The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Katarina, 2021-10-24 09:37:57

Школски забавник бр. 5

Школски забавник бр. 5

ШКОЛСКИ ЗАБАВНИК

ОСНОВНА ШКОЛА „РАДА ШУБАКИЋ“ ГРУЖА

БРОЈ 5
ОКТОБАР, 2021.

ШКОЛСКИ ЗАБАВНИК РЕЧ
УРЕДНИКА
ОСНОВНА ШКОЛА „РАДА
ШУБАКИЋ“ Драги читаоци,

ИЗДАВАЧ: Пред вама је пети број Школског забавника који ће вас
ОШ „Рада Шубакић“ Гружа информисати о свим догађајима током школске 2020/2021.
ЗА ИЗДАВАЧА: године, која ни по чему није била мање необична и изазовна
Слађана Ђокић, директор школе у односу на ону која је већ одавно за нама.
УРЕДНИК: Слоган Дечје недеље: „Подељена срећа, два пута је
Катарина Перишић, наставник већа“ засигурно осликава начин рада коме смо успели да
српског језика и књижевности се прилагодимо и да пребродимо још један изазов ове
РЕДАКЦИЈА: новонастале ситуације изазване светском пандемијом
Тим за маркетинг школе Ковид-а 19.
АДРЕСА РЕДАКЦИЈЕ: Додатним залагањем свих нас, одржали смо корак са
Улица деспота Стефана наставом и уз то проширили видике знања, како код ученика,
Лазаревића, 34 230 Гружа тако и код наставника, примењујући све савременије
Имејл: методе предавања и интерактивне комуникације.
[email protected] Пројекат Обогаћени једносменски рад и индивидуална
WEB: подршка ученицима понудила је различите садржаје и
http://radasubakic.edu.rs/ омогућила Ђацима да нижу изванредне резултате, а са
друге стране, пружила додатну мотивацију и усмереност
кроз различите креативне активности.
Овај број ће вас провести кроз авантуре живота у школи, али
и кроз догађаје ван школског дворишта; показаће вам где су
засијале наше искре и искрице, али исто тако мотивисаће
све нас да дамо још више како бисмо и нову школску годину
учинили још бољом и успешнијом.
Све ваше предлоге, похвале, критике, као и ваше радове
можете слати на већ познати имејл: [email protected]
како бисмо остали на већ добро утабаној стази.

Катарина Перишић

Садржај

АКТУЕЛНО ..................................................................................................................... 4

ЈЕДНОСМЕНСКИ РАД ...................................................................................................... 4
Дрво генерације ........................................................................................................ 10
Светски дан животиња............................................................................................. 11
Светски дан вода ...................................................................................................... 12
Дан планете Земље................................................................................................... 12
Светски дан очувања озонског омотача................................................................. 13
Чувајмо здравље ....................................................................................................... 14

ЖИВОТ У ШКОЛИ...................................................................................................... 15

ДЕЧЈА НЕДЕЉА............................................................................................................... 15
ДАН ИНТЕЛИГЕНЦИЈЕ .................................................................................................... 15

Свети Сава................................................................................................................. 15
Дан розе мајица ........................................................................................................ 16
Читајмо гласно! ........................................................................................................ 16
МАРИЈИНИ ДАНИ ........................................................................................................... 16
САЈАМ ЗДРАВЕ ХРАНЕ .................................................................................................... 17
150 ГОДИНА ШКОЛЕ У ПАЈСИЈЕВИЋУ................................................................ 17
НАСТАВНИ САДРЖАЈИ ................................................................................................... 18

ЖИВОТ ВАН ШКОЛЕ ................................................................................................ 20

Добричино праскозорје............................................................................................ 20
НАГРАДНО ПУТОВАЊЕ У ТРШИЋ ................................................................................... 21
ЕКСКУРЗИЈЕ ................................................................................................................... 21

Наградно путовање на Гоч ...................................................................................... 22

ИСКРЕ И ИСКРИЦЕ ................................................................................................... 23

СВЕТИ САВА НАС УЧИ КРОЗ ВЕКОВЕ ............................................................................. 27
СЛОБОДА ЈЕ У НАМА ...................................................................................................... 35

Обнови планету Земљу ............................................................................................ 39
Празнична сликовница ............................................................................................ 43
Пројектна настава..................................................................................................... 46

НАШИ МАТУРАНТИ.................................................................................................. 47

ЂАК ГЕНЕРАЦИЈЕ ........................................................................................................... 47
НОСИОЦИ ДИПЛОМА...................................................................................................... 47

ТАКМИЧЕЊА............................................................................................................... 48

СПОРТСКА ТАКМИЧЕЊА ................................................................................................ 48
ТАКМИЧЕЊА................................................................................................................... 49

СЛОБОДНО ВРЕМЕ.................................................................................................... 50

Укрштеница .............................................................................................................. 51

3

ЈЕДНОСМЕНСКИ РАД

Основна школа „Рада Шубакић“ је 22. Наставници који су учествовали у овом
јуна 2020. године конкурисала за пројекат пројекту су: Владан Сталетовић, Катарина
Обогаћени једносменски рад. Перишић, Јелена Дукић Милићевић, Душанка
Николић, Марија Мумовић, Иван Јанићијевић,
Циљ пројекта је додатна образовно- Ана Ђорђевић и Биљана Пантовић Ђерковић.
васпитна подршка развоја ученика као и
формирање кутка за ученике путнике. Водећи рачуна о оптерећености ученика,
а у складу са епидемиолошком ситуацијом,
Идеја је да се ученицима, након редовне одређени материјали су се ученицима слали
наставе, понуде добро осмишљене активности у путем Гугл учионице, а неки часови су се
функцији свеукупног развоја. Осмишљено је 17 реализовали у школи (у мањим групама или
активности које доприносе развоју деце којима индивидуално).
би се ученицима омогућило развијање
међупредметних и подизање предузетничких Из области здравственог васпитања
компетенција и квалитета. реализоване су различите активности. Једна од
њих је подсећање на мере заштите од заразних
Ученици имају прилику да своје болести. Редовно одржавање хигијене, правилно
слободно време искористе на квалитетан начин, прање руку. Затим, кратак осврт на програм
да се забаве и едукују у друштву својих Школа без насиља - пројекат заснован за
вршњака. Имају прилику да буду успешни, да се заштиту деце широм Србије од интернет
изразе на свој начин и да се баве оним чиме они малтретирања. Огроман утицај интернета у
желе у безбедном окружењу. данашње време доноси све врсте проблема.
Задатак овог пројекта је заштити децу и да им
Уведени су различити модели програма и покаже да постоји бољи начин. Ученици су
активности у једносменској организацији рада упознати са опасностима које вребају на
основне школе са циљем пружања додатне интернету и како их препознати. На појединим
образовно-васпитне подршке у учењу и развоју часовима ученици су једни другима показали
ученика. Имајући у виду отежане услове у како се правилно, а како неправилно држи тело.
којима је протекла школска година, активности Правилно држање тела подразумева правилне
су биле усмерене на пружање додатне подршке односе свих сегмената тела, што је услов за
ученицима у учењу (непосредно и на даљину). њихово нормално функционисање. Од
Неке од активности су: креативне радионице, правилног држања тела у највећој мери зависи
психолошке радионице (пружање емоционалне здравствено стање појединца. Ученицима су
подршке), мини пројекти, презентације/ послати садржаји о значају здраве исхране за
промоције/ прикази, помоћ у изради домаћих раст и развој, истицан је значај физичке
задатака, учење учења – савети за лакше активности, подељени су савети за квалитетно
усвајање знања и постизање жељеног циља, провођење времена: чак и када нема
организација дневних активности, развијање одговарајућих реквизита уз мало маште и
критичког мишљења и micro-bit, мотивација постојеће дечје играчке могу да се осмисле
ученика за учење. корисне вежбе којима ће деца испунити време, а

4

крајњи резултат ће бити њихова боља спретност, математике и музике коју је у античкој Грчкој
координација, прецизност и јачи мишићи. уочио Питагора и његови следбеници, о
пентаграму – тајном симболу Питагорејаца,
Из области математике реализован је златном пресеку, златном правоугаонику, као и
пројекат Микробит – примена у рекреацији у примере у природи где се могу уочити. У филму
сарадњи са наставницом информатике и је приказана примена златног правоугаоника у
рачунарства Невеном Нешовић. Микробит је многим древним грађевинама, као што су
„џепни“ рачунар, димензије 4x5cm, тежине је Партенон и катедрала Нотр Дам. Древне слике,
свега 5 грама. На овако малој плочици смештено као што је Мона Лиза, и скулптуре, садрже
је доста различитих функционалности које златни правоугаоник неколико пута. Златни
пружају кориснику могућности да кроз примену правоугаоник се користи и у модерној
и експериментисање надограђује своја теоријска архитектури, зграда Уједињених нација у
знања из природних и друштвених наука. За Њујорку, а модерни сликари су поново открили
разлику од других сличних уређаја није чари златног правоугаоника. Приказан је однос
заштићен заштитним телом „оклопом“ што га златног правоугаоника и пентаграма на људском
чини занимљивијим за употребу јер видљива телу, које садржи идеалне пропоције – златни
електроника даје могућност кориснику да пресек, као и примене пентаграма у природи –
схвати концепт рада модерних технологија, као разне врсте цветова. Ова магија златног пресека
што су паметни телефони или играчке конзоле. се често налази и у спиралама које је природа
Примена микробита је веома једноставна, јер дизајнирала. Паја Патак сазнаје да математика
ученици коришћењем визуелног блоковског није само важна за природу, музику,
програмирања креирају најразличитије пројекте архитектуру него и за утакмице и игре које се
из свакодневног живота (аларм, мерење играју на геометријским теренима: бејзбол,
температуре, брзине...), тако постају креатори, а фудбал, кошарка, шах, билијар, школица, …
не само конзументи технологије. На тај начин Игра се кругом и троуглом, врти их како би
стичу основна знања из програмирања и настала сфера и конус, а затим открива и њихове
развијају неке од основних вештина за 21. век примене у изумима попут точка, воза, лупе,
(критичко мишљење, решавање проблема, бушилице, пропелера и телескопа. Филм се
алгоритамски начин размишљања). завршава цитатом Галилеја: „Природа је
огромна књига у којој је написана наука. Она је
Ученицима је прослеђен материјал у стално отворена пред нашим очима, али је човек
виду титлованог филма „Доналд у свету“. То је не може разумети уколико претходно не научи
научно-образовни цртани филм о Паји Патку језик и слова којим је написана. А написана је
који је настао 26. јуна 1959. године у продукцији она језиком математике.“
Волта Дизнија. Исте године је номинован за
Оскара за најбољи документарни филм. У Ученицима је послат материјал у виду
школама је постао један од најпопуларнијих математичке укрштенице - задатка који не
образовних филмова које је Дизни икада изгледа као класични математички задатак, а
направио. Паја Патак, с пушком у рукама, задат је са циљем да пробуди интересовање
пролази кроз врата Магичног математичког ученика и да им се настава математике што више
света. Наилази на дрвеће квадратних корена, приближи и учини занимљивијом. Ученици су
поток бројева, птицу која рецитује децимале на рачунарима решавали задатке из
броја Пи, … интерактивне апликације Phet.colorado,
Wordwall. Прослеђен им је материјал у виду
Kроз ову дивну причу ученици су били у лавиринта којим ће обновити разломке кроз
прилици да виде колико је математика повезана игру и налажење излаза из лавиринта.
са светом који нас окружује. Сазнали су о вези
5

