The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by abieummi1973, 2018-12-31 11:45:55

KELAS AGAMA PETANG SK TELOK KEMANG, PORT DICKSON, NEGERI SEMBILAN / 2019

KELAS AGAMA PETANG SK TELOK KEMANG, PORT DICKSON, NEGERI SEMBILAN / 2019

BUKU PANDUAN
KELAS AGAMA PETANG
TAHUN 2019


0 | M S / K A P

KELAS AGAMA PETANG SK TELOK KEMANG, PORT DICKSON, NEGERI SEMBILAN / 2019

MAKLUMAT RUJUKAN KAP

Isi Kandungan :

1. Maklumat Rujukan KAP : Isi Kandungan … 01

2. Biodata Dan Maklumat Guru … 02

3. Falsafah Pendidikan Malaysia … 03
4. Falsafah Pendidikan Islam … 03
5. Visi / Misi / Matlamat / Moto / Ikrar Guru … 03

6. Carta Organisasi KAP (Pengurusan) … 04

7. Carta Organisasi KAP (Pelaksanaan) … 05
8. Skop Tugas Pengurusan KAP … 06

9. Senarai Guru Kelas … 06
10. Jadual Waktu Kelas … 07

11. Kalendar Persekolahan Dan Cuti Penggal … 08
12. Carta Gantt Aktiviti … 08

13. Takwim Perancangan Aktiviti … 09
14. Tatakerja Bertugas Dan Disiplin … 10

15. Lampiran … 11
1 | M S / K A P

KELAS AGAMA PETANG SK TELOK KEMANG, PORT DICKSON, NEGERI SEMBILAN / 2019

BIODATA DAN MAKLUMAT GURU


Nama :………………………………………………………………..…


Alamat :………………………………………………………………..…


…………………………………………. Poskod ……….….


……………………………………………………………………


Jantina :………………… Agama :………………….


No. KPT :(B)…………………………………………. (L)…………………………………..


No. Tel :(R)…………………………………………. (HP)………………………………..


No. Lantikan Guru :…………………………………….

Mengajar Kelas KAP :………………………………………………


Senarai Tugas :………………………………………………


:………………………………………………

:………………………………………………


:………………………………………………


:………………………………………………


:………………………………………………


:………………………………………………
2 | M S / K A P

KELAS AGAMA PETANG SK TELOK KEMANG, PORT DICKSON, NEGERI SEMBILAN / 2019

FALSAFAH PENDIDIKAN MALAYSIA

Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi
potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan
harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan
kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan,
berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan
diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara.


FALSAFAH PENDIDIKAN ISLAM

Suatu usaha berterusan untuk menyampaikan ilmu, kemahiran dan menyampaikan ilmu,
kemahiran dan penghayatan Islam berdasarkan al-Quran dan dan as-Sunnah bagi membentuk sikap,
kemahiran, keperibadian dan pandangan hidup sebagai hamba Allah SWT hidup yang mempunyai
tanggungjawab untuk membangun diri, masyarakat, alam sekitar dan negara ke arah mencapai
kebaikan di dunia dan kesejahteraan abadi di akhirat.


VISI
PENDIDIKAN BERKUALITI INSAN TERDIDIK NEGARA SEJAHTERA


MISI
MELESTARIKAN SISTEM PENDIDIKAN YANG BERKUALITI UNTUK MEMBANGUNKAN POTENSI
INDIVIDU BAGI MEMENUHI ASPIRASI NEGARA


MATLAMAT
MELAHIRKAN INSAN YANG BERIMAN, BERAKHLAK MULIA, BERILMU PENGETAHUAN,
BERKETRAMPILAN DAN SEJAHTERA DI DUNIA DAN AKHIRAT


