The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by BAIZURAH BINTI BASRI -, 2019-11-28 21:06:35

Buletin FSSA Jan - Jun 2019

Buletin FSSA Jan - Jun 2019

SIDANG EDITOR
BERITA FSSA

EDISI JAN - JUN 2019

PENASIHAT
PROF. DR BABA MUSTA

KETUA EDITOR
DR. MOHD SANI SARJADI

TIMBALAN KETUA EDITOR
DR. ROSMALINA BINTI ABDUL RASHID

SETIAUSAHA
CIK. NURSHARMIE AMIRA BINTI YAMIN

EDITOR
PN.DIANA DEMIYAH BINTI MOHD HAMDAN

PUAN. DAYANG NUR SAKINAH MUSA
DR. KAMLISA UNI BINTI KAMLUN
DR. CHEE FUEI PIEN
EN. JUNAIDI ASIS
EN. MOHD HAFIZ ABD MAJID

PN. MELISSA SHARMAH BTE GILBERT @ JESUET
PN. ZATURRAWIAH ALI OMAR

PN. AINOL AZIFA BINTI MOHD FAIK
PN. CHIN SU NA

EN. AFFENDY BIN HASSAN
CIK HALLEYATY JACKARULLAH

URUSETIA
PN. LYDIA HURGERTY FELIX

PEREKA
EN. MUSA MD DERIN

BERITA FSSA PAGE | 02
EDISI JAN - JUN 2019
HAL EHWAL AKADEMIK / ACADEMIC AFFAIRS

KEPELBAGAIAN DALAM
BIOTEKNOLOGI MELALUI

PENAPAIAN DAN
BIOPROSES: PENDEKATAN

INDUSTRI

Artikel oleh: Pn. Roslina Binti Jawan

GOTONG ROYONG Bagi mencapai penghasilan produk pada skala yang besar, teknologi
MEMBERSIHKAN MAKMAL biopemprosesan dan biopenghasilan dapat menjamin pengeluaran secara
besar-besaran dengan menggunakan bioreaktor. Dengan itu, Program
OLEH PELAJAR-PELAJAR Bioteknologi, Fakulti Sains dan Sumber Alam (FSSA), Universiti Malaysia
 PROGRAM BIOTEKNOLOGI Sabah telah mengadakan satu sesi perkongsian bertajuk ‘’Diversity of
Biotechnology through Fermentation and Bioprocess: An industrial
(HG07) Approach” yang disampaikan oleh Cik Ashikin bt. Jailani, Pengurus Produk
Bioprocess, Infors Southeast Asia (M) Sdn Bhd. pada 23 Januari 2019
Artikel Oleh: Ainol Azifa Bt Mohd Faik bertempat di Bilik Seminar, FSSA. Sesi perkongsian ini dihadiri oleh para
pensyarah daripada Program Bioteknologi dan Kimia Industri, serta
pembantu-pembantu makmal dan pelajar-pelajar pascasiswazah dari
Program Bioteknologi. Sepanjang sesi ini, penceramah menerangkan
kepentingan pengetahuan di dalam bidang teknologi penapaian dan
bioprosess bagi menjamin penghasilan produk yang berjaya. Selain itu,
penceramah juga turut berkongsi trend semasa dalam penggunaan
bioreaktor yang dipraktikkan oleh pusat-pusat penyelidikan di universiti
awam dan swasta serta pengunaan bioreaktor untuk penyelidikan dan
pembangunan di badan-badan penyelidikan kerajaan dan swasta, maupun
bioreaktor yang digunakan oleh syarikat-syarikat yang menghasilkan
produk farmaseutikal di Malaysia. Acara diakhiri dengan penyerahan
cenderahati kepada penceramah oleh Dr. Mohd. Sani Sarjadi, Timbalan
Dekan (Penyelidikan & Inovasi), FSSA diiringi oleh Ketua Program
Bioteknologi, Pn. Ainol Azifa Mohd Faik. Diharap sesi perkongsian ini dapat
memberi maanfaat kepada para peserta dan dapat diaplikasikan di dalam
kajian masing-masing bagi pengkomersilan hasil penyelidikan yang
berpotensi dari makmal ke industri.

Program Bioteknologi (HG07) Fakulti Sains dan Sumber Alam (FSSA)
akan menerima kunjungan penilai luar Prof. Dr. Arbakariya bin Ariff
pada 18 hingga 20 Februari 2019. Bagi memastikan kelancaran
kunjungan oleh Penilai Luar, Program Bioteknologi telah mengambil
inisiatif mengadakan gotong royong membersihkan makmal secara
besar-besaran. Gotong royong ini telah disertai oleh semua pelajar-
pelajar Program Biteknologi dari Tahun 1 hingga Tahun 3 dan diselia
oleh Penolong Pegawai Sains Program Bioteknologi En. Mohd Gan
bin Abd Rashid. Makmal-makmal diagihkan untuk dibersihkan kepada
pelajar mengikut tahun. Semua pelajar memberikan kerjasama dan
mendengar arahan dari Ketua Kelas masing-masing. Hal itu
membolehkan semua makmal Program Bioteknologi dapat

Where we aredibersihkan dalam satu hari iaitu pada 14 Februari 2019.

Kesimpulannya, disamping memastikan makmal-makmal ini dapat
dibersihkan, aktiviti-aktiviti seperti ini juga dapat menyihatkan tubuh
badan dan secara tidak langsung dapat mengeratkan perhubungan
serta memupuk semangat kerjasama dikalangan pelajar-pelajar

T O D A YProgram Bioteknologi.

BERITA FSSA PAGE | 03
EDISI JAN - JUN 2019
AKTIVITI FAKULTI / FACULTY ACTIVITIES

PROMOSI PROGRAM Pada 22 sehingga 24hb Febuari 2019, beberapa wakil dari kalangan
BIOTEKNOLOGI (HG07) pelajar dan kakitangan program Bioteknologi (HG07) telah melibatkan diri
DI KARNIVAL JELAJAH dalam Karnival Jelajah Sains 2019 yang dianjurkan oleh Fakulti Sains dan
Sumber Alam, Universiti Malaysia Sabah bersama Petrosains PlaySmart,
SAINS 2019 manakala Sekolah Menengah Kebangsaan Ranau telah dipilih sebagai
tuan rumah. Hampir kesemua sekolah-sekolah disekitar daerah Ranau
Artikel Oleh: Dr. Mohd Khalizan Sabullah turut hadir bagi menjayakan program ini serta menimba ilmu yang berkaitan
dengan STEM. Para pempamer dari Program Bioteknologi (HG07) tidak
melepaskan peluang untuk berkongsi serta menarik minat pelajar-pelajar
sekolah untuk mendalami ilmu sains terutamanya bidang bioteknologi yang
merupakan salah satu penyumbang kepada kemajuan negara. Diharap
Karnival Jelajah Sains akan diteruskan dimana para akademik dan pelajar
Bioteknologi (HG07) berpeluang untuk menarik lebih ramai celik pintar ke
dalam bidang ini selaras dengan Dasar Bioteknologi Negara untuk memacu
pertumbuhan penyelidikan, pembangunan dan pengkomersilan produk
bertaraf global.

PROMOSI PROGRAM
BIOTEKNOLOGI (HG07) DI
KARNIVAL JELAJAH SAINS

Artikel oleh: Ainol Azifa Bt Mohd Faik dan Suraya Abdul Sani

Program Bioteknologi (HG07) telah menerima kunjungan penilai luar,
Professor Dr. Arbakariya Arif yang merupakan Dekan Fakulti Bioteknologi dan
Sains Biomolekul Universiti Putra Malaysia (UPM) pada 18 Februari 2019
sehingga 20 Februari 2019. Prof. Dr. Arbakariya juga merupakan salah
seorang yang bertanggungjawab menggubal buku Standard Program
Bioteknologi MQA bagi edisi 2019. Tujuan utama lawatan Prof. Dr Arbakariya
adalah untuk membantu program HG07 dalam memastikan kualiti dan
standard program dalam bidang Bioteknologi tercapai dan selaras dengan
piawaian MQA. Antara agenda yang dilaksanakan ketika lawatan ini ialah
menyemak dan menilai kertas peperiksaan akhir yang digubal, menyemak
dan menilai kandungan Table 3 setiap kursus-kursus di dalam HG07,
mewawancara pelajar dari Tahun 1 ke Tahun 3 serta pelajar pascasiswazah,
mewawancara pembantu makmal mengenai selia atur makmal ketika sesi
pengajaran. Pada akhir lawatan beliau , satu sesi perbincangan melibatkan
semua pensyarah dan pembantu makmal telah diadakan dan Prof. Dr.
Arbakariya telah meringkaskan hasil dapatan beliau serta memberikan
beberapa cadangan untuk menambahbaik mutu program. Program amat
berbesar hati menerima kunjungan beliau dan memperoleh banyak ilmu dan
manfaat daripada kepakaran beliau selaku penggubal buku Standard
Program bagi bidang Bioteknologi.

