The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

คู่มือแฟรนไชส์DmallD

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by babyhappy.944, 2021-10-31 03:13:44

คู่มือแฟรนไชส์ DmallD

คู่มือแฟรนไชส์DmallD

คู่ มื อ แ ฟ ร น ไ ช ส์

DMALLD

ห้างสรรพสินค้าที่รวบรวมนวัตกรรมทำเงิน
เจ้าแรกและเจ้าเดียวในประเทศไทย

08.11.2564 | 9.00-18.00 น.

Palazzo hotel
Ratchada bangkok

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 2561
ธุรกิจแฟรนไชส์ ถือเป็นเส้นทางลัดสำหรับผู้ประกอบธุรกิจมือใหม่ที่
ต้องการย่นระยะเวลาในการเริ่มต้นทำธุรกิจแต่ต้องการการรับประกันความ
สำเร็จจากธุรกิจต้นแบบ นอกจากนี้ธุรกิจแฟรนไชส์ยังเป็นสาขาธุรกิจที่
สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจช่วยพัฒนาและใช้เป็นกลยุทธ์ในการขยาย
ธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว สามารถลดข้อจำกัดและสร้างความได้เปรียบในด้าน
แหล่งเงินทุนและบุคลากรที่จะมาร่วมสร้างความเจริญเติบโตให้กับองค์กร
รวมทั้งสร้างผู้ประกอบการรายใหม่ (แฟรนไชส์ซี) ให้มีโอกาสประสบความ
สำเร็จมากกว่า และรวดเร็วกว่าการเริ่มต้นธุรกิจด้วยตนเอง โดยลดความ
เสี่ยงในการดำเนินธุรกิจอย่างไรก็ตาม ธุรกิจแฟรนไชส์ที่ประสบความสำเร็จ
อย่างยั่งยืน จำเป็นต้องมีทักษะการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ มีคุณภาพ
การดำเนินธุรกิจที่เป็นมาตรฐานรวมทั้งมีการสร้างความได้เปรียบทางการ
แข่งขันที่เหนือคู่แข่งในตลาด ทั้งนี้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวง
พาณิชย์ ได้ตระหนักถึงความสำคัญต่อความสำเร็จที่ยั่งยืนดังกล่าว จึงได้
จัดทำคู่มือการพัฒนาธุรกิจแฟรนไชส์ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการ
บริหารจัดการธุรกิจในระบบแฟรนไชส์ขึ้น เพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจได้เรียนรู้
การบริหารจัดการธุรกิจแฟรนไชส์ที่เป็นระบบ ใช้เป็นเส้นทางในการเข้าสู่
มาตรฐานธุรกิจแฟรนไชส์ที่มีความน่าเชื่อถือ และเติบโตในธุรกิจแฟรนไชส์
ได้อย่างมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน
ข้อมูลจาก :กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

กันยายน 2561

DmallD (ดีมอลล์ดี) คือห้างสรรพสินค้า รูปแบบ Digitel PlatForm ที่

รวบรวมนวัตกรรมทำงานออนไลน์ 100% เพื่อสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ให้

