The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by jalilyunus, 2019-12-24 01:06:58

PENGURUSAN PENTADBIRAN

2020

MAKLUMAT DIRI
KATA ALU - ALUAN PENGETUA

SURAT LANTIKAN
INFO KPM

INFO SEKOLAH

1

MAKLUMAT DIRI
A. MAKLUMAT PERIBADI PEGAWAI:
1. Nama :……………......………………………………….. 10. No KP (B) : ……………………………………………..
2. Tarikh Lahir : ……………………………………………. 11. No KP (L) : ………………………………………………
3. Tempat Lahir : ……………………………………... 12. Jantina : ………………………………………………….
4. Bangsa :……………………………………………… 13. No Tel. ( R) : …………………………………………….
5. Alamat Rumah : ………………………………………….. 14. No Tel Bimbit :. …………………………………………..

……………………………………………………………… 15. No Tel. (P) : ………………………………………………
6. Alamat Pejabat :....………………………………………. 16. Kod Skim Gaji :…………………………………………..

……………………………………………………………… 17. No Gaji :…………………………………………………
7. Email : ……………………………………………………. 18. No KWSP : ……………………………………………….
8. Kelayakan Akademik : …………………………………… 19. No Cukai Pendapatan :………………………………….
9. Kelayakan Ikhtisas: ……………………………………… 20. No Fail JPS: ……………………………………………...
B. TARIKH-TARIKH PENTING:
1. Tarikh Mula Khidmat :…………………………………… 6. Tarikh Sah Semasa :..……………………………………
2. Tarikh Lantikan Pertama :………………………………. 7. Tarikh Khidmat di Sekolah Semasa : ………………….
3. Tarikh Sah Pertama :………………………………….… 8. Tarikh Pergerakan Gaji :..……………………………….
4. Tarikh Masuk Skim Pencen : ………………………….. 9. Tarikh Pengistiharan Harta : ……………………………
5. Tarikh Lantikan Semasa : ……………………………… 10. Tarikh Lulus PTK :……………………………………….
C. WARIS TERDEKAT:
1. Nama : …………………………………………………. 4. Hubungan :…………………………………………….…..
2. No KP :…………………………....………………………. 5. No. Tel. Bimbit :…………………………………………....
3. Alamat : ……………………....…………………………... 6. No Tel (R):………………………………………………….

2

Kata Alu-Aluan Pengetua,

dan Selamat Sejahtera.

Selamat menyambut Tahun Baharu 2020. Kita memasuki gerbang 2020 dengan semangat dan azam
baharu semoga visi dan misi terlaksana. Meskipun harapan masih belum terlaksana sepenuhnya
pada tahun lalu namun syukur kerana kita masih diberi kesempatan untuk bertemu pada tahun
baharu yang menjanjikan cabaran baharu. Dengan semangat kerjasama dan usaha gigih semua
warga SMK Jalan Empat, Insya-Allah kita akan terus mengukir nama di persada pendidikan negara.

2. Ucapan syabas dan tahniah kepada semua warga SMK Jalan Empat kerana telah berjaya
melestarikan sekolah sebagai Sekolah Berprestasi Tinggi. Untuk terus melestarikan sekolah sebagai
Sekolah Berprestasi Tinggi atau Sekolah Kecemerlangan, kita perlu membudayakan kerja
sepasukan dengan iklim kerja yang positif sekali gus mencapai matlamat dasar Pelan Pembangunan
Pendidikan 2013-2025 bergerak seiring dengan transformasi pendidikan negara.

3. Isi kandungan buku ini merangkumi hala tuju sekolah, Petunjuk Prestasi Utama (Key
Performance Indicator - KPI), takwim induk, pengurusan pentadbiran, kurikulum, hal ehwal murid
dan kokurikulum, iaitu semua unit di bawah pengurusan sekolah. Panduan tugas dan
tanggungjawab guru adalah seperti yang tertera dalam buku ini dan tertakluk kepada perubahan.
Arahan yang digariskan perlu dipatuhi dan dilaksanakan oleh semua guru dengan penuh
tanggungjawab. Diharapkan agar buku ini menjadi panduan dan rujukan untuk menjalankan tugas
dengan penuh dedikasi dan akauntabiliti, iaitu kebertanggungjawaban terhadap profesion
perguruan, negara, sekolah, masyarakat dan diri sendiri.

4. Semoga khidmat bakti dan sumbangan kita diberkati dan dirahmati untuk melahirkan modal
insan yang berketerampilan, gemilang ilmu, akhlak dan budaya seterusnya mencapai aspirasi
murid, visi dan misi pendidikan negara.

Sekian, terima kasih.

“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”

Saya yang menjalankan amanah,

(MAZIAH BINTI YUSOF)
Pengetua
SMK Jalan Empat.

3

JALAN SMK JALAN EMPAT

4/10 SEKSYEN 4
43650 BANDAR BARU BANGI
SELANGOR DARUL EHSAN

No.Tel : 03-89258028

No. Faxs: 03-89254749

Email : BEA4624 @moe.gov.my

_____________________________________________________________________________________

“1MALAYSIA: RAKYAT DIDAHULUKAN, PENCAPAIAN DIUTAMAKAN”

Ruj. Tuan:

Ruj. Kami: SMKJE 100-2/2( )

Tarikh : 26 Dis 2019

Kepada:

............................................................

SMK Jalan Empat

Bandar Baru Bangi.

Y. Bhg. Datin/Tuan/Puan,
PELANTIKAN JAWATANKUASA PENGURUSAN SEKOLAH TAHUN 2020

Dengan segala hormatnya perkara di atas dirujuk.
2. Sukacita dimaklumkan bahawa pihak pengurusan sekolah telah melantik Y.Bhg.
Datin/Tuan/Puan sebagai jawatankuasa yang tercatat di dalam buku ini. Pelantikan ini berkuatkuasa
dari 01.01.2020 hingga 31.12.2020.

3. Pihak pengurusan sekolah berharap agar Y. Bhg. Datin/Tuan/Puan dapat melaksanakan
tugas yang diberikan ini dengan penuh komitmen dan tanggungjawab selaras dengan kehendak
visi dan misi sekolah serta Dasar Pendidikan Kebangsaan.

4. Di atas perhatian dan tindakan daripada Y. Bhg. Datin/Tuan/Puan, saya dahului dengan
ucapan terima kasih.
Sekian, dimaklumkan.

"BERKHIDMAT UNTUK NEGARA"

"MELESTARIKAN SEKOLAH BERPRESTASI TINGGI"
Saya yang menjalankan amanah,

(MAZIAH BINTI YUSOF)
Pengetua
SMK Jalan Empat.

4

PELAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN MALAYSIA ( PPPM 2013-2025 )

5 ASPIRASI SISTEM PENDIDIKAN MALAYSIA
1. AKSES : 100% Enrolmen merentasi semua peringkat pendidikan daripada

prasekolah hingga menengah atas menjelang tahun 2020
2. KUALITI: Negara dalam kelompok sepertiga teratas dalam pentaksiran

antarbangsa seperti TIMSS dan PISA dalam tempoh 15 tahun
3. EKUITI: 50% pengurangan dalam jurang pencapaian (Bandar – Luar Bandar,

sosioekonomi, gender) menjelang tahun 2020
4. PERPADUAN: Sistem pendidikan yang menawarkan perkongsian

pengalaman dan nilai kepada kanak-kanak dengan menghargai kepelbagaian
5. KECEKAPAN: Sistem yang maksimumkan keberhasilan murid mengikut

peruntukan sedia ada.

6 ASPIRASI MURID

5

9 BIDANG KEUTAMAAN (BK)
1. Kurikulum dan Pentaksiran
2. Profesiensi Bahasa
3. Kualiti Sekolah
4. Kualiti Guru
5. Kualiti Pengetua/Guru Besar
6. Kapasitidan Kebolehupayaan Penyampaian
7. Produktiviti Sumber
8. Ibu Bapa, Komuniti dan Sektor Swasta
9. Isu Hangat Seperti Jenis Sekolah, Tempoh Persekolahan

11 ANJAKAN

6

PERUBAHAN YANG AKAN BERLAKU DI SEKOLAH PADA TAHUN 2020

1. Masalah sekolah daif akan diselesaikan.
2. Tiada lagi tugas-tugas pengkeranian guru yang membebankan.
3. Peperiksaan Tahap 1 bagi murid Tahun 1, 2 dan 3 akan dimansuhkan

dan diganti dengan pentaksiran alternatif.
4. Penekanan kepada pendidikan berteraksan nilai.
5. Sarapan dan bantuan kepada murid B40.
6. Kanak-kanak tanpa dokumen boleh mula bersekolah.
7. Tiada lagi pembahagian kelas mengikut kelas pandai, kelas kurang

pandai.

12 INISIATIF TERBARU PERINGKAT SEKOLAH

1. Bermula 2020, sekolah akan ada Manual Nilai yang akan dibacakan di setiap
perhimpunan.

2. Pendidikan Sivik akan diperkenalkan
3. Memperbaiki masalah “mutual distrust” antara guru dan ibu bapa
4. Popularkan kembali budaya “hero teachers” untuk tingkatkan pengiktirafan

profesion guru
5. Telefon pintar akan dimanfaatkan untuk tujuan pendidikan
6. Kanak-kanak tiada kewarganegaraan boleh memasuki sekolah mulai 2020.
7. Kawasan Rehat Guru akan diwujudkan
8. Guru tiada lagi kerja kekeranian bermula 2020
9. Tidak akan ada kompromi dalam belanjawan pendidikan. Pendekatan

selepas ini akan “slice and dice” ketirisan
10. Ke arah menjadikan sektor pendidikan mesra OKU
11. Menangani isu sekolah daif
12. Kemeriahan “speakers’ corner” di sekolah-sekolah

7

SUKARELAWAN DALAM KELAS (SdK)

Ibu bapa/penjaga atau komuniti yang secara sukarela melibatkan diri membantu
guru mata pelajaran semasa proses pengajaran dan pembelajaran setelah
mendapat kebenaran Pengetua/Guru Besar (PGB)

Skop Bantuan

1. Proses PdPc
● Faslitator aktiviti
● Menyediakan bahan bantuan
2. Kemahiran
● Berkongsi kemahiran
● Membantu murid dengan inovasi
3. Pengurusan
● Menceriakan bilik darjah
● Membimbing aktiviti kumpulan

FALSAFAH SEKOLAH

S – Sentiasa mengembangkan potensi murid ke tahap pencapaian yang lebih

cemerlang dalam bidang kurikulum dan ko kurikulum

M – Mewujudkan budaya membaca dan memupuk minat dalam perkembangan

teknologi maklumat dan berkomunikasi selaras dengan aspirasi negara serta
kecanggihan dunia siber

K – Ke arah merealisasikan masyarakat penyayang dan berbudi bahasa

J – Jadikan suasana persekitaran sekolah lebih kondusif dan ceria dalam proses

pembelajaran dan pemudahcara yang berkesan

E – Emosi, rohani, jasmani dan intelek diambil kira bagi melahirkan insan kamil

serta seimbang di dunia dan di akhirat

8

IKRAR MURID
Kami, murid
Sekolah Menengah Kebangsaan Jalan Empat
Mengaku bahawa
Kami akan
Taat kepada Tuhan
Setia kepada Raja
Dan patuh kepada
Undang undang negara

Kami akan bertanggungjawab
Memartabatkan imej sekolah,
Menjadi sekolah antara yang terbaik di Malaysia,
Dan menjadi murid yang berdisiplin, produktif, inovatif serta berketrampilan,

Kami berikrar akan menumpukan
Sepenuh perhatian kepada pelajaran
Dan mencapai keputusan cemerlang dalam semua peperiksaan

Kami berjanji
Akan mengikuti segala peraturan disiplin
Aktiviti kurikulum dan kokurikulum
Yang dirancang oleh pihak sekolah.

