The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by info.ro, 2019-12-16 04:14:20

Roto Inside 43

revista Roto Inside 43

Roto Inside | 12.2019

Ediţia nr. 43

Informaţii pentru clienţii şi partenerii Roto Tehnologia ferestrelor şi uşilor

■■ Door ■■ Aluvision ■■ Tilt &Turn ■■ Sliding
Roto Solid B | 150 R: Limitator de deschidere Până la RC 3: Roto Patio Inowa
Forţă şi design sporite pentru ferestre din aluminiu; Ferestre şi uşi Concepte puternice
pentru uşile de intrare din cu blocare în ultima poziţie oscilo-batante de la Ventana,
PVC puternic termoizolante şi control prin mâner asigurate mecanic aluplast şi
Viking Window
Pag. 3 Pag. 5 Pag. 6 şi 7 Pag. 8, 9 şi 12

Întotdeauna decizia corectă: Roto NX pentru ferestre din lemn

Balamaua tip T pentru cel mai bun design

■■ Nou la Roto Începând de acum, sistemul modular tat timpului: toate şuruburile sunt ascunse. Capacele de masca- Roto NX pentru ferestre din lemn – noile componente
Roto NX este disponibil şi pentru ferestre din lemn. re cu formă optimizată, precum şi suprafeţele vopsite în câmp §§ Balama tip T cu ventilaţie de noapte integrată pentru cerceve-
Producţia economică de ferestre durabile cu cel mai electrostatic, realizabile şi cu titan, oferă balamalelor Roto NX
bun design – prin intermediul Roto NX, fabricanţii sunt un aspect deosebit de atrăgător. Ele sunt completarea perfectă le de până la 150 kg
perfect echipaţi pentru cerinţele viitorului. pentru sistemele de ferestre care conving printr-o funcţionare §§ Balama tip T pentru forme deosebite
sigură şi durabilă şi un design special. §§ Fereastra TiltSafe pentru protecţie antiefracţie conform clasei
Producţia de serie a balamalei Roto NX T a început în octombrie
în fabricile Leinfelden, Lövő şi Kalsdorf. Prin introducerea aceste- RC 2 şi în poziţie batată RC 2 şi în poziţie batată
ia, producătorii de ferestre din lemn oferă clienţilor lor, în echipa- Trecerea la Roto NX oferă printre altele şi posibilitatea de a fabri- §§ M ecanism cu dornmas mărit în sistemul EasyMix pentru un
rea standard, o opţiune de aerisire suplimentară, întrucât ventila- ca aşa-numitele ferestre Roto NX TiltSafe: prin combinaţia dintre
ţia de noapte este integrată în varianta standard. Nu este blocatorii de siguranţă speciali, din oţel şi mecanismele de închi- spaţiu mai mic de depozitare
necesară o altă piesă pe toc. dere tip ciupercă şi cu mâner blocabil, se atinge şi în poziţia ba- §§ N oua piesă de contraacţionare greşită pentru siguranţă mărită
tată un nivel ridicat de protecţie antiefracţie. Ferestrele Roto NX
Pentru o greutate a cercevelei de până la 150 kg TiltSafe din lemn pot fi realizate şi în varianta din lemn în clasa în funcţionare
Noua balama Roto NX T este produsă în varianta standard pen- de siguranţă RC 2 în poziţie batată. §§ Noul clips mecanic pentru uşă de balcon pentru reglaj rapid şi
tru cercevele cu o greutate de până la 150 kg. Astfel, aceasta
poate susţine cu maximum de siguranţă ferestre de format Siguranţă pe termen lung rezistenţă de lungă durată
mare, cu o înălţime de până la 2.800 mm şi greutăţi mari ale sti- Toate componentele sistemului modular Roto NX au fost con- §§ Mecanism de canat inactiv Plus pentru o activitate sigură de
clei. În renovarea clădirilor vechi, balamaua tip T îşi dovedeşte struite în aşa fel încât să îndeplinească şi cele mai înalte pretenţii
cu prisosinţă performanţele, deoarece poate fi folosită pe nume- cu privire la durabilitate şi siguranţa funcţionării. Nu în ultimul producţie şi montaj rapid
roase forme speciale de ferestre. Acestea din urmă sunt echipa- rând datorită noii suprafeţe Roto Sil Level 6, performantul sistem
te cu lagăr toc utilizabil pe ambele părţi. de feronerie oscilo-batantă creează noi standarde în tehnologia Roto NX pentru ferestre din lemn – cele mai importante
oscilo-batantă. Deoarece Roto NX depăşeşte chiar cerinţele ce- avantaje
Totul cu un design atrăgător lei mai înalte clase de protecţie împotriva coroziunii, clasa 5. §§ Lagărul toc şi placa foarfecă pot fi utilizate pe stânga şi pe
Ca şi balamaua tip P pentru ferestre din PVC, balamaua Roto NX Producătorii care utilizează acest program pot fi siguri că îi
tip T pentru ferestre din lemn impresionează prin designul adap- vor impresiona pe clienţii lor cu ferestre de o calitate durabilă. dreapta, rezultând o producţie simplă şi economică
§§ Funcţionare de lungă durată chiar şi la greutăţi mari ale

cercevelelor
§§ V entilaţie de noapte integrată pentru un aer mai bun în

încăpere
§§ S iguranţă mai mare la ventilaţia batantă prin componentele

TiltSafe
§§ S uprafaţa de bună calitate Roto Sil Level 6 pentru protecţie

maximă şi durabilitate crescută
§§ Design modern si aspect perfect până la cel mai mic detaliu

Roto NX la &&  Informaţii despre inovaţiile Roto NX
Fensterbau Frontale 2020 pentru producătorii de ferestre din lemn
www.roto-frank.com/ro/balamale
Hala 1 · Stand 303
|1
|| Braţ foarfecă şi lagăr toc Roto NX

Roto Inside | 12.2019

De interes Roto Inside: Atunci ce rol joacă, după părerea dumnea- Roto Inside: Idei pe care Roto doreşte să le implementeze
voastră, tehnologia de feronerie în viitorul industriei în viitor?
|| O discuţie cu Preşedintele materialelor de construcţii?
companiei Roto Frank Fenster- Marcus Sander: Cu acordul iniţiatorilor. Suntem mândri şi re-
und Türtechnologie GmbH, Marcus Sander: Voi aminti doar câteva subiecte din istoria re- cunoscători pentru numeroşii clienţi competenţi, care îşi împăr-
Marcus Sander centă a Roto: programe de feronerie cum ar fi Roto NX, cu un tăşesc cu Roto viziunile. În 2018 s-au schiţat încă din perioada
spectru larg de aplicabilitate datorită principiului modular pentru expoziţiei noi concepte de produs, care se plănuia a fi realizate
Roto Inside: Fereastra viitorului – de câteva luni au apărut o utilizare maximă a pieselor identice. Programe de feronerie ca odată cu trecerea la Roto NX. Astăzi, la mai puţin de doi ani de
informaţii de la Roto despre această temă. Într-un rezu- Roto Patio Alversa, prin intermediul căruia se pot fabrica nume- atunci, multe din aceste produse sunt deja pe piaţă. Iar Roto a
mat scurt, una din ele spune că natura producţiei şi distri- roase variante de sisteme, cu efort minim. Din ce în ce mai mul- investit şi s-a pregătit pentru a putea onora cât mai rapid cere-
buţiei sale se vor modifica mai rapid decât produsul în sine. te componente ce pot fi instalate complet automatizat. Sisteme rea mare pentru acest nou şi încă o dată convingător program
Deci compania Roto Frank Fenster- und Türtechnologie de înaltă performanţă din sfera feroneriei, a garniturilor şi a de feronerie oscilo-batantă.
se poate relaxa acum şi poate urmări liniştită procesele componentelor pentru sticlă. Servicii de date mai rapide, şcolari-
de schimbare la clienţii săi? zări cuprinzătoare la faţa locului. Soluţii speciale pentru elemen- În 2020, Roto NX va fi disponibil nu numai pentru numeroşii pro-
te de construcţii cu cerinţe deosebite. Soluţii Smart-Home. ducători de ferestre din PVC, ci şi pentru producătorii de ferestre
Marcus Sander: Sigur că nu. Dacă îmi permiteţi, voi mai preci- Concepte de logistică adaptate clientului. Întotdeauna am făcut din lemn. Iar aceştia din urmă pot planifica deja, împreună cu
za încă o dată: digitalizarea va aduce schimbări mari şi în distri- publice proiectele la care lucrează echipele Roto Frank Fenster- noi, trecerea la noul program de feronerie. Sau trecerea conco-
buţia ferestrelor şi uşilor şi ne aşteptăm la o industrializare avan- und Türtechnologie şi, după părerea mea, presa de specialitate mitentă la Roto NX şi garniturile Deventer. Începând cu 2020,
sată a producţiei de ferestre la din ce în ce mai mulţi fabricanţi. şi-a dat seama destul de bine în ce direcţie se îndreaptă această Roto va folosi şi mai intens accesul în piaţă, pe care grupul îl
Compania Roto Frank Fenster- und Türtechnologie îşi va aduce companie. Noi credem că pentru clienţii noştri nu a fost nicioda- are în numeroase ţări de pe glob, pentru a transfera pretutin-
contribuţia la faptul că producătorii pot folosi aceste noi provo- tă mai important decât astăzi faptul că menţinem un ritm rapid deni valoarea adăugată a unui tandem perfect între feronerie
cări ca o oportunitate pentru ei înşişi. Ceea ce dorim să punctăm de dezvoltare al tehnologiei de feronerie. şi garnituri.
prin tema menţionată de dumneavoastră este faptul că dorinţele
consumatorilor în ceea ce priveşte funcţionarea ferestrelor şi Roto Inside: Roto ca cel mai bun partener al unui producă- Roto Inside: Feronerie, garnituri, tehnologie pentru sticlă –
uşilor, în comparaţie cu aşteptările pe care ei le au de la alte tor de ferestre şi uşi? Se poate atinge acest obiectiv? toate acestea de calitate de la Roto?
produse de larg consum, probabil că nu se va schimba în mod
semnificativ. Dar totodată nu ar fi corect să presupunem că un Marcus Sander: Calea este obiectivul. Roto a ajuns de mulţi Marcus Sander: Calitate de la Roto pentru ferestre şi uşi, în-
ritm lent de dezvoltare ar fi suficient pentru branşa noastră sau ani la această înţelepciune. De fapt, nu-mi pot imagina un punct tr-adevăr. Ce doresc să aduc în completare este calitatea în ceea
pentru Roto. în care să te poţi retrage şi să stai liniştit. Clienţii noştri gândesc ce priveşte pachetele personalizate pentru clienţi. Aşa cum am
în mare parte la fel. Deoarece în acţiunea concretă, în procesul menţionat deja, clienţii noştri vor putea să participe la procese
Pentru noi există chiar provocări însemnate, pe care întreaga or- continuu de schimbare, există întotdeauna aspecte noi, în care promiţătoare de schimbare în viitorul apropiat. Suntem pregătiţi
ganizaţie le abordează deja de ani buni, în mod sistematic. Pen- un obiectiv care a fost formulat cândva trebuie, inevitabil, să fie pentru aceasta. Şi la Fensterbau Frontale vom încerca să con-
tru a putea fi pe viitor cel mai bun şi cel mai agil partener pentru reformulat în direcţia corectă. Noi influenţe din exterior fac sim- vingem şi alţi producători că Roto este pentru ei, în toate privin-
clienţii noştri, Roto îşi schimbă modul propriu de lucru, creează ţită permanent această necesitate. În consecinţă, mega-eveni- ţele, un partener inovator şi stabil.
resurse suplimentare şi noi competenţe. Şi toate acestea cu mentul viitor, Fensterbau Frontale din Nürnberg, va fi din nou
mare rapiditate. caracterizat de discuţii interesante cu producătorii care doresc Vom demonstra, încă o dată, că produsele Roto pentru ferestre
să facă schimb de idei cu noi. şi uşi cu toate tipurile de deschidere înregistrează o evoluţie
foarte rapidă şi constantă. Şi vom demonstra că viziunile unui
fabricant de ferestre se pot realiza cu Roto mai repede şi mai
bine decât cu orice alt producător de feronerie.

