The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

Buku Pengurusan dan Takwim SKTM 20222023

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by g-86213645, 2022-05-24 00:42:39

Buku Pengurusan dan Takwim SKTM 20222023

Buku Pengurusan dan Takwim SKTM 20222023

SEKOLAH KEBANGSAAN TAMAN MAHSURI

09400 PADANG SERAI, KEDAH DARULAMAN

Tel:04-4853510, E-mel:[email protected]

BUKU PENGURUSAN
DAN TAKWIM
2022/2023

SKTM-‘Se Arah Kita Tuju Matlamat’

BUKU PENGURUSAN DAN TAKWIM SK TAMAN MAHSURI 2022/2023

Kata Alu-aluan Guru Besar

Setinggi-tinggi kesyukuran dipanjatkan ke hadrat Allah SWT kerana dengan izinNYA Buku
Pengurusan dan Takwim SK Taman Mahsuri sesi 2022/2023 dapat dihasilkan. Alhamdulillah
kita semua warga SK Taman mahsuri masih diberi peluang ubtuk terus mencurahkan bakti
dan berkongsi idea demi meneruskan kelangsungan kemajuan pendidikan negara.

Buku Pengurusan dan Takwim SKTM 2022/2023 diharap akan menjadi sumber rujukan
dan panduan utama kepada semua warga Pendidikan dan staf SKTM dalam memastikan
tanggung jawab yang diamanahkan dapat dilaksanakan dengan lebih terarah dan cemerlang.

Setiap sekolah perlu mempunyai perancangan yang rapi, teliti serta secara holistik sejajar
dengan dunia pendidikan hari ini yang kian mencabar. Guru-guru perlu bersiap sedia dengan
perancangan teliti serta bersedia pada bila-bila masa bila memerlukan tindakan secara ad
hoc. Justeru saya menyeru agar semua warga SKTM bersama-sama berusaha untuk
mencapai misi dan visi sekolah selari dengan hasrat yang digarap dalam Pelan Pembangunan
Pendidikan Malaysia 2013-2025.

Semoga SKTM Berjaya melahirkan generasi pelajar yang dapat bersaing di peringkat
global serta mempunyai daya saing yang tinggi. Amalan PAK 21 diharap dapat membantu
meningkatkan pencapaian dalam akademik, kokurikulum dan sahsiah murid.

Akhir kata, semoga sesi persekolahan 2022/2023 ini akan berjalan seiring dengan azam
dan tekad dalam meningkatkan kualiti dan profesionalisme keguruan yang tinggi dalam
menjamin kecemerlangan SKTM. Sama-sama kita positifkan minda dan bersedia menerima
sebarang perubahan kea rah kebaikan bersama.

Education is the passport to the future,
For tomorrow belongs to those who prepare for it today
Sekian, terima kasih.
Searah Kita Tuju Matlamat

NORAINI BINTI MOHAMMAD

Guru Besar

1

BUKU PENGURUSAN DAN TAKWIM SK TAMAN MAHSURI 2022/2023

TATASUSILA PROFESION PERGURUAN MALAYSIA

Kami guru-guru Malaysia yakin bahawa tujuan utama Pendidikan ialah berusaha menuju ke
arah pembentukan warganegara yang berilmu, taat setia, bertanggungjawab dan
berkebolehan, serta menyedari betapa pentingnya usaha menuju kearah pencapaian hasrat
yang gemilang dan yang percaya demokrasi, kebebasan perseorangan dan Prinsip-prinsip
Rukun Negara. Melalui Pendidikan, masyarakat dapat membantu anak muridnya memahami
kebudayaan mereka, memperolehi pengetahuan yang telah terkumpul sejak zaman
berzaman, dan menyediakan mereka untuk menghadapi cabaran pada masa hadapan.

Dengan menyedari betapa besarnya tanggungjawab membimbing anak muda mencapai
kemajuan sepenuh-penuhnya, maka dengan ini kami menerima tatasusila berikut sebagai
panduan untuk membolehkan kami menyempurnakan profesion kami ke taraf kesusilaan yang
setinggi-tingginya :

1. TANGGUNGJAWAB TERHADAP MURID
1.1 Lebih mengutamakan kebajikan dan keselamatan pelajar kami daripada hal-hal lain.
1.2 Bersikap adil terhadap setiap pelajar tanpa mengira factor-faktor jasmani, mental,

emosi, politik, ekonomi, sosial, keturunan atau agama.
1.3 Merahsiakan maklumat ikhtisas atau sulit mengenai pelajar kecuali kepada mereka

yang berhak mengetahuinya.
1.4 Membimbing atau mengajar seseorang pelajar dalam darjah sendiri atau dalam mata

pelajaran-mata pelajaran yang diajar di bilik darjah tanpa sebarang bayaran.
1.5 Menunjukkan suatu cara pakaian , pertuturan dan tingkahlaku yang dapat

memberikan contoh yang baik kepada pelajar.
1.6 Memelihara dan memperbaiki kecekapan ikhtisas melalui pengkajian, pendidikan,

lawatan dan menghadiri kursus ikhtisas, persidangan, mesyuarat atau seminar
supaya pengajaran kami mencapai mutu yang setinggi-tingginya.

2. TANGGUNGJAWAB TERHADAP IBU BAPA

2.1 Menghormati tanggungjawab utama ibu bapa terhadap anak-anak mereka.
2.2 Berusaha mewujudkan hubungan mesra dan bekerjasama yang erat di antara

institusi pendidikan dengan rumahtangga. Menganggap semua maklumat yang
diberikan oleh ibu bapa mengenai keadaan rumahtangga atau mengenai anak
mereka sebagai sulit dan tidak akan membocorkan kepada sesiapa kecuali kepada
mereka yang berhak mengetahuinya. Memberikan maklumat kepada ibu bapa demi
kepentingan anak-anak mereka, menggunakan maklumat yang diterima daripada
ibu bapa secara teliti dan bijaksana.

2

BUKU PENGURUSAN DAN TAKWIM SK TAMAN MAHSURI 2022/2023

2.3 Mengelakkan diri dari menggunakan atau dipengaruhi oleh kedudukan sosial dan
ekonomi ibu bapa pelajar.

2.4 Mengelakkan diri dari mengeluarkan kata-kata atau melakukan sesuatu yang boleh
menjejaskan kepercayaan pelajar terhadap ibu bapa atau penjaga.

3. TANGGUNGJAWAB TERHADAP MASYARAKAT DAN NEGARA

3.1 Mengelakkan diri dari menyebarkan sesuatu ajaran yang boleh merosakkan
kepentingan pelajar, masyarakat atau egara, ataupun yang bertentangan dengan
Rukun Negara.

3.2 Memupuk dalam diri setiap pelajar, sikap dan nilai yang boleh membantu dan
membimbing mereka untuk menjadi warganegara yang taat setia, bertanggungjawab dan
berguna. Menghormati orang-orang yang lebih tua dan menghormati adanya perbezaan
kebudayaan, keturunan dan agama.

3.3 Menghormati masyarakat tempat kami berkhidmat dan memenuhi segala
tanggungjawab sebagai seorang warganegara dan sentiasa mengambil
bahagian dalam sebarang kegiatan masyarakat.

3.4 Memberi sumbangan cergas untuk meninggikan kehidupan moral,
kebudayaan, kecendiakawan masyarakat.

3.5 Menggalakkan kerjasama dan persefahaman di antara guru dengan ibu bapa,
institusi pendidikan dengan masyarakat.

3.6 Berpegang kepada tingkah laku yang sopan yang diterima oleh masyarakat.

4. TANGGUNGJAWAB TERHADAP RAKAN SEJAWAT DAN PROFESION
PERGURUAN

4.1 Mengelakkan diri dari membuat sebarang kenyataan atau ulasan yang boleh
mencemarkan nama baik seorang guru di hadapan pelajar atau ibu bapa,
atau membuat sesuatu yang boleh menjatuhkan maruah seorang guru.

4.2 Tidak melibatkan diri dalam kegiatan yang boleh menjejaskan kecekapan
kami sebagai guru.

4.3 Berusaha dengan sepenuh-penuhnya menunaikan tanggungjawab kami
dengan rajin dan bersungguh-sungguh dan mengekalkan sejajar dengan
kemajuan ikhtisas dan sosial.

4.4 Sentiasa bersedia membantu rakan sejawat kami terutamanya mereka yang
baru dalam profesion perguruan .

4.5 Sentiasa mengawasi diri kami supaya tidak mencemarkan nama baik
profesion perguruan.

4.6 Akan menjadi ahli sesebuah pertubuhan guru.

3

BUKU PENGURUSAN DAN TAKWIM SK TAMAN MAHSURI 2022/2023

DASAR
SEKOLAH

4

BUKU PENGURUSAN DAN TAKWIM SK TAMAN MAHSURI 2022/2023

POLISI / DASAR PENTADBIRAN
SK TAMAN MAHSURI
TAHUN 2022

KEHADIRAN

1. Guru hendaklah berada di kawasan sekolah sebelum 7.30 pagi dan sebelum 1:00 sesi petang.
Kehadiran ke sekolah dan balik hendaklah mengetik KAD PERAKAM WAKTU pada setiap hari
bertugas.

2. Guru yang tidak dapat hadir ke sekolah atau terpaksa datang lewat hendaklah memberi kenyataan
dan sebab yang wajar kepada Guru Besar secepat mungkin.

3. Jadual waktu untuk proses pembelajaran dan pemudahcara serta jadual guru ganti mesti dipatuhi
seperti ditetapkan oleh Guru Besar.

4. Semua urusan peribadi guru hendaklah dilakukan di luar waktu sekolah kecuali dalam keadaan
kecemasan.

5. Guru diwajibkan menghadiri mesyuarat yang diadakan tepat pada masanya.

6. Semua guru juga diwajibkan menghadiri sebarang majlis atau acara sekolah samada rasmi atau
tidak rasmi.

KELUAR WAKTU MENGAJAR

1. Guru tidak dibenarkan meninggalkan kawasan sekolah sepanjang waktu persekolahan kecuali ianya
suatu perkara yang tidak dapat dielakkan atau arahan dari Kementerian Pendidikan, Jabatan
Pendidikan Negeri atau Pejabat Pendidikan Daerah dengan syarat mendapat kebenaran daripada
Guru Besar.

2. Guru dikehendaki mencatat atau mengisi buku rekod keluar dan mengisi Borang Keluar setelah
mendapat kebenaran daripada Guru Besar.

3. Guru bertanggungjawab menyediakan kerja bertulis atau tugasan kepada murid sebelum
meninggalkan sekolah (kursus, mesyuarat dan sebagainya) melalui guru relief atau Guru Penolong
Kanan.

PERHIMPUNAN SEKOLAH
1. Semua guru dikehendaki menghadiri perhimpunan sekolah tepat pada masanya.
2. Guru hendaklah memakai pakaian yang lengkap serta memakai tanda nama.