9

Pelan Lantai Sekolah SMK J

BLOK SERI PALMA 3 Ini 3 Ino 3 Kar 3 Kre

3 Cen 3 Ded 3 Din

3 Opt 3 Pro M. 1 M. 2. M.3 Bilik APD 2 BLO
Komp Komp Komp
Tangga Tandas uter uter Sto
ut KSoTmUD. IO RBT 4-6
Tangga Stor Kom Stor
kerusi 22 STUDIO RBT 1-3 suka
Salin
P Blik Bilik Suka
per (l) SPBT Bilik
Kau
SPBT selin

DATARAN IBNU SINA GAL
RI
BLOK SERI PRISMA KOK

Bilik Seni 2 Wib Makmal Kimia 1 Tanda Persali Bilik
s(p) nan (p) kKeoski
tan
Makmal Biologi Makmal Fizik 1 Makmal Kimia 2 PeSjt.or
1 Se
B
4 Pro 5 Pro Bilik Makmal Fizik 2 Makmal Biologi U
Inova 2 D
5 Kar Moral I
1kar 5 Ino sisi 5 Din 5 Ded 5 Cen 5 Opt M
1ino 5 Ini 1Din 1 Ded 1 Cen 1 Opt
1ini TaAn
s N(L

1 Kar 1 Ino 1 Ini 1 Din 1 Ded 1 Cen

1

Jalan Empat 2020

SERI BILIK RBT SURAU AL FALAH
DINAR S/GUNA 7

OK SERI PUJANGGA BLOK SERI PUTRA

or Stor B.Eks B.Elek B. Bilik Stor Stor
/stor.
sukan es. Elek solat ICT Fail
2
r Blik P Waw
SERI ANGGUN (BILIK GURU) FSEaRiIl Bilik
an U 1 KRE Bhs. 2 Cen
Seri PIBG BILIK SERI JAUHARI SEMRK Jepun /4cen
KUALITI
an Besta GS 2 Pro 2Ded
k ri SERI 4 Ded
un DEWAN SERI PUJANGGA BITARA

ng A

LE T

KU S 4 2 Din
Opt/2 4 Din
kU opt 2 Ini

kihoa 1 PRO 2 Kre
M

B P S 4 Ini
E U
1 J R 2 Ino
E WIBA A A
B U 4 Ino
eri WA A BILIK
R T B. Wu 2 Kar
B GKMP duk 4 Kar
Tanda Stor
U1 pelaw Stor B.Wu kerusi
pjbt duk 4 TKdasr
D WAW at U
Bilik ASAN FaTilds (p)
guru
M APD 1

Anda Tanda ATaPnDda Tanda
NL) s (L) s (L) s (P)

10

SENARAI NAMA GURU 2020 GRED OPSYEN 1 OPSYEN 2
52 KIMIA SAINS/MATEMATIK
BIL NAMA 52 BAHASA MELAYU SEJARAH
1 MAZIAH BT YUSOF 52 SEJARAH MORAL
2. ROSMAWATI BT KAMARUDIN 54 BAHASA INGGERIS KESUSASTERAAN MELAYU
3. NOOR EZANA BT AWANG 52 BAHASA MELAYU PENGAJIAN MELAYU
4. RUZLINA BT MOHD YUSOF 44 BAHASA MELAYU GEOGRAFI
5. ROSLINA BT MOHD NOOR 44 PENDIDIKAN JASMIANI -
6. MOHAMAD JALIL BIN MOHAMAD YUNUS 52 MATEMATIK BAHASA MELAYU
7. AWALUDDIN BIN ABD RAHIM 44 PERAK PERDAGANGAN
8. WAN HASLIZA BT WAN IBRAHIM 44 BIMBINGAN DAN MORAL
9. NOR SURATI AZIRA BT MD HABIDI KAUNSELING
10. WAN AMIZA AZRINNA BT WAN AHMAD 41 BIMBINGAN DAN BAHASA MELAYU
KAUNSELING
11. NOR AFIFAH BT JAAFAR@ABD MANAN 48 BIMBINGAN DAN BAHASA MELAYU
KAUNSELING
12. YUSHAMIZATULFIZA BT YUSOFF 48 KESUSASTERAAN BAHASA MELAYU
MELAYU
13. AIDA SUZANA BINTI INAN 44 MATEMATIK SAINS KOMPUTER

14. AISHAH BINTI MOHAMAD ALI 48 KESUSASTERAAN SEJARAH
15. AZHANA BINTI SULAIMAN MELAYU
44 SAINS MATEMATIK
16. BANUMATHY A/P MARIMUTHU 48 BAHASA INGGERIS BAHASA JEPUN
17. HALIMAH BINTI HUSSIN 48 TESL PENGAJIAN INGGERIS
18. HAMIMAH BINTI BERAHIM 48 BAHASA MELAYU PENULISAN
19. DATIN HAMIZAH BINTI ABDUL KHALID 48 PENGAJIAN ISLAM PENDIDIKAN ISLAM
20. HANANI BINTI YAACOB 44 PENDIDIKAN SENI KESUSASTERAAN MELAYU
21. HANILAH BINTI RAMLI 44 MATEMATIK MORAL
22. HAZLINDA BINTI MOHAMED HANIPIAH
44 PENGAJIAN ISLAM BAHASA ARAB
23. HUSNAA SALEHAH BNTI YAHYA 52 TESL -
44 MATEMATIK
24. JAGATHISWARY A/P SICKAN 48 PENDIDIKAN ISLAM KIMIA
25. JUNIE NADHEERAH BT MOHD ADENAN 52 BAHASA MELAYU BAHASA ARAB
26. KHAIRUL MUNA BINTI HASHIM 44 SAINS RUMAHTANGGA EKONOMI
27. MASHITAH BINTI GHAZALI 52 MATEMATIK KEMAHIRAN HIDUP
28. MASLAWATI BINTI SAMAD 44 BAHASA ARAB FIZIK
29. MASTURA BINTI ADON 48 BAHASA INGGERIS PENDIDIKAN ISLAM
30. MAZLINA BINTI ISMAIL 44 FIZIK
31. MERIANI BINTI ABDULLAH 44 PENGAJIAN SAINS -
32. MIZA BINTI HAMID 44 SAINS SAINS
33. MOHAMAD RIZAL BIN HJ MANSOR 44 PENGURUSAN
34. MOHD SALMEE B. BANDAR@MOHD PERNIAGAAN -
35. MOHD SHAHFIQ B. ABD RAHMAN 44 KEMAHIRAN HIDUP MATEMATIK
PENGAJIAN PERNIAGAAN
36. MOHD YAZID BIN UMAR
REKABENTUK DAN

11

TEKNOLOGI

37. MUHAMMAD HAFIZ BIN MAHFOL 44 PENDIDIKAN JASMANI PENDIDIKAN JASMANI

38. MULLEI MALAR A/P MUNISAMI DAN KESIHATAN
39. NANG HAFIDZOH BINTI NIK HAMID
40. NAZILAH BINTI MOHD YUSOF 44 PENGAJIAN TAMIL BAHASA TAMIL
41. NIK NORAKMAL BINTI YASIN
42. NITA RYSTYAHANI BT RUSLAN 44 PENDIDIKAN ISLAM BAHASA ARAB
43. NOOR ASILATI BT ARIFFIN
44. NOOR FARLIANA BT FAUZI 48 BAHASA MELAYU KESUSASTERAAN MELAYU
45. NORHAYATI BINTI JAIS@MAT JAIH
46. NOORMALA BINTI SUDIN 41 KEMAHIRAN HIDUP PENGURUSAN MAKANAN
47. NOORSHAREENA BT RUSLAN AFFANDI
48. NOR ADELINAWATI BINTI MOHD ADENAN 44 BAHASA INGGERIS PENGAJIAN INGGERIS

49. NOR HASLINDA BINTI MOHD RAZALI 44 TESL BAHASA INGGERIS
50. NOR ILMIAH BINTI IBRAHIM
44 SAINS SUKAN SAINS SUKAN
51. NOR SHAHIDA BINTI MAHAMOOD
44 PENDIDIKAN SENI -
52. NORAINI BINTI KARRIM
53. NORAIZAH BINTI MOSTAFA 44 PENGAJIAN INGGERIS BAHASA INGGERIS
54. NORAZANI BINTI MOHD ZAIN
44 FIZIK SAINS
55. NORAZMA HANIM BT AWANG
44 PENDIDIKAN SENI DAN SIVIK/
56. NORBAINI BINTI OTHMAN
57. NORHAYATI BINTI MOHIDEEN KREATIF KEWARGANEGARAAN
58. NORLIA BT MD SALLEH
59. NORILAH BINTI MAMAT 48 EKONOMI PRINSIP AKAUN