กับทุกคน วิสัยทัศน์

ผู้นำในการรวบรวมแพลตฟอร์มออนไลน์ที่สร้างรายได้ให้กับคนทั่วโลก

1.สรรหาแพลตฟอร์มออนไลน์ที่สร้างรายได้หลายช่องทาง

2.พัฒนาคนไทยให้มีความรู้และทักษะการเป็นเจ้าของกิจการ

3.รักษาคนดีคนเก่ง ด้วยผลตอบแทนและโอกาสที่ดีกว่า

4.สร้างจิตอาสา เพื่อพัฒนาสังคมไทยให้มีนำ้ใจแบ่งปัน

ประโยชน์ที่ได้รับ จากการเป็นเจ้าของแฟรนไชส์ DmallD

1.เริ่มต้นง่ายๆไม่ยุ่งยาก
2.มีโอกาสสำเร็จสูงมากกว่า
3.ทำได้ไม่ยากแค่แชร์และแนะนำ
4.ค่าลิขสิทธิ์ถูกมาก
5.ถูกกฎหมายไม่ใช่ขายตรง
6.ไม่เพิ่มภาระ ไม่กระทบงานประจำ
7.ออนไลน์100% ทำเวลาไหนก็ได้
8.มีระบบ มีเครื่องมือที่ดี ช่วยทำงาน
9.ยึดเป็นอาชีพที่ดีได้ในอนาคต
10.เจ้าเดียวในไทย ที่ไร้คู่แข่ง
11.ได้เงินเร็ว ถอนเงินได้ทุกวัน
12.ได้รับรายได้ไม่จำกัดเพดาน
13.ได้รับส่วนแบ่ง 20-50%
14.ได้รับการอบรมฟรี ตลอดอายุสมาชิก
15.ได้รับการให้คำปรึกษาในการทำธุรกิจ
16.ได้เครือข่ายในการทำธุรกิจ
17.ไม่ต้องสต็อคสินค้าเลย
18.ได้เป็นหุ้นส่วนกับบริษัท
19.ได้ภาพลักษณ์ที่ดีในการทำงาน
20.ได้มีโอกาสในการช่วยคน
21.ได้เรียนรู้จากมืออาชีพ
22.ได้รับการประกันชีวิต
23.ได้สิทธิ์ในการเที่ยวต่างประเทศ
24.ได้รับสิทธิพิเศษต่างๆ
25.ได้เป็นสมาชิกสมาคมนักธุรกิจอาเซียน

ช่องทางการสมัครแฟรนไชส์ DmallD
1.สมัครผ่าน AI Line Card จากสาขาเฟรนไชส์

2.สมัครผ่านลิงก์แฟรนไชส์ส่วนตัว และลิงก์แนะนำส่วนตัว

3.สมัครผ่าน www.dmalld.com

ขั้นตอนการสมัครและอัพเกรดเฟรนไชส์
ขั้นตอนที่1 รับการ์ดจากผู้แนะนำและกรอกข้อมูลเพื่อ
สมัครเข้าใช้งาน ด้วยชื่อจริง นามสกุลจริง เบอร์โทร
ที่ติดต่อได้ และไอดีไลน์

ขั้นตอนที่2 เข้าเมนู4step การใช้งานแล้วกด
เลือกstep2 อัพเกรดระบบ

ขั้นตอนที่3 เลือกซื้อแพ็กเกจ และกดUPGRADE

ขั้นตอนที่4 ยืนยันการชำระเงิน และแนบสลิปการโอน
ผ่านระบบ และรอการอัพเกรดจากระบบ

ทำความรู้จักห้างDmallD

ดีมอลล์ดี ประกอบด้วย โครงสร้าง 3 ส่วน ดังนี้

1.ภาคการสร้างรายได้หลายช่องทาง

1.1 Shopทำเงิน คือ ส่วนของการสร้างรายได้ซึ่งประกอบด้วยพาทเนอร์ธุรกิจการให้
บริการด้านต่างๆ มากกว่า 8 ธุรกิจ เพื่อให้สาขาแฟรนไชส์ของDmallDมีส่วนร่วมในการ
สร้างรายได้ด้วยการแนะนำบอกต่อ โดยมีเงื่อนไขการเข้าร่วมสร้างรายได้ผ่านShop
ต่างๆด้วยการสมัครฟรี และสามารถเข้าร่วมเพื่อขยายการสร้างรายได้ตามโครงสร้างและ
ภายใต้เงื่อนของธุรกิจนั้นๆ

1.2 Shopส่วนตัว สมาชิกสาขาแฟรนไชส์ จะได้รับพื้นที่ในการจำหน่ายสินค้าและบริการ
ภายในห้างและสามารถรับรายได้จากShop ส่วนตัวได้โดยตรง

