
6. Ahmad Adzha bin Ramli 2 12 4
4 21 4
7. Ahmad Safwan bin Azaha 2 12 4
2 34 1
8. Anisah binti Ismail 2 21 4
3 12 4
9. Aulia Illyani binti Abdul Manan 4 34 1
4 12 4
10. Ayu Salina binti Mohamed Zain 3 12 4
4 12 4
11. Azaha bin Che Seman 1 43 1
1 34 1
12. Azlina binti Ariffin 2 34 1
3 43 1
13. Che Mat Shafie bin Mat Rosidi 3 34 1
14. Che Rohana binti Che Ibrahim 1 21 3
15. Mek Zaliha binti Yahya 4 2 13
2 1 23
16. Mohamad Zaid bin Embong 3 4 32
1 4 32
17. Mohd Adnan bin Seman 1 2 13
3 3 42
18. Mohd Sallehhuddin bin Ghazali 4 1 23
19. Norliza binti Musa @ Ali 2 4 32
3 2 13
20. Nujaimi binti Ramli 4 2 13
21. Nurul Huda binti Jaafar 1 4 32
22. Nurul Huda binti Osman 3 42
23. Rahimawati binti A. Ghani 1 23
24. Raja Zaliha binti Raja Awang 4 32
25. Rohaila Abdullah @ Shamsuddin 3 42
26. Rokiah binti Abd Rahman 2 13
27. Saieda binti Musa
28. Salina binti Ahmad
29. Seri Banun binti A. Rahman
30. Sharifah binti Mat Jusoh
31. Shariffah Nor Imam Syed Mohamed
32. Siti Arma binti Abdul Ghani
33. Supura binti Ngah
34. Syarifah Zakiah binti T Said
35. Tan Bee Loon
36. Tuan Zaki bin Tuan Sembok
37. Wan Baderul Hisyam Wan Mat Ali
38. Zaitun binti Muda
39. Zalina binti Kassim

No. 1 - Guru Besar No. 5 - Ketua Panitia Bahasa Melayu
No. 2 - Penolong Kanan 1 No. 6 - Ketua Panitia Bahasa Inggeris
No. 3 - Penolong Kanan HEM No. 7 - Ketua Panitia Matematik
No. 4 - Penolong Kanan Kokurikulum No. 8 - Ketua Panitia Sains
No. 9 - Ketua Panitia Pendidikan Islam

26

15.6 JADUAL PEMERIKSAAN

BULAN BUKU LATIHAN
Februari
CATATAN
Mac Tahap 2
April Tahap 1
Mei Tahap 2
Jun Tahap 1
Julai – September Tahap 2
Tahap 1 dan Tahap 2

MINGGU SETIAP BULAN BUKU LATIHAN

Pertama Bahasa Melayu

Kedua Matematik

Ketiga Bahasa Inggeris

Keempat Sains/Pendidikan Agama Islam

Mata pelajaran lain akan dimaklumkan dari masa ke semasa

PEMERIKSAAN KELAS

Guru Besar Tahun 6 dan 3

Penolong Kanan Pentadbiran Tahun 5 & Tahun 1

Penolong Kanan HEM Tahun 2

Penolong Kanan Kokurikulum Tahun 4

Catatan: Akan dimaklumkan semasa perhimpunan.

PENGGUNAAN WAKTU TERLUANG
(Pekeliling Ikhtisas Bil. 3 / 1981)

Waktu tidak mengajar adalah waktu kerja, gunakan untuk:
1. Menggantikan guru yang tidak hadir.
2. Memeriksa/menyemak buku latihan murid.
3. Membuat persediaan untuk mengajar seperti membaca buku
tambahan, membuat nota, menyemak bahan bantu mengajar dan
sebagainya.
4. Mengadakan pertemuan khas dengan murid yang bermasalah dengan
Pendidikan yang diajar.
5. Membuat penyediaan aktiviti kokurikulum.
6. Lain-lain tugas yang diarahkan oleh Guru Besar.

27

16 JAWATANKUASA PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN

16.1 JAWATANKUASA URUSTADBIR SEKOLAH

Pengerusi : Suhaimi bin Muhammad
Setiausaha : Hjh Noriah binti Othman
AJK : Muhamad bin Ismail

Kauziran bin Mamat
Semua anggota kumpulan pelaksana

Tugasan:
1. Perkhidmatan dan perjawatan Guru dan bukan guru
2. Urusan Kewangan dan akaun sekolah
3. Kemasukan dan pertukaran murid
4. Disiplin guru dan bukan guru
5. Perkembangan dan peyelenggaraan kemudahan fizikal sekolah
6. Pelaksanaan semua arahan dari Kementerian Pendidikan,JPN dan PPD
7. Kebajikan guru dan AKP
8. Hubungan Luar

16.2 JAWATANKUASA PENGURUSAN KEWANGAN DAN AKAUN

Pengerusi : Suhaimi bin Muhammad
Naib Pengerusi I : Hjh Noriah binti Othman
Naib Pengerusi II : Muhamad bin Ismail
Naib Pengerusi III : Kauziran bin Mamat
Setiausaha : Asira binti Abdullah
Ahli Jawatankuasa : Azlina binti Ariffin (Guru Penyelaras Bestari)

Audit Dalaman Ahmad Adzha bin Ramli (S/U Sukan)
Zuraidah binti Abdullah (Guru Bimbingan dan Kaunseling)
Sharifah Zakiah binti T. Said (Guru Media)
Siti Arma binti Abd Ghani (Guru Pemulihan)
Semua Ketua Panitia
: Shariffah Nor Imam binti Syed Mohamed

Tugasan:
1. Menguruskan kewangan dan akaun sekolah
2. Menyediakan laporan untuk audit
3. Menguruskan pembelian alatan dan menguruskan invois

16.3 JAWATANKUASA PENGURUSAN ASET

28

Pengerusi : Suhaimi bin Muhammad

Naib Pengerusi I : Hjh Noriah binti Othman

Naib Pengerusi II : Muhamad bin Ismail

Naib Pengerusi III : Kauziran bin Mamat

Pegawai Aset/Setiausaha : Nujaimi binti Hj Ramli

Pegawai Pemeriksa Aset/AJK : Nurul Huda binti Nordin

Zuraidah binti Abdullah (Guru Bimbingan dan Kaunseling)

Mohd Sallehuddin bin Ghazali

Semua Ketua Panitia

Asira binti Abdullah

Tengku Eddy Fairus bin Tengku Ngah

Ahmad bin Muda

Tugasan:
1. Mengawasi semua aset yang ada dengan mengadakan:

