The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by , 2018-12-12 19:27:51

1. TAKWIM 2019 & PROFESION (ms 1 - 44)

1. TAKWIM 2019 & PROFESION (ms 1 - 44)

SK LA SALLE (1) JINJANG

TAKWIM PERSEKOLAHAN

2019

KJBS2810
SK LA SALLE (1) JINJANG, KL

TAKWIM & PERANCANGAN 2019 – SKLS1J

MAKLUMAT DIRI

PERIBADI

Nama:

Alamat: No. Mykad:

Tarikh Lahir:

No. Telefon (R):

Emel: No. Telefon (HP):

Jantina: Kump. Darah:

PERKHIDMATAN

Jawatan: No. Fail:

Sekolah: No. Cukai:

Alamat: No. Telefon (P):

No. Faks:

Kod Sekolah:

Tarilh Lantik: Zon:

Tarikh Sah: Tarikh Bersara:

Universiti: Kelulusan Akademik:

Opsyen: Kelulusan Ikhtisas:

WARIS UNTUK DIHUBUNGI JIKA KECEMASAN:

Nama: No. Telefon:

PELAKSANAAN MANTAP TINDAKAN CEKAP IMPAK PELENGKAP – KJBS2810 1

TAKWIM & PERANCANGAN 2019 – SKLS1J

SEKOLAH KEBANGSAAN LA SALLE (1) JINJANG, Tel: 03-62581405 Faks: 03-62581405
JINJANG UTARA, Emel: [email protected]
52000 KUALA LUMPUR
Ruj. Kami: SKLS1J09/12/344/S( )
Kepada, Tarikh: DISEMBER 2018
Semua Guru & Kakitangan,
SK. La Salle (1) Jinjang,
Kuala Lumpur.

Tuan / Puan,

SENARAI TUGAS / TAKWIM SEKOLAH.

Sukacita dengan ini diedarkan Senarai Tugas dan Takwim bagi sesi persekolahan 2019.

2. Dengan segala hormatnya semua guru telah dilantik dengan rasminya untuk menjalankan tugas-tugas dan tanggungjawab seperti yang
tercatat dalam Buku Pengurusan dan Takwim Persekolahan 2019 ini.

3. Saya berharap agar dokumen dan maklumat yang terdapat di dalamnya dapat dijadikan panduan supaya segala dirancang dan
didokumentasikan akan terlaksana dengan jayanya.

4. Sehubungan dengan itu semua guru diharap dapat memberi kerjasama dan komitmen yang tinggi sebagai sekolah yang cemerlang dalam
pengurusan pentadbiran, kurikulum, sahsiah dan kokurikulum.

Sekian, terima kasih. 2

“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”
Saya yang menurut perintah,

……………………………………...
(EN KASNIZA JUMARI BIN SHAMSIR)
Guru Besar
SK La Salle (1) Jinjang, Kuala Lumpur.

PELAKSANAAN MANTAP TINDAKAN CEKAP IMPAK PELENGKAP – KJBS2810

TAKWIM & PERANCANGAN 2019 – SKLS1J

ISI KANDUNGAN

BIL PERKARA MUKA SURAT

1. PROFIL SEKOLAH 4

2. FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN, VISI DAN MISI PENDIDIKAN NEGARA 9

3. TAKWIM 2019 10

4. PELAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN MALAYSIA (2013 – 2025) 26

5. MAKLUMAT GURU DAN AKP 33

6. TATASUSILA PROFESION KEGURUAN 35

7. PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN 45
7.1 PELAN SEKOLAH & KELAS 2019 58
60
8. PENGURUSAN KURIKULUM 76
8.1 GURU BERTUGAS 2019 79
94
9. PENGURUSAN HAL EHWAL MURID 96
9.1 PELAN KECEMASAN
104
10. PENGURUSAN KOKURIKULUM
115
11. SKRIP ATURCARA MAJLIS PERHIMPUNAN BULANAN KOKURIKULUM

12. ID & KATA LALUAN

PELAKSANAAN MANTAP TINDAKAN CEKAP IMPAK PELENGKAP – KJBS2810 3

TAKWIM & PERANCANGAN 2019 – SKLS1J

PROFIL SEKOLAH

NAMA SEKOLAH: SK. LA SALLE (1) JINJANG
NAMA GURU BESAR: KASNIZA JUMARI BIN SHAMSIR
ALAMAT SEKOLAH: SK LA SALLE (1) JINJANG
JINJANG UTARA
TELEFON SEKOLAH: 52000 KUALA LUMPUR
FAX SEKOLAH: 03 – 62581405
EMEL: 03 – 62581405
[email protected] (rasmi)
[email protected] (dalaman)

PELAKSANAAN MANTAP TINDAKAN CEKAP IMPAK PELENGKAP – KJBS2810 4

TAKWIM & PERANCANGAN 2019 – SKLS1J

LENCANA SEKOLAH

MAKNA LENCANA SEKOLAH

Burung Helang – melambangkan semangat kesetiaan warga La Salle dalam usaha menncapai kejayaan sehingga ke puncak
gading dalam hidup.

Warna Kuning – melambangkan jiwa dan perasaan bangga dalam memberikan pendidikan holistik dan berkualiti kepada
semua

Bunga Raya – melambangkan bunga kebangsaan Malaysia
Jalur Hijau – melambangkan keharmonian dan iltizam dalam memperolehi ilmu yang baru
Merah – melambangkan keberanian dan cita-cita yang membara untuk terus berjaya
Putih – melambangkan kemurnian dan kesucian warga La Salle
FIDES ET OPERA – frasa berasal dari bahasa Latin yang bermaksud Keimanan dan Kebaktian

Gambar: Lencana sekolah

PELAKSANAAN MANTAP TINDAKAN CEKAP IMPAK PELENGKAP – KJBS2810 5

TAKWIM & PERANCANGAN 2019 – SKLS1J

LAGU SEKOLAH

KAMI MURID LA SALLE
SINAR HIDUP LA SALLE
KAULAH ILMU NUR HIDUP KAMI
KAMI TETAP BANGGA
MENGHARUMKAN NAMA MU

SINAR HIDUP LA SALLE JINJANG

KAMI SETIA PADAMU DE LA SALLE
ILMU SINAR HIDUP DE LA SALLE

KAMI TETAP BERSAMA
USAH MENGAKU KALAH

SINAR HIDUP DE LA SALLE

KAMI SERING SEDARI
KAMI TERUS BERJUANG

SINAR HIDUP DE LA SALLE

PELAKSANAAN MANTAP TINDAKAN CEKAP IMPAK PELENGKAP – KJBS2810 6

TAKWIM & PERANCANGAN 2019 – SKLS1J

COGAN KATA DAN MOTTO SEKOLAH

Fides Et Opera

OBJEKTIF SEKOLAH
a. Meningkatkan pemahaman segenap lapisan warga sekolah terhadap peranan dan tanggungjawab kepada sekolah dan
persekitarannya.
b. Mempergiatkan pemuliharaan infrastruktur fizikal sekolah untuk menjadikan sekolah lebih ceria, bersih, selamat, selesa
dan kondusif untuk melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran.
c. Mempergiatkan budaya mesra, berhemah, bekerjasama dan saling hormat-menghormati tanpa batasan kaum, pegangan
agama dan budaya.
d. Melahirkan suasana riang dan ceria semasa menjalankan tugas serta menimbulkan rasa sayang akan sekolah dan
organisasi.
e. Membudayakan amalan berhemah dalam merancang perbelanjaan, sentiasa tulus, telus, bersih dan cekap dalam
pengurusan kewangan.
f. Meningkatkan kompetensi guru-guru dalam ilmu Bahasa Inggeris dan kemahiran TMK (ICT).
g. Mempergiatkan langkah-langkah ke arah ‘Pembestarian Sekolah’ demi mendekatkan murid dengan TMK secara terkawal dan
bertanggungjawab, menjurus kepada peningkatan kemahiran PdP.
h. Mengekalkan perhubungan akrab dengan ibu bapa, bekas murid, jabatan dan institusi pendidikan berhampiran dan
masyarakat setempat.

MATLAMAT SEKOLAH
a. Melahirkan bangsa Malaysia yang taat setia dan bersepadu
b. Melahirkan insan yang beriman, berakhlak mulia, berilmu, berketrampilan dan sejahtera
c. Menyediakan sumber tenaga manusia untuk keperluan kemajuan negara
d. Memberi peluang-peluang pendidikan kepada semua warganegara Malaysia

PELAKSANAAN MANTAP TINDAKAN CEKAP IMPAK PELENGKAP – KJBS2810 7

TAKWIM & PERANCANGAN 2019 – SKLS1J

FALSAFAH DAN NILAI

Sekolah Kebangsaan La Salle 1 Jinjang menggunakan sepenuhnya Falsafah Pendidikan Kebangsaan sebagai panduan dalam
pengurusan sekolah serta pelaksanaan ketiga-tiga bidang utama di sekolah ini iaitu Kurikulum, Hal Ehwal Murid dan Kokurikulum.

Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha yang berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara
menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani
berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan

Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia,
bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan
kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara.

PIAGAM PELANGGAN

Kami warga Sekolah Kebangsaan La Salle (1) Jinjang, bersedia memberikan
perkhidmatan yang mesra dan saksama kepada semua murid, kakitangan
sekolah dan masyarakat serta:

a. Memastikan tuan/puan mendapat layanan perkhidmatan kaunter dalam tempoh masa 10 minit.
b. Berasa selesa dan berpuas hati dengan kemudahan dan perkhidmatan yang disediakan semasa berurusan dengan kami.
c. Dibantu untuk mendapatkan maklumat yang lengkap dari pegawai dan kakitangan kami bagi urusan Perkhidmatan di

pejabat ini.
d. Murid mendapat buku teks di bawah Skim Pinjaman Buku Teks (SPBT) pada hari pertama sesi persekolahan bermula.
e. Memastikan semua murid diberikan didikan seimbang dari segi fizikal, rohani dan mental.
f. Melahirkan murid yang boleh menguasai 3M, berilmu, beriman dan beramal soleh.
g. Menyediakan kemudahan peralatan dan bahan sokongan pengajaran dan

pembelajaran
h. untuk mewujudkan suasana pembelajaran yang menarik, sihat dan kondusif

PELAKSANAAN MANTAP TINDAKAN CEKAP IMPAK PELENGKAP – KJBS2810 8

TAKWIM & PERANCANGAN 2019 – SKLS1J

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

“Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan kearah memperkembangkan lagi
potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan

insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani
berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi
melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berterampilan, berakhlak mulia,

bertanggungjawab dan
berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap

keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan Negara.”

