The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by webmaster, 2019-05-21 06:16:12

Veluwse Fuchsia-bode 2019-05

Veluwse Fuchsia-bode 2019-05

Nederlandse Kring van Fuchsiavrienden27ste jaargang nr 3
Nederlandse Kring van Fuchsiavrienden, regio 7/Veluwe

Mei 2019

27ste jaargang, nr. 3 regio 7/Veluwe Mei 2019

1

Nederlandse Kring van Fuchsiavrienden, regio 7/Veluwe

27ste jaargang nr 3 Mei 2019

Colofon

Dit blad is een uitgave van regio 7/ Veluwe van de N.K.v.F.
27ste jaargang, nr 3 Mei 2019, oplage 125 stuks

Voorzitter:
Dhr. G. Achterkamp Chopinstraat 5 7391 SE Twello
Tel. 0571-274347 E-mail. [email protected]

Secretaris:
Dhr. H.G. Elijzen Zutphensestraat 185 7325 XH Apeldoorn
Tel. 055-3668962 E-mail [email protected]

Penningmeester Regio 7
Mevr. B. van den Brink Apeldoornseweg 30 8051 AD Hattem
Tel. 038-4443965 E-mail [email protected]
IBAN nr: NL77 RABO 0396 5185 67 tnv N.K.v.F. regio 7 Veluwe

Algemeen bestuurslid, Activiteitencoördinator en Contactpersoon S.C.C. en
webmaster
Dhr. G.J. Wentink Wieselseweg 24 7345 CD Wenum Wiesel
Tel 06-18941345 E-mail [email protected]

Algemeen bestuurslid, Ledenraad N.K.v.F, Redactie, Eindredactie, Redactieadres en
Vormgeving “De Veluwse Fuchsiabode”

Dhr. T.J. Hop Musicaldreef 62 3845 GL Harderwijk

Tel. 06-51152656 E-mail. [email protected]

Reserve ledenraad N.K.v.F.
Dhr. J. de Groot Biesenkamp 57 8081 JA Elburg
Tel. 0525-682564 E-mail. [email protected]

Redactielid en Activiteitencentrum
Dhr. J. Wagemans Groen van prinstererstraat 49 7391 KT Twello
Tel. 0571-275929 E-mail. [email protected]

De redactie draagt geen verantwoording voor de inhoud van de ingezonden kopij.
Het recht wordt voorbehouden om artikelen zo nodig in te korten of niet te plaatsen.
Overname van artikelen, mits met bronvermelding, is toegestaan.
Uiterste inleverdatum kopij voor het volgende nummer: 1 Juli 2019
Verschijningsdatum volgende nummer: omstreeks 17 Juli 2019

2

Nederlandse Kring van Fuchsiavrienden, regio 7/Veluwe

27ste jaargang nr 3 Mei 2019

Voorwoord van onze voorzitter

Het voorjaar komt eraan, als ik dit stukje schrijf voor het
regioblaadje van mei.
Het weer is echter erg wisselend de laatste tijd. Dan is het
20 graden en nu wordt er voor dit weekeinde 10 tot 12
graden voorspeld.
Het ligt er dus aan vanuit welke richting de wind waait!!!

De jaarvergadering van 30 maart ligt al weer enige tijd
achter ons. Het was, zoals gebruikelijk, een goed bezochte
bijeenkomst. Iedereen is dus graag op de hoogte van het
wel en wee bij onze afdeling. Het verslag leest U elders in
deze uitgave.
Marry is nu definitief afgetreden, maar ik hoop haar nog
vaak op onze bijeenkomsten te mogen begroeten.
Verder was er een uitgebreide gedachten wisseling over de
contributieverhoging voor komend jaar.
De meeste leden worden echter moe van al die verhogin-
gen, terwijl je als gepensioneerde steeds met hetzelfde
geld maandelijks moet rondkomen. De meeste leden heb-
ben AOW en moeten zich maar zien te redden.
Er waren dan ook 22 leden tegen de verhoging en dat was
de meerderheid.
Aan Teun-Jan de ondankbare taak, om dit aan het hoofd-
bestuur van de landelijke vereniging te melden!