1.1 Rekod-rekod tertentu
1.2 Senarai aset yang ada di sekolah menggunakan stok khas
1.3 Mengawasi stok
1.4 Segala kerosakan perlu dilapor dan diambil tindakan
1.5 Mengemaskini data untuk laporan
1.6 Mengadakan tanda pengenalan sesuai pada setiap aset

16.4 JAWATANKUASA KUMPULAN INOVATIF DAN KREATIF (KIK) DAN KAJIAN TINDAKAN

Pengerusi : Suhaimi bin Muhammad
Naib Pengerusi I : Hjh Noriah binti Othman
Naib Pengerusi II : Muhamad bin Ismail
Naib Pengerusi III : Kauziran bin Mamat
Setiausaha : Ayu Salina binti Mohamed Zain
AJK
Azlina binti Ariffin
Aulia Illyani binti Abdul Manan
Mohd Sallehuddin bin Ghazali

Tugasan:
1. Mengadakan kertas cadangan kajian
2. Menubuhkan kumpulan untuk menentukan bidang kajian
3. Melaksanakan kajian
4. Menyiapkan kajian dan menghantar ke PPD/JPN

16.5 JAWATANKUASA PROFESIONAL LEARNING COMMUNITY (PLC) DAN PA21

Pengerusi : Suhaimi bin Muhammad

Naib Pengerusi I : Hjh Noriah binti Othman

Naib Pengerusi II : Muhamad bin Ismail

Naib Pengerusi III : Kauziran bin Mamat

Setiausaha : Rohaila binti Abdullah @ Shamsuddin

AJK Azlina binti Ariffin

Aulia Illyani binti Abdul Manan

Mek Zaliha binti Yahya

Ahmad Adzha bin Ramli

Tugasan:

1. Melaksanakan PLC dalam kalangan guru

2. Melaksanakan program PA21 semua kelas dari segi susunatur dan proses PdPC

29

16.6 JAWATANKUASA PBPPP

Pengerusi : Suhaimi bin Muhammad
Setiausaha : Hjh Noriah binti Othman
AJK : Muhamad bin Ismail

Kauziran bin Mamat
Azlina binti Ariffin
Asira binti. Abdullah

Tugasan:
1. Mengisi data guru dalam sistem PBPPP
2. Mengagihkan dan mendaftar PP1 dan PP2
3. Mengadakan sessi perjumpaan PYD dan PP1
4. Mengisi dan menguruskan borang Keberhasilan
5. Mencetak dan menyerahkan kepada PYD
6. Menghantar semua maklumat dalam Sistem PBPPP sebelum tarikh tutup

16.7 JAWATANKUASA MENANGANI BENCANA

Pengerusi : Suhaimi bin Muhammad :
Naib Pengerusi l : Muhamad bin Ismail
Naib pengerusi II : Hjh Noriah binti Othman
Naib pengerusi III : Kauziran bin Mamat
Setiausaha : Zuraidah binti Abdullah
Pen. Setiausaha : Mohd Sallehhuddin bin Ghazali
: Rahimawati binti A. Ghani
: Seri Banun binti A. Rahman
: Shariffah Nor Imam binti Syed Mohamed
: Zaitun binti Muda
: Tan Bee Loon
: Hjh Sharifah binti Mat Jusoh
: Ayu Salina binti Mohamed Zain
: Ahmad Adzha bin Ramli
: Ahmad Safwan bin Azaha
: Che Mat Shafie b Mat Rosidi
: Nurul Huda binti Jaafar
: Azaha bin Che Seman
: Tengku Eddy Fairus bin Tengku Ngah

Tugasan:
1. Menubuhkan Jawatankuasa bertindak
2. Menyiapkan tempat yang sesuai untuk menempatkan mangsa
3. Menetapkan guru dan AKP yang bertugas
4. Menghubungi pihak yang terlibat untuk maklumat lanjut

30

16.8 JAWATANKUASA PERANCANGAN STRATEGIK

Pengerusi : Suhaimi bin Muhammad
Setiausaha : Hjh Noriah binti Othman
AJK : Muhamad bin Ismail
: Kauziran bin Mamat
: Azlina binti Ariffin
: Aulia Illyani binti Abdul Manan
: Rahimawati binti A Ghani
: Ayu Salina binti Mohamed Zain
: Raja Zaliha binti Raja Awang
: Semua Panitia Elektif

Tugasan:
1. Menyelaras Kajian Perancangan Tahunan, perancangan Strategik dan Dasar Sekolah
2. Mengkaji pelaksanaan perancangan tahunan, perancangan strategik dan dasar institut

secara Berkala.
3. Mencadangkan pindaan, ubah suaian dan penambahbaikan perancangan tahunan,

perancangan strategik dan dasar institut dari semasa ke semasa
4. Merancang dan mencadangkan mekanisme dan prosedur kawalan perancangan dan

dasar sekolah
5. Menyediakan instrumen kawalan perancangan dan dasar sekolah
6. Menyediakan kaedah statistik untuk mengukur pencapaian objektif perancangan

dan dasar sekolah
7. Mengkaji dan mengenal pasti kekangan, kekuatan dan kelemahan perancangan tahunan

perancangan strategik dan dasar sekolah.

16.9 JAWATANKUASA PENARAFAN SKPMg2

Pengerusi : Suhaimi bin Muhammad
Setiausaha : Hjh Noriah binti Othman
AJK : Muhamad bin Ismail
: Kauziran bin Mamat
: Anisah binti Hj Ismail
: Nujaimi binti Ramli (SU Kurikulum)
: Rohaila binti Abdullah @ Shamsuddin (S/U HEM)
: Tuan Zaki b Tuan Sembok (SU Kokurikulum)
: Nurul Huda binti Jaafar (Guru Data)
: Azlina binti Ariffin (Guru ICT)

Tugasan:
1. Melicinkan perancangan dan pengurusan data SKPM di peringkat sekolah
2. Merancang pengurusan data dan maklumat pendidikan peringkat sekolah yang diarahkan
3. Membantu pihak pengurusan sekolah mengemaskini data dan makumat peringkat sekolah.