VISI

Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera

MISI

“Melestarikan Sistem Pendidikan Yang Berkualiti Untuk Membangunkan Potensi Individu
Bagi Memenuhi Aspirasi Negara”

PELAKSANAAN MANTAP TINDAKAN CEKAP IMPAK PELENGKAP – KJBS2810 9

TAKWIM & PERANCANGAN 2019 – SKLS1J

PELAKSANAAN MANTAP TINDAKAN CEKAP IMPAK PELENGKAP – KJBS2810 10
10

TAKWIM & PERANCANGAN 2019 – SKLS1J

JADUAL HARI KELEPASAN AM
WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR 2019

BIL HARI KELEPASAN AM TARIKH HARI
1. Tahun Baru 2019 1 Januari Selasa
2. Thaipusam 21 Januari Isnin
3. Hari Wilayah 1 Februari Jumaat
4. Tahun Baru Cina 5 & 6 Februari Selasa & Rabu
5. Hari Pekerja 1 Mei Rabu
6. Hari Wesak 19 Mei Ahad
7. Hari Nuzul Al Quran 22 Mei Rabu
8. Hari Raya Aidilfitri 5 & 6 Jun Rabu & Khamis
9. Hari Raya Aidiladha 11 Ogos Ahad
10. Hari Kebangsaan 31 Ogos Sabtu
11. Maal Hijrah (Awal Muharam) 1 September Ahad
12. Hari Keputeraan SPBYP Agong 9 September Isnin
13. Hari Malaysia 16 September Isnin
14. Hari Deepavali / Diwali 27 Oktober Ahad
15. Maulidur Rasul 9 November Sabtu
16. Hari Krismas 25 Disember Rabu

PELAKSANAAN MANTAP TINDAKAN CEKAP IMPAK PELENGKAP – KJBS2810 11

TAKWIM & PERANCANGAN 2019 – SKLS1J

KALENDAR PERSEKOLAHAN TAHUN 2019

KUMPULAN B

PENGGAL CUTI DAN HARI PERSEKOLAHAN MULA AKHIR JUMLAH JUMLAH
HARI MINGGU
Hari Persekolahan 02.01.2019 31.01.2019 23
28.02.2019 20 12
Hari Persekolahan 01.02.2019 22.03.2019 16
59 1
Hari Persekolahan 01.03.2019 31.03.2019 9 8
30.04.2019 2
1 JUMLAH HARI 24.05.2019 22 9
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 23.03.2019 18
09.06.2019 40 1
Hari Persekolahan 01.04.2019 30.06.2019 16 14
Hari Persekolahan 01.05.2019 31.07.2019
JUMLAH HARI 09.08.2019 15 5
CUTI PERTENGAHAN TAHUN 25.05.2019 23
18.08.2019 7
Hari Persekolahan 10.06.2019 31.08.2019 45
30.09.2019 9
Hari Persekolahan 01.07.2019 31.10.2019
22.11.2019 10
Hari Persekolahan 01.08.2019 21
31.12.2019 23
JUMLAH HARI 16
70
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2 10.08.2019 39

2 Hari Persekolahan 19.08.2019
Hari Persekolahan 01.09.2019

Hari Persekolahan 01.10.2019

Hari Persekolahan 01.11.2019

JUMLAH HARI

CUTI AKHIR TAHUN 23.11.2019

PELAKSANAAN MANTAP TINDAKAN CEKAP IMPAK PELENGKAP – KJBS2810 12

TAKWIM & PERANCANGAN 2019 – SKLS1J

SEKOLAH KEBANGSAAN LA SALLE (1) JINJANG, KUALA LUMPUR
TAKWIM 2019 (PERANCANGAN MINGGUAN)

MINGGU TARIKH AKTIVITI / PROGRAM CATATAN
Bicara & Cakna Kemenjadian Murid/PPSR - 12 Jan
1 2 - 4 Jan Perjumpaan Kokurikulum 1 - 9 Jan Kursus Kepimpinan Pengawas - 25 & 26 Jan
2 7 - 11 Jan
3 14 - 18 Jan Cuti Thaipusam - 21 Jan Mesyuarat Agung PIBG - 23 Feb
4 21 - 25 Jan Watkah Pelantikan Pengawas - 28 Jan / Cuti Hari Wilayah - 1 Feb KST Kali Ke-48 - 9 Mac

5 28 Jan - 1 Feb Cuti Tahun Baru Cina - 5 & 6 Feb KBS 1 - 13 Apr
Merentas Desa - 15 Feb KCJ 1 - 27 Apr
6 4 - 8 Feb Diagnostik UPSR & Tahun 5 KCJ 2 - 11 Mei

7 11 - 15 Feb Intervensi UPSR 1 & Tahun 5 - 1

8 18 - 22 Feb CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1

9 25 Feb - 1 Mac Intervensi UPSR 2 & Tahun 5 - 2

10 4 - 8 Mac Cuti Hari Pekerja - 1 Mei
11 11 - 15 Mac PENTAKSIRAN SUMATIF 1 / PPT 2019 - Tahap 2
12 18 - 22 Mac
*Awal Ramadan - 6 Mei (Makluman)
23 - 31 Mac Cuti Hari Wesak - 19 Mei

13 1 - 5 Apr *Cuti Nuzul Quran - 22 Mei / Majlis Berbuka Puasa - 23 Mei
14 8 - 12 Apr

15 15 - 19 Apr

16 22 - 26 Apr

17 29 Apr - 3 Mei

18 6 - 10 Mei

19 13 - 17 Mei
20 20 - 24 Mei

25 Mei - 9 Jun CUTI PERTENGAHAN TAHUN *Cuti Hari Raya Aidilfitri - 5 & 6 Jun
Sambutan Hari Guru & Aidilfitri Peringkat Sekolah - 14 Jun
21 10 - 14 Jun KCJ 3 - 13 Julai
*Cuti Peristiwa 1 Perkhemahan Muhibah 26 - 28 Julai
22 17 - 21 Jun Majlis Anugerah Kemenjadian Murid-17 Jun / Hari Akademik-21 Jun
23 24 - 28 Jun
24 1 - 5 Julai Percubaan UPSR 1 / Ujian Kecemerlangan Tahun 5 - 1
25 8 - 12 Julai
26 15 - 19 Julai Cuti Peristiwa 2 - 29 Julai
27 22 - 26 Julai Percubaan UPSR 2 / Ujian Kecemerlangan Tahun 5 - 2
28 29 Julai - 2 Ogos
29 5 - 9 Ogos

10 - 18 Ogos CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2 *Cuti Hari Raya Aidiladha - 11 Ogos

30 19 - 23 Ogos Cuti Hari Kebangsaan - 31 Ogos & *Maal Hijrah 1441H - 1 Sept KCJ 4 - 24 Ogos
31 26 - 30 Ogos Percubaan UPSR 3 / Ujian Kecemerlangan Tahun 5 - 3 KBS 2 - 14 Sept
32 2 - 6 Sept Cuti Hari Keputeraan Agong - 9 Sept
33 9 - 13 Sept Cuti Hari Malaysia - 16 Sept / Solat Hajat UPSR - 19 Sept
34 16 - 20 Sept *UPSR 2019 - Tunggu Pengesahan LPM
35 23 - 27 Sept
36 30 Sept - 4 Okt PENTAKSIRAN SUMATIF 2 / PAT 2019 - Tahap 2 Hari Sukan Negara & Hari Kokurikulum - 12 Okt
37 7 - 11 Okt
38 14 - 18 Okt Hari Kanak-kanak - 23 Okt *Cuti Peristiwa 3 Cuti Deepavali - 27 Okt
39 21 - 25 Okt Majlis Anugerah Kecemerlanagn Kokurikulum & Penutuipan Karnival Kokurikulum -
*Cuti Maulidur Rasul - 9 Nov
40 28 Okt - 1 Nov 1 Nov Majlis Anugerah Kemenjadian Murid dan Apresiasi
Tahun 6 - 16 Nov
41 4 - 8 Nov
CUTI AKHIR TAHUN 27 Dis - Orientasi Tahun 1 - 2020
42 11 - 15 Nov

43 18 - 22 Nov
23 Nov - 31 Dis 2019
*Tertakluk kepada
perubahan

PELAKSANAAN MANTAP TINDAKAN CEKAP IMPAK PELENGKAP – KJBS2810 13

TAKWIM & PERANCANGAN 2019 – SKLS1J

TAKWIM & AKTIVITI JANUARI 2019

MINGGU Isnin Selasa Rabu Khamis Jumaat Sabtu Ahad CATATAN
14
12 3 4 56

CUTI TAHUN Sesi Persekolahan Mesyuarat
1 BARU 2019 2019 Kewangan
Program Transisi / Bil1/2019

RMT 2019

Agihan Buku Teks

7 89 10 11 12 13

Mesyuarat Panitia Mesyuarat Mesyuarat Mesyuarat PBS / Bicara & Cakna

2 BM & BI / Bil 1 Panitia MT, SN Peningkatan UPSR Bil 1 Kemenjadian
Mesyuarat JK &B. Arab / Bil 1 / Bil 1 PLC 1
Mesyuarat JK Murid/PPSR

Disiplin/Pengawas Kantin/Kedai Mesyuarat Agung BM,BI,M3,SN, AG & Bersama Ibu

& BNK Bil 1/2019 Buku / Kebajikan Kokurikulum PM Bapa /
Penjaga Murid

Bil 1/2019

14 15 16 17 18 19 20

Pelancaran Mesyuarat Mesyuarat Panitia Mesyuarat

Program Mentor Sej,RBT & TMK PJK,PSV,PM & MZ / Pemulihan, Linus,

Mentee & Minggu /Bil 1 Bil 1 IPP2M & IKAM /

Orientasi Tahun 4 Bil 1

Mesyuarat JK 3K Mesyuarat JK PPDa

3 Mesyuarat bil 1/2019 bil 1/2019
SKPMg2 / Bil 1 Perjumpaan Badan

Pengumuman Beruniform 1

kelas terbersih (Latihan Rumah

Sukan)

21 22 Perjumpaan Ibu 24 25 26 27
Bapa (T1-T5)(6E-
CUTI HARI Mesyuarat VLE- Gagal semua 31 KURSUS KURSUS
FROG, ICT, SSQS, Subjek) KEPIMPINAN KEPIMPINAN
4 THAIPUSAM I-Think & KBAT / Penghantaran PENGAWAS DAN PENGAWAS
Bil 1 23 Buku/ PEMIMPIN DAN
Fail Rekod MUDA PEMIMPIN
Mesyuarat Bantuan Mengajar KOKURIKULUM MUDA
Khas Bil 1/2019 Kutipan Kendiri KOKURIKULUM
Kantin/COMBI/
28 29 Perjumpaan Kelab Kontraktror dan
/Persatuan & Kebersihan
Pelancaran Skuad Sukan / Permainan (Januari)
COMBI 1
(Latihan Rumah
5 Pelantikan Sukan)
Pengawas Sekolah
30

PLC 2
BM,BI,M3,SN, AG &
PM

Perjumpaan Badan
Beruniform 2
(Latihan Rumah
Sukan)

