The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

LAPORAN PBL PSV TAHUN 6K DISEDIAKAN OLEH CIKGU NORHAYAH HAKIM

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by norhayah7015, 2021-10-28 22:38:37

LAPORAN PBL PSV TAHUN 6KINABALU

LAPORAN PBL PSV TAHUN 6K DISEDIAKAN OLEH CIKGU NORHAYAH HAKIM

FASA PERANCANGAN M
T
Mendengar penerangan daripada guru melalui aplikasi Google Meet. W
Mencari maklumat dan idea untuk melaksanakan projek. T
F
Bengkel membuka akaun anyflip

FASA PELAKSANAAN M
T
Membuat slaid hasil kerja PSV menggunakan powerpoint. W
Membuat ePortfolio menggunakan aplikasi Anyflip T
F

FASA PENILAIAN M
T
Mengisi borang penilaian kendiri, dan membuat video pembentangan menggunakan
canva

W

T
F

PRODUK YANG DIHASILAKAN M
T
https://anyflip.com/qmmca/wmvu/#.YWRh4CGxDEc.telegr
am

W

T
F

M

VIDEO PEMBENTANGAN

VIDEO PBL PSV\PBL PSV SHOPIE.mp4 T
W

T
F

PBL PSV TAHUN 6KINABALU

TAJUK PBL : ePORTFOLIO PSV6K VICTORY

Start!

SOALAN KURIKULUM 1

SOALAN UTAMA :

Apakah yang dimasudkan dengan ePortfolio ? 2
Portfolio ialah koleksi hasil kerja pelajar yang memberi gambaran tentang sejarah
usaha pelajar dan pencapaiannya dalam bidang tertentu. Koleksi termasuk penglibatan pelajar
dalam pemilihan bahan kandungan, garis panduan pemilihan, kriteria dan bukti refleksi kendiri
pelajar.

SOALAN UNIT : 3
4
Apakah kepentingan mencipta ePortfolio ?

Kepentingan mencipta ePortfolio ialah dapat memberi refleksi tentang pembelajaran kita,
tentang perkara yang kita kuasai dalam bidang-bidang tertentu. Selain itu dapat

membantu membina perkembangan bakat murid. Dengan adanya eportfolio, murid dapat merancang dan
memperkembangkan potensi yang terdapat dalam diri mereka. Dapat menjadi sumber rujukan pelajar pada masa
akan datang.

SOALAN KANDUNGAN

1.Pernahkah kamu menghasilkan Portfolio secara menual ?
belum pernah

2.Apakah alatan yang kamu gunakan untuk membina ePortfolio ?
Hasil-hasil tugasan gambar, komputer, aplikasi yang bersesuaian

3.Apakah ciri-ciri ePortfolio yang akan kamu hasilkan ?
Ciri-ciri eportfolio saya ialah seperti Projek PBL. Menunjukkan kerja dan
kemahiran pelajar

SOALAN KANDUNGAN

4. Apakah langkah-langkah dalam menghasilakan ePortfolio yang kamu
cipta ?
Mengumpulkan semua hasil kerja tugasan, menyusun ke dalam
eportfolio dan memberi penerangan dan membuat catatan pada setiap
hasil kerja.

5. Apakah kegunaan ePortfolio yang kamu hasilkan ?
Kegunaannya ialah untuk rekod dan dibentangkan tentang apa yang
telah dipelajari

SOALAN KANDUNGAN

6. Jelaskan kepentingan ePortfolio tersebut.
Kepentingan eportfolio saya, dapat memberi refleksi tentang pembelajaran
kita, tentang perkara yang kita kuasai dalam bidang-bidang tertentu.

7. Jelaskan kebaikan ePortfolio kepada kita.
Kebaikan ePortfolio kepada kita ialah membantu kita untuk memudahkan
penyimpanan hasil kerja dan menjimatkan ruang. Boleh dicapai bila-bila masa
dan di mana jua, serta dapat menjadi sumber rujukan pelajar pada masa akan
datang.