1.3 Affiliate Link สมาชิกแฟรนไชส์สามารถใช้แอฟฟลิลิเอท ลิงก์ ในการสร้างรายได้
โดยนำลิงก์ที่บริษัทได้รวบรวมไว้จำนวนมากกว่าหมื่นรายการไปแนะนำบอกต่อ และรับ
ค่าแนะนำโดยไม่ผ่านการหักค่าแนะนำจากบริษัท และสามารถสร้างลิงก์เป็นชื่อตัวเอง
เพื่อทำการแนะนำได้โดยตรง

2.ภาคการเรียนรู้

สมาชิกแฟรนไชส์ สามารถเรียนหลักสูตรการเรียนรู้ผ่านช่องทางออนไลน์ ซึ่งห้างดี
มอลล์ดี ได้รวมรวมหลักสูตรการเรียนรู้ทั้งภายใน และต่างประเทศ เพื่อให้สมาชิก
ศึกษาเรียนรู้ได้ฟรี พร้อมทั้งรับใบประกาศรับรองหลักสูตรจากสมาคมวิทยากรและที่
ปรึกษาตลอดอายุสมาชิก

3.ภาคสิทธิประโยชน์ ที่DmallD มีให้คุณ

3.1 ดีมอลด์ดี รวบรวม สิทธิประโยชน์ในด้านการให้บริการในโลกออนไลน์ เช่น
ส่วนลดจากค่าบริการช่องทางทางๆ เช่น ส่วนลดค่าที่พัก ส่วนลดค่าเดินทาง ส่วนลด
ร้านอาหาร ต่างๆมากมาย ในรูปแบบ Value App พร้อมแนะนำวิธีการใช้ให้คุณ
สามารถใช้สิทธิต่างๆได้อย่างง่ายดาย
3.2 การให้คำปรึกษาด้านการทำธุรกิจ และบัญชีภาษีธุรกิจ จากผู้เชี่ยวชาญได้โดย
สามารถขอคำปรึกษาได้ฟรี สำหรับสมาชิกที่ต้องการต่อยอดธุรกิจ
3.3 ได้รับสิทธิ์ในการทำประกันชีวิต สำหรับสมาชิกที่ขึ้นตำแหน่งระดับAFขึ้นไป
3.4 ได้รับสิทธิ์ในการเที่ยวต่างประเทศ (ภายใต้เงื่อนไขบริษัทฯ)

8 Shop ธุรกิจทำ
เงินใน DmallD

Shop No.1 ชื่อ : ศูนย์ฝึกอบรมการตลาดออนไลน์
ข้อมูล : เป็นศูนย์ฝึกมาตราฐาน ประสบการณ์ยาวนานกว่า
30 ปี มีหลักสูตรการเรียนมากกว่า 100 หลักสูตร จาก
วิทยากรมืออาชีพมากกว่า 30ท่าน รับรองหลักสูตรโดย
สมาคมวิทยากรและที่ปรึกษา และผู้เรียนจะได้รับใบ
ประกาศนียบัตรการจบหลักสูตร ทุกหลักสูตร
เงื่อนไขการสมัคร: ฟรี และสามารถอัพเกรดการรับรายได้
ภายใต้เงื่อขไขของบริษัท
สิทธิประโยชน์ :เรียนฟรีหลักสูตรพื้นฐานตลอดอายุสมาชิก
และได้รับส่วนลดพิเศษในฐานะสมาชิกในคอร์สแนะนำ
ผลตอบแทน: สมาชิกปกติรับค่าแนะนำ 10% สมาชิก
อัพเกรดรับ 20% จากค่าแนะนำคอร์สฝึกอบรม

Shop No.2

ชื่อ : ศูนย์รวมเว็ปไซต์ออนไลน์ I am System
ข้อมูล : รับทำเว็บไซต์ธุรกิจ เซลเพจ และบริการระบบการ
ทำงานบนแพลตฟอร์ม สำหรับธุรกิจทั้งขนาดเล็ก และขนาด
ใหญ่ รองรับการใช้งานด้วยระบบแปลภาษา 120 ภาษาทั่ว
โลก จำหน่ายระบบแพลตฟอร์มทั้งในและต่างประเทศ เปิด
รับสมาชิกเพื่อขยายสาขาทั่วโลก
เงื่อนไขการสมัคร: ฟรี และสามารถอัพเกรดการรับรายได้
ภายใต้เงื่อนไขของบริษัท
สิทธิประโยชน์ : เรียนวิธีการสร้างเว็บไซด์ฟรี
ผลตอบแทน: สมาชิกปกติรับค่าแนะนำ 10% สมาชิก
อัพเกรด ได้รับผลตอบแทนตามเงื่อนไขบริษัทฯ