60. NORMAH BINTI HJ MOHD ZAIN 48 PENDIDIKAN ISLAM PENGAJIAN AGAMA

61. NORZURAINI BT ABDUL AZIZ ISLAM
62. NURAZLIN BINTI AMRULLAH
63. NUR AZIAH BINTI NASIR 44 KEMAHIRAN REKABENTUK DAN
64. NUR HAFIZA BINTI HAMZAH
HIDUP(KMT) TEKNOLOGI
65. NUR HIDAYAH BT HASSAN
66. NURUL AFIFAH BINTI ALI 48 KIMIA SAINS
67. NURUL AIN BT ROS KHIRY
68. ROSLIZA BINTI ABD RASHID 52 MATEMATIK PENGAJIAN MATEMATIK
69. ROSENANI @AZURA BINTI RIZAL AZIZI
70. RUHAYU BT ARSAT 52 PENGAJIAN MELAYU PENGAJIAN
71. SAIRA IRANI BINTI MOHD ALI JANAF
KESUSASTERAAN MELAYU

44 BIOLOGI MATEMATIK/PENGAJIAN

MATEMATIK

52 PERDAGANGAN GEOGRAFI

52 GEOGRAFI SEJARAH

52 BAHASA MELAYU SEJARAH

48 PENDIDIKAN ISLAM PENDIDIKAN AL-QURAN

DAN AS-SUNNAH

48 BAHASA MELAYU PENGAJIAN

MELAYU(LINGUISTIK)

48 PENDIDIKAN ISLAM BAHASA ARAB

44 BIOLOGI KIMIA

44 MATEMATIK -

44 KEJURUTERAAN LUKISAN KEJURUTERAAN

ELEKTRIK &ELEKTRONIK

41 FIZIK KIMIA

41 SEJARAH BAHASA MELAYU

41 GEOGRAFI BAHASA MELAYU

52 GEOGRAFI PENGAJIAN GEOGRAFI

48 BAHASA INGGERIS BAHASA INGGERIS

52 MATEMATIK SEJARAH

48 BIOLOGI FIZIK

12

72. SALINA BINTI SEPIAAIL 44 PENDIDIKAN AL-QURAN PENDIDIKAN ISLAM

73. SALMAH BINTI IBRAHIM DAN AS-SUNNAH
74. SALIZA BINTI ISMAIL
75. SEE YEH LING 48 FIZIK MATEMATIK
76. SHURAIDAH BINTI MOHD SALLEH
77. SITI AISYAH BINTI MAT HUSAIN 52 PERAKUANAN MATEMATIK
78. SITI INTAN ZURAIDAH BINTI HJ AHMAD
79. SITI NOORFAEZAH BINTI MOHD ZUBIR 44 KIMIA FIZIK
80. SITI QALILA BT MOHD TAP
81. SUHAILEAY BT MOHAMMAD NOR 48 AMALAN PERDAGANGAN PRINSIP AKAUN
82. SUHAYANI BINTI RUGANI
83. SUKRENI BINTI ISMAIL 41 BAHASA MELAYU SEJARAH

84. SUMATHY A/P RAGHAVAN 48 TESL BAHASA INGGERIS
85. SURIATI BINTI ABU BAKAR
86. SYAHIRAH HANIM BINTI IDRIS 41 SEJARAH PENGAJIAN AM
87. THOMAS A/L KATHIRAVELOO
88. WIRDA BT ABDUL KHADI 44 FIZIK PENGAJIAN AM
89. YUSRIFAH BINTI YUSOF
90. ZAINAB BINTI HJ KASIM 44 BIOLOGI KIMIA

91. ZAITIL-IZLINA BINTI ISMAIL 48 KIMIA SAINS
92. ZURINA BINTI ABDULLAH
48 PENDIDIKAN ISLAM PENDIDIKAN AL-QURAN

DAN AS-SUNNAH

48 PENGAJIAN TAMIL BAHASA TAMIL

52 MATEMATIK FIZIK

44 BIOLOGI KIMIA

52 PENDIDIKAN JASMANI EKONOMI

44 BAHASA ARAB PENDIDIKAN ISLAM

52 TESL -

52 SASTERA DAN MATEMATIK

PENDIDIKAN

44 PENDIDIKAN ISLAM BAHASA ARAB

44 KIMIA MORAL

13

SENARAI NAMA GURU SESI PAGI 2020 CATATAN
PENGETUA
BIL NAMA PENOLONG KANAN PENTADBIRAN
1 MAZIAH BT YUSOF PK HAL EHWAL MURID
2. ROSMAWATI BT KAMARUDIN PK KOKURIKULUM
3. NOOR EZANA BINTI AWANG GKMP BAHASA
4. RUZLINA BT MOHD YUSOF GKMP KEMANUSIAAN
5. MOHAMAD JALIL BIN MOHAMAD YUNUS
6. AWALUDDIN BIN ABD RAHIM GKMP SAINS & MATEMATIK
GKMP TEKNIK & VOKASIONAL
7. WAN HASLIZA BT WAN IBRAHIM GBKSM
8. NOR SURATI AZIRA BINTI MD HABIDI GBKSM
9. WAN AMIZA AZRINNA BT WAN AHMAD
10. NOR AFIFAH BINTI JAAFAR
11. AIDA SUZANA BT INAN
12. AZHANA BINTI SULAIMAN
13. BANUMATHY A/P MARIMUTHU
14. HAMIMAH BT BERAHIM
15. DATIN HAMIZAH BT ABDUL KHALID
16. HANANI BT YAACOB
17. HAZLINDA BT MOHAMED HANIPIAH
18. HUSNAA SALEHAH BT YAHYA
19. JUNIE NADHEERAH BINTI MOHD ADENAN
20. MASLAWATI BINTI SAMAD
21. MIZA BINTI HAMID
22. NANG HAFIDZOH BINTI NIK HAMID
23. NAZILAH BT MOHD YUSOF
24. NOOR ASILATI BINTI ARIFFIN
25. NOORHAYATI BT JAIS @ MAT JAIH
26. NOORMALA BT SUDIN
27. NOR ILMIAH BT IBRAHIM
28. NORAZANI BT MD ZAIN
29. NORAZMA HANIM BT AWANG
30. NORBAINI BT SOAIMAIN
31. NORHAYATI BT MOHIDEEN
32. NORLIA BT MD.SALLEH
33. NUR AZIAH BT NASIR
34. NUR HAFIZA BT HAMZAH
35. NURAZLIN BT AMRULLAH
36. ROSENANI @ AZURA BT RIZAL AZIZI
37. SALINA BT SEPIAAIL
38. SALIZA BT ISMAIL
39. SALMAH BT IBRAHIM
40. SEE YEH LING
41. SHURAIDAH BT MOHD SALLEH
42. SITI AISYAH BT MAT HUSAIN
43. SITI INTAN ZURAIDAH BT HJ AHMAD

14

44. SITI NOORFAEZAH BINTI MOHD ZUBIR CATATAN
45. SITI QALILA BT MOHD TAP PK PETANG
46. SUHAYANI BT RUGANI PEMBANTU PK PETANG
47. SUKRENI BINTI ISMAIL GKBSM
48. SUMATHY A/P RAGHAVAN
49. SURIATI BT ABU BAKAR
50. SYAHIRAH HANIM BINTI IDRIS
51. THOMAS A/L KATHIRAVELOO
52. WIRDA BT ABDUL KHADI
53. ZAINAB BT HJ. KASIM
54. ZURINA BT ABDULLAH
55.
56.
57.
58.
59.
60.

SENARAI NAMA GURU SESI PETANG 2020
BIL NAMA
1 ROSLINA BT MOHD NOOR
2. RUHAYU BT ARSAT
3. YUSHAMIZATULFIZA BT YUSOFF
4. AISHAH BT MOHAMAD ALI
5. HALIMAH BINTI HUSSIN
6. HANILAH BINTI RAMLI
7. JAGATHISWARY A/P SICKAN
8. KHAIRUL MUNA BINTI HASHIM
9. MASHITAH BINTI GHAZALI
10. MASTURA BINTI ADON
11. MAZLINA BINTI ISMAIL
12. MERIANI BINTI ABDULLAH
13. MOHAMAD RIZAL BIN HJ MANSOR
14. MOHD SALMEE BIN MOHD SALLEH
15. MOHD SHAHFIQ BIN ABD RAHMAN
16. MOHD YAZID BIN UMAR
17. MUHAMMAD HAFIZ BIN MAHFOL
18. MULLEI MALAR A/P MUNSAMI
19. NIK NORAKMAL BINTI YASIN
20. NITA RYSTYAHANI BINTI RUSLAN
21. NOOR FARLIANA BINTI FAUZI
22. NOORSHAREENA BT RUSLI AFFANDI

15

23. NOR ADELINAWATI BT MOHD ADENAN
24. NOR HASLINDA BINTI MOHD RAZALI
25. NORILAH BINTI MAMAT
26. NOR SHAHIDA BT MAHAMOOD
27. NORAINI BINTI KARRIM
28. NORAIZAH BINTI MOSTAFA
29. NORMAH BT HJ MOHD ZAIN
30. NORZURAINI BINTI ABDUL AZIZ
31. NURUL AIN BT ROS KHIRY
32. NUR HIDAYAH BT HASSAN
33. NURUL AFIFAH BINTI ALI
34. ROSLIZA BINTI ABD RASHID
35. SAIRA IRANI BT MOHD ALI JANAF
36. SUHAILEAY BT MOHAMMAD NOR
37. YUSRIFAH BINTI YUSOF
38. ZAITIL-IZLINA BINTI ISMAIL
39.
40.

