The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by amminzul1, 2021-11-09 02:20:37

Kursus untuk Agensi Kerajaan 2021

Kursus untuk Agensi Kerajaan 2021

Kursus & Rundingan www.akademipkns.edu.my
Signature untuk Agensi

Kerajaan Tahun 2022

Anjuran Akademi PKNS

Pusat Kecemerlangan Kepimpinan PKNS

Latar
Belakang

Akademi PKNS telah ditubukan pada tahun
2010 & merupakan anak syarikat milik penuh
Perbadanan Kemajuan Negeri Selangor
(PKNS). Akademi PKNS berdaftar dengan
PSMB & PERKESO sebagai syarikat Penyedia
Latihan.

Akademi PKNS juga dikenali sebagai Pusat
Kecemerlangan Kepimpinan PKNS.

Latihan & Pembangunan Khidmat Pembangunan
Program Rundingan Akademik

Kami menawarkan program Perkhidmatan rundingan bersifat Akademi PKNS berkolaborasi
berbetuk kompetensi kepada
organisasi korporat & agensi 'service & solution oriented' dengan IPTA/IPTS tempatan
awam. merangkumi: Akademi PKNS telah ditubukan pada tahun
2010 &dmalearmupakmanenaanwakasrykaarnikatpmroilgikrapmenuh
Perbadadnaarni peKrienmgakjauatnpenNseijgilearni hiSneglagnagor
Peringkat 1: Sesi Diagnotik
(PKNS).PhADka. demi PKNS berdaftar dengan

Kursus Dalaman Seminar Peringkat 2: Alternatif Strategik PSMB & PERKESO sebagai syarikat Penyedia
Konferen Webinar Latihan. UiTM
Peringkat 3: Pelaksanaan, MSU

Pemantauan, Penilaian & UNITAR OUM

Pelaporan Akademi PKNS juga dikenali sebagai Pusat
Kecemerlangan Kepimpinan PKNS.

Kursus
Signature

Kursus Kepimpinan
Berstruktur

Kursus Kepimpinan Berstruktur direka khas untuk pegawai Gred 54, 52, 48,
44, 41, 36, 34 & 32 merangkumi pelbagai modul berkaitan kepimpinan,

pengurusan, kewangan, kreativiti & inovasi, sumber manusia & pengurusan
projek

Non-Executive Leadership
Development Program (NELDP)
Executive Leadership
Development Program (ELDP)
Manager Leadership
Development Program (MLDP)
Senior & Advanced Leadership
Development Program (SAMLDP)

Gred 32/34/36 Gred 41 Gred 44/48 Gred 54/52

Program Transformasi Minda

Proses Transformasi Minda (PTM) diperkenal bagi membangunkan
modal insan secara holistik, merangkumi keupayaan sahsiah
dan intelektual yang mesti dimiliki oleh pegawai awam bagi
memandu pemikiran dan perlakuan dalam rutin harian. PTM
diperkenalkan sebagai satu pendekatan untuk memberi
pendedahan dan penyesuaian minda pegawai di peringkat
awal pelantikan dalam perkhidmatan awam.

Latihan Dalam Kumpulan (LDK), sesi Laluan Kerjaya Dalam Modul
interaktif, perbincangan kumpulan, Perkhidmatan Awam
perbincangan kes, kuiz, ujian psikometrik & Pengurusan Integriti & Keselamatan Perintah Am Bab A, B, C & D
Budaya Kerja Kelas Pertama
ujian akhir. Halatuju Negara Sistem Pentadbiran Negara

Pra-Persaraan

Tujuan kursus ini direka khas adalah supaya peserta mampu
mentransformasikan minda ke alam persaraan secara proaktif dan positif
bersama pasangan sebagai satu kerjaya baru dalam kehidupan. Peserta juga
turut dibekalkan dengan ilmu dan kemahiran mengurus kewangan secara
lebih efektif terutamanya dalam hal melangsaikan hutang sebelum bersara,
menguruskan harta pusaka agar dapat berlapang dada bersama keluarga &

mengatur strategi mengharmonikan jiwa.