MOTO
BERUSAHA BERJAYA, IBU BAPA PRIHATIN, GURU DEDIKASI, MURID BERPOTENSI


IKRAR GURU
Bahawasanya kami guru-guru negara Malaysia
dengan ini berikrar mendukung terus cita-cita kami
terhadap tugas kami dan menyatakan keyakinan kami
pada cita-cita murni pekerjaan kami
kami akan berbakti
kepada masyarakat dan negara kami
kami sentiasa menjunjung
perlembagaan negara
kami mengamalkan
prinsip-prinsip Rukun Negara
pada setiap masa


3 | M S / K A P

KELAS AGAMA PETANG SK TELOK KEMANG, PORT DICKSON, NEGERI SEMBILAN / 2019

CARTA ORGANISASI KAP (PENGURUSAN)
SK TELOK KEMANG 2019


PENASIHAT
( Pegawai Pendidikan Daerah Port Dickson )


PENGERUSI

Ustaz Halue Bin Mat Tahir
( Guru Besar )

TIM. PENGERUSI

Puan Haizy Binti Mustafar

( GPK Pentadbiran )SETIAUSAHA

Ustaz Mohd Azam Bin Mansor

BENDAHARI

Ustazah Mahizah Binti Rahmat

AHLI JAWATANKUASA
( YDP PIBG ) Encik Azmi Bin Salleh Encik Ayub Bin Mat Dahan

( GPK HEM ) ( GPK KoKurikulum )
Semua Guru Pendidikan

Islam4 | M S / K A P

KELAS AGAMA PETANG SK TELOK KEMANG, PORT DICKSON, NEGERI SEMBILAN / 2019

CARTA ORGANISASI KAP (PELAKSANAAN)
SK TELOK KEMANG 2019


PENASIHAT

Ustaz Halue Bin Mat Tahir
(Guru Besar )
PENGERUSI

Puan Haizy Binti Mustafar

( GPK Pentadbiran )TIM. PENGERUSI 1 TIM. PENGERUSI 2
Encik Azmi Bin Salleh Encik Ayub Bin Mat Dahan
( GPK HEM ) ( GPK Ko-Ku )
PENYELARAS

Ustaz Mohd Azam Bin MansorSETIAUSAHA

Ustaz Zulhisam Bin Mat NoorBENDAHARI

Ustazah Mahizah Binti RahmatAHLI JAWATANKUASA BERTINDAK
AKADEMIK / PEPERIKSAAN DISIPLIN
Ustazah Noor Azean Binti Abu Bakar Ustazah Nur Shuhada Binti Zonkifli
Ustazah Nor Amalina Binti Zahit Ustazah Arnizah Binti Samsudin
SPBT / BUKU AKTIVITI / DATA SIMPENI LAWATAN DAN KEBAJIKAN
Ustazah Siti Nur Syahindah Binti M. Subni Ustazah Haslinawati Binti Yusof
Ustazah Erni Maizatul Hazlinda Binti Alowi

5 | M S / K A P

KELAS AGAMA PETANG SK TELOK KEMANG, PORT DICKSON, NEGERI SEMBILAN / 2019

SKOP TUGAS PENGURUSAN KAP
Skop Tugas :- (Rujukan Surat – JPNS.SPI.IPA.500-1/10/19/(48), Bertarikh pada 14/4/2014)

