The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by iziza, 2022-05-09 23:21:44

SMASID Buku Pengurusan 2022.psd

Buku Pengurusan 2022


ISI KANDUNGAN

BIL BUTIRAN MUKA SURAT

1 MAKLUMAT DIRI 1


2 PEMBUKA BICARA TUAN PENGETUA 2

3 STRUKTUR ORGANISASI PENGURUSAN 3

4 PELAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN MALAYSIA 4 - 11

5 MAKLUMAT ASAS SEKOLAH 12

6 SEJARAH SEKOLAH 13

7 LENCANA SEKOLAH 14

8 LAGU SEKOLAH 15


9 VISI, MISI, MATLAMAT & MOTTO SEKOLAH 16

10 PIAGAM PELANGGAN SEKOLAH 17

11 SENARAI PENGETUA & PEMANGKU 18

12 PELAN KEDUDUKAN KELAS & BILIK 19

13 TAKWIM PERSEKOLAHAN & HARI KELEPASAN AM 20 & 21

14 SENARAI GURU 22 - 25

15 SENARAI ANGGOTA KUMPULAN PELAKSANA 26


16 DASAR-DASAR DAN PERATURAN SEKOLAH 27 - 38

17 JAWATAN KUASA PENGURUSAN & PENTADBIRAN 39 - 49

18 JAWATANKUASA KURIKULUM SEKOLAH 50 - 59

19 JAWATANKUASA HAL EHWAL MURID 60 - 71

20 JAWATANKUASA KOKURIKULUM 72 - 82

21 JAWATANKUASA PENGURUSAN KOMUNITI 83 - 85

22 SENARAI TUGAS ANGGOTA KUMPULAN SOKONGAN 86 - 92


23 TAKWIM PELAKSANAAN /AKTIVITI & GURU BERTUGAS & 93 - 108
SOLAT

Buku Pengurusan 2022

MAKLUMAT DIRI


Nama : ________________________________________________________________

Jawatan dan Gred : _______________ No. Fail Diri : _______________
No. K/P : _______________ Tarikh Lahir : _______________

Alamat Rumah : ____________________________________________________
___________________________________________________________________________

No Tel (P) : ________________ (R) : _________________ (HP) : ___________________
No. Gaji : __________________________ No.KWSP : ______________

No.Cukai Pendapatan : ____________________________________________________

Nama : __________________________ No.Akaun : _______________
Bank
Tarikh Mula Berkhidmat : ______________ Tarikh Sah Jawatan : _______________

Tarikh Lantikan
Tarikh Lantikan Pertama : ______________ : _______________
Sekarang

Tarikh Masuk Skim : ______________ Tarikh : _______________
Pencen Pengisytiharan Harta
Kelulusan Akademik : ____________________________________________________
Kelulusan Ikhtisas : ____________________________________________________
Sekiranya berlaku kecemasan sila hubungi :

Nama : ____________________________________________________________________
Alamat : ____________________________________________________________________

No.Telefon : _______________________ Hubungan : _________________________
SESIAPA YANG TERJUMPA BUKU INI SILA KEMBALIKAN KEPADA

PENGETUA
SMA SULTAN ISMAIL
23000 DUNGUN TERENGGANU
TEL: 09-8422400 FAKS: 09-8422402
1

Buku Pengurusan 2022BICARA TUAN PENGETUA

Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.


Alhamdulilah, segala puji bagi Allah Yang Maha Esa tiada sekutu bagiNya, selawat
dan salam ke atas Junjungan Nabi Muhammad SAW .Saya memanjat setinggi-tinggi
kesyukuran ke hadhrat Allah S.W.T yang mengurniakan pelbagai nikmat kepada kita
untuk meneruskan agenda pendidikan berteraskan Falsafah Pendidikan Kebangsaan yang
berpandukan PPPM dan selari dengan agenda pendidikan kerajaan negeri Terengganu
iaitu Memperkasakan Transformasi Pendidikan dengan pelancaran Pelan Kecemerlangan
Pendidikan Terengganu 2012-2025 dan peruntukan yang besar iaitu RM42.8 juta untuk
Tabung Pendidikan Terengganu Sejahtera. Sekalung ucapan tahniah dan syabas saya
tujukan kepada pengurusan sekolah, guru-guru dan anggota kumpulan pelaksana Sekolah
Menengah Agama Sultan Ismail yang berjaya menjalankan tugas dengan baik dan
dedikasi.Saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada pihak pengurusan sekolah yang
dapat menyiapkan Buku Pengurusan tahun 2022.
Buku pengurusan ini merangkumi visi, misi,matlamat dan moto sekolah, takwim
tahunan,perancangan dan rangka kerja pengurusan sekolah, guru-guru dan anggota
kumpulan pelaksana dalam semua bidang termasuk Pengurusan dan Pentadbiran,
Kurikulum, Hal Ehwal Murid, Kokurikulum dan Jawatankuasa Pengurusan komuniti. Job
description yang telah terima oleh semua penjawat awam merupakan amanah yang mesti dipikul dan
ditunaikan dengan penuh tanggungjawab. Kita semua hendaklah menjadikan semua kerja buat
kita sebagai amal ibadah kerana tugas kita adalah tugas mulia yang mewarisi tugas para
Rasul. Dengan itu, saya menyeru semua guru dan warga sekolah dapat memahami dan
menghayati objektif dan dasar sekolah untuk memacu sekolah ke arah lebih cemerlang
pada masa akan datang selari dengan moto sekolah ‘SEDERAP SELANGKAH MENCIPTA
KECEMERLANGAN’ dengan tagline ‘SMASID SEPAKAT,BERKAT,HEBAT DAN
CEMERLANG.Semoga Hasrat mencapai Gred Purata sekolah dalam SPM 2022 ini kepada
3.60 akan terlaksana dan berjaya digapai.Konsep Sekolahku SEJAHTERA satu amalan
baik yang perlu sentiasa diterap dan dididik oleh guru dan semua pemegang taruh untuk
diamal dan dihayati oleh semua murid sehinga menjadi budaya dalam kehidupan murid di
sekolah dan diluar sekolah.Penerapan amalan baik ini memberi penekanan kepada
pembudayaan niali murni,kemahiran dan sikap positif dengan memberi tumpuan kepada
14 elemen SEJAHTERA, iaitu Selamat, Seronok, Sihat, Etika, Empati, Jati Diri, Adab
Sopan, Harmoni, Tekun , Teliti,Terampil, Eksplorasi,Rasional, dan Artikulasi.
Untuk ini, semua warga sekolah juga hendaklah bersedia dengan segala
pengorbanan dalam mendepani arus pendidikan dan cabaran norma baru terutama
ancaman pendemik Covid 19 yang melanda seluruh dunia.. Justeru, semua guru dan
warga sekolah perlu menguasai kemahiran ICT untuk pelaksanaan pengajaran dan
pembelajaran secara maya dan peka kepada pembaharuan dan perubahan semasa . Semua
guru dan warga sekolah mesti bersedia berkhidmat dengan penuh iltizam,rajin, ikhlas,
amanah, jujur dan integriti bagi melaksanakan Pelan Pembangunan Pendidikan
Malaysia (PPPM).Diharapkan semua guru dapat melaksanakan Lima Aspirasi Sistem,
Enam Aspirasi Murid dan 11 Anjakan yang menjadi intipati PPPM ke arah kemenjadian
murid dan kecemerlangan sekolah.
Akhir kata, saya berdoa kepada Allah taala agar kita semua dikurniakan kesabaran
dan keteguhan hati untuk mendepani pelbagai cabaran pada masa kini . kita
mengharapkan Allah S.W.T menerima kerja buat kita sebagai amal soleh dan dikurniakan
kebahagian di dunia dan lebih lagi di Akhirat.

Sekian, terima kasih.


( MOHD SABRI BIN ALI )
Pengetua
2
SMA SULTAN ISMAIL DUNGUN

Buku Pengurusan 2022

3

Buku Pengurusan 2022


PELAN


PEMBANGUNAN

PENDIDIKAN


MALAYSIA


4

Buku Pengurusan 2022
FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAANPendidikan di Malaysia ialah suatu usaha berterusan ke arah lebih
memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan

bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis
dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan
kepercayaan dan kepatuhan kepada tuhan.


Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia

yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia,
bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri
serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran

keluarga, masyarakat dan negara.

KURIKULUM KEBANGSAAN

Kurikulum Kebangsaan adalah suatu program pendidikan yang
termasuk kurikulum dan kegiatan kokurikulum yang
merangkumi semua pengetahuan, kemahiran, norma, nilai,
unsur kebudayaan dan kepercayaan untuk membantu
perkembangan seseorang murid dengan sepenuhnya dari
segi jasmani, rohani, mental dan emosi serta untuk menanam
dan mempertingkatkan nilai moral yang diingini dan untuk
menyampaikan pengetahuan
5

Buku Pengurusan 2022
11 ANJAKAN TRANFORMASI SISTEM PENDIDIKAN
6

Buku Pengurusan 20227

Buku Pengurusan 20228

Buku Pengurusan 20229

Buku Pengurusan 202210

Buku Pengurusan 202211

Buku Pengurusan 2022

MAKLUMAT

ASAS SEKOLAH


12

Buku Pengurusan 2022
SEJARAH SEKOLAH MENENGAH AGAMA
SEJARAH SEKOLAH MENENGAH AGAMA SULTAN ISMAIL DUNGUN
TERENGGANU


Nama Sekolah
Sekolah Menengah Agama Sultan Ismail DungunSejarah Penubuhan Sekolah SMASID


Sekolah Menengah Agama Sultan Ismail Dungun ditubuhkan pada hari Sabtu 26 April 1958
bersamaan dengan 07 Syawal 1377H maka lahirlah sekolah ‘Al-Arabiah’ di daerah Dungun.
Dengan kelahiran sekolah agama baru ini, maka bererti satu pusat pengajian Islam
bertambah di negeri ini.

Sekolah ini ditubuhkan oleh jawatankuasa yang dibentuk dipengerusikan oleh Tuan
Pegawai Daerah Dungun pada ketika itu iaitu Yang Berbahagia Tuan Bachik bin Abd Jalil,
yang kemudiannya bergelar Dato’Aria Negara. Apabila kita memperkatakan tentang
kemajuan sekolah ini maka sudah tentu kita tidak dapat melupakan usaha-usaha murni
pihak tertentu dalam melaksanakan pembinaan sekolah baru ini. Pada peringkat awal
sekolah ini hanya mempunyai pelajar seramai 94 orang (48 lelaki dan 46 perempuan)
dengan seorang guru merangkap pengetua sekolah ini, iaitu Ustaz Lop Yusof bin A.
Rahman. Pada bulan Julai yang bertarikh 24 haribulan, bersamaan dengan 9 Muharram
1378, iaitu setelah 3 bulan sekolah ini menjalankan pentadbirannya, maka satu upacara
pembukaan rasmi sekolah ini telah disempurnakan oleh Duli Yang Maha Mulia Al-Marhum
Sultan Ismail Nasiruddin Shah, Sultan Terengganu Darul Iman. Sempena nama baginda
sendiri, maka pada detik yang penuh bersejarah itu, sekolah ini telah di perkenalkan
secara rasminya dengan nama “ SEKOLAH UGAMA SULTAN ISMAIL DUNGUN”.