Latihan Dalam Kumpulan (LDK), sesi Transformasi Minda Bersara Modul
interaktif, perbincangan kumpulan, Satu Kerjaya Baru
perbincangan kes, kuiz & pelan tindakan Pengurusan Harta Pusaka
Penjagaan Kesihatan Setelah Bersara Skim Pencen Sektor Awam
individu. Kebenaran Gantian Cuti Rehat (GCR)
Skim Pencen vs Skim KWSP Dan lain-lain modul berkaitan

Kelayakan Pembayaran Pencen

Peningkatan Profesionalisma
Pemandu

Kursus ini dibangunkan bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan
kemahiran etika pemandu, protokol dan ciri-ciri pemandu berhemah di
kalangan pemandu jabatan. Kursus ini memberi penekanan kepada
pembentukan sahsiah pemandu yang profesional, bertanggungjawab &
amanah di samping meningkatkan kemahiran serta teknik pemanduan.Modul

Latihan Dalam Kumpulan (LDK), sesi Muhasabah Diri Pemandu Idaman Organisasi
interaktif, perbincangan kumpulan, Anda dan Orang Lain Anda dan Prestasi Kerja
perbincangan kes, kuiz, pembentangan Anda dan Organisasi
Pemandu Berprestasi Tinggi
video & pemanduan trek.

Pengukuhan Kerjasama
Berkumpulan (Team Building)

Kejayaan sesebuah organisasi amat bergantung kepada sikap kerjasama &
menyokong semua pihak di dalam organisasi terhadap tugas mereka.
Program ini memberi penekanan kepada sikap kerja positif di dalam
melaksanakan tugas & meningkatkan tahap kepercayaan &
saling hormat menghormati sesama ahli pasukan.

Modul

Latihan Dalam Kumpulan (LDK), sesi Kepimpinan Membina Kebersamaan
interaktif, perbincangan kumpulan, Sinergi Berpasukan Komunikasi Interpersonal
perbincangan kes, kuiz, pembentangan Pengurusan Perubahan Budaya Kerja Cemerlang
video & energizer, aktiviti indoor & outdoor.

Kursus Insaniah Generik Akademi PKNS turut menawarkan kursus-kursus
kemahiran insaniah bersifat generik untuk Kumpulan
Pengurusan & Profesional (P&) serta Kumpulan Pelaksana
untuk pelbagai agensi kerajaan mengikut keperluan
semasa.

Kumpulan Pengurusan & Profesional (P&P) Kumpulan Pelaksana

Transformasi Kepimpinan Coaching & Mentoring Kemahiran Kepimpinan Emotional Intelligence
Inovasi & Kreativiti Pemikiran Kritis Pengurusan Stres Protokol & Etiket Sosial
Pengurusan Masa
Pengucapan Awam Pemikiran Strategik Pengurusan Kewangan Membuat Keputusan
Pengurusan Projek Pengukuhan Pasukan Pengurusan Pelanggan Kesetiausahaan
Penyelesaian Masalah Pengurusan Pejabat
Pengurusan Kewangan Delegasi & Pemerkasaan Pengurusan Mesyuarat Peningkatan Imej
Pengurusan Konflik Perancangan Senario Pembudayaan Kreativiti Komunikasi Berkesan
Pengurusan Perubahan Transformasi Digital Pembinaan Pasukan Motivasi Diri
Pengurusan Prestasi Perundingan Berkesan Penyeliaan Berkesan Komunikasi Berkesan
Pengurusan Risiko Sumber Manusia Nilai Bersama
Pengurusan Tadbir Urus Pembentangan Berkesan

Pusat Kecemerlangan Anak Syarikat Milik Penuh
Kepimpinan PKNS

Kursus Insaniah Fungsional Akademi PKNS turut menawarkan kursus-kursus
kemahiran insaniah bersifat fungsional untuk Kumpulan
Pengurusan & Profesional (P&) serta Kumpulan Pelaksana
untuk pelbagai agensi kerajaan mengikut keperluan
semasa.

