The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by shashaf79, 2019-12-16 03:56:42

BUKU TRANSFORMASI GEMILANG TAHUN 2020

TRANSFORMASI GEMILANG 2020

IKRAR PERKHIDMATAN AWAM

Kami, yang telah dilantik berkhidmat dengan kerajaan Malaysia
membuat ikrar di sini

bahawa semasa dan selagi kami
berkhidmat dengan kerajaan,
kami akan patuh dengan

mengamalkan teras-teras perkhidmatan
semasa menjalankan tugas.

Ke arah ini kami :

• Berazam meningkatkan mutu perkhidmatan,
• Bekerja dengan penuh tanggungjawab,

• Berusaha mengikis sikap mementingkan diri sendiri,
• Berkhidmat dengan penuh muhibah dan kemesraan,
• Bekerja ke arah memajukan pemikiran rakyat dan pembangunan negara,
• Bekerjasama dalam membenteras kelemahan dan musuh-musuh negara dan

• Berpegang teguh kepada ajaran agama.

MAKLUMAT PERIBADI

Nama : ………………………………………………………………………………...

No.Kad Pengenalan : ……….................................... No.Pasport : ………………...

Tarikh Lahir : ……….................................... Kumpulan Darah : ………………...

Alamat Rumah : ………................................................................................................................

…………………………………………………………………………………

No.Telefon Rumah : ……….................................... No.Telefon Bimbit: ………………...

Email Peribadi : ……….................................... No.Pendaftaran

Nama Bank : ……….................................... Kenderaan : ………………...

No.Akaun Bank : ………....................................

PERJAWATAN

Jawatan : ………………………………….……………………………………….............

Gred Jawatan : ……….................................... No.JPK (P)01- : ………………...

Jabatan : SMK AIR MERAH

Alamat Sekolah : SMK AIR MERAH, 09000 KULIM, KEDAH DARUL AMAN

No.Telefon Sekolah : 04 - 4957031 No.Faksimili : 04 - 4957031

Email Sekolah : [email protected]

No.Gaji : ……….................................... No.Cukai Pendapatan : ………………...

No.KWSP : ………....................................

Tarikh Mula Berkhidmat :…………………………… Tarikh Lantikan : ……………….

Tarikh Pengesahan Dalam Jawatan : …………………

Tarikh Masuk Ke Jawatan Berpencen : …………………

KELULUSAN AKADEMIK Institusi Tahun
Kelulusan Institusi Tahun

1.
2.
3.
4.

KELULUSAN IKHTISAS

Kelulusan
1.
2.

BIL PERKARA LAMAN SESAWANG ID KATA
PENGGUNA LALUAN

1. Sistem Pengurusan Latihan Guru (e-SPLG) https://splkpm.moe.gov.my

2. e-Guru http://pnp.moe.edu.my/eguru

3. Sistem Analisis Peperiksaan Sekolah https://sapsnkra.moe.gov.my
(SAPS)

4. Sistem Pengurusan Pentaksiran Berasaskan http://sppbs.moe.gov.my
Sekolah (S.P.P.B.S)

5. Sistem Pentaksiran Aktiviti Pendidikan https://pajsk.moe.gov.my
Jasmani, Sukan dan Kokurikulum (PAJSK)
http://apps4.moe.gov.my/sarana
6. e-Sarana http://moe.gov.my/epgo
7. Modul Pertukaran Guru (e-G Tukar) http://apdm.moe.gov.my
8. Aplikasi Pengkalan Data Murid (APDM) http://apps.moe.gov.my/spks
9. Sistem Penarafan Keselamatan Sekolah http://www.eghrmis.gov.my
10. HRMIS https://epangkat.moe.gov.my
11. e-Pangkat http://apps.moe.gov.my/eoperasi
12. e-Operasi http://sps.1bestarinet.net
13. Sistem Pengurusan Sekolah (SPS) https://ssdm.moe.gov.my/
14 Sistem Maklumat Disiplin Murid (SSDM)

15. Sistem Rekod Kehadiran Penuh http://srkp2016kbb.sns2u.com

ISI KANDUNGAN MUKA
SURAT
BIL PERKARA
1
IKRAR PERKHIDMATAN AWAM
MAKLUMAT PERIBADI 2-4
5-7
MAKLUMAT SISTEM ATAS TALIAN 8
KATA ALU-ALUAN PENGETUA SMK AIR MERAH 9
AM 10
BARISAN PENTADBIR SMK AIR MERAH 11
SENARAI NAMA GURU DAN STAFF SMK AIR MERAH
ENROLMEN SEKOLAH 2020 12
PERLANTIKAN JAWATAN DAN TUGAS 2020 13
PERLANTIKAN JAWATAN KHAS SKPMg2 2020 14-20
SURAT AKU JANJI 21
MAKLUMAT PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN SEKOLAH 22
PELAN BANGUNAN DAN BILIK 23
WAKTU PERSEKOLAHAN TAHUN 2020 24
ETIKA PROFESIONALISME PERKHIDMATAN SMK AIR MERAH 25
DASAR-DASAR KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA 26
GELOMBANG PERTAMA 2013-2015 27
GELOMBANG KEDUA 2016-2020 28
SARANA IBU BAPA DAN SARANA SEKOLAH 29
MELANGKAH KE HADAPAN
NARATIF BAHARU AMALAN PENDIDIKAN 30
12 INISIATIF TERBARU PERINGKAT SEKOLAH 31
LOGO SEKOLAH DAN PIAGAM PELANGGAN 32-44
FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN
MOTO,VISI DAN MISI SEKOLAH & ASPIRASI PENDIDIKAN 45
TAKWIM PERSEKOLAHAN 46
PENGGAL PERSEKOLAHAN TAHUN 2020 47
CUTI PERAYAAN 2020
BULAN DISEMBER 2019 – DISEMBER 2020 48
PENGURUSAN DAN KEPIMPINAN ORGANISASI
CARTA ORGANISASI INDUK SMK AIR MERAH 49
GURU-GURU TINGKATAN TAHUN 2020
JAWATANKUASA BILIK-BILIK KHAS TAHUN 2020 50
JAWATANKUASA TRANSFORMASI GEMILANG 2020
JAWATAN KUASA PROJEK AMAN
JAWATANKUASA PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN SEKOLAH
JAWATAN KUASA PERANCANGAN STRATEGIK SEKOLAH (2019-2020)
JAWATANKUASA SIARAYA
JAWATANKUASA STATISTIK & DATA
JAWATANKUASA SKPMg2 / PKB
JAWATANKUASA INDUK PLC

BIL PERKARA MUKA
SURAT
JAWATANKUASA HIP
JAWATANKUASA ICT/ MAKMAL KOMPUTER / GOOGLE CLASSROOM 51
JAWATANKUASA LDP
JAWATANKUASA KHAS/PROGRAM/MAJLIS RASMI SEKOLAH 52
JAWATANKUASA DOKUMENTASI SEKOLAH
JAWATANKUASA MAJLIS GURU DAN STAF 2020 53
JAWATANKUASA PENGURUSAN MAKLUMAT SEKOLAH (JPMS)2020 54-60
PENCATAT MESYUARAT GURU
JADUAL GURU BERTUGAS 2020 61
PENGURUSAN KURIKULUM 62
CARTA ORGANISASI JAWATANKUASA KURIKULUM 2020
JAWATANKUASA INDUK PENGURUSAN KURIKULUM 2020 63
PENCATAT MINIT MESYUARAT KURIKULUM
KETUA PANITIA MATAPELAJARAN TAHUN 2020 64
JAWATANKUASA JADUAL WAKTU DAN JADUAL GANTI 65
JAWATANKUASA PUSAT SUMBER SEKOLAH 66
JAWATANKUASA KBAT / HEBAT / STEM 67
JAWATANKUASA PENGURUSAN PENILAIAN MURID 68
69
JAWATANKUASA PENINGKATAN PRESTASI AKADEMIK 70
TAKWIN UJIAN / PEPERIKSAAN TAHUN 2020 71
MAKLUMAN GRED PEMARKAHAN SEKOLAH 72-78
PAKEJ MATAPELAJARAN KSSM TAHUN 2020 (TINGKATAN 1,2 & 3) 79
PAKEJ MATAPELAJARAN TINGKATAN 4 80-81
PAKEJ MATAPELAJARAN TINGKATAN 5 82
MATAPELAJARAN KSSM YANG DITAWARKAN – MINIT/MINGGU 83-84
REKOD SEMAKAN MAKLUMAT ASAS DALAM REKOD PEMBELAJARAN & 85
PEMUDAHCARAAN GURU – LAMPIRAN A2
STANDARD 4 : PEMBELAJARAN DAN PEMUDAHCARAAN 86
JADUAL PENGHANTARAN REKOD PEMBELAJARAN & PEMUDAHCARAN GURU
REKOD SEMAKAN KEKERAPAN LATIHAN MURID / RANCANGAN MENGAJAR HARIAN 87
JADUAL AGIHAN SEMAKAN REKOD PENGAJARAN & PEMUDAHCARAAN GURU
JADUAL PENCERAPAN PENGAJARAN & PEMUDAHCARAAN GURU 88
RUMUSAN AGIHAN PENCERAPAN PENGAJARAN & PEMUDAHCARAAN GURU
PENGURUSAN HAL EHWAL MURID
CARTA ORGANISASI UNIT HEM 2020
JAWATANKUASA INDUK HAL EHWAL MURID
PENGURUSAN UNIT-UNIT HEM
LEMBAGA DISIPLIN
KESELAMATAN SEKOLAH
BADAN PERWAKILAN PELAJAR
SKIM PINJAMAN BUKU TEKS (SPBT)

