The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by nkvf08, 2018-12-24 10:16:29

2019 1 Fuchsiablad

2019 1 Fuchsiablad

Port betaald

Nettala

Jaargang 22 nr. 1, Januari 2019
Regio 8 van de Nederlandse Kring van Fuchsiavrienden

Indien onbestelbaar retour: Graaf van Bentheimlaan 18, 3927 DE Renswoude

1

2

Inhoudsopgave

4 Van de redactie
4 Van de bestuurstafel
4 Agenda 2019
5 Uitnodiging Nieuwjaarsbijeenkomst 12 januari 2019
7 Verslag regiobijeenkomst 10 november 2018
10 Mijn manier van omgaan met mijn fuchsia's (slot)
11 De Tuindagen van BeerveldE
13 Fuchsia's op semi-hydrocultuur
15 Adverteerdersnieuws
16 Veredelresultaten van Hans van Aspert
17 Vogels deel 32 Grote Zilverreiger
19 Colofon

3

Uitgave agenda Fuchsiablad 2019
Nr. 2 verschijnt rond 1 maart. Kopij graag inleveren voor 1 februari
Nr. 3 verschijnt rond 1 mei. Kopij graag inleveren voor 1 april.

Van de redactie

Een nieuwe jaargang beginnen we met een nieuwe
voorpagina. Met de Nettala hopen we deze jaargang
vol te maken. We zijn benieuwd hoe jullie deze
voorpagina vinden!
Deze keer zelfs twee Fuchsia-artikeltjes en…….?
Zoals altijd: veel leesplezier gewenst!

Namens de redactie, Aart Muit
Van de bestuurstafel

Met de drie leden van het dagelijks bestuur zijn we aanwezig
geweest bij de vergadering van de NKvF met alle regio’s in
Eemnes. Het hoofdbestuur wilde van gedachten wisselen over
de toekomst van de NKvF en de regio’s.
Na het welkom door de voorzitter werden we in groepen verdeeld: alle
voorzitters, secretarissen en penningmeesters in een eigen groep. Per groep was
er een hoofdbestuurslid die het gesprek leidde. Aan de hand van enkele vragen
werd er gediscussieerd. Na de lunch werd er plenair verslag gedaan uit de
groepen. Daaruit kwam naar voren dat men in het algemeen pessimistisch was
over het ledenaantal van de NKvF maar dat de aanwezige regio’s het nog wel
zagen zitten om door te gaan. Wel bleek dat in de groepen naar elkaar
verschillende problemen waren besproken en dat men van elkaar ook ideeën
had opgedaan om het op te lossen. O.a. werd door de voorzitter nogal benadrukt
dat samenwerking met een aangrenzende regio misschien mogelijk is, b.v. door
samen eens een (dure) spreker aan te trekken of samen een dagje uit te gaan. In
een volgende bestuursvergadering zullen we er nog een keer op terug komen.
Tot ziens op zaterdag 12 januari. Dan hebben we een boeiende presentatie over
allerlei molens in Nederland. Zeer interessant en met mooie plaatjes.

Namens het bestuur, Aart Muit, secretaris

Zaterdag 16 maart: Agenda 2019:
Jaarvergadering

Zaterdag 15 juni: Barbecue

4

Zaterdag 12 januari Nieuwjaarsbijeenkomst

Presentatie door Vincent van Portvliet uit Bennekom
MOLENTYPEN IN NEDERLAND

Nederland…..molenland. Zo staan we in het buitenland bekend. Geen wonder:
overal in Nederland waren vroeger molens te zien.
Eens stonden er in ons land zo’n 10.000 molens. Daarvan zijn er minder dan 1000
over. Daar moeten we zuinig op zijn, want molens zijn cultuurhistorische,
landschappelijke èn industriële monumenten van onvervangbare waarde.

