The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Calvin Marinoe, 2021-10-06 10:21:22

06 OKT 2021

06 OKT 2021

LAPORANPELAKSANAANPDPR
SMK BALABAN JAYA BELURAN

06 OKTOBER 2021

RABU

ISI PERKARA MUKA
KANDUNGAN SURAT

BARISAN GURU SMK BALABAN JAYA,BELURAN 2
4
JADUAL WAKTU PDPR GURU (06 OKTOBER 2021) 6
22
LAPORAN BERGAMBAR PELAKSANAANPDPR 24
PERATUS PENGLIBATAN GURU DALAM PDPR
PENGHARGAAN 1

BARISANGURUSMKBALABANJAYABELURAN

NAMA GURU JAWATAN

HAKMAT BIN ABDULLAH PENGETUA

HANISAH OBING PENOLONG KANAN 1

GILBERTONDOI PENOLONG KANAN KOKUM

NIK ZETYARIANIERAJAAHMAD PENOLONG KANAN HEM

FREDOLIN AMIT KAUNSELOR SEKOLAH

LINDA MARCUS KETUABIDANG BAHASA

NURULHIDAYAHBTEADAM KETUABIDANG SAINSDANMATEMATIK

NOOR EZWANIAWANG @ NAWI KETUABIDANG TEKNIKDAN VOKASIONAL

KATIBPIDUMAN KETUABIDANG KEMANUSIAAN

2

NAMA GURU JAWATAN
AJI ZULABDULLATIP GURUAKADEMIK BIASA
BRIGETTELOJIKIP GURUAKADEMIK BIASA
CALVIN MARINOE CORADIUS GURUAKADEMIK BIASA
NURULANTARIBINTI FADJARRUDIN GURUAKADEMIK BIASA
MOHD HELMIBINABDULWAHAB GURUAKADEMIK BIASA
MUHAMMAD FAWWAZALIDIN GURUAKADEMIK BIASA
SUKUNESWARIA/P KALIAPPAN GURUAKADEMIK BIASA
TRACYVIANNEY ANO GURUAKADEMIK BIASA
YUMAAT YUSUP GURUAKADEMIK BIASA

3

JADUALWAKTUPDPRGURU( 06 OKTOBER 2021)

Nama Guru Tingkatan 1 Tingkatan 2 Tingkatan 3 Tingkatan 4 Tingkatan 5

Hakmat Bin Abdullah MT MT PMO BM PNG
1 Bijaksana 2 Arif 3 Arif / 3 Bijaksana 4 Bijaksana 5 Arif
Hanisah Obing MT
BM GEO 5 Arif / 5 Bijaksana
Gilbert Ondoi 1 Bijaksana 2 Bijaksana

Nik Zetyarianie Raja PJPK
Ahmad 1 Arif
Katib Piduman
BI
Linda Marcus 1 Bijaksana

Noor Ezwani Awang PNG
4 Arif
Nurul Hidayah Adam

4

Nama Guru Tingkatan 1 Tingkatan 2 Tingkatan 3 Tingkatan 4 Tingkatan 5

Aji Zul Abdul Latip SEJ SN BI PMO TI
1 Arif 2 Arif 3 Bijaksana 4 Arif / 4 Bijaksana 5 Bijaksana

Brigette Lojikip BI SN PAI PAI BM
1 Arif 2 Bijaksana 3 Arif 4 Arif / 4 Bijaksana 5 Arif / 5 Bijaksana

Calvin Marinoe Coradius PJPK BI TI
2 Arif / 2 Bijaksana 3 Arif 4 Bijaksana
Muhammad Fawwaz PJPK
Alidin 3 Arif / 3 Bijaksana KMK
4 Arif
MohammadHelmi Abd
Wahab