31

16.10 JAWATANKUASA KECICIRAN MURID

Pengerusi : Suhaimi bin Muhammad
Naib Pengerusi I : Muhamad bin Ismail
Naib pengerusi II : Hjh Noriah binti Othman
Naib pengerusi III : Kauziran bin Mamat
Setiausaha : Mohamad Zaid bin Embong (Guru Disiplin)
: Zuraidah binti Abdullah (Guru Bimbingan & Kaunseling)
: Nurul Huda binti Jaafar (Guru Data)
: Mek Zaliha binti Yahya (Tahun 6)
: Hj Wan Baderul Hisyam bin Wan Mat Ali (Tahun 5)
: Mohd Sallehuddin bin Ghazali (Tahun 4)
: Azaha bin Che Seman (Tahun 3)
: Tuan Zaki bin Tuan Sembok (Tahun 2)
: Zaitun bin Muda (Tahun 1)

Tugasan :
1. Mengesan senarai murid yang cicir.
2. Menghubungi keluarga pelajar berkenaan untuk mendapat maklumat lanjut.
3. Membuat laporan kepada PPD/JPNT.

16.11 JAWATANKUASA LADAP

Pengerusi : Suhaimi bin Muhammad
Naib Pengerusi I : Hjh Noriah binti Othman
Naib Pengerusi II : Muhamad bin Ismail
Naib Pengerusi III : Kauziran bin Mamat
Setiausaha : Azlina binti Ariffin
Pen.Setiausaha : Aulia Illyani binti Abd Manan
AJK : Rohaila binti Abdullah @ Shamsuddin
: Semua Ketua Panitia

Pengerusi Kelab Guru
Asira binti Abdullah

Tugasan:
1. Melaksanakan kursus-kursus dalaman kepada semua guru dan AKP
2. Bekerjasama dengan agensi lain bagi pembangunan kendiri guru dan AKP
3. Membuat anggaran belanjawan bagi pembangunan staff

32

16.12 JAWATANKUASA PENGURUSAN DATA DAN MAKLUMAT/PORTAL SEKOLAH

Pengerusi : Suhaimi bin Muhammad
Naib Pengerusi I : Hjh Noriah binti Othman
Naib Pengerusi II : Muhamad bin Ismail
Naib Pengerusi III : Kauziran bin Mamat
Setiausaha : Nurul Huda binti Jaafar
Pen Setiausaha : Ahmad Safwan bin Azaha (SPPBS)
AJK : Ayu Salina binti Mohamed Zain (RMT/SSDM)
: Seri Banun binti Abd Rahman (Kebajikan)
: Nurul Huda binti Jaafar (Guru Data)
: Semua Guru Kelas

Tugasan:

1. Membuat pengisisan dan mengemaskini data berkaitan guru, murid dan sekolah dalam
modul pengurusan sekolah melibatkan APDM, EMIS dan e-Operasi.

2. Menguruskan kenaikan pangkat setiap kakitangan sekolah.
3. Menyalurkan maklumat berkenaan data sekolah kepada pihak yang memerlukan melalui

prosedur-prosedur tertentu.
4. Menguruskan pendaftaran murid tahun 1 – tahun 6.
5. Menyelesaikan masalah berkaitan maklumat murid, guru atau sekolah
6. Membantu guru dan kakitangan melakukan pengemaskinian dan pengisian data atas

talian bagi semua aplikasi atas talian yang berkaitan

16.13 JAWATANKUASA MESYUARAT GURU DAN AKP

Pengerusi : Suhaimi bin Muhammad
Naib Pengerusi I : Hjh Noriah binti Othman
Naib Pengerusi II : Muhamad bin Ismail
Naib Pengerusi III : Kauziran bin Mamat
Setiausaha : Zalina binti Kassim
Pen Setiausaha : Dr. Salina binti Ahmad
AJK : Semua guru dan AKP

Tugasan :
1. Melaksanakan mesyuarat sekurang-kurangnya 4 kali setahun.
2. Memastikan kehadiran guru-guru dan AKP dalam mesyuarat.
3. Menjalankan tugas seperti yang telah ditetapkan semasa mesyuarat mengikut bidang

masing-masing.
4. Mencatatkan isi-isi penting mesyuarat sebagai rujukan.

16.14 JAWATANKUASA PRASEKOLAH
- TIADA -

33

16.15 JAWATANKUASA JADUAL WAKTU DAN MMI

Pengerusi : Suhaimi bin Muhammad
Naib Pengerusi I : Hjh Noriah binti Othman
Naib Pengerusi II : Muhamad bin Ismail
Naib Pengerusi III : Kauziran bin Mamat
Setiausaha : Azlina binti Ariffin
AJK : Nurul Huda binti Jaafar
: Nujaimi binti Hj Ramli
: Zuraidah binti Abdullah (Guru Bimbingan & Kaunseling)
: Supura binti Ngah
: Siti Arma binti Abd Ghani (Guru Pemulihan)

Tugasan:
1. Menyediakan jadual waktu induk sekolah/ persendirian dan kelas
2. Mengubah jadual waktu dari masa ke semasa mengikut keperluan.
3. Menyediakan jadual waktu ganti guru yang tidak hadir

16.16 JAWATANKUASA KEBERSIHAN DAN KAWALAN KESELAMATAN

Pengerusi : Suhaimi bin Muhammad
Naib Pengerusi I : Kauziran bin Mamat
Naib Pengerusi II : Hjh Noriah binti Othman
Naib Pengerusi III : Muhamad bin Ismail
Setiausaha : Tuan Zaki bin Tuan Sembok

Kebersihan Kawasan dan Bangunan
AJK : Zuraidah binti Abdullah @ Shamsuddin

: Hjh Norliza binti Musa @ Ali
: Anisah binti Hj Ismail
Kawalan Keselamatan
AJK : Mohamad Zaid bin Embong
: Hj Wan Baderul Hisyam bin Wan Mat Ali
: Ahmad Adzha bin Ramli

Tugasan:
1. Menyusun dan mengawasi kerja kebersihan kawasan sekolah
2. Mengawasi tugas pengawal keselamatan dan kebersihan swasta
3. Mengadakan pemantauan kualiti kerja
4. Menyemak dan menandatangan laporan mingguan/bulanan kebersihan dan

Keselamatan.

