The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by azlenah, 2019-11-28 01:47:45

Unit Aplikasi Utama 2019

UAU sehingga 28 NOV 2019

Kluster i-IMATEC, INTAN Bukit Kiara
Jabatan Perkhidmatan Awam

UNIT APLIKASI UTAMA (UAU) 2019

Dr. Azlena,
Fauzanah, Fakhrul, Roszela,
Sabrina, Juwita, Iwan, Faizul, & Izzat

PENGENALAN

INTAN merupakan institusi latihan bagi penjawat awam menimba ilmu dalam
meningkatkan kemahiran dan kompetensi.

INTAN mengklasifikasikan latihan kepada 4 iaitu jangkamasa pendek;
sederhana; panjang dan online learning.
 Latihan jangkamasa pendek merupakan seminar, bengkel dan persidangan

lebih kepada perkongsian pengetahuan bersama pakar-pakar.
 Latihan jangkamasa sederhana pula merupkan kursus face to face bagi

mendapatkan kemahiran secara terus.
 Latihan jangkamasa panjang melibatkan pengajaran dan penilaian; dan
 Online Learning disediakan melalui E-Pembelajaran Sektor Awam (EPSA)

Kluster i-IMATEC, INTAN Bukit Kiara
Jabatan Perkhidmatan Awam

i-DPA

Sesi Pendaftaran Peserta
Diploma Pascasiswazah
Pentadbiran Awam (DPA)

pada 5 Jan 2019
bertempat di INTAN Bukit Kiara

Kluster i-IMATEC, INTAN Bukit Kiara
Jabatan Perkhidmatan Awam

ITIMS

Sesi Perbincangan
ITIMS bersama iLEAD

pada 19 Nov 2019
bertempat di INTAN

Bukit Kiara

Kluster i-IMATEC, INTAN Bukit Kiara
Jabatan Perkhidmatan Awam

PENYERAGAMAN PENGURUSAN PROGRAM DI
INTAN MELALUI INTAN EVENT MANAGEMENT

GATEWAY (i-EMG) TAHUN 2018-2019

Khidmat Teknikal ICT di
Seminar Economics Of Integrity:

Transparency And Corporate
Governance pada 24 Januari 2019
bertempat di INTAN Bukit Kiara

Khidmat Teknikal ICT di
Siri Syarahan Integriti INTAN (1/2019)
pada 21 Februari 2019 bertempat di

INTAN Bukit Kiara

Khidmat Teknikal ICT di Perhimpunan
Bulanan JPA pada 20 Mac 2019
bertempat di INTAN Bukit Kiara

Khidmat Teknikal ICT di Seminar
Pengurusan Kewangan Dan

Perakaunan 2019: Meniti Cabaran
Akauntabiliti pada 27 Ogos 2019
bertempat di INTAN Bukit Kiara

Khidmat Teknikal ICT di
Eighteenth Civil Service

Conference 2019
"Realising Hopes For The
Future" pada 4-5 Julai 2019
bertempat di INTAN Bukit

Kiara

Bantuan Teknikal ICT di Seminar
Inovasi Perkhidmatan Awam 2019
pada 29-30 Okt 2019 bertempat di

INTAN Bukit Kiara

Khidmat Teknikal ICT di Forum Pasca
Bajet 2020

Pada 22 Oktober 2019 bertempat di
INTAN Bukit Kiara

Khidmat Teknikal ICT di Program
INTAN-PPTD Executive Talk 2019 pada

17 Julai 2019 bertempat di INTAN
Bukit Kiara

Khidmat Teknikal ICT di MAMPU-
INTAN Executive Talk "Institutional
Reform: Laying A Solid Foundation For

Growth“ pada 29 Julai 2019
bertempat di INTAN Bukit Kiara

Khidmat Teknikal ICT di
Sambutan INTAN 60 Tahun

pada 3 September 2019
bertempat di INTAN Bukit

Kiara

Khidmat Teknikal ICT di
INTAN Executive Lecture
Series (Technology) 2019:

Security, Trust amd
Governance for Emerging
Technologies pada 31 Okt
2019 di INTAN Bukit Kiara

Khidmat Teknikal ICT di
Seminar “Driving

Innovation: Enhancing
Efficinecy” pada 8 Nov
2019 di INTAN Bukit Kiara

Khidmat Teknikal ICT di
INTAN Ministrial Forum
Series (Public Policy) 2019:
Wawasan Kemakmuran
Bersama 2030 pada 14 Nov
2019 di INTAN Bukit Kiara

JABATAN PERKHIDMATAN AWAM (JPA)

Sesi Khas Bual Bicara
Ketua Setiausaha Negara
Bersama-Sama Jentera
Pentadbiran Pejabat YB
Menteri Dan YB Timbalan