Balamaua cilindrică-Update

Capacitate mai mare de susţinere,
design îmbunătăţit

■■ Door Balamalele, ca element important Ideale pentru uşi pline pe ambele părţi
în funcţionare, trebuie să fie robuste, dar Balamalele Roto Solid B I 150 R sunt optime
totodată trebuie să fie la înălţime din punct pentru uşi pline pe ambele părţi. O altă carac-
de vedere optic. Astfel tehnologia utilizată teristică pozitivă de performanţă păstrată şi la
îşi dovedeşte eficienţa iniţial în faza de varianta optimizată este reglajul fără modifica-
testare – iar ulterior, ca în cazul balamalei rea aspectului pieselor cilindrice şi fără scoate-
cilindrice Roto Solid B | 150 R, urmează rea cercevelei uşii. În acest fel, designul bala-
optimizarea. malei îşi păstrează conturul iniţial elegant.
Reglajul, care se poate realiza de o singură
Balamaua cilindrică din două părţi pentru uşi persoană la faţa locului, este un alt avantaj.
principale şi secundare din PVC este fabricată
din aluminiu tratat şi poate susţine acum o greu- Raţionalizare a producţiei şi montajului
tate de până la 120 kg. Aceasta corespunde cla- Diametrul uniform de găurire de 5 mm pentru
sei de balamale 13 şi unui test pentru 200,000 toate şuruburile şi ştifturile de fixare face, de
de cicluri de funcţionare în conformitate cu asemenea, montajul uşor şi eficient. Bucşele
DIN EN 1935. calitative din PVC cu elemente din teflon şi
axul pinilor din oţel inoxidabil rezistent la rugi-
Piesele din aluminiu, care pot fi utilizate stânga/ nă, asigură o funcţionalitate de lungă durată
dreapta, pot fi de asemenea, vopsite în câmp fără a necesita nicio întreţinere. Înşurubarea
electrostatic pentru o mai mare rezistenţă. Su- puternică reduce uzura generală, datorită cu-
prafeţele vopsite prin eloxare sunt acum dispo- plului de torsiune care este mai mare. Efectul:
nibile cu un aspect de oţel inoxidabil sau într-o balamaua cilindrică poate fi montată mai rapid,
multitudine de culori moderne. Pe lângă acestea, fără a afecta negativ profilul de pe partea inte-
noua generaţie oferă o soluţie apreciată de de- rioară.
sign pentru uşi, cu mânere din oţel inoxidabil.
Ca şi până acum, pot fi utilizate la toate sisteme-
le uzuale de profile din PVC, cu canal de ferone-
rie de 16 mm, plajă dimensională de 20 mm şi
ax de 13 mm.

|| Update al balamalei cilindrice din două părţi pentru
uşi din PVC, Roto Solid B | 150 R

&& Informaţii despre produsul Roto Solid B | 150 R
www.roto-frank.com/ro/roto-solid-b

2|

Armen Industrie, Franţa De la dorinţa clienţilor
la soluţie
Start în forţă cu Roto Solid B | 150 R
Convingător
de bun

■■ Door Marc Phlippoteau se află de şase
ani la conducerea organizaţiei de vânzări
Roto din Franţa. Roto Inside a stat de vor-
bă cu el despre aşteptările fabricanţilor cu
privire la balamalele de uşi din sortimentul
Roto Door.

Roto Inside: Domnule Phlippoteau, ce
tendinţe observă clienţii dumneavoastră
în piaţă pentru uşile de intrare?

|| F erestrele şi uşile de la Armen Industrie Marc Phlippoteau: În ultimii ani, designul joa-
sunt vândute de distribuitori profesionişti, că un rol din ce în ce mai important în Franţa.
în principal în nordul și vestul Franţei. Şi aceasta înseamnă design până la ultimul de-
taliu. De exemplu, compania Armen Industrie
■■ Door O balama cilindrică frumoasă şi || Roto Solid B | 150 R de culoare alb lăcuit pentru Armen || A rmen Industrie este parte a unei iniţiative care are a remarcat această tendinţă foarte devreme şi
perfect finisată – cu această solicitare Industrie. Cerceveaua poate fi reglată tridimensional ca scop promovarea imaginii Bretaniei ca centru ne-a transmis solicitările în consecinţă. Împreu-
a venit către Roto în 2017 producătorul chiar şi atunci când este deja montată. pentru inovaţie şi creativitate. nă am transformat aceste cerinţe într-o balama
francez de elemente de construcţii Armen cilindrică modernă şi apoi am dezvoltat con-
Industrie. De la începutul lui mai, compa- ceptul de produs Roto Solid B | 150 R până la
nia produce cu Roto Solid B | 150 R „o producţia de serie. Iar rezultatul este un produs
balama de uşă exact aşa cum ne-am convingător din punct de vedere estetic, deoa-
imaginat-o“, spune Pascal Beyou, CEO rece se află în armonie cu liniile uşilor de intrare
al Armen Industrie. moderne. În acelaşi timp, Roto Solid B | 150 R
este de o calitate atât de bună, încât poate sus-
ţine greutăţi mari pe termen lung, fără a nece-
sita reglaje.

Roto Inside: Cum aţi descrie relaţia dintre
Armen Industrie şi Roto?

Marc Phlippoteau: Ca un adevărat parteneriat
cu un schimb de informaţii foarte viu. Armen
Industrie este interesată de ceea ce se întâmplă
la Roto. Când s-a luat în considerare iniţial re-
lansarea Roto Solid B, compania a contribuit cu
bucurie şi entuziasm. Şi în timp ce Roto se pre-
gătea pentru începutul producţiei, Armen In-
dustries se gândea deja cum să implementeze
Roto Solid B | 150 R pentru a aduce îmbunătă-
ţiri în activitatea clienţilor proprii şi pentru a
programa lansarea pe piaţă. Apoi, în mai, când
Armen Industrie a trecut la Roto Solid B | 150 R,
clienții companiei erau deja bine pregătiţi.

