The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by info.ro, 2020-06-12 03:52:25

Roto Inside 44

revista Roto Inside 44

Roto Inside | 05.2020

Ediţia nr. 44

Informaţii pentru clienţii şi partenerii Roto Tehnologia ferestrelor şi uşilor

■■ Seals ■■ Tilt &Turn ■■ Sliding ■■ Door
Individual Eficient Plusvaloare Clipsabil
Adaptat cerinţelor Producţie de ferestre Roto Patio Inowa Roto Solid B | 130 R
specifice ale ferestrelor după dorinţa clientului Roto Patio Alversa pentru uşi din aluminiu
şi uşilor cu Roto NX
Pag. 8, 9, 10 şi 11 Pag. 12
Pag. 3 Pag. 4, 5, 6 şi 7

Proces de fabricaţie eficient prin segmente de produs corelate

Competenţa sistemică aduce avantaje clientului

■■ În sistem Corelarea produselor şi gândi- Posibilităţile de reducere a numărului de articole Echterdingen. Beneficiul pentru dumnea­ Tot ca un duo performant funcţionează de
rea sistemică sunt pietrele de temelie ale la Roto NX au fost create, de exemplu, prin utili- voastră, ca producător de ferestre şi uşi: prin a­ semenea feroneria oscilo-batantă şi suprafaţa
strategiei Roto. zarea multiplă a aceloraşi componente pe dreap- tes­tările regulate se asigură, în mod constant, Roto Sil Level 6. Datorită tehnologiei sale ino-
ta şi respectiv pe stânga, cum ar fi balamaua funcţionarea de lungă durată a feroneriei vatoare de vopsire în câmp electrostatic, cu
În consecinţă, sistemul de feronerie Roto NX inferioară şi superioară de toc şi placa foarfecă. ­pentru clienţii dumneavoastră finali. structură microcristalină, suprafaţa garantează
este proiectat ca un sistem modular în concep- Asamblarea fără şuruburi a ştulpului şi a carca- o rezistenţă deosebită – confirmată, printre
tul general al unei platforme. Astfel, în calitate selor mecanismului şi cilindrului de închidere Rapid, la termen, fără greşeli ­altele, de durata de funcţionare a feroneriei
de utilizator al generaţiei anterioare Roto NT, în sistemul EasyMix constituie un alt exemplu. Şi astfel fiabil – în acest fel doresc fabricanţii ­oscilo-batante după normele DIN EN 13126
puteţi trece în orice moment la noua generaţie Toate acestea conduc la diminuarea efortului să primească livrările de la furnizorul lor de ­capitolul 8. Suprafaţa este folosită la compo-
de feronerie datorită compatibilităţii. logistic şi de depozitare pentru clienţii Roto. ­feronerie. Şi exact acest lucru îl reuşeşte Roto, nente de legătură pretenţioase, cum ar fi nituri,
printre altele, în centrul de servicii logistice din bolţuri sau elemente culisante şi oferă pro­
Eficient, datorită compatibilităţii Un exemplu de optimizare în segmentul de pro- Leinfelden. Culegerea extrem de dinamică de tecţie anti-coroziune peste cea confirmată de
Gândirea sistemică nu este însă de ajuns. duse Roto Sliding este sistemul de uşi culisante cantităţi mici este caracteristică pentru centrul normă.
­Deoarece componentele sistemului modular în plan paralel Roto Patio Inowa. Numărul de servicii de aproximativ 25.000 m2. Produse-
Roto NX sunt, de asemenea, utilizate pentru ş­ uruburilor necesare pentru toate modulele le finite foarte diferite pot fi stocate în cantităţi Gata pentru Smart Home
a produce soluţii culisante individuale. Com­ Inowa a fost redus de la şase la patru. Acest mari şi comenzile cu multe articole total diferite Cunoaşteţi starea ferestrei în orice moment?
patibilitatea sortimentelor asigură astfel o pro- lucru înseamnă că unitatea de control, închide- pot fi procesate la timp. Sistemele de transport Acest lucru este posibil cu Roto Com-Tec. De
ducţie economică în fiecare fabrică de ferestre. rea mediană şi căruciorul sunt acum instalate fără şofer, maşinile automate de stocare la raft exemplu, utilizatorul poate afla prin intermediul
Şi chiar mai mult: această modularitate va per- încă şi mai rapid. şi tehnologia modernă gestionează eficient smartphone-ului dacă ferestrele sunt deschise
mite să vă implementaţi în mod flexibil ideile mişcările de paleţi şi containere. Astfel, logisti- sau închise, deoarece senzorul Roto Com-Tec
cu un număr rezonabil de articole. Datorită structurii modulare a sistemului Roto ca este perfect ajustată la schimbarea modului recunoaşte starea ferestrei şi o comunică prin
Patio Alversa, o soluţie batantă şi trei soluţii de a comanda al multor clienţi. intermediul aplicaţiei.
Strategia produselor interconectate continuă ­culisante în plan paralel pot fi produse pe o
de asemenea şi în gama Roto Door: cele trei ­singură linie de producţie. Cu greu ar putea fi Maximum de performanţă în doi Pe aceasta vă puteţi baza
grupe de sortimente, închideri multipunct, proiectată mai economic o unitate de producţie Interacţiunea fiabilă a feroneriei şi garniturilor Roto poate echipa toate tipurile de deschidere
p­ raguri şi balamale de uşi, sunt corelate în de uşi culisante. este, de asemenea, esenţială. Pentru că influ- şi toate materialele de profil existente la nivel
mod consecvent. enţează în mod fundamental şi direct perfor- mondial. Performanţa tehnologiei de feronerie
Eficient, datorită fiabilităţii manţele ferestrelor şi uşilor. De aceea, serviciul este certificată. Sistemele corelate pot fi imple-
Eficient, datorită numărului redus Eficienţa înseamnă şi fiabilitate în funcţionarea de configurare a feroneriei de la FTT şi divizia mentate eficient în producţie şi oferă o gamă
de articole de lungă durată a feroneriei. De aceea, com­ producătoare de garnituri Deventer se coordo- largă de argumente pentru utilizatorul final.
Asamblarea uşoară şi rapidă în procesul de ponentele de feronerie provenite din producţie nează, ori de câte ori este posibil, pentru a Tehnologia Roto pentru ferestre şi uşi creează
producţie este susţinută de o reducere con- sunt testate, printre altele, în mod regulat, î­ndeplini cerinţele specifice ale clientului şi ale astfel condiţii optime pentru succesul dumnea-
stantă numărului de articole. în Centrul Tehnologic Internaţional (CTI), produsului. Pentru clienţii Roto, acest lucru voastră în relaţia cu clienţii şi în mediul con­
c­ entrul de testări acreditat din Leinfelden-­ î­nseamnă şi un câştig considerabil în fiabilitate. curenţial.