BERITA FSSA PAGE | 04
EDISI JAN - JUN 2019
HAL EHWAL PELAJAR / STUDENT AFFAIRS

INTEGRASI TEORI, PRAKTIKAL DAN
INDUSTRI: LAWATAN AKADEMIK PELAJAR

TAHUN 3 PROGRAM BIOTEKNOLOGI KE
SANDAKAN-RANAU

Artikel oleh: Pn. Roslina Binti Jawan

Bioproses industri ialah aplikasi proses tertentu di dalam industri yang menggunakan sel-sel hidup yang lengkap
atau komponennya (contoh: bakteria, enzim, kloroplas) untuk mendapatkan produk yang diinginkan.
Penghasilan sesuatu produk di makmal memerlukan proses ‘scale-up’ untuk penghasilan produk yang diinginkan
secara besar-besaran. Berteraskan integrasi teori di bilik kuliah, praktikal di dalam kelas amali dan pendedahan
kepada industri bioproses di Sabah, para pelajar Tahun 3 Program Bioteknologi di bawah kursus SY32203:
Bioproses Industri telah mengadakan lawatan akademik ke sekitar Sandakan dan Ranau pada 10-12 Mac 2019.
Lawatan dimulakan dengan lawatan ke Ladang Mills Sdn. Bhd. yang merupakan kilang pemprosesan minyak
kelapa sawit bermula dari buah sehingga ke penghasilan minyak yang terhasil daripada isi dan kernel buah
kelapa sawit. Lawatan diteruskan ke Agri-Sabah Fertilizer Sdn. Bhd yang mengusahakan penghasilan baja
pokok. Di antara produk yang dihasilkan ialah Hi-Kay PLUS (baja yang diformulasikan khas untuk pokok keapa
sawit yang matang dan memperkayakan tanah dengan nutrient NPK) dan Hi-Kay BIO (baja untuk menyuburkan
tanah dan memastikan pengambilan nutrient yang maksimum) yang dipasarkan di dalam dan luar negara. Akhir
sekali, para pelajar mengunjungi Sabah Tea Sdn. Bhd. yang terletak di Kampung Nalapak, Ranau. Sepanjang
lawatan, penerangan mengenai penghasilan pelbagai jenis teh telah diterangkan bermula daripada proses
penuaian dan pemprosesan daun teh sehingga ke pembungkusan serta ujian kualiti produk. Secara
keseluruhannya, para pelajar telah didedahkan kepada proses-proses yang terlibat di dalam penghasilan produk
kelapa sawit, baja dan teh bermula daripada bahan mentah sehingga ke penghasilan produk akhir. Diharap para
pelajar dapat memahami dan mengintegrasikan konsep dan aplikasi bioproses industri di dalam penghasilan
produk secara komersial.

PROGRAM CERAMAH BICARA GEOLOGI
DAN KERJAYA, GEOLOGICAL TALK &
CAREER DAY (4.0)

Artikel Oleh: Junaidi Asis

Pada 27 April 2019 telah berlangsungnya Program Ceramah Bicara Geologi Dan SCIENTIFIC PROJECT 1 –
Kerjaya, Geological Talk & Career Day (4.0) yang dianjurkan oleh Kelab Geologi, BIOTECHNOLOGY POSTER
FSSA, UMS. Speaker En. Adryano Payer daripada syarikat Borneo Highway PDP.
Sdn. Bhd., dan juga penceramah wakil daripada Society Petroleum Engineering PRESENTATION
Sabah Officer telah dijemput untuk Program Ceramah Bicara Geologi Dan Kerjaya
4.0 bagi berkongsikan kepada para pelajar Geologi UMS pengalaman bekerja Article By: Dr. Rahmath Abdulla
sebagai seorang ahli Geologi. Program ini berlangsung di DKP 9, Universiti
Malaysia Sabah. En. Adryano Payer merupakan alumni Geologi UMS sekarang
bekerja sebagai seorang Ahli Geoteknik bagi syarikat Borneo Highway PDP. Sdn.
Bhd. yang terkenal dengan projek pembinaan di Sabah. Satu lagi slot adalah
ceramah kerjaya daripada Society Petroleum Engineering Sabah Officer yang
menerangkan peluang kerjaya dalam bidang industri petroleum. Program ini telah
dihadiri oleh Timbalan Dekan HEP Fakulti Sains dan Sumber Alam, Prof. Madya Dr.
Darmesah Gabda dan Ketua Program Geologi iaitu Dr Zulherry Isnain serta turut
dimeriahkan oleh pelajar-pelajar Geologi UMS Tahun 3 dan juga pelajar tahun 2
dan tahun 1. Tujuan program ini adalah untuk memberikan pendedahan awal
kepada mahasiwa/i jurusan Geologi terhadap peluang perkerjaan yang akan
diceburi selepas tamat pengajian oleh alumni Geologi UMS. Selain itu, pelajar juga
diberi pendedahan awal tentang working environment sebagai seorang ahli Geologi
dalan bidang Geologi kejuruteraan agar mereka dapat panduan cara untuk
menyesuaikan diri di alam pekerjaan. Diharapkan juga agar program ini dapat
memberi semangat dan inspirasi kepada pelajar Geologi untuk terus kuat tekad
mengejar cita-cita yang diidamkan.

Scientific posters play a vital role in communicating
Biotechnology and it is a crucial component for establishing a
successful career. Posters are normally considered as a
snapshot of your research ideas or work to be presented to the
audience. Poster presentation gives an opportunity to the
students to actively engage with others and share their research
ideas. It also gives a chance for the students to put into practice
their presentation and communication skills. Moreover a poster
presentation is ideal during the early stages of the research.
Thus the students of third year were encouraged to present their
final year research proposal in the form of posters. This was
conducted on 18th May 2019 (9am-5pm) at FSSA foyer. The
presentation was evaluated by Biotechnology lecturers with
different areas of research expertise.

BERITA FSSA PAGE | 05
EDISI JAN - JUN 2019
HAL EHWAL AKADEMIK / ACADEMIC AFFAIRS

CERAMAH UJIAN TANPA MUSNAH
(NON-DESTRUCTIVE TESTING)

Artikel oleh Fouziah Md. Yassin dan Chee Fuei
Pien

Ujian Tanpa Musnah (Non-Destructive Testing) adalah satu teknik dan analisa yang banyak digunakan dalam industri untuk menentukan ciri-
ciri sesuatu bahan, komponen atau sistem tanpa merosakkan atau memusnahkan bahan tersebut. Ia sangat penting terutamanya di dalam
industri berat yang berisiko tinggi bagi memastikan bahan selamat digunakan. Terdapat enam jenis teknik yang digunapakai. Salah satu
teknik yang digunakan ialah Penguji Arus Pusar (Eddy Current Tester). Dr. Abd. Nassir Ibrahim yang merupakan Pengarah Urusan Madani
NDT Training Centre (M) Sdn. Bhd telah dijemput untuk menilai tahap penyelidikan Non-Destructive Testing (NDT) Using Eddy Current
Testing Technique yang dijalankan Oleh Prof. Madya Dr. Fauziah Sulaiman dan juga menyampaikan syarahan bertajuk NDT In Malaysia:
The Need for Competent Personnel di dalam kursus Topik-topik Khas dalam Fizik dengan Elektronik (SE32602). Dengan pengalaman
sebagai Pakar International Atomic Energy Agency (IAEA) untuk program pertukaran teknologi untuk di lebih 40 buah negara dan
pengalaman selama 20 tahun sebagai Presiden Malaysia Society for Nondestructive Testing (MSNT), pandangan dan perkongsian ilmu
daripada beliau sangat membantu dan memberi manfaat kepada Program Fizik dengan Elektronik.

MOBILITI BERKREDIT (INBOUND) KURSUS AMALI
FIZIK III & AKTIVITI KHIDMAT MASYARAKAT

Artikel oleh Asmahani Awang dan Chee Fuei Pien

Pada 6 hingga 13 April 2019 yang lalu, telah berlangsung Program Mobiliti
Berkredit bagi Kursus Amali Fizik III SF22201 serta aktiviti Khidmat Masyarakat
yang bertempat di Universiti Malaysia Sabah (UMS) khususnya di Fakulti Sains
Dan Sumber Alam (FSSA) serta beberapa kawasan lain sekitarnya. Program ini
melibatkan seorang pensyarah pengiring, Dr. Afishah Alias serta 15 orang
mahasiswi yang terdiri daripada 4 orang pelajar tahun 3 Fizik Gunaan dan 11
orang pelajar tahun 2 Fizik Gunaan. Kesemua mereka dari Universiti Tun Hussein
Onn Malaysia (UTHM) di bawah Fakulti Sains Gunaan dan Teknologi (FAST).
Kesemua 15 orang mahasiswa telah didedahkan dengan Fizik Amali III yang
disampaikan oleh Dr. Asmahani Awang. Mereka menjalankan amali tersebut
bersama dengan pelajar-pelajar Tahun 2 dari Program Fizik dengan Elektronik,
FSSA UMS. Di samping itu, pelajar-pelajar mobility tersebut berpeluang untuk
meluangkan masa untuk bersiar-siar di tempat-tempat menarik sekitar UMS.
Tujuan utama aktiviti ini adalah untuk mempelajari kemahiran menggunakan alat-
alat makmal sepanjang melakukan amali dan mendapat pendedahan yang lebih
mendalam dalam melakukan amali berdasarkan beberapa modul amali yang
diberikan. Di samping itu, lawatan ini tutut membuka peluang kepada pelajar-
pelajar Fizik Gunaan UTHM untuk menimba pengalaman dan suasana belajar
yang baru di Fakulti Sains dan Sumber Alam, UMS.