*Tertakluk kepada perubahan

PELAKSANAAN MANTAP TINDAKAN CEKAP IMPAK PELENGKAP – KJBS2810

TAKWIM & PERANCANGAN 2019 – SKLS1J

TAKWIM & AKTIVITI FEBRUARI 2019

MINGGU Isnin Selasa Rabu Khamis Jumaat Sabtu Ahad CATATAN
3
1 2

5 CUTI HARI
WILAYAH

PERSEKUTUAN

456 7 8 9 10

CUTI CUTI TAHUN CUTI TAHUN CUTI CUTI PERAYAAN
6 PERAYAAN PERAYAAN
TAHUN BARU BARU CINA BARU CINA TAHUN BARU TAHUN BARU
CINA CINA

CINA

11 12 13 14 15 16 17
24
Penyeliaan Buku Spot Check - PLC 3 Mesyuarat PSS Pencerapan PdPc

Tulis /Bil 1 SPBT BM,BI,M3,SN,AG & / Bil 1 / Bil 1

BM & BI PM BM & BI

7 Pengumuman Aktiviti #K ( Perjumpaan Kelab Dialog Prestasi 1 KEJOHANAN
Kelas Terbersih Demonstrasi /Persatuan &
MERENTAS DESA
Kebersihan Diri)

Pelancaran Sukan /

Program Nilam Semakan Jadual Permainan 2

Spot Check - Buku (Latihan Rumah

Kekemasan dan Kedatangan Sukan)

Kebersihan Murid

18 19 20 21 22 23

Diagnostik Diagnostik Diagnostik UPSR Diagnostik Diagnostik UPSR MESYUARAT
8 UPSR & Tahun 5 UPSR & Tahun 5 & Tahun 5
UPSR & Tahun 5 & Tahun 5 AGUNG PIBG

Sukantara / Sukantara /

latihan Sukantara / latihan Sukantara /

Sukaneka latihan Sukaneka Sukaneka latihan Sukaneka

25 26 27 28

Motivasi Tahun 6 Motivasi Tahun 6 Pencerapan PdPc PLC 4
9 Penyeliaan Buku Mesyuarat
/Bil 1 BM,BI,M3,SN,
M3 & SN AG & PM

Tulis / Bil 1 MT & Kantin Bersama

SN

Acara Akhir Acara Akhir Acara Akhir

*Tertakluk kepada perubahan

PELAKSANAAN MANTAP TINDAKAN CEKAP IMPAK PELENGKAP – KJBS2810 15

TAKWIM & PERANCANGAN 2019 – SKLS1J

TAKWIM & AKTIVITI MAC 2019

MINGGU Isnin Selasa Rabu Khamis Jumaat Sabtu Ahad CATATAN
3
12

Penyeliaan
Buku Tulis / Bil

9 1 Agama, Moral
& B. Arab

Semakan Buku
Kedatangan

Acara Akhir

4 5 6 7 89 10

Mesyuarat Pencerapan PLC 5 Mesyuarat Guru Raptai Akhir KST KALI KE-48

Peningkatan PdPc 1 BM, BI, M3, SN, Bil 2/ 2019 Perbarisan

UPSR /Bil 2 AG, PM & B. Arab AG & PM

Pelancaran Latihan

Program Raptai Sukan / Raptai Kebakaran Bil 1 (
Sukaneka / Perbarisan Dalaman)
10 Penyayang ( Perbarisan
JOM KE
SEKOLAH) Raptai

Pengumuman Perbarisan

Kelas Terbersih

Raptai Sukan
/ Sukaneka

11 12 13 14 15 16 17

INTERVENSI INTERVENSI INTERVENSI INTERVENSI INTERVENSI 24

11 UPSR 1 & UPSR 1 & Tahun UPSR 1 & Tahun UPSR 1 & Tahun UPSR 1 & CUTI
Tahun 5-1 5-1 5-1 5-1 Tahun 5-1 PERTENGAHAN
PENGGAL 1
Perjumpaan
Badan 31
Beruniform 3
CUTI
18 19 20 21 22 23 PERTENGAHAN
PENGGAL 1
PELANCARAN SEGAK SEGAK SEGAK CUTI
PERTENGAHAN
PROGRAM PSS TAHUN 4 TAHUN 5 TAHUN 6 PENGGAL 1

/ MINGGU MESYUARAT PBS PLC 6 MESYUARAT

12 BAHASA / Bil 2 BM, BI, M3, SN, KURIKULUM /
AG & PM Bil 2

Perjumpaan
Kelab
/Persatuan &
Sukan /
Permainan 3

CPP1 25 26 27 28 29 30

CUTI CUTI CUTI CUTI CUTI CUTI
PERTENGAHAN PERTENGAHAN PERTENGAHAN PERTENGAHAN PERTENGAHAN PERTENGAHAN

PENGGAL 1 PENGGAL 1 PENGGAL 1 PENGGAL 1 PENGGAL 1 PENGGAL 1

*Tertakluk kepada perubahan 16

PELAKSANAAN MANTAP TINDAKAN CEKAP IMPAK PELENGKAP – KJBS2810

TAKWIM & PERANCANGAN 2019 – SKLS1J

TAKWIM & AKTIVITI APRIL 2019

MINGGU Isnin Selasa Rabu Khamis Jumaat Sabtu Ahad CATATAN
5 6 7
13 1 2 3 4
12 13 14
14 Penyeliaan Buku Mesyuarat PLC 7 Pencerapan
Tulis / Bil 1 Sej, Kewangan / Bil BM, BI, M3, SN, Ag PdPc 1 KBS 1
RBT & TMK 2 & PM (Sej, RBT & TMK)
Semakan Buku Pemantauan
Pengumuman Kedatangan Perjumpaan RMT / Budimas
Kelas Terbersih Badan Beruniform /PS1M
9 4
8 11
Mesyuarat Induk 10
PENYERAHAN HEM bil 2/2019 Mesyuarat JK 3K
KERTAS SOALAN Mesyuarat JK dan PPDa bil
PS/PPT Kantin & Kedai 2/2019
Buku / Mesyuarat
JK Badan Disiplin
dan Pengawas Bil
2/2019

Perjumpaan Kelab
/Persatuan &
Sukan /
Permainan 4

15 16 17 18 19 20 21
28
15 INTERVENSI INTERVENSI INTERVENSI UPSR INTERVENSI INTERVENSI
UPSR 2 & TAHUN UPSR 2 & TAHUN 2 & TAHUN 5 - 2 UPSR 2 & TAHUN UPSR 2 & TAHUN 5
5-2 5-2 5-2 -2

Perjumpaan

Badan Beruniform

5

22 23 24 25 26 27

Mesyuarat Induk PLC 8 KCJ 1

KOKU Kali ke- BM, BI, M3, SN, Ag
16 2/2019
& PM

Perjumpaan Kelab

/Persatuan &

Sukan /

Permainan 5

29 30

GERAK GEMPUR GERAK GEMPUR
17 PS 1
PS 1

*Tertakluk kepada perubahan

PELAKSANAAN MANTAP TINDAKAN CEKAP IMPAK PELENGKAP – KJBS2810 17

TAKWIM & PERANCANGAN 2019 – SKLS1J

TAKWIM & AKTIVITI MEI 2019

MINGGU Isnin Selasa Rabu Khamis Jumaat Sabtu Ahad CATATAN
4 5
17 1 2 3

CUTI HARI MESYUARAT GURU GERAK GEMPUR PS
PEKERJA / BIL 3 /2019 1

GERAK GEMPUR PS Semakan Buku
1 Kedatangan

6 78 9 10 11 12

AWAL RAMADAN PENTAKSIRAN PENTAKSIRAN PENTAKSIRAN PENTAKSIRAN KCJ 2 19
SUMATIF 1 / PPT SUMATIF 1 / PPT
18 (MAKLUMAN) SUMATIF 1 / PPT SUMATIF 1 / PPT TAHAP 2 TAHAP 2 18 CUTI HARI
PENTAKSIRAN TAHAP 2 TAHAP 2 WESAK
SUMATIF 1 / PPT 25
PLC 9 26
TAHAP 2 BM, BI, M3, SN, Ag CUTI
& PM PERTENGAHAN CUTI
TAHUN PERTENGAHAN
13 14 15 16 17 TAHUN
24
MESYUARAT Mesyuarat Induk Mesyuarat JK Mesyuarat JK 3K

PENINGKATAN HEM bil 3/2019 Kantin & Kedai Buku dan PPDa bil

UPSR / BIL 3 / 3/2019

19 Spot Check Badan Mesyuarat JK Dialog Prestasi 2
20 Disiplin Badan Disiplin dan
Pengawas Bil Majlis Berbuka
Pengumuman 3/2019 Puasa
kelas terbersih
22 Program
20 21 Penyayang
CUTI HARI NUZUL (Agihan Bantuan
CUTI GANTI HARI AL-QURAN Aidilfitri)
WESAK
23

PLC 10
BM, BI, M3, SN, Ag
& PM

CPT 27 28 29 30 31

CUTI CUTI CUTI CUTI CUTI

PERTENGAHAN PERTENGAHAN PERTENGAHAN PERTENGAHAN PERTENGAHAN
TAHUN TAHUN TAHUN TAHUN TAHUN

*Tertakluk kepada perubahan

PELAKSANAAN MANTAP TINDAKAN CEKAP IMPAK PELENGKAP – KJBS2810 18

TAKWIM & PERANCANGAN 2019 – SKLS1J

TAKWIM & AKTIVITI JUN 2019

MINGGU Isnin Selasa Rabu Khamis Jumaat Sabtu Ahad CATATAN

CPT 1 2

CUTI CUTI
PERTENGAHAN PERTENGAHAN

TAHUN TAHUN

CPT 3 4 5 6 7 8 9

CUTI CUTI CUTI CUTI CUTI CUTI CUTI
PERTENGAHAN PERTENGAHAN PERTENGAHAN PERTENGAHAN PERTENGAHAN PERTENGAHAN PERTENGAHAN
TAHUN TAHUN TAHUN TAHUN TAHUN TAHUN TAHUN

*CUTI HARI *CUTI HARI
RAYA AIDILFITRI RAYA
AIDILFITRI

10 11 12 13 14 15 16

CUTI SESI SEKOLAH MESYUARAT MESYUARAT SAMBUTAN HARI
PERAYAAN PETANG PANITIA /BIL 2 PANITIA /BIL 2 GURU &
HARI RAYA PM, SEJ, RBT& PSV,MZ &PJK AIDILFITRI
MESYUARAT TMK PERINGKAT
21 AIDIL FITRI PANITIA /BIL 2 SEKOLAH
BM,BI,MT, SN, AG Perjumpaan *CP 1
&B. ARAB Badan
Beruniform 6

17 18 19 20 21 22 23
30
MAJLIS MESYUARAT PSS MESYUARAT PBS Mesyuarat VLE- HARI AKADEMIK
ANUGERAH /BIL 2 / BIL 3 FROG, ICT, SSQS,
22 KEMENJADIAN I-Think & KBAT /
23 MURID Dialog Prestasi Perjumpaan Bil 2
3 Kelab /Persatuan
PERTENGAHAN & Sukan /
TAHUN Permainan 6