|1


Roto Inside | 05.2020

De interes

|| O discuţie cu Preşedintele Echipa centrală de planificare primeşte zilnic un raport de stare Roto trebuie să se gândească şi se va gândi cu siguranţă la posi-
companiei Roto Frank Fenster- de la toate filialele FTT la nivel mondial, pentru a putea evalua bilitatea de a livra clienţilor săi produsele în mod digital. Aceasta
und Türtechnologie GmbH, întotdeauna situaţia actuală a forţei de muncă şi efectele posi­ este o sarcină provocatoare, de a cărei implementare ne bucu-
Marcus Sander bile asupra activităţii noastre. răm. Deoarece, după cum se ştie, orientarea către client primea-
ză la noi.
Roto Inside: Pandemia Corona continuă să influenţeze pu- Provocarea constă, desigur, în îndeplinirea, în ciuda situaţiei, Roto Inside: Puteţi descrie unul dintre punctele forte ale
ternic atât viaţa de zi cu zi, cât şi viaţa economică la nivel a tuturor obligaţiilor faţă de clienţi, parteneri și angajaţi şi companiei, care cu siguranţă s-ar fi evidenţiat şi în cadrul
mondial. Cum se descurcă Roto Frank Fenster-und Tür­ c­ ontinuarea bunei colaborări. Şi datorită tehnologiilor actuale, expoziţiei Fensterbau Frontale 2020?
technologie în aceste condiţii? putem realiza acest lucru foarte bine.
Marcus Sander: Pe lângă echipa noastră de top, care şi-a do-
Marcus Sander: Începând din China, Roto FTT a reacţionat Ca o companie de dimensiuni medii, avem relaţii strânse şi cola- vedit încă o dată calităţile pe parcursul ultimelor săptămâni, unul
foarte devreme la această situaţie şi toate filialele au luat măsuri borăm în mod corect şi echitabil cu partenerii şi furnizorii noştri. dintre punctele forte hotărâtoare în ceea ce priveşte produsele,
de protecţie a angajaţilor şi partenerilor noştri, asigurând totoda- Clienţii noştri au găsit în noi şi în ultimele luni un partener stabil este competenţa noastră sistemică. Componentele grupelor
tă menţinerea capacităţii de lucru. şi de încredere. Vom face toate eforturile posibile pentru a putea noastre de produse sunt interconectate. Aceasta înseamnă că
rămâne şi în lunile ce urmează acelaşi partener de încredere. clienţii Roto pot acoperi multe, dacă nu chiar toate segmentele
A fi capabil să reacţionezi la timp înseamnă, mai presus de toa- lor de produse cu soluţii Roto. În plus, componentele de ferone-
te, să fii pregătit, să defineşti scenarii și moduri de acţiune şi să Vreau să profit de această ocazie pentru a mulţumi angajaţilor rie pot fi utilizate pentru mai multe tipuri de deschidere. În acest
le implementezi organizaţional înainte de a se produce o urgen- Roto din întreaga lume pentru grija arătată în această perioadă, fel sprijinim activitatea de producţie a clienţilor noştri în mod
ţă. Acesta este cazul grupului nostru de companii, care a ales pentru respectul reciproc şi atitudinea lor curajoasă. Sunt mân- procesual şi, nu în ultimul rând, economic.
gestionarea integrată a crizei. Prin urmare, am putut să reac­ dru de profesionalismul şi atenţia cu care am tratat până acum
ţionăm foarte repede şi foarte ordonat în circumstanţele date. această situaţie şi cu care o vom trata în continuare. Toţi, fără Acest număr al revistei noastre vine să întărească cele de mai
Pe lângă regulile de conduită, acces şi igienă definite în mod excepţie, au dat dovadă de o înaltă responsabilitate şi de o sus şi să ilustreze temele expoziţiei Frontale 2020. Printre aces-
clar, am recurs şi la organizarea flexibilă a muncii. De exemplu, e­ xtraordinară umanitate. Acum şi pe viitor, toate acestea vor tea se numără programul de feronerie oscilo-batantă Roto NX,
începând din martie, în filialele din întreaga lume, activitatea s-a consolida Roto Frank Fenster-und Türtechnologie. diversitatea argumentelor de utilizare ale sistemelor noastre culi-
desfăşurat în sistem Split-Office. Aceasta înseamnă împărţirea sante Roto Patio Inowa şi Roto Patio Alversa, corelaţia grupelor
activităţii angajaţilor sau echipelor între locurile de muncă Roto Inside: Având în vedere această situaţie extrem de noastre de produse cu tehnologia uşilor, expertiza în garnituri
o­ bişnuite şi munca la domiciliu. provocatoare, există poate chiar un efect de învăţare – a Deventer, membru al diviziei FTT şi nu în ultimul rând, tehno­
sau tocmai de aceea? logia Smart Home ready prin Roto Com-Tec.

Marcus Sander: Chiar văd acest lucru, dar nu doar în legătură Sunt convins că reuşim să venim în sprijinul clienţilor şi parte-
cu compania noastră. Cu toţii ne concentrăm pe consolidarea nerilor noştri prin intermediul produselor şi serviciilor prezen­
posibilităţilor noastre digitale şi poate pentru prima dată înţele- tate mai sus. Le mulţumesc tuturor cititorilor pentru interesul
gem pe deplin potenţialul pe care îl are această tehnologie. De acordat revistei noastre şi le doresc multă sănătate, forţă şi
asemenea, pentru că toţi suntem obligaţi într-o anumită măsură ­încredere.
să exploatăm modurile digitale de lucru şi poate chiar să păşim
pe căi digitale, care nu au mai fost folosite anterior.

Acum şi pentru uşi de intrare cu deschidere
spre exterior

Roto Solid C

■■ Door Prin intermediul balamalei ascun- Profile diverse
se, producătorii de uşi din aluminiu dispun Roto Solid C în varianta standard este potrivită
de un sistem deosebit de atractiv pentru o utilizării cu multe din profilele existente pe piaţă.
calitate foarte bună a uşilor de intrare în Pentru o uşă cu deschidere spre exterior vor fi
locuinţă din segmentul premium. Începând necesare un accesoriu de fixare suplimentar şi
de acum şi uşile cu deschidere spre exteri- un alt modul de reglaj, faţă de o uşă cu deschi-
or vor putea fi echipate cu această balama. dere spre interior. Balamaua este disponibilă
Utilizatorii primesc o garanţie de funcţio- în culorile argintiu şi negru. Suprafaţa sa înde­
nare de 10 ani. plineşte cele mai mari solicitări de rezistenţă la
coroziune conform clasei 5, DIN EN 1670.
Tot mai mulţi antreprenori preferă uşile de in-
trare mari, cu contururi suple şi aspect modern. Întreținere redusă și curățare simplă
Balamaua ascunsă de uşă, Roto Solid C ţine Datorită părţii mecanice ascunse, o uşă din alu-
cont de această tendinţă, îndeplinind în acelaşi miniu echipată cu Roto Solid C se poate curăţa
timp cerinţele din ce în ce mai mari în privinţa deosebit de uşor şi comod. Garnitura continuă
protecţiei la efracţie şi durabilităţii. Această ba- reduce pierderile de căldură. Nu mai este nece-
lama ascunsă asigură o deschidere şi închidere sară întreţinerea uşii, datorită bucşei autolubrifi-
uşoare, până la un unghi de 110∞ chiar şi a uşi- ante a balamalei. Durata de viaţă a balamalei
lor cu greutate de 140 kg. În plus, Roto Solid C a­ scunse de uşă, Roto Solid C, în varianta pentru
susţine echiparea uşilor cu rezistenţă la efracţie deschidere spre exterior, a fost testată conform
conform RC 2. standardelor DIN EN 1191, în urma testelor
­rezultând un număr de 200.000 de cicluri fără
probleme.

&& Informaţii despre balamaua ascunsă de uşă, || Accesoriu de fixare || Balama de uşă
Roto Solid C şi modul de reglaj
www.roto-frank.com/ro/roto-solid-c

2|


Deventer: Pentru ferestre de top

Profile de etanşare
individuale TPE

■■ Profile de etanşare Interacţiunea func- transversală pentru a se introduce un singur
ţională a feroneriei cu profilele de etanşa- profil de etanşare la producerea ferestrei.
re influenţează în mod direct performan- D­ eoarece conceptul de vitraj al geamului nu
ţele tâmplăriei. În pachetul de servicii necesită baghete clasice, garnitura trebuia să
oferit de Roto configurarea feroneriei şi poată fi fixată într-un mod sigur la fereastra
sistemul de profile de etanşare Deventer confecţionată. A devenit imediat clar că acest
sunt adaptate cerinţelor specifice con- proiect ambiţios necesită expertiza unui pro­
strucţiei de ferestre şi uşi. fesionist în domeniul etanşării.