5

BUKU PENGURUSAN DAN TAKWIM SK TAMAN MAHSURI 2022/2023

3. Guru bertugas dikehendaki memastikan murid bersedia tepat pada masanya dan tentatif
perhimpunan berjalan lancar.

4. Semua guru diminta menunjukkan perlakuan yang baik (tidak berbual dsb) kerana pada waktu itu
tumpuan murid adalah pada guru yang dianggap sebagai role model.

PEMBELAJARAN DAN PEMUDAHCARA
1. Guru hendaklah melaksanakan PdPc mengikut jadual waktu yang telah ditetapkan. Guru mesti
melaksanakan tugas-tugas tersebut dengan dedikasi, cekap dan penuh tanggungjawab.
2. Guru hendaklah masuk ke kelas tepat pada masanya.
3. Merancang PdPc yang berkesan sebelum masuk ke kelas. Buku Persediaan Mengajar perlu
dibawa setiap kali masuk ke kelas.
4. Guru perlu prihatin dan peka dengan keadaan murid. Guru hendaklah menegur murid yang tidak
menumpukan perhatian atau tidak masuk / lewat ke kelas.
5. Semua butiran dalam Buku Rekod Mengajar hendaklah disempurnakan dengan lengkap dan teliti.
Semua guru wajib menyerahkan buku rekod pada hari terakhir bagi sesuatu minggu untuk disemak
dan ditandatangani oleh Guru Besar/Guru Penolong Kanan.
6. Guru tidak boleh duduk sepanjang masa waktu mengajar.
7. Setiap guru matapelajaran hendaklah memastikan KPI tercapai dan ada peningkatan pada setiap
mata pelajaran dari pencapaian tahun sebelumnya.
8. Guru matapelajaran hendaklah memastikan Standard Akademik yang ditetapkan oleh Panitia
Matapelajaran masing-masing dilaksanakan dengan berkesan.
9. Guru hendaklah melaksanakan Audit Akademik bagi mengenalpasti pencapaian murid dari semasa
ke semasa dan menentukan program peningkatan / penambahbaikkan yang perlu dibuat.

TUGAS
1. Guru yang diberi tugas berkaitan kurikulum hendaklah melaksanakan tugas tersebut dengan
dedikasi, cekap dan bertanggungjawab.
2. Semua aktiviti luar dari bilik darjah hendaklah dirancang dengan teliti dan mesti mendapat kelulusan
dari Guru Besar sebelum dilaksanakan.
3. Semua pembelian mesti mendapat kelulusan dari Guru Besar. ( Nota minta )

6

BUKU PENGURUSAN DAN TAKWIM SK TAMAN MAHSURI 2022/2023
4. Apabila diarahkan untuk melaksanakan sesuatu tugasan / arahan misalnya menghadiri mesyuarat,

guru terbabit mesti mematuhinya dan tidak boleh mengarahkan orang lain untuk menggantikannya
tanpa persetujuan Guru Besar.

PAKAIAN
1. Guru hendaklah berpakaian kemas, sesuai dengan profession keguruan.
2. Pakaian berbentuk seluar dan baju tanpa lengan tidak dibenarkan bagi guru-guru perempuan.
3. Guru lelaki dikehendaki mempunyai potongan rambut pendek dan kemas
4. Guru yang mengajar Pendidikan Jasmani dikehendaki memakai pakaian yang sesuai.

BILIK GURU
1. Kebersihan dan keselamatan peralatan di dalam bilik guru adalah tanggungjawab semua guru.
2. Guru tidak digalakkan membenarkan murid berada di bilik guru kecuali atas urusan yang tidak dapat
dielakkan.
3. Guru sewajarnya mewujudkan perasaan kekitaan (tidak berpuak-puak) dan sentiasa mengawal tutur
kata supaya tidak menyinggung pihak yang lain.

BILIK-BILIK KHAS
1. Guru-guru yang menguruskan bilik khas bertanggungjawab untuk menjaga kebersihan, keselamatan
dan keceriaan bilik tersebut.
2. Murid tidak dibenarkan berada di bilik ini kecuali dengan kehadiran guru.
3. Guru yang menggunakan bilik-bilik ini mesti memastikan bilik tersebut berada dalam keadaan kemas
sebelum meninggalkannya.
4. Guru mesti mencatatkan penggunaan bilik-bilik khas dalam buku yang disediakan.
5. Bilik-bilik ini adalah Kawasan Larangan Merokok.

7

BUKU PENGURUSAN DAN TAKWIM SK TAMAN MAHSURI 2022/2023

CUTI

1. Cuti Rehat atau Cuti Penggal.

Mengikut Pekeliling KPM, guru berkelayakan mendapat cuti penggal sekolah menggantikan cuti
rehat, tetapi guru boleh dipanggil bertugas oleh Guru Besar tidak melebihi separuh daripada jumlah
cuti penggal dalam satu-satu tahun itu (Perintah Am 50 (a) Bab C) untuk menjalankan tugas selain
mengajar.

2. Cuti Sakit

Sijil sakit perlu untuk mendapat cuti sakit. Ketua Jabatan boleh beri cuti sakit apabila seseorang
pegawai itu disahkan tidak sihat untuk menjalankan tugas-tugas jawatannya oleh PPK / LP / Panel
Doktor. Pengesahan itu hendaklah di atas sijil sakit yang diterima mengikut Perintah Am Bab C 1
(xi).

3. Cuti Tanpa Gaji (CTG)

Mengikut Perintah Am Bab C, CTG boleh dipohon atas sebab-sebab persendirian yang mustahak.
PAC 14 (b) – Urusan sendiri di dalam Malaysia atau PAC 14 (c) – Urusan sendiri di luar Malaysia.
Kuasa melulus ialah Ketua Jabatan (Pengarah JPN). Jumlah cuti yang boleh diluluskan ialah
sebanyak 30 hari bagi tiap-tiap genap tahun perkhidmatan. Had maksimum 360 hari. Syarat
minimum layak memohon CTG ialah 6 bulan perkhidmatan yang melayakkan.
Perintah Am 14 A Bab C menyatakan tiada gaji bagi tempoh tidak hadir bekerja tanpa cuti – jika
sesorang pegawai itu tidak hadir bekerja bagi suatu tempoh tanpa sesuatu sebab yang pada
pendapat Ketua Jabatan adalah satu sebab yang munasabah, maka pegawai itu tidaklah berhak
mendapat apa-apa gaji atau lain-lain emolumen bagi tempoh tidak hadir bekerja itu.

4. Cuti Rehat Khas
Mengikut Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 3 Tahun 2017 – kadarnya 10 hari dalam satu tahun
kelendar. Guru Besar boleh meluluskan CRK kepada PPP yang berkenaan asalkan tidak
menganggu atau menggugat pembejaran dan pemudahcara (PdPc) di sekolah.

5. Aduan
Sebarang aduan hendaklah menggunakan borang aduan PK -04, bertanda tangan dan lengkap
dengan butiran Pengadu.
Aduan perlu dibuat secara bertulis dan mendapat pengesahan terima aduan oleh Guru Besar
Aduan akan dirujuk kepada JK Aduan Tatatertib

8

BUKU PENGURUSAN DAN TAKWIM SK TAMAN MAHSURI 2022/2023

POLISI / DASAR KURIKULUM
SK TAMAN MAHSURI
TAHUN 2022

DASAR DAN KETETAPAN KURIKULUM
1.0. LATAR BELAKANG

Kurikulum adalah ’core business’ bagi setiap guru dan murid-murid yang belajar di sekolah ini. Penetapan
dasar ini mengambil kira keperluan pendidikan. Dasar yang ditetapkan menjadi garis panduan kepada
perjalanan dan pengurusan akademik sekolah ini.

2.0. OBJEKTIF

Penetapan dasar ini dilakukan bertujuan ;
2.1. menjadi garis panduan yang jelas kepada setiap warga sekolah
2.2. memantapkan pengurusan kurikulum peringkat sekolah
2.3. memenuhi standard kualiti pengurusan akademik Jabatan Pelajaran Negeri.

3.0 DASAR

3.1. Dasar Kurikulum Sekolah sepanjang masa mestilah selari dengan KPM dan Dasar
Pendidikan Kebangsaan

3.2. Kurikulum yang dilaksanakan mestilah mematuhi kehendak Kementerian Pendidikan,
Jabatan Pendidikan Negeri dan Pejabat Pendidikan Daerah.

3.3. Semua guru mestilah akur dengan pendidikan dan kurikulum semasa.
3.4. Mengutamakan program akademik. Ini bermakna sekiranya program akademik

bertembung dengan program lain, laluan untuk program akademik diberikan keutamaan.

4.0 MESYUARAT

4.1. Jawatankuasa Kurikulum akan bermesyuarat minimum 4 kali setahun
4.2. Isi kandungan mesyuarat mengikut mengikut garis panduan yang diberikan.
4.3. Mesyuarat Panitia minimum 4 kali setahun dan minit dan maklum balas mestilah

disediakan.
4.4. Surat Panggilan Mesyuarat diedarkan kepada guru 7 hari sebelum tarikh mesyuarat.

9

BUKU PENGURUSAN DAN TAKWIM SK TAMAN MAHSURI 2022/2023

5.0 SISTEM FAIL

5.1. Fail Jawatankuasa Kurikulum diurus oleh KP/Setiausaha
5.2. Semua fail panitia diletakkan di Bilik Khas /Pejabat
5.3. Semua maklumat dab bahan dari fail Panitia dimuatnaik ke “PADLET SKRM’

6.0 PAKEJ MATA PELAJARAN

6.1. Mata pelajaran Teras/ Bukan Teras dan Elektif( B.Arab)

7.0. DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN( DSKP)

7.1. DSKP yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia hendaklah diperoleh
dan disimpan oleh setiap guru.

7.2. Dokumen disimpan dalam Fail Panitia dalam bentuk softcopy atau hardcopy.
7.3. Guru perlu merancang dan menyediakan;

i) Rancangan Pengajaran Tahunan setiap subjek yang diajar tahun semasa.
ii)Rancangan Pelajaran Harian mengandungi perkara asas:-
i) Tajuk/Isi Pelajaran
ii) Objektif
iii)Kriteria Kejayaan( KK)
iv) Aktiviti
v) Tahap Penguasaan PBD yang hendak dicapai perlu dicatat sekiranya melaksanakan pentaksiran
pada hari tersebut selari dengan DSKP
v) Refleksi ditulis dengan tulisan tangan

8.0 Buku Rekod Mengajar

8.1. Buku /Fail Rekod Mengajar dihantar setiap hari Khamis persekolahan minggu berkenaan.
8.2. Semua guru mesti membawa buku rekod persediaan mengajar setiap kali masuk ke kelas.
8.3. Menghabiskan Sukatan ;-

i) Berdasarkan Rancangan Pengajaran tahunan (RPT)
ii) Rekod Perkembangan Murid disediakan dan boleh dikemukakan bila-bila masa.
8.4. PAK 21 – kaedah pengajaran hendaklah berpusatkan pelajar. Kualiti PdP dipertingkatkan dengan
guru menguasai strategi PAK 21 dan pengamalannya dilaksanakan semasa PdP:-
a) Pedagogi PAK 21

10

BUKU PENGURUSAN DAN TAKWIM SK TAMAN MAHSURI 2022/2023

b) Fizikal Kelas PAK 21
c) Kolaborasi/ Kooperatif 4C+ 1N+ 1E

9.0. JADUAL WAKTU

9.1. Jumlah waktu setiap mata pelajaran mengikut ketetapan Akta Pendidikan.
9.2. Tambahan waktu setiap mata pelajaran dibolehkan mengikut keperluan sekolah dengan persetujuan
mesyuarat kurikulum.
9.3. Dasar pengagihan mata pelajaran – keutamaan kepada opsyen dan kepakaran guru.
9.4. Jumlah waktu pengajaran maksima guru ialah 28-30 waktu seminggu.* tertakluk pindaan dan
keperluan sekolah.