De jaarlijkse busreis, die door Germ Wentink en Marry Re-
kers samen waren uitgedacht, gaat dit keer naar het Glas-
fabriek en museum in Leerdam Ook gaan we ’s middags
nog naar Kwekerij Het Houten Huis in Zaltbommel.

3

Nederlandse Kring van Fuchsiavrienden, regio 7/Veluwe

27ste jaargang nr 3 Mei 2019

We gaan weer samen eten na die tijd bij restaurant De Mo-

len in Harskamp, bij de meeste mensen wel bekend, die

eerder zijn mee geweest. Er kunnen zich nog leden opge-

ven, die alsnog willen meegaan, tot 1 juni. Hoe meer per-

sonen er meegaan, hoe goedkoper het per persoon wordt.

Er kunnen dacht ik, 52 personen in de bus.

Na de verloting werd de jaarlijkse wedstrijdstek en een
mystery stek uitgereikt.

Als er nog leden zijn, die een leuk reisvoorstel voor 2020
hebben laat het horen aan onze bestuursleden of meld het
telefonisch of per mail.
Of er voor het reisje op 22 juni nog een andere activiteit
wordt gepland besluiten we pas op de eerstvolgende be-
stuursvergadering van 6 mei.

Verder schiet mij niets meer te binnen en ik wil het dit keer
daarbij laten.

Gerrit Achterkamp
Voorzitter Regio 7

www.fuchsiaveluwe.nl

Is er iemand ziek??
Is er ergens een jubileum te vieren??
Wilt U dit dan doorgeven aan Dhr. Germ Wentink
Per mail [email protected]
of via tel. 06-18941345

4

Nederlandse Kring van Fuchsiavrienden, regio 7/Veluwe

27ste jaargang nr 3 Mei 2019

5

Nederlandse Kring van Fuchsiavrienden, regio 7/Veluwe

27ste jaargang nr 3 Mei 2019

NKvF Regio 7 "Veluwe"Busreis Leerdam 2019

Ochtend Bezoek Glasblazerij in Leerdam,
Middag Bezoek Glasmuseum in Leerdam en

bezoek Houten Huis in Zaltbommel
Avond Diner bij de Partycentrum de Molen in de Harskamp

Programma:

08.00 Verzamelen op de Carpoolplaats Kayersdijk in Apel-
doorn (afslag Apeldoorn-zuid A1)
08:30 Vertrek met de Happybus richting Leerdam vanaf
carpoolplaats Apeldoorn
08:45 Vertrek met de Happybus richting Leerdam vanaf
carpoolplaats Garderen Stroe a1/n310, Stroe ( parkeren
auto )
Opstapplaats: Busstation Witteberg tegenover Hotel Zon-
dag
10:00 Aankomst bij de Glasblazerij in Leerdam
10:15 Koffie met appeltaart bij de Glasblazerij
10:45 Bezoek Glasblazerij met demonstratie glasblazen
12:00 Lunch (eigen lunch of lunch Glasmuseum (broodjes
en soep) rondkijken in de tuin van het museum glassculp-
turen en kasten met bijzonder glaswerk
13:30 Bezoek Glasmuseum onder leiding van een gids
(max 20 personen)
15:00 Vertrek met de Happybus naar Zaltbommel
15:30 Aankomst Houten Huis in Zaltbommel, bezoek Kwe-
kerij nursery; bezichtiging plantencollectie; brocante en
tuinspullen; etc
17:00 Vertrek naar Harskamp18:00 Aankomst Harskamp
18:15 Diner20:00 Vertrek Harskamp
20:15 Terugkomst Carpoolplaats Garderen Stroe a1/n310,
Stroe

6

Nederlandse Kring van Fuchsiavrienden, regio 7/Veluwe

27ste jaargang nr 3 Mei 2019

20:30 Terugkomst op de Carpoolplaats Kayersdijk in Apel-

doorn (afslag Apeldoorn-zuid A1)

Kosten € 50.00 per persoon
Gelieve dit bedrag voor 1 Juni 2019 over te maken op
IBAN NR. NL77 RABO 0396 5185 67 tnv N.K.v.F. regio 7
Veluwe

Bestuur Regio 7

Activiteitencentrum

Het activiteitencentrum is er voor de leden.
Hebt u wat nodig voor uw hobby, bel of mail naar:

Jos Wagemans.
Ik heb van alles in huis. Van steeketiketten tot schrijfblok-
jes, van lusetiketten tot voeding, van watervaste stiften tot
kaarten. Een vergadering of lezing, bel ('s avonds na
18.00u) of mail en ik breng het voor u mee.
[email protected] of 0571-275929

7

Nederlandse Kring van Fuchsiavrienden, regio 7/Veluwe

27ste jaargang nr 3 Mei 2019

Voorjaarsvergadering 30 Maart 2019

Onze voorjaarsvergadering is een jaarlijks terugkerende
activitieit, die toch van opzet wat spannender voor ons als
bestuursleden is dan onze andere activiteiten die wij
gedurende het jaar organiseren.
Vandaag gaan wij onze plannen kenbaar maken voor het
aankomende seizoen, één van onze leden in het zonnetje
zetten vanwege een jubileum, afscheid nemen van één van
onze bestuursleden en ook uitleg geven hoe wij het
afgelopen jaar financieel gedraaid hebben en we hebben
natuurlijk nog onze verloting.
Het is dan ook altijd maar afwachten of onze leden vinden
of wij het als bestuur goed gedaan hebben het afgelopen
jaar, maar dat gaan we vast in de loop van de middag wel
horen.
Gerrit heet dan ook de 33 aanwezige leden van harte
welkom en verteld dat er een aantal afzeggingen zijn.
De agenda punten zoals vermeld in ons regioblaadje van
Januari 2019 worden doorgenomen.
Zowel de notulen als het jaarverslag van 2018 worden
besproken, onze leden mogen als er vragen zijn deze
stellen en er zal dan eventuele tekst en uitleg gegeven
gaan worden. Dit keer geen vragen uit de zaal en de
verslagen worden dan ook aangenomen en goedgekeurd.
Onze penningmeester Betsy van den Brink heeft weer een
mooi overzicht gemaakt en deze liggen verspreid ter inzage
op de diverse tafels in de zaal. Betsy geeft netjes per
inkomsten/uitgaven een duidelijke uitleg en eigenlijk is het
voor iedereen duidelijk. Het ziet er gewoon heel netjes en
overzichtelijk uit en we komen onderaan de streep maar
een heel klein beetje te kort in 2018.

8

Nederlandse Kring van Fuchsiavrienden, regio 7/Veluwe

27ste jaargang nr 3 Mei 2019

Dhr. Kamphuis verteld als kascommissie lid dat hij samen

met dhr. Kotterink en mevr. v.d. Beek de complete

boekhouding heeft doorgenomen bij Betsy en ze alles tot

op de laatse cent hebben gecontroleerd, maar helemaal

niets vreemds hebben kunnen ontdekken.

Dus complimenten voor Betsy over het financieel gevoerde

beleid in 2018.

Dhr. Kamphuis is tevens dit

jaar aftredend als

kascommissie lid dus

zoeken wij voor hem een

vervanger. Mevr. v.d. Haar

geeft aan dat zei dit wel wil

gaan doen. Onze voorzitter

verteld dat Marry ons als

bestuurslid gaat verlaten en

krijgt als blijk van

waardering een vvv bon en een mooi boeket bloemen. Wij

bedanken Marry voor al die jaren dat ze ons jaarlijks reisje

heeft georganiseerd. Dhr. Gerrit Hendriksen is dit jaar 25

jaar lid van

onze

vereniging en

krijgt hiervoor

uit handen

van de

voorzitter het

zilveren

speldje, een

oorkonde en

een mooi

boeket

bloemen.

9

Nederlandse Kring van Fuchsiavrienden, regio 7/Veluwe

27ste jaargang nr 3 Mei 2019

We kunnen ook mededelen dat er een gesprek is geweest

met de koster van de Regenboogkerk, we lopen als regio

namelijk steeds meer het risico dat als wij een activiteit

gepland hebben in ons zaaltje bij de Regenboogkerk dat er

een uitvaart kan plaatsvinden en dat wij hier dus dan niet

terecht kunnen. En om problemen en hogere kosten te

voorkomen zijn er afspraken gemaakt dat wij in zo’n

situatie kunnen uitwijken naar een zaaltje in de Grote Kerk

te Epe. (Enkel mag daar geen wijn en bier geschonken

worden) Uiteraard horen wij dat op tijd van de koster en

wij zijn dan ook in de gelegenheid om onze leden op tijd dit

te kunnen mededelen als dit nodig zou zijn. Germ geeft

uitleg dat het ook mogelijk is om donateur te worden van

onze regio, we gaan dit op kort termijn verder uitwerken

hoe dit precies in zijn werk zal gaan. Als er leden zijn die

dit jaar een opentuin willen gaan houden kunnen dit

doorgeven aan Henk Elijzen, we gaan dit dan doorgeven

aan het hoofdbestuur van de N.K.v.F. en ook vermelden in

ons regioblaadje en op onze regiowebsite.