Shop No.3 ชื่อ : AI Line Card
Shop No.4 ข้อมูล : เครื่องมือการส่งข้อมูล และการประชาสัมพันธ์ บน
แพลตฟอร์ม AI Line Card ให้ทุกธุรกิจโปรโมทข้อมูล
สินค้าในช่องทางไลน์แบบไม่จำกัดจำนวนครั้ง ไม่มีค่าใช้จ่าย
เพิ่ม รวดเร็วและแม่นยำ และส่งต่อให้คุณเป็นเจ้าของ
แพลตฟอร์มที่สามารถทำการเปลี่ยนแปลงข้อมูล ดูแลระบบ
หลังบ้านได้ด้วยตัวของคุณเอง ง่ายไม่ยุ่งยากด้วยระบบเชื่อม
โยงอัจฉริยะ ทำให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายและปิดการขายได้
อย่างรวดเร็ว เหมาะสำหรับธุรกิจทุกประเภท
เงื่อนไขการสมัคร: ฟรี และสามารถอัพเกรดการรับรายได้
ภายใต้เงื่อขไขของบริษัท
สิทธิประโยชน์ : ได้ใช้งาน AI Line Card มูลค่า 2,900
บาท ทันทีหลังจากสมัครเป็นสมาชิกอัพเกรด
ผลตอบแทน: สมาชิกปกติรับค่าคอมมิชชั่นจากการ
จำหน่ายไลน์การ์ดมูลค่า 300 บาท / 1 ไลน์การ์ด สามารถ
อัพเกรดรับรายได้ผลตอบแทนตามเงื่อนไขบริษัทฯ

ชื่อ : 2 Do Rich
ข้อมูล : ระบบช่วยสร้างการรับรู้ สร้างตัวตนในโลกออนไลน์
ดึงดูดความสนใจ ทำการตลาดออนไลน์ให้ดูน่าสนใจ ใน
ระบบ Seeding Marketing ครบวงจร
รูปแบบการทำงาน ด้วยทีมงานคน ล้าน% วัดผลได้
มีReport สามารถให้บริการได้ในทุกแพลตฟอร์ม มีทีม
Support ดูแล ตลอด 24 ชั่วโมง
เงื่อนไขการสมัคร: ฟรี และสามารถอัพเกรดการรับรายได้
ภายใต้เงื่อขไขของบริษัท
สิทธิประโยชน์ : สมัครผ่านช่องทาง DmallD ส่วนลดค่า
บริการมูลค่า 300 บาท (โปรโมชั่นพิเศษ)
ผลตอบแทน: สมาชิกปกติรับค่าแนะนำ10% สามารถ
อัพเกรดรับรายได้ผลตอบแทนตามเงื่อนไขบริษัทฯ

Shop No.5

ชื่อ : All Express
ข้อมูล : เป็นแพลตฟอร์มที่รวมรวมธุรกิจขนส่งชั้นนำออนไลน์
ให้คุณสมามารถเปิดบริการ การรับส่งสินค้าแบบออนไลน์
ไม่ต้องมีหน้าร้าน ไม่ต้องหาทำเล ไม่ต้องจ่ายค่าน้ำค่าไฟ ไม่
ต้องจ้างพนักงาน สามารถให้บริการลูกค้าได้ทั่วประเทศ
สามารถเลือกใช้บริการขนส่งได้ตามความเหมาะสมของลูกค้า
เงื่อนไขการสมัคร: ฟรี และสามารถอัพเกรดการรับรายได้
ภายใต้เงื่อขไขของบริษัท
สิทธิประโยชน์ : รับส่วนลดทันที 10% จากการใช้บริการ
ขนส่ง ไม่จำกัดจำนวนชิ้น
ผลตอบแทน: สมาชิกปกติรับส่วนลดค่าบริการ10%
สามารถอัพเกรดรับรายได้ผลตอบแทนตามเงื่อนไขบริษัทฯ

