The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by ariadamiza, 2022-04-17 22:50:47

Modul Kokurikulum

Kokurikulum

TINTA PENGARAH

Setinggi-tinggi kesyukuran ke hadrat Ilahi kerana dengan limpah rahmat
dan kasih sayang-Nya, Modul MRSM Bitara ini dapat dihasilkan dengan
jayanya. Tahniah dan syabas kepada Jawatankuasa Bitara yang telah
mengambil inisiatif menghasilkan lima buah modul dalam usaha ke arah
Pemerkasaan MRSM Bitara. Sekalung penghargaan juga kepada guru-
guru yang terlibat, atas kesungguhan dan komitmen dalam
menghasilkan modul ini.

Program MRSM Bitara yang mula dilaksanakan pada tahun 1999 menjadi teras kepada
Program Khas Pendidikan (PKP) yang telah diperkenalkan pada tahun 1990. Program ini
sebagai satu keperluan untuk membentuk modal insan yang dinamik selari dengan ciri-ciri
pintar cerdas melalui pengintegrasian Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK). Selaras
dengan perkembangan Revolusi Perindustrian ke-4 (IR4.0) yang mencakupi penemuan
pelbagai teknologi baharu seperti automasi, Internet of Things (IoT), big data dan simulasi
yang merancakkan kemajuan landskap dunia moden, Bahagian Pendidikan Menengah (BPM)
menambah baik program ini dengan memberi fokus kepada pembangunan pelajar. Usaha ini
dilaksanakan bagi memastikan pelajar berkeupayaan mendepani alaf baharu selaras dengan
moto MARA iaitu “Keusahawanan dan Pendidikan Global”.

Pendidikan ialah suatu kewajipan dan memerlukan komitmen yang berterusan, dinamik dan
saintifik untuk mempertingkatkan kualiti dan kebergunaan manusia kepada diri sendiri,
masyarakat dan Tuhan. Oleh itu, program MRSM Bitara diwujudkan bagi memenuhi keperluan
masyarakat akan datang.

Besar harapan MARA khususnya BPM agar Modul MRSM Bitara ini dilaksanakan dengan
sempurna selari dengan objektif yang telah digariskan untuk melahirkan pelajar yang seimbang
dan holistik (unggul, unik, terbeza dan tiada taranya) agar dapat memberikan khidmat dan
sumbangan kepada bangsa, agama dan negara.

“MRSM: Mendokong Aspirasi, Mencorak Kecemerlangan Generasi”

ABD MANAB BIN ABDUL MAJID
Pengarah
Bahagian Pendidikan Menengah

JAWATANKUASA MRSM BITARA BAHAGIAN PENDIDIKAN MENENGAH

1 ABD MANAB BIN ABDUL MAJID PENGARAH

2 JURIAH BINTI ALIAS TIMBALAN PENGARAH I

(PEMBANGUNAN KURIKULUM)

3 SHAHRIZAL BIN MOHD SADERI TIMBALAN PENGARAH I

(PENGURUSAN & PERKHIDMATAN)

4 JASMIN BIN ABD SHUKOR TIMBALAN PENGARAH I

(HAL EHWAL PELAJAR)

5 NORIZAN BINTI KASAH TIMBALAN PENGARAH II (MATEMATIK)

6 NURUL BINTI SAHARUDIN KPP (BAHASA INGGERIS)

7 MAHATUN BINTI HITAM KPP (MATEMATIK)

8 AHMAD SYUKRI BIN AHMAD HARIRI KPP (PERKHIDMATAN GURU)

9 ITHNAINI BINTI MUHAMED KAMIL KPP (FIZIK)

10 RAFIDAH BINTI JAAFAR KPP (BAHASA MELAYU)

11 DR ZULKIFLI BIN HUSSAIN @ MAT HASSAN KPP (BIMBINGAN & KAUNSELING)

12 WAN AHMAD MARZUKI BIN WAN AHMAD KPP (PENDIDIKAN ISLAM)

13 KHAIRUL ANUAR BIN RAMLI KPP (PEMBANGUNAN SISTEM &

PEMANTAUAN)

14 SHAZARINA BINTI SOEIB KPP (PENGAMBILAN & PENEMPATAN)

15 ABDULLAH SHUHAIMI BIN ROZLAN KPP (SAINS KOMPUTER)

16 GHAZALI BIN MUSA KPP (KIMIA)

17 MOHD FAUZI BIN YUSOF KPP (LATIHAN)

18 NORASIKIN BINTI ZAINAL KPP (KOKURIKULUM)

19 AZIYANI BINTI AZIZAN KPP (BESTARI)

20 WAN JULIANA BINTI WAN ASHARUDDIN PENOLONG PENGARAH

BAHAGIAN PENDIDIKAN MENENGAH

MODUL
KOKURIKULUM

MRSM BITARA

TUN GHAFAR BABA - PENGKALAN CHEPA - TAIPING

PENSIJILAN CPR
ASAS MENYELAMAT KELEMASAN
ASAS SENI BELA DIRI

PENGHARGAAN

JAWATANKUASA PELAKSANAAN MODUL
KOKURIKULUM MRSM BITARA

1. MOHD SAIFUL AZWAN BIN MOHD SHAFII
PUSKEP, LENGGONG
2. NIK MOHD SHARIMAN BIN NIK SEPIAAN
MRSM LENGGONG
3. ANIS FADZILATUL KHAIRIN BINTI ANAS
MRSM TUN GHAFAR BABA
4. MOHD FARIS BIN SHUKRI
MRSM TUN GHAFAR BABA
5. NORRAFIZAN BINTI MOHKLAS
MRSM ALOR GAJAH
6. NOR SHAHIDAH FAZILAH BINTI SAAD
MRSM MERBOK
7. NORASIKIN BINTI ZAINAL
BAHAGIAN PENDIDIKAN MENENGAH

