The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by ryanz.design, 2019-01-29 11:46:40

Buku program

• Kecemerlangan dalam UPSR merupakan aspirasi
kepada semua pihak terutama murid, guru, ibu
bapa / penjaga.

• Kejayaan prestasi sekolah sering dikaitkan dengan
kejayaan UPSR di samping mencipta kejayaan
dalam bidang Kokurikulum dan lain-lain
pertandingan ko-akademik.

Program Peningkatan UPSR adalah satu
aktiviti yang dijalankan untuk semua
murid Tahun 6.
Program ini mengandungi aktiviti-aktiviti
persediaan peperiksaan UPSR yang
dijalankan untuk meningkatkan prestasi
akademik murid-murid.
Program ini juga dapat memperkasakan
sekolah dalam bidang akademik.

➢ Memberi peluang kepada murid-murid untuk meningkatkan potensi diri
dan bermotivasi dalam menghadapi persediaan UPSR.

➢ Memberi peluang murid-murid untuk berinteraksi dan bertukar-tukar
pandangan.

➢ Memberi pendedahan tentang kaedah bimbingan ke arah kejayaan
murid-murid.

➢ Memberi pengetahuan serta memahami situasi pembelajaran di rumah.
➢ Memberikan pendedahan tentang rangsangan dan dorongan terbaik ke

arah kejayaan murid-murid.
➢ Memahami tentang perkara-perkara yang dapat menghalang kecerdasan

fikiran murid-murid.

 Merapatkan hubungan antara guru-guru dengan pihak ibu bapa / penjaga.

 Memberi penerangan dan perbincangan tentang program peningkatan
UPSR kepada ibu bapa / penjaga demi kebaikan bersama.

 Mewujudkan kerjasama yang mantap daripada semua pihak dalam
melaksanakan program peningkatan UPSR. Ibu bapa sedar peranan dan
tanggungjawab mereka terhadap kecemerlangan anak mereka.

 Pelajar akan lebih yakin untuk berjaya dengan adanya sokongan yang kuat
daripada ibu bapa dan guru.

KELAS GURU KELAS MURID MURID JUMLAH
LELAKI PEREMPUAN

ANGGERIK PN ROHANA BINTI ISMAIL 19 6 25
DAHLIA 17 18 35
MAWAR PN ROSNA BINTI RAMLI 15 20 35
SEROJA 18 16 34
PN RAFIDAH BINTI GIMIN
58 61 129
PN NORJULIANA BINTI
SHAHABUDDIN
JUMLAH

KELAS BAHASA ENGLISH MATEMATIK SAINS
MELAYU
MEGAT FAIZUL
ANGGERIK AZAHAR HARTINAH LAU SU LI ADHA
ROSNA
DAHLIA SUZLIENA ROHIZAD SALBIAH
ARNI ROHANA
MAWAR RAFIDAH ROZITA RAHSINA NORJULIANA
SEROJA ROSLINA RUZIYANTI
NUR ATIKAH

KEPUTUSAN UPSR
2018

Disampaikan oleh:
Puan Rose Marina bt Haji Mohd Said

Guru Besar SK Ayer Keroh

ANALISA
KESELURUHAN UPSR

2018

ANALISA KESELURUHAN UPSR 2018

LULUS GAGAL

MATA BIL A % B % C % D % % % GPMP

PELAJARAN CALON

A+B+C+ E
D

B. MELAYU 121 40 33.1 44 36.4 24 19.8 10 8.3 118 97.5 3 2.5 2.11
(PEM)

B. MELAYU 121 46 38.0 44 36.4 14 11.6 15 12.4 119 98.3 2 1.7 2.03
(PEN)

B.INGGERIS 121 26 21.5 34 28.1 26 21.5 22 18.2 108 89.3 13 10.7 2.69
(PEM)

B.INGGERIS 121 39 32.2 0 0.0 25 20.7 36 29.8 100 82.6 21 17.4 3.00
(PEN)

MATEMATIK 121 28 23.1 20 16.5 22 18.2 32 26.4 102 84.3 19 15.7 2.95

SAINS 121 21 17.4 41 33.9 42 34.7 15 12.4 119 98.3 2 1.7 2.47

PERBANDINGAN
PENCAPAIAN UPSR

2016 -2018

TAHUN BIL. CALON % MURID LULUS MURID MENDAPAT GRED PURATA
(A+B+C+D) 6A SEKOLAH

BIL % BIL % (GPS)

2016 127 100 78.74 3 2.36 2.69

2017 98 77 78.57 4 4.08 2.45

2018 121 92 76.03 2 1.65 2.54

ANALISA KESELURUHAN
MENGIKUT MATA
PELAJARAN

BAHASA MELAYU (PEMAHAMAN)

100.5 PERATUS MURID LULUS
100
99.5 100
99
98.5 97.6 97.5
98 2018
97.5
97
96.5
96

2016 2017

BAHASA MELAYU PEMAHAMAN

PERATUS MURID MENDAPAT ‘A’
2016 - 2018

40 37.8 33.1
35 2017 2018
30
25
20 21.3
15
10

5
0

2016

BAHASA MELAYU (PENULISAN)

PERATUS MURID LULUS

101

100
100

99 98.3
98
97 96.8

96

95 2017 2018
2016

BAHASA MELAYU PENULISAN

PERATUS MURID MENDAPAT ‘A’
2016 - 2018

70 60.2 38
60 2017 2018
50
40
30
20

19.7
10

0
2016

BAHASA INGGERIS (PEMAHAMAN)

