The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by muzzammil.pauzi, 2019-12-12 21:14:49

Takwim SKSI 2020

KANDUNGAN

BIL PERKARA MUKA
SURAT
2
1. Falsafah Pendidikan Kebangsaan
2
2. Teras Perkhidmatan Cemerlang
2
3. Visi dan Misi
3
4. Lagu Sekolah
3
5. Matlamat dan Objektif Sekolah
4
6. Budaya Kerja Sekolah
4
7. Ikrar Guru
5
8. Piagam Pelanggan
6
9. Penerapan Nilai Murni Di Sekolah Tahun 2020
7 - 14
10. Dasar Pengurusan Dan Pentadbiran Sekolah
15
11. Hari Kelepasan Am Negeri Perak Tahun 2020
16
12. Penggal Persekolahan Tahun 2020
17
13. Cuti Perayaan Tahun 2020
18
14. Akuan Penerimaan Maklumat Dan Arahan
19
15. Senarai Nama Guru, Staf Dan Pekerja Swasta
20 - 21
16. Jawatankuasa Pengurusan Sekolah
22 - 23
17. Jawatankuasa PBPPP Dan Penilaian Prestasi AKP
24 - 25
18. Jawatankuasa Pengurusan Kurikulum
26 - 28
19. Jawatankuasa Pengurusan Hal Ehwal Murid
29 - 34
20. Jawatankuasa Pengurusan Kokurikulum
35 - 40
21. Jawatankuasa Pengurusan Pendidikan Khas
41 - 45
22. Senarai Tugas Guru
46 - 51
23. Takwim Sekolah Tahun 2020
1

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN


PENDIDIKAN DI MALAYSIA ADALAH SATU USAHA BERTERUSAN KE ARAH LEBIH
MEMPERKEMBANGKAN LAGI POTENSI INDIVIDU SECARA MENYELURUH DAN
BERSEPADU UNTUK MELAHIRKAN INSAN YANG SEIMBANG DAN HARMONIS DARI
SEGI INTELEK, ROHANI, EMOSI DAN JASMANI BERDASARKAN KEPERCAYAAN DAN
KEPATUHAN KEPADA TUHAN

USAHA INI ADALAH BERTUJUAN UNTUK MELAHIRKAN WARGANEGARA MALAYSIA
YANG BERILMU PENGETAHUAN, BERKETRAMPILAN, BERAKHLAK MULIA,
BERTANGGUNGJAWAB DAN BERKEUPAYAAN MENCAPAI KESEJAHTERAAN DIRI
SERTA MEMBERI SUMBANGAN TERHADAP KEHARMONIAN DAN KEMAKMURAN
KELUARGA, MASYARAKAT DAN NEGARA


TERAS
PERKHIDMATAN CEMERLANGBERAZAM MENINGGIKAN MUTU PERKHIDMATAN
BEKERJA DENGAN PENUH TANGGUNGJAWAB
BERUSAHA MENGIKIS SIKAP MEMENTINGKAN DIRI SENDIRI
BERKHIDMAT DENGAN PENUH MUHIBBAH DAN KEMESRAAN
BEKERJA KE ARAH MEMAJUKAN PEMIKIRAN RAKYAT DAN PEMBANGUNAN NEGARA
BERPEGANG TEGUH KEPADA AJARAN AGAMAVISI


PENDIDIKAN BERKUALITI,
INSAN TERDIDIK, NEGARA SEJAHTERAMISIMELESTARIKAN SISTEM PENDIDIKAN
YANG BERKUALITI UNTUK MEMBANGUNKAN POTENSI INSAN
BAGI MEMENUHI ASPIRASI NEGARA

2

LAGU SEKOLAH SK SERI INTAN


Sekolah Kebangsaan Seri Intan
Intan sejarah daerah
Cita murni membumbung tinggi
Ilmu suluh hidup

Sekolah Kebangsaan Seri Intan
Memupuk semangat nilai diri
Berpadu tenaga ke mercu jaya
Ilmu suluh hidup

Jaya diri konsep kami
Membumbung cita murni
Semangat waja berkobar
Seri Intan maju terus maju

MATLAMAT SEKOLAH

BERUSAHA DENGAN PENUH ILTIZAM UNTUK MENCAPAI KECEMERLANGAN AKADEMIK,
KO KURIKULUM, KECERIAAN, KEBERSIHAN DAN KESELAMATAN SEKOLAH DI SAMPING
MEWUJUDKAN SUASANA KONDUSIF UNTUK KEGIATAN PENGAJARAN DAN
PEMBELAJARANOBJEKTIF SEKOLAH


 Melahirkan insan yang cemerlang dari segi akademik, sahsiah dan
kokurikulum.

 Mempertingkatkan kefahaman dan penguasaan amalan budaya ilmu sebagai
asas pembangunan insan dan peradaban.

 Melahirkan individu bertanggungjawab, amanah dan mempunyai sifat-sifat
mulia.

 Mewujudkan persekitaran bersih, indah, menarik dan kondusif untuk
menyemai kecintaan kepada alam semula jadi.

3

BUDAYA KERJA SEKOLAH


MEMAHAMI DAN MENGHAYATI:

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN
FALSAFAH, MATLAMAT & OBJEKTIF SEKOLAH.

MEMELIHARA DAN MEMPERTINGKATKAN IMEJ SEKOLAH, JABATAN &
KEMENTERIAN PENDIDIKAN SETIAP MASA.
MEMENTINGKAN MUTU DAN KESAN PENDIDIKAN.

MENENTUKAN OBJEKTIF ( SETIAP TUGAS ).
MENGAMALKAN KERJA SECARA BERMESYUARAT DAN BERPASUKAN.

SENTIASA BEKERJA DENGAN BERSIH, CEKAP DAN AMANAH.
MENGAMALKAN SIKAP JUJUR, IKHLAS AMANAH SERTA ADIL.

MENGAMALKAN PERKHIDMATAN PENYAYANG.
KEPIMPINAN MELALUI TELADAN.

SENTIASA MEMIMPIN DAN MENILAI DIRI SENDIRI.
BERUSAHA MEMPERTINGKATKAN ILMU DAN KEMAHIRAN.

KERJA KITA ADALAH IBADAH.


IKRAR GURU


BAHAWASANYA KAMI
GURU DI SEKOLAH KEBANGSAAN SERI INTAN
DENGAN INI BERIKRAR

MENDUKUNG TERUS CITA-CITA KAMI
TERHADAP TUGAS KAMI DAN MENYATAKAN
KEYAKINAN KAMI PADA CITA-CITA MURNI
PEKERJAAN KAMI

KAMI SEDIA BERBAKTI KEPADA
MASYARAKAT DAN NEGARA KAMI

KAMI SENTIASA MENJUNJUNG PERLEMBAGAAN
NEGARA KAMI DAN MENGAMALKAN
PRINSIP-PRINSIP RUKUNEGARA PADA SETIAP MASA

4

PIAGAM PELANGGAN


Dengan penuh iltizam, kami seluruh warga sekolah ini berikrar dan berusaha menumpukan
seluruh tenaga dan fikiran kami untuk :

Melaksanakan aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang terkini dan berasaskan budaya
ilmu dan ICT bagi melahirkan murid terbilang serta mewujudkan perpaduan kaum
dikalangan murid.

Memastikan system pendidikan berteraskan ilmu pengetahuan serta berpandukan kepada
visi dan misi sekolah.

Prihatin dengan setiap masalah murid dari segi akademik, sahsiah, emosi dan jasmani serta
sentiasa bersedia memberi bimbingan, nasihat dan bantuan yang berkualiti dan professional.

Setiap waga sekolah harus berusaha membangunkan diri dengan ilmu dan kemahiran yang
terkini khususnya yang berkaitan dunia pendidikan supaya dapat meningkatkan hasil dan
mutu kerja yang berkualiti, selaras dengan hasrat negara mencapai tahap pendidikan
bertaraf dunia.

Berusaha dan bekerjasama untuk meningkatkan imej sekolah dalam semua bidang
(Kurikulum, Sahsiah, Kokurikulum dan Pengurusan) selaras dengan hasrat JPN dan Komuniti
Berilmu Perak Terbilang.

Memastikan keadaan persekitaran sekolah sentiasa bersih, ceria dan indah sepanjang masa,
supaya dapat memujuk semangat kekitaan seluruh warga sekolah terhadap sekolah ini.

Memberi kerjasama yang jitu kepada Kementerian Pendidikan, Jabatan Pendidikan Negeri,
Pejabat Pendidikan Daerah serta Agensi Kerajaan yang berurusan dengan sekoalah ini.

Memberikan perkhidmatan kaunter yang menepati masa, cepat dan betul serta melayan
pelanggan dengan mesra dan bersopan santun.

Sentiasa bersedia dan sanggup menerima pandangan, cadangan, syor dan teguran yang
membina dari semua pihak demi mempertingkatkan prestasi perkhidmatan dan
kecemerlangan pendidikan.

5

PENERAPAN NILAI MURNI DI SEKOLAH SEPANJANG TAHUN 2020

BULAN NILAI
 Sayangi Diri
JANUARI Kasih Sayang  Sayangi Keluarga
 Sayangi Komuniti Sekolah
 Cinta Akan Negara
 Sentuhan Selamat
FEBRUARI Hormat Menghormati  Sopan Santun Terhadap Keluarga
 Menghargai Golongan Orang Kurang
Upaya
 Menghormati Warga Sekolah
 Celik Wang
MAC Bertanggungjawab  Berdisiplin
 Bijak Teknologi Maklumat
 Rajin
 Berfikiran Positif
APRIL Kegembiraan  Kebersamaan
 Kemesraan
 Interaksi Sihat
 Penjimatan Sumber
MEI Kasih Sayang  Pemeliharaan dan Pemuliharaan
Flora dan Fauna
 Sayangi Sesama Manusia
 Saya Anak Malaysia
 Malu Melakukan Perkara Negatif
 Menghormati Kepelbagaian Agama,
JUN Hormat Menghormati Bangsa, Budaya dan Bahasa
 Menghormati Undang-undang Jalan
Raya
 Mematuhi Peraturan Setempat
 Menjaga Persekitaran Sekolah
JULAI Bertanggungjawab  Hak Asasi Kanak-kanak
 Jujur
 Menghargai dan Menepati Masa
 Sahabat
OGOS Kegembiraan  Jasamu Dikenang
 Negaraku Merdeka
 Bersyukur
 Menghayati Rukun Negara
 Mengekalkan Warisan dan Budaya
SEPTEMBER Kasih Sayang Malaysia
 Kesetiaan Kepada Raja dan Negara
 Malaysia Tanah Air Ku
 Toleransi
 Hindari Rasuah
OKTOBER Hormat Menghormati  Menghargai Alam Sekitar (Amalan
3R)
 Negaraku Aman
 Katakan ”Tidak” pada Rokok
NOVEMBER Bertanggungjawab  Celik Cukai
 Jenayah Siber


6

DASAR PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN SEKOLAH 2020

1. ARAHAN AM

1.1 Selaku pegawai kerajaan, guru adalah tertakluk kepada segala arahan yang
terdapat dalam Perintah Am Kerajaan

1.2 Guru dan staf sokongan sekolah dinasihatkan supaya membaca, memahami
dan boleh mentafsirkan dengan tepat akan kandungan Perintah Am dan
Arahan Perkhidmatan.

1.3 Guru hendaklah menghayati tatasusila profesion keguruan dan
menjunjungnya sebagai satu profesion dan bukan sebagai satu pekerjaan
atau mata pencarian semata-mata.

1.4 Semua guru dan staf sokongan hendaklah mengamalkan dan menghayati
prinsip-prinsip Perkhidmatan Cemerlang.

1.5 Guru hendaklah mengamal dan menghayati Falsafah dan Matlamat
Pendidikan Negara.

1.6 Meletakkan kepentingan murid dan sekolah lebih daripada kepentingan diri
dalam menjalankan tugas.

1.7 Bertanggunjawab menjaga dan menjamin keselamatan murid dan harta
benda sekolah ketika berada di sekolah.

1.8 Sentiasa mengamalkan kepimpinan yang berkesan dan dinamik serta cekap
menjalankan tugas.

2. WAKTU BEKERJA GURU

2.1 Waktu rasmi bagi guru ialah bermula 7.30 pagi hingga 1.45 petang
kecuali sekiranya ada aktiviti kokukrikulum atau mesyuarat rasmi.

2.2 Guru dikehendaki berada di dalam kawasan sekolah 10 minit sebelum
waktu pdpc dan menandatangani Buku Kehadiran SEMASA sampai dan
sewaktu balik sekolah.

2.3 Guru yang tidak dapat hadir atau terpaksa datang lewat hendaklah
memberikan kenyataan dan sebab-sebab yang wajar. Guru mesti
memberitahu pihak sekolah secepat mungkin supaya jadual waktu ganti
dapat disediakan.

2.4 Semua urusan peribadi guru hendaklah dibuat di luar waktu sekolah kecuali
dalam keadaan kecemasan.7

2.5 Guru diwajibkan datang untuk menjayakan aktiviti kokurikulum, bengkel,
mesyuarat dan pelbagai program akademik di luar masa yang ditetapkan.

3. WAKTU BEKERJA STAF

3.1 Staf Pejabat/Juruteknik *7.30 pagi – 4.30 petang
*8.00 pagi – 5.00 petang
*8.30 pagi – 5.30 petang

3.2 Pembantu Pengurusan Murid 7.00 pagi – 4.00 petang

*Pilihan dengan kebenaran Guru Besar

4. KELUAR WAKTU MENGAJAR / BEKERJA

4.1 Guru dan staf tidak dibenar meninggalkan kawasan sekolah atau bilik darjah
dalam masa waktu mengajar / bekerja kecuali jika ada sesuatu perkara yang
tidak dapat dielakkan atau arahan Pejabat Pendidikan Daerah atau Jabatan
Pendidikan Negeri dengan syarat mendapat kebenaran daripada Guru
Besar/Penolong Kanan.

4.2 Guru dan staf dikehendaki mengisi dan menulis di dalam Buku Rekod
Pergerakan Guru setelah mendapat kebenaran Guru Besar/Penolong Kanan
sebelum keluar.

4.3 Sebelum meninggalkan sekolah, guru diminta meninggalkan kerja bertulis
untuk pelajar melalui Penolong Kanan.

5. CUTI

5.1 Cuti Rehat / Cuti Penggal – mengikut surat Pekeliling Kementerian
Pendidikan KP(PP) 0046.SJ/(30) bertarikh 24 Disember 1993, guru
berkelayakan mendapat cuti penggal sekolah untuk menggantikan cuti rehat.
TETAPI guru boleh dipanggil bertugas oleh Guru Besar tidak melebihi
sepertiga daripada jumlah cuti sesuatu tahun untuk menjalankan tugas-
tugas seharian daripada tugas mengajar.

5.2 Cuti Sakit – Sijil cuti sakit yang dikeluarkan oleh doktor swasta yang melebihi
dua hari berturut-turut hendaklah disahkan oleh Pegawai Perubatan
Kerajaan.

5.3 Cuti Tanpa Gaji – boleh dipohon di atas sebab-sebab persendirian yang
mustahak. Kelayakan cuti tanpa gaji ialah 30 hari bagi tiap-tiap genap tahun
perkhidmatan dan tidak melebihi 180 hari.

5.4 Kelulusan cuti tanpa gaji yang tidak melebihi 14 hari setahun diluluskan oleh
Pengarah Pelajaran Negeri. Cuti melebihi 15 hari diluluskan oleh
Kementerian Pendidikan Malaysia.

5.5 Cuti Rehat Khas – cuti ini boleh diluluskan oleh Guru Besar hanya atas
sebab-sebab kecemasan dan upacara keagamaan bagi tempoh 10 hari
dalam setahun.8

6. SENARAI TUGAS GURU-GURU

6.1 Semua guru yang mengajar akan diberikan dan disediakan Senarai Tugas
sebagai panduan untuk mempertingkatkan prestasi pengajaran guru dan
pembelajaran murid. Seterusnya menyediakan khidmat bantu secukupnya
supaya matlamat Dasar Pendidikan Negara tercapai.

7. PAKAIAN GURU

7.1 Semua guru hendaklah berpakaian kemas (bertali leher bagi guru lelaki
ketika perhimpunan rasmi),Baju Batik pada hari Khamis dan Baju
Kebangsaan (digalakkan) pada hari Jumaat (Guru Islam) sesuai dengan
profesion keguruan dan masyarakat timur seperti di dalam surat Pekeliling
Ikhtisas Bil. 6/1995.