ISI KANDUNGAN

PENSIJILAN CPR

MODUL PENSIJILAN CPR .................... 1
SKEMA KERJA KURSUS ...................... 2
KAEDAH PENYAMPAIAN ..................... 3
BORANG PENILAIAN CPR .................... 4

ASAS MENYELAMAT
KELEMASAN

MODUL 5
ASAS MENYELAMAT KELEMASAN ......... 6
SKEMA KERJA KURSUS ...................... 7
CADANGAN PELAKSANAAN ................. 8
JADUAL PELAKSANAAN ..................... 10
KEMAHIRAN ................................... 17
BORANG PENILAIAN .........................

ASAS SENI BELA DIRI

MODUL ASAS SENI BELA DIRI .............. 19
KEMAHIRAN
ASAS SENI BELA DIRI SILAT................ 20
CADANGAN PELAKSANAAN ................. 22
JADUAL PELAKSANAAN ..................... 23
BORANG PENILAIAN ......................... 24

MODUL
PENSIJILAN CPR

MODUL PENSIJILAN CPR

NAMA KURSUS :ASAS PERTOLONGAN CEMAS DAN CPR
JENIS KURSUS : KEMAHIRAN
PERINGKAT : ASAS

KEPENTINGAN KURSUS :
Kursus ini bertujuan mendedahkan pelajar kepada kemahiran Asas Pertolongan Cemas yang
melibatkan aspek-aspek teori, amali, latihan dan pensijilan.

JAM KREDIT : 1 KREDIT

OBJEKTIF KURSUS :
1. Mengetahui kemahiran dalam memberikan bantuan awal atau bantuan rawatan kepada
seseorang yang tercedera.
2. Memahami dan mengetahui prosedur dalam asas pertolongan cemas.
3. Memupuk sikap yang amanah bagi menjalankan pemeriksaan dan rawatan awalan kepada
mangsa dalam kalangan pelajar.
4. Meningkatkan keyakinan kepada pelajar dalam memberi rawatan awalan kepada mangsa.

SINOPSIS KURSUS:

Kursus ini dapat memberi pendedahan asas kemahiran pertolongan cemas kepada pelajar supaya
dapat mengaplikasi aktiviti yang dipelajari dalam kehidupan seharian.

1

SKEMA KERJA KURSUS KOKURIKULUM

NAMA KURSUS : ASAS PERTOLONGAN CEMAS DAN CPR
KOD KURSUS :

SESI TAJUK

1 TOPIK 1: BANTU MULA – FIRST AID

Pengenalan First Aid

Definisi Kecemasan

Isi Kotak First Aid

Pembebatan Dan Pembalut

Ikatan, Balutan dan Anduh

2 TOPIK 2: PEMULIHAN PENAFASAN DAN CPR
Pengenalan CPR
Apakah CPR
Bilakah CPR diperlukan
Penyebab Keperluan CPR
Tanda-tanda keperluan CPR
Tanda-tanda kejayaan CPR
Masalah CPR
Proses Kematian
Teknik DRSABCD
CPR untuk Bayi
Tercekik (Choking)

3 TOPIK 3: LATIHAN PRAKTIKAL DAN UJIAN
1. Praktikal bantu Mula
2. Praktikal CPR

* Dilaksanakan semasa waktu pertemuan Badan Beruniform (3 pertemuan x 2 jam)

2

KAEDAH PENYAMPAIAN:

1. Demonstrasi (tunjuk cara)
2. Kuliah
3. Tayangan Video
4. Lawatan

PENILAIAN: 10%
1. Kehadiran 10%
2. Penglibatan 40%
3. Kemahiran 40%
4. Ujian Teori danPraktikal

Markah lulus == 80%

SUMBER/ BAHAN RUJUKAN

1. Buku PJPK KSSM Tingkatan 4
2. Manual Pertolongan Cemas – Manual Rasmi St. John Ambulance, St. Andrew’s Ambulance

Association, dan British Red Cross.
3. Manual Pertolongan Cemas MAQRA

3

BORANG PENILAIAN CARDIOPULMONARY RESUSCITATION (CPR)

MRSM BITARA

NAMA : _______________________________________

MAKTAB : _______________________________________

PENILAIAN CPR PERKARA YES NO
DANGER
RESPONSE PERIKSA SEKITAR, MENGALIHKAN
BAHAYA/MANGSA
CHEST COMPRESSION
AIRWAY PERIKSA TINDAK BALAS (KESEDARAN)
BREATHING MANGSA – TEPUK DAN JERIT
PANGGIL BANTUAN (AMBULANS) DAN
DAPATKAN AED
JIKA MANGSA TIDAK BERNAFAS ATAU
PENAFASAN YANG TIDAK NORMAL

MULAKAN TEKANAN DADA

BUKA SALURAN PERNAFASAN DENGAN
MENDONGAKKAN KEPALA DAN
MENGANGKAT DAGU

BERIKAN 2 BANTUAN PERNAFASAN
NORMAL YANG DAPAT MENGEMBANGKAN
DADA

TERUSKAN DENGAN KITARAN 30 KALI
TEKANAN DADA & 2 HEMBUSAN BANTUAN
SEHINGGA

❖ TERDAPAT AED
❖ MANGSA KEMBALI TANDA-TANDA

BERNYAWA
❖ DIAMBIL ALIH OLEH EMS ATAU

ORANG YANG BERKELAYAKAN
❖ ANDA TERLALU LETIH UNTUK

MENERUSKANNYA

POSISI PEMULIHAN

MENGGUNAKAN AED

TERCEKIK (HEIMLICH MANEUVER)