24 25 26 27 28 29

PLC 11 MESYUARAT

BM, BI, M3, SN, Ag KURIKULUM/ BIL

& PM 3

Perjumpaan
Badan
Beruniform 7

*Tertakluk kepada perubahan

PELAKSANAAN MANTAP TINDAKAN CEKAP IMPAK PELENGKAP – KJBS2810 19

TAKWIM & PERANCANGAN 2019 – SKLS1J

TAKWIM & AKTIVITI JULAI 2019

MINGGU Isnin Selasa Rabu Khamis Jumaat Sabtu Ahad CATATAN
6 7
24 1 2 3 4 5

PERCUBAAN UPSR PERCUBAAN UPSR PERCUBAAN UPSR PERCUBAAN UPSR PERCUBAAN
1/UJIAN 1/UJIAN 1/UJIAN 1/UJIAN UPSR 1/UJIAN
KECEMERLANGAN KECEMERLANGAN KECEMERLANGAN KECEMERLANGAN KECEMERLANGAN
TAHUN 5 - 1 TAHUN 5 - 1 TAHUN 5 - 1 TAHUN 5 - 1 TAHUN 5 - 1

8 9 10 11 12 13 14

25 MESYUARAT Perjumpaan Kelab PLC 12 KCJ 3
KEWANGAN BIL 3 /Persatuan & BM, BI, M3, SN, Ag
Sukan / & PM
Permainan 7

15 16 17 18 19 20 21

26 PENCERAPAN PdPc PENYELIAAN BUKU
/BIL 2 TULIS /BIL 2
BM & BI BM & BI

Perjumpaan Badan
Beruniform 8

22 23 24 25 26 27 28

PENCERAPAN PdPc SEGAK TAHUN 4 PENYELIAAN BUKU PLC 13 PERKHEMAHAN PERKHEMAHAN PERKHEMAHAN
TULIS / BIL 2 BM, BI, M3, SN, Ag
/BIL 2 MT & SN & PM MUHIBBAH MUHIBBAH MUHIBBAH
SEGAK TAHUN 5
27 MT & SN SEGAK TAHUN 5
Perjumpaan Kelab
/Persatuan &
Sukan /
Permainan 8

29 30 31

* CP 2 SEGAK TAHUN 6 MESYUARAT
PANITIA /BIL3
28 BM,BI,MT,SN,AG
&B. ARAB
SEGAK TAHUN 5

Perjumpaan Badan
Beruniform 9

*Tertakluk kepada perubahan

PELAKSANAAN MANTAP TINDAKAN CEKAP IMPAK PELENGKAP – KJBS2810 20

TAKWIM & PERANCANGAN 2019 – SKLS1J

TAKWIM & AKTIVITI OGOS 2019

MINGGU Isnin Selasa Rabu Khamis Jumaat Sabtu Ahad CATATAN
3 4
28 1 2

MESYUARAT GURU
/BIL 4

29 5 6 7 8 9 10 11

PENCERAPAN PdPc PERCUBAAN UPSR PERCUBAAN UPSR PERCUBAAN UPSR PERCUBAAN CUTI CUTI
/ BIL 2 2/UJIAN 2/UJIAN 2/UJIAN UPSR 2/UJIAN PERTENGAHAN PERTENGAHAN
KECEMERLANGAN KECEMERLANGAN KECEMERLANGAN KECEMERLANGAN PENGGAL 2
AG,PM,B.ARAB PENGGAL 2
TAHUN 5-2 TAHUN 5-2 TAHUN 5- TAHUN 5-2 *CUTI HARI
RAYA
AIDILADHA

CPP2 12 13 14 15 16 17 18

CUTI CUTI CUTI CUTI CUTI CUTI CUTI

PERTENGAHAN PERTENGAHAN PERTENGAHAN PERTENGAHAN PERTENGAHAN PERTENGAHAN PERTENGAHAN
PENGGAL 2 PENGGAL 2 PENGGAL 2 PENGGAL 2 PENGGAL 2 PENGGAL 2 PENGGAL 2

*CUTI GANTI HARI
RAYA AIDILADHA

19 20 21 22 23 24 25

PENYELIAAN BUKU PENCERAPAN /BIL MESYUARAT MESYUARAT KCJ 4
TULIS /BIL 2 AG, PM 2 MZ, PSV, & PJK PANITIA /BIL 3 PANITIA /BIL 3
30 & B. ARAB PM, SEJ, RBT PSV, MZ & PJK
Dialog Prestasi 4 &TMK
(Murid Tahun 6 -
Sesi Pagi) Perjumpaan Kelab
/Persatuan &
Sukan /
Permainan 9

26 27 28 29 30 31

MINGGU PANITIA MESYUARAT PLC 14 CUTI HARI
KURIKULUM /BIL 4 BM, BI, MT, SN, Ag KEBANGSAAN
31 SEJ, RBT & TMK & PM
MINGGU INTAN
BERSINAR
(LINUS/PEMULIHAN)

*Tertakluk kepada perubahan

PELAKSANAAN MANTAP TINDAKAN CEKAP IMPAK PELENGKAP – KJBS2810 21

TAKWIM & PERANCANGAN 2019 – SKLS1J

TAKWIM & AKTIVITI SEPTEMBER 2019

MINGGU Isnin Selasa Rabu Khamis Jumaat Sabtu Ahad CATATAN

31 1

CUTI MAAL
HIJRAH

2 3 4 5 6 7 8

CUTI GANTI PERCUBAAN UPSR PERCUBAAN UPSR PERCUBAAN UPSR PERCUBAAN UPSR
3/UJIAN 3/UJIAN 3/UJIAN 3/UJIAN
MAAL HIJRAH KECEMERLANGAN KECEMERLANGAN KECEMERLANGAN KECEMERLANGAN

32 TAHUN 5-3 TAHUN 5-3 TAHUN 5-3 TAHUN 5-3

9 10 11 12 13 14 15

33 CUTI HARI PENCERAPAN PdPc PLC 15 PENCERAPAN KBS 2
KEPUTERAAN /BIL 3 BM, BI, MT, SN, Ag PdPc/ BIL 3
BM & BI MT & SN
SPBYP AGONG PENYELIAAN BUKU & PM PENYELIAAN BUKU
TULIS BM & BI TULIS MT & SN

34 16 17 18 19 20 21 22
27 28 29 `
CUTI HARI PENYERAHAN PENCERAPAN PdPc SOLAT HAJAT
MALAYSIA KERTAS SOALAN /BIL 3 UPSR
PS 2/PAT AG, PM &B. ARAB
PENYELIAAN BUKU UPSR (SJKC &
24 TULIS AG, PM &B. SJKT)
ARAB
UPSR
23 25 26

35 UPSR UPSR UPSR

36 30

PENCERAPAN
PdPc /BIL 3
MZ, PSV,PJK
PENYELIAAN
BUKU TULIS
MZ,PJK

*Tertakluk kepada perubahan

PELAKSANAAN MANTAP TINDAKAN CEKAP IMPAK PELENGKAP – KJBS2810 22

TAKWIM & PERANCANGAN 2019 – SKLS1J

TAKWIM & AKTIVITI OKTOBER 2019

MINGGU Isnin Selasa Rabu Khamis Jumaat Sabtu Ahad CATATAN

36 1 2 34 5 6

MESYUARAT PLC 16 MESYUARAT

KEWANGAN /BIL 4 BM, BI, MT, SN, Ag SKPMg2 /BIL 3

& PM

7 8 9 10 11 12 13

MESYUARAT GERAK GEMPUR PS2 GERAK GEMPUR GERAK GEMPUR GERAK GEMPUR HARI SUKAN
PEMULIHAN/LINUS/ PS2 PS2 PS2 NEGARA /
IPP2M /BIL 3 MESYUARAT MAC /BIL HARI
37 1 KOKURIKULUM
BERSAMA PIBG
Dialog Prestasi
5

38 14 15 16 17 18 19 20

PENTAKSIRAN PENTAKSIRAN PENTAKSIRAN PENTAKSIRAN PENTAKSIRAN 27
SUMATIF 2/PAT SUMATIF 2/PAT SUMATIF 2/PAT SUMATIF 2/PAT SUMATIF 2/PAT
TAHAP 2 TAHAP 2 TAHAP 2 TAHAP 2 TAHAP 2 CUTI HARI
DEEPAVALI
21 22 23 24 25 26

39 HARI KANAK- CUTI
KANAK
* CP 3 PERAYAAN

DEEPAVALI

40 28 29 30 31

CUTI GANTI HARI CUTI PERAYAAN KARNIVAL SUKAN KARNIVAL
DEEPAVALI DEEPAVALI PERMAINAN SUKAN

PERMAINAN

*Tertakluk kepada perubahan

PELAKSANAAN MANTAP TINDAKAN CEKAP IMPAK PELENGKAP – KJBS2810 23

TAKWIM & PERANCANGAN 2019 – SKLS1J

TAKWIM & AKTIVITI NOVEMBER 2019

MINGGU Isnin Selasa Rabu Khamis Jumaat Sabtu Ahad CATATAN
2 3
7 1
40
PLC 18 HARI ANUGERAH
BM, BI, MT, SN, KECEMERLANGAN
Ag & PM KOKURIKULUM
DAN PENUTUPAN
KARNIVAL SUKAN
PERMAINAN

4 5 6 8 9 10

41 MESYUARAT MESYUARAT MAC CUTI MAULIDUR
GURU /BIL 5 /BIL 2 RASUL

11 12 13 14 15 16 17

42 RAPTAI RAPTAI RAPTAI PENUH MAJLIS
MAC ANUGEAH
PERSEMBAHAN PENERIMA KEMENJADIAN
MAC ANUGERAH MAC MURID &
APRESIASI
TAHUN 6

18 19 20 21 22 23 24

43 NAIK KELAS SERAHAN TUGAS CUTI AKHIR CUTI AKHIR
2020 TAHUN TAHUN

25 26 27 28 29 30

CUTI AKHIR CUTI AKHIR CUTI AKHIR CUTI AKHIR CUTI AKHIR CUTI AKHIR
TAHUN TAHUN TAHUN TAHUN TAHUN TAHUN

CAT Kemas kini fail Pramesyuarat LDP Penguruan, Pengumuman
semua unit unit Kurikulum, Pentadbiran & Keputusan
HEM dan Kepimpinan UPSR 2019
*Semua guru Kokurikulum
hadir *Semua guru *Semua guru
*Semua guru hadir hadir
hadir