BIL PERKARA MUKA
SURAT
BANTUAN
BIMBINGAN DAN KAUNSELING 89
KANTIN
KWAMP 90
PROGRAM PENDIDIKAN PENCEGAHAN DADAH (PPDa)
KELAB PENCEGAH JENAYAH 91
PROGRAM 3K
KESIHATAN 92
BIASISWA
PERHIMPUNAN 93
SURAU DAN KEROHANIAN
PEMBANGUNAN INSAN 94-95
APDM 96-97
EMK
PENGURUSAN KOKURIKULUM 98-99
CARTA ORGANISASI PENGURUSAN KOKURIKULUM 100
JAWATANKUASA INDUK KOKURIKULUM 101
JAWATANKUASA BADAN BERUNIFORM/KELAB DAN PERSATUAN/SUKAN PERMAINAN
JAWATANKUASA KEBITARAAN KOKURIKULUM 102
GURU RUMAH SUKAN TAHUNAN
PERTANDINGAN KOKURIKULUM AKADEMIK 103
JAWATANKUASA MAJALAH SEKOLAH
JAWATANKUASA KOPERASI SEKOLAH 104
JAWATANKUASA PENGURUSAN PERPADUAN (RIMUP) 105
JAWATANKUASA PEMBANGUNAN SUKAN SEKOLAH / 1M1S 106
JAWATANKUASA KEBITARAAN SUKAN / OLAHRAGA 107
JAWATANKUASA PAJSK 108
PENGURUSAN KELAS PENDIDIKAN KHAS PEMBELAJARAN (KPKP) 109
FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSSAN / FALSAFAH PENDIDIKAN KHAS 110
MISI DAN VISI KPKP 111
JAWATANKUASA INDUK KPKP 112
JAWATANKUASA MAJLIS MUAFAKAT WARIS DAN GURU KPKP 113
JAWATANKUASA PROGRAM 114
JAWATANKUASA RPI 115
JAWATANKUASA BANTUAN SEKOLAH
ENROLMEN KPKP 2020 116
GURU KELAS PENDIDIKAN KHAS 117
KURIKULUM 118
HAL EHWAL MURID 119
KOKURIKULUM
PENGURUSAN KEWANGAN 120
JAWATANKUASA PENGURUSAN KEWANGAN, AKAUN DAN ASET 121
TATACARA KEWANGAN 2020
CARTA ALIRAN PEROLEHAN DAN BEKALAN/PERKHIDMATAN 122-126
NOTA MINTA
PENGURUSAN PEJABAT
PANDUAN PEJABAT
JAWATANKUASA PERKHIDMATAN STAF SOKONGAN
LAMPIRAN PEMBERATAN TUGAS
PEMBERATAN TUGAS 2020

KATA ALU-ALUAN PENGETUA SMK AIR MERAH

Assalamualaikum warahmatullah dan Salam Sejahtera,
Alhamdulillah. Setinggi-tinggi kesyukuran atas limpah kurnia dan rahmat-Nya, maka

Buku Panduan Pengurusan Transformasi Gemilang sesi 2020 dapat dihasilkan. Buku ini
dapat dijadikan panduan kepada semua warga SMK Air Merah bagi tujuan mewujudkan satu
pasukan yang mantap bagi menjayakan visi dan misi Kementerian Pendidikan Malaysia.

Pendidikan adalah asas dalam melahirkan masyarakat Malaysia maju berteraskan
semangat bersatu padu, progresif, berbudaya dan berwatak. Bagi menyahut cabaran ini,
seluruh warga SMK Air Merah seharusnya bertekad untuk terus meningkatkan kualiti sistem
pendidikan serta memberi fokus kepada keberhasilan murid. Naratif Baharu Amalan
Pendidikan seharusnya dihadamkan oleh seluruh warga pendidikan di sekolah ini. Aspek
akademik, sahsiah dan nilai perlu diterapkan dalam pendidikan. Justeru itu, seluruh warga
SMK Air Merah perlu beranjak daripada pembelajaran berorientasikan peperiksaan kepada
pembelajaran berorientasikan perkembangan bagi menyokong usaha ke arah melahirkan
murid yang berjaya secara holistik.

Para guru dituntut agar sentiasa meningkatkan pengetahuan dan kemahiran dalam
usaha untuk menjadikan pengajaran dan pembelajaran lebih bermakna. Komuniti
Pembelajaran Profesional (PLC) dapat menjadi medan pengukuhan kemahiran terkini dalam
menghadapi cabaran abad ke-21. SKPMg2 dapat dijadikan panduan dan rujukan berterusan
ke arah keberkesanan pengajaran para guru disamping disokong dengan kepesatan
perkembangan teknologi semasa.

Akhir sekali marilah semua warga SMK Air Merah bergerak seiring dalam satu
pasukan melangkah sederap memacu dan melestarikan transformasi pendidikan. Juga
seharusnya kita menjayakan pelbagai program yang telah disusun dipelbagai peringkat bagi
merealisasikan agenda pendidikan negara. Setiap dalam kalangan kita ada peranan-peranan
penting yang perlu digerakkan bagi menghasilkan dan melengkapkan satu potret besar dunia
pendidikan yang sempurna dan bermakna.

Terima kasih

Mas’od Bin Jailani
Pengetua
SMK Air Merah

SMK AIR MERAH
09000 KULIM KEDAH

AM

BARISAN PENTADBIR SMK AIR MERAH

TUAN PENGETUA
TUAN HAJI MAS’OD BIN JAILANI

PENOLONG KANAN PENTADBIRAN
ENCIK AMIR IBN RAMLI
PENOLONG KANAN HAL EHWAL MURID
PUAN ZURIATI BINTI OSMAN
PENOLONG KANAN KOKURIKULUM
PUAN FAIZAH BINTI ARIFFIN

BARISAN PENTADBIR SMK AIR MERAH

GURU KANAN BAHASA
ENCIK CHANDRAN A/L KUPPUSAMY
GURU KANAN SAINS & MATEMATIK
PUAN CHE MILAH BINTI ABD.AZIZ
GURU KANAN TEKNIK & VOKASIONAL
ENCIK AZIZAWARI BIN HAMID
GURU KANAN KEMANUSIAAN
PUAN HAJJAH SALMAH BINTI ZAKARIA

BARISAN PENTADBIR SMK AIR MERAH

KAUNSELOR 1
PUAN HASIMAH BINTI OMAR

KAUNSELOR 2
ENCIK MOKHTARZA BIN OMAR

KETUA PEMBANTU TADBIR
PUAN SHAFRIDA BINTI MOHAMAD SABIRIN

SENARAI NAMA GURU DAN STAFF SMK AIR MERAH TAHUN 2020

Bil NAMA JAWATAN NO TEL EMAIL

1 Mas’od Bin Jailani PENGETUA 019-4778644 [email protected]
2 Amir Bin Ramli PKP 013-3849891 [email protected]
3 Zuriati Binti Osman PK HEM 019-4327393 [email protected]
4 Faizah Binti Ariffin PK KOKO 019-5944499 [email protected]
5 Chandran A/L Kuppusamy GKB 013-4399833 [email protected]
6 Che Milah Binti Abd Aziz GKSM 019-5053362 [email protected]
7 Azizawari Bin Hamid GKTV 012-4075764 [email protected]
8 Salmah Binti Zakaria GKK 019-4758420
9 Hasimah Binti Omar KAUNSELOR 019-5277990 [email protected]
10 Mokhtarza Bin Omar KAUNSELOR 013-4357455 mokhtarza.omar@yahoo
11 Abdul Aziz Bin Ahmad 013-4230010 [email protected]
12 Abdul Manan Bin Yusof 019-4762140 [email protected]
13 Adianah Binti Samam Juis 019-4980852 [email protected]
14 Anis Umairah Binti Abdul Rahim 012-4045699 [email protected]
15 Annamal A/P Sinnathamby 012-4636719 [email protected]
16 Arzuliana Binti AbdGulam 019-4948155 [email protected]
17 Asmahan Binti Haji Awang 019-5624811 [email protected]
18 Azlina Binti Karnain 019-4751201 [email protected]
19 Azriahani Binti Ahmad 013-5070089 [email protected]
20 Azvida Binti Che Ani 011-32954060 [email protected]
21 Devi A/P Kandasamy 012-5476081 [email protected]
22 Hairun Naziyah Binti Ismail 019-4524947 [email protected]
23 Hamizam Bin Md Isa 019-5218686 [email protected]
24 Haslinda Binti Hamid 013-5145120 [email protected]
25 Julie Anne A/P Barnat 013-4358047 [email protected]
26 Khalijah Binti Yusof 013-4402744 [email protected]
27 Lim Liua Yun 018-4062212 [email protected]
28 Mariam Binti Yusoff 019-4204309 [email protected]
29 Masitah binti Saliman 011-58269239 [email protected]
30 Mohd Fauzi bin Mat Lazim 012-9674094 [email protected]
31 Mohd Kamal bin Masor@Ibrahim 019-5485188 [email protected]
32 Mohd Saad Bin Awang 017-4924086 [email protected]
33 Mohd Zaini Bin Abdullah 0111-3632000 [email protected]
34 Murugaiah A/L Supramaniam 012-4756910 [email protected]
35 Nadiah Binti Abdul Majid 019-4469370 [email protected]
36 Nadzatulshima Binti Ramli 019-4444578 [email protected]
37 Nadzirah Binti Ghazali 017-4870969 [email protected]
38 Nalynee A/P Athanari 012-5542077 [email protected]
39 Nor Hafizah Binti Arbaain 013-5976055 [email protected]
40 Nor Shahila bt Ishak 019-5564000 [email protected]
41 Nor Zamzura Binti Desa 012-4782577 [email protected]
42 Nora Azizah Binti Abdullah 019-4166341 [email protected]

43 Noraini bt Abdul Kadir 012-6214560 [email protected]
44 Norazura@Siti MariamBinti Shafie 011-32066082 [email protected]
45 Norhafizan binti Abdul Wahab 019-4245465 [email protected]
46 Nur’Aadila Binti Mohamad Razak 013-5874606 [email protected]
47 Nuraishah Binti Mohd Khalid 019-2302021 [email protected]
48 Nurul Aida Binti Berahin 011-14887590 [email protected]
49 Nurul Azwani Binti Mohammad Ali 019-7775895 [email protected]
50 Ratha Salujam A/P Mariappan 010-2800159 [email protected]
51 Rosilawati Binti Mat Rifin 013-4891971 [email protected]
52 Roslina Binti Ahmad 019-5443899 [email protected]
53 Rozemi Bin Mat Jam 019-4766264 [email protected]
54 Salsuney binti Maharun 012-3838047 [email protected]
55 Salwani Binti Ahmad 018-4614885 [email protected]
56 Sarina Binti Saad 019-4758510 [email protected]
57 Shahrul Mila Binti Jamaludin 012-5192421 [email protected]
58 Shobashini a/p Sangaram 019-4443286 [email protected]
59 Siti Hidayu binti Mohamad
60 Siti Nor Armiza Binti Azmi 011-58282984 CUTI TANPA GAJI
61 Siti Rosidah Binti Ismail 013-3132489 [email protected]
62 Souhaila Binti Ahmad 019-4555576 [email protected]
63 Suzaini binti Md Yusoff 013-5333001 [email protected]
64 Suzita Binti Md Rodzi 019-4058789 [email protected]
65 Visaliny a/p Goindasami 010-6669092 [email protected]
66 Wan Nor’aizzati Binti Wan Zamry 019-9824693 [email protected]
67 Wan Norafadila bt Wan Abdul Jalil 012-3425048 [email protected]
68 Yusof Bin Md Noor 019-5477842 [email protected]
69 Zafiah Binti Abdul Kadir 012-4950065 [email protected]
70 Zahawati Binti Mohd Zaid 019-5545460 [email protected]
71 Zainab Binti Mehat 019-4979762 [email protected]
72 Zalikho Binti Md Yusuf 019-5140875 [email protected]
73 [email protected]