10.0. JADUAL GURU GANTI

10.1. Mana-mana guru yang CRK perlu memaklumkan Guru Besar/PK
10.2. Guru yang dipanggil berkursus dengan surat panggilan diterima awal digalakkan

‘menjual’ waktu atau menyediakan bahan lembaran kerja kepada guru-guru lain.
10.3. Guru ganti hendaklah melaksanakan aktiviti pdp.
10.4. Menyediakan bahan untuk pengajaran guru ganti
10.5. Menggantikan pelajaran yang tertingggal pada masa lain.
10.6. Penyediaan Guru Ganti disediakan dan direkod oleh PKP/PK HEM/ PK

11.0. WAKTU PERSEKOLAHAN

a. Tahun 1 : 7:45 a.m. - 12:45 p.m. ( Hari Ahad hingga Khamis)

b. Tahun 2 dan 3 : 1:20 p.m. - 6:10 p.m. ( Hari Ahad hingga Khamis)

c. Tahun 4, 5 dan 6 : 7:45 a.m. - 1:15 p.m. . ( Hari Ahad hingga Khamis)

12.0. PENTAKSIRAN

12.1. Pentaksiran PBD - dilaksanakan sepanjang masa dan Pelaporan PBD kepada waris diserahkan 2
kali setahun.

a. Melaksanakan PBD semua mata pelajaran dari Tahun 1 hingga 6
b. PAJSK untuk Tahun 4,5,6
c. Psikometrik Tahun 6
d. SEGAK – Tahun 4,5 dan 6

11

BUKU PENGURUSAN DAN TAKWIM SK TAMAN MAHSURI 2022/2023

12.2 Format
Pentaksiran PBD - merujuk DSKP dengan tujuan ( As Learning/ For Learning/ To Learning)
12.2 Rekod Perkembangan Murid
a. Setiap guru merekodkan dan menyimpan Rekod Perkembangan Murid dalan Fail RPH dan boleh

dikemukakan pada bila-bila masa.
b. Setiap guru mata pelajaran perlu mengisi Templat Pelaporan Murid yang disediakan dari semasa ke

semasa.

12.3. Post Mortem Untuk Pentaksiran
a. Post Mortem, Analisis Item/ PILL secara bertulis disediakan oleh Ketua Panitia/ guru mata

pelajaran setiap kali keputusan peperiksaan dikeluarkan.
b. Kekuatan dan kelemahan hendaklah dikenal pasti secara individu.
c. Setiap guru ada rekod pencapaian pelajar untuk diambil tindakan sewajarnya.
d. Maklumat terperinci pelajar berkenaan perlu disalurkan kepada HEM dan Kaunseling.

12.4 Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS)
a. Pentaksiran PBD dilaksanakan dari Tahun 1 hingga 6.
b. Guru menyediakan instrumen (Lisan/ Pemerhatian/Penulisan) bertujuan untuk melihat tahap

perkembangan murid dengan merujuk DSKP.
c. Ketua Panitia perlu memastikan pelaksanaan PBD mengikut tempoh ditetapkan.
d. Mana-mana murid yang berpindah perlu dipastikan pelaporan PBS dibawa bersama ke

sekolah baru
e. Pelaporan PBD 2 kali setahun ( beradasrkan arahan semasa)
f. Pentaksiran PAJSK dilaksanakan di Tahun 4,5 dan 6.
g. Pentaksiran Psikometrik (PPsi) ( Tahun 6)

13.0. PEMANTAUAN

13.1. Pengajaran dan Pembelajaran
a. Pengajaran dan pembelajaran guru akan dicerap oleh Guru Besar/ PK.
b. Guru-guru boleh dicerap tanpa merujuk Jadual Pencerapan.
c. Guru dinasihat berbincang untuk menetapkan tarikh dan masa yang sesuai untuk dicerap.
d. Ketua Panitia merancang melaksanakan PLC dan “Coaching and Mentoring”.

12

BUKU PENGURUSAN DAN TAKWIM SK TAMAN MAHSURI 2022/2023

13.2. Pengurusan Panitia

a. Pengurusan Panitia diletakkan sepenuhnya di bawah pengawasan Ketua Panitia.
b. Semua panitia perlu membuat Pelan Perancangan Strategik dan OPPM tahun semasa.
c. Semua Panitia mesti menentukan sasaran tahunan berdasarkan TOV dan KPI
d. Peruntukan PCG perlu mematuhi peraturan kewangan.

13.3 Jawatankuasa Induk Peningkatan Akademik

Pengerusi : Guru Besar
Timb. Pengerusi I : Penolong Kanan Pentadbiran
Timb.Pengerusi II : Penolong Kanan HEM
Timb.Pengerusi III : Penolong Kanan Kokurikulum
Timb.Pengerusi IV : Penolong Kanan Petang
Setiausaha : Setiausaha Kurikulum
AJK : Ketua Panitia
Kaunselor Sekolah
Guru Pemulihan

13.4 Buku Latihan Murid

a. Tugasan murid akan dicerap oleh pihak pengurusan 2 kali setahun bagi memastikan
penyemakan dilakukan secara konstruktif.

b. Semua guru akan menyerahkan secara rawak 10 buah buku dari setiap kelas yang
diajar untuk semakan Guru Besar/ PK.

14.0. PERBELANJAAN PANITIA

14.1. Dasar perbelanjaan dan perolehan akan ditentukan semasa Mesyuarat Kewangan
Sekolah

14.2. Dasar perolehan, penggunaan, penyelenggaraan dan verifikasi tahunan mesti
mengikut arahan perbendaharaan yang sedang berkuat kuasa.

14.3. Peruntukan untuk tahun berkenaan perlu direzab untuk pembelian ABM bagi
kegunaan awal tahun.

13

BUKU PENGURUSAN DAN TAKWIM SK TAMAN MAHSURI 2022/2023
14.4. Bajet hendaklah berdasarkan peruntukan wang kerajaan yang ada.

15.0. BUKU TEKS, PUSAT SUMBER SEKOLAH DAN BAHAN BACAAN

15.1. Buku teks adalah sumber utama hendaklah digunakan dalam pengajaran dalam
kelas dan digunakan secara maksimum.

15.2. Keselamatan dan keadaan buku teks hendaklah diselia 2 kali setahun.
15.3. PSS hanya dibenarkan penggunaannya pada waktu PdP bagi mata pelajaran
15.4. Masuk ke PSS dengan tujuan pengajaran berfokus dibenarkan.
15.5. Waktu ketiadaan guru-guru ganti digalakkan membawa murid ke PSS untuk akses

pembelajaran.
15.6. Program NILAM Pusat Sumber akan diselia sepenuhnya oleh guru-guru bahasa/

Penyelaras Nilam /PSS
15.7. Penyemakan buku NILAM murid dilakukan 2 kali setahun oleh Guru Bahasa
15.8. Jadual Penyemakan akan dikeluarkan oleh Guru Penyelaras PSS.
15.9. Buku-buku rujukan percuma (Naskah Guru) hendaklah dijadikan aset panitia.

16.0 PROGRAM PENINGKATAN AKADEMIK
16.1. Semua program dibuat berdasarkan keperluan panitia dan mempunyai impak yang

tinggi kepada kemenjadian murid selari dengan perbelanjaan.
16.2. Dasar Kurikulum menyokong penuh semua program peningkatan akademik yang

bertunjang ke arah kecemerlangan murid.
16.3. Jawatankuasa Kecemerlangan Akademik adalah nadi membantu semua Panitia

dalam merancang dan melaksana program akademik.
16.4. Panitia diminta mengemukakan kertas cadangan yang relevan untuk program

akademik panitia berkenaan.Panitia perlu melaksanakan sekurang-kurangnya 3
program. Laporan Program perlu disediakan 2minggu selepas program berjalan.
16.5. Penglibatan HEM, Kaunseling adalah wajib bagi menyokong Program Akademik.

17.0. PERKEMBANGAN STAF

17.1. Kursus Dalaman
a. Semua guru yang menghadiri kursus mesti memberikan taklimat ringkas kepada

Guru Besar / Penolong Kanan Pentadbiran apabila pulang berkursus menggunakan

14

BUKU PENGURUSAN DAN TAKWIM SK TAMAN MAHSURI 2022/2023

format minit curai.
b. Kursus dalaman akan dianjurkan oleh guru berkenaan mengikut keperluan.
c. Bahan kursus perlu disampaikan untuk tindakan guru lain.

17.2. Kursus Perkembangan Staf / LaDap

a. Dirancang mengikut permintaan guru / keperluan berdasarkan keperluan kursus dalam
e-SPLKPM. Guru perlu mencapai 40 mata kredit yang tetapkan.

b. Lawatan Penanda Aras diadakan dalam kumpulan Panitia untuk mendapatkan maklumat
dan perkongsian pintar.

c. Profesional Learning Community (PLC) perlu dibudayakan dalam Panitia.
d. Coaching ang Mentoring perlu dilaksanakan oleh Ketua Panitia.

17.3. Bahan-bahan Ilmiah Kursus

a. Diperbanyak untuk keperluan guru lain
b. Disimpan untuk rujukan panitia

18.0. KAJIAN TINDAKAN

18.1. Semua Panitia mata pelajaran digalakkan membuat 1 kajian tindakan.
18.2. Kajian tindakan yang berkualiti akan dihantar ke jabatan untuk penyertaan sekolah.

19.0. DASAR PENGGUNAAN KERTAS UNTUK PdP DAN PEPERIKSAAN

19.1. Guru-guru dinasihatkan mengamalkan dasar penjimatan. Penggunaan
Font 9/10 tulisan comic san ms, set-up kertas left/ right 0.5 dan top & bottom
pada 0.5 digalakkan.

19.2. Percetakan 100 helai ke bawah hendaklah menggunakan mesin fotostat.
19.3. 100 helai ke atas direzo - tempoh serahan 3 hari sebelum penggunaannya.
19.4. Guru dilarang mencetak atau fotostat sendiri di pejabat.
19.5 Guru/PK digalakkan menggunakan kertas secara kitar semula.

