The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by MENTOR RRUSTEMAJ, 2019-04-18 10:11:27

A new book

A new book

Teknologjia 7

Hidraulika dhe pneumatika Makinat pneumatika
Makinat hidraulike

https://www.youtube.com/watch?v=i5Gpa4-J3yk https://www.youtube.com/watch?
v=SAFHMSfZK78

Makinat hidraulike https://www.youtube.com/watch?
v=MX6rMi5zz3U
Makina menaxhon fuqinë për të kryer një
detyrë, shembujt përfshijnë, një sistem https://www.youtube.com/watch?
mekanik, sistem informatik, sistem elektronik, v=KBdgFfK3F04
dhe një makinë molekulare. Në përdorim të
përbashkët, që do të thotë është një pajisje
që ka pjesë të cilat kryejnë ose të ndihmojnë
në kryerjen e çdo lloj pune. Një makinë e
thjeshtë është një pajisje që transformon
drejtimin ose shkallën e një force.
Fjala "makinë" e ka preardhjen nga gjuha
latine, fjala machina, e cila rrjedh nga Doric
Greek μαχανά (machana), Ionic
Greek μηχανή (mechane) "shpikje, makinë,
motor" dhe forma μῆχος (mechos), "do të
thotë, të përshtatshme, mjet"

Makinat pneumatike

Pajisjet pneumatike bëjnë shndërrimin e
energjisë mekanike në energji pneumatik e
pastaj me ketë lloj energjie bëjnë punë të
caktuar.Pajisjet pneumatike përbëhen nga
kompresori, grupi për përgatitje të ajrit,
komponentët për rregullim, elementeve
lidhëse dhe ekzekutuese.Nëpërmjet
elementeve lidhëse, rregulluese dhe pjesëve
tjera, energjia pneumatike arrin deri te
pjesët ekzekutuese motorët pneumatikë, ku
përsëri shndërrohet në energji mekanike,
me të cilën kryhet një punë.Pajisjet
pneumatike shfrytëzojnë kryesisht ajrin si
fluid pune, i cili është pa para dhe gjendet
me bollëk në natyre , dhe i cili nën presion
lehtë transportohet përmes tubave. Këto
pajisje kanë gjetur përdorim të gjerë në
makina.

https://www.youtube.com/watch?
v=2JCyPLEQsAg

Forma te ndryshme te punes me makina Forma te ndryshme te punes me
pneumatike makina hidraulike

https://www.youtube.com/watch? https://www.youtube.com/watch?
v=HnMIODBXohg v=IyUbN_4gfko

https://www.youtube.com/watch?
v=FsvASgzJJjI


Click to View FlipBook Version