NAMA NOMBOR TELEFON [email protected]
BIL [email protected]
019-4115968 [email protected]
1 Shafrida Binti Mohammad Sabirin 013-4290704
2 Khuratul Aini Binti Rosli 013-5088839 [email protected]
3 Nor Hashimah Binti Md Isa 017-4954492 [email protected]
4 Norazlina Binti Ismail 017-4092542 [email protected]
5 Nor Haiza Binti Md Faudzi 017-5596302
6 Nor Hiah Binti Hussin 013-7910439 [email protected]
7 Syafawati Binti Amiruddin 019-5053910
8 Hasmili Bin Othman 012-4867958
9 Nurul Syazwani Binti Azizan 016-4624218
10 Thiaggaraja a/l Athimoolam

ENROLMEN SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN AIR MERAH
(2020)

ENROLMEN GURU

Kategori Melayu Cina India Jumlah
Guru
16 0 2 18
Lelaki 50 3 7 60
Perempuan 66 3 9 79
Jumlah Besar

ENROLMEN STAF SOKONGAN Melayu Cina India Jumlah
LP LP LP 1
Kategori -- -- 1
Ketua Pembantu Tadbir 1 4
Pembantu Tadbir -- -- 1
Pembantu Makmal 1 3
Pemb. Pegawai Murid(PPM) -- --
Pembantu Operasi 4 10
Jumlah -- --
JUMLAH BESAR 1
-- 1-
11
-- 1-
18
- 1
9

ENROLMEN MURID

TING LELAKI PEREMPUAN MELAYU CINA INDIA LAIN-LAIN JUMLAH

1 56 108 - 11 5 124
2 68 56 119 - 16 3 138
3 82 77 135 6 18 4 163
4 86 78 145 2 23 1 171
5 93 12 23 3 7 1 34
PPKI 22
Kedudukan murid pada 01 november 2019

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA Tel : 04-4957031
SMK Air Merah Faks : 04-4916053
Jalan Perdagangan Emel:[email protected]
09000 Kulim, Kedah Darul Aman

Ruj Kami : SMKAM 30/001/1JLD 3 ( )

Tarikh : 01.01.2020
Semua Guru dan Anggota Kumpulan Pelaksana (AKP)
SMK Air Merah

Tuan,

PELANTIKAN JAWATAN DAN TUGAS 2020

Saya dengan hormatnya merujuk kepada perkara di atas.

2. Sukacita dimaklumkan bahawa pihak pengurusan sekolah telah melantik tuan sebagai jawatankuasa yang tercatat di

dalam Buku Transformasi Gemilang mengikut bidang seperti dilampiran

2.1 Pengurusan Dan Kepimpinan Organisasi 2.6 Pengurusan Kurikulum
2.2 Pengurusan Hal Ehwal Murid 2.7 Pengurusan Persekitaran dan
2.3 Pengurusan Kokurikulum
2.4 Pengurusan Kewangan Kemudahan fizikal
2.5 Pengurusan Pentadbiran 2.8 Pengurusan dan Pembangunan
2.9 Perhubungan Luar

3. Pelantikan ini berkuatkuasa dari 01 Januari 2020 hingga 31 Disember 2020.
4. Pihak pengurusan sekolah berharap agar tuan dapat melaksanakan tugas yang diberikan ini dengan penuh komitmen
dan bertanggungjawab selaras kehendak visi dan misi sekolah serta Dasar Pendidikan Kebangsaan.
5. Kerjasama dan perhatian daripada tuan amatlah dihargai.
Sekian, Terima Kasih
“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”
“KEDAH AMAN MAKMUR – HARAPAN BERSAMA MAKMURKAN KEDAH”
“MENJANA KECEMERLANGAN MEMACU KEGEMILANGAN

Saya yang menjalankan amanah,

(MAS’OD BIN JAILANI)
Pengetua
SMK Air Merah

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA Tel : 04-4957031
SMK Air Merah Faks : 04-4916053
Jalan Perdagangan Emel :
09000 Kulim, Kedah Darul Aman [email protected]

_____________________________________________________________________________________________________________________

Semua Guru dan Anggota Kumpulan Pelaksana (AKP) Ruj Kami : SMKAM 10/001/14 JLD 4 ( )
SMK Air Merah Tarikh : 29/12/2019

Tuan,

PERLANTIKAN JAWATAN KHAS SKPMg2 SMK AIR MERAH BAGI SESI PERSEKOLAHAN 2020

Saya dengan hormatnyamerujuk kepada perkara diatas.

2. Adalah dimaklumkan berdasarkan kuasa yang diperuntukkan kepada saya melalui Seksyen 130 Akta Pendidikan 1996 yang termaktub
dalam Peraturan (4) Warta Kerajaan bertarikh 21 Mei 1998 P.U.(A) 1996, tuan telah dilantik memegang jawatan dan dipertanggungjawabkan
menjalankan tugas-tugas Jawatan Khas dalam Jawatankuasa SKPMg2 seperti yang tertera di dalam buku Transformasi Gemilang SMK Air Merah
yang berkuatkuasa pada 01 Januari 2020 hingga 31 Disember 2020. Walau bagaimanapun tugas-tugas tersebut hendaklah dilaksanakan mulai tarikh
Mesyuarat Guru 1/2020 yang akan diadakan pada 29 Disember 2019.

3. Seterusnya tuan/puan dilantik mewakili Pengetua SMK Air Merah untuk menyelia, menyelenggara, mengawal dan menguruskan kebajikan
dan keselamatan murid-murid yang menjadi ahli persatuan/kelab/unit beruniform/kelab mata pelajaran sama ada di dalam dan di luar kawasan SMK
Air Merah.

4. Saya berkeyakinan penuh bahawa tuan/puan boleh melaksanakan amanah yang dipertanggungjawabkan ini dengan cekap dan berkesan.

5. Kerjasama tuan.puan amatlah dihargai demi memastikan kecemerlangan SMK Air Merah berterusan seiring dengan moto sekolah iaitu
”MENJANA KECEMERLANGAN MEMACU KEGEMILANGAN”.

Sekian, Terima Kasih

“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”
“KEDAH AMAN MAKMUR – HARAPAN BERSAMA MAKMURKAN KEDAH”
“MENJANA KECEMERLANGAN MEMACU KEGEMILANGAN

Saya yang menjalankan amanah

(MAS’OD BIN JAILANI)
Pengetua
SMK Air Merah

SURAT AKU JANJI

Saya,………………………………………………………, No. Kad Pengenalan…………………………………

beralamatdi…………………………………………………………………………………………………………

dengan sesungguhnya berjanji bahawa saya akan mematuhi Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib)
1993, Perintah-Perintah Am, pekeliling dan surat pekeliling serta peraturan dan arahan lain yang dikeluar dan dikuatkuasakan
oleh Kerajaan dari semasa ke semasa sepanjang perkhidmatan saya dengan Kerajaan. Maka dengan itu saya berjanji
sebagaimana yang dikehendaki di bawah Peraturan 4, Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib)
1993bahawasaya:

(i) akan sentiasa taat kepada Yang di-Pertuan Agong, Negara dan Kerajaan;
(ii) akan sentiasa melaksanakan tugas dengan cermat, bersungguh-sungguh, cekap, jujur,
amanah dan bertanggungjawab;
(iii) tidak akan membelakangkan tugas awam demi kepentingan peribadi saya;
(iv) tidak akan berkelakuan dengan cara yang mungkin menyebabkan kepentingan peribadi bercanggah dengan

tugas awam saya;
(v) tidak akan berkelakuan dengan cara yang boleh menimbulkan syak yang munasabah bahawa

saya telah membiarkan kepentingan peribadi saya bercanggah dengan tugas rasmi sehingga menjejaskan
kegunaan saya sebagai pegawai awam;
(vi) tidak akan menggunakan kedudukan saya sebagai pegawai awam bagi faedah diri saya sendiri;
(vii) tidak akan berkelakuan dengan cara yang boleh memburukkan dan mencemarkan nama perkhidmatan awam;
(viii) tidak akan membawa sebarang bentuk pengaruh atau tekanan luar untuk menyokong atau memajukan
tuntutan saya atau pegawai lain berhubung dengan perkhidmatan awam; dan
(ix) tidak akan ingkar perintah atau berkelakuan dengan cara yang boleh ditafsirkan sebagai ingkar perintah.

Saya sesungguhnya faham bahawa jika saya disabitkan kerana telah melanggar Aku Janji ini, saya boleh dikenakan tindakan
tatatertib mengikut Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993.

………….…………………… ………………………………
(Tandatangan Pegawai) (Jawatan Pegawai)

Di Hadapan:

……………………………………….
(Tandatangan Ketua Jabatan)

…………………………………………………………………………
(Nama dan No. Kad Pengenalan Ketua Jabatan)

………………………………… ……………………………
(Cop Rasmi Jabatan) (Tarikh)

SMK AIR MERAH
09000 KULIM KEDAH

Tandas 5SN1 5PN1 5EK1 5EK2 5SN2 Tandas
Lelaki 2 ARIF Perempuan
BILIK P.ISLAM BILIK GEO BILIK SEJARAH BILIK STEM
2 AMAN 2 ADAB 2 ADIL 3 ADAB 3 ADIL 3 ARIF 2 AMAL 3 AMAL 3 AMAN Bilik Operasi 1 AMAL
HUBDokument Peperiksaan 1 ARIF 1 ADIL 1 ADAB 1 AMAN 4 SV1
asi 5SV1
B DG2 Pusat Sumber Bilik Teratai/ B. Tayangan Disiplin

Dewan Terbuka 4 SN1
4 PN2
BLOK E Pengawas 5 SV2

3 AZAM PA/SEJ 4 SN2
&GEO 4 PN1
5 SV3

B.D Stor Sukan
G1

BLOK G B.Tamil B.TRANS B BK 4 EK1
4 EK2
KANTIN RWT
AN
BLOK F
B.Transfo rmasi SPBT BLOK B
KOOP Masuk
Bilik Melor
BILIK GURU BLOK A
PBELJOAKBADT
Makmal Sains 3 Makmal Sains 2 B.Pen.Khas B.Koko
B. RBT5
B. RBT1
Kamar Bahasa

Makmal Biologi Makmal Kimia B. Persediaan BLOK C Seni B. RBT 4
B. RBT6
B. RBT3 B. RBT2
Bilik Kenanga