De presentatie is in eerste instantie niet technisch getint, al krijgt dit wel
aandacht. Het accent ligt op de schoonheid van molens in het landschap en op de
rijkdom aan molentypen:
- het oudste molentype: de standerdmolen, de Doesburgermolen bij Ede
- de water(rad)molen (onderslag en bovenslag) de Witte Molen Sonsbeek
- de wip(water)molen, vooral in Utrecht en Zuid-Holland
- de vele soorten bovenkruiers: stellingmolens, beltmolens, poldermolens,

vaak met streektypische kenmerken
- de zeldzamere binnenkruiers die vooral in Noord-Holland te vinden zijn.
- de speciale molentypen: de zeldzame torenmolen (nog 4 in Nederland), de

paltrokmolen (nog 5 in Nederland) de tjasker, het aanbrengertje
(weidemolentje), de windmotor.
En….tot slot nog enkele plaatjes van molens net over de Limburgse grens.

Je bent harte welkom en neem iemand mee!
Onze gewone bijeenkomsten worden gehouden in
“Ons Huis”, het kerkelijk centrum naast de Taborkerk.

Hovystraat 2, 6713 PZ Ede 0318 613259

Aanvang: 14.00 uur, zaal open 13.30 uur

5

6

Verslag bijeenkomst van 10 november 2018.

Onze tweede bijeenkomst van dit seizoen vindt ook weer plaats in de kleine zaal.
De tafels en stoelen staan al in halve cirkels gerangschikt zodat iedereen goed
zicht heeft op het scherm waar straks weer van alles te zien zal zijn.
Maar eerst spreekt onze voorzitter een welkomstwoord uit aan de aanwezigen.
Verder maakt hij melding van de leden die zich voor deze gelegenheid hebben
afgemeld.
Ook Frans Groot, die vanavond onze gastspreker is, wordt welkom geheten en
krijgt meteen de gelegenheid om zichzelf te introduceren.
Frans bedankt allereerst voor de uitnodiging. Hij vertelt dat de reis waar hij het
over zal hebben is georganiseerd door de ANWB maar hij staat hier niet om hun
reizen te promoten maar om ons te entertainen. Samen met zijn vrouw is hij
reisbegeleider en een tweede echtpaar verzorgt de technische kant. De reis
wordt als kampeerreis gedaan. Dat betekent met caravans en campers.
De eerste beelden die we te zien krijgen komen uit Berlijn. De alom bekende
gebouwen die de revue passeren zijn: de Branderburger Tor, Alexanderplatz,
Checkpoint Charly en het imposante Bondsdaggebouw.
De reis gaat nu naar Polen. We zien o.a. een prachtig Chinees theehuis, een
enorm Christusbeeld en vooral schitterende paleizen en kathedralen.
In Poznan wordt een excursie gemaakt met een heel mooie nostalgische bus. Er
wordt een pianoconcert van
Chopin bijgewoond en we zien
een monumentaal tuinbeeld dat
Chopin met zijn piano voorstelt.
De Polen zijn erg trots op hun
Poolse Paus en van hem staan
dan ook overal standbeelden.
Als we het monument van de
Joodse Getto hebben gezien
gaan we naar de Wensklok.
Loop hier driemaal omheen en
leg je hand erop dan mag je een wens doen. Of die ook uitkomt is niet bekend.
We reizen door naar Litouwen. Ook hier weer heel mooie kerkgebouwen, een
imposant waterorgel en veel beelden van houtsnijwerk.
Om onze ogen wat rust te geven houden we nu pauze. Er worden driftig loten
gekocht, een drankje genuttigd en gezellig bijgepraat. Als de verloting heeft
plaats gevonden, gaan we weer verder met onze reis en komen we terecht in
Letland. Ter afwisseling krijgen we hier wat plaatjes te zien van een buffet wat