Shop No.6

ชื่อ : All Media Online
ข้อมูล : สนับสนุนคนไทย ให้มีตัวตน บนโลกออนไลน์ ให้
บริการผ่านสื่อออนไลน์ทุกช่องทาง ให้คำปรึกษาด้านการ
สร้างคอนเทนต์ การทำสื่อโฆษณา ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว
คลิปการโปรโมท รับสตีมมิ่งไลน์สด และรับลงโฆษณาในสื่อ
หลายช่องทาง
เงื่อนไขการสมัคร: ฟรี และสามารถอัพเกรดการรับรายได้
ภายใต้เงื่อขไขของบริษัท
สิทธิประโยชน์ : รับส่วนลดจากการใช้บริการทันที 10%
ผลตอบแทน: สมาชิกปกติรับค่าแนะนำ10% สามารถ
อัพเกรดรับรายได้ผลตอบแทนตามเงื่อนไขบริษัทฯ

Shop No.7 ชื่อ : B.S. Express
Shop No.8 ข้อมูล : เป็นผู้ช่วยผู้ประกอบการในด้านการขนส่งสินค้า
ภายในและต่างประเทศ การเช่ารถขนส่งแบบเหมาคัน การ
เช่าพื้นที่คลังสินค้า การจัดทำแคตตาล็อกออนไลน์ รวมไปถึง
บริการจ่ายค่าสาธารณูปโภคต่างๆ
เราสามารถขนส่งสินค้าขนาดใหญ่และมีน้ำหนักมากด้วยค่า
บริการราคาประหยัด
พร้อมให้บริการแบบ Next Day ภายในเขตกรุงเทพฯ และ
ใน 10 จังหวัดใกล้เคียง
บริการของเราเหมาะสำหรับผู้ประกอบการที่มีสินค้าขนาดทั้ง
เล็กและใหญ่
เงื่อนไขการสมัคร: ฟรี และสามารถอัพเกรดการรับรายได้
ภายใต้เงื่อขไขของบริษัท
สิทธิประโยชน์ : รับส่วนลดจากการใช้บริการทันที 10%
ผลตอบแทน: สมาชิกปกติรับค่าแนะนำ10% สามารถ
อัพเกรดรับรายได้ผลตอบแทนตามเงื่อนไขบริษัทฯ

ชื่อ : ACCESSTRADE
ข้อมูล : พื้นที่ในการเลือกซื้อสินค้า และการสร้างรายได้ ด้วย
แบรนด์สินค้าชั้นนำจากทั่วทุกมุมโลก ให้คุณเปิดรับรายได้
โดยตรงโดยไม่มีการหักค่าแนะนำ สอนวิธีการสมัครสร้าง
ลิงก์เพื่อรับรายได้สินค้า ตามความขยันของคุณ
เงื่อนไขการสมัคร: ฟรี
สิทธิประโยชน์ : เรียนรู้หลักสูตรการสมัครลิงก์ทำเงิน มูลค่า
19,000 บาท ฟรี
ผลตอบแทน: รับรายได้จากค่าแนะนำสินค้าผ่านลิงก์
แอฟฟิลิแอทโดยไม่ผ่านบริษัท

Shop No.9

ชื่อ : Shop For You.
ข้อมูล : พื้นที่สำหรับเจ้าของห้าง DmallD ที่จัดสรรไว้ให้คุณ
ได้มีธุรกิจเป็นของคุณเอง ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการ ที่
คุณต้องการพื้นที่ในการขายและการประชาสัมพันธ์ เป็นช้อป
ที่สามารถให้คุณบริหารจัดการและรับรายได้ ด้วยตัวของคุณ
เอง