Stor Pekerja Makmal Sains 1 Makmal Fizik
Makmal Komputer 2
Tandas Makmal Komputer 1 B. RBT7 Tandas
Lelaki Perempuan

WAKTU PERSEKOLAHAN TAHUN 2020
SMK AIR MERAH

WAKTU MASA

LOCENG TINGKATAN 1, 2 DAN 3 TINGKATAN 4 DAN 5
PERTAMA
07.20 PAGI 07.20 PAGI
1 PERHIMPUNAN PAGI PERHIMPUNAN PAGI

07.40-8.20 07.40-8.20

2 08.20-9.00 08.20-9.00

3 09.00-9.40 09.00-9.40

4 09.40-10.05 (rehat) 9.40-10.20

5 10.05-10.45 10.20-10.45 (rehat)

6 10.45-11.25 10.45-11.25

7 11.25-12.05 11.25-12.05

8 12.05-12.45 12.05-12.45

9 12.45-01.25 12.45-01.25

10 01.25-02.05 01.25-02.05

11 02.05-02.45 02.05-02.45

**Catatan: Hari Rabu untuk Tingkatan 1, Tingkatan 2 dan Tingkatan 3,
Waktu REHAT - 09.00-9.25

ETIKA PROFESIONALISME PERKHIDMATAN SMK AIR MERAH 09000 KULIM

MASA BERTUGAS GURU(MENGIKUT KETETAPAN SESI PAGI )

1.1 Waktu masuk : Sebelum 7.30 pagi pada setiap hari persekolahan

1.2 Waktu balik : Selepas 2.30 petang kecuali hari Rabu 2.45 petang

1.3 Hari Sabtu: Bergantung kepada aktiviti yang dijalankan, guru – guru perlu hadir pada 8.00 pagi

hingga sekurang – kurangnya jam 12.30 tengah hari.

1.4 Masa Bertugas Penolong – penolong Kanan dan Guru Kanan Mata Pelajaran:

1.4.1 Penolong Kanan Pentadbiran 7.30 pagi hingga 4.00 petang

1.4.2 Penolong Kanan Hal Ehwal Murid pada hari – hari ditetapkan

1.4.3 Penolong Kanan Kokurikulum (mengikut Jadual Bertugas

1.4.4 Semua Guru Kanan Bidang Pentadbir)

1.5 Jadual aktiviti sukan/aktiviti kokurikulum/ tugas khas – wajib hadir mengikut ketetapan yang akan

diberitahu.

1.6 Guru yang melaksanakan tuisyen perlu membuat surat permohonan kepada pentadbir sekolah.

Guru hanya dibenarkan membuat tuisyen 4 jam sahaja sekiranya lebih dari 4 jam, guru boleh

dikenakan kompaun RM 3000 dan pentadbir dikenakan surcharge.

2. KEHADIRAN
2.1 Rekod Kehadiran

2.1.1 Semua guru wajib merekodkan kehadiran (waktu hadir dan waktu pulang) dalam sistem
Kad Perakam Waktu kerja.

2.1.1 Guru perlu memaklumkan pergerakan keluar contoh : mesyuarat / bengkel / kursus dan merekod
dalam Buku Pergerakan Keluar Guru.

2.1.2 Jika tidak dapat hadirsekolah kerana sakit guru dan staf perlu:

2.1.2.1 Telefon, mesej ke sekolah kepada Pengetua/Pen. Kanandengan kadar segera
memaklumkan sakit dan memohon cuti sakit dan perlu memaklumkan dengan kadar segera
kepada Guru Kanan supaya jadual ganti kelas dapat segera disediakan.

2.1.2.2 Serahkan Sijil Sakit untuk pengesahan Pengetua dan seterusnya kepada Pembantu
Operasi untuk rekod.

2.1.2.3 Cuti Bersalin: sebaik sahaja mendapat sijil Cuti Bersalin, perlu serahkan dengan kadar
segera untuk urusan pengambilan Guru Ganti

2.1.3 Keluar Kawasan Sekolah
2.1.3.1 Semasa bertugas, semua staf perlu berada di dalam kawasan sekolah.
2.1.3.2 Jika perlu meninggalkan kawasan sekolah untuk tujuan urusan rasmi / kecemasan, semua
staf perlu :
2.1.4.3 Memaklumkan kepada Pengetua atau Penolong Kanan Pentadbiran (jika Pengetua bertugas
di luar sekolah), untuk tujuan kebenaran.

2.1.4.4 Semua staf yang perlu keluar kawasan sekolah mesti melengkapkan Buku
Permohonan Keluar Sekolah dan memasukkan dalam Sistem Kehadiran semasa hendak
keluar.

2.1.4 Guru/Staf yang mendapat Cuti Istimewa kerana isteri bersalin (7 hari) atau ahli keluarga terdekat
meninggal dunia (3 hari kerana kematian suami /isteri / ibu kandung/bapa kandung / anak/ ibu dan
bapa mertua) perlu memaklumkan kepada Pembantu Tadbir untuk dimasukkan dalam sistem
kehadiran.

2.1.5 “Time – Off slip” yang diperolehi daripada doktor tidak boleh digunakan untuk mendapatkan
cuti. Slip ini hanya dokumen yang mengesahkan bahawa guru keluar daripada kawasan sekolah
dan diperakukan oleh doktor berkenaan bahawa seseorang guru itu telah menerima rawatan pada
masa berkenaan.Kehadiran hari tersebut dikira selepas 4 jam berada di sekolah.

2.1.6 Majlis Rasmi Sekolah – Semua guru wajib hadir ke semua majlis rasmi sekolah sama ada
diadakan di kawasan sekolah atau di luar. Contoh Majlis Rasmi Sekolah: Perhimpunan Rasmi
Mingguan setiap hari Ahad,Perhimpunan Kokurikulum,Bacaan Yaasin, Hari Anugerah Cemerlang,
Mesyuarat -mesyuarat yang ditetapkan, Kursus -kursus atau Latihan Dalam Perkhidmatan,
Pertandingan – pertandingan dan seumpamanya.

3. CUTI REHAT
3.1 Guru layak memperolehi 10 hari Cuti Rehat dalam 1 tahun. Cuti rehat bukan hak, ertinya ia hanya
dibenarkan diambil setelah permohonan dibuat terlebih dahulu, disokong oleh Penolong Kanan
(bagi guru) / Ketua Pembantu Tadbir (bagi staf sokongan) sebelum diluluskan oleh Pengetua.
Peraturan Dalaman Jabatan Pendidikan Negeri telah menetapkan bahawa cuti hendaklah
ditaburkan sepanjang tahun, dengan separuh untuk 6 bulan pertama dan separuh lagi untuk 6
bulan kedua.
3.2 Prosedur Permohonan Cuti Rehat:
3.2.1 Rancang cuti / bincang dengan Penolong Kanan untuk disokong
3.2.2 Isi Borang Permohonan Cuti dan memohon kelulusan daripada Pengetua
3.2.3 Permohonan mendadak /segera melalui telefon adalah sangat tidak digalakkan.
3.3 Guru yang memohon CRKdi WAJIBKAN mendapat penggantian (oleh guru lain) sebelum
menghantar borang untuk permohonan dan kelulusan. Sekiranya tiada penggantian , guru diminta
menggantikan waktu tersebut pada waktu lain atau menyediakan bahan PdPc yang lengkap serta
serahkan kepada PK Pentabdiran.

4. SEKOLAH ADALAH KAWASAN TEMPAT KERJA
4.1 Semua guru mesti sentiasa berada di dalam kawasan sekolah/ di dalam kelas(jika ada kelas)
4.2 Guru dilarang berniaga / menerima kedatangan jurujual yang tidak dibenarkan oleh pihak pentadbir
sekolah
4.3 Guru tidak dibenarkan membawa orang asing ke kawasan sekolah tanpa mendapat kebenaran
Pengetua

5. PAKAIAN& KASUT
5.1 Semua guru dan semua staf sokongan adalah Penjawat Awam dan dengan ini adalah tertakluk
kepada Peraturan Berpakaian Penjawat Awam semasa menjalankan tugas rasmi dan semasa
berada di dalam kawasan bertugas.(Ruj:SPP Bil. 2 Tahun1985, Pekara 6 Peraturan-peraturan
Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib 1993, SPP Bil 1/2006, SPP Bil1/2008, SPP Bil 9/2013).

5.2 Penampilan diri, khususnya pemilihan pakaian ke pejabat hendaklah mengikut peraturan yang
ditetapkan. Penampilan tidak semestinya perlu berlumba-lumba mengikut perubahan fesyen
seumpamanya pakaian ke pejabat merupakan satu bentuk peragaan. Yang penting, ia perlu sopan
, bersesuaian dan tidak menjolok mata, tidak ketat agar ianya tidak menyalahi tuntuan agama
dan budaya masing-masing serta peraturan yang ditetapkan

5.3 Semua guru dan semua staf sokongan adalah mestilah memakai kasut bertutup, berwarna gelap,
stoking berwarna gelap (lelaki), kasut hendaklah bertumit tidak lebih dari 2.0”(perempuan).

6. SEMUA GURU ADALAH PENGUATKUASA DISIPLIN MURID(Rujuk SPI dilampirkan)
6.1 Guru hendaklah bertindak dengan menegur / mengambil tindakan kepada masalah disiplin murid,
khasnya dalam aspek – aspek berikut:
6.1.1 Adab dengan guru dan adab sesama murid
6.1.2 Peraturan di kantin
6.1.3 Merayau di luar kelas/bilik darjah
6.1.4 Tidak berada di dalam kelas semasa waktu rehat
6.1.5 Ketrampilan sebagai murid sekolah (pakaian sekolah/rambut)
6.1.6 Vandalisma, khususnya perabot di dalam kelas dan harta benda sekolah amnya

7. BUKU REKOD MENGAJAR
7.1 Setiap guru akan menyediakan sebuah buku rekod mengajar dan buku rekod pemantauan PdPc,
guru bertanggungjawab terhadap keselamatan buku tersebut
7.2 Semua butiran hendaklah disempurnakan dengan teliti, kemas dan dilengkapkan dengan maklumat
– maklumat berikut: (Rujuk Pekeliling Ikhtisas Bi..3/1999 dan P.U.(A)) 531 – Peraturan – peraturan
Pendidikan (Kurikulum Kebangsaan) 1977, iaitu:
7.2.1 Butir Peribadi Guru
7.2.2 Jadual Waktu Peribadi dan Kelas
7.2.3 Sukatan Pelajaran
7.2.4 Rancangan Pelajaran
7.2.5 Senarai Buku Teks dan Buku Rujukan
7.2.6 Rancangan Tahunan dan Rancangan Harian
7.2.7 Headcount Kelas dan Mata Pelajaran yang diajar
7.2.8 Markah Ujian / Peperiksaan yang dikemaskini
7.2.9 Catatan Kehadiran Mesyuarat / Bengkel / Kursus
7.3 Buku Rekod Mengajar mesti dibawa ke kelas semasa sesi Pengajaran dan Pembelajaran (Rujuk
Surat Pekeliling Ikhtisas dalam 5.2)
7.4 Buku ini hendaklah diserahkan ke pejabat pada hari Khamis atau hari terakhir persekolahan untuk
disemak dan ditanda tangani oleh pentadbir sekolah
7.5 Jika seseorang guru bercuti atau berkursus, Buku Rekod Mengajar perlu
diserahkan kepada Penolong Kanan Pentadbiran

8. MESYUARAT / TAKLIMAT / PERJUMPAAN GURU
8.1 Semua guru diwajibkan menghadiri mesyuarat / taklimat yang diberikan oleh Pengetua / Penolong
Kanan seperti yang telah ditetapkan.
8.2 Sekiranya seseorang guru tidak dapat hadir kerana sesuatu sebab, guru berkenaan hendaklah
memaklumkan kepada Pengetua sekurang – kurangnya sehari sebelum mesyuarat dengan
menyerahkan Surat Makluman Sebab Ketidakhadiran.