NAMA PENILAI DAN TANDA TANGAN
_______________________________

4

MODUL ASAS
MENYELAMAT
KELEMASAN

MODUL ASAS MENYELAMAT KELEMASAN

NAMA KURSUS : ASAS MENYELAMAT KELEMASAN

JAM KREDIT : 5 JAM

OBJEKTIF KURSUS :

Kursus ini dijalankan agar peserta dapat;

1. Memberi penekanan terhadap keselamatan di air
2. Memahami langkah berjaga-jaga
3. Mengelakkan kemalangan
4. Memberi penekanan terhadap keselamatan orang lain

5

SKEMA KERJA KURSUS

MINGGU/ TAJUK CADANGAN
SESI PELAKSANAAN
1 - Sesi pengenalan & Sejarah - Sewaktu PDP
- Panduan Keselamatan semasa berada dikolam renang
2 - Kepentingan Berenang kelas PJK
- Kemahiran memasuki air - Amali di kolam

- Keyakinan diri di air (water confident) renang
• Mengenalpasti tahap kemampuan pelajar
- Amali di kolam
- Kemahiran pernafasan renang
• Bubbling (Blow bubble)
• Push and Glide (meluncur ) - Amali di kolam
renang
3 - Kemahiran mengapungkan diri dalam air
• Di dinding kolam - Amali di kolam
• Bantuan jurulatih/rakan renang

- Kemahiran mengapungkan diri dalam air - Borang penilaian
• Backstar float individu

4 - Asas Menyelamat
• Balingan Tali / Pelampung / Kayu
• Bantuan Kecemasan
- EAR / CPR

- Fun Games
• Catch The Ball

5 Penilaian

6

CADANGAN PELAKSANAAN

BIL PERKARA PENERANGAN
1 Masa Pelaksanaan Teori
1. Dilaksanakan sewaktu kelas PJPK
2 Masa Pelaksanaan Amali di 2. Bulan April
Kolam 3. Mengikut kelas PJPK
1. 1 jam setiap sesi
3 Pembahagian Kumpulan 2. Jumlah sesi : 4 sesi
3. 1 Minggu x 3 pertemuan
4 Kaedah Pelaksanaan 4. 5.00 petang – 6.00 petang
5. Bermula bulan Mei 2022
6. Setiap sesi mengikut kumpulan yang telah dibahagikan
1. Setiap kumpulan terdiri daripada 20 orang pelajar (Jantina yang

sama)
2. Anggaran : 22 kumpulan
*Rujuk Jadual Pelaksanaan

7

JADUAL PELAKSANAAN

BULAN HARI/KUMP MINGGU 1 MINGGU 2 MINGGU 3 MINGGU 4 PIC
Kemahiran Asas Menyelamat Penilaian Guru 1
SELASA mengapungkan diri Asas Menyelamat Penilaian Guru 2
Asas Menyelamat Penilaian Guru 3
MEI 2022 KUMP 1 Kemahiran memasuki Kemahiran Asas Menyelamat Penilaian Guru 1
RABU air, "Water Confident", mengapungkan diri Asas Menyelamat Penilaian Guru 2
KUMP 2 Kemahiran Memasuki Asas Menyelamat Penilaian Guru 3
KHAMIS Kemahiran Guru 1
Air mengapungkan diri Asas Menyelamat Penilaian Guru 2
Guru 3
KUMP 3 Kemahiran Guru 1
mengapungkan diri Guru 2
SELASA Guru 3
Kemahiran Guru 1
JUN 2022 KUMP 4 Kemahiran memasuki mengapungkan diri Guru 2
RABU air, "Water Confident", Guru 3
KUMP 5 Kemahiran Memasuki Kemahiran Guru 1
KHAMIS mengapungkan diri Guru 2
Air Guru 3
Kemahiran Guru 1
KUMP 6 mengapungkan diri Guru 2
Guru 3
SELASA Guru 1

JULAI KUMP 7 Kemahiran memasuki 8
2022 RABU air, "Water Confident",
KUMP 8 Kemahiran Memasuki
KHAMIS
Air

KUMP 9

SELASA

OGOS KUMP 10 Kemahiran memasuki
2022 RABU air, "Water Confident",
Kemahiran Memasuki
KUMP 11
KHAMIS Air

KUMP 12

SELASA

SEPT KUMP 13 Kemahiran memasuki
2022 RABU air, "Water Confident",
Kemahiran Memasuki
KUMP 14
KHAMIS Air

KUMP 15

SELASA

JAN 2023 KUMP 16 Kemahiran memasuki
RABU air, "Water Confident",
Kemahiran Memasuki
KUMP 17
KHAMIS Air

KUMP 18

SELASA

KUMP 19

FEB 2023 RABU Kemahiran memasuki
KUMP 20 air, "Water Confident",
KHAMIS Kemahiran Memasuki
KUMP 21
Air