Trei direcţii de dezvoltare interesante ale Soluţia găsită de Deventer este o garnitură || E stetic şi sigur pentru ferestrele din
c­ ompaniei Deventer sunt exemple în acest h­ ightech, care poate fi fixată pe cercevea cu aluminiu: profil de etanşare toc TPE
sens pentru furnizori cunoscuţi de sisteme. un element de fixare stabilit de comun acord. Deventer SP 5961a cu zone de spumă
O bandă adezivă aplicată din fabrică pe garni- pentru o izolare termică foarte bună
Izolare termică excelentă la ferestrele tură fixează profilul de etanşare SP 7447 K ca Foto: Deventer Profile GmbH
din aluminiu o garnitură de bătaie şi garnitură de geam la
Profilul de etanşare toc SP 5961a a fost dez- nivelul suprafeţei vitrate. În plus, un nucleu Flexibilitate cu profile TPE
voltat pentru un furnizor european de sisteme de material integrat garantează presiunea şi Pentru multe ferestre oscilo-batante profilele de etanşare din TPE se dovedesc a fi baza
din aluminiu. Ca profil de etanşare TPE cu spu- toleranţa. ideală pentru a îndeplini cele mai diverse cereri în privinţa designului şi confortului în
mă, acesta oferă valori de izolare termică mult utilizare. Faţă de profilele din elastomeri acestea au câteva avantaje:
mai bune decât profilul de etanşare EPDM. Numeroase teste trecute cu succes confirmă
Pentru un montaj uşor, fără lubrifiant supli- fiabilitatea deosebită a garniturilor produse §§ Prin posibilitatea de a modifica materia primă profilele de etanşare TPE pot fi debitate
mentar, piciorul profilului a fost prevăzut el de Deventer. Sistemul Kubus atinge cele mai exact pentru fiecare utilizare.
î­nsuşi cu un strat de lubrifiant. bune valori la etanşeitate la apă, forţa vântului
şi permeabilitate la aer. Şi confortul în utilizare §§ D atorită proprietăţilor materialelor TPE de a se combina cu ele însele, precum şi cu alţi
Proiectarea individuală a făcut posibilă impri- este unul deosebit. polimeri adecvaţi, există multe posibilităţi de utilizare în coextrudare, ca de exemplu
marea unei etanşeităţi optime şi a unui confort combinaţii tare-moale.
sporit în utilizarea sistemului de ferestre. Col­ Camera mare a profilului asigură o bună ega­
ţurile sudate ale profilului rămân sigure din lizare a toleranţei. Zona umplută cu spumă §§ Î n plus, profilele din TPE oferă producătorului de ferestre o mare flexibilitate în alegerea
punct de vedere funcţional pe termen lung. din această cameră optimizează proprietăţile culorii, în ton cu produsele sale. Prin diferite culori garniturile completează în mod
Opţional, poate fi utilizat de Deventer ca ramă t­ehnice de izolare termică. Pauzele definite armonios culorile profilelor de toc şi cercevea. Se pot realiza chiar şi materiale TPE
sudată completă, care respectă dimensiunile. asigură acumularea de presiune minimă şi un transparente.
comportament plăcut la închidere. Avantajos
Foarte important pentru mulţi producători de pentru producţia economică şi pentru un
ferestre din aluminiu şi pentru un număr din montaj rapid la colţuri: profilul de etanşare
ce în ce mai mare de proiecte: profilele TPE ­Deventer SP 7447 K se poate tăia cu o foarfe-
sunt reciclabile. Este disponibil un certificat că adecvată pentru un aspect plăcut la îmbi-
Cradle to Cradle în acest sens. nare.

Etanşare hightech pentru Sistem de etanşare cu reglaj fin pentru Garnitura exterioară de geam din silicon cu Buza de etanşare a garniturii mediane şi a celei
sistemul integral din sticlă ferestre din lemn/aluminiu un cap din spumă de silicon (DS 7354) se de bătaie se adaptează special geometriei de
Garniturile „de pe raft“ nu sunt de cele mai Diverse profile de etanşare Deventer susţin r­emarcă printr-o rezistenţă deosebită la montaj. Pereţii subţiri şi acumularea minimă
multe ori suficiente pentru a îndeplini solicită- conceptul noii ferestre Gutmann Mira Contur ­intemperii. Între placarea din aluminiu şi toc de presiune îmbunătăţesc confortul în utilizarea
rile speciale ale clienţilor. Producătorul de sis- CTS. Garnitura mediană şi cea de bătaie S se află profilul de etanşare S 7604 G cu f­erestrei. Buza moale a piciorului profilului de
teme de profile Gealan, de exemplu, a formu- 7758 se aplică în calitate de profil de etanşare ­picior lubrifiat pentru montaj uşor şi blocare etanşare şi partea dură din spate facilitează
lat cerinţe deosebite de etanşare în momentul pentru ambele niveluri, economisindu-se spa- la montaj. Profilul de etanşare S 7702 îm­ montajul. Pentru obţinerea unui colţ cu aspect
în care a dezvoltat sistemul integral din sticlă ţiu de depozitare. Capacul de ştulp VES 3-1210 piedică pătrunderea umidităţii la montajul optim Deventer furnizează, de asemenea, scule-
Kubus. De-a lungul procesului de dezvoltare asigură etanşarea zonei de tranziţie dintre toc glafului. Acesta poate fi conectat şi poziţio- le necesare prelucrării. Garnitura de geam este
a sistemului s-a luat decizia de a nu se aplica şi cercevea garantând mai multă etanşare şi nat în siguranţă. potrivită din punct de vedere cromatic cu garni-
garnituri pe toc. A fost formulată atunci cere- protecţie la coroziune. Pentru poziţionarea tura mediană şi cea de bătaie TPE.
rea de a integra anumite funcţii ale garniturilor geamului se utilizează la interior o garnitură de
de geam şi de toc într-o singură secţiune geam uşor de aplicat şi de prelucrat (S 7634).

Grupul Deventer
Cu fabrici în Germania, Olanda, Polonia
şi Rusia, Deventer este din anul 2016
parte a grupului Roto şi aparţine gru-
pului de firme Roto Frank Fenster- und
Türtechnologie GmbH.

Pe lângă o gamă largă de modele
s­ tandard, profesionistul în domeniul
etanşării dispune de peste 4.000 de
produse care au fost dezvoltate în
­conformitate cu cerinţele specifice
clienţilor şi pieţelor pe care sunt
c­ omercializate. Compania este
specializată în profile de etanşare de
înaltă calitate din TPE şi silicon. Ace-
stea pot fi fixate, lipite sau sudate la
colţ, oferind astfel un aspect deosebit
al colţurilor.

Programul Deventer include peste
500 de articole diferite, livrabile la cu-
tie. Un stoc de trei până la 4 milioane
metri liniari asigură o disponibilitate
rapidă.

|| O bandă adezivă aplicată din fabrică fixează profilul de etanşare SP 7447 K ca || O echipă puternică: şase profile de etanşare de la Deventer asigură etanşeitate,
garnitură de bătaie şi garnitură de geam la nivelul vitrajului. O cameră mare, goală, confort în utilizare şi design noii ferestre Gutmann „Mira Contur CTS“.
asigură compensarea toleranțelor ridicate. Foto: Gealan Fenster-Systeme GmbH Foto: Gutmann Bausysteme GmbH

|3


Roto Inside | 05.2020

Roto NX: Întotdeauna decizia corectă

Viitorul începe acum

■■ Nou la Roto Cercevele de fereastră grele, de dimensiuni mari, care asigură o izolare
foarte bună, forme speciale, situaţii de vreme extremă, creşterea nevoii de siguranţă sau
automatizarea uşor de controlat în domeniul domestic – Roto NX facilitează producţia
ferestrelor foarte economice şi în acelaşi timp orientate către dorinţele clienţilor.

Maestrul clasei sale: noul punct de închidere tip V

Spre deosebire de alte soluţii disponibile pe vizibil conform clasei de rezistenţă a ferestrei,
piaţă, componenta determinantă pentru etan- punct de închidere tip V strângând după bloca-
şeitate şi protecţie la efracţie nu este concepu- torul de siguranţă. În acest fel şi datorită formei
tă ca punct de închidere cu rolă. Noul punct sale robuste se obţine o deosebită protecţie la
de închidere tip V din sistemul Roto NX obţine efracţie.
stabilitatea sa bazată pe cea mai bună protecţie
la efracţie, prin mişcarea redusă în mod pro­ Flexibilitate la nivelul luftului de falț
gramat a punctelor de închidere, un ghidaj plat Punctul de închidere tip V susţine un montaj
şi o solicitare mare pe montant. rapid al ferestrei, fiindcă preia toleranţe de la
nivelul luftului de falț fără să trebuiască să fie
Etanş şi sigur pe termen îndelungat efectuat un reglaj. Avantajul: şi în situaţiile com-
Înălţimea şi presiunea se reglează în acelaşi timp. plicate montajul elementului se efectuează
Reglarea precisă pe înălţime se realizează prin rapid. În plus, această economie de timp este
filetul cu pas mic integrat. Punctul de închidere susţinută de faptul că pe lângă sculele speciale
tip V, cu o suprafaţă tratată Roto Sil Level 6 utilizate până acum, în momentul de faţă se
pentru protecţie ridicată la coroziune intră în poate folosi pentru reglaj o cheie imbus de
dispozitivul de siguranţă. Cerceveaua este pre- 4 mm – un element standard aflat în dotarea ori-
sată pe toc prin intermediul garniturii, asigu- cărui montator de ferestre pentru a regla multe
rând astfel o presiune de contact ridicată şi uni- alte componente de feronerie cum ar fi balama-
formă. Balamaua susţine acest efect prin care ua inferioară toc sau braţul foarfecă. Cheia im-
fereastra rămâne închisă etanş chiar şi la presi- bus se foloseşte, de asemenea, la reglarea
unea vântului pe o perioadă îndelungată. Orice punctelor de închidere P şi E.
încercare de efracţie este îngreunată în mod

4|


|| Braţ foarfecă şi lagăr toc Roto NX || Roto NX TiltSafe-blocator de siguranţă

O mare varietate de formate – Siguranţă TiltSafe la ferestrele batate
pregătit pentru automatizarea domestică