*Tertakluk kepada perubahan

PELAKSANAAN MANTAP TINDAKAN CEKAP IMPAK PELENGKAP – KJBS2810 24

TAKWIM & PERANCANGAN 2019 – SKLS1J

TAKWIM & AKTIVITI DISEMBER 2019

MINGGU Isnin Selasa Rabu Khamis Jumaat Sabtu Ahad CATATAN

CAT 1

CUTI
AKHIR
TAHUN

CAT 2 3 4 5 6 7 8

CUTI AKHIR CUTI AKHIR CUTI AKHIR CUTI AKHIR CUTI AKHIR CUTI AKHIR CUTI

TAHUN TAHUN TAHUN TAHUN TAHUN TAHUN AKHIR

TAHUN

CAT 9 10 11 12 13 14 15

CUTI AKHIR CUTI AKHIR CUTI AKHIR CUTI AKHIR CUTI AKHIR CUTI AKHIR CUTI
TAHUN TAHUN TAHUN TAHUN TAHUN TAHUN AKHIR
TAHUN

CAT 16 17 18 19 20 21 22

CUTI AKHIR CUTI AKHIR CUTI AKHIR CUTI AKHIR CUTI AKHIR CUTI AKHIR CUTI
TAHUN TAHUN TAHUN TAHUN TAHUN TAHUN AKHIR
TAHUN

23 24 25 26 27 28 29 `

CUTI AKHIR CUTI AKHIR CUTI AKHIR CUTI AKHIR CUTI AKHIR CUTI AKHIR CUTI
TAHUN TAHUN TAHUN TAHUN TAHUN TAHUN
AKHIR
CAT CUTI HARI Kemaskini TAHUN
KRISMAS Papan-
Mesyuarat Orientasi papan
Guru Tahun 1 - Kenyataan
Bil 1 /20120 2020 Panitia dll

30 31

CUTI AKHIR CUTI AKHIR

TAHUN TAHUN

CAT Mesyuarat Mesyuarat
Induk Panitia Bil 1 /
Kurikulum / 2020
HEM /
Kokurikulum Persiapan
Bil 1/2020 Persekolahan
Sesi 2020

*Tertakluk kepada perubahan

PELAKSANAAN MANTAP TINDAKAN CEKAP IMPAK PELENGKAP – KJBS2810 25

TAKWIM & PERANCANGAN 2019 – SKLS1J

PELAKSANAAN MANTAP TINDAKAN CEKAP IMPAK PELENGKAP – KJBS2810 26

TAKWIM & PERANCANGAN 2019 – SKLS1J

11 ANJAKAN UNTUK TRANSFORMASI SISTEM PENDIDIKAN
PELAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN MALAYSIA (2013 – 2025)

ANJAKAN 1 ANJAKAN 2 ANJAKAN 3 ANJAKAN 4

MENYEDIAKAN MEMASTIKAN SETIAP MURID MELAHIRKAN RAKYAT TRANSFORMASI
KESAMARATAAN AKSES PROFISIEN DALAM BAHASA MALAYSIA DENGAN KEGURUAN SEBAGAI
KEPADA PENDIDIKAN PENGHAYATAN NILAI PROFESIOAN PILIHAN
BERKUALITI BERTARAF MALAYSIA DAN BAHASA
INGGERIS
ANTARABANGSA

• Menanda aras keupayaan • Memperkenalkan kurikulum • Memperkukuh • Mengetatkan syarat
dalam kemahiran Bahasa Malaysia yang sama Pendidikan Sivik dengan lantikan guru mulai

membaca, Matematik dan pada peringkat rendah dengan menjadikan 2013 supaya dalam

Sains dengan standard sokongan pemulihan intensif perkhidmatan komuniti kalangan graduan

antarabangsa untuk muriud yang sebagai prasyarat 30% teratas

• Merombak peperiksaan memerlukan bagi untuk tamat • Memastikan guru

dan pentaksiran menggantikan kelas pemulihan persekolahan menjelang memberikan fokus
2017
kebangsaan untuk • Memperluas program LINUS ke atas fungsi teras

meningkatkan tumpuan supaya meliputi literasi • Memperkukuh pengajaran mulai

terhadap kemahiran Bahasa Inggeris Pendidikan Islam dan 2013 dengan

berfikir aras tinggi pada • Meningkatkan kemahiran Moral dengan memeberi mengurangkan

2016. Bahasa Inggeris guru dan lebih fokus ke atas beban pentadbiran

• Meningkatkan kualiti memperluas peluang bagi teras nilai dan falsafah • Melaksanakan
pendedahan terhadap Bahasa agama utama menjelang laluan kerjaya guru
prasekolah dan 2017 berasaskan

meningkatkan enrolmen Inggeris

kepada 100% menjelang • Menggalakkan setiap murid • Memperkembang murid kompetensi dan
2020. mempelajari bahasa secara holistik dengan prestasi mulai 2016

tambahan menjelang 2025. mengukuhkan keperluan • Meningkatkan laluan
murid dalam 1 Sukan, 1 guru untuk peranan
Kelab dan 1 Badan
kepimpinan, pakar
Beruniform
pengajaran dan

pakar bidang

khusus menjelang

2016

PELAKSANAAN MANTAP TINDAKAN CEKAP IMPAK PELENGKAP – KJBS2810 27

TAKWIM & PERANCANGAN 2019 – SKLS1J

ANJAKAN 5 ANJAKAN 6 ANJAKAN 7 ANJAKAN 8

MEMASTIKAN KEPIMPINAN MENGUPAYA JPN, PPD DAN MEMANFAATKAN ICT BAGI MENTRANSFORMASI
BERPRESTASI TINGGI SEKOLAH UNTUK MENYEDIAKAN MENINGKATKAN KUALITI KEBOLEHUPAYAAN

DITEMPATKAN DI SETIAP PENYELESAIAN KHUSUS PEMBELAJARAN DI DAN KAPASITI
SEKOLAH BERASASKAN KEPERLUAN MALAYSIA PENYAMPAIAN
KEMENTERIAN

• Memperkenalkan kriteria • Mempercepat • Meningkatkan akses • Mengupaya JPN dan
pemilihan berasaskan penambahbaikan prestasi internet dan PPD dengan

kompetensi dan sekolah melalui program yang persekitaran memberi lebih hak

memperkukuh proses sistematik dan dipimpin PPD pembelajaran maya membuat keputusan

perancangan di semua negeri menjelang melalui 1 BestariNet terhadap bajet dan

penggantian bagi 2014 bagi semua 10 000 personel serta

pengetua/ guru besar • Meningkatkan autonomi sekolah menjelang 2013 meningkatkan

mulai 2013 pengurusan berasaskan • Menambahkan akauntabiliti bagi

• Melaksanakan pakej sekolah, Memastikan 100% kandungan atas talian KPI mulai 2013

kerjaya baru bagi sekolah memenuhi keperluan untuk perkongsian • Sekurang-

pengetua / guru besar infrastruktur asas menjelang amalan terbaik bermula kurangnya 2500

mulai 2013 dengan lebih 2015, bermula dengan Sabah dengan perputakaan lagi personel

sokongan, lebih dan Sarawak video guru terbaik ditempatkan

fleksibiliti pengoperasian menyampaikan daripada KPM dan

bagi menambah baik pengajaran dalam mata JPN kepada PPD

sekolah, kurikulum, dam pelajaran kritikal pada untuk menyokong

kokurikulum serta lebih 2013 sekolah menjelang

akauntabiliti terhadap • Memanfaatkan 2014

meningkatkan penggunaan ICT bagi • Memperkukuh

keberhasilan murid pembelajaran jarak jauh kebolehupayaan

dan berasaskan kendiri kepimpinan bagi

untuk meningkatkan 150-200 jawatan

kapasiti dan kepimpinan utama

pembelajaran lebih mulai 2013

khusus • Memperkukuh

fungsi utama dan

• merasionalisasi
struktur

kementerian mulai

2016

PELAKSANAAN MANTAP TINDAKAN CEKAP IMPAK PELENGKAP – KJBS2810 28

TAKWIM & PERANCANGAN 2019 – SKLS1J

ANJAKAN 9 ANJAKAN 10 ANJAKAN 11

BEKERJASAMA DENGAN MEMAKSIMUMKAN MENINGKATKAN
IBU BAPA, KOMUNITI DAN KEBERHASILAN MURID BAGI KETELUSAN UNTUK
SEKTOR SWASTA SECARA AKAUNTABILITI AWAM
SETIAP RINGGIT SECARA LANGSUNG
MENYELURUH

• Melengkapi ibu bapa bagi • Mengaitkan setiap program • Menerbitkan laporan
membantu pembelajaran kepada keberhasilan murid tahunan awam bagi

anak mereka melalui yang jelas dan merasionalisasi kemajuan sasaran dan

sarana penglibatan ibu program berimpak rendah inisiatif Pelan

bapa dan akses atas pada setiap tahun, selaras Pembangunan

talian kepada kemajuan dengan anjakan keseluruhan Pendidikan mulai 2013

anak (SAPS) kerajaan ke Buget Berasaskan • Melaksanakan semakan

• 1000 biasiswa daripada Keberhasilan (OBB) komprehensif pada

sektor swasta untuk • Memanfaatkan peluang tahun 2015, 2020 dan

murid berbakat daripada meningkatkan efisiensi dengan 2025 bagi memastikan

komuniti miskin untuk mengagihkan peruntukan Pelan Pembangunan

belajar di sekolah swasta kepada bidang paling kritikal Pendidikan kekal relevan

dan antarabangsa seperti peningkatan dengan memasukkan

• Memperluas model kemahiran dan latihan guru maklum balas daripada

Sekolah Amanah kepada pihak berkepentingan

500 buah menjelang dan mengambil kira

2025 dengan melibatkan perkembangan

kumpulan alumni dan persekitarannya.

NGOs yang berpotensi

sebagai penganjur.

PELAKSANAAN MANTAP TINDAKAN CEKAP IMPAK PELENGKAP – KJBS2810 29

TAKWIM & PERANCANGAN 2019 – SKLS1J

LIMA ASPIRASI SISTEM PENDIDIKAN MALAYSIA

AKSES

KECEKAPAN KUALITI

PERPADUAN EKUITI

100 % Enrolmen merentas semua peringkat pendidikan dari prasekolah hingga menengah atas
menjelang tahun 2020.

Negara dalam kelompok sepertiga teratas dalam pentaksiran antarabangsa seperti TIMSS dan PISA
dalm tempoh 15 tahun

50% pengurangan dalam jurang pencapaian (bandar-luar bandar, sosioekonomi, gender) menjelang
tahun 2020

Sistem pendidikan yang menawarkan perkongsian pengalaman dan nilai kepada kanak-kanak dengan
menghargai kepelbagaian

Sistem yang memaksimumkan keberhasilan murid mengikut peruntukan sedia ada

PELAKSANAAN MANTAP TINDAKAN CEKAP IMPAK PELENGKAP – KJBS2810 30

TAKWIM & PERANCANGAN 2019 – SKLS1J

ENAM CIRI UTAMA YANG DIPERLUKAN OLEH SETIAP MURID
UNTUK BERUPAYA BERSAING PADA PERINGKAT GLOBAL

Setiap murid akan mempunyai………

PENGETAHUAN

...