7

door een van de plaatselijke bewoonsters is gemaakt. Er zijn hiervoor heel veel
streekproducten gebruikt en het ziet er heel kleurrijk en smakelijk uit.
De kampeerkaravaan trekt vervolgens naar Estland. Dit is het rijkste en meest
ontwikkelde land van de Baltische staten. Dit komt mede doordat het het dichtst
bij Finland ligt. En net als in de andere landen zijn ook hier weer schitterende
kerken. Opvallend hier zijn de kunstwerken van riet.
Frans geeft steeds op prettige wijze uitleg bij alles wat we zien en beantwoordt
tussendoor onze vragen.
Onze voorzitter bedankt hem na afloop dan ook voor het inzicht wat hij ons heeft
gegeven in deze landen waar we over het algemeen weinig over horen. Het was
een heel interessante lezing.
Omdat dit de laatste bijeenkomst van dit kalenderjaar is wenst Christiaan ons
allemaal een goede Sint, Kerst en jaarwisseling en hoopt hij ons op 12 januari
weer te zien.

Gerda de Vries.

Decembergevoel

Dauwdruppels hangen als mooie krisstallen
Aan de breekbare takken in de vrieskou gevangen

Hier en daar komen onder een wit tapijt
Zo breekbaar wat sneeuwklokjes verblijd

Zonlicht weerkaatst op een bevroren rivier
Uitgelaten kinderen hebben enorm veel plezier

Glinsterende sneeuwvlokjes vallen zacht op de grond
Het lijken wel sterretjes in de avondstond

Mooi helder flikkeren lichtjes in iedere boom
Warme gezelligheid zonder schroom

In de donkere nacht luister ik naar de wind
Bij kaarslicht heerlijk warm naar het
gehuil van een wonderkind.

Bron: een schoolkrant

8

9

Mijn manier van omgaan met mijn fuchsia's (slot).

Omdat het in oktober heel lang mooi en warm weer bleef, heb ik, in tegenstelling
tot wat ik de vorige keer schreef, het restant planten lekker buiten gelaten.
Zolang er bloei is en bijna geen nachtvorst wil ik er van kunnen genieten.

Op 10 november ga ik, na thuiskomst van onze bijeenkomst, een rondje
wandelen.
Tot mijn grote verwondering zie ik dan al in een woning een opgetuigde

kerstboom staan, terwijl mijn
fuchsia's nog bloeiend buiten
hangen.
Maar.... op de 14e wijzen de
weersvoorspellingen op langdurige
nachtvorsten en ook overdag zal de
temperatuur behoorlijk zakken.
Nu moet de schaar er toch maar in
en de planten naar binnen. En naar
later blijkt precies op tijd.
Er zijn slechts 11 planten
overgebleven en die heb ik in de
schuur gezet.
Dan hoef ik mijn kas van de winter
niet te verwarmen. Want, zoals is ik
een vorige keer al schreef, zou dat
een kostbare geschiedenis worden
vanwege de achteruitgaande staat
van dit bouwwerk.

Hiermee is de cirkel van “mijn
manier van omgaan met mijn
fuchsia's” rond.

Blue Heaven Wie van jullie wil de volgende keer
zijn of haar verhaal doen?

Gerda de Vries.

10

De tuindagen van BeerveldE (B).