7.2 Pakaian berbentuk seluar dan baju tanpa lengan tidak dibenarkan bagi guru
perempuan.
7.3 Guru lelaki dikehendaki mempunyai potongan dan panjang rambut yang
sesuai.

7.4 Guru yang mengajar pendidikan jasmani dikehendaki memakai pakaian yang
sesuai.

8. PERHUBUNGAN SESAMA GURU & STAF

8.1 Guru dan staf sewajarnya memupuk hubungan peribadi dan professional
yang baik dan sihat sesama guru dan sentiasa dapat mengawal tutur kata
serta mewujudkan perasaan kekitaan.

8.2 Guru dan staf TIDAK dibenarkan mempengaruhi atau memaksa pandangan,
fahaman, pendapat, kepercayaan kepada guru, murid atau staf sokongan
sekolah yang lain.

8.3 Perhungan yang berbentuk kumpulan yang berdasarkan kepada kaum,
status sosial, ekonomi, kelulusan dan sebagainya adalah TIDAK dibenarkan
sama sekali wujud di sekolah.

9. BILIK GURU

9.1 Kebersihan dan keselamatan bilik guru adalah menjadi tanggunjawab
SEMUA guru. Ini termasuk keselamatan harta benda di dalam bilik guru.

9.2 Guru hendaklah berada di bilik guru semasa tidak mengajar di kelas. Masa
ini hendaklah dianggap sebagai ‘non teaching period’ dan bukannya ‘free
period’. Oleh itu guru hendaklah menggunakan masa tersebut di bilik guru
untuk perkara-perkara berkaitan dengan pengajaran dan pembelajaran
sahaja.

9.3 Guru yang berada di bilik guru hendaklah sama-sama bertanggunjawab
memastikan suasana yang sesuai dan tidak mengganggu ketenteraman
mana-mana pihak.9

10. PERJAWATAN DAN PENGAJARAN

10.1 Jikalau guru menghadapi sebarang masalah dalam bidang perjawatan,
mereka boleh berurusan dengan Pembantu Tadbir atau Guru Besar.

10.2 Guru yang menghadapi masalah di bidang pengajaran bolehlah berurusan
dengan Guru Panitia, Penolong Kanan atau Guru Besar.

11. TUGAS-TUGAS KHAS

11.1 Semua guru akan diberi tugas-tugas berbentuk kurikulum, kokurikulum,
pentadbiran dan tugas-tugas khas dan penglibatan dalam pelbagai AJK
sekolah. Mereka mesti melaksanakan tugas-tugas tersebut dengan dedikasi,
cekap dan bertanggungjawab.

11.2 Apabila diarahkan untuk melaksanakan sesuatu tugas atau arahan, misalnya
menghadiri mesyuarat, pergi ke pejabat pelajaran atau ke sekolah lain, guru
hendaklah mengambil tindakan sendiri. Guru yang diamanahkan /
ditugaskan TIDAK boleh mengarahkan guru lain melaksanakannya tanpa
kebenaran dan pengetahuan Guru Besar.


12. BUKU REKOD MENGAJAR

12.1 Semua guru akan diberi sebuah Buku atau Fail Rekod Mengajar dan
bertanggungjawab terhadap keselamatan buku atau Fail tersebut. Semua
butiran hendaklah disempurnakan dengan teliti, kemas dan lengkap.

12.2 Buku Rekod Mengajar ini hendaklah diserahkan ke pejabat pada hari
JUMAAT sebelum atau pada pukul 12.00 tengahari untuk disemak dan
ditandatangani oleh Guru Besar/Penolong Kanan.

12.3 Jika seseorang guru bercuti atau berkursus buku tersebut hendaklah
diserahkan kepada Penolong Kanan

12.4 Rancangan Pelajaran bagi mata pelajaran yang diajar hendaklah disediakan
dengan lengkap untuk tempoh setahun (RPT) dan harian (RPH) sebelum
dihantar kepada Guru Besar untuk penyemakan.

13. JADUAL WAKTU

13.1 Guru Kelas hendaklah menyediakan SATU salinan jadual waktu untuk
dipamerkan dalam kelas sendiri.

13.2 Guru TIDAK dibenarkan mengubah atau meminda jadual waktu yang telah
ditetapkan tanpa kebenaran Guru Besar dan Penolong Kanan.


10

14. KEDATANGAN MURID (APDM)

14.1 Guru subjek MASA PERTAMA (7.40 – 8.10 pagi) bertanggungjawab
melaporkan kehadiran murid kelas yang diajar melalui aplikasi WhatsApp
rasmi sekolah.

14.2 Guru subjek MASA KEDUA dan MASA KETIGA (8.10 – 8.40 pagi/ 8.40 –
9.10 pagi) bertanggungjawab membuat laporan murid yang HADIR LEWAT
melalui aplikasi WhatsApp rasmi sekolah.

14.3 Guru Kelas bertanggungjawab mengisi data kehadiran murid kelas melalui
sistem APDM SEBELUM PUKUL 10.00 PAGI pada hari persekolahan
tersebut.

14.4 Laporan Intervensi Kehadiran Murid dan Analisis Kehadiran Murid mesti
dibuat dan dihantar pada setiap akhir bulan dan akan disemak oleh
Penolong Kanan HEM.

15. KESELAMATAN HARTA BENDA SEKOLAH

15.1 Semua guru dikehendaki memberi kerjasama sepenuhnya dalam menjaga
keselamatan harta benda sekolah. Pelajar yang merosakkan harta benda
sekolah sama ada dengan sengaja atau tidak hendaklah dibawa ke
pengetahuan pihak sekolah.

15.2 Ketua Panitia/Guru Kanan hendaklah memastikan ada peraturan-peraturan
mengenai penggunaan alat-alat dan bilik-bilik tertentu seperti makmal,
bengkel, pusat sumber atau perpustakaan.


16. KEBERSIHAN

16.1 Setiap guru bertanggungjawab menjaga kebersihan sekolah, Jadual giliran
bertugas pelajar hendaklah disediakan oleh guru kelas. Alatan
membersihkan kelas hendaklah digunakan dengan rapi dan disimpan dengan
selamat.

16.2 Guru Kanan/Guru Sumber dan guru lain yang mempunyai bilik khas/tempat
khas seperti bilik kaunseling, bengkel serta makmal bertanggungjawab
untuk menjaga bilik tersebut.

16.3 Kebersihan kawasan sekolah adalah tanggungjawab SEMUA guru, staf dan
pelajar.

11

17. SURAT MENYURAT

16.1 Semua surat rasmi hendaklah dikirim melalui Guru Besar untuk
disampaikan kepada pihak berkenaan.

16.2 Surat yang diterima oleh sekolah akan diedarkan kepada guru untuk
diambil tindakan. Guru berkenaan hendaklah mengambil tindakan
SEGERA terhadap surat-surat tersebut.

18. PELAWAT-PELAWAT

17.1 Semua pelawat DIWAJIBKAN berjumpa dengan Guru Besar/Penolong
Kanan terlebih dahulu. Guru tidak dibenarkan berbincang dengan wakil-
wakil firma atau penjual-penjual kecuali dengan kebenaran Guru Besar
atau wakilnya.

19. KEGIATAN KOKURIKULUM

19.1 Semua guru akan ditugaskan menjadi penasihat kegiatan kokurikulum.
Tugas ini hendaklah dijalankan dengan cekap dan teratur seperti yang telah
dirancang serta mengikut SOP yang ditetapkan.

19.2 Pelaksanaan aktiviti Kokurikulum adalah WAJIB bagi sekolah dan MESTI
diikuti tanpa gagal oleh guru dan murid sekolah.

19.3 Rujuk Buku Panduan Pengurusan Aktiviti Kokurikulum di
https://drive.google.com/file/d/1o5VAjB3hsoc-
W52kHxt6LP_AP_jj3c5M/view

20. PERHIMPUNAN SEKOLAH

20.1 Semua guru dikehendaki menghadiri perhimpunan sekolah pada masa dan
hari yang ditetapkan. Setiap guru akan diberi giliran untuk menjadi
Pengacara Majlis Perhimpunan Harian atau Pehimpunan Rasmi.

20.2 Guru yang bertugas hendaklah membuat persediaan awal sebelum
perhimpunan diadakan pada setiap minggu.

20.3 Guru akan bersama-sama pelajar menyanyikan Lagu Negaraku, Lagu Negeri
Perak, Lagu Sekolah dan Bacaan Ikrar Rukun Negara.

21. MESYUARAT GURU

21.1 Dari masa ke masa Guru Besar akan memanggil mesyuarat guru,
kedatangan semua guru ke mesyuarat adalah diwajibkan.

21.2 Guru juga diwajibkan menghadiri mesyuarat yang dipanggil oleh Penolong
Kanan atau Ketua Panitia.12

22. TANDA NAMA

22.1 Semua guru hendaklah memakai tanda nama pada hari persekolahan, majlis
rasmi di sekolah atau di luar sekolah.


23. BUKU STOK / INVENTORI

23.1 Buku stok / Inventori akan digunakan dan semua guru dikehendaki merekod
alat-alat dan inventori yang dibekal atau diberikan untuk kegunaan Pdpc.

23.2 Penggunaan alat-alat hendaklah betul serta mengikut peraturan.

23.3 Guru hendaklah bertanggungjawab menggunakan alat-alat dengan baik dan
memulangkan kembali dengan segera serta berkeadaan baik.

23.4 Jika rosak hendaklah dilapor dengan serta merta.

23.5 Buku ini akan disemak dari masa ke masa oleh Guru Besar / Penolong
Kanan.


24. ARAHAN DAN PEKELILING

24.1 Setiap arahan dan surat pekeliling yang dikeluarkan oleh Guru Besar
hendaklah DIBACA dengan teliti dan dipatuhi serta ditandatangani selepas
membacanya.

24.2 Sekiranya arahan dan surat pekeliling itu diberi terus, guru hendaklah
menyimpannya di dalam fail khas.

24.3 Pekeliling-pekeliling dari Kementerian, Jabatan atau PPD hendaklah dibaca
difahami dan ditandatangani.


25. TELEFON / FAKS / KOMPUTER

25.1 Penggunaan telefon / faks / komputer hanyalah untuk urusan rasmi sahaja
dan buku penggunaan telefon disediakan untuk mencatat nombor panggilan
telefon dan tujuan telefon.


26. LARANGAN MEROKOK

26.1 Kawasan sekolah telah diwartakan sebagai ‘Kawasan Larangan Merokok’.

26.2 Semua guru, staf, ibu bapa dan pelawat hendaklah mematuhi arahan
tersebut pada setiap masa semasa berada di kawasan sekolah.

13

27. GURU PENGGANTI

27.1 Jika terdapat guru tidak hadir kerana sakit, berkursus, pemeriksaan skrip
UPSR atau sebab-sebab lain yang tidak dapat dielakkan maka Jadual Guru
Pengganti akan diatur oleh Penolong Kanan Pentadbiran/JK Jadual Waktu.

27.2 Guru yang mengajar di kelas tersebut sahaja akan diminta untuk
melaksanakan tugas sebagai guru pengganti dengan cara pertukaran jadual
waktu.

27.3 Guru yang tidak hadir pada hari berkenaan WAJIB menggantikan waktu
pdpc mengikut jumlah waktu yang ditinggalkan bagi memastikan ia
mencapai waktu minimum mata pelajaran yang diajar.

28. MENGHUKUM / MENDENDA MURID

28.1 Semua guru harus mengambil sikap dan tindakan berhati-hati apabila
menghukum atau mendenda murid supaya tidak bertentangan dengan etika
profesion perguruan.

28.2 Menghukum/mendenda murid dalam bentuk fizikal atau mental seperti
merotan atau memukul dengan benda keras, menghantuk kepala murid,
menarik atau mencubit cuping telinga, melontar dengan penggosok,
mencubit sehingga lebam, biru atau berdarah, berdiri di bawah panas
matahari, berlari keliling padang dan perbuatan lain yang boleh menjejaskan
kesihatan mental dan fizikal murid adalah DILARANG.

28.3 Guru harus mengelak, perbuatan memaki hamun, mengejek, memperkecil
keupayaan dan kebolehan murid semasa proses P&P dijalankan.

29. HAL-HAL LAIN

29.1 Semua guru digalakkan untuk membantu melaksana segala aktiviti dan
projek pengurusan sekolah dari semasa ke semasa demi kebaikan bersama.

29.2 Sentiasa memberi khidmat professional yang bermutu terhadap objektif dan
matlamat pendidikan.

Sumber Rujukan:

Buku Panduan Tugas Staf Sekolah Rendah.


14

KELEPASAN AM NEGERI PERAK DARUL RIDZUAN TAHUN 2020


Hari-hari Kelepasan Am bagi Negeri Perak Darul Ridzuan Tahun 2020 adalah ditetapkan seperti
berikut :

Hari-Hari Kelepasan Am Negeri
i) Tahun Baru 2020 1 Januari Rabu
ii) Hari Thaipusam 8 Februari Sabtu
iii) Hari Nuzul Al-Quran 10 Mei Ahad
Hari Keputeraan
iv) 6 November Jumaat
DYMM Paduka Seri Sultan Perak Darul Ridzuan
Hari-Hari Kelepasan Am Persekutuan
i) Tahun Baru Cina (2 hari) 25 dan 26 Januari Sabtu - Ahad
ii) Hari Pekerja 1 Mei Jumaat
iii) Hari Wesak 7 Mei Khamis
iv) Hari Raya Puasa (*) (2 hari) 24 dan 25 Mei Ahad - Isnin
Hari Keputeraan
v) 6 Jun Sabtu
Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong
vi) Hari Raya Qurban (*) 31 Julai Jumaat
vii) Awal Muharram (Maal Hijrah) 20 Ogos Khamis
viii) Hari Kebangsaan 31 Ogos Isnin
ix) Hari Malaysia 16 September Rabu
Hari Keputeraan Nabi Muhammad S.A.W (Maulidur
x) 29 Oktober Khamis
Rasul)
xi) Hari Deepavali (*) 14 November Sabtu
xii) Hari Krismas 25 Disember Jumaat


Catatan :

(*) Tertakluk kepada perubahan

Peringatan :

1. Jika mana-mana Hari Kelepasan Am Negeri jatuh pada hari kelepasan mingguan maka hari yang
berikutnya hendaklah menjadi hari kelepasan am, dan jika hari sedemikian adalah sememangnya hari
kelepasan am maka hari yang berikutnya hendaklah menjadi hari kelepasan am.

2. Jika Hari Kelepasan Am itu jatuh pada hari Sabtu, maka hari Sabtu itu juga adalah merupakan Hari
Kelepasan Am dan tidak akan diganti pada hari-hari yang lain.15

16

17

AKUAN PENERIMAAN MAKLUMAT DAN ARAHAN


Saya …………………………………………………………. *guru /Pen Kanan / Guru Besar

Sekolah Kebangsaan Seri Intan mengaku bahawa saya telah menerima maklumat dan

Arahan tentang pentadbiran dan pengurusan sekolah daripada Guru Besar

Sekolah Kebangsaan Seri Intan pada ……………….…………… dan memahami segala

maklumat yang disampaikan dan dinyatakan di dalam Buku Panduan Pengurusan

Sekolah serta akan mematuhi segala arahan yang diberikan.


Saya juga berjanji akan berusaha dengn sepenuh-penuhnya menunaikan anggungjawab

Saya dengan rajin dan bersungguh-sungguh dan mengekalkannya sejajar dengan

Kemajuan ikhtisas dan sosial serta sentiasa mengawasi diri supaya tidak mencemarkan

nama baik profesion perguruan.


Tandatangan : ……………………….………….

Jawatan : ………………………………….

Tarikh : …………………………………...Disahkan oleh : ……………………………………….
(Tandatangan)

Nama Dengan HURUF BESAR : ………………………………………….

Jawatan : ………………………………………….

Tarikh : ………………………………………….