IDENTITI NASIONAL KEMAHIRAN
BERFIKIR
MURID KEMAHIRAN
MEMIMPIN
ETIKA DAN KEROHANIAN
KEMAHIRAN
DWIBAHASA

…….Sejajar dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan

PELAKSANAAN MANTAP TINDAKAN CEKAP IMPAK PELENGKAP – KJBS2810 31

TAKWIM & PERANCANGAN 2019 – SKLS1J

IMPAK TRANSFORMASI PENDIDIKAN.

MURID GURU PEMIMPIN SEKOLAH PEGAWAI KEMENTERIAN IBU BAPA

Murid akan mendapat Guru akan meningkatkan Pemimpin sekolah akan Pegawai Kementerian akan Ibu bapa akan

manfaat yang signifikan keupayaan bertaraf menjadi pemimpin bertindak sebagai pemimpin menyaksikan

dalam perkembangan dunia yang diperlukan instruksional yang perubahan, dengan penambahbaikan yang

pendidikan mereka tanpa bagi membantu cemerlang, dan bertindak kemahiran dan atribut yang ketara dan lestari

mengira latar belakang. mencapai keberhasilan sebagai ejen perubahan. diperlukan untuk menyokong dalam pengalaman

Murid akan belajar dalam murid yang dihasratkan. Mereka akan menikmati sekolah. Mereka akan pendidikan anak-anak

persekitaran Guru juga akan sokongan yang lebih besar menjadi pengurus, mereka. Prestasi dan

pembelajaran yang memperoleh lebih dan perkhidmatan yang pembimbing dan penyokong keutamaan sekolah

kondusif, dan akan berasa keseronokan dan lebih baik daripada kecemerlangan sekolah yang akan lebih telus, dan

terangkum dan terdidik kepuasan dalam pegawai pendidikan lebih baik. Mereka akan ibu bapa akan sentiasa

dengan pengalaman menjalankan tugas persekutuan, negeri dan mendapat manfaat daripada dimaklumkan tentang

pembelajaran di sekolah. mereka. Dengan pakej daerah. Mereka akan meritokrasi yang lebih keadaan anak mereka

Apabila menamatkan kerjaya guru yang mendapat akses yang besar, kuasa dengan di sekolah dari segi

persekolahan, murid akan baharu, mereka akan lebih besar terhadap kebertanggungjawaban yang pencapaian dan juga

mempunyai pengetahuan menikmati latihan kepimpinan lebih tinggi, dan tidak akan perkembangan. Ibu

dan kemahiran bertaraf perkembangan bertaraf antarabangsa, terbatas dengan hierarki dan bapa akan berasa

dunia, nilai moral yang profesional yang lebih serta amalan terbaik kawalan. seperti rakan kongsi

tinggi, dan berupaya memuaskan, laluan daripada rakan sejawatan • Pegawai kementerian sebenar dengan
bersaing dengan rakan kerjaya yang lebih baik, mereka di Malaysia. akan menerima sekolah dalam

sebaya dari negara lain. dan proses penilaian • Pemimpin sekolah sokongan, latihan dan membantu
• Murid akan belajar yang telus dan adil serta akan mendapat pembelajaran anak
sumber yang
dalam persekitaran berkait terus dengan sokongan dan sumber mereka.
diperlukan untuk

yang mempunyai keupayaan dan prestasi yang mereka perlukan memenuhi peranan dan • Ibu bapa akan
yang relevan.
kepercayaan asas bagi memacu sekolah tanggungjawab baru lebih memahami

bahawa semua murid • Guru akan mendapat dengan berkesan. mereka. tentang kemajuan

boleh belajar, dan sokongan untuk • Pemimpin sekolah • Pegawai kementerian anak mereka dan

semua murid boleh berjaya akan menikmati akan bekerja dalam bagaimana

berjaya. • Guru akan menikmati persekitaran bekerja persekitaran yang telus mereka boleh

• Murid akan mempunyai persekitaran kerja yang lebih baik dan dan saling bekerjasama membantu
meningkatkannya.
pembelajaran yang yang lebih sesuai, ganjaran berasaskan • Pegawai kementerian

kaya dari segi ganjaran berasaskan prestasi. akan mempunyai • Ibu bapa akan

akademik dan bukan prestasi dan laluan • Pemimpin sekolah keanjalan pengendalian mempunyai lebih

akademik supaya kerjaya yang lebih akan diberi kuasa dan banyak peluang

mereka boleh berjaya baik. melalui pengurusan kebertanggungjawaban untuk memberikan

dalam kehidupan • Guru akan berasaskan sekolah yang lebih besar input kepada

• Murid akan mempunyai didedahkan dengan yang lebih tinggi. strategi

lebih hak bersuara budaya kerjasama penambahbaikan

dalam membentuk dan kecemerlangan sekolah anak

pengalaman belajar profesional. mereka.

mereka

PELAKSANAAN MANTAP TINDAKAN CEKAP IMPAK PELENGKAP – KJBS2810 32

TAKWIM & PERANCANGAN 2019 – SKLS1J

PELAKSANAAN MANTAP TINDAKAN CEKAP IMPAK PELENGKAP – KJBS2810 33

TAKWIM & PERANCANGAN 2019 – SKLS1J

MAKLUMAT GURU & AKP

BIL NAMA GRED OPSYEN TARIKH LANTIK TARIKH SAH NO. JPWP
1. Kasniza Jumari bin Shamsir – Guru Besar 01-20736
2. Mageswari a/p P.Suppiah – GPK Pentadbiran DG42 BM 01.10.1988 01.10.1989 01-20693
3. Yusizrahisham bin badultif – GPK Hal Ehwal Murid 01-57664
4. Norizan binti Ismail – GPK Kokurikulum DG44 BI 01.10.1988 01.10.1989 01-42698
5. Aziyah bt Buang 01-70572
6. Azrul Zailan b. Awang DG42 MT 02.01.2003 021.01.204 01-73463
7. Etriah binti Md Zain 01-75507
8. Faisal Syukri b. Abdul Hamid – B&K DG42 MT 01.07.1996 01.07.1999 01-60679
9. Gurmit Kaur a/p Harmindar Singh 01-33279
10. Huzaini bt Fauzi DG41 PEMULIHAN 04.01.2010 04.01.2011 01-73816
11. Mohamad b. Rusli 01-53216
12. Mohammad Afif bin Mohd Noor DG41 BM PJ RBT 29.01.2015 - 01-75509
13. Mohammed Zhafrin b. Mohammed Noor 01-71785
14. Mohd Nazri bin Hasan DG41 PI & BA 02.05.2017 - 01-72188
15. Muhammad Hakimie bin Wali 01-74849
16. Nazatul Shima bt Zawawi DG44 BIMB 02.01.2008 02.01.2009 01-68522
17. Nazlina bt. Abu Hassan 01-43025
18. Nazraini bt. Mohd Noor DG41 BI 01.01.1991 01.01.1993 01-60210
19. Noraini bt. Zakaria 01-73650
20. Sabrina Athirah binti Mazlan DG41 PI & BA 26.01.2015 - 01-75508
21. Saiful Fadly b. Abdol Karim 01-48008
22. Sheila Sathanatha Raj DG32 PJ 29.03.2006 29.03.2007 01-62156
23 Siti Dayana bt. Azman 01-70045
24. Siti Nadia bt. Sulaiman DG41 BI 02.05.2017 - 01-67535
25. Suharni bt. Md. Rejab 01-63641
26. Syahduna bt Hassan @ Jaafa DG41 SN & PJ 01.04.2014 21.05.2016 01-70314
27. Wirazura b. Ibrahim 01-47703
28. Guru X DG41 BA & PI 20.01.2014 05.07.2014
29. Guru Y
30. Nur Mahilah Wati binti Mahat – PT DG41 BI & RBT 15.08.2016 -
31. Sarasvathy a/p Gopal Karup – PO
32. DG44 BI & MOR 01.11.2008 01.11.2009

DG42 MT 01.07.1996 01.07.2000

DG44 PI 01.08.2007 01.11.2002

DG41 BA & PI 20.01.2014 21.05.2016

DG41 BA & PI 02.05.2017 -

DG32 BM & KH 16.10.2000 01.11.2002

DG41 BI & SENI 01.07.2002 01.07.2003

DG41 KH & BM 01.07.2013 01.07.2014

DG44 SENI 08.01.2009 20.03.2010

DG44 BM & KT 02.01.2006 02.01.2007

DG41 PI & BA 16.03.2013 16.03.2014

DG32 SN & KH 17.07.2000 01.11.2002

N19 01.07.2009 01.12.2010 01-64214

N11 15.09.1995 15.09.1998 01-36203

PELAKSANAAN MANTAP TINDAKAN CEKAP IMPAK PELENGKAP – KJBS2810 34

TAKWIM & PERANCANGAN 2019 – SKLS1J

PELAKSANAAN MANTAP TINDAKAN CEKAP IMPAK PELENGKAP – KJBS2810 35

TAKWIM & PERANCANGAN 2019 – SKLS1J

TATASUSILA PROFESION KEGURUAN MALAYSIA

Kami guru-guru Malaysia yakin bahawa tujuan utama pendidikan ialah berusaha menuju ke arah pembentukan warganegara yang berilmu,
taat setia yang bertanggung jawab dan berkebolehan, yang menyedari betapa pentingnya usaha menuju ke arah kebenaran dan ke arah
pencapaian hasrat yang gemilang, dan yang percaya demokrasi, kebebasan perseorangan dan prinsip-prinsip rukunegara.Melalui
pendidikan, masyarakat dapat membantu anak mudanya memahami kebudayaan mereka, memperolehi pengetahuan yang telah terkumpul
sejak zaman berzaman, dan menyediakan mereka untuk menghadapi cabaran pada masa hadapan.Dengan menyedari besarnya tanggung
jawab membimbing anak muda tercapai kemajuan sepenuh-penuhnya, maka dengan ini kami menerima tatasusila berikut sebagai panduan
untuk membolehkan kami menyempurnakan profesion kami ke taraf kesusilaan yang setinggi-tingginya:

A. TANGGUNGJAWAB TERHADAP PELAJARAN.
i. Lebih mengutamakan kebajikan dan keselamatan pelajar kami daripada hal-hal lain.
ii. Bersikap adil terhadap setiap orang pelajar tanpa mengira faktor-faktor jasmani, mental, emosi, politik, ekonomi, keturunan

atau agama.
iii. Merahsiakan maklumat ikhtisas atau sulit mengenai pelajar kecuali kepada mereka yang berhak megetahuinya.
iv. Membimbing atau mengajar seseorang pelajar dalam darjah sendiri atau dalam mata pelajaran yang diajar di bilik darjah tanpa

sebarang bayaran.
v. Menunjukkan satu cara pakaian, pertuturan dan tingkah laku yang dapat memberi contoh yang baik kepada pelajar.
vi. Memelihara dan memperbaiki kecekapan ikhtisas melalui pengkajian, penyelidikan, lawatan dan menghadiri kursus ikhtisas,

persidangan, mesyuarat atau seminar supaya pengajaran kami mencapai mutu yang setinggi-tingginya.

