The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

Pendaftaran, Pelupusan dan Pemeriksaan Aset

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by hrasidah, 2020-07-13 22:26:06

Pendaftaran

Pendaftaran, Pelupusan dan Pemeriksaan Aset

PANDUAN

PENDAFTARAN, PELUPUSAN
DAN

PEMERIKSAAN ASET

PENDAFTARAN ASET

PERINGATAN PENTING :

SETIAP ASET (HARTA TETAP & INVENTORI) YANG DIMILIKI OLEH PTJ WAJIB

DIDAFTARKAN DI DALAM SISTEM DAN DIBERI TANDA PENGENALAN (BARKOD).

BORANG DAFTAR ASET :
1. PASTIKAN BORANG DAFTAR HARTA TETAP DAN INVENTORI KEW.PA-2/ KEW.PA-3

YANG LENGKAP DICETAK, DIKEMASKINI DAN DISIMPAN.

2. PASTIKAN JUGA SENARAI DAFTAR HARTA TETAP DAN INVENTORI KEW.PA-4/
KEW.PA-5 DIKEMASKINI SETIAP KALI ADA PEMBELIAN ATAU PELUPUSAN ASET.

LOKASI SIMPANAN KEW.PA-2 DAN KEW.PA-3
1. MAKMAL/ UNIT/ JABATAN
- Lokasi aset ditempatkan
- Disimpan oleh staf yang menjaga asset

2. PEJABAT PENTADBIRAN
- Pegawai aset yang bertanggungjawab

SENARAI ASET DI LOKASI KEW.PA-7 :
SENARAI ASET DI LOKASI PERLU DISEDIAKAN DAN DITEMPATKAN DILOKASI.
PASTIKAN KEW.PA-7 DIKEMASKINI DARI MASA KE SEMASA OLEH PEGAWAI YANG
BERTANGGUNGJAWAB.

PELABELAN ASET

Semua aset alih (harta tetap & inventori) hendaklah diberi tanda pengenalan bagi menunjukkan
HAK MILIK UTM ditempat yang mudah dilihat dan sesuai pada aset berkenaan.

JENIS-JENIS LABEL/ BARCODE

I. Barcode untuk aset alih bagi kategori HARTA TETAP.
II. Nombor barcode dimulai dengan HAXXXXXXX dan berwarna

kuning.
III. Barcode ini di bawah kawalan Unit Aset, Jabatan Bendahari

dan akan ditampal semasa pemeriksaan fizikal diadakan bagi
tujuan pembayaran.

HA0020387A I. Label khas untuk komponen aset alih bagi kategori HARTA
HA0020387B TETAP.

II. Label berwarna putih.
III. Label ini di bawah kawalan Unit Aset, Jabatan Bendahari dan

akan ditampal jika perlu semasa pemeriksaan fizikal diadakan
bagi tujuan pembayaran.
IV. Nombor pada label dicipta dari nombor barcode utama.
Nombor barcode utama akan ditambah abjad dibelakangnya
mengikut turutan.

I. Barcode untuk aset alih bagi kategori INVENTORI.
II. Nombor barcode dimulai dengan IAXXXXXXX dan berwarna

kuning.
III. Barcode ini di bawah kawalan staf bertanggungjawab di PTJ.
IV. Bekalan barcode boleh diperolehi di Unit Aset, Jabatan

Bendahari.

I. Barcode lama sebelum sistem UTMFin diwujudkan.
II. Barcode ini masih digunakan untuk aset alih yang lama.
III. Barcode berwarna silver.
IV. Nombor barcode dimulai dengan UTMXXXXXX.
V. Jika aset alih yang lama telah kehilangan barcode, aset

tersebut hendaklah ditampal dengan barcode yang baru dan
dikemaskini perekodannya.

I. Label kepada aset yang dilupuskan secara hadiah kepada PTJ
bagi tujuan latihan/ pameran/ pembelajaran atau pengajaran.