13

Buku Pengurusan 2022LENCANA SMASID
BULATAN


Bulatan adalah asas pembentukan lencana yang melambangkan

‘permuafakatan’ antara semua penghuni SMASID yang membawa kepada

kemajuanBULATAN BAHAGIAN DALAM

Bulatan bahagian dalam adalah kerangka bahagian bawah yang melambangkan


SMASID yang mula ditubuhkan pada tahun 1958M/1377HLAMBANG OBOR

Lambang obor adalah menjunjung tanggungjawab sebagai penyuluh, mendidik


anak bangsa menjadi seorang berilmuBULAN SABIT

Bulan sabit kuning melambangkan SMASID mendaulatkan raja yang

beragama Islam
LAMBANG RODA MERAH

Lambang roda merah melambangkan membentuk generasi berteknologiLAMBANG BUKU

Lambang buku berlatarkan warna hijau, menggambarkan SMASID memberi


pendidikan Agama IslamDUA BENDERA


Dua bendera adalah bendera negeri dan bendera sekolah

LENCANA SMASID14

Buku Pengurusan 2022LAGU SEKOLAH

SEKOLAH MENENGAH AGAMA
SULTAN ISMAIL DUNGUN
Putra putri warga SMASID
Wira dan srikandi sejati
Mencari ilmu dunia ukhrawi
Mendamba keredhaan Ilahi

Ilmu iman amal dimanfaat
Demi cita impian yang nyata
Pelajar SMASID berjuang sekata
Visi Misi Moto dilaksana

Quran rujukan
Hadis panduan
Pedoman hidup berwawasan

Kualiti dicari
Peribadi terpuji
Menyemai budi dan bakti


Teguh berikrar dan berjanji
Menjunjung syariat Ilahi

Azam bertapak
Bergerak serentak
Mari sepakat menuju puncak

Cemerlang gemilang
SMASID Terbilang


15

Buku Pengurusan 2022


VISI SEKOLAH

Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera


MISI SEKOLAH

Melestarikan Sistem Pendidikan Yang Berkualiti Untuk
Membangunkan Potensi Individu Bagi Memenuhi Aspirasi Negara

MATLAMAT SEKOLAH

➢ Melahirkan murid mutadayyin yang berketerampilan di peringkat
global menjelang 2023
➢ Memastikan pendidikan di sekolah ini dilaksanakan dengan

berkesan cekap dan amanah
➢ Memastikan gerak kerja kakitangan sokongan seiring
dengan para pendidik bagi mewujudkan pengurusan
sekolah yang cekap dan berkesan
➢ Mewujudkan iklim sekolah yang sesuai untuk merangsang
perkembangan potensi setiap murid
➢ Memupuk semangat kerjasama dan kerja berpasukan di
kalangan pendidik, kakitangan sokongan dan murid serta
antara pendidikan dengan murid
➢ Menggalakkan budaya membaca dan menuntut ilmu dunia
dan akhirat

MOTO

SMASID SEPAKAT BERKAT HEBAT CEMERLANG


SLOGAN

SEDERAP SELANGKAH
MENCIPTA KECEMERLANGAN

16

Buku Pengurusan 2022
PIAGAM PELANGGAN


SMASID
Kami dengan penuh tekad dan iltizam berjanji akan menumpukan
usaha untuk :


1. Semua murid mendapat tempat belajar yang sesuai, kondusif

dan selamat sepanjang masa.

2. Semua murid berpeluang mendapat didikan dan bimbingan ke
arah melahirkan modal insan yang berilmu dan berakhlak
mulia.

3. Komitmen yang tinggi kepada guru-guru dan kakitangan

sokongan untuk meningkatkan profesionalisme demi
kecemerlangan sekolah.

4. Sentiasa berusaha untuk menyelesaikan semua urusan
perjawatan dan perkhidmatan guru dan kakitangan sokongan.

5. Memberi layanan yang baik, cekap dan mesra kepada ibu
bapa, penjaga dan komuniti setempat ketika berurusan
dengan pihak sekolah.


6. Sanggup menerima teguran, pandangan dan cadangan serta
bersedia berbincang demi mencapai kegemilangan sekolah.

7. Telus dan bersedia menerima aduan, cadangan dan teguran
daripada pihak berkuasa demi meningkatkan prestasi
perkhidmatan dan kecemerlangan sekolah.

17

Buku Pengurusan 2022SENARAI PENGETUA
SEKOLAH MENENGAH AGAMA SULTAN ISMAIL


BIL NAMA BERMULA BERAKHIR
1 ENCIK LUD YUSOF BIN AB RAHMAN 26.04.1958 04.04.1969

2 ENCIK AB AZIZ BIN MOHAMAD 05.04.1969 31.12.1971

3 ENCIK WAN SULONG BIN NGAH 02.01.1972 04.01.1976
4 TUAN HAJI MOHD NOOR BIN UMAT 05.01.1976 29.02.1979

5 TUAN HAJI MOHAMAD BIN MOHD ZAIN 01.03.1979 31.12.1981
6 TUAN HAJI YUSOF BIN YATIM 04.01.1982 15.11.1986

7 TUAN HAJI SOLAHUDDIN BIN ALI 16.11.1986 07.07.1988

8 ENCIK JUSOH BIN NGAH (PEMANGKU) 08.07.1989 14.07.1991
9 TUAN HAJI MUHAMMAD BIN HASSAN 15.07.1991 31.03.1995

10 ENCIK MOHD YUSOF BIN OTHMAN (PEMANGKU) 01.04.1995 01.05.1996

11 TUAN HAJI IBRAHIM BIN ABDULLAH 02.05.1996 01.04.2000
12 TUAN HAJI ISMAIL BIN MUDA 02.04.2000 15.03.2001

13 TUAN HAJI IDRIS BIN MAT 16.03.2001 14.06.2004

14 TUAN HAJI MAT ZIN BIN DAUD 15.04.2004. 01.01.2007
15 TUAN HAJI ABDUL RAZAK BIN MAMAT 01.01.2007 31.12.2008

16 PN HJH NORBIATUN BINTI ABU BAKAR (PEMANGKU) 01.01.2009 30.09.2009

17 TUAN HAJI AWANG DAHAN BIN JUSOH 01.10.2009 31.10.2015
18 TUAN HAJI SAIPUL BAHRI BIN ABD GHANI 01.11.2015 01.08.2017

19 PUAN HAJJAH ANISAH BINTI A MUBIN 01.08.2017 03.06.2018

20 ENCIK AHMAD RIDHUAN BIN ABDUL GHANI 07.06.2018 15.08.2020
21 TUAN HAJI ZULKIFLI BIN HAJI HARUN 16.08.2020 01.01.2022

22 PUAN RANIAH BINTI ALIBI (PEMANGKU) 03.02.2022 05.03.2022

23 ENCIK MOHD SABRI BIN ALI 06.03.2022
18

Buku Pengurusan 2022PELAN KEDUDUKAN KELAS DAN BILIK SESI 2022SMA SULTAN ISMAIL
23000 DUNGUN TERENGGANU


BLOK IBNU MAJAH
BENGKEL RBT

BLOK NASAIE
BILIK BOSS BILIK PENGAWAS TG 5 F 5 S 2 G 2 N
BC KOOP BR 5 B 5 R 5 G 5 N
BIR
BLOK TIRMIZI
2 R 2 B 2 F 2 S 4 S T
TG BK PERPUSTAKAAN BD T
PEJABAT BILIK GURU (L) BILIK MESYUARAT T T

BLOK ABU DAUD
MAKMAL SAINS KANTIN

BLOK MUSLIM
3 N 3 G 3 R 3 B 3 F 3 S
BILIK SIDTV BBM BS 4 G 4 R 4 B 4 F
BP BKB MAKMAL SAINS MAKMAL SAINS T

BLOK BUKHARI
4 N 1 G 1 R 1 B 1 F 1 S
BILIK KOMPUTER BILIK TAYANG BILIK BAHASA ARAB
BILIK GURU (P) B2KK BM T T

PETUNJUK ;

BBBM - BILIK BBM 1 S, 2 S, 3 S, 4 S, 5 S 1 - 5 AS SYATIBI
BC - BILIK CETAK 1 F, 2 F, 3 F, 4 F, 5 F 1 - 5 AL FARABI
BD - BILIK DISIPLIN 1 B, 2 B, 3 B, 4 B, 5 B 1 - 5 AL BIRUNI
B2KK - BILIK KESENIAN 1 R, 2 R, 3 R, 4 R, 5 R 1 - 5 AL RAZI
BK - BILIK KAUNSELING 1 G, 2 G, 3 G, 4 G, 5 G 1 - 5 AL GHAZALI
BKB - BILIK KETUA BIDANG 2 N, 3 N, 4 N, 5 N 2 - 5 AN NAWAWI
BM - BILIK MASAKAN
BP - BILIK PEPERIKSAAN
BR - BILIK RAWATAN
BS - BILIK SAL
KOOP - KOPERASI SEKOLAH
T - TANDAS
TG - TANGGA19

Buku Pengurusan 2022


PERINCIAN TAKWIM PERSEKOLAHAN TAHUN 2022/2023MULA AKHIR JUMLAH JUMLAH
PENGGAL
PERSEKOLAHAN PERSEKOLAHAN HARI MINGGU
21.03.2022 31.03.2022 9

01.04.2022 30.04.2022 20
01.05.2022 31.05.2022 17 11
1 01.06.2022 02.06.2022 2

JUMLAH HARI 48
CUTI PENGGAL 1, SESI 2022/2023
1
03.06.2022 - 11.06.2022 9
12.06.2022 30.06.2022 15
01.07.2022 31.07.2022 19

01.08.2022 31.08.2022 22 12
2 01.09.2022 01.09.2022 1

JUMLAH HARI 57
CUTI PENGGAL 2, SESI 2022/2023
1
02.09.2022 - 10.09.2022 9
11.09.2022 30.09.2022 15
01.10.2022 31.10.2022 18

01.11.2022 30.11.2022 22 13
01.12.2022 08.12.2022 6
JUMLAH HARI 61
3 CUTI PENGGAL 3, SESI 2022/2023
3
09.12.2022 - 31.12.2022 23

01.01.2023 31.01.2023 20
01.02.2023 16.02.2023 12 7
JUMLAH HARI 32

CUTI AKHIR PERSEKOLAHAN SESI 2022/2023
3
17.02.2023 - 11.03.2023 23

20

Buku Pengurusan 2022


HARI KELEPASAN AM TAHUN 2022
TARIKH
BIL KELEPASAN HARI
MASIHI HIJRAH
Selasa 1 Feb 2022 29 Jamadilakhir 1443
1 Tahun Baru Cina (Persekutuan)
Rabu 2 Feb 2022 30 Jamadilakhir 1443
2 Israk dan Mikraj (Negeri) Selasa 1 Mac 2022 27 Rejab 1443

Hari Ulangtahun Pertabalan
3 D.Y.M.M. Sultan Terengganu Jumaat 4 Mac 2022 1 Syaaban 1443
(Negeri)
4 Hari Nuzul Quran (Negeri) Selasa 19 April 2022 17 Ramadhan 1443
5 Hari Keputeraan Kebawah D.Y.M.M.
Sultan Terengganu (Negeri) Selasa 26 April 2022 24 Ramadhan 1443

6 Hari Pekerja (Persekutuan) Ahad 1 Mei 2022 29 Ramadah 1443
Selasa 3 Mei 2022 1 Syawal 1443
7 Hari Raya Puasa (Persekutuan)
Rabu 4 Mei 2022 2 Syawal 1443
8 Hari Wesak (Persekutuan) Ahad 15 Mei 2022 13 Syawal 1443

Hari Keputeraan Seri Paduka
9 Baginda Yang Di Pertuan Agong Isnin 6 Jun 2022 6 Zulkaedah 1443
(Persekutuan)
10 Hari Arafah (Negeri) Sabtu 9 Julai 2022 9 Zulhijjah 1443
Ahad 10 Julai 2022 10 Zulhijjah1443
11 Hari Raya Haji (Persekutuan)
Isnin 11 Julai 2022 11 Zulhijjah 1443
12 Awal Muharam (Persekutuan) Sabtu 30 Julai 2022 1 Muharam1444

13 Hari Kebangsaan (Persekutuan) Rabu 31 Ogos 2022 3 Safar 1444
14 Hari Malaysia (Persekutuan) Jumaat 16 Sept 2022 19 Safar 1444
Hari Keputeraan Nabi Muhammad
15 SAW (Persekutuan) Ahad 9 Okt 2022 12 Rabiulawal 1444

16 Hari Deepavali (Persekutuan) Isnin 24 Okt 2022 27 Rabiulawal 1444
17 Hari Krismas (Persekutuan) Ahad 25 Dis 2022 1 Jamadilakhir 1444

21

Buku Pengurusan 2022
SENARAI GURU
SMA SULTAN ISMAIL DUNGUN 2022
MOHD SABRI BIN ALI RANIAH BINTI ALIBI GHAZALI BIN ABDULLAH CHE KU MADIHA BINTI CHE
DG 52 DG 48 DG 48 WAN HAMZAH
BAHASA ARAB/ PENDIDIKAN PENDIDIKAN AL-QURAN & PENGAJIAN ISLAM DG 48
ISLAM AS SUNNAH / BAHASA ARAB 630612-11-5025 PENDIDIKAN ISLAM
660205-11-5455 730304-12-5190 013-9808035 730227-11-5254
0136209307 016-8446714 013 -9217074
MUHAMAD SHAFIE HANITA BINTI HASHIM NORAZAH BINTI ISMAIL JAMILAH BINTI MAMAT ROSHANISAH BINTI
BIN TAHAR @ ABDULLAH DG 44 DG 48 KAMARUDDIN
DG 48 DG 44 BAHASA MELAYU PENGAJIAN ISLAM DG 44
PENDIDIKAN ISLAM SAINS 751211-11-5332 710523-11-5090 MPT-PERDAGANGAN
710107-11-5163 800107-11-5226 019-9045493 010-5783726 790220-11-5512
019-9799080 019-9460225 013-9218297