Cu o capacitate de încărcare a greutății de şablon pentru ambele cercevele. Acţionare TiltSafe se poate combina cu balamalele Smart Home ready
până la de 150 kg, balamaua T este concepu- uşoară şi pericol redus de vătămare, de­ Roto NX P 130 şi P 150 pentru PVC precum Montarea dispozitivului electric ascuns de
tă în mod optim pentru ferestre mari şi grele oarece mânerul nu iese în afară în poziţia şi T 150 pentru lemn. Prin folosirea elemente- batare si inchidere Roto E-Tec Drive într-o
din lemn, cu orice tip de geam. O înălţime a de deschidere de aproape 180°. lor standard la cercevea o fereastră TiltSafe fereastră TiltSafe şi integrarea acesteia în
falţului cercevelei de până la 2.800 mm face poate fi fabricată pe linia de producţie stan- sistemele Smart Home sunt posibile fără
posibilă şi realizarea uşilor de terasă în Pentru ferestre în Smart Home dard. probleme.
aproape orice format. Balamaua inferioară Senzorul Roto Com-Tec cu baterie afişează
toc şi lagărul toc garantează o stabilitate starea ferestrei prin intermediul aplicaţiei Ventilație sigură Suplimentar, dispozitivul poate fi combinat
sporită a feroneriei la tracţiune şi torsiune. instalate pe smartphone sau tabletă. Aces- Protecţia la efracţie fiabilă TiltSafe conform cu senzorii Roto Com-Tec Confort şi Con-
Funcţia de ventilare este integrată în mod ta nu este vizibil şi poate fi înşurubat direct RC 2 se realizează prin intermediul a trei blo- fort S. Aceştia identifică poziţia cercevelei
standard în braţul foarfecă. în colţarul feroneriei, fără şablon, prin in- catori de siguranţă Roto NX pentru ventilație ca „TiltSafe“, astfel încât nu se declanşea-
troducere şi fixare simplă în aproape toate batantă în combinaţie cu punctul de închide- ză alarma în această poziţie de batare asi-
Elegant ferestrele din lemn şi PVC cu unul şi două re tip V, un mâner de fereastră blocabil şi o gurată, în ciuda deschiderii ferestrei.
Şi la renovarea clădirilor vechi balamaua T îşi canaturi. protecţie la găurire. Deschiderea batantă de
dovedeşte pe deplin potenţialul, permiţând până la 65 mm asigură prin dimensiunea sa Independent de controlul electronic, sunt
construcţia ferestrelor cu contur neregulat Transmiterea semnalului se bazează pe o ventilaţie cu rată mare de transfer al aeru- păstrate în întregime proprietăţile de secu-
şi a celor rotunde. Acestea din urmă sunt protocolul radio EnOcean independent de lui. Prin acţiunea comună a noului punct de ritate al ferestrei TiltSafe conform RC 2.
echipate cu un lagăr toc reglabil lateral. producător. Transmiterea codată a datelor închidere tip V în combinaţie cu blocatorii din
şi durata lungă de viaţă a bateriei conferă oţel întărit se ajunge la clasa RC 3, la fereas-
Robust siguranţă şi durabilitate celor trei versiuni tra închisă. Elementele de contact cu cablu,
Cerceveaua oscilo-batantă cu o greutate de senzori: Basic, Confort şi Confort S. care controlează închiderea ferestrei, extind
până la 200 kg şi cerceveaua oscilantă cu o Aceştia pot fi integraţi în sistemele exis­ protecţia la efracţie.
greutate până la 300 kg deplasează bala­ tente Smart Home.
maua cu protecţie integrată la suprasarcină În poziţie ascunsă Video
pentru o adâncime a falţului de 30 mm. Cu unitatea de control producătorii de fe- Designo TiltSafe îmbină componentele de
restre montează şi verifică senzorul Com- feronerie de siguranţă ale sistemului modular
Montaj rapid Tec direct în producţia lor. Algoritmul de Roto NX cu atuurile estetice ale feroneriei de
Blocatorii sunt fixaţi în acelaşi loc pe cerce- calibrare automată garantează o punere fereastră complet ascunse, Roto NT Designo.
veaua activă şi pasivă, ca urmare a mişcării în funcţiune rapidă. Rezultatul: o balama care nu este vizibilă în
simultane a tijei culisante a mecanismului poziţia închis a ferestrei cu siguranţă la efrac-
de canat inactiv Plus cu mânerul – un singur ţie conform RC 2 la batarea cercevelei.

&&  Economic, sigur, confortabil, orientat spre design:
Roto NX specificaţii generale

www.roto-frank.com/ro/roto-nx

Economie Siguranţă Confort Design

|5


Roto Inside | 05.2020

HeKa Herzog GmbH, Germania

Up to date cu Roto NX

■■ PVC Permanent în căutarea unor soluţii
noi şi mai bune. Aceasta este pe scurt
strategia grupului HeKa. Un alt proiect cu
Roto, partenerul pe termen lung: lansarea
pe piaţă a Roto NX TiltSafe, ventilaţia
­batantă până la clasa de siguranţă RC 2.

La HeKa aceasta poartă numele de închidere
KippSi şi se comercializează atât pentru con-
strucţia ferestrelor noi, cât şi pentru echiparea
ulterioară a ferestrelor care dispun de ferone-
rie Roto NX. De aproximativ 40 de ani firma
HeKa lucrează cu Roto. O colaborare care este
permanent „în mişcare“ şi care în iulie 2019 a
condus către trecerea la sistemul de feronerie
oscilo-batantă, Roto NX. În calitate de acţio-
nar cu rol executiv, Hans-Dieter Herzog a ur-
mărit el însuşi procesul de schimbare şi l-a
definit drept unul „absolut lin“.

Producţie cu Roto NX
Din punctul de vedere al lui Herzog, Roto NX
este un sistem de feronerie oscilo-batantă
d­ eosebit de inovativ. Gradul de automatizare,
prelucrarea uşoară, montajul foarte simplu,
capacitatea mare de încărcare, confortul în
utilizare şi fiabilitatea feroneriei precum şi
„elementele bine alese“ sunt punctele forte
ale noului sistem, precizează directorul de
vânzări HeKa, Andreas Heilig. „Deja producem
cu Roto NX de luni bune şi ne simţim foarte
bine echipaţi pentru solicitările viitorului.“