APAKAH BAHAN YANG DIPERLUKAN 1
2
Gambar-gambar hasil kerja tugasan Pendidikan Seni Visual: 3
4
1. Buku Skrap Unsur Seni dan Prinsip Rekaan.
2. Poster Ekosistem 3.Renjisan dan Percikan
3. 4. Kuiz (sijil kuiz) 5.Diorama
6.Alat perhiasan diri (Tudung saji)
7. Poster merdeka
8. Kad Hari Kemerdekaan
9. Stabail

- Software Power point
- Software PDF
- Applikasi anyflip

M

FASA PERANCANGAN

Penerangan dari guru, serta perbincangan tentang apa yang perlu dilakukan, bahan T
dan aplikasi serta software yang perlu digunakan untuk menghasilkan projek ini melalui
Google meet dan telegram.

W

T
F

M

FASA PELAKSANAAN

Menyediakan bahan serta menghasilkan projek melalui maklumat yang diperoleh
mengikut kreativiti dan membuat video pembentangan.

T

W

T
F

FASA PENILAIAN M
T
Menghantar projek video pembentangan untuk penilaian dan pentaksiran serta
membuat penilaian kendiri.

W

T
F

PRODUK YANG DIHASILAKN M
T
ePortfolio PSV 6K Victory (Hafiey Zaquan) W
T
https://anyflip.com/gkqon/lt F
md/

M

VIDEO PEMBENTANGAN

VIDEO PBL PSV\Video Pembentangan T
Hafiey Zaquan ePortfolio PSV 6K W
Victory.mkv

T

F

PBL PSV TAHUN 6KINABALU

TAJUK PBL : ePORTFOLIO PSV6K VICTORY

Start!

SOALAN KURIKULUM 1

SOALAN UTAMA : 2
3
Apakah yang dimasudkan dengan ePortfolio ? 4
Buku elektronik ialah sejenis medium penyampaian maklumat yang merujuk kepada
penggunaan data digital seakan buku yang mengandungi pelbagai maklumat dalam
bentuk teks, gambar atau kedua-duanya

SOALAN UNIT :

Mempermudah proses belajar

SOALAN KANDUNGAN

1.Pernahkah kamu menghasilkan Portfolio secara menual ?
Saya pernah menghasilkan portfolio secara menual.

2.Apakah alatan yang kamu gunakan untuk membina ePortfolio ?
Gambar hasil kerja, words, power point.buku teks.

3.Apakah ciri-ciri ePortfolio yang akan kamu hasilkan ?
Menjimatkan penggunaan kertas dan wang

SOALAN KANDUNGAN

4.Apakah langkah-langkah dalam menghasilakan ePortfolio yang kamu cipta ?

 Membuka akaun AnyFlip.
 Mengumpul semua gambar hasil kerja PSV yang telah siap.
 Buat Power Point dan masukkan semua gambar hasil kerja setiap satu slide dan hantar kepada guru

untuk disemak.
 Tukarkan format Power Point ke format PDF.
 Menguploud PDF tadi ke dalam aplikasi akaun AnyFlip.
 Share dan copy link dan QR code ePortfolio PSV6K victory save dan bagi dengan guru.

5. Apakah kegunaan ePortfolio yang kamu hasilkan ?
Bahan pengajaran dan pembelajaran

SOALAN KANDUNGAN

6. Jelaskan kepentingan ePortfolio tersebut.
Menjimatkan wang.

7. Jelaskan kebaikan ePortfolio kepada kita.
Komponennya yang terdiri daripada data elektronik semata-mata mengurangkan saiz
dan berat e-book menjadi jauh lebih ringan berbanding buku cetakkan yang ada di
pasaran.

APAKAH BAHAN YANG DIPERLUKAN 1
2
- Gambar hasil kerja 3
- Words 4
- Power point
- Anyflip

FASA PERANCANGAN M
T
-Mendengar taklimat tugasan PBL dari cikgu secara Google Meet. W
-Membuka akaun AnyFlip. T
F

FASA PELAKSANAAN M
T
Mengumpul gambar
-Membuat Power Point
-Menukarkan format Power Point ke format PDF dan uploud ke dalam AnyFlip.