На часовима страног језика ученици су изражајно су рецитовали песме и износили
играли квиз годишње доба, обнављали енглески своја мишљења о песмама. Драмски текст
алфабет, песмицу ABC, дане у недељи, како се „Шума живот значи“ Тода Николетића обрађен
поздравља на енглеском: Hi! Hello. Good је кроз позориште сенки. Ученицима је, такође,
пружана подршка у виду допунске и додатне
morning/afternoon/evening/night. How are you? наставе и помоћ у изради домаћих задатака.
I’m fine, thank you, and you? Goodbye. Bye. See У циљу развијања културе говора и истицања
значаја комуникације за спречавање насиља,
you (later/tomorrow). Have a nice day/weekend! ученицима је пружена подршка кроз корелацију
Thanks, same to you! (Inter)kulturni sadržaji: часа одељењског старешине и српског језика, на
коме су уз помоћ презентације „Комуникација“
Formalno i neformalno pozdravljanje; ustaljena могли да обнове типове комуникације, да утврде
pravila. Циљ учења страног језика је да се ученик шта је све битно за добру комуникацију и на
усвајањем функционалних знања о језичком крају, кроз примере узвичних, упитних,
систему и култури и развијањем стратегија заповедних и обавештајних реченица обнове
учења страног језика оспособи за основну интерпункцијске знаке и схвате њихову
усмену и писану комуникацију и стекне важност.
позитиван однос према другим језицима и
културама, као и према сопственом језику и У оквиру једносменског рада
културном наслеђу. реализован је и читалачки клуб. Ученици су
читали, анализирали и реализовали различите
На часовима географије ученицима су задатке које смо осмишљавали, а били су у вези
током пандемије омогућени виртуелни излети. са одабраним романима (цртање стрипа).
Ученицима су прослеђивани различити линкови Инспирисани прочитаном књигом „Уметност
путем којих су могли да стекну нова и обнове пријатељства“, стварали смо и припремали се за
постојећа знања о рељефу, да упознају са хуманитарну акцију. Прављење накита од
природним и друштвеним специфичностима бижутеријске жице показало је да право
Јужне Европе, да се упознају са обичајима пријатељство буди у нама срећу, радост,
Шпанаца; да се упознају са туристичким инспирацију, жељу да стварамо и дарујемо.
вредностима Грчке; да стекну општу културу и
да се код ученика формира потреба за Поводом Мађународног дана
упознавањем других регија, да се упознају са матерњег језика и Светског дана књиге
природним лепотама Балканског полуострва; да организована је израда паноа где су приказани
стекну општу културу и да се код ученика обележивачи за књиге на којима се налазе
формира потреба за путовањима; да се упознају цитати о књигама, читању, језику. Ученици су се
са врстама календара који су у употреби у бавили истраживачким радом и тражили су
Републици Србији, о српском научнику најбоље решење за своје идеје. Поводом
Милутину Миланковићу који је извршио Светског дана књиге ученици су израдили пано
реформу календара; о српској историји; да се калиграфијом.
упознају са постојбином Деда Мраза, да се
упознају са специфичностима најпознатијих Новинарска радионица је саставила
језера у Србији и свету... извештај о обележавању Међународног дана
борбе против вршњачког насиља.
На часовима српског језика и
књижевности радило се на поступном увођењу Ученици су израдили пано посвећен
ученика у самостално читање, доживљавање и Дечјој недељи. Пронашли су цитате посвећене
разумевање књижевних дела. Ученици су на деци, направили симболичну укрштеницу о
крају часова разликовали стих и строфу;
уочавали су стихове који се римују; читали Дечјој недељи и овогодишњем слогану и 6
текстове поштујући интонацију реченице/стиха;

осмислили питања у вези са слоганом. Пано је „Подржавајте, охрабрујте и дивите се свакоме
изложен у холу школе и објављен на фејсбук ко покушава да буде бољи. Свима је потребно
страници школе уз пропратни текст: више подршке! Наши ученици то раде овако.“

Галерија фотографија

7

8

9

Еколошка секција

Сади дрво

Где год нађеш згодна места,
ту дрво посади!
А дрво је благодарно
па ће да награди,
наградиће изобиљем
хлада, плода свог,
наградиће било тебе
било брата твог.

Ученици од 5. до 8. разреда наше
школе у школском дворишту
посадили су саднице бреза,
симболе слободе, раста, успеха...

Дрво генерације

10

Светски дан животиња животиња. Посвећен је правима
животиња и очувању животињског
обележава се од 1931. године сваког биодиверзитета. Ученици 2. и 4.
4. октобра. Познат је и као разреда из Пајсијевића на еколошкој
Међународни дан заштите секцији обележили су овај дан тако
животиња и као Светски дан заштите што су поставили кућице и
хранилице у школском дворишту
како би птице презимиле зиму.

11

Сваке године на 22. марта

обележава се Светски дан вода.

Ове године тема је ВРЕДНОВАЊЕ
ВОДЕ. Вредност воде много је већа
од цене – вода има огромну и
комплексну вредност за наша
домаћинства, храну, културу,
здравство, образовање, економију и
интегритет нашег природног
окружења. Ученици из Губеревца са
својим учитељицама направили су
едукативни видео, а ученици из
Пајсијевића пано на ту тему.
Поводом обележавања Светског дана воде наставница биологије Зорица Тошић и учитељица Снежана
Максимовић Влајић радиле су истраживање о штедњи воде. Истраживачки рад им је изашао у часопису
УТВСИ (Удружење за технологију воде и санитарно инжењерство).

Дан планете Земље сваке године

обележава се у целом свету 22.
априла. И ученици наше школе узели
су учешће својим ликовним и
литерарним радовима и апелују на
све људе да чувају своју планету
Земљу.
“Климатске промене и друга штета
нанета животној средини сломиле су
наше природне системе, довеле до
нових и смртоносних болести као и до
слома глобалне привреде… Морамо
да опоравимо нашу Земљу, не само
зато што се бринемо о свету природе,
већ зато што на њој живимо!”

12

СВЕТСКИ ДАН
ОЧУВАЊА
OЗОНСКОГ
О М О ТАЧ А

Светски дан очувања озонског омотача обележава се сваке године
16. септембра са циљем да се скрене пажња
како да се заштите од штетних ефеката УВ зрачења
као и како да допринесу очувању озонског омотача.
Ученици из Пајсијевића су кроз презентацију и разговор
цртали и писали еко поруке на хамеру и балонима.
У нади да ће неко прочитати поруке са балона,
пустили су их у ваздух, како би указали на опасности
које произилазе из наших поступака којима
уништавамо озонски омотач.

13

Чувајмо здравље! Креативна радионица

Како
сачувати
здравље у
доба
пандемије?

У оквиру секције Креативна радионица ученици

првог и трећег разреда из Губеревца направили

су одељењски едукативни пано, након

посматрања анимираног филма у продукцији

УНИЦЕФ-а и након разговора на тему: „Како

сачувати здравље у доба пандемије?“.

14

Дечја недељаОд5.до12. 2020.
октобра
Подељена срећа, два пута је већа!

Разиграни октобар

Дечја недеља

Дођите да се дружимо!

Дечју недељу започели смо

концертом КУД „Гружа“, дружењем са
децом из Општине Кнић и
разговором са представнцима
локалне управе.

С обзиром на то да је слоган
овогодишње Дечје недеље био
„Подељена срећа, два пута је већа“,
ученици су са својим „тајним“
другарима размењивали поклончиће
које су припремили са пуно пажње.

Ученици нижих разреда су упаривали „Чарапе распари, с другом се упари“
своје чарапице и тако показали да
смо сви исти, а ипак различити. Менса Србије
Старији разреди направили су пано-
укрштеницу чије је решење био Дан интелигенције
овогодишњи слоган.
Дечја недеља у нашој школи у ОШ „Рада Шубакић“
обележена је и цртањем и писањем
порука на тему пријатељства; Дан интелигенције је међународни Циљ ове акције било је указивање на
изложбом ученичких радова; образовни пројекат који су покренули значај стимулације интелектуалних
прикупљањем играчака, уџбеника, Менса Србије и УченIQ уз подршку способности укључивањем што већег
књига, гардеробе; слањем видео Института за модерно образовање и броја креативних, ентузијастичних,
порука успешних спортиста нашим Креативних учитеља, који мотивисаних и домишљатих
ученицима; виртуелним посетама укључивањем стручњака у наставника.
музејима и садњом дрвета. образовању из Србије и земаља
региона жели да обележи Велики број наставника наше школе
Игром до знања; Забавна едукација; Учење кроз међународну акцију „Дан узео је учешће, на шта смо веома
игру; Забавна математика... интелигенције“ која је покренута са поносни.
идејом да се обележи 1. октобар као
дан оснивања Менсе. Комисија је анализирала све
пристигле извештаје о реализованим
Менса, као друштво људи са високим догађајима и одабрала оне са
коефицијентом интелигенције (iq), је највећим утицајем. Све наше
основана 1. 10. 1946. године у активности можете погледати на линку:
Оксфорду у Уједињеном Краљевству. https://daninteligencije.rs/aktivnosti.php?st
arijios&godina=2020

Свети Сава Ове године смо _
Савиндан _
Школска слава обележили сечењем колача
_
27. јануар и пригодним онлајн програмом
_
Сваке године негујемо успомену на уз поштовање свих _
Светог Саву са жељом да традицију епидемиолошких мера.
сачувамо од заборава и да се
подсетимо чему нас све Свети Сава
учи кроз векове.

15

24. фебруар Дан розе мајица 2021.

Васпитање заједнички циљ породице и школе

Дан борбе против насиља

Насиље и превенција насиља

Педагог школе Маријана Плећаш и Различити смо, па шта? Обележавање овог дана има за циљ
учитељица Снежана Максимовић промовисање толеранције, емпатије,
Влајић одржале су Тематски поштовања различитости, развијања
родитељски састанак у издвојеном сарадње и оснаживање за ненасилно
одељењу у Пајсијевићу на тему решавање конфликата.
,,Васпитање заједнички циљ
породице и школе“ - Насиље и Грубост није решење
превенција насиља.

Циљеви радионице: Упознавање са
појмом и врстама насиља у
установи, усаглашавање васпитног
утицаја породице и школе,
изграђивање партнерског односа
између родитеља и учитеља, пп
службе, школе, остваривање боље
комуникације на релацијама:
родитељ - родитељ, родитељ -
учитељ, родитељ – пп служба.

Национални дан књиге, 28. фебруар

Читајмо
гласно!

По други пут у нашој школи
организовано је гласно читање.
Циљ ове активности јесте
подстицање читања, повезивање

школске библиотеке и школе са
локалном заједницом, повезивање
са установама и удружењима која се
баве афирмисањем културе и
уметности, као и промоција рада и

сарадње школских библиотекара.