We hebben ook twee voorstellen voor onze busreis, deze

worden uitvoerig besproken en onze leden kunnen hun

voorkeur uitspreken en er wordt dan ook gekozen voor een

reis richting Leerdam, het volledig programma staat

vermeld in dit regioblaadje.

Ook moesten wij als leden onze stem gaan uitbrengen op

een aantal voorstellen vanuit het hoofdbestuur.

Dat eigenlijk iedereen voor zal stemmen vwbt de

herverkiezing van Tiny v.d. Sande was niet echt een

verrassing, dus een ieder stemde hier voor.

Maar er moest ook gestemd gaan worden over een

contributieverhoging van € 2.00 in 2020 en hier waren de

meningen dan ook over verdeeld. 22 tegen en 11 leden

stemden voor.

10

Nederlandse Kring van Fuchsiavrienden, regio 7/Veluwe

27ste jaargang nr 3 Mei 2019

Tja, het is en blijft een lastig verhaal. Het hoofdbestuur

geeft aan dat ze behoorlijk geld per jaar te kort komen en

dat de contributie echt omhoog moet, maar als regio gaan

wij hier niets van krijgen, dus we betalen meer en we

krijgen er niets voor terug en eigenlijk moeten onze

meeste leden het doen met een AOW uitkering en

eventueel aanvullend pensioentje die ook al vele jaren niet

meer is verhoogt. We moeten natuurlijk ook oppassen dat

we als vereniging niet te duur gaan worden, want dan gaan

op een gegeven moment een deel van de leden afhaken,

die nu vaak eigenlijk nog wel lid zijn, maar soms al een

aantal jaren geen fuchsiaplanten meer bezitten, ze zijn

vaak al vele jaren / tientallen jaren lid en blijven dit uit

beleefdheid, maar bij een te hoge contributie zullen ze

waarschijnlijk gaan afhaken. Dus de meerderheid was

tegen een contributieverhoging en dat heb ik dan ook op

de jaarvergadering in Eemnes bij het hoofdbestuur kenbaar

gemaakt, enkel waren de leden in de andere regio’s

voornamelijk voor een verhoging en ik kan dan ook alvast

vertellen dat in 2020 de contributie met € 2,00 verhoogt

zal gaan worden. Na deze stemming kwam er een kleine

discussie op gang, aangezien wij als regio ook een klein

negatief resultaat hadden over 2018. Er werd dan ook

vanuit de zaal voorgesteld om bijvoorbeeld een euro te

gaan vragen voor de stekjes die wij uitdelen en dan als ze

wederom meegebracht gaan worden op de Hans v.d. Beek

middag de leden hun euro weer terug zouden kunnen

krijgen. Persoonlijk ben ik hier geen voorstander van, het

brengt een behoorlijke administratie met zich mee, want

we zullen moeten gaan bijhouden wie een stekje

meeneemt, bijvoorbeeld ook voor een afwezig lid en wie

brengt er weer een plant mee op de Hans. v.d. Beek

middag.