Inovaţii integrate || Pentru pregătirea profesioniştilor în Academia HeKa: „Mostre Roto NX“
Fabricile HeKa din Graben-Neudorf şi Löbnitz
au efectuat schimbarea în paralel. Şi în ambele 60 de ani HeKa Herzog GmbH
locaţii a fost o reuşită extraordinară. Conform Cele mai bune perspective
spuselor lui Herzog, balamaua P, prin capa­ în an aniversar
citatea sa de încărcare ridicată şi unitară şi Firma de familie HeKA, întemeiată în
de asemenea prin estetica sa, furnizează anul 1960, este condusă în prezent de
a­ rgumente convingătoare pentru schimbare. Hans-Dieter Herzog şi de sora acestuia,
C­ lipsul mecanic pentru ușa de balcon, con- Marietta Heil. Aceasta produce ferestre,
traactionarea greşită care se poate înşuruba uşi de intrare, elemente culisante şi
automat şi mecanismul KSR din programul rulouri din PVC şi aluminiu în locaţiile
Roto NX s-au integrat şi ele foarte bine în Graben-Neudorf şi Löbnitz. În prezent,
­producţia HeKa. compania de dimensiuni medii are apro-
ximativ 250 de angajaţi.
Un plus suplimentar: confortul câştigat de Sentiment plăcut cu KippSi rală HeKa. În timp ce echipa de vânzări şi cea
utilizatorul final. Conform declaraţiilor dom- „Ferestrele noastre cu închidere KippSi oferă „La Graben-Neudorf, locaţia iniţială, ne
nului Herzog, închiderea foarte uşoară, prin un plus remarcabil în ceea ce priveşte protecţia din showroom fac cunoscute clienţilor bene­ aflăm într-un triunghi de graniţă“, explică
intermediul pretensionării graduale, precum la efracţie, convingând clienţii că nu trebuie să directorul de vânzări, Andreas Heilig.
şi ventilaţia integrată standard pentru un cli- îşi facă nicio grijă cu privire la siguranţă atunci ficiile ventilaţiei de batare, HeKa investeşte în „De aceea ne considerăm o companie
mat optim al încăperii sunt pentru utilizatorul când batează ferestrele, fie pe timp de noapte, europeană în cel mai bun sens al cuvân-
final, avantaje uşor de perceput. Cu toate fie atunci când lipsesc de acasă“, spune cu sa- anunţuri publicitare pentru a populariza KippSi. tului.“ Ponderea exportului a crescut la
acestea, noutatea funcției TiltSafe este, de tisfacţie directorul de vânzări HeKa, domnul HeKa în mod constant. Şi nu în ultimul
asemenea, un beneficiu convingător și, prin Andreas Heilig. În Graben-Neudorf KippSi poa- Angajaţii partenerilor săi comerciali vor fi in- rând, la toate activităţile de dincolo de
urmare, un argument de vânzări datorită te fi văzut în showroom, la mostrele de ferestre graniţele Germaniei, HeKa profită de pu-
r­ezistenței sale la efracție pentru ferestrele expuse şi la colţari. Închiderea de tip nou este struiţi pe parcursul anului 2020 în „Academia ternica internaţionalitate a partenerului
batate până la 65 mm. desigur un subiect important în broşura gene- său Roto. „Competenţa deosebită a
HeKa“ pentru a putea introduce pe piaţă, cu companiei Roto cu privire la gama de
produse specifice fiecărei ţări ne ajută
ajutorul propriului software de planificare pre- să oferim soluţii tehnice verificate şi efi-
ciente, adaptate exact pieţei respective.“
cum şi a mijloacelor de marketing, un pachet
Service complet pentru
cuprinzător şi exclusiv de servicii. În mod fi- producţie şi dezvoltare
Pentru dezvoltarea noilor produse, HeKa
resc, soluţiile noi precum KippSi joacă un rol dispune de facilităţile centrului acreditat
de testare ITC din Leinfelden-Echterdin-
important, spune Heilig. www.heka.de gen. Aceasta beneficiază în mod regulat
şi de servicii din pachetul de consultanţă
|| P arteneriat certificat: managerul HeKa, Hans-Dieter Herzog, directorul de producţie || Consiliaţi cu privire la închiderea KippSi cu colţari de prezentare HeKa şi servicii Roto Lean pentru a optimiza
HeKa, Necmettin Kara, directorul de vânzări HeKa, Andreas Heilig şi Roto Key propriile procese de producţie. Prin con-
Account Manager, Uli Teubner (de la stânga) silierea individuală pentru optimizarea
producţiei precum şi prin trimiterea de
6| traineri pentru organizarea cursurilor şi
conferinţelor, Roto oferă o adevărată
plusvaloare, subliniază managerul
Hans-Dieter Herzog.


Hans Timm Fensterbau, Germania

Ferestre şi uşi din lemn şi lemn-aluminiu în RC 4

|| E lementul firmei Hans Timm Fensterbau GmbH după
testarea RC 4. Bastian Timm este mulţumit: „Compo-
nentele de siguranţă de la Roto ne-au ajutat să creăm
un sortiment cuprinzător de ferestre din lemn pregătite
pentru testele RC 4. Acestea au fost trecute de la prima
încercare.“ Foto: Hans Timm Fensterbau

Clasă de rezistenţă RC 4
Ferestrele rezistente la efracţie din clasa RC 4
trebuie să reziste unui făptaş experimentat
c­ onform DIN EN 1627-30 care, în cazul unei
spargeri foloseşte unelte de lovire sau de tăiere
agresive ca de exemplu topor, rangă, ciocan
şi daltă precum şi o bormaşină cu acumulator.
Testul este considerat trecut dacă fereastra re-
zistă tuturor încercărilor cel puţin zece minute.

|| Şi persoanele particulare doresc să se simtă în siguran-
ţă acasă: Hans Timm Fensterbau oferă ferestre până la
clasa de rezistenţă RC 4 şi într-un design modern
Foto: Hans Timm Fensterbau

■■ Lemn „Dorim să producem ferestre din unor de soluţii de siguranţă din ce în ce mai
lemn şi lemn-aluminiu conform clasei de eficiente.“ După patru serii de testare a feres-
rezistenţă RC 4.“ Acesta este obiectivul trelor reuşite în decembrie 2019 au trecut şi
pe care şi l-a stabilit echipa companiei uşile testele clasei de rezistenţă RC 4. Au fost
berlineze Hans Timm Fensterbau în 2019. din nou utilizate diverse componente Roto.
Proiectul a devenit unul de succes şi da-
torită componentelor de siguranţă de la Volker Fitschen, Manager Europa Centrală
Roto. Roto Frank Fenster- und Türtechnologie este
mai mult decât mulţumit: „Roto dispune de
În clădirile cu cerinţe de securitate ridicată, vaste cunoştinţe şi o experienţă îndelungată
cum sunt ministerele sau casele particulare în configurarea feroneriei pentru protecţie
exclusiviste, se impun ferestre şi uşi care oferă mecanică eficientă la efracţie. Dar testări RC 4
o protecţie mecanică la efracţie extrem de nu experimentăm în fiecare zi. Suntem mândri
ridicată, spune directorul general, Bastian că am contribuit prin faptul că toate elemente-
Timm. Şi acest lucru este valabil chiar dacă le ferestrei de la Hans Timm Fensterbau au
designul ferestrelor respectă un model iniţial trecut imediat testele solicitante cu compo-
şi trebuie să îndeplinească cerinţele de protec- nentele noastre de siguranţă. Un deosebit
ţie a monumentelor istorice. Pentru a răspun- succes.“
de cererii în privinţa securităţii sporite a clădi-
rilor, la Timm s-a decis extinderea nivelului Următorul pas: forme speciale || Această clădire din Berliner Wilhelmstraße este utilizată de Parlamentul German. Compania Hans Timm Fensterbau
deja ridicat de competenţă de specialitate în
construcţia de ferestre rezistente la efracţie Şi în anul acesta specialistul în ferestre din
şi crearea unei game complete RC 4.
Berlin continuă să se concentreze pe securita- a livrat ferestre din lemn din clasele de siguranţă RC 3 şi RC 4. Foto: Hans Timm Fensterbau
Competenţă dovedită
Un „grup de competenţă“ nou creat a realizat te. Următoarea pe ordinea de zi este testarea
în perioada de vară 2019 primele mostre.
Timm Fensterbau a utilizat componente de si- formelor speciale, cum ar fi elementele cu la-
guranţă special construite şi componente din
sistemul modular Roto cum ar fi blocatorii de turi înclinate sau elementele rotunde precum
siguranţă cu cap ciupercă, blocatori de sigu-
ranţă din oţel, mânere de fereastră blocabile şi construcţiile culisante cu ridicare în RC 4.
şi elemente de protecţie la găurire.
În plus, cunoştinţele dobândite în 2019 vor
Obiectiv atins
Bastian Timm şi familia sa sunt mândri: „Prin fi transpuse în activitatea de modernizare
extinderea cu succes a gamei noastre RC 4
accentuăm în mod clar nivelul nostru ridicat a companiei. www.timm-fensterbau.de
de expertiză în domeniul securităţii ridicate
pentru clădiri. Suntem deosebit de impresio- Hans Timm || Specializat în ferestre cu protecţie ridicată la efracţie (de la stânga în imagine): Detlef Timm (derulare proiecte juridice),
naţi că am reuşit să testăm cu succes toate Fensterbau GmbH & Co. KG
opţiunile de deschidere în timpul record de Din anul 1957 până astăzi compania
şase luni. Faptul că acum putem acoperi în- berlineză Hans Timm Fensterbau GmbH
treaga gamă de dimensiuni cu elemente din & Co. KG a fost o firmă de familie, fon-
toate variantele de deschidere presupune că dată de Hans Timm. În prezent se pro-
suntem pe deplin pregătiţi pentru cererea duce în trei locaţii în Berlin-Marienfelde
pe o suprafaţă de 14.400 m², cu cea
mai modernă tehnică CNC. Oferta fir-
mei include un sortiment impresionant
de ferestre din lemn, lemn-aluminiu,
aluminiu şi oţel.