Cop Sekolah (Sila potong yang tidak berkenaan)
18

SENARAI NAMA GURU, STAF & PEKERJA SWASTA
SEKOLAH KEBANGSAAN SERI INTAN
TAHUN 2020

PENTADBIR, GURU PERDANA DAN GURU PENDIDIKAN KHAS
BIL NAMA NO KP JAWATAN GRED GAJI NO. HP
1. MOHAMAD FADDIR BIN BAHARIN 611123085909 GURU BESAR DG44 019-5636721
2. SHAHRIL BIN NAHARI 760628086367 PK PENTADBIRAN DG42(KUP) 012-4692307
3. NORAZLINA BINTI SHA’RI 780715085520 PK HEM DG32(KUP) 019-2776474
4. NURZANIDA BINTI ZAINAL AZMI 730603086144 PK KOKURIKULUM DG42(KUP) 019-5133950
5. FAUZAN BIN ASMUIN 620502105613 PK PEND KHAS DG38(KUP) 019-4780738
6. HUZAIMAH BINTI ZAIYAN 731107085964 GK 1 ZUHAL DG44(KUP) 013-5907615
7. OOI CHOON PENG 640218086026 GK 3 UTARID DG34 012-5713281
8. HAMIZAH BINTI HUSSIN 800201085764 GURU DIDIPLIN DG42(KUP) 013-5059672
9. MOHD GHAZALI BIN TAYAT 700606105905 GK 5 URANUS / B&K DG34 019-5021940
10. MOHD RAMDAN BIN ALI NORDIN 810706145901 GURU DISIPLIN DG44(KUP) 011-28854420
11. KAMALIAH BINTI MIOR AHMAD 740731085380 GK 2 MA RIKH DG44(KUP) 012-5094656
12. AISYATUN NAJAH BINTI ABDUL MANAP 790727145358 GURU DATA DG44(KUP) 011-59906069
13. NOR HASLINA BINTI MOHD ARIF 810818085966 GURU PEMULIHAN DG41 012-3757589
14. DIDA SALWA BT HASSAN BASRI 761120086682 GURU MEDIA DG34(KUP) 016-4905646
15. ESSLINDAWATEE BINTI HUSAIN 770301145192 SU KURIKULUM DG44(KUP) 019-3182913
16. LIM SIOK TING 760223085630 GURU BESTARI DG44(KUP) 012-5554301
17. VUMA DEVI A/P THANGAVELLOO 630607086282 GURU AKADEMIK DG34 019-4282037
18. SHARIFFUDDIN BIN HURI 780510086407 GK 4 NEPTUN DG32(KUP) 019-4981651
19. ROZIANI BINTI MOHD JININ 770827055722 GURU 1 KSSR PK B DG32 010-2705305
20. NOR HAYATI BINTI BAHARUDIN 650905086238 GURU 1 KSSR PK C DG42(KUP) 017-4737512
21. MAIZATUN AKMAR BT NORDIN 860111065000 GURU 3 KSSR PK DG41 013-3924313
22. ERLINA BT MAT SALEEH 780318086458 SU HEM PPKI DG44(KUP) 012-5408638
23. ROBIAH BINTI ESMON 810825086414 GURU P. KHAS DG44(KUP) 012-6894152
24. MUHAMAD NOR TARMIZI BIN MOHD
SARIF 910112085743 GURU 2 KSSR PK DG41 012-5963448
25. SITI SYUHADA BINTI HARUDDIN 870317105150 GURU PEND ISLAM DG41 012-5720864
26. MOHAMAD THALHA BIN YUNUS 730806086507 GURU PEND ISLAM DG42(KUP) 016-5278706
27. NOORASHIKIN BINTI ANUWA 840225085642 GURU 6 KSSR PK DG41 012-5782696
28 HARLINDA YATI BINTI MOHD HASHIM 790719085420 GURU 1 KSSR PK A DG41 017-4736762
29. NURULAZEAN BINTI MOHD 830627086198 GURU 4 KSSR PK DG41 012-2716450
ANGGOTA KUMPULAN PELAKSANA
1. ABDUL HADI BIN ABDUL HAMID 651121086103 PEMBANTU TADBIR N19 012-5015639
2. MUHD MUZZAMMIL BIN MOHD PAUZI 880511086837 JK KOMPUTER FA29 017-4742579
3. NORALINA BT ABDUL RAHMAN 760310086180 PEMBANTU OPERASI N11 016-5909494
4. ROSLAN BIN MD. SAM 710224025837 PEMBANTU AWAM H14 019-4974078
5. NOORHAZANI BINTI HASSAN 811204025808 PPM N19 019-2848592
6. HASLIZA BINTI HASSAN 880219086768 PPM N19 010-5508390
7. JARINA BINTI BAHARI 820414086144 PPM N19 014-7972005
8. NUR SHAKIRAH BINTI SHAHARUM 851021065088 PPM N19 017-4890579
PEKERJA SWASTA (PEMBERSIHAN)
1. ASHIDA SUHAILA BT OSMAN 780112086794 011-11485246
2. SUHAIDA BINTI BAHARUDDIN 781219085892 012-5932126
3. RAMLI BIN ARIFFIN 770801086707 018-3547912
PEKERJA SWASTA (KESELAMATAN
1. MOHD. GHAZALI BIN KADAR BACHA 700329086127 011-11429341
2. AMIRUL ASHRAF BIN MOHD ARIF 990701088961 013-4633841
3. NOR [email protected] AZWA BT HJ. MD.
SAID 780825086524 011-10516524
4. KOMALA DEWI A/P BALAKRISHNAN 000111080948 011-3372420319

JAWATANKUASA PENGURUSAN SEKOLAH
TAHUN 2020

PENGERUSI En. Mohamad Faddir Bin Baharin (Guru Besar)
TIMBALAN PENGERUSI En. Shahril Bin Nahari (PK Pentadbiran)
NAIB PENGERUSI 1 Pn. Norazlina Binti Sha’ri (PK HEM)
NAIB PENGERUSI 2 Pn. Nurzanida Binti Zainal Azmi (PK Kokurikulum)
NAIB PENGERUSI 3 Tn. Hj. Fauzan Bin Asmuin (PK Pendidikan Khas)
SETIAUSAHA Pn. Nurulazean Binti Mohd
PENOLONG SETIAUSAHA En. Mohd Ramdan Bin Ali Nordin

JAWATANKUASA PERANCANGAN, PENJAMINAN KUALITI DAN PBPPP
SETIAUSAHA En. Shahril Bin Nahari
AJK Pn. Norazlina Binti Sha’ri
Pn. Nurzanida Binti Zainal Azmi
Tn. Hj. Fauzan Bin Asmuin

JAWATANKUASA PENGURUSAN MAKLUMAT SEKOLAH DAN SKPMG2
SETIAUSAHA Pn. Aisyatun Najah Binti Abdul Manap (Guru Data)
PEN. SETIAUSAHA Pn. Erlina Binti Mat Salleh

JAWATANKUASA PEMBANGUNAN GURU & STAF (LADAP)
SETIAUSAHA Pn. Noorashikin Binti Anuwa
PEN. SETIAUSAHA Pn. Huzaimah Binti Zaiyan

JAWATANKUASA KEWANGAN
SETIAUSAHA En. Abdul Hadi Bin Abdul Hamid (Pembantu Tadbir)
AJK Semua Ketua Panitia & Penyelaras Program

JAWATANKUASA ICT
GURU BESTARI Cik Lim Siok Ting
JURUTEKNIK En. Muhd Muzammil Bin Mohd Pauzi

JAWATANKUASA PEMBANGUNAN
SETIAUSAHA Tn. Hj. Shariffuddin Bin Huri
PEN. SETIAUSAHA En. Muhammad Nor Tarmizi Bin Mohd Sarif

JAWATANKUASA PENGURUSAN ASET
PEGAWAI ASET En. Shahril Bin Nahari (PK Pentadbiran)
URUSETIA En. Abdul Hadi Bin Abdul Hamid (Pembantu Tadbir)

JAWATANKUASA KEDAI BUKU
PENGURUS Cik Lim Siok Ting
PENOLONG PENGURUS Pn. Nor Hayati Binti Baharudin

20

PENYELARAS BILIK-BILIK KHAS
BILIK GERAKAN Pn. Noorashikin Binti Anuwa
BILIK GURU Pn. Robiah Binti Esmon
BILIK RBT En. Mohd Ghazali Bin Tayat
BILIK RBT PENDIDIKAN KHAS En. Muhammad Nor Tarmizi Bin Mohd Sarif
MAKMAL SAINS Pn. Kamaliah Binti Mior Ahmad
MAKMAL KOMPUTER Cik Lim Siok Ting
BILIK AKSES & TAYANGAN En. Muhd Muzammil Bin Mohd Pauzi
BILIK SPBT Cik Nor Haslina Binti Mohd Arif
BILIK SUMBER P. JASMANI Pn. Hamizah Binti Hussin
BILIK JQAF & MUSOLLA Pn. Huzaimah Binti Zaiyan
BILIK DOKUMEN Pn. Siti Syuhada Binti Haruddin
BILIK PEMULIHAN KHAS Cik Nor Haslina Binti Mohd Arif
BILIK PEKERJA Pn. Ashida Susila Binti Osman
DEWAN SEKOLAH Cik Nor Haslina Binti Mohd Arif
KEDAI BUKU En. Roslan Bin Md Sam
PEJABAT Pn. Noralina Binti Abd Rahman

CATATAN & PERINGATAN

1. Memastikan bilik-bilik sentiasa dijaga dan dikemas.
2. Menyediakan peraturan. Panduan atau jadual bertugas penggunaan bahan.
3. Mengemaskini rekod-rekod penggunaan dan buku pinjaman, penggunaan alat
atau bahan-bahan dari bilik-bilik khas.
4. Memaklum kepada pengurus sekolah jika ada kerosakan, kehilangan atau
cacatan harta benda di bilik berkenaan.
5. Bertanggungjawab sepenuhnya terhadap bilik-bilik yang diamanahkan.


21

JAWATANKUASA PENILAIAN BERSEPADU PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN
(PBPPP) TAHUN 2020

PENGERUSI En. Mohamad Faddir Bin Baharin (Guru Besar)
SETIAUSAHA En. Shahril Bin Nahari (PK Pentadbiran)
AJK Pn. Norazlina Binti Sha’ri (PK HEM)
Pn. Nurzanida Binti Zainal Azmi (PK Kokurikulum)
Tn. Hj. Fauzan Bin Asmuin (PK Pendidikan Khas)
URUSETIA En. Abdul Hadi Bin Abdul Hamid (Pembantu Tadbir)

BIL NAMA GURU PENILAI 1 PENILAI 2
1 En. Mohamad Faddir Bin Baharin PPD PPD
2 En. Shahril Bin Nahari Guru Besar PPD
3 Pn. Norazlina Binti Sha’ri Guru Besar PPD
4 Pn. Nurzanida Binti Zainal Azmi Guru Besar PPD
5 Tn. Hj. Fauzan Bin Asmuin Guru Besar PPD
6 Pn. Esslindawatee Binti Husain PK Pentadbiran Guru Besar
7 Cik Lim Siok Ting PK Pentadbiran Guru Besar
8 Pn. Dida Salwa Binti Hassan Basri PK Pentadbiran Guru Besar
9 Pn. Nurulazean Binti Mohd PK Pentadbiran Guru Besar
10 Pn. Harlinda Yati Binti Mohd Hashim PK Pentadbiran Guru Besar
11 Pn. Aisyatun Najah Binti Abdul Manap PK HEM Guru Besar
12 Pn. Hamizah Binti Hussin PK HEM Guru Besar
13 Cik Nor Haslina Binti Mohd Arif PK HEM Guru Besar
14 En. Mohd Ghazali Bin Tayat PK HEM Guru Besar
15 Pn. Erlina Binti Mat Saleeh PK HEM Guru Besar
16 Pn. Robiah Binti Esmon PK HEM Guru Besar
17 Pn. Huzaimah Binti Zaiyan PK Kokurikulum Guru Besar
18 Pn. Kamaliah Binti Mior Ahmad PK Kokurikulum Guru Besar
19 En. Mohd Ramdan Bin Ali Nordin PK Kokurikulum Guru Besar
20 Tn. Hj. Shariffuddin Bin Huri PK Kokurikulum Guru Besar
21 En. Muhammad Nor Tarmizi Bin Mohd Sarif PK Kokurikulum Guru Besar
22 Pn. Nor Hayati Bin Baharudin PK Kokurikulum Guru Besar


BIL NAMA GURU PENILAI 1 PENILAI 2
23 Pn. Maizaitun Akmar Binti Nordin PK Pend. Khas Guru Besar
24 Pn. Vuma Devi a/p Thangavello PK Pend. Khas Guru Besar
25 Pn. Siti Syuhada Binti Haruddin PK Pend. Khas Guru Besar
26 Cik Ooi Choon Peng PK Pend. Khas Guru Besar
27 Pn. Roziani Binti Mohd Jinin PK Pend. Khas Guru Besar
28 Pn. Noorashikin Binti Anuwa PK Pend. Khas Guru Besar
29 En. Mohamad Thalha Bin Yunus PK Pend. Khas Guru Besar

22

TAKWIM PBPPP 2020

Tempoh Aktiviti
Januari Penetapan PP1 & PP2
Januari - Mac PYD menetapkan sasaran kerja dengan berbincang bersama
PP1 dan disediakan dalam borang keberhasilan
Januari - Mac Pencerapan kendiri pdpc
Mac - Jun Pencerapan pdpc PYD fasa 1 oleh PP1 dan PP2
Mac - Jun Penilaian PBPPP Fasa 1
Ogos - Oktober Pencerapan pdpc PYD fasa 2 oleh PP1 dan PP2
Ogos - Oktober Penilaian PBPPP Fasa 2
November PP1 dan PP2 menghantar penilaian


JAWATANKUASA PENILAIAN PRESTASI ANGGOTA KUMPULAN PELAKSANA TAHUN 2020

PENGERUSI En. Mohamad Faddir Bin Baharin (Guru Besar)
SETIAUSAHA En. Shahril Bin Nahari (PK Pentadbiran)
AJK Pn. Norazlina Binti Sha’ri (PK HEM)
Pn. Nurzanida Binti Zainal Azmi (PK Kokurikulum)
Tn. Hj. Fauzan Bin Asmuin (PK Pendidikan Khas)

BIL NAMA AKP PENILAI 1 PENILAI 2
1 En. Abdul Hadi Bin Abdul Hamid PK Pentadbiran Guru Besar
2 Pn. Noralina Binti Abdul Rahman PK Pentadbiran Guru Besar
3 En. Roslan Bin Md Sam PK Pentadbiran Guru Besar
4 Pn. Hasliza Binti Aby Hassan PK Pentadbiran Guru Besar
5 Pn. Jarina Binti Bahari PK Pentadbiran Guru Besar
6 Pn. Noor Hazani Binti Hassan PK Pentadbiran Guru Besar
7 Pn. Nurshakirah Binti Shaharum PK Pentadbiran Guru Besar
8 En. Muhammad Muzzammil Bin PK Pentadbiran Guru Besar
Mohamad Pauzi
23

JAWATANKUASA PENGURUSAN KURIKULUM
TAHUN 2020

Pengerusi En. Mohamad Faddir Bin Baharin (Guru Besar)
Timbalan Pengerusi En. Shahril Bin Nahari (PK Pentadbiran)
Naib Pengerusi 1 Pn. Norazlina Binti Sha’ri (PK HEM)
Naib Pengerusi 2 Pn. Nurzanida Binti Zainal Azmi (PK Kokurikulum)
Naib Pengerusi 3 Tn. Hj. Fauzan Bin Asmuin (PK Pendidikan Khas)
Setiausaha Pn. Esslindawatee Binti Husain
Penolong Setiausaha Pn. Maizaitun Akmar Binti Nordin

PENGURUSAN PANITIA MATA PELAJARAN

KETUA-KETUA PANITIA
BAHASA MELAYU En. Mohd Ramdan Bin Ali Nordin
BAHASA INGGERIS Cik Ooi Choon Peng
MATEMATIK Tn. Hj. Shariffuddin Bin Huri
SAINS Pn. Kamaliah Binti Mior Ahmad
PENDIDIKAN ISLAM En. Mohd Ghazali Bin Tayat
BAHASA ARAB Pn. Aisyatun Najah Binti Abdul Manap
PEND. SENI VISUAL & MUZIK Pn. Vuma Devi a/p Thangavello
RBT & TMK Cik Lim Siok Ting
P. JASMANI & P. KESIHATAN Pn. Hamizah Binti Hussin
PROGRAM PEMULIHAN KHAS Cik Nor Haslina Binti Mohd Arif

