The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by hernz nieza, 2022-07-12 09:43:00

TRANSFORMASI SKETSA

TRANSFORMASI SKETSA

SK LKTP TERSANG SATU
TS25 KOHORT 4

1

TRANSFORMASI SKETSA
2019-2025

2

TS25
KOHORT

4

SKETSA
MENYOKONG

PROGRAM
TS25

Majlis
Pelancaran
Program

TS25

4

INFO MURID
SKETSA TAHAP 1

GURU APK MURID
TAHAP 2
28
5 159 151

5

SKETSA Program TS25 SK.LKTP Tersang Satu
MENYOKONG
SK.LKTP Tersang Satu telah menyertai Program TS25 pada Januari 2019 sebagai salah sebuah sekolah
PROGRAM TS25 Kohort 4. Sepanjang tiga tahun penyertaan dalam program TS25 , SKETSA telah banyak
TS25 mengalami perubahan antaranya dari aspek pentadbiran , persekitaran pembelajaran dan kerjasama
bersama komuniti. SKETSA yakin bahawa banyak lagi penambahbaikan akan dicapai hasil penyertaan
dalam Program TS25.

TS25 adalah satu usaha ke arah melahirkan modal insan unggul melalui;

Persekitaran Pembelajaran Yang Menyeronokan
Disokong Kepimpinan Yang Berkualiti / Berwawasan

Guru Yang Kompeten Dan Beraspirasi Tinggi.

Komitmen Komuniti Yang Padu

6

SKETSA Matlamat dan Teras TS25
MENYOKONG Berdasarkan kepada tiga objektif Program Transformasi Sekolah, maka
KPM telah menetapkan tiga matlamat utama yang perlu dicapai oleh
PROGRAM semua sekolah-sekolah di Malaysia pada tahun 2025, iaitu ;
TS25

Memaksimumkan potensi Mengukuhkan penglibatan
guru dan murid menerusi ibubapa,komuniti dan
peningkatan kualiti pihak berkepntingan demi
pembelajaran dan kejayaan murid.
pengajaran.
Memantapkan
Kepimpinan Sekolah

7

MOTTO TS25 SKETSA

INTEGRITI
INTELEKTUAL

ILTIZAM

VISI TS25 SKETSA

MEMPERKASA
KEMENJADIAN MURID

SECARA HOLISTIK
MENJELANG 2025

MISI TS25 SKETSA

KEMENJADIAN MURID DICAPAI DALAM 3 DIMENSI BERIKUT:

Dimensi 1
AKADEMIK
Memperkasa potensi intelek dengan ilmu pengetahuan dan
kemahiran KBAT dan PDPC menjurus kepada PAK21 untuk mencapai
keputusan terbaik dalam PBD dan UPSR

Dimensi 2
KOKURIKULUM
Memperkasakan dan menggilap bakat , kepimpinan,
kebolehpercayaan dan kecenderungan setiap pelajar dalam aktiviti
ko-kurikulum bagi mencapai kecemerlangan di peringkat zon,
daerah, negeri, kebangsaan dan antarabangsa

Dimensi 3
SAHSIAH
Membina akhlak dan sahsiah yang baik, berbudi pekerti, baik hati
dan kesantunan yang tinggi serta hormaat menghormati.

OBJEKTIF TS25 SKETSA

 Mengaplikasikan konsep dan amalan
PdP terbaik

 Membangunkan kepakaranan dalam
melalui latihan yang komprehensif
dan berstruktur kepada pembimbing
pedagogi serta pembimbing
kepimpinan , dan

 Membangunkan persekitaran
pembelajaran yang berkesan dengan
mengutamakan kemenjadian murid.

TEAM KAMI MENUJU KECEMERLANGAN BERSAMA
SENIOR
LEADER

SKETSA

PN.ELLY NORDIANA NOH CIK.HAMIZAH MUHD EN.EMEY TARMIZI CIK.LACMEE
GURU BESAR GPK PENTADBIRAN GPK KOKURIKULUM GPK HEM
12

PENTADBIR

SKETSA

13

PENDIDIK

SKETSA

14

PENDIDIK

SKETSA

15

PENDIDIK

SKETSA

16

PENDIDIK

SKETSA

17

AKP

SKETSA

18

LADAP PENGURUSAN FAIL PANITIA

SINAR PULIH 2022
Gotong royong pak 21

CIK.HAMIZAH MUHD
GPK PENTADBIRAN

19

SKETSA LADAP PENGURUSAN
FAIL PANITIA
TS25 KOHORT4
20

SKETSA

TS25 KOHORT4

PENGEMASKINIAN
FAIL PANITIA

21

SKETSA

TS25 KOHORT4

PROGRAM SINAR PULIH
2022

22

SKETSA

TS25 KOHORT4

PROGRAM SINAR PULIH
2022

23

SKETSA

TS25 KOHORT4

PROGRAM GOTONG-ROYONG
PAK21

24

PROGRAM HAPPY TO SCHOOL
PROGRAM PERMATA PEKERTI

ZIARAH CAKNA

CIK.LACMEE 25
GPK HEM

SKETSA

TS25 KOHORT4

26

SKETSA

TS25 KOHORT4

PROGRAM PERMATA PEKERTI

27

SKETSA

TS25 KOHORT4

PROGRAM PERMATA PEKERTI

28

SKETSA

TS25 KOHORT4

29

SKETSA

TS25 KOHORT4

30

SKETSA

TS25 KOHORT4

31

SKETSA

TS25 KOHORT4

32

KURSUS KEJURULATIHAN BOLA TAMPAR

GOTONG ROYONG TAMAN TS25

KURSUS KOMPETENSI GURU KOKURIKULUM

EN.EMEY TARMIZI 33
GPK KOKURIKULUM

SKETSA

TS25 KOHORT4

GOTONG-ROYONG TAMAN TS25

34

SKETSA

TS25 KOHORT4

GOTONG-ROYONG TAMAN TS25

35

SKETSA

TS25 KOHORT4

36

SKETSA

TS25 KOHORT4

MENGGUNAKAN SEGALA POTENSI PEMEGANG TARUH

37

SKETSA

TS25 KOHORT4

MELAKSANAKAN COACHING & MENTORING

38

SKETSA

TS25 KOHORT4

MENGHASILKAN PINTAS

39

SKETSA

TS25 KOHORT4

MENGHASILKAN ONE PAGE PROJECT MANAGEMENT ( OPPM)

40

SKETSA

TS25 KOHORT4

PELAKSANAAN PROFESIONAL LEARNING COMMUNITY ( PLC)

41

SKETSA

TS25 KOHORT4

PELAKSANAAN PROFESIONAL LEARNING COMMUNITY ( PLC)

42

SKETSA

TS25 KOHORT4

PELAKSANAAN JELAJAH PEMBELAJARAN ( LEARNING WALK )

43

SKETSA

TS25 KOHORT4

PELAKSANAAN JELAJAH PEMBELAJARAN ( LEARNING WALK )

44

SKETSA

TS25 KOHORT4

MELIBATKAN KOMUNITI DAN PIBG DALAM PROGRAM SEKOLAH

45

SKETSA

TS25 KOHORT4

MENEROKA PLATFORM PEMBELAJARAN- KAHOOT

46

SKETSA

TS25 KOHORT4

47

SKETSA

TS25 KOHORT4

48

SKETSA

TS25 KOHORT4

49

SKETSA

TS25 KOHORT4

50


Click to View FlipBook Version