Nurul Antari Fadjaruddin

Sukuneswari A/p
Kaliappan

Tracy Vianney Ano

Yumaat Yusup

5

LAPORANBERGAMBARPELAKSANAANPDPR

6

TINGKATAN SATU

7

PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN TINGKATANSATU

NAMAGURU: ENCIKKATIBPIDUMAN 8

KELAS: 1 ARIF
WAKTU: 0710 PAGI– 0910 PAGI

MATEMATIK TINGKATANSATU 9

NAMAGURU: ENCIKGILBERTONDOI
KELAS: 1 BIJAKSANA
WAKTU: 0710 PAGI– 0910 PAGI

BAHASAINGGERIS TINGKATANSATU

NAMAGURU: PUANLINDAMARCUS 10

KELAS: 1 BIJAKSANA
WAKTU: 0710 PAGI– 0910 PAGI

BAHASAINGGERISTINGKATANSATU

NAMAGURU: CIKBRIGETTELOJIKIP 11

KELAS: 1 ARIF
WAKTU: 1130 PAGI– 0100 PETANG

BAHASAMELAYUTINGKATANSATU

NAMAGURU: PUANNIK ZETYARIANIE RAJA AHMAD 12

KELAS: 1 BIJAKSANA
WAKTU: 0910 PAGI– 1100 PAGI

TINGKATAN DUA

13

MATEMATIK TINGKATANDUA

NAMAGURU: ENCIK CALVINMARINOECORADIUS 14

KELAS: 2 ARIF
WAKTU: 0910 PAGI– 1100 PAGI

PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATANTINGKATAN DUA

NAMAGURU: ENCIK YUMAATYUSUP 15

KELAS: 2 ARIF / 2 BIJAKSANA
WAKTU: 1100 PAGI– 0100 PETANG

GEOGRAFI TINGKATAN DUA 16

NAMAGURU: ENCIKKATIBPIDUMAN
KELAS: 2 BIJAKSANA
WAKTU: 0910 PAGI– 1100 PAGI

MATEMATIK TINGKATAN DUA 17

NAMAGURU: ENCIK GILBERTONDOI
KELAS: 2 ARIF
WAKTU: 1100 PAGI– 0100 PETANG

TINGKATAN TIGA

18

PENDIDIKANAGAMAISLAM TINGKATAN TIGA

NAMAGURU: ENCIKMOHDHELMIBINABDWAHAB 19

KELAS: 3 ARIF
WAKTU: 0710 PAGI– 0910 PAGI

PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN TIGA

NAMAGURU: PUAN HANISAH OBING 20

KELAS: 3 ARIF/ 3 BIJAKSANA
WAKTU: 0710 PAGI– 0910 PAGI

PENDIDIKAN JASMANI KESIHATANTINGKATAN TIGA

NAMAGURU: ENCIKYUMAAT YUSUP 21

KELAS: 3 ARIF/ 3 BIJAKSANA
WAKTU: 0710 PAGI– 0910 PAGI

BAHASAINGGERIS TINGKATANTIGA

NAMAGURU: CIKBRIGETTELOJIKIP 22

KELAS: 3 BIJAKSANA
WAKTU: 0910 PAGI– 1100 PAGI

TINGKATAN EMPAT

23

PENDIDIKANAGAMAISLAM TINGKATAN EMPAT

NAMAGURU: ENCIKMUHAMMADFAWWAZALIDIN 24

KELAS: 4 ARIF / 4 BIJAKSANA
WAKTU: 0710 PAGI– 0840 PAGI

BAHASAMELAYU TINGKATAN EMPAT

NAMAGURU: ENCIKHAKMATBINABDULLAH 25

KELAS: 4 BIJAKSANA
WAKTU: 1100 PAGI– 0100 PETANG

TINGKATAN LIMA

26

MATEMATIK TINGKATAN LIMA

NAMAGURU: PUANNURUL HIDAYAHBTEADAM 27

KELAS: 5 ARIF/5BIJAKSANA
WAKTU: 0910 PAGI– 1100 PAGI

PERNIAGAAN TINGKATAN LIMA

NAMAGURU: CIK NOOR EZWANI AWANG @ NAWI 28

KELAS: 5 ARIF
WAKTU: 1130 PAGI– 0100 PETANG

PERATUSPENGLIBATAN
GURU DALAM PDPR

29

PERATUS PENGLIBATAN
GURU DALAM PDPR

BILANGAN SEBENAR GURU 18
BILANGAN GURUTERLIBATPDPR 17
BILANGAN GURU YANGTELAH MELAKSANAKAN PDPR 16
94.11PERATUS
PERATUS

30

PENGHARGAAN

JUTAANTERIMA KASIH
KEPADASEMUAGURUYANG TERLIBAT DALAM

MENJAYAKANPELAKSANAAN PDPR

SMKBJ NABAESS!!

31


Click to View FlipBook Version
Previous Book
MESYUARAT AGUNG PIBG SK SEKSYEN ENAM KALI KE-37
Next Book
portfoliolakkanawan