009.ตำนานวัตถุสถานต่างๆซึ่งในหลวงรัชกาลที่3 ทรงสถาปนา 28.10.2564
พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานฌาปนกิจศพ นางสาวนภา วังส์ไพจิตร ณ เมรุวัดแก้วแจ่มฟ้า พระนคร วันที่ 23 ธันวาคม พุทธศักราช 2511
View Text Version Category : 0
  • Follow
  • 1
  • Embed
  • Share
  • Upload
Related publications