The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by g-10031647, 2022-04-14 09:52:22

BULETIN RAMADHAN 2022

BULETIN RAMADHAN 2022

Buletin Ramadan

2022M/1443H

Anjuran
MAKDIS SMK Tun Dr. Ismail

ISI KANDUNGAN

PUASA RAMADAN Muka Surat
Pengertian Puasa 1
Sejarah Pensyariatan Puasa 2
Dalil Wajib Puasa 2
Syarat Wajib Puasa 3
Rukun Puasa 3
Hikmah Puasa 4
Batal Puasa 4
Niat Puasa 5
Doa Berbuka Puasa 6
Adab Berbuka Puasa 6
Amalan di Bulan Ramadan 7
Amalan Makruh ketika Puasa 8
Golongan diberi Rukhsah 8

SOLAT SUNAT TARAWIH & WITIR 9
Hukum Solat Tarawih Bersendirian 10
Waktu Solat 11
Cara Solat Sunat Tarawih 13
Cara Solat Sunat Witir 14
Selawat & Wirid Antara Solat 16
Bacaan Sebelum Memulakan Solat Witir 17
Zikir Selepas Solat Sunat Witir 18
Doa Akhir Selepas Witir 18
Doa Penutup

Puasa
Ramadan

Bahasa

Menahan diri daripada sesuatu.

S yarak

1 Menahan diri daripada perkara
yang membatalkan puasa.

2 Bermula dari terbit fajar 1
hingga matahari terbenam.

3 Dilakukan dengan niat puasa

Sejarah
Pensyariatan
Puasa

1 Puasa bulan Ramadan difardukan
pada bulan Sya’ban, tahun kedua
hijrah.

2 Sebelum itu ibadah puasa
telah diamalkan dalam
kalangan umat terdahulu dan ahli kitab
yang sezaman dengan Rasūlullah (SAW)

Dalil Wajib
Puasa

“Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan

atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas
orang sebelum kamu agar kamu bertakwa”

(al-Baqarah: 183) 2

a l

k S yarat
Wajib
Puasa

Rukun Puasa

Menahan diri daripada perkara-perkara
yang membatalkan puasa bermula dari
terbit fajar hingga matahari terbenam.

Niat 3

Dilakukan setiap malam, bermula selepas
maghrib sehingga sebelum subuh &
menentukan jenis puasa iaitu puasa
Ramadhan.

ANGKATAN BELIA ISLAM MALAYSIA (ABIM)

Hikmah Puasa

Menyedarkan hati orang yang
beriman bahawa dirinya sentiasa
bAlelārhadsuabdhiābnaawhuahwpaetma’āerlāh.atian

Merupakan jalan termudah
untuk menunaikan hak Allāh dan
tan.ggungjawab hamba kepadaNya

Mendidik jiwa dan mengurangkan
sifat keras hati yang bersarang
dalam diri insan.

Mengawal hawa nafsu dan
melatih diri agar bersabar
dalam menunaikan ibadah puasa.

BBaattaall PPuuaassaa

1234 56 78

4
Makan &
minum
dengan
sengaja
Haid &
Nifas
Gila
Murtad

Bersetubuh
Muntah
dengan
sengaja

Memasukkan
sesuatu dalam
rongga
terbuka
Mengeluarkan

air mani

Niat Puasa Harian

Tulisan rumi: Nawaitu Souma Ghadin ‘An Ada-‘i, Fardhi Syahri
Ramadhana Hazihis Sanati Lil’lahi Ta’ala

Maksudnya: Sahaja aku berpuasa esok hari disebabkan menunaikan
fardu bulan Ramadan tahun ini kerana Allāh Ta’ālā.

Niat Puasa Sebulan

Tulisan rumi: Nawaitu Souma Syahri Ramadhana Kul’lihi Lil’lahi
Ta’ala

Maksudnya: Sahaja aku berpuasa keseluruhan bulan
Ramadhan kerana Allāh Ta’ālā.

Panduan Lafaz Niat

Waktu berniat bermula daripada terbenam matahari, yakni
masuk waktu sembahyang fardhu Maghrib hinggalah
sebelum terbit fajar shadiq (waktu Subuh). Oleh itu, bolehlah
dilakukan niat puasa pada mana-mana bahagian daripada
waktu tersebut, walaupun semasa berbuka.

Digalakkan berniat puasa untuk sebulan dengan sekali niat
pada malam pertama Ramadhan bagi mengelakkan daripada
tidak sah puasa kerana terlupa berniat pada malamnya, kita
mengikut Imam Malik yang membolehkan berniat untuk
sebulan sekali gus.

5

BUKU KECIL R A M A D A N , P U A S A & T A R A W I H

Doa Berbuka Puasa

Bahasa rumi: Allāhumma Lakasumtu Wabika Aamantu
Wa’alaa Rizqika Afthortu Birohmatika Yaa Arhamar
Roohimiin

Maksudnya: Ya Allāh kerana Mu aku berpuasa, Dengan Mu
aku beriman, kepada Mu aku berserah dan dengan
rezeki Mu aku berbuka (puasa) dengan Rahmat Mu,
Ya Allāh Tuhan Maha Pengasih.