II. Label ini hendaklah dicetak sendiri oleh PTJ mengikut format
yang telah ditetapkan.
- Label perlu berwarna merah jambu (pink).
- size label perlu bersesuaian supaya mudah dilihat.
- Perkataan : ALATAN LUPUS UNTUK PENGAJARAN &
PEMBELAJARAN / PAMERAN

PERINGATAN PENTING : BAGI ASET ALIH YANG TIDAK SESUAI DITAMPAL BARCODE

PANDUAN
i. BARCODE YANG DIPEROLEHI PERLU DITAMPAL PADA BORANG DAFTAR HARTA TETAP/ INVENTORI

BAGI MEMASTIKAN ASET ALIH TELAH DIBERI PENGENALAN.

ii. ASET ALIH HENDAKLAH DIBERI TANDA PENGENALAN DENGAN CARA MENGECAT, EMBOSS ATAU
SEBAGAINYA BAGI MENUNJUKKAN TANDA HAK MILIK UTM PADA ASET ALIH TERSEBUT.

TATACARA : PELUPUSAN ASET UNIVERSITI

PELUPUSAN - Satu proses untuk mengeluarkan PERMOHONAN PELUPUSAN : KAEDAH PELUPUSAN :
aset dari milikan, kawalan, simpanan dan rekod 1. Jualan secara : Sebut harga/ Tender/ Lelong
universiti mengikut kaedah yang ditetapkan. 1. PERALATAN/ KOMPUTER/ PERABOT DAN 2. Jualan Sisa
LAIN-LAIN 3. Jualan Barang Terpakai
JUSTIFIKASI PELUPUSAN : 4. Tukar Barang
Tidak ekonomi dibaiki/ Usang 1.1 Mengisi Borang Permohonan/ Perakuan 5. Tukar Beli
Rosak dan tidak boleh digunakan Pelupusan (KEW.PA-17) yang lengkap. 6. Tukar Ganti
Luput tempoh penggunaan 7. Pindahan
Keupayaan aset tidak lagi di peringkat optimum (No. Barkod/ Daftar, Kuantiti, Harga 8. Hadiah/ Derma
Tiada alat ganti Seunit, Tahun Dibeli — WAJIB diisi) 9. Musnah secara : Ditanam/ Dibakar/ Dibuang/
Pembekal tidak lagi memberi khidmat
sokongan 1.2 Lampirkan Borang KEW.PA-2/3. (WAJIB Ditenggelam
Disyor lupus selepas pemeriksaan aset atau disertakan) 10. Kaedah lain pelupusan yang difikirkan sesuai
Perubahan teknologi
1.3 Gambar aset perlu disertakan bagi aset yang TUGAS MELAKSANAKAN PELUPUSAN UTM JB
(Justifikasi pelupusan perlu diisi oleh PTJ pada bernilai lebih RM50,000 seunit. UNIT ASET, JABATAN BENDAHARI, UTM JB.
borang KEW.PA-17 apabila hendak melupuskan
sesuatu aset) 2. KENDERAAN TUGAS MELAKSANAKAN PELUPUSAN UTM KL
JABATAN HARTA BINA, UTM KL.
(Borang KEW.PA-17 hendaklah disahkan oleh 1.1 Mengisi Borang Perakuan Pelupusan (PEP)
pegawai bertanggungjawab di PTJ) KEW.PA-16 yang lengkap. TUGAS MELAKSANAKAN PELUPUSAN ASET
PENYELIDIKAN UTM JB
BORANG YANG LENGKAP DIISI PERLU 1.2 Laporan Teknikal Kenderaan yang lengkap. UNIT AKAUN DAN REKOD HARTA, RMC JB.
DIHANTAR KE UNIT ASET, JABATAN BENDAHARI
UTM JB. 1.3 Geran Kenderaan Asal. Rujukan : Pekeliling Bendahari Bil.2 Tahun 2012
(Tatacara Pengurusan Aset Alih Unversiti)
1.4 Kunci kenderaan. (Pindaan Tahun 2012).