Armen Industrie a fost primul producător care Bretoni în procent de sută la sută cerea noii balamale cilindrice, pentru clienţii Roto Inside: Care a fost mesajul principal
a implementat în fabricaţie noua generaţie de Sediul central al Armen Industrie se află în Bre- noştri nu se schimbă nimic din punct de vedere al companiei Armen Industrie pentru
balamale de uşi a vechiului său partener Roto. tania, în regiunea Guiclan, în comuna Nord Fi- tehnic! Doar rezultatul arată chiar mai bine.“ clienţii săi?
„Pentru noi nu este nimic special să fim primii nistère, între Morlaix şi Landivisiau. Compania Părerea Armen Industrie este că niciun alt pro-
care folosesc o nouă dezvoltare a unui furni- s-a angajat încă din anul 2013 în promovarea ducător de feronerie nu oferă în prezent o bala- Marc Phlippoteau: Accentul s-a pus pe faptul
zor“, explică Beyou. „Deoarece pentru noi este imaginii regiunii. „Suntem parte a unei iniţiative ma cilindrică comparabilă. că noua balama Roto Solid B | 150 R oferă, din
important să venim cu inovaţii către clienţii care are ca scop promovarea imaginii Bretaniei perspectiva montatorilor, o combinaţie perfectă:
noştri. De la înfiinţarea companiei în anul 2005, ca centru pentru inovaţie şi creativitate“, spune „ Cu Roto Solid B nu se modul de lucru la montaj şi reglare rămâne
căutarea inovaţiilor a făcut parte din ADN-ul Beyou. „Concentrându-ne pe calitate, fiabilitate schimbă nimic din punct acelaşi, dar se îmbunătăţeşte aspectul. Şi dato-
său.“Astfel că un schimb constant de idei cu și seriozitate, consolidăm imaginea regiunii. de vedere tehnic pentru rită măririi rezistenţei până la greutăţi ale cerce-
cei de la Roto, a venit de la sine. Deoarece aceste calităţi sunt considerate tipic clienţii noştri! Doar velei de 120 kg, se lărgeşte spectrul de utilizare
bretone. Şi subliniind faptul că suntem o com- rezultatul arată chiar şi deci, totodată, gama de opţiuni pentru clien-
Accent pe montajul facil panie bretonă, clienţii noştri asociază aceleaşi mai bine.“ ţii finali. Aceştia pot alege formate mai mari şi
În 2016, Armen Industrie a primit premiul „Cri- caracteristici cu noi.“ elemente de design cu greutăţi crescute, fără
salide Numérique“ în categoria „Industria viito- Partner dedicat ca acestea să influenţeze configuraţia feroneriei
rului“, pentru tehnologia de fabricaţie extraordi- Design bun – tehnică durabilă Armen Industrie produce ferestre şi uşi perso- şi să creeze astfel pentru Armen Industrie un
nar de modernă. CEO-ul explică: „eficienţa în Armen Industrie produce uşi de intrare din PVC nalizate din PVC şi aluminiu. În acest sens, efort suplimentar în activitatea de producţie a
producţie este pentru noi un subiect important, rezistent, cu o mare capacitate de izolare termi- compania se bazează pe o reţea de distribuitori respectivei uşi. Ne bucurăm că clienţii partene-
pentru că vrem să creştem şi, în acest sens, că, în trei linii de design şi multe culori. „Roto profesionişti, în principal în Paris şi în nordul și rului nostru au înţeles imediat punctele forte
ne-am construit o bază de clienţi promiţătoare Solid B se potriveşte excelent cu toate modele- vestul ţării, care oferă clienţilor lor sfaturi com- ale noii balamale de uşi şi onorăm angajamen-
în nordul şi estul Franţei.“ De la o relansare a le“, este convins Beyou. „Ne ajută faptul că plete, precum şi măsurători şi montaj. „Având tul celor de la Armen Industrie pentru introdu-
balamalelor de uşi Roto Solid B, am aşteptat să această balama este proiectată pentru greutăţi cerinţe înalte în ceea ce priveşte profesionalis- cerea rapidă a Roto Solid B | 150 R.
fie cel puţin la fel de uşor de asamblat ca gene- ale cercevelei de până la 120 kg. Deoarece mul partenerilor noştri de vânzări, ne asigurăm
raţia anterioară a produsului, cu care am lucrat acum putem produce uşi în formate mai mari, că păstrăm o imagine bună a mărcii noastre la || M arc Phlippoteau,
acum. „Am fost şi în trecut mulţumiţi de per- cu diferite mânere şi elemente de design, fără clientul final.“ Aproximativ 34.000 de ferestre Director General
formanţele tehnice ale balamalei cilindrice eforturi mai mari şi costuri suplimentare. Un alt şi uşi au fost fabricate în 2019 de Armen Indus- Franţa
Roto. Dar, desigur, întotdeauna lucrurile bune aspect important pentru noi: odată cu introdu- trie. Şi prognozăm o creştere a acestei cifre în
pot fi făcute şi mai bine.“ 2020. „De aceea, atunci când ne selectăm fur-
nizorii, preferăm companiile care ne împărtă-
&&  Întregul program Roto Door în ansamblu şesc valorile. La urma urmei, putem dezvolta
www.roto-frank.com/ro/usi-de-intrare produse, cu care dorim să evoluăm în continu-
are, doar cu parteneri care ne îndeplinesc ce-
rinţele cu o mare competenţă tehnică“, sublini-
ază Beyou.

|3

Roto Inside | 12.2019

Organizarea procesuală la Roto

Flexibil, rapid, aproape de client

|| A ngajaţii cu competenţe diferite împărtăşesc împreună responsabilitatea pentru succesul unui proces care realizează un produs sau serviciu – de la prima
solicitare a clienţilor până la livrarea produselor. Metode precum A3 pentru rezolvarea problemelor sau Shopfloor-Management ajută la concentrarea asupra
obiectivelor şi la îmbunătăţirea continuă.