20.0. TARGET PEPERIKSAAN /PENTAKSIRAN
20.1. Bagi Pentaksiran PBD Tahun 1 hingga 6 : Minimum TP3 setiap subjek.

15

BUKU PENGURUSAN DAN TAKWIM SK TAMAN MAHSURI 2022/2023
21.0. PENYERTAAN PERTANDINGAN LUAR AKADEMIK
21.1. Meningkatkan penyertaan dalam pertandingan berbentuk akademik di peringkat

daerah, negeri dan kebangsaan, mahupun antarabangsa.
21.2. Guru-guru dan murid juga digalakkan mengambil bahagian dalam pertandingan yang dianjurkan oleh
agensi-agensi luar ke arah memartabatkan nama sekolah.
22.0. PENENTUAN DAN PERUBAHAN DASAR KURIKULUM
22.1. Penentuan dasar yang ditetapkan tidak akan berubah sehingga berlaku keperluan

pendidikan negara .
22.2. Perubahan boleh dilakukan dari semasa ke semasa mengikut keputusan pentadbir

melalui mesyuarat pengurusan dan mesyuarat kurikulum.

16

BUKU PENGURUSAN DAN TAKWIM SK TAMAN MAHSURI 2022/2023

POLISI / DASAR HAL EHWAL MURID
SK TAMAN MAHSURI
TAHUN 2022

FASAL 1 : HARI PERSEKOLAHAN

1. SK Taman Mahsuri dibuka lima hari seminggu iaitu dari hari Ahad hingga Khamis kecuali cuti am.
2. Pada hari-hari yang dikehendaki sama ada pertukaran atau mengganti.
3. Pematuhan SOP Norma Baharu : Pengambilan suhu badan.( tidak melebihi 37darjah) dan

mengamalkan penjarakan sosial.

FASAL 2 : MASA PERSEKOLAHAN
1. Setiap hari sesi persekolahan bermula pada 7.45 pagi hingga 1.15 petang (sesi pagi) dan 1.20 petang

hingga 6.10 petang (sesi prtang)
2. Kokurikulum dilaksanakan setiap hari Rabu bermula 2:30 petnag hingga 4.30 petang

FASAL 3 : KEHADIRAN MURID
1. Semua murid dikehendaki sampai ke sekolah selewat-lewatnya jam 7.30 pagi .

2. Murid yang bertugas hendaklah sampai lebih awal daripada masa yang tersebut.

FASAL 4 : TIDAK HADIR
1. Murid yang tidak hadir disebabkan sakit, kemalangan atau sebagainya hendaklah

memberitahu pihak sekolah.
2. Murid yang tidak hadir juga dimestikan membawa surat pengakuan dari doktor atau

ibubapa apabila hadir ke sekolah pada hari berikutnya.

FASAL 5 : CUTI
1. Cuti sakit yang diberi oleh doktor hendaklah dipatuhi akan arahannya.
2. Semua jenis cuti lain, tidak boleh diambil sebelum mendapat persetujuan Guru

Besar/ wakilnya.
4. Cuti tidak dibenarkan melainkan atas permintaan ibubapa / penjaga kerana perkara-

perkara yang tidak dapat dielakkan.

17

BUKU PENGURUSAN DAN TAKWIM SK TAMAN MAHSURI 2022/2023

FASAL 6 : PERHIMPUNAN KHAS

* Tertakluk SPI/ Norma Baharu
1. Perhimpunan Rasmi diadakan setiap hari Ahad mulai jam 7.30 hingga 8.10 pagi. Acaranya

ialah menyanyikan lagu Negaraku, lagu sekolah, doa dan Rukun Negara.. Penerangan dan
amanat daripada guru bertugas/ Guru Besar atau wakilnya. Perhimpunan diakhiri dengan
nyanyian lagu Aku Negaraku dan Allah Selamat Sultan.
2. Peraturan menyanyikan lagu tersebut disertai dengan menaikkan atau mengibarkan bendera
Jalur Gemilang dan bendera negeri hendaklah dijalankan mengikut Pekeliling Perkhidmatan
Bil.8/75 yang bertarikh 08.09.1975.
3. Semua murid dan guru dikehendaki bersama-sama di Perhimpunan Rasmi hari Ahad
(termasuk dalam jadual waktu.)

FASAL 7 : PERHIMPUNAN HARIAN

1. Perhimpunan harian diadakan setiap hari Isnin hingga Khamis bermula jam 7.30 hingga 7.40
pagi.( tertakluk kepada keperluan)

2. Acaranya ialah peringatan atau penerangan daripada guru bertugas mingguan, pemeriksaan
kebersihan diri dan kehadiran Murid.

3. Semua murid dan guru bertugas dikehendaki bersama-sama di perhimpunan

FASAL 8 : TUGAS MURID

1. Tiap-tiap murid yang telah diberi tugas masing-masing seperti Ketua Darjah, Pengawas
Sekolah, Pengawas Pusat Sumber dan sebagainya adalah dipertanggungjawabkan
menjalankan kerja masing-masing yang telah ditetapkan oleh guru dengan jujur dan amanah
serta dedikasi.

2. Seseorang murid yang tidak menjalankan tugas yang telah ditetapkan dengan sempurna, Guru
Besar atau guru bertugas berhak menghukum dengan membuat apa jua kerja yang difikiran
munasabah.

18

BUKU PENGURUSAN DAN TAKWIM SK TAMAN MAHSURI 2022/2023

FASAL 9 : PAKAIAN

1. Semua murid hendaklah memakai pakaian seragam sekolah sebagaimana yang telah
ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan – Pekeliling Ikhtisas Bil. 3/71 bertarikh 07.01.1976.
dan Pekeliling Iktisas Bil 4 Tahun 2020 bertarikh 7.12.2020

2. Pakaian mestilah lengkap, bersih dan kemas.

FASAL 10 : KEBERSIHAN DIRI

1. Rambut: Hendaklah pendek dan sesuai dengan kehendak Pek. Ikhtisas 2/76 bertarikh
02.01.1976.

2. Kulit : Seluruh badan hendaklah bersih daripada daki
3. Gigi : Mestilah bersih dan digosok setiap hari
5. Kuku : Mestilah sentiasa pendik dan bersih.

FASAL 11 : KESIHATAN

1. Murid hendaklah menjaga kesihatan masing-masing. Elakan dari perkara-perkara yang boleh
mendatangkan penyakit atau mudarat.

2. Murid yang berasa kurang sihat hendaklah segera memberitahu Guru Kelas untuk
mendapatkan nasihat atau dibawa ke klinik yang berhampiran untuk rawatan.

3. Suhu bahan 37°C sahaja dibenarkan masuk kawasan sekolah.

FASAL 12 : KEBERSIHAN KAWASAN SEKOLAH / BILIK DARJAH

1. Murid hendaklah menjaga kebersihan sekolah sepanjang hari dan masa ke semasa.
2. Adalah menjadi kewajiban Murid memungut sampah-sarap atau sebagainya yang

bersepah di dalam bilik darjah atau di kawasan sekolah. Gunakan tong sampah yang
disediakan dan buang muatan di dalamnya ke dalam tong sampah besar.
3. Bilik darjah hendaklah sentiasa bersih, kemas dan teratur dengan rapi serta menarik
dan ceria.
4. Murid hendaklah menggunakan tandas dan bilik air dengan betul dan menjaga
kebersihannya. Peraturan bilik tandas hendaklah dipatuhi. Jimatkan penggunaan air dan
elektrik.

19

BUKU PENGURUSAN DAN TAKWIM SK TAMAN MAHSURI 2022/2023

5. Dilarang menconteng dengan kapur, pensel atau sebagainya di dinding, tembok, papan tulis dan di
kenderaan guru atau pelawat. Jika didapati Murid melakukannya, Guru Besar atau wakilnya boleh
menghukum murid tersebut dengan hukuman yang setimpal dan wajar.

FASAL 13 : BUKU TEKS

1. Semua buku-buku Skim Pinjaman Buku Teks (SPBT) Kementerian Pendidikan hendaklah
dijaga dengan cermat dan disampul kulitnya.

2. Jika didapati buku SPBT koyak atau hilang, murid itu hendaklah menggantikannya dengan
buku yang serupa atau senilai dengannya.

3. Semua buku pinjaman hendaklah dikembalikan kepada guru darjah apabila diminta atau
sekiranya hendak bertukar atau berhenti sekolah.

4. Jika gagal memulangkan buku-buku pinjaman ini, maka ibu bapa / penjaga diwajibkan
menggantkan buku yang serupa atau jumlah harga buku tersebut.

5. Syarat-syarat pada pinjaman SPBT dalam lampiran yang disediakan hendaklah dipatuhi.

FASAL 14 : BUKU LATIHAN / RAMPAIAN

1. Semua murid hendaklah mempunyai buku latihan / rampaian yang ditentukan oleh pihak
sekolah.

2. Sesebuah buku hendaklah dikhaskan untuk setiap mata pelajaran dan tidak dicampur
aduk.

3. Buku-buku hendaklah bersih, tidak koyak atau dilangkau bila menulisnya. Buku latihan
yang sudah penuh hendaklah disimpan untuk rujukan.

FASAL 15 : PERGERAKAN MURID

1. Waktu masuk / keluar dari bilik darjah / kawasan sekolah hendaklah berbaris terlebih dahulu
dengan keadaan senyap.

2. Murid tidak dibenarkan keluar dari bilik darjah waktu belajar dan dilarang masuk ke bilik darjah
waktu rehat kecuali mustahak dengan mendapat kebenaran guru.

3. Murid tidak dibenarkan keluar dari kawasan sekolah dalam waktu persekolahan tanpa
kebenaran Guru Besar atau wakilnya.

20

BUKU PENGURUSAN DAN TAKWIM SK TAMAN MAHSURI 2022/2023

FASAL 16 : ISYARAT BUNYI LOCENG
1. Semua murid hendaklah faham isyarat-isyarat bila loceng dibunyikan dan dikehendaki

bertindak dengan segera.
2. Murid dikehendaki berbaris dan mematuhi arahan guru serta berada di tempat yang telah

ditetapkan.

FASAL 17 : MASA CUTI SEKOLAH

1. Semasa cuti sekolah, murid-urid hendaklah mengulangkaji pelajaran.
2. Buat kerja yang berfaedah seperti menolong ibu bapa atau penjaga dan sebagainya.
3. Melawat ke tempat-tempat bersejarah atau yang berkaitan dengan pelajaran bagi tujuan

menambah ilmu pengetahuan dan pengalaman. Lawatan-lawatan ini perlu diiringi oleh ibu bapa
atau penjaga atau wakilnya.

FASAL 18 : KEMUDAHAN SEKOLAH

1. Murid dibenarkan menggunakan kemudahan sekolah dengan kebenaran Guru Besar / guru-guru.
2. Kemudahan sekolah hendaklah dijaga dengan baik. Setelah digunakan kemudahan itu, hendaklah

dipulangkan kepada guru yang berkenaan dan disimpan ditempat yang dikhaskan.

FASAL 19 : PERPUSTAKAAN

1. Setiap murid digalakan dan berhak membaca buku samada di sudut bacaan di dalam bilik darjah
ataupun perpustakaan sekolah.

