The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by bibbyrafeeza, 2021-04-07 17:35:11

Inovasi Jalinan Kasih (Kalendar KV Ku)

Inovasi Jalinan Kasih (Kalendar KV Ku)

14 1

PENGENALAN POTENSI UNTUK DISEBAR LUASKAN KEPADA
PIHAK LUAR
Inovasi yang kami bangunkan bersama ini kami
namakan JALINAN KASIH (KALENDAR KV Ku).  Bahan yang mudah disediakan dan diperolehi oleh
Inovasi yang kami telah usahakan ini bertumpu kepa- itu boleh digunakan oleh semua guru Bahasa
da kemahiran sukukata KV. Seperti yang diketahui Melayu.
dan melalui pengalaman guru, murid belum men-
guasai kemahiran sukukata KV sepenuhnya.  Kos bahan yang rendah.
 Boleh menarik minat murid.
Kami berharap dengan inovasi yang telah kami
namakan JALINAN KASIH (KALENDAR KV Ku), guru
dapat menggunakannya untuk bahan bantu mengajar.

Selain itu, murid juga boleh menggunakannya
sebagai bahan yang memantapkan lagi kemahiran
mereka bagi sukukata KV dan kemudian ke kemahiran
seterusnya dalam masa yang singkat.

2 13

KEBERKESANAN INOVASI KEPADA OBJEKTIF PROJEK INOVASI
PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
1) Meningkatkan penguasaan murid dari segi sebutan
12 dan bunyi suku kata KV.

2) Meningkatkan kemahiran murid membina suku kata
KV.

3) Murid dapat membina dan menulis suku kata KV
menjadi perkataan bermakna.

4) Menarik tumpuan murid-murid dengan aktiviti
bermain sambal belajar.

KUMPULAN SASARAN

1) Murid Pemulihan Khas
2) Guru Pemulihan Khas
3) Ibu bapa murid Pemulihan Khas
4) Murid perdana yang masih belum menguasai suku

kata KV

3

LATAR BELAKANG INOVASI KEBERKESANAN INOVASI KEPADA
PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
Jalinan Kasih (Kalendar KV Ku) diperkenalkan
adalah untuk menarik minat murid-murid dalam aktivi-  Semua murid yang terlibat di dalam pasca ujian
ti pembelajaran di dalam kelas di samping membantu Saringan Linus BM Bertulis 2018 telah menunjuk-
murid yang lemah dan kurang daya tumpuan. kan penguasaan bagi sukukata KV setelah
penggunaan bahan inovasi ini.
PLAN
 Dalam pemerhatian dan temubual yang dijalankan,
23 Feb 2021 – Taklimat dan pembahagian kumpulan inovasi. guru subjek Bahasa Melayu mengatakan bahawa
24 Feb 2021 – Perbincangan akhir tentang tajuk serta isu utama. murid melihatkan sikap yang lebih positif dengan
19 Mac 2021 – Pengumpulan bahan untuk slaid. penggunaan bahan inovasi ini.
22 Mac 2021- Membuat pembetulan bahan pra pembentangan.
24 Mac 2021 – Pra pembentangan inovasi.

4 11

KOS PENGHASILAN INOVASI DO
Perbincangan diantara ahli kumpulan dan pegawai
ITEM HARGA meja unit Pemulihan Khas.
Kertas putih A4 RM 5
Kertas berwarna RM 10 5
Laminating pouch film RM 5
Salotape RM 4
Double tape RM 4
Plastik pembalut RM 2
Pencetak -
Mesin laminate -
Gunting -
Alat tulis -
Kalendar terpakai -
Kad daun terup -
Kotak -
RM 30
JUMLAH KOS

10

CHECK AKTIVITI 3 - Cari Saya
Berdasarkan headcount kemahiran murid yang Cara Penggunaan :
diperolehi sebelum dan selepas ujian. i) Murid menyebut nama gambar yang dilihat.
ii) Murid mencantumkan kad suku kata KV berdasar
Nama TOV dari AR dari Pasca
Murid Saringan Ujian kan gambar.
Oktober 2020 iii) Murid menyebut perkataan KV KV yang dibentuk.
Murid A K4 iv) Murid menulis perkataan yang dibentuk dalam
Murid B K2 K5
Murid C K3 K5 buku tulis.
Murid D K3 K4
K3

ACTION
 Penambahbaikan berdasarkan laporan PLC yang

diterima.
 Perkongsian amalan terbaik dari guru-guru yang

menggunakan inovasi.

69

CARA PENGGUNAAN INOVASI ISU/MASALAH YANG DITANGANI
OLEH BAHAN INOVASI
AKTIVITI 1 - Cari Pasangan Saya
Cara Penggunaan:  Perubahan nyata daripada Pra ujian dan Pasca
i) Murid menyebut dan membunyikan huruf konsonan ujian murid.

mengikut turutan atau rawak.  Dapat mengatasi masalah penggunaan kaedah,
ii) Murid menyebut dan membunyikan huruf vokal teknik dan juga pendekatan guru dalam pengajaran
yang meningkatkan minat murid.
seterusnya suku kata KV.
iii) Murid menyebut dan membunyikan suku kata KVK  Murid dapat menumpukan perhatian dan objektif
pembelajaran dapat dijalankan dalam tempoh
AKTIVITI 2 - Cantumkan Saya singkat.
Cara Penggunaan :
i) Berbentuk permainan ‘sebut dan padankan’ yang 7

terdiri daripada 2 orang permain.
ii) Murid A akan mengambil kad daun terup dan

menyebut serta membunyikan suku kata KV yang
ada tertulis.
iii) Murid B akan memadankan huruf untuk
membentuk suku kata KV dalam Kalendar KV Ku
berdasarkan sebutan Murid A.
iv) Sekiranya betul, markah akan dikira berdasarkan
nombor yang tertulis dalam daun terup tersebut.

8


Click to View FlipBook Version