JUMAAT

KUMP 22

TIME FRAME
TARGET PENSIJILAN

9

KEMAHIRAN

BIL KEMAHIRAN PENERANGAN AKTIVITI KAEDAH BANTUAN GAMBARAJAH / VIDEO
KEMAHIRAN
1 Kemahiran a. Cara memasuki air https://www.youtube.com/watch?v=n
Memasuki Air cetek Pelajar memakai dgd1fPmrOU
buoyancy aid
• Dengan kedua-dua
tangan menyokong Kedua-dua
pada tepi kolam, turun tangan
ke dalam kolam menyokong tepi
perlahan-lahan kolam, dan
turun perlahan-
b. Terjun lahan.
• Melompat dengan

menggunakan kedua-
dua kaki dari tepi kolam

c. Lompatan Straddle Lompat dengan kedua-dua
• Satu kaki berpijak di tepi kaki

kolam, sebelah lagi lompatan straddle
dihulurkan ke atas air.
Lompat ke air dengan
tangan di air selari
dengan bahu.
Rendahkan bahagian
kepala / badan condong
ke depan dan timbang
diri dipermukaan air
agar kepala tidak
tenggelam bersama
badan.

2 “Water 1. Memasukkan https://www.youtube.com/watch?v=R
r_CnIfr5u8
Confident” sebahagian kepala ke

dalam air

• Pelajar turun ke

dalam kolam sambil

berdiri dekat dengan

dinding kolam

• Tundukkan kepala

terus masuk ke dalam

kolam sambil tangan

memegang tebing

kolam.

• Kira sehingga 5

sambil

menghembuskan

nafas di dalam air.

• Ulang aktiviti ini

sehingga pelajar

semakin tenang di

dalam air

2. Memasukkan
keseluruhan kepala ke

10

dalam air

• Aktiviti sama seperti
1, tetapi jauhkan diri
daripada tebing dan
masukkan
keseluruhan kepala
ke dalam air serta
bengkokkan lutut.

• Hembus nafas
perlahan di dalam air
dalam kiraan 5 saat.

• Ulang aktiviti ini
sehingga pelajar
berasa lebih selesa di
dalam air.

3. Duduk di dalam air

• Secara perlahan-

lahan tarik nafas,

kemudian pelajar

bengkokkan lutut dan

terus ke posisi duduk

sehingga mencecah

lantai kolam.

• Dalam posisi duduk

ini, pelajar

hembuskan nafas

secara perlahan-

lahan dan kemudian

naik semula ke

permukaan untuk

dapatkan udara

semula.

• Ulang aktiviti ini

beberapa kali untuk

meningkatkan tahap

keyakinan pelajar.

3 Kemahiran • Teknik pernafasan https://www.youtube.com/watch?v=R
JB93g5y_A0
Pernafasan • Apa itu 'Bobbing'
11
(bobbing / ataupun 'bubbling'

bubbling) merupakan salah

satu teknik

pernafasan di dalam

air. Fungsinya

adalah untuk

menghilangkan

penat ataupun

semput semasa

melakukan aktiviti di

dalam air .

• Bagaimanakah

caranya? Caranya

adalah sama seperti

teknik pernafasan di

dalam air iaitu

dengan mengambil

nafas menggunakan

mulut di permukaan

dan menghembus

nafas di dalam air,

langkah ini diulang

berulang kali

sehingga anda tidak

merasa penat lagi

4 Push & Glide • Push bermaksud https://youtu.be/YTHOpA_EVTM

menolak dinding https://www.youtube.com/watch?v=X
g6r3QcHjCk
kolam renang https://www.youtube.com/watch?v=X
g6r3QcHjCk
menggunakan kaki
12
bagi meluncurkan

badan di dalam air

• Tujuan gliding ini

adalah latihan

mengawal buoyancy

(daya tujah/apungan

oleh air ke atas

badan

• Kunci kejayaan

untuk glide yang

sempurna ialah

badan sentiasa

harus relaks dan

bertenang. Otot

badan, terutamanya

otot kaki,kena

sentiasa relaks dan

jangan mengeras

5 Mengapungkan • Peserta memegang tepi

Diri di dinding dinding kolam dan

kolam perlahan-lahan berbaring

di atas air.

6 Mengapungkan • Peserta dikehendaki

Diri dengan berbaring. Dengan

bantuan bantuan rakan, pegang

Jurulatih/Rakan bahagian belakang

badan. Peserta juga

boleh meletakkan kaki di

tebing kolam untuk

mendapatkan kestabilan.

Dengan bantuan rakan,

peserta boleh

melepaskan kaki dari

tebing dan rakan

membantu memegang

belakang badan peserta.

7 Back star float • Teknik ini • Menggunaka
merupakan teknik n sebarang
apungan yang mana alat bantuan
badan akan apungan
melentang diatas seperti
permukaan air. “Noodle” dsb

• Kaki dibuka • Guru/Jurulati
membentuk ‘v’ dan h
tangan didepa menampung
membentuk ‘T’ untuk badan
membentuk bintang. pelajar

• Kedudukan badan
adalah selari dengan
permukaan air
(streamline with the
water surface).

• Muka memandang
langit [atas] perut
diangkat keatas.

• Tenangkan fikiran
dan kawal
pernafasan.

• Tidak ada
pergerakan pada
ketika ini.

8 Asas 1. Tali panjang direntang https://www.youtube.com/watch?v=E
M98FPy6GuI
Menyelamat lurus selari dengan tepi

Balingan Tali / kolam, atas isyarat –

Pelampung / angkat tali dan pegang
hujungnya serta gulung

Kayu tali secara mendepa

sebanyak 7 hingga 8

gelung.

2. Kaki memijak pada

hujung tali bebas.