PENYELARAS-PENYELARAS PANITIA
SEJARAH Pn. Kamaliah Binti Mior Ahmad
PENDIDIKAN MORAL Cik Ooi Choon Peng

PENGURUSAN PROGRAM PENINGKATAN AKADEMIK

PROGRAM KECEMERLANGAN AKADEMIK
SETIAUSAHA Cik Ooi Choon Peng
PEN. SETIAUSAHA Pn. Dida Salwa Binti Hassan Basri

PROGRAM MBMMBI
SETIAUSAHA Pn. Hamizah Binti Hussin
PEN. SETIAUSAHA Pn. Vuma Devi a/p Thangavello

PROGRAM LINUS
SETIAUSAHA Pn. Vuma Devi a/p Thangavello
PEN. SETIAUSAHA Tn. Hj. Shariffuddin Bin Huri

PROGRAM PEMULIHAN KHAS
SETIAUSAHA Cik Nor Haslina Binti Mohd Arif24

PENGURUSAN DATA, PENTAKSIRAN DAN PEPERIKSAAN
PENYELARAS PBS Pn. Kamaliah Binti Mior Ahmad
SETIAUSAHA UPSR En. Mohd Ramdan Bin Ali Nordin
SETIAUSAHA PEPERIKSAAN Pn. Dida Salwa Binti Hassan Basri
SETIAUSAHA PAJSK Pn. Huzaimah Binti Zaiyan
PENYELARAS UJIAN SEGAK Pn. Hamizah Binti Hussin
PENYELARAS PSIKOMETRIK En. Mohd Ghazali Bin Tayat
PENYELARAS DATA JQAF Pn. Aisyatun Najah Binti Abdul Manap

PENGURUSAN PUSAT SUMBER
Guru Perpustakaan & Media Pn. Dida Salwa Binti Hassan Basri

HARI ANUGERAH CEMERLANG
SETIAUSAHA Pn. Nor Hayati Binti Baharudin
PEN. SETIAUSAHA Pn. Hamizah Binti Hussin

RUMUSAN PERUNTUKAN MASA MENGAJAR SETAHUN 2020
TAHAP SATU
(38 MINGGU AKADEMIK)

MASA MINIMUM
BIL. MATA PELAJARAN SETAHUN MASA YANG DIPERUNTUKAN 2020
(JAM)
1. Bahasa Melayu 192 5.5 jam (11 waktu seminggu) x 38 minggu = 209 jam
2. Bahasa Inggeris 160 4.5 jam ( 9 waktu seminggu) x 38 minggu = 171 jam
3. Matematik 96 3 jam ( 6 waktu seminggu) x 38 minggu = 114 jam
4. Pendidikan Islam 96 3 jam ( 6 waktu seminggu) x 38 minggu = 114 jam
5. Tasmik 32 1 jam ( 2 waktu seminggu) x 38 minggu = 38 jam
6. Pendidikan Moral 96 3 jam ( 6 waktu seminggu) x 38 minggu = 114 jam
7. Sains 48 1.5 jam ( 3 waktu seminggu) x 38 minggu = 57 jam
8. Pendidikan Jasmani
dan Pendidikan 48 1.5 jam ( 3 waktu seminggu) x 38 minggu = 57 jam
Kesihatan
9. Pendidikan Seni Visual
32 1 jam ( 2 waktu seminggu) x 38 minggu = 38 jam
10. Pendidikan Muzik 16 0.5 jam ( 1waktu seminggu ) x 38 minggu = 19 jam
11. Bahasa Arab 48 1.5 jam ( 3 waktu seminggu) x 38 minggu = 57 jam
Perhimpunan 16 0.5 jam ( 1 waktu seminggu) x 38 minggu = 19 jam

TAHAP DUA

MASA MINIMUM
BIL. MATA PELAJARAN SETAHUN MASA YANG DIPERUNTUKAN 2020
(JAM)
1. Bahasa Melayu 160 4.5 jam ( 9 waktu seminggu) x 38 minggu = 171 jam
2. Bahasa Inggeris 160 4.5 jam ( 9 waktu seminggu) x 38 minggu = 171 jam
3. Matematik 96 3 jam ( 6 waktu seminggu) x 38 minggu = 114 jam
4. Pendidikan Islam 96 3 jam ( 6 waktu seminggu) x 38 minggu = 114 jam
5. Tasmik 32 1 jam ( 2 waktu seminggu) x 38 minggu = 38 jam
6. Pendidikan Moral 96 3 jam ( 6 waktu seminggu) x 38 minggu = 114 jam
7. Sains 64 2 jam ( 4 waktu seminggu) x 38 minggu = 76 jam
8. Pendidikan Jasmani
dan Pendidikan 48 1.5 jam ( 3 waktu seminggu) x 38 minggu = 57 jam
Kesihatan
9. Pendidikan Seni Visual
32 1 jam ( 2 waktu seminggu) x 38 minggu = 38 jam
10. Pendidikan Muzik 16 0.5 jam ( 1waktu seminggu ) x 38 minggu = 19 jam
11. Bahasa Arab 48 1.5 jam ( 3 waktu seminggu) x 38 minggu = 57 jam
12. Sejarah 32 1 jam ( 2 waktu seminggu) x 38 minggu = 38 jam
13. RBT / TMK 32 1 jam ( 2 waktu seminggu) x 38 minggu = 38 jam
Perhimpunan 16 0.5 jam ( 1 waktu seminggu) x 38 minggu = 19 jam
25

JAWATANKUASA PENGURUSAN HAL EHWAL MURID
TAHUN 2020

Pengerusi En. Mohamad Faddir Bin Baharin (Guru Besar)
Timbalan Pengerusi Pn. Norazlina Binti Sha’ri (PK HEM)
Naib Pengerusi 1 En. Shahril Bin Nahari (PK Pentadbiran)
Naib Pengerusi 2 Pn. Nurzanida Binti Zainal Azmi (PK Kokurikulum)
Naib Pengerusi 3 Tn. Hj. Fauzan Bin Asmuin (PK Pendidikan Khas)
Setiausaha Pn. Aisyatun Najah Binti Abdul Manap
Penolong Setiausaha Pn. Erlina Binti Mat Saleeh

GURU-GURU KELAS
1 ZUHAL Pn. Huzaimah Binti Zaiyan
2 MARIKH Pn. Kamaliah Binti Mior Ahmad
3 UTARID Cik Ooi Choon Peng
4 NEPTUN Tn. Hj. Shariffuddin Bin Huri
5 URANUS En. Mohd Ghazali Bin Tayat
6 MUSYTARI En. Mohd Ramdan Bin Ali Nordin
1 KSSR PK A Pn. Harlinda Yati Binti Mohd Hashim
1 KSSR PK B Pn. Roziani Binti Mohd Jinin
1 KSSR PK C Pn. Nor Hayati Binti Baharudin
2 KSSR PK Pn. Erlina Binti Mat Saleeh
3 KSSR PK Pn. Maizaitun Akmar Binti Nordin
4 KSSR PK Pn. Nurulaean Binti Mohd
6 KSSR PK Pn. Noorashikin Binti Anuwa

DISIPLIN DAN SAHSIAH MURID (SSDM)
SETIAUSAHA Pn. Hamizah binti Hussin (Guru Disiplin)
PEN. SETIAUSAHA En. Mohd Ghazali bin Tayat (Guru B&K)

PENDAFTARAN TAHUN 1 DAN PROGRAM TRANSISI
SETIAUSAHA Pn. Huzaimah Binti Zaiyan
PEN. SETIAUSAHA Cik Nor Haslina Binti Mohd Arif

PENGURUSAN MAKLUMAT MURID (APDM)
SETIAUSAHA Cik Lim Siok Ting
PEN. SETIAUSAHA Cik Ooi Choon Peng

PENDAFTARAN TINGKATAN 1, SBP, SMKA & SIJIL TAHUN 6
SETIAUSAHA En. Mohd Ramdan Bin Ali Nordin
PEN. SETIAUSAHA Pn. Dida Salwa binti Hassan Basri

PENGURUSAN SKIM PINJAMAN BUKU TEKS (SPBT)
SETIAUSAHA Cik Nor Haslina Binti Mohd Arif
PEN. SETIAUSAHA Pn. Maizaitun Akmar Binti Nordin

PENGURUSAN BANTUAN MURID (BANTUAN/KWAMP/E-KASIH/BIASISWA)
SETIAUSAHA Pn. Esslindawatee Binti Husain
PEN. SETIAUSAHA Pn. Kamaliah Binti Mior Ahmad
26

PENGURUSAN BANTUAN MURID (EMK)
SETIAUSAHA Pn. Noorashikin Binti Anuwa
PEN. SETIAUSAHA Pn. Siti Syuhada Binti Haruddin

PENGURUSAN KEBAJIKAN MURID (BAITULMAL/DERMA/INSURANS)
SETIAUSAHA Tn. Hj. Shariffuddin Bin Huri
PEN. SETIAUSAHA En. Mohamad Thalha Bin Yunus

PENGURUSAN RMT DAN PROGRAM SUSU SEKOLAH
SETIAUSAHA Pn. Kamaliah Binti Mior Ahmad
PEN. SETIAUSAHA Pn. Robiah Binti Esmon

PROGRAM PEMBANGUNAN SAHSIAH DAN KEPIMPINAN MURID
SETIAUSAHA Cik Ooi Choon Peng
PEN. SETIAUSAHA En. Muhamad Nor Tarmizi Bin Mohd Sarif

PERHIMPUNAN RASMI
SETIAUSAHA Pn. Nurulazean Binti Mohd
PEN. SETIAUSAHA En. Mohd Ramdan Bin Ali Nordin

PROGRAM PEMBANGUNAN SAHSIAH (MAKDIS & PSMBI)
SETIAUSAHA Pn. Siti Syuhada Binti Haruddin
PEN. SETIAUSAHA Pn. Huzaimah binti Zaiyan

PROGRAM PEMBANGUNAN SAHSIAH (MAKDISPSMBI)
SETIAUSAHA Pn. Vuma Devi A/P Thangavelloo
PEN. SETIAUSAHA Cik Lim Siok Ting

AMALAN GURU PENYAYANG & MENTOR MENTEE
SETIAUSAHA Harlinda Yati Binti Mohd Hashim
PEN. SETIAUSAHA Pn. Aisyatun Najah binti Abdul Manap

KEBERSIHAN, KESIHATAN, KESELAMATAN (3K) & SEKOLAH SELAMAT
SETIAUSAHA Pn. Robiah Binti Esmon
PEN. SETIAUSAHA Tn. Hj. Shariffuddin bin Huri

KANTIN SEKOLAH
SETIAUSAHA Pn. Dida Salwa Binti Hassan Basri
PEN. SETIAUSAHA Pn. Noorashikin Binti Anuwa

PROGRAM PENDIDIKAN PENCEGAHAN DADAH
SETIAUSAHA En. Muhamad Nor Tarmizi Bin Mohd Sarif
PEN. SETIAUSAHA Pn. Vuma Devi A/P Thangavelloo

UNIT BIMBINGAN DAN KAUNSELING
SETIAUSAHA En. Mohd Ghazali Bin Tayat
PEN. SETIAUSAHA Pn. Erlina binti Mat Saleeh

DASAR WARGA EMAS (DWEN)
SETIAUSAHA Pn. Nor Hayati Binti Baharudin
PEN. SETIAUSAHA Pn. Roziani Binti Mohd Jinin

27

JAWATANKUASA SARANA
SETIAUSAHA Pn. Roziani Binti Mohd Jinin
PEN. SETIAUSAHA Pn. Harlinda Yati Binti Mohd Hashim

GURU BERTUGAS MINGGUAN
NAMA GURU MINGGU PERSEKOLAH

PN. HAMIZAH BINTI HUSSIN 1 5 9 13 17 21
EN. MOHD RAMDAN BIN ALI NORDIN
PN. DIDA SALWA BINTI HASSAN BASRI 25 29 33 37 41
PN. NOR HAYATI BINTI BAHARUDIN
PN. ROZIANI BINTI MOHD JININ
EN. MOHAMAD THALHA BIN YUNUS


TN. HJ. SHARIFFUDDIN BIN HURI 2 6 10 14 18 22
PN. ESSLINDAWATEE BIN HUSAIN
PN. KAMALIAH BINTI MIOR AHMAD 26 30 34 38 42
PN. NURUL AZEAN BINTI MOHD
PN. SITI SYUHADA BINTI HARUDDIN
PN. MAIZAITUN AKMAR BINTI NORDIN


EN. MOHD GHAZALI BIN TAYAT 3 7 11 15 19 23
CIK OOI CHOON PENG
PN. HUZAIMAH BINTI ZAIYAN 27 31 35 39 43
PN. VUMA DEVI A/P THANGAVELLO
PN. ERLINA BINTI MAT SALEEH
PN. HARLINDA YATI BT MOHD HASHIM


EN. MUHAMMAD NOR TARMIZI BIN MOHD SARIF 4 8 12 16 20 24
PN. NOORASHIKIN BINTI ANUWA
PN. ROBIAH BINTI ESMON 28 32 36 40
PN. AISYATUN NAJAH BINTI ABDUL MANAP
CIK NOR HASLINA BINTI MOHD ARIF
CIK LIM SIOK TING
28

JAWATANKUASA PENGURUSAN KOKURIKULUM
TAHUN 2020

Pengerusi En. Mohamad Faddir Bin Bahrin (Guru Besar)
Timbalan Pengerusi Pn. Nurzanida Binti Zainal Azmi (PK Kokurikulum)
Naib Pengerusi 1 En. Shahril Bin Nahari (PK Pentadbiran)
Naib Pengerusi 2 Pn. Norazlina Binti Sha’ri (PK HEM)
Naib Pengerusi 3 Tn. Hj. Fauzan Bin Asmuin (PK Pendidikan Khas)
Setiausaha Pn. Huzaimah Binti Zaiyan
Penolong Setiausaha Pn. Nurulazean Binti Mohd
Setiausaha Sukan En. Mohd Ramdan Bin Ali Nordin
Penolong Setiausaha Sukan En. Muhamad Nor Tarmizi Bin Mohd Sarif
Penyelaras PBB En. Mohd Ghazali Bin Tayat
Penyelaras Kelab/Persatuan Pn. Dida Salwa Binti Hassan Basri
Penyelaras Permainan Pn. Hamizah binti Hussin

JAWATANKUASA PEMANTAUAN DAN PENILAIAN
PEMANTAU/PENILAI 1 En. Mohamad Faddir Bin Bahrin (Guru Besar)
PEMANTAU/PENILAI 2 Pn. Nurzanida Binti Zainal Azmi (PK Kokurikulum)
PEMANTAU/PENILAI 3 En. Shahril Bin Nahari (PK Pentadbiran)
PEMANTAU/PENILAI 4 Pn. Norazlina Binti Sha’ri (PK HEM)
PEMANTAU/PENILAI 5 Tn. Hj. Fauzan Bin Asmuin (PK Pendidikan Khas)
SETIAUSAHA Pn. Huzaimah Binti Zaiyan
PEN. SETIAUSAHA Pn. Nurul Azean Binti Mohd

JAWATANKUASA PERANCANGAN STRATEGIK
SETIAUSAHA Pn. Huzaimah Binti Zaiyan
PEN. SETIAUSAHA Pn. Nurul Azean Binti Mohd

JAWATANKUASA PEMBANGUNAN SUKAN SEKOLAH
PEMBANGUNAN FIZIKAL SUKAN Pn. Norazlina Binti Sha’ri (PK HEM)
SEKOLAH
PENGGALAKAN SUKAN En. Shahril Bin Nahari (PK Pentadbiran)
SUMBER MANUSIA Pn. Nurzanida Binti Zainal Azmi (PK Kokurikulum)
PEMANTAUAN DAN PENILAIAN En. Mohd Ramdan Bin Ali Nordin
SUMBER ATLET Pn. Huzaimah Binti Zaiyan
PENINGKATAN PROFESIONALISME Pn. Hamizah binti Hussin
KEJURULATIHAN
KEWANGAN & SARANA Dr. Zaharina Wati Binti Zaharuddin

JAWATANKUASA PERMAINAN DAN SUKAN / 1M1S
SETIAUSAHA En. Mohd Ramdan Bin Ali Nordin
PEN. SETIAUSAHA En. Muhamad Nor Tarmizi Bin Mohd Sarif

JAWATANKUASA SUKAN SEKOLAH
SETIAUSAHA En. Mohd Ramdan Bin Ali Nordin
PEN. SETIAUSAHA En. Muhamad Nor Tarmizi Bin Mohd Sarif