■■ Roto Lean Organizarea procesuală implementată de Expertiza angajaţilor folosită la maxim FRAUNHOFER-INSTITUT FÜR ARBEITSWIRTSCHAFT UND ORGANISATION IAO DIE FALLSTUDIEN
Roto la nivel mondial constituie baza pentru o colaborare Dr. Vacek descrie punctele forte ale responsabilității comune a DR. JOSEPHINE HOFMANN | ALEXANDER PIELE | CHRISTIAN PIELE
de succes cu producătorii de ferestre şi uşi. tuturor angajaților pentru succesul produselor ce conving prin
calitatea lor, de la prima solicitare a clienţilor până la livrarea NEW WORK
Pentru a îmbunătăţi serviciile în toate domeniile relevante pentru acestora: „Pe de o parte, Roto foloseşte în mod optim expertiza
client, departamentele clasice de specialitate de la Roto au fost individuală pentru sarcini foarte diferite. În același timp, angajaţii Best Practices und Zukunftsmodelle
desfiinţate. Angajaţii cu competenţe diferite împărtăşesc împre- experimentează că sarcinile sunt rezolvate mult mai repede şi
ună responsabilitatea pentru succesul unui proces care realizea- provocările sunt depăşite mai eficient prin cooperarea interdisci- 7.2.3 Roto – Konsequente Prozessorganisation [Maßgebliche Treiber der Veränderung]
ză un produs sau serviciu pentru clienţii Roto. plinară a specialiştilor. Astfel sporeşte satisfacţia. De aceea, Roto statt Abteilungssilos Nah beim Kunden sein
va rămâne un angajator atractiv şi pentru generația viitoare.“ fgsdDtruDgHadtyeEizasAdeogEevagnepEihac.nisrrveDnnenerpnundneBetnihinötonsserrwttpiaswinssn.teacrsssinszehrvs…eesuetsdtahZtceiuihc«oadtecireiclnehtueUtneoahtsmhurhkiidimeneoenav–DdrudnvnnetslebireiumeinuuneeisgteidieDuUnPdeertresnAsrnndmeulltrmniOutsiinsesärsgoueatgrbgrentntdcnnesdtiarlgeebnrclZebgshieiängauhitHnnrehndldiewJreaeheeugl,ekiannngaltoaFngrnnmemfkaenzetVhreteloezseuit,ruoediitzeereunhfE-ebuveaereuilunaäMur.atrrmenensundsngKnds,qfutnDtttrcgeocsaeeieezdhaLueunPdzvhotehilnritihnnniau:agngwregewcbnldonSiSöstnetirr»edfhecenuaeagtz-ceerrNshsGerLAerrBselenrhrnr.ineusBökRnducugenuisawztedMt,bkoeshesdestetpezsuubuucztierzKmsäertnspdiutifsiheesGunintlectmnoaceiadeeorpnnndcgghgbdhgeemLiumeuhlKtiieeeeeisnteGtdenisaiehrpugttunnsnnti:ceeiutssaPeietUbEcenkntnelieztrlfzbirPswhinrrtpeetgnndnnuorpfuaKeruezdtilrüitieoaezktlsrcneuocusnuleeindänelureaezohtkslzzn,rgnuueacseehnebsoGnteneeGdssdshshlesnrnirgewlnslseomn,trtseieegesdienaüPk.h,maenewnErionsqaeütrlnnuDnmErcddaDctuirdixaudroenkdtc,uihdrewaeifnueseeeeemhnprtunznfrbärinnitrrsneenrodnufs,nifgeceKcebutsseltitleBhftgerriih.gs.Aesaenwuieuwenmielerls-eresuSeiardnuciunetgnetmetinuorRcSuahdds,nhkePneniKhdnrcnoftiteutwngmrggmiizzJhuiedgcodtdnonoiaeneeoanhrrOnvezmewpghnhiiiOSuurotttretdAsrdedsrstuöteiinneü-nsdrsgeab.ouriuengnr1srgcedniinenee-seern,hag9--n--a---ze,3nun5
Soluţie rapidă prin implicare timpurie » Branche: Fenster- und Türbeschlagsysteme sowie
Întrucât angajaţii Roto îşi aduc adesea cunoştinţele şi ideile în Parteneriat strâns Zubehör, Dachfenster
diferite procese în acelaşi timp, aceştia îşi asumă roluri comple- O altă inovaţie organizaţională asigură clienţilor introducerea cu
mentare, explică Dr. Edelgard Vacek, director dezvoltare organi- succes în fabricaţie a noilor produse Roto în cel mai scurt timp l1Sa8istszPu:rnoLgdeeiunnkfteilodnesns-tEäctthetnerudnindgeünbebre4i 0StVuettrgtraiertb,swnieeldtwere-it
zaţională. Roluri care ajută la vizualizarea lanţului de creare a posibil: Cunoştinţele aprofundate despre produs sunt transferate
valorii din diferite perspective, nu doar din perspectiva propriei „fizic“ către client, deoarece designerii şi managerii de produs Beschäftigte: Weltweit etwa 5 000 Mitarbeitende,
companii. „Este extrem de important pentru noi să oferim în acompaniază introducerea unui nou sistem de feronerie chiar la davon rund 40 % gewerblich-technisch
timp util unui client exact ceea ce are nevoie, pe lângă produsele sediul clientului. Mammel este mulţumit de rezultatele măsura-
standard Roto“, subliniază Eberhard Mammel, director Market bile: „De aproximativ doi ani ne trimitem colegii la fabricile clien- NEW WORK – BEST PRACTICES UND ZUKUNFTSMODELLE Gründungsjahr: 1935
requirements / Product Range Marketing. „De aceea, măsurăm ţilor noştri, atunci când aceştia implementează în producţie un
de ani buni cât de repede şi cât de bine putem dezvolta o aplica- program de feronerie nou pentru ei. Îmi amintesc încă bine de Kontakt: Dr. Edelgard Vacek
ţie de feronerie care este relevantă pentru un client. Ştim că am pregătirea la faţa locului a echipei de producţie de la Walter Fen- [email protected]
avut nevoie de tot mai puţin timp de la introducerea organizării sterbau. Astfel am reuşit să ne sprijinim în mod optim clienţii în
procesuale. Şi vom continua să ne perfecţionăm în acest sens. timpul începerii producţiei noului lor sistem culisant. Multe între- [Das Unternehmen]
Deoarece procesul respectiv este verificat sistematic şi optimizat bări au primit răspuns chiar în timpul primelor teste cu sistemul
de către toţi cei care participă la el.“ Roto Patio Inowa, astfel încât să fie asigurată începerea uşoară Innovatives Familienunternehmen mit internationaler Präsenz
şi rapidă a producţiei.“ Şi toate acestea au constituit o „moti- und hoher Qualitätsorientierung
Privire asupra îmbunătăţirilor vaţie vizibilă“ pentru personalul producătorului de ferestre din
În acest fel Mammel descrie o componentă importantă a organi- Augsburg. mwaDfv5wWTilbuDeinaee.üeee0cridsnnorfefhir0beüedthkUSs0RretgdeneitnsonstuntsidMtecoitdtedaüchouwtuiOhrcabgtlnnähsaFbieraeztdgerrgferrruabehetiadiüeennemn1seis/biskisneMtiso0teteseheAw0aPnrSeerrrtirGtiPt4inionrakeuaori0nzmocolnmndZleehinzVdsnuemsnitesstesdubeteBnkmruSrtuteqtotaustnrhsaaucdapiiktdmeölnhemrleitetbiruaenneM,amsBgsrtA.tlMnreieaEUvMstkeismeaeiomstptnidreihtznvppetbztereKinirheetf7nrdoräauntlio5natedstcnL.edeesrhueMadrIsehn.nvGzinuennmeiDiu.lnner1flrüdiaeenrgnr8otineslndeuednsPFdnUgteeiderzenLennonnaearel-dtfdurnmsaEEeabtuennucremaiekrtgnhrruiMt-oitBseltliseeseiouhaeautynrununmzndsnFnstzdtraidrle-eunduiagcnmng-bnhedeeke-n-.,
zării procesuale: toate echipele au sarcina de a-şi revizui siste-
matic activitatea, după un set comun de reguli. „Pentru noi, la Clienţii mulţumiţi şi angajaţii lor contribuie mult la succesul 67
Roto, este esenţial să îmbunătăţim permanent performanţa pro- Roto. Această concluzie nu este complet nouă. Cu toate aces-
prie, văzută prin ochii clienţilor şi să adaptăm propria organizaţie tea, importanţa lor a fost subestimată uneori, înainte de introdu- Învăţare pentru lumea muncii 4.0
în mod flexibil la cerinţele actuale“, accentuează Dr.Vacek. „De cerea organizării procesuale, rezuma Mammel. "Pe scurt, orga-
aceea suntem atenţi la rezultatele muncii în echipă, dar întot- nizarea procesuală ne ajută să utilizăm în mod optim expertiza Ce provocări şi oportunităţi a adus organizarea pro-
deauna şi la calitatea procesului care a condus la găsirea soluţi- colegilor noştri în beneficiul clientului." cesuală pentru Roto şi modul în care se desfăşoară
ei.“ Organizarea activităţii „lean“ şi eficient rămâne un obiectiv activitatea zilnică în cadrul culturii lean, sunt pre-
omniprezent. zentate în trei videoclipuri ale Ministerului Muncii
şi Protecţiei Sociale.

Videoclipurile se găsesc online, pe pagina
www.experimentierraeume.de. Pagina web este
parte a iniţiativei „New Work“. Prin aceasta, ministerul
doreşte să sprijine şi să motiveze companiile, în demersul
de realizare de spaţii experimentale şi de învăţare şi de
testare a noilor forme de organizare. În acelaşi timp, com-
paniile participante la proiect pot rămâne interconectate,
pentru a învăţa şi pe viitor una de la cealaltă.

Învăţare reciprocă – poate fi aceasta o ofertă interesantă
pentru producătorii de ferestre şi uşi? „Cu siguranţă răs-
punsul este da“, spune Dr. Vacek. „De fapt, clienţii ne-au
întrebat deja despre experienţa noastră cu organizarea
procesuală. Şi despre acest subiect, Roto îşi împărtăşeşte
expertiza fără ezitare şi cu bucurie.“

|| D r. Edelgard Vacek, || E berhard Mammel, &&  Organizarea procesuală: trei angajaţi Roto
Director dezvoltare Director Market în video-interview (Link către pagina web germană)
organizaţională al requirements / Product
Roto Fenster- und Range Marketing al https://www.experimentierraeume.de/experimentierraeume/
Türtechnologie Roto Fenster- und unternehmen/details/roto-frank-holding-ag/
Türtechnologie
4|

Cu şurub sau cu fixare Domkom, Rusia

Limitator de deschidere cu blocare Rămânem lideri
în ultima poziţie şi control prin mâner cu Roto NX
pentru ferestre din aluminiu

■■ Nou la Roto Pretutindeni în lume creşte cererea de te fi decât deschisă sau închisă până la poziţia stabilită şi blo- ■■ PVC Începând cu luna aprilie a acestui an, Domkom,
ferestre oscilante a căror deschidere să poată fi limitată cată acolo. Mânerul împiedică mişcările necontrolate ale cerce- cel mai mare producător de ferestre din PVC din Rusia,
individual. Experţii din echipa Roto Object Business dez- velei deschise, de exemplu din cauza vântului sau curentului. utilizează Roto NX. Despre feedback-ul pieţei relatează
voltă deja de mai mulţi ani concepte noi de feronerie, Cerceveaua este blocată prin comutarea mânerului din limita directorul de vânzări, Boris Evseev.
adaptabile pentru clădiri cu întrebuinţări diverse. stabilită de la poziţia de 90° înapoi în poziţia de închidere 0°.
Doar personalul autorizat poate debloca mânerul în poziţia „Roto NX este uşor de prelucrat şi în acelaşi timp oferă o funcţi-
Aşa a luat fiinţă, printre altele, un concept de produs care a năs- închis cu o cheie şi poate decupla limitatorul de deschidere onalitate extraordinară“, aceasta este concluzia. „Mai multă si-
cut un interes deosebit în cadrul proiectanţilor şi antreprenorilor prin rotirea mânerului la 180°. guranţă în timpul ventilării în poziţia de aerisire este un plus foar-
încă de la BAU 2019. A fost prezentat la expoziţie un limitator de te atractiv.“ Echipa de vânzări Domkom lucrează ca şi până
deschidere care se potriveşte ferestrelor din aluminiu cu deschi- Ideal pentru încăperile cu diferiţi utilizatori acum, concentrată asupra comunicării cu privire la noua ferone-
dere interioară şi exterioară oscilante, deschise prin pliere sau Prin introducerea acestui limitator de deschidere inovator, Roto rie oscilo-batantă: „Îi şcolarizăm pe toţi reprezentanţii de vânzări
pliere şi coborâre. Acest limitator punctează printr-un avantaj creează o soluţie confortabilă, care asigură oprirea cercevelei regionali şi pe fiecare dintre clienţii noştri cu privire la punctele
deosebit la montaj. aflate într-o deschidere definită şi blocarea prin acţionarea forte ale Roto NX şi stabilim împreună cu dealerii noştri diverse
mânerului în poziţia finală. Funcţionarea intuitivă şi construcţia metode de abordare a pieţei.“ În august, 55 % dintre ferestrele
Introduceţi, fixaţi – gata! robustă fac ca noul limitator de deschidere să fie potrivit şi oscilo-batante produse de Domkom au fost deja echipate cu
Limitatorul de deschidere cu funcţie de blocare se livrează atât pentru clădiri şi spaţii cu diferiţi utilizatori, cum ar fi hotelurile. Roto NX – pentru Evseev acesta nu este un lucru întâmplător:
în varianta cu şuruburi (în imagine) cât şi în varianta cu fixare. În
cazul variantei cu fixare nu este necesară o prelucrare suplimen- Consiliere tehnică prin intermediul Roto Object Business „D omkom şi Roto NX se bucură
tară a profilului de toc sau a celui de cercevea. Ansamblul cores- Producătorii de ferestre din aluminiu şi proiectanţii sunt consili- de încrederea distribuitorilor.
punzător se introduce în mod facil în nutul cercevelei şi se fixea- aţi în privinţa montajului noului limitator de deschidere de către Printr-o colaborare strânsă,
ză cu şuruburi de prindere. De asemenea, pe partea tocului se specialiştii Roto Object Business. În funcţie de lăţimea şi de câştigăm atenţia pieţei din
efectuează prinderea cu un lagăr toc, care se fixează cu şuruburi adâncimea constructivă a cercevelei, precum şi de deschiderea Rusia cu Roto NX.“
de prindere. Drept urmare, limitatorul de deschidere este com- dorită, este verificată configuraţia individuală a feroneriei în pri-
plet ascuns în nut şi nu este vizibil din exterior. vinţa funcţionalităţii tehnice. Aceasta va fi adaptată specificului
proiectului şi vizualizată mai întâi sub formă de machetă. În ca-
Control prin mâner şi utilizat în mod intuitiv zul unei comenzi, constructorul primeşte un desen de montaj
Limitatorul de deschidere este acţionat exclusiv prin intermediul valabil în mod individual pentru acel proiect. Este recomandată
mânerului. Prin introducerea tehnologiei eficiente a mânerelor integrarea cât mai rapidă în procesul de proiectare prin implica-
de fereastră „Roto TiltFirst“ utilizatorul are la dispoziţie doar cele rea echipei Roto Object Business. Se asigură astfel livrarea la
două poziţii ale mânerului, 0° sau 90°. Astfel cerceveaua nu poa- timp a limitatorului de deschidere cu funcţie de blocare.