BERITA FSSA PAGE | 06
EDISI JAN - JUN 2019
HAL EHWAL PELAJAR / STUDENT AFFAIRS

Seramai 62 orang pelajar tahun 2 program geologi telah KERJALAPANGAN
mengikuti kerjalapangan secara berturut dan ekstensif di SUBJEK SG23203
singkapan terpilih sekitar Sabah seperti di Kuala Penyu, Kudat, GEOLOGI SEJARAH
Kota Kinabalu, Ranau, Telupid, Sandakan, Sukau, Lahad Datu, DAN STRATIGRAFI
Kunak, dan Tawau iaitu pada 9 hingga 10 Mac 2019, 23
hingga 24 Mac 2019 dan 19 hingga 22 April 2019. Artikel Oleh: Junaidi Asis
Kerjalapangan merupakan sebahagian daripada proses
pembelajaran dan penilaian bagi kursus SG23203 Geologi Seramai 62 orang pelajar geologi tahun 2 terlibat dalam
Sejarah dan Stratigrafi. Kerlapangan ini diketuai oleh Prof. Dr. kerjalapangan bagi subjek SG22003 Kaedah Pemetaan
Baba Musta dan En. Junaidi Asis selaku penyelaras subjek yang dilakukan di Kg. Togudon, Tandek, Kota Marudu.
tersebut dan dibantu oleh pembantu Makmal Pn. Lyssa Kerjalapangan ini adalah sebahagian daripada proses
Badimin, En. Asrizal Osman dan penolong pegawai sains pembelajaran dan penilaian dalam kursus subjek
En.Jalaudin Majalip. Kerjalapangan ini bertujuan untuk tersebut. Kerjalapangan ini diketuai oleh Dr. Zulherry
memperkenalkan pelajar mengenai taburan formasi-formasi Isnain dan En. Junaidi Asis. Turut serta membantu dalam
dan unit batuan yang terdapat di sekitar Sabah. Setiap lokaliti program ini ialah pembantu makmal En. Sanin Awang
singkapan yang dilawati pelajar akan diberikan penerangan dan Pn. Arshalina Victoriano. Pelajar dikehendaki
ringkas dan padat mengenai latar belakang geologi dan berkhemah, mendirikan khemah serta mengurus sendiri
seterusnya pelajar diberikan masa untuk mencerap maklumat keperluan diri pada masa kerjalapangan yang
geologi secara berkumpulan. Kerjalapangan ini memberikan berlangsung selama 3 hari 2 malam pada 12 hingga 14
peluang kepada pelajar untuk mempraktikkan pembelajaran April 2019. Tujuan utama kerjalapangan ini adalah untuk
mereka semasa dalam kuliah dan disamping itu juga dapat pembelajaran dan pengajaran mengenai teknik
mendapatkan khidmat nasihat dan bimbingan mengenai pemetaan geologi iaitu teknik memperoleh dan memplot
cerapan geologi dilapangan oleh para penyarah yang terlibat. data dengan betul yang dilakukan di sepanjang sungai
atau dikenali sebagai teknik rentasan. Sungai Baliojong,
KERJA LAPANGAN SUBJEK Tandek. Di sepanjang sungai tersebut tersingkapnya unit
SG22003 KAEDAH PEMETAAN, batuan yang berlainan dan perlu diplot maklumat
PELAJAR TAHUN 2 GEOLOGI DI geologinya dalam peta dasar dan juga dalam buku
catatan mereka. Akhir sekali pelajar dikehendaki untuk
TANDEK, KOTA MARUDU menyediakan laporan serta keratan rentas geologi
kawasan tersebut. Selain itu, kerjalapangan ini juga
Artikel Oleh: Junaidi Asis dapat memupuk semangat setia kawan dan kerjasama
antara kumpulan melalui aktiviti perkhemahan.

BERITA FSSA PAGE | 07
EDISI JAN - JUN 2019
HAL EHWAL AKADEMIK / ACADEMIC AFFAIRS

PENYERTAAN PROGRAM BIOTEKNOLOGI
DALAM KARNIVAL PENDIDIKAN TINGGI
NEGARA (ZON SABAH) 2019

Artikel Oleh: Ainol Azifa Bt Mohd Faik

Karnival Pendidikan Tinggi Negara (KPTN) 2019, Zon Sabah
oleh Kementerian Pendidikan Tinggi (KPT) dengan kerjasama
Universiti Malaysia Sabah(UMS) telah berlangsung dengan
jayanya pada 9 dan 10 Mac 2019 bertempat di Oceanus
Waterfront Mall Kota Kinabalu Sabah bermula dari 8.30 pagi
sehingga 5.30 petang. Penganjuran karnival ini bertujuan untuk
memberi hebahan mengenai penawaran program akademik
yang ditawarkan oleh 20 Universiti Awam (UA), Politeknik, Kolej
Komuniti, Institusi Latihan Kemahiran Awam (ILKA), institusi
pengajian tinggi swasta (IPTS) dan Institusi-institusi lain.
Program Bioteknologi di bawah Fakulti Sains dan Sumber Alam
(FSSA) Universiti Malaysia Sabah tidak melepaskan peluang
untuk turut menyertai Karnival ini. Program Bioteknologi yang di
wakili oleh Ketua Program Puan Ainol Azifa Bt Mohd Faik telah
mengedarkan risalah Program kepada pengunjung-pengunjung
yang terdiri bukan sahaja daripada lepasan STPM, diploma dan
setaraf, tetapi booth FSSA turut dikunjungi oleh pelajar sekolah
menengah, ibu bapa dan guru-guru yang ingin mendapat
maklumat mengenai kemasukan ke Program Bioteknologi.
Secara keseluruhannya, penganjuran Karnival ini mendapat
sambutan yang menggalakkan kerana orang ramai bukan
sahaja memperoleh maklumat mengenai kemasukan akademik
ke IPTA/IPTS tetapi turut berpeluang menyertai pelabagai
aktiviti yang telah disediakan oleh pihak penganjur.

INTERNATIONAL CONFERENCE ON THE The Chief Minister of Sabah, Datuk Seri Panglima Haji
HEART OF BORNEO : TRANSCENDING Mohd. Shafiee Afdal received a souvenir of wood
BOUNDARIES FOR A NEW CONSERVATION
plaque from the Dean of FSSA, Prof. Dr. Baba Musta
ERA, 2019

Article By: Dayang Nur Sakinah Musa

Faculty of Science and Natural Resources
(FSSA) had joined the Heart of Borneo 2019
on 21-22 March 2019 which was held at the
Magellan Sutera Harbour Resort, Kota
Kinabalu with a theme: Transcending
Boundaries for a New Conservation Era. The
international conference was officiated by the
Chief Minister of Sabah, Y.A.B. Datuk Seri
Panglima Haji Mohd. Shafiee Apdal.
Additionally, FSSA offered interesting
activities for the school children and students
from other university to get to know the
faculty and focus more on what forestry
education could offer. Posters of each
forestry programme and current research
representing the forestry education of FSSA
are on displays.

BERITA FSSA PAGE | 08
EDISI JAN - JUN 2019
HAL EHWAL PELAJAR / STUDENT AFFAIRS

WINNER OF HOB QUIZ GOES TO FACULTY OF

SCIENCE AND NATURAL RESOURCES, UMS

Article By: Dayang Nur Sakinah Musa

The HoB Quiz wanted to focus more on the forest
education. Faculty of Science and Natural Resources
(FSSA), UMS joined the competition and won the
first price. University College Sabah Foundation and
Politeknik Kota Kinabalu also entered the quiz
competition. As the first place winner, ums received
an award plaque from the organizer. Moreover, two
students from UMS (Natasha Maslin and Izatul
Farhana Awg Asroyle) got the most right answered
questions and received plate as a memorial gift
from the organizer

LAWATAN PELAJAR KURSUS PENGURUSAN

KEBAKARAN HUTAN KE HUTAN SIMPAN KLIAS

Artikel By: Dayang Nur Sakinah Musa

Lawatan Kursus Pengurusan Kebakaran Hutan
(FS20203) telah diadakan pada 9 April 2019 di
Hutan Simpan Klias untuk mendedahkan kepada
para pelajar tentang teknik terkini pengurusan
kebakaran hutan. Seramai 25 pelajar telah
mengikuti lawatan ini dengan diiringi oleh
pensyarah kursus, Pn. Dayang Nur Sakinah Musa.
Para pelajar dapat bertanya soalan kepada Ketua
Jabatan Perhutanan Daerah Beaufort, Tn. George
berkenaan pengurusan kebakaran hutan yang
dilakukan oleh Jabatan Perhutanan Sabah
terutamanya dikawasan gambut.

LAWATAN PELAJAR TAHUN AKHIR KE HUTAN

SIMPAN BINSULUK DAN HUTAN SIMPAN KLIAS

Artikel By: Dayang Nur Sakinah Musa
Lawatan ke Hutan Simpan Binsuluk dan Hutan
Simpan Klias oleh empat orang pelajar tahun
akhir diiringi dua pensyarah, Pn. Dayang Nur
Sakinah Musa dan Pn. Melissa Sharmah Gilbert
telah diadakan pada 12 March 2019. Sehubungan
dengan itu, pelbagai informasi berkenaan
kebakaran hutan diperolehi daripada lawatan
ini.