 Mempastikan guru mematuhi etika perguruan.
 Mempastikan kehadiran murid dan guru.
 Mengawal selia pelaksanaan KAP.
 Mempastikan keperluan asas dan alat-alat kelengkapan PDP mencukupi.
 Mempastikan guru mematuhi semua garis panduan yang ditetapkan oleh pemilik premis.
 Mengenal pasti calon guru yang berkelayakan dan mengemukakan kepada Jawatankuasa
KAP Peringkat Daerah.
 Mempastikan murid berumur tujuh tahun hingga dua belas tahun didaftarkan untuk
mengikuti KAP.
 Mempastikan dan mengawal selia premis supaya memenuhi aspek keselesaan, kesihatan,
kebersihan, keceriaan dan keselamatan.
 Mempastikan guru mengajar mengikut jadual yang ditetapkan.
 Mengemukakan laporan pelaksanaan KAP peringkat sekolah kepada Penyelia.
 Menyokong dan memperaku perlantikan dan pelanjutan tempoh perkhidmatan guru kepada
agensi bertanggungjawab.
 Bekerjasama dengan penyelia bagi mempastikan KAP dapat berjalan lancar berdasarkan
garis panduan ini.
 Menilai Laporan Prestasi Guru KAP bagi proses penyambungan kontrak.
 Bertanggungjawab ke atas perkara-perkara yang berkaitan dengan pelaksanaan KAP di
peringkat sekolah.SENARAI GURU KELAS
Bilik Darjah Yang
Bil KAP Guru Kelas (KAP)
Digunakan
1 1 A NOR AMALINA BINTI ZAHIT
2 1 B ERNI MAIZATUL HAZLINDA BINTI ALOWI
3 2 A SITI NUR SYAHINDAH BINTI M. SUBNI
4 2 B ARNIZAH BINTI SAMSUDIN
5 3 A ZULHISAM BIN MAT NOOR
6 3 B NOOR AZEAN BINTI ABU BAKAR
7 4 A MOHD AZAM BIN MANSOR
8 4 B HASLINAWATI BINTI YUSOF
9 5 A MAHIZAH BINTI RAHMAT
10 5 B NUR SHUHADA BINTI ZONKIFLI
Peringatan :-
 Penandaan kehadiran murid adalah wajib.
 Peraturan penggunaan bilik darjah secara umum digunapakai.
 Pastikan bilik darjah yang digunakan bersih dan selamat.
 Segala perhiasan yang telah dikemas oleh guru pagi hendaklah dalam keadaan terjaga.
 Evidens dan bukti bergambar boleh digunapakai sebagai langkah berjaga-jaga.
 Kebijaksanaan guru kelas dalam menangani masalah dalam bilik darjah diperlukan.
 Sila hubungi guru kelas (KPM) sekiranya perlu.


6 | M S / K A P

KELAS AGAMA PETANG SK TELOK KEMANG, PORT DICKSON, NEGERI SEMBILAN / 2019
JADUAL WAKTU KELAS

Tahap 1 (Tahun 1) – JPNS.SPI.IPA.500-1/10/20Jld.7(37), Tarikh:21 Dis 2018
MASA / 2:30 3:00 3:30 4:00 4:20 4:50 5:20
HARI 3:00 3:30 4:00 4:20 4:50 5:20 5:50
AMALI
ISNIN PER / PCHI KEMAHIRAN AL-QURAN KEMAHIRAN JAWI
SOLAT
REHAT
AMALI
SELASA KEMAHIRAN AL-QURAN KEMAHIRAN JAWI PCHI
SOLAT
RABU Tiada Kelas KAP / Aktiviti Kokurikulum Tahap 2
AMALI
KHAMIS KEMAHIRAN JAWI PCHI REHAT KEMAHIRAN AL-QURAN
SOLAT
ANALISA MATA PELAJARAN
PERKARA KALI MINIT PERKARA KALI MINIT
KEMAHIRAN AL-QURAN 3 60 KEMAHIRAN JAWI 3 60
PCHI 3 30 AMALI SOLAT 3 30

Tahap 1 (Tahun 2 - 3)
MASA / 2:30 3:00 3:30 4:00 4:20 4:50 5:20
HARI 3:00 3:30 4:00 4:20 4:50 5:20 5:50
TILAWAH DAN AMALI
ISNIN PER / PCHI LUGHAH AL-QURAN
TADARRUS SOLAT
REHAT
TILAWAH DAN AMALI
SELASA SIRAH AQIDAH IBADAH
TADARRUS SOLAT
RABU Tiada Kelas KAP / Aktiviti Kokurikulum Tahap 2
AMALI
KHAMIS HAFAZAN ADAB PCHI REHAT JAWI KHAT
SOLAT
ANALISA MATA PELAJARAN
PERKARA KALI MASA PERKARA KALI MASA PERKARA KALI MASA
PER / PCHI 1 15 IBADAH 1 30 JAWI 2 60
TILAWAH 4 120 SIRAH 1 30 AMALI 3 90
HAFAZAN 1 30 LUGHAH 2 60 PCHI 1 15
AQIDAH 1 30 ADAB 1 30 REHAT 3 60