34

16.17 JAWATANKUASA PENGURUSAN ICT DAN TMK

Pengerusi : Suhaimi bin Muhammad - Guru Bestari
Naib Pengerusi I : Hjh Noriah binti Othman - Guru Data
Naib Pengerusi II : Muhamad bin Ismail - Guru TMK
Naib Pengerusi III : Kauziran bin Mamat - Makmal Komputer
Penyelaras : Azlina binti Ariffin
Pen. Penyelaras : Nurul Huda binti Jaafar
AJK : Ahmad Adzha bin Ramli
: Tengku Eddy Fairus bin Tengku Ngah

Tugasan:

1. Menetapkan arah tuju dan strategi untuk pelaksanaan ICT sekolah
2. Merancang dan menyelaras pelaksanaan program/ projek-projek ICT Sekolah
3. Menyelaras dan menyeragamkan pelaksanaan ICT sekolah

agar selari dengan pelan strategik ICT sekolah pelan strategik ICT kementerian
4. Mengikuti dan memantau perkembangan program ICT sekolah serta memahami

keperluan, masalah dan isu-isu yang dihadapi dalam pelaksanaan ICT.
5. Merancang dan menentukan langkah-langkah keselamatan ICT.

16.18 JAWATANKUASA PEMBANGUNAN DAN FIZIKAL SEKOLAH

Pengerusi : Suhaimi bin Muhammad
Naib Pengerusi I : Hjh Noriah binti Othman
Naib Pengerusi II : Muhamad bin Ismail
Naib Pengerusi III : Kauziran bin Mamat
Setiausaha : Che Mat Shafie bin Mat Rosidi
AJK : Ahmad Adzha bin Ramli
: Tuan Zaki bin Tuan Sembok
: Ahmad bin Muda

Tugasan:
1. Bertanggungjawab keselesaan, keselamatan dan korosakan bangunan kawasan sekolah
2. Bertanggungjawab kepada pengurusan papan kenyataan sekolah.
3. Mengurus dan mengambil tindakan terhadap inventori kelas dan terutama peralatan yang

rosak.

4. Menyediakan pelan susun atur bangunan sekolah sebagai persediaan keselamatan dengan

kerjasama jawatankuasa 3K.

5. Memastikan semua bilik/makmal/bengkel berada dalam keadaan baik dan selamat untuk

digunakan.
6. Memastikan semua kelas mempunyai meja/kerusi yang mencukupi dan perabot-perabot lain

yang diperlukan.

7. Memastikan alat pencegah pemadam kebakaran mencukupi dan berfungsi.
8. Memastikan semua alat elektrik, suis dan pendawaian elektrik dalam keadaan baik dan

selamat.

35

16.19 JAWATANKUASA BILIK-BILIK KHAS

Pengerusi : Suhaimi bin Muhammad - Bilik BBM
Naib Pengerusi I : Kauziran bin Mamat - Makmal Sains
Naib Pengerusi II : Hjh Noriah binti Othman - Intervensi
Naib Pengerusi III : Muhamad bin Ismail - Bilik Akses
Setiausaha : Tuan Zaki bin Tuan Sembok - Bilik RBT
AJK : Che Rohana binti Che Ibrahim - Tayangan
: Mek Zaliha binti Yahya - Bilik JQAF
: Siti Arma binti Abd Ghani - Bilik Guru
: Azlina binti Ariffin - Perpustakaan
: Ahmad Adzha bin Ramli - Makmal Komputer
: Ahmad Safwan bin Azaha - Bilik Muzik
: Hj. Wan Baderul Hisyam - Bilik Seni Visual
: Dr. Salina binti Ahmad - Bilik Boss
: Sharifah Zakiah binti T. Said - Galeri Sekolah
: Tengku Eddy Fairus Tengku Ngah - Dewan Sri Bariah
: Tan Bee Loon - Bilik Kesihatan/Rawatan
: Anisah binti Hj. Ismail - Bilik Tayang/TV PSS
: Azaha bin Che Seman - Kedai Sekolah
: Sharifah binti Mat Jusoh - Bilik Mesyuarat
: Shariffah Nor Imam Syed Mohamed - Bilik Fail/ Stor Pejabat
: Nurul Huda binti Jaafar - Stor Pekerja
: Mohd Adnan bin Seman
: Zaitun binti Muda
: Che Mat Shafie bin Mat Rosidi
: Asira binti Abdullah
: Ahmad bin Muda

Tugasan :
1. Menyelia dan menyelenggarakan bilik.
2. Memastikan bilik sentiasa ceria dan sedia untuk digunakan.
3. Menyelia peralatan supaya sentiasa boleh digunapakai.
4. Merancang penambahan peralatan baru.
5. Mengendalikan stok.

16.20 JAWATANKUASA GALERI SEKOLAH

Pengerusi : Suhaimi bin Muhammad
Naib Pengerusi I : Muhamad bin Ismail
Naib Pengerusi II : Hjh Noriah binti Othman
Naib Pengerusi III : Kauziran bin Mamat
Penyelaras : Sharifah binti Mat Jusoh
Setiausaha : Siti Arma binti Abdul Ghani
AJK : Anisah binti Hj. Ismail

Azaha bin Che Seman
Aulia Illyani binti Abdul Manan
Asira binti Abdullah

36

16.21 JAWATANKUASA DEWAN SEKOLAH

Pengerusi : Suhaimi bin Muhammad
Naib Pengerusi I : Muhamad bin Ismail
Naib Pengerusi II : Hjh Noriah binti Othman
Naib Pengerusi III : Kauziran bin Mamat
Penyelaras : Shariffah Nor Imam binti Syed Mohamed
Setiausaha : Siti Arma binti Abdul Ghani
AJK : Anisah binti Hj. Ismail

Ahmad Adzha bin Ramli
Rohaila binti Abdullah @ Shamsuddin

16.22 JAWATANKUASA KEDAI SEKOLAH
16.23
16.24 Pengerusi : Suhaimi bin Muhammad
Naib Pengerusi I : Muhamad bin Ismail
Naib Pengerusi II : Hjh Noriah binti Othman
Naib Pengerusi III : Kauziran bin Mamat
Penyelaras : Zaitun binti Muda
Setiausaha : Seri Banun binti Abd Rahman
AJK : Anisah binti Hj. Ismail

Nujaimi binti Ramli
Hjh Norliza binti Musa @ Ali

JAWATANKUASA BILIK MESYUARAT

Pengerusi : Suhaimi bin Muhammad
Naib Pengerusi I : Muhamad bin Ismail
Naib Pengerusi II : Hjh Noriah binti Othman
Naib Pengerusi III : Kauziran bin Mamat
Penyelaras : Che Mat Shafie bin Mat Rosidi
Setiausaha : Rahimawati binti A. Ghani
AJK : Mek Zaliha binti Yahya