BERITA FSSA PAGE | 09
EDISI JAN - JUN 2019
HAL EHWAL PELAJAR / STUDENT AFFAIRS

KINABATANGAN WILDLIFE DEPARTMENT,
INDUSTRIAL TRAINING EXPERIENCE

Article By: Siti Nurhazirah Binti Omar Ali

From 21st January 2019 to 12th April 2019, HS11 Environmental Science programme student, Siti Nurhazirah did
her industrial training at Kinabatangan Wildlife Department. Throughout the industrial training, she had gained
many experience and knowledge. Kinabatangan Wildlife Department started its operation in October 1996. There
are many roles of Kinabatangan Wildlife Department which is, to monitor, protect and manage wildlife in
Kinabatangan, enforce wildlife conservation enactment 1997, manage human and animal conflict, also protect and
manage Lower Kinabatangan Wildlife sanctuary.
Lower Kinabatangan Wildlife Sanctuary, are one of protected area that was gazetted under wildlife conservation
enactment 1997. This sanctuary covers 26,103 Ha that are located mostly in eastern Sabah, Kinabatangan
district. Lower Kinabatangan Wildlife Sanctuary is consisted of 10 lots of forest and part of lot 1 including Damit
river which is located in Sandakan district. There are varieties of wildlife animal including Bornean elephant and
many type of forests found at this sanctuary area. Besides, this sanctuary area is a refuge for a number of globally
threatened species including Proboscis monkey, Orang Utan, Clouded Leopard, Strom’s Stork, Oriental Darter,
and Estuarine Crocodile. Siti Nurhazirah had so much fun during her industrial training at Kinabatangan Wildlife
Department because there were many things that she had learned, many people that she befriended, many place
that she visited and many type of rare flora and fauna that she had encountered.
One of the best activity during her industrial training was when she and another four student from UPM were
collecting data at Danau Kelenanap. Besides, she was very grateful because she had the opportunity to assist
Kinabatangan Wildlife staff with elephant monitoring. During the monitoring process there were a lot of data that
need to be recorded, such as record of the total number of juvenile and adult elephant and also she had to record
the elephant body condition. Siti Nurhazirah would like to give a big thanks to Encik Jimli Perijin and all
Kinabatangan Wildlife staff, also thank you to her industrial training colleague from UPM Tiekah, Natrah, Syakir
and Zakwan because they gave her a lot of opportunities and trust, also thank you for the knowledge, experience
and memories

BERITA FSSA PAGE | 10
EDISI JAN - JUN 2019
HAL EHWAL PELAJAR / STUDENT AFFAIRS

HS11 ENVIRONMENTAL SCIENCE
FIELDTRIP TO LIKAS MANGROVE SWAMP

Article by: Batrisyia Rosly & Najwa Rashidah Zamahari

On the 4th and 8th of March 2019, two
groups, where each group consisted of
approximately twenty Year-1 HS11 students,
set out on foot to the Likas Mangrove Swamp
area where they had the opportunity to have
first-hand experience in observing the
diverse flora, fauna and the environment in
one of Sabah’s mangrove swamps. This
fieldtrip, supervised by Dr. Piakong b. Mohd
Tuah under the Environmental Ecology and
Microbiology course (SS11203), was in the
purpose of educating students on the
diversity of the mangrove environment and to
identify the threats that harm said area.
Furthermore, students were required to
document the specific data around the area
such as: the species of mangrove present,
the dominant bird species, and the
surrounding threats caused by human
development. Thus, the experience
strengthened students’ practical skills, love
for the environment and exposed them to
cultivate good habits to ensure the future of
our mangrove swamp environment is
protected, conserved and remain unharmed
so the future generation can reap the
environmental benefits that come from it.

ENVIRONMENTAL SCIENCE PROGRAMME
FIELD EXCURSION ON EROSION TO
RANAU

Article By : Ooi Xin Yi

On 1st March 2019, 41 students from Environmental Science
programme (HS11) went to a field excursion to Ranau under the
Environmental Soil Science course (SS11403). This fieldtrip is led by
Professor Dr Sahibin Bin Abd Rahim and Madam Diana Demiyah Binti
Mohd Hamdan accompanied by Science Officer, Encik Syaufie. This
fieldwork had provided students an actual experience working, looking
and examining the character of erosion in action in the field. The
objectives of this field excursion were to analyse the soil degradation at
Lohan River through experiments; investigate the causes for soil erosion
to happen; calculate the sediment yield and soil erodibility by using
formula (RUSLE and MUSLE) and understand the factors that can affect
the soil loss. Students were given briefing on weathering, soil profile and
erosion at Ranau Sports Complex. Then students were brought to
Mensabar River for familiarizing themselves with hydrometric
measurement instruments that were used to determine the flow volume
and velocity of the river. This fieldwork enriched students with knowledge
on hands on practices in measuring sediment yield within small
catchment aera. It was a new experience for students to get closer to the
nature with enjoyment and relaxation simultaneously. “Love nature”.

BERITA FSSA PAGE | 11
EDISI JAN - JUN 2019
HAL EHWAL PELAJAR / STUDENT AFFAIRS
ENVIRONMENTAL SCIENCE PROGRAMME FIELD TRIP TO KOTA
BELUD ON RIVER ECOLOGY

Artcle By: Siti Irbah binti Anuar

From 16th to 17th of March 2019, first year students
from Environmental Science programme (HS11)
went to a 2-days and 1-night fieldtrip to Kota Belud.
Around 40 students were involved including the
lecturer of the Ecology and Microbiology course who
was in charge of the fieldtrip, Assoc. Prof. Dr.
Piakong bin Mohd Tuah along with a final year
student and 2 lab assistants. Students went to 3
river stations which includes the first station,
Kadamaian River, 2nd station was Taginambur and
the 3rd station was Kuala Abai Estuary. The main
objective of this fieldtrip is to provide exposure for
students on field experience in regards to river
ecology and the application of scientific method
relating water analysis. Students were divided into a
group of 6 people and were assigned tasks such as
doing physical and chemical analysis of river water,
water sampling for nutrient analysis, record and plot
sources of pollution, freshwater fish analysis, to
study characteristics of river and flow rate. Group
discussion were held during night-time to give clear
vision of the results gained from the observation and
results gained by the students. After the third station,
students went back to UMS from Kota Belud at 2PM
and arrived at UMS at 4:30PM. From this fieldtrip,
students were able to gain knowledge hands on
relating to river ecology and at the same time
students have fun with nature during the whole
fieldtrip and enjoyed the cold yet pristine flowing
rivers.

ENVIRONMENTAL SCIENCE PROGRAMME FIELDTRIP TO LAGUD SEBERANG
FOREST TENOM (SABAH AGRICULTURE PARK, TENOM)

Article by : Nur Aini Nabilah Binti Kamal

From 6th April to 8th April 2019, a total of 41
second semester (2018/2019) of first year
students from Environmental Science Program
(HS11) went for a fieldtrip to Lagud Seberang
Forest Tenom under the Environmental
Microbiology and Ecology course (SS11203).
This fieldtrip is under the guidance of Associate
Professor Dr. Piakong Mohd Tuah along with
his team. This fieldtrip of 3 days and 2 nights,
provide exposure to students of the forest
biodiversity as well as gaining an absolute
meaningful experience. The objective of this
fieldtrip were for students to gain a firsthand
experience on investigating the biological
diversity of Tenom forest, analyzing the area-
species, learning the diversity of species and
understanding more about the ecosystem of
the forest as a habitat for species. Students
were also given the opportunity to learn more
about vegetation as we visited the Sabah
Agriculture Park which is located in Tenom.
Through this fieldtrip, students were not just
only gaining the essential skills in the field
work, but as well as strengthen the bond
among themselves. At the end of this fieldtrip,
students learned how to appreciate the
environment more as we learn it is not only us
who inhabit this earth.

BERITA FSSA PAGE | 12
EDISI JAN - JUN 2019
HAL EHWAL PELAJAR / STUDENT AFFAIRS

ENVIRONMENTAL SCIENCE PROGRAMME ACTIVITIES FOR FSSA’S
KARNIVAL JELAJAH SAINS 2019
Article by : Darren Netaniel

Karnival Jelajah Sains 2019 was held at Sekolah Menengah Ranau hall
on 22-24 February 2019 in conjunction with the 25th anniversary of
Faculty Science and Natural Resources (FSSA). This activity was held
with collaboration of FSSA students, PMFSSA and lecturers from
FSSA’s courses. The theme of FSSA’s Karnival Jelajah Sains 2019 was
“Fun in Science”. This activities involved all secondary schools in
Ranau and Kundasang areas which in the total of 11 secondary
schools. List of schools that involved in this carnival: (1) SMK Datu
Paduka Mat Salleh, (2) SMK Ranau, (3) SMK Bundu Tuhan, (4) SMK
Kundasang, (5) SMK Matupang, (6) SMK Timbua, (7) SMK Lohan, (8)
SMK Ulu Sugut, (9) SMK Agama Muhammad Ali Ranau, (10) SMK
Kemburongoh, (11) SMK Agama Irsyadiah. Initially, activities were more
focused for students from form 1 to form 3. However, it also welcomed
students from form 1 to form 6. For Environmental Science programme
(HS11), a total of 6 representatives participated in organizing activities
for FSSA’s Karnival Jelajah Sains 2019 led by Dr. Nur Zaida Zahari
(HS11 lecturer) and HS11 students, Mohd. Asyraf Refdin (year 3),
Darren Netaniel (year 2), Emmeldah Joseph (year 3), Arlyn Dulyn
Kasim (year 3) and Muhammad Nadzmi bin Zamri (year 3)
accompanied by science officer, En. Sahrizal. Students that had
assisted in organizing this event exhibition decided to recap HS11
subject courses and experiment that they had experienced to be
presented during the carnival. Activities and experiments that were
exhibited during the carnival were water treatment (flocculation), fecal
test in water and environment, environmental games and quiz, and
solar oven.