Tahap 2 (Tahun 4 - 5)
MASA / 2:30 3:00 3:30 4:00 4:20 4:50 5:20
HARI 3:00 3:30 4:00 4:20 4:50 5:20 5:50
TILAWAH DAN AMALI
ISNIN PER / PCHI LUGHAH AL-QURAN
TADARRUS SOLAT
REHAT
TILAWAH DAN AMALI
SELASA SIRAH AQIDAH IBADAH
TADARRUS SOLAT
RABU Ko-Kurikulum
AMALI
KHAMIS HAFAZAN ADAB PCHI REHAT JAWI KHAT
SOLAT
JUMAAT 2:30 – 4:00 (Kelas Tambahan UPKK Tahun 5 sahaja)
ANALISA MATA PELAJARAN
PERKARA KALI MASA PERKARA KALI MASA PERKARA KALI MASA
PER / PCHI 1 15 IBADAH 1 30 JAWI 2 60
TILAWAH 4 120 SIRAH 1 30 AMALI 3 90
HAFAZAN 1 30 LUGHAH 2 60 PCHI 1 15
AQIDAH 1 30 ADAB 1 30 REHAT 3 60
KELAS TAMBAHAN UPKK - (Rujuk Takwim Perancangan Aktiviti m.s 9)


7 | M S / K A P

KELAS AGAMA PETANG SK TELOK KEMANG, PORT DICKSON, NEGERI SEMBILAN / 2019

KALENDAR PERSEKOLAHAN DAN CUTI PENGGAL

PENGGAL MULA AKHIR JUMLAH JUMLAH
PERSEKOLAHAN PERSEKOLAHAN HARI MINGGU
02.01.2019 31.01.2019 11
01.02.2019 28.02.2019 11 12
01.03.2019 22.03.2019 9
Jumlah Hari KAP 31
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1
1 23.03.2019 31.03.2019 9 1
01.04.2019 30.04.2019 14 9
01.05.2019 24.05.2019 9
Jumlah Hari KAP 23
CUTI PERTENGAHAN TAHUN
2
25.05.2019 09.06.2019 16
10.06.2019 30.06.2019 9
01.07.2019 31.07.2019 14 9
01.08.2019 09.08.2019 4
Jumlah Hari KAP 27
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2
10.08.2019 18.08.2019 9 1
2 19.08.2019 31.08.2019 6
01.09.2019 30.09.2019 10
01.10.2019 31.10.2019 14 15
01.11.2019 22.11.2019 9
Jumlah Hari KAP 39
CUTI AKHIR TAHUN
23.11.2019 31.12.2018 39 6
CARTA GANTT AKTIVITI
Bulan
Bil Aktiviti
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Pendaftaran Guru Dan Murid 
2 Mesyuarat Guru Dan Pentadbir  
3 Pendaftaran Murid - SIMPENI 
4 Kelas Tambahan UPKK         
5 Ujian Pengesanan / Percubaan UPKK 
6 Bengkel UPKK 
7 Peperiksaan P1&P2  
8 Solat Hajat UPKK Dan UPSR 
9 Lawatan Murid KAP 
10 Peperiksaan UPKK 
11 Pemulangan Buku SPBT 
12 Jamuan Raya & Akhir Tahun  
13 Hari Anugerah Cemerlang (HAC) 