8.3 Guru – guru juga wajib hadir dalam mesyuarat yang dikendalikan oleh Guru Kanan Bidang / Ketua
Panitia / Setiausaha Sukan / Ketua – ketua Penasihat Persatuan/Kelab/Unit dan mana – mana
jawatan yang seumpamanya.

8.4 Semua ketidakhadiran guru perlu disusuli dengan Surat Tunjuk SebabKetidakhadiran kepada
Pengetua.

9. MELINDUNGI MASA INSTRUKSIONAL (MMI)

9.1 Jadual ganti akan dibuat oleh Guru Kanan pada petang setiap hari persekolah.
9.2 Guru – guru yang perlu bertugas di luar seperti perlu menghadiri mesyuarat/ kursus dan

sebagainya perlu merancang kerja untuk murid dan serahkan bahan-bahan kepada Penolong
Kanan Pentadbiran untuk kegunaan Guru Ganti
9.3 Semua guru perlu tahu jadual ganti yang akan ditentukan oleh Guru Kanan.
9.4 semua guru yang telah mengetahui tarikh kursus, mensyuarat, taklimat dan lain-lain yang berkaitan
lebih awal perlu memaklumkan kepada GK yang membuat Jadual Ganti sekurang-kurangnya sehari
lebih awal supaya jadual ganti dapat dibuat lebih awal .
9.5 Semua Guru Kanan perlu memastikan bahawa semua panitia di bawahnya menyediakan bahan
untuk digunakan sewaktu relief (guru relief apabila ada guru yang sakit)

10. JADUAL WAKTU / JADUAL GANTI
10.1 Guru Kelas hendaklah memastikan satu salinan Jadual Waktu Kelas dipamerkan di dalam kelas
sendiri.
10.2 Semua guru mesti mematuhi jadual waktu mengajar sepenuhnya.
10.3 Guru – guru yang mengajar mesti berada di dalam kelas / tempat mengajar mengikut jadual yang
ditetapkan. Guru – guru tidak dibenarkan meninggalkan kelas kecuali dipanggil oleh
Pengetua/Penolong Kanan atas tugas rasmi.
10.4 Semua guru mesti mematuhi Jadual Waktu Ganti yang ditetapkan kerana Jadual Waktu Ganti
dianggap sebagai waktu mengajar. Oleh itu, guru mesti berada dalam kelas sewaktu Jadual Waktu
Ganti.
10.5 Semua guru hendaklah melekatkan slip Jadual Waktu Ganti di dalam Buku Rekod Mengajar.

Hari Jadual Guru Kanan (Relief)

AHAD GKSM
ISNIN GKTV

SELASA GKB
RABU PKP (sekiraPKP tiada gantiPK HEM)

KHAMIS GKK

11. MELAKSANAKAN ARAHAN / TUGAS
11.1 Apabila diarahkan melaksanakan sesuatu tugas, contohnya mewakili sekolah membawa
murid/menghadiri mesyuarat/mengarahkan murid melakukan sesuatu tugas, maka tugas itu
hendaklah dilakukan oleh guru berkenaan dan staf yang ditugaskan tidak dibenarkan mengarahkan
orang lain tanpa kebenaran Pengetua.
11.2 Sekiranya sesuatu tugas itu terpaksa diserahkan kepada staf lain walaupun dipersetujui oleh staf
yang menggantikan, mestilah mendapat kebenaran daripada Pengetua terlebih dahulu.
11.3 Tugas pengurusan yang sepatutnya dilakukan oleh guru tidak boleh diserahkan kepada murid,
contohnya memegang / menyimpan kunci bilik – bilik khas di sekolah menanda Buku Jadual
Kedatangan, dan seumpamanya.

12. PENGGUNAAN ALAT / PERALATAN MILIK SEKOLAH
12.1 Guru – guru mesti bertanggungjawab menjaga alat / peralatan milik sekolah yang digunakan
mengikut peraturan yang telah ditetapkan.
12.2 Barang – barang/peralatan yang dipinjamkan hendaklah dipulangkan setelah menggunakannya.
Barang – barang/peralatan milik sekolah tidak boleh dibawa balik ke rumah tanpa kebenaran
pentadbir sekolah.
12.3 Sebarang kerosakan / kehilangan perlu dilaporkan dengan segera.

13. KESELAMATAN PELAJAR
13.1 Semua guru yang mengajar dalam bilik darjah, makmal, bilik – bilik khas, surau, bengkel – bengkel,
padang adalah bertanggungjawab terhadap keselamatan murid di bawah jagaannya. Oleh itu, guru
hendaklah berhati – hati dan mengawal rapi gerak – geri murid supaya tidak berlaku sebarang
kecederaan atau kemalangan.
13.2 Sesi Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Jasmani sentiasa dibawah kawalan guru dan tidak
boleh dijalankan di padang semasa hujan, waktu guruh dan kilat .
13.3 Sekiranya berlaku kemalangan atau kecederaan, guru yang bertanggungjawab hendaklah
mengambil tindakan segera dan melaporkan kepada guru bertugas dan Pengetua/Penolong Kanan.
13.4 Guru Kanan Mata Pelajaran adalah bertanggungjawab menyediakan prosedur langkah – langkah
keselamatan bagi bidang mata pelajaran masing – masing .
13.5 Guru Kelas / Guru Mata Pelajaran bertanggungjawab melaporkan kepada Pengetua/ Penolong
Kanan sebarang kerosakan peralatan atau apa sahaja unsur - unsur bahaya.

14. MAJLIS STAF / GURU SEBAGAI AHLI PERSATUAN
14.1 Semua guru yang mengajar di sekolah ini secara automatik adalah ahli staf.

15. ORANG LUAR BERJUMPA GURU / MURID
15.1 Orang luar termasuk jurujual tidak boleh berjumpa guru dan kakitangan tanpa kebenaran Pengetua
/ Penolong Kanan .
15.2 Orang luar(dengan kebenaran masuk ke kawasan sekolah) dilarang berjumpa guru atau murid di
bilik darjah semasa guru mengajar.

16. MENULIS SURAT RASMI
16.1 Semua surat berkaitan hal sekolah atau perjawatan hendaklah ditulis melalui Pengetua supaya
disalurkan kepada pihak tertentu dengan tatacara yang ditetapkan.
16.2 “Letterhead” sekolah hanya boleh digunakan dengan kebenaran Pengetua dan surat “Letterhead”
sekolah wajib ditanda tangan oleh Pengetua .

17. KUNJUNGAN GURU KE JABATAN PENDIDIKAN NEGERI / PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH
17.1 Guru tidak dibenarkan ke Jabatan Pendidikan Negeri / Pejabat Pendidikan Daerah untuk urusan
peribadi pada waktu sekolah.
17.2 Guru perlu memakai pakaian bekerja dengan tanda nama semasa membuat kunjungan ke Jabatan
Pendidikan Negeri atau Pejabat Pendidikan Daerah untuk urusan rasmi.

18. BILIK GURU
18.1 Kebersihan dan keselamatan bilik guru adalah menjadi tanggungjawab semua guru. Ini termasuk
keselamatan segala peralatan di dalam bilik guru.

18.2 Majlis staf adalah bertanggungjawab menguruskan bilik guru dan membentuk Jawatankuasa Bilik
Guru.

19. BUKU STOK / INVENTORI / KUNCI SEKOLAH
19.1 Guru Kanan / Ketua Panitia / Guru Penyelaras Unit bertanggungjawab menguruskan Buku Stok
atau inventori dan memastikan maklumat dalam stok atau inventori adalah tepat, lengkap dan
sentiasa dikemaskini. Buku ini akan disemak dari semasa ke semasa olen Pengetua / Penolong
Kanan.
19.2 Semua kunci mesti disimpan di pejabat sekolah. Guru yang menyimpan kunci bilik – bilik tertentu
mesti mendapat kebenaran daripada Pengetua.

20. AKTIVITI HARI SABTU / JUMAAT / CUTI UMUM
Kawasan sekolah adalah kawasan larangan pada hari – hari bukan persekolahan. Mana – mana aktiviti tidak
dibenarkan dijalankan di kawasan sekolah pada hari cuti, kecuali:

20.1 Aktiviti kokurikulum yang rutin; contohnya aktiviti sepanjang tahun seperti:
20.1.1 Pasukan Unit Beruniform / Kelab Seni Mempertahankan Diri
20.1.2 Aktiviti bermusim seperti Permainan / Olahraga

20.2 Aktiviti One Off; contohnya pertandingan / aktiviti pentas yang telah ditetapkan
20.3 Syarat:

20.3.1 Disertai oleh Guru Penasihat
20.3.2 Ada senarai murid yang terlibat dalam rekod Guru Penasihat
20.3.3 Guru Penasihat membuatkan jadual, edarkan kepada Pengetua / PKP / PKH / PKK dan

Pengawal Keselamatan Sekolah
20.3.4 Murid tidak boleh merayau di kawasan lain selain daripada tempat aktiviti
20.3.5 Bagi aktiviti sepanjang tahun yang melibatkan jurulatih luar, Guru Penasihat perlu

mendapatkan butiran diri jurulatih tersebut dan menyerahkan sesalinan butiran tersebut
kepada Penolong Kanan Kokurikulum (untuk difailkan) dan Pengawal Keselamatan untuk
tujuan kebenaran masuk ke kawasan sekolah. Guru Penasihat juga perlu berada bersama-
sama jurulatih luar sepanjang tempoh latihan

21. PERHIMPUNAN SEKOLAH
21.1.1 Perhimpunan Harian – Setiap Hari
21.1.2 Semua murid tidak dibenarkan berada di dalam kelas sehingga tamat waktu perhimpunan
(melainkan hari hujan). Semua murid dikehendaki berkumpul di Dataran Perhimpunan,
atau di tempat yang ditetapkan di SMK Air Merah.
21.1.3 Wajib dihadiri oleh semua murid serta guru dan dikendalikan olehGuru Bertugas.
21.1.4 Keberadaan guru semasa perhimpunan rasmi adalah diwajibkan
21.1.5 Semua guru diminta menandatangani kehadiran perhimpunan.

