สมุดภาพโคลงฤาษีดัดตน
สมุดภาพโคลงฤาษีดัดตน ฉบับ วัดพระเชตุพน หรือวัดโพธิ์ สุดยอดต้นตำรับ การดัดร่างกายของไทย มรดกภูมิปัญญาที่บรรพบุรุษจารึกไว้บนแผ่นดิน เป็นรูปปั้น พร้อมโคลงที่งดงามไพเราะ มีความหมายยิ่งนัก นักปราชญ์ราชบัณฑิตบันทึกไว้ให้แก่อนุชนรุ่นหลังได้ร่ำเรียนเขียนอ่านและนำมาใช้
View Text Version Category : 0
  • Follow
  • 1
  • Embed
  • Share
  • Upload
Related publications