Kartini binti Zainudin
Asira binti Abdullah

JAWATANKUASA KELAB KEBAJIKAN GURU DAN STAF

Penasihat : Guru Besar
Pengerusi : Dr. Salina binti Ahmad
Naib Pengerusi : Tuan Zaki bin Tuan Sembok
Setiausaha : Shariffah Nor Imam binti Syed Mohamed
Bendahari : Ahmad Adzha bin Ramli
AJK : Ahmad Safwan bin Azaha

Nurul Huda binti Jaafar
Rahimawati binti A Ghani
Seri Banun binti Endut
YM Tengku Eddy Fairus bin Tengku Ngah (AKP)
Salina binti Endut (Guru KAFA)

37

KURIKULUM

38

39

17.2 JAWATANKUASA KURIKULUM SEKOLAH (JKS)

Pengerusi : Suhaimi bin Muhammad

Naib Pengerusi I : Hjh Noriah binti Othman

Naib Pengerusi II : Muhamad bin Ismail

Naib Pengerusi III : Kauziran bin Mamat

Setiausaha : Nujaimi binti Hj Ramli

AJK Sharifah Zakiah binti T. Said - Pusat Sumber/Media

: Zuraidah binti Abdullah - Guru Bimbingan dan Kaunseling

: Mek Zaliha binti Yahya - SU J/Kuasa UPSR/Peny. Tahun 6

: Che Mat Shafie bin Mat Rosidi - SU Peperiksaan Awam

: Ayu Salina binti Mohamed Zain - SU Peperiksaan Dalaman

: Azlina binti Ariffin - Guru Bestari

: Nurul Huda binti Jaafar - Guru Data

: Rahimawati binti A.Ghani - Ketua Panitia BM

: Aulia Illyani binti Abd Manan - Ketua Panitia BI

: Hjh Zalina binti Kassim - Ketua Panitia MT

: Raja Zaliha binti Raja Awang - Ketua Panitia SN

: Supura binti Ngah - Ketua Panitia PAI

: Mohd Adnan Seman - Ketua Panitia BA/j-QAF

: Tan Bee Loon - Ketua Panitia Muzik

: Anisah binti Ismail - Ketua Panitia PSV

: Hjh Sharifah binti Mat Jusoh - Ketua Panitia Sejarah

: Ahmad Adzha bin Ramli - Ketua Panitia TMK

: Mohamad Zaid bin Embong - Ketua Panitia PJK/PK

: Azaha bin Che Seman - Ketua Panitia RBT / Peny. Tahun 3

: Ahmad Safwan bin Azaha - PBS

: Puan Zaitun binti Muda - Penyelaras Tahun 1

: Tuan Zaki bin Tuan Sembok - Penyelaras Tahun 2

: Mohd Sallehuddin bin Ghazali - Penyelaras Tahun 4

: Hj Wan Baderul Hisyam Wan Mat Ali - Penyeleras Tahun 5

: Siti Arma binti Abd Ghani - Pemulihan/PROTIM

: Aulia Illyani binti Abd Manan - MBMMBI

: Hjh Che Rohana binti Che Ibrahim - LINUS-Literasi

: Saieda binti Musa - LINUS-Numerasi

: Sharifah Nor Iman Sy Mohamed - LINUS-Bahasa Inggeris

Tugasan:

1. Menyelaraskan segala dasar kurikulum sekolah.

2. Menyediakan mesyuarat JKS sekurang-kurang 4 kali setahun.

3. Menetapkan kursus/pengajian di sekolah.

4. Menetapkan kaedah penyediaan rancangan pelajaran tahunan dan harian.

5. Merancang program pemantauan, memantau pengajaran dan pembelajaran dan

pengurusan aktiviti rancangan tahunan.

6. Menyediakan laporan pemantauan dan mengambil tindakan susulan.

7. Menetapkan jadual waktu persekolahan.

8. Menetapkan sistem pengurusan peperiksaan dan penilaian sekolah.

9. Menyediakan anggaran perbelanjaan tahunan untuk menjayakan pelaksanaan kurikulum

sekolah.

10. Menentukan panitia mata pelajaran berfungsi dengan berkesan.

11. Memastikan pusat sumber diurus dengan sempurna dan dapat membantu program

peningkatanakademik.

12. Berusaha memperbanyakkan dan mempelbagaikan bahan bantu belajar dan BBM.

13. Merancang, melaksana dan menilai aktiviti program peningkatan akademik.

14. Merancang, melaksana dan menilai program staf di sekolah.

40

17.3 JAWATANKUASA PANITIA MATA PELAJARAN

Pengerusi : Suhaimi bin Muhammad
Naib Pengerusi I : Hjh Noriah binti Othman
Naib Pengerusi II : Muhamad bin Ismail
Naib Pengerusi III : Kauziran bin Mamat

Tugasan:
1. Menentukan penggunaan DSKP yang dikemaskini

2. Memastikan BBM bagi setiap matapelajaran mencukupi

3. Menyelaraskan penyediaan soalan peperiksaan
4. Mengadakan mesyuarat 4 kali setahun
5. Menganalisa dan membuat ”Post mortem” keputusan peperiksaan untuk meningkatkan\

prestasi.
6. Bertanggungjawab untuk menentukan pembelian BBM dan merekodkan dalam buku stok.
7. Membuat anggaran perbelanjaan tahunan setiap panitia masing-masing.
8. Mengurus dan mengemaskini semua fail panitia.
9. Memastikan semua buku kerja murid diperiksa.

Panitia Bahasa Melayu

Pengerusi : Rahimawati bintiA. Ghani

Setiausaha : Hjh Che Rohana binti Che Ibrahim

Ahli Jawatankuasa : Semua Guru MP Bahasa Melayu

Panitia Bahasa Inggeris

Pengerusi : Aulia Illyani binti Abdul Manan

Setiausaha : Rohaila binti Abdullah @ Shamsuddin

Ahli Jawatankuasa : Semua Guru MP Bahasa Inggeris

Panitia Matematik : Hjh Zalina binti Kassim
Pengerusi : Ayu Salina binti Mohamed Zain
Setiausaha : Semua Guru MP Matematik
Ahli Jawatankuasa

Panitia Sains : Raja Zaliha binti Raja Awang
Pengerusi : Tuan Zaki bin Tuan Sembok
Setiausaha : Semua Guru MP Sains
Ahli Jawatankuasa

