เทศน์มหาชาติ
ธรรมเนียมปฏิบัติการฟังเทศน์มหาชาติ เป็นที่นิยมมาก และมีอานิสงส์มาก หากบุคคลใดได้ฟังธรรมมหาชาติเวสสันดร ครบภายในเวลา 1 ทิวาราตรี อานิสงส์จะเกิดมาพบพระพุทธศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระศรีอริยเมตไตรยะ แท้เอย..
View Text Version Category : 0
  • Follow
  • 0
  • Embed
  • Share
  • Upload
Related publications