PERATUS MURID LULUS

95

94 93.7 93.8

93

92

91

90 89.3
89

88

87 2017 2018
2016

BAHASA INGGERIS PEMAHAMAN

PERATUS MURID MENDAPAT ‘A’
2016 - 2018

26

25 25.2

24

23.5
23

22

21.5
21

20

19

2016 2017 2018

BAHASA INGGERIS (PEMAHAMAN)

PERATUS MURID LULUS

95

94 93.7 93.8

93

92

91

90 89.3
89

88

87 2017 2018
2016

BAHASA INGGERIS (PENULISAN)

PERATUS MURID LULUS

90
89 88.9

88

87
86 85.7

85

84
83 82.6

82

81

80

79 2017 2018
2016

BAHASA INGGERIS PENULISAN

PERATUS MURID MENDAPAT ‘A’
2016 - 2018

35 14.3 32.2
30 2017 2018
25
20
15 17.3
10

5
0

2016

MATEMATIK

PERATUS MURID LULUS

87
86.6

86.5

86

85.5

85
84.6

84.5 84.3

84

83.5

83 2017 2018
2016

PERATUS MURID MENDAPAT ‘A’
2015 - 2018
MATEMATIK

25
23.1

20
19.4

15 15.7

10

5

0 2017 2018
2016

SAINS

PERATUS MURID LULUS

98.4 98.3

98.2

98 97.9

97.8
97.6

97.6

97.4

97.2 2017 2018
2016

SAINS

PERATUS MURID MENDAPAT ‘A’

2016 - 2018

20 15.3 17.4
18 2017 2018
16
14
12

11.8
10

8
6
4
2
0

2016

PERATUS LULUS UPSR 2016 - 2018

79 78.74 78.57 76.03

78.5 2017 2018
78

77.5
77

76.5
76

75.5
75

74.5

2016

PERATUS CEMERLANG (6A)
UPSR 2016 - 2018

4.5

4.08 (4 org)

4

3.5

3

2.36 (3 org)

2.5

2

1.65 (2 org)

1.5

1

0.5

0 2017 2018
2016

SASARAN UPSR
2019

MATA PELAJARAN CEMERLANG BILANGAN LULUS BILANGAN
BM PEMAHAMAN % MURID % MURID

34.6 45 100 129

BM PENULISAN 39.5 51 100 129

BI PEMAHAMAN 23.0 30 100 129

BI PENULISAN 33.7 44 100 129

MATEMATIK 24.5 32 100 129
129
SAINS 18.9 25 100

PENCAPAIAN PERATUS BILANGAN
CALON
CEMERLANG (A)
LULUS (A,B,C,D) 3.15% 5 ORANG

GPS SEKOLAH 100% 129 ORANG

2.35

PENCAPAIAN PERATUS BILANGAN
CALON
CEMERLANG (A)
LULUS (A,B,C,D) 3.15% 5 ORANG

GPS SEKOLAH 100% 129 ORANG

2.35

BIL UJIAN TARIKH
1 LATIH TUBI 1
PENGHUJUNG
2 PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN MAC
7- 15 MEI
3 LATIH TUBI 2
JUN/JULAI
4 PEPERIKSAAN PERCUBAAN
15-18 JULAI
5 LATIH TUBI 3 2019
PERTENGAHAN
6 PEPERIKSAAN UPSR OGOS
24-26
7 PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN SEPTEMBER
15-24 OKTOBER

# Tarikh sebenar akan diberitahu kelak.
# Tertakluk kepada perubahan

PROGRAM
INTERVENSI

MATA PELAJARAN

PANITIA BAHASA MELAYU

1. Program Latih tubi dari aras mudah, sederhana dan tinggi

2. Menyalin contoh karangan
(tumpuan kepada murid sederhana dan lemah)

3. Bengkel Teknik Menjawab Soalan Akhbar dalam kelas

4. Program Mentor-Mentee
(tumpuan kepada murid lemah)

PANITIA BAHASA INGGERIS

1. GRAVO ENPRO
( Grammar and Vocabulary Enrichment Programme

* Murid diberi soalan tatabahasa (grammar) dan perbendaharaan kata

(vocabulary ) yang lebih mencabar.

2. THE MORE THE MERRIER majmuk.

* Murid diberi latih tubi pelbagai aktiviti tatabahasa (grammar) dan
perbendaharaan kata (vocabulary ) terutama dalam topik yang murid
lemah

* Guru memberi bimbingan kepada penulisan (writing) ayat mudah dan
* Guru memberi bimbingan kepada penulisan (writing) yang kreatif.

3. FUN WITH ENGLISH

* Murid diberi bimbingan untuk berani melibatkan diri untuk bertutur dalam Bahasa Inggeris (speaking)
* Pelbagai aktiviti(speaking activities untuk menarik minat murid untuk bertutur.

MATEMATIK

1. Bijak sifir

( memastikan murid-murid menguasai kemahiran fakta asas sifir)

2. Latihan topikal
(tumpuan kepada kemahiran-kemahiran yang murid sukar kuasai)

3. Latih tubi soalan berbentuk UPSR
4. Teknik menjawab Matematik UPSR

PANITIA SAINS

1. Latihan topikal Tahun 4, 5 dan 6

2. Latihan berfokus kertas 2

3. Kem Sains Tahun 6

4. Teknik Menjawab Sains UPSR

(Penceramah tempatan dan luar)

5. Latih tubi Sains Luar Sempadan
(Menggunakan salinan soalan dari negeri-negeri lain selain Melaka)

TERIMA KASIH

SEKIAN, TERIMA KASIH.


Click to View FlipBook Version