The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by salwani.aqma, 2019-01-07 23:34:20

RPT MUZIK THN5 2019

RPT MUZIK THN5 2019

PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 5 2019

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (KSSR PK)
RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK (LD) TAHUN 5

MINGGU TAJUK KEMAHIRAN OBJEKTIF CATATAN

1 PROGRAM MINGGU TRANSISI PPKI
(02/01-
04/01) 1. PERSEPSI 1.1.1 Menepuk tekanan detik Murid-murid boleh
MUZIK
2–3 pertama lagu yang
(07/01-
11/01) didengar 1. Menepuk tangan secara bebas

(14/01- 1.1 Mengetahui irama i. 4 2. Menepuk tekanan detik mengikut
18/01) dalam muzik 4 meter 4 secara bebas
4
ii. 3
4 3. Menepuk tekanan detik mengikut
meter 3 secara bebas
1.1.2 Menepuk tempo lagu 4
yang didengar
4. Menepuk tekanan detik meter 4
i. Tempo cepat dan 3 dengan tempo cepat dan
ii. Tempo lambat 3 , 4 Lambat

5. Menepuk tekanan detik meter
4 dan 3 dengan tempo cepat
dan 3, 4 lambat dengan diiringi
lagu

6. Membuat persembahan

SITI SALWANI AQMA BINTI ABD. JALIL JP (SB) /500/ 30873

PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 5 2019

4-5 1.2 Mengetahui 1.2.1 Mengenal tanda isyarat 1. Mengenal gambarajah tanda
(21/01- sistem notasi dan istilah. isyarat
25/01) lagu
i. Tanda ulangan 2. Menyebut salah satu tanda
(28/01- isyarat.
01/02)
3. Menyebut 3 tanda isyarat

1.2.2 Mengenal nilai not 4. Melukis salah satu tanda isyarat
i. Semibrif secara bebas

1.2.3 Mengenal nilai tanda 5. Melukis 3 tanda isyarat secara
rehat bebas
i. Tanda rehat
semibrif 6. Meletakkan tanda isyarat pada
baluk

6-7 1.3 Mengetahui 1.3.1 Menyanyikan melodi 1. Mengenal jenis-jenis melodi dan
(04/02- melodi dalam mudah. isyarat tangan Curwen “Do”
08/02 muzik
i. Melodi 2. Mengajuk melodi mudah secara
(04/02- mendatar berpandu
08/02)
ii. Melodi menaik JP (SB) /500/ 30873

SITI SALWANI AQMA BINTI ABD. JALIL

PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 5 2019

iii. Melodi menurun

8–9 1.3.2 mengenal solfa 3. Membezakan ketiga-tiga melodi
(18/02- dengan isyarat tangan
22/02) Curwen 4. Membunyikan melodi dengan
nyanyian solfa
(25/02 - i. Do
01/03) 5. Menyanyikan semua melodi lagu
dengan isyarat tangan Curwen

i. Do

6. Membuat persembahan isyarat
tangan Do, Mi, So

10 – 13 1.4 Memahami 1.4.1 Mengaplikasi beza 1. Mengenal dinamik lembut dan
ekspresi dalam dinamik pada lagu kuat
(04/03 - muzik yang didengar.
08/03 2. Membunyikan dinamik lembut
i. Lembut ( p ) dan kuat
(11/03 - ii. Kuat ( f )
15/03) 3. Membezakan dinamik lembut dan
kuat
(18/03 -
22/03) 4. Menyanyikan satu lagu dinamik
lembut dan dinamik kuat
*23-31/03
(cuti) 5. Menyanyikan lagu yang didengar
dengan dinamik lembut dan kuat
(01/04 -
05/04) 6. Membuat persembahan

SITI SALWANI AQMA BINTI ABD. JALIL JP (SB) /500/ 30873

PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 5 2019

14 – 16 2. PENGALAMAN 2.1.1 Menyanyikan lagu 1. Menganl postur yang betul
(08/04 - NYANYIAN dengan
12/04) i. Duduk
2.1 Memahami postur yang betul ii. Berdiri
(15/04 - teknik
19/04) i. Duduk 2. Melakukan teknik pernafasan
nyanyian. ii. Berdiri yang betul dalam postur
(22/04 -
26/04) i. Duduk
ii. Berdiri
2.1.2 menyanyikan lagu 3. Menyanyi secara „humming‟ lagu
dengan yang di dengar dengan teknik
pernafasan dan postur yang betul
teknik pernafasan yang
betul JP (SB) /500/ 30873

SITI SALWANI AQMA BINTI ABD. JALIL

17 – 18 2.2 menyanyi 2.2.1 menyanyikan lagu PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 5 2019
(29/04 - pelbagai dengan
03/05) 4. Menyanyikan lagu dengan teknik
lagu i. Pic pernafasan dan postur yang
(06/05 - ii. Tempo betul dengan berpandu
10/05) iii. dinamik
5. Menyanyikan lagu dengan teknik
SITI SALWANI AQMA BINTI ABD. JALIL pernafasan dan postur yang betul