8 | M S / K A P

KELAS AGAMA PETANG SK TELOK KEMANG, PORT DICKSON, NEGERI SEMBILAN / 2019
TAKWIM PERANCANGAN AKTIVITI

Tarikh Hari Aktiviti KAP Catatan / Tempat
29/12/2018 Sabtu Pendaftaran Murid Dewan
02/01/2019 Rabu Guru melapor diri di sekolah Lantikan JHEAINS
03/01/2019 Khamis Mesyuarat 1/2019 Bilik Mesyuarat
07/01/2019 Isnin Program Transisi Tahun 1 / Agihan Kelas / SPBT / PDPC
14/01/2019 Isnin Hari Keputeraan YDP Besar N.Sembilan Cuti Umum
21/01/2019 Isnin Thaipusam Cuti Umum
25/01/2019 Jumaat Kelas Tambahan UPKK 1
01/02/2019 Jumaat Kelas Tambahan UPKK 2
30/01/2019 Khamis Penghantaran Minit Mesyuarat Bil 1/19 ke PAIDPD Penyelaras
02-31/01/19 Pengisian Data SIMPENI JAKIM Guru Data
01-28/02/19 Pendaftaran Calon UPKK 2019 – SIMPENI SU Peperiksaan
05-06/02/19 Tahun Baru Cina Cuti Umum
15/02/2019 Jumaat Kelas Tambahan UPKK 3
22/02/2019 Jumaat Kelas Tambahan UPKK 4
01/03/2019 Jumaat Kelas Tambahan UPKK 5
08/03/2019 Jumaat Kelas Tambahan UPKK 6
15/03/2019 Jumaat Kelas Tambahan UPKK 7
22/03/2019 Jumaat Kelas Tambahan UPKK 8
23-31/03/19 Cuti Pertengahan Penggal 1 Cuti Sekolah
05/04/2019 Jumaat Israk Mikraj Cuti Umum
12/04/2019 Jumaat Kelas Tambahan UPKK 9
19/04/2019 Jumaat Kelas Tambahan UPKK 10
26/04/2019 Jumaat Kelas Tambahan UPKK 11
01/05/2019 Rabu Hari Pekerja Cuti Umum
10/05/2019 Jumaat Kelas Tambahan UPKK 12
13-16/05/19 Isnin-Khamis Peperiksaan Penggal 1
19-20/05/19 Ahad-Isnin Hari Wesak Cuti Umum
25/5-09/06/19 Cuti Penggal 1 / Hari Raya Aidilfitri Cuti Sekolah
12/06/2019 Rabu Kelas Tambahan UPKK
13/06/2019 Khamis Jamuan Hari Raya Aidilfitri
14/06/2019 Jumaat Kelas Tambahan UPKK 13
21/06/2019 Jumaat Kelas Tambahan UPKK 14
28/06/2019 Jumaat Mesyuarat 2/2019
05/07/2019 Jumaat Kelas Tambahan UPKK 15
12/07/2019 Jumaat Kelas Tambahan UPKK 16
19/07/2019 Jumaat Kelas Tambahan UPKK 17
26/07/2019 Jumaat Kelas Tambahan UPKK 18
02/08/2019 Jumaat Kelas Tambahan UPKK 19
23/08/2019 Jumaat Kelas Tambahan UPKK 20
10-18/08/19 Cuti Pertengahan Penggal 2 / Hari Raya Korban Cuti Sekolah
30/08/2019 Jumaat Kelas Tambahan UPKK 21
23-24/08/19 Jumaat-Sabtu Bengkel Kecemerlangan UPKK di PMDS
30/08/2019 Jumaat Kelas Tambahan UPKK 22
31/08/2019 Sabtu Hari Kebangsaan Ke-62
02-05/09/19 Rabu Peperiksaan Percubaan UPKK
09/09/2019 Isnin Hari Keputeraan Yang Dipertuan Agung Cuti Umum
13/09/2019 Jumaat Kelas Tambahan UPKK 23
16/09/2019 Isnin Hari Malaysia Cuti Umum
20/09/2019 Jumaat Kelas Tambahan UPKK 24
27/09/2019 Jumaat Kelas Tambahan UPKK 25
26/09/2019 Khamis Solat Hajat Dan Yaa-Siin UPKK
07-10/10/19 Isnin-Khamis Peperiksaan UPKK 2019
14-17/10/19 Isnin-Khamis Peperiksaan Akhir Tahun Penggal 2
28/10/2019 Isnin Hari Deepavali Cuti Umum
29/10/2019 Selasa Pemulangan SPBT
31/10/2019 Khamis Jamuan Akhir Tahun
02-03/11/19 Sabtu-Ahad Lawatan KAP
20/11/2019 Rabu Hari Anugerah Cemerlang (HAC)
23/11/2019 Sabtu Cuti Akhir Tahun Penggal 2 Cuti Sekolah