W

T
F

FASA PENILAIAN M
T
Membuat video pembentangan dan menyiapkan pelaporan. W
T
F

PRODUK YANG DIHASILAKN M
T
https://anyflip.com/vbhjl/uwfg/ W
T
F

VIDEO PEMBENTANGAN M
T
VIDEO PBL PSV\DEWI VALISAH.mp4 W

T
F

PBL PSV TAHUN 6KINABALU

TAJUK PBL : ePORTFOLIO PSV6K VICTORY

Start!

SOALAN KURIKULUM 1

SOALAN UTAMA :

Apakah yang dimasudkan dengan ePortfolio ?

Portfolio bermaksud mengumpulkan koleksi-koleksi pembelajaran dari 2
bidang pembelajaran berlainan yang berlangsung mengikut tempoh
persekolahan. Koleksi pembelajaran merangkumi bidang pembelajaran yang di
ambil melalui foto, video, nota termasuk laporan perkembangan murid di sekolah
dan penilaian perkembangan.

SOALAN UNIT : 3
Apakah kepentingan mencipta ePortfolio ? 4

Membina perkembangan bakat seseorang dengan

cara merancang dan memperkembangkan

potensi yang terdapat dalam diri mereka.

SOALAN KANDUNGAN

1.Pernahkah kamu menghasilkan Portfolio secara menual ?
Pernah seperti matapelajaran Sains, Sejarah dan
RBT

. 2.Apakah alatan yang kamu gunakan untuk membina ePortfolio ?
- Komputer
- Bahan-bahan yang ingin disimpan

3.Apakah ciri-ciri ePortfolio yang akan kamu hasilkan ?
Ciri-ciri ePortfolio yang akan saya hasilkan ialah saya
menggunakan ayat yang mudah difahami,
meletakkan hiasan yang menarik dan boleh
dikongsikan dengan guru-guru serta kawan-kawan

SOALAN KANDUNGAN

4.Apakah langkah-langkah dalam menghasilakan ePortfolio yang kamu cipta ?
- Mendaftar akaun anyflip
- Mengumpul dan menggambar semua bahan.
- Memasukkan ke dalam Power Point.
- Menukarkan program Power Point ke PDF.
- Menguplod PDF ke akaun

5. Apakah kegunaan ePortfolio yang kamu hasilkan ?

ePortfolio yang saya hasilkan dapat membantu saya
menyimpan hasil kerja seni saya supaya lebih
selamat dan teratur.

SOALAN KANDUNGAN

6. Jelaskan kepentingan ePortfolio tersebut.
ePortfolio boleh menjadi sumber rujukan kepada
kita pada masa akan datang.

7. Jelaskan kebaikan ePortfolio kepada kita.
ePortfolio dapat mengurangkan beban kita mengangkat
banyak bahan yang wujud. ePortfolio buli dibuka hanya
dengan menekan link walau pun dengan menggunakan
telefon bimbit.

APAKAH BAHAN YANG DIPERLUKAN 1
2
1. Komputer riba 3
4
2. Semua hasil tugasan PSV yang telah disiapkan
sepanjang PDPR.

3. Gambar- gambar sedang menyiapkan tugasan
dengan setiap langkah.

4. Telefon bimbit untuk merakam pembentangan

FASA PERANCANGAN M
T
Mendengar taklimat tugasan PBL dari cikgu secara GM W
- Menghadiri bengkel ePortfolio PSV6K Victory secara GM T
- Taklimat cara penghasilan bahan ke Power Point. F
- Membuka akaun aplikasi anyflip

FASA PELAKSANAAN M
T
Menyediakan bahan W
T
- Mengumpul dan menggambar kesemua hasil F
kerja PSV sepanjang PDPR

- Memuatnaik ke dalam Power Point kemudian
menghantar hasil kepada Cikgu Norhayah untuk
disemak.

- Selepas disemak dan dibimbing oleh
cikgu,saya menukarkan format Power Point ke
PDF.