29

JURULATIH PASUKAN MSS

BOLA BALING (L/P)
JURULATIH Pn. Hamizah binti Hussin
PEMBANTU JURULATIH Tn. Hj. Shariffuddin bin Huri
PENGURUS PASUKAN Cik Nor Haslina Binti Mohd Arif
PEMBANTU PENGURUS PASUKAN Pn. Huzaimah Binti Zaiyan

BADMINTON (L/P)
JURULATIH Pn. Kamaliah Binti Mior Ahmad
PEMBANTU JURULATIH Cik Lim Siok Ting
PENGURUS PASUKAN Cik Ooi Choon Peng
PEMBANTU PENGURUS PASUKAN Pn. Vuma Devi A/P Thangavelloo

PING PONG (L/P)
JURULATIH Cik Lim Siok Ting
PEMBANTU JURULATIH Cik Ooi Choon Peng
PENGURUS PASUKAN Pn. Esslindawatee Binti Husain
PEMBANTU PENGURUS PASUKAN En. Mohd Ramdan Bin Ali Nordin

OLAHRAGA (L/P)
JURULATIH Tn. Hj. Shariffuddin bin Huri
PEMBANTU JURULATIH Pn. Dida Salwa Binti Hassan Basri
PENGURUS PASUKAN Pn. Huzaimah Binti Zaiyan
PEMBANTU PENGURUS PASUKAN En. Mohd Ramdan Bin Ali Nordin

MERENTAS DESA (L/P)
JURULATIH Tn. Hj. Shariffuddin bin Huri
PEMBANTU JURULATIH En. Mohd Ghazali Bin Tayat
PENGURUS PASUKAN Pn. Dida Salwa Binti Hassan Basri
PEMBANTU PENGURUS PASUKAN Pn. Esslindawatee Binti Husain

RAGBI (L/P)
JURULATIH En. Mohd Ghazali Bin Tayat
PEMBANTU JURULATIH Pn. Hamizah binti Hussin
PENGURUS PASUKAN Pn. Aisyatun Najah binti Abdul Manap
PEMBANTU PENGURUS PASUKAN En. Mohd Ramdan Bin Ali Nordin

KRIKET (L/P)
JURULATIH En. Muhamad Nor Tarmizi Bin Mohd Sarif
PEMBANTU JURULATIH Pn. Hamizah binti Hussin
PENGURUS PASUKAN Cik Nor Haslina Binti Mohd Arif
PEMBANTU PENGURUS PASUKAN Tn. Hj. Shariffuddin Bin Huri
30

JURULATIH PASUKAN KO AKADEMIK
BAHASA MELAYU
BERCERITA TAHAP 1 Cik Nor Haslina Binti Mohd Arif
BERCERITA TAHAP 2 Cik Nor Haslina Binti Mohd Arif
SAHIBBA Pn. Hamizah binti Hussin
PIDATO En. Mohd Ramdan Bin Ali Nordin
BAHASA INGGERIS
STORY TELLING Pn. Vuma Devi A/P Thangavelloo
SCRABBLE Cik Ooi Choon Peng
POETRY RECITATION Cik Ooi Choon Peng
KARNIVAL SAINS / KSTEM
BERCERITA Pn. Dida Salwa Binti Hassan Basri
ROKET AIR Tn. Hj. Shariffuddin bin Huri
AMALI SAINS / KUIZ SAINS Pn. Kamaliah Binti Mior Ahmad
MTQ
TILAWAH Pn. Esslindawatee Binti Husain
HAFAZAN Pn. Aisyatun Najah binti Abdul Manap
BERCERITA Pn. Huzaimah Binti Zaiyan
MAHRAJAN KESENIAN ISLAM En. Mohd Ghazali Bin Tayat

JAWATANKUASA SAMBUTAN HARI GURU
SETIAUSAHA Pn. Hamizah binti Hussin
PEN. SETIAUSAHA Pn. Robiah Binti Esmon

JAWATANKUASA PERKHEMAHAN UNIT BERUNIFORM
SETIAUSAHA Tn. Hj. Shariffuddin bin Huri
PEN. SETIAUSAHA En. Muhamad Nor Tarmizi Bin Mohd Sarif

JAWATANKUASA SAMBUTAN HARI KANAK-KANAK
SETIAUSAHA Pn. Nor Hayati Bin Baharudin
PEN. SETIAUSAHA Pn. Kamaliah Binti Mior Ahmad

JAWATANKUASA SAMBUTAN BULAN KEBANGSAAN
SETIAUSAHA Pn. Aisyatun Najah binti Abdul Manap
PEN. SETIAUSAHA Pn. Erlina Binti Mat Salleh

JAWATANKUASA SAMBUTAN HARI RAYA AIDIL FITRI
SETIAUSAHA Pn. Esslindawatee Binti Husain
PEN. SETIAUSAHA Pn Roziani Binti Mohd Jinin

JAWATANKUASA MAJLIS PERPISAHAN / PERSARAAN
SETIAUSAHA Pn. Maizatun Akmar Binti Nordin
PEN. SETIAUSAHA Pn Dida Salwa Binti Hassan Basri

JAWATANKUASA HARI APRESIASI KOKURIKULUM DAN PEMBANGUNAN MURID
SETIAUSAHA Pn. Huzaimah Binti Zaiyan
PEN. SETIAUSAHA Pn Nurulazean Binti Mohd

JAWATANKUASA PROGRAM KEAGAMAAN
SETIAUSAHA En. Mohd Ghazali Bin Tayat
PEN. SETIAUSAHA Pn Siti Syuhada Binti Haruddin

31

JAWATANKUASA RIMUP / LAWATAN
SETIAUSAHA Cik Ooi Choon Peng
PEN. SETIAUSAHA Pn. Maizatun Akmar Binti Nordin

JAWATANKUASA SAMBUTAN BULAN BAHASA
SETIAUSAHA Pn Dida Salwa Binti Hassan Basri
PEN. SETIAUSAHA Pn Noorashikin Binti Anuwa

JAWATANKUASA HARI KECERGASAN/ SUKAN NEGARA
SETIAUSAHA En. Mohd Ramdan Bin Ali Nordin
PEN. SETIAUSAHA En. Muhamad Nor Tarmizi Bin Mohd Sarif

JAWATANKUASA MERENTAS DESA
SETIAUSAHA Tn. Hj. Shariffuddin bin Huri
PEN. SETIAUSAHA En. Mohd Ghazali Bin Tayat

JAWATANKUASA KLINIK SUKAN DAN PERMAINAN
SETIAUSAHA Guru Penasihat dan Jurulatih

JAWATANKUASA SOKONGAN PROGRAM
PERSEMBAHAN MURID
ALIRAN PERDANA Cik Ooi Choon Peng
Pn. Vuma Devi A/P Thangavelloo
ALIRAN PPKI Pn Siti Syuhada Binti Haruddin
Pn. Robiah Binti Esmon
SENAMROBIK KECERGASAN
INSTRUKTUR Pn Noor Hazani Binti Hassan
PEMBANTU INSTRUKTUR Pn Nur Shakirah Binti Shaharum
Pn Kamaliah Binti Mior Ahmad
HIASAN PENTAS
PERUNDING HIASAN Pn Nurulazean Binti Mohd
PEMBANTU PEREKA HIASAN Pn Dida Salwa Binti Hassan Basri
Pn Harlinda Yati Binti Mohd Hashim
Pn Erlina Binti Mat Saleeh
PENGACARA MAJLIS
PENGACARA, PENYEDIAAN TEKS DAN Pn Kamaliah Binti Mior Ahmad
PROTOKOL
PENGACARA MAJLIS Pn. Maizatun Akmar Binti Nordin
Pn. Esslindawatee Binti Husain
SIJIL PENGHARGAAN
JURUTAIP, FORMAT DAN TEKS Cik Nor Haslina Binti Mohd Arif
JURUTAIP Pn Robiah Binti Esmon

TEKNIKAL/ PENGURUSAN/ PERSIAPAN PADANG DAN KEBERSIHAN
KETUA En. Muhamad Nor Tarmizi Bin Mohd Sarif
PEMBANTU En. Mohd Ramdan Bin Ali Nordin
KEBERSIHAN DAN TENAGA BANTU Semua Pekerja Pembersihan
TEKNIKAL / KEKEMASAN DAN PENGURUSAN BILIK SUKAN (PJ)
KETUA Tn. Hj. Shariffuddin bin Huri
PEMBANTU Pn Hamizah Binti Hussin
KEKEMASAN DAN TENAGA BANTU Guru Pendidikan Jasmani
Semua Pekerja Pembersihan
32

PAPAN KENYATAAN KOKURIKULUM
INFO UNIT KOKURIKULUM Pn Huzaimah Binti Zaiyani
Pn Nurulazean Binti Mohd
PAPARAN PENCAPAIAN SUKAN Pn. Aisyatun Najah binti Abdul Manap
Pn Robiah Binti Esmon
PAPARAN PENCAPAIAN KO AKADEMIK Cik Lim Siok Ting
Pn Noorashikin Binti Anuwa

JAWATANKUASA PERHIMPUNAN BULANAN KOKURIKULUM
SETIAUSAHA Pn Huzaimah Binti Zaiyani
PEN. SETIAUSAHA Pn Nurulazean Binti Mohd

GURU-GURU PENASIHAT UNIT KOKURIKULUM

KELAB PERMAINAN BADAN BERUNIFORM KELAB/PERSATUAN
(1M1S) (PBB)
1. BOLA BALING 1. TKRS 1. BAHASA MELAYU
Tn Hj Shariffuddin(KGP) Cik Nor Haslina (KGP) En Mohd Ramdan (KGP)
Pn Hamizah En Mohd Ghazali Cik Nor Haslina
Cik Nor Haslina Pn Vuma Devi Pn Hamizah
Pn Hamizah
2. RAGBI 2. BAHASA INGGERIS
En Mohd Ghazali (KGP) 2. PENGAKAP KANAK- Cik Ooi Choon Peng (KGP)
En Mohd Ramdan KANAK Pn Vuma Devi
Pn Aisyatun Najah Cik Ooi Choon Peng (KGP) Cik Lim Siok Ting
En Mohd Ramdan
3. BADMINTON Cik Lim Siok Ting 3. AGAMA ISLAM
Pn Kamaliah (KGP) Tn Hj Shariffuddin Pn Huzaimah (KGP)
Pn Vuma Devi Pn Esslindawatee
Pn Dida Salwa 3. PPKI Pn Aisyatun Najah
Pn Aisyatun Najah (KGP) En Mohd Ghazali
4. PING PONG Pn Esslindawatee
Cik Lim Siok Ting (KGP) Pn Kamaliah 4. SAINS & MATEMATIK
Pn Esslindawatee Pn Huzaimah Pn Dida Salwa (KGP)
Cik Ooi Choon Peng Pn Dida Salwa Pn Kamaliah
Tn Hj Shariffuddin


5. PETANQUE 4. PENGAKAP KANAK- 5. BAHASA MELAYU
PPKI KANAK PPKI
PPKI

33

GURU-GURU PENASIHAT RUMAH SUKAN
RUMAH SUKAN GURU PENASIHAT
Pn Dida Salwa Binti Hassan Basri (K)
Pn Noorashikin Binti Anuwa(PK)
Cik Ooi Choon Peng
Pn Huzaimah Binti Zaiyani
Pn Norhayati Binti Baharuddin
Pn Nurulazean Binti Mohd
MERAH
Pn Aisyatun Najah Binti Abdul Manap
Pn Robiah Binti Esmon
Pn Noir Hazani Binti Hassan
En Mohd Ramdan Bin Ali Nordin
En Abdul Hadi Bin Abdul Hamid

Pn Hamizah Binti Hussin(K)
Pn Maizatun Akmar Binti Nordin (PK)
Pn Kamaliah Binti Mior Ahmad
Pn Vuma Devi A/P Thanga Velloo
Pn Esslindawatee Binti Husain
KUNING En Mohd Ghazali Bin Tayat
Pn Harlinda Yati Binti Mohd Hashim
En Mohamad Thalha Bin Yunus
Pn Jarina Binti Bahari
En Roslan Bin MD Sam
En Muhd Muzzammil Bin Mohd Pauzi
Cik Nor Haslina Binti Mohd Arif(K)
Pn Erlina Binti Mohd Saleeh (PK)
Cik Lim Siok Ting
Pn Siti Syuhada Binti Haruddin
Tn Hj Shariffuddin Bin Huri
BIRU Pn Roziani Binti Mohd Jinin
Pn Hasliza Binti Abu Hassan
En Muhammad Nor Tarmizi Bin Mohd Sarif
Pn Nur Shakirah Binti Shaharum
Pn Noralina Binti Abdul Rahman

34

JAWATANKUASA PENDIDIKAN KHAS SEKOLAH (JKPS)
TAHUN 2020

Pengerusi En. Mohamad Faddir Bin Baharin (Guru Besar)
Timbalan Pengerusi En. Shahril Bin Nahari (PK Pentadbiran)
Naib Pengerusi 1 Pn. Norazlina Binti Sha’ri (PK HEM)
Naib Pengerusi 2 Pn. Nurzanida Binti Zainal Azmi (PK Kokurikulum)
Setiausaha Tn. Hj. Fauzan Bin Asmuin (PK Pendidikan Khas)
Penolong Setiausaha Pn. Maizaitun Akmar Bt Nordin
Ahli Jawatankuasa Pn. Norazlina Binti Sha’ri (Pk Hem)
Pn. Nurzanida Binti Zainal Azmi (Pk Kokurikulum)
En. Mohd Ghazali Bin Tayat (Guru Bimbingan & Kaunseling)
Pn. Hamizah Binti Hussin (Guru Disiplin)
Pn. Dida Salwa Binti Hassan Basri (Wakil Guru Arus Perdana)
Tn. Hj. Shariffuddin Bin Huri (Wakil Guru Arus Perdana)
En. Muhamad Nor Tarmizi Bin Mohd Sarif (Wakil Guru PPKI)
Pn. Erlina Binti Mat Saleeh (Wakil Guru PPKI)
Cik Nor Haslina Binti Mohd Arif (Guru Pemulihan Khas)
Pn. Maizaitun Akmar Binti Nordin (Guru SPBT PPKI)
Cik Nor Haslina Binti Mohd Arif (Guru SPBT Sekolah)
Dr. Zaharina Wati Binti Zaharuddin (YDP PIBG)

JAWATANKUASA PENGURUSAN PENDIDIKAN KHAS
TAHUN 2020

Pengerusi En. Mohamad Faddir Bin Baharin (Guru Besar)
Timbalan Pengerusi En. Shahril Bin Nahari (PK Pentadbiran)
Naib Pengerusi 1 Pn. Norazlina Binti Sha’ri (PK HEM)
Naib Pengerusi 2 Pn. Nurzanida Binti Zainal Azmi (PK Kokurikulum)
Setiausaha Tn. Hj. Fauzan Bin Asmuin (PK Pendidikan Khas)
Penolong Setiausaha Pn. Roziani Binti Mohd Jinin
Bendahari Pn. Siti Syuhada Binti Haruddin
Setiausaha Kurikulum Pn. Maizaitun Akmar Binti Nordin
Setiausaha HEM Pn. Erlina Binti Mat Saleeh
Setiausaha Kokurikulum Pn. Nurulazean Binti Mohd

PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN KHAS

JAWATANKUASA PANITIA PENDIDIKAN KHAS
SETIAUSAHA Pn. Maizaitun Akmar Binti Nordin
PEN. SETIAUSAHA Pn. Robiah Binti Esmon

KETUA-KETUA PANITIA
BAHASA MELAYU Pn. Noorashikin Binti Anuwa
BAHASA INGGERIS Pn. Maizaitun Akmar Binti Nordin
MATEMATIK En. Muhamad Nor Tarmizi Bin Mohd Sarif
SAINS Pn. Harlinda Yati Binti Mohd Hashim
PENDIDIKAN ISLAM & MORAL Pn. Siti Syuhada Binti Haruddin
35

PEND. SENI VISUAL & MUZIK Pn. Roziani Binti Mohd Jinin
TMK Pn. Harlinda Yati Binti Mohd Hashim
KEMAHIRAN HIDUP Pn. Robiah Binti Esmon
PENDIDIKAN JASMANI Pn. Nurulazean Binti Mohd
PENGURUSAN KEHIDUPAN Pn. Nor Hayati Binti Baharudin