NOR AZIMAH BINTI NOOR AZIZAH BINTI ABDUL MAJID BIN ABDUL MUHAIMIN AHMAD AZHA BIN
ABDULLAH ABDUL RAHMAN OMAR BIN MOHAMAD NASIR YUSOF
DG 41 DG 44 DG 32 DG 41 DG 34
GBKSM GBKSM PENGAJIAN AGAMA GURU DINI SYARIAH BAHASA MELAYU
910307-03-5682 770613-11-5558 ISLAM 900209-11-5399 620622-11-5003
014-5004746 019-9917615 660417-11-5529 014-5007327 013-9874714
019-9605959
AHMAD SUKRI BIN AINI BINTI OTHMAN ASMAA’ SYAHIRAH BASITAH BINTI C W AIMA BINTI ISMAIL
OMAR DG 48 BINTI AS’ARI NAISERONG DG 44
DG 44 BAHASA ARAB DG 41 DG 42 BAHASA ARAB
BAHASA ARAB 720901-11-5098 DINI SYARIAH PENDIDIKAN ISLAM 850727-11-5054
810422-11-5137 010-9267883 900427-11-5602 740722-11-5496 019-6007118
012-9460043 016-9447571 013-9382910


22

Buku Pengurusan 2022

FATIMAH NUR RABIATUL HARIATI BINTI YUSOF HASLINA BINTI ALI HAWA BINTI EMBONG IHSAN NUR RAHMAN
ADAWIYAH BINTI ABDUL DG 42 DG 42 DG 44 BIN HUSSIN ZAWAWI
MANAN BAHASA MELAYU PENDIDIKAN ISLAM BIOLOGI DG 41
DG 29 711001-11- 5338 661123-11-5050 810417-11-5538 DINI USULUDIN
GURU KONTRAK 013-9684620 019-9760832 012-9988300 920526-11-5809
871025-11-5108 016-9322636
019-9222184
KAMARIZA HASNI LEZAHDIYANA MARIAH BINTI AZIZ MARINA BINTI ABDUL MAS IDAYATI
BINTI SAID NURHANIE BINTI ABU DG 42 RAHMAN BINTI ABDULLAH
DG 48 BAKAR ADLI PENDIDIKAN ISLAM DG 44 DG 42
PQS / PENDIDIKAN DG 41 750204-11-5364 SEJARAH BAHASA ARAB
AGAMA ISLAM BAHASA MELAYU 013-9085288 840410-02-5836 820620-11-5014
740608-11-5070 950319-03-6144 019-9830088 012-6979423
019-6546585` 013-7113376
MOHAMMAD KAMAL MOHD FAISAL BIN ABD MOHD RAFI BIN MOHD SUFIAN BIN MOHD YUSOFF BIN
ASHRAF BIN ABDULLAH RAZAK BERAHIM DAUD OMAR
DG 41 DG 41 DG 44 DG 48 DG 54
DINI USULUDDIN DINI USULUDDIN BAHASA INGGERIS BAHASA ARAB SEJARAH
901209-03-5043 901230-11-5603 700511-03-5529 710529-11-5251 660216-11-5151
013-9874168 013-2967008 019-9865529 013-3646203 011-58938125


MUHAMAD LUKMAN MUHAMAD SUHAIMI NABILAH BINTI MUDA NOOR AZIRA BINTI NOOR HAFIZAH
BIN MOHD FAUZI BIN RAZALI DG 41 AWANG @ ISMAIL FASIHAH BINTI MOHD
DG 41 DG 41 DINI SYARIAH DG 44 TAJUDIN
DINI BAHASA ARAB DINI BAHASA ARAB 890525-11-5618 MPT- PERDAGANGAN DG 44
KOMUNIKASI KOMUNIKASI 013-9218297 810319-11-5438 MATEMATIK
930826-11-5279 901204-03-5431 019-9395313 851205-11-5182
014-5271548 013-013-4468116 012-9451728


23

Buku Pengurusan 2022NOOR HUSNA BINTI NOORA ’AINI NOORSHAZWANIE NOR AZURA BINTI NOR HAFIZA BINTI
ZAKARIA BINTI CHE ALI BINTI JUSOH @ IBRAHIM ISMAIL
GURU SAMBILAN DG 34 HAMZAH DG 32 DG 44
JHEAT SEJARAH DG 41 MATEMATIK BAHASA MELAYU
SAINS 650731-11-5202 SEJARAH 760910-11-5352 790126-11-5292
850119-10-5100 019-9429099 891019-11-5118 012-6108604 013-9444699
012-6227502 019-5156748NORAIDAH BINTI AB NORFAJARIAH NORHIRINA BINTI NORIZA BINTI AWANG NORIZA BINTI EMBONG
RANI BINTI MAT YUSOF A RAHIM DG 44 DG 44
DG 44 DG 44 DG 41 PENDIDIKAN AL-QURAN MATEMATIK
MATEMATIK BAHASA INGGERIS BAHASA ARAB & AS SUNNAH 821009-11-5284
830117-11-5534 810915-11-5186 880306-04-5016 731205-11-5020 013-3702101
014-8489231 011-20656354 014-2073369 019-9383268
NORLAILA BINTI NORULIMAN BINTI NUR AFNEE BINTI NUR AINI BINTI ALI NUR HAFIZAH BINTI
YUSOF MOHAMAD MOHD ADNAN DG 29 AB HAMID
DG 44 DG 41 DG 48 GURU KONTRAK DG 44
BAHASA ARAB DINI SYARIAH PERDAGANGAN / BAHASA ARAB MPT-PERDAGANGAN
740307-11-5202 830519-11-5246 EKONOMI 850825-11-5648 810910-11-5646
017-7226370 014-6078660 800512-03-5342 013-9556517 019-9897940
019-6039003


NUR SHAHIDAH BINTI NURULFIDA BINTI RAZALY BIN GHANI ROMLAH BINTI ROBI ROSLAILY BINTI
YUSOF MUHAMAD KHALID GURU SAMBILAN DG 38 MOHAMAD
DG 44 DG 42 PENGAJIAN SOSIAL BAHASA ARAB DG 44
SAINS SAINS 840216-11-5037 660429-11-5390 BAHASA INGGERIS
841211-03-5470 790424-11-5426 014-5082530 012-9092462 810210-06-5502
019-9848482 013-9332277 016-9447571
24

Buku Pengurusan 2022


SAIFUL ANUAR BIN SAMSIDA BINTI YUSOF SHALIHAH BINTI SHARIFAH NURAH SITI FARIDAH BINTI
ABDUL RAHMAN DG 44 MUSTAFFA BINTI SAYED DOL MUDA
DG 44 MPT- PERDGANGAN DG 29 ISLAM DG 44
MATEMATIK 740609-11-5558 BAHASA ARAB DG 44 PENDIDIKAN SYARIAH
821116-09-5039 01-9524934 820812-11-5086 KIMIA ISLAMIAH
019-4319134 013-9347208 800910-11-5444 781114-11-5434
019-9078787 013-9493257
SITI NASUHA BINTI ALI SUHANA BINTI ABDUL WAN KAMARIATOM WAN MOHD FAUZI BIN WAN NOR NABIHAH
DG 41 KARIM BINTI WAN NAWANG WAN NAWI ASMA BINTI WAN
DINI USULIDDIN DG 44 DG 44 DG 44 ZAINAL ABIDIN
941127-11-5708 BAHASA MELAYU SAINS PERDAGANGAN DG 44
013-3796065 791123-11-5216 731220-11-5096 760111-11-5479 MPT-PERDAGANGAN
013-9403385 012-9597588 013-8571488 840920-06-5168
013-9677367
WAN ROSLINDA ZAILA BINTI MUJI ZAINABUN BINTI MUDA ZARINA BINTI MUDA ZATUL IRADAH BINTI
BINTI WAN DAGANG DG 48 DG 54 DG 44 MOHAMAD
DG 32 PENDIDIKAN SYARIAH BAHASA ARAB / PERAKAUNAN DG 32
MATEMATIK ISLAMIAH PENGAJIAN ISLAM 791013-11-5012 BAHASA MELAYU
780122-11-5624 750228-11-5342 680601-11-5164 011-35388220 801104-11-5022
013-9834427 019-9345657 013-989695 019-9973379


ZAWAWI BIN ABDULLAH ZUMAIRA BINTI MOHD ZUNAIDAH BINTI ISMAIL WAN NOR ARINA BINTI CHE NURFARHAN BINT
DG 44 DAUD @ MOHD NOOR DG 44 WAN AZHA CHE ANDILAH
MATEMATIK DG 44 B.MELAYU & SEJARAH DG 41 DG 41
730403-11-5107 BAHASA MELAYU 731208-11-5202 PJPK EKONOMI RUMAH
016-9800674 850816-03-5590 019-9184364 980420115784 TANGGA
013-4551740 010-9074143 940102-11-5416
013-954425125

Buku Pengurusan 2022

SENARAI ANGGOTA KUMPULAN PELAKSANA
SMA SULTAN ISMAIL DUNGUN 2022
NORHAYATI AZHA BIN NGAH AZIZI BIN ABD CHE WAN CHE WAN NORA
BINTI JAAFAR N11 JHEAT HAMID MOHAMAD YUSOFF BINTI CHE WAN
W29 (KUP) KPM PEMBANTU OPERASI N14 BPI / KPM BIN CHE IDRIS
PEN. AKAUNTAN 700104-11-5927 PEMBANTU WAN HUSSIN N11 JHEAT
790906-11-5488 019-9362703 OPERASI N22 (KUP) BPI/KPM PEMBANTU OPERASI
019-2595796 680730-11-5187 PENYELIA ASRAMA 670911-11-5048
013-9385395 660910-11-5039 013-9031052
019-9959909


HARTINI BINTI MAHMUD BIN MOHD ARIFFIN MOHD SALLEH MOHD SUHAIDI NAYATI BINTI AWANG
AZHAR IBRAHIM BIN MOHD GHAZALI BIN MOHAMAD BIN SULONG N11 BPI/KPM
N19 JHEAT H11 JHEAT N11 JHEAT C22(KUP) BPI/KPM N11 JHEAT PEM PENYEDIAAN
PEMBANTU TADBIR PEMANDU PEMBANTU OPERASI PEMBANTU MAKMAL PEMBANTU MAKANAN
730912-11-5156 660529-11-5275 671216-11-5075 680809-11-5067 OPERASI 621101-11-5272
019-9725107 013-9110966 013-9806658 013-9806656 740717-11-5117 013-9656175
019-9675864NORISAH BINTI NUR SYARAFANA NURUL AIN BINTI NURUL SYAHIRA RAZAKI BIN MAT ROSMAWATI
ABD JALIL BINTI AZIZ @ ABDUL AZIZ BINTI CHE MAZLAN ZIN H11 BPI/KPM BINTI MUHAMAD
N19 JHEAT KAMARUZAMAN N11 BPI/KPM C19 BPI/KPM PEMBANTU AWAM N19 BPI/KPM
PEM PENYEDIAAN N19 KPM PEMBANTU OPERASI PEMBANTU MAKMAL 630326-11-5083 PEMBANTU TADBIR
MAKANAN PENYELIA ASRAMA 850816-11-5232 930710-11-5090 019-9225346 840102-11-5354
641214-11-5066 951113-11-5570 019-9575974 019-4126305 019-9439556
014-8296996 013-9189387
SHARIFAH SITI NUR SAADAH TENGKU ZAWAWI WAN JAMILAH
FAWZIYAH BINTI BINTI MOHAME BIN TENGKU BINTI WAN JUSOH
SYED MAHMOOD ALWAYS BAKAR N11 JHEAT N19 JHEAT
N19 BPI/KPM N19 BPI/KPM PEMBANTU OPERASI PEM PENYEDIAAN
PEM PENYEDIAAN PEMBANTU TADBIR 660310-11-5115 MAKANAN
MAKANAN 830809-06-5080 014-8296230 640612-11-5024
N19 BPI/KPM 011-31238354 019-9144150
800831-11-5200
012-9689295