Татјана Трифуновић

Слобода је у нама

Маријини дани

_______________________

Трећу годину за редом негујемо На нашу адресу су, поред
манифестацију "Маријини дани" литерарних и ликовних радова
посвећену нашој колегиници, ученика наше школе, пристигли и
наставници српског језика и радови из ОШ "Вук Караџић" из
књижевности Марији Јовановић Кнића. Свој допринос су дали и
(1975-2017). Веома смо захвални наставници. Радове ученика
свима који ову манифстацију прочитајте у рубрици Искре и
подржавају. искрице.

16

16. октобар Сајам здраве хране 2020.

„Нека ваша храна _ _

буде лек, а ваш лек _
ваша храна“ _

_

„Здравље на уста улази“ _

Сваке године 16. октобра
обележавамо Дан здраве хране. На
тај начин учимо о витаминима,
протеинима, беланчевинама... и
истичемо важност здраве исхране,
али се и веома лепо забавимо, јер
школски простор тога дана
искористимо на неуобичајен начин.
Учионице постану праве мале
кантине у којима испробавамо разне
врсте здравих намирница.

150 година постојања школе у Пајсијевићу

. Ђацима су уручене поклон књиге књижаре ,,Мост“ из
Крагујевца и „Пчелица“ из Чачка, слатки пакетићи
. трговинског ланца HDC ,,SWISS LION“ из Горњег
Милановца и ,,Милодух“ из Крагујевца.
.
Ученици су се захвалили заједно са колективом школе
Ове године издвојено одељење у Пајсијевићу које и председници скупштине Светлани Анђелић су
припада ОШ ,,Рада Шубакић", прославило је 150 година поклонили саксију цвећа из школског пластеника које
постојања. Тим поводом школу су посетиле Светлана сами узгајају.
Анђелић председница скупштине Кнић, Тања Николић
Гавриловић заменица председника општине, Милица
Вучићевић заменица председника скупштине и Зорица
Ковачевић запослена у општинској управи. Том
приликом ђацима су уручене едукативне књиге
издавачке куће ,,Лагуна“, Београд, књига ,,Планинско
острво Шумадије", као поклон општине Кнић.

17

Школска 2020/2021. Наставни садржаји .

Усавршавање наставника

Корелација интерактивне табле и софтвера за презентацију 3Д модела

Мотивација, интеграција, међупредметно повезивање

Međunarodni eTwinnig projekat " DRAGONS AND FAIRIES 2020"
Бајка у позоришту лутака

Лутка Ката на часу енглеског језика са наставницом Бранком Дачески

My family

2. разред са наставницом Весном Перовић

Save time in Word with new buttons that show up where you
need them. To change the way a picture fits in your document,
click it and a button for layout options appears next to it. When
you work on a table, click where you want to add a row or a
column, and then click the plus sign. Reading is easier, too, in
the new Reading view. You can collapse parts of the document
and focus on the text you want. Безбедност на интернету

„Равнотежа“ - Д. Лукић, 2. разред Примена Web алата у настави у циљу
са учитељицом Славицом Николић развоја дигиталне писмености ученика

.

„Царево ново одело“ на паметној табли

18

Школска 2020/2021. Наставни садржаји .

„Моја Милена“ – стваралачка активност, „Баш-Челик“ – критичко мишљење: пирамида приче
српски језик 4. разред, Губеревац 3. разред, Губеревац

Упознавање ученика 4. разреда са новим предметним наставницима

Математика, Душанка Николић Историја, Ана Мијатовић Српски језик, Катарина Перишић

Немачки језик, Олена Живковић
Предшколци вртића "Цветић" су са својим васпитачицама посетили ученике 4.
разреда и своју будућу учитељицу.
Овом приликом позвали су директорку школе и учитељицу на своју завршну
приредбу. Део исте, представли су својим старијим другарима и учитељици.
Будући прваци упознати су са начином рада, просторијама школе и правилима
понашања у њој.

19

Четвртак 17. септембар, 2020. Коњуша

Добричино праскозорје

II

Друго „Добричино праскзорје“ Друго
Добричино праскозорје
Суботе мог детињства
--------------
Суботом је река Гружа текла У знак сећања на песника Добрицу
најбистрија испод цветних грана Ерића, одржана је манифестација
суботом је моја мајка пекла „Добричино праскозорје“ у селу
хлеб кисељак за недељу дана. Коњуша.
Ученици су се такмичили у четири
. категорије: рецитовање, стиховање,
компоновање и сликање.
Још од зоре ватра је певала Поред гласања жирија, за такмичаре
под чађавим шеширићем крова се могло гласати и путем телефона.
под којим су потом изгревала Освојена места ове године на
бела сунца пшеничних хлебова. „Добричином праскозорју“ су:

Било нас је десетак у кући - Марта Новичић, 1. место у
и сви смо се радовали белим стиховању;
суботама кад хлебови врући
замиришу под воћкама зрелим. - Велимир Вујовић, 2. место у
компоновању;
Још се плави мајчина блузица
сашивена од парчета неба - Анастасија Илић, 3. место у
и румена ружа њеног лица стиховању;
над брдашцем миришљавог хлеба.
- Елена Илић, 3. место у
Хвала њеним рукама и хвала сликању;
тој кућици с црном капом крова
која нам је суботом рађала - Милица Туцаковић, 3. место
бела сунца пшеничних хлебова. у рецитовању.

По лицу ми ромињају кише Наши такмичари
и снег кити као цвет од зове
мој завичај што ми још мирише 20
на румене суботње хлебове.

Д. Ерић

Вуковци општине Кнић Септембар, 2020. Најбољи ђаци општине
. Кнић отпутовали у
. Тршић

. -------------

-------------- . Најбољи ђаци општине Кнић осим
. на традиционалан начин - књигом,
награђени су и боравком у
Образовно-културном центру „Вук
Караџић” у Тршићу. Руководство
општине Кнић од прошле године
своје најбоље основце и
средњошколце награђује и
путовањем. Прошле године
носиоци дипломе путовали су у
Беч, док је овогодишње наградно
путовање због коронавируса
реализовано на почетку нове
школске године. Захваљујући
сарадњи општине Кнић, центра у
Тршићу и Шумадијске академије
најбољи ђаци општине Кнић пет
дана провели су у Тршићу.
Ученицима су се придружили и
учесници и победници „Добричиног
праскозорја“.

_

Екскурзија

Старији узраст – Гружа – Крушевац – Ђунис – Врњачка Бања

..

-------------- .
.

ж

.

21

Млађи узраст – Гружа – Златибор – Манастир Благовештење

.

Наградно путовање за носиоце Вукове дипломе
и ђака генерације

Света Петка – Гоч – Врњачка Бања - Љубостиња

-------------- . .
.

..

Манастир Свете Петке се налази у близини
Врњачке Бање у селу Стубал и припада жичкој
епархији.

Манастир Љубостиња се налази у близини
Трстеника и припада Епархији крушевачкој.
Задужбина је кнегиње Милице.

.

22

Искре и искрице

У Зборнику књижевног стваралаштва младих Србије и дијаспоре објављене су
песме наших ученика.

Песма о сестри Пријатељство

Моја је сестра добра и мила, Пријатељство сија јаче од сунца,

она мени даје крила. за правог пријатеља срце куца.

Увек је ту кад мени треба Због искрености друга,

и ја је волим све до неба. на небу ствара се дуга.

Сестрина љубав није бајка,

ни празна прича, Кад са другом нешто поделиш,

она је лепа као звезда сјајна ништа више не мораш да пожелиш.

и увек је тако бајна. Срећа и љубав су добро дело,

Моја је сестра зеница ока мога кад испуниш срце обузме ти тело.

и ја је волим као бога.

Та је љубав највећа на свету Друг те чува као очи у глави,

И лепа је као ружа у лету. Твоју срећу само он слави.

Сестрина љубав је велика и јака И никад ти неће мислити зло,

и чува се од мржње и мрака. У глави увек мораш имати то.

Моја је сека добра и мила

и ја је волим као птица крила. Кад издаш друга, издао си себе,

јер он ти је у срцу посађено семе.

Катарина Старчевић

Марта Новичић

23

Вашар у мом селу Време брзо лети Војник – понос Србије

Кад код мене вашар стигне, Сећаш ли се старих дана Војник је понос свог народа,
тад цело село дође, кад смо јабуке брали са грана? дика и борац нашег рода,
мало се вије и вино пије, Беше давно, а сећања стоје, племенит, јак, снажан,
има доста за сваког госта. То су биле младе године моје. али се не прави важан.

Вашар је у јесен, Нећу више бити дете Војник је носилац наших права,
кад се бере зрео кестен, јер године брзо лете. Јер је он најјача глава,
ништа лепше нема док Дан по дан пролази
се вашар спрема. И време нас гази. сваког од нас брани,
а безброј гладних уста храни.
Музика се свира и
срце дира. Али све је то давно лепо било Војник је велики човек,
Коло се води у великој када сам мајци седала у крило, чуваће нас цео век,
моди. по ливади маслачак брала племенита је то душа,
и са децом се играла.
Играчке за се продају која команде слуша.
и деца се радују.
Свако је купио нешто Време брзо лети Војник је добро биће,
са чиме се игра често. као пчела са цвета на цвет кад мрак пада и кад свиће,
и улепшава овај свет. којим год очима да гледамо на свет,
Рингишпили се окрећу и
деци дају срећу већу, Теодора Станојевић направићемо велики преокрет.
родитељи су задовољни,
док се деца играју Дозволите да вам представим Сара Радовић
сањара са сновима плавим
Ту је свежа храна,
као да је одбрана. Као што је небо плаво,
За децу су спремни моје сањарење је право.
сладоледи хладни, Моја инспирација је бајна.
да не буду гладни. Моја дела су за читаоце сјајна.
Стихови моји су дуги.
Тада је дан прошло, Око њих су ми помогли други.
и вече дошло. Никад нисам нешто тужно писао.
Рекох да у мом крају Увек ми је стизала нека срећна мисао.
има вашар као у рају. Стално сам на такмичењима падао,
али сам увек својим римама владао.
Стефан Станојевић Моје песме су појава честа.
Због њих сам стигао до првог места.