JAWATANKUASA KSSR / PBD / PBS
SETIAUSAHA Pn. Nor Hayati Binti Baharudin
PEN. SETIAUSAHA Pn. Siti Syuhada Binti Haruddin

JAWATANKUASA e-RPI
SETIAUSAHA Pn. Nurulazean Binti Mohd
PEN. SETIAUSAHA Pn. Roziani Binti Mohd Jinin

JAWATANKUASA PROGRAM INKLUSIF
SETIAUSAHA Pn. Erlina Bt Mat Saleeh
PEN. SETIAUSAHA Pn. Noorashikin Binti Anuwa

JAWATANKUASA PENILAIAN PASR
SETIAUSAHA Pn. Harlinda Yati Binti Mohd Hashim
PEN. SETIAUSAHA Pn. Robiah Binti Esmon

JAWATANKUASA LINUS
SETIAUSAHA Pn. Roziani Binti Mohd Jinin
PEN. SETIAUSAHA En. Muhamad Nor Tarmizi Bin Mohd Sarif

JAWATANKUASA PROGRAM KEM BESTARI SOLAT
SETIAUSAHA Pn. Siti Syuhada Binti Haruddin
PEN. SETIAUSAHA En. Mohamad Thalha Bin Yunus

JAWATANKUASA JADUAL WAKTU
SETIAUSAHA Pn. Erlina Binti Mat Saleeh
PEN. SETIAUSAHA Pn. Siti Syuhada Binti Haruddin

JAWATANKUASA CATATAN HARIAN
SETIAUSAHA En. Muhamad Nor Tarmizi Bin Mohd Sarif
PEN. SETIAUSAHA En. Mohamad Thalha Bin Yunus

JAWATANKUASA BILIK MASAK
SETIAUSAHA Pn. Erlina Binti Mat Saleeh
PEN. SETIAUSAHA Pn. Noorashikin Binti Anuwa

JAWATANKUASA BILIK URUS DIRI / DOBI / STOR / TANDAS
SETIAUSAHA En. Muhamad Nor Tarmizi Bin Mohd Sarif
PEN. SETIAUSAHA Pn. Robiah Binti Esmon
AJK Pn. Roziani Binti Mohd Jinin
Pn. Maizaitun Akmar Binti Nordin

JAWATANKUASA BILIK ICT
SETIAUSAHA Pn. Siti Syuhada Binti Haruddin
PEN. SETIAUSAHA Pn. Maizaitun Akmar Binti Nordin


36

JAWATANKUASA PUSAT SUMBER SEKOLAH
SETIAUSAHA Pn. Erlina Binti Mat Saleeh
PEN. SETIAUSAHA Pn. Harlinda Yati Binti Mohd Hashim

JAWATANKUASA BILIK MUZIK/SENI
SETIAUSAHA Pn. Nurulazean Binti Mohd
PEN. SETIAUSAHA Pn. Nor Hayati Binti Baharudin

JAWATANKUASA BILIK BBM
SETIAUSAHA Pn. Nor Hayati Binti Baharudin
PEN. SETIAUSAHA Pn. Siti Syuhada Binti Haruddin

JAWATANKUASA BENGKEL KH
SETIAUSAHA En. Muhamad Nor Tarmizi Bin Mohd Sarif
PEN. SETIAUSAHA Pn. Robiah Binti Esmon


PENGURUSAN HAL EHWAL MURID PENDIDIKAN KHAS

SETIAUSAHA Pn. Erlina Binti Mat Saleeh
PEN. SETIAUSAHA Pn. Nor Hayati Binti Baharudin

JAWATANKUASA 3K
SETIAUSAHA Pn. Robiah Binti Esmon
PEN. SETIAUSAHA En. Muhamad Nor Tarmizi Bin Mohd Sarif

JAWATANKUASA DWEN
SETIAUSAHA Pn. Nor Hayati Binti Baharudin
PEN. SETIAUSAHA En. Mohamad Thalha Bin Yunus

JAWATANKUASA ELAUN MURID KHAS (EMK)
SETIAUSAHA Pn. Noorashikin Binti Anuwa
PEN. SETIAUSAHA Pn. Siti Syuhada Binti Haruddin

JAWATANKUASA MAKDIS/PSMBI
SETIAUSAHA Pn. Siti Syuhada Binti Haruddin
PEN. SETIAUSAHA En. Mohamad Thalha Bin Yunus

JAWATANKUASA PERHIMPUNAN RASMI
SETIAUSAHA Pn. Nurulazean Binti Mohd
PEN. SETIAUSAHA Pn. Pn. Roziani Binti Mohd Jinin

JAWATANKUASA MENTOR MENTEE
SETIAUSAHA Pn. Harlinda Yati Binti Mohd Hashim
PEN. SETIAUSAHA Pn. Robiah Binti Esmon

JAWATANKUASA GURU PENYAYANG
SETIAUSAHA Pn. Maizaitun Akmar Binti Nordin
PEN. SETIAUSAHA Pn. Roziani Binti Mohd Jinin37

JAWATANKUASA SARANA
SETIAUSAHA Pn. Roziani Binti Mohd Jinin
PEN. SETIAUSAHA Pn. Nor Hayati Binti Baharudin

JAWATANKUASA DISIPLIN
SETIAUSAHA Pn. Maizaitun Akmar Binti Nordin
PEN. SETIAUSAHA Pn. Erlina Binti Mat Saleeh

JAWATANKUASA RMT/SARAPAN PAGI/SUSU
SETIAUSAHA Pn. Nurulazean Binti Mohd
PEN. SETIAUSAHA Pn. Nor Hayati Binti Baharudin

JAWATANKUASA SPBT
SETIAUSAHA Pn. Maizaitun Akmar Binti Nordin
PEN. SETIAUSAHA En. Muhamad Nor Tarmizi Bin Mohd Sarif

JAWATANKUASA ANTIDADAH
SETIAUSAHA Pn. Erlina Binti Mat Saleeh
PEN. SETIAUSAHA Pn. Siti Syuhada Binti Haruddin

JAWATANKUASA STOK & ASET
SETIAUSAHA Pn. Robiah Binti Esmon
PEN. SETIAUSAHA Pn. Noorashikin Binti Anuwa

JAWATANKUASA PENDAFTARAN TAHUN 1/PENDAFTRAN SEKOLAH
MENENGAH/PERTUKARAN MURID
SETIAUSAHA En. Muhamad Nor Tarmizi Bin Mohd Sarif
PEN. SETIAUSAHA Pn. Noorashikin Binti Anuwa

JAWATANKUASA BUKU KESIHATAN/KAD GIGI
SETIAUSAHA Pn. Roziani Binti Mohd Jinin
PEN. SETIAUSAHA Pn. Noorashikin Binti Anuwa

JAWATANKUASA DATA OPERASI / APDM
SETIAUSAHA Pn. Erlina Binti Mat Saleeh
PEN. SETIAUSAHA Pn. Siti Syuhada Binti Haruddin

JAWATANKUASA ASEAN KOMUNITI
SETIAUSAHA Pn. Nurulazean Binti Mohd
PEN. SETIAUSAHA Pn. Harlinda Yati Binti Mohd Hashim

JAWATANKUASA BIMBINGAN & KAUNSELING
SETIAUSAHA Pn. Erlina Binti Mat Saleeh
PEN. SETIAUSAHA Pn. Noorashikin Binti Anuwa

JAWATANKUASA KEBAJIKAN
SETIAUSAHA En. Mohamad Thalha Bin Yunus
PEN. SETIAUSAHA Pn. Siti Syuhada Binti Haruddin38

PENGURUSAN KOKURIKULUM PENDIDIKAN KHAS

SETIAUSAHA Pn. Nurulazean Binti Mohd
PEN. SETIAUSAHA En. Muhamad Nor Tarmizi Bin Mohd Sarif
AJK Pn. Nurulazean Binti Mohd (Olahraga & Kemahiran)
En. Muhamad Nor Tarmizi Bin Mohd Sarif (Pengakap &
Permainan)
Pn. Maizaitun Akmar Binti Nordin (Bercerita)

PENYELARAS KOKO (RABU)
SETIAUSAHA Pn. Nurulazean Binti Mohd
AJK En. Muhamad Nor Tarmizi Bin Mohd Sarif (Pengakap)
Pn. Roziani Binti Mohd Jinin (Persatuan Usahawan)
Pn. Robiah Binti Esmon (1M1S)

JAWATANKUASA HAC & HAKO
SETIAUSAHA Pn. Nurulazean Binti Mohd

JAWATANKUASA MAHRAJAN KESENIAN ISLAM/MTQ
SETIAUSAHA Pn. Siti Syuhada Binti Haruddin
PEN. SETIAUSAHA En. Mohamad Thalha Bin Yunus

JAWATANKUASA SAMBUTAN HARI LAHIR
SETIAUSAHA Pn. Siti Syuhada Binti Haruddin
PEN. SETIAUSAHA Pn. Nurulazean Binti Mohd

JAWATANKUASA LAWATAN SAMBIL BELAJAR
SETIAUSAHA Pn. Maizaitun Akmar Binti Nordin

JAWATANKUASA PERKHEMAHAN
SETIAUSAHA Pn. Erlina Binti Mat Saleeh
PEN. SETIAUSAHA Pn. Robiah Binti Esmon

JAWATANKUASA HARI USAHAWAN
SETIAUSAHA Pn. Harlinda Yati Binti Mohd Hashim
PEN. SETIAUSAHA Pn. Pn. Roziani Binti Mohd Jinin

JAWATANKUASA HARI KANAK-KANAK
SETIAUSAHA Pn. Nor Hayati Binti Baharudin

JAWATANKUASA KHATAM AL-QURAN
SETIAUSAHA En. Mohamad Thalha Bin Yunus
PEN. SETIAUSAHA Pn. Siti Syuhada Binti Haruddin

JAWATANKUASA PROGRAM HARI KECERGASAN / BULAN SUKAN NEGARA
SETIAUSAHA En. Muhamad Nor Tarmizi Bin Mohd Sarif

JAWATANKUASA BULAN KEBANGSAAN
SETIAUSAHA Pn. Erlina Binti Mat Saleeh39

RUMUSAN PERUNTUKAN MASA MENGAJAR SETAHUN 2020
TAHAP SATU PENDIDIKAN KHAS
(38 MINGGU AKADEMIK)

MASA MINIMUM
BIL. MATA PELAJARAN SETAHUN MASA YANG DIPERUNTUKAN 2020
(JAM)
1. Bahasa Melayu 64 2 jam (4 waktu seminggu) x 38 minggu = jam 76
2. Bahasa Inggeris 64 2 jam (4 waktu seminggu) x 38 minggu = jam 76
3. Matematik 64 2 jam (4 waktu seminggu) x 38 minggu = jam 76
4. Pendidikan Jasmani 64 2 jam (4 waktu seminggu) x 38 minggu = jam 76
5. Pendidikan Seni 64 2 jam (4 waktu seminggu) x 38 minggu = jam 76
6. Muzik 64 2 jam (4 waktu seminggu) x 38 minggu = jam 76
7. Pengurusan Diri 160 5 jam ( 10 waktu seminggu) x 38 minggu = 190 jam
8. Kem. Manipulatif 80 2.5 jam ( 5 waktu seminggu) x 38 minggu = 95 jam
9. Pendidikan Islam 96 3 jam (6 waktu seminggu) x 38 minggu = 114 jam
10. Pendidikan Moral 96 3 jam (6 waktu seminggu) x 38 minggu = 114 jam

TAHAP DUA PENDIDIKAN KHAS (TAHUN 4 )
MASA MINIMUM
BIL. MATA PELAJARAN SETAHUN MASA YANG DIPERUNTUKAN 2020
(JAM)
1. Bahasa Melayu 96 3 jam ( 6 waktu seminggu) x 38 minggu = 114 jam
2. Bahasa Inggeris 64 2 jam ( 4 waktu seminggu) x 38 minggu = 76 jam
3. Matematik 80 2.5 jam (5 waktu seminggu) x 38 minggu = 95 jam
4. Pendidikan Jasmani 48 1.5 jam (3 waktu seminggu) x 38 minggu = 57 jam
5. Pendidikan Seni 32 1 jam (2 waktu seminggu) x 38 minggu = 38 jam
6. Muzik 32 1 jam (2 waktu seminggu) x 38 minggu = 38 jam
7. Pengurusan Diri 48 1.5 jam (3 waktu seminggu) x 38 minggu = 57 jam
8. Kem. Manipulatif 48 1.5 jam (3 waktu seminggu) x 38 minggu = 57 jam
9. Pendidikan Islam / 96 3 jam ( 6 waktu seminggu) x 38 minggu = 114 jam
Pendidikan Moral
10. Teknologi Maklumat 32 1 jam (2 waktu seminggu) x 38 minggu = 38 jam
11. Perkebunan 48 1.5 jam (3 waktu seminggu) x 38 minggu = 57 jam
12. Masakan 48 1.5 jam (3 waktu seminggu) x 38 minggu = 57 jam
13. Sains 80 2.5 jam (5 waktu seminggu) x 38 minggu = 95 jam

TAHAP DUA PENDIDIKAN KHAS (TAHUN 5 )
MASA MINIMUM
BIL. MATA PELAJARAN SETAHUN MASA YANG DIPERUNTUKAN 2020
(JAM)
1. Bahasa Melayu 96 3 jam ( 6 waktu seminggu) x 38 minggu = 114 jam
2. Bahasa Inggeris 64 2 jam ( 4 waktu seminggu) x 38 minggu = 76 jam
3. Matematik 80 2.5 jam (5 waktu seminggu) x 38 minggu = 95 jam
4. Pendidikan Jasmani 48 1.5 jam (3 waktu seminggu) x 38 minggu = 57 jam
5. Pendidikan Seni 32 1 jam (2 waktu seminggu) x 38 minggu = 38 jam
6. Muzik 32 1 jam (2 waktu seminggu) x 38 minggu = 38 jam
7. Pengurusan Diri 32 1 jam (2 waktu seminggu) x 38 minggu = 38 jam
8. Kem. Manipulatif 32 1 jam (2 waktu seminggu) x 38 minggu = 38 jam
9. Pengurusan Tingkah 32 1 jam (2 waktu seminggu) x 38 minggu = 38 jam
laku
10. Pendidikan Islam / 96 3 jam ( 6 waktu seminggu) x 38 minggu = 114 jam
Pendidikan Moral
11. Teknologi Maklumat 32 1 jam (2 waktu seminggu) x 38 minggu = 38 jam
12. Perkebunan 48 1.5 jam (3 waktu seminggu) x 38 minggu = 57 jam
13. Masakan 48 1.5 jam (3 waktu seminggu) x 38 minggu = 57 jam
14. Sains 80 2.5 jam (5 waktu seminggu) x 38 minggu = 95 jam

40

SENARAI TUGAS GURU-GURU


1. KETUA PANITIA MATA PELAJARAN

1.1 Membantu GB/PK1 menyelaras kerja-kerja akademik guru-guru mata pelajaran dan
mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya 4 kali setahun.
1.2 Mengkaji dan menganalisis keputusan-keputusan penilaian khususnya PBD/PS dan
UPSR serta memberi rumusan cara-cara mengatasi kelemahan pengajaran dan
pembelajaran.
1.3 Bekerjasama dengan lain-lain panitia dalam usaha ke arah memajukan murid yang
lemah.
1.4 Menyelenggarakan fail-fail panitia yang berkenaan dengan semua minit mesyuarat,
laporan, suraT-menyurat dan rekod-rekod yang berkaitan.
1.5 Menjalankan tugas-tugas yang diarahkan oleh Guru Besar dari semasa ke semasa.