Bastian Timm (achiziţii, vânzări, strategie, dezvoltare produs), Jonas Swiatek (certificări, digitalizare, derulare proiecte

tehnice) şi Bernd Timm (derulare proiecte tehnice) Foto: Hans Timm Fensterbau

|7


Roto Inside | 05.2020

innovation | no water | no air

Roto Patio Inowa: inteligent şi etanş

■■ Sliding Sistemul culisant disponibil r­edus de la şase la patru. Acest lucru vizează: Sistemul poate fi executat astfel încât să culi­ Rezistent la efracţie
p­ retutindeni în lume excelează înainte de unitatea de control, închiderea mediană şi că- seze fie prin interior, fie prin exterior. Pragul Cvartetul de componente mecanice eficiente
toate, pe lângă etanşeitate, prin varietatea rucioarele; toate se montează acum şi mai uşor. la n­ ivel „0“ pentru variantele din lemn şi lemn-­ provenind din sistemul modular oscilo-batant
sa de formate: varietatea vizează toate Această economie de timp, vizibilă de la prima aluminiu este proiectat conform DIN 18040. asigură în mod dovedit şi în cazul uşilor culi-
m­ aterialele de ramă, utilizabile de la echipare Inowa, completează o altă inovaţie în sante în plan paralel securitatea conform RC 2,
f­erestrele mici dintr-o bucătărie până la privinţa montajului: fixarea mediană se rezolvă Ascuns DIN EN 1627. Suplimentar faţă de blocatorii
elementul culisant de înălţimea camerei. prin simpla înşurubare a componentelor în ele- Datorită feroneriei ascunse se pot prelucra şi speciali Inowa din zona ştulpului, punctele de
ment. Până acum era necesar ca montatorul profile drepte, înguste. Componentele de fero- blocare tip V se fixează la cerceveaua închisă în
Prin permanenta dezvoltare a produselor, să acţioneze de mai multe ori mânerul – o eco- nerie nu ies în evidenţă la deschidere şi nici nu blocatorii de siguranţă înşurubaţi în mai multe
­„inteligentul” familiei Roto Patio vă aşteaptă nomie semnificativă de timp în manevrare, sunt vizibile pe cercevea. Datorită posibilităţii puncte, aşezaţi perimetral pe toc, împiedicând
acum cu alte noutăţi. care pe termen lung este pe deplin justificată. unei lăţimi exterioare a tocului de 3.000 mm astfel o deschidere rapidă. Prin mânerul blo­
şi a unei înălţimi exterioare a tocului până la cabil feroneria nu poate fi nici mutată, nici de-
Retragerea confortabilă a cercevelei || Până la patru puncte de închidere active pe ştulp 2.600 mm se pot utiliza geamuri de înălţimea blocată. Protecţia la găurire, care nu este vizibi-
Noua funcție Roto SoftClose uşor de întreţinut susţin etanşeitatea extraordinară a sistemului încăperii. Acestea aduc lumină din belşug în lă din partea exterioară, montată în interiorul
frânează uşor cerceveaua, o trage automat şi o Roto Patio Inowa. cameră şi dau construcţiei un aspect transpa- nutului, împiedică găurirea mecanismului.
închide. Cerceveaua este blocată de utilizator rent.
prin rotirea mânerului. Ca soluţie universală, De trei ori USP (Unique selling points) Uşor de utilizat
Roto SoftClose poate fi utilizat pentru elemente Caracteristicile funcţionale decisive ale siste- Etanşeitate foarte bună Mişcarea inovativă de închidere, transversală
din PVC, lemn, lemn-aluminiu şi aluminiu; ana- mului culisant Roto Patio Inowa sunt mişcarea Punctele de închidere amplasate perimetral pe profilul tocului, face de prisos ridicarea
log domeniului de utilizare Inowa se poate inovativă de închidere, transversală pe profilul ­asigură o presiune uniformă. Cu puncte de în- ­cercevelei. Prin modul de construcţie bazat în
monta conform schemelor A, A‘, C, C‘, K şi K‘. tocului, garnitura perimetrală şi punctele de chidere care se pot extinde individual şi placare întregime pe role, cercevelele se deplasează
închidere active şi pe stulp. Toate punctele calitativă din aluminiu, etanşeitatea elementelor foarte uşor datorită materialelor de calitate,
Funcţia Roto SoftClose se montează la elemen- de închidere sunt acţionate prin intermediul poate fi crescută suplimentar într-un mod flexi- fără zgomote deranjante. În plus, rolele asigură
tele culisante din PVC şi aluminiu pe partea cu mânerului. bil, de exemplu în clădirile înalte. În special o deschidere şi o închidere fără frecare şi fără
mecanismul, fără frezare la partea de sus a cer- pentru lucrări şi în regiuni cu situaţii meteo ex- efort a elementelor de până la 250 kg. Mani­
cevelei. Pentru elementele din lemn pot fi nece- treme, feroneria asigură cele mai bune valori pularea uşoară este susţinută de acţionarea
sare frezări specifice profilului. Ca echivalent, de etanşare şi îndeplineşte cerinţele clasei 4 de simplă a mânerului şi de retragerea uşoară a
activatorul independent de profil se află sus, permeabilitate a aerului (DIN EN 1026/12207) cercevelei pe toc.
în şina de ghidaj a tocului. Poziţia punctelor de precum şi cerinţele clasei 9A de permeabilitate
închidere rămâne neschimbată, proprietăţile la ploi puternice (DIN EN 1027/12208). În curând mai important
antiefracţie păstrate în întregime. Reînnoirea Entuziasmul utilizatorilor pentru o manevrare
certificatului de testare nu este necesară. Etanşeitatea deosebită determină suplimentar confortabilă, valorile de etanşeitate extraordi-
­Funcţia SoftClose se montează cu ajutorul valori foarte bune de izolare termică ce se re- nare şi siguranţa la efracţie cresc, de aseme-
­şabloanelor existente. flectă, în funcţie de anotimp, în costuri reduse nea, dorinţa pentru extinderea greutăţii cerce-
de încălzire, respectiv de răcire a încăperii. velei. Roto Patio Inowa va răspunde acestei
Şi mai economic în producţie Un alt beneficiu este izolarea fonică, în special dorinţe într-un viitor previzibil. Bucuraţi-vă
Pe lângă utilizarea componentelor din sistemul pentru clădirile din apropierea străzilor circulate î­mpreună cu noi de următoarea dimensiune a
oscilo-batant, producătorii se pot bucura acum sau a aeroportului. elementelor culisante cu grad de etanşeitate
de o economie suplimentară: la toate grupele sporit!
Inowa numărul şuruburilor necesare a fost

|| Pretutindeni acasă:
Roto Patio Inowa într-o
varietate aproape nesfârşită
de configurații

Video

8|


OknoPlus, Polonia

Preţ inovator cu Roto Patio Inowa

■■ PVC Sistemul culisant cu poziţie para- Cu „Morlite Vision“ compania OknoPlus „N oul nostru sistem || L ansare: sistemul culisant cu poziţie paralelă
lelă „Morlite Vision“, dezvoltat de produ- o­ feră clienţilor săi un sistem culisant cu po- exploatează perfect de la OknoPlus cu Roto Patio Inowa
cătorul de ferestre din Cracovia OknoPlus, ziţie paralelă care, pe lângă extraordinarele punctele forte ale pro­
a fost distins la expoziţia Warsaw Build proprietăţi de izolare termică, aduce o bună filului și ale feroneriei.“ || „Morlite Vision“ a fost Inovaţia anului 2019
cu titlul „Inovaţia anului 2019“. Wacław protecţie fonică şi o foarte bună protecţie la la expoziţia Warsaw Build
Figiel, fondatorul şi managerul companiei efracţie, chiar şi în varianta standard. OknoPlus utilizează pentru „Morlite Vision“
aşteaptă anul acesta o cerere susţinută profilul îngust, cu linii drepte din sistemele
pentru acest produs. „U şa culisantă Gealan Smoovio. „Roto Patio Inowa se potri-
se acţionează veşte foarte bine într-un astfel de profil îngust,
„Prin Roto Patio Inowa a apărut pe piaţă o pur intuitiv.“ aflat acum în tendinţe.“ Aspectul elementului
f­eronerie cu care cerceveaua activă a unui culisant îi convinge astfel şi pe clienţii care
­sistem culisant se acţionează uşor şi intuitiv. Chiar şi un copil se poate descurca cu pun foarte mare preţ pe design.
Acest lucru ne-a fascinat încă de la început“, „Morlite Vision“: dacă mânerul arată în jos
îşi aminteşte experimentatul producător de – cerceveaua este închisă ca la o fereastră Omul de afaceri este convins: „Noul nostru sis-
ferestre. Totodată feroneria permite produce- clasică oscilo-batantă. Dacă mânerul arată
rea unor sisteme foarte etanşe, izolante, aşa în sus – cerceveaua se poate împinge, uşa tem ‚Morlite Vision‘ convinge atât din punct de
cum sunt cerute pentru clădiri cu eficienţă culisantă poate fi deschisă. Apelarea la
energetică. montatori pentru remedierea sistemelor vedere optic, cât şi tehnic şi va înlocui în viitor
­culisante, necesară până acum după acţio-
Se deplasează uşor, narea greşită a elementelor greu de utilizat, uşile batant-culisante în plan paralel. Fiindcă
chiar şi cu geamuri grele devine odată cu introducerea noului sistem
Tipul de construcţie al acestei feronerii, bazat aproape inutilă. şi colaborarea cu Roto se dovedeşte a fi una
în întregime pe role, permite şi cercevelelor
grele o deplasare extrem de uşoară. „Închide- Prezentare de succes benefică pentru noi, privim cu optimism spre
rea se realizează fără efort prin retragerea La expoziţia din Varşovia OknoPlus a expus
uşoară a cercevelei spre toc doar prin rotirea sistemul „Morlite Vision“ cu două geamuri viitor. Serviciile şi calitatea livrărilor noului nos-
mânerului.“ Mişcarea de închidere este lină funcţionale. În cerceveaua culisantă s-a pre-
şi uniformă, iar feroneria, prin punctele sale zentat un geam cald, în cerceveaua pasivă tru partener sunt de aceeaşi calitate deosebită
de închidere active, creşte presiunea de con- geam activ Priva-Lite, care se poate trans-
tact realizând o etanşare perimetrală. Figiel forma prin control electric din geam trans- ca şi feroneria.“ www.oknoplus.de
subliniază: parent într-unul netransparent. Designul
modern a fost şi el, fără îndoială, respon­ || Wacław Figiel,
„S istemul rămâne etanş sabil pentru acordarea premiului „Inovaţia fondatorul şi
şi la furtună sau ploaie anului 2019“: managerul companiei
puternică.“ OknoPlus