21.2 Perhimpunan Harian DIBATALKAN jika:
21.2.1 Diarahkan oleh Pengetua atas sebab – sebab tertentu.
21.2.2 Ada Ujian / Peperiksaan
21.2.3 Sekiranya Perhimpunan Harian dibatalkan, Guru Kelas hendaklah masuk ke kelas masing
– masing (7.40 pagi hingga 8.10 pagi) untuk pengurusan atau “house keeping” kelas.

22. SURAT KEBENARAN WARIS

22.1 Semua aktiviti sekolah yang dilaksanakan di luar kawasan sekolah atau di luar waktu persekolahan
:
22.1.1 Guru – guru Penasihat / bertanggungjawab terlebih dahulu wajib mengeluarkan Surat
Kebenaran Waris untuk ditandatangan oleh Pengetua setelah menulis nama murid pada
surat tersebut (ditandatangan secara hidup atau dicop Sekolah (bulat) pada di bahagian
bawah sebelah kanan surat). Ini adalah untuk mengelakkan sebarang unsur
penyelewengan penggunaan surat kebenaran waris oleh muridlain .
Guru – guru Penasihat / Pengiring adalah bertanggungjawab terhadap segala hal
pengurusan dan kebajikan murid berkenaan mengikut surat pekeliling yang berkaitan

23. PROJEK AMAN
23.1 Perjumpaan PPD bersama SLT dan MLT diadakan setiap minggu pada hari Selasa.
( Perubahan tertakluk kepada pihak atasan)

PERATURAN PONTENG SEKOLAH
ORDINAN PELAJARAN 1957,

PERATURAN-PERATURAN PELAJARAN
(DISIPLIN SEKOLAH) 1959

BILANGAN HARI PELAJAR TIDAK HADIR BERTERUSAN :

AMARAN PERTAMA 3 HARI = 10 HARI
AMARAN KEDUA 3 + 7 HARI = 17 HARI
AMARAN KETIGA 10 + 7 HARI = 31 HARI
BUANG SEKOLAH 17 + 14 HARI

BILANGAN HARI PELAJAR TIDAK HADIR BUKAN BERTURUT-TURUT :

AMARAN PERTAMA 10 HARI = 20 HARI
AMARAN KEDUA 10 + 10 HARI = 40 HARI
AMARAN KETIGA 20 + 20 HARI = 60 HARI
BUANG SEKOLAH 40 + 20 HARI

DASAR-DASAR KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

PELAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN MALAYSIA 2013-2025

Sistem pendidikan Negara perlu ditransformasikan secara menyeluruh untuk memenuhi hasrat dan aspirasi rakyat
Malaysia yangbersedia untuk menghadapi cabaran abad ke-21.Transformasi ini merupakantanggungjawab yang
sukar dicipta tanpa kerjasama dan sokongan padu semua pihak yang berkepentingan.Kementerian perlu merancang
dengan teliti supaya langkah yang diambil tidak terlalu membebankan dan supaya penambahbaikan dilaksanakan
secara berterusan.Transformasi ini dirancang untuk jangka masa 13 tahun.Fokus awal ialah menangani kelemahan
dalam sistem sedia ada dan menyediakan asas system pendidikan baharu secara radikal. Gelombang transformasi
seterusnya akan memacu penambahbaikan kea rah mendorong inovasi berterusan untuk melahirkan generasi muda
yang cemerlang pada peringkat antarabangsa dan berupaya menghadapi cabaran.
OBJEKTIF UTAMA

1. Memahami prestasi dan cabaran semasa Sistem Pendidikan Malaysia dengan tumpuankepada akses,
kualiti,ekuiti, perpaduan dan kecekapan.

2. Mewujudkan Visi dan Aspirasi yang jelas untuk system pendidikan dan setiap murid bagi 13 tahun akan
datang.

3. Menggariskan program transformasi bagi sistem pendidikan, termasuk perubahan penting dalam
Kementerian Pelajaran Malaysia.

3 GELOMBANG

1. Gelombang 1( 2012-2015 = RMK10) menumpukan kepada usaha memperbaiki sistem dengan memberi sokongan
gujru dan tumpuan kepada kemahiran asas.

2. Gelombang 2(2016-2020 = RMK 11) pula mempercepatkan penambahbaikan sistem.

3. Gelombang 3(2021-2025 = RMK 12) kearah kecemerlangan menerusi operasi yang lebih fleksibel.

5 ASPIRASI SISTEM

1. AKSES

- 100% enrolmen merentas semua tahap ( dari Prasekolah hingga menengah atas menjelang 2020)

2. KUALITI dalam kalangan Negara

- Kelompok 1/3 ke atas berdasar pentaksiran PISA, TIMSS

3. EKUITI

- 50% mengurangkan jurang pencepaian antara bandar-luar bandar, jantina dan merapatkan jurang sosio-ekonomi
menjelang 2020.

4. PERPADUAN

- Sistem yang memberi murid nilai dan pengalaman bersama dalam kepelbagaian.

5. KECEKAPAN

- Sistem yang memaksimumkan keberhasilan murid dalam bajet tahun semasa.

6 ASPIRASI MURID

1. Pengetahuan
2. Kemahiran Berfikir
3. Kemahiran Memimpin
4. Kemahiran Dwibahasa
5. Etika dan Kerohanian
6. Identiti Nasional.

GELOMBANG PERTAMA 2013-2015 (9 BIDANG KEBERHASILAN UTAMA)

1. 100% literasi murid dalam Bahasa Melayu (BM) dan Bahasa Inggeris (BI) dan menguasai kemahiran numerasi
selepas 3 tahunpersekolahan; sasaran untuk BI akan ditentukan selepas garis asas diperoleh.

2. 92% Prasekolahan; 98% Sekolah Rendah ;95% enrolmen Menengah Rendah.
3. .Pengurangan 25% jurang antara bandar dengan luar bandar.
4. Mempertingkatkan prestasi kualiti pendidikan Malaysia berdasar pentaksiran PISA dn TIMSS.
5. Pada akhir Gelombang 1- Enrolmen murid prasekolah dan rendah mencapai 100%, manakala enrolmen

menengah atas mencapai 90%.
6. Pada akhir Gelombang 2- Mengurangkan 50% jurang antara bandar dan luar bandar, dan mengurangkan 25%

jurang jantina dan sosio-ekonomi.
7. Pada akhir Gelombang 1- Memperbaiki kedudukan(ranking) Negara dalam kelompok 1/3 teratas berdasar

pentaksiran PISA dan TIMSS.
8. Pada akhir Gelombang 1- Mengekalkan atau meningkatkan enrolmen murid.
9. Pada akhir Gelombang 1- Mengekalkan atau mengurangkan jurang bandar dengan luar bandar; dan

mengurangkan 50% jurang sosio-ekonomi dan jantina murid.

11 ANJAKAN PENDIDIKAN

1. Menyediakan kesamarataan akses kepada pendidikan berkualiti bertaraf antarabangsa.
2. Memastikan setiap murid profisien dalam Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggerisd.
3. Melahirkan rakyat Malaysia yang menghayati nilai.
4. Meningkatkan kualiti guru dan menjadikan profesion keguruan sebagai profesion pilihan.
5. Memastikan pemimpin berprestasi tinggi ditempatkan di setiap sekolah
6. Mengupaya JPN,PPD dan sekolah untuk menyediakan penyelesaian khusus berasaskan keperluan
7. Memanfaatkan ICT bagi meningkatkan kualiti pembelajaran
8. Mentranformasi kebolehan dan keupayaan penyampaian Kementerian Pelajaran.
9. Memperluaskan jalinan kerjasama dengan ibubapa, komuniti dan sector swasta.
10. Memaksimumkan pulangan bagi setiap ringgit yang dibelanjakan.
11. Meningkatkan Ketelusan akauntabiliti awam.

GELOMBANG KEDUA 2016-2020

1. Melaksanakan inovasi ICT untuk sekolah pendalaman, sekolah kurang guru dan sekolah murid untuk
menangani isu kapasiti.

2. Menyediakan kemajuan berdasarkan kompetensi dan prestasi serta menambahbaik latihan pra
perkhidmatan untuk memugarkan profesion perguruan

3. Memperluaskan bimbingan dan sokongan untuk membantu guru bagi menambah pengetahuan dalam
semua mata pelajaran, pemikiran,kepemimpinan, etika/kerohanian dan identity nasional.

4. Memperluaskan tawaran pendidikan vokasional melalui perjanjian pelaksanaan dengan pembekal
pendidikan vokasional swasta.

5. Menambah baik kurikulum peringkat rendah dan melaksanakan kurikulum baharu peringkat menengah bagi
menigkatkan standard kandungan dan pembelajaran standing dengan standard antarabangsa.

6. Mengukuhkan Bahagian utama KPM, menyusun semula peranan Kementerian, JPN, PPD untuk
meningkatkan kebolehan dan keupayaan pelaksanaan.

7. Mengukuhkan program untuk kumpulan berkeperluan khusus seperti Orang Asli dan kumpulan minority lain,
pintar cergas dan berkeperluan khas.

8. Menghentikan kelas peralihan, menjalankan rintis bagi pilihan untuk Immersion Bahasa Inggeris dan
mengukuhkan penyediaan pendidikan bahasa ketiga untuk meningkatkan penggunaan pelbagai bahasa.

PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS)

Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR). PBS mentaksir bidang akademik dan bukan PBS merupakan satu
bentuk pentaksiran yang bersifat holistik iaitu menilai aspek kognitif (Intelek), afektif (emosi dan rohani) dan
psikomotor (jasmani) selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan akademik.

PBS merupakan satu bentuk pentaksiran yang dilaksanakan di sekolah secara terancang mengikut prosedur
yang ditetapkan oleh Lembaga Peperiksaan.

PBS dikendalikan oleh pihak sekolah dan pentaksirannya dilaksanakan di sekolah oleh guru-guru mat ape;ajaran
secara berterusan dalam proses pengajaran dan pembelajaran.