Давид Мартиновски

24

Само буди свој Удружење „Дани ћирилице" Баваниште
под покровитељством Министарства просвете,
Кад си тужан науке и технолошког развоја Републике Србије
и кад патиш и ове године расписало је конкурс намењен ученицима
битно је да схватиш: основних школа. Наша ученица Софија Курћубић
освојила је друго место на литерарном конкурсу.
Шта други кажу, то важно није.
Не треба суза због тога да лије. Слобода је у нама
Мисли о себи као о краљу
или краљици, није битно. Слобода није само слободан шетати,
Само је битно да се сетиш хитно већ бити слободан и у души.
ниси лош и ниси ружан Ослобођен од свих предрасуда,
због туђих речи не буди тужан! стајати усправно кад се све руши.
Шта год да се деси, Нећу да будем роб друштвеног тока,
буди свој и не одустај! нећу да ми кажу да неког треба да мрзим.
У својој борби не попустај! Хоћу да идем куда ја желим,
Већ нек се види, нек се чује, и да сваког човека за руку држим.
нек гласина пропутује: Не желим да носим маску са осмехом под којом плачем.
„Ја сам свој и ничији више, Као кловн у циркусу да балансирам.
тако у мојим мислима пише“. нећу мисли да пресабирам.
Не пусти друге да те оборе с ногу, Слобода то није само мисао и поглед што у даљину лута,
већ захвали се Богу слобода је када нам наша срца показују правац пута.
што те је створио тако лепог и важног,
у томе нема ничега лажног. Софија Курћубић
И ходај право, гледај напред!
Не осврћи се десно и лево, горе и доле! Победничку песму у категорији стиховање
И ако туђе речи боле, другог Добричиног праскозорја написала је
погледај само у огледало Марта Новичић. Написани стихови биће
и види особу која је срећна, инспирација за снимање песме и спота за
која је здрава, која гледа у небеса наредно Добричино праскозорје.
тек тако плава, тако права.
И слуша нежних птичица пој Хвала њеним рукама
који га саветује: „Само буди свој“.
У тренутку кад си сам,
Јана Радаковић и кад мислиш да је тешко све
баш кад треба њене руке буду ту
да ме загрле и утеше.
Чаробно је мала реч за њене руке,
оне решавају све моје муке,
све дилеме и проблеме,
уз осмех на брзину реши и увек успе да ме утеши.

Хвала њеним рукама,
које напорно раде.
Хвала сваком осмеху,
што моју љубав краде.

Мајка, живот ми је дала,
и у мом срцу заувек остала.

25

На трећем фестивалу дечјег књижевног стваралаштва „Желим да будем дете” у категорији проза
5-8. разреда ученица наше школе Елена Илић освојила је 2. место.

Више вредим ако читам

Увек су говорили да сам талентовано дете, па су ми због тога често поклањали неке интересантне
ствари, међу којима и књиге.

Не могу баш да се сетим када сам добила своју прву књигу, али оно чега се сећам то је, да су то
углавном биле књиге са занимљивим насловима, садржајем и живописно одрађеним корицама, што ме је
на почетку и привукло читању. Како сам расла, дечије књиге замењивале су оне са мало озбиљнијим
радњама, па сам тако схватила да највише волим да читам књиге са авантуристичким садржајем. Када
изаберем шта ћу да читам, осамим се и толико унесем у читање, као да сам и сама једна од ликова. Тада све
стаје и скроз изгубим појам о времену. Не волим да читам преко рачунара. Волим да одем у библиотеку,
књижару или код уличних продаваца. Да осетим мирис књига и опијена тим мирисом, одаберем ону која
ми у том тренутку највише одговара. Осим што нам читање помаже да се на тренутак искључимо из
стварности и побегнемо на неко занимљивије место, помаже нам и да проширимо своја знања и обогатимо
речник. Кроз читање сам по први пут чула за неке, мени непознате и нове речи, места, добила идеје да неке
ствари спроведем у дела, али пре свега, читање ми је помогло у писању састава и култури изражавања.

Не каже се без разлога да човек вреди онолико колико је књига прочитао, јер на тај начин развија
памћење, машту, побољшава комуникацију са другима, бива креативнији, унапређује знање и на сваки
могући начин оплемењује себе.

Елена Илић

Када физика сврати на час српског језика

Један обичан дан, али без трења

После три напорна часа, дошао је коначно на ред час физичког васпитања. Док су девојчице играле
одбојку, дечаци из мог одељења играли су фудбал.

Био сам голман на том часу. У једном тренутку све што је почело да се дешава личило ми је на
један ружан сан. Михајло ме је дозивао да му добацим лопту како би кренуо у дриблинг, међутим, лопта
ми је испала из руку и више нисам могао ни да је ухватим, а ни да је подигнем. Пошао сам за лоптом, али
ми је она непрестано измицала. Деловало је као да се никад неће зауставити. Имао сам утисак да ми се
ход претвара у ход без циља. Стално сам понављао: „Склањајте ми се са пута!" У моменту сам се
спотакао и пао. Видео сам да су ми се пертле, које сам пре тога везао у чвор, развезале.

Све ми је изгледало као да је неко узео даљински и искључио нормално функционисање на неко
време. У ствари, то је био један, наизглед бескрајан, час неуобичајеног хаоса.

Игор Томовић

26

Свети Сава нас учи кроз векове

Свети Сава нас учи кроз векове

Свети Сава је рођен на двору Немањића као најмлађи син великог жупана
Стефана Немање. Још од малена је био вредан и бистар и интересовао се за
православље. Веома млад отишао је у манастир и замонашио на Светој Гори. Од
тада почиње његов рад на просвећењу српског народа. Живео је у времену веома
тешком за наш народ. Србија је била окружена непријатељима, његова браћа
завађена, а народ непросвећен.

Својим пожртвованим радом, личним примером, скромним животом и
врлинама, Свети Сава је показао пут обичним људима. Учио их је да буду поштени
и вредни, васпитавао их у духу православља. Свети Сава је својом мудрошћу и
љубављу успео да измири браћу. Подигао је многе цркве и манастире у којима су
се налазиле школе. Тако се ширила писменост у нашем народу и православна вера.
Свети Сава је постао духовни вођа нашег народа. Захваљујући њему наша
православна црква је стекла самосталност. Написао је многе књиге о правилима
понашања, а најзначајнија је „Законоправило“.

Свети Сава је много путовао. На тим путовањима делио је савете народу и
свештенству, учио их хришћанским врлинама, вери, правди и љубави према
ближњима, ширио културу, писменост. Поштовали су га и волели и други народи.
У српском народу постоји велики број прича и легенди о Светом Сави, које нас
уче разним мудростима. Захваљујући Светом Сави, његовом васпитању и
образовању омладине, Срби су кроз векове, у најтежим тренуцима, ропству,
ратовима и другим недаћама, сачували веру и наду у боље сутра и тако опстали до
данас. Непријатељи никада нису могли да сломе светосавски дух српског народа.
Зато је према својим заслугама и према свом просветитељском раду Свети Сава
кроз векове народни учитељ и просветитељ.

Ни данас нема бољег учитеља од нашег Светог Саве. Он нас учи да волимо
и поштујемо једни друге, да волимо свој народ и своју земљу, да будемо храбри,
вредни и одговорни, да никоме не желимо нити наносимо зло, да увек будемо
весели и радујемо се животу. Зато је Свети Сава наша слава, нас деце и ђака.
Славећи своју школску славу Светог Саву, чувамо наслеђе које нам је наш учитељ
Сава оставио.

Сваке године слушамо о Светом Сави у школама на прославама, у цркви
и на телевизији, али мислим да је најважније од свега то што нас је Свети Сава
научио какви људи треба да будемо. Он је то показао на свом примеру. Свети
Сава нас учи да будемо добри људи и верујемо у Бога. Ми, његова деца, треба да
волимо људе, поштујемо једни друге, слушамо и волимо родитеље и породицу, да
се међусобно помажемо, да се увек боримо за слободу и правду, чувамо своје
православље, да будемо милосрдни и ширимо љубав и доброту.

Ксенија Анђелић

27

Свети Сава нас учи кроз векове

Одувек сам желела да се вратим у прошло време, педесет или сто година,
неколико векова, није битно. Желела сам сазнати како је некада било, шта се
променило, нешто ново научити и открити неоткривено.

Једног дана, утонула сам у сан размишљајући како лутам кроз давно
прошло време. Морала сам пронаћи поуздану особу која ће ме водити, детаљно
објашњавати и понешто научити. Изабрала сам Светог Саву - монаха, првог
архиепископа и српског принца. Упознали смо се, а затим кренули на пут. Вратили
смо се чак у 1188. годину, тј. XII век. Посматрали смо њега као
тринестогодишњака. Веома га је занимао хришћански живот у којем је проналазио
мир и уточиште. Касније се и замонашио. Био је срећан због своје одлуке, без
обзира што поједини то нису прихватали.

Рекао ми је: ,,Воли оно што те чини срећном, не обраћај пажњу на друге. Ја
сам у томе успео“. Запамтила сам његове речи. Са осмехом смо кренули даље.
Схватила сам зашто су ми родитељи, баке и деке причали како је некада било
тешко. Велики труд су сви улагали, али им се некада није враћао истом мером.
Новац и парче хлеба, тешко је зарадити, децу школовати и спокојно заспати било
је још теже. Говорио ми је: „Народ је имао више стрпљења и наде за боље сутра.
Када год саграде кров над главом, часком наиђу противници и све сруше до
последњег камена“. Сваки сељак ког сам срела, хвалио је Саву. Говорили су да је
он симбол људскости, оданог служења својој вери, народу и држави.

Имали смо мало времена, али доста ме је посаветовао и научио о животу.
Треба поштовати, помагати и ценити чак и најмању ситницу коју нам неко
приушти. Путовала сам са њим кроз време, видела шта је све успео изградити и
колико оставити трага. Поносна сам на њега и на нашу историју.

Полако сам почела да се будим. Кроз маглу чула сам његове последње речи
и поздраве: „Навикни се на живот, један је! Буди спремна на све, будућност је пред
тобом, време које може бити горе него прошло!“

Маријана Влајић

Свети Сава нас учи кроз векове

Свети Сава је рођен 1175. године у Расу. Његово право име је Растко Немањић. Био је најмлађи син
Стефана Немање.

Растко је одрастао уз велику љубав својих родитеља. Он је био паметан, вредан и веома весео дечак. Као
мали више је волео да чита верске књиге, да пости и иде у цркву него да иде на забаве. Када је напунио петнаест
година отац му је дао на управу област Захумље. Две године касније Растко је побегао на Свету гору у манастир
Светог Пантелејмона где се замонашио и добио име Сава. Његов отац је покушао да га заустави али није успео.
Касније је са својим оцем који се замонашио и добио име Симеон подигао Хиландар. Када му је отац умро вратио
се у Србију како би помирио своју завадјену браћу. У Никеји је 1219. добио дозволу од Васељенског патријаха
да оснује аутокефалну Српску православну цркву. А Сава је постао први српски архиепископ. Сава је умро у
Бугарској престоници Великом Трнову 14. јануара 1236. године. Оставио је више писаних дела, зато је био један
од најзначајнијих српских писаца тог времена. Свети Сава се слави 27. јануара као школска слава.

Свети Сава нас је научио да треба да ширимо љубав, да будемо одани вери и да будемо добри људи.