2. Murid hendaklah mematuhi peratuan yang telah ditetapkan

FASAL 20 : AKHLAK

1. Murid hendaklah sentiasa berkelakuan baik serta berbudi bahasa, bersopan santun samada di
dalam atau di luar sekolah.

2. Murid hendaklah sentiasa jujur, ikhlas dan amanah.
3. Murid hendaklah saling menghormati, bertimbangrasa dan mengasihani sesama manusia.
4. Murid hendaklah menjauhkan diri daripada budak-budak jahat dan nakal.

21

BUKU PENGURUSAN DAN TAKWIM SK TAMAN MAHSURI 2022/2023

4. Murid hendaklah mempunyai nilai belas kasihan kepada makhluk Allah yang lain seperti haiwan
dan sebagainya.

6. Ditegah bergaduh dan bertengkar samada di dalam bilik darjah atau di mana-mana pun.
7. Ditegah membuat bising atau berjalan-jalan dalam bilik darjah tanpa kebenaran guru.
8. Ditegah daripada melakukan peras ugut samada di dalam atau di luar bilik darjah ataupun di

luar sekolah.
9. Murid hendaklah sentiasa patuh pada arahan guru dan pengawas yang telah diberi kuasa pada

hal-hal yang tertentu.
10. Ditegah meminjam barang-barang kawan tanpa izin.
11. Barang-barang yang dijumpai bukan kepunyaan sendiri, walau di mana-mana tempat

hendaklah dipulangkan kepada pemiliknya atau diserahkan kepada guru supaya dapat
diserahkan kembali kepada pemilik sebenar.
12. Murid mestilah mengamalkan sikap berjimat-cermat.
13. Murid dilarang menghisap rokok, ganja, terlibat dengan dadah dan sebagainya. Jika didapati
bersalah, murid akan dikenakan tindakan disiplin berdasarkan kepada Pekeliling Ikhtisas
6A/1975 yang bertarikh 05.09.1975.
14. Murid yang bertumbuk, ingkar, membawa atau menonton video lucah, pecah amanah,
mengeluarkan kata-kata kesat, mencarut, memaki atau sebagainya juga akan diambil tindakan
disiplin seperti di atas (m). segala kesalahan akan direkodkan ke dalam Sistem Salahlaku
Disiplin Murid (SSDM) yang dilancarkan pada tahun 1997.

FASAL 21 : SUMBANGAN /BAYARAN

1. Lain-lain jenis bayaran sekiranya ditetapkan oleh pihak sekolah hendaklah dijelaskan.
2. Pegawai yang diberi kuasa sahaja dibenarkan membuat kutipan.

FASAL 22 : KESELAMATAN

1. Murid dikehendaki menjaga keselamatan diri ketika bermain, menunggang basikal, bersukan,
berjalan kaki dan ketika mengikuti subjek Pendidikan Jasmani.

2. Murid dilarang membawa barang-barang tajam atau apa jua bentuk yang berupa senjata yang
boleh merbahayakan diri sendiri atau orang lain.

3. Murid perempuan ditegah daripada memakai barang kemas semasa hadir ke sekolah.

22

BUKU PENGURUSAN DAN TAKWIM SK TAMAN MAHSURI 2022/2023
FASAL 23 : PELAWAT LUAR

1. Ibu bapa atau penjaga mestilah berjumpa dengan Guru Besar atau wakilnya sebelum
mengambil atau berjumpa anak mereka atas perkara-perkara penting.

2. Ibu bapa hendaklah berurusan di pejabat SK Keladi.

FASAL 24 : SISTEM APDM

1. Guru Kelas bertanggungjawab memasukkan maklumat-maklumat murid yang diperlukan dengan betul,
tepat seperti dokumen maklumat asal dan mematuhi kehendak APDM.

2. Kehadiran murid perlu dilapor dalam sistem APDM sebelum jam 9.30 pagi oleh Guru Kelas/Guru angkat.
3. Nama murid Tahun 1 hendaklah didaftar oleh guru Kelas dalam Buku Pendaftaran dalam tempoh 30

hari dari tarikh masuk sekolah dengan diberi nombor siri dan maklumat murid ditulis secara teratur dan
kemas. Setelah selesai pengisian kembalikan ke pejabat.
4. Guru kelas perlu menghubungi ibu bapa jika murid tidak hadir :

SURAT TIDAK HADIR BERTURUT- TIDAK HADIR BERSELANG
TURUT SELI

Amaran Pertama Pada hari ke 3 Pada hari ke 10

Amaran Kedua 7 hari selepas Amaran Pertama 10 hari selepas Amaran Pertama

Amaran Terakhir 7 hari selepas Amaran Kedua 20 hari selepas Amaran Kedua
20 hari selepas Amaran Terakhir
Buang Sekolah 14 hari selepas Amaran 60 hari bukan berturut-turut
Terakhir
Jumlah Hari
Tidak Hadir 31 hari

5. Adalah dimaklumkan bagi Surat Buang Sekolah perlu ditandatangani oleh Pengetua sahaja dan
dihantar melalui Surat Berdaftar.

23

BUKU PENGURUSAN DAN TAKWIM SK TAMAN MAHSURI 2022/2023
FASAL 25 : PERKARA-PERKARA AM
1. Murid dilarang membawa makanan ringan dari luar kawasan sekolah. Murid tidak

dibenarkan menjual makanan ringan di dalam kawasan sekolah.
2. Murid hendaklah menjaga tatatertib semasa makan di ruang yang telah disediakan.
3. Dilarang membawa haiwan peliharaan seperti anjing, kucing dan sebagainya termasuk

haiwan berbisa ke sekolah.

24

BUKU PENGURUSAN DAN TAKWIM SK TAMAN MAHSURI 2022/2023

POLISI / DASAR KOKURIKULUM
SK TAMAN MAHSURI
TAHUN 2022

Setiap pelajar Tahun 4, 5 dan 6 diwajibkan menyertai;
a) Satu Pasukan Unit Uniform
b) Satu Persatuan Akademik atau Bukan Akademik.
c) Satu jenis permainan atau sukan anjuran sekolah, daerah dan negeri.
d) Memiliki pakaian Unit Uniform dan memakainya pada setiap hari Rabu.
e) Menghadiri Perhimpunan Bulanan Kokurikulum / 1M1S iaitu pada setiap hari Rabu.

POLISI SEMASA MENJALANKAN AKTIVITI KOKURIKULUM

1. Ahli-ahli hendaklah hadir tepat pada masa dan tarikh yang telah ditetapkan.
2. Ahli-ahli dikehendaki memakai pakaian yang kemas dan sesuai di setiap kali perjumpaan.
3. Kehadiran akan dicatat di setiap kali perjumpaan atau aktiviti dijalankan.
4. Disiplin dan keselamatan ahli-ahli akan sentiasa diawasi semasa perjumpaan.
5. Setiap aktiviti perlu dicatatkan di dalam buku laporan aktiviti yang disediakan.
6. Ahli-ahli mestilah berada dalam kawasan sekolah semasa aktiviti dijalankan.
7. Setiap ahli tidak dibenarkan meninggalkan kawasan sekolah semasa aktviti dijalankan.

STATUS PELAKSANAAN KOKURIKULUM SEKOLAH
Sebagai sebahagian daripada Kurikulum Kebangsaan, maka pelaksanaan kokurikulum di sekolah
adalah WAJIB. (Rujuk Seksyen 18, Akta Pendidikan 1996 (Akta 550). Kegagalan atau keengganan
melaksanakan kegiatan kokurikulum di sekolah adalah satu kesalahan dan apabila disabitkan boleh
didenda tidak melebihi lima ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempot tidak melebihi tiga bulan atau ke
dua-duanya. (Rujuk subseksyen 135 (1) Akta Pendidikan 1996 (Akta 550) dan jika kesalahan itu dilakukan
secara berterusan, maka apabila disabitkan sedemikian, seseorang itu dikenakan hukuman denda harian
yang tidak melebihi lima ratus ringgit sebagai tambahan kepada apa-apa penalti lain yang boleh dikenakan
kepadanya di bawah Akta ini berkenaan dengan kesalahan itu, bagi setiap hari kesalahan itu terus
dilakukan. (Rujuk Subseksyen 135 (2) Akta 550)

25

BUKU PENGURUSAN DAN TAKWIM SK TAMAN MAHSURI 2022/2023

MAKLUMAT
2022/2023

26

BUKU PENGURUSAN DAN TAKWIM SK TAMAN MAHSURI 2022/2023

VISI DAN MISI SEKOLAH
Pendidikan Berkualiti
Insan Terdidik
Negara Sejahtera

Melestarikan Sistem Pendidikan
yang Berkualiti

untuk Membangunkan Potensi Individu
bagi Memenuhi Aspirasi Negara.

Searah Kita
Tuju Matlamat

27

BUKU PENGURUSAN DAN TAKWIM SK TAMAN MAHSURI 2022/2023

PENGGAL PERSEKOLAHAN 2022/ 2023

PENGGAL PERSEKOLAHAN SESI 2022/ 2023

PENGGAL CUTI DAN HARI MULA AKHIR HARI MINGGU
PERSEKOLAHAN 11
9
Hari Persekolahan 21.03.2022 31.03.2022 21 1
16 12
Hari Persekolahan 01.04.2022 30.04.2022 3
49 1
Hari Persekolahan 01.05.2022 31.05.2022 13
1 Hari Persekolahan 01.06.2022 03.06.2022 9
3
JUMLAH HARI 14 7
20 3
Cuti Pertengahan 04.06.2022 12.06.2022 22
Penggal 1 2
58
Hari Persekolahan 13.06.2022 30.06.2022
9
Hari Persekolahan 01.07.2022 31.07.2022
14
Hari Persekolahan 01.08.2022 31.08.2022 17
2 Hari Persekolahan 01.09.2022 02.09.2022 22
7
JUMLAH HARI 60

Cuti Pertengahan 03.09.2022 11.09.2022 22
Penggal 2
18
Hari Persekolahan 12.09.2022 30.09.2022 13
31
Hari Persekolahan 01.10.2022 31.10.2022
23
Hari Persekolahan 01.11.2022 30.11.2022

Hari Persekolahan 01.12.2022 09.12.2022

3 JUMLAH HARI 31.12.2022
10.12.2022
Cuti Pertengahan
Penggal 3

Hari Persekolahan 03.01.2023 31.01.2023

Hari Persekolahan 01.02.2023 17.02.2023

JUMLAH HARI

Cuti Akhir Sesi 2022/ 18.02.2023 12.03.2023
2023

Tertakluk kepada perubahan dan arahan semasa

28

BUKU PENGURUSAN DAN TAKWIM SK TAMAN MAHSURI 2022/2023

CUTI UMUM SESI PERSEKOLAHAN 2022/ 2023

BIL HARI KELEPASAN TARIKH HARI

1 Awal Ramadhan 03.04.2022 Ahad
2 Hari Pekerja 01.05.2022 Ahad
3 Hari Raya Aidilfitri 03 & 04.05.2022 Selasa & Rabu
4 Hari Wesak 15.05.2022 Ahad
5 Hari Keputeraan DYMM Agong 06.06.2022 Isnin
6 Hari Keputeraan DYMM Sultan Kedah 22.06.2022 Ahad
7 Hari Raya Haji 10 & 11.07.2022 Ahad & isnin
8 Awal Muharram 30.07.2022 Sabtu
9 Hari Kebangsaan 31.08.2022 Rabu
10 Hari Malaysia 16.09.2022 Jumaat
11 Maulidurrasul 09.10.2022 Ahad
12 Deepavali 23.19.2022 Isnin
13 Hari Krismas 25.12.2022 Ahad
14 Tahun Baru cina 22 & 23.1.2023 Ahad & isnin
15 Thaipusam 03.02.2023 Sabtu
16 Israk & mikraj 18.02.2023 Sabtu