- Menguplod PDF ke dalam aplikasi akaun
anyflip saya.

- Berkongsi link ePORTFOLIO dengan Cikgu
Norhayah dalam aplikasi Telegram.

FASA PENILAIAN M
T
Membuat perbincangan dengan guru,dan meminta pendapatnya.untuk
penambahbaikan

W

T
F

PRODUK YANG DIHASILAKAN M
T
Power Point ePORTFOLIO W
dalam format T
PDF dalam format F

Power Point

PDF yang telah diuplod ke
dalam aplikasi akaun anyflip
https://anyflip.com/kxzyq/ucky/

PRODUK YANG DIHASILAKAN M
T
http://online.anyflip.com/kxzyq/ucky/mobile/ W
index.html T
F

M

VIDEO PEMBENTANGAN

https://www.youtube.com/watch?v=wbG1i T
BODO00 W

T
F

PBL PSV TAHUN 6KINABALU

TAJUK PBL : ePORTFOLIO PSV6K VICTORY

Start!

SOALAN KURIKULUM 1
2
SOALAN UTAMA : 3
-ePortfolio merupakan satu bentuk portfolio yang dihasilkan 4
menggunakan teknologi digital

SOALAN UNIT :
- Dapat mempamerkan semua hasil kerja

SOALAN KANDUNGAN

1.Pernahkah kamu menghasilkan Portfolio secara menual ?
pernah

2.Apakah alatan yang kamu gunakan untuk membina ePortfolio ?
-Laptop, pencetak dan telefon bimbit

3.Apakah ciri-ciri ePortfolio yang akan kamu hasilkan ?
. - Mudah difahami, jelas dan ringkas

SOALAN KANDUNGAN

4.Apakah langkah-langkah dalam menghasilakan ePortfolio yang kamu cipta ?
1- Membuka akaun Anyflip
2- Mengumpul semua gambar hasil kerja PSV
3- Membuat Power Point
4- Menghantar Power Point kepada guru untuk disemak
5- Menukar Power Point ke PDF
6- Upload PDF ke Anyflip
7- Shere & copy link & QR code kepada guru
8- Memasukkan semua gambar mengikut langkah ke dalam borang
9- Menghasilkan satu video pembentangan
10- Menghantar semua tugasan kepada guru
5. Apakah kegunaan ePortfolio yang kamu hasilkan ?

- Untuk menyimpan semua hasil kerja sepanjang PKP.

SOALAN KANDUNGAN

6. Jelaskan kepentingan ePortfolio tersebut.
Untuk menyimpan semua hasil kerja PSV sebagai bukti saya menyiapkan
semua tugasan PSV.

7. Jelaskan kebaikan ePortfolio kepada kita.
Sebagai satu kaedah untuk menyimpan semua hasil kerja murid dengan
kemas, selamat dan mudah dirujuk semula.

APAKAH BAHAN YANG DIPERLUKAN 1
2
Bahan-bahan yang saya gunakan ialah 3
hasil seni, laptop, pencetak dan telefon. 4

FASA PERANCANGAN M
T
1. Membuat catatan semasa Google Meet bersama guru PSV W
2. Mengumpul hasil seni dan menangkap gambar semua hasil seni. T
F

FASA PELAKSANAAN M
T
1. Membuka powerpoint dan memasukkan gambar-gambar hasil seni. W
2. Mengubah slide kepada PDF. T
3. Membuka akaun Anyflip. F
4. Muat naik PDF ke akaun Anyflip

FASA PENILAIAN M
T
1. Melengkapkan instrumen pentaksiran W
2. Menjawab soalan kurikulum. T
3. Merakam video pembentangan F

PRODUK YANG DIHASILAKAN M
T
https://anyflip.com/gmtwk/nfcq/ W
T
F

VIDEO PEMBENTANGAN M
T
VIDEO PBL PSV\ARLENE.mp4 W
T
F


Click to View FlipBook Version
Previous Book
PDF/BOOK Ah, The Beach! 2022 Tropical Wall Calendar kindle
Next Book
RUTIN ADAM