Adab Duduk dengan
Berbuka tenang
Puasa
Membaca doa

Menyegerakan
berbuka puasa

Memulakan dengan
buah tamar dan air

Bersederhana dan
tidak membazir

6

Membanyakkan
istighfar

Membanyakkan Amalan
bacaan dRia mBualdaann
Al-Quran
Mendirikan
Membanyakkan solat sunat
sedekah
terawih
Membayar
zakat fitrah
dengan kadar
ditetapkan

Membanyakkan
doa
Memberi
makan kepada
orang yang
berpuasa

Melewatkan
sahur

Meninggalkan

perkara yang

sia-sia Qiamulail

dan

solat-solat

sunat

7

Amalan Makruh ketika Puasa

Tidak makan Melewatkan Berbekam
sahur berbuka puasa

Merasa Mandi jana- Tidak berdoa
makanan & bah setelah ketika
mengunyah terbit fajar berbuka
tanpa menelan puasa

Orang Orang Orang Pesakit Perempuan
sakit tua yang yang yang
yang tiada
bermusafir lemah harapan mengandung
sembuh dan menyusu

bayi

Golongan diberi Rukhsah

8(keringanan untuk berbuka puasa)

“TarawiSolat Sunat h
& Witir


“Barang siapa yang mendirikan solat (Tarawih)
pada malam bulan Ramadhan dengan penuh
keimanan dan keikhlasan maka Allah ampun-

kan segala dosanya yang telah lalu”.

- HR Muslim

Huk um Solat Tarawih Bersendirian

Imam Nawawi Rahimahullah membahagikan kepada 2
pendapat mengenai hukum solat Tarawih:

1ImamAl-Syafi’e dan jumhurberpendapat: Afdhal solat
tarawih secara berjamaah.

2 Imam Malik, Abu Yusuf dan sebahagian Syafi’eyyah
berpendapat: Afdhal menunaikan solat tarawih secara
bersendirian di rumah.

Disimpulkan bahawa hukum menunaikan solat
tarawih secara bersendirian adalah dibolehkan,
dan yang paling afdhal adalah menunaikannya

secara berjemaah

9

W a k t u So l a t Ditunaikan selepas

menunaikan

sembahyang Fardhu Isyak dan sunat ba’diah
(selepas isyak) dua rakaat.

Bilangan Rakaat

Sembahyang sunat Tarawih ditunaikan seperti 1
solat sunat biasa, iaitu dua rakaat satu salam,
kemudiannya diulangi lagi sehingga genap
rakaat yang dikehendaki.

Di Malaysia, umumnya kita melihat ada surau 2
Tarawih sebanyak 20 rakaat, tetapi ada juga

dan masjid yang mendirikan sembahyang sunat yang

hanya menunaikan sekadar 8 rakaat sahaja.

Ini bukanlah satu masalah kerana pada zaman
Rasulullah SAW sembahyang Tarawih biasanya

3dikerjakan sebanyak 8 rakaat sahaja supaya tidak

menimbulkan keberatan.

Walau bagaimanapun terdapat juga hadis yang 4
meriwayatkan bahawa Nabi Muhammad SAW
pernah mengerjakan solat terawih sebanyak 20 10
rakaat.

Cara Solat Sunat Tarawih

1 Lafaz Niat

Maksudnya: “Sahaja aku solat sunat
Tarawih dua rakaat sebagai imam /
makmum kerana Allāh ta’ālā.”

2 Menyempurnakan Rukun Solat
Yang Lain
Rukun sembahyang sunat Tarawih ini sama
dengan rukun sembahyang yang lain juga.
Ini bermaksud, selepas lafaz niat dan
takbiratul ihram, kita perlu membaca
Al-Fa tihah, surah pilihan, rukuk, iktidal,
sujud, duduk antara dua sujud, dan
kemudian meneruskan rakaat kedua
sehinggalah bacaan tahiyat akhir dan
diakhiri dengan salam.
Jumlah rakaat boleh dilakukan sama ada 8
rakaat (4 salam) atau 20 rakaat (10 salam)

11

3 Bacaan Surah

Secara ringkasnya, sebenarnya kita boleh
membaca apa-apa surah yang dihafal.

Namun pada malam 1 hingga 15

Ramadhan boleh juga dibacakan surah-

surah yang tertentu pada rakaat pertama
mengikut susunan seperti:

1 Surah Al-Takathur
1 Surah Al-Asr
1 Surah Al-Humazah
1 Surah Al-Fil
1 Surah Quraisy
1 Surah Al-Ma’un
1 Surah Al-Kautsar
1 Surah Al-Kafirun
1 Surah An-Nasr
1 Surah Al-Masad

Pada tiap-tiap rakaat yang kedua pula dibaca
surah al-Ikhlas. Dari malam 16 hingga akhir
Ramadhan,

Pada tiap-tiap rakaat yang pertama dibaca
surah al-Qadr.