Komponen PBS terdiri daripada Pentaksiran Sekolah, Pentaksiran Pusat, Pentaksiran Aktiviti Jasmani, Sukan
dan Kokurikulum dan Pentaksiran Psikometrik.

DASAR MEMARTABATKAN BAHASA MALAYSIA MEMPERKUKUHKAN BAHASA INGGERIS (MBMMBI)

Dasar memartabatkan Bahasa Malaysia memperkukuhkan Bahasa Inggeris (MBMMBI) merupakan dasar yang
diperkenalkan oleh kerajaan setelah pemansuhan Dasar Pengajaran dan Peembelajaran Sains dan Matematik
dalam Bahasa Inggeris (PPSMI).

Strategi memartabatkan Bahasa Malaysia melibatkan penggunaan Bahasa Malaysia sebagai bahasa Pengantar
bagi matapelajaran Sains dan Matematik di sekolahkebangsaan dan menengah serta penambahbaikan terhadap
pendekatan pengajaran dan pembelajaran Bahasa Malaysia.Tujuanutama memartabatkab Bahasa Malaysia
adalah kerana Bahasa Malaysia merupakan bahasa kebangsaan yang menjadi alat perpaduan, bahasa
perhubungan utama dan bahasa ilmu ke arah membina Negara bangsa untuk mencapai hasrat 1 Malaysia.

Matlamat utama MBMMBI adalah melahirkan warga Malaysia yang fasih dan yakin untuk menggunakan Bahasa
Malaysia dan Bahasa Inggeris yang standard,membina modal insan yang mampu mengakses pelbagai bidang

ilmu memalui pelbagai media seperti ICT serta membentuk murid yang mempunyai jati diri yang kuat,progresif,
dinamik dan mempu bersaing di peringkat antarabangsa ke arah mencapai Negara maju

SARANA IBU BAPA DAN SARANA SEKOLAH

SARANA IBU BAPA

Suatu alat digunakan oleh ibu bapa bagi membangun,memantap dan memperkasa penglibatan ibu bapa dalam
pembelajaran anak.

Objektif : Meningkatkan penglibatan ibu bapa dalam pembelajaran anak –anak di dalam dan di luar sekolah.

SARANA SEKOLAH

Alat yang digunakan oleh sekolah untuk meningkatkan kerjasama antara sekolah, ibu bapa dan kuminiti bagi
menggalakna ibu bapa dan komuniti lebih terlibat dalam pembelajaran murid.

Objektif : Meningkatkan kerjasama antara ibu bapa , komuniti dan pihak sekolah dalam menyediakan 6 elemen yang
menyokong pembelajaran bagi membantu murid mencapai kecemerlangan holistik.

SATU MURID SATU SUKAN (1M 1S)

Dasar Satu Murid 1 Sukan (1M1S) mewajibkan semua murid menyertai sekurang –kurangnya 1 aktiviti sukan di
sekolah . Dasar ni menyokong pelaksanaan Falsafah Pendidikan Kebangsaan yang memberi tumpuan kea rah
melahirkan insan yang seimbang dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani.

Dasar ini selaras dengan Dasar Sukan Negara yang memberi penekanan kepada Sukan Untuk Semua dan Sukan
Untuk Kecemerlangan.Dasar ini memberi perhatian yang utama kepada murid yang kuran aktif supaya mereka
melibatkan diri dalam aktiviti sukan. Pada masa yang sama,bakat murid yang berpotensi akan digilap dan
dibangunkan melalui Sukan Prestasi Tinggi Sekolah (SPTS)LOGO SEKOLAH

PENERANGAN LOGO

Merah :Kemegahan dan Kegigihan Murid
Kuning :Ketaatan dan Kesetiaan kepada Tuhan, Raja dan Negara
Biru :Kejujuran dan Amanah
Putih :Suci dan Bersih
Lambang MSC :Tangan IbuBapa dan Guru Membimbing Murid ke Arah
Pendidikan yang Menyeluruh
Mikroskop :Penguasaan llmu Berteraskan Sains
Jangka Sudut/ Lukis :Penekanan dan Kemahiran Penguasaan Sains dan Matematik

PIAGAM PELANGGAN

Kami guru-guru dan staf SMK Air Merah dengan ini berikrar dan berjanji akan membudayakan perkhidmatan berikut
bagi memenuhi kehendak pelanggan kami :

❖ Sentiasa mendidik dan melayan pelajar-pelajar dengan adil dan saksama secara berhemah dan berintigriti.
❖ Sentiasa berpadu minda dan tenaga dengan rakan-rakan seperjuangan bagi menyemarakkan pendidikan di

sekolah.
❖ Sentiasa bersikap responsif kepada harapan,aduan dan teguran pelanggan.
❖ Sentiasa menemui dan melayani pelanggan-pelanggan luar yang hendak berurusan dengan pihak sekolah.
❖ Bertindak segera terhadap rungutan,teguran,kritikan,cadangan dan rayuan dari mana-mana pelanggan.

“KEPUASAN HATI PELANGGAN MATLAMAT KAMI”

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

“ Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu
secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek,
rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada tuhan.Usaha ini
adalahbertujuan melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan,berketerampila, berakhlak
mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan
terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga masyarakat dan Negara.”

MOTO, VISI DAN MISI SEKOLAH

SLOGAN Menjana Kecemerlangan
MOTO SEKOLAH Menjana Kecemerlangan Memacu Kegemilangan

VISI Pendidikan Berkualiti

MISI Insan Terdidik

Negara Sejahtera

Melestarikan Sistem Pendidikan Yang Berkualiti Untuk Membangunkan
Potensi Individu Bagi Memenuhi Aspirasi Negara

ASPIRASI PENDIDIKAN

SPM SMKAM TOP 7
KOKURIKULUM CEMERLANG, AKADEMIK GEMILANG, SAHSIAH TERBILANG

PPDKBB SMART 2020
‘SEDERAP MEMACU ASPIRASI ROH TRANSFORMASI

JPN
ASPIRASI KEDAH UNGGUL 2020
‘BERSAMA MEMACU TRANSFORMASI’

KPM
SIRE
STRONG IMPLEMENTATIONS,RAPID EXECUTIONS’
(PELAKSANAAN YANG MANTAP , TINDAKAN YANG PANTAS

TAKWIM
PERSEKOLAHAN

DISEMBER 2019

M HB HARI PENTADBIRAN DAN HAL EHWAL MURID KOKURIKULUM
KURIKULUM

1 A PEMURNIAN BUKU TRANSFORMASI
2 I
3 S KEPUTUSAN PT3
49 4 R
5 K MESYUARAT PENGURUSAN BIL 1 /2020
6 J PENDAFTARAN TINGKATAN 1
7 S KRISMAS
8 A
9 I MESYUARAT GURU BIL 1/2020
10 S PENDAFTARAN TING 2 HINGGA TING 5/BUDAYA BUKA SEKOLAH
50 11 R
12 K MESYUARAT KURIKULUM BIL 1/2020
13 J
14 S
15 A
16 I
17 S
51 18 R
19 K
20 J
21 S
22 A

23 I

24 S
52 25 R
K
26 J
27 S
28
A
29
53 30 I
S
31

JANUARI 2020

M HB HARI PENTADBIRAN DAN HAL EHWAL MURID KOKURIKULUM
KURIKULUM

1 R Sesi Persekolahan Bermula Orientasi 1&4

12K Program Motivasi Ting 1 Orientasi 1&4
3J

4S

5A Perhimpunan Rasmi

6 I MESYUARAT HEM BIL 1/2020

7 S MESYUARAT KOKURIKULUM
BIL 1/2020
28R
Mesyuarat Jk Pendaftaran/Rekod PENDAFTARANKP,BU,SP
Pemantauan/Kpj Bil.1 MESYUARAT.AGONG BU

9K Program Pembangunan Insan

10 J

11 S Pelancaran Mentor Mentee MESYUARAT MERENTAS
12 A Pelancaran Bulan Disiplin/Sifar Ponteng DESA/SUKANTARA
13 I
14 S Mesyuarat Penyelia/Guru Ting./ JK MESYUARAT AGONG KP&SP
3 15 R Kantin/Spbt Bil.1
16 K MERENTAS DESA
Mesyuarat Jk Disiplin/
Pengawas/Perhimpunan
Mesyuarat Ubk/Mentor Mentee Sekolah
Penyayang/Ppda Bil.1

Program Pembangunan Insan

17 J

18 S

19 A Dialog Prestasi 1 Mesyuarat Jk Kebajikan/Aduan
20 I Bidang Kemanusiaan Surau/Pembangunan Insan Bil.1

21 S Dialog Prestasi 1
4 22 R Bidang Bahasa

23 K CUTI TAHUN BARU CINA
24 J

25 S

26 A

27 I LATIHAN
RS:BENDAHARA/SHAHBANDAR

28 S Dialog Prestasi1 Mesyuarat Jk 3k/ Sekolah Selamat Bil.1 LATIHAN
5 Bidang Teknik Vokasional Mesyuarat Penyelia Dan Guru Ting. RS:LAKSAMANA/TEMENGGUNG

29 R Mesyuarat Pengurusan 2/2020 Pentauliahan Pengawas, Ketua/ SUKANTARA

Penolong Tingkatan

30 K Program Pembangunan Insan

31 J

18 HARI

FEBRUARI 2020

M HB HARI PENTADBIRAN DAN HAL EHWAL MURID KOKURIKULUM
KURIKULUM

51S PerhimpunanMingguan Perhimpunan Rasmi Mingguan
2A Watikah Pelantikan BPP
3I Latihan RS : Bendahara
Program Pembangunan Insan Shah Bandar
4S
65R Latihan RS : Laksamana

6K Temenggung
Akt koku-Mesy agong SP
Mesyuarat Balapan dan Padang

7J

8S

PerhimpunanMingguan Pelancaran Program Sekolah
9A /Penetapan Target SPM
Penyayang/ Hari Undang2 dan Lalu

2020/Mesyuarat Agung PIBG Lintas

10 I ACARA AKHIR

7 11 S Urine Test 1(Cadangan Dan ACARA AKHIR
12 R Pengesahan Ppd) Aktiviti Kokurikulum- Mesy agong KP
13 K
Program Pembangunan Insan

14 J

15 S

16 A PerhimpunanMingguan Perhimpunan Rasmi/ Mentor Mentee

17 I Mesyuarat Jk Induk Hem Bil.2 Raptai Balapan & Padang
18 S Perjumpaan Pemegang Biasiswa
8 19 R PERHIMPUNAN KOKU 1&
20 K /Perjumpaan BPP Raptai Balapan & Padang
21 J KEJOHANAN BALAPAN DAN
Program Pembangunan Insan
PADANG