3. Hayunkan tali sebanyak

2-3 kali

4. Tarik mangsa ke arah

tebing tempat

penyelamat berdiri dan

keluarkan dari dalam air.

5. Tukar pelaku kepada

mangsa dan ulangi

latihan ini beberapa kali.

6. Ulang aktiviti ini dengan

menggunakan alatan lain

seperti pelampung, kayu

dan sebagainya.

13

9 Asas Pemulihan Pernafasan

Menyelamat (CPR)

• Bantuan 1) CARA MULUT KE

Kecemasan MULUT
1.1. Pesakit hendaklah

- EAR / ditelentangkan

CPR 1.2. Letakkan tapak
tangan di bawah

bahu dan naikkan

belakang seberapa

yang boleh supaya

liang angin menjadi

lurus bagi

memudahkan udara

untuk masuk ke

paru-paru

1.3. Picit hidung, buka

mulut pesakit,

temukan mulut

dengan mulut

pesakit, hembus

angina ke dalam

melalui mulut

1.4. Ulang beberapa kali

sehingga bernafas

1.5. Kanak-kanak

dihembus melalui

hidungnya

2) SUSUNAN PRAKTIKAL
PEMULIHAN
PERNAFASAN
EAR/CPR
2.1. Kejutkan mangsa
2.2. Minta pertolongan
2.3. Bersih saluran udara
2.4. Lentang dan
dongakkan kepala
2.5. Pandang/Dengar/Ra
sa (3-5 saat)
2.6. Hembusan EAR 2
kali
2.7. Periksa nadi carotid
(5-10 saat)
2.8. TIADA NADI, TIADA
NAFAS –
AMBULANS 999
2.9. Hembusan EAR 2
kali
2.10. Tekanan jantung
30 kali berterusan
2.11. Hembusan EAR 2
kali
2.12. Tekanan jantung
20 kali
2.13. Hembusan EAR 2
kali
2.14. Tekanan jantung
30 kali
2.15. Hembusan EAR 2

14

kali

2.16. Periksa nadi

carotid

3) TINDAKAN

SELANJUTNYA

a. Jika tiada nadi dan

tiada nafas – CPR

b. Jika ada nadi dan

tiada nafas – EAR

Jika ada nadi dan nafas –

KOMA

10 Fun Games Get the ball [cari bola dalam

1. Get The air]

Ball • Peralatan yang

digunakan ialah bola

yang tenggelam sepeti

bola golf, guli besar, dan

sebagainya.

• Sesuai dimainkan

berpasangan.

• Bola di letakkan di dasar

kolam(ditengah-tengah

kolam). Jurulatih/guru

meminta pelajar atau

individu terbabit untuk

berenang dan menyelam

untuk mencari bola

tersebut.

• Secara berpasangan,

sesiapa yang terlebih

dahulu mendapatkan

bola tersebut adalah

pemenang.

• Pemenang kemudian

akan bersaing dengan

pemenang-pemenang

yang lain daripada

pasangan yang lain.

• Selepas aktiviti selesai,

jurulatih/guru perlu

menerangkan tujuan

permainan tersebut.

• Langkah keselamatan

perlu diambil kira.

• Peralatan kecemasan

seperti tali, pelampung,

dan life guard amat

penting bagi

mengelakkan perkara

yang tidak diingini.

15

11 Fun Games Catch the ball
2. Catch
The • Permainan ini dilakukan
Ball di kawasan cetek sahaja.

• Permainan ini
memerlukan peralatan
iaitu bola yang terapung
dan ringan seperti bola
pantai dan sebagainya.

• Permainan ini dimainkan
secara berkumpulan
melebihi daripada 2
orang.

• Permainan dimulakan
dengan setiap pemain
akan mencabut undi
untuk memilih siapakah
yang perlu menangkap
bola.

• Undi boleh dilakukan
mengikut persetujuan
semua pemain.

• Pemain yang dipilih
untuk menangkap bola
dikehendaki berada di
tepi dahulu.

• Pemain yang lain boleh
menghantar bola kepada
pemain lain seperti
permainan bola tampar.

• Pemain yang
menangkap bola perlu
berusaha untuk
mendapatkan bola.

• Sekiranya pemain
tersebut mendapat bola,
pemain yang melakukan
kesilapan sehingga
pemain yang mendapat
bola itu mendapat bola,
akan menggantikan
tempat pemain untuk
menangkap bola.

• Pemain diakhiri dengan
persetujuan semua
pemain.

16

BORANG PENILAIAN ASAS MENYELAMAT KELEMASAN
KUMPULAN : _____________

TARIKH :______________

BIL NAMA NO MAKTAB **APUNGAN

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

** Pelajar perlu melakukan kemahiran dengan teknik yang betul se

KEMAHIRAN ( TANDAKAN √ )

**PUSH & GLIDE **JUMP & GLIDE **BALINGAN

ekurang-kurangnya 2 daripada 5 percubaan.