Shop แนะนำ

ช้อปแนะนำในห้างDmallD เป็นช้อปธุรกิจที่น่าสนใจและ
สามารถสร้างรายได้ให้กับสมาชิก และบุคคลทั่วไปที่
สนใจ ซึ่งในการเข้าร่วมธุรกิจในช้อปแนะนำ สมาชิก
สามารถเข้าร่วมภายใต้เงื่อนไขของบริษัทฯ นั้นๆ

เส้นทางการเรียนรู้สำหรับแฟรนไชส์

ช่องทางการสมัครแฟรนไชส์

1.สมัครด้วยใบสมัคร ในระบบ AI Line Card จากสมาชิกสาขาแฟรน
ไชส์ทั่วประเทศ
2.สมัครด้วยลิงก์เฟรนไชส์ส่วนตัว และลิงก์แนะนำส่วนตัว จากสมาชิกสา
ขาแฟรนไชส์ทั่วประเทศ
3.สมัครในช่องทาง www.dmalld.com

ช่องทางการเรียนรู้ DmallD

1.รับข้อมูลการประชาสัมพันธ์ผ่าน AI Line Card จากสมาชิกสาขาแฟรนไชส์
2. ฟังการสัมมนาข้อมูลธุรกิจ ในOpen House ผ่านช่องทาง Zoom จันทร์-
ศุกร์ เวลา 20.00 น.
3. รับชมการประชาสัมพันธ์ ในรายการ DmallD มีรายได้ให้ทุกคน ทางเพจ.FB
48 Channel วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 18.00-19.00 น.
4 รับชมรายการ งานหาคนคนหางาน ทางเพจ.FB 48 Channel วันจันทร์-ศุกร์
เวลา 16.00-17.00 น.

ช่องทางการรับข้อมูลข่าสารและการติดต่อ DmallD

1.www.dmalld.com
2.เพจ FB.DmallD
3.FB group.Franchise DmallD กลุ่มปิด
4.Line OA พิมพ์ @dmalld
5.Line group ผู้สนใจDmallD
6.Line group Franchise DmallD
7.YoutuTube
8.TikTok

9 ขั้นตอน การทำงาน สำหรับสมาชิกแฟรนไชส์

1.สมัครเป็น Member รับรายได้จากการแนะนำ 10%
2.สมัครอัพเกรดเป็น Sub Franshise เพื่อรับรายได้ในการขยายสาขาเริ่มต้น 20% - 40%
3.เรียนรู้วิธีการใช้งานเครื่องมือ AI Line Crad เพื่อใช้งานการตั้งค่าข้อมูลส่วนตัว และดูแล
ระบบหลังบ้านด้วยตัวเอง
(เรียนในเฟสบุ๊คกลุ่มปิดDmallD)
4.เรียนรู้วิธีการสร้างลิงก์ เพื่อวางในช้อปต่างๆให้เป็นลิงก์แนะนำของคุณ (เรียนในเฟสบุ๊ค
กลุ่มปิดDmallD)
5.เรียนรู้วิธีการสมัคร Accesstrade เพื่อรับรายได้หลายช่องทาง
(เรียนในเฟสบุ๊ดกลุ่มปิดDmallD)
6.ส่งต่อข้อมูลธุรกิจด้วย AI Line Card ให้ผู้มุ่งหวังเพื่อเปิดโอกาสให้ทุกคนมีรายได้
7.สมัครเป็น Member รับรายได้จากการแนะนำ 10%
8.ขยายสาขาเฟรนไชส์20 สาขาขึ้นตำแหน่ง AF (Area Franshise) รับรายได้
30%-40% รับManagement Fee 10 ฿ สูงสุดถึง15,000 สาขา
9.ขยายสาขาต่อเนื่อง มีสาขาแฟรนไชส์ตำแหน่งAF จำนวน 15 สาขา ขึ้นตำแหน่ง
MF(Master Franshise) รับรายได้ 40%-60% รับค่า Management Fee 10฿ สูงสุด
ถึง 3,000,000 สาขา และรับ Profit Sharing 1%

เส้นทางการสร้างรายได้กับDmallD


Click to View FlipBook Version