Feedback-ul cu privire la designul balamalelor a fost unul pozitiv,
iar Domkom nu a regretat decizia de a se fi concentrat în anul
2019 asupra comercializării Roto NX. Obiectivele stabilite de
Domkom pentru anul în curs au fost atinse, iar planurile pentru
orientarea către Roto NX a altor clienţi sunt deja stabilite.

În viitor, specialiştii din domeniul tehnic ai companiei Domkom
doresc să exploateze întregul potenţial inovativ al Roto NX, con-
form celor declarate de Evseev. Acest lucru necesită un dialog
continuu şi o colaborare strânsă cu Roto. „Contactul permanent
cu furnizorii şi clienţii noştri întăreşte poziţia pe piaţă, impunând
Domkom ca cel mai mare producător de ferestre moderne şi ca-
litative din PVC. De asemenea, introducerea sistemului Roto NX.
Conform estimărilor noastre această feronerie va avea un viitor
strălucit pe piaţa din Rusia.“

|| Nou pentru ferestrele din aluminiu: limitatorul de deschidere cu funcţie || B locare în ultima poziţie prin simpla utilizare a mânerului
de blocare

|| Boris Evseev,
Director de Vânzări
la Domkom

|| În imagine: limitatorul de deschidere, varianta cu şurub. &&  Economic, sigur, confortabil,
Este livrabilă şi varianta cu cleme. design deosebit: Prezentare
Roto NX
www.roto-frank.com/ro/roto-nx

|5

Roto Inside | 12.2019

Până la RC 3 cu Roto Tilt&Turn

Asigurare mecanică a ferestrelor şi uşilor oscilo-batante

■■ Tilt&Turn Producătorii de tâmplărie pot componente alese nu sunt combinate optim. cu adevărat element de testare: conform RC 3, Monitorizare electronică
realiza ferestre oscilo-batante din PVC, Armare necorespunzătoare la profilele din fiecare sistem de ferestre în parte trebuie să fie În cazul ferestrelor oscilo-batante pentru care
lemn, aluminiu sau lemn-aluminiu cu fero- PVC, lemn prea moale sau şuruburi neadecva- supus unui test individual. există cerinţe de siguranţă sporită, feroneria
nerie Roto până la RC3. Şi aceasta într-un te, foaie de geam care nu este lipită şi erorile poate fi completată cu componente electronice
mod foarte economic. la prelucrare pot conduce la rezultatul ca o Ferestre compatibile RC 3 cu Roto NX din gama Roto E-Tec Control. Sistemul de mo-
fereastră să nu reziste încercărilor de intrare Protecţie mecanică împotriva efracţiei până la nitorizare cu închidere şi deschidere magnetică
In 2016, două procente din toate testele efectu- prin efracţie ale examinatorilor. Clienţii Roto clasa de rezistenţă RC 3 – cu Roto NX linia de MVS se montează sub un blocator sau în falţul
ate de Centrul Tehnologic Internaţional (CTI) la sunt informaţi în legătură cu posibilele puncte producţie este uşor de setat, chiar şi în cazul profilului de toc. Senzorii sistemului rămân invi-
locaţia Roto din Leinfelden ar fi trebuit să de- slabe în construcţia ferestrei înainte de începe- utilajelor automate. Poate fi utilizat colţarul zibili, ca şi toate celelalte componente de sigu-
monstreze că o fereastră corespunde clasei de rea testării. compatibil cu clasa RC 3 în locul celui stan- ranţă menţionate. Aspectul ferestrei nu este
rezistenţă RC 3. În 2018 erau deja opt procente. dard, identic ca dimensiune. Toate înşurubările afectat de senzori sau cabluri vizibile.
Prin urmare, cererea de protecţie la efracţie în Bine consiliaţi, construiţi conform RC 3 se efectuează identic. Capul de închidere tip V
cazul ferestrelor şi uşilor a cunoscut o creştere CTI efectuează o analiză a punctelor slabe, de şi capul de închidere tip P din oţel întărit, bloca- Acreditat conform DIN EN ISO/IEC 17 025
dinamică. Pentru ca o fereastră să treacă un exemplu pe baza desenului producătorului de torii de siguranţă precum şi o siguranţă anti Centrul Tehnologic Internaţional (CTI) din Lein-
test individual RC 3 şi să nu fie reexaminată ferestre. Aceasta determină recomandări şi sfa- ridicare şi un limitator spaţiu de funcţionare felden efectuează toate testele într-un mod
contra cost, producătorii sunt susţinuţi activ turi concrete privind fezabilitatea construcţiei cuplabil completează perfect feroneria osci- standardizat şi neutru. Certificatele de testare
de Roto în faza de dezvoltare. ferestrelor. De exemplu, la cerere, clientul poa- lo-batantă inovatoare şi vine în sprijinul produc- ale Roto CTI sunt echivalente cu cele ale altor
te primi recomandări pentru poziţionarea opti- ţiei de ferestre din clasa de rezistenţă RC 3. cunoscute institute de testare din Germania.
Detectaţi vulnerabilităţile mă a blocatorilor de siguranţă. Mostra de fe-
Dacă o fereastră nu trece un test RC 2 sau RC 3, reastră realizată ulterior va fi examinată din nou Soluţii speciale pentru ferestre cu două
acest lucru se întâmplă de regulă fiindcă părţile de CTI înainte de testare. Doar atunci va deveni canaturi
Ferestrele cu două canaturi din clasa de rezis-
&&  CTI Leinfelden: încercări mecanico-tehnologice tenţă RC 3 se realizează doar cu anumite mă-
ale elementelor de faţadă şi materialelor metalice suri de siguranţă. Şi pentru acestea Roto oferă
soluţii individuale, precum şi un element de si-
www.roto-frank.com/en/roto-itc guranţă special pentru mecanismul de ştulp.
Acesta împiedică deschiderea prin efracţie a
ferestrei dinspre exterior, prin intervenţia între
cele două cercevele.

6|

45
1 23

6 24
7 35

1 23
45

1 Colţar pentru RC 3 3 Siguranţă anti ridicare 6 Protecţie la găurire
Colţarul pentru fereastra oscilo-batantă este Siguranţa anti ridicare se Protecţia anti găurire
prevăzut cu 2 închideri de siguranţă reglabi- poziţionează la aproximativ situată la partea exteri-
le pe înălţime. Presiunea de contact este 2 mm de blocator, pe ştulp oară a cutiei mecanis-
reglabilă. Se poate monta atât sus cât şi şi împiedică mişcarea cerce- mului împiedică găurirea
jos, pe partea cu mecanismul. velei. acestuia şi împingerea
feroneriei.
2 Închidere de siguranţă cu cap ciupercă 4 Blocator de siguranţă
Închiderile de siguranţă cu cap ciupercă Blocatorii de siguranţă oferă 7 Mâner blocabil
din oţel întărit, plasate de jur împrejurul protecţie sporită împotriva Mânerul de fereastră
cercevelei, în combinaţie cu blocatorii încercărilor de efracţie, blocabil împiedică de-
de siguranţă formează un mecanism de datorită înşurubărilor multiple plasarea şi deschiderea
închidere perfect din punct de vedere şi compatibilităţii optime cu feroneriei din exterior.
funcţional. celelalte componente.
Plasarea inteligentă a
5 Limitator de ventilaţie falţ componentelor de fero-
ataşabil nerie în partea superioară
Limitatorii de ventilaţie falţ a ferestrei!
blochează deplasarea laterală a
cercevelei în partea inferioară a |7
tocului, micşorând distanţa dintre
cercevea şi toc.