17

BORANG PENILA

BIL NAMA NO MAKTAB Kejutkan mangsa

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

AIAN CPR / EAR Minta pertolongan
CHECKLIST PRAKTIKAL CPR/EAR (TANDAKAN √) Bersih saluran
udara
18
Lentang & Dongak
Pandang/Dengar/

Rasa
Hembus 2x

Periksa Nadi
Xnadi & Xnafas -

Ambulan
Hembus 2x

Tekanan 30x

Hembus 2x

Tekanan 20x

Hembus 2x

Tekanan 30x

Hembus 2x

Periksa Nadi

MODUL ASAS
SENI BELA DIRI

MODUL ASAS SENI BELA DIRI

NAMA KURSUS : SENI BELA DIRI (1S1S)
JAM KREDIT : 6 JAM

OBJEKTIF KURSUS :
1. Menyediakan program yang sistematik yang dapat mengimbangi akademik .
2. Merancang aktiviti SENI SILAT yang bermutu kepada ahli-ahli dengan melibatkan diri secara aktif tanpa mengira
tahap kebolehan masing-masing.
3. Menjadikan seni silat sebagai kegiatan riadah & rekreasi yang terbaik
4. Mengenal pasti dan meningkatkan potensi dan bakat individu ke tahap yang lebih tinggi serta menambah
kemahiran di dalam sukan seni silat.
5. Membimbing anak didik supaya menguasai teknik dan kemahiran asas sukan seni silat.
6. Memupuk minat yang berterusan dikalangan individu supaya seni silat terus berkembang dan maju bukan sahaja
di sekolah tetapi juga dikalangan masyarakat umum.

19

KEMAHIRAN ASAS SENI BELA DIRI SILAT GAMBARAJAH / LINK VIDEO

BIL JENIS KEMAHIRAN
1

SIKAP PASANG

Peserta perlu mempelajari 8 jenis sikap
pasang :

1. Sikap pasang terbuka
2. Sikap pasang tertutup dengan

kuda-kuda sejajar
3. Sikap pasang tertutup dengan

kuda-kuda berputar
4. Sikap pasang tertutup dengan

kuda-kuda serong depan
5. Sikap pasang tertutup dengan

kuda-kuda tengah mengadap
6. Sikap pasang tertutup dengan

kuda-kuda silang depan
7. Sikap pasang tertutup dengan

kuda-kuda tengah samping
8. Sikap pasang tertutup dengan

satu kaki diangkat

2 POLA LANGKAH
1. Pola langkah lurus
2. Pola langkah gergaji atau zig-
zag
3. Pola langkah padam atau bentuk
U
4. Pola langkah segitiga
5. Pola langkah persegi atau
segiempat
6. Pola langkah huruf S
7. Pola langkah segi empat silang

3 SERANGAN TANGAN
1. Menumbuk
2. Menetak
3. Tebak
4. Sauk
5. Siku

20

4 SERANGAN KAKI
1. Tendangan hadapan
2. Tendangan layang
3. Tendangan sisi
4. Tendangan belakang

5 TEKNIK TANGKAPAN DAN JATUHAN
1. Sapuan Tegak
2. Sapuan Rebah Depan
3. Sapuan Rebah Belakang
4. Tangkapan kaki dari arah luar
5. Tangkapan kaki dari arah dalam
6. Guntingan
7. Besetan (Selak)
8. Bantingan Tungkai
9. Bantingan Pinggul

6 SERANG BELA (SPARING)
1. Pelajar dikehendaki
mengaplikasi semua teknik di
atas berlawan dengan pasangan
secara spontan
2. Pelajar yang boleh mengaplikasi
teknik dibawah dikira lulus :
▪ Sikap pasang dan pola
langkah
▪ serangan tangan dan
kaki
▪ teknik elakan
▪ unsur tangkapan dan
jatuhan

21

CADANGAN PELAKSANAAN
1. Anggaran pelajar : 300-400 setiap tingkatan
2. Cadangan tenaga pengajar setiap sesi 4 orang
3. Setiap sesi anggaran 50 pelajar
4. Anggaran peruntukan masa 1-2 jam setiap sesi
5. Anggaran seminggu 3x pertemuan
6. Cadangan waktu pelaksanaan 3-5 / 5-6 petang

KAEDAH PENYAMPAIAN:
1. Syarahan dan perbincangan
2. Bengkel dan latihan
3. Persembahan / Pementasan
4. Pameran / Lawatan

PENILAIAN PENERANGAN
BIL KEMAHIRAN Pelajar dapat melakukan 4 daripada 8 jenis Sikap Pasang
1 Sikap pasang Pelajar dapat melakukan 4 daripada 7 jenis Pola Langkah
2 Pola langkah Pelajar dapat melakukan 3 asas serangan tangan
3 Serangan Tangan Pelajar dapat melakukan 3 asas serangan tangan
4 Serangan Kaki Pelajar dapat melakukan 3 asas tangkapan dan jatuhan
5 Tangkapan dan Jatuhan Pelajar dapat mengaplikasikan kemahiran di atas dalam bentuk
6 Silat Olahraga (Sparing) perlawanan

22

JADUAL PERANCANGAN PELAKS

KUMPULAN APR MEI JUN JULAI OG
1
2
3
4
5

6 CATATAN
GROUP 1 2 JAM SETIAP PERTEMUAN
GROUP 2 2 ATAU 3 KALI SEMINGGU
GROUP 3 8 ATAU 12 KALI SEBULAN
GROUP 4
GROUP 5
GROUP 6

TIME FRAME
TARGET PENSIJILAN

SANAAN SENI BELA DIRI SILAT DIS AKTIVITI
▪ SIKAP PASANG
GOS SEPT OKT NOV ▪ POLA LANGKAH
▪ SERANGAN

TANGAN
▪ SERANGAN

KAKI
▪ TEKNIK

TANGKAPAN &

JATUHAN
▪ SPARING

23

BORANG PENILAIAN

NO SIKAP
BIL NAMA MAKTAB KELAS PASANG
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

*Sila tandakan ( / ) pada kemahiran yang telah berjaya dilaksanakan dan (X)