2. GURU MATA PELAJARAN

1. Memahami dan boleh mentafsirkan serta menghuraikan kandungan sukatan
pelajaran dan huraian mata pelajaran yang berkenaan.
2. Memahami dan mematuhi Pekeliling-pekeliling dan arahan yang berkaitan dengan
mata pelajaran yang diajar serta menentukan dan menetapkan matlamat yang harus
dicapai, iaitu dari segi pengetahuan, kebolehan dan kemahiran yang harus dicapai di
akhir penggal persekolahan.
3. Mempunyai sebuah Buku Rekod Mengajar yang kemaskini dan menyerahkan kepada
Guru Besar pada masa yang ditetapkan.
4. Menyediakan Rancangan Pengajaran bagi mata pelajaran yang diajar dengan
lengkap untuk tempoh setahun dan harian serta melaksanakan pengajarannya
mengikut Rancangan Pengajaran yang disediakan.
5. Menyedia dan memberikan kerja-kerja latihan yang cukup, memeriksa buku latihan
pelajar dan memulangkan semula secepat mungkin. Menyerahkan/menunjukkan
buku latihan murid kepada Guru Besar wakilnya pada masa yang dikehendaki.
6. Menjalankan Pentaksiran Bilik Darjah/Pentaksiran Sekolah kepada murid.
Merekodkan pencapaian murid dalam rekod pentaksiran semasa.
7. Mengesan kelemahan murid dan menjalankan kelas pemulihan/bimbingan.
8. Menjadi ahli dalam Panitia Mata Pelajaran, menghadiri serta mematuhi dan
melaksanakan keputusan mesyuarat Panitia.
9. Guru mata pelajaran harus menyedari dan menggunakan buku panduan yang
dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan / Jabatan Pendidikan.
10. Memastikan keselamatan murid di makmal/Bilik Khas/Bilik RBT serta mengawasi
penggunaan peralatan.
11. Menghadiri mesyuarat/taklimat mengenai mata pelajaran yang berkenaan sama ada
yang dikelolakan oleh Kementerian Pendidikan / Jabatan Pendidikan. Menyampaikan
semula maklumat kepada guru lain yang mengajar mata pelajaran yang sama.
12. Sentiasa mengikuti perkembangan dan pembaharuan tentang teknik mengajar bagi
mata pelajaran berkenaan bagi meninggikan lagi prestasi dalam pengajaran dan
pembelajaran.
13. Melaporkan kepada Ketua Panitia tentang masalah pengajaran dan pembelajaran
untuk tindakan selanjutnya.
41

14. Menjaga keselamatan dan kebersihan alat-alat bantuan mengajar yang digunakan,
memastikan bahawa alat-alat bantuan mengajar digunakan secara meluas.
Bertanggungjawab dalam menambahkan alat bantuan mengajar bagi
memperkayakan Pusat Sumber Sekolah.
15. Mengadakan sudut-sudut mata pelajaran berkenaan dalam kelas-kelas yang diajar.
16. Menjalankan tugas yang diarahkan dari semasa ke semasa.


3. GURU KELAS

1. Pengurusan dan Organisasi Kelas

1.1 Membentuk organisasi kelas yang terdiri daripada Ketua Kelas dan Penolong
Ketua Kelas. AJK Kebersihan dan AJK Keceriaan, memastikan AJK Kebersihan
mengagihkan murid untuk membersihkan papan putih, menyapu lantai,
mengemaskini papan kenyataan dan papan maklumat dari semasa ke
semasa, menyediakan langsir dan bunga (jika perlu) untuk kelas.

1.2 Menentukan perkara-perkara berikut DISEDIAKAN:-

(b) Jadual Waktu Kelas
(c) Jadual Tugas Harian
(d) Perabot seperti kerusi, meja, almari dan papan hitam diinventorikan
(e) Moto Kelas atau Cogan Kata Kelas
(f) Alatan pembersihan seperti penyapu, bakul sampah dan pengaut
sampah.

1.3 Menentukan kawat elektrik, kipas angin dan lampu baik dan selamat
digunakan.
1.4 Melaporkan perabot dan peralatan elektrik
1.5 Membimbing organisasi kelas yang dilantik menjalankan tugas.

2. Data Kehadiran Murid (APDM) dan Buku Kerja Rumah

2.1 Mengisi data kehadiran murid pada setiap hari SEBELUM PUKUL 10.00
PAGI dalam sistem APDM.
2.2 Memastikan semua butir yang dikehendaki ada di dalam buku daftar
kedatangan pelajar ditulis.

3. Laporan Pelajaran, Sijil berhenti, Sijil Penghargaan dan Data Kesihatan
Murid (e-RKM APDM)

3.1 Memastikan setiap murid mempunyai fail peribadi.
3.2 Mengisi markah dan membuat laporan kemajuan akademik dan kokurikulum
dalam kad kemajuan pelajar bagi setiap penggal.
3.3 Menyampaikan kad kemajuan pelajar kepada ibu bapa mengikut tarikh yang
ditetapkan.
3.4 Menyedia dan mengisi:
(a) “Mark Sheet” bagi setiap peperiksaan, dikemaskini dan disimpan.
(b) Sijil Berhenti dan sijil penghargaan dikeluarkan kepada para pelajar
yang mewakili sekolah dalam pelbagai aktiviti dan kegiatan.
3.5 Menyukat tinggi dan berat murid serta mengisi data kesihatan murid dalam e-
RKM.

42

4. Masalah Pembelajaran, Kesihatan dan Disiplin Pelajar

4.1 Memberikan galakan, motivasi dan merangsangkan minat pelajar terhadap
akademik.
4.2 Menggalakkan pertandingan yang berbentuk akademik dan memberikan
hadiah
4.3 Sentiasa prihatin terhadap semua masalah pelajar.
4.4 Melaporkan kepada Guru Bimbingan & Kaunseling jika terdapat kemerosotan
pelajaran di kalangan pelajar.
4.5 Melaporkan kepada Guru Bertugas jika terdapat pelajar yang menghadapi
masalah kesihatan.
4.6 Melaporkan kepada Guru Disiplin jika terdapat pelajar yang melanggar disiplin
sekolah yang SERIUS.
4.7 Melaporkan kes ponteng, pergaduhan atau kemalangan mengikut prosedur
dengan;

(a) Mendapatkan dan mengisi borang “Laporan Kes & Salah Laku Murid”
yang dapat diperoleh dari pejabat.
(b) Menghantar satu salinan borang tersebut kepada ibu bapa


5. Skim Pinjaman Buku Teks (SPBT)

5.1 Memastikan skim pinjaman buku teks diagih kepada pelajar yang layak dan
memastikan buku-buku tersebut dibalut dan ditulis nama pelajar.
5.2 Mengemaskinikan fail SPBT dari semasa ke semasa.
5.3 Memulangkan buku teks pada tarikh yang ditetapkan dan menyenaraikan
nama murid yang tidak memulangkan buku teks pada akhir tahun dan
memberikan senarai itu kepada guru SPBT.


6. Kutipan Bayaran Tambahan Sekolah dan Sumbangan

6.1 Mengutip sumbangan tahunan PIBG.
6.2 Mengeluarkan resit kepada pelajar bagi pembayaran yang dibuat.
6.3 Menyerahkan wang kutipan sumbangan PIBG kepada Bendahari PIBG.


7. Pendaftaran Murid Baru

7.1 Menerima kemasukan pelajar baru dari PK HEM/Penyelaras Kelas.
7.2 Mendaftarkan murid baru ke dalam buku kemasukan pelajar dan
mendapatkan nombor pendaftaran murid baru dari buku kemasukan pelajar
daripada Penolong Kanan HEM.
7.3 Menentukan penerimaan borang SPBT dan sekolah yang terdahulu dan
memastikan pelajar ini mendapat buku teks.
7.4 Menyemak jika murid ini menerima sebarang bentuk biasiswa dan
melaporkan kepada Penolong Kanan HEM.
7.5 Menentukan kad kemajuan pelajar dan maklumat bantuan dari sekolah asal
disertakan.
7.6 Menentukan rumah sukan murid baru daripada Penolong Kanan Kokurikulum.
7.7 Mengambil butir-butir diri yang diperlukan.


43

8. Murid Keluar / Berpindah

8.1 Memastikan borang SPBT, Kad Kemajuan Pelajar dan Fail Peribadi Murid
dihantar ke pejabat.
8.2 Memastikan semua urusan berkaitan peperiksaan telah disempurnakan bagi
pelajar Tahun Enam.
8.3 Memastikan kelulusan untuk bertukar dan pindah pusat peperiksaan telah
diterima.
8.4 Memastikan buku teks lengkap untuk dibawa ke sekolah baru
8.5 Memastikan penerimaan biasiswa dilaporkan kepada pejabat.


9. Pendaftaran Sukan, Permainan dan lain-lain

9.1 Menentukan setiap pelajar mempunyai rumah sukan.

9.2 Memastikan setiap pelajar menyertai aktiviti kokurikulum dan menyerahkan
senarai nama mereka mengikut persatuan, kelab dan badan beruniform yang
dipilih kepada Penyelaras Kelab / Persatuan.
9.3 Menggalakkan pelajar bergiat cergas dalam sukan dan juga aktiviti
kokurikulum.


4. GURU BERTUGAS HARIAN

1. Guru bertugas harian hendaklah datang sekurang-kurangnya 20 minit sebelum
persekolahan bermula dan pulang sekurang-kurangnya 20 minit setelah sekolah
berakhir.
2. Memastikan bilik-bilik darjah telah disapu, sampah-sarap telah dibuang serta lampu
dan kipas/tingkap telah ditutup setelah tamat persekolahan.
3. Mengawasi disiplin pelajar di luar waktu belajar seperti waktu rehat dan waktu
sebelum loceng pertama dibunyikan, sekitar kawasan sekolah dan mengambil
tindakan yang segera dan munasahab; jika perlu.
4. Mengawasi kebersihan bilik-bilik darjah, tandas, kantin, bilik-bilik khas dan kawasan
sekolah.
5. Memeriksa kebersihan makanan yang dijual di kantin sekolah.
6. Menguruskan rawatan pelajar yang sakit dan menghantar mereka ke hospital/ke
rumah.
7. Mengeluarkan surat kebenaran ke hospital dan merekodkan nama pelajar yang
memohon.
8. Mengawasi pelajar menepati waktu datang dan pulang ke sekolah, masa rehat dan
masa pertukaran guru.
9. Menguruskan hal-hal bersabit dengan kehilangan barang-barang.
10. Menentukan keselamatan pelajar di sekitar kawasan sekolah serta mengawasi harta
benda sekolah.
11. Mencatatkan kegiatan-kegaiatan sekolah seperti sukan, persatuan-persatuan, unit
beruniform dan aktiviti-aktiviti lain yang dijalankan pada “PAPAN AKTIVITI”.
12. Membuat catatan mengenai perkara-perkara penting yang berlaku sepanjang
hari/minggu persekolahan ke dalam Buku Laporan Bertugas seperti:-

12.1 kedatangan pelajar, guru dan staf sokongan
12.2 pelajar ponteng, tidak hadir atau sakit
12.3 lawatan-lawatan/pelawat dimaklumkan kepada Guru Besar

44

12.4 Ucapan/pengumuman-pengumuman dalam buku perkhimpunan
12.5 Laporan kes ditulis di dalam buku / borang khas yang disediakan oleh
sekolah.

13. Membuat laporan di dalam Buku Laporan Bertugas yang disediakan dan kalau perlu
laporkan terus kepada Guru Besar supaya tindakan segera dapat diambil.

14. Perhimpunan Harian / Perhimpunan Rasmi: (PENYELARAS PERHIMPUNAN)
14.1 Memastikan semua guru dan pelajar menghadiri perhimpunan.
14.2 Memastikan bendera-bendera, pembesar suara telah disediakan.
14.3 Memastikan pelajar telah beratur dengan senyap dan memberi perhatian.
14.4 Skrip Doa, Ikrar dan CD Lagu Kebangsaan/Kebesaran Negeri disediakan.
14.5 Petugas Perhimpunan (MC) dimaklumkan.

15. Menjalankan tugas-tugas yang diarahkan oleh Guru Besar dari semasa ke semasa.
45

TAKWIM 2020
SEKOLAH KEBANGSAAN SERI INTAN
JANUARI 2020
TARIKH HARI PENGURUSAN / KURIKULUM TINDAKAN HAL EHWAL MURID TINDAKAN KOKURIKULUM TINDAKAN
1/1/2020 RABU CUTI AWAL TAHUN
2/1/2020 KHAMIS Perhimpunan Rasmi Aw al Tahun SU Perhimpunan Pelaksanaan RMT Tahun 2-6 & PPKI SU RMT
3/1/2020 JUMAAT Kemaskini maklumat APDM GK Agihan surat kebenaran ibubapa SU Koku
4/1/2020 SABTU
5/1/2020 AHAD
6/1/2020 ISNIN Perhimpunan Rasmi Pelancaran Amalan Guru Penyayang SU AGP Kutipan surat kebenaran ibubapa GK
7/1/2020 SELASA Mesyuarat Sukan Tahunan SU Sukan
8/1/2020 RABU Mesyuarat Agung Kokurikulum GP
9/1/2020 KHAMIS Mesyuarat JK Unit-unit HEM Bil. 1/2020 SU Unit
10/1/2020 JUMAAT Latihan Pasukan Sekolah Jurulatih
11/1/2020 SABTU
12/1/2020 AHAD
13/1/2020 ISNIN Pelantikan Pengaw as PSS Upacara Pelantikan Ahli Kepimpinan Murid SU
14/1/2020 SELASA Mesyuarat Panitia Bil. 1/2020 Ketua Panitia Mesyuarat JK Boling Daerah (SR) SU Sukan
15/1/2020 RABU Mesyuarat Pemuafakatan Ibubapa PPKI SU PPKI Pemantauan Kantin Januari JK Kantin 1M1S / Perjumpaan Kokurikulum (A/02) GP
16/1/2020 KHAMIS LADAP 1
17/1/2020 JUMAAT Latihan Pasukan Sekolah Jurulatih
18/1/2020 SABTU
19/1/2020 AHAD
20/1/2020 ISNIN Perhimpunan Rasmi Ceramah Kepimpinan Murid SU
21/1/2020 SELASA Mesyuarat JK RPI PPKI
22/1/2020 RABU 1M1S ( Latihan Sukan ) GP
23/1/2020 KHAMIS
24/1/2020 JUMAAT CUTI TAHUN BARU CINA
25/1/2020 SABTU
26/1/2020 AHAD
27/1/2020 ISNIN Perhimpunan Rasmi
28/1/2020 SELASA Mesyuarat Pusat Sumber 1 Laporan Denggi 1/2020 SU 3K
29/1/2020 RABU 1M1S / Perjumpaan Kokurikulum (B/02) GP
30/1/2020 KHAMIS LADAP 2 Laporan B&K Guru B&K
31/1/2020 JUMAAT Permuafakatan ibubapa murid Tahun 6 Laporan Intervensi Kehadiran Murid GK Latihan Pasukan Sekolah Jurulatih

FEBRUARI 2020
M TARIKH HARI PENGURUSAN / KURIKULUM TINDAKAN HAL EHWAL MURID TINDAKAN KOKURIKULUM TINDAKAN
1/2/2020 SABTU
2/2/2020 AHAD
3/2/2020 ISNIN Pelancaran Program Kecemeralangan T6 SUK T6 Pelaksanaan RMT Tahun 1 SU RMT
4/2/2020 SELASA Mesyuarat JK Inklusif / Kelas Tambahan
6 5/2/2020 RABU Taklimat Nilam Guru Media 1M1S / Perjumpaan Kokurikulum (A/03) GP
6/2/2020 KHAMIS Kelas Tambahan UPSR
7/2/2020 JUMAAT Kelas Tambahan UPSR
8/2/2020 SABTU CUTI THAIPUSAM
9/2/2020 AHAD
10/2/2020 ISNIN Sukantara SU Sukan
11/2/2020 SELASA Acara Akhir Padang GRS
12/2/2020 RABU Raptai / Latihan sukan SU Sukan
7 13/2/2020 KHAMIS Raptai / Latihan sukan SU Sukan
14/2/2020 JUMAAT Sukan Tahunan SU Sukan
15/2/2020 SABTU
16/2/2020 AHAD
17/2/2020 ISNIN Kelas Tambahan UPSR Perhimpunan Bulanan Kokurikulum TKRS
18/2/2020 SELASA Kelas Tambahan UPSR Mesyuarat JPMC & Intervensi Kehadiran 1 SU HEM 2
19/2/2020 RABU 1M1S / Perjumpaan Kokurikulum (B/03) GP
8 20/2/2020 KHAMIS LADAP 3 / Kelas Tambahan UPSR
21/2/2020 JUMAAT Kelas Tambahan UPSR Laporan B&K Guru B&K Latihan Pasukan Sekolah Jurulatih
22/2/2020 SABTU Mesyuarat Agung PIBG SU PIBG
23/2/2020 AHAD
24/2/2020 ISNIN Kelas Tambahan UPSR Perjumpaan Mentor Mentee 1 SU AGP
25/2/2020 SELASA Kelas Tambahan UPSR Laporan Data Operasi PPKI GD PPKI
9 26/2/2020 RABU Pemantauan Kantin Februari JK Kantin 1M1S / Perjumpaan Kokurikulum (A/04) GP
27/2/2020 KHAMIS Kelas Tambahan UPSR Laporan Denggi 2/2020 SU 3K
28/2/2020 JUMAAT Kelas Tambahan UPSR Laporan Intervensi Kehadiran Murid GK Latihan Pasukan Sekolah Jurulatih
29/2/2020 SABTU Gotong royong Perdana SU 3K46

