The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by 207108, 2022-05-12 08:58:40

INFOGRAFIK PRAPENULISAN

INFOGRAFIK PRAPENULISAN

Keywords: kaedah prapenulisan,kaedah mudah menyeluruh dan menarik,kaedah koordinasi otot motor dan tangan,kaedah carta suku kata,kaedah aktiviti pengayaan,kaedah bentuk huruf

LHE 3117 LITERASI DALAM
PENDIDIKAN BAHASA MELAYU

PRAPENULISAN

DR. HALIMAH BINTI JAMIL

DISEDIAKAN OLEH:


NURUL AMEERA BINTI

TUSIRAN (207141)
AZIZAH BINTI MD
SAPI (207108) UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA (UPM)

PRAPENULISAN

Prapenulisan merupakan suatu kemahiran di mana
murid mempunyai keupayaan menggunakan alat tulis

dan mengetahui cara gerakan tangan untuk
membentuk huruf.Peringkat persediaan sebelum murid dapat menulis
dengan kemas.Pengajaran dan pembelajaran tentang prapenulisan
ini membolehkan murid untuk mengenal kesemua
huruf serta dapat membezakan huruf kecil dan besar.

mudah, koordinasi carta suku
menyeluruh dan otot, motor kata
mata dan
menarik aktiviti
tangan pengayaan
bentuk
huruf KAEDAH
MENINGKATKAN

PENGUASAAN
PRAPENULISAN

KAEDAH YANG
MUDAH,

MENYELURUH DAN
MENARIK

Kaedah mudah, menyeluruh dan menarik
merupakan satu kaedah yang selaras dengan
kemampuan dan perkembangan emosi serta

mental murid.

Saiz huruf cetak atau saiz huruf
haruslah sesuai dengan peringkat umur

murid.

Ilustrasi dan bahan grafik mampu
menghiasi bahan pengajaran serta

dapat menarik minat murid.

KAEDAH
KOORDINASI
OTOT, MOTOR
MATA DAN

TANGAN

KAEDAH KOORDINASI OTOT, MOTOR,
MATA DAN TANGAN

Menggunakan Latihan yang
bahan yang tepat melibatkan
dan sesuai dengan pergerakan jari,
proses koordinasi tangan dan
untuk mengasah mata merupakan
kemahiran menulis fasa yang harus
dilalui oleh setiap
murid.
murid.

Kaedah ini
membolehkan murid
menguasai kemahiran
membentuk lambang-

lambang dengan
kemas dan jelas.

Guru boleh melakukan
pelbagai aktiviti dengan
melibatkan koordinasi
otot, motor, mata dan

tangan.

CARTA SUKU
KATA

Kaedah ini merupakan satu
kaedah yang membolehkan
murid menguasai kemahiran
asas menulis dengan mudah.

Kaedah ini digunakan setelah
murid mengenal bentuk huruf
dan menghafal semua huruf

yang ada.

Melalui carta suku
kata murid akan menulis
dan menyebutbunyi huruf

bukannya nama
bagi setiap huruf.

Kaedah ini membolehkan
murid belajar membatang

dan mencantumkan
suku kata dengan mudah.

KAEDAH
BENTUK
HURUF

Kaedah Bentuk Huruf

-merupakan suatu kaedah CONTOH AKTIVITI YANG BOLEH -huruf 'p' dan 'q' mempunyai
yang amat sesuai untuk MENERAPKAN KAEDAH BENTUK HURUF bentuk yang hampir sama
membiasakan kanak-kanak
dengan huruf 1) Menulis huruf yang - latihan secara berulang kali
hampir sama bentuk menggunakan kaedah ini
membolehkan kanak-kanak
-melibatkan keupayaan membezakan huruf yang
hampir sama bentuknya
kanak-kanak untuk
-antara contoh lain huruf yang
membezakan huruf kecil sama bentuknya ialah 'b'
dengan 'd', 'l' dengan 'i', 'j'
dengan besar, membezakan dengan 'g'

huruf yang hampir sama

bentuk

Kaedah Bentuk Huruf

HURUF BESAR DAN KECIL
YANG SAMA BENTUKNYA

2) Menulis huruf besar dan -pengetahuan berkenaan
huruf kecil
-anak kecil mudah keliru perkara ini adalah perlu dan
untuk membezakan huruf
besar dan huruf kecil penting supaya kanak-kanak

akan terbiasa membezakan

-mereka cenderung untuk huruf besar dan kecil

menggunakan huruf yang

salah kerana terdapat - aktiviti ini membantu kanak-
kanak untuk lebih peka
beberapa huruf mempunyai dengan penulisannya, dari
segi saiz huruf
bentuk yang sama bagi kedua-

dia huruf besar dan kecilnya

K ESAN SEKIRANYA MURID TIDAK
DAPAT MEMBEZAKAN HURUF BESAR
DAN KECIL

1) Murid tidak dapat 2) Murid akan kerap melakukan

menguasai kemahiran kesalahan tatabahasa

memandangkan kesalahan

menulis dengan baik penggunaan huruf besar dan

kecil juga dianggap sebagai

kesalahan ejaan

KAEDAH
PENGAYAAN

KAEDAH PENGAYAAN

-merupakan suatu aktiviti
tambahan kepada aktiviti asas
-bertujuan untuk meluaskan
pengalaman dan pengetahuan,
serta mengukuhkan lagi
kemahiran yang sedang
dipelajari (Rizlan Dagang,
2010)

BILAKAH KAEDAH 1) selepas murid
PENGAYAAN BOLEH MEMPELAJARI suatu
DILAKSANAKAN? kemahiran baharu
-sebagai
penambahbaikkan

2 ) selepas murid
MENGUASAI sesuatu
kemahiran
-sebagai
pengukuhan

PRINSIP PENGAJARAN BERPUSATKAN PELAJAR
KAEDAH
PENGAYAAN -Guru melaksanakan kaedah pengayaan dengan
(NURDORA, mengutamakan perkembangan murid
2014) -kesemua BBM jugak perlulah sesuai dengan kognitif
murid
-Guru memberikan peranan kepada murid dengan
merancang satu aktiviti yang memerlukan murid
untuk bergiat aktif di dalam kelas
-contoh:guru memberikan lembaran kerja yang
memaparkan tugasan berkenaan kemahiran menulis

1) Pengayaan mendatar

KATEGORI -berdasarkan tahap
pencapaian murid

PENGAYAAN 2) Pengayaan menegak
-berdasarkan
kebolehan, bakat dan
minat murid

RUJUKAN

Farah (2015). Kemahiran menulis. Diakses pada 9 Mei 2022
daripada http://sayabudakpoli.blogspot.com/2015/10/kemahiran-
menulis.html

Nuffnang (2011). Pengajaran pratulisan. Diakses pada 9 Mei 2022
daripada http://notakuliahpismp.blogspot.com/2011/11/pengajaran-
pratulisan.html

Nurdora, (2014). Pengayaan Kemahiran Menulis. Diakses pada 9
Mei 2022 daripada https://www.scribd.com/doc/245346752

Rizlan Dagang, (2010). Pengayaan dalam penulisan. Diakses pada 9 Mei
2022 daripada https://www.academia.edu/9761379/TOPIK_8_PENGAYAAN_
DALAM_PENULISAN


Click to View FlipBook Version
Previous Book
Poster Matematika-Pangkat dan Akar Pangkat
Next Book
Tugasan 3 - Buletin_250180_Noor Ain Binti Hanafi_0175809725