MOYOG WATER TREATMENT PLANT AND BABAGON DAM

HS11 FIELDTRIP

Article by : Angeline Sharmini Radhakrishnan

HS11 Environmental Science programme had conducted a fieldtrip for
SS22003 Water Supply and Sanitation course for semester 2
(2018/2019) that were participated by 67 students. This trip was
conducted in Moyog Water Treatment Plant, Penampang, Sabah on
two separated days, April 11 and April 12, 2019. Dr Zaida Zahari,
Water Supply and Sanitation’s course lecturer led the trip for both of the
days. The main objective of this trip is to enhance the knowledge of
water treatment and water quality among the students. Students were
provided with briefing and treatment trip. The bus departed from FSSA
at 7.10 am and arrived at Moyog Water Treatment Plant at 9.05 am. At
the water treatment plant, the students gathered at the meeting room
for briefing session. Students were briefed by Ms Emily and Ms Doreen
about the organisation charts, water treatment process and safety
procedures in the plant before they were brought to visit the water
treatment plant and dam. In Sabah, there is one dam, Babagon Dam
and six water treatment plants that consist of Papar, Tuaran, Telibong,
Kasigui, Tamparuli and Moyog Water Treatment Plants. Jetama Sdn
Bhd and Corporate Dynamics Sdn Bhd are companies that are
assigned by State Government of Sabah to handle the water treatment
plants and dam in Sabah. The raw water for Moyog Water Treatment
Plant comes from Babagon Dam and Moyog River. Then, the raw water
is been sent to water treatment plant for treatment process before been
distributed to the consumers starting from aerator. After the briefing
session ended, the students were brought to the water treatment tanks
and spent about 20 minutes there before they proceed to Babagon
Dam that was located about 10 minutes away from the treatment plant.
The fieldtrip ended at 11.10 am and the students arrived at FSSA at
1.05 pm.

BERITA FSSA PAGE | 13
EDISI JAN - JUN 2019
HAL EHWAL PELAJAR / STUDENT AFFAIRS

Lawatan Industri ke Jabatan Pertanian Tuaran, Sabah.

Artikel Oleh: Mohd Hafiz Bin Abd. Majid

Pada 7 Mei yang lalu, Pelajar-pelajar program Kimia Industri (HS07) yang mengambil kursus Residu dan Analisis Pestisid
seramai 15 orang telah mengikuti lawatan sambal belajar ke Jabatan Pertanian Tuaran, Sabah. Pensyarah selaku pengiring
semasa lawatan ini ialah Dr. Noumie Surugau. Lawatan perindustrian ini adalah penilaian wajib untuk kursus elektif Residu
dan Analisis Pestisid di bawah Dr. Noumie Surugau sebagai pensyarah dan penilai. Objektif lawatan perindustrian ini adalah
untuk melihat gambaran keseluruhan atau persekitaran kerja sebenar dalam industri untuk mempersiapkan diri dalam
bidang kerja pada masa hadapan. Lawatan ini juga penting untuk mendapat pengetahuan tentang bagaimana pihak jabatan
menyelesaikan pemprosesan penyelidikan mereka untuk memastikan produk pertanian berada dalam kualiti yang baik,
selamat dan sesuai untuk dimakan. Puan Alinah Abdul Rahman, selaku ketua pegawai penyelidik di Jabatan Pertanian
Tuaran telah memberi taklimat dan pendedahan kepada para pelajar tentang proses dan kaedah yang dilakukan dalam
penyelidikan dan analisis pestisid. Beliau juga membawa para pelajar melihat instrumen-instrumen yang digunakan dan
memberi tunjuk ajar dalam mengawal instrumen yang digunakan dalam menganalisis racun perosak. Lawatan tersebut telah
disempurnakan dengan pemberian cenderahati kepada wakil jabatan iaitu puan Alinah Abdul Rahman bagi memberi
penghargaan dan sebagai ucapan terima kasih atas tunjuk ajar yang telah diberikan.

LAWATAN INDUSTRI KE KILANG BP ALUMINIUM EXTRUSION SDN BHD DI
KOTA KINABALU, SABAH.

Artikel Oleh: Mohd Hafiz Bin Abd. Majid

Pada 8 April 2019 yang lalu, seramai 27 orang pelajar kursus
Teknologi Elektrokimia (SK33603) telah mengikuti lawatan
sambil belajar ke kilang BP Aluminium Extrusion Sdn. Bhd.
Yang terletak di Kota Kinabalu, Sabah. Pensyarah yang
bertanggungjwab sebagai pengiring dalam lawatan ini ialah
Encik Mohd. Hafiz Bin Abd Majid. Tujuan lawatan ini adalah
untuk memberi pendedahan dan memperkasakan
pengetahuan pelajar-pelajar mengenai industri tempatan.
Lawatan ini juga bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan
pelajar-pelajar mengenai pemprosesan Aluminium dalam
pelan penyemperitan (Extrusion plant). Pelajar telah diberi
taklimat dan pendedahan mengenai proses-proses yang
dijalankan di dalam kilang BP Aluminium Extrusion Sdn. Bhd.
oleh Cik Nelly. Terdapat tiga proses yang dijalankan dalam
kilang tersebut iaitu proses penyemperitan (Extrusion
process), proses salutan serbuk (Powder Coating Process)
dan proses Anodizing (Anodizing Process). Para pelajar
diberitahu bahawa setiap proses yang dijalankan adalah
berbeza untuk menghasilkan produk atas kehendak
pelanggan. Lawatan tersebut telah disempurnakan dengan
pemberian cenderahati kepada wakil kilang, iaitu Cik Nelly
bagi menyampaikan penghargaan dan terima kasih daripada
pihak program atas taklimat yang telah diberikan.

BERITA FSSA PAGE | 14
EDISI JAN - JUN 2019
HAL EHWAL PELAJAR / STUDENT AFFAIRS
Program Jelajah Sains
(Kimia Industri) 21

Artikel Oleh: Mohd Hafiz Bin Abd. Majid

36

Program Jelajah Sains merupakan program anjuran Persatuan Mahasiswa Fakulti 48
Sains dan Sumber Alam, FSSA yang diadakan di Sekolah Menengah Ranau,
Ranau, Sabah. Tujuan program ini adalah untuk mencetuskan minat pelajar sekolah LAWATAN
kepada bidang sains. Pada 22 Februari yang lalu, sebanyak 14 jurusan dari Fakulti INDUSTRI KE
Sains dan Sumber Alam telah menghantar wakil dari setiap program dalam KILANG SABAH
menjayakan program ini dan setiap program telah membuat aktiviti-aktiviti untuk TEA SDN BHD,
menarik minat para pelajar yang hadir ke program tersebut. Kimia Industri RANAU, SABAH
merupakan salah satu jurusan yang menghantar wakil ke program ini dan seramai 4
orang wakil dari pelajar Tahun 3 jurusan ini telah dihantar. Pelbagai aktiviti telah Artikel Oleh: Mohd Hafiz Bin Abd. Majid
dilaksanakan antaraya ialah pameran projek-projek sains dari pelajar Kimia Industri,
demonstrasi eksperiman bersama pengunjung dan juga aktiviti kuiz dan 16 April, Selasa – Seramai 60 orang pelajar program
cenderamata. Projek-projek sains yang telah berjaya dipamerkan semasa program Kimia Industri (HS07), Universiti Malaysia Sabah telah
tersebut berlangsung ialah projek penghasilan kertas dari daun lalang dan daun mengikuti lawatan ke Kilang Sabah Tea Sdn Bhd yang
kelapa sawit. Selain itu, terdapat juga projek penghasilan baja dari kulit udang terletak di Ranau, Sabah. Turut terlibat sama dua
(chitosan), bahan buangan seperti kulit buahan, cengkerang telur, dan daun kering. pensyarah untuk menjadi pengiring dalam lawatan ini
Projek penghasilan sabun dari minyak masak terpakai dan penghasilan makanan iaitu Dr.Mohammad Shaheen Khan dan Puan Nur
ikan dari kulit udang (chitosan) juga menjadi tumpuan pengunjung semasa program Syafiqah Abdul Rahman. Objekiif lawatan ini adalah
itu berlangsung. untuk memaparkan dan menekankan pengetahuan
Di samping itu, terdapat tiga eksperiman mudah yang telah berjaya didemonstrasi mengenai industri tempatan khasnya terhadap pelajar-
oleh wakil dari jurusan Kimia Industri. Antara eksperiman tersebut ialah eksperiman pelajar. Selain itu, lawatan ini juga adalah bertujuan
“elephant toothpaste”, “money in flame”, “fire starter” dan juga “black carbon”. untuk memperkenalkan kepada para pelajar mengenai
Eksperimen ini telah berjaya menarik minat para pengunjung dan pengunjung juga industri pemprosesan daun teh sekali gus cara untuk
berpeluang melakukan eksperiman-eksperiman tersebut dibawah pantauan wakil menentukan kualiti serbuk teh yang telah dipasarkan di
pelajar dari jurusan tersebut. Pelajar yang hadir juga begitu berminat dengan kuiz pasaran. Lawatan ini telah dipandu sepenuhnya oleh En.
dan cenderemata yang telah disediakan oleh pelajar jurusan Kimia Industri. Hamid selaku Jurupandu Kilang Sabah Tea Sdn. Bhd.
Program yang dirasmikan oleh ahli parlimen Ranau, YB Tuan Jonathan Bin Yasin Beliau telah memberi taklimat sekali gus menunjukkan
ini telah berjaya mencapai objektif dalam menarik minat para pelajar sekolah dalam cara pemprosesan teh langkah demi langkah yang telah
menyambung pelajaran ke menara gading dan juga memberi gambaran awal diimplementasikan di kilang tersebut ke atas pelajar-
kehidupan di alam universiti. pelajar. Ia bermula dari proses pelayuan hinggalah
pembungkusan teh Tidak terkecuali, beliau juga
menunjukkan instrumen-instrumen yang digunakan bagi
pemprosesan teh. Setelah itu, beliau juga turut
mempraktikan cara untuk mengenalpasti kualiti bagi
produk-produk teh yang berada di pasaran. Lawatan
tersebut telah dilaksanakan dengan sempurna dan di
akhiri dengan pemberian cenderahati kepada wakil kilang
iaitu En Hamid bagi menzahirkan penghargaan dan
terima kasih daripada pihak pelajar program Kimia
Industri ke atas Kilang Sabah Tea Sdn Bhd amnya dan
kepada En Hamid khususnya ke atas kesudian
menerima kunjungan dan tunjuk ajar yang telah
diberikan.