Анђела Анђелков2ић8

Свети Сава нас води кроз Свети Сава нас учи кроз векове Свети Сава нас учи кроз
векове векове
Век за веком нечујно пролази,
Као врло, врло мала, Савина молитва нама долази. Кроз векове Хиландара
За Светог Саву ја сам знала. Откад тебе нема, Родила се вера стара
Учила сам песмице олуја се спрема. Родила се вера стара
И рецитовала у цркви, Њима не одмози, За нашег Растка
Где су на његов дан, Светитељу Саво ти нам помози. Да постане Свети Сава.
Делили деци пакетиће.
Када сам постала мало већа, Нас си кроз векове учио, Свети Сава веру воли
Сазнања сам проширила горе од нас мучио, И кроз њу се Богу моли
И о нашем просветитељу бирати само једно, Моли Свети отац Сава
Доста тога научила. пружати срећу вредно. Кроз манастир Хиландара.
Могао је бити владар Свима си давао за право
И уживати у изобиљу, волети као ти, Свети Саво. Кроз прозоре светог места
Уместо тога изабрао је да воли Одјекује свети глас
Бога Оставио си много знања, Спаси Боже српски народ
И да сања Свету Гору. деца те данас памте Спаси Боже нас.
,,Ко удара тако позно у дубини и твоју славу славе.
ноћног мира“, Постигао си много тога Свети Сава децу воли
Моја омиљена песма о њему, од колевке па до гроба. И за њу се Богу моли
Препуна емоција у срце дира. И после смрти твоје, Моли Свети отац Сава
Растко Немањић - Свети отац твоја дела и речи још увек стоје! Кроз манастир Хиландара.
Сава
Понос српског рода, Анастасија Илић Одјекују звона славна
Отварао је цркве, школе, Одјекује свети глас
Градио слогу међу људима Свети Сава нас учи кроз Свети Сава Бога моли
И зато су се кроз векове, векове Бога моли за све нас.
Његова дела с колена на колено
преносила. Свети Сава браћу мири, И док молитвом
куда прође љубав шири. Кроз шапат прича
Елена Илић Свога оца води себи Спаси Боже сва бића
Светој гори да га следи. Бића божја спаси ти
Свети Сава нас учи кроз векове За цркву се изборио Моли ти се свети син.
и народу поклонио,
Свети Саво, ума чиста за векове да га славе Анастасија Гајовић
твоја душа поред Христа и да иду уздигнуте главе.
блиста. Срби му се одужују, 29
Твоје лице дом нам краси, име славе и верују
српски сине, Србе спаси. да ће Сава и убудуће
Помози им у дилеми, бити чувар сваке куће.
да се реше сви проблеми.
Твојим духом ти нас води, Вања Марковић
да смо увек у слободи.
Тебе Саво и слободу
ми волимо и славимо,
Док је наших поколења
заборава теби нема.

Милица Туцаковић

Свети Сава нас учи кроз векове Хтела сам да посетим Свету Гору и Савин
Хиландар, али ми је мама објаснила да сем царице
Једно од имена које је заувек оставило Јелене, ниједна жена никада није крочила на Свету
посебан траг у нашој скромној земљи јесте Свети Гору. Мама ме је одвела у посету манастиру
Сава. Он је оставио посебан траг јер је много Студеница, у чијој близини је све почело - рађање
допринео и учинио за нашу земљу. српске државе, која и дан данас поносно живи.
Рођен је у Расу, 1175. године. Био је најмлађи, а Пролазећи кривудавим путем, окруженим
уједно и најуспешнији син великог жупана Стефана четинарским шумама, замишљала сам младог
Немање. Старија браћа су били Вукан и Стефан Растка, како одлази заувек из двора свога оца жупана
Првовенчани. Стефана Немање. Одлази из породичног дома, пуног
Данашње генерације, маме и тате, наше чукун-бабе раскоши и љубави родитеља и браће, у непознато,
и деде нису живели у време када је Растко постојао. вођен својим идеалима, да на непознатом месту нађе
Нико од нас није могао знати његова размишљања, душевни мир и постави чврсте темеље српске цркве,
закључке и поуке. Све се преносило с колена на који и дан данас трају. Када сам прошла кроз велику
колено и по причама смо схватили колико је добар дрвену капију, угледала сам прелепо здање од белог
и великодушан. Он је људима давао наду и реално мермера које је сијало јаче од сунца, и поносно се
мишљење у веру у Бога. Растко је доказивао да вера уздизало на брежуљку окруженом густим шумама.
у Бога чини човека већим, па тако и њега самог. То је задужбина Великог Стефана Немање. Ту је
Народу је, такође, давао мотивацију за образовање и његов син Сава из Хиландара пренео његове мошти
вреда рад. Свети Сава је био први српски и под Савиним стратељством Студеница је постала
архиепсикоп, монах, законодавац, дипломата и културни и духовни центар средњовековне Србије.
књижевник. Доласком из Свете Горе у Србију (из Гледајући велелепно здање пред собом, прелепе
Хиландара у Студеницу) је започео просвећење фреске из 13. и 14. века које су осликавале
српског народа. Студеница је постала веома унутрашњост манастира и слушајући кустоса
значајна од тада. Свети Сава је такође, забележен у манастира који је говорио о настанку и историји
разним српским књижевним делима. У свим манастира, о Житију Св. Симеона Немање у коме је
школама у Србији Свети Сава је установљен као Свети Сава описао духовни и монашки живот свога
школска слава. Српска Православна Црква 27/14 оца, схватила сам зашто нисмо омиљени међу
јануара слави дан свог утемељивача. Свети Сава осталим народима. Схватила сам зашто су
преминуо је у Трнову 14. јануара 1236. године на непријатељи много година након Савине смрти
повратку из Ходочашћа у Јерусалим. Његове мошти запалили његове мошти, плашећи се његовог утицаја
су сахрањене у манастиру Милешеви 1237. године. на српски народ, мислећи да ако запале његово тело,
Свети Сава ће се у наредним годинама као и до могу уништити све оно што је Свети Сава годинама
сада, и даље помињати, обележавати и уназад створио и оставио нашем народу.
прослављати. Донео је мир, слогу и љубав међу
народу. Он је понос српског народа. Душа је највеће Напустила сам манастир са осмехом на лицу
и најјаче човеково оружје. испуњена бескрајном срећом што сам део једног
небеског народа, потомак великих Немањића и
Вања Стијовић највећег међу свим свецима, Светог Саве, који се пре
много векова изборио за самосталност наше цркве и
Свети Сава нас учи кроз векове државе и поставио темеље наше просвете и културе.
Погледала сам Студеницу окупану сунцем и видела
Још у обданишту сам научила химну Светом Светог Саву на небу изнад ње како се благо смеши и
Сави. Знала сам да је ОН оснивач српске учи нас да верујемо, волимо, учимо... Све док
православне цркве и да је заслужан за просвећеност следимо оно чему нас је учио Свети Сава, ми ћемо
и културу српског народа. Пре две године на бити најбољи народ на Земљи и нико неће моћи да
телевизији сам гледала серију „Немањићи“, која је на завлада нашом Србијом, зато: „Ускликнимо с
мене оставила јак утисак. Тек тада сам схватила љубављу Светитељу Сави“!
колика је улога и важност Светог Саве била тада, у
12. веку, и да није било њега, ко зна да ли би Срби Ангелина Ђуричић 30
данас као народ имали свој верски и културни
идентитет.

Свети Сава нас учи кроз векове Свети Сава нас учи кроз векове

Растко Немањић познатиjи као Свети Сава Сваке школске године учимо нешто ново,
био је син Стефана Немање и брат Вукана и Стефана упознајемо се са разним писцима, јунацима,
Првовенчаног. различитим културама, али сваког јануара враћамо
се једној теми, Светом Сави.
Рођен је 1175. године у Расу као најмлађи син
Стефана Немање и Ане Немањић. Свети Сава је био Када погледамо биографију Светог Саве,
српски принц, монах, књижевник и први видимо један буран, али живот, који је испуњен
архиепископ независне Српске православне цркве. разним догађајима, препрекама... Сваке године
Као дечак обожавао је цркву и посебно су га сазнајемо нешто ново о Светом Сави и онда се
занимале иконе. Са 17 година, упознао је једног запитам. Да ли би се сада у овом времену неко
монаха и са њим отишао у манастир Светог одрекао власти, круне, моћи и отишао да се
Пантелејмона на Светој гори. 1192. у истом замонаши? Када мало боље размислимо таква
манастиру се замонашио и добио име Сава. Након могућност не постоји, веома је мала. Свети Сава се
четири године Стефан Немања напушта свој престо замонашио са свега шеснаест година, када је слагао
и придужује се свом сину у манастиру Студеница где родитеље да иде у лов. Одриче се свега, због љубави
се замонашио и добио име Симеон. Исте године према Богу. Одриче се Растка и постаје Божији слуга.
Савина мајка Ана замонавшевши се сада постаје Сава ће вечно бити упамћен по љубави и благостању
Анастасија. Након још две године Сава и Симеон које је ширио. Памтиће га по изградњи и обнови
оснивају манастир Хиландар на Светој гори. Симеон манастира. Захваљујући њему сви чланови династије
је преминуо 1199. године а неколико месеци касније Немањића подизали су и обнављали цркве и
је проглашен је за светитеља. Почетком 13. века Сава манастире. Један од интересантнијих података јесте
постаје свештеник на Хиландару. 1207. године Сава да сваки члан лозе Немањића, након напуштања
се враћа у Србију са моштима свог оца и тако круне замонашио, захваљујући Сави. Био је особа
измирује завађену браћу Стефана и Вукана. Након 12 која је увек чинила добра дела, како за цркву, државу
година Стефан Немањић постаје Стефан тако и за своју породицу. Изборио се за
Првоврнчани тако што се крунисао. 1219. године аутокефалност српске цркве која је тада добила
Сава постаје први српски архиепископ. Захваљујући статус архиепископије и заслужно постао први
Сави, српска црква је постала аутокефална. У српски архиепископ. Вечно ће остати упамћена свађа
манастиру Жича 1234. године Сава предаје своју Вукана и Стефана коју је Свети Сава окончао над
власт свом ученику Арсенију и креће на пут, са моштима њиховог оца Стефана Немање, тада већ
жељом да свој живот заврши лутајући. У Трнову, Светог Симеона. Живеће и кроз своја дела ,,Житије
престоници Бугарског краљевства, се разболео и Светог Симеона“, ,, Студенички типик“ и друга
преминуо 27. јануара 1236. године. Негде око 1237. бројна дела. Иако је чинио само добро за Србију
године Владислав је пренео мошти Саве у манастир након његове смрти, Османлије, Синан-паша,
Милешева. Крајем 16. века Турци су спалили мошти наредио је да се спале мошти Светог Саве на
Саве на Врачару у Београду где се сада налази један Врачару. Српски народ му се одужио тако што је на
од највећих православних цркава на свету Храм том месту изградио Храм Светог Саве.
Светог Саве.
,,Јер пут је кратак, браћо моја љубљена, којим
Завештање светог Саве је и дан данас ходимо. Дим је живот наш, пара, земља и прах, за
присутно у традицији православне цркве словенских мало се јавља и брзо нестаје. Мали је труд живота
народа. Он је највећи српски просветитељ. Он је нашег, а велико и бесконачно добро као награду.“
човек који је основао манастир Хиландар и који је Рече Свети Сава.
својом чврстом вером у Бога, веровао и у људе.
Тамара Стојановић
Велимир Вујовић
Свети Сава нас учи кроз векове

У читавој историји српског народа и његове
културе издваја се личност Растка Немањића, у
монаштву познат као Свети Сава. Својим животом и