26

Buku Pengurusan 2022

DASAR-DASAR

DAN
PERATURAN

SEKOLAH
27

Buku Pengurusan 2022


PANDUAN AM UNTUK GURU DAN KAKITANGAN SOKONGAN

1.0 ARAHAN AM

1.1 Selaku pegawai kerajaan, guru adalah tertakluk kepada segala arahan yang
terdapat dalam Perintah Am Kerajaan. Oleh itu semua guru dikehendaki membaca
memahami dan mematuhi Perintah Am tersebut.
1.2 Guru-guru dinasihatkan supaya membaca, memahami dan mentafsir dengan tepat
akan kandungan perintah Am dan Arahan Perkhidmatan.
1.3 Guru hendaklah menghayati tatasusila profesion keguruan dan menjunjungnya
sebagai satu profesion dan bukan sebagai satu pekerjaan/mata pencarian.
1.4 Semua guru dan staf sokongan hendaklah mengamalkan dan menghayati Prinsip
Perkhidmatan Cemerlang.
1.5 Guru hendaklah mengamalkan dan menghayati Falsafah dan Matlamat Pendidikan
Kebangsaan.
1.6 Guru hendaklah meletakkan kepentingan murid dan sekolah lebih daripada diri
dalam menjalankan tugas.
1.7 Semua guru tanggungjawab terhadap masalah disiplin dan akhlak murid.
1.8 Guru bertanggungjawab menjaga kepentingan dan menjamin keselamatan murid
ketika berada di sekolah dan menjaga harta benda sekolah.
1.9 Guru dan kakitangan mestilah mendapat kebenaran pengetua, sekiranya ingin pergi
ke Jabatan Pendidikan Negeri atau Kementerian Pendidikan atas urusan rasmi.
1.10 Guru ganti dikehendaki masuk ke kelas yang telah ditetapkan.
1.11 Guru sentiasa mengamalkan kepimpinan berkesan dan dinamik serta cekap
menjalankan tugas.
1.12 Guru-guru hendaklah hadir ke sekolah bila-bila masa yang diperlukan apabila diarah
oleh pengetua dan pengurusan
1.13 Guru-guru bertanggungjawab menjaga kepentingan dan menjamin keselamatan
murid semasa kegiatan di luar sekolah.
1.14 Kawasan sekolah adalah KAWASAN LARANGAN MEROKOK.

2.0 WAKTU BERTUGAS & KEDATANGAN

2.1 Jadual waktu bertugas mesti dipatuhi seperti yang ditetapkan oleh pihak sekolah.
(Semua guru dan staf sokongan menggunakan e jari) dan punch card.
2.2 Guru dikehendaki berada di kawasan sekolah 10 minit sebelum waktu belajar dan
merekodkan kehadiran semasa sampai dan sewaktu pulang sekolah.
2.3 Guru yang tidak dapat hadir atau terpaksa datang lewat hendaklah memberikan
kenyataan dan sebab-sebab yang sewajarnya. Guru-guru mestilah memberitahu
pihak sekolah secepat mungkin.
2.4 Semua urusan peribadi guru hendaklah dibuat di luar waktu sekolah kecuali dalam
keadaan kecemasan.
2.5 Perhimpunan harian akan diadakan setiap pagi bermula 7.30 - 7.40 pagi
2.6 Perhimpunan rasmi diadakan pada hari Ahad setiap 2 minggu sekali berselang
dengan aktiviti SUMUR dan Program Mentor Mentee.
2.7 Kelas akan bermula 7.40 pagi hingga 2.30 petang , Manakala kakitangan
sokongan diwajibkan hadir mengikut waktu yang telah ditetapkan oleh pihak
pengurusan.


28

Buku Pengurusan 2022


2.8 Aktiviti SUMUR diisi dengan bacaan Mathurat & Al-Quran
2.9 Guru yang tidak dapat hadir atau terpaksa datang lewat hendaklah memberikan
kenyataan dan sebab-sebab yang wajar. Guru hendaklah memaklumkannya
kepada Tuan Pengetua/Penolong Kanan Pentadbiran/Penolong Kanan Petang
secepat mungkin.
2.10 Semua urusan peribadi guru/kakitangan sokongan hendaklah dibuat di luar
waktu sekolah/waktu pejabat kecuali dalam keadaan kecemasan. Guru dan
kakitangan sokongan dibenarkan keluar bagi urusan kecemasan/peribadi tidak
melebihi dua jam. Sekiranya urusan berkenaan mengambil masa yang lebih, cuti
rehat khas/cuti rehat hendaklah dipohon.
2.11 Semua guru hendaklah berada di dalam kawasan sekolah 15 minit sebelum waktu
perhimpunan dan diwajibkan punch kad pada alat perakam dan thumb print pada
system kehadiran e jari. Kegagalan berbuat demikian akan menyulitkan guru jadual
waktu membuat jadual guru ganti. Pihak sekolah juga menganggap guru tersebut
tidak hadir bertugas. Harap semua guru dapat memberikan perhatian utama atas
perkara ini.

3.0 PERKHIDMATAN PELANGGAN

3.1 Guru-guru mestilah prihatin dalam proses pembelajaran murid, agar prestasi kian
meningkat. Sebarang masalah pengajaran dan pembelajaran hendaklah dirujuk
kepada Ketua Panitia atau Penolong Kanan.
3.2 Guru-guru tidak dibenarkan keluar dari bilik darjah sewaktu proses pengajaran dan
pembelajaran, kecuali dalam masa kecemasan.
3.3 Semua guru adalah guru disiplin. Adalah menjadi tanggungjawab bersama
terhadap masalah disiplin dan akhlak murid.
3.4 Semua guru adalah guru kaunselor. Guru-guru bertanggungjawab mengawasi
masalah ponteng, kesihatan, kebajikan dan kebersihan murid.
3.5 Guru-guru dikehendaki sedia mendengar pemasalah murid, bersikap tegas, elakkan
daripada melakukan kekerasan.
3.6 Guru-guru hendaklah sentiasa berkhidmat dengan sebaik-baiknya, mesra dan
ikhlas untuk memuaskan hati pelanggan.

4.0 KELUAR WAKTU MENGAJAR

4.1 Guru-guru tidak dibenarkan meninggalkan kawasan sekolah dalam masa waktu
mengajar kecuali jika ada suatu perkara yang tidak dapat dielakkan atau arahan dari
Jabatan Pendidikan/Pejabat Pendidikan Daerah dengan syarat mendapat
kebenaran Pengtua/Penolong Kanan.

5.0 PAKAIAN

5.1 Semua guru hedaklah berpakaian kemas, sesuai dengan profesion keguruan
(bertali leher) dan masyarakat timur. Setiap hari khamis semua guru dikehendaki
memakai baju batik dan setiap hari selasa semua guru dikehendaki memakai
pakaian seragam KRS atau pakaian seragam pasukan beruniform lain.

29

Buku Pengurusan 2022


5.2 Pakaian berbentuk seluar dan baju tanpa lengan tidak dibenarkan bagi guru
perempuan.
5.3 Guru lelaki dikehendaki mempunyai potongan dan panjang rambut yang sesuai.
5.4 Guru yang mengajar Pendidikan Jasmani dikehendaki memakai pakaian yang
sesuai.
5.4.1 Guru Perempuan
Seluar trek/seluar panjang yang sesuai. Kemeja T, kemeja sukan, baju
trek,kasut sukan atau getah tanpa tumit.
5.4.2 Guru Lelaki
Seluar trek/seluar panjang yang sesuai. Kemeja T, kemeja sukan, baju trek
atau jersi. Kasut sukan atau getah tanpa tumit.

6.0 PERHUBUNGAN SESAMA GURU

6.1 Guru sewajarnya memupuk hubungan peribadi dan professional yang baik dan sihat
sesama guru dan setiasa dapat mengawal tutur kata mereka. Juga diharapkan akan
dapat mewujudkan perasaan kekitaan.

7.0 BILIK GURU

7.1 Kebersihan dan keselamatan bilik guru adalah tanggungjawab semua guru. Ini
termasuk keselamatan harta benda di dalam bilik guru.
7.2 Guru hendaklah berada di bilik guru semasa tidak mengajar di kelas. Masa ini
hendaklah dianggap ‘non teaching period’ dan bukannya ‘free period’. Oleh itu guru
Hendaklah menggunakan masa tersebut di bilik guru untuk perkara-perkara yang
Berkaitan dengan Pengajaran dan Pembelajaran (Pekeliling Ikhtisas bil.3/1981).
7.3 Guru tidak digalak membenarkan murid berada di bilik guru.
7.4 Guru yang berada di bilik hendaklah sama-sama bertanggungjawab memastikan
suasana harmoni dan tidak mengganggu ketenteraman mana-mana pihak

8.0 TUGAS PROFESIONAL & TUGAS KHAS LAIN

8.1 Guru akan diberikan tugas-tugas berbentuk kurikulum, HEM, kokurikulum dan
pentadbiran. Mereka mestilah melaksanakan tugas-tugas tersebut dengan iltizam,
dedikasi, cekap dan bertanggungjawab.
8.2 Apabila diarahkan untuk melaksanakan sesuatu tugas atau arahan misalnya
menghadiri mesyuarat, pergi ke JPN, ke sekolah lain dan lain-lain, guru hendaklah
mengambil tindakan sendiri. Guru yang ditugaskan tidak boleh mengarahkan guru
lain melaksanakannya tanpa arahan pengetua, jika tugas itu terpaksa dijalankan
oleh pihak lain atas persetujuan sesama sendiri maka ia mesti disampaikan kepada
pengetahuan Pengetua.
8.3 Setiap guru tingkatan dikehendaki menanda kehadiran murid pada waktu pertama
persekolahan.
8.4 Setiap guru mata pelajaran dikehendaki memastikan bilangan murid mencukupi
Sebelum pengajaran bermula.


30

Buku Pengurusan 2022


9.0 GURU GANTI

9.1 Guru ganti harian hendaklah bertugas mengikut masa yang ditetapkan.
9.2 Tugas guru ganti adalah tugas rasmi. Kegagalan menjalankan tugas ini adalah boleh
dianggap sebagai ingkar perintah.

10.0 ERPH

10.1 ERPH online telah dibangunkan oleh YM (Dr ) Syed Abi Ghufran Al-Idrus iaitu
Wakil Negeri Terengganu Persatuan Sahabat Guru Malaysia (SGM).
10.2 ERPH adalah satu penulisan rph online di mana ia tidak memerlukan buku rekod
mengajar dan ia menjimatkan kertas dan kos dapat dikurangkan
10.3 Sebelum ini, guru-guru perlu mencatat secara manual rekod pengajaran harian
mereka dengan menggunakan buku rekod mengajar tetapi menerusi ERPH, mereka
hanya perlu melakukannya secara dalam talian dengan menggunakan telefon pintar
10.4 Kelebihan sistem utama ERPH :
1. Guru menghantar rph secara online/offline
2. Pengetua/ pengurusan menyemak rph secara online/offline
3. Guru melihat status rph secara online/offline
4. Jika perlu ditunjukkan kepada pihak nazir/pihak berkepentingan hanya perlu
tunjukkan secara offline/online
10.5 Guru Kanan mata pelajaran adalah diberi kuasa untuk menyemak perjalanan mata
pelajaran masing-masing seperti yang tercatat dalam ERPH ini bila diperlukan dan
memberikan laporan kepada Pengetua.
10.6 Guru-guru berkewajipan menulis ERPH ini kerana ia adalah sebagai SKT guru.

11.0 JADUAL KERJA

11.1 Guru Tingkatan hendaklah menyediakan satu salinan jadual waktu untuk
dipamerkan dalam kelas sendiri.
11.2 Guru tidak dibenarkan mengubah jadual waktu yang telah ditetapkan tanpa
kebenaran.

12.0 KESELAMATAN HARTA BENDA SEKOLAH

12.1 Semua guru dikehendaki member kerjasama sepenuhnya dalam menjaga harta
benda sekolah. Murid yang merosakkan harta benda sekolah sama ada dengan
sengaja atau tidak sengaja hendaklah dimaklumkan ke pengetahuan pihak sekolah.
12.2 Ketua Panitia/Guru Kanan hendaklah memastikan ada peraturan-peraturan
mengenai penggunaan alat-alat di bilik-bilik tertentu seperti makmal, bengkel dan
lain-lain.