9 | M S / K A P

KELAS AGAMA PETANG SK TELOK KEMANG, PORT DICKSON, NEGERI SEMBILAN / 2019

TATAKERJA BERTUGAS DAN DISIPLIN

Bil Tempat / Unit Catatan
1. Kawalan Disiplin  Pastikan disiplin murid dalam keadaan baik.
Dan Keselamatan  Mengawal selia peraturan dan undang-undang sekolah dipatuhi.
 Mengambil tindakan disiplin terhadap murid yang membuat kesalahan.
 Menghantar murid ke hospital sekiranya berlaku kemalangan.
 Menghubungi penjaga sekiranya berlaku situasi kemalangan.
2. Perhimpunan  Pastikan semua murid berhimpun pada jam 2.25 petang.
 Melaksanakan format perhimpunan. (Rujuk 1.2).
 Memastikan kawalan disiplin dilaksanakan sebaiknya semasa perhimpunan.
3. Kantin (Rehat)  Pastikan semua murid berada di kantin semasa rehat.
 Tidak dibenarkan berehat di dalam kelas.
 Menjaga adab makan.
 Mempastikan kawasan persekitaran kantin dalam keadaan baik dan bersih.
 Mengawasi disiplin murid semasa makan.
 Mengiringi murid masuk ke dalam kelas dalam keadaan baik dan teratur.
4. Bilik Darjah  Mengawal selia bilik darjah dengan bantuan guru kelas.
 Mengambil aduan kerosakan dan memberitahu guru pagi situasi dan perihal
kerosakan.
 Mengambil tindakan yang sesuai sekiranya perlu.

1. Perhimpunan
 Setiap hari sebelum sesi PDP di Dewan Sekolah, jam 2.25 petang.
 Format : Doa / Asmaul Husna / Ikrar Muslim / Bacaan hadis atau artikel ringkas oleh murid / Ucapan
guru bertugas atau mana-mana guru yang hendak berucap.
 Masuk ke kelas diiringi oleh guru kelas.
 Disiplin hendaklah dijaga semasa perhimpunan.

2. Sesi PDP
 Ikut jadual waktu ditetapkan.
 Ikut Silibus JAKIM.
 Gunakan buku aktiviti semaksima mungkin.
 Latihan amali menjadi keutamaan.
 Masukkan unsur KBAT dalam PDP sebab soalan UPKK ada unsur KBAT.
 Jaga kebersihan dan keceriaan kelas yang digunakan.
 Kurangkan kekerapan murid keluar kelas dengan alasan ke tandas.
 Jaga keselamatan dalam kelas. Kawalan disiplin amat diutamakan.

3. Rehat
 Waktu rehat pada jam 4.00 petang dan tamat pada jam 4.20 petang. Peruntukan masa 20 minit
sahaja.
 Rehat di kantin di bawah kawalan guru kelas.
 Tidak dibenarkan rehat dalam kelas.
 Jaga kebersihan kantin.
 Bergerak masuk kelas bersama-sama guru kelas.