31

радом уздигао је не само углед спрске цркве, већ и У личности Светог Саве су се сабрала сва
државе и народа. времена, повезали сви векови, укрстиле људске
судбине. Био је добар, паметан и скроман. Својим
Растко је једно од петоро деце Немање и Ане разумом, благом нарави и веселом душом изазивао је
Немањић, рођен 1175. године. Васпитање је добио од дивљење људи и сви су га слушали са велико
најбољих учитеља у царсту . Научио је много о пажњом. Задивио ме је својом скромношћу и тиме
књижевности, стекао је религиозно образовање , што је следио своје срце и своје идеале. Својим
научио стране језике... Са петнаест година управљао свестраним радом Свети Сава је утемељио и
је Хумом , делом српске државе. Иако су његови унапредио велики део људског живота, а сматрам да
родитељи желели да се он ожени, он је био против је најзначајнији његов труд око утврђивања положаја
тога и једног дана кад је отишао да друговима у лов, српске цркве у народу и држави. Посветио је велику
искотистио прилику и одвојио се од групе и побегао пажњу моралном васпитању и образовању омладине.
на Свету Гору. Светогорски монарси су га одмах Говорио је да ћемо само заједничком вером и
прихватили. 1191.године се замонаршио , обукао делима, учењем и радом изградити своје личности и
духовно одело и добио монашко име Сава. Име је своју државу. Сав његов рад и заслуге преносе се
добио по чувеном Сави Јерусалимском (Освећеном) вековима и преносиће се све док постојимо.
оснивачу манастира велика Ларва у пустињи
југоисточно од Јерусалима. 1197. На Свету Гору Веома се поносим што смо имали тако
долази и његов отац Немања као Симеон. Савих великог човека који нас је научио много чему, што се
углед је порастао доласком његовог оца. Сава и његов значај не губи вековима, већ живи у сваком
његов отац на темељима запуштеног грчког Србину. Поносим се богатом историјом, традицијом
манастира саградили Хиландар. Хиландар је био и књижевношћу свога народа, а у свему томе веома
највећи српски центар за културу и књижевност кроз важну улогу има Свети Сава.
цео средњи век и касније. Користио је разне облике
писмености. 1206.године се враћа у Србију где у Милица Ристовић
манастиру Студеница сахрањује оца и измирује
своју посвађану браћу Вукана и Стефана. Од Свети Сава нас учи кроз векове
Студенице ствара нови духони и културни центар
српске државе. Осам година је био игуман манастира Растислав Растко Немањић, није
Студеница. Тада разочаран поступком свога брата прижељкивао круну, имовину и владавину. Он је
Стефана, краља враћа се на Свету Гору . Сава се прижељкивао живот у манастиру и духовни живот.
залагао да спрска црква прво изгори за самосталност,
па да се Стефан крунише за краља. Међутим он је у Он је син великог жупана Стефана Немање.
свом нестрпљену тражио дозволу од католичке Имао је два брата, старијег Вукана, млађег Стефана
цркве и 1217.год је крунисан у Жичи као Стефан и сестру Јефимију Немањић. Рођен је око 1175. год у
Првовенчани. Сава је спрским православљем Рашки. Није живео живот као остали младићи у том
управљао од 1219-1233, уврстио је и материјално времену. Читао је књиге о манастирима, духовном
обезбедио. Два пута је био на Христовом гробу. животу и првим монасима тог времена. Добио је
посао да пази Захумље 1190. год. Он није хтео да се
Умро је 14. јануара 1235. године, у Трнову. бави тиме, онда је 1192. год. побегао на Свету Гору.
Данас, многе школе ,институције, улице и друге Тамо се замонашио у руском манастиру светог
знаменитости носе његово име. Панталејемона, добио је име Сава. Сви су га звали да
се врати и да буде на престолу. Он је подигао прве
Лена Милосављевић српске школе и у њима био учитељ. Касније се и
његов отац замонашио и добио име Симеон.
Свети Сава нас учи кроз векове Подигли су као породица мого манастира на које смо
ми сада поносни. Подигли су Хиландар први српски
Свако од нас се кроз своје школовање, а и манастир на Светој Гори. Ово није ни део због чека
касније током живота, упознао са радом и делима ми славимо Светог Саву. Он је довео просвету у
Светог Саве. Учења Светог Саве се преносе с колена Србију. После смрти његовог оца Симеона дошло је
на колено, јер то је задатак свих нас Срба. до рата између Вукана и Стефана. Сава је требао да
их помири духовно па је у Србију дошао 1208. год .
На свету Гору се вратио 1217. Сава је 1219. убедио
Васељенског патријарха и никејског цара за

самосталност српске цркве са архијепископијо3м2.

Васељенски патријарх Манојло I Цариградски у ближње. И да се према сваком човеку опходимо са
Никеји је именовао Саву за првог српског љубављу.
архиепископа. Са другог путовања у Палестину
тачније из повратка умро је у тадашњој бугарској Свети Сава је залутале враћао на прави пут
престонци Великом Трнову 27.1.1236. Његове својим речима. Јер праве речи су јако оружје.
мошти је пренео у манастир Милешеву његов нећак
Стефан Владислв I. Ово је оно чиме требамо да се Величина човека је у овим особинама. Ако
поносимо. У Савину част сваке године 27. јануара смо то научили онда смо имали правог учитеља.
славимо школску славу Светог Саву. Учитеља чији се глас и сада чује, одјекује као звоно.
Учитеља који живи и после смрти јер живе његова
Свети Сава је урадио доста за српски народ и дела. Мудар, скроман, узвишен, вољен.
шире. Најмање што можемо да урадимо за узврат је
да одржавамо традицију и његову част. Молитва се и сад чује, још од давних дана.
Векови су пролетели као птице поред нас. Али име и
Наталија Обреновић дела Светог Саве остаће и даље да их учимо и
памтимо.
Свети Сава нас учи кроз векове
Софија Курћубић
Учимо. Кроз цео живот учимо. Али не
мислим само на учење у школи. То је само један Свети Сава нас учи кроз векове
одломак у нашем роману. Једна етапа нашег
путовања. 1175. године рођен је најмлађи син великог
жупана Стефана Немањића и Ане. Добио је име
Учимо и док смо сасвим мали. Како да Растко.
ухватимо бубамару, да се пењемо на трешњу, и да
ипак боли кад паднемо и одеремо колена. Образовали су га дворски учитељи. Упознали
су га са црквеним књигама и песмама. Истицао се
У школи нас много уче о Светом Сави. својим разумом. Требало је да постане владар. Растка
Његову биографију сви знамо. Али шта је то што смо дворски живот није занимао. Све више је размишљао
од њега научили. То је нешто што не може да научи о Богу. Стицајем околности, против воље својих
свако, као лекцију, напамет. родитеља, бежи из двора на Свету Гору. На
замонашенству добио је име Свети Сава. Његова
Научили смо да будемо мудри. Многи су посвећеност богу је огромна. Бави се и
мудрост стекли кроз искуства. Неки су се са просветитељским радом. Мири своју завађену браћу.
мудрошћу родили. Свети Сава је мудро поступао са Шири разум, љубав и веру. Постао је први српски
својом браћом. Неки су проживели цео живот не архиепископ. Изборио се за осамостављење српске
схватајући суштину живота. Можда су учили цркве. Свом народу завештао је православну веру на
погрешно. српском језику и ћириличним писмом. Са оцем
Стефаном је саградио Хиландар на Светој Гори.
Научили смо да треба да будемо скромни. Умро је 1234. године у Великом Трнову у Бугарској.
Зато што је скромност врлина великих људи.
Скроман је био и принц Растко, а опет је тако Његова дела нас уче како да будемо добри
узвишен. Јер богатство је у нама. људи. Да ширимо љубав и разумевање. Да будемо
одани вери. Покољења ће га памтити и славити.
Научили смо да увек треба да следимо своје
снове. Да слушамо шта нам каже унутрашњи глас. Тадија Туцаковић
Јер гласови душе су јаки. Растко је послушао своју
душу. 33

И најважнија лекција је о љубави. Љубав је
универзална сила која све покреће. Треба да волимо
природу. Реку, траву и сваки камен. Јер свака ствар
има своју душу. Треба да волимо породицу, наше

Свети Сава нас учи кроз векове Растко је постао Сава, Свети Сава нас учи кроз векове
А од тада га прати вечна слава.
Ђаци славе школску славу, Свети Сава нас учи,
нашег Светог Саву. Марта Новичић Вековима уназад,
Кроз векове је слављен и никада Да будемо добри људи,
није заборављен. Свети Сава нас учи кроз векове Да будемо добре ћуди,
Могао је бити славан али је Да влада љубав и слога,
отишао у Хиландар. Немањић Растко, светитељ Да светом буде дисциплина
Растко се он звао док за први, строга,
манастир није сазнао. Одрекао се трона да би Да волимо и будемо вољени,
Монах је био и тиме се поносио. посветио живот цркви. Да спокојно шетамо по пољани,
Желео је све најбоље за нас и Да волимо тате, маме,
жели данданас. Подизао је манастире свете, Да никада не будемо саме.
Учио нас је доста тога, шта је У машти док је још био дете. Да спокојно корачамо кроз
право, шта је слога. живот,
Јануар је, његова се химна пева Једног дана у зору Као Стефан Немања Деспот.
док снег пада са неба. Побегао је на Свету Гору. И зато славимо славу,
И волимо Светог Саву,
Ивана Мијаиловић Замонашио се тада, Нашу школску славу.
Знајући да ту припада.
Свети Сава нас учи кроз векове Неда Срећковић
Даровао је знање свету,
Свети Сава, школска слава, Био је добар пријатељ сваком Свети Сава нас учи кроз векове
Наша српска мудра глава. детету.
Замонашио се, није хтео да буде Био једном једн светац
владар, Децу је он учио и Свима добро знан.
Заједно са оцем направио Увек марљиво радио. То је Свети Сава
Хиландар. И долази ми у сан.
Знам да је увек са нама
Сваки добра дела и задужбине, Он без икаквих мана. Учи, дете, учи
Баш зато су све ове песме И знање примај
заслужене. Миона Ђоровић Буди јако мудар
И странце је гледао као браћу, И љубави имај.
Али није се хвалио својом
чашћу. У срцу своме
Нек ти спокој спава
Неправду је праштао, Да те кад порастеш
О вечној слози маштао. Не би болела глава.
Гладне хранио,
Слабије бранио. И тако Свети Сава
Свет је учинио бољим, Прича ми док спавам.
Поступцима својим.
Нина Срећковић
Урадио нешто, што данас нико
неће,
Оставио иза себе злата пуне
вреће.

34

Слобода је у нама Маријини дани

Слобода је у нама

У сваком од нас постоји слобода.

Слобода је у свима нама. Слобода значи када видимо птицу у лету која
слободно лети небом, и нико јој не може ускратити њену слободу лета .
Слобода је када мали лептир слеће са цвета на цвет. Лепо је бити слободан.
Лепо је када ја слободно могу да кажем неко своје мишљење , неки свој став.

Слободни људи имају тренутке када желе да изјаве неку своју мисао, неко своје
осећање . Можда неком неће да се свиди слобода у нама, али треба да постоји .
Слобода спаја људе . Када смо слободни, ми стварамо нова пријатељства, нове
почетке, нове љубави, па чак и нове непријатеље. Слобода је нешто што сви

треба да имају. Слобода је када се заврше ратови, када пустимо малог папагаја
из кавеза, када одвежемо пса са ланца. Слобода је бити срећан и имати лепе,
позитивне мисли и ставове . У сваком од нас постоји слобода у срцу, слобода у
мислима и делима.