In oktober ben ik naar de Tuindagen van Beervelde geweest. Beervelde is een
landgoed in de gemeente Lochristi in België. Deze dagen worden tweemaal per
jaar georganiseerd en dat al 30 jaar. Dit waren dus de 60ste Tuindagen. Dit 25
hectare groot domein behoort sinds 1783 toe aan dezelfde familie. De huidige
aanleg, in Engelse landschapsstijl, dateert van 1873, het romantische tijdperk.
Het basisidee is om op een relatief kleine oppervlakte de elementen die men in
een ideaal natuurlijk landschap zou willen zien bijeen te brengen: romantische
vergezichten, glooiende weiden, de illusie van een open plek in een groot bos,
kronkelende paadjes, grillige waterpartijen, bruggetjes, sprookjesachtige
gebouwen…De regel van het spel is: ’Het is aangelegd maar het moet er
natuurlijk uitzien’. Op
een gegeven moment
komt men bij het
koetshuis, vroeger de
plaats waar de
voertuigen van de familie
stonden. Soms hoort
men zeggen dat er in
Beervelde geen kasteel
is. De graaf repliceert
daarop dat het domein
misschien geen kasteel
heeft maar wel de mooiste garage van de wereld. (Het kasteel werd inderdaad in
1948 afgebroken. De huidige villa werd op de fundering ervan gebouwd.) Op dit
prachtige terrein staan er tijdens de Tuindagen ruim 200 kramen. Niet alleen met
planten maar ook met veel andere dingen die toch wel met de tuin en tuinieren
te maken hebben. Omdat al deze kramen goed verdeeld stonden was er veel
afwisseling in groen en allerlei andere producten. Er werden verschillende
workshops en demonstraties voor groot en klein gegeven zoals het slijpen van
snoeischaren tot bloemenkransjes maken voor kinderen. Ook was er een
toneelgroep die het verhaal van Reynaert de Vos uitbeeldde. Eigenlijk was er te
veel voor één keer. En ik heb zelfs zeker drie stands gezien waar ook fuchsia’s
stonden! Moest er natuurlijk één mee naar huis nemen. Al met al een zeer
geslaagde dag en we gaan zeker volgend jaar mei naar de volgende Tuindagen.
Die zijn 10, 11 en 12 mei 2019.

Carry Hutten
Zie ook de foto op pagina 15

11

12

FUCHSIA'S OP SEMI-HYDROCULTUUR

Het kweken van fuchsia's op semi-hydrocultuur, d.w.z. dat de plant voor ¾ deel
in de grond groeit en voor ¼ deel in de grove kleikorrels van 1-2¼ cm. Dit voor de
goede doorluchting van de grond en voor een goede wateropname. Het best
wordt de semi-hydrocultuur toegepast in Deense (hang)potten van 26 cm
diameter. De gaten in de bodem van de pot dichtplakken met watervast
plakband (binnen en buiten).
Doe ± 1 liter kleikorrels in de pot tot iets boven de gaatjesrand en zo dat de laag
kleikorrels iets bol staat. Dit is heel belangrijk daar de potgrond vrij moet blijven
van het water om opzuigen van water door de grond te voorkomen. Tussen de
laag kleikorrels en de potgrond komt een schermdoek dat ervoor zorgt dat
kleikorrels en potgrond gescheiden blijven. Dit is ook makkelijk bij verpotten
vang dan de korrel apart op, na wassen en/of zeven zijn ze klaar voor
hergebruik.
De pot verder vullen met potgrond en plant de stekken of oudere planten erin.
Deze planten kunnen verder behandeld worden als andere planten, dus normaal
water geven bovenop de grond. Zo ontstaan er gewoon grondwortels. Als de
planten groot worden en haast volgroeid zijn dan genoeg water geven. Doordat
het waterreservoir met kleikorrels nu vol water staat gaan de planten
waterwortels maken en nemen dan ook voldoende water op. Je kunt zo nooit
teveel water geven. Deze planten verzuipen nooit doordat het overtollige water
eruit kan lopen en onderin de pot is steeds een reserve. Bij drogend en/of warm
weer moet je wel zorgen dat er altijd voldoende water onderin de pot aanwezig
is, daar de waterwortels snel afsterven. Mijn planten krijgen bij warm weer 2 tot
3 keer per dag water en dan zoveel dat het overtollige water eruit begint te
lopen.
Andere potten gebruiken kan natuurlijk ook. Maak deze dan vanonder dicht en
maak ± 5 cm van de onderkant gaatjes zodat het overtollige water weg kan
lopen. Lange bakken zijn ook geen probleem, hierin zitten meestal verhoogde
tuitjes. Doorboor deze en plak eventuele gaten in de bodem dicht. Voor grote
kuippotten geldt hetzelfde verhaal, de bodem dicht maken en ± 5 cm. van de
onderkant voldoende gaten maken. Als de pot erg groot is voeg dan wat tempex
brokstukken toe: dat spaart kleikorrels. Alle soorten bakken, potten, emmers
etc. vullen en behandelen zoals beschreven bij Deense potten.
Hierboven is schematisch de vulling van de Deensepot weergegeven. Zorg ervoor
dat de potgrond boven de gaten/het waterpeil blijft.
Veel succes.