4. Waktu Pulang
 Patuhi waktu pulang seperti dalam jadual PDP.
 Pastikan semua murid dijemput oleh penjaga.
 Awasi keselamatan murid ketika pulang.
10 | M S / K A P

KELAS AGAMA PETANG SK TELOK KEMANG, PORT DICKSON, NEGERI SEMBILAN / 2019

LAMPIRAN


Tujuan Pendidikan Islam
Al-Syaibani (1991), dengan memetik beberapa tujuan pendidikan Islam seperti yang dijelaskan oleh
beberapa orang pemikir Islam, merumuskan bahawa antara tujuan Pendidikan Islam ialah:
 Untuk membantu pembentukan akhlak yang mulia
 Persiapan untuk kehidupan dunia dan kehidupan akhirat
 Persiapan untuk mencari rezeki dan pemeliharaan segi kemanfaatan
 Menumbuhkan roh ilmiah pada pelajar dan memuaskan keinginan erti untuk mengetahui
 Menyiapkan pelajar dari segi profesional, teknik dan perusahaan supaya ia dapat menguasai
profession tertentu supaya ia dapat mencari rezeki dalam hidup dan dengan mulia di samping
memelihara segi kerohanian dan keagamaan

Peranan Guru
 Saedah Hj. Siraj et al., (1993), menyatakan bahawa gurubukan sahaja berperanan sebagai
penyalur ilmu pengetahuan,bahkan juga berfungsi sebagai pengembang dan
pengukuhkemahiran para pelajarnya.
 Azizah Lebai Nordin (1999) menekankan bahawa, seorangguru yang berkesan seharusnya
mengetahui segala aspek yang terdapat dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam. Beliau
bukan sahaja harus meneliti pelbagai tajuk yang terdapat dalam sukatan pelajaran, malah
perlu mengetahui falsafah dan objektif Pendidikan Islam. Hanya denganmengetahui falsafah
dan matlamat sukatan pelajarantersebut, guru dapat membawa anak didiknya ke arah
matlamat yang hendak dicapai.
 Selain daripada menguasai ilmu yang berkaitan dengan isi kandungan pelajaran, para guru
juga perlu menguasai pedagogi kerana dapat mendedahkan mereka kepada cara membuat
perancangan yang berkesan yang merangkumi aspek persediaan pengajaran, penyampaian
pengajaran, strategi pengajaran, penilaian pengajaran dan hubungan guru dengan murid.
 Seorang guru yang menguasai isi kandungan mata pelajaran yang hendak diajar, tetapi tidak
dapat menguasai strategi dan kaedah pengajaran, tidak dapat menyampaikan pengajarannya
dengan berkesan. Umpamanya seorang guru yang hendak mengajar ibadah yang berkaitan
dengan cara berwudu’, cara bertayammum dan cara mengerjakan solat tetapi menggunakan
kaedah syarahan sahaja tanpa menggunakan tunjuk cara, sudah tentu pengajarannya tidak
berkesan.

Kaedah Pengajaran Nabi Muhammad saw.
Kuliah / Khutbah / Dialog / Soal Jawab / Hafazan / Mujadalah / Gambaran / Amali / Halaqah /
Tikrar

Kaedah Pengajaran Pendidikan Islam
Ibnu Khladun : tardid (ulang sebut), sama’ (dengar), ijtima’ al-watan [mp. bahasa]
Ibnu Sina : huraian, perbandingan dan perkaitan, kesimpulan dan generalisasi, implikasi,
penyelesaian masalah dan inkuiri
Al-Ghazali : munaqasah (perbincangan), al-adwar (main peranan)
As-Syafie : imla (salin), nazar wa istima (pandang dengar), kalam (dialog), qiraah dan kitabah
(mp. bahasa)
Kaedah talaqqi musyafahah, tikrar, hafz secara baghdadi atau qiraati. [mp. al-Quran]
11 | M S / K A P


Click to View FlipBook Version