SENARAI NAMA ANGGOTA KUMPULAN PELAKSANA (AKP) TAHUN 2020

BIL NAMA JAWATAN CATATAN
PEMBANTU TADBIR N22
1 EN MOHAMAD AZREE BIN PEMBANTU TADBIR (P/O) N19
KAHAR

2 PN SITI RAHAYU BT SABLI

3 PN ROSMANI BINTI AWI PEMBANTU TADBIR (P/O) N19

4 PN SHARIPATU AKMAIZA BT PEMBANTU MAKMAL C22
IBRAHIM

5 EN HASIMIRUS BIN ABD PEMBANTU MAKMAL C22
WAHAB

6 EN AIZUL AFFANDI BIN AHMAD PEMBANTU MAKMAL C22
TERMIDZI

7 PN WAN ROSNALNI BT WAN PEMBANTU MAKMAL C19
HASSAN

8 PN WAN AZIMAH BT WAN PEMBANTU MAKMAL C19
HASSAN

9 PN NORNABILA BT KAMA AZIZ PEMBANTU OPERASI N11

10

16

KPI PENGETUA
2020

17

KPI PENGETUA

1. Mengekalkan status sekolah sebagai Sekolah Kecemerlangan/Sekolah Berprestasi Tinggi.
2. Mencapai sasaran 98% Kehadiran Guru.
3. 100% guru dan kakitangan sokongan mematuhi arahan waktu bertugas seperti yang

ditetapkan di bawah Perintah Am 5 Bab G – mematuhi waktu bekerja kecuali dengan
kebenaran Pengetua.
4. 100% guru yang hadir bertugas dengan mengetip punch card dan menandatangani buku
kehadiran masa pergi dan balik.
5. 100% guru yang tidak menghadiri mesyuarat, kursus dan seminar yang diarahkan oleh
KPM, JPN, PPD dan sekolah menulis surat tunjuk sebab dan alasan munasabah.
6. 100% guru dan kakitangan yang keluar semasa bertugas dengan izin pengetua/wakil.
Bagi pasangan seorang sahaja dibenarkan keluar dalam satu masa kecuali dalam kes-kes
kecemasan dengan mengisi borang keluar meninggalkan pejabat dalam waktu bekerja.
7. 100% guru mematuhi pemakaian batik pada hari Khamis dan Unit Beruniform setiap hari
Rabu dan Isnin minggu ketiga setiap bulan.
8. Laporan Audit Kewangan daripada BAIK kepada Laporan Audit Kewangan CEMERLANG.
9. 100% guru dan kakitangan mematuhi Standard Pengurusan Sekolah Kualiti (SPSK)
10. 100% guru menjalani Latihan Personal (LP) 5 hari sebelum Julai dan sekurang-kurangnya
7 hari setahun.
11. Mengekalkan 100% markah dalam Pengurusan sekolah awal dan akhir tahun.
12. 100% guru mencapai markah CPD lebih dari 42% markah sebelum Julai.
13. Semua maklumat dan data yang diperlukan, dilengkapkan sebelum tarikh akhir yang
ditetapkan.
14. Semua guru mencapai KPI individu mengikut bidang tugas yang telah ditetapkan seperti
dalam Buku Pengurusan 2020.
15. Semua warga SMK Jalan Empat menghayati dan memenuhi tema Amalan Hidup Sihat
sebagai tema Pusat Sumber Sekolah.
16. Memastikan setiap orang guru mempunyai keberhasilan/pencapaian sekurang-
kurangnya di peringkat daerah.
17. Memastikan setiap orang guru adalah pemimpin atau ketua unit/ahli jawatan kuasa.

KPI KURIKULUM

1. Peningkatan GPS PT3 daripada 1.59 kepada 1.40

2. Peningkatan GPS SPM daripda 2.43 kepada 2.30

3. Peningkatan GPS dalam Pentaksiran Akhir Tahun Tingkatan 1 daripada 3.33 kepada 3.25

4. Peningkatan GPS dalam Pentaksiran Akhir Tahun Tingkatan 2 daripada 2.74 kepada 2.50

5. Peningkatan GPS dalam Percubaan PT3 daripada 2.90 kepada 2.80

18

6. Peningkatan GPS dalam Pentaksiran Akhir Tahun Tingkatan 4 daripada 3.91 kepada 3.80
7. Peningkatan GPS dalam Percubaan SPM Tingkatan 5 daripada 3.39 kepada 3.35
8. Menjadi sekolah penandaaras Pembudayaan KBAT di Negeri Selangor
9. Mendapat Anugerah Nilam Peringkat Negeri Selangor.
10. Pencapaian status lulus dalam KPI Google Classroom setiap bulan.
11. Semua guru melaksanakan pembelajaran dan pemudahcara (PdPc) mengikut garis

panduan Standard 4:Pembelajaran dan Pemudahcara (Sekolah)

KPI HAL EHWAL MURID
1. Mencapai sasaran melebihi 95% kehadiran Murid.
2. Mencapai sasaran peratus sifar dalam kes disiplin berat dan kes disiplin sederhana

Mencapai penurunan kepada 6% kes disiplin ringan.
3. Mendapat markah melebihi 90% dalam pengurusan Bilik BOSS
4. Mendapat Anugerah lima bintang kebersihan tandas
5. Mencapai peratus sifar dalam kes kemalangan murid dalam kawasan sekolah.
6. Mendapat markah melebihi 90% dalam Pengurusan Pencegahan Dadah dan Inhalen

(PPPDa)
7. Kehadiran ibu bapa dalam program Sarana Ibu bapa dari 71.9% kepada 75%
8. Mendapat markah melebihi 90% dalam pengurusan kesihatan murid.
9. Mendapat markah melebihi 90% dalam pengurusan keceriaan kelas.
10. Mendapat markah melebihi 90% dalam pengurusan kebersihan kantin sekolah.
11. Semua acara sekolah dikendalikan oleh murid dengan bimbingan guru.
12. Meningkatkan lebih ramai murid dalam pasukan perkhidmatan sekolah.

19

KPI KOKURIKULUM
1. Peningkatan penglibatan pertandingan sukan peringkat antarabangsa dari 6 pertandingan

kepada 7 pertandingan.
2. Peningkatan penglibatan pertandingan sukan peringkat MSSM dari 3 permainan

(memanah, bowling dan golf) kepada 4 permainan(memanah, bowling, golf dan
olahraga).
3. Peningkatan penglibatan pertandingan sukan peringkat MSSS dari 10 orang kepada 12
orang.
4. Peningkatan penglibatan pertandingan sukan peringkat MSSD dari 130 orang kepada
140 orang.
5. Peningkatan penglibatan pertandingan sukan peringkat sekolah dari 92% kepada 95%.
6. Peningkatan kemenangan pertandingan peringkat antarabangsa dari 8 pertandingan
kepada 10 pertandingan.
7. Peningkatan kemenangan pertandingan peringkat MSSM dari 2 pertandingan kepada 3
pertandingan.
8. Peningkatan kemenangan pertandingan peringkat MSSS dari 4 pertandingan kepada 5
pertandingan
9. Memenangi 5 pertandingan peringkat MSSD.
10. Peningkatan peratus A Pentaksiran Aktiviti Jasmani, Sukan dan Kokurikulum (PAJSK) dari
19.35% kepada 25%.
11. Peningkatan peratus purata Pentaksiran Aktiviti Jasmani, Sukan dan Kokurikulum (PAJSK)
murid dari 76.00 % kepada 77.00 %.
12. Peningkatan kehadiran murid dalam aktiviti kokurikulum melebihi 92%.
13. 100% murid memakai baju Unit Beruniform setiap hari Rabu
14. Meningkatkan jumlah pemegang saham koperasi kepada 80%.

20

1.0
PENGURUSAN &
PENTADBIRAN

21

221.0 PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN

1.1 JK PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN

Pengerusi : Pn Maziah bt Yusof (Pengetua)
Timbalan Pengerusi : Pn Rosmawati bt Kamarudin (Penolong Kanan Pentadbiran)
Naib Pengerusi I : Pn Noor Ezana bt Awang (Penolong Kanan Hal Ehwal Murid)
Naib Pengerusi II : Pn Ruzlina bt Mohd Yusof (Penolong Kanan Kokurikulum)
Naib Pengerusi III : Pn Roslina bt Mohd Noor (Penolong Kanan Petang)

Setiausaha : En. Mohamad Jalil bin Mohamad Yunus (GKMP Bahasa)
AJK : En. Awaluddin bin Abd. Rahim (GKMP Kemanusiaan)
: Pn Wan Hasliza bt Wan Ibrahim (GKMP Sains Dan Matematik)
: Pn. Nor Surati Azira bt Md Habidi (GKMP Teknik Dan Vokasional)

1.2 JK KEWANGAN SEKOLAH

Pengerusi : Pn Maziah bt Yusof (Pengetua)
Timbalan Pengerusi : Pn Rosmawati bt Kamarudin (Penolong Kanan Pentadbiran)
Naib Pengerusi I : Pn Noor Ezana bt Awang ( Penolong Kanan Hal Ehwal Murid)
Naib Pengerusi II : Pn Ruzlina bt Mohd Yusof (Penolong Kanan Kokurikulum)
Naib Pengerusi III : Pn Roslina bt Mohd Noor (Penolong Kanan Petang)

Setiausaha : Ketua Pembantu Tadbir
Penolong Setiausaha : Pembantu Tadbir Kewangan
Audit Dalaman : Pn Saliza bt Ismail
AJK : Semua GKMP
: Semua Ketua Panitia
: SU Peperiksaan
: Guru Perpustakaan dan Media
: Guru GBKSM (Kaunselor)
: Guru Majalah

1.3 JK LATIHAN PERSONEL GURU

Pengerusi : Pn Maziah bt Yusof (Pengetua)
Timbalan Pengerusi : Pn Rosmawati bt Kamarudin (Penolong Kanan Pentadbiran)
Naib Pengerusi I : Pn Noor Ezana bt Awang (Penolong Kanan Hal Ehwal Murid)
Naib Pengerusi II : Pn Ruzlina bt Mohd Yusof (Penolong Kanan Kokurikulum)
Naib Pengerusi III : Pn Roslina bt Mohd Noor (Penolong Kanan Petang)

Setiausaha : Pn Siti Aisyah bt Mat Husain
Pen Setiausaha : Pn Wan Amiza Azrinna bt Wan Ahmad
Penyelaras PLC : En Mohamad Jalil b Mohamad Yunus
AJK : Semua Guru Cemerlang

23

1.4 JK PENGURUSAN ASET DAN STOR KERAJAAN

Pengerusi : Pn Maziah bt Yusof (Pengetua)
Timbalan Pengerusi : Pn Rosmawati bt Kamarudin (Penolong Kanan Pentadbiran)
Naib Pengerusi I : Pn Noor Ezana bt Awang (Penolong Kanan HEM)[ Pegawai
Pelupusan]
Naib Pengerusi II : Pn Ruzlina bt Mohd Yusof (Penolong Kanan Kokurikulum)
Naib Pengerusi III : Pn Roslina bt Mohd Noor ( Penolong Kanan Petang)

Setiausaha : Pn Noraini bt Karrim
Penolong Setiausaha : Pn Siti Rahayu bt Sabli -PT (O)