(met dank overgenomen uit een regioblad)

13

Been- en Ondermode
Wester is gespecialiseerd in Been- en ondermode
Ook is er een enorme keuze in modeaccessoires
Merken:
MarcMarcs-Marianne-Yellowmoon-Sensi-BeerenBodywear
www.wester-beenmode.nl
Jan van Schaffelaarstraat 11 Barneveld

14

Adverteerdersnieuws:

We heten 2 nieuwe adverteerders welkom:

De Hessenhof

en

HOT-R ballonvaarten

We stellen het zeer op prijs dat jullie onze vereniging op deze manier willen
steunen. We hopen op een fijne samenwerking.
Betaalverzoek
Bij de Fuchsiana van december trof je de acceptgiro aan voor het jaar 2019. Wil
je die s.v.p. spoedig voldoen? Alleen dan ontvangt onze regio de jaarlijkse
bijdrage van je lidmaatschap; bij te late betaling vervalt deze……! We kunnen alle
beetjes gebruiken. Alvast bedankt!

Foto bij artikel De Tuindagen van BeerveldE (B) van pagina 11

Fuchsia’s in één van de stands

15

Veredelresultaten van Hans van Aspert
Ons regio 8 lid Hans van Aspert heeft opnieuw een aantal nieuwigheden
laten keuren. We zijn als redactie blij dat we deze ook nu weer mogen
presenteren. De tweede die we laten zien is:

Fuchsiana (foto Henk Westerhuis)
Beschrijving: Opgaande plant met donker roodpaarse bloemen, die zo
goed als éénkleurig zijn; met dunne buis en een aparte kleurstelling. Wil
redelijk vertakken en heeft een lange bloei.
Verkiest als standplaats half schaduw of zon en kan goed tegen warmte.
Het is een kruising tussen:
(Gruss aus dem Bodethal x Rohees Alrami) x Stad Elburg.
Deze nieuweling is genoemd naar de Fuchsiana, het verenigingsblad van de NKvF.

16

Vogels deel 32, Grote Zilverreiger Ardea alba

Tijdens onze septembervakantie in Friesland hebben we de Elfstedentocht met
de fiets gereden. Op verschillende plaatsen hebben we een grote witte reiger
zien staan.
De grote zilverreiger is van oorsprong een vogel uit het oostelijke, mediterrane
gebied. Door het beschikbaar komen van geschikte leefgebieden heeft deze
hagelwitte reiger zijn verspreiding inmiddels uitgebreid tot in Nederland. De
Oostvaardersplassen vormen het belangrijkste bolwerk in Nederland. Dit gebied
is de springplank vanwaar andere gebieden inmiddels gekoloniseerd worden.
Met name in de winter zijn grote aantallen te vinden in weidegebieden, die
waarschijnlijk zowel uit oost- (Polen), zuidoost- (Oostenrijk/Zwitserland), als
Zuid-Europa (Frankrijk) komen.
Het is een grote witte reiger. Heeft een lange gele snavel en doorgaans zwarte
poten. In de
broedtijd
worden een
korte periode
de poten rood
en de snavel
zwart.
Uiterlijk geen
verschil te
zien tussen
een mannetje
en een
vrouwtje.
Broeden van
april tot juni,
bij voorkeur in
kolonies in rietmoerassen, oeverzones van meren en plassen, maar ook in bossen
langs rivieren (ooibossen) en aan kusten bij de monding van een rivier. Om te
nestelen heeft de grote zilverreiger een flinke hoeveelheid overjarig riet nodig,
maar geregeld worden ook wilgen gebruikt om het nest in te bouwen. In 1 legsel
worden 3 of 4 eieren uitgebroed in 25-26 dagen, en na 40-60 dagen zijn de
jongen volgroeid. Ze maken al lopend/klimmend uitstapjes uit het nest na 20-30
dagen.

