The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

AKT UAU sehingga 21 NOV 2019

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by azlenah, 2019-11-21 04:26:33

Aktiviti UAU

AKT UAU sehingga 21 NOV 2019

Kluster i-IMATEC, INTAN Bukit Kiara
Jabatan Perkhidmatan Awam

UNIT APLIKASI UTAMA (UAU) 2019

Dr. Azlena,
Fauzanah, Fakhrul, Roszela,
Sabrina, Juwita, Iwan, Faizul, & Izzat

PENGENALAN

INTAN merupakan institusi latihan bagi penjawat awam menimba
ilmu dalam meningkatkan kemahiran dan kompetensi.

INTAN mengklasifikasikan latihan kepada tiga iaitu jangkamasa
pendek; sederhana dan panjang.
 Latihan jangkamasa pendek merupakan seminar, bengkel dan

persidangan lebih kepada perkongsian pengetahuan bersama
pakar-pakar.
 Latihan jangkamasa sederhana pula merupkan kursus face to
face bagi mendapatkan kemahiran secara terus.
 Latihan jangkamasa panjang melibatkan pengajaran dan
penilaian.

Kluster i-IMATEC, INTAN Bukit Kiara
Jabatan Perkhidmatan Awam

i-DPA

Sesi Pendaftaran Peserta
Diploma Pascasiswazah
Pentadbiran Awam (DPA)

pada 5 Jan 2019
bertempat di Dewan Serbaguna,

INTAN Bukit Kiara

Kluster i-IMATEC, INTAN Bukit Kiara
Jabatan Perkhidmatan Awam

ITIMS

Sesi Perbincangan ITIMS
bersama iLEAD pada 19

Nov 2019
bertempat di Bilik
Sumber, Bangunan
IMATEC, INTAN Bukit

Kiara

Kluster i-IMATEC, INTAN Bukit Kiara
Jabatan Perkhidmatan Awam

PENYERAGAMAN PENGURUSAN PROGRAM DI
INTAN MELALUI INTAN EVENT MANAGEMENT

GATEWAY (i-EMG) TAHUN 2018-2019

Seminar Economics Of Integrity:
Transparency And Corporate

Governance pada 24 Januari 2019
bertempat di Dewan Baiduri

Bantuan Khidmat Teknikal
Siri Syarahan Integriti INTAN (1/2019)
pada 21 Februari 2019 bertempat di

Auditorium INTAN

Bantuan Khidmat Teknikal di
Perhimpunan Bulanan JPA pada 20
Mac 2019 bertempat: Auditorium

INTAN

Bantuan Khidmat Teknikal Seminar
Pengurusan Kewangan Dan

Perakaunan 2019: Meniti Cabaran
Akauntabiliti pada 27 Ogos 2019
bertempat di Auditorium INTAN

Eighteenth Civil Service
Conference 2019 "

Realising Hopes For The
Future" pada 4-5 Julai 2019
bertempat di Auditorium

INTAN

Khidmat Bantuan Teknikal Seminar
Inovasi Perkhidmatan Awam 2019
pada 29-30 Okt 2019 bertempat di
Dewan Baiduri, INTAN Bukit Kiara

Khidmat Bantuan Teknikal Forum
Pasca Bajet 2020

Pada 22 Oktober 2019 bertempat di
Dewan Baiduri, INTAN Bukit Kiara

Bantuan Khidmat Teknikal Program
INTAN-PPTD Executive Talk 2019 pada
17 Julai 2019 bertempat di Auditorium

INTAN

Bantuan Khidmat Teknikal MAMPU-
INTAN Executive Talk "Institutional
Reform: Laying A Solid Foundation For

Growth“ pada 29 Julai 2019
bertempat di Dewan Baiduri, INTAN

Sambutan INTAN 60 Tahun
pada 3 September 2019
bertempat di Auditorium
INTAN

Bantuan Khidmat Teknikal
“Driving Innovation:

Enhancing Efficinecy” pada
8 Nov 2019 di Dewan

Kasturi, INTAN Bukit Kiara

Bantuan Khidmat Teknikal
“INTAN Ministrial Forum
Serries (Public Policy) 2019 :
Wawsan Kemakmuran
Bersama 2030” pada 14 Nov
2019 di Dewan Baiduri,

INTAN Bukit Kiara

JABATAN PERKHIDMATAN AWAM (JPA)

Sesi Khas Bual Bicara
Ketua Setiausaha Negara
Bersama-Sama Jentera
Pentadbiran Pejabat YB
Menteri Dan YB Timbalan