Panitia Agama Islam/Jawi

Pengerusi : Supura binti Ngah

Setiausaha : Hjh Norliza binti Musa @ Ali

Ahli Jawatankuasa : Semua Guru MP Agama Islam/Jawi

Panitia Bahasa Arab / j-Qaf

Pengerusi : Mohd Adnan bin Seman

Setiausaha : Rokiah binti A. Rahman

Ahli Jawatankuasa : Semua Guru MP Bahasa Arab dan Guru j-Qaf

Panitia Pendidikan Jasmani

Pengerusi : Mohamad Zaid bin Embong

Setiausaha : Zaitun binti Muda

Ahli Jawatankuasa : Semua Guru MP Pendidikan Jasmani

Panitia RBT : Azaha bin Che Seman
Pengerusi : Che Mat Shafie b Mat Rosidi
Setiausaha : Semua Guru MP RBT
Ahli Jawatankuasa

41

Panitia Pendidikan Muzik

Pengerusi : Tan Bee Loon

Setiausaha : Nurul Huda binti Jaafar

Ahli Jawatankuasa : Semua Guru MP Pendidikan Muzik

Panitia Pendidikan Seni Visual

Pengerusi : Anisah binti Ismail

Setiausaha : Hjh Sharifah binti Mat Jusoh

Ahli Jawatankuasa : Semua Guru MP Pendidikan Seni

Panitia Sejarah : Hjh Sharifah binti Mat Jusoh
Pengerusi : Anisah binti Ismail
Setiausaha : Semua Guru MP Sejarah
Ahli Jawatankuasa

Panitia TMK/Pendidikan Kesenian

Pengerusi : Ahmad Adzha bin Ramli

Setiausaha : Ahmad Safwan bin Azaha

Ahli Jawatankuasa : Semua guru MP TMK

17.4 JAWATANKUASA KECEMERLANGAN UPSR DAN PASCA UPSR

Pengerusi : Suhaimi bin Muhammad
Naib Pengerusi I : Hjh Noriah binti Othman
Naib Pengerusi II : Muhamad bin Ismail
Naib Pengerusi III : Kauziran bin Mamat
Setiausaha : Mek Zaliha binti Yahya
Pen.Setiausaha : Raja Zaliha binti Raja Awang
AJK : Zuraidahbinti Abdullah (Guru Bimbingan dan Kaunseling)
: Aulia Illyani binti Abdul Manan
: Rahimawati binti A. Ghani
: Azlina binti Ariffin
: Che Mat Shafie bin Mat Rosidi
: Ahmad Adzha bin Ramli
: Hjh Norliza binti Musa @ Ali
: Dr. Salina binti Ahmad
: Ayu Salina binti Mohamed Zain
: Hj Wan Baderul Hisyam bin Wan Mat Ali
: Rohaila binti Abdullah @ Shamsuddin
: Mohd Sallehhuddin bin Ghazali
: Mohamad Zaid bin Embong
: Azaha bin Che Seman
: Ahmad Safwan bin Azaha

Tugasan:
1. Semua program utama yang berlangsung dalam proses pengajaran dan pembelajaran yang

dibuat berdasarkan keperluan panitia dan oleh itu Dasar Kurikulum Sekolah menyokong
penuh semua program peningkatan akademik ini yang berfokus ke arah kecemerlangan dan
ketrampilan pelajar .
2. Mengadakan mesyuarat JK dan postmortem selepas setiap ujian/OTI
3. Merancang semua aktiviti kearah kecemerlanagan UPSR
4. Membuat laporan setiap aktiviti.

42

17.5 JAWATANKUASA KSSR

Pengerusi : Suhaimi bin Muhammad
Naib Pengerusi I : Hjh Noriah binti Othman
Naib Pengerusi II : Muhamad bin Ismail
Naib Pengerusi III : Kauziran bin Mamat
Setiausaha : Saieda binti Musa
Pen Setiausaha : Nujaimi binti Hj Ramli
AJK : Ahmad Safwan bin Azaha
: Semua Ketua Panitia

Tugasan :
1. Mengadakan mesyuarat 4 kali setahun.
2. Memastikan semua guru mengemaskini DSKP.
3. Bekerjasama dengan pentadbir mempromosikan KSSR.

17.6 JAWATANKUASA MBMMBI

Pengerusi : Suhaimi bin Muhammad
Naib Pengerusi I : Hjh Noriah binti Othman
Naib Pengerusi II : Muhamad bin Ismail
Naib Pengerusi III : Kauziran bin Mamat
Setiausaha : Aulia Illyani binti Abdul Manan
Pen Setiausaha : Rahimawati binti A.Ghani
AJK : Semua Guru yang mengajar BM dan BI Tahun 1 &2
: Ketua Panitia BM,BI, SN dan MT

Tugasan:

1. Memastikan Pengurusan Fail dan dokumentasi lengkap dan tersusun.
2. Memantau dan memastikan persekitaran sekolah dari segi perlabelan,papan tanda dan

penunjuk arah memenuhi aras dan dasar MBMMBI.
3. Memastikan kewujudan persekitaran kondusif untuk membantu peningkatan bahasa

seperti ruang bahasa,sudut bahasa di kelas, papan kenyataan dan sebagainya.
4. Menyimpan dan merekod bahan MBMMBI.

43

17.7 JAWATANKUASA LINUS, PROTIM DAN PEMULIHAN KHAS

Pengerusi : Suhaimi bin Muhammad
Naib Pengerusi I
Naib Pengerusi II : Hjh Noriah binti Othman
Naib Pengerusi III
Setiausaha : Muhamad bin Ismail
Pen Setiausaha I
Pen Setiausaha II : Kauziran bin Mamat
AJK
: Hjh Che Rohana binti Che Ibrahim - Literasi

: Saieda binti Musa - Numerasi

: Siti Arma binti Abdul Ghani - Protim dan Pemulihan Khas

: Zuraidah binti Abdullah - Guru Bimbingan dan Kaunseling

: Rahimawati binti A. Ghani - Ketua Panitia BM

: Hjh Zalina binti Kassim - Ketua Panitia Matematik

: Aulia Illyani binti Abdul Manan - Ketua Panitia BI

: Nurul Huda binti Jaafar - Guru Data

: Zaitun binti Muda

: Nujaimi binti Hj Ramli

: Guru Mengajar Bahasa Melayu Tahun 4U, 5U dan 6U

: Guru Mengajar Matematik Tahun 4U, 5U dan 6U

Tugasan :
1. Mengumpul data bagi mengenal pasti murid LINUS tegar, LINUS dan arus perdana.
2. Mentadbir kelas dengan baik dan sesuai dengan tahap keperluan murid
3. Mengadakan perbincangan dengan Fasilitator LINUS untuk penambahbaikan dalam

pelaksanaan program LINUS
4. Mengisi data selepas setiap kali saringan ke portal NKRA secara atas talian mengikut

tempoh masa yang ditetapkan
5. Mencetak dan menfailkan data yang telah diisi di portal NKRA.