29

BUKU PENGURUSAN DAN TAKWIM SK TAMAN MAHSURI 2022/2023

MAKLUMAT AM SEKOLAH

PROFIL AM SEKOLAH

NAMA SEKOLAH SEKOLAH KEBANGSAAN TAMAN MAHSURI

KOD SEKOLAH KBA 5033

ALAMAT SEKOLAH PADANG SERAI

POSKOD 09400

BANDAR PADANG SERAI

TELEFON 04-4853510

EMEL [email protected]

hhtp://sktamanmahsuri.blogspot.my

NO FAKS TIADA

DAERAH KULIM

PPD KULIM BANDAR BAHARU

LOKASI SEKOLAH LUAR BANDAR

SESI SEKOLAH PAGI DAN PETANG

JENIS SEKOLAH SK

JENIS BANTUAN SEKOLAH KERAJAAN

PKG PADANG SERAI

KAWASAN PARLIMEN PADANG SERAI

KAWASAN DUN LUNAS

GRED B

KELUASAN SEKOLAH 4.67 EKAR (1.89 HEKTAR)

STATUS BANGUNAN SENDIRI

JARAK DARI PPD 25 KM

JARAK DARI BANDAR TERDEKAT 1 KM

30

BUKU PENGURUSAN DAN TAKWIM SK TAMAN MAHSURI 2022/2023

ENROLMEN MURID SEHINGGA FEB 2022

ALIRAN/ TAHUN L P JUMLAH
1 76 78 154
2 94 65 159
3 72 75 147
4 70 76 146
5 86 73 159
6 86 75 161
484 442 926
JUMLAH 26 24 50
PRASEKOLAH 510 466 976
JUMLAH TERMASUK
PRA SEKOLAH

31

BUKU PENGURUSAN DAN TAKWIM SK TAMAN MAHSURI 2022/2023

MAKLUMAT GURU DAN STAFF SKTM SESI 2022/ 2023

BIL NAMA / NO TELEFON GRED JAWATAN / OPSYEN

1 Noraini Bt Hj Mohammad DG 44 Guru Besar
2 Nor Hayati Binti Osman DG 42 (Bahasa Melayu)
3 Salina Bt Mat Jaya DG 44 Pk Pentadbiran
4 Muhamad Amin Bin Mat Noh DG 42
5 (Matematik)
6 Adi Syafiq Bin Osman DG 41 Pk Hal Ehwal Murid
7 Ahmad Safuan Bin Hasan DG 44
8 Ashrafudin Bin Ahmad DG 48 (Matematik)
9 Ammar Yasyir Bin Abd Rahman DG 34 Pk Kokurikulum
10 Erdatulsalmy Binti Abdul Razak DG 44 (Pendidikan Islam)
11 Fatimah Shahida Binti Shahbila DG 44
12 Fazliyati Binti Ibrahim DG 44 Pk Petang
13 Hafizan Bin Ahmad @ Awang DG 42
14 Hazariah Binti Ismail DG 44 Guru Akademik Biasa
15 Ilas Bin Mat Saud DG 42 (Bahasa Inggeris)
16 Ilias Bin Awang Seman DG 42
17 Malendra Dewi A/P Tanimale DG 42 Guru Akademik Biasa
18 Mazwina Binti Mahmud DG 44 (Pend Jasmani Dan Kesihatan)
19 Mohamad Nizam Bin Ahmad DG 44
20 Mohd Azizonazuan Bin Ab. Rahman DG 44 Guru Akademik Biasa
21 Mohd Nazri Bin Md.Noor DG 42 (Sains)
22 Mohd Ridwan Afif Bin Zakaria DG 44
Guru Akademik Biasa
(Sains)

Guru Akademik Biasa
(Sains)

Guru Akademik Biasa
(Bahasa Inggeris)

Guru Akademik Biasa
(Bahasa Melayu)

Guru Akademik Biasa
(Bahasa Melayu)

Guru Akademik Biasa
(Matematik)

Guru Akademik Biasa
(Bahasa Melayu)

Guru Akademik Biasa
(Bahasa Inggeris)

Guru Akademik Biasa
(Bahasa Inggeris)

Guru Akademik Biasa
(Pend Jasmani Dan Kesihatan)

Guru Akademik Biasa
(Bahasa Melayu)

Guru Akademik Biasa
(Reka Bentuk Dan Teknologi)

Guru Akademik Biasa
(Matematik)

Guru Akademik Biasa
(Bahasa Inggeris)

32

BUKU PENGURUSAN DAN TAKWIM SK TAMAN MAHSURI 2022/2023

BIL NAMA / NO TELEFON GRED JAWATAN / OPSYEN

23 Mohd Rosidi B. Ramli DG 41 Guru Akademik Biasa
24 Muhamad Azrin Bin Salim DG 41 (Bahasa Arab)
25 Muhamad Pauzi Bin Abdul DG 44
26 Nazilah Binti Saad DG 38 Guru Akademik Biasa
27 Noor Azmi Bin Ismail DG 42 (Bahasa Melayu)
28 Nor A'ziah Binti Salleh DG 41
29 Nor Hafizah Binti Zakaria DG 44 Guru Akademik Biasa
30 Nurajla Binti Md Hamzah DG 44 (Bahasa Melayu)
31 Nurazri Bin Abd. Rahman DG 44
32 Nurul Fairulain Binti Azmi DG 41 Guru Akademik Biasa
33 Rahimah Binti Abdul Rahim DG 44 (Bahasa Inggeris)
34 Ro'idah Bt Haji Hassan DG 38
35 Rodiyah Binti Ismail DG 44 Guru Akademik Biasa
36 Rogayah Binti Ramli DG 42 (Matematik)
37 Rohani Binti Man DG 42
38 Rohasniza Binti Mohamed Ramli DG 42 Guru Akademik Biasa
39 Rosmalinda Binti Ghazali DG 44 (Bahasa Arab)

40 Rosmanizam Bin Ismail DG 42 Guru Akademik Biasa
(Bahasa Melayu)
41 Rozidah Binti Ab.Rahman DG 44
42 Shahida Binti Khalib DG 44 Guru Akademik Biasa
43 Siti Hajar Binti Muhamad Azmi DG 41 (Bahasa Arab)
44 Suemanie A/P Ee @ Quah Chin Ee DG 42
45 Yogalakshmy A/P Karnanidi DG 44 Guru Akademik Biasa
46 Yuszaimee Bin Ahmad Rohaimi DG 44 (Bahasa Melayu)

Guru Akademik Biasa
(Bahasa Inggeris)

Guru Akademik Biasa
(Pend. Seni Visual)

Guru Akademik Biasa
(Bahasa Melayu)

Guru Akademik Biasa
(Sains)

Guru Akademik Biasa
(Sains)

Guru Akademik Biasa
(Sejarah)

Guru Akademik Biasa
(Matematik)

Guru Akademik Biasa
(Pend Muzik)

Guru Akademik Biasa
(Pend Jasmani Dan

Kesihatan)
Guru Akademik Biasa

(Bahasa Inggeris)
Guru Akademik Biasa

(Bahasa Arab)
Guru Akademik Biasa

(Bahasa Inggeris)
Guru Akademik Biasa

(Pend. Seni Visual)
Guru Akademik Biasa
(Reka Bentuk Dan Teknologi)
Guru Akademik Biasa

(Matematik)

33

BUKU PENGURUSAN DAN TAKWIM SK TAMAN MAHSURI 2022/2023

BIL NAMA / NO TELEFON GRED JAWATAN / OPSYEN

47 Zaiton Binti Jusoh DG 42 Guru Akademik Biasa
48 Zuraida Binti Osman DG 42 (Bahasa Melayu)
49 Ahmad Farhan Bin Jaapar DG 44
50 Mohd Naza'in Bin Abd Rani DG 41 Guru Akademik Biasa
51 Munirah Bt Husain DG 44 (Bahasa Melayu)
52 Noor Suryati Binti Aziz DG 44
53 Nor Aslina Binti Rosli DG 44 Guru Akademik Biasa
54 Nor Azimah Binti Ismail DG 41 (Pend Islam)
55 Nor Laila Binti Mohd Ali DG 34
56 Norshuhaida Zahanim Binti Abu Seman DG 41 Guru Akademik Biasa
57 Norzailah Binti Abdullah DG 44 (Pend Islam)
58 Nur Adilah Binti Shubki DG 41
59 Nur Fasihah Binti Ibrahim DG 41 Guru Akademik Biasa
60 Nurul Asyraf Binti Yusoff DG 41 (Pend Islam)
61 Rusilawati Bt Ahmad DG 42
62 Shahidah Binti Haji Ahmad DG 44 Guru Akademik Biasa
63 Zahrah Binti Md Zuhri DG 44 (Pend Islam)
64 Norshafinaz Binti Ridzuan DG 44
65 Dina Binti Othman DG 42 Guru Akademik Biasa
66 Sharifah Binti Ibrahim DG 44 (Pend Islam)
67 Normadiah Bt. Wagiman DG 44
68 Norain Binti Ahmad DG 41 Guru Akademik Biasa
69 Sufiana Binti Mohd Subki DG 44 (Pend Islam)
70 Karthiges A/L Muthuveeran DG 44
Guru Akademik Biasa
(Pend Islam)

Guru Akademik Biasa
(Pend Islam)

Guru Akademik Biasa
(Pend Islam)

Guru Akademik Biasa
(Pend Islam)

Guru Akademik Biasa
(Pend Islam)

Guru Akademik Biasa
(Pend Islam)

Guru Akademik Biasa
(Pend Islam)

Guru Akademik Biasa
(Pend Islam)

Guru Akademik Biasa
(Pend Islam)

Guru Perpustakaan Dan Media
(Sains Sosial)

Guru Prasekolah
(Prasekolah)

Guru Prasekolah
(Prasekolah)

Guru Bimbingan

Guru Pemulihan

Guru Pengurusan Data/
Maklumat

Guru Akademik Biasa
(Bahasa tamil SK)

34

BUKU PENGURUSAN DAN TAKWIM SK TAMAN MAHSURI 2022/2023

MAKLUMAT AKP SKTM SESI 2022/ 2023

BIL NAMA GRED JAWATAN

1 Normah Bt Mohd Hassan N 22 Ketua Pembantu Tadbir
2 Rosidi Bin Othman N 19
3 Zaleha Begum Bt Channan Deen N 19 Pembantu Tadbir
4 Salmah Bt Yahaya N 19
5 Siti Salwa Bt Mat Daud N 19 Pembantu Tadbir
6 Munirah Bt Ahmad N 11 Pembantu Pengurusan Murid