AJK : Pn Nooraini bt Karim [Pegawai Aset]

: En Awaluddin bin Abd. Rahim [Pemeriksa Aset /Perabot]

: Pn Wan Hasliza bt Wan Ibrahim [Pemeriksa Aset]

: Pn Nur Hafiza bt Hamzah [Pelupusan Peralatan ICT]

: En Mohd Azhree b Kahar [KPT]

: Semua Guru Tingkatan [Bilik Darjah]

: Semua Ketua Panitia

: Penyelaras Bilik-bilik Khas

: Pembantu Makmal

1.5 JK DATA / UNIT ICT/ TEKNOLOGI MAKLUMAT SEKOLAH (WEBSITE, GOOGLE CLASSROOM)

Pengerusi : Pn Maziah bt Yusof (Pengetua)
Timbalan Pengerusi : Pn Rosmawati bt Kamarudin (Penolong Kanan Pentadbiran)
Naib Pengerusi I : Pn Noor Ezana bt Awang (Penolong Kanan Hal Ehwal Murid)
Naib Pengerusi II : Pn Ruzlina bt Mohd Yusof (Penolong Kanan Kokurikulum)
Naib Pengerusi III : Pn Roslina bt Mohd Noor (Penolong Kanan Petang)

Setiausaha : Pn Nur Hafiza bt Hamzah [Guru Data Sekolah / e-operasi / e-strip
Google Classroom]

AJK : Semua GKMP

: Pn Siti Rahayu bt Sabli [e-operasi]

: Pn Rosmaini bt Awi [Hrmis]

: Pn Norbaini bt Soaimain [APDM/ SMM]

: Pn Nor Shahida Bt Mahamood [SSDM]

: Pn Noraini bt Karrim [Pegawai Aset]

: Pn Suriati bt Abu Bakar [SU Peperiksaan]

: Dr Thomas a/l Khathiraveloo [SEGAK]

: Pn Nita Rystyahani bt Ruslan [PAJSK]

: En Mohamad Rizal b Hj Mansur [Guru ICT]

: Pn Norhayati bt Mohideen [SU SPBT]

: Pn Siti Aisyah bt Mat Husain [SU Latihan Personel]

: Pn Siti Intan Zuraidah bt Ahmad [SU Jadual Waktu – Pagi]

: Pn Aishah bt Mohd Ali [SU Jadual Waktu – Petang]

24

: Pn Wan Amiza Azrinna [GBKSM]/Psikometrik/Minda

sihat]

: Pn Siti Rahayu Bt Sabli ( PT N19 )

: Pn Suriati bt Abu Bakar [SU Peperiksaan Dalaman – Pagi]

: Pn Nur Hidayah bt Hassan [SU Peperiksaan Dalaman –

Petang]

: Pn Aida Suzana bt Inan [SU SKPMg2]

: Pn Zainab bt Hj Kasim [SU SPSK]

: Semua Penyelaras Tingkatan

: Guru Perpustakaan & Media

: Kaunselor & Penyelaras Tingkatan - Murid risiko cicir & lepasan

SPM

1.6 JK PROTOKOL / LAWATAN LUAR / PENANDAARASAN

Pengerusi : Pn Maziah bt Yusof (Pengetua)
Timbalan Pengerusi : Pn Ruzlina bt Mohd Yusof (Penolong Kanan Kokurikulum)
Naib Pengerusi I : Pn Rosmawati bt Kamarudin (Penolong Kanan Pentadbiran)
Naib Pengerusi II : Pn Noor Ezana bt Awang (Penolong Kanan Hal Ehwal Murid)
Naib Pengerusi III : Pn Roslina bt Mohd Noor (Penolong Kanan Petang)

Penyelaras : Semua GKMP
Setiausaha : Pn Normala bt Sudin
Naib Setiausaha : Pn Nurul Ain bt Ros Khiry
AJK : Datin Mashitah bt Ghazali (Teks Ucapan)
: Pn Normah bt Md Zain (Teks Ucapan)
: Cik Azhana bt Sulaiman (Teks Ucapan)
: Pn Noor Asilati bt Ariffin (Fotografi)
: Pn Norlia bt Mohd Salleh

1.7 JK SISTEM PENGURUSAN SEKOLAH KUALITI (SPSK)

Pengerusi : Pn Maziah bt Yusof (Pengetua)
Timbalan Pengerusi : Pn Rosmawati bt Kamarudin (Penolong Kanan Pentadbiran)
Naib Pengerusi I : Pn Noor Ezana bt Awang (Penolong Kanan Hal Ehwal Murid)
Naib Pengerusi II : Pn Ruzlina bt Mohd Yusof (Penolong Kanan Kokurikulum)
Naib Pengerusi III : Pn Roslina bt Mohd Noor (Penolong Kanan Petang)

Pengurus Kualiti : Pn Nor llmiah bt Ibrahim
Setiausaha : Pn Zainab bt Hj Kasim

SENARAI PEMEGANG KUALITI

1. Pengurusan Panitia (PK01) : En Awaluddin bin Abd Rahim
2. Pengurusan Jadual Waktu (PK 02) : Pn Rosmawati bt Kamarudin
3. Pengurusan Pengajaran & Pembelajaran (PK 03) : Pn Roslina Bt Mohd Noor
4. Pengurusan Pencerapan (PK 04 ) : Pn Rosmawati bt Kamarudin
5. Pengurusan Peperiksaan (PK05 ) : Pn Suriati bt Abu Bakar
6. Pengurusan Semakan Buku Murid ( PK 06 ) : Pn Wan Hasliza bt Wan Ibrahim

25

7. Pengurusan Mesyuarat (PK07 ) : En. Mohamad Jalil bin Mohamad

Yunus

8. Pengurusan Bimbingan (PK 08) : Pn Wan Amiza Azrinna bt Wan

Ahmad

9. Pengurusan Pusat Sumber (PK 09 ) : Pn Norlia bt Mohd Salleh

10. Pengurusan Perkembangan Staf (PK 10 ) : Pn Siti Aisyah bt Mat Husain

11. Pengurusan Aduan Pelanggan (PK11) : Pn Siti Qalila bt Mat Tap

12. Pengurusan Pengurusan Maklumbalas Pelanggan(PK 12): Cik Nor Afifah bt Jaafar

13. Pengurusan Kawalan Rekod dan Rekod Kualiti (PK 13) : Pn Zainab bt Hj Kasim

14. Pengurusan Audit Dalam ( PK 14 ) : Pn Saliza bt Ismail

15. Pengurusan Kawalan Perkhidmatan : Pn Rosmawati bt Kamarudin

Yang Tidak Akur (PK 15)

16. Tindakan Pembetulan, Pencegahan dan : Pn Rosmawati bt Kamarudin

Penambaikan (PK 16)

17. Pengurusan Perolehan (PK 17 ) : Pn Norazlin Ashikin Bt Anuar

18. Pengurusan MMI (PK 18 ) : Pn. Nor Surati Azira bt Md Habidi

19. Pengurusan PBS (PK 19) : Pn Hamimah Bt Berahim

20. Pengurusan Data & Maklumat : Pn Nur Hafiza bt Hamzah

21. Pengurusan Program : Pn Noormala bt Sudin

22. Pengurusan Anggota kumpulan Pelaksana (AKP) : En Mohd Azhree b Kahar

1.8 JK PENGURUSAN BILIK-BILIK KHAS

MAKMAL SERI MULTIMEDIA : Pn Nur Hafiza bt Hamzah
Makmal SM1 : Pn Yusrifah bt Yusof
: Pn See Yeh Ling
Makmal SM2 : Pn Nurul Afifah bt Ali
: En Mohamad Rizal b Mansor
Makmal SM3 : Pn Rosenani @ Azura bt Rizal Azizi

BILIK SERI BESTARI : Pn Siti Aisyah bt Mat Husain
Penyelaras : Pn Zaitil Izlina bt Ismail
Penolong Penyelaras

ANJUNG BESTARI (BOSS) : Pn Norhayati bt Mohideen
Penyelaras : Pn Suhaileay bt Mohd Nor
Penolong Penyelaras

BILIK SERI MUTIARA : Pn Wan Amiza Azrinna bt Wan Ahmad
Penyelaras : Pn Yushamizatulfiza bt Yusoff
Penolong Penyelaras

BILIK SERI PENAWAR : Pn Zurina bt Abdullah
Penyelaras : Pn Hazlinda bt Mohd Hanipiah
Penolong Penyelaras

26

BILIK SERI BUDIMAN : Pn Salina bt Sepiaail
Penyelaras : Pn Husnaa Salehah Bt Yahya
Penolong Penyelaras : Pn Nor Shahida bt Mahamood

BILIK SERI PERKASA : Dr Thomas a/l Khathiraveloo
Penyelaras : En Muhammad Hafiz b Mahfol
Penolong Penyelaras
: Pn Norazma Hanim bt Awang
DEWAN SERI PUJANGGA : Pn Yushamizatulfiza bt Yusoff
Penyelaras
Penolong Penyelaras : Cik Azhana bt Sulaiman
: Pn Nor Adelinawati bt Mohd Adenan
BILIK SERI JAUHARI
Penyelaras
Penolong Penyelaras

BILIK SERI PANCAWARNA : Pn Noorhayati bt Jais
Penyelaras

BILIK SERI SEMARAK KUALITI : Pn Nor Ilmiah bt Ibrahim
Penyelaras : Pn Aida Suzana bt Inan
Penolong Penyelaras

BILIK SERI NUANSA : Pn Syahirah Hanim bt Idris
Penyelaras : Pn Nita Rystyahani bt Ruslan
Penolong Penyelaras

BILIK GAMELAN : Pn Noorhayati bt Jais @ Jaih
Penyelaras : En Mohd Yazid bin Umar
Penolong Penyelaras

BILIK SERI BUANA : En Mohd Yazid b Umar
Penyelaras : Pn Noormala bt Sudin
Penolong Penyelaras

STUDIO RBT : En Mohd Yazid b Umar
Studio 1 : Pn Nor Shahida bt Mahamood
Studio 2 : Pn Nor Haslinda bt Mohd Salleh
Studio 3 : Pn Nik Norakmal bt Yasin
Studio 4 : Pn Shuraidah bt Mohd Salleh
Studio 5 : Pn Maslawati bt Samad
Studio 6 : En Mohd Shahfiq bin Abdul Rahman
Seri Bougainvilla