13.0 KEBERSIHAN

13.1 Setiap guru bertanggungjawab menjaga kebersihan sekolah. Jadual bertugas
murid hendaklah disediakan oleh guru tingkatan.
13.2 Guru Kanan/Ketua Panitia dan guru lain yang mempunyai bilik khas/tempat khas
seperti bengkel, bilik kaunseling, makmal, bilik ICT, bilik SAL, perpustakaan,
koperasi dan lain-lain bertanggungjawab untuk menjaga bilik tersebut.
13.3 Kebersihan kawasan sekolah adalah tanggungjawab semua guru, staf sokongan,
dan murid.

31

Buku Pengurusan 2022


14.0 SURAT MENYURAT

14.1 Semua surat rasmi hendaklah melalui Pengetua untuk disampaikan kepada pihak
berkenaan.
14.2 Surat yang diterima oleh sekolah yang diedarkan kepada guru untuk diambil
tindakan, hendaklah berbuat demikian dengan segera.
14.3 Jika surat itu dituju kepada guru dengan dinyatakan melalui salinan kepada
Pengetua, surat itu boleh disimpan sendiri setelah diambil tindakan.
14.4 Jika surat itu dituju kepada Pengetua dan Pengetua mengedarkannya untuk
tindakan guru berkenaan, maka guru itu hendaklah :
14.4.1 Mengambil fail yang berkenaan di pejabat, jika fail itu tidak ada dalam
simpanannya.
14.4.2 Mengambil tindakan yang diperlukan.
14.4.3 Memulangkan semua fail itu ke pejabat dan memastikan surat asal
dimasukkan ke dalam fail tersebut.

15.0 PERGI KE JABATAN PELAJARAN/PEJABAT PELAJARAN DAERAH

15.1 Guru-guru tidak digalakkan pergi ke Jabatan Pelajaran Negeri atau Pejabat
Pelajaran Daerah untuk urusan peribadi.

16.0 PELAWAT

16.1 Semua pelawat dimestikan berjumpa dengan Pengetua/Penolong Kanan terlebih
dahulu. Guru tidak dibenarkan berbincang dengan wakil-wakil firma atau penjual
kecuali dengan kebenaran pengetua atau wakilnya

17.0 PEMBELIAN BARANG

17.1 Guru-guru yang hendak membeli barang mesti memohon kebenaran dengan
menggunakan borang yang diperolehi di pejabat.
17.2 Borang tersebut mesti mendapat pengesahan daripada Ketua Panitia/Guru
Kanan/Penolong Kanan sebelum diluluskan oleh Pengetua
17.3 Semua pesanan mesti dibuat melalui Borang Pesanan tempatan
17.4 Segala invois mesti ditandatangani oleh guru yang menerima dan direkodkan dalam
buku stok dengan segera.

18.0 KEGIATAN KOKURIKULUM

18.1 Semua guru akan ditugaskan menjadi penasihat kegiatan kokurikulum.
Tugas ini hendaklah dijalankan dengan cekap dan teratur

19.0 PERHIMPUNAN SEKOLAH

19.1 Semua guru dikehendaki menghadiri perhimpunan sekolah pada masa dan hari
yang ditetapkan.
19.2 Guru lelaki hendaklah memakai tali leher dan memakai tanda nama serta
berpakaian yang sesuai sebagai seorang guru.
19.3 Guru bersama-sama murid menyanyikan Asma ul Husna, Lagu Negaraku, Lagu
Negeri dan Lagu Sekolah.


32

Buku Pengurusan 2022


19.4 AJK Perhimpunan & Guru Bertugas mengepalai perhimpunan dengan kerjasama
Guru Disiplin yang bertanggungjwab mengatur dan menjaga disiplin murid semasa
perhimpunan. Pastikan murid membawa pen dan buku catatan,berpakaian kemas
dan lengkap sebagai seorang murid.
19.5 Acara perhimpunan dijalankan secara formal.
19.6 Laporan perhimpunan hendaklah ditulis dalam Buku Laporan Bertugas.

20.0 MESYUARAT GURU

20.1 Dari masa ke masa Pengetua akan memanggil mesyuarat guru, Kedatangan
semua guru ke mesyuarat ini adalah wajib.
20.2 Guru-guru adalah wajib menghadiri mesyuarat yang dipanggil oleh Guru Kanan/
Ketua Panitia/Pengerusi Jawatankuasa.
20.3 Semua guru hendaklah berpakaian rasmi ‘pakaian kerja’ sewaktu menghadiri
mesyuarat guru.

21.0 TANDA NAMA

21.1 Semua guru hendaklah memakai tanda nama pada hari persekolahan, majlis
rasmi di sekolah/luar sekolah.

22.0 KEAHLIAN KELAB GURU/PIBG

22.1 Semua guru secara automatik menjadi ahli Kelab Guru dan PIBG sekolah.
22.2 Jumlah yuran Kelab Guru tertakluk kepada keputusan mesyuarat AJK Kelab Guru
yang dipilih pada tahun berkenaan.

23.0 PENGGUNAAN ALAT-ALATAN

23.1 Penggunaan alat-alatan hendaklah betul serta mengikut peraturan.
23.2 Guru-guru mesti mendapat kebenaran daripada Ketua-Ketua Bahagian atau
Penjaga Stok.
23.3 Guru-guru bertanggungjawab menggunakan alat-alat dengan baik dan
memulangkan kembali dengan dilaporkan dengan serta merta.
23.4 Setiap arahan dan pekeliling yang dikeluarkan oleh Pengetua hendaklah dibaca
dengan teliti dan dipatuhi.
23.5 Sekiranya arahan dan pekeliling itu diberi terus, guru hendaklah menyimpan dalam
fail khas.
23.6 Sekiranya pekeliling itu dari Kementerian, Jabatan Pelajaran/PPD,Guru hendaklah
mengembalikan dengan segera ke pejabat sekolah setelah tindakan diambil.

24.0 KUNCI

24.1 Semua kunci alatan kemudahan sekolah mesti disimpan di pejabat dan dilabelkan.

25.0 ACARA ATAU MAJLIS SEKOLAH

25.1 Semua guru dikehendaki hadir dalam semua majlis atau acara rasmi sekolah.
33

Buku Pengurusan 2022


26.0 PEPERIKSAAN DAN PENILAIAN SEKOLAH

26.1 Tujuan pepriksaan ini ialah untuk mengetahui pencapain murid dalam mata
pelajarannya dan keputusan ujian ini haruslah menjadi panduan kepada guru untuk
mengatur pelajaran selanjutnya kepada murid-murid masing-masing.
26.2 Guru hendaklah mengatasi kelemahan murid dalam pelajarannya dan sebarang
usaha hendaklah diadakn apabila perlu.
26.3 Penyediaan soalan dan pemeriksaan kertas jawapan akan ditentukan oleh
penyelaras peperiksaan.
26.4 Semua keputusan peperiksaan hendaklah dicatatkan di dalam ERPH.
26.5 Format soalan peperiksaan mestilah berdasarkan format pepriksaan awam.

27.0 SUKATAN PENGAJARAN DAN RANCANGAN TAHUNAN

27.1 Sukatan Pelajaran dan Pengajaran Tahunan hendaklah diikuti serapi-rapinya. Guru
hendaklah memahirkan dengan peraturan terakhir mengenai perubahan terkini
dalam peraturan peperiksaan dan sukatan pelajaran.
27.2 Sukatan Pelajaran dan Perancangan Tahunan hendaklah disediakan di dalam
ERPH

28.0 LANGKAH-LANGKAH KESELAMATAN

28.1 Guru mata pelajaran Sains, RBT,& ICT serta PJK hendaklah mempamerkan
langkah-langkah keselamatan yang mesti dipatuhi oleh semua murid dan guru.
28.2 Guru hendaklah mengawasi murid apabila:-
28.2.1 Mengambil peralatan senaman.
28.2.2 Bersukan dan bermain di padang
28.2.3 Menjalankan kerja-kerja amali.
28.2.4 Kerja-kerja lain yang memerlukan pengawasan rapi
28.3 Langkah keselamatan dan menggalakkan kemalangan perlu diberi keutamaan.
28.4 Jika perlu berlaku kemalangan, laporan kepada Guru Bertugas Harian, Penolong
Kanan HEM dan Pengetua dan jika perlu, urusan dengan segera ke klinik atau
hospital dan memaklumkan kepada ibu bapa dan penjaga.

29.0 LANGKAH BERJIMAT CERMAT

29.1 Guru hendaklah seringkali mengingatkan murid supaya berhati-hati dan berjimat-
cermat apabila menggunakan air, elektrik dan perkakas/ peralatan sekolah. Guna
budi bicara apabila menggunakan kipas bilik darjah/ makmal atau ‘air cond’ di
perpustakaan, makmal ICT dan lain-lain.

30.0 TUGAS-TUGAS DALAM KELAS

30.1 Guru perlu tepati masa mula dan akhir pengajaran bagi sesebuah kelas.
30.2 Pastikan pengajaran dan pembelajaran berjalan lancar dengan penuh amanah dan
bertanggungjawab.
30.3 Elakkan diri daripada duduk ketika mengajar.
30.4 Masa ganti (relief period)- bukan waktu bebas tetapi waktu pembelajaran dan guru
hendaklah menyampakan pelajaran yang memberikan manfaat kepada murid-
murid.


34

Buku Pengurusan 2022


30.5 Pemeriksaan buku latihan tidak dilakukan didalam kelas kecuali bagi tujuan
pertolongan kepada murid-murid.
30.6 Guru dilarang membuat urusan yang tidak ada hubungan dengan kerja sekolah
pada masa persekolahan.
30.7 Elakkan pengguna telefon bimbit ketika mengajar.
30.8 Latihan bertulis hendaklah diberikan kepada pelajar-pelajar dan disemak.
30.9 Pemeriksaan buku latihan oleh Pengetua/Penolong Kanan/Ketua Bidang boleh
dilakukan pada bila-bila masa dikehendaki (termasuk masa penyelian pengajaran
& pembelajaran).
30.10 Pelawat/ Penjaga tidak dibenarkan masuk ke kelas kecuali pelawat datang dengan
Pengetua/ Penlong Kanan.
30.11 Pembacaan dari buku teks tidak digalakkan dan pemberian nota dikekalkan pada
peringkat minima.
30.12 Guru yang mengajar pada masa akhir bertanggungjawab memastikan palajar
beratur dan ke surau untuk solat zohor.

31.0 GURU BERTUGAS HARIAN

31.1 Tanggungjawab guru bertugas harian antara lain:-
I. Membuat rondaan ke bangunan dan kawasan sekolah. Memberikan
laporan tentang pemerhatian dan kebersihan sekolah serta cadangan untuk
menambahbaik keadaan persekitaran sekolah.
II. Mencatat laporan dan butiran yang dikehendaki di dalam Buku Laporan
Bertugas dan dimaklumkan semasa perhimpunan mingguan.
III. Bertanggungjawab mengatur dan menjaga tatertib murid semasa
perhimpunan dan rehat.
IV. Waktu bertugas rasmi 7.30 pagi hingga 3.00 petang
V. Pada umumnya untuk memastikan bahawa peraturan dan undang-undang
sekolah dipatuhi oleh semua murid.
VI. Membuat pemantauan kebersihan, kecerian dan keselamatan kelas.
Merekodkan pemarkahan dalam borang yang disediakan oleh unit 3K
sekolah untuk anugerah kelas terbaik.

32.0 MALAPETAKA

32.1 Hari persekolahan tidak dapat dilaksanakan kerana malapetaka seperti banjir,
gempa bumi, darurat dan lain-lain, guru-guru hendaklah datang seperti biasa. Hari
sebegini tidak boleh dianggap sebagai hari cuti sekolah kecuali penyataan rasmi
dikeluarkan.

33.0 TATATERTIB

33.1 Guru perlu unggul disiplin kerana guru adalah model bagi murid.
33.2 Semua guru bertanggungjawab terhadap disiplin murid semasa di dalam dan di luar
bilik darjah (Pekeliling Ikhtias 10/2001).
33.3 Setiap guru adalah guru disiplin dan guru bimbingan.
33.4 Baca dan fahami peraturan sekolah.
33.5 Mengambil tindakan sewajarnya kepada murid yang melanggar peraturan sekolah.
33.6 Jangan memerintah murid balik atau keluar kelas atau dilarang mengikut pelajaran
atau mengambil ujian sebagai denda.35

Buku Pengurusan 2022


33.7 Laporan kepada Pengetua/ Penolong Kanan HEM bagi murid-murid yang kerap
tidak mengikut arahan,tidak membuat kerja dan cuai dalam pelajaran

34.0 HAL-HAL LAIN

Panduan di atas tidak seharusnya dianggap lengkap tetapi hendaklah dijadikan sebagai
pegangan dalam kerja-kerja guru setiap hari.