BERITA FSSA PAGE | 15
EDISI JAN - JUN 2019
HAL EHWAL PELAJAR / STUDENT AFFAIRS

Slot-slot tersebut dikelolakan oleh para fasilitator KEM MATEMATIK
merangkap jawatankuasa pelaksana yang terdiri
daripada 35 orang pelajar terpilih dari Program PERDANA 2019
Matematik dengan Grafik Berkomputer. Pada hari
terakhir pula, diadakan Ceramah Selangkah Ke SMK TAMAN RIA,
Universiti yang bertujuan untuk memberi pendedahan
kepada pada pelajar dan juga guru-guru sekolah TUARAN, SABAH
tentang syarat kemasukan pelajar ke Universiti.
Ceramah ini juga dihadiri oleh guru-guru dari sekolah Bertemakan “Revolusi Matematik Pemacu Transformasi Negara”, Kem
lain di daerah Tuaran. Majlis Perasmian-Penutupan Matematik Perdana 2019 (KMP2019) telah diadakan di SMK Taman Ria,
KMP2019 telah diadakan pada 7 April 2019 yang Tuaran, Sabah, pada 5 April hingga 7 April 2019. Kem anjuran Fakulti
disempurnakan oleh YBhg Puan Raini Binti Lekup, Sains dan Sumber Alam ini merupakan kesinambungan kepada beberapa
Ketua Wanita Parlimen Sepanggar Merangkap Ketua siri kem matematik sebelum ini iaitu KMP2013 di Taman Bukit Tawau,
Pegawai Perhubungan mewakili YB Datuk Mohd Azis KMP2014 di UMS Kampus Kota Kinabalu, KMP2015 di UMS Kampus
Bin Jamman, Timbalan Menteri Dalam Negeri Sandakan, KMP2016 di Membakut Lake Eco Resort dan KMP2017 di
Merangkap Ahli Parlimen Sepanggar. Selain Taman Pertanian Tenom Sabah. Kem ini turut mendapat sokongan serta
membacakan teks ucapan YBhg Puan Raini Binti Lekup kerjasama dari Program Matematik dengan Grafik Berkomputer, Graphics
turut menyampaikan beberapa anugerah kepada para and Mathematics Association (GAMmA), Persatuan Matematik dan Grafik
pemenang beberapa acara yang dipertandingkan. Bagi Berkomputer, Sabah (MAGRAPH) dan Persatuan Himpunan Ilmuan UMS
acara Maths League, tempat pertama adalah Kumpulan (HiUMS). Seramai 117 orang pelajar tingkatan 4 dan 5 dari SMK Taman
Kappa, manakala Kumpulan Theta dan Kumpulan Delta Ria telah terpilih menyertai KMP2019. Selama 3 hari 2 malam kem
masing-masing memenangi tempat ke 2 dan ke 3. dijalankan, pelbagai slot pengisian telah dilaksanakan bagi mencapai
Akhirnya, anugerah Peserta Terbaik (Lelaki) KMP2019 objektif utama KMP2019 iaitu bagi mencetuskan dan merangsang minat
telah dianugerahkan kepada Saudara Mohd Faruq Azri para peserta agar meminati dan seterusnya mencapai keputusan
Bin Ahmad dan anugerah Peserta Terbaik (Perempuan) akademik yang baik khususnya dalam subjek matematik. Terdapat 5 slot
KMP2019 telah dianugerahkan kepada Saudari Azlina modul iaitu KMP Maths League yang mengaplikasikan konsep matematik
Binti Lamajid. Majlis diakhiri dengan sesi penyampaian yang digunapakai dalam kehidupan seharian. Slot pertama iaitu aktiviti
cenderamata kepada perasmi dan Rakan-rakan membina model dalam bentuk 3-dimensi dan aktiviti membuat kompas
Kerjasama Strategik sebelum sesi bergambar beramai- buatan sendiri. Slot kedua pula terbahagi kepada 6 stesen dimana 2
ramai. stesen dibuat di atas bukit manakala 4 stesen di kawasan sekolah. Setiap
stesen disertakan soalan-soalan berdasarkan topik yang dipelajari oleh
peserta di tingkatan 4. Seterusnya, aktiviti slot ketiga pula
mengaplikasikan metamatik dalam fizik iaitu ‘protect the egg’ dan ‘build
the bridge’. Slot keempat menyaksikan peserta melatih kecergasan fizikal
dan mental mereka dalam menyelesaikan aktiviti ‘balance the pen’ dan
‘explorace: equation hunt’. Akhir sekali, iaitu slot kelima menjalankan
aktiviti ‘broken radios’ dan ‘charades’.

BERITA FSSA PAGE | 16
EDISI JAN - JUN 2019
HAL EHWAL PELAJAR / STUDENT AFFAIRS

MCG
KSPOOMRPTLSEDKASY
SUKAN UMS

Artikel Oleh:

MCG Sports Day telah diadakan pada 29

Mac 2019 yang lalu yang melihat kepada 4

acara sukan yang dipertandingkan dan

seramai 91 pelajar MCG dan 11 orang

pensyarah telah turut sama

menjayakannya. Secara umumnya

penganjuran MCG Sports Day adalah

bertujuan untuk menggilap bakat-bakat

MAJLIS MAKAN MALAM PROGRAM MATEMATIK sukan yang ada dalam diri pelajar MCG
DENGAN EKONOMI (HS08)
sekaligus mencari pelapis-pelapis atlet
6hb APRIL 2019 (SABTU) -- Majlis makan malam
program matematik dengan ekonomi (HS08) telah untuk mewakili fakulti dalam apa-apa
berjaya dianjurkan di Hotel Le Meridian, Kota
Kinabalu Sabah. Majlis ini dianjurkan oleh para sukan yang bakal dianjurkan oleh pihak
pelajar tahun 1 dan 2 dengan penyeliaan Dr Siti
Rahayu Binti Mohd Hasim pensyarah program universiti. Disamping itu, acara-acara ini
HS08 sebagai penasihat majlis makan malam
program matematik dengan ekonomi (HS08). juga dianjurkan sebagai acara sampingan
Para ahli jawatankuasa telah bertungkus-lumus
menyediakan majlis tersebut dengan penyeliaan bagi mengeratkan lagi hubungan diantara
penasihat program. Seramai 108 orang pelajar
(pelajar tahun 1,2 dan 3) program HS08 juga pelajar serta aktiviti yang dapat
pelajar dari program lain dan 6 pensyarah program
telah hadir majlis malam ini. Dalam majlis tersebut, mengurangkan tekanan belajar pelajar.
terdapat aktiviti yang amat menarik iaitu cabutan
bertuah, persembahan dari pelajar program dan
juga kotak beracun. Aktiviti-aktiviti tersebut dapat
memeriahkan majlis juga menjalinkan silaturahim
antara pelajar dan juga pensyarah. Majlis ini amat
meriah dan dinikmati oleh pelajar dan pensyarah.
Di bawah adalah gambar-gambar majils makan
malam pada hari tersebut.

BERITA FSSA PAGE | 17
EDISI JAN - JUN 2019
HAL EHWAL PELAJAR / STUDENT AFFAIRS
HS11 ENVIRONMENTAL
SCIENCE, The production of biogas begins
when the sludge that is
PITAS OIL MILL SDN BHD collected after the palm oil fruits
FIELDTRIP has completed its process been
sent to the boiling pit and then,
Article by : Angeline Sharmini Radhakrishnan undergoes several other
process before the electric
HS11 Environmental Science programme had conducted a produces are used to sustain
fieldtrip for SS21603 Energy Resources course for the entire mill. After the trip
semester 2 2018/2019 that were participated by 67 ended, the students gathered
students. This trip was conducted in Pitas Oil Mill Sdn Bhd, outside the office for rest. Then
Sabah on 25 April 2019. This trip was assisted by Dr Zaida students took group photos with
Zahari, Water Supply and Sanitation’s course lecturer, Dr the lecturers, science officer,
Harry Chong Lye Hin, and Mr Shahrizal, science officer. and Pitas Oil Mill Sdn Bhd staffs
The main objective of this fieldtrip is to enhance the before got in the buses. The
knowledge of the production of biogas to generate electricity fieldtrip ended at 12.30 pm and
in palm oil mill. Students were provided with briefing and trip they stopped at Kota Marudu
around the mill town for lunch and prayer. The
students continued their journey
The bus departed from FSSA at 6.30 am and arrived at Pitas Oil Mill back and arrived at FSSA at
Sdn Bhd at 9.30 am. At the water treatment plant, the students were 4.15 pm.
divided into four separated groups and gathered outside the office
for briefing session. Students were briefed by the Manager, Mr Asri
Bin Tato regarding the organisation charts, biogas production and
safety procedures that need to be obeyed throughout the trip.
Before the trip begun, each student was asked to put on safety
helmet and switched off phone as the radiation from the phone
might sparked fire. Students also were prohibited from touching any
rotating machines. Pitas Oil Mill is divided into two main sections,
palm fruits process plant and biogas production plant.