&& R oto Patio Inowa: mai multe despre feroneria inteligentă
cu tehnologie ascunsă pentru uşi culisante în plan paralel
foarte etanşe

www.roto-frank.com/ro/roto-patio-inowa/

|9


Roto Inside | 05.2020

Patru variante într-un sistem

Roto Patio Alversa: Minimalist. Universal.

■■ Sliding Datorită structurii modulare || Smart Home ready: Un senzor integrat în colţarul Funcţia de blocare la
a sistemului se pot produce pe o singură tuturor celor patru variante de culisare Alversa – Roto Patio Alversa
linie o variantă batant-culisantă şi 3 vari- din programul Roto Com-Tec semnalează situaţia
ante culisante în plan paralel cu funcţii deschiderii cercevelei culisante. Piesa de batare la
diferite de ventilație - cu greutăţi ale Roto Patio Alversa
cercevelei între 160 şi 200 kg. Ramele Ventilaţia batantă cu blocare la batare:
pot fi realizate din toate tipurile de mate- Roto Patio Alversa | PS Air Video
rial, pentru construcţii mari, de maxim Cercevelele cu punctul de greutate al gea­
2.000 mm lăţime falţ cercevea şi până mului în exterior sunt menţinute în poziţie
la 2.700 mm înălţime falţ cercevea. de batare cu ajutorul elementului de blocare.
Acesta se montează în foarfeca de culisare
Economic a cercevelei culisante şi împiedică închiderea
Este posibil acest lucru la toate cele patru necontrolată a elementului – de exemplu
v­ ariante prin introducerea închiderii mediane atunci când există o presiune a vântului. Din
universale din programele de feronerie osci- acest motiv cercevelele se echipează din ce
lo-batantă Roto NX, respectiv Roto AL, prin în ce mai des cu geamuri termoizolante din
structura modulară a sistemului culisant, de două sau trei foi cu centrul de greutate în
exemplu la seturile de şine şi blocatori şi prin ­afara profilului. Se favorizează astfel utilizarea
mânerul universal. Se garantează astfel utili- profilelor înguste, cu falţ de geam de dimen­
zarea pieselor identice. Doar câteva compo- siune mare şi o pondere cât mai mică a pro­
nente de pe linia de producţie sunt schimbate filului în suprafaţa vizibilă. Dacă cerceveaua
pentru realizarea diferitelor variante: producţie este oprită paralel, elementul de blocare la
economică prin excelenţă! batare este atins. Se activează doar în poziţia
de batare.
Sigur
Garanţia pentru rezistenţa la efracţie conform Ventilaţie batantă cu ajutorul piesei
RC 2 la toate cele patru variante este oferită de batare:
de cele maxim patru puncte de închidere Roto Patio Alversa | PS Air Com
tip ciupercă de pe mecanism. Sistemul este Prin rotirea mânerului, cerceveaua se bateaza
completat de componente de închidere am- automat. Nu este necesară împingerea manu-
plasate perimetral pe suprafaţa ramei. Dacă ală a cercevelei. Piesa de blocare la batare cu
există solicitări de siguranţă mai mari, se pot arc, montată în foarfeca de culisare, reduce
utiliza componente electronice suplimentare momentul de rotire a mânerului la batarea
din gama Roto E-Tec Control. Senzorii siste- cercevelei din feronerie. Astfel se pot acţiona
mului magnetic de monitorizare a închiderii fără efort chiar şi uşile culisante mari şi grele
şi deschiderii MVS sunt integraţi în blocator. până la 200 kg.
Aceştia nu sunt vizibili, la fel ca toate celelalte
componente de siguranţă menţionate. || B locator pentru ventilaţie
de noapte la Roto Patio Alversa
Smart Home ready
Roto Patio Alversa poate fi completat la capi-
tolul digitalizare cu Roto Com-Tec. Senzorii
acestuia recunosc fiecare manevrare a ele-
mentului culisant şi pot avertiza proprietarul,
în funcţie de sistemul Smart Home şi prin
anunţ Push. Senzorii Roto Com-Tec Comfort
şi Comfort S identifică poziţia cercevelei culi-
sante închise ca fiind asigurată. Funcţia fiabilă
pe termen lung a senzorilor este susţinută de
poziţionarea ascunsă, care diminuează uzura,
în colţar.

Intuitiv
Cercevelele celor trei soluţii culisante în plan
paralel sunt acţionate cu ajutorul unui mâner
de 200 mm în aceeaşi ordine ca la fereastra
oscilo-batantă: intuitiv şi prin urmare foarte
uşor de utilizat! Pe lângă schimbul de aer
în poziţia de culisare, în varianta Roto Patio
Alversa | KS există posibilitatea alegerii între
o ventilaţie de noapte şi două variante de
ventilaţie batantă a elementelor culisante
în plan paralel.

Cercevelele culisante se deplasează fără zgo-
mot şi cu o uzură minimă cu ajutorul căru-
cioarelor cu role. Datorită siguranţei anti-ridi-
care a tuturor cărucioarelor elementul culisant
nu iese de pe şină nici în cazul neatenţiei la
montaj.

Ventilaţia de noapte:
Roto Patio Alversa | PS
Sistemul culisant în plan paralel dispune
o­ pţional de ventilaţie de noapte, care nu este
vizibilă din exterior. Blocatorii speciali asigură
funcţionalitatea acestei soluţii împotriva efrac-
ţiei conform RC 2.

&& I nformaţii cuprinzătoare despre sistemul culisant
în plan paralel şi batant-culisant Roto Patio Alversa