Pada tiap-tiap rakaat yang kedua dibaca satu

surah seperti yang dibaca pada rakaat yang
pertama bagi malam-malam 1 hingga 15 Ramadhan iaitu
bermula dari surah

al-Takathur hingga kepada surah al-Masad.

*Penentuan sesuatu surah seperti yang disebutkan itu
hanyalah untuk memudahkan kita mengingati bilangan
rakaat sahaja dan kerana itu seseorang boleh membaca
mana-mana surah atau ayat yang diingatnya.
12

Cara Solat Sunat Witir

Disunatkan melakukan solat sunat witir 3
rakaat (dua salam) selepas selesai tarawih.
Bermula malam ke 16 Ramadhan disunatkan
membaca doa qunut di dalam rakaat terakhir
solat ini.

1 Lafaz Niat Dua Rakaat Witir

Maksudnya: “Sahaja aku solat sunat Witir dua rakaat
sebagai imam/ makmum kerana Allāh ta’ālā.”

Lafaz Niat Satu Rakaat Witir

Maksudnya: “Sahaja aku solat sunat Witir satu rakaat
sebagai imam/ makmum kerana Allāh ta’ālā.”

2 Bacaan Doa Qunut

13

Selawat & Wirid antara Solat
Zikir Memulakan Solat Tarawih

Bilal

Bilal Makmum
Bilal Makmum

Zikir Selepas Rakaat 2, 4, 6, 10 & 16

Bilal
Makmum

14

Zikir Selepas Rakaat 4, 8, 12, 16 & 20

Bilal
Makmum

Bilal

Bacaan Doa Selepas Tarawih

15

Bacaan Sebelum Memulakan Solat Witir

Bilal Bacaan daripada malam pertama sehingga malam ke 15
Bacaan daripada malam ke 16 sehingga malam terakhir

Bilal Makmum
Bilal Makmum

16

Zikir Selepas Solat Sunat Witir

17

Doa Akhir Selepas Witir
Doa Penutup

18

RUMUSAN

Perkara sunat Berpuasa di Bulan Ramadan kerana Allah SWT. Kelebihan dan
ketika berpuasa Keistimewaan
Daripada Abu Hurairah RA bahawa Nabi SAW Ramadan
❑ Segera berbuka bersabda :
Sesiapa yang berpuasa Ramadan kerana iman dan ✓ Bulan agung
puasa ketaatan kepada Allah, serta mengharapkan
❑ Berbuka dengan keredhaannya, akan diampunkan semua dosanya yang dipenuhi
yang telah lepas.
kurma atau juadah (Hadith Riwayat al-Bukhari dan Muslim) dengan

manis Huraian Hadith: pelbagai jenis
❑ Membanyakkan
➢ Orang yang berpuasa di bulan Ramadan dengan amal ibadah
doa ikhlas serta mengharapkan keredhaan Allah ✓ Bulan
❑ Melambatkan SWT akan diampunkan segala dosa-dosa
kecilnya. keampunan,
bersahur
❑ Banyakkan baca ➢ Ramadhan merupakan bulan yang paling mulia rahmat,
di dalam Islam kerana bulan ini Allah SWT
Al-Quran, berzikir, menurunkan al-Quran al-Karim, berlakunya keberkatan
malam “Lailatul Qadar” di mana malam tersebut dan janji
berselawat dan lebih mulia dan berkat daripada seribu bulan.
pelepasan dari
membuat amal ➢ Doa orang yang berpuasa tidak akan ditolak
oleh Allah SWT sehinggalah ia berbuka, oleh itu api neraka.
kebajikan hendaklah mereka yang berpuasa ✓ Bulan
❑ Sentiasa memperbanyakkan doa demi kebaikan hidup
mereka di dunia dan juga di akhirat. pembersihan
bersedekah jiwa
❑ Jauhkan diri Sumber : Kitab Riyadhus Salihin ✓ Bulan di
(Hadith Riwayat al-Bukhari dan Muslim)
daripada bercakap dalamnya ada
“Apabila tiba bulan
perkara yang sia- Ramadan, dibuka pintu-pintu Lailatul Qadar
syurga dan ditutup pintu-
sia dan perbuatan pintu neraka serta syaitan- yang lebih
syaitan dibelenggu” baik dari 1000
yang tidak Hadis riwayat Bukhari dan
Muslim bulan
mendatangkan ✓ Bulan al-

manfaat Quran
❑ Mandi junub lebih
diturunkan
awal sebelum ✓ Bulan pintu

masuk waktu syurga dibuka
subuh
dan pintu

neraka ditutup
✓ Bulan syaitan

diikat dan

dibelenggu
✓ Bulan pahala

dan ibadah
dilipat

gandakan


Click to View FlipBook Version