22 S PerhimpunanMingguan Program Nilam
Mesyuarat Jawatankuasa Mesyuarat
23 A Latihan RS : Bendahara
Agong PIBG Shah Bandar
24 I
25 S Mesyuarat Penyelia & Guru Tingkatan Latihan RS : Laksamana
9 26 R Temenggung
27 K Mengemaskini buku stok/ Projek
Keceriaan Bilik BOSS Aktiviti Kokurikulum-BU

Program Pembangunan Insan

28 J

29 S

20 HARI

MAC 2020

M HB HARI PENTADBIRAN DAN HAL EHWAL MURID KOKURIKULUM
KURIKULUM

1 A PerhimpunanMingguan Anugerah Hadir Penuh 1M1S : Bola Sepak, Bola Jaring, Bola
2 I Individu Dan Kelas Keranjang & Catur
3 S Mesyuarat Guru 2/ 2020
10 4 R MotivasiMuridBil 1 Ceramah Kesihatan 1M1S : Bola Baling, Hoki, Sepak Takraw,
5 K Program Pembangunan Insan Badminton & Petanque
6 J
(Qiamullail 1) 1M1S : Bola Tampar, Sofbol, Olahraga,
Bowling, Tenis & Lompat Tali

Aktiviti Kokurikulum-SP

7 S
8
9 A PerhimpunanMingguan/ Ujian 1 Mesyuarat Agung Pibg/ Sarana Ibu 1M 1S Ditangguhkan ujian1
10 Bapa/ Mentor Mentee
11 11 1M 1S Ditangguhkan ujian1
12 I Ujian 1 1M 1S Ditangguhkan ujian1
13
S Ujian 1 Aktiviti Kokurikulum
(Ulangkaji)(KP)
R Ujian 1

K Keputusan SPM 2019 Program Pembangunan Insan,
Kem Pengawas

J

14 S

15 A

16 I

17 S ISRAK MIKRAJ / CUTI PERTENGAHAN PENGGAL PERTAMA PERSEKOLAHAN

12 18 R

19 K

20 J

21 S Perhimpunan Mingguan/ Perhimpunan Rasmi/ Kempen 1M1S : Bola Sepak, Bola Jaring, Bola
22 A Bersopan Santun Keranjang & Catur
23 I
24 S Mesyuarat Penyelia Dan Guru 1M1S : Bola Baling, Hoki, Sepak Takraw,
13 25 Tingkatan, Perjumpaan BPP Badminton & Petanque
R
26 Program Pembangunan Insan 1M1S : Bola Tampar, Sofbol, Olahraga,
K Bowling, Tenis & Lompat Tali

Aktiviti Kokurikulum-BU

Mesy Perkhemahan
perdana/Mesy KOOP

27 J Perhimpunan Mingguan Perhimpunan Mingguan Sambutan Hari
28 S Lahir Jan-Mac
29 A
14 30 I Mesyuarat Jk Kebajikan,Surau,
31 S Pembangunan Insan, Kantin 3k Bil 2

18 HARI

APRIL 2020

M HB HARI PENTADBIRAN DAN HAL EHWAL MURID KOKURIKULUM
KURIKULUM

1 R Aktiviti Kokurikulum-SP

14 2 K Mesyuarat Jk UBK, Sekolah
3 Penyayang, PPPa, Sekolah Selamat,
4 J
5 S Mentor Mentee, Spbt Bil 2
6 A
I PerhimpunanMingguan Perhimpunan Rasmi Perkhemahan Perdana
7 Mesyuarat Jk Kebajikan,Surau,
S Dialog Prestasi 2 Pembangunan Insan, Kantin 3k Bil 2 Aktiviti Kokurikulum-KP
15 8 BidangTeknikVokasional Mesyuarat Jk Induk Hem Bil.2 Perkhemahan Perdana
R Perkhemahan Perdana
9 Dialog Prestasi 2 Program Pembangunan Insan
10 K BidangSainsMatematik
11 J
12 S PerhimpunanMingguan Perhimpuanan Rasmi/ Mentor Mentee 1M1S : Bola Sepak, Bola Jaring, Bola
13 A Keranjang & Catur
I Dialog Prestasi 2 Spot Check Buku Teks
14 Bidang Bahasa Ceramah Pemakanan Sihat 1M1S : Bola Baling, Hoki, Sepak Takraw,
S Dialog Prestasi 2 Program Pembangunan Insan Badminton & Petanque
16 15 Bidang Kemanusiaan
R 1M1S : Bola Tampar, Sofbol, Olahraga,
16 Bowling, Tenis & Lompat Tali
17 K
18 J PERHIMPUNAN KOKU 2&
S Aktiviti Kokurikulum-BU
19
A PerhimpunanMingguan Perhimpuanan Rasmi 1M1S : Bola Sepak, Bola Jaring, Bola
20 Hari Anugerah Cemerlang Keranjang & Catur
21 I Mesyuarat Guru Bil 2/2020 Mesyuarat Penyelia & Guru Tingkatan,
17 22 S Perjumpaan Pengawas 1M1S : Bola Baling, Hoki, Sepak Takraw,
23 R Latihan Kebakaran Badminton & Petanque
24 K
25 J Program Pembangunan Insan 1M1S : Bola Tampar, Sofbol, Olahraga,
26 S Bowling, Tenis & Lompat Tali
27 A
18 28 I Aktiviti Kokurikulum-PAJSK(KP)
29 S
30 R CUTI GANTI AWAL RAMADHAN
K
Perhimpuanan Rasmi/ Anugerah Murid
Mithali

Akt koku-ceramah ramadhan
Mesyuarat Kokurikulum Bil 2

Program Pembangunan Insan

21 HARI

MEI 2020

M HB HARI PENTADBIRAN DAN HAL EHWAL MURID KOKURIKULUM
KURIKULUM

18 1 J
2
3 S
4
5 A CUTI GANTI HARI PEKERJA

19 6 I
7
8 S Pep. Pertengahan Tahun
9
R Pep. Pertengahan Tahun Bengkel/ Ceramah BPP Akt koku-ramadhan(SP)
10
K CUTI HARI WESAK
11
J
12
20 13 S

14 A Perhimpunan Mingguan/ Pep. Anugerah Hadir Penuh
15 Pertengahan Tahun Individu Dan Kelas
16
I Pep. Pertengahan Tahun
17
S Mesy. Pengurusan 3/2020/ Pep. Mesyuarat RIMUP
18 Pertengahan Tahun Akt koku-ramadhan(KP)
19
21 20 R Pep. Pertengahan Tahun
21
22 K Pep. Pertengahan Tahun Program Pembangunan Insan
23
24 J
25
26 S
22 27
28 A Perhimpunan Mingguan/ Pep. Perhimpunan Rasmi/Mentor Mentee
29 Pertengahan Tahun
30
23 31 I Pep. Pertengahan Tahun

S Pep. Pertengahan Tahun PERHIMPUNAN KOKO 3&
R Mesyuarat Guru 3/ 2020 Aktiviti Kokurikulum
K
Program Pembangunan Insan

J

S

A

I

S
CUTI PENGGAL PERTAMA/CUTI HARI RAYA ADILFITRI

R

K

J

S

A

13 HARI

JUN 2020

M HB HARI PENTADBIRAN DAN HAL EHWAL MURID KOKURIKULUM
KURIKULUM

1 I CUTI PENGGAL PERTAMA
2 S
23 3 R PerhimpunanMingguan PERHIMPUNAN RASMI 1M1S : Bola Sepak, Bola Jaring, Bola
4 K Perjumpaan Pemegang Biasiswa Bil.2 Keranjang & Catur
5 J
6 S Program Pembangunan Insan 1M1S : Bola Baling, Hoki, Sepak Takraw,
7 A Badminton & Petanque
8 I
9 S 1M1S : Bola Tampar, Sofbol, Olahraga,
24 10 R Bowling, Tenis & Lompat Tali
11 K
12 J RIMUP RAYA
13 S
PerhimpunanMingguan Kempen Anti Dadah & Nilai2 Murni/ 1M1S : Bola Sepak, Bola Jaring, Bola
14 A Pelaporan PBD Mentor Mentee Keranjang & Catur

15 I Program Pembangunan Insan 1M1S : Bola Baling, Hoki, Sepak Takraw,
16 S Badminton & Petanque
25 17 R
18 K 1M1S : Bola Tampar, Sofbol, Olahraga,
19 J Bowling, Tenis & Lompat Tali
20 S
21 A PERHIMPUNAN KOKO 4&
22 I Aktiviti Kokurikulum
23 S
26 24 R CUTI KEPUTERAAN SULTAN KEDAH
25 K
26 J Pelancaran Rimup/Mesra Raya 1M1S : Bola Baling, Hoki, Sepak Takraw,
27 S Program Pembangunan Insan Badminton & Petanque

28 A MESYUARAT HARI
27 29 KEUSAHAWANAN/KOPERASI
I
30 S Aktiviti Kokurikulum
Program Khas

PerhimpunanMingguan/ Perhimpunan Rasmi 1M1S : Bola Sepak, Bola Jaring, Bola
Keranjang & Catur

1M1S : Bola Baling, Hoki, Sepak Takraw,
Badminton & Petanque

1M1S : Bola Tampar, Sofbol, Olahraga,
Bowling, Tenis & Lompat Tali

18 HARI

JULAI 2020

M HB HARI PENTADBIRAN DAN HAL EHWAL MURID KOKURIKULUM
KURIKULUM

1 R Aktiviti Kokurikulum -SP
2 K
27 3 J Program Pembangunan Insan
4 S
5 A PerhimpunanMingguan Permohonan KWAMP
6 I Mesyuarat PengurusanBil Program Pembangunan Insan
7 S
28 8 R Aktiviti Kokurikulum-KP
9 K
10 J PerhimpunanMingguan Perhimpunan Rasmi/ Hari Keselamatan
11 S Dialog PrestasiBil 3 dengan Pihak Polis
12 A Dialog PrestasiBil 3
13 I Dialog PrestasiBil 3 PERHIMPUNAN KOKU 5&
14 S AKT KOKU-BU
29 15 R Dialog PrestasiBil 3
16 K Program Pembangunan Insan
17 J
18 S PerhimpunanMingguan Perhimpunan Rasmi/ Kempen
19 A Mesyuarat Guru 4 Kebersihan
20 I
21 S Program Pembangunan Insan Aktiviti Kokurikulum-
Persediaan Hari
30 22 R Keusahawanan

23 K HARI KEUSAHAWANAN/
HARI KOPERASI
24 J
25 S CUTI PERTENGAHAN BULAN KEDUA
26 A
27 I
28 S
31 R
29 K
30 J
31

17 HARI


Click to View FlipBook Version