(Prasekolah)
Pembantu Pengurusan Murid

(Prasekolah)
Pembantu Operasi

35

BUKU PENGURUSAN DAN TAKWIM SK TAMAN MAHSURI 2022/2023
PERISTIWA PENTING DAN CUTI PERISTIWA SEKOLAH SESI 2022/ 2023

Bil. PERISTIWA TARIKH / HARI CUTI
PERISTIWA
21.08.2022
1 Konferensi Waris : Tranformasi Kemenjadian (AHAD)
Murid Bil. 1

2 Konferensi Waris : Tranformasi Kemenjadian 05.02.2023
Murid Bil. 2 (AHAD)

3 Merentas Desa 16.06.2022
(KHAMIS)

4 Kejohanan Olahraga Sekolah 20.06.2022 √
(KHAMIS)

5 Mesyuarat Agong PIBG ‘PIBG Pemacu 22.05.2022
Transformasi Sekolah’ (AHAD)

6 Hari Guru 16.05.2022
(KHAMIS)

7 Hari Kantin (Usahawan Muda) 29.05.2022 √
(AHAD)
8 Perkhemahan Perdana Unit Beruniform
26 – 28.10.2022
(RABU – KHAMIS)

9 Hari Kanak- Kanak 08.11.2022 √
(AHAD)

10 Hari Anugerah kecemerlangan Murid 25.09.2022
(AHAD)

36

BUKU PENGURUSAN DAN TAKWIM SK TAMAN MAHSURI 2022/2023

TAKWIM PENTAKSIRAN SESI 2022/ 2023

Bil. PENTAKSIRAN TARIKH
1 PENTAKSIRAN 1 22 – 26 MEI 2022
2 PENTAKSIRAN 2 24 – 28 JULAI 2022
3 PENTAKSIRAN 3 13 – 17 NOVEMBER 2022
4 UJIAN SEGAK
5 UJIAN PSIKOMETRIK MAC & OGOS
6 PAJSK MAC
7 PBD
Sepanjang Tahun
Sepanjang tahun

37

BUKU PENGURUSAN DAN TAKWIM SK TAMAN MAHSURI 2022/2023

AGIHAN
TUGAS

38

BUKU PENGURUSAN DAN TAKWIM SK TAMAN MAHSURI 2022/2023

CARTA ORGANISASI PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN SEKOLAH

GURU BESAR
Puan Noraini Binti Mohamad

PK HAL EHWAL MURID PK PENTADBIRAN PIBG
Puan Salina Binti Mat Jaya Puan Nor Hayati Binti Osman
PK KOKURIKULUM
Encik Mohd Amin Bin Md Noh

PK PETANG

PENTADBIRAN

KURIKULUM PENTADBIRAN

HAL EHWAL MURID

MAJLIS SUKAN

*Di *Disiplin & *Panitia Mata *SKPMg² KOKURIKULUM
Pengawas Pelajaran *Kewangan
*Rekod *Perkhidmatan *Penyelaras *Olahraga
*B *Bimbingan & *Penilaian & *Pembangunan
Kaunseling Kehadiran Pentaksiran Persatuan/ *Rumah
Murid Staf Kelab & Unit Sukan
*RMT/ PSS *SPPBS/PBS *Data/ EMIS Uniform
*Data SMM/ *Jadual Waktu •
*SPBT SSDM/APDM *Pusat Sumber *Makmal ICT *Sukan •
Sekolah(PSS) *JPMS •
*Kesihatan & *Pendaftaran, *Lembaga *Program •
Rawatan Pertukaran & *Program Nilam Koakademik
Penetapan Tatatertib *Permainan
*Kantin Murid *Program j-QAF *Takwim Sekolah *Rimup • Bola
*KWAPM • BolaJaring
*Kedai Buku *Pemulihan *Program 1M1S • Catur
*KKJR • Sepak
*Kebersihan, *Transisi *PLC *Perayaan / Takraw
* Kesihatan & UpacaraSekolah
Keselamatan(3K) *Sekolah
*Lawatan Murid Penyayang
**Program Susu
KPT/PT

PAP/PPM

Pekerja
Swasta

Pengawal
Swasta

39

BUKU PENGURUSAN DAN TAKWIM SK TAMAN MAHSURI 2022/2023

JAWATANKUASA PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN SEKOLAH

JAWATANKUASA PENGURUSAN DAN PERANCANGAN STRATEGIK SEKOLAH

Pengerusi : Puan Noraini Binti Mohamad (Guru Besar)
Setiausaha : Puan Nor Hayati Binti Osman (PKP)
Ahli Jawatankuasa : Puan Salina Binti Mat Jaya (PK HEM)
Encik Mohd Amin Bin Md Noh (PK Kokurikulum)
PK Petang
Puan Normah Binti Mohamad Hassan (KPT)
Semua Ketua Panitia Mata Pelajaran

JAWATANKUASA TATATERTIB GURU DAN KAKITANGAN

Penasihat : Tuan Pegawai Pendidikan Daerah KBB
Pengerusi : Puan Noraini Binti Mohamad (Guru Besar)
Setiausaha : Puan Nor Hayati Binti Osman (PKP)
Ahli Jawatankuasa : Puan Salina Binti Mat Jaya (PK HEM)
Encik Mohd Amin Bin Md Noh (PK Kokurikulum)
PK Petang
Puan Normah Binti Mohamad Hassan (KPT)

JAWATANKUASA KEWANGAN SEKOLAH

Pengerusi : Puan Noraini Binti Mohamad (Guru Besar)
Timb Pengerusi : Puan Nor Hayati Binti Osman (PKP)
Setiausaha : Encik Rosidi Bin Othman (PT Kewangan)
Ahli Jawatankuasa : Puan Salina Binti Mat Jaya (PK HEM)
Encik Mohd Amin Bin Md Noh (PK Kokurikulum)
PK Petang
Puan Norshafinaz Binti Ridzuan (Penyelaras Pusat Sumber Sekolah)
Puan Norain Binti Ahmad (Guru Pemulihan)
Puan Sharifah Binti Ibrahim (Guru Prasekolah)

40

BUKU PENGURUSAN DAN TAKWIM SK TAMAN MAHSURI 2022/2023

JAWATANKUASA RANCANGAN PEMAJUAN SEKOLAH (RPS)

Pengerusi : Puan Noraini Binti Mohamad (Guru Besar)
Naib Pengerusi 1 : Puan Nor Hayati Binti Osman (PKP)
Naib Pengerusi 2 : Puan Salina Binti Mat Jaya (PK HEM)
Naib Pengerusi 3 : Encik Mohd Amin Bin Md Noh (PK Kokurikulum)
Naib Pengerusi 4 : PK Petang
Setiausaha 1 : Puan Sufiana Binti Mohd Subki (Guru Data)
Pen Setiausaha : Puan Suemanie A/P Ee @ Quah Chin Ee
Ahli Jawatankuasa : Semua Ketua Panitia Mata Pelajaran

JAWATANKUASA PENGURUSAN DATA DAN MAKLUMAT SEKOLAH (JPMS)

Pengerusi : Puan Noraini Binti Mohamad (Guru Besar)
Naib Pengerusi 1 : Puan Nor Hayati Binti Osman (PKP)
Naib Pengerusi 2 : Puan Salina Binti Mat Jaya (PK HEM)
Naib Pengerusi 3 : Encik Mohd Amin Bin Md Noh (PK Kokurikulum)
Naib Pengerusi 4 : PK Petang
Setiaosaha : Puan Sufiana Binti Mohd Subki (Guru Data)
Ahli Jawatankuasa : Puan Norzailah Binti Abdullah (S/U Kurikulum)
Puan Norshuhaida Zahanim Binti Abu Seman (S/U HEM)
Puan Sharifah Binti Ibrahim (S/U Kokurikulum)
Puan Rosmanizam Bin Ismail (S/U SKPMg²)
Puan Nor Hafizah Binti Zakaria (S/U PBS)
Encik Hafizan Bin Ahmad @ Awang (S/U Sukan)
Puan Normadiah Binti Wagiman (Guru Bimbingan Dan Kaunseling)
Puan Mazwina Binti Mahmud (S/U SPBT)
Encik Mohd Rosidi bin Ramli (Guru Aset)
Puan Norshafinaz Binti Ridzuan (Penyelaras Pusat Sumber Sekolah)
Semua Ketua Panitia

41

BUKU PENGURUSAN DAN TAKWIM SK TAMAN MAHSURI 2022/2023

JAWATANKUASA LATIHAN DAN PEMBANGUNAN STAF (LDP)

Pengerusi : Puan Noraini Binti Mohamad (Guru Besar)
Naib Pengerusi 1 : Puan Nor Hayati Binti Osman (PKP)
Naib Pengerusi 2 : Puan Salina Binti Mat Jaya (PK HEM)
Naib Pengerusi 3 : Encik Mohd Amin Bin Md Noh (PK Kokurikulum)
Naib Pengerusi 4 : PK Petang
Setiausaha : Puan Rodiyah Binti Ismail
Ahli Jawatankuasa : Semua Ketua Panitia Mata Pelajaran

JAWATANKUASA STANDARD KUALITI PENDIDIKAN MALAYSIA (SKPMg2)

Pengerusi : Puan Noraini Binti Mohamad (Guru Besar)
Naib Pengerusi 1 : Puan Nor Hayati Binti Osman (PKP)
Naib Pengerusi 2 : Puan Salina Binti Mat Jaya (PK HEM)
Naib Pengerusi 3 : Encik Mohd Amin Bin Md Noh (PK Kokurikulum)
Naib Pengerusi 4 : PK Petang
Setiausaha : Encik Rosmanizam Bin Ismail
Pen Setiausaha : Puan Suemanie A/P Ee @ Quah Chin Ee
Ahli Jawatankuasa : Puan Norzailah Binti Abdullah(S/U Kurikulum)
Puan Norshuhaida Zahanim Binti Abu Seman (S/U HEM)
Puan Sharifah Binti Ibrahim (S/U Kokurikulum)
Semua Ketua Panitia Mata Pelajaran

42

BUKU PENGURUSAN DAN TAKWIM SK TAMAN MAHSURI 2022/2023

JAWATANKUASA PENTAKSIRAN & PEPERIKSAAN

Pengerusi : Puan Noraini Binti Mohamad (Guru Besar)
Naib Pengerusi 1 : Puan Nor Hayati Binti Osman (PKP)
Naib Pengerusi 2 : Puan Salina Binti Mat Jaya (PK HEM)
Naib Pengerusi 3 : Encik Mohd Amin Bin Md Noh (PK Kokurikulum)
Naib Pengerusi 4 : PK Petang
Setiausaha : Puan Nor Hafizah Binti Zakaria (S/U PBS)
Ahli Jawatankuasa : Encik Karthiges A/L Muthuveeran (S/U PBD)
Encik Mohd Ridwan Afif Bin Zakaria (S/U Pep Dalaman/ Saps)
Encik Mohamad Nizam Bin Ahmad (S/U SEGAK)
Encik Ilias Bin Awang Seman (S/U PAJSK)
Puan Norzailah Binti Abdullah ( S/U Kurikulum)
Puan Normadiah Binti Wagiman (Guru Bimbingan)
Puan Norain Binti Ahmad (Guru Pemulihan)
Semua Guru kelas