17

In de broedtijd is de grote zilverreiger vaak te vinden in rietmoerassen en
ooibossen. In de winter is hij in Nederland op veel meer plekken te zien, als de
vogels uit zuid- en Oost-Europa hier komen overwinteren. Dan gebruiken ze
voedselrijke weilanden en sloten om te foerageren. Doordat ze in grote getale
overnachten op slaapplaatsen (bijvoorbeeld Biesbosch) worden hier vaak
slaapplaatstellingen gehouden.
Als voedsel kiezen ze nogal divers: voornamelijk vis, maar ook kikkers, muizen,
kleine vogels en mollen. Ze foerageert actiever dan de blauwe reiger op vis in
poelen, sloten en andere ondiepere water, soms op muizen in grasland.
Ze laten zeer uitgebreide trekbewegingen zien na de broedtijd. Er komen grote
aantallen zilverreigers uit Europa overwinteren in Nederland en de rest van
waterrijke (kust)gebieden in Europa. Bij weersveranderingen (vorst/sneeuw) in

de winter volgen vaak
grote trekbewegingen naar
het zuiden.
De enige grote kolonie in
Nederland
(Oostvaardersplassen) is
stabiel, breidt zich nog
maar langzaam uit naar
andere plaatsen
(bijvoorbeeld De Wieden).
Het aantal overwinterende
grote zilverreigers blijft elk
jaar stijgen.
Aantal broedparen in
Nederland: 320-340 (in 2016)
Geschat maximum aantal overwinteraars/doortrekkers: 3400-6700, okt-nov (in
2009-2014)
Waar vinden we de grote zilverreiger? In de winter bijna overal waar zoet water
is aan te treffen. Vooral in polders en in uiterwaarden.
In Europa is de soort vooral talrijk in Zuidoost-Europa en de landen rond de
Zwarte Zee. Veruit de meeste grote zilverreigers broeden in Oekraïne, gevolgd
door Hongarije, Oostenrijk en Roemenië.

Aart Muit

18

COLOFON
Zuid Gelre Regio 8 van de Nederlandse Kring van Fuchsiavrienden.
Ingeschreven onder nummer 40124620 bij de Kamer van Koophandel te Arnhem

BESTUUR Heimanslaan 17, 0317 414425
voorzitter: 6705 AD Wageningen [email protected]
C.E.H. Janszen
Gr. van Bentheimlaan 18, 0318 576110
secretaris:
A. Muit 3927 DE Renswoude [email protected]

penningmeester Gr. van Bentheimlaan 18, 0318 576110
G.P. Muit-van
Gameren 3927 DE Renswoude [email protected]
bestuursleden:
G. de Vries-van Livingstonestraat 11, 0342 491751
Stormbroek 3772 KG Barneveld [email protected]
K. van de Kamp Pasdijk 8 0341-491748
3882 LR Putten [email protected]

VERTEGENWOORDIGER in de LEDENRAAD

C.E.H. Janszen Heimanslaan 17, 0317 414425
[email protected]
6705 AD Wageningen

WEDSTRIJDCOMMISSIE

K. van de Kamp Pasdijk 8 0341-491748
[email protected]
3882 LR Putten

REDACTIE Blankespoorsedijk 13, 0318 482910
C.H. Hutten- 6741 LB Lunteren
Nieuwenhuysen Livingstonestraat 11, 0342 491751
G. de Vries-van 3772 KG Barneveld
Stormbroek Gr. van Bentheimlaan 18, 0318 576110
A. Muit, tevens 3927 DE Renswoude [email protected]
redactieadres

BANKREKENING: IBAN NL47 INGB 0008 2825 86 t.n.v. NKvF regio 8 Zuid Gelre

19

20


Click to View FlipBook Version