34.1 Arahan-arahan lain akan diberikan dari sesemasa ke semasa dalam mesyuarat
guru dan arahan-arahan ini hendaklah dipatuhi.
34.2 Guru digalakan mengadakan kelas tambahan pada waktu luar jadual waktu
pembelajaran sebagai usaha membimbing murid mencapai kecemelangan
akademik.
34.3 Sebagai guru, kita memikul tanggungjawad yang pelbagai terhadap pendidikan
murid dan memainkan peranan penting dalam usaha membentuk akhlak yang
mulia,bertimbang rasa, bertaggunjawab, bekerjasama taat setia sebagai
persediaan dalam hidup mereka untuk mengharungi abad ke- 21 dan seterusnya,
sesuai dengan hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Demi kerana Allah.
34.4 Semua guru dan kakitangan secara automatic menjadi ahli Kelab Guru dan
Kakitangan (KGKT). Jumlah yuran tertakluk kepada keputusan mesyuarat. Semua
ahli diwajibkan menyertai kegiatan yang dianjurkan.
34.5 Guru-guru boleh berjumpa dengan Pengetua pada bila-bila masa mereka lapang.
34.6 Guru-guru mestilah mengahadirkan diri dalam semua upacara yang dianjurkan
oleh sekolah seperti Hari Sukan, Hari Kokurikulum, dan Jamuan Tahunan Kelab
Guru dan Kakitangan.
34.7 Kita sama-sama bertanggungjawab memastikan kawasan sekolah kita selaras
dengan konsep Program Bersepadu Sekolah Sihat (PBSS) dan 3K.
34.8 Guru-guru tidak boleh membincangkan perkara-perkara yang bersangkutan
dengan guru-guru dan juga kakitangan di dalam kelas.
34.9 Guru-guru Kanan dinasihatkan membantu guru-guru baru dan GSTT dalam semua
aspek dan menunjukan minat mendalam dalam sebarang gerak kerja sekolah agar
dapat menjadi teladan kepada mereka.
34.10 Semua guru diharapkan mencurahkan taat setia kepada Allah, Tuhan, Rasul,
Ibubapa, Negara dan Sekolah.
34.11 Sebarang kerumitan permasalahan dalam menjalankan tugas patut dibawa ke
pengetahuan pihak pengurusan.
34.12 Guru hendaklah berusaha untuk mewujudkan di dalam jiwa murid semangat taat
setia dan patuh kepada peraturan-peraturan sekolah.
34.13 Semasa cuti, guru hendaklah memberi kerja cuti terancang kepada murid. Bagi
kelas-kelas peperiksaan tahun berikutnya, berikan mereka persediaan bahan/
kerja untuk tahun berikutnya ketika cuti semesta 2.
34.14 Tugas-tugas guru dalam cuti penggal sekolah (Pekekliling Ikhtias Bil. 5/1997)
Perintah Am : Bab 15
“Seseorang pagawai adalah dikehendaki menjalankan segala tugas jawatan dan
lain-lain tugas yang sesuai yang dia mungkin diarahkan untuk menjalankan dari
semasa ke semasa”.
Akhir sekali, dialu-alukan agar guru kreatif,iltizam, dinamik dan progresif serta
sentiasa bekerjasama dalam usaha mencapai visi dan misi SMASID.


36

Buku Pengurusan 2022


TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB
GURU BERTUGAS HARIAN

1. Guru bertugas hendaklah datang ke sekolah sekurang-kurannya 15 minit sebelum
persekolahan bermula dan balik selepas waktu persekolahan berakhir.
2. Ketua Guru Bertugas Mingguan hendaklah menentukan agihan tugas untuk ahli
kumpulannya.
3. Membantu Pihak Pengurusan membuat pengawasan menyeluruh terhadap murid.
Memastikan murid menepati waktu datang sekolah dan balik dari sekolah, waktu rehat dan
masa pertukaran guru dan mengambil tindakan segera jika perlu.
4. Memeriksa kebersihan bilik-bili darjah, bilik air, kantin, bilik-bilik khas dan kawasan sekolah.
5. Menentukan keselamatan murid di sekitar kawasan sekolah serta mengawasi harta benda
sekolah.
6. Melibatkan diri dalam acara/ program sekolah. Membantu Tuan Pengetua dalam tugas-
tugas khas (jika diarahkan dari semasa ke semasa).
7. Mengumum serta menyebarkan maklumat dan arahan-arahan kepada guru dan murid (jika
perlu).
8. Mengurus penghataran/ rawatan murid ke hospital jika berlaku kecemasan/ sakit sama ada
dengan memaklumkan kepada ibu bapa/ penjaga bekenaan atau menghubungi pihak
hospital. Bagi pelajar asrama yang bergejala, rujuk kepada warden
9. Menyediakan laporan lengkap dalam Buku Laporan Guru Bertugas dan serahkan laporan
tersebut kepada Tuan Pengetua setiap hari khamis sebelum jam 1.10 petang di bilik
Penolong Kanan.
10. Mengurus/ mendatangi borang kebenaran murid yang memohon keluar kawasan sekolah
semasa P&P (pastikan murid mempunyai urusan yang munasabah dan memaklumkan
kepada ibu bapa/pejaga jika perlu).
11. Mengatur dan mengendalikan Perhimpunan Sekolah bersama dengan jawatankuasa
perhimpunan adalah waktu persekolahan (Pengajaran & Pembelajaran). Oleh itu, waktu
tersebut hendaklah dikendalikan dengan penuh upacara dan berpatutan supaya menjadi
tradisi sekolah yang murni.
11.1 Perhimpunan Mingguan (Ahad) : 7.30-8.10 pagi
i. Pastikan perkara-perkara berikut diambil tindakan :
- Persiapan di dewan perhimpunan sebelum 07.25 pagi
- Tempat duduk guru disusun dan mencukupi
- Peralatan PA berfungsi dengan baik
- Aturcara mengikut protocol
- Barisan murid mengikut tingkatan
- Murid mencatat maklumat perhimpunan
- Guru bertugas bersedia menyampaikan laporan
ii Aturcara Perhimpunan Rasmi
- Lagu Kebangsaan, Negeri, Sekolah dan Asma Al Husna
- Ikrar Pelajar/ Rukun Negara
- Tazkirah atau Peringatan peraturan Sekolah oleh Guru Disiplin (jika ada)
- Laporan Bertugas Minggu Lepas
- Pengumuman dan maklumat guru bertugas mingguan
- Persembahan Ringkas murid (jika ada)
- Pengumuman ringkas guru -Ucapan Pengetua/ Wakil & Doa


37

Buku Pengurusan 2022


TUGAS GURU TINGKATAN


PENGURUSAN DAN ORGANISASI KELAS

1. Mendapatkan senarai nama murid tingkatan daripada GPK. Kemasukan murid baru kemana-
mana tingkatan mestilah dengan arahan Pengetua/Penolong Kanan.
2. Membentuk organisasi kelas yang terdiri daripada ketua tingkatan,penolong bendahari AJK
Kebersihan AJK Keceriaan :
i. Memastikan agihan tugas seperti mengelap tingkap menyapu lantai dan papan hitam
menyusun kerusi meja dan membuang sampah dilakukan oleh AJK kebersihan.
ii. Memastikan AJK Keceriaan mengemaskini papan kenyataan dan papan maklumat
dari masa ke semasa.
iii. Menyediakan langsir jika perlu.
3. Menentukan jadual waktu,jadual tugasan, perabot kelas dan alatan pembersihan
(penyapu,bakul sampah dan pengaut sampah) ada di dalam kelas.
4. Menentukan pendawaian elektrik,kipas dan lampu dalam keadaan baik dan selamat
digunakan.
5. Melaporkan perabot dan peralatan elektrik yang rosak kepada guru berkenaan.
6. Membimbing organisasi kelas yang dilantik menjalankan tugas.
7. Mengadakan tabung kelas dengan jumlahnya terpulang kepada budi bicara murid yang
bertujuan untuk menceriakan kelas & kebajikan murid.
8. Menyelenggara semua urusan yang bersangkutan dengan Buku Jadual Kedatangan murid.
9. Mendapatkan surat pengaukan yang sah bagi murid-murid yang tidak hadir.
10. Memproses penghantaran surat peringatan kepada ibu/bapa/penjaga bila murid tidak hadir
3 hari berturut-turut atau apabila kedatangannya dianggap tidak baik.Surat berdaftar boleh
digunakan bagi perkara-perkara ulangan.
11. Menyediakan satu senarai alat atau perabot di dalam kelas dan laporkan sebarang
kerosakan kepada guru berkenaan.
12. Menjadi ketua keluarga tingkatan berkenaan.Guru tingkatan diharap dapat mengetahui latar
belakang murid dari segi sosio-ekonomi keluarga & masalah-masalah lain.Guru tingkatan
adalah penyelesai utama masalah yang timbul di kalangan anggota tingkatan.Murid yang
menghadapi masalah displin diberi bimbingan oleh guru tingkatan.
13. Merujuk murid yang bermasalah kepada guru bimbingan & kaunseling atau guru displin mana
yang sesuai jika ada masalah yang tidak dapat diselesaikan oleh guru tingkatan.
14. Mewujudkan suasana hormat menghormati dalam kalangan anggota kelas.Setiap murid
harus dijadikan sebagai orang yang boleh dipercayai oleh ahli lain di kelasnya.
38

Buku Pengurusan 2022PENGURUSAN
DAN

PENTADBIRAN


39

Buku Pengurusan 2022
KPI PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN SEKOLAH


1. Melaksanakan dasar dan Transformasi Pendidikan Negara.

2. Memastikan semua warga sekolah memahami dan
menghayati Visi dan Misi.

3. Meningkatkan tahap pencapaian (ranking) NKRA sekolah.

4. Dashboard sekolah yang sentiasa kemas kini dan tepat
waktu.

5. Mewujudkan iklim pembelajaran yang kondusif dan positif.

6. Pengurusan Kewangan Cemerlang.

7. Mempertingkat profesionalisme guru melalui LADAP
berterusan dan berkesan.

8. Berusaha untuk Melindungi Masa Instruksional (MMI).

9. Penglibatan Ibu Bapa adalah untuk empat aktiviti sekolah

(Pendaftaran murid, Penetapan Target, Mesyuarat Agung
PIBG dan Pelaporan)

10. Hubungan yang baik dengan komuniti dan NGO.
40

Buku Pengurusan 2022
1. PENGURUSAN SEKOLAH
1.1 JAWATANKUASA PENGURUSAN SEKOLAH TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

Pengetua : 1. Memberi panduan, maklum balas dan
Pen Kanan Pentadbiran : Pn Raniah binti Alibi pendedahan berkaitan tugas kepada
Pen Kanan HEM : Tn Hj Ghazali bin Abdullah PK, GKMP mengikut keperluan dari
Pen Kanan Kokurikulum : Pn Che Ku Madiha binti Che Wan masa ke semasa, secara jelas dan
menyeluruh
Hamzah 2. Mengendalikan urusan - urusan
Guru Kanan Bahasa : Pn Norazah binti Ismail pentadbiran dan pengurusan terhadap
Guru Kanan Sains & : Pn Hanita binti Hashim @ Abdullah guru, staf sokongan, pekerja swasta dan
Matematik murid-murid.
Guru Kanan Votek : Pn Roshanisah binti Kamaruddin 3. Mengendalikan urusan pentadbiran,
Guru Kanan : Pn Jamilah binti Mamat bajet dan kewangan yang berkaitan.
Kemanusiaan 4. Memastikan perancangan
Guru Kanan PAIBA : En Mohd Shafie bin Tahar pengorganisasian, pelaksanaan,
GBKSM 1 : Pn Noor Azizah binti Abdul Rahman penyeliaan / kawalan pencerapan
GBKSM 2 : Pn Noor Azimah binti Abdullah kurikulum, kokurikulum, hal ehwal murid
dan komuniti.
5. Bertindak mengesan kemajuan murid
1.2 JAWATANKUASA PENGURUSAN KEWANGAN & AKAUN
(JPKA) TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