11

Nederlandse Kring van Fuchsiavrienden, regio 7/Veluwe

27ste jaargang nr 3 Mei 2019

Gezien het aantal stekjes dat wij uitdelen, verwacht ik dat

het resultaat in euro’s niet echt al te hoog zal zijn voor

onze regio. Ook hoorde ik een voorstel uit de zaal of het

niet mogelijk is als we jaarlijks wat geld te kort komen er

door onze leden op vrijwillige basis een bedrag gestort zal

mogen worden op de rekening van onze regio, denk niet

dat wij daar als regio op tegen zijn, maar of we dit moeten

willen en gaan doen, denk dat we dit eerst in het bestuur

eens moeten gaan bespreken. Maar mocht iemand een

vrijwillige bijdrage ten gunste van onze regio willen doen,

dan mag dat uiteraard natuurlijk altijd. ( Denk dat er

eventueel ook wel leden zijn die zijn / haar bankrekening

wil openstellen voor een vrijwillige bijschrijving) Uiteraad

zal dit worden vervolgt. Inmiddels de hoogste tijd voor de

verloting, tafel staat namelijk vol met hele leuke prijzen die

graag mee naar huis willen. Als alle prijzen verdeeld zijn is

het de hoogste tijd voor het uitdelen van de fuchsiastekjes,

want een aantal van onze leden willen graag weer

huiswaarts keren. Gerrit bedankt dan ook een ieder voor

zijn / haar aanwezigheid en we zien jullie graag op één van

onze volgende activiteiten.

Teun-Jan Hop

12

Nederlandse Kring van Fuchsiavrienden, regio 7/Veluwe

27ste jaargang nr 3 Mei 2019

Feest bij Kwekerij “De Stadsweiden” te Harderwijk

Op zaterdag 20 April 2019 was het de gehele dag feest bij
kwekerij De Stadsweiden te Harderwijk, het is dit jaar na-
melijk 60 jaar geleden dat de gebroeders Jan en Johan van
Straaten als ondernemer zijn gestart en inmiddels 45 jaar
met hun kwekerij gevestigd zijn aan de Rietmeen 3 te Har-
derwijk en dat zal gevierd worden. En wij als fuchsiavere-
niging zijn uitgenodigd om deze dag met ons regiowinkeltje
hierbij aanwezig te zijn en Jos en Henk zijn dan ook deze
dag in alle vroegte vertrokken om maar op tijd aanwezig te
zijn om ook de eerste bezoekers kennis te kunnen laten
maken met onze hobby, de fuchsiaplant.

13

Nederlandse Kring van Fuchsiavrienden, regio 7/Veluwe

27ste jaargang nr 3 Mei 2019

De verwachte opkomst is hoog, er gaan als het allemaal
mee zit vandaag toch tussen de 1000-1500 bezoekers
langskomen als deze dan ook allemaal even langs onze
verenigingskraam gaan komen, dan staat ons nog wat te
wachten deze dag.

14

Nederlandse Kring van Fuchsiavrienden, regio 7/Veluwe

27ste jaargang nr 3 Mei 2019

We hadden een mooie prominente plek, onze kraam stond

overdwars aan het einde van de rij/kas en was voor een

ieder niet te missen en voor 9.00 uur zagen wij de eerste

bezoekers dan ook al binnen komen. Het weer was mooi,

de planten in de kwekerij stonden er mooi bij en ook de

verkoop van de éénjarige planten zal deze dag van start

gaan. Ook voor de inwendige mens is gezorgd, er is een

drankje voor een ieder en ook staat er een bbq kraam waar

een ieder gebruik van kan maken. Zelf was ik ook vroeg

aanwezig, wilde natuurlijk Jos en Henk er niet alleen voor

laten opdraaien en natuurlijk ook even kijken of onze

kraam er netjes uit zou zien. De medewerkers van de kwe-

kerij die er tegenwoordig zeer modern uitziet hadden hun

best gedaan, het zag er allemaal fantastisch uit en ze had-

den een hele mooie foto reportage door de kas staan, van

hoe het vroeger was begonnen en hoe het er tegenwoordig

uitziet, op diverse foto’s heb ik mij zelf dan ook kunnen

ontdekken omdat ik mijn hele leven hier al kom, want het

is natuurlijk niet voor niets familie van mij. Heel leuk om te

zien al die oude foto’s, een aantal was ik vergeten, maar

diverse foto’s kan ik me nog heel goed herinneren. Ik heb

dan ook met plezier mijn collega die helemaal vanuit Hil-

versum de moeite heeft genomen om deze dag te komen

kijken een uitgebreide rondleiding gegeven en ook diverse

leden van onze regio hebben een mooie rondleiding gehad.

Regelmatig nam ik even een kijkje of Jos en Henk de druk-

te allemaal nog aankonden en hoe het met onze verkoop

verliep, kon maar zo zijn dat we eventueel nog nieuwe

spullen moesten gaan halen, want een uitverkochte kraam

is natuurlijk op zo’n dag geen gezicht. Het ging ze goed af,

helaas zijn niet alle bezoekers langs onze kraam gekomen

en had ik er qua verkoop zeker meer van verwacht.