B. TANGGUNGJAWAB TERHADAP IBUBAPA.
1. Menghormati tanggungjawab utama ibu bapa terhadap anak-anak mereka.
2. Berusaha mewujudkan hubungan mesra dan kerjasama yang erat di antara institusi pendidikan dengan rumahtangga.
3. Menganggap semua maklumat yang diberikan oleh ibubapa mengenai keadaan rumahtangga atau mengenai anak mereka yang
berhak mengetahuinya.
4. Memberikan maklumat kepada ibu bapa demi kepentingan anak-anak mereka, dan menggunakan maklumat yang diterima
daripada ibubapa secara teliti dan bijaksana.
5. Mengelakkan diri dari menggunakan atau mempengaruhi oleh kedudukan social dan ekonomi ibu bapa pelajar.
6. Mengelakkan diri dari mengeluarkan kata-kata atau melakukan sesuatu yang boleh menjejaskan kepercayaaan pelajar terhadap
ibubapa atau penjaga mereka.

PELAKSANAAN MANTAP TINDAKAN CEKAP IMPAK PELENGKAP – KJBS2810 36

TAKWIM & PERANCANGAN 2019 – SKLS1J

C. TANGGUNGJAWA TERHADAP MASYARAKT DAN NEGARA.
1. Mengelakkan diri dari menyebarkan sesuatu ajaran yang boleh merosakkan kepentingan pelajar, masyarakat atau negara yang

bertentangan dengan rukunegara.
2. Memupuk dalam diri setiap pelajar sikap dan nilai yang boleh membantu dan membimbing mereka untuk menjadi warganegara yang

taat setia, bertanggungjawab dan berguna, menghormati orang-orang yang lebih tua dan menghormati adanya perbezaan
kebudayaan, keturunan dan agama.
3. Menghormati masyaraka tempat kami berkhidmat dan memenuhi segala tanggungjawab sebagai seorang warganegara dan sentiasa
sanggup mengambil bahagian dalam sebarang kegiatan masyarakat.
4. Menggalakkan kerjasama dan persefahaman di antara guru dengan ibubapa, institusi pendidikan dengan masyarakat.
5. Memberi sumbangan cergas untuk meninggikan kehidupan moral, kebudayaan dan kecendekiawan masyarakat.
6. Berpegang kepada tingkah laku yang sopan yang diterima oleh masyarakat dan menjalani kehidupan seharian dengan baik.

D. TANGGUNGJAWAB TERHADAP RAKAN SEJAWAT DAN PROFESION KEGURUAN.
1. Mengelakkan diri dari membuat sebarang kenyataan atau ulasan yang boleh mencemarkan nama baik seseorang guru di hadapan
pelajar atau ibubapa atau membuat sesuatu yang boleh menjatuhkan maruah seseorang guru.
2. Tidak melibatkan diri dalam kegiatan yang boleh menjejaskan kecekapan kami sebagai guru.
3. Berusaha dengan sepenuh-penuhnya menunaikan tanggung jawab kami dengan rajin dan bersungguh-sungguh dan
mengelakkannya sejajar dengan kemajuan ikhtisas dan sosial.
4. Sentiasa bersedia membantu rakan sejawat kami terutamanya mereka yang baru dalam profesion perguruan.
5. Sentiasa mengawasi diri kami supaya tidak mencemarkan nama baik profesion perguruan.
6. Akan menjadi ahli sesebuah pertubuhan guru.

Catatan :
Guru yang dimaksudkan dalam konteks tatasusila ini ialah orang yang menyebarkan ilmu pengetahuan di sebuah institusi pendidikan
peringkat rendah, menengah dan tinggi termasuk guru yang terlatih bertugas dalam pentadbiran, organisasi dan penyeliaan pendidikan

PELAKSANAAN MANTAP TINDAKAN CEKAP IMPAK PELENGKAP – KJBS2810 37

TAKWIM & PERANCANGAN 2019 – SKLS1J

PERATURAN AM GURU
1. ARAHAN AM.
A. Selaku pegawai kerajaan guru adalah tertakluk kepada segala arahan yang terdapat dalam Perintah Am Kerajaan. Oleh itu
semua guru dikehendaki membaca, memahami dan mematuhi Perintah Am tersebut.
B. Guru hendaklah menghayati tatasusila profesion keguruan dan menjunjunginya sebagai satu profesion dan bukan sebagai satu
pekerjaan semata-mata.
C. Semua guru dan staf sokongan hendaklah mengamalkan dan menghayati prinsip-prinsip Perkhidmatan Cemerlang.
D. Semua guru hendaklah menjalankan tugas sebagai satu pasukan – TEAM (Together Everyone Achieve More)

2. KEDATANGAN

1. Guru dikehendaki berada di dalam kawasan sekolah 10 minit sebelum waktu persekolahan bermula dan merakam sendiri

kehadiran semasa sampai dan sewaktu balik sekolah.

2. Guru yang bertugas mingguan dikehendaki berada dikawasan sekolah 30 minit sebelum waktu persekolahan bermula.

3. Guru yang tidak hadir atau terpaksa datang lewat ke sekolah hendaklah memberikan kenyataan dan sebab-sebab yang

wajar. Guru juga mestilah memaklumkan kepada pihak sekolah dengan kadar segera supaya jadual waktu ganti dapat

disediakan.

4. Waktu persekolahan:

Sesi Pagi Tahap 1 Tahap 2
Hari Masa Masa
7.30 pagi – 12.50 tg
Isnin - Khamis 7.30 pagi – 11.50 tgh 7.30 pagi – 1.20 tgh
Jumaat 10.00 pagi – 10.20 pagi 7.30 pagi – 11.50 tgh
REHAT 10.30 pagi – 10.50 pagi

Sesi Petang Tahap 1 Tahap 2
Hari Masa Masa
12.50 tgh – 6.30 ptg
Isnin - Khamis 2.00 ptg – 6.30 ptg 12.50 tgh – 6.30 ptg
Jumaat 3.10 ptg – 3.30 ptg 2.00 ptg – 6.30 ptg
REHAT 3.40 ptg – 4.00 ptg

Semua urusan peribadi guru hendaklah dibuat di luar waktu persekolahan kecuali dalam keadaan kecemasan

PELAKSANAAN MANTAP TINDAKAN CEKAP IMPAK PELENGKAP – KJBS2810 38

TAKWIM & PERANCANGAN 2019 – SKLS1J

3. KELUAR KAWASAN SEKOLAH DALAM WAKTU PERSEKOLAHAN
1. Guru dan staf tidak dibenarkan meninggalkan kawasan sekolah dalam masa waktu persekolahan kecuali jika terdapat
sesuatu perkara yang tidak dapat dielakkan atau arahan dari Jabatan Pendidikan / PPW dengan syarat mendapat kebenaran
dari Guru Besar / Guru Penolong Kanan.
2. Guru dan staf dikehendaki mengisi buku keluar kawasan sekolah di pejabat sekolah dan dapatkan tandatangan Guru
Besar / Guru Penolong Kanan sebelum keluar. Sila isikan waktu balik dan urusan selepas balik.
3. Semua guru hendaklah meninggalkan kerja bertulis kepada pelajar sebelum meninggalkan sekolah.
4. Guru Besar tidak bertanggungjawab di atas apa-apa kemalangan yang berlaku terhadap mana-mana guru yang keluar
tanpa kebenarannya atau mana-mana pegawai yang diberi kuasa.

4. PAKAIAN.
1. Guru hendaklah berpakaian kemas, sesuai dengan profesion keguruan.
2. Guru lelaki hendaklah bertali leher dan berbaju kemeja.
3. Baju berlengan panjang tidak dibenarkan dilipat.
4. Berpakaian kemas diluar waktu persekolahan.
5. Guru perempuan tidak dibenarkan berbaju tanpa lengan.
6. Kasut sukan hanya dibenarkan untuk tujuan Pendidikan Jasmani atau aktiviti seumpamanya.
7. Kakitangan Sokongan dikehendaki berpakaian kemas dan bagi kakitangan sokongan yang beruniform perlu memakai pakaian
yang telah dibekalkan.

Rujukan
1. Surat perkeliling Profesional Kementerian Pelajaran Bil 13/69 bertarikh 26 Disember 1969 (Peraturan pakaian guru di

dalam waktu persekolahaan dan luar waktu persekolahan)
2. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil,6/1985 bertarikh 9 Mei 1985 (Peraturan pakaian guru di sekolah)
3. Surat Perkeliling Ikhtisas Bil 7/2001 bertarikh 7 Jun 2001(Garis Panduan pakaian guru ketika bertugas di sekolah.

PELAKSANAAN MANTAP TINDAKAN CEKAP IMPAK PELENGKAP – KJBS2810 39

TAKWIM & PERANCANGAN 2019 – SKLS1J

5. BILIK GURU / BENGKEL / MAKMAL.
• Kebersihan dan keselamatan bilik guru/bengkel/makmal/bilik-bilik khas adalah menjadi tanggungjawab semua guru. Ini

termasuklah keselamatan harta benda di dalam bilik berkenaan.
• Guru tidak dibenarkan merokok di dalam kawasan sekolah.
• Guru hendaklah berada di dalam bilik guru / bengkel / makmal semasa tidak mengajar di kelas. Masa ini hendaklah dianggap

sebagai ‘non-teaching period’ dan bukannya ‘free period’. Oleh itu guru hendaklah menggunakan masa tersebut di bilik guru /
bengkel untuk perkara-perkara berkaitan dengan pengajaran dan pembelajaran sahaja. Guru yang terakhir keluar dari bilik guru
/ bengkel perlulah memastikan lampu, kipas dan alat penghawa dingin dimatikan.
• Guru yang berada di dalam bilik guru / bengkel hendaklah sama-sama bertanggungjawab memastikan suasana yang sesuai dan
tidak mengganggu ketenteraman mana-mana pihak.

6. TUGAS
1. Guru akan diberikan tugas berbentuk kurikulum, kokurikulum, pentadbiran dan tugas khas. Laksanakan tugas yang diberikan
dengan cekap, dedikasi dan bertanggungjawab.
2. Apabila diarahkan untuk melaksanakan sesuatu tugas / arahan seperti menghadiri mesyuarat, pergi ke JPN, atau
berkursus, guru hendaklah mengambil tindakan sewajarnya. Guru tidak boleh mengarah guru lain melaksanakan tanpa
kebenaran Guru Besar. Jika tugas itu terpaksa dijalankan oleh pihak atas persetujuan sesama, maka ia mesti sampai ke
pengetahuan Guru Besar.

Rujukan
1. Surat Perkeliling Ikhtisas Bil. 7/2001 Garis Panduan Guru bertugas di sekolah.