Roto Inside | 12.2019

Ventana Germania

Nou pe piaţa pentru sisteme culisante

■■ PVC Producătorul de ferestre Ventana
Germania căuta anul trecut un sistem culi-
sant cu etanşeitate foarte bună, precum
şi un sistem care să puncteze la capitolul
protecţie termică şi protecţie fonică. Au
fost comparate cu atenţie toate sistemele
disponibile. În cele din urmă decizia a încli-
nat în favoarea sistemului smart-slide de
la aluplast şi a feroneriei Roto Patio Inowa.

Companiile grupului Ventana livrează deja de
decenii bune ferestre din PVC rotunde, arcade,
precum şi sisteme culisante cu ridicare. „Cu
sistemul culisant smart-slide accesăm împreu-
nă cu clienţii noştri un nou segment de piaţă“,
explică Daniel Lechtenberg, director de vânzări
şi marketing la Ventana Germania. Trebuie să fii
bine pregătit pentru a produce sisteme culisan-
te într-un număr mai mare, cu utilaje extrem de
automatizate, căci: „Cererea cea mai mare vine
din zona clădirilor mari, fiindcă sistemele culi-
sante sunt ideale pentru clădirile de închiriat,
hoteluri sau alte clădiri cu utilizatori diferiţi. Par-
tenerii noştri aluplast şi Roto au creat pentru
noi un pachet perfect pentru acest segment
şi au sprijinit în mod susţinut începerea produc-
ţiei în iulie 2018.“

Un nou impuls din partea unui partener || De la stânga la dreapta în imagine: Stefan Herbers, Manager de produs Ventana, precum şi Ralf Höfels, Distribuţie regională Roto şi Andreas Schulte-Wolter,
consacrat Expert feronerie Ventana-Elemente speciale (Foto: Ventana / Roto)
Potrivit Lechtenberg, tendinţa către elemente
culisante continuă pe toate pieţele ţintă ale tate sporită. În acelaşi timp feroneria asigură den-Echterdingen s-a dovedit a fi „deosebit de Astfel, noul sistem culisant va fi expus succesiv
companiei Ventana. „Ca şi colegii noştri din un design deosebit. Roto Patio Inowa oferă util“. Testele de rezistenţă efectuate în centrul în standurile de prezentare ale clienţilor, astfel
SUA, vedem feroneria Roto Patio Inowa ca o deci, din punctul nostru de vedere, o plusva- de testare acreditat au reuşit să îndeplinească încât plusvaloarea adusă de acesta să poată fi
soluţie foarte interesantă şi pentru ferestrele loare reală. Un sistem culisant de o asemenea cerinţele speciale ale clienţilor. experimentată de cât mai mulţi utilizatori finali.
culisante, de exemplu în clădirile de birouri sau calitate nu a existat pe piaţă până în acest Momentan introducerea noului sistem culisant
pentru bucătăriile cu suprafeţe de lucru alătura- moment.“ Împreună către un succes de piaţă rapid în regiunea Benelux se face cu mare rapiditate.
te. În aceste cazuri, ferestrele oscilante au dez- Cu susţinere din partea aluplast şi Roto, com- Transmiterea necesară a certificatelor RC 2
avantajul restricţionării zonei utilizabile.“ Grupul Observ chipuri mulţumite în hala de producţie pania Ventana acţionează din vara anului 2018 conform sistemului SKG a fost deja efectuată.
de firme Ventana colaborează deja cu Roto de Ventana, la postul de feronerie, datorită extra- pentru a „impulsiona energic“ diferite pieţe.
două decenii. Succesele comune, cum ar fi ele- ordinarei uşurinţe de montaj, are doar cuvinte
mentele armonice Roto Patio Fold reprezintă de laudă Herbers. Suportul asigurat de Roto în && R oto Patio Inowa: mai multe despre feroneria cu tehnologie
adevărate garanţii pentru clienţi mulţumiţi. „De perioada de lansare a producţiei este calificat ascunsă pentru uşi culisante în plan paralel foarte etanşe
aceea acordăm mereu atenţie noilor produse de acesta ca fiind „extraordinar“. Am primit o
Roto şi încercăm să beneficiem în timp util de mulţime de sfaturi valoaroase în privinţa con- www.roto-frank.com/ro/roto-patio-inowa/
toate oportunităţile pe care ni le oferă“, explică trolului automat al utilajelor şi optimizarea pro-
Lechtenberg. În Germania firma Ventana lu- ceselor de producţie, atât de la aluplast cât şi
crează deja cu Roto NT pentru producţia de de la Roto. De asemenea, Centrul Tehnologic
­ferestre oscilo-batante. Internaţional (CTI) de la sediul Roto din Leinfel-

Performanţă extraordinară şi acţionare
intuitivă
Dar să revenim la Roto Patio Inowa: Acest sis-
tem ar acoperi deficitul existent până acum pe
piaţă în cazul ferestrelor şi uşilor culisante, spu-
ne Lechtenberg. Şi Stefan Herbers, Manager
de produs la Ventana, este convins de potenţia-
lul extraordinar al noului produs: „Roto Patio
Inowa asigură o utilizare confortabilă şi etanşei-

|| Pregătiţi pentru un nou segment de piaţă: producţia complet automatizată a companiei Ventana-pentru elemente || V entana Germania: Specialistul pentru ferestre rotunde şi arcade, precum şi sisteme culisante cu ridicare şi –
culisante cu sistemul aluplast-smart-slide şi feroneria culisantă în plan paralel, Roto Patio Inowa (Foto: Ventana) acum culisante în plan paralel (Foto: Ventana)

8|

aluplast, Germania

Dinamica pieţei cu Roto Patio Inowa

|| Î n iulie 2018, furnizorul de sisteme de profile aluplast
a început comercializarea smart-slide.
Foto: aluplast

|| Î n centrul atenţiei la multe expoziţii:
sistemul smart-slide de la aluplast
(foto: aluplast)

■■ PVC Începând cu iulie 2018 furnizorul
de profile aluplast le oferă clienţilor săi po-
sibilitatea de a dobândi noi clienţi prin in-
termediul sistemului culisant în plan para-
lel smart-slide. O componentă importantă
a succesului este în acest caz feroneria
Roto Patio Inowa, spune Carsten M.
Schäfer, Sales Operation Manager la
aluplast GmbH.

Roto Inside: Domnule Schäfer, câţi dintre
clienţii dumneavoastră au introdus între
timp în producţie sistemul smart-slide?

Carsten M. Schäfer: Am realizat primul bilanţ pentru succesul sistemului. Compania livrează Roto Inside: Ce obiective aluplast au fost punsuri la întrebări cum ar fi îmbinarea corectă
la un an de la introducerea lui în producţia alu- către mulţi producători mai mici, care nu do- deja îndeplinite prin dezvoltarea sistemului a elementelor. Au avut loc şcolarizări în dome-
plast: în cadrul primelor 12 luni am dobândit resc sau nu pot produce propriile sisteme culi- smart-slide? niul vânzărilor, atât pentru angajaţi, cât şi pen-
125 de clienţi în 35 de ţări, dintre care 30 înce- sante. În acest sens Ventana este o companie tru clienţi. În special pentru cei din urmă, am
puseră deja producţia de serie. Acesta este un care face cunoscut sistemul smart-slide. Faptul Carsten M. Schäfer: Scopul a fost mai întâi organizat un workshop de două zile în care
succes răsunător într-un timp foarte scurt. Între că astăzi se vorbeşte în branşă despre sistemul acela de a dezvolta un sistem care să ofere aceştia au aflat totul despre noul sistem şi
timp au început mulţi alţi producători. Sistemul nostru cu etanşeitate sporită cu performanţele o performanţă net superioară în privinţa pro- au fost instruiţi în privinţa montajului.
smart-slide depăşeşte în continuare toate aştep- sale deosebite se datorează în mare măsură tecţiei termice, fonice şi protecţiei la efracţie
tările noastre. Şi trebuie să mulţumim pentru unor companii cheie, cuum ar fi Ventana. în comparaţie cu ceea ce există deja pe piaţă. În prezent, departamentul nostru de vânzări
acest lucru şi firmei Roto. Tehnicienii de la Roto Şi toate acestea la un preţ atractiv, sub preţul i­nformează producătorii de ferestre din afara
şi cei de la aluplast au demarat o ofensivă îm- Specialiştii acestei firme au cercetat foarte sistemelor culisante cu ridicare cu performanţe Germaniei despre noul sistem. Cumpărarea de
preună şi într-un timp foarte scurt au vizitat, au atent în prealabil piaţa înainte de a decide similare. la Ventana le oferă şi acestora bune oportuni-
informat şi au câştigat un număr impresionant adoptarea feroneriei Roto Patio Inowa în com- tăţi să intre în contact cu noi clienţi din regiune
de producători de ferestre. Roto era şi primul binaţie cu smart-slide. În anul 2019 Ventana Accentul nu a fost pus pe piaţa germană, fiindcă şi să îi atragă pentru a le deveni la rândul lor
producător de feronerie care ne putea pune la a comercializat foarte bine sistemul nostru în sistemele culisante simple au jucat până acum ­clienţi.
dispoziţie pentru smart slide o feronerie perfect Germania. Testul RC 2 a fost trecut de sistemul un rol important doar în ţările în care ­tinde să
compatibilă şi foarte atractivă. smart-slide fără probleme, şi urmează transfe- fie mai cald pe tot parcursul anului. Dar şi acolo
rul în certificatul SKG. Se poate da deci startul cresc în mod constant şi clar pretenţiile în pri-
Roto Inside: Cât de important este grupul livrărilor către clienţii Ventana din Benelux. vinţa etanşeităţii. Faptul că sistemul smart-slide
Ventana pentru succesul smart-slide? Urmează clienţii din Italia şi din Franţa. a devenit atât de performant încât se adresează
şi arhitecţilor şi investitorilor germani, este de-
Carsten M. Schäfer: Ventana Germania a fost sigur un efect secundar extraordinar.
unul dintre primii producători care s-a decis
pentru smart-slide şi joacă un rol important