Pengerusi : Pengetua 1. Menyediakan anggaran perbelanjaan,
Timbalan Pengerusi : GPK Pentadbiran melaksanakan perbelanjaan dan
Naib Pengerusi 1 : GPK HEM pemantauan serta mengambil tindakan
Naib Pengerusi 2 : GPK Kokurikulum susulan dengan mematuhi peraturan,
Setiausaha : Ketua Pembantu Tadbir mengikut keperluan dan secara
Pen. Setiausaha 1 : Pn Norhayati binti Jaafar menyeluruh
Pen. Setiausaha 2 : Pn Rosmawati binti Mohamad 2. Menentukan peruntukan belanjawan
Pemeriksa Kira-kira 1 : Pn Zunaidah binti Ismail mengurus sekolah.
AJK Semua Guru Kanan Mata Pelajaran 3. Memastikan proses pengurusan
Semua Ketua Panitia kewangan dilaksanakan mengikut
Semua GBKSM prosedur kewangan.
Ketua Warden 4. Memastikan perbelanjaan berhemat
En Che Wan Mohamad Yusoff bin Che peruntukan oleh semua unit.
Wan Hussin 5. Berhasrat mengekalkan kecemerlangan
pengurusan kewangan cemerlang.
1.3 LEMBAGA TATATERTIB SEKOLAH TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

Pengerusi : Pengetua 1. Menentukan dasar-dasar disiplin serta
Timbalan Pengerusi : GPK Pentadbiran peraturan sekolah berdasarkan Perintah
Setiausaha : GPK HEM Am dan Arahan Pentadbiran Kerajaan
AJK : GPK Kokurikulum Malaysia.
: GKMP Bahasa 2. Menjana keutuhan, keharmonian
: GKMP Kemanusiaan pentadbiran sekolah sebagai institusi
bebas daripada SALAH LAKU yang
: GKMP Teknik dan Vokasional melibatkan guru atau kakitangan seperti
: GKMP Sains dan Matematik penyelewengan wang, masa, mutu kerja
GKMP PAIBA dan moral.
GBKSM 3. Menyarankan hukuman ke atas pegawai
Ketua Pembantu Tadbir yang terlibat dengan SALAH LAKU.


41

Buku Pengurusan 2022
1.4 JAWATANKUASA PENGURUSAN MAKLUMAT SEKOLAH TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB
1.5
Pengerusi : Pengetua 1. Menyedia dan mengemas kini
Timbalan Pengerusi : GPK Pentadbiran maklumat dalam EMIS, e-Operasi &
Naib Pengerusi 1 : GPK HEM DBLAT.

Naib Pengerusi 2 : GPK Kokurikulum 2. Anggaran belanja mengurus ABM,
Setiausaha : Pn Suhana binti Abdul Karim APDM, e-G Tukar dan maklumat
semasa yang diperlukan.
Pen. Setiausaha : Pn Siti Nur Saadah binti Mohame Alway
AJK : Semua Guru Kanan Mata Pelajaran
: SU APDM
SU SSDM
1.5 JAWATANKUASA PENGURUSAN ASET KERAJAAN
(JKPAK) TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

Pengerusi : Pengetua 1. Menyedia, mengguna dan
Timbalan Pengerusi : GPK Pentadbiran menyelenggara aset alih dan aset tidak
Naib Pengerusi 1 : GPK HEM alih, merekod dan mengambil tindakan
Naib Pengerusi 2 : GPK Kokurikulum susulan terhadap hasil pemeriksaan
Setiausaha : Pn Jamilah binti Mamat mengikut prosedur yang ditetapkan,
Pen Setiausaha (KPT) : Ketua Pembantu Tadbir keperluan secara menyeluruh dan
Peg Penerima Aset (K) : Pn Norazah binti Ismail berterusan
Peg Penerima Aset 2. Mengurus semua aset (harta modal dan
:
Pn Rosmawati binti Mohamad
Lembaga Pelupusan : En Mohd Shafie bin Tahar inventori).
Aset : Pn Noor Azira binti Awang @ Ismail 3. Mengenal pasti keperluan perabot.
: Pn Hariati binti Yusof 4. Menguruskan pengagihan perabot.
Pegawai Pemeriksa En Abdul Majid bin Omar 5. Memastikan keselamatan bangunan dan
:
semua harta benda sekolah.
: En Zawawi bin Abdullah 6. Menguruskan penggantian dan
Pn Roshanisah binti Kamaruddin pembaikian perabot yang rosak.
:
Pemverifikasi Stor Pn Norfajariah binti Mat Yusof 7. Menguruskan harta benda yang hendak
: Pn Nurul Syahira binti Che Mazlan dihapuskira / dibuat pelupusan.
: En Mohd Salleh bin Mohamad 8. Memastikan inventori kelas dan setiap
AJK : Pn Hanita binti Hashim @ Abdullah bilik ditampal di tempat asalnya dan
(Pejabat) dipantau dari semasa ke semasa.
: Pn Shalihah binti Mustaffa 9. Memastikan keselamatan penggunaan
(Blok Nasaie) dan keselamatan harta benda dan lokasi
: Pn Nurulfida binti Muhamad Khalid ditempatkan.
(Blok Tirmizi)
: Pn Romlah binti Robi
(Blok Muslim)
: Pn Nabilah binti Muda
(Blok Bukhari)
: Pn Zunaidah binti Ismail
(Perpustakaan)
: Pn Wan Nor Nabihah Asma binti Wan
Zainal Abidin
(Dewan)


42

Buku Pengurusan 2022

1.6 JAWATANKUASA PERKEMBANGAN STAF / LADAP TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

Pengerusi : Pengetua 1. Memberi input, panduan dan maklum
Timbalan Pengerusi : GPK Pentadbiran balas kepada guru dan AKP mengikut
Naib Pengerusi 1 : GPK HEM keperluan, dari masa ke semasa,
Naib Pengerusi 2 : GPK Kokurikulum secara jelas dan menyeluruh
Setiausaha : Pn Norazah binti Ismail 2. Menilai keperluan latihan dalam
Pen. Setiausaha : Pn Noor Azizah binti Abdul Rahman kalangan guru dan staf.
AJK : Semua Guru Kanan Mata Pelajaran 3. Merancang dan melaksanakan kursus.
: Ketua Pembantu Tadbir 4. Mengatur, mengelola ceramah kepada
guru dan kakitangan.
5. Menganjurkan lawatan sambil belajar
kepada semua guru dan kakitangan.
6. Mengemas kini data LADAP secara
online dari semasa ke semasa.1.7 JAWATANKUASA STANDARD KUALITI PENDIDIKAN
MALAYSIA (SKPMg2) TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

Pengerusi : Pengetua 1. Menyebar dan mendedahkan kepada
Timbalan Pengerusi : GPK Pentadbiran semua warga sekolah elemen penilaian
Naib Pengerusi 1 : GPK HEM SKPMg2.
Naib Pengerusi 2 : GPK Kokurikulum 2. Melaporkan kepada unit-unit lain
Setiausaha : Pn Hanita binti Hashim @ Abdullah kekuatan, kelemahan ke arah
Pen. Setiausaha : Pn Roshanisah binti Kamaruddin peningkatan SKPMg2 pada tahun
AJK : Semua GKMP berkenaan.
: Setiausaha JKS 3. Menyediakan target untuk dicapai pada
Setiausaha HEM setiap tahun di setiap elemen.
Setiausaha Kokurikulum 4. Menyediakan hasil penilaian tahun
Setiausaha Data semasa dan menyebarkan kepada
GBKSM warga sekolah.
Ketua Panitia 5. Mempastikan eviden berkaitan dengan
Ketua Pembantu Tadbir SKPMg2 disimpan untuk rujukan /
pengesahan.1.8 JAWATANKUASA DOKUMENTASI & PENERBITAN /
MAJALAH SEKOLAH TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

Pengerusi : Pengetua 1. Membuat rakaman semua peristiwa
Timbalan Pengerusi : GPK Pentadbiran sekolah yang dijalankan.
Naib Pengerusi 1 : GPK HEM 2. Mengurus bahan dokumentasi sekolah
Naib Pengerusi 2 : GPK Kokurikulum dengan selamat.
Penyelaras : Semua Guru Kanan Mata Pelajaran 3. Membuat laporan semua peristiwa
Setiausaha : Pn Zunaidah binti Ismail sekolah.
Pen. Setiausaha : Pn Nur Hafizah binti Ab Hamid 4. Mengumpul salinan dokumentasi setiap
AJK : Pn Siti Faridah binti Muda program yang diadakan di sekolah.
Pn Mariah binti Aziz 5. Menyediakan catatan peristiwa
Cik Zarina binti Muda keseluruhan aktiviti / program sekolah.
En Ihsan Nur Rahman bin Hussin 6. Menyediakan tiga salinan dokumentasi
Zawawi dan menyerahkan satu salinan
Cik Zumaira binti Mohd Daud @ M Noor dokumentasi kepada GPK dan Guru
Pn Noorsyazwanie binti Jusoh @ Kanan Mata Pelajaran (mengikut bidang)
Hamzah dan menyimpan satu salinan di bilik
Setiausaha JKS mesyuarat.
Setiausaha HEM
Setiausaha Kokurikulum


43

Buku Pengurusan 20221.9 JAWATANKUASA POLISI SEKOLAH SELAMAT TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

1.10
Pengerusi : Pengetua 1. Menyebar luas dan menguatkuasakan
1.11
Timbalan Pengerusi : GPK HEM peraturan dan prosedur standart
Naib Pengerusi 1 : GPK Pentadbiran keselamatan, merancang dan
1.12
Naib Pengerusi 2 : GPK Kokurikulum melaksanakan program pencegahan
Penyelaras : En Mohd Yusof bin Omar dan kesedaran keselamatan dengan
Setiausaha : En Ahmad Sukri bin Omar mekanisme yang sesuai, secara
Pen. Setiausaha : En Wan Mohd Fauzi bin Wan Nawi menyeluruh dan berterusan
AJK : Wakil Guru 2. Membaca, memahami dan
Wakil Murid melaksanakan semua arahan
Wakil Ibu Bapa Wakil JPKK keselamatan yang dihantar oleh KPM,
Wakil Jabatan Polis JPNT dan PPD.
Wakil Jabatan Bomba dan Penyelamat 3. Merancang program keselamatan
Wakil Belia institusi sekolah seperti :
Wakil Majlis Daerah Dungun a) Keselamatan lalu lintas
Wakil NGO yang relaven b) Keselamatan perabot dan
Individu yang menyumbang kepada bangunan
sekolah c) Keselamatan di makmal/ bengkel/
bilik RBT/ bilik khas

d) Pelan laluan kecemasan kebakaran
4. Memastikan kawasan sekolah selamat
daripada pembiakan nyamuk AEDES.
5. Mewujudkan kerjasama pihak sekolah
dengan polis, polis trafik, bomba, JKR/
JKR Elektrik.
6. Menggalakkan skim perlindungan diri
kepada murid.
7. Memastikan alat pencengah kebakaran
mencukupi dan berfungsi.
8. Memastikan alat pencengah kebakaran
mencukupi dan berfungsi.
9. Memastikan sistem lalu lintas di kawasan
berhampiran selamat
10. Menetapkan pergerakan lalu lintas dan
tempat letak kereta apabila ada majlis
rasmi di sekolah
11. Mengadakan mesyuarat dan
menyediakan minit mesyuarat
berkenaaan
12. Mengadakan latihan fire drill
13. Merancang dan membuat mural, papan
tanda, motto dan kata-kata hikmat di
dinding-dinding bangunan dan kawasan-
kawasan yang sesuai.
14. Memastikan semua pendawaian
dibangunan sekolah berfungsi dengan
baik
15. Mengenalpasti kerosakan bangunan
yang perlu diambil tindakan baik pulih
dan menyediakan kertas kerja untuk
pembaikan
44

Buku Pengurusan 2022
1.10 JAWATANKUASA TENDER KANTIN TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB
2.10
Pengerusi : Pengetua 1. Memastikan tarikh tamat tempoh tender.