N ASAS SENI BELA DIRI

POLA SERANGAN SERANGAN TANGKAPAN

G LANGKAH TANGAN KAKI &JATUHAN SPARING CATATAN

) pada pelajar yang tidak berjaya

24

LAMPIRAN

KAEDAH PENGAJARAN CPR

BADAN BERUNIFORM KELAS 2 Jam
MASA
TARIKH KEHADIRAN
TEMPAT
TEMA/ TOPIK/ UNIT 2 : PERTOLONGAN CEMAS
BIDANG
PEMBELAJARAN Pertolongan cemas - CPR
STANDARD Cardiopilmonory Resuscitation
KANDUNGAN
2.1 Pengetahuan asas pertolongan cemas dan kemahiran bertindak dengan bijak mengikut
situasi

Mengetahui prosedur:
Teknik menyelamatkan nyawa yang mengabungkan teknik menekan dada dan bantuan penafasan.

STANDARD Pada akhir pembelajaran, pelajar dapat :
PEMBELAJARAN 2.1 Menjelaskankan prinsip dan prosedur CPR.
2.2 Menilai situasi kecemasan yang memerlukan CPR.
OBJEKTIF 2.3 Mendemontrasikan pelaksanaan pertolongan cemas mengikut prosedur CPR.
PEMBELAJARAN/
KRITERIA KEJAYAAN - Mendemonstrasi langkah-langkah prosedur CPR.
- Menjelaskan melalui contoh situasi kecemasan yang sesuai untuk prosedur CPR.
- Membuat pertimbangan terhadap prosedur CPR mengikut situasi kecemasan

LANGKAH-LANGKAH AKTIVITI PENGAJARAN & PEMBELAJARAN PENTAKSIRAN CATATAN

SET INDUKSI 1. Jurulatih menanyakan kepada pelajar -Apakah prosedur untuk
LANGKAH 1 apakah prosedur bagi menyelamatkan rawatan CPR?
mangsa yang tidak sedarkan diri akibat -Bagaimana hendak
sesuatu kemalangan. memberi rawatan.
1. Jurulatih menjelaskan CPR adalah satu
cubaan memulihkan mangsa yang terhenti
pernafasan dengan menggunakan teknik di
atas dada(Tekanan Dari Luar)dan bantuan
pernafasan.

 Sistem pernafasan terhenti.
 Denyutan jantung terhenti

LANGKAH 2 1. Menilai situasi mangsa : Danger
 Persekitaran mangsa dalam
keadaan selamat daripada

sebarang ancaman bahaya

https://youtu.be/aRbDwUXp9zo

LANGKAH 3 1. Jurulatih menunjukkan demontrasi untuk

mendapatkan respon daripada

mangsa(Manikin): Respons
 Tepuk bahu mangsa(Hello…Hello…)
 Tiada tindak balas
 Call 999( Bantuan kecemasan)

LANGKAH 4 1. Jurulatih memeriksa salur penafasan
LANGKAH 5 mangsa jika ada sebarang benda asing yang
LANGKAH 6 menghalang saluran penafasan dengan
menunjukkan demontrasi.(Manikin):
LANGKAH 7 Airways

 Head Tilt Chin Lift @ Jaw Thrust
 Finger Sweep(Buang Benda Asing)

1. Jurulatih menunjukkan teknik memeriksa
penafasan dengan melihat pergerakan dada,
dengar bunyi penafasan dan rasa hembusan
nafas mangsa menggunakan pipi.(Manikin):
Breathing

 3M:
*Mendengar
*Melihat
*Merasa

1. Jika tiada nadi, cari posisi pertemuan di
antara tulang rangka dengan cuaran xypoid
(bahagian bawah tulang dada)dengan
menggunakan jari telunjuk dan jari tengah.
Letakkan tumit tapak tangan bersebelahan
jari telunjuk.
2. letakkan tapak tangan kiri di atas tapak
tangan kanan dan kemaskan jari-jemari
antara tapak tangan.
3. Luruskan kedua dua lengan hingga ke
paras bahu dengan mencondongkan badan
ke hadapan. Lakukan sebanyak 30 kali
tekanan dengan kedalaman 5 cm pada kadar
kelajuan 100 hingga 120 tekanan seminit.
4. Ulang langkah 6 dan 7 sehingga mangsa
sedar atau bantuan kecemasan tiba.

 Tekanan atas dada(100 -120
kali/p/minit) di ikuti oleh hembusan
pernafasan(2 kali)

1. Jika tiada penafasan, picit hidung mangsa
untuk menutup lubang hidung dengan ibu
jari dan jari telunjuk semasa hembusan
diberi.
2. lakukan hembusan udara dari mulut ke
mulut sambil perhatikan pergerakan dada
mangsa.Hembus satu saat bagi setiap
hembusan. Periksa kadar nadi mangsa dalam
masa 10 saat.(Manikin): CPR

LANGKAH 8 1. Jurulatih memanggil seorang palajar bagi
melakukan demotrasi Kedudukan mangsa
selepas sedarkan diri. Kedudukan
pemulihan.(Recovery Position)

https://youtube.com/watch?v=Vx2298k1KW
k&feature=share

PENUTUP/RUMUSAN

KAEDAH PENGAJARAN PERTOLONGAN CEMAS

BADAN BERUNIFORM KELAS 1 Jam
TARIKH MASA
TEMPAT KEHADIRAN
TEMA/ TOPIK/
BIDANG UNIT 1 : PERTOLONGAN CEMAS / First Aid
PEMBELAJARAN
STANDARD - Peti Pertolongan Cemas
KANDUNGAN
1.1 Pengetahuan asas pertolongan cemas dan kemahiran bertindak dengan bijak mengikut
situasi

Mengetahui prosedur:
Isi kandungan Peti pertolongan Cemas

STANDARD Pada akhir pembelajaran, pelajar dapat :
PEMBELAJARAN
1.1 Menerangkan prinsip dan prosedur
OBJEKTIF
PEMBELAJARAN/ 1.2 Menerangkan kecederaan yang boleh dirawat dengan menggunakan prinsip dan
KRITERIA KEJAYAAN
LANGKAH-LANGKAH prosedurPertolongan Cemas

1.3 Menunjuk cara prosedur Pertolongan Cemas untuk bertindak mengikut

kecederaan.