Слободу чине мале ствари, али велика дела.

Анастасија Гајовић

Слобода је у нама

Људи који имају слободу у животу имају све. Она је богатство.
На њу се не може гледати само као на реч. Са њом се сусрећемо кроз цео
живот. Многе границе и правила ограничавају нас да радимо шта желимо, али
без обзира, слободни смо, имамо право на слободу и нико не може да нам је
узме. Шта год да радимо током живота у томе смо слободни: ходамо, дишемо,
дружимо се. Правила која морамо да поштујемо створена су због слоге и
хармоније медју људима. Многи људи немају слободу и то је најтеже.
По мом мишљењу слобода је једна од веома важних ствари у животу и она је
божији дар.

Димитрије Станојевић

Слобода је у нама

Данас смо, нажалост, окружени многим проблемима. Живи се брзо и
стресно. Зато сматрам, да треба да уживамо у сваком дану.

Човек треба, пре свега, да буде слободан. Слобода, по мом мишљењу,
подразумева, право да искажемо своје мисли, свидело се то некоме или не. Да

будемо оно што јесмо, без претварања. Да се не затварамо у себе, не стидимо,
не кријемо и не плашимо онога, шта би могла да каже околина. Да се узајамно
волимо и поштујемо. Да се смејемо, шалимо, боравимо у природи. Да будемо
окружени особама које нам маме осмех на лице. Једном речју, да се радујемо

малим стварима.
Морамо поставити себи циљ да се ослободимо свега што нас спутава и

да гледамо само напред, јер једино тако можемо да превазиђемо препреке које
живот ставља испред нас и будемо слободни.

Елена Илић

35

Слобода је у нама

Сви људи су рођени слободни и са истим правима. Овако почиње мотивациони говор моје мајке
упућен мом брату, који како она каже, у последње време има проблем са слободном вољом чишћења своје
собе.

Живим у породици у којој сви имају своја права, мишљење, ставове, стилове и слободе. Ми се не
плашимо да волимо и не стидимо се својих речи, ма колико оне лоше биле. Због тих речи и ставова, млађи
чланови наше породице често знају да гунђају и противе се схватањима и правилима одраслих. Слободни
смо да кажемо и ту тешку реч „нећу“, али истрпимо правила слободе родитељске казне. Тако мој брат на
мамине захтеве да среди собу, слободно каже: „Ово је ропство, а не слободна воља“. Пошто има 16 година,
већа су му права на слободу и свој став, али ни ја не заостајем много за њим и тренутна права на слободу
ме не ометају у томе да знам шта треба и када. Томе ме је науила мама, а то је да ми моја лична слобода
дозвољава да нешто не морам. Можда су слободни људи у очима других себични, али то није толико важно,
јер по мом мишљењу долази од неслободних људи. Слободни не осуђују, они свакоме допуштају слободу,
они воле и цене све око себе и бескрајно маштају.

Човек без слободе је као у некој лименци затворен са свих страна, плаши се свега и свачега. Ја се
трудим да се не плашим, а родитељи ме уче да ризикујем и идем само напред кроз живот слободна.

Дуња Стефановић

Слобода је у нама

Највеће богатство је слобода. Сваки човек схвати да је слобода најбитнија када је изгуби. Слобода
је суштина нашег живота. Мале ствари чине наш живот лепшим и шаренијим. Лепа реч и један осмех вредe
више од свега.

Ја сам особа која цени људе са ставом, карактером, људе који имају храбрости да кажу своје
мишљење, да кажу неком да га воле и да се не стиде. Слобода је за мене у малим стварима. У цвећу, сунцу,
лепој речи, у породици. Некоме је то потребно јер лепа реч и гвоздена врата отвара. Све је то део слободе.
Човек без слободе није срећан. Човек се тада осећа као да не дише.

Треба бити храбар, ићи напред, треба ризиковати и никад не одустајати. Због себе и других. Јер
слобода значи и почетак и крај!

Катарина Старчевић

36

Слобода је у нама

Слобода је у нама

У животу има момената када је живот мање или више леп. Један од
основних услова да би био леп јесте слобода.

Суштина живота је бити слободан. Некада су ситнице довољне да би нам
живот био шаролик. За лепши дан довољан је један осмех. Болест која се зове
Ковид 19 је тренутно свима ускратила слободу. Нема дружења, школе, све је
ограничено. Сви људи су тужни.

Тек сада схватам да је слобода нешто најбитније, нормалан живот, пун
смеха, радости и среће. Треба се радовати сваком дану који долази.

Ксенија Анђелић

Слобода је у нама

Током живота пролазимо кроз разне периоде, некада лепе, а некада ни
мало лаке. Понекад помислимо да је он безвредан, и да све што радимо у животу,
нема смисла и да ничему не води.

Суштина живота је управо бити слободан, јер ситнице чине живот. За
један леп дан потребни су нам осмех, лепа реч и слобода. Слободу доживљавам
као живот без страха, јер мислим да сваки човек има право на слободу и мислим
да му то нико не може забранити. Ако смем сама да дишем, мислим, волим,
бирам другарице, сматрам да сам слободна.

Живот без слободе је за мене грозан. Она је највреднија и то је суштина,
јер ако имамо слободу имамо све, зато само напред.

Лена Гајовић

Слобода је у нама

Слободу је тешко описати, објаснити речима. То је осећање у нама, које
свако доживљава на свој начин.

Слобода је за мене када имам времена да се дружим, играм са другарима,
братом и сестром. Некако, највећу слободу осећам када се дружим са сестром
Мионом. Она ми никада не намеће своје игре, већ се стално договарамо шта ћемо
да се играмо. Често играмо жмурке, трчимо напољу када нам време дозвољава.
У кући играмо Монопол, Ризико, Не љути се човече, карте. Било да победи она
или ја, нема љутње и свађе.

Слобода је већа и слађа ако не зависиш од страха и других осећања.

Огњен Ђоровић

37

Слобода је у нама нам могу поставити правила и гурнути у кавез
ошамућеног размишљања главом, али за разлику од
Шта је то слобода? Често се запитам шта птица једини тамничари нашег кавеза смо ми, а
слобода представља за нас децу. уједно и једнини који имају кључ који води до
слободе. Тада, можда, почиње и најтежа битка твог
Сваки човек треба да има слободу. Сви смо живота... Борба са самим собом, доказивање самом
превише заузети обавезама, деца школом, старији себи, разумевање и брига о самом себи. Нисмо ми
послом и сви смо заборавили на смисао живота, на фасада неке зграде, није нас тако лако обновити и
слободу. Свако је рођен са посебним разлогом и префарбати. Није потребно ни мајсторе чекати
одређеним потребама, али свака јединка на свету месецима, али је време потребно. Дати времена
треба да има слободу. Да живи, дише, воли, мрзи, да самом себи, јер ти нећеш кречити само фасаду, цела
лети кроз време, а време пролази, људи се мењају. конструкција је сломљена и ти си јој потребан,
Свет је постао пролазан. Сви су се изгубили у потребан си сам себи, зато хајде, исто како би
вртлогу времена и тек кад загусти у животу, сетимо потрчао другима у невољи дотрчи тако сада сам
се вредности живота, слободе. себи, јер када се једном попнеш на кров своје
обновљене конструкције и пробаш да скочиш
Зато треба живети живот, као да је сваки дан летећеш, веруј ми... и тада ни један кавез, ни једно
последњи, јер живот је превише кратак за све наше правило, ни један неки тамо безвредан човек неће
снове и слободе. бити довољно велики да ти сломе твоја крила.

Неда Срећковић Само, не заборави, не заборави да се што пре
пробудиш из сна под утицајем других, не заборави
Слобода је у нама да ниси једни и не заборави да покушаш, али нека
овај покушај води твоје срце, а ја ти обећавам да када
Слобода је ствар личног погледа на свет. дође прави тренутак и излапели мозак ће ти се
Оковану слободу носимо са нама, увек и у сваком придружити, није ни он толико лош, али воли та пута
тренутку, у потрази за њом је све више стежемо и правила, но он и срце су непобедиви дуо, два
притискамо дубље у себе. Не дозвољавајући јој да непријатеља која иду ка истом циљу губећи и не
овлада нама, губимо себе и окрећемо се свету пуном знајући да су заједно незаустављиви, а ти се сети да
лажне наде, у ком, тек, се слободи губи сваки траг. си ти тај који над њима влада.

Ако сте се већ упутили у потрагу за слободом, Немања Никић
ако сте већ кренули бесконачним путем, путем без
икаквог смисла и путем који исцрпљује сву снагу и 38
живот из вас, кренули сте путем многих. Човекова је
потреба за слободом, он је јури кроз милионе
величанствених светлосних година и бедне године
свог живота, које се своде на последње тренутке
схватања да смо једина препрека између нас и
слободе, све време, заправо, били ми сами. Слобода
се налази у срцу, границе у глави. Ми се налазимо у
нашем срцу, други у нашој глави. Осећај је у срцу,
правила у глави. Птице не бирају своје кавезе, оне
бивају стављене тамо, линија која нас одваја од њих
јесте танка, с почетка, али њена лепота је у њеној
могућности развијања. Та линија си ти сам. Други

Дан планете Земље

1. место 3. место
БУДИ ЧУВАР ПЛАНЕТЕ ВОЛИМ ПЛАНЕТУ ЗЕМЉУ
Док се јутро сунцем буди, Чувар мог света је
дан нам нешто ново нуди. Земља планета.
Тамо где су људи млади Планету Земљу волим,
Цвет ил' дрво ти посади. за њу људе молим,
Папирићи, кесе, флаше молим људе добре воље
старудије неке наше јер нама ће бити боље.
рециклирај, чувар буди Чувајмо људи планету Земљу!
тако раде прави људи. Чистимо природу, не бацајмо отров,
Све фабрике наше фине ђубре у канте, а не у канале,
апарате и машине, папириће разне, флаше и кесе,
за тренутак угасимо бацајмо у канте за смеће.
Сунце наше да спасимо. Земља је мајка свих становника,
Гасови у страшној дози људи, животиња и свих биљака,
шетај и бициклу вози. чувајмо и волимо планету Земљу
Нек'сва деца света знају, да буде чиста и здрава.
Да планету сачувају. Здрава планета -
Лена Милосављевић здрави људи.

2. место Чиста планета -
чиста срца.
ОБНОВИ ПЛАНЕТУ ЗЕМЉУ
Природа нам даде рај на Земљи, Анастасија Гајовић
не треба нам ништа више,
али немар и непажња,
планету нам уништише.
Покајте се лоши људи,
сачувајте благо наше,
дозволите природи да се буди,
то је моје, али и ваше.
Засадимо неко дрво,
све од Груже па до Ушћа,
кад озелени и олиста,
то су наша друга плућа.
Да заштитимо околину
потребна је само слога,
чувајмо шуме, потоке и реке,
као друга, сестру и брата свога.
Имам само једну жељу
да се свест код свих пробуди,
обновимо планету Земљу,
освестите се добри људи!