15

Nederlandse Kring van Fuchsiavrienden, regio 7/Veluwe

27ste jaargang nr 3 Mei 2019

Lag het aan onze plek, de looproute door de kwekerij, ik
weet het niet, de meeste bezoekers heb ik zien vertrekken
met diverse planten. Reclame hebben we genoeg gemaakt,
misschien als er volgend jaar weer een feestdag georgani-
seerd gaat worden vragen of we op een andere plek mogen
gaan staan. Of zal er geen interesse meer zijn in de hele
mooi rijk bloeiende fuchsiaplant??? Ik wil Jos en Henk be-
danken dat ze de gehele dag met veel enthousiasme bij
onze kraam hebben gestaan, ik had deze dag in ieder geval
niet willen missen en volgens mij de leden van onze regio
die ik deze dag heb gesproken en heb gezien ook niet. Ui-
teraard ook de medewerkers, organisatie en de fam. Van
Straaten van kwekerij “De stadsweiden” bedankt dat wij
deze dag als fuchsiavereniging aanwezig mochten zijn.

Teun-Jan Hop

16

Nederlandse Kring van Fuchsiavrienden, regio 7/Veluwe

27ste jaargang nr 3 Mei 2019

Open tuinen Regio 7 “Veluwe”

Fam. B. Burger Vr + Za + Zo - 2 + 3 +4 Augustus 2019
van 10.00-17.00 uur. Camping De Rimboe, Krimweg 160
7351 TM Hoenderloo Staanplaats Berkenlaan 238
Tel: 06-51527306
Vanaf de parkeerplaats ruim 200 meter. Bent u slecht ter
been, bel het tel. nummer, dan wordt je opgehaald, bord-
jes verwijzen je naar de staanplaats.

Fam. H. Elijzen Za 3 Augustus 2019 van 10.00-17.00 uur
Zutphensestraat 185 7325 XH Apeldoorn Tel: 055-3668962

Fam. W. Smit Vr + Za – 23 + 24 Augustus 2019 van
10.00-17.00 uur.
Apeldoornsestraat 60 3781 PN Voorthuizen.
Camping De Ysvogel . Tel: 06- 37583328.

Fam. J. Nieuwenburg Vr + Za – 23 + 24 Augustus 2019
van 10.00-17.00 uur
Wouter Blomstraat 25 3864 DL Nijkerkerveen.
Tel: 06-41935367.

Fam. G.J. v/d Brink
Varelseweg 22 8077 RA Hulshorst. Tel: 0341-451280 .
Alleen op telefonische afspraak.

Fam J.v/d Brink Apeldoornseweg 30 8051 AD Hattem
Op telefonische afspraak Tel: 038-4443965.

17

Nederlandse Kring van Fuchsiavrienden, regio 7/Veluwe

27ste jaargang nr 3 Mei 2019

Inmiddels is Kwekerij Piet van den Berg dagelijks geopend
van maandag t/m zaterdag van 9.00 t/m 17.00 uur
Rijnvis 23 8077 RR te Hulshorst

18

Nederlandse Kring van Fuchsiavrienden, regio 7/Veluwe

27ste jaargang nr 3 Mei 2019

Activiteitenkalender

22 Juni 2019
Onze jaarlijkse busreis
Verdere informatie zie regioblaadje

13 Juli 2019
Vriendendag N.K.v.F.
Waar: Kwekerij Van der Velde
Informatie zie Fuchsiana

7 september 2019
Onze jaarlijkse BBQ
Locatie volgt nog

28 September 2019
Hans v.d. Beek middag
Waar: zaal Regenboogkerk, Doctor van Voorthuysenstraat 6 te
Epe. Aanvang 14.00 uur

23 November 2019
Stamppottenbuffet
Waar: zaal Regenboogkerk, Doctor van Voorthuysenstraat 6 te
Epe
Aanvang 11.00 uur
Kosten € 17.00 euro per persoon.

19

Nederlandse Kring van Fuchsiavrienden, regio 7/Veluwe

27ste jaargang nr 3 Mei 2019

20


Click to View FlipBook Version