17.8 JAWATANKUASA PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH

Pengerusi : Suhaimi bin Muhammad
Naib Pengerusi I : Hjh Noriah binti Othman
Naib Pengerusi II : Muhamad bin Ismail
Naib Pengerusi III : Kauziran bin Mamat
Setiausaha : Ahmad Safwan bin Azaha
Pen Setiausaha : Siti Arma binti A. Ghani
Ahli Jawatankuasa : Ayu Salina binti Mohamed Zain
: Raja Zaliha binti Raja Awang
: Hjh Norliza binti Musa @ Ali
: Rahimawati binti A.Ghani
: Mohamad Zaid b. Embong
: Hjh Zalina binti Kassim
: Rohaila binti Abdullah @ Shamsuddin
: Zaitun binti Muda
: Zuraidah binti Abdullah (Guru Bimbingan dan Kaunseling)

Tugasan :
1. Menjelaskan konsep, dasar pelaksanaan dan komponen PBS.
2. Menyediakan agihan tugasjawatankuasa dan carta organisasi JK PBS.
3. Melantik Pentaksir Sekolah.
4. Menetapkan sistem fail PBS.
5. Mengedarkan surat pekeliling / surat siaran pelaksanaan PBS.
6. Memaklumkan peraturan-peraturan am pelaksanaan PBS.
7. Menetapkan Jadual Kerja Pelaksanaan (Carta Gantt)

44

17.9 JAWATANKUASA TRANSISI
17.10
Pengerusi : Suhaimi bin Muhammad
Naib Pengerusi I : Hjh Noriah binti Othman
Naib Pengerusi II : Muhamad bin Ismail
Naib Pengerusi III : Kauziran bin Mamat
Setiausaha : Saieda binti Musa
Pen Setiausaha : Zuraidah binti Abdullah
Ahli Jawatankuasa : Seri Banun binti A. Rahman
: Shariffah Nor Imambinti Syed Mohamed
: Tuan Zaki bin Tuan Sembok
: Hjh Che Rohana binti Che Ibrahim
: Zaitun binti Muda
: Rokiah binti A.Rahman
: Sharifah Zakiah binti T Said
: Hjh Sharifah binti Mat Jusoh
: Nujaimi binti Ramli

Tugasan :

1. Merancang dan menyelaras semua aktiviti minggu transisi.
2. Memastikan semua murid tahun 1 mengikuti semua program.
3. Mencatat kehadiran murid tahun 1
4. Membuat laporan bertulis dan melengkapkan borang laporan untuk dihantar kepada

JPNT/PPD.

JAWATANKUASA PUSAT SUMBER SEKOLAH (PSS)

Pengerusi : Suhaimi bin Muhammad - Guru Media/Perpustakaan
Naib Pengerusi I : Hjh Noriah binti Othman - Bestari
Naib Pengerusi II : Muhamad bin Ismail - Projek Nilam
Naib Pengerusi III : Kauziran bin Mamat - BBM
Setiausaha : Sharifah Zakiah binti T. Said - Bank Soalan
AJK : Azlina binti Ariffin - Bilik Tayangan/TV PSS
: Salina binti Ahmad - Bilik j-QAF
: Mek Zaliha binti Yahya
: Nurul Huda binti Osman
: Mohd Adnan bin Seman
: Hj. Wan Baderul Hisyam

Tugasan:
1. Memastikan PSS berfungsi seperti yang dirancang.
2. Memimpin guru-guru dan murid kearah pembelajaran berasaskan sumber.
3. Berusaha membangun PSS secara beransur-ansur dan berperingkat.
4. Mempastikan PSS dibuka setiap hari mengikut jadual dikemaskini.
5. Menyelenggarakan kerja-kerja pembelian,koleksi,dan pembinaan bahan.
6. Menyusun jadual penggunaan.
7. Membuat dan menyimpan rekod penggunaan.

45

PERPUSTAKAAN

Penyelaras : Sharifah Zakiah binti Tuan Said
Setiausaha : Hjh Norliza binti Musa @ Ali
: Rokiah binti A.Rahman
: Raja Zaliha binti Raja Awang

Nurul Huda Osman

Tugasan:

1. Menentukan bahawa perpustakaan digunakan untuk tujuan yang dirancangkan seperti
menambahkan bilangan buku, majalah dan yang sesuai untuk aktiviti perpustakaan.

2. Menyediakan senarai buku yang akan dipesan.
3. Menguruskan pembelian buku-buku.
4. Merekodkan ke dalam stok buku dan alatan yang diterima.
5. Melantik pengawas dan memberi tugas berdasarkan peraturan yang disediakan.

BILIK TAYANGTV PSS

Penyelaras : Mohd Adnan bin Seman
Setiausaha : Rahimawati binti A. Ghani
: Aulia Illyani binti Abdul Manan
: Ahmad Safwan bin Azaha
: Tan Bee Loon
: Hjh Che Rohana binti Che Ibrahim

BILIK BAHAN BANTU MENGAJAR

Penyelaras : Mek Zaliha binti Yahya

Setiausaha : Hjh Zalina binti Kassim

: Supura binti Ngah

: Siti Arma binti Abdul Ghani

Tugasan:

1. Memastikan susun atur ABM kemas dan mudah digunakan oleh semua guru.

2. Menguruskan pembelian alatan yang sesuai dengan PDPC.
3. Mengemaskini rekod ABM.

4. Menyelenggarakan peralatan supaya sentiasa dalam keadaan sempurna

PROJEK NILAM

Penyelaras : Dr Salina Ahmad
Setiausaha : Siti Arma binti Abd Ghani
: Sharifah Zakiah binti T. Said (Guru Perpustakaan)
: Semua Guru Kelas

Tugasan:
1. Membantu pihak sekolah dalam pemilihan bahan bacaan untuk pelajar.
2. Merancang dan menyelaras aktiviti P&P yang boleh menjurus ke arah pembacaan

berkualiti.
3. Membuat perancangan, anggaran perbelanjaan Program NILAM.
4. Menyelia pelaksanaan Program NILAM.
5. Mendapatkan Buku Rekod Bacaan (BRM) NILAM daripada PSS dan mengedarkan kepada

pelajar.
6. Menyimpan dan mengemaskini BRM NILAM pelajar.
7. Mengesah dan menandatangani BRM NILAM pelajar.