JAWATANKUASA PENILAIAN BERSEPADU PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN (PBPPP)

Pengerusi : Puan Noraini Binti Mohamad (Guru Besar)
Setiausaha : Puan Nor Hayati Binti Osman (PKP)
Ahli Jawatankuasa : Puan Salina Binti Mat Jaya (PK HEM)
: Encik Mohd Amin Bin Md Noh (PK Kokurikulum)
Urusetia : PK Petang
: Puan Normah Binti Mohd Hassan

43

BUKU PENGURUSAN DAN TAKWIM SK TAMAN MAHSURI 2022/2023

JAWATANKUASA JADUAL WAKTU

Pengerusi : Puan Noraini Binti Mohamad (Guru Besar)
Naib Pengerusi 1 : Puan Nor Hayati Binti Osman (PKP)
Naib Pengerusi 2 : Puan Salina Binti Mat Jaya (PK HEM)
Naib Pengerusi 3 : Encik Mohd Amin Bin Md Noh (PK Kokurikulum)
Naib Pengerusi 4 : PK Petang
Setiausaha : Encik Rosmanizam Bin Ismail
AJK : Puan Nor Zailah Binti Abdullah (S/U Kurikulum)

Encik Ilias Bin Awang Seman
Encik Ahmad Farhan Bin Jaapar
Semua Ketua Panitia Mata Pelajaran

URUSETIA MESYUARAT GURU

Pencatat Minit Mesyuarat : Munirah Binti Husain
Zuraida Binti Osman
Siaraya : Nurul Asyraf Binti Yusoff
Mazwina Binti Mahmud
Persediaan Tempat/ Alatan : Zaiton Binti Jusoh
Encik Hafizan Bin Ahmad @ Awang
Puan Norshafinaz Binti Ridzuan

44

BUKU PENGURUSAN DAN TAKWIM SK TAMAN MAHSURI 2022/2023

JAWATANKUASA BILIK KHAS DAN SUMBER PENDIDIKAN

Pengerusi : Puan Noraini Binti Mohamad (Guru Besar)
Naib Pengerusi 1 : Puan Nor Hayati Binti Osman (PKP)
Naib Pengerusi 2 : Puan Salina Binti Mat Jaya (PK HEM)
Naib Pengerusi 3 : Encik Mohd Amin Bin Md Noh (PK Kokurikulum)
Naib Pengerusi 4 : PK Petang
Setiausaha : Puan Sufiana binti Mohd Subki (Bilik Aman Mahsuri)
Ahli Jawatankuasa : Puan Ro'idah Bt Hassan (Bilik Mesyuarat)
Puan Rosmalinda Binti Ghazali (Bilik Kesihatan)
Encik Muhamad Azrin Bin Salim (Bilik Tayangan)
Encik Ahmad Safuan Bin Hasan (Bilik Muzik)
Puan Suemanie A/P Ee @ Quah Chin Ee (Makmal Komputer)
Puan Nurajla Binti Md Hamzah (Bilik J-Qaf)
Puan Rogayah Binti Ramli (MakmalSains 1 & 2)
Encik Mohd Nazri Bin Md.Noor (Bilik Seni)
Puan Norshafinaz Binti Ridzuan (Pusat Sumber Sekolah)
Puan Zaiton Binti Jusoh (Serambi Bahasa)
Puan Mazwina Binti Mahmud (Bilik SPBT/ BOSS)
Puan Normadiah Binti Wagiman (Bilik kaunseling)
Encik Ahmad Farhan Bin Jaafar (Surau)
Puan Norain Binti Ahmad (Bilik Pemulihan)
Puan Malendra Dewi A/P Tanimale (Bilik SAL)
Encik Ilias Bin Awang Seman (Bilik Pengawas)
Encik Rosmanizam Bin Ismail (Bilik Sukan)
Encik Hafizan Bin Ahmad @ Awang (Bilik Siaraya/ PA Sistem)

45

BUKU PENGURUSAN DAN TAKWIM SK TAMAN MAHSURI 2022/2023
GURU KELAS DAN GURU PENDAMPING SESI 2022/ 2023

KELAS NAMA GURU KELAS NAMA GURU ANGKAT

1 CAMELIA NOR HAFIZAH BINTI ZAKARIA KARTHIGES A/L MUTHUVEERAN
1 IRIS NOR LAILA BINTI MOHD ALI ROHASNIZA BINTI MOHAMED RAMLI
ROZIDAH BINTI AB.RAHMAN NORSHUHAIDA ZAHANIM BINTI ABU
1 AKASIA SEMAN
MAZWINA BINTI MAHMUD
1 IXORA YOGALAKSHMY A/P KARNANIDI ROSMANIZAM BIN ISMAIL
NURUL FAIRULAIN BINTI AZMI
1 JASMIN NURAJLA BINTI MD HAMZAH AMMAR YASYIR BIN ABD RAHMAN
RO'IDAH BT HASSAN
2 CAMELIA NUR FASIHAH BINTI IBRAHIM YUSZAIMEE BIN AHMAD ROHAIMI
ZAITON BINTI JUSOH
2 IRIS ASHRAFUDIN BIN AHMAD MUHAMAD AZRIN BIN SALIM
SHAHIDA BINTI KHALIB
2 AKASIA RAHIMAH BINTI ABDUL RAHIM ADI SYAFIQ BIN OSMAN
ILAS BIN MAT SAUD
2 IXORA NURAZRI BIN ABD. RAHMAN NORAIN BINTI AHMAD
AHMAD SAFUAN BIN HASAN
2 JASMIN NUR ADILAH BINTI SHUBKI ILIAS BIN AWANG SEMAN
NORSHAFINAZ BINTI RIDZUAN
3 CAMELIA NAZILAH BINTI SAAD NOOR AZMI BIN ISMAIL
FAZLIYATI BINTI IBRAHIM
3 IRIS MOHD NAZA'IN BIN ABD RANI MOHD ROSIDI BIN RAMLI
MOHD AZIZONAZUAN BIN AB RAHMAN
3 AKASIA SHAHIDAH BINTI HAJI AHMAD ROGAYAH BINTI RAMLI

3 IXORA NURUL ASYRAF BINTI YUSOFF

3 JASMIN ZURAIDA BINTI OSMAN

4 CAMELIA NOR AZIMAH BINTI ISMAIL

4 IRIS NOOR SURYATI BINTI AZIZ

4 AKASIA RUSILAWATI BINTI AHMAD

4 IXORA MUNIRAH BINTI HUSAIN

4 JASMIN SITI HAJAR BINTI MUHAMAD AZMI

5 CAMELIA ZAHRAH BINTI MD ZUHRI

5 IRIS MOHD RIDWAN AFIF BIN ZAKARIA

5 AKASIA MUHAMAD PAUZI BIN ABDUL

46

BUKU PENGURUSAN DAN TAKWIM SK TAMAN MAHSURI 2022/2023

5 IXORA FATIMAH SHAHIDAH BINTI SHAHBILA MOHD NAZRI BIN MD.NOOR
MOHAMAD NIZAM BIN AHMAD
5 JASMIN NOR A`ZIAH BINTI SALLEH MALENDRA DEWI A/P TANIMALE
SUEMANIE A/P EE @ QUAH CHIN EE
6 CAMELIA NOR ASLINA BINTI ROSLI AHMAD FARHAN BIN JAAPAR
HAFIZAN BIN AHMAD @ AWANG
6 IRIS HAZARIAH BINTI ISMAIL ROSMALINDA BINTI GHAZALI

6 AKASIA RODIYAH BINTI ISMAIL

6 IXORA ERDATULSALMY BINTI ABDUL RAZAK

6 JASMIN NORZAILAH BINTI ABDULLAH
DINA BINTI OTHMAN @ SEMAN
PRA SHARIFAH BINTI IBRAHIM
CAMELIA

PRA
JASMIN

GURU KELAS

1. Membentuk organisasi kelas yang terdiri daripada Ketua Kelas, Penolong Ketua Kelas, Bendahari AJK
Kebersihan dan AJK Keceriaan
2. Menerima kemasukan murid baru dan mendaftar masuk murid baru dalam SPBD berdasarkan arahan
PK HEM.
3. Merekodkan kehadiran murid setiap hari melalui system APDM.
4. Menetukan semua perkara yang dikehendaki ada di dalam sistem APDM
5. Mengemaskini Data Murid dalam APDM berdasarkan arahan dan maklumat semasa.
6. Memastikan buku teks diagih kepada semua murid di dalam kelas.
7. Mengenalpasti murid yang layak menerima sebarang bentuk bantuan berdasarkan Data APDM dan
arahan semasa.
8. Sentiasa memantau kemajuan prestasi akademik dan menjaga kebajikan murid.
9. Mengurus dan melengkapkan Templat PBD yang berkaitan dengan guru kelas.
10. Semua guru kelas wajib mewujudkan ’Group Whatssup’ kelas masing-masing sebagai medium
perhubungan untuk menyampaian maklumat kepada murid dan waris.

GURU ANGKAT :

1. Merekod kehadiran murid dalam APDM sekiranya guru kelas tidak berada di sekolah pada hari
tersebut

2. Membantu guru kelas mengurus kelas untuk apa-apa upacara/program sekolah serta membantu
melaksanankan segala urusan yang dilaksanakan oleh guru kelas seperti di atas.

47

BUKU PENGURUSAN DAN TAKWIM SK TAMAN MAHSURI 2022/2023
GURU PENYELARAS KELAS SESI 2022/ 2023

KELAS NAMA GURU PENYELARAS

Tahun 1 NOR HAFIZAH BINTI ZAKARIA
Tahun 2 NUR FASIHAH BINTI IBRAHIM
Tahun 3 NAZILAH BINTI SAAD
Tahun 4 NOR AZIMAH BINTI ISMAIL
Tahun 5 ZAHRAH BINTI MD ZUHRI
Tahun 6 NOR ASLINA BINTI ROSLI
Prasekolah SHARIFAH BINTI IBRAHIM

CARTA GANTT PENTADBIRAN SESI 2022/2023

BIIL PERKARA/ AKTIVITI M A M J J O S O N D J F
A P E U U G E K O IS A E
1 Mesyuarat Pengurusan C R I N L O P T V N B
2 Mesyuarat Guru T
3 Mesyuarat Staff (AKP)
4 Mesyuarat Agung PIBG ////////////
5 Mesyuarat PBPPP
6 Mesyuarat SKPMg² / / / //
7 Program peningkatan Kopetensi Guru
/ / / //

/

///

///

////

48

BUKU PENGURUSAN DAN TAKWIM SK TAMAN MAHSURI 2022/2023

NOR HAYATI BINTI OSMAN
PK PENTADBIRAN
(UNIT KURIKULUM)

49


Click to View FlipBook Version