BERITA FSSA PAGE | 19
EDISI JAN - JUN 2019
HAL EHWAL PELAJAR / STUDENT AFFAIRS
LAWATAN SAMBILBELAJAR
LASBELLA KE KOREA SELATAN APPRICIATION NIGHT OF
MATHEMATICS WITH
Disediakan oleh: Dr. Noraini Abdullah
ECONOMICS PROGRAMME
Delegasi bersama dengan (HS08)
wakil di Kedutaan Malaysia di Korea Selatan

Majlis penyampaian cenderahati dari Universiti Malaysia 6th APRIL 2019 (SATURDAY) –
Sabah, Malaysia kepada Universiti Wanita Ewha, Korea Appriciation Night of Mathematics
telah disempurnakan oleh Datin Roha Asmara selaku with Economics Programme (HS08)
Ketua Delegasi dan Yang diPertua KESUMBA. (Kanan) was organised at Le Meridian Hotel,
Penerangan tentang sejarah penubuhan universiti, Kota Kinabalu Sabah successfully.
kursus-kursus yang ditawarkan seperti perubatan, This event is organised by first and
kejururawatan, seni, dan lain-lain. (Bawah kiri) Ewha second year HS08 programme
Campus Complex (ECC) adalah kampus bawah tanah students with Dr Siti Rahayu Binti
yang terbesar di Korea mempunyai teknoloji mesra alam, Mohd Hasim, the advisor of the
disamping fasiliti-fasiliti pendidikan, kebudayaan dan Appriciation Night of Mathematics with
pentadbiran. (Bawah Kanan) Lawatan ke Istana Economics Programme (HS08). The
Hyeongbok. committee of this event, worked hard
to perpare the event with the
Pada 12-17 April 2019 yang lalu, pihak faulti telah supervision of our advisor to make the
diwakili oleh Dr Noraini Abdullah dalam lawatan sambil event be the successful one. There
belajar (LASBELA) oleh Kelab suri rumah dan staf UMS were 108 students (from first to third
(KESUMBA) ke Korea Selatan. Seramai 20 orang telah year) of the programme HS08, also
menyertai kumpulan delegasi kali ini ke School of Kimchi, some other progamme students
Kedutaan Malaysia di Korea, dan Universiti Wanita appriciation night and have 6 of the
Ewha, Korea. Berikut adalah beberapa gambar semasa HS08 programme lecturers attened
lawatan di sana. this event to make it a meaningful
night. The program of the appriciation
night was very interesting and fun. We
had performaces from our programme
student, lukcy draw and “poison box”
to entertained everyone. The program
of the event able to imporve the
relationship between students and
also lecturers. Students and lecturers
were very enjoyed themselves during
the night. Here are some photos of
the event.

BERITA FSSA PPAAGGEE || 1188
EDISI JAN - JUN 2019
HHAALL EEHHWWAALL PPEELLAAJJAARR // SSTTUUDDEENNTT AAFFFFAAIIRRSS

LAWATAN PELAJAR TAHUN 3 HG23 KE
SANDAKAN, KUDAT DAN KOTA BELUD

Artikel oleh: Affendy Hassan

Pada 01 hingga 05 April 2019, lawatan kerja lapangan program perladangan hutan dan perhutani (HG23) telah dijalankan di sekitar
daerah Sandakan, Kudat dan Kota Belud. Seramai 26 pelajar yang terlibat lawatan ini adalah pelajar yang mengambil kursus
FL30203 Interaksi Pokok Tanaman Tanah dan Pengurusan Nutrien. Lawatan ini diketuai oleh En Affendy Hassan selaku pensyarah
dan rombongan lawatan diiringi oleh En Seliman Rajion. Lawatan ini adalah bertujuan untuk memberi pendedahan secara praktikal
dan memenuhi keperluan kursus. Lawatan telah dimulakan di Plot Penyelidikan Kolapis A, Hutan Simpan Lungmanis, Sandakan.
Kawasan kajian ini adalah di bawah kuasa Pusat Penyelidikan Perhutanan (FRC). Seterusnya pelajar melawat tapak kajian pelajar
master En Affendy Hassan iaitu Cik Asfarinawati D Ambas melibatkan kajian pemerhatian interaksi akar di antara spesies ditanam.
Berikutnya, lawatan dijalankan ke Pusat Penyelidikan Perhutanan (FRC), Jabatan Perhutanan Sabah. Pelajar diberi penerangan
tentang projek-projek penyelidikan yang sedang dijalankan di FRC termasuk silvikultur ladang (percubaan spesies, percubaan
silvikultur, projek Gaharu), seksyen pembiakan pokok, seksyen perhutani, seksyen biji benih dan seksyen bioteknologi. Selain itu,
pelajar juga telah melawat Stesen Pertanian Ulu Dusun, Borneo Honey Bee Centre di Kudat, serta Lembaga Kemajuan Perhutanan
Negeri Sabah (SAFODA) dan Pejabat Perhutanan Kota Belud. Secara keseluruhannya, lawatan ini telah mencapai matlamatnya
dalam memenuhi keperluan kursus. Selain itu, pelajar berpeluang mendapat hands on semasa lawatan serta dapat berkongsi ilmu
dengan tokoh-tokoh atau pemain dalam industri pertanian dan perladangan.

FAREWELL TO DR. KEIKO LOKI

Article by: Dr Kamlisa Uni Kamlun

Keiko Ioki had been working with Universiti Malaysia Sabah
(UMS) since December 2014. She is from Osaka, Japan.
Teaching under Nature Park and Recreation. However, in
2018 an earthquake measuring 6.6 magnitude scale struck
Southern Osaka effecting her hometown and family. This
incident affects her and after more than 5 years in Sabah,
she decided to move back to Japan. She is now
repositioning in Musashino University under the Department
of Environmental Systems Sciences. Dr Keiko is a very
hard working, affectionate and very helpful throughout her
employment in UMS. She is said to be preeminent as a
lecturer as well as researcher. She will be missed by all her
colleagues and students particularly from the programme of
Nature Park and Recreation.

BERITA FSSA PAGE | 20
EDISI JAN - JUN 2019
HAL EHWAL PELAJAR / STUDENT AFFAIRS
ASIA-PACIFIC FORESTRY WEEK 2019
INTERNATIONAL DAY OF FORESTS
Article By: Melissa Sharmah Gilbert
Article by: Dr Kamlisa Uni Kamlun
On the 17th to 21st of June 2019, two lecturers
namely Melissa Sharmah Gilbert and Dayang Every 21st of March International Day of
Nur Sakinah Musa from the Forestry Complex, Forests formerly known as the World
FSSA attended the Asia-Pacific Forestry Week Forestry Day will be celebrated to increase
(APFW) in Incheon, South Korea. The APFW is the public awareness among communities
the largest and most important forestry about the values and contributions of the
gatherings in the Asia-Pacific region in 2019, forests to the human well-being. On the 24th
with participants coming from all over the world. of March 2019, Sunday the International Day
APFW comprise various workshops, seminars, of Forest was celebrated at the Kawang
and other partner events organized along five Recreational Forest Sejadi Centre. The
streams and provides a venue for a multitude of events was initiated by Sabah Forestry
forestry practitioners to discuss and share views Department and officiated by the Chief
on the most pressing challenges in the forestry Minister of Sabah, Datuk Seri Mohd Shafie
sector. The organizer of the APFW includes the Apdal. The event witnessed the signing
Food and Agriculture Organizations of the United ceremony between Sabah Forestry
States (FAO) and the Korean Forest Service, Department with the local community on a
and supported by various partners and project called Payment of Ecosystem
collaborators. Services (PES). Thirty students from
Forestry Complex, Faculty of Science and
Natural Resources was invited to celebrate
the International Day of Forests which led by
Dr Wilson Wong Vun Chong and Dr Kamlisa
Uni Kamlun.

BERITA FSSA PAGE | 21
EDISI JAN - JUN 2019
HAL EHWAL PELAJAR / STUDENT AFFAIRS

ASIA-PACIFIC FORESTRY WEEK 2019

Article By: Melissa Sharmah Gilbert

On the 24th of April 2019, there was a talk
regarding biomass management by Mr
Mitsuo Oguchi from WASTEC Inc.,
Shinjuku, Japan. It was organized by
Encik Janshah Moktar, a senior lecturer
from Wood Technology and Industry
(HY11) program. The talk includes topics
such as urban rig oil recovery and
carbonization plant, as well as the
WASTEC purification system, which
includes third year HY11 students. The
talk aims to educate students in biomass
management as well as repurposing
waste.

FURNITURE SHOWCASE

Article By: Melissa Sharmah Gilbert

Twice a year, students of Wood Technology and
Industry (HY11) will showcase their furniture
projects from the FK30403 Furniture
Manufacturing course. This year on the 24th April
2019, the third year students once again
showcased their finely made furniture in the foyer
of the Forestry Complex, FSSA. The students, in
pairs, were tasked to develop a set of coffee table
with two chairs.

LAWATAN KE TAMAN - TAMAN SABAH

Artikel Oleh : En. Affendy Hassan

Pelajar Tahun 3 daripada Program Perhutanan Tropika Antarabangsa,
Taman Alam Semulajadi dan Rekreasi, Perladangan Hutan dan
Perhutani serta Teknologi dan Industri Kayu yang mengambil subjek
Pengurusan Sumber Manusia telah mengadakan lawatan ke Taman
Kinabalu pada 26hb April 2019 bersama Pn.Maznah Muning selaku
pensyarah pengiring. Lawatan ini adalah bertujuan untuk
mendedahkan kepada pelajar tentang aktiviti pengurusan sumber
manusia yang dijalankan diagensi terbabit serta melawat kawasan
Taman Kinabalu tersebut. Pada sesi pagi,, Pn.Sofiana Waslin iaitu
kakitangan di Taman Kinabalu tersebut memberikan taklimat serba
sedikit tentang sejarah penubuhan dan fungsi agensi tersebut serta
aktiviti-aktiviti yang dijalankan di sana. Selepas sesi taklimat, semua
pelajar dibawa melawat ke galeri Taman Kinabalu yang mana
menyimpan koleksi-koleksi spesis hidupan liar, tumbuh-tumbuhan dan
batu-batuan yang diperolehi disekitar kawasan Gunung Kinabalu.
Objektif lawatan ini telah dicapai dengan jayanya dimana para pelajar
telah dapat mengetahui aktiviti-aktiviti pengurusan sumber manusia
yang dijalankan serta dapat menambah pengetahuan tentang peranan
Taman-taman Sabah dalam menguruskan dan mengekalkan
keindahan Taman-taman dan Pulau-pulau yang diletakkan dibawah
Penggurusan Taman-taman Sabah.