MAC 2020
M TARIKH SA KURIKULUM TINDAKAN HAL EHWAL MURID TINDAKAN KOKURIKULUM TINDAKAN
01/03/2020 AHAD
02/03/2020 ISNIN Pelancaran Program Kecemeralangan T6 SUK T6 Ceramah Keselamatan Diri & Jalan Raya JK 3K Tarikh mula masuk data PAJSK GP & GK
03/03/2020 SELASA Ujian Segak bermula Guru PJ
10 04/03/2020 RABU Tempoh Pencerapan Kendiri Semua Guru 1M1S / Perjumpaan Kokurikulum (B/04) GP
05/03/2020 KHAMIS SKPMG2 Fasa 1 Semua Guru
06/03/2020 JUMAAT Latihan Pasukan Sekolah Jurulatih
07/03/2020 SABTU
08/03/2020 AHAD
09/03/2020 ISNIN Ujian 1 Tahun 6 SUP
10/03/2020 SELASA Ujian 1 Tahun 6 SUP
11/03/2020 RABU Ujian 1 Tahun 6 SUP Pemantauan Kantin Mac JK Kantin 1M1S / Perjumpaan Kokurikulum (A/05) GP
11 12/03/2020 KHAMIS Ujian 1 Tahun 6 SUP
13/03/2020 JUMAAT
14/03/2020 SABTU
15/03/2020 AHAD
16/03/2020 ISNIN
17/03/2020 SELASA
18/03/2020 RABU CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1
19/03/2020 KHAMIS
20/03/2020 JUMAAT
21/03/2020 SABTU
22/03/2020 AHAD
23/03/2020 ISNIN Taklimat Ujian Segak Fasa 1 Penyelaras Ceramah Sifar Ponteng & Buli (PPS) Guru Disp
24/03/2020 SELASA Kelas Tambahan UPSR Laporan Data Operasi PPKI GD PPKI
25/03/2020 RABU Ujian Segak Fasa 1 Guru PJ Program bersama AADK SU PPDa 1M1S / Perjumpaan Kokurikulum (B/05) GP
12 26/03/2020 KHAMIS Dialog Prestasi Ujian 1 Tahun 6 Mesyuarat Pemuafakatan Ibu bapa PPKI SU PPKI Pemantauan Fail Aktiviti Kokurikulum 1 PKKO
27/03/2020 JUMAAT Laporan B&K Guru B&K Latihan Pasukan Sekolah Jurulatih
28/03/2020 SABTU
29/03/2020 AHAD
30/03/2020 ISNIN Kelas Tambahan UPSR Perjumpaan Mentor Mentee 2 SU AGP
Laporan Denggi 3/2020 SU 3K
13 31/03/2020 SELASA
Kelas Tambahan UPSR Laporan Intervensi Kehadiran Murid GK


APRIL 2020
M TARIKH HARI KURIKULUM TINDAKAN HAL EHWAL MURID TINDAKAN KOKURIKULUM TINDAKAN
1/4/2020 RABU Kem Bestari Solat 1 SU KBS 1M1S / Perjumpaan Kokurikulum (A/06) GP
2/4/2020 KHAMIS Mesyuarat Kurikulum & PPKI 2/2020 SUK
15 3/4/2020 JUMAAT
4/4/2020 SABTU
5/4/2020 AHAD
6/4/2020 ISNIN
7/4/2020 SELASA Mesyuarat Panitia Bil. 2/2020 KP
8/4/2018 RABU Kem Cemerlang Jaw i 1 SU KCJ Pemantauan Kantin JK Kantin 1M1S / Perjumpaan Kokurikulum (B/06) GP
16 9/4/2018 KHAMIS Mesyuarat HEM & Kokurikulum 2/2020 SU HEM Mesyuarat HEM & Kokurikulum 2/2020 SU Koku
10/4/2018 JUMAAT
11/4/2018 SABTU
12/4/2018 AHAD
13/4/2018 ISNIN Sambutan Hari Lahir Jan-April SU AGP
14/4/2018 SELASA Mesyuarat JK Unit-unit HEM Bil. 2/2020 SU Unit
15/4/2018 RABU Ceramah Sahsiah & Disiplin Murid B&K 1M1S / Perjumpaan Kokurikulum (A/07)
17 16/4/2018 KHAMIS Mesyuarat Pengurusan 2/2020 SU Pengurusan Latihan Kebakaran 1 3K
17/4/2018 JUMAAT Kem Bestari Solat/Moral 1 PPKI PPKI
18/4/2018 SABTU
19/4/2018 AHAD
20/4/2020 ISNIN Pelancaran Program Ihya Ramadan Makdis Perhimpunan Kokurikulum
21/4/2018 SELASA
22/4/2018 RABU Law atan PPKI 1 PPKI 1M1S / Perjumpaan Kokurikulum (B/07) GP
18 23/4/2018 KHAMIS Laporan Data Operasi PPKI GD PPKI
24/4/2018 JUMAAT CUTI PERISTIWA AWAL RAMADAN
25/4/2018 SABTU
26/4/2018 AHAD
27/4/2020 ISNIN Perjumpaan Mentor Mentee 3 SU AGP
19 28/4/2020 SELASA Laporan B&K Guru B&K
29/4/2020 RABU Laporan Denggi 4/2020 SU 3K
30/4/2020 KHAMIS Laporan Intervensi Kehadiran Murid GK

47

MEI 2020
M TARIKH HARI KURIKULUM TINDAKAN HAL EHWAL MURID TINDAKAN KOKURIKULUM TINDAKAN
5/1/2018 JUMAAT CUTI HARI PEKERJA
5/2/2020 SABTU
5/3/2020 AHAD
5/4/2020 ISNIN Mesyuarat JK RPI 2 PPKI
5/5/2020 SELASA Mesyuarat JPMC & Intervensi Kehadiran 2 SU HEM 2
5/6/2020 RABU Program Ihya Ramadan SU MAKDIS
18 5/7/2020 KHAMIS CUTI HARI WESAK
5/8/2020 JUMAAT Laporan Denggi 5/2020 SU 3K
5/9/2020 SABTU
5/10/2020 AHAD CUTI HARI NUZUL QURAN
5/11/2020 ISNIN CUTI GANTI NUZUL QURAN
5/12/2020 SELASA Peperiksaan Pertengahan Tahun SUP Pemantauan Kantin Mei JK Kantin
5/13/2020 RABU Peperiksaan Pertengahan Tahun SUP Laporan B&K Guru B&K Program Ihya Ramadan SU MAKDIS
19 5/14/2020 KHAMIS Peperiksaan Pertengahan Tahun SUP Mesyuarat Pemuafakatan Ibu bapa PPKI SU PPKI
5/15/2020 JUMAAT Peperiksaan Pertengahan Tahun SUP Laporan Intervensi Kehadiran Murid GK
5/16/2020 SABTU
5/17/2020 AHAD
5/18/2020 ISNIN Majlis Penutup Ihya Ramadan Makdis Sambutan Hari Guru SU HG
5/19/2020 SELASA Majlis Berbuka Puasa Makdis
20 5/20/2020 RABU Majlis Persaraan Guru Besar Laporan Data Operasi PPKI GD PPKI Tarikh akhir masuk data PAJSK SU PAJSK
5/21/2020 KHAMIS
5/22/2020 JUMAAT
5/23/2020 SABTU
5/24/2020 AHAD
5/25/2020 ISNIN
5/26/2020 SELASA CUTI HARI RAYA AIDILFITRI DAN CUTI PERTENGAHAN TAHUN
5/27/2020 RABU
5/28/2020 KHAMIS
5/29/2020 JUMAAT
5/30/2020 SABTU

5/31/2020 AHADJUN 2020
M TARIKH HARI KURIKULUM TINDAKAN HAL EHWAL MURID TINDAKAN KOKURIKULUM TINDAKAN
6/1/2020 ISNIN
6/2/2020 SELASA
6/3/2020 RABU CUTI PERTENGAHAN TAHUN
6/4/2020 KHAMIS
6/5/2020 JUMAAT
6/6/2020 SABTU HARI KEPUTERAAN YANG DI PERTUAN AGONG
6/7/2020 AHAD
6/8/2020 ISNIN Kelas Tambahan UPSR
6/9/2020 SELASA Kelas Tambahan UPSR
6/10/2020 RABU 1M1S / Perjumpaan Kokurikulum (A/08) GP
21 6/11/2020 KHAMIS LADAP 5
6/12/2020 JUMAAT Pelaporan PBD 1 Semua Guru Latihan Pasukan Sekolah Jurulatih
6/13/2020 SABTU
6/14/2020 AHAD
6/15/2020 ISNIN Kelas Tambahan UPSR
6/16/2020 SELASA Kelas Tambahan UPSR
6/17/2020 RABU Pemantauan Kantin Jun JK Kantin 1M1S / Perjumpaan Kokurikulum (B/08) GP
22 6/18/2020 KHAMIS Kelas Tambahan UPSR Laporan Penarafan Tandas 1 SU 3K
6/19/2020 JUMAAT Kelas Tambahan UPSR Laporan SPKS 1 SU 3K Sambutan Hari Raya Aidilfitri SU Perayaan
6/20/2020 SABTU
6/21/2020 AHAD
6/22/2020 ISNIN Kelas Tambahan UPSR Perhimpunan Bulanan Kokurikulum PPIM
6/23/2020 SELASA Kelas Tambahan UPSR
6/24/2020 RABU Laporan B&K Guru B&K 1M1S / Perjumpaan Kokurikulum (A/09) GP
23 6/25/2020 KHAMIS LADAP 6 Laporan Data Operasi PPKI GD PPKI
6/26/2020 JUMAAT Kelas Tambahan UPSR Laporan Denggi 6/2020 SU 3K Latihan Pasukan Sekolah Jurulatih
6/27/2020 SABTU
6/28/2020 AHAD
6/29/2020 ISNIN Kelas Tambahan UPSR Perjumpaan Mentor Mentee 4 SU AGP
6/30/2020 SELASA Kelas Tambahan UPSR Laporan Intervensi Kehadiran Murid GK Law atan 2 Perdana & PPKI SUL


48

JULAI 2020
M TARIKH HARI KURIKULUM TINDAKAN HAL EHWAL MURID TINDAKAN KOKURIKULUM TINDAKAN
24 7/1/2020 RABU SKPMG2 Fasa 2 Semua Guru 1M1S / Perjumpaan Kokurikulum (B/09) GP
7/2/2020 KHAMIS Mesyuarat Kurikulum 3/2020 SUK
7/3/2020 JUMAAT Kelas Tambahan UPSR Latihan Pasukan Sekolah Jurulatih
7/4/2020 SABTU
7/5/2020 AHAD
7/6/2020 ISNIN Pelancaran Bulan Membaca
7/7/2020 SELASA Mesyuarat Panitia Bil. 3/2020 KP
7/8/2020 RABU Kelas Tambahan UPSR Ceramah Kebersihan Diri & Kesihatan SU 3K 1M1S / Perjumpaan Kokurikulum (A/10) GP
25 7/9/2020 KHAMIS Kelas Tambahan UPSR Mesyuarat HEM 3/2020 SU HEM Mesyuarat Kokurikulum 3/2020 SU Koku
7/10/2020 JUMAAT Kelas Tambahan UPSR Latihan Pasukan Sekolah Jurulatih
7/11/2020 SABTU
7/12/2020 AHAD
7/13/2020 ISNIN Percubaan UPSR SUP
7/14/2020 SELASA Percubaan UPSR SUP
7/15/2020 RABU Percubaan UPSR SUP Pemantauan Kantin Julai JK Kantin 1M1S / Perjumpaan Kokurikulum (B/10) GP
26 7/16/2020 KHAMIS Percubaan UPSR SUP
7/17/2020 JUMAAT Latihan Pasukan Sekolah Jurulatih
7/18/2020 SABTU
7/19/2020 AHAD
7/20/2020 ISNIN Mesyuarat Pusat Sumber 3 Laporan Denggi 7/2020 SU 3K Perhimpunan Kokurikulum PENGAKAP PPKI
7/21/2020 SELASA Kelas Tambahan UPSR Laporan B&K Guru B&K
7/22/2020 RABU Kelas Tambahan UPSR Laporan Intervensi Kehadiran Murid GK 1M1S / Perjumpaan Kokurikulum (A/11) GP
27 7/23/2020 KHAMIS Kelas Tambahan UPSR Mesyuarat Pemuafakatan Ibu bapa PPKI SU PPKI
7/24/2020 JUMAAT Kelas Tambahan UPSR Laporan Data Operasi PPKI GD PPKI
7/25/2020 SABTU
7/26/2020 AHAD
7/27/2020 ISNIN
7/28/2020 SELASA CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2 DAN HARI RAYA QURBAN (31.7)
7/29/2020 RABU
7/30/2020 KHAMIS

7/31/2020 JUMAATOGOS 2020
M TARIKH HARI KURIKULUM TINDAKAN HAL EHWAL MURID TINDAKAN KOKURIKULUM TINDAKAN
8/1/2020 SABTU
8/2/2020 AHAD CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2
8/3/2020 ISNIN Mesyuarat JK RPI 3 PPKI Pelancaran Bln Kebangsaan & Kibarkan JG SU HK
8/4/2020 SELASA Kelas Tambahan UPSR
8/5/2020 RABU Kelas Tambahan UPSR 1M1S / Perjumpaan Kokurikulum (B/11) GP
28 8/6/2020 KHAMIS LADAP 7
8/7/2020 JUMAAT Kelas Tambahan UPSR Latihan Pasukan Sekolah Jurulatih
8/8/2020 SABTU
8/9/2020 AHAD
8/10/2020 ISNIN Taklimat Ujian Segak Fasa 2 Penyelaras Sambutan Hari Lahir Mei - Ogos SU AGP
8/11/2020 SELASA Kelas Tambahan UPSR
29 8/12/2020 RABU Ujian Segak Fasa 2 Guru PJ Pemantauan Kantin Ogos JK Kantin 1M1S / Perjumpaan Kokurikulum (A/12) GP
8/13/2020 KHAMIS Kelas Tambahan UPSR Mesyuarat JK Bantuan Murid 2021 SUBM
8/14/2020 JUMAAT Kelas Tambahan UPSR Latihan Pasukan Sekolah Jurulatih
8/15/2020 SABTU
8/16/2020 AHAD
8/17/2020 ISNIN Kelas Tambahan UPSR Perhimpunan Bulanan Kokurikulum TKRS
8/18/2020 SELASA Kelas Tambahan UPSR Laporan B&K Guru B&K
8/19/2020 RABU Kelas Tambahan UPSR Mesyuarat JPMC & Intervensi Kehadiran 3 SU HEM 2 1M1S / Perjumpaan Kokurikulum (B/12) GP
30 8/20/2020 KHAMIS CUTI AWAL MUHARRAM
8/21/2020 JUMAAT Kelas Tambahan UPSR Latihan Pasukan Sekolah Jurulatih
8/22/2020 SABTU
8/23/2020 AHAD
8/24/2020 ISNIN Kelas Tambahan UPSR Perjumpaan Mentor Mentee 5 SU AGP
8/25/2020 SELASA Kelas Tambahan UPSR Laporan Data Operasi PPKI GD PPKI
8/26/2020 RABU Kelas Tambahan UPSR Gotong Royong Perdana SU 3K 1M1S GP
31 8/27/2020 KHAMIS Bacaan Yasin dan Solat Hajat Laporan Denggi 8/2020 SU 3K
8/28/2020 JUMAAT Majlis Persaraan Pn. Vuma Devi SU Persaraan Laporan Intervensi Kehadiran Murid GK Latihan Pasukan Sekolah Jurulatih
8/29/2020 SABTU
8/30/2020 AHAD
8/31/2020 ISNIN CUTI HARI KEBANGSAAN49


Click to View FlipBook Version