Маријана Влајић

39

ОБНОВИ ПЛАНЕТУ ЗЕМЉУ

Моје село је прелепо. Окружено је обронцима Гледићких планина, а поред моје куће протиче
Честинска река. Цвркут птица чује се као најлепша песма.

Све би било још лепше, када људи не би бацали смеће и када би свако водио рачуна о лепотама
природе којом смо окружени. Када се моја бистра река замути, знам да је неко од пољопривредника опрао
прскалицу која је била пуна пестицида или, још горе, изручио је садржај септичке јаме у реку. Тада сам
веома љута и тужна, нарочито лети, јер не могу са друговима да правим вир у реци и не смемо да се играмо
и купамо у њој. Поред пута људи бацају гомиле пластичних флаша, поломљеног стакла, гума и угинулих
животиња. Лети највише пале стрнове и међе, па црни густи дим прекрије небо изнад мог дворишта. Велики
камиони који пролазе недалеко од моје куће, испуштају издувне гасове који ужасно смрде. Зими се уоколо
шири смрад угља из оџака. Шуме су посечене и огољене. Знам да је у градовима још гора ситуација и да
деца не могу нормално да се играју у парковима, због велике количине смога.

Када би свако од нас водио рачуна о свом окружењу, моје место, као и свако место на планети било
би много лепше и здравије за живот. Довољно је да свако од нас баци смеће у контејнер, користи органска
ђубрива уместо пестицида, не пали смеће, рециклира амбалажу и посади бар по једно дрво и све би било
много лепше и деца би безбрижније расла.

Ангелина Ђуричић

Обнови планету Земљу

Нисмо ни свесни колико смо срећни, јер смо становници планете која нам толико тога пружа и даје,
планете Земље.

Нестварно лепи предели, пејзажи. Шуме, планине, језера, мора, океани. Све пребогато разним
врстама, ретким врстама флоре и фауне, које нашој планети и нама, удахњују живот и пружају задовољство
уживања у шаренилу боја и мириса. А, ми? Шта ми радимо? Ми сву ту лепоту и богатство бацамо под ноге
због своје површности и непромишљености. Уништавамо је и загађујемо без имало пардона и срамоте,
ниједног тренутка се не запитавши колико су неки наши поступци исправни. Сечемо дрвеће, извор
кисеоника, правимо фабрике, бацамо ђубре где стигнемо, ловимо животиње до истребљења и све то, због
чега? Због тренутне личне материјалне користи и сатисфакције. Сетимо се планете једном годишње, 22.
априла. Напишемо по неку песму, састав, урадимо пано и мислимо да смо умирили своју савест. Не кажем,
све је то лепо, али би могли и да организујемо неку радну акцију и то не само 22. априла, него једном
недељно. Радну акцију где би очистили од смећа своје окружење, своје место, посадили неко дрво, воћку,
цвет. Показали на свом примеру, како помажемо нашој планети. Хвала Богу па нас има, али нисам сигурна
колико има воље и жеље да нам буде боље, јер ако наставимо овим темпом уништавања и загађивања, ако
наш приоритет буде да што више боравимо испред телевизора, рачунара, телефона, а мање у природи и на
ваздуху, питање је како ће се све ово на крају завршити. Планета нас све више упозорава сталном променом
климатских услова, поплавама, пожарима, сушама, да нешто не радимо како треба.

Пробудимо се. Отворимо очи. Будимо одговорнији. Не дозволимо да једна овако магијски нестварно
лепа планета, планета Земља, пропада због наше неодговорности и немара. Обновимо је! А, она ће нам
вратити стоструко више. У то сам сигурна.

Елена Илић

40

Обнови планету Земљу

Обнови планету Земљу

Планета Земља је трећа планета у Сунчевом систему и једина је
настањена живим бићима.

Еволуција Земље као и живог света, а првенствено људска раса, највише
је утицала на промену екосистема планете. Напретком и развојем индустрије, а
пре свега употребом угља, нафте, земног гаса као и неадекватном складиштењу
индустријског, нуклеарног и рециклажног отпада постепено је долазило до
загађења земљишта, водених површина и атмосфере Земље. Као последица свих
тих утицаја долази до глобалног загревања. Негативни утицаји глобалног
загревања су: оштећења озонског омотача, топљење леда на половима и пораст
нивоа мора и океана. Да бисмо спречили и умањили глобално загревање
потребно је користити еколошке изворе енергије као што су: коришћење ветра,
хидроелектране, коришћење сунчеве енергије итд. Такође, филтерима за
пречишћавање смањити утицај загађења при коришћењу фосилних горива.
Највише треба утицати на еколошку свест грађанства, привреде и свих
еколошких загађивача. Утицаји треба да буду кроз законе и кроз све врсте
медија.

Чињенице су да немамо другу планету за живот и зато морамо да се
бринемо о овој.

Лука Пауновић

Обнови планету Земљу

Земља заслужује природу чисту
парк без смећа, реку бистру.
Да у води крошња огледа лице
на мирисно цвеће да слећу пчелице.
Зелена трава и цвеће меко
и багрем пун цвета над бистром реком.
Mирисе цвећа упијам, боса
на пупољку руже блиста се роса.
Земља заслужује ваздух чист
незагађену храну, неосушен лист.
Плодну земљу и бескрајне шуме,
вредне птице и реке риба пуне.
Земља заслужује чисту љубав,
без смога и дима, да дишемо
пуним плућима.

Софија Курћубић

41

Земља заслужује чисту љубав

Цвеће заслужује Сунце, рибе заслужују воду,
Зашто онда не вратимо чисту планету у моду.
Али ту су људи, њима су модерне чаше и флаше,
И не маре за здравље планете наше.

Земља заслужује чисту љубав, чисте реке и горе,
А не, загађен ваздух и загађено море.
Желим да свилени облаци по небу миле,
Да улице буду пут од свиле.

Треба да вратимо планети блиставост и сјај,
Јер, само је то срећан крај!

Марта Новичић

Буди чувар планете

Буди чувар планете,
То је посао за свако дете.

Рециклирај макар мало,
Ако ти је до планете стало.
Чувај природу, то није тешко,

Ти мали добри смешко.
Немој бацати смеће,

Ново време за Земљу креће.
Ако воду желиш пити,

Ти је не смеш загађивати.
Све генерације треба учити,
Како нашу планету сачувати.

Миона Ђоровић

42

Празнична сликовница

43

44

Празнична сликовница

45

Пројектна настава

46

Наши YOU DID IT!
матуранти
YOU DID IT!
Ђак генерације
Елена Нешовић 47

Носиоци Вукових
диплома

Елена Нешовић и
Милица Туцаковић
Носиоци посебних

диплома
1. Милица Туцаковић

(Српски језик и
књижевност, Биологија,
физичко и Здравствено

васпитање и
Математика)

2. Маријана Влајић

(Српски језик и
књижевност, Биологија,

Музичка култура)

3. Лука Пауновић

(Биологија)

4. Елена Нешовић (Српски

језик и књижевност и
Математика)

Спортска
такмичења

Koшарка
Дечаци су на окружном
такмичењу у Крагујевцу
освојили 2. место.
Фудбал
На општинском такмичењу
девојчице су освојиле
1. место, а дечаци 2.
место.
Одбојка
На општинском такмичењу
дечаци су освојили 2.
место а, девојчице 1.
место

Спортисти из Кнића на Спортским играма младих
Спортисти из општине Кнић, стонотенисери и шахисти учествовали су на Спортским играма младих у
Пожеги. Ове године Општину Кнић представљали су стонотенисери Симон Вујовић и Ненад Анђелић и
шахисти Елена и Михаило Нешовић. На иницијативу Горана Милосављевића, већника за спорт Општина
Кнић се прикључила Спортском каравану, највећој манифестацији аматерског спорта за децу и омладину
у региону која има за циљ промоцију спорта, здравог начина живота и пријатељства.
У Пожеги се надметало 40 екипа са више од 500 такмичара из 20 градова овог дела Србије. Циљ руководства
Општине Кнић и спортских радника је да што више спортиста из нашег краја у наредном периоду учествује
у Спортским играма младих, као и да Општина Кнић буде домаћин једног од наредних такмичења.

48

Такмичења

Српски језик и књижевност
Елена Нешовић, ученица 8. разреда из

Губеревца, освојила је 3. место на
регионалном такмичењу.
Математика

На окружно такмичење пласирала се Сандра
Андрић, ученица 4. разреда из Груже.
Смотра рецитатора
Дуња Ранковић, ученица 3. разреда из

Груже, пласирала се на окружно такмичење
у Рачи.

49

Слободно време

Читање није само седење у фотељи и пуко прелиставање
страница. Напротив, читање књига побољшава
концентрацију и представља технику опуштања. Баш због
тога што читање има позитивних ефеката, препоручујемо
вам следеће наслове:

„Оловка пише срцем“ - Будимир Нешић, Вања Рупник Рачић

Ако хоћете извештај са лица места о томе због чега и како настаје МИШЉЕЊЕ,
обратите се малој деци, јединим живим и аутентичним сведоцима оног
драматичног тренутка кад још неразвијена чула и свест први пут срећу и упознају
део по део великог света и први пут могу сама себе да идентификују.
Говор и симболи којима се одрасли служе и комуницирају заборавили су лепо и
узбудљиво детињство речи. Изгубљени рај личног упознавања и именовања,
конкретног, чулног, животног повода за смисао и реч - ти сликовити предели
припадају далеким и давним данима раног детињства. Без искуства, без памћења и
знања, први пут овде...

„Књига против брига“ – Александар Чотрић

Књига против брига, збирка афоризама за децу и све који су млади духом. За
одмор, за разоноду, пред спавање, по буђењу, на распусту, на паузи, уз сок, уз
чај... Књига за осмех који лечи и растерује бриге.
Аутор је добитник признања за књижевност за децу „Михаило Ћуповић“, које му
је доделило Удружење књижевника Србије.

„Потрага за црвеним коферчићем“ - Маријана Петровић Раић

У роману за младе Потрага за црвеним коферчићем преплићу се: садашњост у
којој четрнаестогодишња Милица трага за тајним документом из времена принца
Павла и историјска година ослобођеног Београда − 1945. Милица у потрагу
укључује и пријатеље откривајући судбину свога прадеде.
Открива и зашто је дан којим започиње роман важан једном граду. Зашто су
Миличин деда Милутин и његов некадашњи пријатељ Јован остали на супротним
странама?
Да ли радозналост одводи у недозвољене воде? Где је виолина? Шта је прича о
фотографијама изазвала у Миличиној породици? Какву тајну она открива? Ко је,
заправо, њен прадеда? Како су нестајали људи који су били виђенији становници
града?
Зашто су у великим историјским епохама склањани интелектуалци и уметници?
Шта је радила Милица на крову и како је мачак био утешно близу?
Зашто је у опасаности драгоцен појачан опрез, али и неустрашивост?
Роман Потрага за црвеним коферчићем показује да се храброст може пронаћи на
различитим местима, да се породичне тајне морају открити ради онога што можемо
сазнати о себи, али и одужити својим прецима.

50


Click to View FlipBook Version
Previous Book
SISTEM GEOMORFOLOGI PEMBENTUKAN LANDSKAP DI KAWASAN TROPIKA
Next Book
DEFENSE STANDARD 2009 Fall Edition