BERITA FSSA PAGE | 22
EDISI JAN - JUN 2019
HAL EHWAL AKADEMIK / ACADEMIC AFFAIRS

SEMINAR ON SUNGAI RAWOG CONSERVATION
AREA SCIENTIFIC EXPEDITION 2019

Article by : Mandy Maid

The Seminar on Sungai Rawog Conservation Area Scientific
Expedition at Segaliud Lokan Forest Reserve (FMU19B) was
held on the 21st February 2019 at Le Meridien Hotel, Kota
Kinabalu. The seminar was jointly organized by the Sabah
Forestry Department and KTS Plantation Sdn. Bhd. The purpose
of the seminar was to present findings from the Sungai Rawog
Conservation Area Scientific Expedition that was held on the 8th
to 18th August 2018. Universiti Malaysia Sabah together with
Wildlife Department Sabah, Sabah Parks and WWF (Sabah) are
the participating agencies of the expedition. The welcoming
address was delivered by Mr. Law Hui Kong, Director of KTS
Holdings Sdn. Bhd. and the seminar was then launched by Datuk
Mashor Mohd. Jaini, Chief Conservator of Forests. A total of 18
oral presentations and 19 poster presentations were presented
covering topics on firstly the forest ecosystems, physical
sciences and plant diversity, and secondly wildlife diversity and
tourism potentials. Ten of the oral presentations and nine poster
presentations were delivered by participants from FSSA and
ITBC UMS.

SEMINAR ON FURNITURE & WOOD
BASED INDUSTRY IN SABAH

Article By: Melissa Sharmah Gilbert

On the 23rd of January 2019, the
lecturers from the Wood Technology
and Industry (HY11) attended a
seminar on furniture and wood-
based industry in Sabah that was
held in the Le Meridien Hotel, Kota
Kinabalu. The seminar themed “New
Era of Manufacturing for Furniture &
Wood-based Industry” was
organized by the Malaysian
Investment Development Authority
(MIDA) under its Food Technology &
Resource Based Industries Division.
The seminar has five (5) session
that includes the discussion of raw
materials, product innovation,
government incentives, and
automated wood processing, which
also includes a networking lunch.

BERITA FSSA PAGE | 23
EDISI JAN - JUN 2019
HAL EHWAL PELAJAR / STUDENT AFFAIRS

Nature Park and Recreation Biomass
Student Management
Fieldtrip to Nahandang
Melangkap Homestay Talk

Article By: Dr Kamlisa Uni Kamlun Article By: Melissa Sharmah Gilbert

Fieldtrip
for Nature Park and Recreation 1st year program

once again had been conducted in Nahandang, Melangkap Homestay on the 12th On the 24th of April 2019, there was a
– 14th April 2019. The homestay attracts tourist to experience the grandiose view talk regarding biomass management
of Mount Kinabalu. Forestry graduates specializing in the Nature and Recreation by Mr Mitsuo Oguchi from WASTEC
Park (HG20) were given the opportunity to experience the nature-based attraction Inc Shinjuku, Japan. It was organized
of a homestay management conducted by the Nahadang, Melangkap mangement. by Encik Janshah Moktar, a senior
This activities were initiated by Dr. Kamlisa Uni Kamlun and Dr Maznah Mahali. lecturer from Wood Technology and
Both are experts in the field of park planning and hydrology to moderate the Industry (HY11) program. The talk
fieldtrip activities. The Planning and Management of the Park 1 (FP10403) course includes topics such as urban rig oil
requires the students to be exposed to the basis of planning and management of recovery and carbonization plant, as
an natural resources understanding for recreational uses as well as conservation well as the WASTEC purification
areas so that they can be linked to the theory discussed in the classroom. system, which includes third year
Furthermore, Forest Hydrology (FP10203) is also one of the most important HY11 students. The talk aims to
disciplines in HG20 and the Melangkap area is very well endowed with such an educate students in biomass
hydrological surroundings for the students exposure in hydrology. Understanding management as well as repurposing
and skills in forest hydrology will, in particular, help the students in understanding waste.
the functioning of water catchment areas and hydrological processes occurring in
forest ecosystems. DID YOU KNOW?

BERITA FSSA PAGE | 24
EDISI JAN - JUN 2019
HAL EHWAL PELAJAR / STUDENT AFFAIRS

JELAJAH
WARISAN

PULAU
PINANG.

Artikel Oleh : Dr. Rosmalina Abdul Rashid

Seramai 15 pelajar tahun dua program Taman Alam Semulajadi dan Rekreasi (HG20) dibawah kursus
Eko-Pelancongan (FP20603) telah berjaya mengadakan lawatan Jelajah Warisan Pulau Pinang bermula
pada 17 sehingga 21 Jun 2019. Program lawatan ini diketuai oleh Dr Rosmalina Abdul Rashid adalah
bertujuan bagi mendapatkan pendedahan dan menambah pengalaman para pelajar terhadap pelbagai
bentuk aktiviti yang berbentuk eko-pelancongan yang ditawarkan oleh pemain industri pelancongan
khususnya di Pulau Pinang. Selama 5 hari program ini berlangsung, di antara destinasi yang dilawati
adalah Taman Negara Pulau Pinang, Entopia, Jabatan Perhutanan Pulau Pinang, dan Pusat Pengajian
Perumahan, Bangunan dan Perancangan, Universiti Sains Malaysia. Program lawatan ini berakhir di
Institut Penyelidikan Perhutanan Malaysia (FRIM) bagi mendapatkan lebih pendedahan terhadap
perhutanan dan rekreasi alam semulajadi. Pelbagai maklumat dan perkongsian ilmu yang para pelajar
perolehi sepanjang lawatan ini dan kesimpulannya, bidang perhutanan sangat relevan terutama dalam
bidang eko-pelancongan, di mana unsur alam semulajadi dijadikan sumber pendidikan alam sekitar untuk
para pengunjung yang datang dari seluruh pelusok dunia ke Pulau Pinang. Malah, melalui pendidikan
maka akan wujud kesedaran kepada pengunjung tentang pentingnya memulihara alam semulajadi.

BERITA FSSA PAGE | 24
EDISI JAN - JUN 2019
HAL EHWAL PELAJAR / STUDENT AFFAIRS
FORESTRY
CHARITY RUN KOMPLEKS PERHUTANAN, KOTA

2019 KINABALU – Pelajar perhutanan tahun
MENJAYAKAN
1dan 2 dengan kerjasama Persatuan
HARI
PERHUTANAN Mahasiswa Fakulti Sains dan Sumber
SEDUNIA 2019.
Alam sertatajaan daripada KTS
Artikel Oleh : Dr. Rosmalina Abdul
Rashid Plantation Sdn. Bhd., Focus Lumber

Berhad, Life Water Industries Sdn.

Bhd., Mountain River, dan Traverse

Tour Sdn. Bhd.  telah berjaya

merealisasikan program yang julung-

julung kalinya diadakan iaitu Forestry

Charity Run sempena sambutanHari

Perhutanan Sedunia yang di anjurkan

oleh pelajar sendiri pada 6 April 2019

yang lalu. Antara acara yang telah

dijalankan semasa program tersebut

adalah larian amal, lucky draw, senam

aerobik dan pameran kesedaran

mengenai hari perhutanan sedunia.

Tujuan utama program ini

dilaksanakan adalah untuk memberi

perspektif kepada para peserta serta

pengunjung tentang Hari Perhutanan

Sedunia selain mengumpul dana

untuk diberikan kepada Borneo Rhino

Alliance. Peserta terbuka kepada

lelaki dan wanita sama ada pelajar

mahupun orang awam yang berumur

dalam lingkungan 13 sehingga 65

tahun. Jumlah peserta yang hadir

secara total adalah seramai 115 orang

peserta tidak termasuk ahli

jawatankuasa serta tetamu

kehormat.    Prof. Dr. Baba Musta

selaku Dekan Fakulti Sains dan

Sumber Alam telah merasmikan acara

larian sekali gus merasmikan program

larian amal dan Hari Perhutanan

Sedunia 2019 diringi oleh Dr

Rosmalina Abdul Rashid selaku

penyelaras program bersama

pengarah program Cik Nurul Asyiqin

bt Mohd Yusof serta para pensyarah

Kompleks Perhutanan, Fakulti Sains

Dan Sumber Alam. Semoga dengan

adanya acara sebegini dapat

melibatkan pihak industri, orang

awam dan warga universiti dalam

acara bersifat kesihatan sambil

menderma kepada organisasi yang

membantu kelestarian fauna dan

flora. Adalah diharapkan agar

program seperti ini dapat diteruskan

pada masa akan datang bagi memberi

peluang kepada para pelajar untuk

membentuk sahsiah diri dalam

berorganisasi dan sukarelawan.


Click to View FlipBook Version