7. REKOD PENGAJARAN DAN PEMUDAHCARAAN
• Guru bertanggungjawab menjaga keselamatan Rekod PdPc kerana ianya merupakan Sasaran Kerja Tahunan (SKT) setiap guru

kecuali guru bimbingan dan kaunseling.
• Semua butiran hendaklah diisikan dengan kemas, teliti dan lengkap.
• Rekod PdPc ini hendaklah diserahkan ke Pejabat pada hari Jumaat atau hari akhir minggu berkenaan untuk tujuan semakan dan

tandatangan oleh Guru Besar / Penolong Kanan.
• Jika seseorang guru bercuti, buku tersebut hendaklah diserahkan kepada Guru Penolong Kanan.
• Rekod PdPc hendaklah diserahkan ke pejabat pada hari terakhir tahun persekolahan.
• Laporan polis perlu dibuat bagi guru yang kehilangan buku rekod mengajar.

PELAKSANAAN MANTAP TINDAKAN CEKAP IMPAK PELENGKAP – KJBS2810 40

TAKWIM & PERANCANGAN 2019 – SKLS1J

8. PERHIMPUNAN MINGGUAN / HARIAN.
1. Perhimpunan sekolah adalah Majlis Rasmi Sekolah.
2. Semua guru dikehendaki menghadiri perhimpunan mingguan sekolah pada hari Isnin bermula 7.30 pagi / 1.00 tengah hari
3. Guru yang bertugas mingguan diwajibkan berada di perhimpunan harian jam 7.00 pagi / 12.30 tengah hari setiap hari pada
waktu persekolahan.
4. Guru hendaklah berada di majlis sehingga tamat perhimpunan.
5. Semua guru hendaklah duduk di bahagian hadapan perhimpunan kecuali guru bertugas mingguan dan perhimpunan.
6. Pakaian guru semasa perhimpunan:
1. Guru lelaki hendaklah memakai baju kemeja berlengan panjang dan bertali leher.
2. Guru perempuan hendaklah berpakaian kemas, bersopan santun dan tidak memakai selipar dan sandal.

9. ACARA ATAU MAJLIS RASMI SEKOLAH.
i. Semua guru dikehendaki hadir dalam semua acara atau majlis rasmi sekolah.
ii. Guru tidak dapat hadir kerana sebab-sebab yang tidak dapat dielakkan hendaklah mendapatkan kebenaran
daripada Guru Besar.

10. MESYUARAT GURU / KAKITANGAN SOKONGAN.
1. Guru diwajibkan menghadiri mesyuarat yang dipanggil oleh Guru Besar / Guru Penolong Kanan / Ketua Panitia tertentu
pada bila-bila masa.
2. Guru tidak dapat hadir kerana sebab-sebab yang tidak dapat dielakkan hendaklah mendapatkan kebenaran daripada Guru
Besar / Guru Penolong Kanan.
3. Kakitangan sokongan diwajibkan menghadiri mesyuarat yang dipanggil oleh Guru Besar / Guru Penolong Kanan pada bila-
bila masa.
4. Kakitangan sokongan tidak dapat hadir kerana sebab-sebab yang tidak dapat dielakkan hendaklah mendapatkan kebenaran
daripada Guru Besar / Guru Penolong Kanan.

PELAKSANAAN MANTAP TINDAKAN CEKAP IMPAK PELENGKAP – KJBS2810 41

TAKWIM & PERANCANGAN 2019 – SKLS1J

11. CUTI SAKIT.
1. Sijil Sakit yang dikeluarkan oleh doktor swasta yang melebihi 2 hari berturut-turut hendaklah disahkan oleh Pegawai
Perubatan Kerajaan.
2. Cuti sakit yang dikeluarkan oleh doktor swasta tidak melebihi 15 hari dalam setahun.
3. Bagi pegawai yang menerima rawatan pesakit dalam di hospital swasta boleh menerima cuti sakit sehingga 180 hari
tanpa pengesahan daripada pegawai perubatan kerajaan.
4. Guru / Kakitangan sokongan perlu memaklumkan kepada Guru Besar sekiranya mendapat cuti sakit.

Rujukan
1 Perintah Am Bab C
2 Perkeliling Perkhidmatan Bil. 2/2006 Pindaan Peraturan Mengenai Sijil Sakit untuk tujuan Cuti Sakit.

12. PERHUBUNGAN SESAMA GURU.
1. Guru sewajarnya memupuk hubungan peribadi dan profesional yang baik dan sihat sesama guru dan sentiasa mengawal
tutur kata dan tingkahlaku mereka. Juga diharapkan akan dapat mewujudkan perasaan kekitaan.
2. Guru tidak dibenarkan mempengaruhi atau memaksa pandangan / fahaman / pendapat / kepercayaan kepada guru atau
pun pelajar atau staf sokongan yang lain.
3. Perhubungan yang berbentuk kumpulan yang berdasarkan kepada kaum, status sosial, sosial ekonomi, kelulusan dan
sebagainya adalah tidak dibenarkan sama sekali wujud di sekolah.

Rujukan
1. Surat Perkeliling Ikhtisas Bil 2/2003 Ke arah Membudayakan Nilai Berterima Kasih bertarikh 30 April 2003.

13. JADUAL WAKTU.
• Guru Kelas hendaklah menyediakan satu salinan jadual waktu untuk dipamerkan dalam kelas sendiri.
• Guru tidak dibenarkan mengubah jadual waktu yang telah ditetapkan tanpa kebenaran Guru Besar.
• Jadual waktu ganti hendaklah disediakan oleh Guru Penolong Kanan bersama-sama dengan SU Kurikulum sebagai pembantu,

ditandatangani oleh Guru Besar / Guru Penolong Kanan. Slip waktu ganti perlu ditanda tangan oleh guru di buku rekod jadual
ganti sebagai pengesahan menerima maklum untuk mengganti.

PELAKSANAAN MANTAP TINDAKAN CEKAP IMPAK PELENGKAP – KJBS2810 42

TAKWIM & PERANCANGAN 2019 – SKLS1J

14. JADUAL KEDATANGAN PELAJAR.
1. Jadual kedatangan pelajar hendaklah ditulis secara teratur, kemas dan ditanda pada setiap hari oleh guru kelas pada waktu
pertama. Sekiranya guru kelas tidak hadir, pembantu guru kelas bertanggungjawab menandanya.
2. Buku ini hendaklah sentiasa berada di pejabat sekolah.
3. Pelajar yang tidak hadir selama 3 hari berturut-turut pada waktu persekolahan, ibu bapa / penjaga hendaklah dimaklumkan
melalui telefon dan bertulis.
4. Analisis mesti dibuat pada setiap akhir bulan.
5. Guru tidak dibenarkan membawa keluar Buku Kedatangan Pelajar dari sekolah tanpa kebenaran Guru Besar.
6. Guru sahaja yang boleh menanda kehadiran di dalam jadual kedatangan pelajar.
7. Guru tidak boleh menggunakan liquid / correction tape untuk memadam Buku Kedatangan Pelajar.

15. KUNCI.
1. Semua kunci mesti disimpan di pejabat pentadbiran sekolah.
2. Guru dan kakitangan sekolah yang hendak mengambil / menyimpan kunci mesti mendapat kebenaran dari Guru Besar /
Guru Penolong Kanan.
3. Sewaktu cuti penggal persekolahan semua kunci hendaklah diserahkan di pejabat pentadbiran sekolah.

16. TELEFON.
1. Penggunaan telefon pejabat hanyalah untuk urusan rasmi sahaja dan hendaklah direkodkan.

17. ARAHAN DAN PEKELILING.
1. Setiap arahan dan pekeliling yang dikeluarkan oleh Guru Besar hendaklah dibaca dengan teliti dan dipatuhi serta ditanda
tangan selepas membacanya.

18. TANDA NAMA
1. Semua guru dan kakitangan sekolah hendaklah memakai tanda nama pada hari persekolahan dan majlis rasmi di sekolah /
di luar sekolah.

19. BUKU STOK / INVENTORI.
1. Ketua Panitia bertanggungjawab menguruskan buku stok / inventori dan memastikan maklumat dalam buku stok atau
inventori adalah tepat, lengkap dan sentiasa dikemaskini.

PELAKSANAAN MANTAP TINDAKAN CEKAP IMPAK PELENGKAP – KJBS2810 43

TAKWIM & PERANCANGAN 2019 – SKLS1J

20. MEMBELI BARANG.
1. Guru / Kakitangan sekolah yang hendak membeli barang mesti memohon kebenaran Guru Besar dengan menggunakan
borang pesanan kawalan dalaman beserta dengan sebut harga asal daripada pembekal.
2. Borang pesanan kawalan dalaman mesti diisi oleh pemohon dan mendapat sokongan daripada penolong kanan sebelum
diluluskan oleh Guru Besar.
3. Semua pesanan mesti dibuat melalui Borang Pesanan Tempatan.
4. Segala invois mesti ditandatangani oleh guru / penyelenggara Stor yang menerima dan direkodkan dalam buku stok dengan
kemas.
5. Guru Besar tidak akan menanggung segala kos pembelian tanpa kebenarannya.

21. KEGIATAN KOKURIKULUM.
1. Guru yang ditugaskan menjadi penasihat kegiatan Kokurikulum hendaklah menjalankan tugas dengan cekap dan berkesan.
2. Guru-guru yang berkenaan wajib mengikut jadual yang ditetapkan.
3. Kegiatan Kokurikulum adalah tugas rasmi.

22. PELAWAT.
1. Semua pelawat DIMESTIKAN berjumpa dengan Guru Besar / Guru Penolong Kanan terlebih dahulu. Guru tidak dibenarkan
berbincang dengan wakil-wakil firma atau penjual-penjual kecuali dengan Guru Besar / Guru Penolong Kanan.

23. KEBERSIHAN.
1. Kebersihan kawasan sekolah adalah tanggungjawab semua guru, staf sokongan dan pelajar.
2. Jadual giliran bertugas pelajar hendaklah disediakan oleh guru kelas. Alatan membersihkan kelas hendaklah digunakan
dengan rapi dan disimpan di tempat yang selamat.
3. Guru-guru yang mempunyai bilik khas / tempat khas (bengkel, bilik kaunseling, bilik pemulihan khas, makmal dan lain-lain)
bertanggungjawab untuk menjaga bilik tersebut.

24. KESELAMATAN HARTA BENDA SEKOLAH.
1. Semua guru dikehendaki memberi kerjasama sepenuhnya dalam menjaga keselamatan harta benda sekolah. Pelajar yang
merosakkan harta benda sekolah samada dengan sengaja atau tidak sengaja hendaklah dibawa ke pengetahuan pihak
sekolah.
2. Ketua Panitia / Penyelaras Bilik Khas hendaklah memastikan ada peraturan-peraturan mengenai penggunaan alat-alat dan
bilik-bilik tertentu seperti makmal, bengkel dan lain-lain.
3. Penggunaan alat-alat, bilik-bilik dan bengkel-bengkel di luar masa sekolah dan masa cuti hendaklah mendapat kebenaran
Guru Besar dan direkodkan.
4. Penggunaan bilik-bilik tertentu oleh pelajar selepas waktu sekolah, hujung minggu atau waktu cuti hendaklah bersama guru.

PELAKSANAAN MANTAP TINDAKAN CEKAP IMPAK PELENGKAP – KJBS2810 44


Click to View FlipBook Version