Kumpulan Pengurusan & Profesional (P&P) & Kumpulan Pelaksana Teknologi Maklumat/Aplikasi

Penulisan Minit Mesyuarat Berkesan Microsoft Excel
Penulisan Laporan & Kertas Kerja Microsoft Word
Penulisan Surat Rasmi & Memo Microsoft Powerpoint
Pengurusan Aset Microsoft Project
Pengurusan Rekod & Fail Touch Typing
Pengurusan Stor & Inventori Rekaan Grafik Melalui Canva
Pelupusan Rekod & Fail Videografi Smartphone
Kawalan Keselamatan Perlindungan
Pengawalan Keselamatan Fizikal
CDERT - Civil Defence Emergency Response Team

Pusat Kecemerlangan Anak Syarikat Milik Penuh
Kepimpinan PKNS

Program e-Learning Selain daripada pembelajaran secara bersemuka, Akademi
PKNS menawarkan pembelajaran secara e-Learning yang
interaktif, mesra pengguna & boleh diakses pada bila-bila
masa & di mana-mana sahaja untuk pelbagai kumpulan
sasar & peringkat perjawatan.

Program PROGRAM TUNAS KOMUNIKASI BERKESAN MENGURUS PERUBAHAN
transformasi minda NIAGA DI TEMPAT KERJA DALAM DUNIA VUCA

(e-PTM) (e-PROTUNE)

ENTREPRENEURSHIP LIABILITI KORPORAT AP LEARNING Asas elektronik
LEARNING CIRCLE SEKSYEN 17A, AKTA COMMUNITY

(eLC) SPRM 2009

Pusat Kecemerlangan Anak Syarikat Milik Penuh
Kepimpinan PKNS

Rundingan
Signature

Pengurusan Strategik

Akademi PKNS membangukan pelan strategik bagi bagi agensi kerajaan
(induk) & untuk anak-anak syarikat agensi kerajaan bagi jangka masa 3

hingga 5 tahun. Pendekatan konsultan adalah bimbingan
secara langsung bersifat solution-oriented kepada
sekretariat pelanggan.

Pelan Strategik Sumber Manusia Fokus
Pelan Strategik Organisasi (Induk)
Pelan Strategik ICT
Pelan Strategik Keusahawanan Pelan Strategik Organisasi (Kumpulan)
Pembangunan Sistem KPI
Pelan Transformasi Organisasi
Pelan Kesinambungan Perniagaan

Sumber Manusia

Akademi PKNS menyampaikan khidmat rundingan sumber manusia yang
profesional, berkualiti & menepati keperluan pelanggan.
Pengurusan sumber manusia berperanan penting dalam
memacu hala tuju sesebuah organisasi.

Pelan Pembangunan Bakat Fokus
Analisa Keperluan Latihan (TNA)
Pelan Transformasi Perjawatan Pelan Penggantian
Blueprint Pengurusan Sumber Manusia
Pengurusan Pusat Penilaian Pembangunan Kerangka Kompetensi

Pemurniaan Nilai Bersama

Rundingan Lain

Selain daripada rundingan pengurusan strategik & sumber manusia,
Akademi PKNS turut menawarkan rundingan bidang-bidang lain
berdasarkan permintaan pelanggan.

Pembangunan SOP Fokus
Transformasi Budaya Korporat
Penjenamaan Organisasi
Kajian Kepuasan Pelanggan Penilaian & Profiling
Pemerkasaan Tadbir Urus Korporat Kajian Fisibiliti

Kumpulan Kreatif & Inovasi (KIK)

Galeri

Pelanggan
Kami

HUBUNGI EMEL
KAMI
[email protected]

NO TELEFON

03-5525 0696 (Pejabat)
012-906 3900 (Fairol)
016-414 3094 (Shegy)

WEBSITE

www.akademipkns.edu.my


Click to View FlipBook Version