Timbalan Pengerusi : GPK HEM 2. Mengeluarkan surat iklan tender kantin
Setiausaha : Ketua Pembantu Tadbir sekolah kepada pihak yang berkenaan.
AJK : GPK Pentadbiran 3. Mengedarkan borang permohonan
GPK Kokurikulum tender kantin.
Semua Guru Kanan Mata Pelajaran 4. Mengadakan mesyuarat pemilihan
Semua GBKSM permohonan.
Ketua Pembantu Tadbir 5. Melaksanakan semua urusan mengikut
Pembantu Tadbir (Negeri) persediaan dan peraturan.1.11 JAWATANKUASA OPERASI PAYUNG / BENCANA ALAM TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB
1.13
Pengerusi : Pengetua 1. Mengenal pasti persekitaran
1.14
Timbalan Pengerusi : GPK Pentadbiran kebarangkalian banjir.
Naib Pengerusi 1 : GPK HEM 2. Menyediakan langkah - langkah
Naib Pengerusi 2 : GPK Kokurikulum menghadapi banjir.
Penyelaras : En Mohd Shafie bin Tahar 3. Menghubungi pihak-pihak luar yang
Setiausaha : Pn Hawa binti Embong boleh membantu sebelum, semasa dan
Pen. Setiausaha : En Abdul Majid bin Omar selepas banjir / bencana alam.
AJK : Semua Guru 4. Memastikan semua murid yang
Semua AKP menduduki peperiksaan selamat dan
dapat menduduki peperiksaan.
5. Membuat laporan dari semasa ke
semasa kepada pihak berwajib.
6. Menyedia keperluan-keperluan yang
berkaitan.1.12 JAWATANKUASA TETAP MESYUARAT TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

Pengerusi : Pengetua 1. Membuat surat panggilan mesyuarat
Timbalan Pengerusi : GPK Pentadbiran setelah berbincang dengan Pengetua.
2. Menyediakan tempat mesyuarat dan
Mesyuarat Guru buku kehadiran mesyuarat.
Setiausaha : Pn Lezahdiyana Nurhanie binti Abu 3. Mencatat minit mesyuarat dan
Bakar Adli mengedarkannya tujuh hari selepas
Pen Setiausaha : Pn Nur Aini binti Ali mesyuarat.

Mesyuarat Pengurusan
Setiausaha : Pn Noor Azimah binti Abdullah
Pen Setiausaha : Pn Noor Azizah binti Abdul Rahman

Mesyuarat AKP
Setiausaha : Pn Siti Nur Saadah binti Mohame
Pen Setiausaha Always
: Pn Nurul Ain binti Aziz @ Abdul Aziz
45

Buku Pengurusan 20221.13 JAWATANKUASA JALINAN, JARINGAN, TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB
SAMBUTAN DAN PERAYAAN

Pengerusi : Pengetua 1. Merancang program jalinan, jaringan,
Timbalan Pengerusi : GPK Kokurikulum sambutan, perayaan, hari kebesaran
Naib Pengerusi 1 : GPK Pentadbiran dan program jabatan di peringkat
Naib Pengerusi 2 : GPK HEM sekolah.
Penyelaras : Pn Hanita binti Hashim @ Abdullah 2. Menguruskan program lawatan pihak
Setiausaha : Pn Zainabun binti Muda luar seperti sekolah, PPD, JPINT dan
Pen. Setiausaha : Pn Nurulfida binti Muhamad Khalid JPN/KPM.
AJK : Pn Kamariza Hasni binti Said 3. Menyediakan ahli jawatan kuasa kerja
Pn Zatul Iradah binti Mohamad sambutan bagi program dan majlis yang
En Mohd Faisal bin Abdul Razak akan diadakan.
Pn Romlah binti Robi 4. Menyediakan ahli jawatan kuasa kerja
Pn Mariah binti Aziz bagi persaraan atau pertukaran guru
En Muhamad Lukman bin Mohd Fauzi 5. Bekerjasama dengan anggota Kelab
Pn Basitah binti Naiserong Keluarga SMASID dalam melaksanakan
Pn Nur Aini binti Ali program berkaitan.
Pn Fatimah Nur Rabiatul Adawiyah
binti Abdul Manan
Pn Zunaidah binti Ismail
1.14 JAWATANKUASA BILIK MESYUARAT TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

Pengerusi : Pengetua 1. Mengurus dan mengawalselia
Timbalan Pengerusi : GPK Pentadbiran penggunaan dan keceriaan bilik
Naib Pengerusi 1 : GPK HEM mesyuarat.
Naib Pengerusi 2 : GPK Kokurikulum 2. Menyediakan carta-carta, gambar
Setiausaha : Pn Noorshazwanie binti Jusoh@Hamzah pemimpin, moto, visi, misi, hiasan dan
Pen. Setiausaha : Cik C W Aima binti Ismail sebagainya.
AJK : Pn Shalihah binti Mustaffa 3. Mengadakan peraturan penggunaan
: Pn Nur Afnee binti Mohd Adnan bilik dan langkah- langkah keselamatan.
Pn Lezahdiyana Nurhanie binti Abu 4. Menerima arahan Pengetua dari
Bakar Adli semasa ke semasa.
Setiausaha JKS
Setiausaha Projek SMA dan SMR
Setiausaha Kokurikulum
1.15 JAWATANKUASA TAKWIM SEKOLAH TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

Pengerusi : Pengetua 1. Merancang takwim unit berkaitan untuk
Timbalan Pengerusi : GPK Pentadbiran sepanjang tahun.
Naib Pengerusi 1 : GPK HEM 2. Menyerahkan cadangan takwim kepada
Naib Pengerusi 2 : GPK Kokurikulum S/U Buku Pengurusan untuk tindakan
Penyelaras : Pn Jamilah binti Mamat selanjutnya.
Setiausaha : Pn Noor Azizah binti Abdul Rahman 3. Menyemak semula takwim selepas
Pen. Setiausaha : Pn Noor Azimah binti Abdullah dimasukkan ke dalam buku pengurusan.
AJK : Semua Guru Kanan Mata Pelajaran
Setiausaha JKS
Setiausaha HEM
Setiausaha Kokurikulum
Setiausaha Sukan
Setiausaha PSS
Setiausaha Peperiksaan
Ketua Pembantu Tadbir46

Buku Pengurusan 20221.16 JAWATANKUASA KAJIAN TINDAKAN DAN INOVASI TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

Pengerusi : Pengetua 1. Merancang program kajian tindakan
Timbalan Pengerusi : GPK Kokurikulum dan inovasi dalam kalangan guru.
Naib Pengerusi 1 : GPK Pentadbiran 2. Mengadakan LADAP dan menjemput
Naib Pengerusi 2 : GPK HEM penceramah luar untuk meningkatkan
Penyelaras : Semua Guru Kanan Mata pelajaran kompetensi guru.
Setiausaha : Pn Zunaidah binti Ismail 3. Melaksanakan pertandingan kajian
Pen. Setiausaha : Pn Siti Nasuha binti Ali tindakan dan inovasi.
AJK : Semua Ketua Panitia 4. Kajian tindakan boleh dilakukan
secara berkumpulan ataupun individu.1.17 JAWATANKUASA KBAT TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

Pengerusi : Pengetua 1. Bidang kurikulum dan kokurikulum
Timbalan Pengerusi : GPK Pentadbiran diuruskan secara cekap dan berkesan
Naib Pengerusi 1 GPK HEM untuk melahirkan murid yang seimbang
:

Naib pengerusi 2 : GPK Kokurikulum dari segi intelek, rohani, emosi, jasmani
Penyelaras : Pn Roshanisah binti Kamaruddin dan sosial selaras dengan hala tuju
Pn Norazah binti Ismail sekolah di samping menerapkan
Pn Hanita binti Hashim perlaksanaan KBAT
Pn Jamilah binti Mamat 2. Elemen KBAT :
En Mohd Shafie bin Tahar KBAT dalam Kurikulum
KBAT dalam Pedagogi
Setiausaha KBAT : Pn Zaila binti Muji KBAT dalam Pentaksiran
Pen S/U : Pn Suhana binti Abdul Karim KBAT dalam Bina upaya
AJK KBAT dalam Sumber
Kurikulum : Pn Noriza binti Embong KBAT dalam Kokurikulum
Pn Noor Azira binti Awang@Ismail KBAT dalam sokongan komuniti dan
Pedagogi : Pn Basitah binti Naiserong swasta
Pn Nurulfida binti Muhamad Khalid 3. Menjalankan tugas-tugas lain yang
Pentaksiran : Pn Hawa binti Embong diarahkan oleh pengetua dari semasa
Pn Samsida binti Yusof ke semasa.
Bina Upaya : Pn Noor Azizah binti Abdul Rahman
Pn Mariah binti Aziz
Sumber : Pn Zunaidah binti Ismail
Pn Nabilah binti Muda
Kokurikulum : Pn Kamariza Hasni binti Said
En Wan Mohd Fauzi bin Wan Nawi
Sokongan Komuniti : Pn Noor Azimah binti Abdullah
dan Swasta Pn Asmaa’ Syahirah binti As’ari1.18 JAWATANKUASA BADAN KEBAJIKAN WARGA TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB
PENDIDIKAN TERENGGANU (BAKEP)

Pengerusi : Pengetua 1. Mengenalpasti dan menyenaraikan
Timbalan Pengerusi : GPK Pentadbiran guru/ AKP yang menjadi ahli
Naib Pengerusi 1 : GPK HEM BAKEP
Naib Pengerusi 2 : GPK Kokurikulum 2. Memberi penjelasan mengenai
Setiausaha : Pn Aini binti Othman kepentingan menjadi ahli bakep
Pen. Setiausaha : Pn Siti Nasuha binti Ali 3. Memungut yuran pada awal tahun /
AJK : Pn Rosmawati binti Mohamad awal sesi persekolahan
: Pn Norlaila binti Yusof 4. Melaporkan ahli bakep yang
: Pn Noora Aini binti Che Ali meninggal dunia kepada JPN/PPD
: Cik Zumaira binti Mohd Daud @ M Noor
: Pn Nurul Ain binti Aziz @ Abdul Aziz47

Buku Pengurusan 20221.19 JAWATANKUASA PENGURUSAN COVID 19 TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

Pengerusi : Pengetua 1. Mengurus data COVID 19
Timbalan Pengerusi : GPK Pentadbiran 2. Mengurus pesakit COVID 19 yang perlu
Naib Pengerusi 1 : GPK HEM dirujuk kepada PPD dan KKM.
Naib Pengerusi 2 : GPK Kokurikulum 3. Mengurus pesakit COVID 19 dan kontak
Setiausaha : En Wan Mohd Fauzi bin Wan nawi rapat serta tempat kuarantin.
Pen. Setiausaha : En Razaly bin Ghani
AJK : En Mohd Rafi bin Berahim
: En Zawawi bin Abdullah
En Ahmad Sukri bin Omar
En Ihsan Nur Rahman bin Hussin Zawawi
Pn Norfajariah binti Mat Yusof
Pn Noor Husna binti Zakaria
Pn Fatimah Nur Rabiatul Adawiyah
binti Abdul Manan
Cik Noraidah binti Ab Rani
Ketua Pembantu Tadbir
1.20 JAWATANKUASA KELAB KELUARGA SMASID TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

Pengerusi : En Ahmad Sukri bin Omar 1. Merancang dan melaksanakan program
Timb Pengerusi 1 : En Wan Mohd Fauzi bin Wan Nawi / aktiviti bagi mencapai tujuan kelab
Timb Pengerusi 2 : YM Tengku Zawawi bin Tengku Bakar seperti hari keluarga, sukaneka,
Setiausaha : Pn Hariati binti Yusof lawatan, jamuan dan keraian.
Pen. Setiausaha : Pn Nurul Ain binti Aziz@Abdul Aziz 2. Menjaga kebajikan guru dan AKP.
Bendahari : Pn Norhayati binti Jaafar 3. Menziarahi ahli yang ditimpa musibah,
Pen bendahari : Cik Norhirina binti a Rahim sakit, bersalin dan lain-lain.
AJK 4. Mengurus kewangan dan merancang
Ekonomi : Pn Zainabun binti Muda program untuk menambah tabung
Pn Nor Azura binti Ibrahim kelab.
Pn Nur Syarafana binti Kamaruzzaman

Program/Aktiviti : En Razaly bin Ghani
Pn Mas Idayati binti Abdullah
Pn Siti Nur Saadah Bt Mohame Always

Kebajikan/Kesihatan : Pn Hawa binti Embong
Pn Norlaila binti Yusof
Pn Hartini binti Azhar

Keraian : Cik Noraidah binti Ab rani
Cik Zumaira bt Mohd Daud@ Mohd Noor
Cik Cik Wan Aima binti Ismail
Pn Nurul Syahira binti Che Mazlan

Multimedia : En Azizi bin Hamid
Pn Zatul Iradah binti Mohamad
Pn Leezahdiyana Nurhanie bt Abu bakar

Tugas-tugas Khas En Abdul Majid bin Omar
:
En. Mohd Suhaidi bin Sulong
En Mahmud bin Ibrahim48


Click to View FlipBook Version