6. Membuat persembahan

1. mengetahui pi, tempo dan
dinamik

2. Membezakan
i. Pic
ii. Tempo
iii. Dinamik
Dengan lagu yang didengar

3. Mengajuk lagu yang didengar
dengan pic, tempo dan dinamik
yang betul

4. Menyanyikan lagu mengikut pic,
tempo dan dinamik yang didengar

5. Menyanyikan lagu mengikut pic,
tempo dan dinamik yang didengar
dengan betul dan tepat

6. Membuat persembahan

JP (SB) /500/ 30873

PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 5 2019

19 PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN
(13/05 -
17/05) PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN

20 CUTI PENGGAL 1
(20/05 - (KUMPULAN B: 25.02.2019 – 09.06.2019)
24/05)
2.3 Membuat 2.3.1 Menyanyi sambil 1. Memberi respon terhadap lagu
21-22 gerakan
(10/06 - membuat yang di dengar
14/06) sambil
menyanyi gerakan mengikut lirik
(17/06 -
21/06 lagu 2. Melakukan gerakan bebas

mengikut lagu yang didengar

2.3.2 Menyanyi lagu dengan 3. Menyatakan perasaan semasa
ekspresi yang sesuai membuat pergerakan

4. Melakukan pergerakan mengikut
satu baris lagu secara berpandu

5. Menyanyikan lagu sambil
membuat gerakan mengikut lirik
lagu dengan ekspresi yang ssuai
secara berpandu

6. Menyanyikan lagu dengan
ekspresi dan pergerakan yang
sesuai mengikut lirik lagu

SITI SALWANI AQMA BINTI ABD. JALIL JP (SB) /500/ 30873

PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 5 2019

23 – 26 3. PENGALAMAN 3.1.1 memainkan alat perkusi 1. Memainkan alat perkusi secara
(24/06 - MUZIKAL mengikut detik lagu bebas
28/06)
3.1 memainkan alat 2. Memainkan alat perkusi mengikut
(01/07 - detik dan corak irama secara
05/07) perkusi 3.1.2 Memainkan alat perkusi berpandu

(08/07 - i. Mengikut corak 3. Membunyikan alat perkusi bahan
12/07) irama persekitaran mengikut corak
irama dengan iringan lagu
(15/07 - ii. Mengiringi lagu
1907)

3.1.3 Memainkan lagu 4. Membunyikan alat perkusi bahan
daripada persekitaran mengikut corak
irama tanpa iringan lagu
bahan persekitaran
5. Memainkan alat perkusi
i. Mengikut corak konvensional dan bahan
irama persekitaran mengikut corak
irama dengan iringan lagu
ii. Mengiringi lagu
6. Membuat persembahan
27 – 30 3.2 Memainkan 3.2.1 Mengenal penjarian menggunkan alat perkusi
(22/07 - rekoder konvensional dan bahan
26/07) i. Not C‟ persekitaran
ii. Not D‟
1. Mengenal Not C dan Not D

2. Mengenal Penjarian Not C dan
Not D

(29/07 - 3.2.2 Meniup rekoder 3. Membunyikan penjarian Not C CUTI
02/08) mengikut dan Not D
PERTENGAHAN
(05/08 - 4. Meniup rekoder mengikut corak
09/08) PENGGAL 2

(KUMPULAN B:
10.08.2019 –

SITI SALWANI AQMA BINTI ABD. JALIL JP (SB) /500/ 30873

PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 5 2019

(19/08 - irama 18.08.2019)
23/08)

i. Not C‟ 5. Meniup rekoder mengikut Not B,
ii. Not D‟ Not A, Not G, Not C dan Not D

3.2.3 Meniup rekoder 6. Membuat persembahan
mengikut corak irama

31 – 34 4. APRESIASI DAN 4.1.1 Menyatakan 1. Mengenal muzik moden dan
(26/08 - ESTETIKA SENI perasaan dan tradisional
30/08) MUZIK
memberi pendapat 2. Mengenal cirri-ciri muzik moden
(02/09 - 4.1 Menghayati terhadap lagu yang dan tradisional
06/09) muzik didengar
3. Membezakan muzik moden dan
(09/09 - daripada tradisional
13/09) pelbagai
4. Menyatakan mud sesebuah lagu
(16/09 - repertoir muzik yang didengar
20/09) moden dan
tradisional 5. Mengklafisikasikan muzik moden
Malaysia dan tradisional

35 – 38 4.2 Menghargai 4.2.1 Mengenali tarian 6. Menyanyikan sebuah lagu muzik
(23/09 - kesenian dan tradisional moden dan tradisional
27/09) kebudayaan
Malaysia 1. Mengenal tarian tradisional
(30/09 - muzik Contoh : inang Malaysia
04/10) tradisonal
2. Menamakan tarian tradisonal
Malaysia Malaysia

SITI SALWANI AQMA BINTI ABD. JALIL 3. Melakukan gerakan asas tarian
JP (SB) /500/ 30873

(07/10 - 4.2.2 Membuat gerakan PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 5 2019
11/10) mudah
(14/10 - tradisional Malaysia tanpa muzik
18/10) tarian tradisional secara berpandu
Malaysia
39-41 4. Melakukan gerakan asas tarian
42 4.2.3 Menghasilkan buku tradisional Malaysia dengan
skrap muzik secara berpandu

5. Menghasilkan buku skrap
mengenai tarian tradisional
Malaysia

6. Membuat persembahan tarian
tradisional Malaysia

ULANGKAJI AKHIR TAHUN
PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN

SITI SALWANI AQMA BINTI ABD. JALIL JP (SB) /500/ 30873


Click to View FlipBook Version