Menteri
pada 23 Januari 2019
bertempat di De’ Seri
Endon, Puspanitapuri,

Putrajaya

Majlis Perjumpaan
Pegawai Kerajaan
Bersama-Sama YAB
Perdana Menteri Sesi 1
Tahun 2019 pada 30 April
2019 bertempat di De’ Seri
Endon, Puspanitapuri

Sambutan Kemerdekaan
2019 Anjuran JPA pada

26,28,29 & 31 Ogos 2019
bertempat di Dewan
Baiduri, KATS

Bantuan Khidmat
Teknikal Persidangan

Sumber Manusia
Anjuran JPA pada 4-5

September 2019
bertempat: PICC,

Putrajaya

Majlis Perjumpaan
Pegawai Kerajaan
Bersama-Sama YAB
Perdana Menteri Sesi 2
Tahun 2019 pada 22 Ogos
2019 bertempat di Dewan
Sri Siantan, Putrajaya

Latihan Pembudayaan iEMG
kepada Bahagian Perkhidmatan,

JPA pada 23 Ogos 2019

bertempat di Blok C2, Parcel C,
Putrajaya

Kluster i-IMATEC, INTAN Bukit Kiara
Jabatan Perkhidmatan Awam

PELUASAN INTAN EVENT MANAGEMENT
GATEWAY (i-EMG) KE KEMENTERIAN/AGENSI

SEKTOR AWAM TAHUN 2018-2019

JABATAN VETERINAR

Sesi Taklimat i-EMG pada
31 Dis 2018 bertempat di

Bilik i-Tech, Bangunan
IMATEC, INTAN Bukit Kiara

JABATAN ALAM SEKITAR (JAS)

Taklimat i-EMG pada 22 Jan
2019 bertempat di Bilik

Sumber, Bangunan IMATEC,
INTAN Bukit Kiara

Program Pembudayaan i-EMG
pada 3 Oktober 2019 bertempat

di JAS, Putrajaya

JABATAN KEHAKIMAN SYARIAH MALAYSIA
(JKSM)

Latihan Pembudayaan
IEMG pada 28 Januari

2019 bertempat di
JKSM, Putrajaya

Raptai Wacana Ketua
Pengarah/ Ketua
Hakim Syarie JKSM

pada 11 Februari 2019
bertempat
Kementerian

Kewangan Putrajaya

Bantuan Khidmat Teknikal
Wacana Ketua Pengarah/
Ketua Hakim Syarie JKSM

Tahun 2019 pada 12
Februari 2019 bertempat
Kementerian Kewangan

Putrajaya

SUK PAHANG

Sesi taklimat i-EMG kepada
Pejabat SUK Pahang pada

18 Februari 2019
bertempat: SUK Pahang

Sesi Latihan Pembudayaan
i-EMG kepada Pejabat SUK
Pahang pada 19 Februari
2019 bertempat di Pejabat

SUK Pahang

AGENSI DADAH KEBANGSAAN (AADK)

Latihan Pembudayaan
iEMG kepada AADK pada
12 April 2019 bertempat

di AADK Sg. Merab

Bantuan Khidmat
Teknikal di Simposium
Sains Penagihan Dadah
Kebangsaan 2019 pada

30 April 2019
bertempat di AADK Sg

Merab

KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
(KKM)

Sesi Taklimat iEMG
kepada KKM pada 14
April 2019 bertempat di

Bilik Bistari

Latihan Pembudayaan
iEMG kepada KKM pada

18 April 2019
bertempat di KKM

Putrajaya

Bantuan Khidmat
Teknikal National Oral

Health Research
Conference 2019 pada

23 April 2019
bertempat di Eastin

Hotel, PJ

Bantuan Khidmat Teknikal
Persidangan Persediaan
RMKE-12 (KKM) pada 7
Ogos 2019 dan 15 Ogos
2019 bertempat di Institut
Kesihatan Negara (NIH)

KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA (KSM)

Latihan Pembudayaan
iEMG kepada KSM
pada 29 April 2019
bertempat di KSM
Putrajaya

Bantuan Khidmat
Teknikal Bagi

Persidangan Tahunan
Pegawai-Pegawai Kanan

Jabatan Tenaga Kerja
Semenanjung Malaysia
pada 19-21 Okt 2019
bertempat di Avillion

Admire Cove, Port
Dickson

MAJLIS KESELAMATAN NEGARA (MKN)

Taklimat iEMG kepada
MKN pada 11 Jun 2019

Bertempat di Bilik
Sumber

Latihan Pembudayaan
iEMG kepada MKN
pada 17 Julai 2019

Bertempat di MKN,
JPM Putrajaya

KEMENTERIAN BELIA DAN SUKAN (KBS)


Click to View FlipBook Version