&& R oto Patio Inowa: mai multe despre feroneria inteligentă Roto Inside: În ce fel a susţinut aluplast || Carsten M. Schäfer,
cu tehnologie ascunsă pentru uşi culisante în plan paralel startul producţiei la Ventana? Sales Operation
foarte etanşe Manager la
Carsten M. Schäfer: Demararea producţiei aluplast GmbH
www.roto-frank.com/ro/roto-patio-inowa/ a fost supravegheată atât de aluplast cât şi de
Roto. I-am şcolarizat împreună pe cei care lu-
crează în producţie şi i-am consiliat prin răs-

|9

Roto Inside | 12.2019

|| Cerute în special în nordul Germaniei şi pe insule:
ferestre şi uşi de intrare din lemn

Atelier de tâmplărie Schröder, Germania || P entru elemente foarte etanşe cu design tradiţional:
feronerie oscilo-batantă Roto şi garnituri Deventer
Suport tehnic excepţional

■■ Lemn/aluminiu „Consiliere competentă, soluţii individuale şi sfârşitul reclamaţiilor „O situaţie deloc îmbucurătoare pentru clienţii din domeniul industrial care consultă clienţii
consumatoare de timp în privinţa uşilor de intrare“, la acestea se gândeşte Bernd noştri, pe care doream să o stopăm de urgenţă în legătură cu dorinţele acestora înainte de
Schröder atunci când vine vorba despre Roto şi Deventer. Are doar cuvinte de laudă şi pe care am şi reuşit să o rezolvăm cu ajutorul dezvoltarea noilor produse.“
pentru serviciile oferite de partenerii săi. firmei Deventer.“
Receptivi
Cu o forţă de muncă de 20 de angajaţi, atelierul Deventer a presupus servicii de consultanţă şi Produs special În privinţa „produselor noi“ – atelierul de tâmplă-
de tâmplărie Schröder din Ahlerstedt produce dezvoltare: „Discutăm toate aspectele tehnice Garnitura pentru uşa de intrare S7364, dezvol- rie Schröder intenţionează să utilizeze Roto NX?
aproximativ 1.500 de ferestre şi 250 de uşi de importante cu cei de la Roto. Sunt extrem de tată de Deventer pentru atelierul de tâmplărie „Lucrăm în mod standard cu Roto NT Designo,
intrare din lemn pe an. Produsele sale sunt soli- buni la capitolul tehnic, dacă doriţi părerea Schröder a devenit soluţia mult căutată, adop- feroneria ascunsă. Dar putem combina multe
citate în mod special de clienţi cu pretenţii, mea. Astfel, într-o zi am discutat şi despre pro- tată deja, de exemplu de Meesenburg, în gama elemente Roto NX cu balamaua ascunsă. Care
care investesc în imobiliare de o calitate deose- blema mea legată de garniturile de uşă. Fero- standard. „De când aparţinem grupului Roto, sunt acestea şi în ce fel putem optimiza centrul
bită, în partea de nord a Germaniei şi în insulele neria – nu cea de la Roto – şi garniturile nu se noi cei de la Deventer avem o relaţie mult mai nostru de prelucrare pentru utilizarea lor, repre-
din zonă. Pentru compania de familie, pe care potriveau. Oferta spontană: vizită la timp a unui strânsă cu producătorul de feronerie“, se bucu- zintă un subiect foarte important pentru noi.
Bernd Schröder o conduce la a doua generaţie, coleg de la Deventer şi dezvoltarea unui sistem ră Reinhard von Janta, Key Account Manager Sperăm că planurile cu Roto vor fi deja definiti-
un lucru este clar: de garnituri care ne rezolva problema.“ la Deventer, el însuşi specialist în tâmplăria de vate la Fensterbau Frontale.“
lemn. „Acest lucru ne ajută să înţelegem rapid
„ Clienţii noştri doresc Reclamaţii şi în mod corespunzător subiecte precum cele Pentru clienţii atelierului Schröder este din ce
doar ceea ce este mai Devenise o reală problemă faptul că ştulpul în abordate de Bernd Schröder. Într-un schimb în ce mai importantă întrebarea, dacă se poate
bun şi le oferim acest formă de U al uşilor de intrare folosit de Schrö- de experienţă cu colegii din departamentul de asigura protecţia împotriva efracţiei cu ferestre-
lucru prin colaborarea der, unde au fost montate broaştele, trebuia consiliere tehnică de la Roto, putem folosi în le din lemn produse în fabrica situată în nordul
cu Roto şi Deventer.“ în acelaşi timp să reprezinte şi muchia pentru mod optim şi eficient experienţa noastră în pro- Germaniei. Prin urmare, la sfârşitul anului 2018
montarea garniturii de etanşare. „Acesta are ducerea elementelor de etanşare TPE pentru compania a decis să supună testării 8 modele
De zeci de ani, atelierul de tâmplărie Schröder ca efect faptul că pentru picioruşul garniturii producătorii de ferestre şi uşi. Acest lucru adu- diferite RC 2, parţial chiar RC 3, la ITC Leinfel-
lucrează cu feronerie oscilo-batantă Roto, în trebuie să existe un spaţiu de 4 sau 5 mm. ce o satisfacţie deosebită de ambele părţi şi den. Toate au trecut cu succes. „Nu este nicio
prezent cu Roto NT Designo şi cu sisteme culi- Pentru garnitura noastră veche era pur şi sim- motivează într-un mod extraordinar.“ surpriză pentru noi, căci am contat pe noul tan-
sante Roto Patio; de doi ani utilizează şi ele- plu prea puţin“, constata Schröder. Întotdeauna dem Roto plus Deventer. Clienţii noştri ne sunt
mente de etanşare de la Deventer. Trecerea la trebuia să se deplaseze câte un montator pen- Consultanţă competentă recunoscători.“
tru a înlocui garniturile ieşite din locaşul lor la Echipa Roto susţine cu entuziasm atelierul de
cerceveaua de uşă, pe partea cu broasca. tâmplărie Schröder, este de părere directorul || B ernd Schröder,
general. „Chiar şi după mulţi ani de colaborare Director general al
|| Geometria acestei garnituri TPE dezvoltată de Deventer împiedică deplasarea garniturii din nut. putem conta fără reţineri pe faptul că persoa- atelierului de tâmplărie,
nele noastre de contact sunt permanent la dis- Schröder GmbH &
poziţia noastră, sunt dedicate muncii lor şi cau- Co. KG
tă consecvent cele mai bune soluţii tehnice“,
spune Schröder. „De aceea dorim să oferim
ceva în schimb şi suntem întotdeauna pregătiţi,
atunci când este cazul, să opinăm cu privire la
nevoia de noi produse în piaţă. După părerea
mea, Roto este una dintre puţinele companii

&& D eventer – Elemente de etanşare pentru ferestre şi uşi
www.deventer-profile.com

10 |

Ferestre şi uşi Wöhrer, Austria

Calitate oferită de experţi – cu Roto

■■ Lemn 50 de ani pentru cea mai bună echipate cu NT Designo şi element de siguran- || C onstructorii austrieci contează pe siguranţă. De aceea, noul concept de feronerie Roto NX TiltSafe este
calitate: Directorul de producţie Robert ţă la ridicare Roto, a trecut din prima încercare adaptat momentului, este convins Robert Greindl. (foto: Wöhrer)
Greindl priveşte în urmă la cele cinci dece- testul RC 2 efectuat la ITC în Leinfelden. Acesta
nii de colaborare strânsă a firmei Wöhrer a fost cu siguranţă unul dintre cele mai impor-
Fenster-Türen-Technik GmbH cu Roto. tante momente în deceniile de colaborare cu
Misiunea comună este reprezentată de Roto.
ferestre de o calitate deosebită din lemn
şi lemn-aluminiu. Roto Inside: În calitate de bun cunoscător
Roto, ce aşteptări aveţi de la combinaţia
Compania Wöhrer este specializată, printre alte- Roto NT Designo cu componente Roto NX?
le, în producerea ferestrelor şi uşilor cu protec-
ţie împotriva incendiilor. Arhitecţii şi antrepre- Robert Greindl: Utilizăm deja clipsul mecanic
norii apreciază această competenţă, dar în plus pentru uşă de balcon Roto NX şi suntem foarte
şi design-ul atractiv al elementelor realizate de mulţumiţi. În 2020 vom introduce ventilaţia
Wöhrer. pentru deschiderea batantă TiltSafe, compatibi-
lă cu RC 2. Şi desigur noul sistem EasyMix, fi-
Roto Inside: Domnule Greindl, ce contribuţie indcă suntem convinşi că acesta ne va ajuta să
a avut Roto la succesul dumneavoastră? producem într-un mod şi mai eficient ferestre
oscilo-batante. După trecerea la Roto NX vom
Robert Greindl: Suntem foarte mândri de introduce aici la Wöhrer şi noile mecanisme
­renumele pe care ni l-am creat şi într-adevăr KSR. Necesarul de spaţiu de stocare se va re-
am efectuat toţi paşii în cazul elementelor duce, deoarece sus şi jos se montează acelaşi
­oscilo-batante împreună cu Roto. Echipăm colţar. Acest lucru nu numai că reduce numărul
aproximativ 90 de procente dintre ferestre cu de componente, dar în opinia mea şi diminuea-
Roto NT Designo, fiindcă feroneria ascunsă ză riscul unei montări greşite a componentelor
c­ orespunde principiului nostru de design de feronerie.
modern.
Roto Inside: Cum consideraţi clipsul meca-
Roto Inside: În ce privinţă va convinge nic pentru uşă de balcon Roto NX ? Ce
cu precădere această feronerie? părere aveţi despre acest element?