www.roto-frank.com/ro/roto-patio-alversa

10 |


Wako SA, Luxemburg

Cele mai bune experienţe Roto Patio Alversa

■■ Sliding În fabrica sa de ferestre din PVC Entuziasmul manifestat faţă de elementele ino- || Î n imagine, de la stânga la dreapta: Laurent Bai (director de vânzări), Jean-Yves Duchesne (suport IT), Michel Muller
din Redange, aflată la aproximativ 30 km vatoare, cum ar fi elementul suplimentar de ba- (director de producţie), Catherine Marche (director de marketing), Joachim Delchevalerie (director de achiziţii)
nord-vest de oraşul Luxemburg, compania tare dezvoltat de Roto, a fost unul foarte mare
Wako SA echipează uşile culisante în plan încă de la început, în rândul partenerilor Waco. Bai în continuare. De fapt, diversele opţiuni de m­ otivul pentru care subiecte ca eficienţa
paralel şi batant-culisante cu Roto Patio „De aceea am decis montarea în mod standard ventilare constituie un argument important de şi excelenţa ne preocupă în mod regulat în
Alversa încă din anul 2018. Conducerea a acestui element în foarfeca de culisare a vânzare. „Dat fiind faptul că utilizatorul poate ­producţia sistemelor culisante“, completează
firmei a tras o concluzie pozitivă. s­ istemului batant-culisant Roto Patio Alversa | determina deschiderea elementului, rata tran- ­directorul de achiziţii, Joachim Delchevalerie.
PS Air Com“, explică directorul de achiziţii, sferului poate varia.“ „Ne străduim să lucrăm proactiv, la fel ca
În anul 2019 Wako a fabricat aproximativ 900 Joachim Delchevalerie. Roto“, subliniază directorul de producţie,
sisteme glisante pentru clienţii din Luxemburg, Trend ascendent M­ ichel Muller. „Ştim să apreciem acest
Franţa, Belgia şi Elveţia. Introducerea siste­ Uşor de utilizat datorită piesei de batare „Cererea de sisteme culisante va creşte în l­ucru. Pentru că schimbul constant de idei cu
mului culisant în plan paralel şi batant-culisant Prin acest element de confort cercevelele grele ­continuare pe pieţele noastre“, este convins furnizorul nostru de feronerie generează de
Roto Patio Alversa a făcut producţia acestor sunt mai uşor de utilizat, deoarece se reduce directorul de vânzări Wako. „Acesta este fiecare dată ceva mai bun.“ www.wako.lu
elemente mult mai eficientă. Motivul este expli- cuplul mânerului la batarea realizată de ferone-
cat de directorul de producţie, Michel Muller: rie. „Deoarece piesa de batare reduce supli- || Cărucior Roto Patio Alversa
mentar uzura întregului sistem, mulţi dintre cu siguranţă integrată
„ Structura modulară a ­clienţii noştri văd cu siguranţă această com­
Roto Patio Alversa ne ponentă ca pe o oportunitate de a-şi menţine
permite să fabricăm pe propria imagine prin oferirea unor soluţii viabi-
o singură linie de produc- le, uşor de întreţinut.“, consideră directorul de
ţie variantele Roto Patio vânzări, Laurent Bai.
Alversa | KS şi Roto Patio
Alversa | PS Air Com.“ Cărucioare autoblocante
Din momentul în care Wako a trecut la sistemul
Ambele variante sunt apreciate de clienţii batant culisant şi la cel culisant în plan paralel
Waco datorită siguranţei în utilizare. În ceea ce de la Roto nu a mai existat aproape nicio re­
priveşte confortul, varianta culisantă în plan pa- clamaţie, relatează Laurent Bai. Atât montatorii,
ralel Roto Patio Alversa | PS Air Com constituie cât şi clienţii finali profită în cele din urmă de
în acest moment un reper pe piaţă, spune di- avantajele cărucioarelor autoblocante.
rectorul de vânzări, Laurent Bai. Prin rotirea
mânerului, cerceveaua se deschide automat. „P entru utilizatorul final
Nu este necesară împingerea manuală a aces- Roto Patio Alversa aduce
teia. În acest fel, chiar şi uşile culisante grele şi mai multă siguranţă, de-
de dimensiuni mari până la 200 kg pot fi mane- oarece elementul culisant
vrate intuitiv şi fără efort. Acest lucru contează. nu mai poate sări de pe
Laurent Bai spune cu convingere: şină în timpul utilizării.“

„R oto Patio Alversa ridică În cazul în care montatorul uită să activeze
standardul utilizatorilor ­manual dispozitivul anti-ridicare după montajul
din întreaga lume cu elementelor culisante, datorită cărucioarelor
privire la sistemele ba- autoblocante se reduce substanţial riscul unui
tant-culisante. Acest feedback nedorit.
sistem este într-adevăr
bine gândit.“ Iată ce apreciază utilizatorii
Nu sunt deloc puţini acei cumpărători entuzias-
maţi de etanşeitatea deosebită şi de elementul
de ventilare care nu poate fi observat, relatează

| 11


Roto Inside | 05.2020

Balama clipsabilă pentru un montaj rapid

Roto Solid B | 130 R

|| B alama clipsabilă: Roto Solid B | 130 R pentru uşi din aluminiu cu o greutate a cercevelei || R oto Solid B | 130 R a fost conceput pentru uşi de intrare, uşi secundare şi uşi de terasă cu închidere spre interior sau spre exterior,
de până la 120 kg cu utilizare stânga/ dreapta.

|| Clipsarea balamalelor Roto Solid B | 130 R a ■■ Nou la Roto Varianta disponibilă pentru Uşor de montat, uşor de întreţinut Impressum
fost optimizată pentru multe sisteme de profile balamale cilindrice cu două componente Bucşele din PVC şi ştifturile de siguranţă calita-
cu euronut 15/20. clipsabile, Roto Solid B | 130 R pentru uşi tive, care se autolubrifiază, din oţel rezistent la Editor
din aluminiu este una deosebit de uşor rugină, respectiv inox, garantează o funcționare Roto Frank
de montat şi cu întrebuinţarea unui număr de durată şi o întreţinere foarte uşoară. Mon­ Fenster- und Türtechnologie GmbH
redus de scule la montaj. Se utilizează tajul uşii este mai uşor, reglarea balamalelor Wilhelm-Frank-Platz 1
pentru profile cu euronut 15/20. Roto Solid B | 130 R realizându-se lateral, cu un 70771 Leinfelden-Echterdingen
interval de reglare de +/- 1,5 mm. Este suficient [email protected]
Roto Solid B | 130 R a fost conceput pentru uşi- un singur montator pentru poziţionarea exactă,
le de intrare, uşile secundare sau uşile de tera- la faţa locului. Editor coordonator
să din aluminiu cu deschidere interioară şi ex­ Eberhard Mammel, Fabian Maier,
terioară, cu o greutate a cercevelei de până la Varietate a suprafeţelor Sabine Barbie
120 kg. Noile balamale pot fi utilizate și la con- În varianta standard, noua balama este vopsită
fecţionarea ușilor de evacuare. Prinderea a fost în câmp electrostatic în variantele alb RAL 9016, Management de proiect
optimizată pentru mai multe sisteme de profile. negru RAL 9005, maro-gri RAL 8019, argintiu și echipa editorială
şi argintiu eloxat. La cerere, producătorii de Sabine Barbie
Un plus în privinţa stocurilor: Roto Solid B | 130 R ­ferestre au la dispoziţie variante de vopsire şi în [email protected]
se utilizează stânga/ dreapta. Întrucât noua alte culori RAL, precum şi alte variante eloxate
­balama este compatibilă cu multe profile de sau balamale natur pe care aceştia le pot vopsi. Echipa editorială
­ferestre şi uşi cu suprapunere, se poate utiliza Comm’n Sense GmbH
şi la realizarea uşilor secundare sau a uşilor de Roto Solid: susţinere puternică pentru [email protected]
terasă realizate cu profile de fereastră. fiecare uşă
Programul include o gamă largă de balamale, Grafică și producție
Simplu şi eficient de la cele ascunse până la cele aplicate. Sunt Mainteam
Comparabil cu montajul feroneriei de fereastră disponibile variante de la economice de la Bild · Text · Kommunikation GmbH
din programul Roto AL, balamaua toc de la s­ eriile pentru uşi secundare şi uşi uşoare, până [email protected]
Roto Solid B | 130 R se potriveşte mai întâi, la variante pentru uşi grele şi uşi de intrare cu
apoi se clipsează. Piesa de fixare de pe partea trafic intens. Concepute într-un mod eficient, Tipografie
cercevelei se înşurubează în cercevea cu ajuto- din materiale calitative, balamalele Roto Solid Offizin Scheufele
rul şuruburilor autofiletante, înşurubate în cer- oferă proprietăţi de utilizare excelente şi fiabi­ Druck und Medien GmbH + Co. KG
cevea. Semibalamaua cercevea este montată litate r­idicată. [email protected]
apoi pe piesa de fixare cu şuruburi metrice,
astfel la pasul 2 urmeaza imediat o clipsare. Roto Solid B | 130 R Roto Inside este publicat în limbile
Toate şuruburile şi ştifturile pentru fixarea com- germană, engleză, franceză, poloneză,
ponentelor cercevelei se prind cu dispozitive §§ Testat CE, clasa 13 portugheză (braziliană), română, rusă,
cu gaură hexagonală cu un diametru de găurire spaniolă și maghiară.
de 5 mm. Acest lucru simplifică şi raţionalizea- §§ Interval de reglare: reglare laterală
ză producţia. +/- 1,5 mm

&&I nformaţii produs Roto Solid B | 130 R §§ Utilizabil stânga / dreapta
www.roto-frank.com/ro/roto-solid-b
§§ Componente toc clipsate /
componente cercevea înşurubate

§§ B ucşe PVC de înaltă calitate,
care se autolubrifiază şi care asigură
o întreţinere foarte uşoară

12 |


Click to View FlipBook Version
Previous Book
Corriere Canadese (12 giugno 2020)
Next Book
สาระน่ารู้สมุนไพรต้านมะเร็ง