ตาเสือ
สรรพคุณของตาเสือ
เนื้อไม้มีรสฝาด มีสรรพคุณเป็นยาแก้ธาตุพิการ (เนื้อไม้)[2]
เปลือกต้นมีรสฝาดเมา มีสรรพคุณเป็นยาปิดธาตุ กล่อมเสมหะ แก้เสมหะ (เปลือกต้น)[1],[2]
แก่นใช้ทำเป็นยาสมานท้องไส้ได้ดี (แก่น)[2]
เนื้อไม้ใช้เป็นยาแก้ท้องเสีย (เนื้อไม้)[2]
ใช้เป็นยาแก้บิดมูกเลือด (เปลือกต้น)[1]
เปลือกต้นนำมาต้มเอาน้ำดื่มเป็นยาขับโลหิต ขับระดู รัดมดลูก (เปลือกต้น)[1]
เปลือกต้นใช้เป็นยาสมานแผล (เปลือกต้น)[1]
ใบมีรสฝาดเมา ใช้เป็นยาแก้บวม (ใบ)[1]
ผลมีรสฝาดเมา ใช้เป็นยาแก้บวมตามข้อต่าง ๆ ในร่างกาย หรือใช้เปลือกต้นนำมาต้มเอาน้ำดื่มเป็นยาแก้ปวดตามข้อ (เปลือกต้น, ผล)[1],[2]
View Text Version Category : 0
  • Follow
  • 0
  • Embed
  • Share
  • Upload
Related publications