The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Habsah Zainal, 2019-06-15 09:35:06

TOT MORAL

TOT MORAL

1. ILMU

2. KEATIF DNA INOVASI
3. PERBANDINGAN AGAMA

PENGENALAN

Kursus ini mendedahkan kepada pelajar tentang konsep moral dan
teori-teori etika dan sistem nilai; nilai agama, kepercayaan agar
dapat diaplikasikan dalam kehidupan seharian. Konsep asas nilai,
definisi, fungsi dan jenis-jenisnya seperti konsep kebaikan,
kebahagiaan, kebenaran, kesalahan dan status moral akan
diperkenalkan. Persoalan hak dan ilmu pengetahuan moral serta
permasalahan etiaka akan diajar lebih mendalam. Nilai agama dan
kepercayaaan dalam masyarakat dan isu moral setempat serta
univesal akan diberi penekanan. Isu hak dalam masyarakat juga
diberi pendedahan kepada pelbagai teori etika. Ajaran setiap
agama mengenai moral dan etika akan dibincangkan. Kursus ini
penting untuk membentuk personaliti individu dan membentuk
nilai masyarakat majmuk di Malaysia.

Setelah tamat pengajian, pelajar sepatutnya boleh :

1. Pengetahuan ilmu bidang;
2. Kemahiran praktikal;
3. Kemahiran dan tanggungjawab sosial;
4. Nilai, sikap dan profesionalisme;
5. Kemahiran komunikasi, kepimpinan dan kerja berpasukan;
6. Kemahiran penyelesaian masalah dan kemahiran saintifik;
7. Kemahiran pengurusan maklumat dan pembelajaran sepanjang hayat;
dan
8. Kemahiran mengurus dan keusahawanan.

Hasil Pembelajaran Kursus (HPK)

HPK1: Menerangkan konsep moral dan teori-teori etika sistem

nilai, nilai-nilai agama dan kepercayaan agar dapat diaplikasikan
dalam kehidupan seharian.(A1, MQF3)

HPK2 : Menjelaskan konsep asas nilai, fungsi dan jenis-jenis nilai
dalam masyarakat dan nilai dalam agama untuk dijadikan asas
dalam kehidupan yang mantap. (A1, MQF4)

HPK3: Membezakan falsafah nilai, persoalan hak dalam
masyarakat, isu moral tempatan dan univesal. (A2, MQF4)Pendahuluan
• Pengenalan kursus
• Perincian Tajuk dan sesi kuliah
2.Pengenalan
• Teori Moral
• Pengenalan etika
3.Konsep Asas Nilai
• Definisi Nilai
• Fungsi Nilai
• Kepentingan nilai-nilai agama dan kepercayaan kepada

HPK1 Kebenaran

Jenis-jenis Nilai
• Nilai-nilai Agama
• Kepercayaan

5.Nilai-nilai Universal antara tamadun
• Persamaan dan perbezaan
6. Pengenalan teori

• Moral
• Etika

7.Konsep-konsep Lain
• Kebaikan • Kebahagiaan •
• Kesalahan
• Status Moral

HPK2
1. Ajaran Setiap Agama mengenai moral dan etika

• Islam dan akhlak
• Kristian dan Moral
• Buddha dan Moral
• Hindu dan Moral
• Confucious dan Moral
• Taoisme dan Moral
• Sikhism dan Moral

2. Isu Moral tempatan serta Universal

3.
• Hak minoriti dan Majoriti
• Penggunaan bahan perangsan

HPK3

1. Pergaulan Bebas menggunakan prinsip-prinsip moral
berasaskan pelbagai teori etika
2. Isu-Isu lain yang relevan


Click to View FlipBook Version