Peringatan :

1. Aset yang melebihi RM500,000.00 seunit
kelulusan adalah di bawah bidang kuasa
Bendahari.

2. Pelupusan bagi aset alih penyelidikan, sila
rujuk Pekeliling Bendahari Bil. 1 Tahun
2015. (Tatacara Pengurusan Aset
Penyelidikan Universiti).

TATACARA : PELUPUSAN ASET SECARA HADIAH BAGI TUJUAN
PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN

PELUPUSAN SECARA HADIAH 4. Aset yang diluluskan sebagai hadiah untuk Peringatan :
Pelupusan hendaklah mendapat kelulusan tujuan latihan atau pameran hendaklah
Bendahari tanpa mengira nilai perolehan asal. digunakan bagi maksud tersebut. 1. Pelupusan bagi aset alih penyelidikan, sila
rujuk Pekeliling Bendahari Bil. 1 Tahun
PERLAKSANAAN LABEL KEPADA ASET HADIAH 2015. (Tatacara Pengurusan Aset
1. Pelupusan secara hadiah boleh dilaksanakan : Setiap aset yang telah dilupuskan secara Penyelidikan Universiti).
hadiah bagi tujuan latihan atau pameran
1.1 Antara Fakulti/ PTJ bagi tujuan latihan hendaklah dilabelkan dengan warna dan Rujukan :
atau pameran sahaja. perkataan seperti berikut :
1. Pekeliling Bendahari Bil.2 Tahun 2012
1.2 Dari Fakulti/ PTJ universiti kepada mana- REKABENTUK LABEL (Tatacara Pengurusan Aset Alih Unversiti)
mana organisasi, pertubuhan sukarela Warna : PINK (Pindaan Tahun 2012).
atau badan-badan lain yang dianjurkan Perkataan : ALATAN LUPUS UNTUK
dan diiktiraf oleh kerajaan. PENGAJARAN & PEMBELAJARAN / PAMERAN.

2. Kaedah pelupusan secara hadiah dilaksanakan LABEL PERLU DISEDIAKAN OLEH PTJ.
berasaskan permohonan atau keperluan
penerima.

3. Cadangan pelupusan secara hadiah hendaklah
disokong dengan surat permohonan daripada
Fakulti/ PTJ, organisasi, pertubuhan sukarela
atau badan-badan lain.

PEMERIKSAAN TAHUNAN ASET ALIH UNIVERSITI TAHUN 2020

BIL KATEGORI BUTIRAN BORANG

- Pemeriksaan merangkumi aset semasa dan aset sedia ada.
( Aset yang didaftarkan sehingga kini dan aset lama yang
masih wujud dan digunakan. Kesemua aset tersebut perlu
diperiksa ). KEW.PA-10

1. HARTA TETAP - Nilai LEBIH RM3,000 seunit. (Laporan Pemeriksaan
- Contoh Mesin, Peralatan dan Kelengkapan Pejabat. Harta Tetap)
- Pastikan semua HARTA TETAP telah didaftarkan di dalam

sistem.

- Pemeriksaan merangkumi aset semasa dan aset sedia ada
( Aset yang didaftarkan sehingga kini dan aset lama yang
masih wujud dan digunakan. Kesemua aset tersebut perlu KEW.PA-11

2. INVENTORI diperiksa ). (Laporan Pemeriksaan
- Nilai KURANG RM3,000 seunit. Inventori)
- Contoh Perabot, Peralatan dan Kelengkapan Pejabat.

- Pastikan semua INVENTORI telah didaftarkan di dalam sistem.

3. SIJIL PEMERIKSAAN - Perlu disahkan oleh ketua Pusat Tanggungjawab. KEW.PA-12
HARTA TETAP DAN
INVENTORI


Click to View FlipBook Version