MAKMAL SAINS : Pn Sumathy a/p Raghavan
SERI ADRENALINA 1 : En Mohd Salmee b Mohd Salleh
SERI ADRENALINA 2 : Pn Miza bt Hamid
SERI LOGAMAYA 1
27

SERI LOGAMAYA 2 : Cik Salmah bt Ibrahim
SERI OKTANA 1 : Pn Suhayani bt Rugani
SERI OKTANA 2 : Pn Zurina bt Abdullah

SURAU AL FALAH : Pn Khairul Muna bt Hashim (Surau Al-Falah Tingkat 1)
Penyelaras : Pn Wirda bt Abd Khadi (Surau Al-Falah Tingkat Bawah)
: Pn Sukreni bt Ismail (Surau Perempuan)
BILIK SARANA IBUBAPA
Penyelaras : Pn Mazlina bt Ismail
: Pn Sukreni bt Ismail
BILIK BAHASA JEPUN
Penyelaras : Pn Halimah bt Hussin

BILIK BAHASA ARAB : Pn Wirda bt Abd Khadi
Penyelaras
: Pn Mullei malar a/p Munisami
BILIK BAHASA TAMIL
Penyelaras : En Mohd Salmee b Bandar @ Mohd Salleh
: Pn Suhayani bt Rugani
TAMAN SERI ARACEAE
Penyelaras : Pn Suriati bt Abu Bakar
Penolong Penyelaras : Pn Nurazlin bt Amrullah
: Pn Nurhidayah bt Hassan
BILIK SERI BITARA : Pn Nita Rystyahani bt Ruslan
Penyelaras
: Pn Noor Asilati bt Ariffin
Penolong Penyelaras
: Pn Norlia bt Md Salleh
BILIK SIDANG REDAKSI : Pn Norazma Hanim bt Awang
Penyelaras : Pn Norzuraini bt Abd Aziz
: Pn Rosenani @Azura bt Rizal Azizi
BILIK SERI THESAURUS : Pn. Norazani binti Mohd Zain
Penyelaras : Pn Wirda bt Abd Khadi
Bilik APD : En Mohd Rizal b Mansur

Bilik SALC

Bilik BBM

28

1.9 JK PEMILIHAN KEMASUKAN MURID DAN RAYUAN BANTUAN

Pengerusi : Pn Maziah bt Yusof (Pengetua)
Timbalan Pengerusi : Pn Rosmawati bt Kamarudin (Penolong Kanan Pentadbiran)
Naib Pengerusi I : Pn Noor Ezana bt Awang ( Penolong Kanan Hal Ehwal Murid)
Naib Pengerusi II : Pn Ruzlina bt Mohd Yusof ( Penolong Kanan Ko kurikulum)
Naib Pengerusi III : Pn Roslina bt Mohd Noor (Penolong Kanan Petang)

Setiausaha : Semua GKMP [bergilir]
AJK : Kaunselor

1.10 JK PENYELENGGARAAN INFRASTRUKTUR SEKOLAH

Pengerusi : Pn Maziah bt Yusof (Pengetua)
Timbalan Pengerusi : Pn Noor Ezana bt Awang ( Penolong Kanan Hal Ehwal Murid)
Naib Pengerusi I : Pn Rosmawati bt Kamarudin (Penolong Kanan Pentadbiran)
Naib Pengerusi II : Pn Ruzlina bt Mohd Yusof ( Penolong Kanan Ko kurikulum)
Naib Pengerusi III : Pn Roslina bt Mohd Noor(Penolong Kanan Petang)

Setiausaha : Pn Siti Rahayu bt Sabli (PT)
Pen. Setiausaha : En Mohd Salmee B Mohd Salleh
AJK : En Aizul Affandi B Ahmad Termidzi
: En Hasimirus b Abd Wahab
: En Mohd Shahfiq B Abd Rahman

1.11 JK PENGURUSAN LEMBAGA DISIPLIN & TATATERTIB MURID

Pengerusi : Pn Maziah bt Yusof (Pengetua)
Timbalan pengerusi : Pn Rosmawati bt Kamarudin (PK Pentadbiran)
Naib Pengerusi I : Pn Ruzlina bt Mohd Yusof (PK KoKurikulum)
Naib Pengerusi II : Pn Roslina bt Mohd Noor (PK Petang)

Setiausaha : Pn Salina bt Sepiaail
Pen Setiausaha : Pn Nor Shahida bt Mahmood
AJK : Semua GKMP
: Semua Kaunselor
Urusetia : Penyelaras - penyelaras Tingkatan (berkenaan)
: Guru Tingkatan yang berkenaan
: Guru Pendidikan Islam dan Moral
: Pn Noor Ezana bt Awang (PK HEM)

1.12 AJK PIBG : Puan Maziah binti Yusof (Pengetua)
: Dato’ Dr Mohd Johari bin Hj Mohammad
Penasihat : Puan Mazlina bt Ismail
Yang Dipertua PIBG : Pn Hazlinda Bt Mohamed Hanipiah
Setiausaha : Lantikan Mesyuarat Agung
Bendahari
AJK Ibu bapa 29

AJK Guru : Lantikan Mesyuarat Agung
Juru audit ibubapa : Lantikan Mesyuarat Agung
Juru audit Guru : Lantikan Mesyuarat Agung

1.13 PENYELARAS PROGRAM SEKOLAH

1.13.1 KURIKULUM : Pn Nur Aziah bt Nasir
Kerdipan Bintang : Pn Nur Aziah bt Nasir
Program Bitara : Pn Wan Amiza Azrinna Bt Wan Ahmad
Program Selepas PT3 : Pn Siti Noorfaezah bt Mohd Zubir
: Pn Aida Suzana bt Inan (Pg)
Hari Kualiti & Inovasi : Pn Ruhayu Bt Arsat (Ptg)
: GBKSM
Program Motivasi PT3/SPM : Datin Hamizah bt Abdul Khalid (Pg)
Sambutan Kemerdekaan : En Muhammad Yazid B. Umar (Ptg)
: Pengerusi KKGK
Hari Keluarga JESS

1.13.2 HEM : Pn Saliza Bt Ismail
Hari Graduasi Tingkatan 5 : Pengerusi Kelab Guru
Hari Guru Peringkat Sekolah : Badan Perkhidmatan Sekolah
: Majlis Ketua Tingkatan
Jamuan Akhir Tahun : Pn Rahayu bt Arsat
Pendaftaran Murid Ting 1

1.13.3 KOKURIKULUM : Pn Syahirah Hanim bt Idris
Hari Kokurikulum

1.14 JK THINKING SCHOOL DAN PEMBUDAYAAN KBAT

Pengerusi : Pn Maziah bt Yusof (Pengetua)
Timbalan Pengerusi : Pn Rosmawati bt Kamarudin (PK Pentadbiran)
Naib Pengerusi 1 : Pn Ruzlina bt Mohd Yusof (PK Kokurikulum)
Naib Pengerusi 11 : Pn Noor Ezana bt awang (PK HEM)
Naib Pengerusi 111 : Pn Roslina bt Mohd Noor (PK Petang)

Setiausaha : En Mohamad Jalil bin Mohamad Yunus

AJK Pemantauan dan Penilaian : Semua Pentadbir

AJK Program Thinking School : Cik Salmah bt Ibrahim – [Peta Pemikiran]

: Pn Siti Qalila bti Mohd Tap

: Pn Sumathy a/p Raghavan – [Enquiry Based Learning]

: Pn Husnaa Salehah bt Yahya

: Pn Nur Aziah bt Nasir – [Habits Of Mind]

: Pn Rosenani@Azura bti Rizal Azizi

AJK Computational Thinking : Pn Siti Aisyah bt Mat Husain

: Pn Norazma Hanim bt Awang

30

: AJK Pemantauan dan Penilaian

AJK Kelas Abad 21 : Pn Siti Aisyah bt Mat Husain

: Pn Norazma Hanim bt Awang

: Pn Noorhayati bt Jais @Mat Jaih - Ketua Penyelaras Tingkatan

: Cik Azhana bt Sulaiman – Penolong Ketua Penyelaras Tingkatan

: Penyelaras-penyelaras Tingkatan

: Guru-guru Tingkatan

AJK Item Pentaksiran Berasaskan KBAT : Guru Kanan Mata Pelajaran

: Ketua Panitia

: Guru Mata Pelajaran

AJK Penyebaran Maklumat : Pn Noorhayati binti Jais @Mat Jaih

: Pn Nor Adelinawati binti Mohd Adenan

: JK Kebersihan dan Keceriaan

AJK Teknologi dan Bahan : Pn Nur Hafiza bt Hamzah

: En Mohamad Rizal bin Hj Mansor

: Semua Ketua Panitia

AJK Latihan : Pn Siti Aisyah bt Mat Husain

: JK Latihan Personel

AJK Kajian Tindakan : Pn. Nor Surati Azira bt Md Habidi

AJK PLC : Pn Rosenani @Azura bt Rizal Azizi

AJK Sumber : Pn Norlia bt Md. Salleh

: JK Pusat Sumber Sekolah

AJK Guru PIBG : Pn Mazlina bt Ismail – Setiausaha PIBG

: JK Sarana Sekolah dan Sarana Ibu Bapa

AJK Jaringan dan Jalinan : GBKSM

: JK Sekolah Berprestasi Tinggi

1.15 PEMANTAUAN BLOK DAN KAWASAN SEKOLAH

Seri Putra : PK Pentadbiran
Seri Pujangga : GKMP Kemanusian
Seri Prisma : PK Kokurikulum
Seri Palma : GKMP Bahasa
: PK HEM
: GKMP Sains dan Matematik
: PK Petang
: GKMP Teknik & Vokasional

1.16 JADUAL BERTUGAS PENTADBIR

Isnin : PK Pentadbiran dan GKMP Bahasa / PK Petang
Selasa : PK HEM dan GKMP Kemanusiaan / PK Petang
Rabu : PK HEM dan GKMP Teknik & Vokasional/ PK Petang
Khamis : PK Koko dan GKMP Sains dan Matematik / PK Petang
Jumaat : PK Pentadbiran dan PK Koko / PK Petang

31

1.17 PENYEDIA JADUAL GURU GANTI Sesi Petang
Hari Sesi Pagi Pn. Roslina bt Mohd. Noor
Isnin Pn Rosmawati bt Kamarudin Datin Mashitah bt Ghazali