- Mendemonstrasi langkah langkah prosedur Pertolongan Cemas

- Menjelaskan melalui contoh situasi kecemasan yang sesuai untuk prosedur Pertolongan

Cemas

- Membuat pertimbangan terhadap prosedur Pertolongan Cemas mengikut situasi

kecemasan

AKTIVITI PENGAJARAN & PENTAKSIRAN FORMATIF CATATAN

PEMBELAJARAN

SET INDUKSI 1. Jurulatih memaparkan Contoh - kecederaan kepala, tangan
gambar/video kemalangan dan dan kaki…
kecederaan

2. Pelajar respon dari video
berkaitan jenis-jenis kecederaan
yang di alami.

LANGKAH 1 1. Jurulatih menerangkan definisi
pertolongan cemas

2. Tanggungjawab sebagai

LANGKAH 2 seorang ahli pertolongan Pelajar di kehendaki
cemas untuk mencatit
3. perundangan dan peraturan bahan-bahan dan
dalam pertolongan cemas. fungsi.
4. Tindakan-tindakan yang perlu
diambil jika berkalu kemasan

1. Jurulatih menerangkan
panduan keatas bahan-bahan
yang terdapat dalam peti
pertolongan cemas (First Aid
Kit).

2. Jurulatih menunjukkan cara
penggunaan bahan dan
langkah
keselamatan

LANGKAH 3 1.Murid bersama Jurulatih Apakah prosedur untuk rawatan
merumus hasil perbincangan Bagaimana menggunakan alatan
PENILAIAN bagaimana untuk memberi dalam first aid kit.
rawatan
PENUTUP / Menjelaskan maksud
RUMUSAN 1. Murid menjawab soalan Menjelaskan prosedur
berkaitan dengan penggunaan
dalam kertas yang diedarkan.

2. Murid menyemak jawapan.
1. Jurulatih membuat rumusan

keseluruhan berdasarkan
dapatan pelajar.
2. Pelajar dikehendaki menulis
nota berkaitan tajuk hari ini.

KAEDAH PENGAJARAN PERTOLONGAN CEMAS

BADAN BERUNIFORM KELAS 1 Jam
TARIKH MASA
TEMPAT KEHADIRAN
TEMA/ TOPIK/ BIDANG UNIT 1 : PERTOLONGAN CEMAS / First Aid
PEMBELAJARAN
- Balutan, Pembebatan dan Ikatan

STANDARD 1.1 Pengetahuan asas pertolongan cemas dan kemahiran bertindak dengan bijak mengikut
KANDUNGAN situasi

STANDARD Mengetahui prosedur:
PEMBELAJARAN Cara-cara balutan, pembebatan dan ikatan.

OBJEKTIF Pada akhir pembelajaran, pelajar dapat :
PEMBELAJARAN/
KRITERIA KEJAYAAN 1.1. Menerangkan prinsip dan prosedur
LANGKAH-LANGKAH
SET INDUKSI 1.2 Menerangkan kecederaan yang boleh dirawat dengan menggunakan prinsip dan

LANGKAH 1 prosedur Pertolongan Cemas

1.3 Menunjuk cara prosedur Pertolongan Cemas untuk bertindak mengikut

kecederaan.

- Mendemonstrasi langkah langkah prosedur Pertolongan Cemas

- Menjelaskan melalui contoh situasi kecemasan yang sesuai untuk prosedur

Pertolongan Cemas

- Membuat pertimbangan terhadap prosedur Pertolongan Cemas mengikut situasi

kecemasan

AKTIVITI PENGAJARAN & PENTAKSIRAN FORMATIF CATATAN

PEMBELAJARAN

1. Murid berkongsi pengalaman
kecederaan ringan yang
pernah dialami semasa
melakukan aktiviti harian.

1. Jurulatih menerangkan jenis-
jenis balutan dan taknik
pembebatan dan ikatan.

2. Tindakan-tindakan yang perlu
diambil jika berlaku kes
kecemasan.

LANGKAH 2 1. Pelajar mendapatkan Pelajar di kehendaki untuk tunjukcara
LANGKAH 3 pasangan untuk prosedur merawat menggunakan
mempraktikkan teknik kaedah balutan dan pembebatan.
pembebatan dan ikatan.
Menilai kemahiran pelajar melakukan
1.Murid bersama jurulatih balutan.
merumus dan membuat Bagaimana pelajar membuat rawatan
penilaian hasil latihan yang luka.
dilakukan oleh
pelajar.

PENILAIAN 1. Pelajar perlu melakukan dua Jurulatih membuat penilaian keatas
PENUTUP / RUMUSAN jenis rawatan dengan pelajar.
menggunakan kaedah
pembebatan, balutan dan ikatan.

Jurulatih membuat rumusan
keseluruhan berdasarkan
dapatan pelajar.


Click to View FlipBook Version