Menteri
pada 23 Januari 2019
bertempat di De’ Seri
Endon, Puspanitapuri,

Putrajaya

Majlis Perjumpaan
Pegawai Kerajaan
Bersama-Sama YAB
Perdana Menteri Sesi 1
Tahun 2019 pada 30 April
2019 bertempat di De’ Seri
Endon, Puspanitapuri

Khidmat Teknikal ICT di
Sambutan Kemerdekaan
2019 Anjuran JPA pada

26,28,29 & 31 Ogos 2019
bertempat di Dewan
Baiduri, KATS

Khidmat Teknikal ICT di
Persidangan Sumber
Manusia Anjuran JPA
pada 4-5 September
2019 bertempat di
PICC, Putrajaya

Khidmat Teknikal ICT di
Majlis Perjumpaan
Pegawai Kerajaan
Bersama-Sama YAB

Perdana Menteri Sesi 2
Tahun 2019 pada 22 Ogos
2019 bertempat di Dewan

Sri Siantan, Putrajaya

Latihan Pembudayaan iEMG
kepada Bahagian Perkhidmatan,

JPA pada 23 Ogos 2019

bertempat di Blok C2, Parcel C,
Putrajaya

Kluster i-IMATEC, INTAN Bukit Kiara
Jabatan Perkhidmatan Awam

PELUASAN INTAN EVENT MANAGEMENT
GATEWAY (i-EMG) KE KEMENTERIAN/AGENSI

SEKTOR AWAM TAHUN 2018-2019

JABATAN VETERINAR

Sesi Taklimat i-EMG pada
31 Dis 2018 bertempat
INTAN Bukit Kiara

JABATAN ALAM SEKITAR (JAS)

Taklimat i-EMG pada 22 Jan
2019 bertempat di INTAN

Bukit Kiara

Program Pembudayaan i-EMG
pada 3 Oktober 2019 bertempat

di JAS, Putrajaya

JABATAN KEHAKIMAN SYARIAH MALAYSIA
(JKSM)

Latihan Pembudayaan
IEMG pada 28 Januari

2019 bertempat di
JKSM, Putrajaya

Khidmat Teknikal ICT di
Wacana Ketua Pengarah/
Ketua Hakim Syarie JKSM
pada 11 dan 12 Februari 2019
bertempat di Kementerian

Kewangan Malaysia,
Putrajaya

SUK PAHANG

Sesi taklimat i-EMG kepada
Pejabat SUK Pahang pada

18 Februari 2019
bertempat di SUK Pahang

Sesi Latihan Pembudayaan
i-EMG kepada Pejabat SUK
Pahang pada 19 Februari
2019 bertempat di Pejabat

SUK Pahang

AGENSI ANTI-DADAH KEBANGSAAN
(AADK)

Latihan Pembudayaan
iEMG kepada AADK pada
12 April 2019 bertempat

di AADK Sg. Merab

Khidmat Teknikal ICT di
Simposium Sains Penagihan
Dadah Kebangsaan 2019 pada
30 April 2019 bertempat di

AADK Sg Merab

KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
(KKM)

Sesi Taklimat iEMG
kepada KKM pada 14
April 2019 bertempat di

INTAN Bukit Kiara

Latihan Pembudayaan
iEMG kepada KKM pada

18 April 2019
bertempat di KKM

Putrajaya

Khidmat Teknikal ICT di
National Oral Health
Research Conference
2019 pada 23 April
2019 bertempat di
Eastin Hotel, Petaling
Jaya

Bantuan Khidmat Teknikal di
Persidangan Persediaan
RMKE-12 (KKM) pada 7
Ogos 2019 dan 15 Ogos

2019 bertempat di Institut
Kesihatan Negara (NIH)

KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA (KSM)

Latihan Pembudayaan
iEMG kepada KSM
pada 29 April 2019
bertempat di KSM
Putrajaya

Bantuan Khidmat
Teknikal Bagi

Persidangan Tahunan
Pegawai-Pegawai Kanan

Jabatan Tenaga Kerja
Semenanjung Malaysia
pada 19-21 Okt 2019
bertempat di Avillion

Admire Cove, Port
Dickson

MAJLIS KESELAMATAN NEGARA (MKN)

Taklimat i-EMG kepada
MKN pada 11 Jun 2019

bertempat di INTAN
Bukit Kiara

Latihan Pembudayaan
iEMG kepada MKN
pada 17 Julai 2019

bertempat di MKN,
JPM Putrajaya

KEMENTERIAN BELIA DAN SUKAN (KBS)

Taklimat i-EMG kepada
KBS pada 11 Julai 2019

bertempat di INTAN
Bukit Kiara


Click to View FlipBook Version