46

BANK SOALAN : Nurul Huda binti Osman (Tahap 2)
: Seri Banun binti A. Rahman (Tahap 1)
Penyelaras : Penyelaras Tahun 1 hingga 6
Setiausaha

Tugasan:
1. Menyimpan dan mengumpul soalan-soalan mengikut Matapelajaran
2. Mengeluarkan koleksi soalan untuk diperbanyak

MAKMAL KOMPUTER DAN PUSAT AKSESS (ICT)

Penyelaras : Azlina binti Ariffin (Guru Bestari dan Pusat Akses)
Setiausaha : Nurul Huda binti Jaafar (Guru Data)
: Tengku Eddy Fairus b Tengku Ngah (Makmal Komputer)

Tugasan:

1. Memastikan kemudahan Infrastruktur Teknologi yang diterima adalah betul dari segi kualiti
dan kuantiti seperti yang terdapat dalam spesifikasi.

2. Menyedia inventori bagi kemudahan Infrastruktur Teknologi yang dibekalkan.
3. Mengurus dan menyenggara kemudahan Infrastruktur Teknologi yang dibekalkan
4. Mengurus akaun pengguna dan e-mail.
5. Memastikan kesemua kemudahan Infrastruktur Teknologi berada dalam keadaan baik dan

bersedia untuk digunakan.
6. Memastikan kebersihan dan persekitaran yang selesa bagi bilik-bilik kemudahan Infrastruktur

Teknologi ditempatkan.
7. Menyediakan garis panduan/peraturan/tatacara penggunaan kemudahan Infrastruktur

Teknologi.
8. Menyediakan keperluan Infrastruktur Teknologi untuk kegunaan guru-guru dan membantu

serta membimbing mereka sewaktu menggunakannya.
9. Mengenal-pasti masalah yang timbul sama ada masalah yang berkaitanperkakasan, Sistem

Pengoperasian Rangkaian atau perisian-perisian.
10. Merancang pembelian bahan habis guna (consumables).

BILIK j-QAF

Pengerusi : Hj. Wan Baderul Hisyam bin Wan Mat Ali
Naib Pengerusi : Nurul Huda binti Osman
AJK : Semua guru agama & KAFA

Tugasan:
1. Melaksanakan pelbagai aktiviti/program j-QAF secara terancang.
2. Melaksanakan proses pdp mengikut modul j-QAF.
3. Mewujudkan kreativiti guru-guru dalam mempelbagaikan penggunaan bilik j-QAF.
4. Menghidupkan bilik j-QAF dengan pelbagai aktiviti yang menarik dan berkesan.
5. Melaksanakan pengurusan bilik j-QAF dengan efisyen dan menarik serta sistematik.

47

HAL EHWAL
MURID

PENTADBIRAN

48

18.1 CARTA ORGANISASI HAL EHWAL MURID

49

18.2 JAWATANKUASA INDUK HAL EHWAL MURID TAHUN 2019

Pengerusi : Suhaimi bin Muhammad
NaibPengerusi I
Naib Pengerusi II : Muhamad bin Ismail
NaibPengerusi III
Setiausaha : Hjh Noriah binti Othman
AhliJawatankuasa
: Kauziran bin Mamat

: RohailabintiAbdullah

: Mohamad Zaidbin Embong - Pengawas dan Badan Disiplin

Zuraidah binti Abdullah - Bimbingan dan Kaunseling /PRS

Azaha bin Che Seman - Skim Pinjaman Buku Teks (SPBINTI)

Mohd Adnan bin Seman - Kantin

Ayu SalinabintiMohamed Zain - RMT& PS1M

Hjh Norliza bintiMusa @ Ali - KWAPM dan e-kasih

Seri Banun binti Abd Rahman - Kebajikan Murid

Nurul Hudabinti Jaafar - Rawatan dan Kesihatan

Mohd Sallehhuddin bin Ghazali - Surau dan Kerohanian

Tuan Zaki bin Tuan Sembok - 3K

Zuraidah binti Abdullah - Sekolah Penyayang

Sharifah Nor Imam - PendidikanPencegahanDadah

Mohamad Zaid bin Embong - Kelab Pencegahan Jenayah

Mohd Sallehhuddin bin Ghazali - RIMUP

Ahmad Safwan bin Azaha - APDM

Tugas dan Tanggungjawab:
1. Mengenalpasti potensi pelajar dan memupuknya hingga ke tahap cemerlang.
2. Memberikan khidmat bantuan kepada pelajar yang bermasalah.
3. Mengurus hal-hal berkaitan kebajikan murid.
4. Mengelolakan program latihan kepemimpinan dan organisasi pelajar.
5. Mengendalikan program orientasi murid.
6. Mengatur dan mengelola aktiviti untuk mencapai kecemerlangan murid dan sekolah.
7. Mengurus perkembangan disiplin dan sahsiah murid yang cemerlang

18.3 JAWATANKUASA PENGAWAS DAN BADAN DISIPLIN

Pengerusi : Suhaimi bin Muhammad
NaibPengerusi I : Muhamad bin Ismail
Naib Pengerusi II : Hjh Noriah binti Othman
Naib Pengerusi III : Kauziran bin Mamat
Penyelaras : Mohamad Zaid bin Embong
Pen. Penyelaras : Ayu Salina binti Mohamed Zain
Setiausaha : Supura binti Ngah
Ahli Jawatankuasa : Zaitun binti Muda

Hj Wan Baderul Hisyam bin Wan Mat Ali
Hjh Che Rohana binti Che Ibrahim
Tuan Zaki bin Tuan Sembok
Ahmad Safwan bin Azaha
Hjh Norliza binti Musa @ Ali
Sharifah Zakiah binti T. Said
Nurul Huda binti Jaafar
Azaha bin Che Seman
Zuraidah binti Abdullah
Mohd Adnan bin Seman

Tugas dan Tanggungjawab:
1. Menentukan penerapan amalan-amalan dan nilai-nilai yang murni.
2. Memastikan undang-undang dan peraturan-peraturan sekolah dikuatkuasakan
3. Mengambil tindakan yang sesuai terhadap kes-kes murid yang melanggar peratura-peraturan
tatatertib dan salahlaku.
4. Menyelaras dan menyediakan rekod d isiplin dan laporan murid.
5. Guru Penasihat lembaga Pengawas Sekolah.

50


Click to View FlipBook Version