Selasa En Mohamad Jalil bin Pn. Ruhayu bt Arsat
Mohamad Yunus

Rabu En Awaluddin bin Abd Rahim Pn. Jagathiswari a/p Sickan

Khamis Pn Nor Surati Azira bt Md Pn. Mastura bt Adon
Jumaat Habidi Pn. Normah bt Hj Mohd Zain

Pn Wan Hasliza binti Wan
Ibrahim

1.18 JADUAL BERTUGAS PENTADBIR WAKTU CUTI

JADUAL PENTADBIR BERTUGAS CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1/2020

BIL TARIKH HARI NAMA PENTADBIR

1 16.3.2020 Isnin Pn Rosmawati binti Kamarudin

2 17.3.2020 Selasa Pn Noor Ezana binti Awang

3 18.3.2020 Rabu Pn Ruzlina binti Mohd Yusof

4 19.3.2020 Khamis Pn Roslina binti Mohd Noor

5 20.3.2020 Jumaat En Mohamad Jalil bin Mohamad Yunus

32

JADUAL PENTADBIR BERTUGAS CUTI PERSEKOLAHAN PERTENGAHAN TAHUN 2020

BIL TARIKH HARI NAMA PENTADBIR

1 26.5.2020 Selasa En Awaludin bin Abd Rahim

2 27.5.2020 Rabu En Mohamad Jalil bin Mohamad Yunus

3 28.5.2020 Khamis Pn Ruzlina binti Mohd Yusof

4 29.5.2020 Jumaat Pn Rosmawati binti Kamarudin

5 1.6.2020 Isnin Pn Noor Ezana binti Awang

6 2.6.2020 Selasa Pn Wan Hasliza binti Wan Ibrahim

7 3.6.2020 Rabu Pn Roslina binti Mohd Noor

8 4.6.2020 Khamis Pn Nor Surati Azira bt. Md Habidi

9 5.6.2020 Jumaat Pn Nor Surati Azira binti Md Habidi

JADUAL PENTADBIR BERTUGAS CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2/2020

BIL TARIKH HARI NAMA PENTADBIR
1 27.7.2020 Isnin Pn Noor Ezana binti Awang
2 28.7.2020 Selasa Pn Ruzlina binti Mohd Yusof
3 29.7.2020 Rabu Pn Roslina binti Mohd Noor
4 30.7.2020 Khamis En Mohamad Jalil bin Mohamad Yunus
5 31.7.2020 Jumaat En Awaluddin bin Abd Rahim

JADUAL PENTADBIR BERTUGAS CUTI AKHIR TAHUN 2020

BIL TARIKH HARI NAMA PENTADBIR
1 23.11.2020 Isnin Pn Rosmawati binti Kamarudin
2 24.11.2020 Selasa Pn Rosmawati binti Kamarudin
3 25.11.2020 Rabu Pn Rosmawati binti Kamarudin
4 26.11.2020 Khamis Pn Noor Ezana binti Awang
5 27.11.2020 Jumaat Pn Noor Ezana binti Awang

33

6 30.11.2020 Isnin Pn Noor Ezana binti Awang
7 1.12.2020 Selasa Pn Ruzlina binti Mohd Yusof
8 2.12.2020 Rabu Pn Ruzlina binti Mohd Yusof
9 3.12.2020 Khamis Pn Ruzlina binti Mohd Yusof
10 4.12.2020 Jumaat Pn Roslina binti Mohd Noor
11 7.12.2020 Isnin Pn Roslina binti Mohd Noor
12 8.12.2020 Selasa Pn Roslina binti Mohd Noor
13 9.12.2020 Rabu En Mohamad Jalil bin Mohamad Yunus
14 10.12.2020 Khamis En Mohamad Jalil bin Mohamad Yunus
15 11.12.2020 Jumaat En Mohamad Jalil bin Mohamad Yunus
16 14.12.2020 Isnin En Awaludin bin Abd Rahim
17 15.12.2020 Selasa En Awaludin bin Abd Rahim
18 16.12.2020 Rabu En Awaludin bin Abd Rahim
19 17.12.2020 Khamis Pn Wan Hasliza binti Wan Ibrahim
20 18.12.2020 Jumaat Pn Wan Hasliza binti Wan Ibrahim
21 21.12.2020 Isnin Pn Wan Hasliza binti Wan Ibrahim
22 22.12.2020 Selasa Pn Nor Surati Azira binti Md Habidi
23 23.12.2020 Rabu Pn Nor Surati Azira binti Md Habidi
24 24.12.2020 Khamis Pn Nor Surati Azira binti Md Habidi
25 25.12.2020 Jumaat Cuti Krismas
26 28.12.2020 Isnin Pn Rosmawati binti Kamarudin
27 29.12.2020 Selasa Pn Noor Ezana binti Awang
28 30.12.2020 Rabu Pn Ruzlina binti Mohd Yusof
29 31.12.2020 Khamis Pn Roslina binti Mohd Noor

34

1.29 JADUAL GURU BERTUGAS MINGGUAN : SESI PAGI 2020

MINGGU NAMA TARIKH CATATAN

1. AIDA SUZANA BT INAN 2 - 3 Jan 1 Jan – Cuti Tahun

AZHANA BT SULAIMAN Baru

BANUMATHY A/P MARIMUTHU

2. HAMIMAH BT BERAHIM 6 - 10 Jan

DATIN HAMIZAH BT ABDUL KHALID

HANANI BT YAACOB

3. HAZLINDA BT MOHAMED HANIPIAH 13 - 17 Jan

HUSNAA SALEHAH BT YAHYA

JUNIE NADHEERAH BT MOHD ADENAN

4. MASLAWATI BT SAMAD 20 - 24 Jan

MIZA BT HAMID

NANG HAFIDZOH BT NIK HAMID

5. NAZILAH BT MOHAD YUSOF 27 – 31 Jan

NOOR ASILATI BT ARIFFIN

NOORHAYATI BT JAIS @ MAT JAIH

6. NOORMALA BT SUDIN 3 – 7 Feb

NOR ILMIAH BT IBRAHIM

NOR AFIFAH BT JAAFAR

7. NORAZANI BT MD ZAIN 10 - 14 Feb

NORAZMA HANIM BT AWANG

NORBAINI BT SOAIMAIN

8. NORHAYATI BT MOHIDEEN 17 - 21 Feb

NORLIA BT MD SALLEH

NUR AZIAH BT NASIR

9. NUR HAFIZA BT HAMZAH 24 – 28 Feb

NURAZLIN BT AMRULLAH

ROSENANI @ AZURA BT RIZAL AZIZI

10. SALIZA BT ISMAIL 2 - 6 Mac

SALMAH BT IBRAHIM

SEE YEH LING

11. SHURAIDAH BT MOHD SALLEH 9 - 13 Mac

SITI AISYAH BT MAT HUSAIN

SITI INTAN ZURAIDAH BT HJ AHMAD

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 ( 14 MAC – 22 MAC 2020 )

12. SITI NOORFAEZAH BT MOHD ZUBIR 23 - 27 Mac
SITI QALILA BT MOHD TAP
SUHAYANI BT RUGANI

35

13. SUKRENI BT ISMAIL 30 Mac - 3 April

SUMATHY A/P RAGHAVAN

SURIATI BT ABU BAKAR

14. SYAHIRAH HANIM BT IDRIS 6 - 10 April

THOMAS A/L KATHIRAVELOO

WIRDA BT ABDUL KHADI

15. WAN AMIZA AZRINNA BT WAN AHMAD 13 - 17 April

ZAINAB BT HJ KASIM

ZURINA BT ABDULLAH

16. AIDA SUZANA BT INAN 20 - 24 April

AZHANA BT SULAIMAN

BANUMATHY A/P MARIMUTHU

17. HAMIMAH BT BERAHIM 27 April - 1 Mei 1 Mei - Cuti Hari

DATIN HAMIZAH BT ABDUL KHALID Pekerja

HANANI BT YAACOB

18. HAZLINDA BT MOHAMED HANIPIAH 4 - 8 Mei 7 Mei - Cuti Wesak

HUSNAA SALEHAH BT YAHYA

JUNIE NADHEERAH BT MOHD ADENAN

19. MASLAWATI BT SAMAD 11 -15 Mei

MIZA BT HAMID

NANG HAFIDZOH BT NIK HAMID

20. NOOR ASILATI BT ARIFFIN 18 - 22 Mei

NOORHAYATI BT JAIS @ MAT JAIH

NOORMALA BT SUDIN

CUTI PERTENGAHAN TAHUN (23 MEI - 7 JUN 2020 )

21. NOR ILMIAH BT IBRAHIM 8 - 12 Jun
NOR AFIFAH BT JAAFAR 15 - 19 Jun
NORAZANI BT MD ZAIN 22 - 26 Jun
29 Jun - 3 Julai
22. NORAZMA HANIM BT AWANG 6 - 10 Julai
NORBAINI BT SOAIMAIN 13 -17 Julai
NORHAYATI BT MOHIDEEN

23. NUR AZIAH BT NASIR
NUR HAFIZA BT HAMZAH
NURAZLIN BT AMRULLAH

24. ROSENANI @ AZURA BT RIZAL AZIZI
SALIZA BT ISMAIL
SALMAH BT IBRAHIM

25. SEE YEH LING
SITI AISYAH BT MAT HUSAIN
SITI INTAN ZURAIDAH BT HJ AHMAD

26. SITI NOORFAEZAH BT MOHD ZUBIR
SITI QALILA BT MOHD TAP

36

SUHAYANI BT RUGANI

27. SUKRENI BT ISMAIL 20 - 24 Julai

SUMATHY A/P RAGHAVAN

SURIATI BT ABU BAKAR

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2 ( 25 JULAI – 2 OGOS 2020 )