Robert Greindl: Nu pot determina acest lucru Robert Greindl: Noul clips mecanic este || F erestre oscilo-batante, uşi de intrare, uşi de evacuare, uşi de incendiu, sisteme culisante:
în funcţie de componente sau de proprietăţi. ­foarte fiabil. Ne aşteptăm ca reglajele şi partea Compania Wöhrer oferă clienţilor săi soluţii diversificate. (foto: Wöhrer)
Întregul pachet este coerent şi complet. Toate de întreţinere să se reducă la zero. Acesta co-
componentele sunt perfect compatibile. Avem respunde în întregime aşteptărilor noastre în Specialist în ferestre din lemn şi lemn-aluminiu
o cerere mare de ferestre cu feronerie ascunsă privinţa calităţii unui produs. Ne bucură de Fabrica de tâmplărie Wöhrer a fost fondată în 1962 de către Karl Wöhrer, iar în 1986, prin
testate pentru clasa de siguranţă RC 2, pe care ­asemenea introducerea noii balamale T cu numirea domnului ing. Peter Wöhrer în funcţia de director general, s-a transformat într-un
le putem produce în mod foarte eficient pe ventilaţie integrată. Vom promova această parteneriat. Cei peste 25 de angajaţi, majoritatea dintre ei activând aici de o lungă perioadă
principiul modular de la Roto. În plus este foar- opţiune de ventilare ca pe o plus-valoare. de timp, conving prin flexibilitate şi angajament. Numeroase premii, cum ar fi premiul acor-
te important pentru noi faptul că putem realiza dat în industria lemnului în Austria Superioară şi premii pentru acţiuni care protejează mediul
cu Roto NT Designo ferestre cu greutăţi ale Roto Inside: Cum aţi descrie colaborarea subliniază calitatea companiei. „Calitate de la maeştri“ rezultată într-o producţie modernă –
cercevelei de până la 150 kg şi cu înălţimi mari. cu Roto în prezent şi privind retrospectiv aşa sună promisiunea făcută clienţilor. Consiliere competentă, suport tehnic, producţie
În cazul elementelor deosebit de late şi de înal- la cele cinci decenii? şi montaj asigurate de un singur furnizor.
te, respectiv la greutăţi ale cercevelelor de pes-
te 100 kg se montează elementul de transfer Robert Greindl: Sunt de părere că dacă îi ră- &&  Economic, sigur, confortabil, aspect deosebit:
al greutății de la Roto. Acesta a devenit între mâi fidel unui partener un timp atât de îndelun- Roto NX, privire generală
timp o componentă indispensabilă pentru noi. gat, acest lucru spune de fapt tot ceea ce era
de spus despre calitatea produsului şi despre www.roto-frank.com/ro/roto-nx
Roto Inside: Privind retrospectiv la cei componenta umană. Ne bucurăm în continuare
50 de ani de parteneriat strâns cu Roto – ca împreună cu Roto, să facem noi paşi impor-
au existat inovaţii deosebit de importante? tanţi către ferestre mai bune. Aşteptăm de ase-
menea cu nerăbdare trecerea la Roto NX, anul
Robert Greindl: În anul 1999, când Roto NT viitor. Calitate oferită de experţi – acesta este
a apărut pe piaţă, ne-a convins încă din primul motto-ul nostru, dar şi descrierea potrivită pen-
moment. Începând cu anul 2000 am utilizat tru competenţa în privinţa elementelor oscilo-­
doar Roto NT, feroneria „argintie“. Arhitecţii batante oferită de Roto.
au primit-o cu mare entuziasm. Şi am ştiut să
profităm din plin de avantajele principiului mo-
dular. În felul acesta am reuşit să creştem con-
stant la capitolul eficienţă. În 2017, unul dintre
sistemele noastre cu cinci elemente, toate

| 11

Roto Inside | 12.2019

Viking Window AS, Estonia

Vedeta exportului, Innova

|| Sistemul culisant în plan paralel Innova de la Viking Window AS, schema A (foto: Viking Window)

■■ Lemn/aluminiu Când Viking Window imens al Innova a jucat un rol important în || E tanşeitate sporită cu sistemul de feronerie Impressum
a început producţia noului său sistem culi- acest sens. Acest sistem este o dovadă că Roto Patio Inowa (foto: Viking Window)
sant Innova, în august 2017, directorul ge- putem oferi produse de calitate superioară, Editor
neral Ilmar Iva vorbea despre un proiect cu un aspect deosebit şi la preţuri cât se poate Roto Frank
„cu mult potenţial“. Iva conduce compania de corecte.“ Fenster- und Türtechnologie GmbH
de mai bine de 20 de ani. Ceea ce s-a în- Wilhelm-Frank-Platz 1
tâmplat atunci l-a uimit chiar şi pe acesta. Liderul sistemelor culisante 70771 Leinfelden-Echterdingen
Tipul de deschidere culisant câştigă tot mai [email protected]
Încă din 1996 compania exportă ferestre şi uşi mult teren pe pieţele pe care activează Viking
de terasă, cu precădere către Marea Britanie, Window. Având în vedere preţul atractiv şi ma- Editor coordonator
Irlanda şi ţările scandinave. În toate aceste ţări, nipularea uşoară, intuitivă, Innova a fost solici- Sabine Barbie,
precum şi în Estonia, Innova a fost de-a dreptul tat între timp şi pentru segmentul locuinţelor Fabian Maier,
„o lovitură“, spune Ergo Jüristo privind retros- de închiriat, spune Jüristo. „Anul acesta am Eberhard Mammel
pectiv. „Produsul perfect la momentul opor- participat la FIT Show în Birmingham. Răspun-
tun.“ Jüristo a fost responsabil încă de la înce- sul la prezentarea Innova a depăşit aşteptările. Echipa editorială
put cu producţia şi comercializarea noului sis- Pentru mine, sistemul este practic liderul siste- Comm’n Sense GmbH
tem culisant în plan paralel cu feronerie Roto melor culisante.“ [email protected]
Patio Inowa. Mulţi clienţi ai companiei Viking
Window căutau atunci o soluţie culisantă cu Vigilență Management de proiect
adevărat etanşă pentru protecţie termică şi La Viking Window nu funcţionează niciodată Sabine Barbie
fonică. principiul confortabil „continuăm aşa“. Stan- [email protected]
dardele tot mai stricte presupun concepte noi
„ Şi atunci am venit şi pentru segmentul ferestrelor oscilo-batante. Grafică și producție
cu Innova – un sistem „Un domeniu pentru care Roto dezvoltă perma- Mainteam
care nu este cu nimic nent soluţii noi“, spune cu satisfacţie Iva. „Cel Bild · Text · Kommunikation GmbH
inferior construcţiilor mai bun partener pe care l-am avut în trecut [email protected]
oscilo-batante în rămâne, graţie Roto NX, cu siguranţă şi cel
privinţa etanşării.“ mai bun partener pentru viitor. Viking Window Tipografie
observă cu vigilență toate tendinţele – Roto, Offizin Scheufele
de asemenea.“ Druck und Medien GmbH + Co. KG
[email protected]
Cerceveaua mobilă a sistemului culisant în plan
paralel de la Viking glisează în exterior, în spa- Roto Inside este publicat în limbile
tele elementului fix. Pentru clienţii producătoru- germană, engleză, franceză, italiană,
lui este un lucru logic, căci şi ferestrele oscilan- poloneză, portugheză (braziliană),
te şi oscilo-batante se deschid în nordul Euro- română, rusă, spaniolă și maghiară.
pei cu precădere către exterior.

Motorul creşterii || ­I lmar Iva (stânga) şi Ergo Jüristo || V iking Window se pregăteşte pentru cererea din
Şi din punctul de vedere al directorului general de la Viking Window ce în ce mai mare pentru sistemul său culisant, Innova.
Iva, Innova reprezintă un punct esenţial al suc-
cesului pe piaţă al ferestrei de la Viking Win-
dow. „Între 2016 şi 2019 am crescut cifra de
afaceri de la 13 la 15 milioane euro. Succesul

12 |


Click to View FlipBook Version