28. SYAHIRAH HANIM BT IDRIS 3 – 7 Ogos

THOMAS A/L KATHIRAVELOO

WIRDA BT ABDUL KHADI

29. WAN AMIZA AZRINNA BT WAN AHMAD 10 - 14 Ogos

ZAINAB BT HJ KASIM

ZURINA BT ABDULLAH

30. AIDA SUZANA BT INAN 17 - 21 Ogos 20 Ogos – Cuti Awal

AZHANA BT SULAIMAN Muharam

BANUMATHY A/P MARIMUTHU

31. HAMIMAH BT BERAHIM 24 - 28 Ogos

DATIN HAMIZAH BT ABDUL KHALID

HANANI BT YAACOB

32. HAZLINDA BT MOHAMED HANIPIAH 31 Ogos - 4 Sept 31 Ogos – Hari

HUSNAA SALEHAH BT YAHYA Kemerdekaan

JUNIE NADHEERAH BT MOHD ADENAN

33. MASLAWATI BT SAMAD 7 - 11 Sept

MIZA BT HAMID

NANG HAFIDZOH BT NIK HAMID

34. NOOR ASILATI BT ARIFFIN 14 - 18 Sept 16 Sept-Hari Malaysia

NOORHAYATI BT JAIS @ MAT JAIH

NOORMALA BT SUDIN

35. NOR ILMIAH BT IBRAHIM 21 - 25 Sept

NOR AFIFAH BT JAAFAR

NORAZANI BT MD ZAIN

36. NORAZMA HANIM BT AWANG 29 Sept - 2 Okt

NORBAINI BT SOAIMAIN

NORHAYATI BT MOHIDEEN

37. NUR AZIAH BT NASIR 5 - 9 Okt

NUR HAFIZA BT HAMZAH

NURAZLIN BT AMRULLAH

38. SALIZA BT ISMAIL 12 - 16 Okt

SALMAH BT IBRAHIM

SEE YEH LING

39. SITI AISYAH BT MAT HUSAIN 19 - 23 Okt

SITI INTAN ZURAIDAH BT HJ AHMAD

SITI NOORFAEZAH BT MOHD ZUBIR

40. SITI QALILA BT MOHD TAP 26 - 30 Okt 29 Okt - Cuti Maulidur

37

SUHAYANI BT RUGANI Rasul

SUKRENI BT ISMAIL

41. SUMATHY A/P RAGHAVAN 2 - 6 Nov

SURIATI BT ABU BAKAR

SYAHIRAH HANIM BT IDRIS

42. THOMAS A/L KATHIRAVELOO 9 - 13 Nov

WIRDA BT ABDUL KHADI

WAN AMIZA AZRINNA BT WAN AHMAD

43. ZAINAB BT HJ KASIM 16 - 20 Nov

ZURINA BT ABDULLAH

AIDA SUZANA BT INAN

CUTI AKHIR TAHUN (21 NOV – 31 DIS 2020)

1.29 JADUAL GURU BERTUGAS MINGGUAN : SESI PETANG 2020

MINGGU NAMA TARIKH CATATAN
1. AISHAH BT MOHAMAD ALI 2 - 3 Jan 1 Jan – Cuti Tahun
2. HALIMAH BT HUSSIN 6 - 10 Jan Baru
3. HANILAH BT RAMLI
4. JAGATHISWARY A/P SICKAN 13 - 17 Jan
5. KHAIRUL MUNA BT HASHIM 20 - 24 Jan
6. DATIN MASHITAH BT GHAZALI 27 – 31 Jan
7. MASTURA BT ADON 3 – 7 Feb
8. MAZLINA BT ISMAIL 10 - 14 Feb
9. MERIANI BT ABDULLAH 17 - 21 Feb
MOHAMAD RIZAL BIN HJ MANSOR 24 – 28 Feb
MOHD SALMEE B BANDAR@MOHD SALLEH
MOHD SHAHFIQ BIN ABD RAHMAN
MOHD YAZID BIN UMAR
MUHAMMAD HAFIZ B MAHFOL
MULLEI MALAR A/P MUNSAMI
NIK NORAKMAL BT YASIN
NITA RYSTYAHANI BT RUSLAN
NOOR FARLIANA BT FAUZI
NOORSHAREENA BINTI RUSLI AFFANDI
NOR ADELINAWATI BT MOHD ADENAN
NOR HASLINDA BT MOHD RAZALI
NORILAH BINTI MAMAT
NORAINI BT KARRIM
NORAIZAH BT MOSTAFA
NORMAH BT MOHD ZAIN
NORZURAINI BT ABDUL AZIZ

38

NURUL AIN BT ROS KHIRY 2 - 6 Mac
10. NUR HIDAYAH BT HASSAN

NURUL AFIFAH BT ALI
ROSLIZA BT RASHID

11. SAIRA IRANI BT MOHD ALI JANAF 9 - 13 Mac

SUHAILEAY BT MOHAMMAD NOR

YUSRIFAH BT YUSOF

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 ( 14 MAC – 22 MAC 2020 )

12. MOHD YAZID BIN UMAR 23 - 27 Mac

MUHAMMAD HAFIZ B MAHFOL

MULLEI MALAR A/P MUNSAMI

13. AISHAH BT MOHAMAD ALI 30 Mac - 3 April

HALIMAH BT HUSSIN

HANILAH BT RAMLI

14. JAGATHISWARY A/P SICKAN 6 - 10 April

KHAIRUL MUNA BT HASHIM

DATIN MASHITAH BT GHAZALI

15. MASTURA BT ADON 13 - 17 April

MAZLINA BT ISMAIL

MERIANI BT ABDULLAH

16. MOHAMAD RIZAL BIN HJ MANSOR 20 - 24 April

MOHD SALMEE B BANDAR@MOHD SALLEH

MOHD SHAHFIQ BIN ABD RAHMAN

17. YUSHAMIZATULFIZA BT YUSOF 27 April - 1 Mei 1 Mei - Cuti Hari

ZAITIL AZLINA BT ISMAIL Pekerja

18. NIK NORAKMAL BT YASIN 4 - 8 Mei 7 Mei - Cuti Wesak

NITA RYSTYAHANI BT RUSLAN

NOOR FARLIANA BT FAUZI

19. NOORSHAREENA BINTI RUSLI AFFANDI 11 -15 Mei

NOR ADELINAWATI BT MOHD ADENAN

NOR HASLINDA BT MOHD RAZALI

20. NORILAH BINTI MAMAT 18 - 22 Mei

NORAINI BT KARRIM

NORAIZAH BT MOSTAFA

CUTI PERTENGAHAN TAHUN (23 MEI - 7 JUN 2020 )

21. NORMAH BT MOHD ZAIN 8 - 12 Jun
NORZURAINI BT ABDUL AZIZ 15 - 19 Jun
NURUL AIN BT ROS KHIRY

22. NUR HIDAYAH BT HASSAN
NURUL AFIFAH BT ALI

39

ROSLIZA BT RASHID

23. SAIRA IRANI BT MOHD ALI JANAF 22 - 26 Jun

SUHAILEAY BT MOHAMMAD NOR

YUSRIFAH BT YUSOF

24. NIK NORAKMAL BT YASIN 29 Jun - 3 Julai

NITA RYSTYAHANI BT RUSLAN

NOOR FARLIANA BT FAUZI

25. AISHAH BT MOHAMAD ALI 6 - 10 Julai

HALIMAH BT HUSSIN

HANILAH BT RAMLI

26. JAGATHISWARY A/P SICKAN 13 -17 Julai

KHAIRUL MUNA BT HASHIM

DATIN MASHITAH BT GHAZALI

27. MASTURA BT ADON 20 - 24 Julai

MAZLINA BT ISMAIL

MERIANI BT ABDULLAH

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2 ( 25 JULAI – 2 OGOS 2020 )

28. MOHAMAD RIZAL BIN HJ MANSOR 3 – 7 Ogos

MOHD SALMEE B BANDAR@MOHD SALLEH

MOHD SHAHFIQ BIN ABD RAHMAN

29. MOHD YAZID BIN UMAR 10 - 14 Ogos

MUHAMMAD HAFIZ B MAHFOL

MULLEI MALAR A/P MUNSAMI

30. YUSHAMIZATULFIZA BT YUSOF 17 - 21 Ogos 20 Ogos – Cuti Awal

ZAITIL AZLINA BT ISMAIL Muharam

ZALEHA BT MOHAMED

31. NOORSHAREENA BINTI RUSLI AFFANDI 24 - 28 Ogos

NOR ADELINAWATI BT MOHD ADENAN

NOR HASLINDA BT MOHD RAZALI

32. NORILAH BINTI MAMAT 31 Ogos - 4 Sept 31 Ogos – Hari

NORAINI BT KARRIM Kemerdekaan

NORAIZAH BT MOSTAFA

33. NORMAH BT MOHD ZAIN 7 - 11 Sept

NORZURAINI BT ABDUL AZIZ

NURUL AIN BT ROS KHIRY

34. NUR HIDAYAH BT HASSAN 14 - 18 Sept 16 Sept-Hari Malaysia

NURUL AFIFAH BT ALI

ROSLIZA BT RASHID

35. SAIRA IRANI BT MOHD ALI JANAF 21 - 25 Sept

SUHAILEAY BT MOHAMMAD NOR

YUSRIFAH BT YUSOF

36. YUSHAMIZATULFIZA BT YUSOF 29 Sept - 2 Okt

40

ZAITIL AZLINA BT ISMAIL

ZALEHA BT MOHAMED

37. AISHAH BT MOHAMAD ALI 5 - 9 Okt

HALIMAH BT HUSSIN

HANILAH BT RAMLI

38. JAGATHISWARY A/P SICKAN 12 - 16 Okt

KHAIRUL MUNA BT HASHIM

DATIN MASHITAH BT GHAZALI

39. MASTURA BT ADON 19 - 23 Okt

MAZLINA BT ISMAIL

MERIANI BT ABDULLAH

40. MOHAMAD RIZAL BIN HJ MANSOR 26 - 30 Okt 29 Okt - Cuti Maulidur

MOHD SALMEE B BANDAR@MOHD SALLEH Rasul

MOHD SHAHFIQ BIN ABD RAHMAN

41. MOHD YAZID BIN UMAR 2 - 6 Nov

MUHAMMAD HAFIZ B MAHFOL

MULLEI MALAR A/P MUNSAMI

42. NIK NORAKMAL BT YASIN 9 - 13 Nov

NITA RYSTYAHANI BT RUSLAN

NOOR FARLIANA BT FAUZI

43. NOORSHAREENA BINTI RUSLI AFFANDI 16 - 20 Nov

NOR ADELINAWATI BT MOHD ADENAN

NOR HASLINDA BT MOHD RAZALI

CUTI AKHIR TAHUN (21 NOV – 31 DIS 2020)

41


Click to View FlipBook Version